Banska stiavnica 3

Banská Štiavnica Tajchy

Banská Štiavnica Tajchy

Publikácia o Banskej Štiavnici, prvom slovenskom meste UNESCO, približuje vzácností tohto krásneho historického mesta, predstavuje obrazom a slovom úžasné historické vodné nádrže nazývané Tajchy, ktoré sú najvýznamnejšie banícko - technické pamiatky Štiavnických vrchov vďaka, ktorým bola Banská Štiavnica zaradená do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. V publikácii sú prehľadne v abecednom poradí usporiadané nádherné fotografie a zaujímavé texty o všetkých existujúcich tajchov. Publikácia obsahuje vyše 120 obrázkov z toho okolo 100 parádnych fotografií, medzi ktorými je 10 historických fotiek, 11 historických máp a plánov. Väčšina fotografií sú exteriérové pohľady na tajchy a krajinu v ich okolí, portréty významných osobnosti, dobové, historické pohľady ukazujú ako… (pantarhei.sk)

Banská Štiavnica (EN) & Region

Banská Štiavnica (EN) & Region

Banská Štiavnica is a jewel among Slovak towns and one of the most beautiful towns in Central Europe. Once the third largest city of the Hungarian Empire, it had been the richest source of gold and silver in Europe. Palaces in Vienna and Budapest were built from riches mined here. The Royal Court, wars as well as emerging science, all financed by Banská Štiavnica´s gold and silver, too. It was in Banská Štiavnica, where gun powder was used to rock blast for the first time. The first technical college in Europe was also established here. Banská Štaivnica´s palaces and burgher houses, statues and churches, all were built by recognized European architects and artists. The historical centre of the town has been preserved in its original look until today. Since 1993, Banská Štiavnica is… (pantarhei.sk)

Banská Štiavnica a región

Banská Štiavnica a región

Banská Štiavnica je klenot medzi mestami Slovenska a jedno z najkrajších miest Strednej Európy. Kedysi tretie najväčšie mesto Uhorska bolo po stáročia najbohatším zdrojom striebra a zlata v Európe. Z bohatstva tu vyťaženého sa stavali paláce vo Viedni a Budapešti, financoval cisársky dvor, vojny aj vznikajúca veda. Tu bol po prvý krát na svete použitý pušný prach na odstrel horniny, tu vznikla prvá vysoká škola technického typu v Európe. Paláce a meštianske domy, súsošia a kostoly stavali architekti a umelci európskeho formátu, a centrum mesta sa zázrakom zachovalo v svojej historickej podobe. Od roku 1993 je Banská Štiavnica zapísaná na Zozname svetového dedičstva UNESCO. Prvý turistický bedeker pre Banskú Štiavnicu a okolie vytvoril tím domácich autorov so zámerom ponúknuť návštevníkom… (pantarhei.sk)

Banská Štiavnica Tajchy Panoramatické

Banská Štiavnica Tajchy Panoramatické

Kniha Banská Štiavnica Tajchy panoramatické je nová unikátna kniha, ktorá Vám predstaví prvé mesto UNESCO na Slovensku, Banskú Štiavnicu. Rozšíri Vaše poznatky nielen o meste, ale aj o jedinečné, historické, vodné diela TAJCHY. Prvá časť knihy je venovaná samotnému mestu Banská Štiavnica, jej historickému vývoju, banskej ťažbe a celkovému využitiu tajchov v baníckej činnosti. V druhej časti knihy prinášame konkrétny pohľad na každý banskoštiavnický tajch v postupnom abecednom poradí. Po vizuálnej stránke Vám tajchy v knihe priblížime prostredníctvom zaujímavých a nevšedných pohľadov v panoramatickej podobe v uhloch 90o až 180o. Panorámy sú doplnené niekoľkými obrázkami novodobého vývoja tajchov, prípadne rekonštrukcií, označené rokom zhotovenia fotografií. Zaujímavosťou sú aj výrezy… (pantarhei.sk)

Banská Štiavnica Mesto UNESCO

Banská Štiavnica Mesto UNESCO

Nová kniha z edície Economic Slovakia / Ekonomické Slovensko je kniha Banská Štiavnica Mesto UNESCO, ktorú ocenia zákazníci, ktorí hľadajú kvalitnú knihu, primeraného rozsahu a rozmeru za veľmi priaznivú cenu. V knihe Banská Štiavnica Mesto UNESCO nájde čitateľ najkrajšie a najvýznamnejšie pamätihodnosti tohto jedinečného historického mesta. Kniha obsahuje nové fotografické pohľady na Starý a Nový zámok, Kalváriu, Námestie sv. Trojice, kostoly, vzácne banícke pamiatky tajchy, objekty Baníckej a lesníckej akadémie, unikátne archeologické lokality odkryté na Starom meste na vrchu Glanzenberg, kaštieľ vo Svätom Antone a iné vzácne pamiatky. Fotografie objektov dopĺňajú rozšírené textové informácie v slovenčine, angličtine, nemčine, maďarčine, poľštine a ruštine. Kniha sa môže stať praktickým… (pantarhei.sk)

Banská Štiavnica UNESCO - Svätý Anton

Banská Štiavnica UNESCO - Svätý Anton

Barokovým klenotom Slovenska by sme mohli nazvať kaštieľ vo Svätom Antone. Nachádza sa v bezprostrednej blízkosti Banskej Štiavnice, prvého slovenského mesta zapísaného do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Kaštieľ na úpätí legendami opradeného vrchu Sitno, najvyššieho končiara Štiavnických vrchov, dala v rokoch 1744-1750 postaviť vplyvná uhorská šľachtická rodina Koháryovcov. Po sobáši poslednej koháryovskej dedičky Márie Antónie Gabriely s príslušníkom nemeckého kniežacieho rodu Ferdinandom Jurajom Coburgom roku 1816, v ďalšom zveľaďovaní kaštieľa pokračoval významný nemecký rod Coburgovcov. Život týchto dvoch výnimočných šľachtických rodov pripomínajú zbierky Svätoantonského múzea, okrem iného neskorobarokové fresky aj unikátny orgán v kaplnke, vzácny nábytok,… (pantarhei.sk)

Banská Štiavnica, Tajchy z lietadla

Banská Štiavnica, Tajchy z lietadla

Nová kniha Banská Štiavnica Tajchy z lietadla predstaví prvé mesto UNESCO na Slovensku Banskú Štiavnicu a vodné nádrže v jej okolí tajchy. Prvá časť knihy je venovaná samotnému mestu Banská Štiavnica, jej historickému vývoju, banskej ťažbe a celkovému využitiu tajchov v baníckej činnosti. V druhej časti knihy prinášame konkrétny pohľad na každý banskoštiavnický tajch v postupnom abecednom poradí. Po vizuálnej stránke Vám tajchy v knihe priblížime prostredníctvom zaujímavých a nevšedných leteckých pohľadov. Zaujímavosťou sú aj výrezy starých máp, ktoré zobrazujú tajchy v rôznych situačných podobách spolu s prítokovými a odtokovými jarkami. Pre ľahšiu orientáciu a vyhľadávanie jednotlivých tajchov poslúži podrobný plán tajchov, ktorý číselne korešponduje s obsahom a textami vo vnútri knihy.… (pantarhei.sk)

Banská Štiavnica a okolie z neba

Banská Štiavnica a okolie z neba

Kraj pod majestátnym Sitnom - symbolom národnej sily a povedomia. Kraj obdarený mimoriadnym podzemným bohatstvom, ktoré tento región zaradilo medzi najvýznamnejšie banícke regiony Európy. (pantarhei.sk)

Banská Štiavnica v našich spomienkach 2

Banská Štiavnica v našich spomienkach 2

Druhé pokračovanie novej knihy Banská Štiavnica v našich spomienkach 2 v obľúbenej edícii Ako sme tu žili, v ktorom obyvatelia a rodáci z Banskej Štiavnice spomínajú na svoj život v meste v druhej polovici 20. storočia.Vracajú sa do rokov svojej mladosti, opisujú študentský život, športové kultúrne i spoločenské príbehy, ktorými kedysi žilo mesto a jeho okolie, najmä obľúbené štiavnické tajchy a vrch Sitno. Príbehy dávnych i nedávnych čias dopĺňajú autentické čiernobiele fotografie, ktoré u čitateľov umocňujú a oživujú pútavo napísané texty. Na počiatku bolo slovo, výzva, ktorou sa roku 2010 zrodila prvá kniha Banská Štiavnica - Ako sme tu žili. Jej úspech všetkých prekvapil. Vrátil ľuďom kus ich zabudnutej mladosti. Našiel nielen čitateľov, ale aj pisateľov, ktorí sa tiež chceli podeliť… (pantarhei.sk)

Banská Štiavnica na starých pohľadniciach - 2. vydanie

Banská Štiavnica na starých pohľadniciach - 2. vydanie

Druhé vydanie publikácie s inovovanou obsahovou a grafickou štruktúrou ponúka obraz Banskej Štiavnice v prvej polovici 20. storočia, tak ako ho zachytili početní fotografi a vydavatelia pohľadníc. Nadväzuje na nové skutočnosti a historické informácie, ktoré sa v prípade tohto mesta neustále objavujú. Podobne ako sa vynárajú neznáme informácie z jej minulosti objavujú sa aj nepoznané historické pohľadnice. Autorom doplňujúcich textov je opäť Ivan Herčko, vynikajúci odborník a lokálpatriot s citovým vzťahom k mestu a starým pohľadniciam. Jeho inovované texty sa snažia pútavou formou priblížiť život v meste v prvej polovici 20. storočia a zachytiť najvýznamnejšie dominanty tohto obdobia. (pantarhei.sk)

Svätý Anton: Banská Štiavnica / Unesco (978-80-89850-12-9)

Svätý Anton: Banská Štiavnica / Unesco (978-80-89850-12-9)

Kniha - autor Mária Ďurianová; Monika Maňkovská; Vladimír Bárta; Vladimír Barta, 64 strán, slovenský, pevný s lesklým kabátom Barokovým klenotom Slovenska by sme mohli nazvať kaštieľ vo Svätom Antone. Nachádza sa v bezprostrednej blízkosti Banskej Štiavnice, prvého slovenského mesta zapísaného do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Kaštieľ na úpätí legendami opradeného vrchu Sitno, najvyššieho končiara Štiavnických vrchov, dala v rokoch 1744-1750 postaviť vplyvná uhorská šľachtická rodina Koháryovcov. Po sobáši poslednej koháryovskej dedičky Márie Antónie Gabriely s príslušníkom nemeckého kniežacieho rodu Ferdinandom Jurajom Coburgom roku 1816, v ďalšom zveľaďovaní kaštieľa pokračoval významný nemecký rod Coburgovcov. Život týchto dvoch výnimočných šľachtických… (alza.sk)

Banská Štiavnica 3

Banská Štiavnica 3

Tretie pokračovanie knihy Ako sme tu žili v ktorom obyvatelia a rodáci z Banskej Štiavnice spomínajú na svoj život v meste v druhej polovici 20.storočia. Vracajú sa do rokov svojej mladosti, opisujú študentský život, športové kultúrne i spoločenské príbehy, ktorými kedysi žilo mesto a jeho okolie, najmä obľúbené štiavnické tajchy. Príbehy dávnych i nedávnych čias dopĺňajú autentické čiernobiele fotografie, ktoré u čitateľov umocňujú a oživujú pútavo napísané texty. Na počiatku bolo slovo, výzva, ktorou sa zrodila prvá kniha Banská Štiavnica – Ako sme tu žili. Jej úspech všetkých prekvapil. Vrátil ľuďom kus ich zabudnutej mladosti. Našiel nielen čitateľov, ale aj pisateľov, ktorí sa tiež chceli podeliť so spomienkami na tamtie časy. V uplynulom roku Jej Veličenstvo kniha svojím 2.dielom… (pantarhei.sk)

Štiavnica mountains

Štiavnica mountains

Krásna obrazová publikácia z okolia Banskej Štiavnice, ktorá môže každému slúžiť ako reprezentačný darček. Je plná krásnych fotografií jedného z najlepších fotografov zaoberajúcich sa fotografovaním minerálov, prírody a námetov z banského prostredia. Na 160 stranách kvalitného kriedového papiera, menšieho formátu, nájdete množstvo excelentne prezentovaných fotografií od prírody, živočíchov až po detaily minerálov, ktoré sa nachádzajú v štiavnických horách. Publikácia je rozdelená na niekoľko sekcii. Prírodné scenérie (Natural scenes and landscapes). Na začiatku autor pripravil malé náhľady ku ktorým okrem popisu priradil GPS súradnice. Takto si návštevník môže sám isť pozrieť z akého uhla bol ten ktorí záber urobený. Druhá časť publikácie sa venuje minerálom nachádzajúcich sa v… (pantarhei.sk)

Zlatá Banská Štiavnica

Zlatá Banská Štiavnica

Moderná publikácia o Banskej Štiavnici. Kniha vyšla v edícii Moderná kniha, ktorá fotograficky mapuje slovenské mestá. Cieľom edície je priblížiť čarovnú atmosféru slovenských miest prostredníctvom klasickej fotografie, historických reálií a moderných technológií. Vďaka zabudovaným GPS súradniciam sa Moderná kniha stane vaším dynamickým sprievodcom mesta. Kniha je plná nádherných záberov na toto historické mesto. Vzácnosť Banskej Štiavnice si všimli aj vo svete - mesto spolu s technickými pamiatkami z okolia bolo zapísané medzi najvýznamnejšie pamiatky sveta ako súčasť svetového dedičstva UNESCO. Aj preto je Banská Štiavnica zlatým pokladom Slovenska. Moderná kniha vám ho pomôže odhaliť. Budete sa túlať zabudnutými uličkami a okolím Banskej Štiavnice ako nikdy doteraz. Publikácia je… (pantarhei.sk)

Banská Štiavnica z neba

Banská Štiavnica z neba

Kniha Vám predstaví Banskú Štiavnicu, prvé mesto UNESCO na Slovensku, z vtáčej perspektívy. Pohľad z lietadla je úplne iný ako zo zeme - ukazuje totiž známe miesta z nezvyčajného zorného uhla a nejedna fotografia v knihe možno prekvapí aj dôverného znalca mesta a jeho okolia. Pokochajte sa v knihe pohľadmi na historické centrum mesta, na čarokrásne tajchy, či na okolité obce zasadené v malebnom prostredí Štiavnických vrchov. Pri pohľade z vtáčej perspektívny ešte viac vynikne unikátna architektúra Starého a Nového zámku, kaštieľa vo Svätom Antone, štiavnických kostolov, domčekov v Banskom múzeu v prírode, i základy novoobjaveného starého mesta na vrchu Glanzenberg. Korunou všetkého je dominanta štiavnického kraja vrch Sitno. Históriu Banskej Štiavnice dopĺňajú kolorované obrázky vzácnych… (pantarhei.sk)

Moja Štiavnica 2. vydanie

Moja Štiavnica 2. vydanie

Fakľový sprievod 14. marca 1939, esesmani s čokoládou, bieli Rusi a ďalšie udalosti, ktoré poznačili históriu mesta v čase autorovho dospievania. Zo spomienok vanie nostalgia za svetom detstva a gymnaziálnymi rokmi. S každodenným životom Štiavničanov sú úzko späté poschodové záhrady a strmé schody v úzkych uličkách, pivnice, pavlače, obchody na korze, rozkoše kúpania v tajchoch či týždenné menu v meštianskej domácnosti. V jeho rozprávaní ožíva aj Joergesova tlačiareň, archivár Baker či mestský archív. (pantarhei.sk)

Viacfarebné vzorované ponožky Štiavnica kalvária

Viacfarebné vzorované ponožky Štiavnica kalvária

Viacfarebné vzorované ponožky Štiavnica kalvária (saxana.sk)

Viacfarebné vzorované ponožky Štiavnica kalvária

Viacfarebné vzorované ponožky Štiavnica kalvária

Viacfarebné vzorované ponožky Štiavnica kalvária (topankovo.sk)

Viacfarebné vzorované ponožky Štiavnica kalvária

Viacfarebné vzorované ponožky Štiavnica kalvária

Viacfarebné vzorované ponožky Štiavnica kalvária (saxana.sk)

Viacfarebné vzorované ponožky Štiavnica kalvária

Viacfarebné vzorované ponožky Štiavnica kalvária

Viacfarebné vzorované ponožky Štiavnica kalvária (saxana.sk)

Viacfarebné vzorované ponožky Štiavnica kalvária

Viacfarebné vzorované ponožky Štiavnica kalvária

Viacfarebné vzorované ponožky Štiavnica kalvária (topankovo.sk)

Viacfarebné vzorované ponožky Štiavnica kalvária

Viacfarebné vzorované ponožky Štiavnica kalvária

Viacfarebné vzorované ponožky Štiavnica kalvária (topankovo.sk)

Sconto Šatníková skriňa BANSKA biela/dub sonoma

Sconto Šatníková skriňa BANSKA biela/dub sonoma

Priestranná **šatníková skriňa BANSKA** s niekoľkými úložnými priestormi na efektívne usporiadanie vášho oblečenia! Kombinácia duba sonoma s bielou farbou vytvára príjemný kontrast, ktorý možno skombinovať s rôznymi interiérmi. Za otočnými dverami nájdete **šatníkovú tyč** a **6 vložených políc**. Každý kúsok oblečenia tak bude mať svoje miesto. Skriňa má **rúčky**, ktoré uľahčujú celkovú manipuláciu. Nábytok je vyrobený z odolného **laminovaného materiálu**, ktorý je vhodný na každodenné používanie. (sconto.sk)

Banská Štiavnica - Osobnosti na ktoré sa pamätáme

Banská Štiavnica - Osobnosti na ktoré sa pamätáme

Jedinečná publikácia o ľuďoch, obyvateľoch i rodákoch jedného mesta, ktorá nemá na Slovensku obdobu. Reportážne a dokumentárne fotografie zo života v Banskej Štiavnici predstavujú jeho obyvateľov prevažne v druhej polovici minulého storočia až po súčasnosť. Fotografie pochádzajú z rôzneho prostredia, rôznych spoločenských, kultúrnych a športových podujatí, z rôznych pracovísk, škôl, rodinného i spolkového života. Knižný fotoalbum zobrazuje na fotografiách vyše 1 500 osôb, z ktorých sa autorom podarilo identifikovať až 1 204 obyvateľov a rodákov tohto mesta. Je to unikátny počin zostavovateľa publikácie a jeho spolupracovníkov. Kniha vychádza v novej edícii Knižný fotoalbum. (pantarhei.sk)

Modro-zelené vzorované ponožky Štiavnica Nový Zámok

Modro-zelené vzorované ponožky Štiavnica Nový Zámok

Modro-zelené vzorované ponožky Štiavnica Nový Zámok (saxana.sk)

Modro-zelené vzorované ponožky Štiavnica Nový Zámok

Modro-zelené vzorované ponožky Štiavnica Nový Zámok

Modro-zelené vzorované ponožky Štiavnica Nový Zámok (topankovo.sk)

Najkrajšie miesta Slovenska

Najkrajšie miesta Slovenska

Farebná brožúra. Obrazom a slovom predstavuje 20 najkrajších lokalít Slovenska: Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Bratislava, Čičmany, Demänovská jaskyňa, Dobšinská ľadová jaskyňa, Dunajec – Pieniny, Nitriansky hrad, Nízke Tatry, Košice – dom sv. Alžbety, Martin – skanzen, Oravský hrad, Západné Tatry – Roháče, Slovenský raj, Spišský hrad, Trenčiansky hrad, Štrbské pleso, Vlkolínec, Vrátna dolina, Zvolenský zámok. Každú lokalitu predstavuje farebná fotografia a informačné texty v slovenčine, angličtine, nemčine a poľštine. (pantarhei.sk)

Najkrajšie hrady Slovenska

Najkrajšie hrady Slovenska

Farebná brožúra. Obrazom a slovom predstavuje 11 najkrajších, najnavštevovanejších a muzeálne prístupných slovenských hradov, zámkov a kaštieľov: Banská Štiavnica, Betliar, Bojnice, Bratislava, Červený Kameň, Kežmarok, Oravský hrad, Strážky, Spišský hrad, Strečno, Zvolen. Každý objekt má 5 fotografií, exteriérov, interiérov, leteckých pohľadov, a fotografie historickej rytiny. Farebná obálka na ktorej je mapa Slovenka s lokalizáciou 11 najkrajších slovenských hradov. Texty v slovenčine, angličtine, nemčine a poľštine. (pantarhei.sk)

Najzaujímavejšie lokality svetového dedičstva

Najzaujímavejšie lokality svetového dedičstva

V tejto pútavej knižnej publikácii plnej nádherných fotografií sme sa snažili zamerať na tie najzaujímavejšie lokality uvedené na zozname svetového dedičstva UNESCO, ktorý aktuálne obsahuje 1007 lokalít. Pamiatky sa rozdeľujú do kategórií kultúrneho a prírodného dedičstva. Slovensko sa pýši nejednou pamiatkou UNESCO: na zozname svetového dedičstva je zapísané napríklad mesto Banská Štiavnica, Spišský hrad alebo podhorská osada Vlkolínec. (pantarhei.sk)

Líza, mačka z Trojice

Líza, mačka z Trojice

Po knihe Leonardo, kocúr z ulice prichádza spisovateľ Ján Uličiansky s ďalšou knihou, v ktorej je hlavným hrdinom mačka. Teda, hlavnou hrdinkou, pretože ide o Lízu, mačku z Trojice. Meno Líza je pre mačku pomerne obvyklé, ale to, aby sa stará mačacia dáma rozhodla bývať sama na chalupe, až také časté nie je. Najmä, ak tá chalupa leží v samom srdci starobylého mestečka Banská Štiavnica, blízko námestia svätej Trojice. A práve tu naša neobyčajná obyčajná mačka Líza zažije dobrodružstvá, ktoré stoja za to, aby ste si o nich prečítali... (pantarhei.sk)

Pestis Draconum (978-80-863-0921-7)

Pestis Draconum (978-80-863-0921-7)

E-kniha - autor Dušan D. Fabian, 282 stran V poklidném středoslovenském městečku Banská Štiavnica ve stínu posvátné hory Sitno panuje pozdvižení. Z opuštěných hornických štol, jimiž je okolí Štiavnice doslova provrtáno, totiž vylezl drak. A košičtí Zasvěcení, kteří se na Slovensku starají o rovnováhu mezi světem lidí a elementálních bytostí, mají co dělat. Aby si však se saní poradili, musejí se spojit s potomkem prastarých rytířů, kteří střeží magickou drakobijeckou zbraň… Samostatný příběh ze světa knihy "Invocatio Elementalium", nominované na Cenu Akademie Science Fiction, Fantasy a Hororu v kategorii "Nejlepší česká/slovenská kniha". (alza.sk)

Záhadné miesta, 4. diel

Záhadné miesta, 4. diel

Záhadné miesta, 4. diel – výlety k tajomným a zaujímavým miestam južného Slovenska: • Novohrad • Hont • Banská Štiavnica Slovensko ponúka množstvo najrôznejších tajomstiev a záhad. Nie náhodou preto po prvých troch dielov kníh Záhadné miesta, ktoré sa venujú tajomným javom a udalostiam západného, severného a východného Slovenska, je tu štvrtý diel o záhadách južného Slovenska.. Čitateľ v ňom navštívi juh stredného Slovensko a oboznámi sa s pestrou ponukou ich záhad okorenenou aj mnohými legendami či povesťami. Najkrajšie výlety k 150 tajomným a zaujímavým miestam južného Slovenska • prírodné fenomény a záhadné javy • historické udalosti aj nevšedné príbehy • výnimočné osobnosti • povesti a legendy • tipy a zaujímavosti (pantarhei.sk)

Záhadné miesta 4. diel: 150 tajomných a zaujímavých miest (978-80…

Záhadné miesta 4. diel: 150 tajomných a zaujímavých miest (978-80-8136-130-2)

Kniha - autor Lacika Ján, 207 stran, slovensky, Polotuhá flexo Záhadné miesta, 4. diel – výlety k tajomným a zaujímavým miestam južného Slovenska: Novohrad Hont Banská Štiavnica Slovensko ponúka množstvo najrôznejších tajomstiev a záhad. Nie náhodou preto po prvých troch dielov kníh Záhadné miesta, ktoré sa venujú tajomným javom a udalostiam západného, severného a východného Slovenska, je tu štvrtý diel o záhadách južného Slovenska.. Čitateľ v ňom navštívi juh stredného Slovensko a oboznámi sa s pestrou ponukou ich záhad okorenenou aj mnohými legendami či povesťami. Najkrajšie výlety k 150 tajomným a zaujímavým miestam južného Slovenska • prírodné fenomény a záhadné javy • historické udalosti aj nevšedné príbehy • výnimočné osobnosti • povesti a legendy • tipy a zaujímavosti (alza.sk)

Slovensko

Slovensko

Slovensko Pamiatky a príroda je kniha, ktorá predstavuje najvýznamnejšie, najkrajšie a najúžasnejšie lokality Slovenskej republiky na 395 fotografiách v 15 kapitolách s textom v 6 jazykoch. Okrem krásnych fotografií z hlavného mesta Bratislavy sa čitatelia oboznámia aj s ďalšími historickými mestami ako sú Bardejov, Banská Bytrica, Banská Štiavnica, Kežmarok, Košice, Levoča, Poprad – Spišská Sobota, Prešov, Nitra, Trnava, Žilina, Kremnica, Trenčín a iné. V publikácii nechýbajú ani románske rotundy, gotické hrady, renesančné kaštiele i barokové chrámy. Osobitnú pozornosť venovali autori dreveným kostolíkom na východnom Slovensku zapísaným do Zoznamu UNESCO, skanzenom a rezerváciám ľudovej architektúry ako sú Vlkolínec, Čičmany, banícka obec Špania Dolina, a vinohradnícka osada v… (pantarhei.sk)

Slovensko

Slovensko

Slovensko Pamiatky a príroda je kniha, ktorá predstavuje najvýznamnejšie, najkrajšie a najúžasnejšie lokality Slovenskej republiky na 395 fotografiách v 15 kapitolách s textom v 6 jazykoch. Okrem krásnych fotografií z hlavného mesta Bratislavy sa čitatelia oboznámia aj s ďalšími historickými mestami ako sú Bardejov, Banská Bytrica, Banská Štiavnica, Kežmarok, Košice, Levoča, Poprad – Spišská Sobota, Prešov, Nitra, Trnava, Žilina, Kremnica, Trenčín a iné. V publikácii nechýbajú ani románske rotundy, gotické hrady, renesančné kaštiele i barokové chrámy. Osobitnú pozornosť venovali autori dreveným kostolíkom na východnom Slovensku zapísaným do Zoznamu UNESCO, skanzenom a rezerváciám ľudovej architektúry ako sú Vlkolínec, Čičmany, banícka obec Špania Dolina, a vinohradnícka osada v… (pantarhei.sk)

Korben Dallas Banská Bystrica Hudobné CD

Korben Dallas Banská Bystrica Hudobné CD

Tracklist1 Za Sklom 4:412 Pokušenia 2:553 Ľahká 3:254 Búrka 3:525 Vždy 5:126 Radosť 2:247 Rob, Čo Ti Hovorím 3:198 Spolu 3:189 Na Opačnom Boku 3:2010 Musím 5:0611 Sedí Sokol Na Javori 3:14 Interpret / Téma: Korben Dallas Žáner: Rock Žáner: Pop Subžáner: Indie Rock Typ: CD Rok nahrávky: 2014.0 Zloženie setu: 1 ks Krajina interpreta: Slovensko Balenie obsahuje: CD Rok vydania: 2014.0 Vydavateľstvo: Slnko records Dátum vydania: 2014-10-15 Dekáda interpreta: 2010 - 2019 Dekáda interpreta: 2020 - 2029 Variant: Banská Bystrica (CD) Krajina pôvodu: Európska únia (muziker.com)

Rubikova kocka Metalic 3 × 3 × 3 (5908273080314)

Rubikova kocka Metalic 3 × 3 × 3 (5908273080314)

Hlavolam – rubikova kocka, materiál: plast, vhodné od 8 rokov Rubikova kocka s počtom kociek 3 × 3 × 3, pre dievčatá aj chlapcov od 8 rokov.Chceš si potrápiť svoje mozgové závity? Kúp si prémiovú verziu Rubikovej kocky. Je to najlepšie predávaný hlavolam s viac ako 200-ročnou tradíciou. S touto kockou môžete dosiahnuť dobrý čas vďaka rýchlejšiemu a plynulejšiemu mechanizmu. Pri intenzívnom cvičení si zafixujete postupy riešenia a potom môžete súťažiť v skladaní na čas. Metalické farebné vyhotovenie si vaše oči hneď obľúbia. S kockou sa vám bude príjemne manipulovať a môžete sa spoľahnúť na jej dlhú životnosť. Viete, že najrýchlejší svetoví pretekári dokážu kocku zložiť za menej ako 6 sekúnd? Tento klasický variant 3 × 3 × 3 je pre začiatočníkov ako stvorený. Hlavolam je vhodný pre… (alza.sk)

HAMA 122158 AV KABEL 3 CINCH - 3 CINCH, POZLATENY, 3, 3 M

HAMA 122158 AV KABEL 3 CINCH - 3 CINCH, POZLATENY, 3, 3 M

AV KÁBEL. 3 cinch vidlice – 3 cinch vidlice. kábel pre prenos video a audio (stereo) signálu, napr. z videokamery do TV. nové prevedenie s originálnym dizajnom Hama. kvalitné materiály a tienenie vodičov. flexibilný materiál káblu, (andreashop.sk)

Čipka z banskobystrického regiónu

Čipka z banskobystrického regiónu

Čipka z banskobystrického regiónu. Lace from the region of Banská Bystrica. Klöppelspitze aus der Region Banská Bystrica. (pantarhei.sk)

Sada sondy Rigol NFP-3 NFP-3, 3 GHz

Sada sondy Rigol NFP-3 NFP-3, 3 GHz

Súprava snímača blízkeho poľa na testovanie zhody EMC. Tento text bol preložený strojovo. Bandwidth3 GHz NFP-3-P1·NFP-3-P2·NFP-3-P3·NFP-3-4·Adaptér BNC-N·Kábel BNC-SMB (100 cm)·púzdro·návod na použitie. (conrad.sk)

SYOSS Color 3-3 Tmavo fialový 3× 50 ml

SYOSS Color 3-3 Tmavo fialový 3× 50 ml

Farba na vlasy permanentná, krémová, vlastnosti a zloženie: bez amoniaku, metóda farbenia: komplexné zafarbenie Jedinečná farba Syoss z kolekcie Color farbí vaše vlasy a zároveň viditeľne zlepšuje ich kvalitu a intenzívne ich posilňuje. Farba na vlasy obsahuje technológiu SalonPlex, ktorá obnovuje poškodené vlasové väzby a regeneruje vlas zvnútra. Syoss obaľuje vlasové kutikuly pre hladký a posilnený povrch vlasových vlákien a vďaka obsahu keratínu bojuje proti ich lámavosti.Kľúčové vlastnosti farby na vlasy Syoss Color 3-3 Tmavo fialový 3× 50 mlKrémová farba na vlasy Syoss na komplexné farbenieZloženie bez amoniaku s obsahom účinných a ošetrujúcich látokSyoss Color sľubuje až o 70 % menšiu lámavosťFarba posilňuje povrch vlasov a viditeľne zlepšuje ich kvalituFarba Syoss regeneruje vlas… (alza.sk)

Rubikova kocka sada retro (snake + 3 × 3 × 3) (5908273080321)

Rubikova kocka sada retro (snake + 3 × 3 × 3) (5908273080321)

Hlavolam – rubikova kocka, materiál: plast, vhodné od 8 rokov Ikonický hlavolam, ktorý sa snažil snáď každý aspoň raz vyriešiť. Slávna Rubikova kocka v klasickom vyhotovení teraz prichádza v balení aj s modro-bielym hadom. Kocka je vo vyhotovení 3 × 3 × 3. Farby na jednotlivých dlaždiciach sú lepené. Rubikova kocka súprava retro je vyrobená z plastu a určená na potrénovanie mozgových závitov dievčat a chlapcov od ôsmich rokov. Kľúčové vlastnosti hlavolamu Rubikova kocka súprava retroIkonický hlavolam pre všetky generácieSúprava Rubikova kocka retro obsahuje klasickú kocku a hadaVyhotovenie kocky je 3 × 3 × 3Farba na dlaždiciach je lepenáRubikova kocka súprava retro je pre dievčatá aj chlapcov od 8 rokov (alza.sk)

Rubikova kocka 3 × 3 × 3 prívesok – séria 2 (5908273080291)

Rubikova kocka 3 × 3 × 3 prívesok – séria 2 (5908273080291)

Hlavolam – rubikova kocka, materiál: plast, vhodné od 8 rokov Prívesok na kľúče v podobe nestarnúceho hlavolamu má rozmery 3 × 3 × 3 cm. Úplne funkčná Rubikova kocka, len v menšom vyhotovení, ktorú budete mať stále poruke a nezaberie vám veľa miesta, má plynulý mechanizmus a dlhú životnosť. Hlavolam vhodný pre deti od 8 rokov má za cieľ poskladať všetky štvorčeky tak, aby jednotlivé steny mali jednu farbu. Ďalšou alternatívou je skladanie rôznych farebných vzorov. Kľúčové vlastnosti hlavolamu Rubikova kocka – séria 2, prívesok na kľúčeNesmrteľný jedinečný hlavolam ako prívesok na kľúčeÚplne funkčná Rubikova kocka v menšom vyhotoveníIdeálny na cesty aj na domaPlynulý mechanizmus sa postará o komfortné hranie Farby na dlaždičkách sú lepenéHlavolam je vhodný pre deti od 8 rokovRozmery: 3 × 3… (alza.sk)

Rubikova kocka sada Klasik (3 × 3 × 3 + prívesok) (5908273080352)

Rubikova kocka sada Klasik (3 × 3 × 3 + prívesok) (5908273080352)

Hlavolam – rubikova kocka, materiál: plast, stredná náročnosť, vhodné od 8 rokov Ikonický hlavolam, ktorý sa snažil snáď každý aspoň raz vyriešiť. Slávna Rubikova kocka v klasickom vyhotovení teraz prichádza v balení aj s kockou v miniatúrnej verzii ako prívesok na kľúče alebo batoh. Obe kocky sú vo vyhotovení 3 × 3 × 3. Farby na jednotlivých dlaždiciach sú lepené. Rubikova kocka sada Klasik je vyrobená z plastu a určená na potrénovanie mozgových závitov dievčat a chalanov od ôsmich rokov. Kľúčové vlastnosti hlavolamu Rubikova kocka sada KlasikIkonický hlavolam pre všetky generácieSada Rubikova kocka Klasik obsahuje klasickú kocku a jej miniatúrne vyhotovenieMalá kocka s krúžkom na umiestnenie na kľúče alebo batohVyhotovenie oboch kociek je 3 × 3 × 3Farba na dlaždiciach je lepenáRubikova… (alza.sk)

SPC 3 predl. prívod 3m/3 3×1,0mm SENCOR

SPC 3 predl. prívod 3m/3 3×1,0mm SENCOR

Predlžovací prívodModel: SPC 3Dĺžka: 3 mPočet zásuviek: 3Prierez vodiča: 3 x 1,0 mm2Vodič: H05VV-F3G (tonerpartner.sk)

Wilson Team 3 3

Wilson Team 3 3

Vaky Wilson's Team Collection spájajú živú estetiku s užitočnými vlastnosťami pre tenistov. Obsahuje oddiel, ktorý pojme až 3 rakety alebo kombináciu výstroja a oblečenia, spolu s veľkým vonkajším vreckom na zips pre ďalšie osobné predmety. Odolnosť potvrdzuje polyesterová tkanina. 1 hlavná priehradka na vybavenie a oblečenie 1 veľké vonkajšie vrecko na príslušenstvo so zipsom pre osobné predmety a cennosti Nastaviteľné polstrované ramenné popruhy Farebný exteriér pre príťažlivú estetiku Lemovanie zvyšuje odolnosť látky Horná rukoväť pre ľahké prenášanie Popruh na zavesenie Veková skupina: Dospelý Farba podľa výrobcu: Červená Farba podľa výrobcu: Šedá Rozmery: 76 x 33 x 10 cm Pohlavie: Unisex Materiál: Polyester Kapacita počtu tenisových rakiet: 3 (muziker.com)

Wilson Team 3 3

Wilson Team 3 3

Vaky Wilson's Team Collection spájajú živú estetiku s užitočnými vlastnosťami pre tenistov. Obsahuje oddiel, ktorý pojme až 3 rakety alebo kombináciu výstroja a oblečenia, spolu s veľkým vonkajším vreckom na zips pre ďalšie osobné predmety. Odolnosť potvrdzuje polyesterová tkanina. 1 hlavná priehradka na vybavenie a oblečenie 1 veľké vonkajšie vrecko na príslušenstvo so zipsom pre osobné predmety a cennosti Nastaviteľné polstrované ramenné popruhy Farebný exteriér pre príťažlivú estetiku Lemovanie zvyšuje odolnosť látky Horná rukoväť pre ľahké prenášanie Popruh na zavesenie Veková skupina: Dospelý Farba podľa výrobcu: Modrá Farba podľa výrobcu: Šedá Rozmery: 76 x 33 x 10 cm Pohlavie: Unisex Materiál: Polyester Kapacita počtu tenisových rakiet: 3 (muziker.com)

Ponožky Sensor Ručičky 3 - 3 páry 13000069 3/5 UK

Ponožky Sensor Ručičky 3 - 3 páry 13000069 3/5 UK

Ponožky Sensor Ručičky 3 - 3 páry 13000069 3/5 UK Race Lite sú klasické cyklistické ponožky s nižším nápletom. Priehlavok cyklistických ponožiek je pre ľahšiu ventiláciu sieťovaný. V oblasti päty a špičky sú ponožky Race lite zosilnené. Ľahká letná ponožka Nižší dvojvrstvový náplet Nárt je sieťovaný pre uľahčenie ventilácie Zloženie materiálu: 30% bavlna, 30% PES Sensura, 20% POP, 15% PAD, 5% elastan Sada obsahuje 3 páry ponožiek Sensor Ručičky 3 Ponožky » Cyklistické ponožky » Ponožky Sensor Ručičky 3 - 3 páry 13000069 3/5 UK (gamisport.sk)

Ponožky Sensor Ruka 3 - 3 páry 13000068 3/5 UK

Ponožky Sensor Ruka 3 - 3 páry 13000068 3/5 UK

Ponožky Sensor Ruka 3 - 3 páry 13000068 3/5 UK Race Lite sú klasické cyklistické ponožky s nižším nápletom. Priehlavok cyklistických ponožiek je pre ľahšiu ventiláciu sieťovaný. V oblasti päty a špičky sú ponožky Race lite zosilnené. Ľahká letná ponožka Nižší dvojvrstvový náplet Nárt je sieťovaný pre uľahčenie ventilácie Zloženie materiálu: 30% bavlna, 30% PES Sensura, 20% POP, 15% PAD, 5% elastan Sada obsahuje 3 páry ponožiek Sensor Ruka 3 Ponožky » Cyklistické ponožky » Ponožky Sensor Ruka 3 - 3 páry 13000068 3/5 UK (gamisport.sk)

Ponožky Sensor Race 3 - 3 páry 16100063 3/5 UK

Ponožky Sensor Race 3 - 3 páry 16100063 3/5 UK

Ponožky Sensor Race 3 - 3 páry 16100063 3/5 UK Cyklistické ponožky Race Evolution sú ľahké letné ponožky. Na spodnej časti chodidla majú tieto ponožky dvojvrstvový náplet s nápisom. Nárt je sieťovaný pre ľahšiu ventiláciu vlhkosti. Päta a špička je špeciálnym tkaním zosilnená na vyššiu odolnosť proti opotrebeniu. Ponožky Sensor Race Evolution ocenia predovšetkým cyklisti a bežci. Sieťovaný priehlavok na uľahčenie ventilácie Zosilnená päta a špička použitie leto Ideálne pre cyklistov Zloženie materiálu: 30% bavlna, 30% PES Sensura, 20% POP, 15% PAD, 5% elastan Sada obsahuje 3 páry ponožiek Sensor Race 3 Ponožky » Cyklistické ponožky » Ponožky Sensor Race 3 - 3 páry 16100063 3/5 UK (gamisport.sk)

Zvinovací meter 3 m Hazet 2154N-3 2154N-3, ocel

Zvinovací meter 3 m Hazet 2154N-3 2154N-3, ocel

S príchytkou na opasok · Široká meracia páska obmedzuje chovanie pri zalomení · Uzamykateľné pomocou posuvného gombíka s integrovanou ochranou proti skĺznutiu · Háčik s voľnobežkou (na konci meracieho pásu) na vnútorné a vonkajšie meranie · 2-zložkové puzdro odolné voči nárazom · Kvalitná pružina zaručuje automatické stiahnutie meracej pásky · Povrchová úprava oceľovým pásom chráni pred koróziou a opotrebením · Meranie na oboch stranách. Tento text bol preložený strojovo. (conrad.sk)

Slnečná clona trojuholník, 3 x 3 x 3 m, béžová

Slnečná clona trojuholník, 3 x 3 x 3 m, béžová

Vysoko kvalitná slnečná plachta je ideálnym zdrojom tieni na terasu, balkón, záhradu a pod. Úspešne blokuje až 90% nebezpečného UV záření. - Vyrobené z pevného 185g/m² polyetylénu, odpudzujúceho vodu a nečistoty. - Materiál HDPE je priedušný a zabraňuje tak hromadeniu tepla pod plachtou. Tento materiál je priepustný pre vodu. - S okami na rohoch z nerezovej ocele 301 na upevnenie. (velkykosik.sk)

Tieniaca plachta trojuholník, 3 x 3 x 3 m, sivá

Tieniaca plachta trojuholník, 3 x 3 x 3 m, sivá

Kvalitná slnečná plachta je ideálnym zdrojom tieni na terasu, balkón, záhradu, bazén, kemp, festivaly alebo akcie. Vďaka svojej 90% UV ochrane je slnečná plachta odolná proti poveternostným vplyvom obzvlášť vhodná pre detské ihriská (pieskovisko, hojdačka, preliezačka atď.). Táto odolná slnečná clona ponúka takmer neobmedzené možnosti a je možné ju preto ľahko pripevniť na stromy, steny domu alebo stĺpy. Popis: ✔Slnečná clona na balkón, terasu alebo kempovanie ✔ Poskytuje ideálnu ochranu pred slnečním ✔Vyrobené z pevného 185 g/m² polyetylénu, odpudzujúceho vodu a nečistoty ✔Sieťovina zo syntetických vlákien je vode priepustná a priedušná ✔S okami na rohoch z nerezovej ocele 301 na upevnenie ✔Vr. upevňovacích lan z robustného nylonu pre bezpečné držanie ✔Jednoduchá preprava vďaka nízkej… (velkykosik.sk)

Blumfeldt Trojuholníková slnečná clona, 3 × 3 × 3 m, polyester,…

Blumfeldt Trojuholníková slnečná clona, 3 × 3 × 3 m, polyester, priedušná

Chcel by si prežiť slnečné letné dni a príjemné letné noci vonku, bez úpalu alebo prekvapivého schladenia prudkým letným dažďom? V tom prípade je slnečná clona blumfeldt presne to, čo potrebuješ pre svoj odpočinok. V záhrade, na terase, na balkóne alebo na pikniku v prírode – slnečná clona je za chvíľu natiahnutá. Potom sa môžeš pokojne oprieť, relaxovať na ležadle alebo piknikovej deke a vychutnávať si leto. Pri odpočinku ťa nebude rušiť ani slnko, ani vietor, ani dážď. Na cesty môžeš clonu spratne uložiť do kompaktnej prenosnej tašky.Vďaka nehrdzavejúcim krúžkom z ocele je upevnenie úplne nekomplikované. Jednoducho potiahni laná za upevňovacie krúžky a ľubovoľne ich pripevni v okolí. Pre trvalé uchytenie odporúčame namiesto lana použiť upínacie háčiky alebo karabínky. Vďaka pevnému… (electronic-star.sk)

Blumfeldt Trojuholníková slnečná clona, 3 × 3 × 3 m, polyester,…

Blumfeldt Trojuholníková slnečná clona, 3 × 3 × 3 m, polyester, priedušná

Chcel by si prežiť slnečné letné dni a príjemné letné noci vonku, bez úpalu alebo prekvapivého schladenia prudkým letným dažďom? V tom prípade je slnečná clona Klarstein bambuswald presne to, čo potrebuješ pre svoj odpočinok. V záhrade, na terase, na balkóne alebo na pikniku v prírode – slnečná clona je za chvíľu natiahnutá. Potom sa môžeš pokojne oprieť, relaxovať na ležadle alebo piknikovej deke a vychutnávať si leto. Pri odpočinku ťa nebude rušiť ani slnko, ani vietor, ani dážď. Na cesty môžeš clonu spratne uložiť do kompaktnej prenosnej tašky.Vďaka nehrdzavejúcim krúžkom z ocele je upevnenie úplne nekomplikované. Jednoducho potiahni laná za upevňovacie krúžky a ľubovoľne ich pripevni v okolí. Pre trvalé uchytenie odporúčame namiesto lana použiť upínacie háčiky alebo karabínky. Vďaka… (electronic-star.sk)

Blumfeldt Trojuholníková slnečná clona, 3 × 3 × 3 m, polyester,…

Blumfeldt Trojuholníková slnečná clona, 3 × 3 × 3 m, polyester, priedušná

Chcel by si prežiť slnečné letné dni a príjemné letné noci vonku, bez úpalu alebo prekvapivého schladenia prudkým letným dažďom? V tom prípade je slnečná clona blumfeldt presne to, čo potrebuješ pre svoj odpočinok. V záhrade, na terase, na balkóne alebo na pikniku v prírode – slnečná clona je za chvíľu natiahnutá. Potom sa môžeš pokojne oprieť, relaxovať na ležadle alebo piknikovej deke a vychutnávať si leto. Pri odpočinku ťa nebude rušiť ani slnko, ani vietor, ani dážď. Na cesty môžeš clonu spratne uložiť do kompaktnej prenosnej tašky.Vďaka nehrdzavejúcim krúžkom z ocele je upevnenie úplne nekomplikované. Jednoducho potiahni laná za upevňovacie krúžky a ľubovoľne ich pripevni v okolí. Pre trvalé uchytenie odporúčame namiesto lana použiť upínacie háčiky alebo karabínky. Vďaka pevnému… (electronic-star.sk)

Blumfeldt Trojuholníková slnečná clona, 3 × 3 × 3 m, polyester,…

Blumfeldt Trojuholníková slnečná clona, 3 × 3 × 3 m, polyester, priedušná

Chcel by si prežiť slnečné letné dni a príjemné letné noci vonku, bez úpalu alebo prekvapivého schladenia prudkým letným dažďom? V tom prípade je slnečná clona blumfeldt presne to, čo potrebuješ pre svoj odpočinok. V záhrade, na terase, na balkóne alebo na pikniku v prírode – slnečná clona je za chvíľu natiahnutá. Potom sa môžeš pokojne oprieť, relaxovať na ležadle alebo piknikovej deke a vychutnávať si leto. Pri odpočinku ťa nebude rušiť ani slnko, ani vietor, ani dážď. Na cesty môžeš clonu spratne uložiť do kompaktnej prenosnej tašky.Vďaka nehrdzavejúcim krúžkom z ocele je upevnenie úplne nekomplikované. Jednoducho potiahni laná za upevňovacie krúžky a ľubovoľne ich pripevni v okolí. Pre trvalé uchytenie odporúčame namiesto lana použiť upínacie háčiky alebo karabínky. Vďaka pevnému… (electronic-star.sk)

Blumfeldt Trojuholníková slnečná clona, 3 × 3 × 3 m, polyester,…

Blumfeldt Trojuholníková slnečná clona, 3 × 3 × 3 m, polyester, priedušná

Chcel by si prežiť slnečné letné dni a príjemné letné noci vonku, bez úpalu alebo prekvapivého schladenia prudkým letným dažďom? V tom prípade je slnečná clona blumfeldt presne to, čo potrebuješ pre svoj odpočinok. V záhrade, na terase, na balkóne alebo na pikniku v prírode – slnečná clona je za chvíľu natiahnutá. Potom sa môžeš pokojne oprieť, relaxovať na ležadle alebo piknikovej deke a vychutnávať si leto. Pri odpočinku ťa nebude rušiť ani slnko, ani vietor, ani dážď. Na cesty môžeš clonu spratne uložiť do kompaktnej prenosnej tašky.Vďaka nehrdzavejúcim krúžkom z ocele je upevnenie úplne nekomplikované. Jednoducho potiahni laná za upevňovacie krúžky a ľubovoľne ich pripevni v okolí. Pre trvalé uchytenie odporúčame namiesto lana použiť upínacie háčiky alebo karabínky. Vďaka pevnému… (electronic-star.sk)

Rubikova kocka 3 × 3 (778988389669)

Rubikova kocka 3 × 3 (778988389669)

Hlavolam – rubikova kocka, materiál: plast, stredná náročnosť, vhodné od 8 rokov Rubikova kocka s počtom kociek 3 × 3 × 3, pre dievčatá aj chlapcov od 8 rokov. Chcete si potrápiť mozgové závity? Kúpte si Rubikovu kocku. Je to najlepšie predávaný hlavolam s viac ako 40-ročnou tradíciou vymyslený maďarským architektom Ernő Rubikom. S touto kockou môžete dosiahnuť dobrý čas vďaka rýchlejšiemu a plynulejšiemu mechanizmu. Pri intenzívnom cvičení si zafixujete postupy riešenia a potom môžete súťažiť v skladaní na čas. Farby nie sú nalepené, ale sú na kocke napevno, takže dlhšie vydržia. Viete, že najrýchlejší svetoví pretekári zvládnu kocku zložiť za menej ako 6 sekúnd? Tento klasický variant 3 × 3 × 3 je pre začiatočníkov ako stvorený. Hlavolam je vhodný pre dievčatá aj chlapcov od 8 rokov.… (alza.sk)

korčule 3 v 1, športové 3 4 nohavice, 3 4 športové nohavice, sťahovacie legíny 3 4, biele legíny 3 4, biele 3 4 legíny, som mesiac brusle 3, som mesiac 3 brusle, poschodová posteľ pre 3, granula brit 15 + 3

Pri poskytovaní našich služieb nám pomáhajú súbory cookie. Využívaním našich služieb s ich používaním súhlasíte. zatvoriť