Francouzská literatura v českých překladech po roce 1989 (9788024639079)

Produkt Francouzská literatura v českých překladech po roce 1989 (9788024639079) sme našli 50+x, pokiaľ to nie je to čo hľadáte, skúste frázu Francouzská literatura v českých překladech po roce 1989 (9788024639079) upraviť a produkt hľadať znova.

Francouzská literatura v českých překladech po roce 1989 (9788024639079)

Francouzská literatura v českých překladech po roce 1989 (9788024639079)
Detail

Elektronická kniha - autor Jovanka Šotolová, 242 stran, česky Analýza bibliografického korpusu francouzsky psaných beletristických knih, které vyšly v českých překladech v rozmezí let 1989 až 2013, ukazuje některé známé skutečnosti, ale i nečekané zajímavé detaily. Snaží se najít odpovědi na otázky typu: Jak známe francouzskou literaturu? Čeho si na ní ceníme? Máme možnost si česky přečíst všechny důležité knihy francouzských autorů? Zdá se, že čeští čtenáři vyhledávají především dobrodružné příběhy, ať už jim je poskytují romány z 19. století, anebo díla současná. Literatura s komerčním potenciálem převažuje – ale jak se daří nakladatelům odhadnout, které knihy půjdou na odbyt? Nestačí vsadit na to, že se kniha stala bestsellerem ve Francii. Obecně se vyplatí vydávat tituly napsané na základě historických událostí, společenské romány, detektivky nebo sci-fi. Na řadu ovšem přicházejí i erotické novely autorů jako Apollinaire... (alza.sk)

Podobné produkty ako Francouzská literatura v českých překladech po roce 1989 (9788024639079) , Francouzská literatura v českých překladech po roce 1989 (9788024639079)

Příběhy budování občanského sektoru v České republice po roce 1989 (9788024644394)

Příběhy budování občanského sektoru v České republice po roce 1989 (9788024644394)
Detail

Elektronická kniha - autor Magdaléna Šťovíčková Jantulová a Tereza Pospíšilová, 290 stran, česky Kniha přináší nový pohled na utváření občanského sektoru v České republice v 90. letech, a to perspektivou vyprávění osobností, které se do něj aktivně zapojily. Chce oslovit nejen odborníky z oblasti sociologie, politologie či historie, ale i širší čtenářskou obec, a přispět k poznání tohoto bouřlivého a v mnoha ohledech přelomového období, které mělo vliv i na současné rysy a problémy občanské společnosti. Kniha přináší 18 příběhů osobností, které po roce 1989 stály u zrodu nových organizací občanské společnosti, jako byla například Nadace Partnerství, Bílý kruh bezpečí či Konto Bariéry. V první části knihy čtenáři najdou kontext současného poznání, včetně klíčových témat a definic, údajů o velikosti a vývoji občanského sektoru a jeho historických, politických a sociokulturních souvislostí, který mohou využít při čtení vyprávění ve druhé části knihy.... (alza.sk)

Podobné produkty ako Příběhy budování občanského sektoru v České republice po roce 1989 (9788024644394) , Příběhy budování občanského sektoru v české republice po roce 1989 (9788024644394)

Politika volebních reforem v ČR po roce 1989 (978-80-247-4700-2)

Politika volebních reforem v ČR po roce 1989 (978-80-247-4700-2)
Detail

E-kniha - autor Jakub Charvát, 232 stran Volby a volební systémy představují jednu ze základních a nejpodstatnějších institucí moderních demokratických politických systémů a jsou jedním ze základních pilířů moderních demokracií jako takových. Studium volebních systémů a jejich mechanismů je proto předmětem poměrně velkého množství odborné politologické literatury, ba dokonce patří k nejvýznamnějším tématům soudobé politologické analýzy. Ústředním tématem a hlavním cílem této publikace je detailní diachronní srovnávací analýza politiky volebních reforem v Československu a v České republice po roce 1989 a jejích proměn v průběhu času. Autor primárně sleduje reformní procesy vztahující se k volebním pravidlům pro Federální shromáždění a Českou národní radu v době existence ČSFR, respektive k nastavení základních parametrů volebního systému do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR od roku 1993. (alza.sk)

Podobné produkty ako Politika volebních reforem v ČR po roce 1989 (978-80-247-4700-2) , Maďarští básníci 19. století v českých překladech (9788024625508)

Česká demokracie po roce 1989 (978-80-247-4283-0)

Česká demokracie po roce 1989 (978-80-247-4283-0)
Detail

E-kniha - autor Jan Bureš, Jakub Charvát, Petr Just, Martin Štefek, 528 stran Renomovaní čeští autoři zpracovávají odborné politologické analýzy prvního dvacetiletí politického vývoje v České republice. Čtenářům předkládají především syntézu mnoha dílčích studií a prací zabývajících se politickými a ústavněprávními aspekty transformace české společnosti po roce 1989. Využijme proto jedinečné šance podívat se na politické dění v naší zemi za posledních dvacet let s odstupem času a s příslušným nadhledem. Tuto ojedinělou monografii jistě ocení nejen vysokoškolští studenti, ale i široká veřejnost. (alza.sk)

Podobné produkty ako Česká demokracie po roce 1989 (978-80-247-4283-0) , Česká demokracie po roce 1989 (978-80-247-4283-0)

Maďarští básníci 19. století v českých překladech (9788024625508)

Maďarští básníci 19. století v českých překladech (9788024625508)
Detail

Elektronická kniha - autor Simona Kolmanová, 156 stran, česky Hungaristka a překladatelka Simona Kolmanová přibližuje českému čtenáři na základě překladů tři významné osobnosti maďarské literatury 19. století – Mihálye Vörösmartyho, Jánose Aranye a Sándora Petöfiho. Ačkoli byla z maďarské poezie daného období přeložena do češtiny tvorba pouze těchto autorů, lze říci, že tito básníci představují dostatečně reprezentativní výběr. Zároveň však pokrývají značně široké spektrum tvorby, na němž lze ukázat nejen vývoj a rysy maďarské literatury, ale také přiblížit obecnější problematiku překladatelské praxe a otázky spojené s českými překlady z maďarštiny. Studie Simony Kolmanové tak navzájem kombinuje přístup literárně historický s přístupem teoreticko překladatelským ve snaze uvést českého čtenáře do blízkosti "původního" světa maďarských literárních děl a přispět k jejich lepšímu pochopení. (alza.sk)

Podobné produkty ako Maďarští básníci 19. století v českých překladech (9788024625508) , Politika volebních reforem v čr po roce 1989 (978-80-247-4700-2)

A2 kulturní čtrnáctideník 21/2020 - Český literární kánon po roce 1989 (999-00-020-9661-7)

A2 kulturní čtrnáctideník 21/2020 - Český literární kánon po roce 1989 (999-00-020-9661-7)
Detail

Elektronická kniha - ze série A2 2020, autor Kolektiv autorů, 40 stran, česky Po kánonu světové literatury po roce 2000, který jsme vám v A2 předestřeli před dvěma lety, jsme se tentokrát pustili do poněkud ožehavějšího záměru: nastínit český literární kánon uplynulých tří desetiletí. Většina z nás je v tomto ohledu poznamenána školní výukou. Avšak obecně sdílený školní kánon až na výjimky končí před rokem 1989. Pro podzimní literární přílohu, kterou najdete v tomto čísle, jsme tedy sestavili vlastní seznam klíčových knih posledních třiceti let. Pochopitelně se tak dostáváme na nejistou půdu časovosti a osobních preferencí. Kánon je navíc problematická kategorie i proto, že souvisí s autoritou. Jak se ale dozvíme v eseji Jakuba Vaníčka, je zde „především proto, aby nám vytyčil mantinely, v rámci nichž jsme schopni či ochotni spolu mluvit“. A právě o diskusi jde především. Zatím jediným „oficiálně“ kanonizovaným polistopadovým dílem je román Sestra Jáchyma... (alza.sk)

Podobné produkty ako A2 kulturní čtrnáctideník 21/2020 - Český literární kánon po roce 1989 (999-00-020-9661-7) , A2 kulturní čtrnáctideník 21/2020 - český literární kánon po roce 1989 (999-00-020-9661-7)

Cesty autorské pohádky po roce 2000 v České republice a v Bulharsku (978-80-210-9951-7)

Cesty autorské pohádky po roce 2000 v České republice a v Bulharsku (978-80-210-9951-7)
Detail

Elektronická kniha - ze série Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, autor Martina Salhiová, 174 stran, česky Monografie se zabývá jedním z žánrů dětské literatury (literatury pro děti a mládež) – současnými autorskými pohádkami vydanými v letech 2000 až 2020 v České republice a v Bulharsku. Autorka v ní pomocí srovnávací metody a analýzy děl sleduje vývojové posuny v žánru autorské pohádky v obou národních literaturách. Publikace se výběrově zaměřuje na nejvýraznější typy autorských pohádek a je rozdělena do čtyř částí: folklorem ovlivněné pohádky, deníkové a kalendářové pohádky, lyrizované a rytmické pohádky, humorné a nonsensové pohádky. Kvůli míšení různých literárních žánrů jde však pouze o orientační a přibližné členění. (alza.sk)

Podobné produkty ako Cesty autorské pohádky po roce 2000 v České republice a v Bulharsku (978-80-210-9951-7) , Cesty autorské pohádky po roce 2000 v české republice a v bulharsku (978-80-210-9951-7)

Proměny politické mapy po roce 1945 (978-80-247-4111-6)

Proměny politické mapy po roce 1945 (978-80-247-4111-6)
Detail

E-kniha - autor Martin Riegl, 240 stran "Politické mapy lžou," poznamenal v roce 1994 poněkud provokativně Robert Kaplan, americký diplomat analyzující vnitropolitickou situaci napříč kontinenty. Precizně tak vystihl fakt, že obraz světa rozděleného mezi suverénní státy, který nám sugerují politické mapy, je lživý. Realita politického prostoru ve světě je totiž zcela odlišná, než lze vyčíst z konvenčních politických map, a zůstává před námi často skryta. Přinášíme vám proto unikátní a komplexní přehled o vývoji mezinárodně neuznaných a zhroucených států po roce 1945, jehož součástí je ve světě doposud nezpracovaný souhrn států s omezenou suverenitou. Kniha osvětluje faktory omezující suverenitu každého státu a období jejich existence a odhaluje podstatu států chtěných a nechtěných, jejichž existence výrazně ovlivňuje vnitrostátní, regionální i globální bezpečnost a je původem častých ozbrojených konfliktů i mezinárodně-politického napětí. (alza.sk)

Podobné produkty ako Proměny politické mapy po roce 1945 (978-80-247-4111-6) , Proměny politické mapy po roce 1945 (978-80-247-4111-6)

Estonská literatura v Čechách (978-80-210-8655-5)

Estonská literatura v Čechách (978-80-210-8655-5)
Detail

Elektronická kniha - ze série Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, autor Michal Kovář, 90 stran, česky Publikace přináší shrnující pohled na dějiny české recepce estonské literatury od prvních překladů a ohlasů po současnost. Historická periodizace je vystavěna s ohledem na setkávání dvou literárních polí, především jejich politických faktorů, a na kontextualizaci estonské literatury v překladové a nakladatelské praxi a v recenzích. Součástí knihy je úplná bibliografie překladů a kritických ohlasů. (alza.sk)

Podobné produkty ako Estonská literatura v Čechách (978-80-210-8655-5) , Po stopách českých sklářů (978-80-271-0701-8)

Literatura v kostce pro SŠ (978-80-253-0652-9)

Literatura v kostce pro SŠ (978-80-253-0652-9)
Detail

Elektronická kniha - autor Jiřina Lockerová, Pavel Kantorek, Marie Sochrová, Milada Housková, 176 stran Neváhejte a pořiďte si učebnici, která přehledně shrnuje veškeré učivo světové a české literatury probírané na středních školách. Nejoblíbenější doplňková učebnice literatury připraví každého studenta nejen k maturitní zkoušce, ale i k přijímacím zkouškám na vysokou školu. Detaily knihy: Autor: Sochrová Marie Rok vydání: 2010 ISBN: 978-80-253-0652-9 Počet stran: 176 (alza.sk)

Podobné produkty ako Literatura v kostce pro SŠ (978-80-253-0652-9) , Francouzská riviéra + česko-francouzská konverzace za výhodnou cenu

Nová literatura v kostce pro SŠ (978-80-253-4320-3)

Nová literatura v kostce pro SŠ (978-80-253-4320-3)
Detail

Elektronická kniha - autor Jana Mrózková, 232 stran, česky Oblíbená řada učebnic ve zbrusu novém přepracovaném vydání! Publikace přináší přehled středoškolské literatury „v kostce“, tedy stručně a přehledně. Je určena studentům, ale nejen jim. Slouží k seznámení a připomenutí učiva literatury s důrazem na katalog požadavků ke státní maturitní zkoušce. U jednotlivých uměleckých období a směrů jsou doplněny důležité historické souvislosti a znaky umění. Publikace obsahuje: * Teorii literatury * Přehlednou literární historii * Ukázky z děl autorů, kteří jsou v katalogu požadavků ke státní maturitní zkoušce, doplněné úkoly typickými pro ústní zkoušku i didaktický test Autorka při přípravě publikace využila své dlouholeté zkušenosti s výukou literatury na střední odborné škole a zvláště s přípravou studentů ke státní maturitní zkoušce. (alza.sk)

Podobné produkty ako Nová literatura v kostce pro SŠ (978-80-253-4320-3) , Po stopách českých filmů a pohádek (978-80-253-3159-0)

Francouzská riviéra + česko-francouzská konverzace za výhodnou cenu

Francouzská riviéra + česko-francouzská konverzace za výhodnou cenu
Detail

Elektronická kniha ze série Inspirace na cesty, autor Lingea Francouzská riviéra + česko-francouzská konverzace za výhodnou cenu (alza.sk)

Podobné produkty ako Francouzská riviéra + česko-francouzská konverzace za výhodnou cenu , Současná francouzská sociologie (9788024653815)

Komunální volby v roce 2018 (978-80-210-9602-8)

Komunální volby v roce 2018 (978-80-210-9602-8)
Detail

Elektronická kniha - autor Stanislav Balík, 229 stran, česky Kdo zvítězil v nejmenších vesnicích a kdo naopak v největších městech? Mají větší šanci na zvolení starostou muži, nebo ženy? A jaké strany spolu nejčastěji složily obecní rady? Na tyto a mnohé další otázky odpovídá kniha o komunálních volbách v České republice v roce 2018. Její přečtení nabízí hned dvojí benefit. Za prvé je publikace tradiční výpovědí o místním hlasování, které do historie zapíše kromě jiného i vůbec první pokles celkového počtu kandidátů oproti předchozím volbám. Uvnitř knihy najdete detailní zprávu o změnách dresů kandidátů, podobě volební kampaně i výsledcích voleb či rozdělení starostenských postů. Za druhé ale publikace nabízí také několik přelomových analýz. Zjistíte tak například, o kolik více preferenčních hlasů získávají kandidující lékaři nebo že v obcích vládne ANO s ODS podobně často jako s ČSSD. Kniha ale nabízí ještě mnohem více._x000D__x000D_ _x000D_ (alza.sk)

Podobné produkty ako Komunální volby v roce 2018 (978-80-210-9602-8) , Nová francouzská filosofie (9788024651668)

Vývoj dítěte v 1.-3. roce (978-80-247-3734-8)

Vývoj dítěte v 1.-3. roce (978-80-247-3734-8)
Detail

E-kniha - autor Simona Lazzari, 200 stran Rodiče malých dětí potřebují kromě rodičovské lásky, instinktu a trpělivosti ještě fundované a ověřené informace, které jejich výchovnou snahu zodpovědně podpoří. Simona Lazzari, kvalifikovaná a zkušená instruktorka pro pohybový, sociální a psychický rozvoj malých dětí, poskytuje ve své příručce praxí ověřené rady a postupy týkající se jak psychologie, tak motoriky kojenců a batolat. Autorka se dotýká rozvoje řeči a intelektu, ale i tématu osobní hygieny a stravovacích návyků, nabízí náměty pro rozvoj pohybových dovedností a jemné motoriky. Aktivní rodiče najdou v knize inspiraci pro společné hry doma, vápřírodě i vádětském kolektivu. Knihu uzavírají informace o cestování sádětmi a péči o nemocné dítě. (alza.sk)

Podobné produkty ako Vývoj dítěte v 1.-3. roce (978-80-247-3734-8) , Listopad 1989

Právní situace litoměřické diecéze v letech 1989-2010 (9788024631127)

Právní situace litoměřické diecéze v letech 1989-2010 (9788024631127)
Detail

Elektronická kniha - autor Stanislav Přibyl, 338 stran, česky Delimitace a změna jurisdikčních vztahů jsou pro svou ojedinělost v právních dějinách české katolické církve mimořádně zajímavým tématem. Monografie Stanislava Přibyla podává fundovaný přehled právní situace litoměřické diecéze jednadvacet let po sametové revoluci. Pokud je to nutné, všímá si rovněž dění v diecézích sousedních, například založení plzeňského biskupství roku 1993, které mělo zásadní vliv jak na územní rozsah, tak na osobní a majetkové poměry litoměřické církve. Kniha je výmluvným svědkem „institucionální paměti“ litoměřické diecéze a cennou příručkou pro každého, kdo se v budoucnu bude zabývat jejími dějinami. (alza.sk)

Podobné produkty ako Právní situace litoměřické diecéze v letech 1989-2010 (9788024631127) , Moderní hispanoamerická literatura (9788024655574)

Nová francouzská filosofie (9788024651668)

Nová francouzská filosofie (9788024651668)
Detail

Elektronická kniha - autor Ian James, 250 stran, česky Důkladný, byť záměrně nikoli vyčerpávající vhled do současné francouzské filosofie představuje myšlení sedmi autorů – Jeana-Luca Mariona, Jeana-Luca Nancyho, Bernarda Stieglera, Catherine Malabouové, Jacquesa Ranciera, Alaina Badioua a Françoise Laruella –, které spojuje vymezení se vůči poststrukturalistické generaci a lingvistickému paradigmatu, orientace na vědy o životě a materialistické myšlení. Všichni tito filosofové vycházejí z předpokladu, že destrukce či dekonstrukce metafyziky, subjektivity či tradičních pojetí bytí, pravdy a vědění je nutné (a nedokončené), ne však dostatečné gesto umožňující vyrovnat se s tím, co se od současného myšlení žádá. Subjektivitu, ontologii, pravdu, epistemologii, stejně jako problémy univerzálnosti, etiky a politiky je podle nich třeba myslet znovu od začátku, a to spíše afirmativním a konstruktivním než dekonstruktivním způsobem. (alza.sk)

Podobné produkty ako Nová francouzská filosofie (9788024651668) , Estonská literatura v čechách (978-80-210-8655-5)

Současná francouzská sociologie (9788024653815)

Současná francouzská sociologie (9788024653815)
Detail

Elektronická kniha - autor Jan Keller, 370 stran, česky Kniha prezentuje hlavní rysy vývoje francouzského sociologického myšlení od poloviny 20. století do současnostiV této souvislosti sleduje přechod od průmyslové společnosti ke společnosti postindustriální, od společnosti národní ke globální a od modernity k postmodernitě. Tyto proměny sleduje nejen v teoretické rovině, ale také v jednotlivých oblastech společenského dění a v rovině každodenního života. Sleduje přitom nejen to, jak se mění samotná sociální realita, ale prezentuje také zásadní spory a diskuse, které se v souvislosti s tím ve francouzské sociologii odehrály a odehrávají.Právě francouzská sociologie má pro takový rozbor ty nejvhodnější parametry. Jako jediná národní sociologie totiž disponuje právě již od poloviny 20. století nástrojem pro zachycení proměn sociální struktury. Má podobu „socioprofesních kategorií“ a umožňuje sledovat trendy vývoje profesní struktury a v souvislosti s tím dráhy... (alza.sk)

Podobné produkty ako Současná francouzská sociologie (9788024653815) , Komunální volby v roce 2018 (978-80-210-9602-8)

Tajemství 14 knížat a jejich křtu v roce 845 (978-80-755-3173-5)

Tajemství 14 knížat a jejich křtu v roce 845 (978-80-755-3173-5)
Detail

Elektronická kniha - autor Miroslav Houška, 104 stran Leden roku 845. Mnoho let před příchodem Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Válka s Franky se blíží. Na nebezpečnou cestu do východofranské říše se vydává 14 českých knížat, aby se dala pokřtít. Kdo je vedl, a proč o nich české kroniky mlčely? Kdo byli první Přemyslovci a jak se do češtiny dostalo slovo „strach“? Lhal Kosmas nebo skrýval tajemství? Překvapivou analýzu historických pramenů čtenářům předkládají právník a politolog. (alza.sk)

Podobné produkty ako Tajemství 14 knížat a jejich křtu v roce 845 (978-80-755-3173-5) , Literatura v kostce pro sš (978-80-253-0652-9)

Moderní hispanoamerická literatura (9788024655574)

Moderní hispanoamerická literatura (9788024655574)
Detail

Elektronická kniha - autor Dora Poláková, 444 stran, česky Kulturní síla hispanoamerické literaturyTato publikace chce postihnout stěžejní momenty a směry hispanoamerických literatur od konce 19. století do počátku 21. století. Každou epochu zastupují klíčoví autoři a jejich zásadní díla. Text chce vyzdvihnout různorodost a modernost hispanoamerické literatury, sílu, již má v nejrůznějších žánrech a kterou vyzařují nejen velké země a metropole, ale jež v některých dějinných okamžicích přicházela i ze zemí menších, opomíjených. Jedná se o přehledovou knihu, která by měla sloužit nejen studentům programů zaměřených na hispanoamerický a iberoamerický region, ale rovněž všem těm, kteří se o tuto kulturní oblast zajímají jako čtenáři, cestovatelé a další. (alza.sk)

Podobné produkty ako Moderní hispanoamerická literatura (9788024655574) , Literatura k dějinám umění (9788024630281)

Muratti Čižmičky Roce Strieborná

Muratti Čižmičky Roce Strieborná
Detail

Muratti Čižmičky Roce Strieborná Tovar dostupný v dámskych veľkostiach. EUR 36. (spartoo.sk)

Podobné produkty ako Muratti Čižmičky Roce Strieborná , Vývoj dítěte v 1.-3. roce (978-80-247-3734-8)

Muratti Čižmičky Roce Strieborná

Muratti Čižmičky Roce Strieborná
Detail

Muratti Čižmičky Roce Strieborná Tovar dostupný v dámskych veľkostiach. EUR 39. (spartoo.sk)

Podobné produkty ako Muratti Čižmičky Roce Strieborná , Kapitoly z dějin chirurgie v českých zemích (9788024632483)

Muratti Čižmičky Roce Strieborná

Muratti Čižmičky Roce Strieborná
Detail

Muratti Čižmičky Roce Strieborná Tovar dostupný v dámskych veľkostiach. EUR 40. (spartoo.sk)

Podobné produkty ako Muratti Čižmičky Roce Strieborná , Nová literatura v kostce pro sš (978-80-253-4320-3)

Muratti Čižmičky Roce Strieborná

Muratti Čižmičky Roce Strieborná
Detail

Muratti Čižmičky Roce Strieborná Tovar dostupný v dámskych veľkostiach. EUR 37. (spartoo.sk)

Podobné produkty ako Muratti Čižmičky Roce Strieborná , Právní situace litoměřické diecéze v letech 1989-2010 (9788024631127)

Muratti Čižmičky Roce Strieborná

Muratti Čižmičky Roce Strieborná
Detail

Muratti Čižmičky Roce Strieborná Tovar dostupný v dámskych veľkostiach. EUR 38. (spartoo.sk)

Podobné produkty ako Muratti Čižmičky Roce Strieborná , Hrdinové českých zemí

Muratti Čižmičky Roce Strieborná

Muratti Čižmičky Roce Strieborná
Detail

Muratti Čižmičky Roce Strieborná Tovar dostupný v dámskych veľkostiach. EUR 41. (spartoo.sk)

Podobné produkty ako Muratti Čižmičky Roce Strieborná , Ofenziva českých zemí

Bůh stál při Anglii. Tažení velké Armady v roce 1588 (978-80-742-5515-1)

Bůh stál při Anglii. Tažení velké Armady v roce 1588 (978-80-742-5515-1)
Detail

Elektronická kniha - autor Ivan Brož, 224 stran Blíží se konec 16. století a ve Španělsku vládne Filip II. Jeho klid však narušují angličtí piráti s tichým souhlasem královny Alžběty. Když však pohár přeteče, rozhodne se Filip II. roku 1588 vyzbrojit ohromné loďstvo, podle jeho vlastních slov „neporazitelnou Armadu“, která má Anglii srazit na kolena. Od okamžiku osudového rozhodnutí však pronásleduje španělské vojáky a námořníky jedna svízel za druhou, až to vypadá, že se proti nim spikl celý svět včetně počasí. Rychlejší a lépe ovladatelné anglické lodě se energicky vypořádají s připlouvající hrozbou a ze 130 španělských plavidel se vrátí do vlasti jen necelá polovina. Angličanům sice bude trvat ještě takřka sto let, než se stanou vládci moří, ale první semínko již bylo zaseto…Publikace obsahuje kromě politických, diplomatických a hospodářských aspektů konfliktu také informace o námořní technice a bojích té doby a je doplněna mapami a soupisem zúčastněných lodí... (alza.sk)

Podobné produkty ako Bůh stál při Anglii. Tažení velké Armady v roce 1588 (978-80-742-5515-1) , Panovníci českých zemí

Literatura k dějinám umění (9788024630281)

Literatura k dějinám umění (9788024630281)
Detail

Elektronická kniha - autor Petr Wittlich, 120 stran, česky Kniha shrnuje vývoj myšlení o uměleckém díle od zakladatelských prací v antice, přes středověkou teorii budovanou na empiricko-racionálních základech, kterou rozvinulo italské quattrocento, význam Vasariho uměleckých životopisů, dále vznik klasicistních koncepcí a vůbec prvních univerzálních dějin umění v dílech italských, německých a francouzských autorů, až po osamostatnění disciplíny v 19. století a rozvoj moderní a současné teorie a kritiky. Základní příručka pro studenty dějin umění a cenný zdroj informací pro všechny zájemce o problematiku. (alza.sk)

Podobné produkty ako Literatura k dějinám umění (9788024630281) , Spolkový život českých novinářů v letech 1945-1948 (9788024628882)

Listopad 1989

Listopad 1989
Detail

Audiokniha MP3 Marek Janáč, čte Marek Janáč, Jiří Suk Dne 21. října 2009 padl rekord v délce nepřetržitého trvání demokracie na území dnešní České republiky. První etapa začala 28. října 1918 a skončila 30. září 1938. Druhá odstartovala 17. listopadu 1989 a trvá dosud. Toto CD se zabývá den po dni, hodinu po hodině okolnostmi pádu totality koncem roku 1989. Díky nahrávkám zákulisních jednání s komunistickou mocí budete mimo jiné svědky rozčílení komunistického premiéra Ladislava Adamce i jeho taktické snahy stát se novým prezidentem, vypískání městského tajemníka KSČ Miroslava Štěpána z ČKD ve Vysočanech nebo slov Václava Havla o tom, že nechce být prezidentem. Řada nahrávek nebyla ve zvukové podobě nikdy publikována. (alza.sk)

Podobné produkty ako Listopad 1989 , Obchodní korporace v judikatuře českých a zahraničních soudů (9788024635224)

Francouzská lekce (978-80-762-5230-1)

Francouzská lekce (978-80-762-5230-1)
Detail

Elektronická kniha - Práce snů s jediným pravidlem: Nezačít si nic se šéfem. Ale pravidla se mají porušovat... - autor Natasha Boyd, 472 stran, česky Mladé architektce Josephine se ze dne na den obrátí život vzhůru nohama: místo očekávaného povýšení v práci dává výpověď a ve slabé chvilce kývne na nabídku, aby odjela na francouzskou Riviéru hlídat dítě ovdovělému miliardáři. Po impulzivním odjezdu se však dostaví pochybnosti. Jak se má starat o dítě, když s tím nemá žádné zkušenosti? A proč jí nikdo neřekl, že bude o holčičku pečovat na jachtě – vždyť lodě odjakživa nesnáší! A hlavně – co si má počít, když ji její šéf neskutečně přitahuje, ale podle smlouvy si s ním v žádném případě nesmí nic začít? Úspěšný podnikatel Xavier, který nade vše miluje svou desetiletou dcerku Dauphine, si očividně s novou chůvou také neví rady. Dlouho si myslel, že do svého zlomeného srdce už žádnou ženu nevpustí. Proč by měl riskovat, že se opět hořce zklame, i když po... (alza.sk)

Podobné produkty ako Francouzská lekce (978-80-762-5230-1) , Digitální obrat v českých humanitních a sociálních vědách (9788024653938)

Paříž + česko-francouzská konverzace za výhodnou cenu

Paříž + česko-francouzská konverzace za výhodnou cenu
Detail

Elektronická kniha ze série Inspirace na cesty, autor Lingea Paříž + česko-francouzská konverzace za výhodnou cenu (alza.sk)

Podobné produkty ako Paříž + česko-francouzská konverzace za výhodnou cenu , Francouzská revoluce - sieyes (80-238-8747-5)

Francouzská riviéra (978-80-874-7198-2)

Francouzská riviéra (978-80-874-7198-2)
Detail

E-kniha - ze série Inspirace na cesty, autor Lingea, 144 stran, česky Vydejte se po stopách Vinnetoua: národní parky s vodopády a jezery, pobřeží Jadranu, kaňony. Kam za zážitky: potápění v moři, plavba na jachtě, horská turistika v pohoří Velebit. Poznejte místní kulturu: historický Dubrovník, římský amfiteátr v Pule, letní festivaly. Kde se ubytovat, najíst a jak cestovat: spolehlivá doporučení a rady odborníků. (alza.sk)

Podobné produkty ako Francouzská riviéra (978-80-874-7198-2)

Francouzská hostina (978-80-269-1598-0)

Francouzská hostina (978-80-269-1598-0)
Detail

Elektronická kniha - ze série Dare Valley, autor Ava Miles, 400 stran, česky Majitelka prosperující kavárny v Dare Valley Jill Haleová je odnepaměti zamilovaná do svého nejlepšího přítele z dětství Briana McConnella. Brian však po ukončení střední školy odjíždí do New York City, kde chce vystudovat Kulinářský institut a stát se slavným kuchařem. Jeho odjezd zasadí jejich přátelství hlubokou ránu. Po řadě chybných kroků a rozhodnutí, jež zmaří jeho hvězdnou kariéru, se Brian vrací domů, aby obnovil dávná přátelství a nalezl sám sebe. Doufá, že mu v tom pomůže znovu navázaný kontakt a hluboký vztah s Jill, s níž se před svým odjezdem rozešel. Potom, co mu Jill navrhne, aby podnikali společně a zařídili si vlastní restauraci, si je jistý, že je to jediná cesta, jak k vysněné kariéře, tak k lásce s milovanou Jill... (alza.sk)

Podobné produkty ako Francouzská hostina (978-80-269-1598-0)

Francouzská revoluce (978-80-271-3396-3)

Francouzská revoluce (978-80-271-3396-3)
Detail

Elektronická kniha - autor Veronika Válková, 176 stran, česky Malé městečko nedaleko Paříže žilo i z jara roku 1793 poklidným životem a nic nenasvědčovalo tomu, že ve Francii zuří revoluce. Setkání s nejvzdělanějšími a nejpokrokovějšími dámami té doby bylo sice zajímavé, ale, upřímně, i trošku nudné. Bára byla docela ráda, že se poměrně rychle ocitla zpátky ve své době. Jenže… Jenže pak zjistila, že řadě jejích nových přátel hrozí smrt pod gilotinou, a rozhodla se vrátit, aby je varovala. Mezitím se však ve Francii dostali k moci jakobíni – a teď je to Bára, komu jde o život… Historička Veronika Válková ve svých knihách přenáší čtenáře do skutečné, reálné historie, kde spolu s Bárou zažívají napínavé chvilky, zároveň se toho ale také hodně dozvědí. (alza.sk)

Podobné produkty ako Francouzská revoluce (978-80-271-3396-3)

Francouzská revoluce - Sieyes (80-238-8747-5)

Francouzská revoluce - Sieyes (80-238-8747-5)
Detail

Elektronická kniha - autor Vladimír Vokál, 168 stran, česky Přežít. Nehrdinské slovo, které však jedinečně vystihuje jednoho z nejvýznamnějších vůdců Francouzské revoluce. Tichošlápek, krtek, chytrý havran, mrchožrout. I tak říkali ústavnímu teoretikovi, bez kterého by možná nepadla Bastila. Jeho proslulý pamflet “Co je třetí stav?” zformoval počátky revoluční ideologie. Poté se usadil v “bahně” Konventu, v geometrickém parlamentním středu, aby si nikoho neznepřátelil. Vždy se přidal k většině, aby ho aktuální vítěz nemohl zlikvidovat. I proto unikl gilotině, a nakonec se dožil požehnaného věku. Hlasoval pro popravu Ludvíka XVI., přežil Marata, Dantona i Robespierra. Byl to on, který ve skutečnosti dostal k moci Napoleona Bonaparta. Nikdy nebyl závratně bohatý, ale ani uboze chudý. Jako horký nůž máslem prošel temným obdobím francouzských dějin, aby se na sklonku života vrátil z exilu jako slavné konstituční orákulum. Životopis abbého Sieyese z pera... (alza.sk)

Podobné produkty ako Francouzská revoluce - Sieyes (80-238-8747-5)

Maturita - Literatura (978-80-253-0049-7)

Maturita - Literatura (978-80-253-0049-7)
Detail

Elektronická kniha - autor Marie Sochrová, 64 stran Maturita bez obav! Třicet vypracovaných maturitních témat pro vás bude základem k úspěšnému složení maturitní zkoušky z literatury. Každé téma je zpracováno na jednom listu tak, aby se list dal použít jako základ vaší vlastní přípravy!!! (alza.sk)

Podobné produkty ako Maturita - Literatura (978-80-253-0049-7)

Maturita - Literatura (978-80-253-0049-7)

Maturita - Literatura (978-80-253-0049-7)
Detail

Elektronická kniha - autor Marie Sochrová, 64 stran Maturita bez obav! Třicet vypracovaných maturitních témat pro vás bude základem k úspěšnému složení maturitní zkoušky z literatury. Každé téma je zpracováno na jednom listu tak, aby se list dal použít jako základ vaší vlastní přípravy. Detaily knihy: Autor: Sochrová Marie Rok vydání: 2011 ISBN: 978-80-253-0049-7 Počet stran: 64 (alza.sk)

Podobné produkty ako Maturita - Literatura (978-80-253-0049-7)

Francouzská Riviéra - Poznejte (978-80-750-8195-7)

Francouzská Riviéra - Poznejte (978-80-750-8195-7)
Detail

Elektronická kniha , 144 stran, česky 14 prohlídkových tras, které vás dokonale seznámí s celou oblastí. Objevte to nejlepší z tohoto bonvivánského regionu: malebné vesnice v kopcích, bohaté tržnice s nejrůznějšími dobrotami, elegantní zahrady a mnoho dalšího... Díky našim praktickým radám můžete poznat místní kuchyni a dozvědět se, kam vyrazit za zábavou. Při svých cestách za poznáním jistě oceníte podrobnou rozkládací mapu. (alza.sk)

Podobné produkty ako Francouzská Riviéra - Poznejte (978-80-750-8195-7)

Maturitní otázky – Literatura (978-80-253-0496-9)

Maturitní otázky – Literatura (978-80-253-0496-9)
Detail

Elektronická kniha - autor Lenka Bolcková, Miroslav Štochl, 124 stran Spolehlivá příprava na maturitní zkoušku – to je nová edice MATURITNÍ OTÁZKY. V jediné publikaci najdete kompletní přehled středoškolské látky z literatury, procvičíte si interpretaci vybraných textů a v testech si pak ověříte získané znalosti. Jistě využijete i taktické rady, jak se k maturitě připravovat a jak si pak poradit u maturity samotné. Detaily knihy: Autor: Bolcková Lenka, Štochl Miroslav Rok vydání: 2011 ISBN: 978-80-253-0496-9 Počet stran: 124 (alza.sk)

Podobné produkty ako Maturitní otázky – Literatura (978-80-253-0496-9)

Stát blahobytu, nebo kapitalismus? My a svět v éře neoliberalismu 1989-2009. (978-80-902-8314-5)

Stát blahobytu, nebo kapitalismus? My a svět v éře neoliberalismu 1989-2009. (978-80-902-8314-5)
Detail

Elektronická kniha - autor Miloš Pick, 208 stran Stát blahobytu, nebo kapitalismus? je souborem vybraných článků doyena české ekonomie. Zasvěceně a čtivě analyzují hospodářský vývoj Československa a České republiky od roku 1989 do současnosti. Autor přináší pohled, který se nebojí kriticky zhodnotit naši ekonomickou transformaci a její dopady na českou společnost. Klausovu transformaci dává do kontextu s neoliberálním tažením podle Washingtonského konsenzu, všímá si také vývoje v ostatních postkomunistických zemích, analyzuje čínský hospodářský zázrak a přináší svůj pohled na příčiny a východiska ze současné finanční a hospodářské krize. Miloš Pick (1926) je makroekonom. Vystudoval statisticko-ekonomické inženýrství a je kandidátem ekonomických věd. Odbornou dráhu zahájil v ekonomickém výzkumu a nadále se k němu vracel (mj. Ekonomický ústav ČSAV, Prognostický ústav ČSAV, Vídeňský ústav pro mezinárodní ekonomické komparace). V ústředních orgánech státu se v... (alza.sk)

Podobné produkty ako Stát blahobytu, nebo kapitalismus? My a svět v éře neoliberalismu 1989-2009. (978-80-902-8314-5)

Český stát a náboženství v obdobích krize 1547–1620 a 1948–1989 (978-80-278-0010-0)

Český stát a náboženství v obdobích krize 1547–1620 a 1948–1989 (978-80-278-0010-0)
Detail

Elektronická kniha - autor Václav Ryneš, 464 stran, česky Kniha Český stát a náboženství v obdobích krizí pojednává o dvou rozdílných obdobích českých a československých dějin – nejprve se věnuje vývoji v zemích České koruny v 16. a 17. století a poté soustřeďuje pozornost na existenční zápas československého katolicismu ve druhé polovině 20. století. První kniha přibližuje období, kdy se čeští protestanté a čeští bratři jako významní představitelé stavovské státnosti utkali s katolickými panovníky, kteří se rozhodli realizovat rekatolizaci českých zemí. První stavovské povstání v roce 1547 ještě spor o katolickou či protestantskou orientaci v českých zemích nerozhodlo. Povstání v letech 1618–1620 za účasti všech stavů soustátí znamenalo v podstatě definitivní mocenský zlom a vítězství katolického panovníka. Druhá kniha analyzuje zápas katolicismu o uchování své existence v lidově demokratickém a socialistickém státu. Autor v knize pojednává zejména o vztazích... (alza.sk)

Podobné produkty ako Český stát a náboženství v obdobích krize 1547–1620 a 1948–1989 (978-80-278-0010-0)

THULE Strešný nosič pre CITROEN, BX, 5-dr Combi, s pozdĺžnymi nosičmi, r. v. 1989 -> 1994 (THK1118)

THULE Strešný nosič pre CITROEN, BX, 5-dr Combi, s pozdĺžnymi nosičmi, r. v. 1989 -> 1994 (THK1118)
Detail

Strešné nosiče – dĺžka 118 cm, nosnosť 100 kg, materiál hliník, uzamykateľné, upevnenie na hagusy, strieborná farba Chystáte sa na dovolenku alebo za športom a riešite nedostatok priestoru? So strešnými nosičmi na auto Thule sa vás tento problém už nebude týkať. Strešné priečniky je potrebné vyberať podľa modelu automobilu a nesmú byť dlhšie ako je jeho šírka. Tieto majú dĺžku 118 cm. Na ich výrobu bol využitý kvalitný materiál, akým je hliník. Výhodou hliníka je nízka hmotnosť a nadpriemerná pevnosť. Tento materiál je menej ohrozený hrdzou a priečniky sa pýšia lepšou nosnosťou. Strešné nosiče Thule sú pripravené na náklad s hmotnosťou až 100 kg. Ich farba je strieborná. Kľúčové vlastnosti produktu THULE Strešný nosič pre CITROEN, BX, 5-dr Combi, s pozdĺžnymi nosičmi, r. v. 1989 -> 1994 Strešné nosiče na hagusy Strešné nosiče s dĺžkou 118 cm je možné uzamknúť Materiálom vybraným na ich zhotovenie je hliník Strešné nosiče Thule dokážu uniesť náklad s... (alza.sk)

Podobné produkty ako THULE Strešný nosič pre CITROEN, BX, 5-dr Combi, s pozdĺžnymi nosičmi, r. v. 1989 -> 1994 (THK1118)

THULE Strešný nosič pre PEUGEOT, 405, 5-dr Combi, s pozdĺžnymi nosičmi, r. v. 1989 -> 1997 (THK1423)

THULE Strešný nosič pre PEUGEOT, 405, 5-dr Combi, s pozdĺžnymi nosičmi, r. v. 1989 -> 1997 (THK1423)
Detail

Strešné nosiče – dĺžka 108 cm, nosnosť 100 kg, materiál hliník, uzamykateľné, upevnenie na hagusy, strieborná farba Chystáte sa na dovolenku alebo za aktívnym oddychom a nemáte priestor na svoje veci? So strešnými nosičmi na auto Thule sa vás tento problém už nebude týkať. Strešné priečniky musia vždy korešpondovať s typom automobilu a nemôžu byť dlhšie ako je jeho šírka. Tieto majú dĺžku 108 cm. Na ich zhotovenie zvolil výrobca kvalitný materiál, konkrétne hliník. Výhodou hliníka je nízka hmotnosť a nadpriemerná odolnosť. Tento materiál je menej ohrozený hrdzou a priečniky sa pýšia vyššou nosnosťou. Strešné nosiče Thule sú pripravené na náklad s hmotnosťou až 100 kg. Ich farba je strieborná. Zásadné vlastnosti produktu THULE Strešný nosič pre PEUGEOT, 405, 5-dr Combi, s pozdĺžnymi nosičmi, r. v. 1989 -> 1997 Strešné nosiče na hagusy Strešné nosiče s dĺžkou 108 cm vás potešia možnosťou uzamknutia Materiálom zvoleným na ich výrobu je hliník Strešné nosiče... (alza.sk)

Podobné produkty ako THULE Strešný nosič pre PEUGEOT, 405, 5-dr Combi, s pozdĺžnymi nosičmi, r. v. 1989 -> 1997 (THK1423)

Strešný nosič THULE pre FIAT, Tempra, 5-dr Combi, s pozdĺžnymi nosičmi, r. v. 1989 -> 1998 (THK3501)

Strešný nosič THULE pre FIAT, Tempra, 5-dr Combi, s pozdĺžnymi nosičmi, r. v. 1989 -> 1998 (THK3501)
Detail

Strešné nosiče – dĺžka 120 cm, nosnosť 100 kg, materiál hliník, uzamykateľné, upevnenie na hagusy, strieborná farba Máte pred sebou veľký výlet či športový zážitok a riešite nedostatok miesta? So strešnými nosičmi na auto Thule získate vytúžený priestor. Strešné priečniky je potrebné vyberať podľa modelu automobilu a nesmú byť dlhšie ako je jeho šírka. Tieto majú dĺžku 120 cm. Na ich zhotovenie bol zvolený kvalitný materiál, akým je hliník. Prednosťou hliníka je nízka hmotnosť a nadpriemerná pevnosť. Tento materiál je odolný voči hrdzi a priečniky sa pýšia lepšou nosnosťou. Strešné nosiče Thule dokážu uniesť náklad s hmotnosťou až 100 kg. Ich farba je strieborná. Hlavné vlastnosti produktu Strešný nosič THULE pre FIAT, Tempra, 5-dr Combi, s pozdĺžnymi nosičmi, r. v. 1989 -> 1998 Strešné nosiče na hagusy Strešné nosiče s dĺžkou 120 cm vynikajú možnosťou uzamknutia Materiálom použitým na ich zhotovenie je hliník Strešné nosiče Thule unesú náklad s hmotnosťou až... (alza.sk)

Podobné produkty ako Strešný nosič THULE pre FIAT, Tempra, 5-dr Combi, s pozdĺžnymi nosičmi, r. v. 1989 -> 1998 (THK3501)

Strešný nosič THULE pre PEUGEOT, 405, 5-dr Combi, s pozdĺžnymi nosičmi, r. v. 1989 -> 1997 (THK3751)

Strešný nosič THULE pre PEUGEOT, 405, 5-dr Combi, s pozdĺžnymi nosičmi, r. v. 1989 -> 1997 (THK3751)
Detail

Strešné nosiče – dĺžka 120 cm, nosnosť 100 kg, materiál hliník, uzamykateľné, upevnenie na hagusy, strieborná farba Vyrážate na dovolenku alebo za športom a zúfalo hľadáte, kam dať svoje veci? So strešnými nosičmi na auto Thule získate miesto navyše. Strešné priečniky by mali zodpovedať typu vozidla a nesmú byť dlhšie ako jeho šírka. Tieto majú dĺžku 120 cm. Na ich výrobu poslúžil kvalitný materiál, konkrétne hliník. Výhodou hliníka je nízka hmotnosť a nadpriemerná pevnosť. Tento materiál je menej ohrozený hrdzou a priečniky sa pýšia lepšou nosnosťou. Strešné nosiče Thule sú pripravené na náklad s hmotnosťou až 100 kg. Ich farba je strieborná. Hlavné prednosti produktu Strešný nosič THULE pre PEUGEOT, 405, 5-dr Combi, s pozdĺžnymi nosičmi, r. v. 1989 -> 1997 Strešné nosiče na hagusy Strešné nosiče s dĺžkou 120 cm sa dajú jednoducho uzamknúť Materiálom použitým na ich výrobu je hliník Strešné nosiče Thule sú skonštruované pre náklad s hmotnosťou až 100 kg Ich... (alza.sk)

Podobné produkty ako Strešný nosič THULE pre PEUGEOT, 405, 5-dr Combi, s pozdĺžnymi nosičmi, r. v. 1989 -> 1997 (THK3751)

THULE Strešný nosič pre CITROEN, BX, 5-dr Combi, s pozdĺžnymi nosičmi, r. v. 1989 -> 1994 (THK2864)

THULE Strešný nosič pre CITROEN, BX, 5-dr Combi, s pozdĺžnymi nosičmi, r. v. 1989 -> 1994 (THK2864)
Detail

Strešné nosiče – dĺžka 127 cm, nosnosť 100 kg, materiál hliník, uzamykateľné, upevnenie na hagusy, strieborná farba Plánujete vyraziť na výlet či za športom a riešite nedostatok priestoru? So strešnými nosičmi na auto Thule sa vás tento problém už nebude týkať. Výber strešných priečnikov treba prispôsobiť typu auta a nesmú byť dlhšie než je jeho šírka. Tieto sú dlhé 127 cm. Na ich výrobu zvolil výrobca kvalitný materiál, akým je hliník. Hliník je vynikajúcim materiálom vďaka svojej nízkej hmotnosti a vysokej odolnosti voči hrdzi. Priečniky z hliníka tiež majú väčšiu nosnosť ako iné materiály. Strešné nosiče Thule sú skonštruované pre náklad s hmotnosťou až 100 kg. Ich farba je strieborná. 1994 ..." width="600" height="421">Zásadné prednosti produktu THULE Strešný nosič pre CITROEN, BX, 5-dr Combi, s pozdĺžnymi nosičmi, r. v. 1989 -> 1994 Strešné nosiče na hagusy Strešné nosiče s dĺžkou 127 cm je možné uzamknúť Materiálom použitým na ich výrobu je hliník... (alza.sk)

Podobné produkty ako THULE Strešný nosič pre CITROEN, BX, 5-dr Combi, s pozdĺžnymi nosičmi, r. v. 1989 -> 1994 (THK2864)

THULE Strešný nosič pre FIAT, Tempra, 5-dr Combi, s pozdĺžnymi nosičmi, r. v. 1989 -> 1998 (THK2919)

THULE Strešný nosič pre FIAT, Tempra, 5-dr Combi, s pozdĺžnymi nosičmi, r. v. 1989 -> 1998 (THK2919)
Detail

Strešné nosiče – dĺžka 127 cm, nosnosť 100 kg, materiál hliník, uzamykateľné, upevnenie na hagusy, strieborná farba Chystáte sa na dovolenku alebo športový výlet a chýba vám miesto? So strešnými nosičmi na auto Thule vás tento problém už nemusí zaťažovať. Strešné priečniky musia byť kompatibilné s typom vozidla a nesmú byť dlhšie než je jeho šírka. Tieto majú dĺžku 127 cm. Na ich zhotovenie bol zvolený kvalitný materiál, akým je hliník. Výhodou hliníka je nízka hmotnosť a nadpriemerná odolnosť. Tento materiál je menej ohrozený hrdzou a priečniky sa pýšia vyššou nosnosťou. Strešné nosiče Thule sú skonštruované pre náklad s hmotnosťou až 100 kg. Ich farba je strieborná. 1998 ..." width="600" height="421">Zásadné prednosti produktu THULE Strešný nosič pre FIAT, Tempra, 5-dr Combi, s pozdĺžnymi nosičmi, r. v. 1989 -> 1998 Strešné nosiče na hagusy Strešné nosiče s dĺžkou 127 cm sú uzamykateľné Materiálom vybraným na ich zhotovenie je hliník Strešné nosiče Thule... (alza.sk)

Podobné produkty ako THULE Strešný nosič pre FIAT, Tempra, 5-dr Combi, s pozdĺžnymi nosičmi, r. v. 1989 -> 1998 (THK2919)

Strešný nosič THULE pre CITROEN, BX , 5-dr Combi, s pozdĺžnymi nosičmi, r. v. 1989 -> 1994 (THK3446)

Strešný nosič THULE pre CITROEN, BX , 5-dr Combi, s pozdĺžnymi nosičmi, r. v. 1989 -> 1994 (THK3446)
Detail

Strešné nosiče – dĺžka 120 cm, nosnosť 100 kg, materiál hliník, uzamykateľné, upevnenie na hagusy, strieborná farba Chystáte sa na cesty alebo za športovým zážitkom a trápi vás nedostatok miesta? So strešnými nosičmi na auto Thule vás tento problém už nemusí zaťažovať. Strešné priečniky musia byť kompatibilné s typom vozidla a nesmú byť dlhšie než je jeho šírka. Tieto majú dĺžku 120 cm. Na ich výrobu bol vybraný kvalitný materiál, konkrétne hliník. Prednosťou hliníka je nízka hmotnosť a vysoká odolnosť. Tento materiál je odolný voči hrdzi a priečniky majú vyššiu nosnosť. Strešné nosiče Thule disponujú nosnosťou 100 kg. Ich farba je strieborná. Kľúčové vlastnosti produktu Strešný nosič THULE pre CITROEN, BX , 5-dr Combi, s pozdĺžnymi nosičmi, r. v. 1989 -> 1994 Strešné nosiče na hagusy Strešné nosiče s dĺžkou 120 cm sa dajú uzamknúť Materiálom použitým na ich výrobu je hliník Strešné nosiče Thule sú pripravené na náklad s hmotnosťou až 100 kg Ich farba je... (alza.sk)

Podobné produkty ako Strešný nosič THULE pre CITROEN, BX , 5-dr Combi, s pozdĺžnymi nosičmi, r. v. 1989 -> 1994 (THK3446)

Strešný nosič THULE pre PEUGEOT, 405, 5-dr Combi, s pozdĺžnymi nosičmi, r. v. 1989 -> 1997 (THK3169)

Strešný nosič THULE pre PEUGEOT, 405, 5-dr Combi, s pozdĺžnymi nosičmi, r. v. 1989 -> 1997 (THK3169)
Detail

Strešné nosiče – dĺžka 127 cm, nosnosť 100 kg, materiál hliník, uzamykateľné, upevnenie na hagusy, strieborná farba Máte pred sebou veľký výlet či športový zážitok a riešite nedostatok miesta? So strešnými nosičmi na auto Thule je tento problém vyriešený. Strešné priečniky je potrebné vyberať podľa modelu automobilu a nesmú byť dlhšie ako je jeho šírka. Tieto majú dĺžku 127 cm. Na ich zhotovenie bol použitý kvalitný materiál, akým je hliník. Výhodou hliníka je nízka hmotnosť a vysoká pevnosť. Tento materiál je odolný voči hrdzi a priečniky sa pýšia vyššou nosnosťou. Strešné nosiče Thule dokážu uniesť náklad s hmotnosťou až 100 kg. Ich farba je strieborná. 1997 ..." width="600" height="421">Hlavné vlastnosti produktu Strešný nosič THULE pre PEUGEOT, 405, 5-dr Combi, s pozdĺžnymi nosičmi, r. v. 1989 -> 1997 Strešné nosiče na hagusy Strešné nosiče s dĺžkou 127 cm je možné uzamknúť Na ich výrobu slúži hliník Strešné nosiče Thule sú určené pre náklad vážiaci až... (alza.sk)

Podobné produkty ako Strešný nosič THULE pre PEUGEOT, 405, 5-dr Combi, s pozdĺžnymi nosičmi, r. v. 1989 -> 1997 (THK3169)

Osuška Made In (rok: 1989)

Osuška Made In (rok: 1989)
Detail

Osuška má rozmer 70x140cm. Materiál je veľmi príjemný na dotyk a vďaka špeciálnej technike výroby, keď sa zmieša BA a PES vlákna. (50% bavlna, 50% PES) Gramáž osušky: 400g / m² (dekyzfotiek.sk)

Podobné produkty ako Osuška Made In (rok: 1989)

Evropská literatura a latinský středověk (80-861-3807-0)

Evropská literatura a latinský středověk (80-861-3807-0)
Detail

Elektronická kniha - autor Ernst Robert Curtius, 740 stran E. R. Curtiovi (1886-1956) se touto knihou podařilo napsat jedno ze stěžejních děl evropské literární vědy 20. století. Vzápětí po vydání byla přeložena do všech velkých evropských jazyků. Dokládá, že základem prakticky každé národní evropské literatury je společná latinská tradice. Před čtenářem defilují dvě tisíciletí evropských literárních dějin se všemi svými velkými jmény, od Homéra přes sv. Jeronýma k Dantovi, Shakespearovi či Goethovi. Východiskem výkladu je dokonalá filologická analýza textů. Jsou zde zpracovány všechny klíčové problémy literárních dějin, a to ve fascinujícím materiálovém záběru. Mezi nejzajímavější partie knihy patří rozbor literární "topiky", návratných obrazů, neustále se vynořujících z kolektivního podvědomí (tyto partie jsou inspirovány zejména dílem C. G. Junga). Vedle zájemců o literární dějiny má kniha svou popularitu i mezi klasickými filology, kunsthistoriky, historiky,... (alza.sk)

Podobné produkty ako Evropská literatura a latinský středověk (80-861-3807-0)
Francouzská literatura v českých překladech po roce 1989 (9788024639079), Příběhy budování občanského sektoru v České republice po roce 1989 (9788024644394), Maďarští básníci 19. století v českých překladech (9788024625508), Česká demokracie po roce 1989 (978-80-247-4283-0), Politika volebních reforem v ČR po roce 1989 (978-80-247-4700-2), A2 kulturní čtrnáctideník 21/2020 - Český literární kánon po roce 1989 (999-00-020-9661-7), Cesty autorské pohádky po roce 2000 v České republice a v Bulharsku (978-80-210-9951-7), Proměny politické mapy po roce 1945 (978-80-247-4111-6), Po stopách českých sklářů (978-80-271-0701-8), Francouzská riviéra + česko-francouzská konverzace za výhodnou cenu, Po stopách českých filmů a pohádek (978-80-253-3159-0), Současná francouzská sociologie (9788024653815), Nová francouzská filosofie (9788024651668), Listopad 1989, Moderní hispanoamerická literatura (9788024655574), Estonská literatura v Čechách (978-80-210-8655-5), Komunální volby v roce 2018 (978-80-210-9602-8), Literatura v kostce pro SŠ (978-80-253-0652-9), Literatura k dějinám umění (9788024630281), Vývoj dítěte v 1.-3. roce (978-80-247-3734-8), Kapitoly z dějin chirurgie v českých zemích (9788024632483), Nová literatura v kostce pro SŠ (978-80-253-4320-3), Právní situace litoměřické diecéze v letech 1989-2010 (9788024631127), Hrdinové českých zemí, Ofenziva českých zemí, Panovníci českých zemí, Spolkový život českých novinářů v letech 1945-1948 (9788024628882), Obchodní korporace v judikatuře českých a zahraničních soudů (9788024635224), Digitální obrat v českých humanitních a sociálních vědách (9788024653938), Francouzská revoluce - Sieyes (80-238-8747-5)