Cesky stat v dobe jagellonske

Knihtisk, zbožnost, konfese v zemích Koruny české doby poděbradské a…

Knihtisk, zbožnost, konfese v zemích Koruny české doby poděbradské a jagellonské

Sedmero příspěvků nahlíží na osudy knihtisku v zemích Koruny české od konce 60. let 15. století. Autoři sledují rozdílné využití nového typografického média v komunikaci, církevní správě, liturgickém provozu nebo devoční praxi dominantní utrakvistické i menšinové katolické konfese, s přihlédnutím k polemikám s Jednotou bratrskou a raně reformační publicistikou. Jejich sondy zostřují obraz utrakvismu, který si až do 20. let 16. století udržoval od tištěných novinek jistý odstup, na rozdíl od receptivnějšího prostředí katolické církve. (pantarhei.sk)

Národ a stát v českých dějinách

Národ a stát v českých dějinách

Publicista Václav Ryneš při příležitosti sto let od výročí Československa a třiceti let od demokratické státnosti předkládá české veřejnosti publikaci Národ a stát v českých dějinách, která obsahuje dvě politologické studie Kontinuita českých dějin a Když křižovali český národ. Kontinuita českých dějin představuje studii zaměřenou na vývoj českých dějin v evropském kontextu. V textu se promítají různé dějinné souvislosti, politické a společenské, které propojují vznik kontinuity a integrity českého národa. Studie Když křižovali český národ představuje určitý pohled na dobu první, druhé a třetí Československé republiky. Autor upozorňuje na krizové okamžiky od demokracie přes hnědou totalitu až k rudé a vzniku socialismu. Obě studie představují široký politický úhel pohledu na českou… (pantarhei.sk)

Český stát a náboženství v obdobích krize 1547–1620 a 1948–1989 (978…

Český stát a náboženství v obdobích krize 1547–1620 a 1948–1989 (978-80-278-0010-0)

Elektronická kniha - autor Václav Ryneš, 464 stran, česky Kniha Český stát a náboženství v obdobích krizí pojednává o dvou rozdílných obdobích českých a československých dějin – nejprve se věnuje vývoji v zemích České koruny v 16. a 17. století a poté soustřeďuje pozornost na existenční zápas československého katolicismu ve druhé polovině 20. století. První kniha přibližuje období, kdy se čeští protestanté a čeští bratři jako významní představitelé stavovské státnosti utkali s katolickými panovníky, kteří se rozhodli realizovat rekatolizaci českých zemí. První stavovské povstání v roce 1547 ještě spor o katolickou či protestantskou orientaci v českých zemích nerozhodlo. Povstání v letech 1618–1620 za účasti všech stavů soustátí znamenalo v podstatě definitivní mocenský zlom a vítězství… (alza.sk)

Velké dějiny zemí Koruny české - Stát

Velké dějiny zemí Koruny české - Stát

Nejnovější svazek tematické řady Velkých dějin zemí Koruny české se zabývá vývojem státoprávní problematiky zasazené do historicko-politických souvislostí. Dva oddíly, do nichž autoři text rozdělili, reprezentují dvě velká dějinná období. První popisuje vývoj českého státu od nejstarších dob do revolučních přeměn v roce 1848 a představuje hlavní státoprávní instituce raného českého státu, doby stavovské, ale též - z hlediska státoprávního problematického - období absolutismu. Druhá část se soustředí na moderní stát od roku 1848 do zániku Československa v roce 1992 a vytyčuje tři hlavní etapy: dobu habsburské monarchie, meziválečného Československa a komunistické diktatury. Stručněji je pojednáno období nesvobody 1938-1945 a postsocialistická léta 1989-1992. Publikaci doplňuje bohatý… (pantarhei.sk)

Česká otázka a dnešní doba (978-80-700-7505-0)

Česká otázka a dnešní doba (978-80-700-7505-0)

Elektronická kniha - autor Aleš Prázný (ed.), 648 stran, česky Kniha zabývající se Masarykovou Českou otázkou neznamená pouze historizující návrat do minulosti. Otázka po smyslu české existence, jíž Masaryk oslovoval společnost v devadesátých letech 19. století, se v naší radikálně proměněné, a přece podobné současnosti zdá zneklidňující a problematická: Představuje dnes ještě aktuální téma? Česká otázka je podle Masaryka otázkou humanitní, a v tomto smyslu je nutné ji chápat jako stálou konfrontaci mezi tím, jak žijeme, a ideálem, jemuž se naše skutečnost vzpírá. Publikace je svou povahou interdisciplinární; příspěvky zahrnují rozmanité humanitní, společenskovědné i přírodovědné obory, jejichž autoři se zamýšlejí nad povahou české otázky v současnosti a v dějinách. (alza.sk)

Stát v rozkladu (978-80-275-0825-9)

Stát v rozkladu (978-80-275-0825-9)

Elektronická kniha - autor Saša Uhlová, 197 stran, česky Proč naše země stále nevzkvétá Koronavirová pandemie ukázala v plné nahotě ochablé tělo Česka. Stát není schopen pořádně se postarat o své chudé, nemocné a ohrožené. Navzdory novinovým komentářům však nejde o selhání té či oné vlády, toho či onoho politika. Kolabující zdravotnictví, porouchaný sociální systém i chaotické školství jsou důsledkem jejich dlouhodobého odsouvání na vedlejší kolej, ať už kvůli ústupkům průmyslové a ekonomické lobby, nebo z čisté ignorance a politické pohodlnosti. Nad čím se v době konjunktury daly přivírat oči, to se v době krize hlasitě ozývá: v hroutících se nemocnicích, absurdních exekučních výpisech i na křičících náměstích. Stát v rozkladu reportážní formou zachycuje dopady dlouhodobé politické… (alza.sk)

SES Stojím v mega bubline

SES Stojím v mega bubline

Je niečo zábavnejšie než sa hrať s bublinami? Vytvorte mydlový kúpeľ a nalejte ho do vaničky, ponorte obruč. Postavte sa do stredu obruče. Následne obruč ťahajte smerom nahor. Okolo vás sa vytvorí mega bublina! Balenie obsahuje: veľmi silný roztok mydla (750 ml), obruč (zložená z 8 dielov), nafukovaciu vaničku. Vek: 5+. Rozmer balenia: 25 x 25 x 7 cm. (najlekaren.eu)

Muž, který stál v cestě

Muž, který stál v cestě

Strhující román o Františku Krieglovi, který v srpnu 1968 jako jediný nepodepsal moskevskou kapitulaci. Strhující román o muži, který se v srpnu 1968 pod hrozbou likvidace vzepřel okupantské moci a jako jediný nepodepsal potupný moskevský dokument. Autor Ivan Fíla rozehrává fascinující drama o hrdinství a zradě odhalující detailní pohled do životů lékaře a politika Františka Kriegla a jeho protivníka, ďáblova advokáta Gustava Husáka. Jsme svědky zákulisních intrik předcházejících osudné noci z 20. na 21. srpna 1968, pozadí únosu šesti československých stranických a vládních představitelů do Moskvy a postupného lámání charakterů během jednání v Kremlu. Ojedinělá kronika času a osudů o vězních dogmatu a touhách českého a slovenského národa na cestě do pekla. Kniha čerpá z tajných… (pantarhei.sk)

Stát a náboženství v Hegelově filosofii

Stát a náboženství v Hegelově filosofii

Z čeho žije moderní sekulární stát a kde je možno hledat zdroj jeho legitimity? Nakolik lze říci, že náboženství patří ke kulturnímu podloží, z nějž tento stát, navzdory svému sekulárnímu charakteru, vyrůstá? Co vede jednotlivce k podřízení se státní moci? V jakém vztahu jsou požadavek poslušnosti vůči státním zákonům a náboženské přesvědčení jednotlivého občana? Studie Stát a náboženství v Hegelově filosofii má za cíl představit, jaké odpovědi na tyto otázky lze hledat ve filosofii G. W. F. Hegela. Politická filosofie tohoto německého myslitele se v českém prostředí stále ještě netěší příliš dobré pověsti, v neposlední řadě také pod vlivem známé kritiky „nepřátel otevřené společnosti“ Karla Poppera. Hegel je v obecném povědomí chápán jako představitel etatismu a jako jeden z ideových… (pantarhei.sk)

Dejepisný atlas - Štáty v premenách storočí

Dejepisný atlas - Štáty v premenách storočí

Svetové, európske, slovenské a české dejiny na politických mapách od najstarších čias do súčasnosti. 100. výročie vzniku spoločného štátu Čechov a Slovákov je príležitosťou na oživenie pohľadu na spoločnú i rozdielnu minulosť týchto dvoch národov, respektíve území Česka a Slovenska. Predkladáme Vám nový dejepisný atlas, ktorý predstavuje vývoj politickej mapy sveta, Európy a najmä strednej Európy. Tento nový česko-slovenský atlas mapuje tak slovenské ako aj české dejiny, pričom sa snaží vtesnať čo najviac hodnotného obsahu na čo najmenší rozsah. Na 213 mapách môžete sledovať hlavne vývoj politickej mapy, teda vývoj štátov, území, zmeny hraníc a vojenské udalosti. Môžete porovnávať vývoj územia dnešného Česka a Slovenska, ale aj sledovať rozloženie štátov vo všetkých kútoch sveta od… (pantarhei.sk)

Ses Stojím v mega bubline (8710341022570)

Ses Stojím v mega bubline (8710341022570)

Bublifuk pre chlapcov aj dievčatá, vhodné od 3 rokov Je to sen snáď všetkých detí a tajný sen aj dospelých. Vyskúšať si, aké to je byť vo vnútri obrovskej bubliny. Teraz si to môžete splniť so SES bublifukom Stojím v mega bubline. Pripravte si namáčací kruh a nalejte do neho extra silný mydlový roztok. Zostavte obruč na vytváranie mega bublín, ponorte ju do kruhu s roztokom a ťahajte smerom nahor. Vo chvíľke sa tak ocitnete vnútri tej najväčšej bubliny. Vhodné pre deti od troch rokov.Kľúčové vlastnosti SES bublifuk Stojím v megabubliněZábavná vonkajšia aktivitaSES Stojím v megabubline z veľmi silného roztoku mydlaVytvorte obrovskú bublinu okolo sebaVhodné pre deti od 3 rokovObsah balenia:8× diel na vytvorenie obruče1× namáčací kruh1× mydlový roztok1× návod (alza.sk)

Siku Autobus v českých farbách, česká verzia

Siku Autobus v českých farbách, česká verzia

Kĺbový autobus v českých farbách je vyrobený z kovu v kombinácii s plastom. Stredová časť autobusu je v kĺbe ohybná, takže zatáčanie autobusu na jednotlivé strany uchváti všetkých malých vodičov. (4home.sk)

Verejná správa v členských štátoch Európskej únie

Verejná správa v členských štátoch Európskej únie

Jediná publikácia za posledné desaťročie na slovenskom i českom knižnom trhu, ktorá podáva stručný ale systematický a ucelený prehľad o súčasnom stave, štruktúre a organizácii verejnej správy (štátnej správy i samosprávy) ale i ostatných súčastí verejnej moci (zákonodarnej a súdnej) vo všetkých členských štátoch Európskej únie. Čitateľ v nej nájde o každom štáte základné dáta z jeho histórie, o jeho parlamente a súdnictve, o hlave štátu, vláde a ostatných ústredných orgánoch štátu, ale aj o tom, ako je štátna správa vykonávaná v území, i o tom, ako sa na výkone verejnej správy podieľa regionálna či miestna samospráva. Kniha by nemala chýbať vo verejných knižniciach, ale ani v knižnici čitateľa, ktorý hľadá informácie o usporiadani fungujúcej verejnej správy v štátoch Európy (pantarhei.sk)

MAKRO - Trpaslík v stane solárny rôzne druhy

MAKRO - Trpaslík v stane solárny rôzne druhy

1x bateria AAA je súčasťou balenia, cena za 1ks (homepoint.sk)

Siku česká verze - autobus v českých barvách (4006874916177)

Siku česká verze - autobus v českých barvách (4006874916177)

Kovový model - vhodné od 3 let (alza.sk)

V šoku (česky)

V šoku (česky)

Autorka, internistka z velké americké nemocnice, vydala drtivě osobní a naléhavou výpověď o své vlastní těžké nemoci a cestě k uzdravení. Kniha vypráví příběh o zápase s krutou bolestí, o smrti očekávaného dítěte, o zážitku své vlastní klinické smrti a o tom, jak snadno ztratí pacient důvěru k lékařům a jak těžce ji opět hledá. Kniha apeluje na lékaře a zdravotní sestry, aby opustili profesí a zvykem vnucený odstup a učili se účasti, soucitu a empatické komunikaci s pacientem. Je určena jak profesionálům ve zdravotnictví, tak laikům. (pantarhei.sk)

Sila rozumu v bláznivej dobe

Sila rozumu v bláznivej dobe

Akými trikmi sa dá do slov prepašovať podprahová reklama? Nakoľko sa slovník Zomri odlišuje od slovníka Mariana Kotlebu? Čo je deepfake? Ako rozoznať logicky chybný argument? Prečo ignorujeme pravdivé fakty? Akými najčastejšími trikmi sa manipulujú grafy? Ako často skontroluje priemerný tínedžer svoj mobil a ako využívajú marketingoví špecialisti evolučné nedokonalosti ľudskej mysle? Ďalším príspevkom Denníka N k rozvoju kritického myslenia je kniha šachového veľmajstra Jána Markoša. Sila rozumu v bláznivej dobe na viac ako dvestopäťdesiatich stranách ponúka odpovede na množstvo otázok týkajúcich sa kritického myslenia, ale aj hutný súhrn nápadov a stratégií, ako ho využívať v každodennom živote. Vďaka množstvu ukážok, statusov a príkladov zo súčasnej slovenskej spoločnosti môže byť… (pantarhei.sk)

Stalo se v Havaně (978-83-276-6635-2)

Stalo se v Havaně (978-83-276-6635-2)

Elektronická kniha - ze série Harlequin Sladký život, autor Louise Fullerová, 154 stran, česky Sblížila je horká kubánská noc… Když Kitty dorazila do barevné a spalující Havany ze studené Anglie, která jí byla domovem, vstoupila do jiného světa… a podlehla mu! A ten muž… ten muž byl tajemný a úžasný. Celé roky žila ve víře, že nedokáže milovat, že okorala, ale César jí dokázal opak. Jenže pak se ukázalo, že César není muž jedné noci. Ukázalo se, že César je její nový šéf. A nejenom to…! (alza.sk)

Agroturistika v České republice

Agroturistika v České republice

První ucelený praktický průvodce agroturistikou od Šumavy po Beskydy nabízí přehled o možnostech dovolené či víkendů na českém venkově. K lákadlům agroturistiky patřila dříve možnost práce na farmě, na zahradě nebo v sadu, ale tato její původně hlavní součást ustupuje do pozadí. Naopak roste význam jiných předností agroturistiky: kontakt se zvířaty (mající často terapeutický účinek), vyjížďky na koních, ochutnávky domácí kuchyně, zážitky z lidové architektury, poznávání venkovského folkloru, tradic a řemesel, rybaření, cyklovýlety a především klidný pobyt v přírodě. Výběr agroturistických lokalit je velmi široký a zahrnuje jak malé chalupy, tak větší zemědělské usedlosti a statky. Pohybuje se od vysloveně skromných, téměř "přírodních" podmínek ubytování až po přepychově stylově zařízené… (pantarhei.sk)

Tajemné v českých kronikách

Tajemné v českých kronikách

Staré kroniky jsou opomenutým zdrojem informací, z nichž zřejmě nejpozoruhodnější jsou ty, které dnes označujeme termínem paranormální jevy. Je až s podivem, kolik jich je v českých písemných památkách možné objevit. Ať už listujeme nejstarší dochovanou kronikou Kosmovou, letopisy opata milevského Jarlocha, latinskou autobiografií Karla IV., paměťmi světoběžníka Mikuláše Dačického atd. (pantarhei.sk)

Skanzeny v České republice

Skanzeny v České republice

(pantarhei.sk)

Hrůza v české literatuře

Hrůza v české literatuře

Kniha je v polském i českém kontextu vůbec první komplexní monografií věnovanou české hrůzostrašné literatuře. Na téměř pěti stech stránkách mapuje její autor vývoj tohoto žánru v širším kontextu dějin české literatury 19. a 20. století i jeho balancování na pomezí populární a umělecky náročné tvorby, včetně řady přesahů do jiných vědních disciplín, například filozofie či filmové vědy. Předmětem analýzy se staly klíčové texty tzv. literatury hrůzy – od obrozeneckých knížek lidového čtení a tzv. krvavých románů přes vybrané Máchovy, Erbenovy či Sabinovy texty a avantgardní prózy Ladislava Klímy, Josefa Váchala nebo Vítězslava Nezvala až po proměny literární hrůzy ve 20. století (Ladislav Fuks, Jiří Gruša, Pavel Kohout, Ludvík Vaculík, Jan Křesadlo aj.) včetně současné literatury (Miloš… (pantarhei.sk)

Praha v legendách (česky)

Praha v legendách (česky)

NEJPROSLULEJŠÍ PRAŽSKÉ PAMĚTIHODNOSTI OPŘEDENÉ LEGENDAMI Půvaby Prahy tkví hluboko v její historii a nezaměnitelné atmosféře. Když jednou vstoupíte do jejích tajemných zákoutí, už se nedokážete z tohoto magického objetí vymanit. Zamilujete se. Vnímáte Prahu všemi smysly. Mezi tóny kostelních zvonů a zvonků možná zaslechnete z věže Pražského hradu i skřipky rytíře Dalibora. Na Karlově mostě se náhodou dotknete kamene, který skrývá čarovný Bruncvíkův meč, a na Staroměstské mostecké věži zahlédnete portrét odvážné lazebnice Zuzany. V kostele u Pražského Jezulátka pocítíte závan křídel sedmi strážných andělů a na Židovském Městě se stín obrovského muže z hlíny mihne kdesi za Staronovou synagogou. Socha knížete Václava na Václavském náměstí, ohnivý kostlivec nebo šílený holič v Karlově ulici .… (pantarhei.sk)

Česká kniha rekordů V.

Česká kniha rekordů V.

Česká kniha rekordů 5 přináší úžasné výkony i vše, čím se může Česká republika pochlubit - české vynálezy, pozoruhodnosti jednotlivých oborů, světová prvenství českých lidí – - vše, co Češi dali světu - zlaté české ručičky řemeslníků, lidových tvůrců, světci a poutní místa - neuvěřitelné výkony našich rekordmanů, kaskadérů, siláků a akrobatů - přírodní i zeměpisné pozoruhodnosti všech krajů České republiky - vynikající česká umělecká díla, světově uznávaní umělci, knihy rekordmanky... - ta nejpozitivnější prezentace České republiky vzbuzující hrdost na to - být Čechem Přečtěte si o ČR jako o zemi činorodých lidí, která dala světu (v historii i nyní) řadu pozoruhodných osobností, vynálezců, lékařů, špičkových sportovců, ale i architektonické skvosty, světově uznávaná díla i docela … (pantarhei.sk)

Český krtek v CIA

Český krtek v CIA

Karel Köcher je jediným špionem někdejšího východního bloku a pravděpodobně i jediným zahraničním agentem vůbec, kterému se podařilo proniknout do CIA. Jeho kontroverzní příběh nebyl v české literatuře faktu dosud popsán. Köcher byl vysazen do USA v roce 1965 se zdánlivě nesplnitelným úkolem infiltrovat se do amerických zpravodajských služeb. Doprovázen svou krásnou ženou Hanou, získal v Americe pověst antikomunisty, pracoval u Zbigniewa Brzezinského a v roce 1973 mu CIA skutečně nabídla místo v jednom ze svých nejtajnějších oddělení. Mise byla splněna. V roce 1984 manžele Köcherovy zatkla FBI. Jeho přátelé žasli: jak tenhle výstřední chlapík, který se vždycky choval přesně opačně, než by se nenápadný agent měl chovat, mohl být komunistický špion? Köcher dostal doživotní trest, v roce… (pantarhei.sk)

Česká stopa v Tatrách

Česká stopa v Tatrách

Vysoké Tatry sú dlhé roky častým cieľom slovenských a najmä českých turistov. Pre mnohých z nich sa naše veľhory stali domovom a celoživotným pôsobiskom. Kolektív autorov zmapoval prácu a život vedeckých pracovníkov astronomického ústavu, hoteliérov, architektov a staviteľov, lekárov, umelcov, prírodovedcov TANAPu a náruživých horolezcov a lyžiarov od počiatkov modernej turistiky v Tatrách približne v 19. storočí až dodnes. Kniha je ilustrovaná fotografiami a maliarskymi reprodukciami známych i menej známych českých maliarov, pôsobiacich v Tatrách (Jaroslav Votruba, Jan Hála, Josef Olexa a iní). (pantarhei.sk)

Kostnice v českých zemích

Kostnice v českých zemích

Kostnice jsou navzdory obecnému povědomí běžnou součástí naší kulturní krajiny a v minulosti se nalézaly téměř na každém hřbitově. I když si dnes většina z nás pod pojmem kostnice představí objekty monumentální a všeobecně známé, jako je například kostnice v Sedlci u Kutné Hory, existuje velké množství kostnic, jejichž původní funkce ? ukládání lidských kosterních pozůstatků zejména v období hromadných úmrtí ? byla již dávno zapomenuta a tyto drobné sakrální stavby sloužily jako márnice nebo sklady. Poslední dobou ale zájem o ně stoupá a některé objekty se dočkaly zrestaurování a zpřístupnění veřejnosti. Tato publikace je prvním souhrnným pokusem ukázat jejich rozmanitost v knižní podobě. Představuje přes 150 lokalit z různých koutů naší republiky, řazených abecedně. Jednotlivé kostnice… (pantarhei.sk)

Mafie v České televizi

Mafie v České televizi

Napínavý příběh o tom, co by se stalo, kdyby si někdo usmyslel zprivatizovat Českou televizi. Podařilo by se mu to, nebo ne? Stačí mít peníze a najmout si za ně ty správné lidi, nebo jsou tu zákony a principy, které to nedovolí? Příběh je sice smyšlený, ale odehrává se v realitě české politiky, byznysu, médií a justice. Ukazuje, jakou moc mají informace, jaké bohatství se v nich skrývá pro ty, kteří je mají a dovedou s nimi nakládat. Nezávislý novinář natočí reportáž o podvodech mediálního impéria a pohne tak jedním kamínkem v mozaice. Spustí lavinu, na jejímž konci mohou být velké zisky, ale také rizika a ztráty. (pantarhei.sk)

České stopy v Římě

České stopy v Římě

Ať už je laskavý čtenář výletníkem, poutníkem, či tím, koho Věčné město v pohodlí domova prostě zajímá, může jej zaujmout tato útlá knížka věnovaná českým stopám v Římě. Její autoři pohlédli na dějiny a současnost česko-italských souvislostí, vztahů i rozdílů, a nalezli místa, příběhy a osudy, jejichž význam a poselství vnímavé čtenáře překvapí. (pantarhei.sk)

Český lev v boji

Český lev v boji

Autor, zabývající se dlouhodobě problematikou zvláštních sil, nás uvádí do oblasti speciálních operací, prováděných československými/českými zvláštními jednotkami. A to od roku 1914 do roku 2016. Jednotlivé kapitoly odhalují odhodlání i statečnost československých vlastenců a jsou plné napětí a nových faktů rozšiřujících obzor jak ohledně historie československého/českého státu, tak i historie československých/českých zvláštních jednotek, jejichž chronologie je uvedena v závěru. V závěru jsou rovněž uvedeny stručné charakteristiky těchto zvláštních jednotek a jejich výzbroje, ale i fakta o osobách hrajících klíčovou roli. Také proto zde najdeme mnoho inspirací i pro dnešní dny a jistě to prohloubí naši hrdost na vlast. (pantarhei.sk)

Muž, který stál v cestě (978-80-756-5661-2)

Muž, který stál v cestě (978-80-756-5661-2)

Elektronická kniha - autor Ivan Fila, 256 stran, česky Strhující román o Františku Krieglovi, který v srpnu 1968 jako jediný nepodepsal moskevskou kapitulaci. Nové vydání bestselleru. Strhující román o muži, který se v srpnu 1968 pod hrozbou likvidace vzepřel okupantské moci a jako jediný nepodepsal potupný moskevský dokument. Autor Ivan Fíla rozehrává fascinující drama o hrdinství a zradě odhalující detailní pohled do životů lékaře a politika Františka Kriegla a jeho protivníka, ďáblova advokáta Gustava Husáka. Jsme svědky zákulisních intrik předcházejících osudné noci z 20. na 21. srpna 1968, pozadí únosu šesti československých stranických a vládních představitelů do Moskvy a postupného lámání charakterů během jednání v Kremlu. Ojedinělá kronika času a osudů o vězních dogmatu a touhách… (alza.sk)

Cestovný adaptér SKROSS USA pre použitie v Spojených štátoch PA29

Cestovný adaptér SKROSS USA pre použitie v Spojených štátoch PA29

Popis produktu: • univerzálny adaptér s uzemnením, max. 15A • pre obyvatelov Európy, cestujúci do USA a krajín s USA štandardom • Schuko uzemnenie zásuvky - funkčné pre univerzálne zástrčky • možné použitie aj pre spotrebiče s 2-kolíky • nová bezpečnejšia konštrukcia • rozšírená zadná časť pre bezpečné vybratie adaptéra zo zásuvky • detské poistky • švajčiarska kvalita a dizajn • farba: biela Stránky o produkte: http://www.shop.solight.sk/skross-cestovny-adapter-pre-pouzitie-v-usa-biely-detail-3C80000 Technické špecifikácie sa môžu meniť bez predošlého upozornenia. Obsah aktuálneho balenia sa môže líšiť v závislosti od dátumu predaja. Obrázky majú len informatívny charakter. (bigon.sk)

Autosprej ŠKODA - farba v spreji 200 ml ac8130 - červená stála

Autosprej ŠKODA - farba v spreji 200 ml ac8130 - červená stála

Autolaky ŠKODA sú vysoko kvalitné akrylátové farby v spreji určené pre opravu automobilov značky ŠKODA. DUPLI-COLOR autolak ŠKODA je pre slovenský trh dodávaný v špeciálnom balení 200 ml a je vybavený unikátnou tryskou, ktorá zaručuje plochý nástrek ako u profesionálnej striekacej pištole. Jedná sa o akrylátovú farbu v spreji a je vyrábaná na základe originálnych farebných odtieňov výrobcu Škoda a Volkswagen. Spreje majú unikátne trysky zaručujúce plochý strek ako u striekacích pištolí. Sú otočné až o 360°, a tým zaručujú prístup pri striekaní do miest, kde sú už iné spreje nefunkčné. Ponúkame Vám celú radu autosprejov ŠKODA. Striekací tmel, plnič, lak na disky, základ na plasty a univerzálne odtiene autolakov - čierne, biele, základné farby v akrylátovej kvalite, škálu farebných hladkých… (eFarby.sk)

Přímá demokracie v České republice

Přímá demokracie v České republice

jedné z nejvýznamnějších otázek demokracie v ČR i demokracie obecně je v této knize pojednáno jak z hlediska právní vědy, tak z hlediska politologie. Těžiště autorovy pozornosti spočívá v kapitolách věnovaných přímé demokracii v ČR a analýze jednotlivých pokusů parlamentu o zavedení referenda jako trvalého institutu účasti lidu na správě státu. Krom referenda věnuje autor pozornost i jiným formám přímé demokracie, jako je petice, plebiscit nebo odvolání (recall), netradičně si všímá i uplatnění demokratických prvků v soudnictví. Kniha je aktuálním příspěvkem do politické diskuse probíhající v ČR v souvislosti s posilující evropskou integrací, zaujme tedy všechny čtenáře, kteří se zajímají o veřejné dění. Navíc je psána velmi svěžím stylem, autor o tématu přímé demokracie přemýšlí v… (pantarhei.sk)

Sto českých vědců v exilu

Sto českých vědců v exilu

Encyklopedie Sto českých vědců v exilu přináší zasvěcené medailony věnované stovce významných vědců ze všech vědních oborů (matematiky, fyzikálních a technických oborů, chemie a vědy o životě, společenských věd a humanitních oborů), o kterých můžeme plným právem hovořit jako o reprezentantech české a zároveň i světové vědy – jde vesměs o někdejší pracovníky českých ústavů Československé akademie věd (existovala 1952 – 1992), kteří později odešli do exilu a pokračovali ve své odborné práci na významných zahraničních pracovištích; dosáhli tam mimořádných úspěchů a po listopadu 1989 se mnozí z nich vraceli do vlasti napomáhat našim vysokým školám a vědeckým ústavům při překonávání jejich izolace. Na autorství jednotlivých medailonů se podílel široký okruh předních odborníků z různých… (pantarhei.sk)

Šedé eminence v české historii

Šedé eminence v české historii

Kniha Šedé eminence v české historii se zabývá českými historickými osobnostmi, o kterých se v hodinách dějepisu mlčí. Ve své době to ale byly osoby důležité, neboť hýbaly českou politickou scénou, společenským děním, někdy i kulturou a často tím vším dohromady. Dnes jsou však většinou známy jen úzkému okruhu historiků. Víte, kdo byl nejmladším a také nejsympatičtějším potomkem Karla IV. a jak dopadl? Která česká královna měla největší vliv na politiku? Kdo byl nejbohatším člověkem zemí Koruny české? Nebo proč udělali Přemyslovci dvakrát tu stejnou chybu? Nevíte? Richard Händl vám to prozradí. A nejen to! Kniha obsahuje 18 kapitol – 18 příběhů významných, přesto málo známých postav české historie, doplněna je ilustracemi Jiřího Šorma. Nechte se unést poutavým vyprávěním Richarda Händla a… (pantarhei.sk)

Cyklistické maso v České kotlině

Cyklistické maso v České kotlině

Čtvrtá kniha Milana Silného pojednává o nejdelších, nejdobrodružnějších a možná i nejúchylnějších cyklistických akcích v ČR Ve světě se jezdí spousta extrémních cyklistických akcí. I u nás se jezdí závody, které dávají lidskému životu jiný rozměr, závody, při kterých se člověk dostává do jiné dimenze. Několik dní nonstop jízdy beze spánku, s minimem jídla, zato s halucinacemi a v bolestech. Jen on, kolo, příroda, její krásy a stupňující se souboj únavy s vůlí. Nová kniha Milana Silného popisuje nejdobrodružnější cyklistické akce u nás. Uchopte spolu s ním řídítka, usaďte se do sedla, zařaďte lehké převody a vydejte se na trasy, které jsou nezapomenutelným dobrodružstvím a hlubokým zážitkem. Vydejte se na akce, které jsou plné poznávání sebe sama, svého vlastního já, kdy sestoupíte na… (pantarhei.sk)

Labyrintem alchymie v českých zemích

Labyrintem alchymie v českých zemích

Kniha je dovršením celoživotního ideového ohniska Martina Stejskala a jeho cesty za poznáním. Pohled hermetika na památky a umělecká díla na území Čech, Moravy a Slezska, je přibližuje pod nezvyklým úhlem. Můžete ji číst doma jako vzrušující a zasvěcenou publikaci, věnovanou alchymii v našich zemích, nebo si ji sebou vzít na cesty jako specializovaného průvodce, protože popisovaná místa jsou lokalizována i GPS souřadnicemi. (pantarhei.sk)

Velikonoce v české lidové kultuře

Velikonoce v české lidové kultuře

Dílo významné brněnské etnografky seznamuje s obyčeji, obřady, s lidovou tvorbou, které se váží k těmto nejvýznačnějším křesťanským svátkům. Soustřeďuje se zejména na dobu od Květné neděle do Velikonočního pondělí a věnuje se tradicím jak z venkova, tak z městského prostředí . Výklad doplňuje množství ilustrací – maleb na skle, kraslic, novoletní stromky, pomlázky. (pantarhei.sk)

12 měsíců v české kuchyni

12 měsíců v české kuchyni

Mladý kuchař Martin Legeza vybral svoje nejlepší recepty a sestavil je podle jednotlivých sezon – vybírá a vaří vždy z toho, co v daném měsíci dozrává, nebo co je pro daný měsíc typické. A protože ještě studuje a jeho rok se tedy odvíjí od začátku školního roku do prázdnin, začíná v září tím, co se u něj doma chystávalo na první školní den, a pokračuje „svým“ rokem až do prázdnin a jídel, která mu o prázdninách vařila babička. Nemůže samozřejmě zapomenout na oslavy svatého Martina, Vánoce a dokonce ani na „nové“ svátky, takže ve své kuchařce přináší například i recepty na valentýnské menu. (pantarhei.sk)

V tajné službě Koruny české

V tajné službě Koruny české

Sto let po zvednutí hladiny oceánů a zatopení světa. Válka mezi Česko-slovenským královstvím a carským Ruskem uvázla na mrtvém bodě. Obě strany dozbrojují, stavějí nové lodě a chystají nové ofenzivy. Česko-slovenský přístav v Drážďanech bublá překotnou aktivitou. Obrovské válečné loďstvo přitahuje nejen dělníky a námořníky, ale také sabotéry a špiony. Svou roli sehrávají i národnostní třenice mezi Čechy, Němci a ruskými přistěhovalci. Zdánlivě nesouvisející vraždy zaměstnanců loděnic přivedou Královskou rozvědku na stopu velkému spiknutí a ředitel Janda posílá do Drážďan osvědčené agenty, Pavla Grecka a jeho ženu Taťánu. (pantarhei.sk)

Numismatika – peníze v českých zemích

Numismatika – peníze v českých zemích

Vstupte do dějin naší země a podívejte se, ve které době se užívaly jaké peníze. Naše publikace vás povede chronologicky od počátku, kdy ještě fungoval směnný obchod, všimne si mincí keltských denárů zavedených Přemyslovci a dále po sobě nastupujících brakteátů a grošů. Zjistíte, kterými dukáty se platilo v době vlády Habsburků, kdy nastoupily tolary a kdy je nahradily zlatky a ty zase koruny. Československá první republika patří mezi silné okamžiky v našich dějinách – hospodářsky jsme velice dobře prosperovali. Tento fakt se samozřejmě odráží na pestrosti a kráse tehdejších platidel. Naopak protektorát přinesl Čechům ponížení a finanční ztráty. Socialistické bankovky zrcadlí ideologii a budovatelský optimismus tehdejší doby – a i ony tvoří nedílnou součást naší historie. Kniha postupuje… (pantarhei.sk)

Český krtek v CIA (NA)

Český krtek v CIA (NA)

E-kniha - Neuvěřitelný životní příběh českého špiona - autor Vladimír Ševela, 474 stran Neuvěřitelný životní příběh českého špiona. Karel Köcher je jediným špionem někdejšího východního bloku a pravděpodobně i jediným zahraničním agentem vůbec, kterému se podařilo proniknout do CIA. Jeho kontroverzní příběh nebyl v české literatuře faktu dosud popsán. Köcher byl vysazen do USA v roce 1965 se zdánlivě nesplnitelným úkolem infiltrovat se do amerických zpravodajských služeb. Doprovázen svou krásnou ženou Hanou, získal v Americe pověst antikomunisty, pracoval u Zbigniewa Brzezinského a v roce 1973 mu CIA skutečně nabídla místo v jednom ze svých nejtajnějších oddělení. Mise byla splněna.Neuvěřitelný životní příběh českého špionaKarel Köcher je jediným špionem někdejšího východního bloku a… (alza.sk)

Vedení lidí a strategie v nejistých dobách

Vedení lidí a strategie v nejistých dobách

První svazek ediční řady "Action Learning - praktický management" z autorské dílny TC Business School vychází ze zkušeností manažerů-studentů MBA a poradců ve firemních rozvojových programech. Zaměřuje se na různé koncepce vedení lidí a reálné možnosti (výhody x nevýhody) jejich aplikace v konkrétních případech, na modely motivování a rozvíjení lidí, jakož i na strategické předpoklady a východiska prosperity organizace. (pantarhei.sk)

Sex a erotika v dobách Karla IV.

Sex a erotika v dobách Karla IV.

Letošní 700. výročí narození Karla IV. připomene hned několik knih. Jen jediná se však na tuto osobnost českých dějin podívá úhlem pohledu, o kterém se dosud nepsalo. Neboť Karel IV. byl nejen vládcem a zakladatelem mnoha legendárních staveb a institucí, ale i atraktivním mužem, milencem a dobyvatelem žen. Tématem této knihy je sexualita Karla IV. a jeho doby. Bylo to období puritánského přístupu k sexu nebo naopak, jeho uvolněné podoby? V jakých kulisách se odehrávaly tehdejší milostné avantýry? O tom všem bude tato kniha zkušeného publicisty Luboše Y. Koláčka, která otevře dosud poněkud tabuizované téma. Autor je držitelem řady prestižních literárních ocenění jako např. Cena E. E. Kische, Cena Miroslava Ivanova, Povídka roku Společnosti Sherlocka Holmese aj. (pantarhei.sk)

SKROSS cestovný adaptér USA USB na použitie v Spojených štátoch …

SKROSS cestovný adaptér USA USB na použitie v Spojených štátoch (PA29USB)

Cestovný adaptér – s 2× USB 2400mAh, do USA (alza.sk)

Doba ľadová 4 - Zem v pohybe 3D + CD

Doba ľadová 4 - Zem v pohybe 3D + CD

Vaši obľúbení hrdinovia z ľadovej ríše sú späť! Táto úžasná kniha obsahuje super 3D zážitky, potrebuješ iba počítač s kamerou. Sleduj, ako sa Scrat ženie za žaluďom, preplávaj s Mannym ľadové bludisko, guľuj sa s Crashom a Eddiem a nakoniec sa vyfoť ako Sid, najlepší leňoch na svete. V tejto knihe sa zoznámiš aj s pirátskou bandou, ktorej musia naši kamaráti čeliť, ale nie všetci sú takí zákerní, ako sa na prvý pohľad zdá. Že by si šabľozubý krásavec Diego našiel svoju spriaznenú dušu? (pantarhei.sk)

Slovensko v dobách stredovekých pre deti a mládež

Slovensko v dobách stredovekých pre deti a mládež

Ktorý kráľ mal dvanásť žien? Aké vzťahy mali Svätopluk s Metodom? Prečo majú mestá v názvoch stredu, štvrtok a sobotu? Z čoho mali uhorskí králi najviac peňazí? Ako to bolo s prvou uhorskou univerzitou? Ktorí panovníci boli u nás najobľúbenejší? Toto a ešte oveľa viac sa dozvieš z knihy, ktorou ťa pútavo prevedie známy slovenský historik Matúš Kučera. (pantarhei.sk)

Doba ľadová 4: Zem v pohybe (SK) DVD

Doba ľadová 4: Zem v pohybe (SK) DVD

2012 / Dobrodružný, Rodinný, Komedie, Animovaný / 84 minut / USA Nejoblíbenější zvířecí partička na světě je konečně zpět! Scratova praštěná snaha o nalezení prokletého žaludu, po kterém pátrá od úsvitu času, má následky měnící svět - rozlomení kontinentu. To přinese Mannymu, Diegovi a Sidovi dosud největší dobrodružství. V důsledku těchto převratů se Sid setká se svou nevrlou babičkou a celá tlupa na svém putování natrefí na pirátskou loď s podivínskou posádkou, která jim v návratu domů ani v nejmenším nehodlá pomoci. Režie: Steve Martino, Mike Thurmeier Kamera: Renato Falcao Hudba: John Powell Scénář: Michael Berg, Jason Fuchs, Mike Reiss Zvukové formáty: česky Dolby Digital 5.1 / anglicky Dolby Digital 5.1 / chorvatsky Dolby Digital 5.1 / slovensky Dolby Digital 5.1 / slovinsky Dolby… (pantarhei.sk)

Kultura v českých dějinách 19. století

Kultura v českých dějinách 19. století

Historik Martin Kučera řeší v této monografii jednu ze základních otázek výzkumu národních dějin, totiž otázku dějin kultury, která podle jeho názoru v české vědecké literatuře dosud není adekvátně zpracována. Po obsáhlé první kapitole věnované metod ologickým východiskům, jež autor nachází v synkrezi několika teoretických postupů (především strukturalismu a metodologie fenomenologické a sémiotické) sledují další kapitoly vývoj od kultury tzv. národního obrození až po nástup první avantgardy (exp resionismu, kubismu aj.) před vypuknutím první světové války. Výklad je jednak historický, jednak teoretický (diachronní a synchronní), a soustředí se především na zrod avantgard jako nového paradigmatického rámce, k němuž kulturní paradigma 19. stol etí, počínaje romantikou, tvořilo přípravu.… (pantarhei.sk)

Česká gramatika v kostce - Arabská verze

Česká gramatika v kostce - Arabská verze

Čtyřstránková příručka o něco většího formátu než A4, tištěná na oboustranně laminované křídě. Její inovovaná, rozšířená verze z roku 2010 je určena začátečníkům a středně pokročilým studentům češtiny jako cizího jazyka, k občasnému nahlédnutí ji však využijí i pokročilí mluvčí. Představuje jednoduchý přehled základních gramatických a lexikálních jevů, důležitých pro úspěšnou každodenní komunikaci, který je vždy po ruce. Nekopíruje mechanicky tradiční gramatická pravidla, ale přizpůsobuje výklad vnímání a potřebám cizojazyčných mluvčích (využívá např. barevné kódování pro značení gramatického rodu, zjednodušené schéma ilustrující vyjadřování směru a lokace apod.). (pantarhei.sk)

Český jazyk v kostce pro SŠ

Český jazyk v kostce pro SŠ

Chystáte se k maturitním zkouškám? Neváhejte a pořiďte si učebnici, která přehledně shrnuje veškerou středoškolskou látku z českého jazyka. Nejoblíbenější doplňková učebnice připraví každého studenta nejen k maturitní zkoušce, ale i k přijímacím zkouškám na vysokou školu. (pro střední školy). (pantarhei.sk)

Menšiny a právo v České republice

Menšiny a právo v České republice

Problém postavenie menšín patrí v mnohých krajinách k veľmi citlivým témam. V súčasnosti má pre ČR táto otázka menší význam, čo sa však môže rýchlo zmeniť, a to najmä narastajúcim prisťahovalectvom a vznikom nových menšín. Kniha sa zaoberá právnym postavením menšín, najmä národnostných, ktoré v stredoeurópskych pomeroch predstavujú kľúčový prvok tejto problematiky. V úvode knihy je stručne naznačená definícia pojmu menšina a neustála problematika výkladu tohto pojmu. Ďalej prináša podrobný prehľad historického vývoja na území ČR až do roku 1989. Nasleduje prehľad praktického fungovania verejnej správy a aktivít jednotlivých menšín, zaradené sú aj príspevky o špecifikách niektorých kľúčových menšín (Slováci, Rómovia, Židia). Ďalej nasleduje rozbor platného vnútroštátneho práva, najprv… (pantarhei.sk)

České země v letech 1620–1705

České země v letech 1620–1705

Knižní zpracování pobělohorského období představí jednu z nejdramatičtějších epoch českých dějin. Na jejím počátku stály radikální proměny českých zemí po porážce stavovského povstání, které navíc doprovázelo násilí třicetileté války. Po ukončení tohoto konfliktu, tedy v dobách mírové rekonstrukce, pak střední Evropu ohrozila rozpínavost osmanských Turků, proti kterým se spojilo několik zemí, aby zachránily obleženou Vídeň. Kniha vedle těchto i mnoha dalších událostí z českých dějin, nazíraných v širším kontextu habsburské monarchie, seznámí s barokní společností, s rozvojem katolické zbožnosti obyvatelstva a s kulturním vývojem v českých zemích. Představí také modernizační rysy, které již v 17. století položily základy novodobého státu. (pantarhei.sk)

Hezky česky ve dne v noci

Hezky česky ve dne v noci

Další z veselých knížek Vráti Ebra je tentokrát o češtině, její bohatosti, chytrosti, humoru a záludnosti. Kniha je určena nejen čtenářům, kteří mají rádi svůj jazyk, ale i úředním šimlům, tiskařským šotkům a tvůrcům moderní reklamy. Vše je doplněno zajímavostmi, drobnými literárními příspěvky, anekdotami, anketami a básněmi. Knihu dokreslují vtipné obrázky a kreslené vtipy humoristy a karikaturisty Zdeňka Hofmana. (pantarhei.sk)

Řízení sociálních procesů v České republice

Řízení sociálních procesů v České republice

Kolektivní monografie přináší pohled na principy a úspěšnost veřejného řízení sociálních procesů z různých úhlů pohledu. Ačkoli sociální procesy působí na první pohled odlišně, spojují je právě principy jejich řízení. Principy jsou většinou zobecněné tak, aby bylo možné je prakticky využít při přípravě a realizaci nových sociálních procesů. Tým pracovníků a doktorandů Katedry sociální práce Filozofické fakulty Univerzity Karlovy zkoumal, jaký vliv má veřejná správa na průběh vybraných sociálních procesů, zda tyto sociální procesy reálně řídí nebo je jenom ovlivňuje; pokud je ovlivňuje, pak jakými prostředky a s jakou úspěšností. (pantarhei.sk)

České prezidentské volby v roce 2018

České prezidentské volby v roce 2018

Druhá přímá volba prezidenta v dějinách České republiky přinesla stejného vítěze jako volba první, byť se od ní v mnohém lišila. První kolo bylo několik měsíců před samotnými volbami jasnou záležitostí s jistým vítězem i kandidátem, který se s ním utká ve druhém kole. Tato očekávání se bez překvapení naplnila. Druhé kolo bylo zase vyrovnanější než v minulé volbě. Kniha přehledně shrnuje nejdůležitější momenty na cestě, která vedla k Zemanovu znovuzvolení. Stručně připomíná silné i slabé momenty jeho prvního prezidentství a komplexně pokrývá vlastní volby. Čtenář se seznámí s jejich průběhem od prezidentských nominací přes volební kampaně, předvolební průzkumy, názorové spektrum kandidátů až k samotným výsledkům voleb a k jejich přehlednému zachycení pomocí volební geografie. (pantarhei.sk)

Banánové dítě – Vietnamka v české džungli

Banánové dítě – Vietnamka v české džungli

Jsem banánové dítě – zvenku žlutá, uvnitř spíše bílá. Na svůj žluto-bílý svět se snažím dívat s nadhledem a psát o něm lehkým perem. Politicky nekorektní (sebe)ironie, švejkovský humor, nadsázka, prořízlá huba, která by ve Vietnamu byla okamžitě zalepena izolepou – to vše tvoří moji osobnost a knihu. Ta obsahuje dvacet příběhů z mého života. Píšu o svých rodičích, o tom, jak mě vychovali. Píšu o tom, jak jsem se s tím, jak mě vychovali, prodírala životem v české společnosti. Píšu také o tom, jak jsem si v životě nevěděla rady a chtěla to vyřešit útěkem do Francie. Píšu o hledání muže, o vyhazovu z práce, o depresích a mániích, o Vietnamu, o babičce, zkrátka o všem, co se mi z dnešního pohledu zdá pro můj život důležité. K některým zásadním událostem přidal svůj pohled na věc můj český muž… (pantarhei.sk)

V zajetí Diany z Českého lesa

V zajetí Diany z Českého lesa

Autor ve své knize vychází ze zážitků a příběhů, které si zaznamenával od roku 1954 do svého loveckého deníku. Události literárně zpracoval a nyní je předkládá čtenářům v knižní podobě. (pantarhei.sk)

pes zvracanie v psa v aute, zavretý pes v aute v lete, v letáku granule Chappi v akcii 10kg, v brne zomrel pes zavretý v aute, konzervy pre psov v akcii v Lidli, bicykle v akcii, činky v kufri, v rade brusle, pláštenka v guličke, pláštenka v guli

Pri poskytovaní našich služieb nám pomáhajú súbory cookie. Využívaním našich služieb s ich používaním súhlasíte. zatvoriť