Diagnostika a léčba osteoporózy a dalších onemocnění skeletu (9788024637617)

Produkt Diagnostika a léčba osteoporózy a dalších onemocnění skeletu (9788024637617) sme našli 50+x, pokiaľ to nie je to čo hľadáte, skúste frázu Diagnostika a léčba osteoporózy a dalších onemocnění skeletu (9788024637617) upraviť a produkt hľadať znova.

Diagnostika a léčba osteoporózy a dalších onemocnění skeletu (9788024637617)

Diagnostika a léčba osteoporózy a dalších onemocnění skeletu (9788024637617)
Detail

Elektronická kniha - autor Valér Džupa a Jiří Jenšovský, 218 stran, česky Publikace určená studujícím medicíny a mladým lékařům ve specializační přípravě z interních oborů, ortopedie a traumatologie se věnuje diagnostice a léčbě nejčastějších onemocnění skeletu s hlavním akcentem na problematiku osteoporózy. Jedná se o přepracovanou a výrazně doplněnou písemnou podobu studijních textů e-learningového kurzu Osteoporóza, vytvořeného pro studenty všeobecného lékařství 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Autoři jednotlivých kapitol oddělili texty pro mediky (normální písmo) a texty pro atestanty (petit). Takto koncipovaný studijní materiál by měl vhodně provést studenty všeobecného lékařství i mladé lékaře ve specializační přípravě mnohaoborovým pohledem na problematiku onemocnění skeletu. (alza.sk)

Podobné produkty ako Diagnostika a léčba osteoporózy a dalších onemocnění skeletu (9788024637617) , Diagnostika a léčba osteoporózy a dalších onemocnění skeletu (9788024637617)

Diagnostika a léčba nejčastějších osteoporotických zlomenin (9788024635354)

Diagnostika a léčba nejčastějších osteoporotických zlomenin (9788024635354)
Detail

Elektronická kniha - autor Václav Báča, Valér Džupa a Martin Krbec, 76 stran, česky Skripta určená studujícím medicíny jsou věnovaná diagnostice a léčbě nejčastějších osteoporotických zlomenin. Jedná se o písemnou podobu studijních materiálů vytvořených k e-learningovému kurzu Osteoporóza nabízenému studentům všeobecného lékařství 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Skripta by měla pomoci studentům 3. LF UK, kteří se e-learningového kurzu nezúčastní, ale i studentům ostatních lékařských fakult Univerzity Karlovy, ve snadném a rychlém pochopení „ortopedického“ pohledu na problematiku nejčastějších osteoporotických zlomenin. (alza.sk)

Podobné produkty ako Diagnostika a léčba nejčastějších osteoporotických zlomenin (9788024635354) , Diagnostika a léčba nejčastějších osteoporotických zlomenin (9788024635354)

Diagnostika a léčba poruch plodnosti (978-80-247-4458-2)

Diagnostika a léčba poruch plodnosti (978-80-247-4458-2)
Detail

Elektronická kniha - autor Tonko Mardešić, kolektiv a, 96 stran V červenci roku 2013 jsme si připomněli 35 let od narození Lousie Brownové — prvního dítěte po oplození vajíčka v laboratorních podmínkách a následném přenosu embrya zpět do dělohy. Tato publikace je dokladem, jakým mimořádným rozvojem reprodukční medicína a asistovaná reprodukce během této relativně krátké doby prošla a kam se posunula. Uvádí současné znalosti o vlivu pokročilého reprodukčního věku na plodnost a úspěšnost léčby, současné diagnostické a terapeutické možnosti u žen s poruchou ovulace, význam endoskopie (hysteroskopie, laparoskopie) v diagnostice a léčbě párů s poruchou plodnosti, možnosti asistované reprodukce u jednotlivých příčin poruch plodnosti a význam a možnosti reprodukční genetiky jako nedílné součásti moderní asistované reprodukce. (alza.sk)

Podobné produkty ako Diagnostika a léčba poruch plodnosti (978-80-247-4458-2) , Diagnostika a léčba poruch plodnosti (978-80-247-4458-2)

Chirurgická a intervenční léčba cévních onemocnění (978-80-247-0607-8)

Chirurgická a intervenční léčba cévních onemocnění (978-80-247-0607-8)
Detail

Elektronická kniha - autor Milan Krajíček, Jan H. Peregrin, Miloslav Roček, Pavel Šebesta, kolektiv a, 436 stran Publikace s touto tematikou se objevuje na našem knižním trhu po více než 16 letech. Autoři - naši přední odborníci - pojali a zpracovali téma zcela komplexně. Ve své knize postihli rozvoj oboru v posledních letech, jak v porozumění celé problematice, tak v diagnostice a léčbě. Krásná barevná publikace obsahuje část obecnou, tak speciální. Je bohatě vybavena obrazovou dokumentací (na 400 vyobrazení), perfektní profesionální schémata operací a operačních postupů byla vytvořena jedním z autorů - docentem Šebestou.Tato základní učebnice oboru by měla oslovit co nejširší okruh čtenářů - od studujících medicíny se zájmem o tento obor až po lékaře připravující se na atestaci z cévní chirurgie či intervenční radiologie a ostatní specialisty. (alza.sk)

Podobné produkty ako Chirurgická a intervenční léčba cévních onemocnění (978-80-247-0607-8) , Chirurgická a intervenční léčba cévních onemocnění (978-80-247-0607-8)

Léčba kardiovaskulárních onemocnění (978-80-271-0624-0)

Léčba kardiovaskulárních onemocnění (978-80-271-0624-0)
Detail

Elektronická kniha - autor Jindřich Špinar, 208 stran V předložené publikaci se čtenář dozví o léčebných postupech u nejčastějších nebo nejdůležitějších kardiovaskulárních onemocnění. Najdeme zde moderní postupy léčby srdečních a cévních onemocnění, od hypertenze, přes srdeční selhání, zánětlivá srdeční onemocnění, ischemickou chorobu srdeční – jak akutní, tak chronickou, hypertrofické kardiomyopatie, léčbu poruch srdečního rytmu, tromboembolické choroby včetně plicní embolie a plicní hypertenze, dále také ischemickou chorobu končetin, léčbu spánkové apnoe, dyslipidemie, léčbu po srdeční transplantaci a erektilní dysfunkci. Na závěr je podán návod pro kardiology jak interpretovat závěry klinických studií. Publikace je opět velmi dobře dokumentována obrázky, schématy a tabulkami. S předchozí publikací Farmakoterapie kardiovaskulárních onemocnění tvoří takřka nedílný komplet a obě knihy tak pokrývají celou oblast přístupu ke kardiovaskulárním... (alza.sk)

Podobné produkty ako Léčba kardiovaskulárních onemocnění (978-80-271-0624-0)

Léčba kardiovaskulárních onemocnění (978-80-271-2931-7)

Léčba kardiovaskulárních onemocnění (978-80-271-2931-7)
Detail

Elektronická kniha - autor Jindřich Špinar, 256 stran, česky Aktualizovaná monografie Léčba kardiovaskulárních onemocnění navazuje na 1. vydání z roku 2018. Přináší léčebné postupy u nejčastějších nebo nejdůležitějších kardiovaskulárních onemocnění. Vzhledem k velmi rychlému pokroku v některých oblastech kardiologie bylo třeba některé kapitoly oproti předchozímu vydání aktualizovat, přibyly kapitoly nové… Autoři v ní aktuálně shrnují moderní postupy léčby srdečních a cévních onemocnění od hypertenze, přes srdeční selhání, zánětlivá onemocnění, ischemickou chorobu srdeční jak akutní, tak chronickou, hypertrofické kardiomyopatie, léčbu poruch srdečního rytmu, tromboembolické choroby, včetně plicní embolie a plicní hypertenze, dále ischemickou chorobu končetin, léčbu spánkové apnoe, dyslipidemie, léčbu po srdeční transplantaci, léčbu erektilní dysfunkce, pro kardiology jak interpretovat závěry klinických studií. Nově jsou dodány kapitoly o léčbě a prevenci... (alza.sk)

Podobné produkty ako Léčba kardiovaskulárních onemocnění (978-80-271-2931-7) , Léčba kardiovaskulárních onemocnění (978-80-271-0624-0)

Diagnostika a vitalizace firem a organizací (978-80-247-5323-2)

Diagnostika a vitalizace firem a organizací (978-80-247-5323-2)
Detail

Elektronická kniha - autor Jiří Plamínek, 184 stran Uznávaný autor a poradce ve své nové knize vysvětluje dva procesy, které by lídři a manažeři firem a organizací měli bez zaváhání zvládat. Jde o diagnostiku stavu firem a organizací a výběr cílů a metod pro odstraňování zjištěných potíží a využívání skrytého potenciálu. (alza.sk)

Podobné produkty ako Diagnostika a vitalizace firem a organizací (978-80-247-5323-2) , Léčba kardiovaskulárních onemocnění (978-80-271-2931-7)

O lásce a dalších citech

O lásce a dalších citech
Detail

Audiokniha MP3 - autor Bram Stoker a Mary Elizabeth Pennová, čte William Valerián, Petr Šmíd, Jiří Dvořák a Pavel Nový Devátý krok k temnotě s názvem O lásce a dalších citech nás přenese do finále celé série – do samotné temnotySetkáváme se v něm s Nájemnicí chaty pod cedry autorky Mary Elizabeth Pennové – v příběhu, který se točí okolo msty ze záhrobí. O autorce je známo velmi málo, prakticky jen to, že publikovala v časopisech v pozdním Viktoriánském období a že její příběhy upadly v zapomnění záhy po zveřejnění. Její duchařské povídky byly znovu objeveny až v roce 1999, tedy více než sto let poté, kdy byla zveřejněna poslední z nich (1897). V Nájemnici chaty pod cedry vystupují Petr Šmíd, William Valerián, Pavel Nový a Jiří Dvořák. To Bram Stoker je o poznání známější figurou hororového žánru. Ano, právě on je autorem proslaveného románu v dopisech s názvem Drákula. Zde přichází se Snem o rudých rukou, kde rozpracovává nesmrtelné téma zločinu a trestu a... (alza.sk)

Podobné produkty ako O lásce a dalších citech , Léčba onemocnění čelistního kloubu (978-80-247-2394-5)

Léčba onemocnění čelistního kloubu (978-80-247-2394-5)

Léčba onemocnění čelistního kloubu (978-80-247-2394-5)
Detail

E-kniha - autor Vladimír Machoň, kolektiv a, 88 stran Předkládaná publikace je odbornou učebnicí, která by se měla stát plnohodnotnou příručkou v praxi stomatologa, popřípadě ORL-specialisty i praktického lékaře. Poskytuje základní přehled jednotlivých onemocnění čelistního kloubu spojený se současnými možnostmi konzervativní, miniinvazivní a chirurgické léčby, uvádí základní postupy při vyšetření a diagnostice onemocnění. Text je doplněn základy anatomie kloubu a etiologií onemocnění. Závěr tvoří příklady z praxe - kazuistiky, předkládající možná řešení jednotlivých typů onemocnění.Publikace je doplněna množstvím obrazové dokumentace, která napomáhá pochopení problematiky.Autorsky se na knize podíleli lékaři pracovišť: Nemocnice Na Homolce v Praze a Nemocnice Ružinov v Bratislavě. (alza.sk)

Podobné produkty ako Léčba onemocnění čelistního kloubu (978-80-247-2394-5) , Biologická léčba zánětlivých autoimunitních onemocnění (978-80-247-5048-4)

Biologická léčba zánětlivých autoimunitních onemocnění (978-80-247-5048-4)

Biologická léčba zánětlivých autoimunitních onemocnění (978-80-247-5048-4)
Detail

Elektronická kniha - autor Karel Pavelka, Petr Arenberger, Milan Lukáš, Tomáš Zima, Tomáš Doležal, 388 stran Biologická léčba přinesla zásadní zlom do léčby autoimunitních onemocnění v revmatologii, gastroenterologii, dermatologii, osteologii a v několika dalších specializacích. Její vznik byl umožněn jednak pochopením patogeneze těchto, jednak rozvojem genetického inženýrství. (alza.sk)

Podobné produkty ako Biologická léčba zánětlivých autoimunitních onemocnění (978-80-247-5048-4)

Diagnostika a terapie ADHD (978-80-271-0387-4)

Diagnostika a terapie ADHD (978-80-271-0387-4)
Detail

Elektronická kniha - autor Michal Miovský, 208 stran ADHD u dospělých pacientů a klientů v adiktologii (v kontextu duálních diagnóz, jejich diagnostiky a terapie) je stále výraznějším klinickým i výzkumným tématem. Postupně se ukazuje, že pravděpodobně stojí nejen za významným nárůstem některých typů závislostí, ale také za množstvím komplikací, konfliktů či nebezpečných situací v průběhu diagnostického a léčebného procesu. Zvyšuje riziko předčasného vypadnutí z léčby a znamená větší zátěž jak pro samotné klienty a pacienty, tak pro personál. Kniha vychází z výsledků jednoho z největších klinických projektů v Evropě, který se zaměřil na dospělé klienty léčící se v terapeutických komunitách pro závislé. Shrnuje současné znalosti epidemiologie, etiologie a klinického obrazu ADHD. Současně představuje dostupné nástroje pro diagnostiku (poprvé mimo jiné pojednává také o nástroji DIVA 2.0 v českém jazyce), zkušenosti z léčby a zvládání této duální diagnózy v... (alza.sk)

Podobné produkty ako Diagnostika a terapie ADHD (978-80-271-0387-4) , Osteosyntézy a artrodézy skeletu ruky (978-80-247-3873-4)

Diagnostika a terapie duševních poruch (978-80-247-4826-9)

Diagnostika a terapie duševních poruch (978-80-247-4826-9)
Detail

Elektronická kniha - autor Karel Dušek, Alena Večeřová-Procházková, 648 stran Nejnovější odborná publikace týkající se diagnostiky a terapie duševních poruch předkládá lékařům, klinickým psychologům a všem pracovníkům zabývajícím se problematikou duševních poruch dokonalý přehled o diagnostickém procesu, symptomatice, syndromologii a nozologii duševních poruch. (alza.sk)

Podobné produkty ako Diagnostika a terapie duševních poruch (978-80-247-4826-9) , Diagnostika a vitalizace firem a organizací (978-80-247-5323-2)

Diagnostika a terapie duševních poruch (978-80-247-1620-6)

Diagnostika a terapie duševních poruch (978-80-247-1620-6)
Detail

Elektronická kniha - autor Karel Dušek, 632 stran, česky Odborná publikace týkající se diagnostiky a terapie duševních poruch předkládá lékařům, klinickým psychologům, pracovníkům zabývajícím se problematikou duševních poruch dokonalý přehled o diagnostickém procesu, symptomatice, o syndromologii a nozologii duševních poruch. V části o terapii kniha nabízí seznámení se správným psychologickým přístupem k pacientovi, informuje o psychofarmakoterapii, šokové terapii, rehabilitaci atp. (alza.sk)

Podobné produkty ako Diagnostika a terapie duševních poruch (978-80-247-1620-6) , Diagnostika a terapie adhd (978-80-271-0387-4)

Lovestory ve výtahu a dalších 77 povídek z fleku

Lovestory ve výtahu a dalších 77 povídek z fleku
Detail

Audiokniha MP3 Miloš Čermák, čte Miloš Čermák Kniha Lovestory ve výtahu a dalších 77 povídek z fleku původně vznikala jako blog. Původním plánem Miloše Čermáka bylo napsat každý den jednu krátkou povídku. Některé dny vynechal a některé povídky nebyly krátké, ale záměr se víceméně podařilo splnit. Všechny byly publikovány v den, kdy vznikly. Miloš Čermák napsal přesně 100 povídek, v této knize jich je z původní stovky otištěno 73 a pět dalších vzniklo „na přání“, lépe řečeno na základě námětů zaslaných čtenáři, všechny však spojuje humor, zamyšlení nad současným světem a především nadhled. Autora si všiml vydavatel audioknih (firma Publixing) a dohodla se na vydání této knížky v audio podobě. Naštěstí se podařilo autora přesvědčit, aby audioknize propůjčil také svůj hlas a tak z povídek cítit autenticitu, jakou může dosáhnout jen autor, který příběhy napsal. Audioknížka Lovestory ve výtahu a 77 dalších povídek z fleku vychází zároveň s tištěnou knihou, čož je... (alza.sk)

Podobné produkty ako Lovestory ve výtahu a dalších 77 povídek z fleku , Nemocný a chronické onemocnění (978-80-271-0461-1)

Diagnostika zlomenin pánve a acetabula (978-80-749-2005-9)

Diagnostika zlomenin pánve a acetabula (978-80-749-2005-9)
Detail

E-kniha - autor Jana Chmelová, Valér Džupa, Tomáš Pavelka, Václav Báča , Jan Vavrečka, 117 stran Monografie přináší soubor recentních poznatků mapující diagnostické možnosti současné traumatologie, a to v problematice tak závažné, jako jsou poranění pánve. V knize jsou didakticky přehledně a skvěle obrazově dokumentovaným způsobem popsány základní diagnostické možnosti a jednotlivé kroky, zobrazovací metody pro diagnostiku poranění skeletu, cévního systému i močových cest. Jsou popsány různé klasifikační systémy poranění pánve a ty pak porovnány mezi sebou. Pozornost je věnována i poraněním acetabula v rámci poranění pánve. Významným počinem autorů je i skutečnost, že zobrazené klinické případy jsou ukázány nejen v pohledu diagnostických procesů, ale i po definitivním traumatologickém ošetření. Proto... (alza.sk)

Podobné produkty ako Diagnostika zlomenin pánve a acetabula (978-80-749-2005-9) , Zásady prevence a psychoterapie neurotických a psychosomatických onemocnění (978-80-738-7518-3)

Screening a diagnostika karcinomu prsu (978-80-271-1239-5)

Screening a diagnostika karcinomu prsu (978-80-271-1239-5)
Detail

Elektronická kniha - autor kolektiv a, 208 stran, česky Kniha reaguje na překotné změny v diagnostice a screeningu karcinomu prsu v České republice i celé Evropě v posledních deseti letech. Autoři z různých oborů zpracovali řadu témat stručným a přehledným způsobem. Součástí publikace jsou kapitoly věnované epidemiologii, screeningu a diagnostice v praxi, výsledkům screeningu u nás, histopatologii, dědičnosti, rizikovým faktorům, vlivu hormonů, vyšetřovacím metodám a intervencím a nádorovým markerům. Zařazeny jsou také kapitoly pojednávající o diferenciální diagnostice karcinomu prsu u mladých žen, těhotných a kojících, pacientek s prsními implantáty a u mužů. Závěrečné části se věnují hrazené a nehrazené péči, dávají příklady vyšetřovacích algoritmů a rozebírají chyby v komunikaci mezi zdravotníky a pacienty. Kniha je přínosná jak pro lékaře řady oborů (gynekology, praktické lékaře, chirurgy, radiology), tak pro radiologické asistentky a všeobecné sestry.... (alza.sk)

Podobné produkty ako Screening a diagnostika karcinomu prsu (978-80-271-1239-5) , Diagnostika a terapie duševních poruch (978-80-247-4826-9)

Osteosyntézy a artrodézy skeletu ruky (978-80-247-3873-4)

Osteosyntézy a artrodézy skeletu ruky (978-80-247-3873-4)
Detail

E-kniha - autor Pavel Maňák, Pavel Dráč, 104 stran Monografie pojednává o indikacích chirurgické léčby skeletu ruky, metodách a technickém provedení - tj. mimořádně častých zraněních. Komplexní, ale prakticky pojatá kniha poslouží i jako rychlý návod k řešení aktuálních situací v době pohotovostních služeb.Je určena nejen specializovaným traumatologům a ortopedům, ale i plastickým a všeobecným chirurgům, kteří mohou být postaveni před úkol vyřešit poranění skeletu ruky. Domácí monografii tohoto rozsahu doposud chirurgická veřejnost nemá k dispozici.Celobarevná postgraduální učebnice je doplněna 120 obrázky. (alza.sk)

Podobné produkty ako Osteosyntézy a artrodézy skeletu ruky (978-80-247-3873-4) , Diagnostika zlomenin pánve a acetabula (978-80-749-2005-9)

Posuzování stavu zdraví a ošetřovatelská diagnostika (978-80-247-5376-8)

Posuzování stavu zdraví a ošetřovatelská diagnostika (978-80-247-5376-8)
Detail

Elektronická kniha - autor Dagmar Mastiliaková, 192 stran Kniha pro studenty ošetřovatelství a sestry z ošetřovatelské praxe se zaměřuje na rozvoj systémových vědomostí a dovedností v oblasti aplikace první a druhé fáze ošetřovatelského procesu (posuzování stavu zdraví a ošetřovatelské diagnostiky), a zvyšuje tak jejich odborné kompetence pro praxi. (alza.sk)

Podobné produkty ako Posuzování stavu zdraví a ošetřovatelská diagnostika (978-80-247-5376-8) , Diagnostika a terapie duševních poruch (978-80-247-1620-6)

Zátěžová diagnostika v tělovýchovné a sportovní praxi (978-80-210-9431-4)

Zátěžová diagnostika v tělovýchovné a sportovní praxi (978-80-210-9431-4)
Detail

Elektronická kniha - autor Jan Novotný, 129 stran, česky Předložený učební text poskytuje komplexní přehled nejčastěji využívaných testů s cílem objektivního posouzení trénovanosti (výkonnosti) testované osoby a také zjištění reakce organismu (fyziologické i patologické) na zátěž. Učební text je svým komplexním pojetím užitečný pro studenty tělovýchovných fakult, samotné sportovce, trenéry a také specialisty ve všech sportovních disciplínách. (alza.sk)

Podobné produkty ako Zátěžová diagnostika v tělovýchovné a sportovní praxi (978-80-210-9431-4) , Screening a diagnostika karcinomu prsu (978-80-271-1239-5)

Pánevní dno a léčba pohybem (978-80-271-3462-5)

Pánevní dno a léčba pohybem (978-80-271-3462-5)
Detail

Elektronická kniha - autor kolektiv a, 104 stran, česky Kniha ze zdravotnického oboru fyzioterapie je primárně určena laické veřejnosti. Cílovou skupinou jsou ženy po traumatickém porodu, pro které může být cvičení první volbou řešení obtíží inkontinence moči, stolice nebo sestupu pánevních orgánů. Kniha ale nabízí i pomoc ženám, které chtějí otěhotnět a cvičení je pro ně důležitou prevencí případných uvedených obtíží. Využijí ji i ženy, které prodělaly urogynekologickou operaci a cvičení zvolí jako sekundární prevenci opětovného zhoršení stavu. V knize jsou zařazeny i osobní zkušenosti pacientek a pohled lékaře-urogynekologa. Autorka sepsala kromě praktické části, plné ukázek cvičení s bohatou obrazovou dokumentací, i obecnou část, ve které vysvětluje základní pojmy z anatomie a fyziologie pánevního dna. (alza.sk)

Podobné produkty ako Pánevní dno a léčba pohybem (978-80-271-3462-5) , Pánevní dno a léčba pohybem (978-80-271-3462-5)

Zásady prevence a psychoterapie neurotických a psychosomatických onemocnění (978-80-738-7518-3)

Zásady prevence a psychoterapie neurotických a psychosomatických onemocnění (978-80-738-7518-3)
Detail

E-kniha - autor Jan Poněšický, 120 stran MUDr. PhDr. Jan Poněšický, Ph.D., lékař a psycholog, psychoanalytik, psychoterapeut a angažující se filozof, byl za svou politickou činnost v KANu a za protest proti sovětské okupaci souzen a vypovězen z Krajské nemocnice v Českých Budějovicích. Z důvodů pokračující diskriminace emigroval roku 1977 do SRN, kde pracoval na renomovaných psychosomatických a psychoterapeutických klinikách v Göttingenu a Düsseldorfu, a posléze se stal v roce 1986 primářem na psychosomatické klinice v Isny v Badensku-Würtenbersku. Roku 1996 se přestěhoval do východního Německa, kde se stal vedoucím lékařem psychosomatického oddělení pro léčbu anorexií, bulimií a hraničních poruch osobnosti. Přednáší na psychoterapeutických a psychoanalytických doškolovacích institutech v Drážďanech a v Lipsku, jakož i na PPF a Pražské vysoké škole psychosociálních studií v Praze, a vyvíjí bohatou supervizní činnost v Německu i v České republice. Přednáší na... (alza.sk)

Podobné produkty ako Zásady prevence a psychoterapie neurotických a psychosomatických onemocnění (978-80-738-7518-3) , Sociální fobie a její léčba (978-80-247-5841-1)

Ekonomické krize: jejich příčiny a léčba (999-00-031-7066-8)

Ekonomické krize: jejich příčiny a léčba (999-00-031-7066-8)
Detail

Elektronická kniha - autor Hynek Řihák, 52 stran, česky Hospodářské krize jsou běžnou součástí života společnosti, a to nemusí jít ani o krize vyvolané nějakou válkou anebo pandemií. Jsou to právě hospodářské krize, které jako jedna z mála věcí lákají pozornost laiků k ekonomii. Jinak veřejností opomíjené „chmurné“ vědě. Tato kniha se zabývá příčinami toho, jak hospodářské krize vznikají. Obsahuje dva eseje od známého amerického ekonoma, historika a filosofa Murray N. Rothbarda. Rothbardovy eseje od sebe odděluje 20 let, během kterých se autor v jednom ohledu posunul. Od tzv. svobodného bankovnictví, které v některých ohledech nemá daleko ke svobodnému šizení, k bankovnictví 100% rezerv. Další dva eseje překladatele pak rozebírají právě toto bankovnictví 100% rezerv. Kniha ukazuje na to, že většina hospodářských krizí má svůj původ u státu a u zájmových skupin bank, které chytře stát využívají ve svůj prospěch. Zároveň tato kniha nastiňuje metodu léčby... (alza.sk)

Podobné produkty ako Ekonomické krize: jejich příčiny a léčba (999-00-031-7066-8) , Léčba zlomenin pánve a acetabula (978-80-749-2003-5)

Nemocný a chronické onemocnění (978-80-271-0461-1)

Nemocný a chronické onemocnění (978-80-271-0461-1)
Detail

Elektronická kniha - autor Elena Gurková, 192 stran Monografie čtenářům přináší ucelenou problematiku subjektivního pojetí onemocnění pacienta, uplatnění v tvorbě edukačních programů a v individualizaci edukace. Přispívá tak k obohacení, rozšíření pohledu na instrumentální obsah edukace, na podpůrné intervence zaměřené na ovlivnění nesprávných přesvědčení pacientů. (alza.sk)

Podobné produkty ako Nemocný a chronické onemocnění (978-80-271-0461-1) , Maligní onemocnění, psychika a stres (978-80-271-2539-5)

Sociální fobie a její léčba (978-80-247-5841-1)

Sociální fobie a její léčba (978-80-247-5841-1)
Detail

Elektronická kniha - autor Ján Praško, 256 stran Lidé trpící sociální fobií cítí nervozitu a napětí ve společnosti jiných lidí. Mají přehnané obavy z toho, co si druzí o nich budou myslet. Tato porucha výrazně zhoršuje kvalitu života zejména mladým lidem, brání jim ve studiu, v práci, v kontaktu s vrstevníky i v navazování partnerských vztahů. Detaily knihy: Autor: Ján Praško Rok vydání: 2017 ISBN: 978-80-247-5841-1 Počet stran: 256 (alza.sk)

Podobné produkty ako Sociální fobie a její léčba (978-80-247-5841-1) , Neurózy, psychosmatická onemocnění a psychoterapie (978-80-725-4459-2)

Léčba zlomenin pánve a acetabula (978-80-749-2003-5)

Léčba zlomenin pánve a acetabula (978-80-749-2003-5)
Detail

E-kniha - autor Valér Džupa, Tomáš Pavelka, Stanislav Taller, 276 stran Monografie předních odborníků poskytuje ucelený přehled terapeutických možností v problematice poranění pánve a acetabula a navazuje na čtyři roky starou publikaci Diagnostika zlomenin pánve a acetabula od stejného kolektivu autorů. V posledních dvaceti letech došlo k enormnímu nárůstu těchto zlomenin, nezřídka v rámci polytraumatu s poraněním životně důležitých orgánů. (alza.sk)

Podobné produkty ako Léčba zlomenin pánve a acetabula (978-80-749-2003-5) , Posuzování stavu zdraví a ošetřovatelská diagnostika (978-80-247-5376-8)

Maligní onemocnění, psychika a stres (978-80-271-2539-5)

Maligní onemocnění, psychika a stres (978-80-271-2539-5)
Detail

Elektronická kniha - autor Jiří Vorlíček, 208 stran, česky Publikace, která dosud na našem trhu výrazně chyběla, se věnuje zejména následujícím okruhům otázek a problémů: * vliv chronického stresu a psychické nepohody na vznik nemocí aneb „trápení přivolává nemoci, spokojenost je odhání" * rozhovor lékaře s pacientem a sdělení špatné zprávy * nádorová choroba je onemocněním celé rodiny * co se stane, když lékař nemocnému řekne „máte maligní onemocnění“ * deprese a patologická únava spojená s maligní nemocí * jak žít s vědomím „mám nádorové onemocnění“ * Proč někdy vázne komunikace nemocného se zdravým partnerem o nemoci a emocích s ní spojených? A proč má někdy lékař pocit, že příbuzní nemocného nevnímají situaci nebo lékaře tlačí do nějakého řešení? To a mnohé další najdete v publikaci, kterou sepsali naši přední odborníci. (alza.sk)

Podobné produkty ako Maligní onemocnění, psychika a stres (978-80-271-2539-5) , Ekonomické krize: jejich příčiny a léčba (999-00-031-7066-8)

Neurózy, psychosmatická onemocnění a psychoterapie (978-80-725-4459-2)

Neurózy, psychosmatická onemocnění a psychoterapie (978-80-725-4459-2)
Detail

E-kniha - autor Jan Poněšický, 216 stran Jak a proč se tělo dává k dispozici pro neřešitelné či konfliktní situace? Jak se snaží kompenzovat psychologické nedostatky ve výstavbě osobnosti? Proč se tělo používá k vyrovnání neschopnosti vyjádřit emoce? Kdy se stává prostředkem komunikace? Psychosomatickým onemocněním trpí celá jedna třetina pacientů obvodních lékařů. Než se jim dostane odborné psychoterapeutické péče, kterou skutečně potřebují, vystřídají zbytečně v průměru 12 lékařů během 7 let. Psychoterapeutická léčba nabízí nejen možnost vyléčení vlastním úsilím, bez léků, nýbrž je „navíc“ spojena i s možností dosáhnout vyšší kvality a hlubšího smyslu žití. (alza.sk)

Podobné produkty ako Neurózy, psychosmatická onemocnění a psychoterapie (978-80-725-4459-2) , Onemocnění karotid a velkých cév aortálního oblouku (80-247-1268-7)

Hraniční porucha osobnosti a její léčba (978-80-247-5796-4)

Hraniční porucha osobnosti a její léčba (978-80-247-5796-4)
Detail

Elektronická kniha - autor Ján Praško, 288 stran Publikace se věnuje jedné z nejčastějších poruch osobnosti, která výrazně zhoršuje kvalitu života zejména mladým lidem – brání jim ve studiu, v práci i v kontaktu s vrstevníky, v navazování a udržování partnerských vztahů. Porucha se vyznačuje vysokou sebevražedností, labilními vztahy s blízkými lidmi, problémy s udržením zaměstnání a také vysokou psychiatrickou komorbiditou, tj. častým souběžným výskytem dalších psychických potíží. Monografie se zabývá diagnostikou, etiopatogenezí a léčbou této závažné poruchy. Důraz je kladen také na popis komorbidity, diferenciální diagnostiky a na sociální aspekty včetně stigmatizace a sebestigmatizace. Významná část je věnována psychoterapeutickým přístupům k lidem trpícím hraniční poruchou osobnosti a farmakologické léčbě včetně současných algoritmů. Odborné popisy jsou doplněny četnými kazuistickými příběhy, které názorně ilustrují jak problémy lidí s... (alza.sk)

Podobné produkty ako Hraniční porucha osobnosti a její léčba (978-80-247-5796-4) , Hraniční porucha osobnosti a její léčba (978-80-247-5796-4)

Onemocnění karotid a velkých cév aortálního oblouku (80-247-1268-7)

Onemocnění karotid a velkých cév aortálního oblouku (80-247-1268-7)
Detail

Elektronická kniha - autor Bohuslav Čertík, kolektiv a, 164 stran Autoři se rozhodli pro sepsání této nové monografie, přesto, že na našem knižním trhu existují i další publikace zabývající se stejnou či podobnou tematikou. Jsou zastánci určitého léčebného postupu, a svůj postoj deklarují následujícími větami: Operace na cévním systému, především pak tepnách zásobujících mozek musí provádět vysoce erudovaný chirurg, manuálně zručný a šetrný k měkkým tkáním. Lhostejno, zda cévní chirurg či neurochirurg, ale chirurg respektující zásady cévní chirurgie, jejichž podstatu vyjádřil v jediné větě profesor C. Rob: "S minimálně možným výkonem dosáhnout maximálního prospěchu pro nemocného.." (alza.sk)

Podobné produkty ako Onemocnění karotid a velkých cév aortálního oblouku (80-247-1268-7) , Diabetes mellitus - komplikace a přidružená onemocnění (978-80-247-1671-8)

Diabetes mellitus - Komplikace a přidružená onemocnění (978-80-247-1671-8)

Diabetes mellitus - Komplikace a přidružená onemocnění (978-80-247-1671-8)
Detail

E-kniha - autor Jaroslav Rybka, 320 stran Neotřelý, komplexní a především praktický pohled na problematiku z pera známého odborníka. Diabetik s akutním komplikujícím onemocněním v ordinaci ostatních specialistů i ordinaci praktického lékaře a naopak - diabetes z pohledu ostatních oborů.Kniha je určena - diabetologům, internistům, praktickým lékařům, a to v nemocniční i ambulantní péči, i specialistům jiných oborů a rovněž diabetologickým sestrám.V knize najdete: Jak co nejlépe zvládnout akutní komplikující interkurentní onemocnění u diabetika 1. typu na různých režimech, především léčbu inzulínem. Jak předcházet, resp. zvládnout dekompenzovaný diabetes při akutním onemocnění. Příčiny zhoršení u jednotlivých druhů akutních onemocnění u diabetika, jak se jich vyvarovat a jak takového diabetika léčit ambulantně.Stejně tak je rozebrána problematika diabetu 2. typu na dietě, terapii PAD, terapii inzulínem. Jak předejít a zvládnout dekompenzaci diabetu.U obou typů... (alza.sk)

Podobné produkty ako Diabetes mellitus - Komplikace a přidružená onemocnění (978-80-247-1671-8) , Léčba neklidem

Diagnostika zariadenia DIAGNOSTIKA

Diagnostika zariadenia DIAGNOSTIKA
Detail

(bigon.sk)

Podobné produkty ako Diagnostika zariadenia DIAGNOSTIKA

Mystický léčitel: Štítná žláza a její léčba (978-80-735-9559-3)

Mystický léčitel: Štítná žláza a její léčba (978-80-735-9559-3)
Detail

Elektronická kniha - autor Anthony William, 272 stran, česky Příčině vzniku chronických onemocnění štítné žlázy a nová cesta ke zdraví Od autora bestsellerů Mystický léčitel a Mystický léčitel: Léčivá síla ovoce a zeleniny Stále více lidí všech věkových skupinam slýchá, že za jejich únavu, přibírání na váze, problémy s pamětí, bolesti, nespavost a další zdravotní problémy může štítná žláza. A přestože lékařská věda věnuje této oblasti velkou pozornost, většina lidí se ani přes léčbu neuzdraví. Zásadní pravda totiž zůstává skryta: skutečnou příčinou onemocnění není porucha činnosti štítné žlázy. Je naopak příznakem něčeho mnohem komplexnějšího: invazivního procesu v těle, který zodpovídá za symptomy připisované onemocnění štítné žlázy. Mystický léčitel Anthony William uplatňuje ve své knize zcela nový přístup k epidemii nemocí štítné žlázy. Podrobně vysvětluje, jaký je pravý původ potíží, včetně toho, co se děje během zánětu a autoimunitního... (alza.sk)

Podobné produkty ako Mystický léčitel: Štítná žláza a její léčba (978-80-735-9559-3)

Poruchy sexuality u somaticky nemocných a jejich léčba (978-80-247-4453-7)

Poruchy sexuality u somaticky nemocných a jejich léčba (978-80-247-4453-7)
Detail

Elektronická kniha - autor Taťána Šrámková, 232 stran Nejvýznamněji ovlivňují sexuální funkce onkologické nemoci, onemocnění kardiovaskulárního aparátu, diabetes mellitus, neurologická onemocnění, poranění míchy a pánve. Poškození sexuálních funkcí (a může být často i jedním z prvních příznaků), a tím narušení sexuálního života má negativní vliv na kvalitu života. Sexuální funkce mohou být narušeny v celé šíři. Autorka ve své publikaci kromě příčin těchto dysfunkcí uvádí i způsoby jejich řešení.Komplexně pojatá publikace postgraduálního charakteru je určená všem lékařům se zájmem o komplexní pohled na nemocného. Informace o sexuálních poruchách a jejich léčbě v ní mohou čerpat nejen sexuologové a urologové, ale i kardiologové, diabetologové, internisté, neurologové, onkologové, gynekologové, traumatologové a chirurgové, praktičtí lékaři, psychiatři. Monografie rozšíří obzor psychologům i studentům medicíny.Kniha je dobře obrazově dokumentována — 7 tabulek, 35... (alza.sk)

Podobné produkty ako Poruchy sexuality u somaticky nemocných a jejich léčba (978-80-247-4453-7)

100+1 otázek a odpovědí o prevenci nejčastějších onemocnění (80-247-0952-X)

100+1 otázek a odpovědí o prevenci nejčastějších onemocnění (80-247-0952-X)
Detail

E-kniha - autor Eliška Sovová, kolektiv a, 152 stran Jaká jsou nejčastější onemocnění? Jaké jsou základní postupy prevence u těchto onemocnění? Na tyto a mnoho dalších otázek vám odpoví publikace Elišky Sovové a kolektivu autorů 100+1 otázek a odpovědí o prevenci nejčastějších onemocnění. Kniha stručně a jasně shrnuje základní preventivní postupy u nejčastějších onemocnění – srdce a cév, zažívacího traktu, nádorů, gynekologických a plicních onemocnění, kožních onemocnění, apod. Svou pozornost zaměřuje také na prevenci psychiatrických onemocnění. Získáte tak dokonalý přehled o základních příznacích onemocnění, možnostech vyšetření i praktické návody pro léčbu. (alza.sk)

Podobné produkty ako 100+1 otázek a odpovědí o prevenci nejčastějších onemocnění (80-247-0952-X)

Kapitoly z diferenciální diagnostiky v gynekologii a porodnictví (978-80-247-5604-2)

Kapitoly z diferenciální diagnostiky v gynekologii a porodnictví (978-80-247-5604-2)
Detail

Elektronická kniha - autor kolektiv a, 232 stran, česky Po 45 letech se objevuje na našem odborném knižním trhu nová publikace s tématem diferenciální diagnostiky v gynekologii, doplněná o některé diferenciálně diagnostické problémy porodnické. Editování se ujal MUDr. PhDr. Pavel Čepický, CSc., kolektiv autorů tvoří naši přední odborníci. Knihu recenzoval doc. MUDr. Tomáš Binder, CSc. Kniha je určena gynekologům a porodníkům na všech typech pracovišť a dále perinatologům, chirurgům, sestrám specialistkám – porodním asistentkám, ale i medikům. Kniha poskytuje vypracované okruhy otázek, které lze využít jak k přípravě na atestaci, tak i ke zkouškám z oboru. Lékaři dalších specializací ocení ve své praxi kapitoly o pánevní bolesti, mamárním diskomfortu, sexuálních dysfunkcích apod., zejména pokud se setkávají s těhotnými či puerperálními pacientkami. (alza.sk)

Podobné produkty ako Kapitoly z diferenciální diagnostiky v gynekologii a porodnictví (978-80-247-5604-2)

Zdravá a chutná strava při onemocnění dnou, 6. aktualizované vydání (978-80-264-1801-6)

Zdravá a chutná strava při onemocnění dnou, 6. aktualizované vydání (978-80-264-1801-6)
Detail

Elektronická kniha - autor Christiane Weissenberger, 96 stran Chcete i při přísné dietě nacházet potěšení z jídla? Pokud máte vy nebo někdo z vašich blízkých zvýšenou hladinu kyseliny močové v krvi nebo dokonce dnu a musíte se značně omezovat v jídle, díky naší knize naleznete opět radost ze života. Kromě pochopení příčin této velmi rozšířené nemoci a praktických rad, jak s ní lépe žít, zjistíte, že i dietní strava může velmi dobře chutnat. V knize naleznete: * Jak je možné dnu a zvýšenou hladinu kyseliny močové léčit. * Vysvětlení, proč nemoc vypukne, jak se jí dá předejít nebo jak zmírnit její projevy. * 30 tipů na každý den, které vám život s dnou zpříjemní. * Vzorový jídelníček – návod, jak jednoduše změnit stravovací návyky a jak vlastním přístupem podpořit medicínskou léčbu. * Doporučené a naopak zakázané druhy potravin a nápojů, ideální hmotnost pacienta a nevhodnost některých... (alza.sk)

Podobné produkty ako Zdravá a chutná strava při onemocnění dnou, 6. aktualizované vydání (978-80-264-1801-6)

Zátěžová funkční diagnostika ve sportu (9788024633916)

Zátěžová funkční diagnostika ve sportu (9788024633916)
Detail

Elektronická kniha - autor Jan Heller, 310 stran, česky Publikace se uceleně věnuje metodologickým základům zátěžové funkční diagnostiky ve sportu a praktickému uplatnění aerobních a anaerobních zátěžových testů u sportovců různého zaměření. Hlavní část monografie prezentuje původní data ze zátěžového testování českých sportovců a sportovkyň vysoké výkonnosti řady sportovních disciplín. Na základě kritické analýzy je diskutován výběr fyziologických ukazatelů a volba diagnostických postupů relevantních pro jednotlivé sporty a sportovní disciplíny. Výsledky komplexních programů aerobní a anaerobní zátěžové diagnostiky cílené dle sportovního zaměření mohou zajišťovat tak kvalitní zpětnovazebnou informaci o účinnosti předchozí tréninkové přípravy v oblastech různých funkčních a metabolických kapacit, které jsou relevantní specifickému sportovnímu výkonu. (alza.sk)

Podobné produkty ako Zátěžová funkční diagnostika ve sportu (9788024633916)

Diagnostika poruch vědomí v klinické praxi (9788024629223)

Diagnostika poruch vědomí v klinické praxi (9788024629223)
Detail

Elektronická kniha - autor Aleš Bartoš, Bohumil Bakalář a Pavel Čechák, 240 stran, česky Praktická příručka poskytuje návod, jak poznat, proč má pacient poruchu vědomí. Důraz je kladen na klinické vyšetření, analýzu poruch vědomí a postup obvyklý v každodenní praxi, od symptomu k diagnóze. Text je doplněn přehlednými tabulkami, schématy, obrázky a názornými kazuistikami. Publikace je určena zejména studentům medicíny a lékařům, kteří se setkávají s poruchami vědomí. Velikost knihy je proto přizpůsobena kapse lékařského pláště, aby bylo možno mít příručku s sebou u nemocného s poruchou vědomí. (alza.sk)

Podobné produkty ako Diagnostika poruch vědomí v klinické praxi (9788024629223)

Diagnostika retinovaných zubů (80-247-1269-5)

Diagnostika retinovaných zubů (80-247-1269-5)
Detail

Elektronická kniha - autor Pavlína Černochová, 192 stran Celobarevná publikace s téměř 340 obrázky se zabývá problematikou do nejmenších podrobností. Diagnostika vychází z klinického vyšetření pacienta, které vždy doplňuje radiologické vyšetření. Kniha podává přehled všech v současnosti dostupných radiologických vyšetřovacích metod, vysvětluje všechny kroky nezbytné pro dosažení ideálního výsledku diagnostického a léčebného postupu, zmiňuje možné komplikace. Publikaci ocení stomatologové na všech pracovištích. (alza.sk)

Podobné produkty ako Diagnostika retinovaných zubů (80-247-1269-5)

Laboratorní diagnostika (978-80-749-2062-2)

Laboratorní diagnostika (978-80-749-2062-2)
Detail

Elektronická kniha - autor Prof. Tomáš Zima, 1146 stran Po úspěšných dvou vydáních monografie Laboratorní diagnostika připravil autorský kolektiv pod vedením profesora Tomáše Zimy vydání třetí, rozšířené a doplněné o nové kapitoly - laboratorní diagnostika v ortopedii, neurochirurgii a transfuzním lékařství. Nově je kniha rozšířena o rozsáhlou kapitolu laboratorní diagnostiky v mikrobiologii, která nebyla řadu let přehledně zpracována. V tomto vydání monografie zahrnuje všechny oblasti laboratorní medicíny a poskytuje tak ucelený pohled na současné možnosti laboratorní diagnostiky. (alza.sk)

Podobné produkty ako Laboratorní diagnostika (978-80-749-2062-2)

V302 V-checker profi diagnostika VW group

V302 V-checker profi diagnostika VW group
Detail

V302 V-checker profi diagnostika VW group Ruční scanner profi V302 V-checker je plně profesionální diagnostický přístroj určený k diagnostice vozů VW koncernu. Rozhraní v českém jazyce spolu s nepřemrštěnou cenou z něj dělají velmi kompaktního pomocníka k Vašemu vozu. Tento výrobek podporuje všech 78 jednotek vozu, tudíž se jedná o kompletní diagnostiku. Seznam jednotek a jejich označení najdete níže. Samotný přístroj má velký display s tlumeným podsvícením, takže se v něm orientuje skutečně každý uživatel. Přehledné menu, jednoduché zapojení do vozu nebo dlouhá výdrž baterie, to vše z něj dělá bezkonkurenční diagnostiku. V paměti přístroje je nahráno více než 1000 chybových kódů + jejich popisů v ČJ a dalších více než 5000 v AJ. Cílová skupina, pro kterou byl scanner je velmi různorodá. Nejvíce jej však doporučujeme majitelům STK, prodejcům ojetých vozů, domácím kutilům popř. lidem vyrážejícím na zahraniční cesty, kteří chtějí mít jistotu, že vždy dojedou tam, kam mají namířeno. Propojení s vozidlem je pomocí 16pinové zásuvky, kterou naleznete v blízkosti řidiče (nejčastěji pod palubní deskou). Tím, že se přístroj připojuje přímo do automobilu odpadá nepříjemná povinnost mít u sebe počítač s dalšími programy, jako je to u jiných diagnostik. Rozměry: Výška: 17,5 cm Šířka: 8,5 cm Tloušťka: 3 cm Display: Výška: 3,5 cm Šířka: 6,3 cm Diagnostické funkce scanneru (nejpoužívanější): Zobrazení informací o vozidle + diagnostikované jednotce čtení a mazání chybových kódů z paměti závad test akčních členů základní nastavení reset servisních intervalů servisní postupy nastavení kódu opravny Podporované vozy: Každý vůz koncernu VW – tedy Škoda, Audi, Volkswagen, Seat. Jediní podmínka je, že automobil musí podporovat počítačovou diagnostiku, která byla zavedena na pevno zhruba v roce 1992. Každý vůz s novějším rokem výroby až do roku 2010 je tedy s přístrojem kompatibilní. Podpora nejnovější přenosové sběrnice CAN je samozřejmostí. Ke starším vozům je potřeba požití redukce „2x2“ k propojení diagnostiky s vozidlem. U posledních modelů Škoda Favorit a prvních modelů Škoda Felicia je nutné též použít speciální redukci. Seznam podporovaných řídících jednotek (nejpoužívanější): 01. Motor 32. Uzávěrka diferenciálu 02. Automatická převodovka 34. Řízení výšky podvozku 03. ABS, brzdy 35. Centrální zamykání 08. Klimatizace/topení 41. Dieselové čerpadlo 12. Spojka 43. Brzdový asistent 13. Řízení odstupu 44. Posilovač řízení 14. Elektrické tlumiče 46. Komfortní jednotka 15. Airbagy 47. Soundsystem 16. Volant 53. Parkovací brzda 17. Palubní deska 55. Xenony reg. sklonu 18. Přídavné topení 56. Rádio 22. Pohon všech kol 64. Stabilizátory 23. Posilovač brzd 65. Hlídání tlaku pneumatik 24. Regulace prokluzu 68. Stěrače 25. Imobilizér 76. Parkovací asistent Obsah balení: Ruční scanner profi V302 CZ Propojovací kabel do vozidla Návod v českém jazyce Přenosná taštička z odolného materiálu (torriacars.sk)

Podobné produkty ako V302 V-checker profi diagnostika VW group

Diagnostika poruch polykání (978-80-271-0158-0)

Diagnostika poruch polykání (978-80-271-0158-0)
Detail

Elektronická kniha - autor Petra Mandysová, 132 stran Poruchy polykání jsou častým a potenciálně velmi závažným problémem u mnoha onemocnění a stavů. Poznatky z odborné literatury a standardy v mnoha zemích zdůrazňují důležitost role sester, které jsou mnohdy schopné zahájit diagnostiku poruch polykání pomocí screeningu. Detaily knihy: Autor: Petra Mandysová Rok vydání: 2016 ISBN: 978-80-271-0158-0 Počet stran: 132 (alza.sk)

Podobné produkty ako Diagnostika poruch polykání (978-80-271-0158-0)

Léčba neklidem

Léčba neklidem
Detail

Audiokniha MP3 Saki, čte Rudolf Pellar Britský humorista Hector Hugh Munroe (1870-1916) psal své povídky pod pseudonymem Saki. Terčem jeho skvělého vtipu je především noblesní společnost s konvenční, povážlivě vratkou morálkou. Interpretuje Rudolf Pellar. (alza.sk)

Podobné produkty ako Léčba neklidem

Diferenciální diagnostika nejčastějších symptomů (978-80-738-7352-3)

Diferenciální diagnostika nejčastějších symptomů (978-80-738-7352-3)
Detail

E-kniha - autor Jan Bydžovský, 144 stran Kniha ve stručnosti rozebírá diferenciální diagnostiku 21 nejčastějších nespecifických obtíží (bolest hlavy, bolest břicha, zvracení, změna frekvence stolice, krvácení do GIT, vykašlávání krve, bolest dolní části zad, bolest na hrudi, srdeční arytmie, dušnost, kašel, hypotenze, poruchy vědomí, mdloba – kolaps, závrať, horečka, křečové stavy, otok končetiny, žloutenka, zvětšené uzliny, krev v moči). U každého příznaku uvádí vhodné anamnestické otázky, provedená vyšetření a následně nejčastější příčiny, většinou s podrobnější specifikací projevů, kterými se od sebe navzájem odlišují. V závěru textu je pro zajímavost a poučení uvedeno 15 kazuistik diferenciálně diagnostických omylů. Cílovou skupinou jsou všichni zdravotníci (zvl. prvního kontaktu), pracovníci záchranných služeb, praktičtí lékaři a zejména pak začínající mladí lékaři a v neposlední řadě také studenti zdravotnických oborů, především lékařství a oboru... (alza.sk)

Podobné produkty ako Diferenciální diagnostika nejčastějších symptomů (978-80-738-7352-3)

Diagnostika dítěte předškolního věku (978-80-266-0658-1)

Diagnostika dítěte předškolního věku (978-80-266-0658-1)
Detail

Elektronická kniha - autor Jiřina Bednářová, 224 stran, česky Prověřte dovednosti předškoláků Publikace je určena především učitelkám MŠ a rodičům. Přináší návod, jaké oblasti vývoje u dítěte sledovat, co by dítě ve kterém věku mělo umět. Publikace je zaměřena na sledování a rozvoj následujících oblastí: motoriky, grafomotoriky, zrakového a sluchového vnímání, vnímání prostoru a času, základních matematických představ, myšlení a řeči, sociálních dovedností, sebeobsluhy a hry. (alza.sk)

Podobné produkty ako Diagnostika dítěte předškolního věku (978-80-266-0658-1)

TORRIA V302 V-checker profi diagnostika VW group (102)

TORRIA V302 V-checker profi diagnostika VW group (102)
Detail

Diagnostika –, Kábel Všetci, ktorí pracujú s autami, iste uvítajú moderný diagnostický nástroj za zaujímavú cenu. Jednoducho pripojíte vozidlo, a na prehlednom displeji urobí diagnostiku. Prípadne zobrazí hlásenie o chybovom kóde, ktorých popis je v českom jazyku. Chybové hlásenie je možné mazať vrátane resetu servisných intervalov. Podporované sú všetky vozidlá koncertu VW (Škoda, Audi, Volkswagen, Seat), ktoré podporujú počítačovú diagnostiku zavedenú približne v roku 1992 až do 2010.Všetci, ktorí pracujú s autami, určite uvítajú moderný diagnostický nástroj za zaujímavú cenu. Jednoducho pripojíte vozidlo, a na prehľadnom displeji urobí diagnostiku. Prípadne zobrazí hlásenie o chybovom kóde, ktorého popis je v českom jazyku. Chybové hlásenie je možné mazať vrátane resetu servisných intervalov. Podporované sú všetky vozidlá koncernu VW (Škoda, Audi, Volkswagen, Seat), ktoré podporujú počítačovú diagnostiku zavedenú približne v... (alza.sk)

Podobné produkty ako TORRIA V302 V-checker profi diagnostika VW group (102)

Pištoľ na kartuše s prevodom - MK5 SKELET HP cierna

Pištoľ na kartuše s prevodom - MK5 SKELET HP  cierna
Detail

Na aplikácie – vytláčanie tmelov alebo lepidiel z kartuší. Pištoľ je dodávaná s prevodom pre plynulý tlak a ľahkosť vytláčania.Výhody- Masívny posuvný segment umožňujúci aplikáciu bez sklzu vodiacej tyče- Konštrukcia mechanizmu z ľahkých zliatin s vysokou pevnosťou- Dlhá funkčnosť a životnosť (eFarby.sk)

Podobné produkty ako Pištoľ na kartuše s prevodom - MK5 SKELET HP cierna

Ošetřovatelská diagnostika v práci sestry (978-80-247-5538-0)

Ošetřovatelská diagnostika v práci sestry (978-80-247-5538-0)
Detail

Elektronická kniha - autor Alexandra Archalousová, 208 stran Stanovení ošetřovatelských diagnóz sestrou vychází z identifikace potřeb nemocného a z pojmenování problémů, které nemoc přináší a na jejichž řešení se sestra podílí ošetřovatelskou péčí. Detaily knihy: Autor: Alexandra Archalousová Rok vydání: 2015 ISBN: 978-80-247-5538-0 Počet stran: 208 (alza.sk)

Podobné produkty ako Ošetřovatelská diagnostika v práci sestry (978-80-247-5538-0)

Malá diferenciální diagnostika v pediatrii (978-80-726-2939-8)

Malá diferenciální diagnostika v pediatrii (978-80-726-2939-8)
Detail

E-kniha - autor Jan Lebl, Jiří Bronský, at al, 120 stran Publikace je stručným přehledem základních problémů, příznaků a projevů nemocí v dětském lékařství, které napomáhají provedení diferenciální diagnostiky - specifického postupu v medicíně, jenž dovoluje s vysokou pravděpodobností vybrat z možných alternativ tu správnou. Příručka chce pomoci lékaři prvního kontaktu v řešení problému dětského pacienta a přispět ke zvýšení kompetence, ale i profesního uspokojení praktického dětského lékaře. (alza.sk)

Podobné produkty ako Malá diferenciální diagnostika v pediatrii (978-80-726-2939-8)

Dalších 365 dní (978-80-269-1753-3)

Dalších 365 dní (978-80-269-1753-3)
Detail

Elektronická kniha - Román plný erotiky a senzačních zvratů, přirovnávaný k celosvětovému bestselleru „50 odstínů šedi“, si získal srdce nejen polských žen. Pokud se snad někdo domnívá, že pro autorku bude těžké čtenáře znovu překvapit, měl by se připoutat, protože Dalších 365 dní je pořádná jízda na horské dráze! - ze série 365 dní, autor Blanka Lipinska, 384 stran, česky Dalších 365 dní je pokračováním bestsellerové série Blanky Lipińské o Lauře Bielové, unesené šéfem sicilské mafiePředchozích knih 365 dní a Ten den se po celém světě prodalo přes 1,5 milionu výtisků. Román plný erotiky a senzačních zvratů, přirovnávaný k celosvětovému bestselleru „50 odstínů šedi“, si získal srdce polských žen. Pokud se snad někdo domnívá, že pro autorku bude těžké čtenáře znovu překvapit, měl by se připoutat, protože Dalších 365 dní je pořádná jízda na horské dráze!Těhotná Laura je postřelena. Nejlepší lékaři bojují o její život. Lauřin manžel, šéf sicilské mafie, musí... (alza.sk)

Podobné produkty ako Dalších 365 dní (978-80-269-1753-3)
Diagnostika a léčba osteoporózy a dalších onemocnění skeletu (9788024637617), Diagnostika a léčba nejčastějších osteoporotických zlomenin (9788024635354), Diagnostika a léčba poruch plodnosti (978-80-247-4458-2), Chirurgická a intervenční léčba cévních onemocnění (978-80-247-0607-8), Léčba kardiovaskulárních onemocnění (978-80-271-0624-0), Léčba kardiovaskulárních onemocnění (978-80-271-2931-7), Léčba onemocnění čelistního kloubu (978-80-247-2394-5), Biologická léčba zánětlivých autoimunitních onemocnění (978-80-247-5048-4), Osteosyntézy a artrodézy skeletu ruky (978-80-247-3873-4), Diagnostika a vitalizace firem a organizací (978-80-247-5323-2), Diagnostika a terapie ADHD (978-80-271-0387-4), Nemocný a chronické onemocnění (978-80-271-0461-1), Zásady prevence a psychoterapie neurotických a psychosomatických onemocnění (978-80-738-7518-3), Diagnostika a terapie duševních poruch (978-80-247-4826-9), Diagnostika zlomenin pánve a acetabula (978-80-749-2005-9), Diagnostika a terapie duševních poruch (978-80-247-1620-6), Screening a diagnostika karcinomu prsu (978-80-271-1239-5), Pánevní dno a léčba pohybem (978-80-271-3462-5), Sociální fobie a její léčba (978-80-247-5841-1), Léčba zlomenin pánve a acetabula (978-80-749-2003-5), Maligní onemocnění, psychika a stres (978-80-271-2539-5), Neurózy, psychosmatická onemocnění a psychoterapie (978-80-725-4459-2), Posuzování stavu zdraví a ošetřovatelská diagnostika (978-80-247-5376-8), Ekonomické krize: jejich příčiny a léčba (999-00-031-7066-8), Onemocnění karotid a velkých cév aortálního oblouku (80-247-1268-7), Hraniční porucha osobnosti a její léčba (978-80-247-5796-4), Diabetes mellitus - Komplikace a přidružená onemocnění (978-80-247-1671-8), Léčba neklidem