Investování na kapitálových trzích - 3. vydání (999-00-018-4966-5)

Produkt Investování na kapitálových trzích - 3. vydání (999-00-018-4966-5) sme našli 50+x, pokiaľ to nie je to čo hľadáte, skúste frázu Investování na kapitálových trzích - 3. vydání (999-00-018-4966-5) upraviť a produkt hľadať znova.

Investování na kapitálových trzích - 3. vydání (999-00-018-4966-5)

Investování na kapitálových trzích - 3. vydání (999-00-018-4966-5)
Detail

Elektronická kniha - autor Jitka Veselá, 952 stran Kniha nahlíží na problematiku kapitálových trhů velmi komplexně a z mnoha úhlů pohledu. Obecnými aspekty kapitálových trhů počínaje, přes konkrétní témata investičních instrumentů, valuačních metod, principů dílčích analýz a teorií, funkcí jednotlivých tržních účastníků, typy investičních obchodů a poskytovaných investičních služeb či praktickým využitím statistických nástrojů a metod určených pro vědecké i profesionální zkoumání konče. Třetí přepracované a rozšířené vydání v rámci širšího okruhu odborné veřejnosti již renomované odborné knižní publikace velmi dobře slouží nejen jako jeden z hlavních zdrojů výuky odborných kurzů zaměřených na investování, kapitálové trhy či burzovní obchody na magisterských stupních ekonomických vysokých škol, ale díky své srozumitelnosti a praktičnosti také laickým čtenářům, kteří se o téma kapitálových trhů teprve začínají zajímat. (alza.sk)

Podobné produkty ako Investování na kapitálových trzích - 3. vydání (999-00-018-4966-5) , Investování na kapitálových trzích - 3. vydání (999-00-018-4966-5)

Sebeřízení vedoucího pracovníka ve školství, 2., aktualizované vydání (999-00-018-4960-3)

Sebeřízení vedoucího pracovníka ve školství, 2., aktualizované vydání (999-00-018-4960-3)
Detail

Elektronická kniha - autor Michaela Tureckiová, 107 stran Pracujete ve školství, vedete nebo chcete vést ostatní a přitom potřebujete občas poradit, jak vést sami sebe? Pak je publikace Sebeřízení vedoucího pracovníka ve školství určena právě (ale nejen) vám. Text knihy je kombinací teoretických východisek a reflexe současné praxe s uvedením řady příkladů, podnětů k zamyšlení, návodů i testů, které vám umožní zjistit vaše momentální nastavení. Pro přehlednost je celá publikace rozdělená do tří kapitol: Sebepoznání; Práce s časem a Problematika stresu a syndromu vyhoření. První kapitola je zaměřená na vysvětlení významu sebepoznání pro efektivní práci ředitele školy, druhá je pak zamyšlením nad základní otázkou, co je čas a jak ho využít ve prospěch plnění dlouhodobých a krátkodobých cílů ředitelů škol. Třetí kapitola se věnuje zejména problematice syndromu vyhoření v návaznosti na vliv stresu. (alza.sk)

Podobné produkty ako Sebeřízení vedoucího pracovníka ve školství, 2., aktualizované vydání (999-00-018-4960-3) , Právník na rožni (999-00-018-4713-5)

Společnost s ručením omezeným z účetního a daňového pohledu - 4. vydání (999-00-018-4490-5)

Společnost s ručením omezeným z účetního a daňového pohledu - 4. vydání (999-00-018-4490-5)
Detail

Elektronická kniha - autor Jiří Vychopeň, 248 stran Čtvrté vydání publikace je zaměřeno na řešení konkrétních případů z praxe, týkajících se s. r. o. od jejího založení až po zánik. Za tím účelem bylo do publikace zařazeno celkem 200 nejčastějších a nejzajímavějších dotazů čtenářů, zaměřených na právní, účetní a daňové problematiky této právní formy obchodní společnosti, včetně stanovisek řady renomovaných daňových odborníků k těmto dotazům. Dotazy a odpovědi jsou v publikaci rozděleny do jednotlivých kapitol podle tematického zaměření. Každá odpověď je doprovázena odkazy na související právní úpravu. Na závěr publikace si čtenáři mohou ověřit své znalosti o s. r. o. v krátkém testu. Publikace vychází z právního stavu k 1. 1. 2019. (alza.sk)

Podobné produkty ako Společnost s ručením omezeným z účetního a daňového pohledu - 4. vydání (999-00-018-4490-5) , Sebeřízení vedoucího pracovníka ve školství, 2., aktualizované vydání (999-00-018-4960-3)

Žaloba v civilním řízení - 2. vydání (999-00-018-5817-9)

Žaloba v civilním řízení - 2. vydání (999-00-018-5817-9)
Detail

Elektronická kniha - autor Karel Svoboda, 232 stran, česky V druhém vydání monografie Žaloba v civilním řízení se autor (soudce Nejvyššího soudu České republiky) vrací k pojmu žaloby, jejích druhů a jejích účinků a podrobně vysvětluje veškeré související problémy a náležitosti žaloby. Autor se tématu věnuje z pohledu své dlouholeté soudcovské zkušenosti, a proto řeší především praktické problémy, které vznikají například v souvislosti s posuzováním žalobních vad. Kniha se zabývá i otázkou totožnosti skutku, mírou určitosti žalobního petitu a věnuje se i úkonům, kterými žalobce disponuje s řízením po podání žaloby. Kniha je určena jak advokátům, právníkům a advokátním koncipientům, tak i studentům práv, případně širší veřejnosti, která se chce o daném tématu poučit a pochopit procesy týkající se žaloby v civilním řízení. (alza.sk)

Podobné produkty ako Žaloba v civilním řízení - 2. vydání (999-00-018-5817-9) , Karmatikon (999-00-018-5202-3)

Trestní právo procesní - 7., aktualizované vydání (999-00-018-5491-1)

Trestní právo procesní - 7., aktualizované vydání (999-00-018-5491-1)
Detail

Elektronická kniha - autor autorů kolektiv a Více autorů, 952 stran, česky Sedmé vydání učebnice Trestní právo procesní reaguje na nejnovější legislativu a judikaturu v oblasti trestního práva. Reflektuje i úpravu mimo trestní řád a trestní zákoník, zejména v reakci na přijetí velké novely zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních (provedené zák. č. 178/2018 Sb.), zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim (provedené zák. č. 183/2016 Sb.) a zákona o obětech trestných činů (provedené zák. č. 56/2017 Sb.). Výklad tak reaguje na aktuální vývoj českého trestního procesu i na jeho pokračující europeizaci a užší mezinárodní spolupráci. Učebnice obsahuje řadu názorných příkladů a odkazů na judikaturu. Je určena především studentům právnických fakult jako základní studijní pomůcka pro výuku v kurzech trestního práva. Autory učebnice jsou pedagogové všech čtyř právnických fakult, Policejní akademie a zástupci odborné... (alza.sk)

Podobné produkty ako Trestní právo procesní - 7., aktualizované vydání (999-00-018-5491-1) , Útěk (999-00-018-5455-3)

Nejčastější chyby a omyly účetních - 2. vydání (999-00-018-5490-4)

Nejčastější chyby a omyly účetních - 2. vydání (999-00-018-5490-4)
Detail

Elektronická kniha - autor Lenka Dvořáková, 212 stran, česky Publikace je užitečnou praktickou pomůckou každého účetního. Nabízí přehled nejčastějších případů účetních chyb spolu s návodem na jejich odstranění a uvedením správného řešení. Pro snadnou orientaci je publikace rozdělena do jednotlivých kapitol podle účetních oblastí. Nejedná se o výkladovou učebnici, ale praktickou pomůcku, která by se měla stát součástí pracovního stolu účetního. Druhé vydání je aktualizováno k právnímu stavu 1. 4. 2019. Lenka Dvořáková je daňovou poradkyní a certifikovanou účetní, členkou Komory daňových poradců ČR, členkou Komory certifikovaných účetních, členkou Sekce účetnictví a Sekce daně z příjmů právnických osob Komory daňových poradců ČR. Vystudovala ekonomickou vysokou školu se zaměřením na účetnictví a finanční řízení podniku, dále absolvovala právní vzdělání pro daňové poradenství. V oblasti účetnictví se pohybuje od roku 1995, vede vlastní účetní a daňovou... (alza.sk)

Podobné produkty ako Nejčastější chyby a omyly účetních - 2. vydání (999-00-018-5490-4) , Zlatokopka (999-00-018-4353-3)

Pedagogický proces a jeho řízení - 2. aktualizované vydání (999-00-018-1177-8)

Pedagogický proces a jeho řízení - 2. aktualizované vydání (999-00-018-1177-8)
Detail

Elektronická kniha - autor Václav Trojan, 92 stran Bez pedagogického procesu nemůže existovat žádná škola. O této skutečnosti svědčí i druhé vydání publikace Pedagogický proces a jeho řízení, které se mu věnuje z různých úhlů pohledu. Kniha je netradičně rozdělena na tři základní části nazvané Získání žáka, Udržení žáka a Kultivace žáka a ukazuje, co všechno školní práci ovlivňuje. Je tak vytvořen celostní pohled na pedagogický proces, zohledňující například funkce školy, faktory výběru školy, školní vzdělávací program či kritéria kvalitní školy. Publikace je určena všem, kdo se ve škole pohybují, kdo se o současnou školu zajímají, chtějí jí více porozumět i nahlédnout pod pokličku každodenního školního života. Mezi čtenáře tak mohou patřit ředitelé škol, jejich zástupci, pedagogové, rodiče, inspektoři, zřizovatelé i další lidé, kteří považují školu za nedílnou součást moderní společnosti. (alza.sk)

Podobné produkty ako Pedagogický proces a jeho řízení - 2. aktualizované vydání (999-00-018-1177-8) , Hluchavky (999-00-018-1297-3)

Elektrické instalace v bytové a občanské výstavbě (sedmé – aktualizované vydání) (999-00-018-5198-9)

Elektrické instalace v bytové a občanské výstavbě (sedmé – aktualizované vydání) (999-00-018-5198-9)
Detail

E-kniha - autor Ing. Karel Dvořáček, 114 stran, česky Príručka obsahuje základné kritériá pre projektovanie a realizáciu elektrických inštalácií v bytových domoch, rodinných domčekoch a objektoch občianskej výstavby aj s prihliadnutím k špecifickým potrebám osôb so zdravotným postihnutím. Aj v tomto siedmom vydaní je kladený dôraz na realizáciu elektrických inštalácií v nadstavbách, dostavbách, vstavbách, čiastočných alebo celkových rekonštrukciách jednotlivých bytov alebo kompletných elektrorozvodov v objekte bytového domu či objektu občianskej výstavby. Príručka sa podrobne venuje špecifické problematike projektovania vnútorných elektrických rozvodov vrátane stanovenia vhodných elektrických spotrebičov podľa parametrov domácnosti. V nadväznosti na špecifické vonkajšie vplyvy sú ukázané postupy pre voľbu a ukladanie elektrických zariadení v súlade s STN 33 2000-5-51 ed. 3 a STN 33 2000-5-52 ed. 2 a vybranými stavebnými konštrukciami. Sú tu tiež uvedené... (alza.sk)

Podobné produkty ako Elektrické instalace v bytové a občanské výstavbě (sedmé – aktualizované vydání) (999-00-018-5198-9) , Titanic (999-00-018-5026-5)

Dimenzování a jištění elektrických zařízení – tabulky a příklady (páté – aktualizované vydání) (999-00-018-4468-4)

Dimenzování a jištění elektrických zařízení – tabulky a příklady (páté – aktualizované vydání) (999-00-018-4468-4)
Detail

Elektronická kniha - autor Ing. Michal Kříž, 220 stran Svazek 108, základní edice ELEKTRO Správně, a přitom optimálně dimenzovat a jistit elektrická zařízení není snadné. Vždy je totiž nutné sladit celou řadu požadavků. Přitom dva základní, tj. zajištění bezpečnosti provozovaného zařízení a zároveň celkovou hospodárnost jeho provedení, jsou z principu protichůdné. Vždy jde o to, aby zařízení a přívodní vedení ani za těch nejnepříznivějších provozních, a dokonce ani poruchových podmínek, neohrožovalo své okolí. Na druhé straně nás finanční možnosti nutí k tomu, aby celé zařízení nebylo předimenzované, zbytečně nákladné ani prostorově náročné. Elektrotechnické předpisy určují otázku bezpečnosti elektrického zařízení. Zařízení se nesmí při přetížení nadměrně zahřívat, úbytky napětí na přívodu nesmějí za žádných provozních podmínek přesahovat dovolenou mez, ochrana automatickým odpojením od zdroje musí v případě poruchy reagovat v dostatečně krátkém... (alza.sk)

Podobné produkty ako Dimenzování a jištění elektrických zařízení – tabulky a příklady (páté – aktualizované vydání) (999-00-018-4468-4) , Básně (999-00-018-5381-5)

Vyhledání a vyhodnocení rizik v praxi - 3. vydání (999-00-017-9355-5)

Vyhledání a vyhodnocení rizik v praxi - 3. vydání (999-00-017-9355-5)
Detail

Elektronická kniha - autor Tomáš Neugebauer, 120 stran Vyhledání a vyhodnocení rizik při práci, včetně stanovení opatření k odstranění rizik nebo alespoň ke snížení jejich působení, jsou společně s kategorizací prací základními „stavebními kameny" BOZP v každé firmě nebo společnosti. Jedná se o zásadní proces systémového přístupu k zajištění BOZP, který nikdy není ukončen a ke kterému je nutné se neustále vracet.Mnohé právní předpisy řešící BOZP stanovují své požadavky právě v návaznosti na výsledky vyhledání a vyhodnocení rizik při práci nebo na kategorizace prací, jež se odvíjejí od konkrétních podmínek ve firmě nebo společnosti – například oblasti poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, práce zakázané těhotným a kojícím zaměstnankyním a mladistvým zaměstnancům, měření rizikových faktorů (hluk, prach atd.), pracovnělékařské prohlídky zaměstnanců.V této publikaci, máte možnost seznámit se nejen s právními požadavky na vyhledání a vyhodnocení... (alza.sk)

Podobné produkty ako Vyhledání a vyhodnocení rizik v praxi - 3. vydání (999-00-017-9355-5) , Tamara (999-00-018-1024-5)

Rozumíme účetní závěrce podnikatelů, 5. vydání (999-00-037-6017-3)

Rozumíme účetní závěrce podnikatelů, 5. vydání (999-00-037-6017-3)
Detail

Elektronická kniha - autor Hana Březinová, 247 stran, česky K účetní závěrce je v publikaci přistoupeno způsobem, jenž umožnil její plné přiblížení čtenáři, který nemusí být znalý účtování. Je seznámen s podstatou účetních výkazů, které jsou podloženy účetními zásadami a vytvořeny na základě aplikace účetních metod. Čtenáři se dostane informace o přístupech v USA, v Evropské unii, u účetních jednotek, jejichž cenné papíry jsou kotované na mezinárodních kapitálových trzích (IAS/IFRS). Podrobně je seznámen s koncepcí, strukturou, analýzou všech účetních výkazů, které se používají v České republice, tj. rozvaha, výkaz zisku a ztráty, přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu, a to včetně informací, jež účetní výkaz komentují a doplňují v příloze. Kniha je napsaná způsobem, který přinese zásadní poznatky jak neúčetním zájemcům o informace z účetní závěrky, tak účetním profesionálům. Finančním... (alza.sk)

Podobné produkty ako Rozumíme účetní závěrce podnikatelů, 5. vydání (999-00-037-6017-3) , Rande (999-00-018-4461-5)

Právník na rožni (999-00-018-4713-5)

Právník na rožni (999-00-018-4713-5)
Detail

Elektronická kniha - autor Robert Brinda, 86 stran Humorista, milovník kvalitních detektivek a vášnivý houbař Robert Brinda přichází s dalším ze svých krimi příběhů s pořádnou špetkou satiry. (alza.sk)

Podobné produkty ako Právník na rožni (999-00-018-4713-5) , Začínáme investovat a obchodovat na kapitálových trzích (978-80-247-3648-8)

Na doskách života (SK) (999-00-018-3842-3)

Na doskách života (SK) (999-00-018-3842-3)
Detail

Elektronická kniha - autor Tomáš Beník, 277 stran Tiež máte pocit, že svet je jedno veľké experimentálne divadlo? A vlastne prečo nie? Snažíme sa žiť svoje životy podľa seba, no napokon zistíme, že sme len hercami a divákmi zároveň. Režiséra a scenáristu sa snaží ľudstvo nájsť od svojho počiatku, no napokon skončilo len pri určení jeho mena a následnom uctievaní. Preto sa nesmieme čudovať, že v nekonečnom predstavení tej najlepšej divadelnej hry vo vesmíre sa stalo, stáva a stane čokoľvek. Takže keď sa budeme teda držať v názore, že život je jedno veľké a nekonečné predstavenie, na doskách ktorého sa práve nachádzame, sú aj nasledujúce tri príbehy napísané formou scenára. (alza.sk)

Podobné produkty ako Na doskách života (SK) (999-00-018-3842-3) , Na doskách života (sk) (999-00-018-3842-3)

Básně (999-00-018-5381-5)

Básně (999-00-018-5381-5)
Detail

Elektronická kniha - autor Oldřich Kapoun, 44 stran, česky Tato sbírka básniček je průřezem autorovy tvorby vázaného verše, který vznikal v letech 2000 až 2019. Jsou to jednoduché, rytmické básně, jež srozumitelnou formou přinášejí krátké příběhy. (alza.sk)

Podobné produkty ako Básně (999-00-018-5381-5) , Trestní právo procesní - 7., aktualizované vydání (999-00-018-5491-1)

Tamara (999-00-018-1024-5)

Tamara (999-00-018-1024-5)
Detail

Elektronická kniha - autor Martina Mouseová, 301 stran Mladá lékařka Tamara pochází z Ruska. Její rodina nedávno přesídlila do Prahy a ona se snaží nalézt odpovídající uplatnění. Když se Tamaře podaří tento problém vyřešit, nastanou další a podstatně složitější. Musí čelit svým příbuzným, řešit problematický partnerský vztah i bojovat o rodové dědictví. Tamara zjišťuje, že její rod už po staletí ukrývá obrovské tajemství. Román se odehrává v současné Praze, v Rusku, ale také v Paříži. Děj románu líčí jak současný život, tak historické události, které současnost neustále ovlivňují. (alza.sk)

Podobné produkty ako Tamara (999-00-018-1024-5) , Žaloba v civilním řízení - 2. vydání (999-00-018-5817-9)

Rande (999-00-018-4461-5)

Rande (999-00-018-4461-5)
Detail

Elektronická kniha - autor Jaroslav Bálek, 112 stran Divadelní hra Rande vychází z knížek autora Všechny moje plesové sezóny aDana. Je komedií o seznamování mužů a žen. A o tom, jak nečekaně můžedopadnout jedno rande. (alza.sk)

Podobné produkty ako Rande (999-00-018-4461-5) , Volání temnoty (999-00-018-0207-3)

Titanic (999-00-018-5026-5)

Titanic (999-00-018-5026-5)
Detail

Elektronická kniha - autor Václav Králíček, 400 stran 2. vydání knihy Titanic Temná nedělní noc ze 14. na 15. dubna 1912 před sto lety se stala tragickou pro nejluxusnější parník všech dob postavený společností White Star Line. RMS Titanic se během necelých tří hodin po kolizi s ledovou horou potopil na své panenské plavbě a zároveň s ním zahynuly dvě třetiny všech lidí nacházejících se na palubě. Kniha se zabývá nejen samotnou tragédií, ale podrobně i příčinami, které ji s největší pravděpodobností způsobily. Zároveň se daří ve světle nově objevených faktů vyvrátit některé hluboce zakořeněné mýty, neustále se opakující v souvislosti s potopením Titaniku. Ať už jde o osud konstruktéra Andrewse, chování následně glorifikovaného kapitána Smithe v průběhu celé noci či o nešťastné povely prvního palubního důstojníka Murdocha. Stejně tak se pokouší zmapovat a vysvětlit události následující bezprostředně po... (alza.sk)

Podobné produkty ako Titanic (999-00-018-5026-5) , Dom pokladov (999-00-018-4072-3)

Útěk (999-00-018-5455-3)

Útěk (999-00-018-5455-3)
Detail

Elektronická kniha - autor Martina Mouseová, 164 stran, česky Osmnáctiletá Anička a její matka prožívají peklo v područí despotického otce a manžela. Když se jim konečně podaří ze spárů náboženského fanatika utéct, neváhá ten překročit zákon, jen aby je dostal zpět. Podaří se oběma ženám udržet svoji svobodu? (alza.sk)

Podobné produkty ako Útěk (999-00-018-5455-3) , Neznámá cestující (999-00-018-1255-3)

Zlatokopka (999-00-018-4353-3)

Zlatokopka (999-00-018-4353-3)
Detail

Elektronická kniha - autor Jana Javorská, 164 stran Karolína je zlatokopka. Ano, sama o sobě to klidně tvrdí a vůbec se za to nestydí. V jejím podání je to skoro umění. Celý život se jen vznáší na obláčku a jen mění sponzory, aby si mohla užívat plnými doušky. Rozhazuje peníze a milostivě přijímá jejich dary. Jakmile ji začne pálit dobré bydlo, sbalí všechny drahocenné věci a okamžitě přesedlá do jiného teplého hnízdečka. Ovšem za všechno se platí a i ona musí zaplatit svoji daň. Jak velká bude, záleží jen na tom, jak se nakonec Karolína zachová. Je však těžké rozhodnout, kterou cestou se vydat. Ztráta přítelkyně ji donutí prohlédnout a najít svoje skryté JÁ v hloubi vlastní zhýralé duše. Sama by to zaručeně nedokázala, kdyby nepřišla na pomoc láska. (alza.sk)

Podobné produkty ako Zlatokopka (999-00-018-4353-3) , Alfa boss (999-00-018-5266-5)

Hluchavky (999-00-018-1297-3)

Hluchavky (999-00-018-1297-3)
Detail

Elektronická kniha - autor Luboš Panda, 327 stran Nejzákeřnější vlastností sluchového postižení je to, že není vidět. Kniha, která se Vám právě dostala do ruky, nabízí nahlédnutí do světa neslyšících očima dvou hlavních hrdinů. Spojuje je skutečnost, že se oba narodili hluší. Eva má však na rozdíl od Honzy ještě slyšící rodiče. Nechte se vést příběhem a seznamte se s překážkami, na které naráží většina neslyšících obyvatel v České republice. Možná je nakonec začnete vnímat trochu jinak. (alza.sk)

Podobné produkty ako Hluchavky (999-00-018-1297-3) , Poslední pozemšťanka (999-00-018-4937-5)

Karmatikon (999-00-018-5202-3)

Karmatikon (999-00-018-5202-3)
Detail

Elektronická kniha - autor Pavel Sebastian Huška, 43 stran, česky Čtvrtá sbírka současného autora nesoučasné klasické poezie. Jak už název napovídá, sbírka poukazuje na působení nejvyššího Vesmírného zákona, zákona o příčině a účinku, který určuje naše osudy, platí pro každého a nikdo mu nemůže uniknout, jakkoli si tento zákon někdy se svým projevem může zdánlivě dávat na čas. Kniha takto ve verších popisuje, jak to také někdy v životě může dopadnout, a často i dopadá… (alza.sk)

Podobné produkty ako Karmatikon (999-00-018-5202-3) , Vězeňská zeď (999-00-018-4573-5)

Vězeňská zeď (999-00-018-4573-5)

Vězeňská zeď (999-00-018-4573-5)
Detail

Elektronická kniha - autor Bohumír Ďuričko, 350 stran, česky Osobní zpověď zážítků z vězení odsouzeného vraha Bohumíra Ďurička, který chtěl popsat svůj životní příběh, a svoji osobní verzi nešťastné události, která změnila život nejen jemu, ale především mhoha dalším lidem. (alza.sk)

Podobné produkty ako Vězeňská zeď (999-00-018-4573-5) , Psáno životem (999-00-018-4557-5)

Osudová hranice (999-00-018-4151-5)

Osudová hranice (999-00-018-4151-5)
Detail

Elektronická kniha - autor Pavel Tomcsányi, 696 stran Spáchali osudovou chybu. Už podruhé na hranici zmařili nevinný život! Z podsvětí se na zemský povrch derou přízraky a stvůry, aby ztrestali neomalenost a pýchu malicherných lidí! Trest lidstva je nevyhnutelný. Město za městem lehá popelem a děs se nezadržitelně šíří do všech království. Je načase spojit všechny hrdiny a dobré válečníky, do jedné, monumentální armády, aby se mohla strhnout rozhodující bitva, která rozhodne o dalším osudu lidstva… (alza.sk)

Podobné produkty ako Osudová hranice (999-00-018-4151-5) , Osudová hranice (999-00-018-4151-5)

Psáno životem (999-00-018-4557-5)

Psáno životem (999-00-018-4557-5)
Detail

Elektronická kniha - autor Jiří Halberštát st., 111 stran Pedagog, režisér a spisovatel Jiří Halberštát dokázal již v předchozí sbírce povídek nazvané Psáno srdcem, že je mistrem slova a český jazyk ovládá skutečně skvěle.Nyní přichází na veřejnost další kniha nazvaná Psáno životem. Čeká vás sbírka povídek, ze kterých se skládá celý lidský život. (alza.sk)

Podobné produkty ako Psáno životem (999-00-018-4557-5) , Rozumíme účetní závěrce podnikatelů, 5. vydání (999-00-037-6017-3)

Alfa boss (999-00-018-5266-5)

Alfa boss (999-00-018-5266-5)
Detail

Elektronická kniha Emotivní gay romance o lásce, bolesti a cestě za vykoupením - ze série Boss, autor Alexander Stainforth, 184 stran, česky POKRAČOVÁNÍ MM ROMANCE BOSS ?Co se stane v pohádce, ve které princ najde svého prince? Budou žít šťastně až do smrti, nebo jim osud přichystá další překážky? Erik a Teo to ani tentokrát nemají jednoduché, stín minulosti nad nimi visí jako bouřkový mrak. Erika pronásledují noční můry, Teo zjišťuje, jak velké problémy má s důvěrou a jak snadno by mohl jejich vztah zničit. Ale pokud někoho milujeme, neměli bychom podniknout třeba i ten sebeztřeštěnější plán, abychom ho získali zpátky? Alfa boss je emotivní gay romance o lásce, bolesti a cestě za vykoupením, ale především o tom, že po každém konci může přijít další příběh. (alza.sk)

Podobné produkty ako Alfa boss (999-00-018-5266-5) , Revoluce v hubnutí (999-00-033-4966-8)

Poslední pozemšťanka (999-00-018-4937-5)

Poslední pozemšťanka (999-00-018-4937-5)
Detail

Elektronická kniha - autor Katarína Soyka, 200 stran Přestože se hlavní hrdinka Darka stává hračkou v rukách mimozemských nestvůr, neztrácí chuť bojovat za svůj život a svobodu. Zároveň se musí rychle zorientovat ve složitých zvycích Tortirů, jejichž vesmírná loď ji unáší do neznáma. Dezorientovaná a opuštěná nachází útočiště u milovaného muže, ale její sokyně v lásce má s pozemšťankou svoje vlastní plány. Příběh plný intrik, vzdoru, překvapení, ale hlavně nesmělé lásky a něhy, za které se vyplatí bojovat i v temnotě mrazivého vesmíru. (alza.sk)

Podobné produkty ako Poslední pozemšťanka (999-00-018-4937-5) , Nejčastější chyby a omyly účetních - 2. vydání (999-00-018-5490-4)

Dom pokladov (999-00-018-4072-3)

Dom pokladov (999-00-018-4072-3)
Detail

Elektronická kniha ze série Detektívna kancelária ENIGMA, autor Kreácia Kratochvílna, 252 stran Za dozvukov predošlého prípadu Enigma prijíma naoko jednoduchú úlohu nájsť stratené dedičstvo. Rodinná história ich nového klienta je však oveľa spletitejšia, ako by sa na prvý pohľad zdalo, a pátranie sa postupne dostáva do slepej uličky. Náladu v tíme ovplyvní aj záhadná veštba, ktorej jednotlivé časti sa prekvapivo začnú vypĺňať. Lenže ak možno predpovedi veriť, život jedného z členov Enigmy je v ohrození.K odhaleniu pravdy a ochrane dobrého mena firmy vedie napokon len jedna cesta - hrať vabank. (alza.sk)

Podobné produkty ako Dom pokladov (999-00-018-4072-3) , Muži pro královnu (999-00-018-5385-3)

Neznámá cestující (999-00-018-1255-3)

Neznámá cestující (999-00-018-1255-3)
Detail

Elektronická kniha - autor Jaroslava Hofmanová „Neznámá cestující,“ je sedmou knihou autorky, která se často inspiruje osudem. Jedná se o soubor zajímavých retro povídek, z nichž velkou část publikovala v časopisu „Chvilka pro tebe.“ Mnohdy jde o osudové a velmi silné životní příběhy, podle skutečných událostí, které zasahují ze současnosti až do přelomu devatenáctého století. Více informací na http://www.kknihy.cz/neznama-cestujici/ (alza.sk)

Podobné produkty ako Neznámá cestující (999-00-018-1255-3) , Austrálie očima ženy (999-00-018-3839-3)

Volání temnoty (999-00-018-0207-3)

Volání temnoty (999-00-018-0207-3)
Detail

Elektronická kniha - autor Matěj Soukup, 372 stran Napínavé čteníKdyž se osmnáctiletý David probudí zcela sám v liduprázdném a polozbořeném městě a nepamatuje si nic kromě svého jména, myslí si nejprve, že jde o nějaký příšerný omyl. Poté, co jej po útoku obrovského zabijáckého tvora zachrání skupinka mladých dívek před jistou smrtí, zjišťuje, že pod jeho povrchem se nachází téměř bezchybný úkryt před nebezpečím, které číhá nahoře. Nejpalčivější otázka však vyvstává až nyní – proč se dostal mezi samé dívky? A jak je možné, že si nevzpomíná na nic ze své minulosti, když jej jedna z dívek očividně zná? Avšak zatímco hledá stopy své minulosti, začíná se situace kolem nebezpečně zvrtávat. Doposud bezpečný úkryt může být každou chvíli prozrazen. Existuje pro jeho obyvatele vůbec nějaká možnost úniku? A pokud ano, kde ji hledat? Jaká další tajemství temné město ještě skrývá? (alza.sk)

Podobné produkty ako Volání temnoty (999-00-018-0207-3) , Cesty z duše (999-00-018-5538-3)

Urgentní příjem - druhé, přepracované a doplněné vydání (999-00-016-2467-5)

Urgentní příjem - druhé, přepracované a doplněné vydání (999-00-016-2467-5)
Detail

Elektronická kniha - autor Martin Polák Druhé, doplněné vydání úspěšné knihy, která se věnuje nejčastějším stavům, se kterými se může lékař na oddělení urgentního příjmu setkat, především stavům interní povahy. Součástí publikace jsou seznamy léků pro urgentní použití, kapitoly o třídění pacientů, kteří přicházejí na oddělení urgentního příjmu, o dokumentaci na urgentních příjmech, zásadách transportu pacientů v rámci nemocnice a kapitola o péči o pacienty v terminálním stavu.Vzhledem ke skutečnosti, že nemocnice všech typů již oddělení centrálního příjmu v některé z variant zavádějí, je existence podobného manuálu nezbytná. První vydání bylo rychle rozebráno a druhé bude obsahovat řadu nových a přepracovaných kapitol, včetně vybraných diagnostických a terapeutických algoritmů na urgentním příjmu. Plánuje se i vydání v podobě e-knihy. (alza.sk)

Podobné produkty ako Urgentní příjem - druhé, přepracované a doplněné vydání (999-00-016-2467-5) , Filozofie 3. díl (999-00-018-3786-0)

Historie moru v českých zemích, 2. vydání (999-00-020-6842-3)

Historie moru v českých zemích, 2. vydání (999-00-020-6842-3)
Detail

Elektronická kniha - autor Eduard Wondrák, 130 stran, česky Zajímá vás, jak se mor dostal do Evropy? Proč nosili středověcí lékaři v dobách morových epidemií na obličeji zvláštní masky, připomínající ptačí zobák? Znáte jiné dílo Daniela Defoea kromě Robinsona Crusoea? Co to byl dryák? Víte, že i rodina Jana Amose Komenského byla stižena morem? Tušíte, jak v 17. století probíhala karanténa? Publikace Eduarda Wondráka zprostředkovává soudobé informace o moru: domněnky o jeho původu, okolnosti jeho šíření, postup moru českými zeměmi. Mapuje umělecká díla, která se morem zabývala, vyzdvihuje úlohu knihtisku, líčí prostředky preventivní i léčebné, připomíná také slavné osobnosti, jejichž životy – jako ostatně životy všech ? černá smrt zásadně ovlivnila. Podle odhadů zemřelo celosvětově na mor víc než 200 000 000 lidí. Dopady na ekonomiku, zemědělství, kulturu a společnost byly nepředstavitelné. Podle údajů Světové zdravotnické organizace (WHO)... (alza.sk)

Podobné produkty ako Historie moru v českých zemích, 2. vydání (999-00-020-6842-3)

Golem 01/2019 (999-00-018-1095-5)

Golem 01/2019 (999-00-018-1095-5)
Detail

Elektronická kniha ze série Golem 2019, autor Tvořivý Amos Keramické tvoření pro každého. (alza.sk)

Podobné produkty ako Golem 01/2019 (999-00-018-1095-5)

Zůstanu s tebou (999-00-018-3611-5)

Zůstanu s tebou (999-00-018-3611-5)
Detail

Elektronická kniha - autor Eva Paříková, 166 stran Osmadvacetiletá Kateřina nemá zrovna na růžích ustláno. Musí se vypořádat s tragickou minulostí a začít znovu. Do života jí vstoupí sympatický mladý muž, jenže Katka má tajemství z minulosti. Dokáže mu ho prozradit? (alza.sk)

Podobné produkty ako Zůstanu s tebou (999-00-018-3611-5)

Děti a Velikonoce (999-00-018-4656-5)

Děti a Velikonoce (999-00-018-4656-5)
Detail

Elektronická kniha - autor Martina D. Moriscoová, 69 stran Pohádkové vyprávění, ve kterém zajíček není jen pouhým bezvýznamným hrabošem, ale veselým chlapíkem, co pomůže dětem s pomlázkou. Beránek zazpívá jako umělec a šikovné děti ze Lhoty budou mít hezké Velikonoce. (alza.sk)

Podobné produkty ako Děti a Velikonoce (999-00-018-4656-5)

Suď mě něžně (999-00-018-6438-5)

Suď mě něžně (999-00-018-6438-5)
Detail

Elektronická kniha - autor Zuzana Hadrová, 67 stran, česky Láska, nalezení sebe sama, strach i nejistota... Tohle všechno a mnohem více je sbírka básní Suď mě něžně od Zuzany Hadrové. Zdali se rozhodnete brát v potaz název knížky a na konci svého čtení posuzovat knihu nejen podle úžasného obalu od autorčiny babičky, Milady Wernerové, ale i podle samotných básní, nebo zda zanevřete na všechno, co se zde jenom píše, to už je zcela na vás. (alza.sk)

Podobné produkty ako Suď mě něžně (999-00-018-6438-5)

Co už vím? (999-00-018-5125-5)

Co už vím? (999-00-018-5125-5)
Detail

Elektronická kniha - autor Vladimír Čada, 32 stran, česky CO UŽ VÍM? - říkadla jsou určena dětem ve věku 5 - 8 let. Vtipnou, kultivovanou formou vyprávějí veršíky o vztazích v rodině, zvířátkách, přírodě. Autor s velkou fantazií promlouvá výstižnými, zvukomalebnými slovy k těm nejmenším. Jeho vidění světa je blízké dětské touze po poznání a navozuje příjemnou náladu dětem i rodičům.Kde je oheň, tam je dým,kde je báseň, tam je rým. Kde je tečka, tam je čárka,kde je Ládík, tam je Klárka. (alza.sk)

Podobné produkty ako Co už vím? (999-00-018-5125-5)

Cesty z duše (999-00-018-5538-3)

Cesty z duše (999-00-018-5538-3)
Detail

Elektronická kniha - autor Vlasta Hlavsová, 117 stran, česky Vítejte na cestě do duše autorky. Na cestě, při níž pochopíte její postoje k životu a světu kolem nás a její prožívání běžných životních radostí i starostí.Sbírka obsahuje 49 básní o peripetiích života, převážně ve volném verši. (alza.sk)

Podobné produkty ako Cesty z duše (999-00-018-5538-3)

FILOZOFIE 3. díl (999-00-018-3786-0)

FILOZOFIE 3. díl (999-00-018-3786-0)
Detail

Elektronická kniha - autor Jan Volf, 243 stran Snahou této učebnice filozofie, je ukázat filozofické dědictví, dějinný průběh obsahu filozofických myšlenek, včetně časového sledu dění od počátků až do současné doby. Smyslem této učební pomůcky – učebnice je přispět k nahlédnutí do vnitřní složitosti a vzájemného propojení jednotlivých složek, oblastí, součástí, škol a směrů v rámci systematického vývoje filozofie v celku a tím pochopit systém filozofického vědění z pohledu dějin filozofie. Seznamuje s filozofickými směry (proudy, školami) a s nejvýznamnějšími filozofy a jejich teoriemi. Poskytuje základní vhled do obsahu a struktury dějin filozofie. Snaží se ukázat cestu, jak vstoupit do dějin filozofie a orientovat se v základní problematizace. Jejím cílem je snaha o interpretaci hlavních linií vývoje filozofického myšlení a vzájemných souvislostí filozofických pojmů, škol, směrů a učení. 3. díl učebnice navazuje na Filozofii 1. díl – Teoretická část... (alza.sk)

Podobné produkty ako FILOZOFIE 3. díl (999-00-018-3786-0)

Austrálie očima ženy (999-00-018-3839-3)

Austrálie očima ženy (999-00-018-3839-3)
Detail

Elektronická kniha - autor Růžena Fikejzlová - Baumová, 135 stran Růžena Fikejzlová - Baumová uskutečnila společně se svým mužem, zoologem Jiřím Baumem, v období mezi světovými válkami sérii zahraničních cest, z nichž pořídili řadu fascinujících cestopisů. Ty jsou unikatní nejen z hlediska zeměpisného, ale také historického.„Austrálie očima ženy“ je unikátním pohledem cestovatelky na tuto exotickou zemi v podobě, v níž ji dnes už neuvidíte. (alza.sk)

Podobné produkty ako Austrálie očima ženy (999-00-018-3839-3)

Databáze receptů II. (999-00-018-4212-3)

Databáze receptů II. (999-00-018-4212-3)
Detail

Elektronická kniha - autor Zdeněk Brýdl Volné pokračování rozsáhlé databáze receptů z celého světa, které zajisté rozšíří rozsah vašeho kulinářského umění. Recepty mají unikátní zápis uzpůsobený pro stručný zápis a celkovou přehlednost. Před začátkem databáze receptů jsou uvedeny některé důležité zásady zdravého stravování a informace o důležitých potravinách. Více na https://www.kknihy.cz/databaze-receptu/ (alza.sk)

Podobné produkty ako Databáze receptů II. (999-00-018-4212-3)

Nemoc k smrti (999-00-018-3628-3)

Nemoc k smrti (999-00-018-3628-3)
Detail

Elektronická kniha - autor Soren Aabye Kierkegaard, 120 stran Nemoc k smrti, napsaná roku 1849, je mistrnou psychologickou úvahou o ztrátě člověkova já. Kierkegaard užívá pro svůj spis obměnu Kristova výroku z evangelia Jana kap. 11, v. 4., kdy v úvodu spisu píše: „Trýzní v zoufalství je, že se umřít nemůže… Nemoc k smrti je tedy totéž co nemoci umřít, ale ne tak, jako by ještě zbývala naděje na život; beznaděj spočívá v tom, že chybí i ta poslední naděje, smrt. …na člověkovo já se svět ptá ze všeho nejméně, vždyť projevíme-li, že je vůbec máme, může to být pro svět velmi nebezpečné. Největší nebezpečí – ztratit sama sebe – se může ve světě přejít tiše a jakoby nic. Není ztráty, jež by se oplakávala méně.“ Druhý díl knihy představuje toto zoufalství, nebýt sám sebou, v pojmu hříchu a vyděluje se tak zároveň od sokratovského „nepoznání“ k „nechtění poznat“ (rozdíl mezi helenismem – pohanstvím a křesťanstvím), čímž se „hřích“ člověka stává neustále aktuálním a... (alza.sk)

Podobné produkty ako Nemoc k smrti (999-00-018-3628-3)

Hostinec pod horami (999-00-018-3714-3)

Hostinec pod horami (999-00-018-3714-3)
Detail

Elektronická kniha - autor Vítězslav Říčka, 148 stran Hostinec pod horami ukrývá příběhy svého personálu, které se odehrávají v místech pohostinství i jeho zdejšího podhůří. Do tohoto hostince je jednoho dne přijat pomocník, který zde hledá nejen živobytí, ale i nové zážitky a objevování tajů nedalekých hor. (alza.sk)

Podobné produkty ako Hostinec pod horami (999-00-018-3714-3)

Hráčka nebo hračka? (999-00-018-0210-3)

Hráčka nebo hračka? (999-00-018-0210-3)
Detail

Elektronická kniha - autor Jitka Vavrušková, 97 stran Novela, prvotina, je příběhem o mladé ženě, která hledá pomyslný poslední střípek k doplnění zdánlivě dokonalé mozaiky svého života. Jednoho dne ji zaujme neznámý muž. Odtud se začíná odvíjet příběh zpočátku nevinné hry, která se postupně mění ve fyzické i psychické utrpení. Hře, která ji zprvu bavila a naplňovala, postupně propadá. Její pravidla nepozorovaně přebírá onen muž a ona mu podléhá. Měsíce žije dvojí život, kdy musí navenek maskovat, co ve svém nitru prožívá. Prvotní oblouznění vystřídá milencova krutost a nelítostnost. Co se jí ještě líbí? Co už bolí příliš? Objevila v sobě masochistické sklony, jejichž hranice stále posunuje. Časem je zničujícím submisivním poměrem natolik zraněná a vyčerpaná, že netouží po ničem jiném, než zase žít obyčejně. Součástí příběhu jsou i „filozofická okénka“ nad hledáním pomyslných motivů a hranic lidského jednání. (alza.sk)

Podobné produkty ako Hráčka nebo hračka? (999-00-018-0210-3)

Amos - zima 2018 (999-00-018-0166-3)

Amos - zima 2018 (999-00-018-0166-3)
Detail

Elektronická kniha ze série Amos 2018, autor Tvořivý Amos, 40 stran Tvoření pro děti a dospělé. (alza.sk)

Podobné produkty ako Amos - zima 2018 (999-00-018-0166-3)

Tenkrát před lety (999-00-018-3574-3)

Tenkrát před lety (999-00-018-3574-3)
Detail

Elektronická kniha - autor Zuzana Muchová, 110 stran Dílo volně navazuje na předchozí autorčinu knihu „Příběhy mojí babičky.“ Babička byla velmi originální, hodně toho prožila a vychovala sama sedm dětí. Tato kniha vypráví o osudu její nejmladší dcery, která to v dětství neměla vůbec lehké. Nejen ona, ale i celá její rodina a všichni okolo žili v době druhé světové války, kterou prožívali velice intenzivně. Teprve po válce se na dívku usmál osud v podobě… Ale více se dovíte v této knize. (alza.sk)

Podobné produkty ako Tenkrát před lety (999-00-018-3574-3)

Zahrada mého života (999-00-018-4577-3)

Zahrada mého života (999-00-018-4577-3)
Detail

Elektronická kniha - autor Jitka Závodná Je pozdní léto roku 1939, kdy je mladá, teprve patnáctiletá dívka Marie vyhnána zlou macechou do světa. Je sama, bez prostředků a nemá kam hlavu složit. Ocitá se v Brně, kde se uchází o místo služky v židovské rodině, a tam ji také zastihne začátek 2. světové války. Jen díky útěku na poslední chvíli není spolu se zbytkem rodiny deportována do koncentračního tábora. Ukrývá se v klášteře, slouží v rodině nacistického přívržence, a nakonec prchá ke své jediné tetě do Prahy. Ovšem i tentokrát hraje čas s Marií riskantní hru. Marie přijíždí do Prahy dne 25. května 1942, jen dva dny před atentátem na R. Heydricha. Nemá na výběr, znovu musí bojovat o holý život. Není čas utíkat, a proto musí se skrýt na půdě jednoho z činžovních domů ve Staré Libni. Čas pomalu odbíjí a oddíly SS jednotek se blíží a prohledávají jeden dům po druhém... Jaký může být osud osiřelé venkovské dívky ve víru válečných událostí? Je možné přežít, a dočkat... (alza.sk)

Podobné produkty ako Zahrada mého života (999-00-018-4577-3)

Vášeň a nevinnost (999-00-018-4902-3)

Vášeň a nevinnost (999-00-018-4902-3)
Detail

Elektronická kniha - autor Hana Militká, 63 stran Autorka Hana Militká kromě svých detektivek občas vytvoří nějakou nečekanou knihu. Vášeň a nevinnost vznikla tak, že uplatnila své kresby se slovním dokreslením, z tohoto spojení vytváří příběh.Jde o novou formu jejího projevu.Přejeme knize, ať si ji čtenáři přečtou a prohlédnou s potěšením. (alza.sk)

Podobné produkty ako Vášeň a nevinnost (999-00-018-4902-3)

Muži pro Královnu (999-00-018-5385-3)

Muži pro Královnu (999-00-018-5385-3)
Detail

Elektronická kniha - autor Monika Kolmanová, 400 stran, česky Láska patří k životu a život bez lásky by byl nudný a prázdný. Karolína si ale svými milostnými eskapádami dost komplikuje život. Který z mužů nakonec získá srdce mladé Královničky? A jak se žije na malém městě, kde každý každého zná a slovo rozvod působí jako rozbuška? Vyplatí se doktoru Váňovi jeho intriky a zblázní se šéfová Stáňa ze svého nevyzrálého syna a snachy? O tom, jak se s rozvodem vypořádá zakřiknutá Jindřiška a jaké trápení skrývá sebevědomá Alice, vám chce vyprávět román nejen pro ženy. (alza.sk)

Podobné produkty ako Muži pro Královnu (999-00-018-5385-3)

Začínáme investovat a obchodovat na kapitálových trzích (978-80-247-3648-8)

Začínáme investovat a obchodovat na kapitálových trzích (978-80-247-3648-8)
Detail

E-kniha - autor David Štýbr, 160 stran V knize naleznete popis finančních trhů, dozvíte se, proč (ne)jsou nebezpečné a jak se na nich chovat, abyste je dokázali využít ve svůj prospěch. Poznáte jak základní, tak pokročilejší techniky analýzy trhů a nejatraktivnější typy obchodovaných aktiv, jako jsou akcie, komodity, měnové trhy a opce. Seznámíte se s obchodními strategiemi, porozumíte správě peněz a v neposlední řadě také filozofii a psychologii kapitálového trhu.Nehledejte v knize rychlý návod na zbohatnutí nebo vydělání miliónů během pár týdnů. To s investováním a obchodováním nemá nic společného - to je hazard. Místo toho kniha nabízí návod, jak efektivně a chytře zhodnocovat finanční prostředky. Po přečtení budete rozumět finančním trhům, jejich pohybům a naučíte se, jak na těchto pohybech vydělávat. (alza.sk)

Podobné produkty ako Začínáme investovat a obchodovat na kapitálových trzích (978-80-247-3648-8)

Pinkadélko a jeho příběhy (999-00-018-3781-5)

Pinkadélko a jeho příběhy (999-00-018-3781-5)
Detail

Elektronická kniha - autor Oldřich Kapoun, 67 stran Ilustrovaná knížka plná příběhů o skřítkovi Pinkadélku, který prožívá svá dobrodružství spolu s dětmi a zvířátky. Pinkadélko má čarovné schopnosti a spoustu kamarádů. Je to dobrý skřítek, který svými kousky pobaví hlavně předškolní děti. Potěší však i školáky a dospělé čtenáře.Příběhy se odehrávají v reáliích Moravskoslezského kraje. Jméno Pinkadélko si autor vypůjčil z jednoho údolního prameniště s posezením v lesích severní Moravy. (alza.sk)

Podobné produkty ako Pinkadélko a jeho příběhy (999-00-018-3781-5)
Investování na kapitálových trzích - 3. vydání (999-00-018-4966-5), Právník na rožni (999-00-018-4713-5), Sebeřízení vedoucího pracovníka ve školství, 2., aktualizované vydání (999-00-018-4960-3), Karmatikon (999-00-018-5202-3), Útěk (999-00-018-5455-3), Zlatokopka (999-00-018-4353-3), Hluchavky (999-00-018-1297-3), Titanic (999-00-018-5026-5), Básně (999-00-018-5381-5), Tamara (999-00-018-1024-5), Rande (999-00-018-4461-5), Začínáme investovat a obchodovat na kapitálových trzích (978-80-247-3648-8), Na doskách života (SK) (999-00-018-3842-3), Trestní právo procesní - 7., aktualizované vydání (999-00-018-5491-1), Žaloba v civilním řízení - 2. vydání (999-00-018-5817-9), Volání temnoty (999-00-018-0207-3), Dom pokladov (999-00-018-4072-3), Neznámá cestující (999-00-018-1255-3), Alfa boss (999-00-018-5266-5), Poslední pozemšťanka (999-00-018-4937-5), Vězeňská zeď (999-00-018-4573-5), Psáno životem (999-00-018-4557-5), Osudová hranice (999-00-018-4151-5), Rozumíme účetní závěrce podnikatelů, 5. vydání (999-00-037-6017-3), Revoluce v hubnutí (999-00-033-4966-8), Nejčastější chyby a omyly účetních - 2. vydání (999-00-018-5490-4), Muži pro Královnu (999-00-018-5385-3), Austrálie očima ženy (999-00-018-3839-3), Cesty z duše (999-00-018-5538-3), FILOZOFIE 3. díl (999-00-018-3786-0)