Funkční poruchy kloubů končetin (978-80-271-2096-3)

Produkt Funkční poruchy kloubů končetin (978-80-271-2096-3) sme našli 50+x, pokiaľ to nie je to čo hľadáte, skúste frázu Funkční poruchy kloubů končetin (978-80-271-2096-3) upraviť a produkt hľadať znova.

Funkční poruchy kloubů končetin (978-80-271-2096-3)

Funkční poruchy kloubů končetin (978-80-271-2096-3)
Detail

Elektronická kniha - autor Eva Rychlíková, 240 stran, česky Po téměř 17 letech vychází doplněné vydání úspěšné publikace, věnující se častým potížím – bolestem kloubů způsobeným funkčními poruchami. Dochází k omezení vzájemné pohyblivosti kloubních plošek bez patomorfologických změn. Z knihy čtenář získá nejprve všeobecný přehled o vzniku funkčních poruch. Dále autorka popisuje správné klinické vyšetření kloubu, zásady funkčního vyšetření kloubu a specifika léčení obtíží. V dalších částech publikace je velmi podrobně popsáno vyšetřování kloubů horní a dolní končetiny a také léčebné zákroky. Čtenář zde najde i upozornění na nejčastější chyby jak při vyšetření, tak u jednotlivých léčebných postupů. V závěru je v klinické části uvedena klinická symptomatologie funkčních poruch, včetně jejich diagnostiky a léčení. Kniha je bohatě obrazově dokumentována – obsahuje na 220 fotografií, schémat a kreseb. (alza.sk)

Podobné produkty ako Funkční poruchy kloubů končetin (978-80-271-2096-3) , Funkční poruchy kloubů končetin (978-80-271-2096-3)

Rekonstrukce končetin vaskularizovanými laloky (978-80-271-3101-3)

Rekonstrukce končetin vaskularizovanými laloky (978-80-271-3101-3)
Detail

Elektronická kniha - autor kolektiv a, 224 stran, česky Amputace pro osteomyelitidy na dolních končetinách je při současném rozvoji rekonstrukční chirurgie a mikrochirurgie téměř minulostí. V knize jsou popsány nejčastější typy poranění na horní a dolní končetině a jejich společné komplexní traumatologicko-plastické ošetření včetně dlouhodobých výsledků. Taktika v ošetření končetinových zlomenin spojených se ztrátou kostí nebo měkkých tkání je základním bodem spolupráce různých oborů. V knize nalezne čtenář komplexní a zasvěcený pohled na tuto problematiku – přes předoperační přípravu a typy anestezie, principy rekonstrukce, přehled měkkotkáňových a kostních vaskularizovaných laloků až po indikace použití v oblasti ztrátových poranění horní a dolní končetiny. Kniha je zajímavá pro plastické chirurgy, všeobecné chirurgy, traumatology, ortopedy, anesteziology a obor intenzivní medicína. (alza.sk)

Podobné produkty ako Rekonstrukce končetin vaskularizovanými laloky (978-80-271-3101-3) , Rekonstrukce končetin vaskularizovanými laloky (978-80-271-3101-3)

Ultrazvukové vyšetření žil dolních končetin (978-80-247-2161-3)

Ultrazvukové vyšetření žil dolních končetin (978-80-247-2161-3)
Detail

E-kniha - autor Dalibor Musil, kolektiv a, 152 stran V posledních dvaceti letech se ultrazvukové metody staly nedílnou součástí běžné klinické praxe. Přestože právě flebologie je jednou z medicínských disciplin, kde ultrazvuk představuje klíčové vyšetření, nebyla u nás dosud publikována kniha podrobně rozebírající a shrnující tuto problematiku.Ultrazvuk je zobrazovací metoda, a proto důležitou součást knihy tvoří perokresby, schémata, obrázky a tabulky, zjednodušující výklad. Bohatou obrazovou část publikace tvoří 109 obrázků, 42 perokreseb. Teoretické základy ultrazvukového vyšetřování ve flebologii, včetně fyzikálních principů ultrazvuku, terminologie, anatomie a etiopatogeneze žilních onemocnění, spojené s názornými obrázky a kazuistikami, jsou hlavním přínosem této knihy.Tato přehledně didakticky členěná a odborně přesná publikace shrnuje současný stav poznání v této oblasti a slouží zároveň jako moderní učebnice i praktická příručka. Své čtenáře najde... (alza.sk)

Podobné produkty ako Ultrazvukové vyšetření žil dolních končetin (978-80-247-2161-3) , Somatizace a funkční poruchy (80-247-1473-6)

Obsedantně-kompulzivní porucha (978-80-271-0495-6)

Obsedantně-kompulzivní porucha (978-80-271-0495-6)
Detail

Elektronická kniha - autor Ján Praško, 272 stran, česky Obsedantně-kompulzivní porucha je relativně časté a většinou celoživotní psychické onemocnění, které se týká přibližně 3 % populace. Léčbu však zpravidla vyhledá jenom část těchto osob, které mají závažné a obtěžující příznaky. Léčbou a výzkumem obsedantně-kompulzivní poruchy (OCD) se autoři zabývají již několik desetiletí. V našich podmínkách chybí dostatek základní odborné literatury v českém jazyce, proto se rozhodli své dlouholeté zkušenosti přetavit do této monografie. Kniha přináší souhrn výzkumů příčin a způsobu léčby OCD za posledních čtyřicet let a osvětluje problematiku z mnoha hledisek: věnuje se jak biologickému, tak psychologickému či psychoterapeutickému pohledu. Psychoterapeutické přístupy jsou probírány zevrubněji především proto, že jsou pokládány za účinnější a trvalejší. Publikace je koncipována tak, aby z ní měli užitek jak odborníci (psychiatři, psychologové, praktičtí... (alza.sk)

Podobné produkty ako Obsedantně-kompulzivní porucha (978-80-271-0495-6) , Poruchy hemostázy v klinické praxi (978-80-271-3337-6)

Somatizace a funkční poruchy (80-247-1473-6)

Somatizace a funkční poruchy (80-247-1473-6)
Detail

Elektronická kniha - autor Karel Chromý, Radkin Honzák, kolektiv a, 216 stran Publikace překlenuje současnou mezeru v našich znalostech o potřebném léčebném postupu tam, kde se uváděné zdravotní poruchy považují za orgánově nevysvětlené tělesné potíže. Kniha současně nabízí řešení v situacích, kdy zážitek somatogenně podmíněných tělesných změn a pocitů může u disponovaného člověka vést k abnormálnímu jednání, k funkční superpozici a jejímu přetrvávání v bludném kruhu. Autorům – vynikajícím odborníkům v oboru – se podařilo řadu problémů osvětlit, ilustrovat je kazuistikami a dovést lékaře prakticky všech oborů k poznání, že současná medicína nezbytně vyžaduje dobrý psychosociální přístup. Kniha je určena všem zdrav. oborům, ale zejména psychiatrům, internistům, praktickým lékařům jak v pre- tak postgraduálním studiu. Recenze: doc. MUDr. J. Baštecký, CSc., MUDr. J. Vojtíšková. (alza.sk)

Podobné produkty ako Somatizace a funkční poruchy (80-247-1473-6) , Specifické poruchy učení (978-80-266-1219-3)

Poruchy hemostázy v klinické praxi (978-80-271-3337-6)

Poruchy hemostázy v klinické praxi (978-80-271-3337-6)
Detail

Elektronická kniha - autor Petr Dulíček, 280 stran, česky Hemostáza představuje jeden z mechanismů, který udržují integritu vnitřního prostředí. Narušení hemostatické rovnováhy může vyústit na jedné straně v krvácivý stav a na straně druhé ve stav trombofilní. Vzhledem k mortalitě trombózy a embolie se jedná o obávané patologické stavy, v mnoha lékařských oborech je klíčová i antikoagulační a antitrombotická terapie. Tyto léky patří k nejvíce předepisovaným, přesto na straně lékařů může přetrvávat obava z jejich nežádoucích účinků a lékových interakcí. Obávané jsou však i stavy krvácivé, ať již z cévních (purpura) nebo z destičkových příčin. Poruchy hemostázy se nejčastěji rozvíjejí u hospitalizovaných pacientů, ale s prvními příznaky se mohou setkat již i praktičtí a ambulantní lékaři a měli by je umět včas diagnostikovat. Monografie zkušeného autora, docenta Petra Dulíčka, je... (alza.sk)

Podobné produkty ako Poruchy hemostázy v klinické praxi (978-80-271-3337-6) , Ultrazvukové vyšetření žil dolních končetin (978-80-247-2161-3)

Emoční poruchy v dětství a dospívání (978-80-271-1038-4)

Emoční poruchy v dětství a dospívání (978-80-271-1038-4)
Detail

Elektronická kniha - autor Peter Pöthe, 264 stran, česky Třetí vydání úspěšné publikace je poutavou ilustrací psychoanalytického přístupu k problémům, se kterými se ve svých ordinacích běžně setkávají dětští psychiatři, lékaři i psychologové. Zejména vztahové trauma patří k nejsilnějším a vývojově nejdůležitějším událostem v životě každého z nás. Traumatická zkušenost formuje každého člověka již od okamžiku jeho narození. Některé děti, o nichž renomovaný český psychoterapeut MUDr. Peter Pöthe píše, zažily události, které hluboce a dlouhodobě proměnily jejich prožívání a chování. Moderní psychoanalýza přináší východiska pro klinickou práci a terapii v mnoha oblastech duševního zdraví dětí – například jejich raných vztahů, sexuality, sociálního chování, agrese, separace a autonomie, závislostí, poruch příjmu potravy, delikvence, týrání a zneužívání. Autor se snaží předat přístupnou a zajímavou formou co největší množství informací z oblasti... (alza.sk)

Podobné produkty ako Emoční poruchy v dětství a dospívání (978-80-271-1038-4) , Emoční poruchy v dětství a dospívání (978-80-271-1038-4)

Ultrazvukové vyšetření žil dolních končetin (978-80-247-5597-7)

Ultrazvukové vyšetření žil dolních končetin (978-80-247-5597-7)
Detail

Elektronická kniha - autor Dalibor Musil a kolektiv, 168 stran Další, doplněné a přepracované vydání úspěšné publikace! Kniha se osvědčila jako učebnice a praktická příručka pro lékaře, kteří na tomto poli začínají, ale i pro zkušené angiology — flebology, internisty, radiology a chirurgy, proto nemůže chybět ve vaší knihovně. (alza.sk)

Podobné produkty ako Ultrazvukové vyšetření žil dolních končetin (978-80-247-5597-7) , Funkční anatomie (978-80-247-3240-4)

Specifické poruchy učení (978-80-266-1219-3)

Specifické poruchy učení (978-80-266-1219-3)
Detail

Elektronická kniha - autor Lenka Krejčová, 248 stran Specifickými poruchami učení (SPU) jsou myšleny dyslexie, dysgrafie a dysortografie (pouze naznačeny budou také dyskalkulie a dyspraxie). V současné době se jedná o skupinu obtíží, která zahrnuje nejvyšší procento žáků základních i středních škol v kategorii žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. Statistiky hovoří o přibližně pěti procentech žáků, kteří jsou ve školách tzv. integrováni z důvodu stanovení diagnózy SPU. Mimo to je třeba počítat s neméně velkou skupinou žáků, jejichž obtíže jsou menšího rozsahu, proto nejsou oficiálně integrováni. Přesto jsou v souladu se stávající legislativou chápáni jako žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a mají nárok na vyrovnávací opatření, jež jim mají poskytovat učitelé na základě pedagogické diagnostiky. Odhadem se takto dostáváme na bezmála 10 % žáků všech typů škol. Současný stav odborného poznání ukazuje, že jediným účinným řešením obtíží souvisejících se... (alza.sk)

Podobné produkty ako Specifické poruchy učení (978-80-266-1219-3) , Kniha povídek (978-80-751-2096-0)

Háčkování 3 (978-80-271-1291-3)

Háčkování 3 (978-80-271-1291-3)
Detail

Elektronická kniha - ze série Háčkování, autor Lenka Bednářová, 112 stran, česky Titul Háčkování 3 volně navazuje na dva úspěšné tituly, které vzbudily kladné ohlasy z řad začátečníků i pokročilých. Nové Lenčino háčkování je zachované ve stejném duchu předchozích knih, ale s novými nápady, vzory a postupy na zhotovení dalších roztomilých figurek a bytových doplňků. Připojené jsou také postupy na dva módní šátky. Přehledné autorské popisy jsou doplněné detailními obrázky postupových kroků a v úvodu ani tentokrát nechybí stručná školička háčkování. (alza.sk)

Podobné produkty ako Háčkování 3 (978-80-271-1291-3) , Přirozený funkční trénink (978-80-247-4438-4)

Eutanázie (978-80-271-2575-3)

Eutanázie (978-80-271-2575-3)
Detail

Elektronická kniha - autor Marek Vácha, 112 stran, česky Text je primárně určen studentům medicíny a sleduje schéma obvyklé v přednáškách z lékařské etiky (definice problému, argumenty, legislativa). Text je ovšem psán tak, aby byl srozumitelný i pro širokou veřejnost a byl příspěvkem do celonárodní debaty. V první kapitole jsou definovány pojmy, se kterými se čtenář v knize setká. Dále se zde dozvíme, že samotné slovo „eutanázie“ je jedním z nejobtížněji definovatelných slov lékařské etiky. Následuje stručný historický exkurz, jehož smyslem je přinést fakta o vývoji v poválečné euroatlantické civilizaci a především o dění v Evropě, neboť jakákoli dobrá etika nezbytně začíná neutrálním a přesným popisem problematiky a znalostí lékařských a historických faktů. Následují kapitoly deskriptivní etiky. V ČR byly v nedávné době sepsány dva návrhy zákona o tzv. důstojné smrti, a to v roce 2008. Druhý z obou návrhů autor posuzoval, jako člen etické komise... (alza.sk)

Podobné produkty ako Eutanázie (978-80-271-2575-3) , Hodně jsem nikde (978-80-267-2096-6)

Levandule (978-80-271-0524-3)

Levandule (978-80-271-0524-3)
Detail

Elektronická kniha - autor Lenka Tréglová, 112 stran Kultovní fejetonistka Lenka Tréglová a grafička a autorka mnohých receptů Anita Ponešová pro vás napsaly knihu o levanduli. Na 112 stránkách se dozvíte vše, co nutně potřebujete vědět, abyste ji mohli pěstovat, inhalovat, vařit z ní a péct s ní, vyšívat a koupat se v ní. (alza.sk)

Podobné produkty ako Levandule (978-80-271-0524-3) , Láska s liamem (978-80-269-2096-0)

Somatologie (978-80-271-2111-3)

Somatologie (978-80-271-2111-3)
Detail

Elektronická kniha - autor Ivan Dylevský, 312 stran, česky Základní učebnice předmětu Základy anatomie a fyziologie člověka od renomovaného autora učebnic a skript a přednášejícího somatologie, anatomie a kineziologie. Publikace je doplněna téměř dvěma sty obrázky, které doplňují a ilustrují text. Studenti budou po jejím přečtení schopni splnit podmínky požadované pro absolvování uvedeného předmětu. (alza.sk)

Podobné produkty ako Somatologie (978-80-271-2111-3) , Háčkování 3 (978-80-271-1291-3)

Makramé (978-80-271-2546-3)

Makramé (978-80-271-2546-3)
Detail

Elektronická kniha - autor Iva Prošková, 112 stran, česky Krásná, přitom jednoduchá a dnes už téměř klasická textilní technika, kterou stojí určitě za to poznat. Po krátkém pohledu do historie následuje popis základních principů makramé a jejích odlišností od původní techniky drhání. Najdete zde vše, co pro její výrobu budete potřebovat, včetně mnoha doprovodných fotografií, názorných nákresů a dobře srozumitelných návodů. Určitě vás překvapí, že neobvyklé a na první pohled složité vzory lze vytvořit poměrně jednoduchými pracovními postupy. Stejným způsobem je v knize zpracovaná i příbuzná technika – Margaretina krajka. (alza.sk)

Podobné produkty ako Makramé (978-80-271-2546-3) , Python (978-80-271-3891-3)

Plečnik (978-80-271-3648-3)

Plečnik (978-80-271-3648-3)
Detail

Elektronická kniha Kdo byl architekt, který stavěl pyramidy v Lublani či minojské býky v Praze? A sloupy obdivoval tak vehementně, že je stavěl, i když nic nenesly? V komiksu vypráví Jože Plečnik o sobě, vzpomíná na svá velká díla a na lidi i místa, jež měl příležitost na své dlouhé životní cestě mezi Lublaní, Vídní a Prahou poznat. Plečnik v komiksu příběh o svém životě vypráví sám. Jeho vyprávění je formováno jako pohled na to, kdo byl a kdy tvořil, občas přemýšlí o možných alternativách ke svým rozhodnutím. Příběh zahrnuje jeho současníky, především podle kritéria vlivu, který na něj a jeho dílo měli. Podobně jako u Plečnikových děl, kde byl kvůli rozsahu proveden logický výběr, bylo nezbytné takto postupovat i při zahrnutí jeho studentů a spolupracovníků, kteří jeho projektům přidávali své znalosti a svoji autorskou pečeť. (alza.sk)

Podobné produkty ako Plečnik (978-80-271-3648-3) , Patologie (978-80-271-3507-3)

Lalečka (978-80-271-1332-3)

Lalečka (978-80-271-1332-3)
Detail

Elektronická kniha - autor Amira Keidarová, 288 stran, česky Píše se rok 1941, druhá světová válka je v plném proudu a v židovském ghettu se narodí malá holčička Ráchel. Její rodiče Jacob a Zippa ji přezdívají Lalečka a udělali by cokoli, aby ji zachránili. Těsně před jejími prvními narozeninami začnou nacisté ghetto likvidovat a Židy systematicky vyvraždovat. Zippa se s dcerkou schová v podkroví, kde se tísní asi sto dalších lidí. Jacobovi, který slouží jako židovský policista, je jasné, že zůstat znamená pro obě jistou smrt, a rozhodne se proto dceru zachránit za jakoukoli, i tu nejvyšší cenu. Podaří se mu ji i s manželkou propašovat za hranice ghetta, kde Zippa vyhledá své kamarádky z dětství Irenu a Sofii. Předá jim milovanou Lalečku a nakonec se vrací zpátky, aby zjistila, jaký osud potkal jejího muže a rodiče. Irena a Sofia se navzdory nesmírnému riziku o Lalečku starají po celý zbytek války a nehledí přitom na... (alza.sk)

Podobné produkty ako Lalečka (978-80-271-1332-3) , Dirigentka (978-80-271-3651-3)

Python (978-80-271-3891-3)

Python (978-80-271-3891-3)
Detail

Elektronická kniha - autor Rudolf Pecinovský, 600 stran, česky Rozšíření úspěšné publikace věnované předchozí verzi Pythonu, do něhož byl kromě aktualizací z nové verze 3.11 doplněn i výklad některých oblastí probíraných v doprovodné příručce Python – knihovny pro práci s daty pro verzi 3.11. Kniha představuje jazyk Python hlouběji, než většinou bývá zvykem (včetně možností, na které v jiných příručkách obvykle nezbývá místo). Uživatelé v ní tedy najdou potřebné informace i v okamžiku, kdy začnou své původně jednoduché programy zdokonalovat a budou se potřebovat seznámit s pokročilými konstrukcemi. Nevyhýbá se tedy tématům jako podrobný výklad dekorátorů, deskriptorů, generátorů či metatříd. Podrobně jsou vysvětlena i pravidla objektově orientovaného paradigmatu, jejichž špatné pochopení může být příčinou řady problémů. Současně průběžně upozorňuje na odchylky implementace těchto paradigmat v jazyce Python a v ostatních rozšířených jazycích. Je určena... (alza.sk)

Podobné produkty ako Python (978-80-271-3891-3) , Makroekonomie (978-80-271-3635-3)

Patologie (978-80-271-3507-3)

Patologie (978-80-271-3507-3)
Detail

Elektronická kniha - autor Jirka Mačák, 388 stran, česky Třetí vydání této učebnice patologie vychází z předcházejícího 2., doplněného vydání. Vzhledem k tomu, že od vydání uběhlo 10 let, objevily se nové klasifikace patologických změn, které by studenti měli znát. Autoři také přihlížejí k cizím textům, převážně k nejnovější americké učebnici Robbins & Cotran: Pathologic basis of disease. Od doby vydání vyšly velké učebnice Patologie prof. MUDr. C. Povýšila, prof. MUDr. I. Šteinera a spoluautorů; trojdílná učebnice Patologie prof. MUDr. J. Zámečníka, Ph.D., a spoluautorů. Obě díla jsou vynikající příručky pro studenty lékařských fakult, oboru všeobecné lékařství, a pro postgraduální vzdělávání. Pro bakalářské obory a také pro studenty zubního lékařství jsou však texty příliš rozsáhlé, studenti se v nich ztrácejí a nejsou schopni text absorbovat a proniknout do něj. Stejně tak by se předkládaná učebnice mohla použít pro rychlé opakování, vzhledem k lepší... (alza.sk)

Podobné produkty ako Patologie (978-80-271-3507-3) , Imunologie (978-80-271-0595-3)

Dirigentka (978-80-271-3651-3)

Dirigentka (978-80-271-3651-3)
Detail

Elektronická kniha - autor Maria Petersová, 272 stran, česky Antonia má sen, že jednou bude dirigovat mezinárodně uznávaný orchestr. Problém je ale v tom, že je žena a píše se rok 1926. Od dívek se očekává, že se vdají a budou mít děti, ne že půjdou na konzervatoř. Ona je ale pevně odhodlaná jít za svým. Studuje hru na klavír a po nocích hraje v jazzovém klubu. Na koncertě se seznámí s manažerem Frankem, mladíkem z bohaté rodiny, který má mnoho kontaktů mezi hudebníky. Přestože pocházejí z různých společenských vrstev, zdá se, že jejich láska všechno překoná. Když Antonia konečně dostane příležitost studovat dirigentský kurz, stojí před nemožnou volbou – má poslechnout své srdce, nebo se vydat za možná nesplnitelným snem? (alza.sk)

Podobné produkty ako Dirigentka (978-80-271-3651-3) , Levandule (978-80-271-0524-3)

Makroekonomie (978-80-271-3635-3)

Makroekonomie (978-80-271-3635-3)
Detail

Elektronická kniha - autor kolektiv a, 384 stran, česky Čtvrté vydání pedagogicky osvědčené učebnice makroekonomie reaguje na změny, ke kterým došlo v posledních letech jak v české a světové ekonomice, tak i v ekonomické teorii. Nové poznatky přitom kombinuje s poznatky ověřenými ekonomickou historií. Aktualizovaný text reflektuje přesun důrazu světové makroekonomie od deflace k inflaci, jejíž tlaky se staly závažným problémem mnoha ekonomik včetně ekonomiky české. Představeny jsou nové metody, které centrální banky a vlády použily při odvrácení pádu ekonomik do deflační pasti, a také nástroje používané při současných snahách o přerušení vzestupné inflační spirály. V učebnici jsou dále zastoupena témata jako základní makroekonomické modely, které umožňují důkladné poznání procesů ovlivňujících hospodářskou rovnováhu, či modely ekonomického růstu a kontroverze týkající se jeho kvality v kontextu environmentální a dalších krizí. ... (alza.sk)

Podobné produkty ako Makroekonomie (978-80-271-3635-3) , Eutanázie (978-80-271-2575-3)

Imunologie (978-80-271-0595-3)

Imunologie (978-80-271-0595-3)
Detail

Elektronická kniha - autor Petr Jílek, 104 stran, česky Úspěšná publikace (předchozí tři vydání pod názvem Základy imunologie byla zcela rozebrána) nyní vychází již podruhé se současným názvem. Aktualizovaná a doplněná kniha přináší stručný přehled poznatků o imunitě lidského těla. Čtenář pozná základní efektorové mechanismy imunity, dozví se o principech její regulace i o vybraných imunopatologických procesech. Pro snadnější pochopení je text doplněn více než 50 barevnými schématy a tabulkami a řadou rozšiřujících poznámek. Kniha je určena všem, kteří chtějí získat základní informace o imunitě, ale i těm, kteří chtějí v poznávání imunity pokračovat studiem podrobnějších zdrojů. Publikaci ocení zejména studenti medicíny humánní i veterinární, farmacie, mladí lékaři, ale bude užitečná i všem ostatním zdravotníkům. (alza.sk)

Podobné produkty ako Imunologie (978-80-271-0595-3) , Somatologie (978-80-271-2111-3)

Na okraji (978-80-271-0764-3)

Na okraji (978-80-271-0764-3)
Detail

Elektronická kniha - Zmizela dívka. Je potřeba ji najít, než bude příliš pozdě... Severský thriller vítězky Crimetime Specsavers za nejlepší debut. - autor Lina Bengtsdotterová, 320 stran Zmizela dívka. Je potřeba ji najít, než bude příliš pozdě... Severský thriller vítězky Crimetime Specsavers za nejlepší debutUprostřed Švédska na hranici krajů Västergötland a Värmland leží v hlubokých lesích vesnice Gullspang. Jednoho horkého léta odsud zmizí sedmnáctiletá Annabelle. Její rodiče šílí strachy, místní policie je bezradná a organizace Missing People ji bezvýsledně hledá.Na místo činu jsou vysláni inspektorka Charlie Lagerová a její kolega. Charlie je zkušená policistka a práce jí poskytuje uklidňující rutinu, kterou její chaotická duše potřebuje. Tohoto případu se ujmout nechce, ale nakonec udělá to, co vždycky: poslechne příkaz. Charlie Lagerová se tak vydá na cestu do minulosti. Musí se vrátit tam, odkud odešla, když jí bylo čtrnáct let, vrátit se do dětství,... (alza.sk)

Podobné produkty ako Na okraji (978-80-271-0764-3) , Makramé (978-80-271-2546-3)

Inline bruslení (978-80-271-2517-3)

Inline bruslení (978-80-271-2517-3)
Detail

Elektronická kniha - autor Ondřej Thor, 104 stran, česky Kniha je prvním interaktivním materiálem určeným všem zájemcům o inline bruslení. Čtenář v ní nalezne postupy a průpravné cviky, vedoucí ke správné technice základní i pokročilé jízdy na kolečkových bruslích, technice brzdění, bezpečných pádů a také množství her, které výuku jízdy obohacují. Všechny postupy jsou srozumitelně popsány, ilustrovány na fotografiích a jejich provedení i další rozšiřující informace jsou ke zhlédnutí na návodných videích, která si čtenář pomocí QR kódů může velmi jednoduše prohlédnout. (alza.sk)

Podobné produkty ako Inline bruslení (978-80-271-2517-3) , Plečnik (978-80-271-3648-3)

Kouzelné sedlo (978-80-271-0579-3)

Kouzelné sedlo (978-80-271-0579-3)
Detail

Elektronická kniha - autor Zuzana Pospíšilová, 72 stran Máte rádi koně? Verunka z téhle knížky je miluje. Má sice doma pejska, ale stále maluje koníky. Kůň je zkrátka její nejmilejší zvíře. Kdyby ho tak mohla mít, nejlépe přímo u sebe v pokojíčku! Vyplní se Verunce její sen? Pojede dokonce někdy sama na koni? Kniha oblíbené a úspěšné autorky je určena všem začínajícím čtenářům. (alza.sk)

Podobné produkty ako Kouzelné sedlo (978-80-271-0579-3) , Lalečka (978-80-271-1332-3)

Železniční doprava (978-80-271-0058-3)

Železniční doprava (978-80-271-0058-3)
Detail

Elektronická kniha - Kniha pro každého, komu učaroval svět železnice a chce se o něm dozvědět víc. - autor Jiří Kolář, 432 stran Kniha pro každého, komu učaroval svět železnice a chce se o něm dozvědět víc: na své si přijdou jak profesionálové, odborníci a studenti, tak i obyčejní železniční fandové a skalní „šotouši“. Renomovaní autoři z vysokoškolského prostředí vytvořili publikaci, která svojí komplexností a záběrem nemá na trhu obdoby. (alza.sk)

Podobné produkty ako Železniční doprava (978-80-271-0058-3) , Ultrazvukové vyšetření žil dolních končetin (978-80-247-5597-7)

Michail Gorbačov (978-80-271-0355-3)

Michail Gorbačov (978-80-271-0355-3)
Detail

Elektronická kniha - autor Milan Syruček, 208 stran Uchránil Prahu od krveprolití? Proč vlastně proběhla listopadová revoluce 1989 tak pokojně? Jakou osobní úlohu sehrál Michail Gorbačov v tom, že proti demonstrujícím nezasáhly ani naše armáda, bezpečnost či milice, ač byly připraveny? A nakolik v tom sehrál významnou úlohu fakt, že Gorbačov si Prahu oblíbil? Kolikrát ji vlastně navštívil a oč se především u nás zajímal? (alza.sk)

Podobné produkty ako Michail Gorbačov (978-80-271-0355-3) , Poruchy autistického spektra (978-80-262-0215-8)

Karel IV. (978-80-271-0128-3)

Karel IV. (978-80-271-0128-3)
Detail

Elektronická kniha - autor Veronika Válková, 160 stran Bářino první a nejprodávanější dobrodružství v novém vydání! Bára našla na půdě starý atlas, vůbec přitom ale netušila, jaké skrývá tajemství. Vypravte se s ní za Karlem IV. Detaily knihy: Autor: Veronika Válková Rok vydání: 2016 ISBN: 978-80-271-0128-3 Počet stran: 160 (alza.sk)

Podobné produkty ako Karel IV. (978-80-271-0128-3) , Krutá hra (978-80-271-1345-3)

Smoothie bowls (978-80-271-0313-3)

Smoothie bowls (978-80-271-0313-3)
Detail

Elektronická kniha - autor Eliq Maranik, 144 stran Smoothie miska kombinuje svěžest čerstvého smoothie s křupavými přísadami – vločkami nebo semínky, ovocem, kakaovými boby, čokoládou... a díky tomu má ještě bohatší chuť. Není to ale pouhá pochoutka, dokáže také výborně zahnat hlad. Široká škála barev a chutí dělá ze smoothie misky malé umělecké dílko, které lahodí i vašemu oku. Autorka nabízí tucty nápadů, jak si smoothie misku připravit podle vaší vlastní chuti a nálady a vychutnat si ji kdykoli během dne. V knize najdete také několik snadných návodů na přípravu domácího müsli a granoly. (alza.sk)

Podobné produkty ako Smoothie bowls (978-80-271-0313-3) , Křehká krása (978-80-271-1288-3)

Psí hrdina (978-80-271-0735-3)

Psí hrdina (978-80-271-0735-3)
Detail

Elektronická kniha - autor Zuzana Pospíšilová, 72 stran Přečtěte si příběh o tom, jak se z neduživého štěňátka stane psí hrdina! Lovecká fenka Asta přivede na svět pět štěňat. Jedno z nich, Arpy, se narodí s vykloubenou nožkou. Co se psem, který nechodí? Arpy se nevzdává a všechny hodně překvapí. Štěňátko Arpy je totiž opravdový hrdina a v přitažlivě ilustrované knížce o tom přesvědčí všechny začínající čtenáře. (alza.sk)

Podobné produkty ako Psí hrdina (978-80-271-0735-3) , Slow fashion (978-80-271-2108-3)

Manipulatívna rétorika (978-80-271-2900-3)

Manipulatívna rétorika (978-80-271-2900-3)
Detail

Elektronická kniha - Osobný rozvoj. Medzinárodne úspešný tréner rétoriky vo svojej knihe prezrádza najúčinnejšie manipulatívne triky a techniky. Dozviete sa, ako získať súhlas, vzbudiť sympatie, ukončiť nepríjemné diskusie alebo zvíťaziť pomocou emócií. - autor Wladislaw Jachtchenko, 208 stran, slovensky Medzinárodne úspešný tréner rétoriky vo svojej knihe prezrádza najúčinnejšie manipulatívne triky a technikyDobrí sme už boli! Nastal čas na špičkovú rétoriku:manipulatívnu, provokatívnu a zaručene úspešnú!Chcete vedieť skryto ovplyvňovať druhých vo svoj prospech?Chcete vystupovať presvedčivo, hoci netušíte, o čo ide?Chcete, aby ostatní uverili vašej pravde?Manipulujeme neustále.Ako deti, rodičia, partneri, kolegovia...Manipulácia nemusí byť nemorálna – nemusí druhým škodiť, aj keď my sami z nej máme prospech.Manipulácie sa netreba báť!Medzinárodne úspešný tréner rétoriky vo svojej knihe prezrádza najúčinnejšie manipulatívne triky a techniky. Dozviete sa, ako... (alza.sk)

Podobné produkty ako Manipulatívna rétorika (978-80-271-2900-3) , Ukradený příběh (978-80-271-1767-3)

Muzikálové pohádky (978-80-271-1006-3)

Muzikálové pohádky (978-80-271-1006-3)
Detail

Elektronická kniha - autor Zuzana Pospíšilová, 168 stran, česky Při přípravě muzikálu je zapotřebí mnoho času zejména na vytvoření textu a hudby. Kolektiv učitelů ze ZUŠ v Bílovci proto přichystal muzikálové zpracování celkem tří příběhů – nejen známé pohádky o Sněhurce, ale také dvou knih Zuzany Pospíšilové: Čarodějnice Eulálie a Lumpíčka a Rošťandy. Díky množství fotografií, které texty doprovázejí, si navíc hravě zvládnete vytvořit i kostýmy podle knižních postav. Kniha se může stát inspirací všem, kdo se chtějí pustit do nacvičení velkého muzikálu, třeba i s dětskými herci a zpěváky. Využijí ji například základní umělecké školy, pěvecké sbory nebo další organizace, které zajišťují volnočasové aktivity pro děti a mládež. Vrhněte se směle do přípravy muzikálu! (alza.sk)

Podobné produkty ako Muzikálové pohádky (978-80-271-1006-3)

Plstěné lahůdky (978-80-271-0371-3)

Plstěné lahůdky (978-80-271-0371-3)
Detail

Elektronická kniha - autor Alena Isabella Grimmichová, 80 stran, česky Různé lahůdky, dorty, cukroví, koláče, obložené chlebíčky, těstoviny, ovoce a zelenina a mnoho dalšího do dětských kuchyněk, obchodů a domácností lze snadno ušít z plsti. Postupy krok za krokem ukáží, jak je to snadné a přitom velmi zábavné. Postupy zvládnou děti ve věku, kdy se naučí stříhat a šít dva základní stehy. Materiál je levný a snadno dostupný. A pokud dostanete při šití chuť na právě zhotovovanou lahůdku, je každý postup doplněný skutečným receptem. Zatímco malá kuchařka bude šít koláče, maminka nebo babička je upeče. (alza.sk)

Podobné produkty ako Plstěné lahůdky (978-80-271-0371-3)

NE/PROMLČENO (978-80-271-3721-3)

NE/PROMLČENO (978-80-271-3721-3)
Detail

Elektronická kniha - autor Nepromlčíme, 200 stran, česky U některých zločinů může dopadení pachatele trvat několik let, někdy mohou dokonce pachatelé zůstat nepotrestaní i přesto, že je zločin objasněn. Kvůli promlčecí lhůtě si tak vrazi mohou často po letech oddechnout a přestat se ohlížet přes rameno. Spolek Nepromlčíme právě na takové kauzy upozorňuje a představuje je veřejnosti pomocí krátkých dokumentů, článků a nyní i této publikace. V ní tedy najdete mimo jiné příběh mladých žen, které někdo brutálně zavraždil a vyňal jim orgány, Honzíka, který si odešel hrát s kamarádem, ale nikdy k němu nedorazil, nebo oblíbené učitelky, která byla prostě jen ve špatnou chvíli na špatném místě. Některé případy ze zahraničí nám ale dávají naději, že i po mnoha letech lze pachatele nalézt. Podle psychiatra Cyrila Höschla má dopadení viníka totiž kromě jiných funkcí ve společnosti i terapeutický účinek na oběti i pozůstalé. Ukazuje jim totiž, že... (alza.sk)

Podobné produkty ako NE/PROMLČENO (978-80-271-3721-3)

Digitální rodičovství (978-80-271-3495-3)

Digitální rodičovství (978-80-271-3495-3)
Detail

Elektronická kniha - autor Carrie Rogers-Whitehead, 232 stran, česky Cítíte se doma zahlceni digitálními technologiemi? Máte strach o své děti, co se jim může ve virtuálním světě stát? Tato kniha přináší „TŘI zásady digitálního rodičovství“ pro tři věkové kategorie dětí. Jde o osvědčený postup využívaný tisíci rodiči. Jako rodiče se mnohdy nepotýkáme jenom s nedostatečnou znalostí moderních technologií, ale také s nesprávným pochopením vývojových fází svých dětí. V důsledku toho můžeme na děti klást nereálná očekávání. Přístup dětí k technologiím se s věkem proměňuje úměrně s tím, jak se vyvíjí jejich mozek. Co funguje u tříletého dítěte, rozhodně nebude mít úspěch u teenagera. S pomocí této knihy si vybudujete zdravý přístup k digitální zodpovědnosti. Odměnou vám budou spokojenější vztahy v rodině a méně stresu díky bezpečnějšímu používání technologií. Přestaňte s technologiemi bojovat, přijměte je a naučte se je vyžívat... (alza.sk)

Podobné produkty ako Digitální rodičovství (978-80-271-3495-3)

Autoškola 2022 (978-80-271-3552-3)

Autoškola 2022 (978-80-271-3552-3)
Detail

Elektronická kniha - autor Václav Minář, 304 stran, česky Velmi přehledná a bohatě ilustrovaná učebnice je určena pro žáky autoškol, kteří se potřebují naučit pravidla provozu na silničních komunikacích, nové dopravní značky i předpisy a otestovat své odborné znalosti prostřednictvím zkušebních testových otázek včetně těch, které jsou do testů nově zařazeny od 14. 2. 2022. Kniha je tedy nejpřehlednější a nejaktuálnější učebnicí na trhu. Navíc zde máte k dispozici dopravní videa a animace. Nové vydání učebnice autoškoly obsahuje vše, co nezbytně potřebujete k získání řidičského oprávnění skupiny B: výklad pomocí názorných barevných fotografií, snadnou navigaci v knize pomocí barevných hmatníků, kapitoly členěné podle předmětů v autoškole, ukázkové testy i praktické rady. Najdete zde všechna podstatná ustanovení zákona 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a souvisejících předpisů, výklad křižovatek včetně vysvětlení, informace o ovládání a... (alza.sk)

Podobné produkty ako Autoškola 2022 (978-80-271-3552-3)

Barevný rok (978-80-271-3226-3)

Barevný rok (978-80-271-3226-3)
Detail

Elektronická kniha - autor Kristýna Kapounková, 184 stran, česky Dětský svět je plný barev a touhy po nových zážitcích – tato kniha nabízí kombinaci obojího. Publikace je rozdělena do deseti kapitol podle měsíců ve školním roce a pro každý měsíc je vytvořen jeden Barevný týden plný tematických aktivit, jehož zpracování odpovídá všem oblastem Rámcového vzdělávacího programu. Součástí jsou pohybové hry, pokusy, náměty na výtvarné činnosti, písničky i doporučená literatura pro děti. Nechybí ani motivace před pohybovými činnostmi, popis pomůcek a metodického postupu. Cílem této publikace je děti vzdělávat, pobavit, podporovat jejich schopnosti a hlavně jejich spolupráci v kolektivu. Inspirací může být nejen pedagogům v mateřských školách. Kristýna Kapounková pracuje jako učitelka v mateřské škole. Působí také v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež. V současné době studuje na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. (alza.sk)

Podobné produkty ako Barevný rok (978-80-271-3226-3)

Big data (978-80-271-3031-3)

Big data (978-80-271-3031-3)
Detail

Elektronická kniha - autor Jan Hendl, 224 stran, česky Big data a věda o datech jsou oblasti, které se v dnešní době plné dat rychle rozvíjejí v teorii i v aplikacích. Vliv Big dat, otevřených dat a příslušných datových infrastruktur je patrný v celé vědě, v obchodě, ve státních i občanských institucích. Lidé se znalostmi tohoto odvětví mají na starosti operační systémy, přípravu dat k analýze, koordinaci analýzy dat, vizualizaci informací a podporu rozhodování pomocí dat s tím, že objevují v datech smysluplné vztahy a konfigurace. Data poskytují nové pohledy na fungování organizací a podniků. Z dat se tak stává zboží. Dovednosti v práci s daty využijí manažéři, úředníci, novináři, umělci, právníci, učitelé, sociologové a ostatní pracovníci. V knize se popisují nejdůležitější procedury pro analyzování velkých množství dat s cílem získat poznatky, které pomáhají uživatelům provádět rozhodnutí v mnoha oblastech lidské činnosti. Prostor je... (alza.sk)

Podobné produkty ako Big data (978-80-271-3031-3)

Osobnostní management (978-80-271-3114-3)

Osobnostní management (978-80-271-3114-3)
Detail

Elektronická kniha - autor Jan Barták, 296 stran, česky Všechny živé organismy mají geneticky zakódovanou potřebu žít a přežít. U člověka je touha po svobodném rozvoji a seberealizaci umocněna schopností adaptovat se na měnící se podmínky, a dokonce je v podobě inovací i měnit, aktivně se podílet na kultivaci života. Být člověkem není podle rakouského psychiatra Viktora Frankla fakt, ale možnost. Máme hodně vykonavatelů, ale málo tvůrců. Vykonavatel dělá, co se mu řekne, aniž by o smyslu svěřené činnosti přemýšlel, mechanicky se opírá o dané standardy, kategorie, unifikované postupy. Tvůrce se nespokojuje s tím, co je, hledá a nalézá nová řešení, jak dělat věci lépe a úspěšněji. Díky motivaci, kritickému myšlení a kreativitě vytváří hodnoty. Bonusem je mu seberealizace ze smysluplné činnosti. Klíčem k našemu uplatnění je pochopení Komenského triády „chtít, umět a moci“. Z ní vychází i tato kniha. Nestačí „umět“, chybí-li... (alza.sk)

Podobné produkty ako Osobnostní management (978-80-271-3114-3)

Robotická rehabilitace (978-80-271-0665-3)

Robotická rehabilitace (978-80-271-0665-3)
Detail

Elektronická kniha - autor Leoš Navrátil, 160 stran, česky Využívání robotických systémů v rehabilitaci v současné medicíně, resp. fyzioterapii dynamicky roste. Důvodů je několik. Snižující se náklady na pořízení přístrojů, možnost přesné, sofistikované terapie po celou dobu léčebného procesu, technický rozvoj vhodných přístrojů, zájem ambulantní sféry a v neposlední řadě úspora obsluhujícího personálu. Kniha podává ucelený a přitom relativně stručný přehled současných zkušeností z pohledu pracovníků rehabilitačního ústavu a klinického nemocničního pracoviště, seznamuje čtenáře se stávajícími technickými poznatky a snaží se i o vyhodnocení perspektiv vývoje. Autorský kolektiv je tvořen lékaři, fyzioterapeuty a techniky, akademickými terénními lékaři. (alza.sk)

Podobné produkty ako Robotická rehabilitace (978-80-271-0665-3)

Tajné jezero (978-80-271-1204-3)

Tajné jezero (978-80-271-1204-3)
Detail

Elektronická kniha - autor Karen Inglis, 132 stran, česky Nevšední příběh o velkém a nečekaném dobrodružství, statečnosti a kamarádství navzdory hranicím času. Sourozenci Stella a Tom se přestěhují do nového domu s rozlehlou zahradou. Náhodou tam objeví skrytý tunel, kterým jako zázrakem projdou do minulosti. Ocitnou se na překrásném místě s jezerem – ve skutečnosti však ve stejné zahradě, jen o desítky let dříve. Zásadní roli sehraje pejsek Harry a také kouzelní krtci, díky nimž se tunel času otevírá… (alza.sk)

Podobné produkty ako Tajné jezero (978-80-271-1204-3)

Malujeme akvarelem (978-80-271-1259-3)

Malujeme akvarelem (978-80-271-1259-3)
Detail

Elektronická kniha - autor Tereza Cimbůrková, 136 stran, česky Poznejte kouzlo a krásu malování akvarelem! Kniha vás seznámí se základními informacemi o akvarelu, provede vás technikami malování, vysvětlí správné míchání barev a poradí i s výběrem pomůcek – papírů, štětců a barev. V praktické části se podle podrobných návodů naučíte malovat zajímavou mozaiku, barevné květy, dechberoucí západ slunce, vlnící se moře, ovoce k nakousnutí nebo třeba hrníček, ze kterého budete mít chuť se napít. (alza.sk)

Podobné produkty ako Malujeme akvarelem (978-80-271-1259-3)

Nové Vršovice (978-80-271-3466-3)

Nové Vršovice (978-80-271-3466-3)
Detail

Elektronická kniha - autor Klement Valouch, 128 stran, česky Populárně naučná publikace pojednává o historii, podmínkách vzniku, ale také o plánech a urbanistické koncepci této svébytné městské čtvrti. Dočtete se v ní o architektuře, architektech, stavitelích, výtvarnících, i o stavbě této lokality. Dozvíte se vše o životě, významných osobnostech a zajímavostech poněkud opomíjené části Prahy 10 v období od konce devatenáctého století do současnosti. Kniha je doplněna velkým množstvím dosud nikde souhrnně nepublikovaných informací, doprovázených bohatou kolekcí historických i současných fotografií, kopií autentických plánů a urbanisticko-architektonických vizí – mnohdy nerealizovaných a prakticky veřejnosti zcela neznámých. Text knihy se věnuje architektuře, stavbám a architektům Nových Vršovic od předválečného období, charakterizovaného zejména kultivovaným konstruktivismem. Následuje poválečné období s dozníváním předválečných tendencí, ale již... (alza.sk)

Podobné produkty ako Nové Vršovice (978-80-271-3466-3)

Kraniosakrální jóga (978-80-271-3073-3)

Kraniosakrální jóga (978-80-271-3073-3)
Detail

Elektronická kniha - autor Lucie Uhlířová, 304 stran, česky Kraniosakrální jóga je jedinečná svým zaměřením na cykly a rytmy přírody. Kniha Kraniosakrální jóga obsahuje cvičení, masáže a vizualizace orientované sezónně, respektující denní i roční cykly, i zapojující poznatky z prastarého systému čínské medicíny. Kraniosakrální (cranio = lebka, sacrum = kost křížová, kraniosakrální = věnující se páteři od lebky ke kosti křížové a mozkomíšnímu moku) jóga vychází z principů fungování kraniosakrálního pulsu a jeho vlivu na lymfatický i glymfatický systém. Předpokládá, že projev dechu života na buněčné úrovni je základním předpokladem dobrého zdraví. Tento jógový systém zrcadlí i moudrost čínské medicíny, hlavně v provázanosti k pěti elementům, ve čtyřech ročních dobách. Uctívá principy přirozeného koloběhu roku, vede život k cykličnosti v rámci roku i v průběhu dne. Díky kraniosakrální józe můžete zažít hlubší napojení na své skutečné pocity. Tělo se tu... (alza.sk)

Podobné produkty ako Kraniosakrální jóga (978-80-271-3073-3)

Sociální správa (978-80-271-2195-3)

Sociální správa (978-80-271-2195-3)
Detail

Elektronická kniha - autor Kateřina Šámalová, 456 stran, česky Učebnice je dělena do dvou vzájemně provázených částí. V první části představuje čtenářům obecnou teorii sociální správy, nastiňuje genezi současných modelů řízení sociálních systémů, seznamuje s principy řízení v sociální správě a dalšími klíčovými koncepty, které je nutné znát pro porozumění souvislostem předloženým v části druhé. Ta se zabývá výkladem specifických způsobů organizace a řízení jednotlivých segmentů sociální správy, jako je sociální pojištění a podpora, zdravotní správa, správa systému sociálně-právní ochrany, podpora nezaměstnaných, ohrožených a sociálně vyloučených osob a další. Pozornost je věnována také specifikům správy nově se utvářejících systémů, jako je ochrana před diskriminací či ochrana práv cizinců. Akcentována je role sociální práce jako klíčové pomáhající profese ve fungování sociálních systémů. Publikace je zpracována jako kolektivní dílo předních... (alza.sk)

Podobné produkty ako Sociální správa (978-80-271-2195-3)

Francouzská revoluce (978-80-271-3396-3)

Francouzská revoluce (978-80-271-3396-3)
Detail

Elektronická kniha - autor Veronika Válková, 176 stran, česky Malé městečko nedaleko Paříže žilo i z jara roku 1793 poklidným životem a nic nenasvědčovalo tomu, že ve Francii zuří revoluce. Setkání s nejvzdělanějšími a nejpokrokovějšími dámami té doby bylo sice zajímavé, ale, upřímně, i trošku nudné. Bára byla docela ráda, že se poměrně rychle ocitla zpátky ve své době. Jenže… Jenže pak zjistila, že řadě jejích nových přátel hrozí smrt pod gilotinou, a rozhodla se vrátit, aby je varovala. Mezitím se však ve Francii dostali k moci jakobíni – a teď je to Bára, komu jde o život… Historička Veronika Válková ve svých knihách přenáší čtenáře do skutečné, reálné historie, kde spolu s Bárou zažívají napínavé chvilky, zároveň se toho ale také hodně dozvědí. (alza.sk)

Podobné produkty ako Francouzská revoluce (978-80-271-3396-3)

Krutá hra (978-80-271-1345-3)

Krutá hra (978-80-271-1345-3)
Detail

Elektronická kniha - Druhý díl série thrillerů s inspektorkou Jessicou Niemi, která řeší další záhadu uprostřed mrazivých Helsinek. Tentokrát pátrá po dvou mladých blogerech, po nichž jako by se slehla zem. Oba mají desítky tisíc fanoušků – a na poslední fotce, kterou zveřejnili, je zachycený deštěm bičovaný maják na skále uprostřed moře. A pod ním zlověstná báseň. Báseň popisující jejich smrt. - ze série Jessica Niemi, autor Max Seeck, 456 stran, česky Druhý díl od bestsellerového autora navazující na thriller Věrný čtenářInspektorka Jessica Niemi řeší další záhadu uprostřed mrazivých Helsinek. Tentokrát pátrá po dvou mladých blogerech, po nichž jako by se slehla zem. Oba mají desítky tisíc fanoušků – a na poslední fotce, kterou zveřejnili, je zachycený deštěm bičovaný maják na skále uprostřed moře. A pod ním zlověstná báseň. Báseň popisující jejich smrt.Každá stopa, na kterou Jessica během vyšetřování přijde, končí ve slepé uličce. Jenže čím dál se do... (alza.sk)

Podobné produkty ako Krutá hra (978-80-271-1345-3)

Křehká krása (978-80-271-1288-3)

Křehká krása (978-80-271-1288-3)
Detail

Elektronická kniha - V durynské vesnici Lauscha běžel život po staletí stále stejně. Zdejší skláři byli vyhlášení svým uměním, které předávali z otce na syna. Joost Steinmann vedl úspěšnou rodinnou dílnu, přestože měl jen tři dcery. Když ale nečekaně zemřel, zůstaly Johanna, Ruth a Marie bez peněz. Jak mají tři osamělé ženy přežít v mužském světě? - ze série Skleněná sága, autor Petra Durst-Benningová, 464 stran, česky První díl série Skleněná sága z konce 19. století o ženách ze sklářské rodinyV durynské vesnici Lauscha běžel život po staletí stále stejně. Zdejší skláři byli vyhlášení svým uměním, které předávali z otce na syna. Joost Steinmann vedl úspěšnou rodinnou dílnu, přestože měl jen tři dcery. Když ale nečekaně zemřel, zůstaly Johanna, Ruth a Marie bez peněz. Jak mají tři osamělé ženy přežít v mužském světě?Podle tradice bylo foukání skla vyhrazeno pouze mužům, ženy mohly jen pomáhat se zdobením. Nezbylo jim nic jiného než přijmout práci u... (alza.sk)

Podobné produkty ako Křehká krása (978-80-271-1288-3)

Fair trade (978-80-271-1220-3)

Fair trade (978-80-271-1220-3)
Detail

Elektronická kniha - autor Hana Doležalová, 176 stran, česky Předkládaná publikace se zabývá obchodním systémem fair tradu, který se snaží zlepšit postavení producentů v zemích tzv. globálního Jihu a zajistit jim důstojné životní podmínky. Jsou zde představeny dva hlavní mezinárodní fairtradové systémy spravované organizacemi Fairtrade International a WFTO. Čtenář je postupně seznámen s historií, principy, přínosy a standardy „férového obchodu“ a také aktuálními údaji o produkci a prodeji. Autorka přibližuje svět fair tradu na příkladech vybraných komodit (kakaové boby a banány) a jednotlivých produkčních regionů (Latinská Amerika, Afrika a Asie). Publikace přináší přehled hlavních témat „férového“ obchodování včetně podrobných dat. Text prolínají příklady pozitivního dopadu fair tradu na život žen a dětí. Závěr je věnován strategii rozvoje z pohledu mezinárodních organizací. Kniha je určena studentům středních a vysokých škol... (alza.sk)

Podobné produkty ako Fair trade (978-80-271-1220-3)

Slow fashion (978-80-271-2108-3)

Slow fashion (978-80-271-2108-3)
Detail

Elektronická kniha - autor Joanna Glogaza, 168 stran, česky Jako reakce na jeden z problémů dnešní doby, takzvanou fast fashion (= spotřební, nekvalitně ušitá, jednosezónní móda, často ušitá ve vykořisťujících podmínkách, nezřídka za využití dětské práce někde ve třetím světě) narůstá stále větší počet příznivců slow fashion (= kvalitní, etické, udržitelné módy, oblečení se stává investicí a spotřebitelé svým nákupem dávají hlas více férovému a udržitelnějšímu způsobu života). Kniha obsahuje: — tipy na vytvoření udržitelného šatníku — tipy, jak poznat kvalitní oblečení — rady, jak nakupovat v second-handech — rozhovor s dámskou krejčovou o úpravách oblečení — tipy, jak o oblečení pečovat Provedení: K slow obsahu patří i promyšlená slow forma: Hlavní text knihy je vytištěný na krémovém papíře a kapitoly vzadu v sekci „Příručka“ jsou graficky odlišené volbou jasně bílého papíru. Obálka je vytištěná na papíru... (alza.sk)

Podobné produkty ako Slow fashion (978-80-271-2108-3)

Ukradený příběh (978-80-271-1767-3)

Ukradený příběh (978-80-271-1767-3)
Detail

Elektronická kniha - autor Elizabeth Colemanová, 344 stran, česky Vanesse je něco přes třicet a ocitla se sama se dvěma syny, hypotékou a dírou v srdci tam, kde býval její muž, kterého jí odloudila psycholožka Natalie z manželské poradny. A tak se rozhodne splnit si svůj dávný sen a napíše zamilovaný román. V nakladatelství, kde vydává knihy její oblíbená autorka, ho zamítnou. O to víc je v šoku na autogramiádě svého idolu po několika měsících. Při čtení ukázky nemůže věřit vlastním uším. Slovo od slova slyší to, co před časem sama napsala! Požádá o pomoc odborníka na autorské právo Marcuse. Když ho poprvé spatří, má pocit, že jí do života vkročil vysněný muž přímo ze stránek její knihy. Je ale Marcus opravdu to, co v životě potřebuje? (alza.sk)

Podobné produkty ako Ukradený příběh (978-80-271-1767-3)
Funkční poruchy kloubů končetin (978-80-271-2096-3), Rekonstrukce končetin vaskularizovanými laloky (978-80-271-3101-3), Somatizace a funkční poruchy (80-247-1473-6), Poruchy hemostázy v klinické praxi (978-80-271-3337-6), Specifické poruchy učení (978-80-266-1219-3), Ultrazvukové vyšetření žil dolních končetin (978-80-247-2161-3), Emoční poruchy v dětství a dospívání (978-80-271-1038-4), Funkční anatomie (978-80-247-3240-4), Kniha povídek (978-80-751-2096-0), Přirozený funkční trénink (978-80-247-4438-4), Hodně jsem nikde (978-80-267-2096-6), Láska s Liamem (978-80-269-2096-0), Háčkování 3 (978-80-271-1291-3), Python (978-80-271-3891-3), Patologie (978-80-271-3507-3), Dirigentka (978-80-271-3651-3), Makroekonomie (978-80-271-3635-3), Imunologie (978-80-271-0595-3), Levandule (978-80-271-0524-3), Eutanázie (978-80-271-2575-3), Somatologie (978-80-271-2111-3), Makramé (978-80-271-2546-3), Plečnik (978-80-271-3648-3), Lalečka (978-80-271-1332-3), Ultrazvukové vyšetření žil dolních končetin (978-80-247-5597-7), Poruchy autistického spektra (978-80-262-0215-8), Krutá hra (978-80-271-1345-3), Křehká krása (978-80-271-1288-3), Slow fashion (978-80-271-2108-3), Ukradený příběh (978-80-271-1767-3)