Dlouhodobá péče (978-80-247-5439-0)

Produkt Dlouhodobá péče (978-80-247-5439-0) sme našli 50+x, pokiaľ to nie je to čo hľadáte, skúste frázu Dlouhodobá péče (978-80-247-5439-0) upraviť a produkt hľadať znova.

Dlouhodobá péče (978-80-247-5439-0)

Dlouhodobá péče (978-80-247-5439-0)
Detail

Elektronická kniha - autor Iva Holmerová, 176 stran Publikace se zabývá problematikou dlouhodobé péče, a to převážně s ohledem na pacienty vyššího věku v ústavní péči. Jedná se o důležitou problematiku, stále více diskutovanou i na mezinárodních fórech. V domácím odborném písemnictví je tato publikace zcela ojedinělá. Detaily knihy: Autor: Iva Holmerová Rok vydání: 2015 ISBN: 978-80-247-5439-0 Počet stran: 176 (alza.sk)

Podobné produkty ako Dlouhodobá péče (978-80-247-5439-0) , Dlouhodobá péče (978-80-247-5439-0)

Psychosociální aspekty paliativní péče (978-80-247-4650-0)

Psychosociální aspekty paliativní péče (978-80-247-4650-0)
Detail

Elektronická kniha - autor Martin Kupka, 216 stran Publikace velmi fundovaně a empaticky seznamuje odborníky i laiky se širokou oblastí paliativní péče o nemocné, jež je nedílně propojena s psychologií a psychoterapií. Autor nepohlíží na smrt pouze jako na tragický moment života: přesvědčivě ukazuje, že vědomí smrtelnosti dává životu smysl. Detaily knihy: Autor: Martin Kupka Rok vydání: 2014 ISBN: 978-80-247-4650-0 Počet stran: 216 (alza.sk)

Podobné produkty ako Psychosociální aspekty paliativní péče (978-80-247-4650-0) , Psychosociální aspekty paliativní péče (978-80-247-4650-0)

Sociální péče o seniory (978-80-247-4139-0)

Sociální péče o seniory (978-80-247-4139-0)
Detail

E-kniha - autor Martina Hrozenská, Dagmar Dvořáčková, 192 stran Kniha je určená studentům sociálně zdravotnických oborů a profesionálním pracovníkům z řad pomáhajících profesí a měla by jim pomoci k získání vhledu do problematiky péče o seniory. Jádro knihy tvoří popis cílové skupiny a její charakteristika v duchu holistického přístupu k člověku, popis specifik práce a komunikace s touto cílovou skupinou a popis a fungování systému sociální péče určené seniorské populaci. Obsah knihy přitom vychází z českých a slovenských reálií, avšak je doplněn i o poznatky zahraniční, díky tomu koresponduje s trendy celoevropské sociální ochrany občanů. Publikaci doplňují případové studie, které výstižně dokreslující teoretickou část. (alza.sk)

Podobné produkty ako Sociální péče o seniory (978-80-247-4139-0) , Sociální péče o seniory (978-80-247-4139-0)

Perioperační péče (978-80-247-4414-8)

Perioperační péče (978-80-247-4414-8)
Detail

Elektronická kniha - autor Michaela Schneiderová, 368 stran Učebnice je určena pro studenty postgraduálního studia oboru perioperační péče v chirurgických oborech a pro zdravotní sestry pracující na operačních sálech všech chirurgických oborů. Kromě aktualizovaných informací v perioperační péči obsahuje základní informace z anatomie, fyziologie, patologie. (alza.sk)

Podobné produkty ako Perioperační péče (978-80-247-4414-8) , Eutanazie, nebo paliativní péče? (80-247-1025-0)

Sestra a perioperační péče (978-80-247-3754-6)

Sestra a perioperační péče (978-80-247-3754-6)
Detail

E-kniha - autor Jana Wichsová, Petr Přikryl, Renata Pokorná, Zuzana Bittnerová, 192 stran Publikace pro sestry se zaměřením na práci na operačním sále slouží jako učebnice odborného modulu specializačního vzdělávání sester Perioperační péče, tak jak to vyžaduje nová úprava specializačního vzdělávání podle MZ ČR. Je také příručkou, která uvede do prostředí operačních sálů všechny začínající sestry ještě před započetím specializačního studia.V jednotlivých kapitolách čtenáři najdou informace o organizaci sálové práce, včetně příslušné legislativy, o veškerém vybavení operačních sálů a perioperační péči o pacienta. (alza.sk)

Podobné produkty ako Sestra a perioperační péče (978-80-247-3754-6) , Perioperační péče (978-80-247-4414-8)

Vybrané kapitoly z intenzivní péče (978-80-247-4343-1)

Vybrané kapitoly z intenzivní péče (978-80-247-4343-1)
Detail

Elektronická kniha - autor Petr Bartůněk, 752 stran Domácí publikace předkládá čtenáři celkový pohled na kriticky nemocného bez ohledu na vyvolávající příčinu. Zmiňuje organizaci akutní péče, vzdělávání, kompetence, principy řízení kvality, etické aspekty a mnohé další. V část speciální najde čtenář diagnostiku a léčbu jednotlivých akutních stavů. Detaily knihy: Autor: Petr Bartůněk Rok vydání: 2016 ISBN: 978-80-247-4343-1 Počet stran: 752 (alza.sk)

Podobné produkty ako Vybrané kapitoly z intenzivní péče (978-80-247-4343-1) , Pačinko (978-80-756-5439-7)

Křehký pacient a primární péče (978-80-247-4026-3)

Křehký pacient a primární péče (978-80-247-4026-3)
Detail

E-kniha - autor Zdeněk Kalvach, Libuše Čeledová, Iva Holmerová, Roman Jirák, Helena Zavázalová, 400 stran Publikace poprvé u nás zveřejňuje komplexní přístup ke znevýhodněným, křehkým, závislým lidem se závažným zdravotním postižením. Seznamuje tak odbornou veřejnost s postupně se vyvíjející koncepcí dlouhodobé péče (long-term care, LTC), kterou se mezinárodní společenství snaží v duchu nejlepších humanistických tradic a s využitím moderních medicínských i technických možností zajistit těmto "lidem v ohrožení" kvalitní život, a to pokud možno v přirozeném domácím prostředí asistovaném komunitními službami. Publikace reaguje a uvádí do praxe doporučení EU z posledních let. (alza.sk)

Podobné produkty ako Křehký pacient a primární péče (978-80-247-4026-3) , Sociální péče 2. díl (978-80-247-5148-1)

Pochybení a sankce při poskytování lékařské péče (978-80-247-2181-1)

Pochybení a sankce při poskytování lékařské péče (978-80-247-2181-1)
Detail

E-kniha - autor Lubomír Vondráček, Vladimíra Dvořáková, 76 stran Autor (právník a lékař) upozorňuje poutavým a čtivým způsobem na problémy, které se mohou stát každému lékaři, nebude-li dodržovat právní zásady svého povolání.Knihu využijí jak začínající lékaři (i studenti medicíny), tak zkušení odborníci ze všech oborů pracujících jak na lůžkových, tak ambulantních zdravotnických zařízeních. Publikace podává v obecné části lékařům potřebné informace týkajících se práva, v části speciální pak ukazuje na konkrétních případech skutečného nebo domnělého pochybení, čeho se vyvarovat a jak při kolizi postupovat.Znalosti z této oblasti v povědomí nejširší lékařské veřejnosti často chybí a "opatrnosti není nikdy dostt".Autor má za sebou již několik úspěšných knih s podobnou tématikou, ve kterých vždy uplatnil bohaté zkušenosti ze své dlouholeté praxe.z recenzního posudku:"...Kniha je vhodným učebním textem pro post- i pregraduální vzdělávání lékařů. Pojednává o... (alza.sk)

Podobné produkty ako Pochybení a sankce při poskytování lékařské péče (978-80-247-2181-1) , Ošetřovatelská péče v diabetologii (978-80-247-5367-6)

Pochybení a sankce při poskytování chirurgické péče (978-80-247-2629-8)

Pochybení a sankce při poskytování chirurgické péče (978-80-247-2629-8)
Detail

E-kniha - autor Lubomír Vondráček, Jan Vondráček, 96 stran Další zajímavá publikace z pera známého autora a popularizátora medicínského a zdravotnického práva. Tentokrát se autor zaměřuje na problematiku chirurgických oborů. Na deseti případech (které se skutečně staly) ukazuje a vysvětluje svým typickým čtivým způsobem chyby v postupech zdravotníků či zdravotnických zařízení, které měly soudní dohru. Kniha je určena zejména zdravotníkům - lékařům v chirurgických oborech, ale poučení v ní najdou i ostatní lékaři a samozřejmě studenti medicíny. (alza.sk)

Podobné produkty ako Pochybení a sankce při poskytování chirurgické péče (978-80-247-2629-8) , Ošetřovatelská péče 2. díl (978-80-247-5334-8)

Ošetřovatelská péče 2. díl (978-80-247-5334-8)

Ošetřovatelská péče 2. díl (978-80-247-5334-8)
Detail

Elektronická kniha - autor Patrik Burda, Lenka Šolcová, 234 stran Učebnice stěžejního předmětu oboru Ošetřovatel. Navazuje na základy ošetřovatelské péče v 1. dílu. Seznamuje žáky s problematikou péče o nemocné při různých onemocněních. (alza.sk)

Podobné produkty ako Ošetřovatelská péče 2. díl (978-80-247-5334-8) , Sociální péče 1. díl (978-80-247-5147-4)

Ošetřovatelská péče v diabetologii (978-80-247-5367-6)

Ošetřovatelská péče v diabetologii (978-80-247-5367-6)
Detail

Elektronická kniha - autor Pavla Kudlová, 212 stran Ošetřovatelská péče je u osoby s diabetem zaměřena zejména na udržení a podporu zdraví a na rozvoj soběstačnosti a významně se podílí na prevenci, diagnostice a terapii diabetu. (alza.sk)

Podobné produkty ako Ošetřovatelská péče v diabetologii (978-80-247-5367-6) , Péče o staré občany (978-80-247-3872-7)

Sociální péče 2. díl (978-80-247-5148-1)

Sociální péče 2. díl (978-80-247-5148-1)
Detail

Elektronická kniha - autor Anna Arnoldová, 320 stran Druhý díl základní učebnice pro obor sociální činnost, která umožní získat všeobecný přehled v oblasti komplexní sociální péče, orientaci v systému sociálních služeb při práci s klienty různých skupin obyvatel dle věku a formy postižení, sociální péči o jednotlivce, rodinu, komunitu. Detaily knihy: Autor: Anna Arnoldová Rok vydání: 2016 ISBN: 978-80-247-5148-1 Počet stran: 320 (alza.sk)

Podobné produkty ako Sociální péče 2. díl (978-80-247-5148-1) , Péče o celé tělo (978-80-247-1513-1)

Sociální péče 1. díl (978-80-247-5147-4)

Sociální péče 1. díl (978-80-247-5147-4)
Detail

Elektronická kniha - autor Anna Arnoldová, 240 stran První komplexní publikace k tématu v tomto rozsahu u nás! Knihu ocení zejména všichni endoskopisté, gastroenterologové, endoskopické sestry, dále chirurgové, onkologové, radiologové i lékaři jiných odborností. Detaily knihy: Autor: Anna Arnoldová Rok vydání: 2015 ISBN: 978-80-247-5147-4 Počet stran: 240 (alza.sk)

Podobné produkty ako Sociální péče 1. díl (978-80-247-5147-4) , Sestra a perioperační péče (978-80-247-3754-6)

Péče o staré občany (978-80-247-3872-7)

Péče o staré občany (978-80-247-3872-7)
Detail

E-kniha - autor Jana Mlýnková, 192 stran Učebnice pro předmět péče o staré občany zahrnuje obecnou část, která teoreticky shrnuje problematiku stáří, potřeb seniorů, jejich komunikace a vztahy s okolím. Ve speciální části jsou shrnuty informace o péči o starého člověka s různými chorobami a potížemi. Publikace se zaměřuje na ošetřování seniorů v domácím prostředí a také v pobytovém zařízení. V úvodu každé kapitoly autorka uvádí informace, které již žáci načerpali v předchozím studiu z odborných předmětů - např. navazuje na předmět zdravotní nauka, pečovatelství a psychologie. (alza.sk)

Podobné produkty ako Péče o staré občany (978-80-247-3872-7) , Ošetřovatelská péče v chirurgii (978-80-247-4412-4)

Péče o celé tělo (978-80-247-1513-1)

Péče o celé tělo (978-80-247-1513-1)
Detail

E-kniha - autor Vlasta Feřteková, 156 stran Asi každá žena chce vypadat co nejlépe a co nejefektivněji zabránit předčasnému stárnutí. Obzvlášť v dnešní době, která je ve znamení zdravých a mladých idolů. Na každém rohu po nás pokukují takzvaně „dokonaléé" ženy a ukazují nám, jak je správné vypadat. Důležitým pomocníkem na cestě za krásou a spolubojovníkem s nepřítelem jménem Stáří je kosmetika. Ačkoliv to tak nemusí vypadat, nejedná se o žádné „uměníí". Kosmetické péči se lze naučit stejně, jako se naučíte například jezdit autem. Stačí si přečíst knížku Vlasty Feřtekové, renomované kosmetičky s dlouholetou praxí. Její publikace s názvem Péče o celé tělo aneb Kosmetika bez pověr a iluzí vás seznámí s obsahem a významem kosmetické péče, uvede na pravou míru sugestivní reklamní slogany a poradí, jak pečovat o celé tělo. Vždyť tělo není jenom obličej a dekolt. Přejeme vám proto mnoho úspěchů na cestě za přirozenou krásou. (alza.sk)

Podobné produkty ako Péče o celé tělo (978-80-247-1513-1) , Ošetřovatelská péče 1. díl (978-80-247-5333-1)

Ošetřovatelská péče v chirurgii (978-80-247-4412-4)

Ošetřovatelská péče v chirurgii (978-80-247-4412-4)
Detail

E-kniha - autor Eva Janíková, Renáta Zeleníková, 256 stran Kniha zpracovává problematikou ošetřovatelské péče v chirurgii. Je rozdělena na obecnou a speciální část. V obecné části je v jednotlivých kapitolách nastíněn úvod do chirurgického ošetřovatelství, perioperační péče, péče o rány a zmíněna je také problematika psychické podpory pacientů v chirurgii. Speciální část se zabývá ošetřovatelskou péčí u pacientů s vybranými chirurgickými onemocněními. V jednotlivých kapitolách je podán komplexní přehled o dané problematice. Na základní charakteristiku vybraného onemocnění navazuje management péče o pacienta v době před operací a zejména v době po ní s přihlédnutím na specifika ošetřovatelské péče u vybraných onemocnění. Kniha je určena především studentům ošetřovatelství a příbuzných oborů v pregraduálním studiu, ale může sloužit také odborníkům z praxe k dalšímu vzdělávání. Poznatky v ní obsažené čerpaly autorky ze zahraničních i domácích zdrojů a i z vlastní... (alza.sk)

Podobné produkty ako Ošetřovatelská péče v chirurgii (978-80-247-4412-4) , Péče o psychiku onkologicky nemocných (978-80-247-5706-3)

Ošetřovatelská péče 1. díl (978-80-247-5333-1)

Ošetřovatelská péče 1. díl (978-80-247-5333-1)
Detail

Elektronická kniha - autor Patrik Burda, Lenka Šolcová, 228 stran Učebnice stěžejního předmětu oboru ošetřovatel. Obsahuje základní témata péče o nemocného, jeho pohodlí a potřeby podle vymezených kompetencí ošetřovatele. (alza.sk)

Podobné produkty ako Ošetřovatelská péče 1. díl (978-80-247-5333-1) , Péče o novorozence a kojence (978-80-247-2564-2)

Eutanazie, nebo paliativní péče? (80-247-1025-0)

Eutanazie, nebo paliativní péče? (80-247-1025-0)
Detail

Elektronická kniha - autor Marta Munzarová, 108 stran Otázky života a smrti se pro současného člověka vůbec nestaly lehčími nebo méně významnými, než byly pro všechny generace před námi. Nejen pro umírání a smrt naši vlastní a také pro naše nejbližší se nově nabízí schůdné „technické řešení“. Je medicínské, odborné, aseptické. Je krátké, účinné, dostupné a definitivní. Tato možnost, právo či milosrdenství však vyvolává diskuse, klidné – i ty ostré a emocionální. Kniha prof. MUDr. Marty Munzarové, CSc., přednostky Ústavu lékařské etiky Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně, však není jen knihou o smrti a umírání, je spíše knihou o životě člověka a jeho důstojnosti. Je výjimečným příspěvkem do současné diskuse o eutanazii a také o postavení a významu paliativní léčby i životní závěrečné péče. Autorka se nevyhýbá žádné těžké otázce, odpovídá s osobní statečností, srozumitelně, poctivě a pravdivě. Knihu recenzoval doc. MUDr. Jozef Glasa, CSc., z Bratislavy,... (alza.sk)

Podobné produkty ako Eutanazie, nebo paliativní péče? (80-247-1025-0) , Psychosociální aspekty péče o nemocného (978-80-247-3811-6)

Péče o psychiku onkologicky nemocných (978-80-247-5706-3)

Péče o psychiku onkologicky nemocných (978-80-247-5706-3)
Detail

Elektronická kniha - autor Olga Dostálová, 168 stran Podpora nemocného v době náročné onkologické léčby je součástí péče sestry o něj i o jeho blízké. Vhodná komunikace, empatie, přístup a respektování lidské důstojnosti jsou základní rysy produktivního chování sestry. (alza.sk)

Podobné produkty ako Péče o psychiku onkologicky nemocných (978-80-247-5706-3) , Vybrané kapitoly z intenzivní péče (978-80-247-4343-1)

Péče o novorozence a kojence (978-80-247-5719-3)

Péče o novorozence a kojence (978-80-247-5719-3)
Detail

Elektronická kniha - autor Martin Gregora, Milena Dokoupilová, 128 stran Pečujte o své děťátko podle odborných doporučení. Tento přehledný domácí rádce předává novopečeným maminkám a tatínkům spolehlivé rady zkušených pediatrů, jak co nejlépe a s jistotou pečovat o novorozené děťátko. Kniha prověřená stovkami rodičů vychází již ve čtvrtém vydání. Najdete v ní ty nejpodstatnější informace týkající se péče o novorozence a kojence. (alza.sk)

Podobné produkty ako Péče o novorozence a kojence (978-80-247-5719-3) , Péče o novorozence a kojence (978-80-247-5719-3)

Péče o novorozence a kojence (978-80-247-2564-2)

Péče o novorozence a kojence (978-80-247-2564-2)
Detail

E-kniha - autor Martin Gregora, Magdalena Paulová, 104 stran Narození děťátka je pro celou rodinu radostnou událostí. Na druhé straně však s sebou přináší pro novopečenou maminku mnoho tušených, ale i naprosto nečekaných starostí a otázek - zejména v prvních dnech a týdnech po porodu. A právě proto je tu kniha MUDr. Martina Gregory a MUDr. Magdaleny Paulové, CSc., která vás bezpečně provede prvními měsíci života vašeho potomka. Publikace si klade za cíl zodpovědět vám nejčastější dotazy týkající se zdraví a potřeb vašeho maličkého, chce být tím nejlepším rádcem v péči o něj. Pokud hledáte rychlou pomoc či radu, neváhejte a sáhněte právě po knize Péče o novorozence a kojence. Porod a následující dny v porodnici První týdny s miminkem doma První nemoci a potíže novorozence Povinná a doporučovaná očkování (alza.sk)

Podobné produkty ako Péče o novorozence a kojence (978-80-247-2564-2) , Křehký pacient a primární péče (978-80-247-4026-3)

Psychosociální aspekty péče o nemocného (978-80-247-3811-6)

Psychosociální aspekty péče o nemocného (978-80-247-3811-6)
Detail

E-kniha - autor Petra Mandincová, 128 stran Nemoci štítné žlázy patří k poměrně častým chronickým onemocněním a k nejčastějším onemocněním endokrinního systému vůbec. Tato odborná a svým zaměřením ojedinělá kniha se věnuje vlivu psychologických a psychosociálních souvislostí při onemocnění štítné žlázy, což bývá často opomíjeno. Najdeme v ní i vymezení širších otázek zdraví a nemoci z pohledu psychosomatické medicíny, behaviorální medicíny a psychologie zdraví a přehled vlastních onemocnění štítné žlázy včetně možností jejich diagnostiky a terapie. Dotýká se i otázek zátěže a stresu v patogenezi hypertyreózy, kvality života a osobností pacientů s onemocněním štítné žlázy, podává přehled výzkumů realizovaných u českých pacientů, zamýšlí se nad možnostmi psychologických a psychosociálních postupů a prostředků při léčbě tohoto onemocnění. (alza.sk)

Podobné produkty ako Psychosociální aspekty péče o nemocného (978-80-247-3811-6) , Paliativní péče ve zdravotnických zařízeních (978-80-247-5402-4)

Paliativní péče ve zdravotnických zařízeních (978-80-247-5402-4)

Paliativní péče ve zdravotnických zařízeních (978-80-247-5402-4)
Detail

Elektronická kniha - autor Radka Bužgová, 168 stran Kniha doporučuje individualizovanou péči o pacienty v závěru života, která respektuje jejich preference, hodnoty a potřeby, včetně péče o rodinné příslušníky. Kniha je určena pro odbornou veřejnost, zejména sestrám, lékařům, psychologům, nemocničním kaplanům a sociálním pracovníkům. (alza.sk)

Podobné produkty ako Paliativní péče ve zdravotnických zařízeních (978-80-247-5402-4) , Kapitoly z ošetřovatelské péče ii (978-80-247-1443-1)

Kapitoly z ošetřovatelské péče II (978-80-247-1443-1)

Kapitoly z ošetřovatelské péče II (978-80-247-1443-1)
Detail

Elektronická kniha - autor Zdeňka Mikšová, Marie Froňková, Marie Zajíčková, 176 stran Publikace je určena všem studentkám ošetřovatelství na vyšších odborných, vysokých i středních zdravotnických školách, postkvalifikačních studiích, ale i sestrám v praxi, které si chtějí osvěžit své vědomosti. Jde o druhý díl základní učebnice pro předmět ošetřovatelské postupy. Kniha naučí studentky používat ošetřovatelský proces při provádění výkonů, které musejí znát. Autorky mají dlouholeté zkušenosti s výukou ošetřovatelství nejen na střední a vyšší odborné škole, ale i na vyšších stupních studia. Kniha vyšla s podporou Nemocnice Na Homolce. (alza.sk)

Podobné produkty ako Kapitoly z ošetřovatelské péče II (978-80-247-1443-1) , Základní ošetřovatelská péče v pediatrii (978-80-247-1613-8)

Základní ošetřovatelská péče v pediatrii (978-80-247-1613-8)

Základní ošetřovatelská péče v pediatrii (978-80-247-1613-8)
Detail

E-kniha - autor Petra Sedlářová, kolektiv a, 240 stran Kniha, která je svým pojetím ojedinělá, je určena studentům ošetřovatelství, nově nastupujícím sestrám i těm, které již v pediatrických oborech pracují. Autorský kolektiv složený ze zkušených sester a lékařů vytvořil přehledný a srozumitelný text, který je v souladu s trendy moderního ošetřovatelství a vychází z nejnovějších poznatků. Čtenářům poskytuje návod na to, jak ošetřovat nemocné dítě, rozpoznávat jeho potřeby a komunikovat nejen s ním, ale i s rodinou malého pacienta. (alza.sk)

Podobné produkty ako Základní ošetřovatelská péče v pediatrii (978-80-247-1613-8) , Specializovaná ošetřovatelská péče v onkourologii (978-80-271-1726-0)

Stavba pece na pizzu a chleba (978-80-247-3993-9)

Stavba pece na pizzu a chleba (978-80-247-3993-9)
Detail

Elektronická kniha - autor Jaroslav Závacký, 64 stran Chtěli byste si pochutnat na křupavém domácím chlebu nebo si upéct pizzu ve vlastní peci? Nic není nemožné. V praktické příručce najdete návod na stavbu venkovní pece na chleba a pece na pizzu v interiéru. Autor, který je zároveň stavitelem uváděných pecí, popisuje postup stavby krok za krokem. Součástí je i výpis materiálů a seznam potřebného nářadí. Nechybí ani návod jak pec roztopit a upéci v ní chléb. (alza.sk)

Podobné produkty ako Stavba pece na pizzu a chleba (978-80-247-3993-9) , Psychiatrická ošetřovatelská péče (80-247-1151-6)

Péče o dítě s postižením sluchu (978-80-247-5034-7)

Péče o dítě s postižením sluchu (978-80-247-5034-7)
Detail

E-kniha - autor Martina Muknšnáblová, 128 stran Kniha přináší potřebné informace pro poskytnutí kvalitní péče dítěti se sluchovým postižením jak zdravotníky, tak i pedagogy. Autorka popisuje nejčastější problémy související s péčí o dítě se sluchovým postižením — základní druhy sluchového postižení, jeho příčiny, projevy, prevence, diagnostika i způsoby terapie, respektive rehabilitace sluchových vad, ale především potřeby dětí a odlišnosti uspokojování jejich základních potřeb. Dále se kniha zabývá dopadem omezení sluchu na psychomotorický vývoj dítěte v jednotlivých věkových obdobích. (alza.sk)

Podobné produkty ako Péče o dítě s postižením sluchu (978-80-247-5034-7) , Fotbalové hvězdy 2023 (978-80-252-5439-4)

Kardioanestezie a perioperační péče v kardiochirurgii (978-80-247-1920-7)

Kardioanestezie a perioperační péče v kardiochirurgii (978-80-247-1920-7)
Detail

E-kniha - autor Robert Wagner, 336 stran Monografie představuje v české odborné literatuře první práci o perioperační péči v kardiochirurgii. Kniha je určena nejen anesteziologům, kteří se specializují v kardioanestezii, ale i těm, kteří se hlouběji zajímají o řízení hemodynamiky u pacientů se srdečním onemocněním. Práce je ale napsána tak, aby zde našli potřebné informace všichni, kteří pečují o kardiochirurgické pacienty, tedy i intenzivisté, chirurgové, kardiologové, perfuzionisté, internisti a další zdravotníci. (alza.sk)

Podobné produkty ako Kardioanestezie a perioperační péče v kardiochirurgii (978-80-247-1920-7) , Spam (978-80-247-2638-0)

Zahradní pece na pizzu a chleba (978-80-247-2441-6)

Zahradní pece na pizzu a chleba (978-80-247-2441-6)
Detail

E-kniha - autor Václav Vlk, 96 stran Kniha je věnována návrhům a stavbě pecí od těch klasických menších po profesionální. Čtenář získá návody jak a z jakého materiálu si takovou pec postavit. Na mnoha fotografiích a kresbách jsou podrobně popsány stavební postupy, rady k umístění a především upozornění na různá rizika ověřená zkušenostmi jednotlivých stavebníků, kteří mají s podobnými realizacemi dlouholeté zkušenosti. Jedna kapitola je věnována receptům na výborné pizzy z ověřeného těsta z Itálie. (alza.sk)

Podobné produkty ako Zahradní pece na pizzu a chleba (978-80-247-2441-6) , Všímavost (978-80-247-5554-0)

Péče o seniory v pobytových sociálních zařízeních (978-80-247-3148-3)

Péče o seniory v pobytových sociálních zařízeních (978-80-247-3148-3)
Detail

E-kniha - autor Eva Malíková, 328 stran Publikace poskytuje ucelený pohled na problematiku péče o uživatele služeb - seniory v pobytových sociálních zařízeních. Seznamuje čtenáře s nejčastějšími a problémovými situacemi, které zde vznikají, a s doporučením k jejich řešení. Kniha je určena jako odborná příručka pro nelékařské zdravotnické a sociální pracovníky a pro management v pobytových sociálních zařízeních, dále pro pracovníky v sociálních službách, příbuzné seniorů a studenty nelékařských zdravotnických a sociálních oborů. (alza.sk)

Podobné produkty ako Péče o seniory v pobytových sociálních zařízeních (978-80-247-3148-3) , Florbal (978-80-247-3615-0)

Péče o dítě po rozvodu a její úskalí (978-80-247-4110-9)

Péče o dítě po rozvodu a její úskalí (978-80-247-4110-9)
Detail

E-kniha - autor Tomáš Novák, 144 stran Rozvádíte se a není vám nejlépe? Jistě si uvědomujete, že v této nelehké situaci jde především o vaše děti, jimž byste měli věnovat zvýšenou pozornost a něhu, nikoli na ně přenášet své starosti. Tato kniha se snaží účinně poradit, jak zvládnout obtížnou životní zkoušku, umět důstojně prohrát a nenechat kolem sebe spálenou zemi a zneurotizované potomky.Autor čerpá ze své dlouholeté poradenské praxe a varuje před chybami, za něž tvrdě pykalo mnoho rozvádějících se lidí. Upozorňuje na rozvodové mýty, a především se detailně věnuje různým formám porozvodové péče o děti, tak aby rozvádějící se manželé mohli zůstat dobrými rodiči. (alza.sk)

Podobné produkty ako Péče o dítě po rozvodu a její úskalí (978-80-247-4110-9)

Komíny (978-80-247-2823-0)

Komíny (978-80-247-2823-0)
Detail

E-kniha - autor František Jiřík, 128 stran Třetí vydání publikace aktuálně (podle nových evropských norem) a srozumitelně seznamuje čtenáře s problematikou odvodu spalin od spotřebičů na tuhá, kapalná a plynná paliva. Dotýká se jak novostaveb, tak i rekonstrukcí. U plynových spotřebičů se zabývá konstrukcemi komínů v závislosti na teplotě spalin a požadovaném podtlaku či přetlaku. Popisuje zásady a způsob stavby keramických komínů, kovových komínů a i nových typů komínů, způsoby a návody na rekonstrukce komínů vložkováním pro spotřebiče na kapalná a plynná paliva. Samostatná kapitola je věnována závadám jednotlivých typů komínů, způsobu jejich odstraňování, kontrole a čištění komínů. Autor se podílí na zpracování českých komínových norem a spolupracuje i na tvorbě dalších předpisů v oblasti komínů, současně je dlouholetým soudním znalcem v oboru stavebním se zvláštní specializací kominictví. (alza.sk)

Podobné produkty ako Komíny (978-80-247-2823-0)

Koučování (978-80-247-2047-0)

Koučování (978-80-247-2047-0)
Detail

E-kniha - autor Michaela Daňková, 112 stran Možná jste už také někde slyšeli věty typu "tak jsem ho zkoučoval, kouč nám dobře poradil, jak máme zlepšit prodeje, nejsem na tom tak špatně, abych měl koučee" a podobně. Jak je vidět, pod pojmem koučování si každý představuje trochu něco jiného. Co to tedy vlastně to koučování je? Může koučovat i ten, kdo není profesionálním koučem? A jak na to? Koučování není všelék, ale je to účinný způsob řízení, který vám může hodně pomoci. Inspirací vám může být právě kniha Koučování - kdy, jak a proč, díky níž si můžete obohatit svůj rejstřík práce s lidmi, pochopit hlavní principy koučování a učit se je naplňovat v každodenní praxi. Přejeme vám proto mnoho úspěchů při praktickém koučování a řízení. (alza.sk)

Podobné produkty ako Koučování (978-80-247-2047-0)

Spam (978-80-247-2638-0)

Spam (978-80-247-2638-0)
Detail

E-kniha - autor Martin Adámek, 168 stran Kniha je určena pro více skupin čtenářů od široké veřejnosti, přes firmy, až po webmastery a jiné profesionály v oblasti ICT. Nabízí pohled nejen z hlediska informačních a komunikačních technologií, ale i z hlediska marketingově-psychologického, s eticko-morálními vsuvkami. Obsahuje konkrétní návody a rady, jak svým chováním nezvyšovat objem spamu ve své schránce; jak psát osobní zprávy, aby nevypadaly jako spam; a jak firmy mohou eticky a legálně oslovovat své stálé i potenciální zákazníky. Součástí je okomentovaný přehled způsobů, jakými lze e-mailové adresy ochránit při jejich zveřejňování na webu, při dodržení zásad validity a přístupnosti stránek. Na něj navazuje obecný přehled nejrozšířenějších antispamových řešení, i s jejich výhodami a nevýhodami. Zmíněny jsou právní aspekty spamové problematiky, s úvahami o morální hranici mezi spamem a přijatelnou reklamou. Text odhaluje i některé vnitřní principy používané pro... (alza.sk)

Podobné produkty ako Spam (978-80-247-2638-0)

Florbal (978-80-247-3615-0)

Florbal (978-80-247-3615-0)
Detail

E-kniha - autor Jiří Kysel, 144 stran Nová moderní učebnice florbalu, určená trenérům, učitelům, vedoucím sportovních kroužků a hráčům, se jistě stane vítaným pomocníkem v oblasti soutěžního, rekreačního i školního florbalu, zejména při přípravě dětí a mládeže. Na velkém množství barevných fotografií jsou demonstrovány herní činnosti jednotlivce a hra brankáře. Autor uspořádal 120 příkladů herních cvičení a 20 konkrétních tréninkových jednotek, na kterých se můžete inspirovat, jakým způsobem florbal trénovat, jak ho vhodně zapojovat do výuky a jak správně učit základním florbalovým dovednostem i taktice hry. Součástí publikace je také výklad pravidel, včetně jejich úprav pro školní prostředí, a obrazový průvodce signály rozhodčího. (alza.sk)

Podobné produkty ako Florbal (978-80-247-3615-0)

Superb (978-80-247-5682-0)

Superb (978-80-247-5682-0)
Detail

Elektronická kniha - autor Jan Tuček, 144 stran První prototyp vozu Škoda Superb vyjel na silnice na podzim roku 1934, sériové automobily následovaly na jaře 1935. Tehdy se začala psát bohatá historie Superbu, která vyvrcholila na jaře roku 2015, kdy byl na trh uveden jeho nejnovější typ. (alza.sk)

Podobné produkty ako Superb (978-80-247-5682-0)

Všímavost (978-80-247-5554-0)

Všímavost (978-80-247-5554-0)
Detail

Elektronická kniha - autor Michael Sinclair, Josie Seydel, 224 stran Nic nestíháte, jste příliš zaneprázdnění, neustále v jednom kole? Všímavost neboli mindfulness je technika cvičení pro vaši mysl, která vám pomůže všechno dokončovat v klidu a s předstihem, být úspěšnější a sebevědomější. Proměňte svůj hektický a stresující život na klidný a spokojený! (alza.sk)

Podobné produkty ako Všímavost (978-80-247-5554-0)

Kyberšikana (978-80-247-4577-0)

Kyberšikana (978-80-247-4577-0)
Detail

Elektronická kniha - autor David Šmahel, 152 stran Kniha představuje relativně nový společenský jev, jemuž se v současnosti dostává velké pozornosti ve školství, v médiích i v akademickém světě. Čtenář se seznámí s jevy, které s kyberšikanou souvisejí (agrese a agresivní chování), s rozdíly oproti tradiční (školní) šikaně a s tím, jak je tato nová forma šikany formována specifickým charakterem online prostředí. Prostor je věnován i kyberšikaně v českém a světovém kontextu a jejímu mediálnímu obrazu. Podrobně jsou představeny charakteristiky jejích aktérů — obětí, agresorů i přihlížejících. Pozornost je upřena též na možné dopady kyberšikany a na způsoby, jakými se s ní její oběti vyrovnávají. Závěrečná část knihy je zaměřena na možnosti prevence a zvládání tohoto jevu na individuální, rodinné a institucionální rovině. Detaily knihy: Autor: David Šmahel Rok vydání: 2013 ISBN: 978-80-247-4577-0 Počet stran: 152 (alza.sk)

Podobné produkty ako Kyberšikana (978-80-247-4577-0)

Pedagogika (978-80-247-2993-0)

Pedagogika (978-80-247-2993-0)
Detail

Elektronická kniha - autor Dagmar Čábalová, 272 stran Tato publikace slouží k základní orientaci v pedagogice jako moderní vědě. Je koncipována jako učebnice základů pedagogiky a didaktiky s úvodem do sociální pedagogiky, pedagogického výzkumu a diagnostiky žáka. Poskytuje nové pohledy na výchovu a vzdělávání a otevírá prostor k vlastnímu pedagogickému uvažování.Základním cílem učebnice je především podporovat samostatné pedagogické myšlení, tvořivost a prostřednictvím variabilních úkolů a otázek umožnit reflexi vlastního učení.Text je určen především studentům středoškolského pedagogického vzdělávání a studujícím učitelství na pedagogických i jiných fakultách, ale také začínajícím učitelům, vychovatelům a všem ostatním, kteří mají touhu po vědění a putování pedagogickou teorií a praxí. Detaily knihy: Autor: Dagmar Čábalová Rok vydání: 2011 ISBN: 978-80-247-2993-0 Počet stran: 272 (alza.sk)

Podobné produkty ako Pedagogika (978-80-247-2993-0)

Quilling (978-80-247-4366-0)

Quilling (978-80-247-4366-0)
Detail

Elektronická kniha - autor Jana Vašíčková Maiksnar, 112 stran Zavedeme vás do světa stáčení papírových proužků. A co s nimi vytvoříte? Třeba duhové náušnice, přání s ledovým květem, krabičku se srdíčky, roztomilé kuřátko a slepičku na Velikonoce a mnoho dalšího. (alza.sk)

Podobné produkty ako Quilling (978-80-247-4366-0)

Ekonomika (978-80-247-5091-0)

Ekonomika (978-80-247-5091-0)
Detail

E-kniha - autor Radomíra Kowalská, 192 stran Publikace vychází z učebních plánů pro zdravotnické obory, je zaměřena na problematiku trhu práce, pojišťovnictví, bankovnictví, daně a dále na oblast soukromého podnikání a finančního hospodaření firmy i domácností. Jednotlivá témata jsou procvičována pomocí příkladů ze zdravotnické praxe, vytvářením vlastních návrhů řešení, analyzováním grafů a tabulek apod. (alza.sk)

Podobné produkty ako Ekonomika (978-80-247-5091-0)

Bible (978-80-247-3912-0)

Bible (978-80-247-3912-0)
Detail

E-kniha - autor Gerlinde Baumann, 88 stran ak je to vlastně s Biblí: Kdo napsal tento první světový bestseller? Jaký význam má Starý zákon - pro křesťany a pro židy? O čem pojednává Nový zákon? Právě tady najdete jasný přehled a přesné informace o nejnovějších výsledcích bádání. Všechno, co jste chtěli vědět o Bibli - zde jsou odpovědi. (alza.sk)

Podobné produkty ako Bible (978-80-247-3912-0)

Batika (978-80-247-3660-0)

Batika (978-80-247-3660-0)
Detail

E-kniha - autor Helena Hošková, 64 stran Kniha nabízí zcela ojedinělý a neotřelý pohled do tajů voskové batiky a představí zájemcům nádhernou techniku zdobení voskem. Součástí knihy je stručné seznámení s historií a hlubokou symbolikou vzorů, doplněné autentickými fotografiemi, představení originálních materiálů a vzorů používaných při tvorbě původní Javánské batiky, rady, jak tyto materiály nahradit v našich podmínkách a podrobné pracovní postupy s množstvím postupových fotografií. V knize je i "odtajněno" několik dosud nezveřejněných postupů a triků, kterých autorka využívá ve vlastní tvorbě. (alza.sk)

Podobné produkty ako Batika (978-80-247-3660-0)

Posilování (978-80-247-5075-0)

Posilování (978-80-247-5075-0)
Detail

Elektronická kniha - autor Bret Contreras, 232 stran Účinný trénink kdykoli a kdekoli! Jestliže hledáte ověřený způsob, jak správně trénovat doma nebo na cestách, pořiďte si tuto knížku, která pro vás bude zdrojem užitečných inspirací, k nimž se můžete stále vracet. Naučíte se, jak tvarovat postavu bez činek, trenažérů a jiných drahých pomůcek. (alza.sk)

Podobné produkty ako Posilování (978-80-247-5075-0)

Karate (978-80-247-1932-0)

Karate (978-80-247-1932-0)
Detail

E-kniha - autor Karel Strnad, 192 stran Právo nosit černý pás na kimonu je cílem každého vyznavače bojových umění. Stejně tak je tomu i ve světě nejrozšířenějšího stylu karatedo - Shotokan ryu. Nejdříve je třeba úspěšně složit až osm zkoušek na žákovské technické stupně - kyu a zkoušku na mistrovský technický stupeň - dan. Autor, mezinárodní zkušební komisař karatedo stylu Shotokan ryu, všechny zájemce o bojová umění, sportovce a jejich trenéry seznámí s tím, co musí adept mistrovského stupně zvládnout, aby obstál u zkoušky na mistrovský stupeň 1. dan. S využitím více než 1000 fotografií uspořádaných do pohybových kinogramů ukazuje, jak zvládnout 13 sestav (kata) s využitím technik (kihon) a přidává popis forem zápasu (kumite). U každé z jednotlivých částí - kata, kihon i kumite - rovněž upozorňuje na chyby a nedostatky, které nemohou být u zkoušek tolerovány. Součástí publikace jsou i kapitoly věnované etice a etiketě, historii a všeobecnému teoretickému... (alza.sk)

Podobné produkty ako Karate (978-80-247-1932-0)

Vikingové (978-80-247-4762-0)

Vikingové (978-80-247-4762-0)
Detail

E-kniha - autor Veronika Válková, 176 stran Ocitnout se mezi vikingy není žádný med. Smrdí cibulí, chrápou jako medvědi a neustále se vytahují, kdo pobil víc nepřátel. Jsou to ale vůbec vikingové, když nemají na přilbách rohy?! Téhle záhadě chce Bára přijít na kloub, v první řadě však musí překazit chystanou vraždu náčelníka dračí lodi Sigurda...Historička Veronika Válková ve svých knihách přenáší čtenáře do reálné historie, kde spolu s Bárou zažívají napínavé chvilky, zároveň se toho ale také hodně dozvědí. (alza.sk)

Podobné produkty ako Vikingové (978-80-247-4762-0)

Štukatérství (978-80-247-2175-0)

Štukatérství (978-80-247-2175-0)
Detail

E-kniha - autor Miloš Gavenda, Ludvík Losos, 184 stran Na našem současném trhu ojedinělá publikace, přinášející zevrubnou informaci o štukatérském oboru, jehož největší rozkvět byl v českých zemích v 18. století. Nicméně toto pozoruhodné umělecké řemeslo přežilo až do současnosti a jeho mistři se dnes uplatňují při restaurování památek, dekoraci interiérů, ale i při realizaci výtvarných děl. Autoři se zevrubně věnují používaným historickým i současným materiálům a technologiím.V dalších kapitolách jsou podrobně popisovány jednotlivé techniky, ilustrované přehlednými kresbami a fotografiemi pracovních postupů. Kniha se zabývá i dnes málo známým speciálním technikám, jako je scagliola, umělé mramory, štukolustro apod.Závěrečná kapitola je pak věnována povrchovým úpravám. Kniha je určena širokému okruhu těch, kteří ve své činnosti přicházejí s touto technikou do styku, především pracovníkům památkové péče, studentům výtvarných škol, architektům a pracovníkům... (alza.sk)

Podobné produkty ako Štukatérství (978-80-247-2175-0)

Bonsaj (978-80-247-2414-0)

Bonsaj (978-80-247-2414-0)
Detail

Elektronická kniha - autor Petr Škvor, 160 stran Tento průvodce pěstováním bonsají je určen především začínajícím pěstitelům a obdivovatelům bonsají. Kniha si neklade za cíl být vysoce odborným dílem, ale spíše praktickou příručkou založenou na dlouholetých osobních zkušenostech autora.Čtenáři se v knize seznámí s různými technikami úpravy bonsají, s jednotlivými japonskými styly, naleznou v ní informace o možnostech získávání vhodných rostlin a jejich dostupnosti v našich podmínkách a mnoho dalších praktických rad. Kromě obecné části kniha obsahuje i přehled druhů s konkrétními pěstitelskými tipy.Publikaci doplňuje velké množství fotografií a originálních kreseb.Autor se pěstování bonsají věnuje již více než 25 let a je hrdým majitelem několika desítek krásných stromků, o něž se s láskou a pečlivostí stará. Detaily knihy: Autor: Petr Škvor Rok vydání: 2008 ISBN: 978-80-247-2414-0 Počet stran: 160 (alza.sk)

Podobné produkty ako Bonsaj (978-80-247-2414-0)

HTML (978-80-247-5059-0)

HTML (978-80-247-5059-0)
Detail

E-kniha - autor Slavoj Písek, 192 stran Nové vydání jedinečného bestselleru Jazyk HTML je základním prostředkem k vytváření WWW stránek pro internet. Po jejím přečtení budou čtenáři schopni vytvářet vlastní jednoduché webové stránky, kvalitou srovnatelné s těmi, jež se dají najít během toulek internetem. Velmi jednoduše a názorně jsou zde probrány všechny základní aspekty HTML. Vše je vysvětlováno postupně od zobrazování textu, přes tvorbu odstavců a nadpisů, až k formátování dokumentu a nastavování barev. V jednotlivých kapitolách je možné naučit se používat seznamy, obrázky, vkládat na stránky citace, hypertextové odkazy a tabulky. Po těchto základech přijdou na řadu i některá pokročilejší témata. Čtenáři se naučí používat kaskádové styly, pomocí rámů budou umět zobrazit několik dokumentů současně. Kniha obsahuje mnoho názorných příkladů, na nichž si každý čtenář může prakticky vyzkoušet vše, co se právě naučil. Kromě toho je možné tyto příklady získat již... (alza.sk)

Podobné produkty ako HTML (978-80-247-5059-0)

Stará Praha (978-80-247-5398-0)

Stará Praha (978-80-247-5398-0)
Detail

Elektronická kniha - autor Miloš Fritz, 224 stran Ve výpravné neobvyklé publikaci autor porovnává vždy na dvoustraně půvabný 100 let starý akvarel českého krajináře a ilustrátora staré Prahy - Václava Jansy s fotografií zobrazeného místa v současnosti. (alza.sk)

Podobné produkty ako Stará Praha (978-80-247-5398-0)
Dlouhodobá péče (978-80-247-5439-0), Psychosociální aspekty paliativní péče (978-80-247-4650-0), Sociální péče o seniory (978-80-247-4139-0), Eutanazie, nebo paliativní péče? (80-247-1025-0), Perioperační péče (978-80-247-4414-8), Pačinko (978-80-756-5439-7), Sociální péče 2. díl (978-80-247-5148-1), Ošetřovatelská péče v diabetologii (978-80-247-5367-6), Ošetřovatelská péče 2. díl (978-80-247-5334-8), Sociální péče 1. díl (978-80-247-5147-4), Péče o staré občany (978-80-247-3872-7), Péče o celé tělo (978-80-247-1513-1), Sestra a perioperační péče (978-80-247-3754-6), Ošetřovatelská péče v chirurgii (978-80-247-4412-4), Ošetřovatelská péče 1. díl (978-80-247-5333-1), Péče o psychiku onkologicky nemocných (978-80-247-5706-3), Péče o novorozence a kojence (978-80-247-2564-2), Psychosociální aspekty péče o nemocného (978-80-247-3811-6), Vybrané kapitoly z intenzivní péče (978-80-247-4343-1), Péče o novorozence a kojence (978-80-247-5719-3), Křehký pacient a primární péče (978-80-247-4026-3), Paliativní péče ve zdravotnických zařízeních (978-80-247-5402-4), Kapitoly z ošetřovatelské péče II (978-80-247-1443-1), Základní ošetřovatelská péče v pediatrii (978-80-247-1613-8), Specializovaná ošetřovatelská péče v onkourologii (978-80-271-1726-0), Psychiatrická ošetřovatelská péče (80-247-1151-6), Fotbalové hvězdy 2023 (978-80-252-5439-4), Spam (978-80-247-2638-0), Všímavost (978-80-247-5554-0), Florbal (978-80-247-3615-0)