Hnojení půdy a kompostování v zahradě (978-80-247-5848-0)

Produkt Hnojení půdy a kompostování v zahradě (978-80-247-5848-0) sme našli 50+x, pokiaľ to nie je to čo hľadáte, skúste frázu Hnojení půdy a kompostování v zahradě (978-80-247-5848-0) upraviť a produkt hľadať znova.

Hnojení půdy a kompostování v zahradě (978-80-247-5848-0)

Hnojení půdy a kompostování v zahradě (978-80-247-5848-0)
Detail

Elektronická kniha - autor Miroslav Kalina, 128 stran Aby se vašim rostlinám, ovoci i zelenině dobře dařilo, musíte jim připravit půdu, ze které budou čerpat živiny. Čím je půda úrodnější, tím zdravěji a vitálněji rostliny porostou. Používání kompostu, organických a minerálních hnojiv v souladu se specifiky daného stanoviště je proto z ekologických a ekonomických důvodů stále důležitější. Detaily knihy: Autor: Miroslav Kalina Rok vydání: 2016 ISBN: 978-80-247-5848-0 Počet stran: 128 (alza.sk)

Podobné produkty ako Hnojení půdy a kompostování v zahradě (978-80-247-5848-0) , Hnojení půdy a kompostování v zahradě (978-80-247-5848-0)

Sklepy v zahradě (978-80-247-3798-0)

Sklepy v zahradě (978-80-247-3798-0)
Detail

E-kniha - autor Jiří Faltýnek, 112 stran Chystáte se postavit na svém pozemku sklep pro rekreační nebo hospodářské účely? Nejste si jisti tím, co všechno taková stavba obnáší? Pak bude pro vás tato publikace užitečným pomocníkem. Především získáte ucelenou představu o plánování a stavbě sklepa, dokážete vyhodnotit pracnost a proveditelnost výstavby ještě před jejím zahájením, a vyhnete se tak nepříjemným překvapením. Kniha se zabývá podložím z geologického hlediska včetně jeho přípravy, dále pak provedením betonových konstrukcí, popisuje vhodné materiály pro stavbu a velký prostor věnuje práci s kamenem i provádění kleneb z cihel a kamene. Najdete zde také informace o izolacích, větrání či vytápění, ale také o častých problémech a poruchách. (alza.sk)

Podobné produkty ako Sklepy v zahradě (978-80-247-3798-0) , Hnojení v zahradě (80-247-1275-x)

Hnojení v zahradě (80-247-1275-X)

Hnojení v zahradě (80-247-1275-X)
Detail

Elektronická kniha - autor Miroslav Kalina, 120 stran Publikace poskytuje přehledným způsobem veškeré důležité informace, týkající se zásad správného hnojení rostlin. Popisuje projevy nedostatku či naopak nadbytku živin v půdě na vývoji, vzhledu a plodivosti zeleniny, ovocných stromů, keřů a okrasných rostlin, rozebírá význam a účinnost organických hnojiv a zahradnických substrátů, uvádí nejosvědčenější sortiment registrovaných minerálních hnojiv. Autor využívá svých dlouholetých zkušeností s ověřováním jednotlivých přípravků a čtenáři podává nesmírně užitečné a do detailu propracované rady o dávkování, termínech a postupech, nákupu a skladování hnojiv, jejich mísitelnosti atd. Druhé vydání je doplněno o nejnovější poznatky, které se týkají zejména vápnění, hnojení sírou, hnojení trávníku, révy vinné, minerálních hnojiv aj., zcela nové jsou kapitolky o zasolení zeminy, hnojení máku a o poruchách ve výživě rostlin. Velice aktuální je pak zveřejnění výňatku z... (alza.sk)

Podobné produkty ako Hnojení v zahradě (80-247-1275-X) , Sklepy v zahradě (978-80-247-3798-0)

Živé ploty v zahradě (978-80-247-2324-2)

Živé ploty v zahradě (978-80-247-2324-2)
Detail

E-kniha - autor Samuel Burian, 96 stran Živé ploty nejsou jen stříhané zeravy, lidově zvané túje. Živé ploty mohou být mnohem pestřejší, mohou kvést a během roku měnit svou barvu. Lze je tvarovat do pravidelných geometrických tvarů, nebo nechat volně růst.Ploty nás nemusí jen oddělovat od protivného souseda. Jejich tvar a velikost sahají od nízkých plůtků vykreslujících ornament až po vysoké stěny vytvářející závětrná intimní zákoutí.Kniha zboří tradiční představy a zcela změní váš pohled na živé ploty. Pohlédnete do historie i za naše hranice. A nejen to. Kniha vás naučí vybírat vhodné rostliny i zvolit nejefektnější styl v souladu s okolím. Naučí vás živý plot založit i o něj úspěšně pečovat. Málo známými a velmi efektními triky ohromíte své přátele i sousedy.V knize najdou zajímavé informace nejen zahrádkáři a majitelé nemovitostí, ale i studenti a profesionálové, kteří se zabývají projektováním a realizací zahrad. (alza.sk)

Podobné produkty ako Živé ploty v zahradě (978-80-247-2324-2) , V zahradě zášti (978-80-277-0178-0)

Kámen v okrasné zahradě (978-80-247-2515-4)

Kámen v okrasné zahradě (978-80-247-2515-4)
Detail

E-kniha - autor Tomáš Bíba, 152 stran Kámen je krásný a trvanlivý materiál. Chcete si z něj vyrobit suchou zídku či terasu v zahradě? Nevíte kam umístit solitérní kamennou sochu? Inspiraci pro svoji okrasnou zahradu najdete v této celobarevné publikaci od renomovaného zahradního architekta a stavaře. Kromě poznatků o vlastnostech kamene a výčtu hlavních druhů hornin použitelných v zahradní tvorbě obsahuje kniha i konkrétní informace o stavebních postupech. Nechybí ani příklady nejčastějších chyb při zpracování a použití kamene. Zručnější čtenáři si mohou podle návodů svépomocí zhotovit suchou nebo zděnou kamennou zídku, usadit solitérní kámen či sochu v travnaté ploše nebo správně umístit kameny poblíž vodní plochy. Nedílnou součástí knihy je bohatý obrazový doprovod a ukázky z realizovaných zahrad. (alza.sk)

Podobné produkty ako Kámen v okrasné zahradě (978-80-247-2515-4) , Kámen v okrasné zahradě (978-80-247-2515-4)

Skalničky v moderní zahradě (978-80-247-1935-1)

Skalničky v moderní zahradě (978-80-247-1935-1)
Detail

E-kniha - autor Petr Hanzelka, 192 stran Bohatě ilustrovaná publikace je věnována zejména začínajícím milovníkům skalniček, kterým by měla usnadnit orientaci v širokém sortimentu. Nicméně i zkušení pěstitelé zde mohou nalézt nové inspirace a třeba se i seznámit s druhy, se kterými ještě zkušenosti nemají. Tematicky je rozdělena do dvou částí. Ta první zmiňuje charakteristiku skalniček, jejich rozšíření v přírodě a rovněž základní nároky v kultuře. Jsou zde i kapitoly věnované stavbě skalek a výběru vhodných kamenů a substrátů. Druhá, rozsáhlejší část je věnována konkrétním rodům a druhům rostlin vhodných pro skalky. Je koncipována tak, aby podávala základní informace o co možná nejširším sortimentu skalniček, a to i takových, které jsou v kultuře spíše novinkami nebo bývají v literatuře opomíjeny. Jsou zde uvedeny základní nároky rostlin, možnosti množení a rovněž původ rostlin v přírodě. (alza.sk)

Podobné produkty ako Skalničky v moderní zahradě (978-80-247-1935-1) , Skalničky v moderní zahradě (978-80-247-1935-1)

Čarověníky v naší zahradě (978-80-247-3042-4)

Čarověníky v naší zahradě (978-80-247-3042-4)
Detail

E-kniha - autor Miroslav Kostelníček, 120 stran Čarověníkem nazýváme shluk znetvořených větví vyrůstajících na jehličnatých a listnatých stromech či keřích bez obvyklé pravidelnosti a zákonitosti. Vyrůstají z normálně rostoucích větví z jednoho místa. Jejich původcem jsou houby, viry, genetické mutace apod., které způsobují tyto růstové anomálie. V ČR je ze všech států Evropy největší počet jejich sběratelů a aktivních pěstitelů, přesto i mezi nimi koluje celá řada nejrůznějších fám, mýtů a dohadů o příčinách vzniku čarověníků. Snahou druhého, aktualizovaného a rozšířeného vydání úspěšné publikace není proto jen podat ucelený souhrn informací a odpovědí několika málo odborníkům, školkařům a zahradníkům, ale především představit tuto neobyčejnou a fascinující zajímavost rostlinné říše všem milovníkům přírody. Autor v knize předává dál své dlouholeté zkušenosti a znalosti, které získal při jejich sběru, rozmnožování, roubování a při komponování zahrady. (alza.sk)

Podobné produkty ako Čarověníky v naší zahradě (978-80-247-3042-4) , Čarověníky v naší zahradě (978-80-247-3042-4)

Plantáže dřevin pro biomasu, vánoční stromky a zalesňování zemědělských půd (978-80-247-3925-0)

Plantáže dřevin pro biomasu, vánoční stromky a zalesňování zemědělských půd (978-80-247-3925-0)
Detail

E-kniha - autor Miroslav Kravka, kolektiv a, 104 stran Tato publikace je zaměřena na tři příbuzné činnosti v krajině: provoz plantáží rychle rostoucích dřevin, plantáže vánočních stromků, porosty vzniklé zalesňováním zemědělských půd. Autoři nabízí praktický pohled na tento perspektivní segment krajiny. Text vám poslouží jako návod pro plánování, založení a provoz v podmínkách malovýroby, tedy pro ty, kteří se budou těmito výrobními aktivitami zabývat spíše okrajově, nicméně i tak s cílem dosáhnout určité míry ekonomické efektivnosti. Cílem publikace je ukázat drobným a středním zemědělcům a jiným vlastníkům půdy, jak založit a pěstovat plantáže dřevin pro podnikání nebo samozásobení dřevem, respektive pro produkci vánočních stromků. Další cílovou skupinou jsou studenti vysokých a odborných škol zaměření na lesnictví, ochranu a tvorbu krajiny, zahradnictví a zemědělství. (alza.sk)

Podobné produkty ako Plantáže dřevin pro biomasu, vánoční stromky a zalesňování zemědělských půd (978-80-247-3925-0) , Živé ploty v zahradě (978-80-247-2324-2)

V zahradě zášti (978-80-277-0178-0)

V zahradě zášti (978-80-277-0178-0)
Detail

Elektronická kniha - autor Camilla Bruce, 504 stran, česky V Chicagu se o ní leccos povídalo. Dobrým sousedům v Indianě se možná občas něco nezdálo, ale kdo by čekal něco zlého od dobromyslné vdovy, které v životě nepřálo štěstí, je vzorná matka a poctivě chodí kostela? Kdyby jen věděli, čím prošla... Muži k ní přijížděli plni očekávání a nadějí s celým svým majetkem, avšak odjíždět je nikdy nikdo neviděl. Belle Gunnesová na farmě v La Porte totiž dávno přišla na to, že muži nejsou složití. Že žena se na tomhle světě musí o sebe postarat sama. A že nesmí zaváhat a pohrdnout jakýmikoli prostředky, třeba i krvavými, jinak nedosáhne toho, po čem touží a co si zaslouží. (alza.sk)

Podobné produkty ako V zahradě zášti (978-80-277-0178-0) , Kompostování a péče o půdu (80-247-0907-4)

Léčivé byliny v květináči a na zahradě (978-80-271-1005-6)

Léčivé byliny v květináči a na zahradě (978-80-271-1005-6)
Detail

Elektronická kniha - autor Heide Bergmann, 160 stran, česky Divoké byliny přinášejí do našeho života zdraví. Nic nestojí, rostou přímo před domovními dveřmi a takřka po celý rok jsou k mání čerstvé. Ještě pohodlnější je ale vypěstovat si „své“ léčivé byliny v truhlíku za oknem nebo na zahradě. Tyhle skromné a užitečné rostliny jsou vesměs nenáročné a vytrvalé, a dodržíte-li při jejich pěstování pár zásad, odmění vaši duši svou krásou a tělo blahodárnými účinky. V knize najdete 25 nejběžnějších druhů divokých léčivých bylin a způsoby, jak je pěstovat v bezprostřední blízkosti obydlí. Zjistíte, kdy a jak je sklízet, a naučíte se z nich připravit přes devadesát chutných a vyzkoušených receptů. (alza.sk)

Podobné produkty ako Léčivé byliny v květináči a na zahradě (978-80-271-1005-6) , Potůčky, kaskády a vodotrysky v zahradě (80-247-0528-1)

Potůčky, kaskády a vodotrysky v zahradě (80-247-0528-1)

Potůčky, kaskády a vodotrysky v zahradě (80-247-0528-1)
Detail

Elektronická kniha - autor Jiří Sedlák, 116 stran, česky Autor Potůčků ... se zabývá problematikou řešení tekoucí vody v zahradě, konkrétně vybudováním a vhodným využitím potoků a potůčků, peřejí, vodopádů a kaskád i vodotrysků. O tématu pojednává z mnoha pohledů: okysličování vody, bakterie a ionty, chemické a mechanické znečištění, zákony, které je nutno dodržovat při terénních úpravách, vhodné materiály, používání kamenů, podklad, tvarování, meandry, spád, osázení potoků vhodnými rostlinami, hmyz a ryby v potoce, použitá technika – čerpadla, hadice apod., osvětlení, údržba, potok v jednotlivých ročních obdobích a v neposlední řadě kladné působení vody v pohybu na člověka jako součást relaxace. Text doplňuje množství návodných kreseb a barevná příloha. (alza.sk)

Podobné produkty ako Potůčky, kaskády a vodotrysky v zahradě (80-247-0528-1) , Sanitky v československu a česku (978-80-247-5864-0)

Diverzanti a agenti v akci (978-80-247-5103-0)

Diverzanti a agenti v akci (978-80-247-5103-0)
Detail

Elektronická kniha - autor Milan Kovář, 352 stran, česky Speciální operace od první světové války do součastnosti Do světa plného napětí, smrtelně nebezpečných operací, diverzních akcí a atentátů vás zavede nejnovější kniha zkušeného autora literatury faktu, který vám představuje 48 nejzajímavějších příběhů, jejichž hrdiny byli příslušníci zvláštních jednotek. Řazeny jsou chronologicky a geograficky obsáhnou takřka celý svět. (alza.sk)

Podobné produkty ako Diverzanti a agenti v akci (978-80-247-5103-0) , Diverzanti a agenti v akci (978-80-247-5103-0)

Pravda a lež v partnerství (978-80-247-1846-0)

Pravda a lež v partnerství (978-80-247-1846-0)
Detail

E-kniha - autor Dita Šamánková, Tomáš Novák, 144 stran Kniha o pravdě a lži mezi dvěma lidmi vznikla neobvyklým způsobem. Oba autoři jsou odborníky "přes lidskou duši a mezilidské vztahyy". Jeden pracuje s tím, co je mezi lidmi běžné a obvyklé, v čem se většina lidí může poznat. Druhý se denně zabývá tím, co je neobvyklé až bizarní. Jeden je muž, druhý žena. Spojením obvyklého a neobvyklého, mužského a ženského, obecného a zvláštního vznikla publikace zaměřená na míru a hranice pravdomluvnosti v partnerství. Čtenář má zde šanci naučit se rozpoznávat různé typy lží a klamání v partnerském vztahu, a to jak v podobě vztah upevňující, tak v podobě soužití rozbíjející. Stranou nezůstanou ani polopravdy, manipulace, předstírání, přetvářka, lest, nařčení, zatajování. (alza.sk)

Podobné produkty ako Pravda a lež v partnerství (978-80-247-1846-0) , Pravda a lež v partnerství (978-80-247-1846-0)

Sanitky v Československu a Česku (978-80-247-5864-0)

Sanitky v Československu a Česku (978-80-247-5864-0)
Detail

Elektronická kniha - autor Jan Tuček, 312 stran, česky Sanitní automobily slouží lidem už bezmála 110 let. Tato kniha se snaží slovem i obrazem zmapovat dlouhou a pestrou historii sanitek od prvopočátků z dob rakousko-uherské monarchie přes meziválečné Československo a protektorát, dlouhá poválečná desetiletí socialismu až po mnohotvárnou současnost. První sanitky byly jen individuální záležitostí, jednotlivá vozidla stavěly karosárny na zakázku, podle požadavků a finančních možností zákazníků. Sanitky byly určeny jen k převozu raněných a nemocných do zdravotnických zařízení a jejich výbava byla dosti spartánská. Vozy měly jen stříšku pro řidiče a samaritána a místo pro pacienty bylo opatřené pouze plachtou proti nepříznivému počasí. Postupem času se sanitní vozy vylepšovaly, měly pevnou konstrukci, byly zateplené a vybavené stále lepšími nosítky. Především však přibylo vybavení umožňující ošetřujícímu lékaři už při převozu do nemocnice ošetřit pacienta.... (alza.sk)

Podobné produkty ako Sanitky v Československu a Česku (978-80-247-5864-0) , Buďte v klidu a použijte afirmaci (978-80-247-4663-0)

Buďte v klidu a použijte afirmaci (978-80-247-4663-0)

Buďte v klidu a použijte afirmaci (978-80-247-4663-0)
Detail

E-kniha - autor Louise L. Hayová, Cameron McCoolová, 160 stran V této knize můžete okamžitě najít vhodnou afirmaci, která vám pomůže se ihned uklidnit a zlepšovat všechny oblasti vašeho života. Díky jednoduché technice afirmací můžete milovat svou práci a být v ní úspěšní, harmonizovat svůj domov, zažít více lásky, lehce projít životními změnami, nabít se sebevědomím, zajistit si finanční prosperitu, uzdravit své tělo, odpustit sobě i ostatním a napojit se na moudrost vesmíru. (alza.sk)

Podobné produkty ako Buďte v klidu a použijte afirmaci (978-80-247-4663-0) , Programování v excelu 2010 a 2013 (978-80-247-5033-0)

Programování v Excelu 2010 a 2013 (978-80-247-5033-0)

Programování v Excelu 2010 a 2013 (978-80-247-5033-0)
Detail

E-kniha - autor Marek Laurenčík, 200 stran, česky Jako všechny předchozí verze Excelu, je i nejnovější verze Excel 2013 vybaven vývojářskými nástroji jazyka Visual Basic for Application včetně editoru kódu. To umožňuje vytvářet makra pomocí záznamu, a kromě toho vyvíjet vlastní programy a funkce přímým zápisem kódu v jazyce VBA. Editor jazyka VBA vám umožní také vytvářet a používat vlastní dialogová okna, doplňovat sešit Excelu o vlastní ovládací prvky a vytvářet nové vlastní doplňky. Vytváření vlastního programovacího kódu ve spojení s uživatelskými dialogovými okny vám umožní výrazně rozšířit možnosti Excelu 2013, a to nejen pro svou potřebu, nýbrž i pro širší okruh uživatelů, např. pro potřeby firemní sítě. Tato knížka nepředpokládá žádné předběžné znalosti programování. S tvorbou maker v prostředí Excelu 2013 se seznámíte od úplného začátku. (alza.sk)

Podobné produkty ako Programování v Excelu 2010 a 2013 (978-80-247-5033-0) , Orchideje na zahradě (80-247-1640-2)

Účetnictví, daně a audit v obchodních korporacích (978-80-247-5806-0)

Účetnictví, daně a audit v obchodních korporacích (978-80-247-5806-0)
Detail

Elektronická kniha - autor Libuše Müllerová, Michal Šindelář, 208 stran Záměrem této publikace je ukázat na právní, účetní a daňové řešení vybraných účetních operací. Počínaje založením obou kapitálových společností, přes jednotlivé oblasti jejich hospodaření, až po uzavření účetních knih, sestavení účetní závěrky a následné rozdělení výsledku hospodaření. Detaily knihy: Autor: Libuše Müllerová, Michal Šindelář Rok vydání: 2016 ISBN: 978-80-247-5806-0 Počet stran: 208 (alza.sk)

Podobné produkty ako Účetnictví, daně a audit v obchodních korporacích (978-80-247-5806-0) , Muzikoterapie a edukace (978-80-247-4238-0)

Kompostování a péče o půdu (80-247-0907-4)

Kompostování a péče o půdu (80-247-0907-4)
Detail

Elektronická kniha - autor Miroslav Kalina, 116 stran Druhé, aktualizované vydání publikace je určeno zahrádkářům, kteří kompost uznávají za nejpřirozenější prostředek ke zlepšování půdy a přispívají tak významně k ochraně životního prostředí. Poskytuje informace o tom, co lze kompostovat, jak připravit kompost, jaké jsou přípravky a přísady k jeho urychlení, jak vybírat vhodné stanoviště, popisuje speciální komposty, co všechno je nutné kontrolovat v průběhu kompostování, jak zamezit šíření škůdců v kompostu apod. Zodpovězeny jsou také nejčastější dotazy a upozorněno na chyby při kompostování. Závěr publikace je orientován na přípravu a péči o půdu, na její zlepšování, zvyšování úrodnosti. Text je doprovázen četnými tabulkami a černobílými kresbami. (alza.sk)

Podobné produkty ako Kompostování a péče o půdu (80-247-0907-4) , Css a xhtml (978-80-247-3897-0)

Choroby a škůdci na zahradě (978-80-271-0239-6)

Choroby a škůdci na zahradě (978-80-271-0239-6)
Detail

Elektronická kniha - autor Jaroslav Rod, 160 stran Rostliny samozřejmě nestačí jen sázet a zalévat. Abyste si mohli pochutnat na zdravých výpěstcích a aby vás těšil pohled na krásné a vitální rostliny na zahradě, je třeba se o ně starat i během vegetace. Někdy však může vaše úsilí překazit choroba, škůdce nebo jiné poškození rostlin. Důvodů bývá mnoho a ne každý zahrádkář je umí přesně určit.Přitom k tomu, abyste mohli účinně zakročit a zvolit nejvhodnější způsob likvidace zdravotního problému, musíte příčinu poškození správně identifikovat. A tady vám určitě pomůže konkrétními informacemi a bohatým obrazovým materiálem vybavená kniha na slovo vzatého odborníka, dlouholetého a zkušeného rostlinolékaře Jaroslava Roda.K této publikaci se budete často vracet, abyste vždy zvolili správný způsob ochrany nebo prevence proti chorobám a škůdcům na vašich zahradách. Je totiž přímo nadčasová! (alza.sk)

Podobné produkty ako Choroby a škůdci na zahradě (978-80-271-0239-6) , Náboženství a společnost (978-80-247-2427-0)

Dopravní nehody v soudním lékařství a soudním inženýrství (978-80-247-4308-0)

Dopravní nehody v soudním lékařství a soudním inženýrství (978-80-247-4308-0)
Detail

E-kniha - autor Miroslav Hirt, kolektiv a, 160 stran Monografie je určena jednak studentům lékařských fakult jako učební text ke zkoušce, dále pak pro postgraduální vzdělávání lékařů připravujících se k atestaci ze soudního lékařství, pro další vzdělávání policistů, státních zástupců a soudců zabývajících se dopravními nehodami a soudních inženýrů specializujících se na obor silniční doprava.Jednotlivé kapitoly obsahují nejčastější ale i vzácnější druhy poranění při jednotlivých typech nehod, rozdělených podle dopravních prostředků, tzn. osobní automobily, nákladní automobily, kolejová, jednostopá vozidla (motocykly a jízdní kola), letecké nehody, hromadná neštěstí a další (např. v souvislosti s použitím padáku, střetu se zvířaty...).Publikace je pro lepší porozumění doplněna jednoduchými obrázky. (alza.sk)

Podobné produkty ako Dopravní nehody v soudním lékařství a soudním inženýrství (978-80-247-4308-0) , Sestra a stres (978-80-247-3149-0)

Jak být přesvědčivý a neztratit se v davu (978-80-247-5385-0)

Jak být přesvědčivý a neztratit se v davu (978-80-247-5385-0)
Detail

Elektronická kniha - autor Karel Voříšek, Jitka Vysekalová, 224 stran Vydejte se spolu se zkušenými autory na čtivou a poutavou cestu od poznání vlastního já přes budování osobní image až k samotnému mluvení na veřejnosti, přesvědčivému vystupování a trikům a radám, jak vše zvládnout. Díky této knížce se nejen neztratíte v davu, ale neztratíte ani sami sebe! (alza.sk)

Podobné produkty ako Jak být přesvědčivý a neztratit se v davu (978-80-247-5385-0) , Coolman a já (978-80-247-4717-0)

Peklo v duši (978-80-247-5851-0)

Peklo v duši (978-80-247-5851-0)
Detail

Elektronická kniha - autor Tomáš Novák, 144 stran Hypománie — „báječný sluha, leč zlý pán“. I tak by se dalo psát o mánii, která je námětem této knihy a jejíž takřka „rodnou sestrou“ je tak známá deprese. O nich a o dalších stavech lidské psychiky píše psycholog PhDr. Tomáš Novák. Publikaci ocení rodinní příslušníci a blízcí osob zasažených maniodepresivní poruchou. Detaily knihy: Autor: Tomáš Novák Rok vydání: 2016 ISBN: 978-80-247-5851-0 Počet stran: 144 (alza.sk)

Podobné produkty ako Peklo v duši (978-80-247-5851-0) , Léčivé byliny v květináči a na zahradě (978-80-271-1005-6)

Management v ošetřovatelství (978-80-247-3871-0)

Management v ošetřovatelství (978-80-247-3871-0)
Detail

E-kniha - autor Ilona Plevová, kolektiv a, 304 stran Publikace je zaměřena nejen na management v ošetřovatelství, ale také na obecný management, management ve zdravotnictví, ošetřovatelský management, personální management atd. Je vhodná pro výuku studentů a podává všechny důležité informace z oblasti managementu tak, aby byli schopni se v této problematice orientovat. Kniha nabízí budoucím manažerům ve zdravotnictví na různých pozicích užitečné informace. (alza.sk)

Podobné produkty ako Management v ošetřovatelství (978-80-247-3871-0) , Peklo v duši (978-80-247-5851-0)

Křeček v utajení (978-80-247-2302-0)

Křeček v utajení (978-80-247-2302-0)
Detail

Elektronická kniha - autor Zuzana Pospíšilová, 72 stran, česky Toužíte po zvířátku? Například takový křeček… Co všechno byste s ním mohli podnikat! Jak byste si spolu vyhráli! Určitě by to byl skvělý kamarád. Ale co když doma kraluje kocour, který by ho mohl ulovit? I tohle se dá vyřešit. Tedy v případě, že máte štěstí jako Tom a pořídíte si to správné zvířátko. Jaké? Přečtěte si o Kamilovi! Další knížku z edice Čtení pro prvňáčky od oblíbené autorky Zuzany Pospíšilové vtipnými ilustracemi doprovodil Michal Sušina. (alza.sk)

Podobné produkty ako Křeček v utajení (978-80-247-2302-0) , Křeček v utajení (978-80-247-2302-0)

Muzikoterapie a edukace (978-80-247-4238-0)

Muzikoterapie a edukace (978-80-247-4238-0)
Detail

Elektronická kniha - autor Marie Beníčková, 248 stran Celou knihu provázejí dvě klíčová slova: muzikoterapie a edukace. Jde o první publikaci na českém trhu zaměřenou na problematiku výchovy a vzdělávání s pomocí hudby a psychosomatické muzikoterapie. Najdete v ní jak teoretické vymezení problematiky, tak metodické postupy, zásobník technik, konkrétní muzikoterapeutická cvičení a příklady z praxe. Autorka, muzikoterapeutka a vysokoškolská pedagožka, spoluzakladatelka známé terapeutické školy Akademie Alternativa, se zamýšlí nad alternativními metodami výuky, nad možnostmi jejich uplatnění v praxi a propojení se současným stavem českého školství. Součástí knihy je popis psychosomatické muzikoterapie a metod, které jsou používány při řešení problémů ve školním i mimoškolním prostředí. Kniha se podrobně věnuje muzikoterapeutické metodě Hudebně-edukační terapie (HET) a Werbeck metodě, která odkrývá možnosti práce s hlasem laiků i profesionálů. V... (alza.sk)

Podobné produkty ako Muzikoterapie a edukace (978-80-247-4238-0) , Management v ošetřovatelství (978-80-247-3871-0)

Náboženství a společnost (978-80-247-2427-0)

Náboženství a společnost (978-80-247-2427-0)
Detail

E-kniha - autor Dalibor Hejna, 200 stran Kniha Náboženství a společnost - Věda o náboženství a její historické kořeny představuje uvedení do religionistické problematiky. Autor se zabývá obecnou charakteristikou religionistiky, vymezením jejího předmětu a metod, otázkou postavení náboženství v současném světě, typologií náboženství a historickými kořeny religionistiky, počínaje nejstaršími teoriemi náboženství ve starověkém Řecku a Římě a konče deistickou koncepcí náboženství v 18. století a jejím překonáním v dílech Davida Huma a Immanuela Kanta. (alza.sk)

Podobné produkty ako Náboženství a společnost (978-80-247-2427-0) , Účetnictví, daně a audit v obchodních korporacích (978-80-247-5806-0)

Sestra a stres (978-80-247-3149-0)

Sestra a stres (978-80-247-3149-0)
Detail

E-kniha - autor Jaro Křivohlavý, 128 stran Knížka se snaží odpovědět na otázky, jak zvládat stresové okamžiky, a nabízí řešení tísnivých životních situací z pohledu psychologa. Poskytuje řadu podnětů a rad, jak zvládat těžkosti a každodenní povinnosti, co dělat a čeho se naopak vyvarovat. Zabývá se i psychologií zdraví a kvalitou života. Je určena sestrám a pracovníkům nelékařských oborů.Autor v knize zúročuje i své - již více než 50leté - zkušenosti práce v psychologii a současně více než 30 let praxe v oblasti zdravotnictví. (alza.sk)

Podobné produkty ako Sestra a stres (978-80-247-3149-0) , Kolektivizace a vyhánění sedláků z půdy (978-80-702-1902-7)

CSS a XHTML (978-80-247-3897-0)

CSS a XHTML (978-80-247-3897-0)
Detail

E-kniha - autor David Procházka, 176 stran Chcete-li se pustit do vytvoření vlastního webu či ohromovat své okolí vlastními profesionálními a dynamickými webovými stránkami, a nejste si přitom zcela jisti postupy, pak jednoduše nemůžete ponechat stranou tohoto průvodce, který vás provede krok za krokem kompletní tvorbou webových stránek. Vedle úvodních informací o možnostech hostingu, kam a jak umístit své stránky, základů jazyka XHTML a kaskádových stylů CSS, se naučíte správně sestavit své stránky či naplno využívat vlastností a možností CSS. Zdrojové kódy uvedené v této knize si můžete stáhnout z webových stránek Grady. Díky tomu si vyzkoušíte všechny příklady bez náročného přepisování. (alza.sk)

Podobné produkty ako CSS a XHTML (978-80-247-3897-0) , Divočina v zahradě

Coolman a já (978-80-247-4717-0)

Coolman a já (978-80-247-4717-0)
Detail

Elektronická kniha - autor Rüdiger Bertram, Heribert Schulmeyer, 176 stran COOLMAN je opět tady! Káj a jeho věrný společník se vracejí v druhém komiksovém románu z oblíbené knižní série. Čtrnáct dní v Londýně! Nezní to skvěle? S COOLMANEM to rozhodně pohodička nebude. Jak už jste si u těch dvou kumpánů asi zvykli, o katastrofy není nouze! Zkrátka opět cool čtení - a nejen pro puberťáky. (alza.sk)

Podobné produkty ako Coolman a já (978-80-247-4717-0) , Život v zahradě

Doprovázení v ošetřovatelství I (978-80-247-5710-0)

Doprovázení v ošetřovatelství I (978-80-247-5710-0)
Detail

Elektronická kniha - autor Lenka Špirudová, 144 stran Klíčové dovednosti, které české zdravotní sestry potřebují, aby mohly správně poskytovat kvalitní péči, podporu a doprovázení pacientů. Detaily knihy: Autor: Lenka Špirudová Rok vydání: 2015 ISBN: 978-80-247-5710-0 Počet stran: 144 (alza.sk)

Podobné produkty ako Doprovázení v ošetřovatelství I (978-80-247-5710-0) , Voda a kanalizace v domě a bytě (80-247-0800-0)

Podnik v časech krize (978-80-247-3136-0)

Podnik v časech krize (978-80-247-3136-0)
Detail

E-kniha - autor Eva Kislingerová, 208 stran Kniha Podnik v časech krize je prvním českým zhodnocením vývoje let 2007 až 2009 z pohledu firem, hodnocení jejich chování a reakcí na ekonomický vývoj. Autorka vyzbrojena na jedné straně rozsáhlým teoretickým zázemím, na straně druhé pak statistickými výsledky a zejména daty z řady zkoumání uskutečněných různými institucemi, mj. VŠE v Praze, v textu nejen analyzuje krizové období světového hospodářství, ale především vyvozuje některé závěry o chování podniků v takových zlomových obdobích. Řada z těchto závěrů ostře polemizuje nejen s tradičními, ale ještě více s aktuálně preferovanými teoriemi a přístupy managementu, když autorka do značné míry kritizuje mnoho metod používaných vedením tuzemských firem. Pointou knihy je pak teze, podle níž je nutné - jako přípravu na další finanční krizi - uskutečnit v relativně krátké době několika let reformu finančního hospodaření firem, především pak posílit výrazně jejich vlastní... (alza.sk)

Podobné produkty ako Podnik v časech krize (978-80-247-3136-0)

Lobbing v moderních demokraciích (978-80-247-3165-0)

Lobbing v moderních demokraciích (978-80-247-3165-0)
Detail

E-kniha - autor Karel B. Müller, Šárka Laboutková, Petr Vymětal, 256 stran Ačkoli je lobbing veřejností nazírán jako něco podezřelého, jedná se o běžnou součást fungování liberálních demokracií, která přináší celé společnosti jak řadu výhod, tak i potenciálních problémů. Velmi úzce je spojen s problematikou reprezentace zájmů, se zájmovými skupinami a fungováním občanské společnosti. Kniha Lobbing v moderních demokraciích osvětluje roli lobbingu jako jedné z možných legitimních a legálních technik prosazování vlivu v moderních demokraciích. Zabývá se popisem lobbistické praxe ve vybraných kontextech. Publikace je určena zejména studentům humanitních a sociálně vědních oborů, odborným pracovníkům, pracovníkům veřejné správy, lidem zaměstnaným ve veřejném, firemním i neziskovém sektoru. (alza.sk)

Podobné produkty ako Lobbing v moderních demokraciích (978-80-247-3165-0)

Vlci v rouše beránčím (978-80-247-5653-0)

Vlci v rouše beránčím (978-80-247-5653-0)
Detail

Elektronická kniha - autor George Simon, 176 stran Manipulativní lidé jsou všude mezi námi a mají dva cíle: zvítězit a vypadat u toho dobře. Jejich oběti si často nejsou téměř vědomy, co se vlastně děje. Tato kniha vám otevře oči! Nebuďte už jenom ovládanou ovcí. Naučte se odhalovat vlky a převezměte nad nimi kontrolu! (alza.sk)

Podobné produkty ako Vlci v rouše beránčím (978-80-247-5653-0)

Móda v ulicích protektorátu (978-80-247-5020-0)

Móda v ulicích protektorátu (978-80-247-5020-0)
Detail

E-kniha - autor Miroslava Burianová, 288 stran Období Protektorátu Čechy a Morava (1939-1945) patří k nejsmutnějším kapitolám našich moderních dějin. Ruku v ruce s rostoucím útlakem ze strany okupačních orgánů se neustále zhoršovaly i životní podmínky obyvatelstva. Z pultů obchodů zmizely kromě potravin i kosmetika, látky a boty. Avšak ani v době všeobecného nedostatku a přídělového systému se ženy nevzdaly touhy po elegantním slušivém oděvu. Doba přinesla nové úsporné střihy, kombinování a přešívání, ale i změny linie. Vyprávění o životě a oděvu všedním i svátečním zavede čtenáře na plesy plné hvězd stříbrného plátna, jako byly Adina Mandlová nebo Lída Baarová, na Pražský hrad i do továren a protektorátních domácností. Detaily knihy: Autor: Miroslava Burianová Rok vydání: 2013 ISBN: 978-80-247-5020-0 Počet stran: 288 (alza.sk)

Podobné produkty ako Móda v ulicích protektorátu (978-80-247-5020-0)

Prezentace v marketingových komunikacích (978-80-247-3123-0)

Prezentace v marketingových komunikacích (978-80-247-3123-0)
Detail

E-kniha - autor Ladislav Kopecký, 160 stran Dnešní svět křižují miliardy nejrůznějších sdělení a informací. Přes dynamický rozvoj elektronických médií a technologií patří k ironii dnešní doby, že komunikace ve světě se stává stále obtížnější. Ukazuje se, že strukturovaná a srozumitelná komunikace, kterou přivedl na svět marketing, by se měla stát součástí a hlavním námětem globálního výchovného programu. Právě prezentace není ničím jiným než jedním z mnoha nástrojů osobní marketingové komunikace. Stává se každodenním chlebem nejen v marketingu - bez schopnosti prezentovat se dnes neobejde téměř nikdo. Kniha obsahuje základní definice prezentačních dovedností z hlediska talentu, disciplíny a technik. Přináší systém plánování a organizace prezentace, analyzuje cílovou skupinu, které je obsah prezentace určen, doporučuje prezentační nástroje a pomůcky, technologie přípravy. Uvádí přehled základních stylových přístupů, nedostatků a chyb a nezapomíná ani na virtuální... (alza.sk)

Podobné produkty ako Prezentace v marketingových komunikacích (978-80-247-3123-0)

Egypt - V nitru pyramidy (978-80-247-4759-0)

Egypt - V nitru pyramidy (978-80-247-4759-0)
Detail

E-kniha - autor Veronika Válková, 176 stran Tentokrát atlas poslal Báru do minulosti sice za dne, ale zato ji šoupl skoro doprostřed Nilu, ve kterém se proháněli hladoví krokodýli. Ještě že byl poblíž šťastnou náhodou lovec Maimose! Nebo to snad nebyla náhoda? Je možné, že Maimose na místo přivedla kočičí bohyně Bastet, aby si na Báře krokodýli nepochutnali? Ať tak či onak, zdá se, že Bastet má s Bárou určité plány. Když totiž Bára v jejím chrámu usne, zelenooká bohyně jí ve snu předá tajemný vzkaz: Ušlechtilé srdce a síla lva nechť duši Réovu doprovodí k bílým zdem - zesnulý Velký bůh nesmí zemřít! Sachmet tě volá! Pátrání po smyslu vzkazu přivede Báru, Maimose a jeho bratra Neferiba nejen na stopu spiknutí proti egyptskému králi Menkauréovi (to je další dějepisný švindl, Egypťané vůbec neznají slovo faraon!), ale nakonec až do samého nitra pyramidy... (alza.sk)

Podobné produkty ako Egypt - V nitru pyramidy (978-80-247-4759-0)

Předškoláci v pohybu 3 (978-80-247-3590-0)

Předškoláci v pohybu 3 (978-80-247-3590-0)
Detail

E-kniha - autor Hana Volfová, Ilona Kolovská, 120 stran Publikace určená cvičitelkám a učitelkám v mateřských školách je další v pořadí úspěšných knih, které se zabývají všestrannou pohybovou průpravou dětí předškolního věku. Autorky sestavily bohatý zásobník konkrétních cvičebních jednotek s ukázkami pohybových činností v různých modifikacích. Jako motivační prvky využily opět zvířátka, tentokrát opici a lva. Součástí je i metodika pohybové průpravy pro věkovou kategorii 3-6 let včetně struktury a průběhu cvičení. Pohybové činnosti jsou řazeny metodicky, s využitím různého tradičního i netradičního náčiní a nářadí. Text je doplněn názornými inspirativními fotografiemi a obrázky, které už předem navodí tu správnou cvičební atmosféru. (alza.sk)

Podobné produkty ako Předškoláci v pohybu 3 (978-80-247-3590-0)

Marketing v cestovním ruchu (978-80-247-4209-0)

Marketing v cestovním ruchu (978-80-247-4209-0)
Detail

E-kniha - autor Dagmar Jakubíková, 320 stran Druhé vydání úspěšné publikace reaguje na vývoj ve společnosti a ekonomice, je upraveno a doplněno o aktuální poznatky z oblasti teorie i praxe v cestovním ruchu. První část se nadále zabývá volným časem, který je jednou z podmínek rozvoje cestovního ruchu, dále cestovním ruchem samotným, službami spojenými s cestovním ruchem, destinacemi a marketingovými principy. Oproti prvnímu vydání je více prostoru věnováno analýze marketingového prostředí, výzkumu trhu, kupnímu chování zákazníků a procesu výběru cílových trhů. Zcela nově je v první části zařazen text o repositioningu a rebrandingu. Druhá část knihy věnující se marketingovým nástrojům je kompletně inovována. Autorka popisuje podstatu a funkci jednotlivých nástrojů marketingového mixu, přičemž je zdůrazněn pohled zákazníka pomocí "Cs". Celá kniha je také doplněna o nové praktické příklady. Publikaci ocení především studenti vysokých škol, podnikatelé a další lidé,... (alza.sk)

Podobné produkty ako Marketing v cestovním ruchu (978-80-247-4209-0)

Výukové metody v pedagogice (978-80-247-4100-0)

Výukové metody v pedagogice (978-80-247-4100-0)
Detail

E-kniha - autor Lucie Zormanová, 160 stran Jedinečný didaktický text se komplexně zabývá tématem výukových metod - jejich vývojem a klasifikací. Popisuje jak metody tradiční, tak inovativní a snaží se je přehledně a pomocí názorných příkladů přiblížit čtenářům, a poskytnout tak inspiraci při přípravě moderní výuky. Publikace patří k základní výbavě každého studenta učitelských oborů a každého pedagoga. (alza.sk)

Podobné produkty ako Výukové metody v pedagogice (978-80-247-4100-0)

Septické stavy v intenzivní péči (978-80-247-5215-0)

Septické stavy v intenzivní péči (978-80-247-5215-0)
Detail

Elektronická kniha - autor Dana Streitová, Renáta Zoubková a kolektiv, 164 stran Publikace představuje souhrn poznatků a zkušeností, které je nutné implementovat do klinické praxe v rámci prevence septických stavů. (alza.sk)

Podobné produkty ako Septické stavy v intenzivní péči (978-80-247-5215-0)

Klinické doporučené postupy v ošetřovatelství (978-80-247-5426-0)

Klinické doporučené postupy v ošetřovatelství (978-80-247-5426-0)
Detail

Elektronická kniha - autor Darja Jarošová, 144 stran Klinické doporučené postupy (KDP), jejich definování, charakteristika, tvorba a implementace v praxi. Publikace seznamuje českou ošetřovatelskou komunitu s problematikou a využitím KDP v ošetřovatelské praxi. Detaily knihy: Autor: Darja Jarošová Rok vydání: 2016 ISBN: 978-80-247-5426-0 Počet stran: 144 (alza.sk)

Podobné produkty ako Klinické doporučené postupy v ošetřovatelství (978-80-247-5426-0)

Ošetřovatelská diagnostika v práci sestry (978-80-247-5538-0)

Ošetřovatelská diagnostika v práci sestry (978-80-247-5538-0)
Detail

Elektronická kniha - autor Alexandra Archalousová, 208 stran Stanovení ošetřovatelských diagnóz sestrou vychází z identifikace potřeb nemocného a z pojmenování problémů, které nemoc přináší a na jejichž řešení se sestra podílí ošetřovatelskou péčí. Detaily knihy: Autor: Alexandra Archalousová Rok vydání: 2015 ISBN: 978-80-247-5538-0 Počet stran: 208 (alza.sk)

Podobné produkty ako Ošetřovatelská diagnostika v práci sestry (978-80-247-5538-0)

Lov zvěře v našich honitbách (978-80-247-3644-0)

Lov zvěře v našich honitbách (978-80-247-3644-0)
Detail

E-kniha - autor Josef Drmota, 384 stran Publikace Lov zvěře v našich honitbách je kniha, která komplexně popisuje problematiku současného lovu v podmínkách naší myslivosti. Vyčerpávajícím způsobem se zaobírá rozdělením aktuálních loveckých metod s přihlédnutím ke zvláštnostem lovu vybraných druhů zvěře. Zároveň přináší bohaté odkazy na historii celého oboru, včetně popisu metod používaných myslivci v průběhu předchozích staletí. Publikace neopomíjí ani další souvislosti lovu zvěře, který chápe jako významný prvek v životě současného venkova, vymezuje jeho pozici v rámci ostatních mysliveckých aktivit a zdůrazňuje jeho krajinářský, ekologický, kulturní i ekonomický význam. Zvýrazněná je zde zejména chovatelská funkce lovu, který je nedílnou součástí péče o zvěř žijící v kulturní krajině a dotvářející životní prostředí celé společnosti. (alza.sk)

Podobné produkty ako Lov zvěře v našich honitbách (978-80-247-3644-0)

Krize a krizová intervence (978-80-247-5327-0)

Krize a krizová intervence (978-80-247-5327-0)
Detail

Elektronická kniha - autor Naděžda Špatenková, 288 stran Co je to krize? Co lidé v krizi prožívají? Kdo, a hlavně JAK jim může pomoci? To jsou základní otázky, na něž renomovaní čeští autoři hledají odpovědi. Pokusili se identifikovat jednotlivé kroky, které můžete při poskytování krizové intervence sledovat, a provázet tak klienta jeho krizí. (alza.sk)

Podobné produkty ako Krize a krizová intervence (978-80-247-5327-0)

Public relations a politika (978-80-247-3376-0)

Public relations a politika (978-80-247-3376-0)
Detail

E-kniha - autor Jozef Ftorek, 192 stran Ojedinělá publikace uznávaného českého autora seznamuje se základními otázkami i technikami mocenské a politické praxe při řízení celospolečenských záležitostí v prostředí moderní, masové společnosti. Mocenské elity reprezentované zejména představiteli politické a hospodářské moci potřebují pro svou vládu souhlas, pochopení a spolupráci veřejnosti, která politiky zmocňuje k řízení veřejných záležitostí. Veřejnost na ně svou volbou do značné míry přenáší i vlastní osudy, jež jsou s politickým řízením celospolečenských procesů úzce spojeny. Vztah mezi mocenskou elitou a veřejností je v rozvinutých, liberálně demokratických státech velmi sofistikovaně pěstován prostřednictvím nástrojů a technik vztahů s veřejností - public relations. Kdo pochopí a zvládne zásadní otázky teorie a praxe PR (ovlivňování mínění) - vytváření souhlasu mezi občany, získává možnost výrazněji kontrolovat svůj vlastní osud v prostředí moderní či... (alza.sk)

Podobné produkty ako Public relations a politika (978-80-247-3376-0)

Výtvarné hrátky a pohádky (978-80-247-1789-0)

Výtvarné hrátky a pohádky (978-80-247-1789-0)
Detail

E-kniha - autor Petra Vondrová, 120 stran Filípkovi je pět let. Má sestřičku Zuzanku, které jsou tři roky a velice ráda si hraje se svým starším bráškou a maminkou. Společně poznávají různé výtvarné materiály a tvoří z nich zajímavá dílka. Připojte se k nim a vytvořte se svými dětmi něco pěkného z modelíny, papírových krabic či drátků a papírů. Nic není nemožné. Nenajdete snad materiál, ze kterého byste nevytvořili něco krásného. Stačí to jen zkusit. A nezapomeňte své ratolesti za dobře vykonanou práci odměnit nějakou pěknou pohádkou nebo básničkou. Inspiraci opět najdete u Filípka se Zuzankou. (alza.sk)

Podobné produkty ako Výtvarné hrátky a pohádky (978-80-247-1789-0)

Dítě a rozvod rodičů (978-80-247-3181-0)

Dítě a rozvod rodičů (978-80-247-3181-0)
Detail

E-kniha - autor Ilona Špaňhelová, 184 stran, česky Rozvod nebo rozchod rodičů je pro dítě vždy náročnou životní situací. Je před ni postaveno a nezbývá mu nic jiného než se s tím smířit a tuto skutečnost přijmout. Mnohdy má však různá úskalí. A právě proto přišla na svět tato kniha, která má za úkol usnadnit rodičům orientaci v projevech dítěte a pomáhá jim najít cestu, jak dítěti pomoci. Povzbuzuje rodiče v komunikaci o tom, co se děje v rodině, ukazuje, jak dítě připravit na rozchod. Renomovaná česká autorka popisuje i možné způsoby výchovy dítěte po rozvodu, její přínosy pro dítě a případná rizika. (alza.sk)

Podobné produkty ako Dítě a rozvod rodičů (978-80-247-3181-0)

Psychologie práce a organizace (978-80-247-3701-0)

Psychologie práce a organizace (978-80-247-3701-0)
Detail

E-kniha - autor Irena Wagnerová, a kolektiv, 160 stran Publikace mapuje současnou psychologii práce a organizace. Na úvod se věnuje etickým aspektům v psychologii práce a organizace a certifikaci Europsycholog, v další části se zaměřuje na nové metody (např. Vienna Test System, Hoganovy testy nebo nový dotazník typologie osobnosti — GPOP). Dále se zabývá pracovním hodnocením a jeho méně obvyklými aspekty, snižováním stavů pracovníků, procesem uvolňování a hledáním dalšího uplatnění pro uvolněné zaměstnance. Tři statě na toto téma zahrnují jak psychologické aspekty, tak faktory makroekonomické. V závěru autoři věnují pozornost kontraproduktivnímu pracovnímu chování, což je nový pojem, u nás zatím nedostatečně popsaný, a problematice mobbingu. Publikace je určena čtenářům z řad studentů psychologie, andragogiky i ekonomických oborů a odborníkům v těchto oborech a v praxi, zejména personalistům. (alza.sk)

Podobné produkty ako Psychologie práce a organizace (978-80-247-3701-0)

Údržba chaty a chalupy (978-80-247-3194-0)

Údržba chaty a chalupy (978-80-247-3194-0)
Detail

Elektronická kniha - autor Miroslav Koubek, 128 stran Publikace je určená pro majitele chat a chalup a všechny domácí kutily, kteří se zajímají jak svépomocí udržovat či renovovat nemovitost. Autor v jasné a srozumitelné formě nabízí široké veřejnosti praktické, řemeslnické rady týkající se údržby a renovace oken, dveří, malby, fasády, tapetování, střešní krytiny, dřevěných konstrukcí od podlahy přes nábytek až po střechu. Jasně a srozumitelně popisuje jednak správné pracovní postupy a správný výběr a aplikaci renovačních materiálů, jednak chyby, kterých se někteří kutilové dopouštějí při údržbě a opravách, a které mohou znehodnotit celé snažení. Detaily knihy: Autor: Miroslav Koubek Rok vydání: 2010 ISBN: 978-80-247-3194-0 Počet stran: 128 (alza.sk)

Podobné produkty ako Údržba chaty a chalupy (978-80-247-3194-0)

Psychologie práce a organizace (978-80-247-3701-0)

Psychologie práce a organizace (978-80-247-3701-0)
Detail

E-kniha - autor Irena Wagnerová, kolektiv a, 160 stran Publikace mapuje současnou psychologii práce a organizace. Na úvod se věnuje etickým aspektům v psychologii práce a organizace a certifikaci Europsycholog, v další části se zaměřuje na nové metody (např. Vienna Test System, Hoganovy testy nebo nový dotazník typologie osobnosti — GPOP). Dále se zabývá pracovním hodnocením a jeho méně obvyklými aspekty, snižováním stavů pracovníků, procesem uvolňování a hledáním dalšího uplatnění pro uvolněné zaměstnance. Tři statě na toto téma zahrnují jak psychologické aspekty, tak faktory makroekonomické. V závěru autoři věnují pozornost kontraproduktivnímu pracovnímu chování, což je nový pojem, u nás zatím nedostatečně popsaný, a problematice mobbingu. Publikace je určena čtenářům z řad studentů psychologie, andragogiky i ekonomických oborů a odborníkům v těchto oborech a v praxi, zejména personalistům. (alza.sk)

Podobné produkty ako Psychologie práce a organizace (978-80-247-3701-0)
Hnojení půdy a kompostování v zahradě (978-80-247-5848-0), Hnojení v zahradě (80-247-1275-X), Sklepy v zahradě (978-80-247-3798-0), V zahradě zášti (978-80-277-0178-0), Kámen v okrasné zahradě (978-80-247-2515-4), Skalničky v moderní zahradě (978-80-247-1935-1), Čarověníky v naší zahradě (978-80-247-3042-4), Živé ploty v zahradě (978-80-247-2324-2), Kompostování a péče o půdu (80-247-0907-4), Potůčky, kaskády a vodotrysky v zahradě (80-247-0528-1), Sanitky v Československu a Česku (978-80-247-5864-0), Diverzanti a agenti v akci (978-80-247-5103-0), Pravda a lež v partnerství (978-80-247-1846-0), Buďte v klidu a použijte afirmaci (978-80-247-4663-0), Programování v Excelu 2010 a 2013 (978-80-247-5033-0), Orchideje na zahradě (80-247-1640-2), Muzikoterapie a edukace (978-80-247-4238-0), CSS a XHTML (978-80-247-3897-0), Náboženství a společnost (978-80-247-2427-0), Sestra a stres (978-80-247-3149-0), Coolman a já (978-80-247-4717-0), Léčivé byliny v květináči a na zahradě (978-80-271-1005-6), Peklo v duši (978-80-247-5851-0), Křeček v utajení (978-80-247-2302-0), Management v ošetřovatelství (978-80-247-3871-0), Účetnictví, daně a audit v obchodních korporacích (978-80-247-5806-0), Kolektivizace a vyhánění sedláků z půdy (978-80-702-1902-7), Divočina v zahradě, Život v zahradě, Voda a kanalizace v domě a bytě (80-247-0800-0)