Historicka geografie 38 1 2012

Geografia 1

Geografia 1

Cieľom učebnice je aktívne zapojenie žiakov do procesov osvojovania si poznatkov a zručností, ako je práca s mapami, interpretácia a využitie informácií vo forme schém, grafov, tabuliek, diagramov, kartogramov a i. Prostredníctvom riešenia úloh rôznej náročnosti žiaci spoznajú dôveryhodné informačné zdroje, naučia sa pracovať s informáciami, ktoré poskytujú, a správne ich interpretovať. Odvodzujú nové poznatky z geografie, prepájajú poznatky z geografie s poznatkami z iných predmetov. Autori majú bohaté skúsenosti z tvorby viacerých učebníc pre základné školy a gymnáziá, podieľajú sa na výchove budúcich učiteľov geografie. (pantarhei.sk)

Pomsta geografie

Pomsta geografie

Kniha zřejmě nejvýznamnějšího současného autora z oboru geopolitiky, která je jedním z hlavních děl na téma globálního vývoje světa, která v poslední době vyšla. Autor se snaží popsat základní předurčení historického vývoje jednotlivých oblastí světa tím, v jaké geografické poloze se nacházejí a jak tato ovlivňuje jejich osudy a další možný vývoj. Jde o jednu z nejdiskutovanějších knih z oblasti mezinárodní politiky a vztahů posledních let. Nové aktuálnosti nabývá také v souvislosti s posledními událostmi na východ od České republiky. (pantarhei.sk)

Geografie okrajem

Geografie okrajem

Pár let po vydání knihy Prostor(y) geografie se jen málo obměněný autorský kolektiv opět spojil dohromady a výsledkem je publikace, jejíž ambicí je posunout zájem o časoprostorové zkušenosti z pomyslného okraje geografie do jejího jádra. Kniha se přitom nezajímá o jednu zdánlivě většinovou zkušenost, ale naopak o zkušenosti heterogenní, pro každého jedinečné. Na příkladu jedenácti konkrétních zkušeností představuje, jak mohou obohatit celospolečenské poznání. Zkušenost života bez dětí a partnera či partnerky například ukazuje na velice aktuální problematiku ustavování hranic mezi osobním a pracovním prostorem a časem. Zkušenost nadbytečnosti, kterou prožívají nekvalifikovaní dělníci a dělnice, otevírá otázku možnosti svobodné volby časoprostorového chování. Zkušenost pohybu bez zraku nám… (pantarhei.sk)

Geografia pre 6. ročník ZŠ a 1 GOŠ zošit pre učiteľa

Geografia pre 6. ročník ZŠ a 1 GOŠ zošit pre učiteľa

Zošit pre učiteľa (pantarhei.sk)

Hravá geografia 8

Hravá geografia 8

Nové pracovné zošity Hravá geografia pre 8. ročník ZŠ a terciu OG sú vytvorené moderným a inovatívnym prístupom. Cvičenia sa vyznačujú tvorivosťou, obsahovou a typologickou pestrosťou a pozitívne motivujú žiakov k práci. Dôležitou súčasťou koncepcie pracovných zošitov je plnofarebný dizajn s voľnými riadkami na vlastné poznámky, obrázky na lepšie spoznanie preberanej krajiny a kvalitné mapové podklady v rámci každého tematického celku. Všetky mapy sú farebné a neobsahujú popisky, čo umožňuje žiakom tvorivým spôsobom s nimi pracovať a na základe aktuálne preberaného učiva umiestňovať do máp príslušné geografické pojmy. Na konci každého tematického celku sú otázky na opakovanie pripravené na základe záväzných vzdelávacích štandardov. (pantarhei.sk)

Hravá geografia 9

Hravá geografia 9

Nové pracovné zošity Hravá geografia pre 9. ročník ZŠ a kvartu OG sú vytvorené moderným a inovatívnym prístupom. Cvičenia sa vyznačujú tvorivosťou, obsahovou a typologickou pestrosťou a pozitívne motivujú žiakov k práci. Dôležitou súčasťou koncepcie pracovných zošitov je plnofarebný dizajn s voľnými riadkami na vlastné poznámky, obrázky na lepšie spoznanie preberanej krajiny a kvalitné mapové podklady v rámci každého tematického celku. Všetky mapy sú farebné a neobsahujú popisky, čo umožňuje žiakom tvorivým spôsobom s nimi pracovať a na základe aktuálne preberaného učiva umiestňovať do máp príslušné geografické pojmy. Na konci každého tematického celku sú otázky na opakovanie pripravené na základe záväzných vzdelávacích štandardov. (pantarhei.sk)

Hravá geografia 6

Hravá geografia 6

Pracovný zošit Hravá geografia pre 6. ročník ZŠ obsahuje tematické celky SVET, AFRIKA a ÁZIA. Pracovný zošit je v súlade s inovovaným Štátnym vzdelávacím programom. Všetky cvičenia sú koncipované tak, aby poskytovali priestor na učenie s porozumením, upevňovanie a prehlbovanie medzipredmetových vzťahov a vhodnou formou prinášali žiakom trvalé vedomosti, ktoré nie je možné nadobudnúť mechanickým memorovaním preberaného učiva. (pantarhei.sk)

Geografia do vrecka

Geografia do vrecka

Praktická brožúrka formátu A6 obsahuje prehľadne spracovaný prierez učivom základnej školy. (pantarhei.sk)

V zajetí geografie

V zajetí geografie

Vladimir Putin o sobě říká, že je věřící a má silný vztah k ruské pravoslavné církvi. Je-li tomu tak, možná se každý večer před usnutím modlí a táže Boha: Proč jen jsi na Ukrajině nestvořil nějaké hory? Těmito slovy začíná kniha V zajetí geografie, která byla přeložena do několika desítek jazyků a nepřestává budit zájem u široké laické i odborné veřejnosti. Tento brilantní průvodce moderními dějinami na poměrně malé ploše shrnuje to nejdůležitější, co potřebujeme vědět o současném světě. Geografické poměry ovlivnily vývoj celého lidstva a dodnes mají výrazný vliv na rozhodnutí a chování politiků a státníků. Rozhodování těch, kdo stojí v čele sedmi miliard obyvatel této planety, vždycky bylo a bude v nemalé míře určováno řekami, horami, pouštěmi, jezery, oceány a celou řadou dalších… (pantarhei.sk)

Hravá geografia 5

Hravá geografia 5

Nové pracovné zošity Hravá geografia pre 5. ročník ZŠ sú vytvorené moderným a inovatívnym prístupom. Cvičenia sa vyznačujú tvorivosťou, obsahovou a typologickou pestrosťou a pozitívne motivujú žiakov k práci. Dôležitou súčasťou koncepcie pracovných zošitov je plnofarebný dizajn s voľnými riadkami na vlastné poznámky, obrázky na lepšie spoznanie preberanej krajiny a kvalitné mapové podklady v rámci každého tematického celku. Všetky mapy sú farebné a neobsahujú popisky, čo umožňuje žiakom tvorivým spôsobom s nimi pracovať a na základe aktuálne preberaného učiva umiestňovať do máp príslušné geografické pojmy. Na konci každého tematického celku sú otázky na opakovanie pripravené na základe záväzných vzdelávacích štandardov. Obsah: Objavovanie našej planéty: - Naše miesto vo vesmíre - Mesiac -… (pantarhei.sk)

Hravá geografia 8

Hravá geografia 8

Pracovný zošit Hravá geografia pre 8. ročník ZŠ obsahuje tematické celky „Geografia v bežnom živote“, „Slovensko – naša vlasť“, „Enviromentálne súvislosti“ a "Regióny Slovenska". Pracovný zošit je v súlade s inovovaným Štátnym vzdelávacím programom. Všetky cvičenia sú koncipované tak, aby poskytovali priestor na učenie s porozumením, upevňovanie a prehlbovanie medzipredmetových vzťahov a vhodnou formou prinášali žiakom trvalé vedomosti, ktoré nie je možné nadobudnúť mechanickým memorovaním preberaného učiva. (pantarhei.sk)

Geografie „okrajem“ (9788024643182)

Geografie „okrajem“ (9788024643182)

Elektronická kniha , 422 stran, česky Pár let po vydání knihy Prostor(y) geografie se jen málo obměněný autorský kolektiv opět spojil dohromady a výsledkem je publikace, jejíž ambicí je posunout zájem o časoprostorové zkušenosti z pomyslného „okraje“ geografie do jejího „jádra“. Kniha se přitom nezajímá o jednu zdánlivě většinovou zkušenost, ale naopak o zkušenosti heterogenní, pro každého jedinečné. Na příkladu jedenácti konkrétních zkušeností představuje, jak mohou obohatit celospolečenské poznání. Zkušenost života bez dětí a partnera či partnerky například ukazuje na velice aktuální problematiku ustavování hranic mezi osobním a pracovním prostorem a časem. Zkušenost nadbytečnosti, kterou prožívají nekvalifikovaní dělníci a dělnice, otevírá otázku možnosti svobodné volby… (alza.sk)

Prostory geografie (9788024627625)

Prostory geografie (9788024627625)

Elektronická kniha - autor Robert Osman a Roman Matoušek, 310 stran, česky Během posledních dvou desetiletí prošla světová geografie významnými proměnami, které jsou často souhrnně označovány jako kulturní obrat. Postupná integrace geografie mezi sociální vědy a vzájemná potřeba prozkoumávat oborově čím dál „vzdálenější“ teritoria zvýšila intenzitu mezioborové komunikace a současně umožnila postupné sbližování odlišných jazyků, metod a epistemologií. Geografie zaznamenala neuvěřitelné množství nových podnětů pocházejících z mimogeografického prostředí, ale současně se geografické myšlení stávalo daleko atraktivnějším i pro ostatní disciplíny. Ambicí předkládané monografie je představit vybrané – v českém prostředí zatím nepříliš známé – teoretické perspektivy etablované především v… (alza.sk)

PHANTOM Inline Fitness modrá vel. 38 2012 unisex

PHANTOM Inline Fitness modrá vel. 38 2012 unisex

Kolečkové brusle soft - měkká šněrovací bota, vnitřní výplň s pamětí, speciální jednodílný hliníkový podvozek s možností seřízení polohy na botě, speciální PU vrstvená kolečka 84 x 24 mm, ložiska ABEC - 7 chromové středy, špičkový typ brusle pro výborné bruslaře, vel. 38. Kvalitní podvozek, ložiska a kolečka umožňují komfortní bruslení. (efitness.sk)

Hravá Geografia 5 Učebnica

Hravá Geografia 5 Učebnica

Učebnica Hravá geografia 5 rozvíja kľúčové témy z oblasti geografie, určené pre 5. ročník základných škôl. Je vypracovaná v súlade s požiadavkami vzdelávacieho štandardu. Hravá geografia 5 žiakom poodhalí informácie o nekonečnom vesmíre a bližšie im predstaví našu Planétu Zem. Piataci sa dozvedia viac o jej atmosfére i biosfére, obyvateľstve, sídlach, hospodárstve či ochrane životného prostredia. Učebnica sa vyznačuje tvorivosťou, obsahovou a typologickou pestrosťou a pozitívne motivuje žiakov k nadobúdaniu vedomostí. Piatakom ponúka priestor aj pre ďalšie širšie objavovanie prostredníctvom geografických čítaniek či krátkych rubrík Vieš že..., ktoré disponujú rôznymi zaujímavosťami, vďaka ktorým si môžu rozšíriť svoje obzory a lepšie sa v téme orientovať. V učebnici je k dispozícii aj… (pantarhei.sk)

Hravá Geografia 6 Učebnica

Hravá Geografia 6 Učebnica

Učebnica Hravá geografia 6 rozvíja kľúčové témy z oblasti geografie, určené pre 6. ročník základných škôl. Je vypracovaná v súlade s požiadavkami vzdelávacieho štandardu. Hravá geografia 6 predstaví šiestakom Afriku aj Áziu v ich bohatej rozmanitosti. Žiaci sa tak dozvedia viac o geografickej polohe oboch svetadielov na zemeguli, bližšie spoznajú charakteristické prírodné podmienky, kultúru a spôsob života obyvateľov, hospodárstvo, ale aj aktuálne problémy, ktoré Afriku a Áziu trápia. Učebnica sa vyznačuje tvorivosťou, obsahovou a typologickou pestrosťou a pozitívne motivuje žiakov k nadobúdaniu vedomostí. Šiestakom ponúka priestor aj pre ďalšie širšie objavovanie prostredníctvom geografických čítaniek či krátkych rubrík Vieš že..., ktoré disponujú rôznymi zaujímavosťami, vďaka ktorým si… (pantarhei.sk)

Geografia - Chystáte sa na maturitu?

Geografia - Chystáte sa na maturitu?

Kniha je určená nielen študentom stredných škôl ako pomôcka pri príprave na maturity a prijímacie skúšky na vysoké školy, ale i tým, ktorí majú záujem o geografiu. Obsahuje výber najdôležitejších tematických celkov stredoškolského učiva podľa štátneho vzdelávacieho programu pre gymnáziá. Podáva prehľad učiva z fyzickej, humánnej, regionálnej, environmentálnej i aplikovanej geografie. Obsah knihy sa člení na sedem častí. Úvod do geografie oboznamuje s vývojom a postavením geografie v systéme vied, s objektom a predmetom jej štúdia a základnými metódami výskumu. Informuje o tvare a pohyboch Zeme, vysvetľuje ich geografické dôsledky. Poskytuje základné poznatky o zobrazovaní zemského povrchu a o mapách. Ďalšie dve časti Fyzickogeografická sféra a Humánnogeografická sféra vysvetľujú všeobecné… (pantarhei.sk)

Memo pexeso národná geografia (8005125180936)

Memo pexeso národná geografia (8005125180936)

Pexeso – pre všetkých, vhodné od 3 rokov, dĺžka hry minimálne 15 min, téma: kompetitívne (alza.sk)

Z deníku osamělého běžce 1 2012

Z deníku osamělého běžce 1 2012

Termín Z deníku osamělého běžce se poprvé objevil v měsíčníku Melodie zkraje osmdesátých let. Pod tímto názvem tam František Ringo Čech popisoval svoje postřehy z muzikantského života. Po třiceti letech se k názvu vrátil a na svých webových stránkách začal publikovat deníkové zápisky. Jejich první část mapuje celý rok 2012 a vychází v knižní podobě poprvé. Další svazek přinese deníky z let 2013 až 2015. Kniha není míněna jen jako zpráva o stavu Unie pro gardu. Je naopak adresována všem zájemcům o Mistrův život a dílo. Čtenář postupně a důvěrně poznává, na čem renesanční umělec pracuje, jaké problémy řeší, co jej trápí či naopak uvádí v nadšení. Ringovy deníkové zápisky jsou bohatou mozaikou vzpomínek, komentářů, ohlasů, úvah, obrazů, pochval i stížností na umělecký i politický svět,… (pantarhei.sk)

Hravá geografia 9 PZ 3.vydanie

Hravá geografia 9 PZ 3.vydanie

Pracovný zošit je vytvorený moderným a inovatívnym prístupom, ktorý cielene a efektívne využíva hravé prvky. Vyznačuje sa tvorivosťou, obsahovou a typologickou pestrosťou a pozitívne motivuje žiakov k práci. Umožňuje správne pochopiť podstatu javov a procesov, ktoré na Zemi prebiehajú, a uvedomiť si princípy, na ktorých je postavená existencia života. Prostredníctvom úloh žiaci spoznávajú krajinu v celej svojej komplexnosti a zložitosti. Pracovný zošit podporuje porozumenie vzťahov medzi jednotlivými zložkami a prvkami krajiny a pochopenie ich vzájomnej previazanosti. (pantarhei.sk)

Geografie turismu (978-80-247-4430-8)

Geografie turismu (978-80-247-4430-8)

E-kniha - autor Iveta Hamarneh, 224 stran Na trhu ojedinělá publikace seznamuje studenty VŠ, VOŠ a pracovníky v oblasti turismu s problematikou geografie turismu v mimoevropských teritoriích. Výhody knihy spočívají v tom, že autorka svět dělí podle metodiky UNWTO a nabízí komplexní přehled regionů z hlediska geografie turismu a podrobnější charakteristiku vybraných zemí daných regionů. V knize se nejprve seznámíte s nejdynamičtěji rostoucím regionem turismu, kterým je Asie a Pacifik, dále poznáte předpoklady turismu v regionu Amerika a na konec se budete věnovat regionu Středního východu a jeho potenciálu z hlediska turismu. Region Afrika má ze všech uvedených regionů největší možnosti lokalizačních podmínek turismu, ale vzhledem ke špatné úrovni selektivních a realizačních předpokladů… (alza.sk)

Geografia pre 5. ročník ZŠ - zošit pre učiteľa

Geografia pre 5. ročník ZŠ - zošit pre učiteľa

Zošit pre učiteľa Geografia 5.ročník je doplnkom k pracovnému zošitu z Geografie. Pracovný zošit Geografia 5 predstavuje modernejší prístup k vyučovaniu geografie. Vypracovaním jednotlivých úloh žiaci získajú poznatky z danej témy vlastnou samostatnou prácou, učiteľ môže byť len poradcom. Pri väčšine úloh žiaci pracujú s atlasom a rozvíjajú aj medzipredmetové vzťahy s matematikou, dejepisom, slovenským a anglickým jazykom. Pri niektorých úlohách sa nachádzajú QR kódy, pod ktorými sa skrývajú internetové stránky súvisiace s úlohu, ktorú dopĺňajú alebo rozvíjajú. Pracovný zošit je súčasťou ucelenej sady, experimentálne overenej v praxi na pilotných školách. Do ich koncepcie sú zapracované postrehy a pripomienky učiteľov. V pracovnom zošite nájdete aj prvky učebnice vo forme poučky alebo… (pantarhei.sk)

Geografia pre 9. ročník ZŠ a osemročné gymnáziá

Geografia pre 9. ročník ZŠ a osemročné gymnáziá

Nová učebnica geografie pre 9. ročník ZŠ a pre GOŠ, ktorá komplexne rieši učivo predpísané platným ŠVP s primeraným rozsahom a obsahom: spoznávanie Austrálie, Nového Zélandu a Oceánie, Severnej a Južnej Ameriky a priľahlých ostrovov, Antarktídy a Arktídy. Texty, mapy, schémy, úlohy, jedinečný obrazový materiál a didaktické spracovanie zohľadňujú vekové osobitosti a individuálne potreby žiakov. Rozsah kapitol a podkapitol je v súlade s časovou dotáciou predmetu v deviatom ročníku ZŠ. (pantarhei.sk)

Geografia Ľudia: Čeká na teba celý svet (8595593825816)

Geografia Ľudia: Čeká na teba celý svet (8595593825816)

Kniha - 24 stran, slovensky, Brožovaná bez přebalu lesklá Obsahuje 24 strán plných informácií a zaujmavostí o ľuďoch. (alza.sk)

Geografia Zvieratá: Čeká na teba celý svet! (8595593825809)

Geografia Zvieratá: Čeká na teba celý svet! (8595593825809)

Kniha - 24 stran, slovensky, Brožovaná bez přebalu lesklá Obsahuje 24 strán plných informácií a zaujmavostí o zvieratách. (alza.sk)

Geografia Zem: Čaká na teba celý svet (8595593825793)

Geografia Zem: Čaká na teba celý svet (8595593825793)

Kniha - 24 stran, slovensky, Brožovaná bez přebalu lesklá - 24 stran, slovensky, brožovaná bez přebalu lesklá Obsahuje 24 strán plných informácií a zaujmavostí o Zemi. (alza.sk)

Hravá geografia - Pracovný zošit pre 7. ročník ZŠ (nov.vyd.)

Hravá geografia - Pracovný zošit pre 7. ročník ZŠ (nov.vyd.)

Pracovný zošit je vytvorený moderným a inovatívnym prístupom, ktorý cielene a efektívne využíva hravé prvky. Vyznačuje sa tvorivosťou, obsahovou a typologickou pestrosťou a pozitívne motivuje žiakov k práci. Umožňuje správne pochopiť podstatu javov a procesov, ktoré na Zemi prebiehajú, a uvedomiť si princípy, na ktorých je postavená existencia života. Prostredníctvom úloh žiaci spoznávajú krajinu v celej svojej komplexnosti a zložitosti. Pracovný zošit podporuje porozumenie vzťahov medzi jednotlivými zložkami a prvkami krajiny a pochopenie ich vzájomnej previazanosti. (pantarhei.sk)

Golem 01/2012 (999-00-016-7811-1)

Golem 01/2012 (999-00-016-7811-1)

Elektronická kniha - autor Tvořivý AMOS, 38 stran Jediná publikace v ČR o keramice, skle, modelování, odlévání a dalšími řemesly s nápady jak si vyrobit dekorativní předměty, nádoby, došky a jiné objekty. Postupy jsou zpracovány fotografickou a textovou cestou krok za krokem. Publikace Golem vychází 4 x do roka. Obsah tohoto čísla najdete v náhledu. Detaily knihy: Autor: Tvořivý AMOS Rok vydání: 0 ISBN: 999-00-016-7811-1 Počet stran: 38 (alza.sk)

Z deníku osamělého běžce 1 (2012) (978-80-749-2236-7)

Z deníku osamělého běžce 1 (2012) (978-80-749-2236-7)

Elektronická kniha - autor František Ringo Čech, 396 stran Termín Deník osamělého běžce se poprvé objevil v měsíčníku Melodie zkraje osmdesátých let. Pod tímto názvem tam František Ringo Čech popisoval svoje postřehy z muzikantského života. Po třiceti letech se k názvu vrátil a na svých webových stránkách začal publikovat deníkové zápisky. Jejich první část mapuje celý rok 2012 a vychází v knižní podobě poprvé. Další svazek přinese pak deníky z let 2013 až 2015. Kniha není míněna jen jako zpráva o stavu Unie pro gardu. Je naopak adresována všem zájemcům o Mistrův život a dílo. Čtenář postupně a důvěrně poznává, na čem renesanční umělec pracuje, jaké problémy řeší, co jej trápí či naopak uvádí v nadšení. Ringovy deníkové zápisky jsou bohatou mozaikou vzpomínek, komentářů, ohlasů, úvah,… (alza.sk)

Geografia pre 9. ročník ZŠ a 4 GOŠ - Pracovný zošit

Geografia pre 9. ročník ZŠ a 4 GOŠ - Pracovný zošit

Pracovný zošit Geografia 9 predstavuje modernejší prístup k vyučovaniu geografie. Vypracovaním jednotlivých úloh žiaci získajú poznatky z danej témy vlastnou samostatnou prácou, učiteľ môže byť len poradcom. Pri väčšine úloh žiaci pracujú s atlasom a rozvíjajú aj medzipredmetové vzťahy s matematikou, dejepisom, slovenským a anglickým jazykom. Pri niektorých úlohách sa nachádzajú QR kódy, pod ktorými sa skrývajú internetové stránky súvisiace s úlohu, ktorú dopĺňajú alebo rozvíjajú. Pracovný zošit je súčasťou ucelenej sady, experimentálne overenej v praxi na pilotných školách. Do ich koncepcie sú zapracované postrehy a pripomienky učiteľov. V pracovnom zošite nájdete aj prvky učebnice vo forme poučky alebo doplnkového vysvetlenia. Ikonou Lupa sú označené nadstavbové úlohy určené pre… (pantarhei.sk)

2012 Captain America BDS 1/10 – Avengers: Endgame (736532715043)

2012 Captain America BDS 1/10 – Avengers: Endgame (736532715043)

Figúrka vhodná pre dievčatá aj chlapcov, výška figúrky: 20.828cm, poznáte z: Avengers, vhodná od 12 rokov Ak máte vy alebo niekto z vašich blízkych v obľube sériu Avengers, mohla by sa vám hodiť figúrka 2012 Captain America BDS 1/10 – Avengers: Endgame. Z tohto modelu budú mať radosť chlapci aj dievčatá. Figúrka je vhodná od 12 rokov. Dôležité funkcie figúrky 2012 Captain America BDS 1/10 – Avengers: Endgame Ide o figúrku známu z Avengers Určenie: pre kohokoľvek Vhodnosť od 12 rokov Figúrka Avengers je vysoká 20,828 cm (alza.sk)

Praktické účetní případy 2012 (978-80-247-4257-1)

Praktické účetní případy 2012 (978-80-247-4257-1)

E-kniha - autor Věra Rubáková, 168 stran Páté, aktualizované vydání zahrnuje novely účetních a daňových předpisů k 1. 1. 2012, včetně novely zákona o DPH k 1. 1. 2012. Kniha pomůže účetním, podnikatelům i studentům středních a vysokých škol při řešení různých účetních operací. Hlavní předností knihy je zpracování jak jednoduchých, tak složitých účetních případů, které jsou seřazeny podle účtových tříd a jsou znázorněny v obchodních společnostech (např. v akciové společnosti a ve společnosti s r. o.). Zaúčtování jednotlivých účetních případů je znázorněno v podobě přehledných tabulek i "téček". Vhodná je i jako doplňující cvičebnice pro studenty. (alza.sk)

2012 Captain Marvel BDS 1/10 – Avengers: Endgame (736532715036)

2012 Captain Marvel BDS 1/10 – Avengers: Endgame (736532715036)

Figúrka vhodná pre dievčatá aj chlapcov, výška figúrky: 25.908cm, poznáte z: Avengers, vhodná od 12 rokov Ak milujete vy alebo niekto vo vašom okolí sériu Avengers, možno by sa vám hodila figúrka 2012 Captain Marvel BDS 1/10 – Avengers: Endgame. Tento model ocenia dievčatá aj chlapci. Je vhodná pre deti od 12 rokov. Kľúčové prednosti figúrky 2012 Captain Marvel BDS 1/10 – Avengers: Endgame Tento typ figúrky je známy z Avengers Určenie: pre kohokoľvek Hodí sa pre deti od 12 rokov Figúrka Avengers dosahuje výšku 25,908 cm (alza.sk)

Český sport 1993-2012 (999-00-016-7965-1)

Český sport 1993-2012 (999-00-016-7965-1)

Elektronická kniha - autor Michal Svoboda, 844 stran Kniha mapuje výsledky českých sportovců za dvacet let od vzniku samostatné republiky. Zlato hokejistů z Nagana, stříbro fotbalistů z Wembley a vítězství v Davisově poháru mají sportovní fanoušci v živé paměti, stejně jako triumfy Jan Železného, Romana Šebrleho, Kateřiny Neumannové nebo Barbory Špotákové. Ale čeští sportovci za dvě desetiletí přivezli z vrcholných světových a evropských soutěží v olympijských sportech bezmála tisíc medailí. Česká tisková kancelář nechává v této rozsáhlé publikaci příznivce sportu nahlédnout do svého archivu. Na více než osmi stech stranách přináší přehledy českých medailistů i umístění všech reprezentantů na olympijských hrách, mistrovství světa i Evropy, vítěze Světových pohárů i prestižních anket.… (alza.sk)

Geografia pre 7. ročník ZŠ a 2 GOŠ zošit pre učiteľa

Geografia pre 7. ročník ZŠ a 2 GOŠ zošit pre učiteľa

Zošit pre učiteľa (pantarhei.sk)

PFERD LS 38 38 mm 1 1/2 25101138 vŕtacia korunka 38 mm 1 ks

PFERD LS 38 38 mm 1 1/2 25101138 vŕtacia korunka  38 mm  1 ks

Vŕtacie píly vyrobené z húževnatého, nerozbitného a stabilného bimetalu HSS na vytváranie otvorov. Závit: LS 14 - LS 30 = 1 / 2–20 LS 32 - LS 152 = 5 / 8–18 Zhodné hriadele: LS 14 - LS 30 = LSS 1 , LSS 4LS 32-LS 152 = LSS 2 Typy diskov: - Vŕtačka - zvislý vŕtací stroj Použitie: - vŕtanie - Vytváranie prielomov Materiál: - hliník - Tvrdý neželezný kov - Neželezný kov mäkký - nehrdzavejúca oceľ (INOX) - plasty - Oceľ, liata oceľ Tento text bol preložený strojovo. (conrad.sk)

Setkání hispanistů / Encuentro de hispanistas Brno 2012 (978-80-210…

Setkání hispanistů / Encuentro de hispanistas Brno 2012 (978-80-210-6657-1)

Elektronická kniha - autor Athena Alchazidu, 171 stran, česky Publikace je sborníkem příspěvků ze stejnojmenné konference, která se konala v Ústavu románských jazyků a literatur FF MU ve dnech 30. listopadu – 1. prosince 2012 a jíž se zúčastnili hispanisté z řady českých a slovenských vysokých škol, a to včetně studentů doktorského programu. Sborník zahrnuje celkem 16 článků, prezentujících výsledky aktuálního výzkumu na poli české a slovenské hispanistiky v oblasti lingvistické, literární, translatologické i kulturně-historické. (alza.sk)

Visaton 2012-8 mini reproduktor Hlučnosť: 88 dB 8 W 1 ks

Visaton 2012-8 mini reproduktor Hlučnosť: 88 dB 8 W   1 ks

Reproduktor s plným dosahom 6,5 cm (2,5 ") zo série FRS. Vyvážená frekvenčná charakteristika a veľmi dobrá vysokofrekvenčná zložka. Obzvlášť vhodný ako zabudovaný reproduktor na prehrávanie hudby a vybavenie liniek ELA. Anwendungsmöglichkeiten:Úzke linky ELA, ovládacie reproduktory pre elektronické zariadenia, výroba modelov, elektronické hudobné nástroje. Tento text bol preložený strojovo. (conrad.sk)

Keramický kondenzátor 2012 Würth Elektronik WCAP-CSST Soft…

Keramický kondenzátor 2012 Würth Elektronik WCAP-CSST Soft Termination MLCC, 1 pF, 25 V, 1 ks

Keramický kondenzátor 2012 Würth Elektronik WCAP-CSST Soft Termination MLCC, 1 pF, 25 V, 1 ks od výrobce Würth Elektronik v kategorii Keramické kondenzátory za skvělou cenu u Conrada. (conrad.sk)

Keramický kondenzátor 2012 Würth Elektronik WCAP-CSST Soft…

Keramický kondenzátor 2012 Würth Elektronik WCAP-CSST Soft Termination MLCC, 1 µF, 16 V, 1 ks

Keramický kondenzátor 2012 Würth Elektronik WCAP-CSST Soft Termination MLCC, 1 µF, 16 V, 1 ks od výrobce Würth Elektronik v kategorii Keramické kondenzátory za skvělou cenu u Conrada. (conrad.sk)

V zajatí geografie. Desať máp, ktoré vám povedia všetko, čo chcete…

V zajatí geografie. Desať máp, ktoré vám povedia všetko, čo chcete vedieť o globálnej politike

Kniha V zajatí geografie vychádza v dvoch desiatkach krajín a sprevádza ju povesť výnimočného sprievodcu modernými dejinami, ktorý na relatívne malej ploche zhrnul to najdôležitejšie, čo potrebujete vedieť o súčasnom svete. Geografické pomery ovplyvnili vývoj celého ľudstva a dodnes ovplyvňujú správanie politikov. Ich rozhodnutia sú limitované pohoriami, riekami, púšťami aj oceánmi. Ak sa ste sa pýtali, prečo je Putin posadnutý Krymom, prečo boli Spojené štáty predurčené stať sa svetovou veľmocou, alebo čo stojí za čínskou expanziou, máte v rukách tú správnu knihu. V desiatich kapitolách (venovaných Rusku, Číne, Spojeným štátom, Európe, Afrike, Blízkemu východu, Indii a Pakistanu, Japonsku a Kórei, Latinskej Amerike a Arktíde) sa autor pozerá na minulosť, súčasnosť a budúcnosť s použitím… (pantarhei.sk)

PANZERGLASS OCHRANNE SKO PRE APPLE WATCH 42MM 3/2/1 - BLACK FRAME,…

PANZERGLASS OCHRANNE SKO PRE APPLE WATCH 42MM 3/2/1 - BLACK FRAME, 2012

OCHRANNÉ SKLO . Ochranné sklo na displej pre Apple Watch série 1 a 2 (42 mm) . VLASTNOSTI: . poskytuje výbornú ochranu proti škrabancom . ochrana proti pádu . zaručená maximálna priehľadnosť a čistota skla . 100 % citlivosť na (andreashop.sk)

Dámska blúzka Buffalo vel. 38 - 1

Dámska blúzka Buffalo vel. 38 - 1

Dámska pohodlná blúzka značky Buffalo v ružovom prevedení. (outletexpert.sk)

Euro 2012

Euro 2012

Skvelý športový darček pre vás a vašich blízkych! Po úspešnej knihe o MS 2010 vo futbale od redaktora denníka Šport Mojmíra Staška prichádza na vianočný trh kniha o ME 2012 od rovnakého autora. Znovu sa môžete tešiť na odborné hodnotenie zápasov, podrobné štatistiky a množstvo fotografií. Nájdete ju vo všetkých dobrých kníhkupectvách. (pantarhei.sk)

V zajetí geografie: Jak lze pomocí deseti map pochopit světovou…

V zajetí geografie: Jak lze pomocí deseti map pochopit světovou politiku (978-80-87950-49-4)

Kniha - autor Tim Marshall, česky, Pevná bez přebalu lesklá Vladimir Putin o sobě říká, že je věřící a má silný vztah k ruské pravoslavné církvi. Je-li tomu tak, možná se každý večer před usnutím modlí a táže Boha: „Proč jen jsi na Ukrajině nestvořil nějaké hory?“ Těmito slovy začíná kniha V zajetí geografie, která byla přeložena do několika desítek jazyků a nepřestává budit zájem u široké laické i odborné veřejnosti. Tento brilantní průvodce moderními dějinami na poměrně malé ploše shrnuje to nejdůležitější, co potřebujeme vědět o současném světě. Geografické poměry ovlivnily vývoj celého lidstva a dodnes mají výrazný vliv na rozhodnutí a chování politiků a státníků. Rozhodování těch, kdo stojí v čele sedmi miliard obyvatel této planety, vždycky bylo a bude v nemalé míře určováno řekami,… (alza.sk)

Cellsius Batterie CR2012 gombíková batéria CR 2012 lítiová 55 mAh 3…

Cellsius Batterie CR2012 gombíková batéria  CR 2012 lítiová 55 mAh 3 V 1 ks

Vysoká hustota energie, nízke samovybíjanie a dobré teplotné správanie (-30 až +60 ° C). Tento text bol preložený strojovo. (conrad.sk)

Wilson Rush Pro 3.5 38 1/3

Wilson Rush Pro 3.5 38 1/3

Rush Pro 3.5 si zachováva svoju povesť najvyššej výbušnosti a stability, ale teraz má atletickejší a zúžený dizajn. Obsahuje 4D Support Chassis, oblúkovú konštrukciu v podrážke pre silné a agresívne pohyby smerom k sieti. Minimálne vrstvený zvršok zvyšuje extra priedušnosť, čo z neho robí ideálnu topánku, ktorá spája silu a pohodlie pre hráčov, ktorí hrajú agresívne a radi útočia na sieť. Podrážka 4D obmedzuje supináciu a torziu, vytvára vynikajúcu stabilitu Sensifeel 2.0 sa vyznačuje minimálne vrstveným zvrškom s tvarovanou sieťovinou pre zvýšenú priedušnosť, pocit a pohodlie Endofit poskytuje vylepšené pohodlie a stabilitu DF2 poskytuje tlmený pocit a prináša kompromis medzi pohodlím a rýchlym výkonom (DF2 = HT Drop 9 mm) Medial Drag Pad zvyšujú odolnosť a ochranu R-DST + ponúka… (muziker.com)

Panské papuče Nike vel. 38 1/2

Panské papuče Nike vel. 38 1/2

Panské papuče Nike v čierne prevedenie (outletexpert.sk)

Príruba Hensel Mi FP 38, 1 ks

Príruba Hensel Mi FP 38, 1 ks

Príruba Hensel Mi FP 38, 1 ks od výrobce Hensel v kategorii Diely krytov a puzdier za skvělou cenu u Conrada. (conrad.sk)

Dámske topánky Nike vel. 38 1/2

Dámske topánky Nike vel. 38 1/2

Dámske topánky v čiernom prevedení. (outletexpert.sk)

Juniorské topánky Mizuno vel. 38 1/2

Juniorské topánky Mizuno vel. 38 1/2

Juniorské topánky v modrom prevedení. (outletexpert.sk)

Panské papuče Nike vel. 38 1/2

Panské papuče Nike vel. 38 1/2

Panské papuče Nike v čierne prevedenie (outletexpert.sk)

Dámske topánky Nike vel. 38 1/2

Dámske topánky Nike vel. 38 1/2

Dámske topánky v čiernom prevedení. (outletexpert.sk)

Wilson Kaos Komp W 38 1/3

Wilson Kaos Komp W 38 1/3

Pohodlné a ľahké Podpora vo všetkých smeroch Vynikajúca priľnavosť na všetkých povrchoch Priedušné sieťované vložky Materiál: vonkajší: syntetický, vnútorný: textil, podrážka: guma, zapínanie: šnúrky Veková skupina: Dospelý Farba podľa výrobcu: White/Pearl Blue/Fig Farba: Biela Farba: Modrá Krajina pôvodu: Vietnam Pohlavie: Ženy Sezóna: 2021 Séria: Kaos Komp Veľkosť EU: 38 1/3 Veľkosť UK: 5 Veľkosť US: 7 (muziker.com)

LAICA NE 2012

LAICA NE 2012

INHALÁTOR. Inhalácia ako liečebná metóda, pomáha dopraviť liečivo vo forme hmloviny presne tam, kde to potrebujete, teda k vaším dýchacím cestám. S kompresorovým inhalátorom Laica NE2012 sa už nebudete musieť strachovať o žiadne (andreashop.sk)

Křesťanská konference 2012

Křesťanská konference 2012

Audiokniha MP3 - autor Lubomír Ondráček, Jiří Unger, Miro Tóth, Sandy Millar, Karel Řežábek, Dan Drápal, Lubomír Hlavačka, Pavel Raus, Pavel a Brigita Vimrovi a Jan Zajíc, čte Sandy Millar, Lubomír Ondráček, Miro Tóth, Karel Řežábek, Dan Drápal, Lubomír Hlavačka, Jiří Unger, Pavel Raus, Pavel a Brigita Vimrovi a Jan Zajíc Nahrávky všech promluv a seminářů z 25. Křesťanské konference, jejímž mottem bylo „Věřím v církev“Řečníci: Sandy Millar, Lubomír Ondráček, Miro Tóth, Karel Řežábek, Dan Drápal, Lubomír Hlavačka, Jiří Unger, Pavel Raus, Pavel a Brigita Vimrovi, Jan Zajíc.Témata: Hlava uvádí Tělo do pohybu; Obnova vztahů v církvi; Kde je Duch svatý, tam to žije; Co narušuje vztahy; Růst, ale v Těle; Naplnění Duchem svatým; Zvládání konfliktů; Uspět ve sboru i v zaměstnání; Sexualita v… (alza.sk)

Vyhláška o zdravotnické dokumentaci (č. 98/2012 Sb.). Praktický…

Vyhláška o zdravotnické dokumentaci (č. 98/2012 Sb.). Praktický komentář (978-80-759-8875-1)

Elektronická kniha - autor Ivo Krýsa, 80 stran, česky Představujeme první vydání praktického komentáře vyhlášky č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci. Kromě odborného výkladu naleznete i relevantní judikaturu. Oblast vedení zdravotnické dokumentace představuje malou výseč v oboru zdravotnického práva, nicméně se dotýká každého, kdo navštěvuje lékaře či jiného zdravotnického odborníka. O každé takové osobě tak jsou v některé zdravotnické dokumentaci údaje vedeny a shromážděny. Řádné vedení a nakládání se zdravotnickou dokumentací je proto nejenom předpokladem pro odpovědné poskytnutí odpovídající zdravotní péče podle dostupných vědeckých poznatků, ale zajišťuje rovněž to, že jsou shromažďovány jen údaje, u nichž to právní předpisy dovolují, a že jsou tyto údaje také předepsaným… (alza.sk)

Dámske farebné tenisky Asics vel. 38 1/2

Dámske farebné tenisky Asics vel. 38 1/2

Dámske pohodlné tenisky v krásnom prevedení. (outletexpert.sk)

Detské fashion tenisky Puma vel. 38 1/2

Detské fashion tenisky Puma vel. 38 1/2

Detské pohodlné tenisky v krásnom štýle. (outletexpert.sk)

zimné korčule 38, korčule 35 38, detské korčule 38, kolieskové korčule 38, dievčenské korčule 38, ľadové korčule 38, dámska bunda 38, Foresto 38 obojok, údržba granúl fitmin 1 + 1, granulovaná chuť divého 1 + 1

Pri poskytovaní našich služieb nám pomáhajú súbory cookie. Využívaním našich služieb s ich používaním súhlasíte. zatvoriť