Klinické doporučené postupy v ošetřovatelství (978-80-247-5426-0)

Produkt Klinické doporučené postupy v ošetřovatelství (978-80-247-5426-0) sme našli 50+x, pokiaľ to nie je to čo hľadáte, skúste frázu Klinické doporučené postupy v ošetřovatelství (978-80-247-5426-0) upraviť a produkt hľadať znova.

Klinické doporučené postupy v ošetřovatelství (978-80-247-5426-0)

Klinické doporučené postupy v ošetřovatelství (978-80-247-5426-0)
Detail

Elektronická kniha - autor Darja Jarošová, 144 stran Klinické doporučené postupy (KDP), jejich definování, charakteristika, tvorba a implementace v praxi. Publikace seznamuje českou ošetřovatelskou komunitu s problematikou a využitím KDP v ošetřovatelské praxi. Detaily knihy: Autor: Darja Jarošová Rok vydání: 2016 ISBN: 978-80-247-5426-0 Počet stran: 144 (alza.sk)

Podobné produkty ako Klinické doporučené postupy v ošetřovatelství (978-80-247-5426-0) , Klinické doporučené postupy v ošetřovatelství (978-80-247-5426-0)

Doporučené postupy a algoritmy v nefrologii (978-80-247-3227-5)

Doporučené postupy a algoritmy v nefrologii (978-80-247-3227-5)
Detail

E-kniha - autor Ondřej Viklický, Vladimír Tesař, Sylvie Dusilová Sulková, kolektiv a, 192 stran Vynikající didaktická pomůcka určená pro pre- i postgraduální studium, a to zejména pro nefrology, internisty, pediatry, praktické lékaře. Je vhodná jak pro nemocniční, tak ambulantní provozy, ocení ji i studenti medicíny. Obsahuje řadu přehledných tabulek, schémat a diagramů. Čtenář tak získá informaci o základním správném postupu velmi rychle — což je mimořádně potřebné jak pro rozhodování na příjmových "emergency" nemocnic, tak u lůžka nemocného na oddělení nebo v ambulantním provozu. (alza.sk)

Podobné produkty ako Doporučené postupy a algoritmy v nefrologii (978-80-247-3227-5) , Doporučené postupy a algoritmy v nefrologii (978-80-247-3227-5)

Management v ošetřovatelství (978-80-247-3871-0)

Management v ošetřovatelství (978-80-247-3871-0)
Detail

E-kniha - autor Ilona Plevová, kolektiv a, 304 stran Publikace je zaměřena nejen na management v ošetřovatelství, ale také na obecný management, management ve zdravotnictví, ošetřovatelský management, personální management atd. Je vhodná pro výuku studentů a podává všechny důležité informace z oblasti managementu tak, aby byli schopni se v této problematice orientovat. Kniha nabízí budoucím manažerům ve zdravotnictví na různých pozicích užitečné informace. (alza.sk)

Podobné produkty ako Management v ošetřovatelství (978-80-247-3871-0) , Ošetřovatelství - ošetřovatelské postupy pro zdravotnické asistenty (978-80-247-2852-0)

Ošetřovatelství - ošetřovatelské postupy pro zdravotnické asistenty (978-80-247-2852-0)

Ošetřovatelství - ošetřovatelské postupy pro zdravotnické asistenty (978-80-247-2852-0)
Detail

E-kniha - autor Jitka Hůsková, Petra Kašná, 104 stran Obsažená témata - například historie ošetřovatelství, ošetřovací jednotka, vizita, dezinfekce a sterilizace navazují na učebnici Ošetřovatelství pro zdravotnické asistenty - 1. ročník a vhodně rozvíjejí osvojené znalosti při samostudiu žáka. Na trhu je takto strukturovaná učební pomůcka pro zdravotnické asistenty zatím jediná. Rozvíjí žákovu kreativitu, styl jeho učení a úroveň kritického myšlení. Pracovní sešit je určen pro žáky oboru Zdravotnický asistent a pro vyučující k podpoře výuky v předmětu Ošetřovatelství pro 1. ročník. Podporuje rozvoj schopností třídit získané informace z více perspektiv a posuzovat jejich význam pro vlastní potřeby. Přispívá k plnění jedné z výstupních kompetencí žáka střední školy. Pracovní sešit nabízí třífázový model učení - evokace (co už žák k tématu ví), uvědomění si významu (nové informace) a reflexe (sjednocení a třídění poznatků společně s učitelem). Učební pomůcka... (alza.sk)

Podobné produkty ako Ošetřovatelství - ošetřovatelské postupy pro zdravotnické asistenty (978-80-247-2852-0) , Management v ošetřovatelství (978-80-247-3871-0)

Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné II (978-80-247-3420-0)

Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné II (978-80-247-3420-0)
Detail

E-kniha - autor Renata Vytejčková, Petra Sedlářová, Vlasta Wirthová, Iva Otradovcová, Pavla Pavlíková, 288 stran Moderní učebnice ošetřovatelských postupů pro studenty oboru ošetřovatelství a všeobecného lékařství je koncipována podle stěžejních požadavků předmětu ošetřovatelství. Po jejím prostudování získají studenti všechny potřebné znalosti a informace, které jim tak pomohou úspěšně absolvovat tento předmět. Druhý díl zpracovává problematiku péče o nemocné se zaměřením na následující okruhy: sledování fyziologických funkcí, péče o dýchací cesty a dýchání, vyprazdňování a inkontinence, ošetřování nemocného se stomií, enterální výživa, odběry biologického materiálu a péče o umírajícího člověka a péče o tělo zemřelého. Problematika je předkládána srozumitelnou, názornou a poutavou formou - kapitoly jsou doplněny bohatým obrazovým materiálem, kazuistikami, zajímavostmi i odkazy na další literaturu. (alza.sk)

Podobné produkty ako Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné II (978-80-247-3420-0) , Doprovázení v ošetřovatelství i (978-80-247-5710-0)

Doprovázení v ošetřovatelství I (978-80-247-5710-0)

Doprovázení v ošetřovatelství I (978-80-247-5710-0)
Detail

Elektronická kniha - autor Lenka Špirudová, 144 stran Klíčové dovednosti, které české zdravotní sestry potřebují, aby mohly správně poskytovat kvalitní péči, podporu a doprovázení pacientů. Detaily knihy: Autor: Lenka Špirudová Rok vydání: 2015 ISBN: 978-80-247-5710-0 Počet stran: 144 (alza.sk)

Podobné produkty ako Doprovázení v ošetřovatelství I (978-80-247-5710-0) , Ošetřovatelství - ošetřovatelské postupy pro zdravotnické asistenty (978-80-247-2854-4)

Etika v ošetřovatelství (978-80-247-2069-2)

Etika v ošetřovatelství (978-80-247-2069-2)
Detail

E-kniha - autor Jana Kutnohorská, 164 stran V současné době jediná učebnice etiky, která je svým zaměřením určena pouze studentům ošetřovatelství a zdravotním sestrám. Etika zdravotní sestry má řadu odlišností od etiky lékaře, které vyplývají z jejího poslání, kompetencí a měnícího se postavení ve zdravotnickém týmu. Po prostudování knihy se sestry budou lépe orientovat v problematice ošetřovatelské etiky, budou umět pojmenovat etická dilemata, argumentovat o nich a hledat možná východiska. Kniha jim poskytne vodítko k rozhodování a správnému jednání v nesnadných situacích. Autorka přednáší etiku pro zdravotní sestry na Ústavu ošetřovatelství a porodní asistence LF UP v Olomouci, na Ústavu sociálního lékařství, odd. ošetřovatelství, LF UK v Hradci Králové. Na specifická témata etiky v ošetřovatelství vystoupila na řadě konferenci v ČR i v zahraničí. (alza.sk)

Podobné produkty ako Etika v ošetřovatelství (978-80-247-2069-2) , Ošetřovatelství - ošetřovatelské postupy pro zdravotnické asistenty (978-80-247-2855-1)

Výzkum v ošetřovatelství (978-80-247-2713-4)

Výzkum v ošetřovatelství (978-80-247-2713-4)
Detail

E-kniha - autor Jana Kutnohorská, 176 stran Učebnice k předmětu výzkum v ošetřovatelství je určena studentům oboru ošetřovatelství, nelékařských zdravotnických a sociálně-zdravotnických oborů, a to jak v České republice, tak na Slovensku. Po jejím prostudování budou informováni o teoretických poznatcích i praktickém využití výzkumu, např. při ověřování a kritickém hodnocení zavedených postupů i nových metod práce nebo při zkoušení moderních pomůcek. Metody výzkumu využijí při tvorbě absolventských, bakalářských a diplomových prací. (alza.sk)

Podobné produkty ako Výzkum v ošetřovatelství (978-80-247-2713-4) , Ošetřovatelství - ošetřovatelské postupy pro zdravotnické asistenty (978-80-247-2853-7)

Ošetřovatelství - ošetřovatelské postupy pro zdravotnické asistenty (978-80-247-2853-7)

Ošetřovatelství - ošetřovatelské postupy pro zdravotnické asistenty (978-80-247-2853-7)
Detail

E-kniha - autor Jitka Hůsková, Petra Kašná, 96 stran Pracovní sešit navazuje na učebnici Ošetřovatelství pro zdravotnické asistenty - 2. ročník a obsahuje, kromě jiného, stěžejní témata pro 2. ročník - podávání léků, aplikace injekcí, infuzí, transfuzí a také se zabývá problematikou péče o spánek a odpočinek nemocných. Na trhu je takto strukturovaná učební pomůcka zatím jediná. Pracovní sešit je určen pro žáky oboru Zdravotnický asistent a pro vyučující k podpoře výuky ošetřovatelských postupů ve 2. ročníku v předmětu Ošetřovatelství. Je koncipován tak, aby podporoval schopnosti žáka třídit informace, využívat mezioborových vztahů a doplňovat znalosti, které potřebuje, metodou samostudia. Tím plní jednu z výstupních kompetencí žáka střední školy. Pracovní sešit nabízí třífázový model učení - evokace (co už žák k tématu ví), uvědomění si významu (nové informace) a reflexe (sjednocení a třídění poznatků společně s učitelem). Do této učební pomůcky jsou... (alza.sk)

Podobné produkty ako Ošetřovatelství - ošetřovatelské postupy pro zdravotnické asistenty (978-80-247-2853-7) , Ošetřovatelství ii (978-80-247-3558-0)

Ošetřovatelství - ošetřovatelské postupy pro zdravotnické asistenty (978-80-247-2854-4)

Ošetřovatelství - ošetřovatelské postupy pro zdravotnické asistenty (978-80-247-2854-4)
Detail

E-kniha - autor Jitka Hůsková, Petra Kašná, 88 stran Pracovní sešit obsahuje témata probíraná ve 2. ročníku oboru zdravotnický asistent - například organizace práce, sledování fyziologických funkcí, vyprazdňování moči a stolice a další. Navazuje na učebnici Ošetřovatelství pro zdravotnické asistenty - 2. ročník. Řada pracovních sešitů, ke které se Pracovní sešit II/2. díl řadí, je na našem trhu ojedinělá. Akceptuje a podporuje žákovu kreativitu, styl jeho učení a úroveň kritického myšlení. Žáci oboru zdravotnický asistent jej mohou využít ke kvalitní přípravě v předmětu ošetřovatelství - 2. ročník. Podporuje rozvoj schopností třídit nové informace z více perspektiv a posuzovat jejich význam pro vlastní potřeby. Pracovní sešit nabízí třífázový model učení - evokace (co už žák k tématu ví), uvědomění si významu (nové informace) a reflexe (sjednocení a třídění poznatků společně s učitelem). Podporuje rozvoj kritického myšlení, které žák pro další studium a... (alza.sk)

Podobné produkty ako Ošetřovatelství - ošetřovatelské postupy pro zdravotnické asistenty (978-80-247-2854-4) , Základy klinické adiktologie (978-80-247-1411-0)

Ošetřovatelství - ošetřovatelské postupy pro zdravotnické asistenty (978-80-247-2855-1)

Ošetřovatelství - ošetřovatelské postupy pro zdravotnické asistenty (978-80-247-2855-1)
Detail

E-kniha - autor Jitka Hůsková, Petra Kašná, 88 stran Převazy ran, rehabilitace, aplikace tepla a chladu, odběry biologického materiálu a řadu dalších témat naleznete ve 3. dílu pracovních sešitů pro 2. ročník. Obsažená témata navazují na učebnici Ošetřovatelství pro zdravotnické asistenty - 2. ročník a vhodným způsobem i moderními aktivizačními metodami podporují schopnost žáka třídit a hodnotit získané informace. Pracovní sešit II/3. díl je jedním ze série těchto moderních výukových materiálů. Akceptuje žákovu kreativitu, styl jeho učení a úroveň kritického myšlení. Podporuje a rozvíjí schopnost samostudia u žáků, je vhodnou pomůckou k procvičování získaných vědomostí v předmětu Ošetřovatelství a pomáhá vyučujícím pracovat se žáky kreativněji a efektivněji. Pracovní sešit nabízí třífázový model učení - evokace (co už žák k tématu ví), uvědomění si významu (nové informace) a reflexe (sjednocení a třídění poznatků společně s učitelem). Na vydání publikace se... (alza.sk)

Podobné produkty ako Ošetřovatelství - ošetřovatelské postupy pro zdravotnické asistenty (978-80-247-2855-1) , Generalizovaná úzkostná porucha v klinické praxi (978-80-247-5822-0)

Praktické postupy v anestezii (978-80-247-5612-7)

Praktické postupy v anestezii (978-80-247-5612-7)
Detail

Elektronická kniha - autor kolektiv a, 200 stran Anesteziologické postupy u základních chirurgických výkonů a při dalších důležitých klinických stavech a okolnostech — stručně a přehledně, po 5 letech aktualizované a doplněné vydání! Detaily knihy: Autor: kolektiv a Rok vydání: 2016 ISBN: 978-80-247-5612-7 Počet stran: 200 (alza.sk)

Podobné produkty ako Praktické postupy v anestezii (978-80-247-5612-7) , Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné ii (978-80-247-3420-0)

Praktické postupy v anestezii (978-80-247-3626-6)

Praktické postupy v anestezii (978-80-247-3626-6)
Detail

Elektronická kniha - autor Barbora Jindrová, Martin Stříteský, Jan Kunstýř, kolektiv a, 200 stran Obsahem knihy jsou stručné a přehledné anesteziologické postupy u základních chirurgických výkonů. Druhou skupinu pak tvoří praktické postupy pro vybrané situace z anesteziologické praxe. Didaktická a praktická forma publikace nabízí celkem 67 praktických postupů, které jsou doporučeny na 1. LF UK jako odborné standardy. V současné době není na trhu žádná kniha stručně a přehledně shrnující základní anesteziologické postupy. (alza.sk)

Podobné produkty ako Praktické postupy v anestezii (978-80-247-3626-6) , Ošetřovatelství v pediatrii (978-80-247-3286-2)

Ošetřovatelství II (978-80-247-3558-0)

Ošetřovatelství II (978-80-247-3558-0)
Detail

E-kniha - autor Ilona Plevová, kolektiv a, 224 stran Učebnice ošetřovatelství s ucelenými a aktuálními informace zahrnuje všechna témata, která jsou nutná ke zvládnutí studijních požadavků daného předmětu: komunikace, etika, člověk, jeho motivace a potřeby, paliativní péče, transkulturní ošetřovatelství a výchova ke zdraví. Tato učebnice je určena pro studenty bakalářského a magisterského oboru všeobecná sestra, porodní asistentka a všeobecné lékařství a dále pro studenty všech zdravotnických oborů, kteří mají součástí svého studia předmět ošetřovatelství. (alza.sk)

Podobné produkty ako Ošetřovatelství II (978-80-247-3558-0) , Etika v ošetřovatelství (978-80-247-2069-2)

Kvalita života seniorů v kontextu ošetřovatelství (978-80-247-4772-9)

Kvalita života seniorů v kontextu ošetřovatelství (978-80-247-4772-9)
Detail

E-kniha - autor Anna Hudáková, Ľudmila Majerníková, 128 stran Kvalita života seniorů v kontextu ošetřovatelství je vědeckou monografií, která pomocí statistiky zpracovává zásadní oblasti konceptu kvality života v seniorské populaci. V předkládané publikaci je největší pozornost věnována kvalitě života u seniorů související s mobilitou, soběstačností, emocionálním a sociálním atributem. Komponenty kvality života jsou analyzovány u seniorů v ústavním zařízení různého typu a výsledky analýzy jsou prezentovány jako doporučení pro praktické využití. Kniha je proto určená odborníkům z oblasti geriatrie, ošetřovatelství, sociologie a psychologie. (alza.sk)

Podobné produkty ako Kvalita života seniorů v kontextu ošetřovatelství (978-80-247-4772-9) , Ošetřovatelství v nefrologii (978-80-247-5329-4)

Základní ošetřovatelské postupy v péči o novorozence (978-80-247-3940-3)

Základní ošetřovatelské postupy v péči o novorozence (978-80-247-3940-3)
Detail

E-kniha - autor Jaroslava Fendrychová, 192 stran Publikace je určena studentům a sestrám oboru ošetřovatelství a porodní asistence. Jsou v ní zdokumentovány vybrané ošetřovatelské postupy od jejich prvního uvedení až po moderní současnost. Každá kapitola má ve svém závěru "souhrn a doporučení" - poslední doporučené postupy, které vydaly lékařské nebo sesterské odborné společnosti. Publikace poslouží k hlubšímu pochopení jednotlivých vybraných ošetřovatelských postupů. Po jejím prostudování budou studenti komplexně připraveni na splnění studijních požadavků z předmětu Ošetřovatelské postupy - péče o novorozence. (alza.sk)

Podobné produkty ako Základní ošetřovatelské postupy v péči o novorozence (978-80-247-3940-3) , Ošetřovatelství v geriatrii (978-80-247-4316-5)

Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné III (978-80-247-3421-7)

Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné III (978-80-247-3421-7)
Detail

Elektronická kniha - autor Renata Vytejčková, Petra Sedlářová, Vlasta Wirthová, Iva Otradovcová, Lucie Kubátová, 308 stran Učebnice současných moderních ošetřovatelských postupů respektující kompetence sester a individuální přístup k řešení ošetřovatelských problémů a potřeb nemocných. (alza.sk)

Podobné produkty ako Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné III (978-80-247-3421-7) , Ošetřovatelství v neurologii (978-80-247-4868-9)

Historie ošetřovatelství (978-80-247-3224-4)

Historie ošetřovatelství (978-80-247-3224-4)
Detail

E-kniha - autor Jana Kutnohorská, 208 stran Kniha je koncipovaná jako učebnice pro obor ošetřovatelství a poslouží rovněž všem, pro které je historie oboru součástí profesní identity. Přináší široký přehled a systematické zpracování ojedinělé jak v historické, tak v ošetřovatelské odborné literatuře. Seznamuje čtenáře s podmínkami a způsoby péče o nemocné a jakého vzdělání mohly ošetřovatelky dosáhnout. Povědomí o vývoji profese je důležitým fenoménem a patří k základním informacím všech zdravotnických profesionálů. (alza.sk)

Podobné produkty ako Historie ošetřovatelství (978-80-247-3224-4) , Ošetřovatelství v psychiatrii (978-80-247-4236-6)

Multikulturní ošetřovatelství (978-80-247-4413-1)

Multikulturní ošetřovatelství (978-80-247-4413-1)
Detail

E-kniha - autor Jana Kutnohorská, 160 stran Publikace je primárně didaktická, je určena studentům oborů ošetřovatelství, sociální práce, zdravotně-sociální práce a bude přínosná i pro obory speciální pedagogika, kulturologie. Poslouží zdravotníkům vápraxi, a to jak nelékařských, tak i lékařských oborů. Je také přínosem pro zahraniční studenty i pro ty, kteří vyjíždějí za prací do zahraničí. Pochopením multikulturní problematiky a etických postojů lépe vnímáme potíže a potřeby cizinců, ale také naše vlastní při setkání s jinou kulturou. Kulturní rozmanitost je jedním z ústředních znaků kulturního pokroku. Kultura, multikultura je vždy sociální, vyvíjí se mezi lidmi a ti jsou na multikulturní etiku včetně komunikační velmi citliví. (alza.sk)

Podobné produkty ako Multikulturní ošetřovatelství (978-80-247-4413-1) , Výzkum v ošetřovatelství (978-80-247-2713-4)

Doprovázení v ošetřovatelství II (978-80-247-5711-7)

Doprovázení v ošetřovatelství II (978-80-247-5711-7)
Detail

Elektronická kniha - autor Lenka Špirudová, 144 stran Metadoprovázení — tedy doprovázení sestry sestrou — a další metody, jako je např. supervize nebo koučování, přinášejí do oboru další možnosti práce s personálem i s klienty. Detaily knihy: Autor: Lenka Špirudová Rok vydání: 2015 ISBN: 978-80-247-5711-7 Počet stran: 144 (alza.sk)

Podobné produkty ako Doprovázení v ošetřovatelství II (978-80-247-5711-7) , Praktické postupy v anestezii (978-80-247-3626-6)

Ošetřovatelství v nefrologii (978-80-247-5329-4)

Ošetřovatelství v nefrologii (978-80-247-5329-4)
Detail

Elektronická kniha - autor kolektiv a, 252 stran, česky Publikace si klade za cíl poskytnout ucelené informace o ošetřovatelské péči v nefrologii studentům zdravotnických oborů ve vysokoškolském programu, v postgraduálním studiu a nelékařským zdravotnickým pracovníkům. Zahrnuje základní charakteristiku onemocnění ledvin se zaměřením na akutní a chronické selhání ledvin, jejich léčbu a ošetřovatelskou péči. V textu je zpracováno provádění eliminačních metod očišťování krve a problematika transplantace ledvin. Kniha splňuje požadavky ošetřovatelské praxe a je doplněna kazuistikami a jejich rozborem pomocí ošetřovatelských diagnóz. (alza.sk)

Podobné produkty ako Ošetřovatelství v nefrologii (978-80-247-5329-4) , Praktické postupy v anestezii (978-80-247-5612-7)

Ošetřovatelství v pediatrii (978-80-247-3286-2)

Ošetřovatelství v pediatrii (978-80-247-3286-2)
Detail

E-kniha - autor Lenka Slezáková, kolektiv a, 292 stran Publikace metodicky navazuje na knihu Základní ošetřovatelská péče v pediatrii a je další z učebnic ošetřovatelství v klinických oborech. Obsahuje kapitoly s problematikou onemocnění kardiovaskulárního systému, urogenitálního traktu, CNS, krvetvorby, dýchacích cest, zažívacího traktu a endokrinního systému. Součástí publikace jsou prvky ošetřovatelského procesu. Knihu doplňují ošetřovatelské kazuistiky a jejich rozbor z hlediska ošetřovatelských diagnóz. Takto zpracovaná publikace je ojedinělou na našem trhu. (alza.sk)

Podobné produkty ako Ošetřovatelství v pediatrii (978-80-247-3286-2) , Ošetřovatelství v chirurgii i (978-80-247-2900-8)

Ošetřovatelství v geriatrii (978-80-247-4316-5)

Ošetřovatelství v geriatrii (978-80-247-4316-5)
Detail

E-kniha - autor Andrea Pokorná, kolektiv a, 202 stran Nástroje hodnocení kognice, interakce, sebepéče, výživy, bolesti, soběstačnosti a podpora smysluplnosti jsou hlavními tématy publikace, která se věnuje problematice péče v geriatrii z hlediska posuzování stavu geriatrických pacientů a klientů v nemocnicích a v zařízeních sociální péče (např. v domovech důchodců). Přehled jednotlivých hodnoticích technik v geriatrii u nás ještě nebyl takto komplexně publikován. Bude sloužit nejen studentům ošetřovatelství, ale také sestrám a pracovníkům v zařízení sociální péče k posouzení stavu svých klientů. Kniha obsahuje široký výčet hodnoticích škál a nástrojů. (alza.sk)

Podobné produkty ako Ošetřovatelství v geriatrii (978-80-247-4316-5) , Doprovázení v ošetřovatelství ii (978-80-247-5711-7)

Ošetřovatelství v neurologii (978-80-247-4868-9)

Ošetřovatelství v neurologii (978-80-247-4868-9)
Detail

Elektronická kniha - autor Zuzana Slezáková, 232 stran Publikace vystihuje specifičnost ošetřovatelství v neurologii s důrazem na užití metody ošetřovatelského procesu. Vznikla s cílem přispět k prohloubení poznatků o ošetřování pacientů s neurologickým onemocněním, ale i ke změně myšlení a postojů sester a tím i ke zvýšení kvality ošetřovatelské praxe. (alza.sk)

Podobné produkty ako Ošetřovatelství v neurologii (978-80-247-4868-9) , Ošetřovatelství v chirurgii ii (978-80-247-3130-8)

Ošetřovatelství v psychiatrii (978-80-247-4236-6)

Ošetřovatelství v psychiatrii (978-80-247-4236-6)
Detail

E-kniha - autor Tomáš Petr, Eva Marková, kolektiv a, 296 stran Publikace přináší komplexní obraz o moderní psychiatrické ošetřovatelské péči Cílem publikace je předat informace studentům oboru, vyučujícím a odborné veřejnosti o současných trendech v ošetřovatelské péči u nemocných v psychiatrii. Publikace nahradí na trhu knihu Psychiatrická ošetřovatelská péče. (alza.sk)

Podobné produkty ako Ošetřovatelství v psychiatrii (978-80-247-4236-6) , Ošetřovatelství v chirurgii i (978-80-247-3129-2)

Postupy v ošetřovatelské péči 1 (978-80-271-3032-0)

Postupy v ošetřovatelské péči 1 (978-80-271-3032-0)
Detail

Elektronická kniha - autor Ilona Plevová, 160 stran, česky První ze série publikací zabývajících se poskytováním ošetřovatelské péče v rámci témat vyučovaných na školách se zdravotnickým zaměřením. Jednotlivé samostatné monografie budou cílit vždy na konkrétní téma péče poskytované všeobecnou sestrou, praktickou sestrou, porodní asistentkou, zdravotnickým záchranářem či zástupci dalších nelékařských odborností. Budou členěny od úvodní vstupní části až po konkrétní ošetřovatelské činnosti. Knihy z této série poslouží studentům, pedagogům a nelékařským zdravotnickým pracovníkům, kteří se dané problematice věnují. V této knize se čtenáři mohou informovat o tématech poslech, pohmat, pohled, poklep; vědomí, puls, dech, tlak, tělesná teplota, a to ve struktuře: definice, faktory, hodnocení stavu, indikace, příprava pacienta, pomůcky, provedení, sledování, vyhodnocení. (alza.sk)

Podobné produkty ako Postupy v ošetřovatelské péči 1 (978-80-271-3032-0) , Ošetřovatelství v intenzivní péči (978-80-247-1830-9)

Kardiologie pro obor ošetřovatelství (978-80-247-4823-8)

Kardiologie pro obor ošetřovatelství (978-80-247-4823-8)
Detail

E-kniha - autor Eliška Sovová, Jarmila Sedlářová, kolektiv a, 264 stran Kniha navazuje na úspěšné vydání z roku 2004, je zcela přepracována podle posledních poznatků současné vědy a doplněna o praktickou část — o kapitolu věnovanou ošetřovatelství a o doporučené ošetřovatelské postupy při jednotlivých ošetřovatelských diagnózách. Standardní ošetřovatelské postupy mají pomoci při plánování ošetřovatelské péče. (alza.sk)

Podobné produkty ako Kardiologie pro obor ošetřovatelství (978-80-247-4823-8) , Postupy v ošetřovatelské péči 1 (978-80-271-3032-0)

Úvod do komunitního ošetřovatelství (978-80-247-2150-7)

Úvod do komunitního ošetřovatelství (978-80-247-2150-7)
Detail

E-kniha - autor Darja Jarošová, 100 stran Odborná publikace, která je ojedinělá na českém trhu, je určena studujícím ošetřovatelství a porodní asistence, sestrám v komunitní praxi a také dalším poskytovatelům komunitní péče. Předkládá čtenářům základní východiska a principy komunitní péče, zabývá se komunitě orientovaným ošetřovatelským procesem u vybraných populačních skupin a členů komunity. Seznamuje s vybranými komunitními službami a institucemi včetně služeb domácí péče. Předkládá odborné veřejnosti možnost efektivní aplikace principů veřejného zdraví vedoucích k podpoře zdraví populace v podmínkách komunitní péče. (alza.sk)

Podobné produkty ako Úvod do komunitního ošetřovatelství (978-80-247-2150-7) , Žilní onemocnění v klinické praxi (978-80-247-3335-7)

Ošetřovatelství v chirurgii II (978-80-247-3130-8)

Ošetřovatelství v chirurgii II (978-80-247-3130-8)
Detail

E-kniha - autor Lenka Slezáková, kolektiv a, 308 stran Dlouho očekávaná učebnice ošetřovatelství zpracovávající chirurgickou problematiku se zaměřuje na ošetřování nemocného z pohledu sestry, s využitím ošetřovatelského procesu a jeho jednotlivých fází. Zahrnuje problematiku náhlých příhod břišních a oborů urologie, ortopedie, transplantologie, neurochirurgie a onkologie. Kniha navazuje na Ošetřovatelství v chirurgii I, společně tak tvoří moderní soubor učebnic vhodných pro výuku tohoto předmětu. (alza.sk)

Podobné produkty ako Ošetřovatelství v chirurgii II (978-80-247-3130-8) , Transplantace ledviny v klinické praxi (978-80-247-2455-3)

Ošetřovatelství v intenzivní péči (978-80-247-1830-9)

Ošetřovatelství v intenzivní péči (978-80-247-1830-9)
Detail

E-kniha - autor Gabriela Kapounová, 368 stran Publikace je určena všem sestrám, které pracují v prostředí intenzivní péče i těm, které se starají o akutně nemocné pacienty na ostatních ošetřovatelských jednotkách. Kniha je zdrojem cenných informací i pro studenty a vyučující v oborech všeobecná sestra a zdravotnický asistent. Kromě úvodních kapitol, které popisují péči o pacienta při příjmu na oddělení intenzivní péče, překladu na jiné oddělení či propuštění do domácího ošetřování, popisuje autorka především základy a specifika intenzivní ošetřovatelské péče o pacienty podle jednotlivých tělních systémů. Zabývá se rovněž specializovanými ošetřovatelskými postupy při invazivním i neinvazivním monitoringu, intravenózním podávání léků, zajištění dýchacích cest, parenterálním podávání výživy a dalších činnostech. Autorka při psaní knihy vychází ze svých zkušeností na pracovišti ARO i ze studia české a zahraniční literatury. (alza.sk)

Podobné produkty ako Ošetřovatelství v intenzivní péči (978-80-247-1830-9) , Klinické prostředí v přípravě sester (978-80-271-0583-0)

Ošetřovatelství v chirurgii I (978-80-247-3129-2)

Ošetřovatelství v chirurgii I (978-80-247-3129-2)
Detail

E-kniha - autor Lenka Slezáková, kolektiv a, 268 stran Moderní a dlouho očekávaná učebnice ošetřovatelství zaměřená na chirurgickou ošetřovatelskou problematiku. Obsahuje základy chirurgie a dále zpracovává problematiku ošetřovatelství v traumatologii, kardiochirurgii, chirurgii krku, hrudníku, štítné žlázy, prsu, chirurgii gastrointestinálního traktu. Knihu doplňuje obrazová příloha a množství kreseb a schémat v textu. Učebnice splňuje požadavky praxe a bude důležitou učební pomůckou při výuce ošetřovatelství v klinických oborech. (alza.sk)

Podobné produkty ako Ošetřovatelství v chirurgii I (978-80-247-3129-2)

Ošetřovatelství v chirurgii I (978-80-247-2900-8)

Ošetřovatelství v chirurgii I (978-80-247-2900-8)
Detail

Elektronická kniha - autor Lenka Slezáková, 276 stran, česky Druhé vydání učebnice ošetřovatelství se zaměřuje chirurgickou ošetřovatelskou problematiku. Po prostudování publikace budou studenti připraveni na splnění studijních požadavků v tomto předmětu. Učebnice se specializuje na ošetřování nemocného z pohledu sestry, s využitím ošetřovatelského procesu a jeho jednotlivých fází. Zahrnuje například problematiku traumatologie, kardiochirurgie, chirurgie krku, hrudníku, štítné žlázy, prsu, skeletu a končetin, břicha, urologie, ortopedie, transplantologie, neurochirurgie a onkologie. Kniha splňuje požadavky praxe a bude důležitou učební pomůckou v předmětu ošetřovatelství v klinických oborech a je doplněna obrazovou přílohou a množství kreseb a schémat v textu. (alza.sk)

Podobné produkty ako Ošetřovatelství v chirurgii I (978-80-247-2900-8)

Ošetřovatelství v gynekologii a porodnictví (978-80-247-3373-9)

Ošetřovatelství v gynekologii a porodnictví (978-80-247-3373-9)
Detail

E-kniha - autor Lenka Slezáková, kolektiv a, 280 stran Učebnice ošetřovatelství zaměřená na problematiku gynekologie a porodnictví doplňuje řadu učebnic ošetřovatelství pro klinické obory. Zpracovává problematiku vyšetřovacích metod v gynekologii a porodnictví, sexuálně přenosných nemocí, nádorů v gynekologii, akutních stavů, neplodnosti, inkontinence moči, vedení fyziologického porodu, patologického těhotenství a šestinedělí. Kniha je doplněna bohatou obrazovou přílohou věnovanou nejen vyšetřovacím metodám a porodu, ale také bezpečnosti těhotných žen. (alza.sk)

Podobné produkty ako Ošetřovatelství v gynekologii a porodnictví (978-80-247-3373-9)

Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy II - Pediatrie, chirurgie (978-80-247-3602-0)

Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy II - Pediatrie, chirurgie (978-80-247-3602-0)
Detail

E-kniha - autor Lenka Slezáková, kolektiv a, 264 stran Druhé, doplněné vydání úspěšné učebnice zaměřené na ošetřovatelský proces v pediatrii a chirurgii je určené pro žáky 3. a 4. ročníku SZŠ jako základní učebnicí předmětu ošetřovatelství. Obsahuje informace a znalosti potřebné k vykonání maturitní zkoušky. Učebnici budou doplňovat dva pracovní sešity. Nové vydání učebnice je doplněné o moderní informace, vyšetřovací metody, postupy v léčbě a v péči o nemocného. (alza.sk)

Podobné produkty ako Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy II - Pediatrie, chirurgie (978-80-247-3602-0)

Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy - 2. ročník - 2. díl (978-80-247-5330-0)

Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy - 2. ročník - 2. díl (978-80-247-5330-0)
Detail

Elektronická kniha - autor Jarmila Kelnarová, 260 stran Druhé vydání úspěšné učebnice pro 2. ročník oboru zdravotnický asistent. Navazuje na úspěšnou učebnici ošetřovatelství pro 1. ročník a pro 2. ročník — 1. díl a zahrnuje náročnou látku se všemi tématy, které budoucí zdravotnický asistent musí v průběhu 2. ročníku studia zvládnout. Detaily knihy: Autor: Jarmila Kelnarová Rok vydání: 2016 ISBN: 978-80-247-5330-0 Počet stran: 260 (alza.sk)

Podobné produkty ako Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy - 2. ročník - 2. díl (978-80-247-5330-0)

Ošetřovatelství - interna (978-80-247-3211-4)

Ošetřovatelství - interna (978-80-247-3211-4)
Detail

E-kniha - autor Taťána Filipová, 104 stran Pracovní sešit doplňuje učebnici Ošetřovatelství I a slouží k procvičení látky probrané ve 3. ročníku SZŠ. Je to moderní učební pomůcka podporující individuální schopnosti studenta učit se a dál rozvíjet svoje znalosti. Slouží k podpoře samostudia, aktivního vyhledávání nových informací, procvičení a upevnění získaných znalostí. Pro vyučující je zajímavou učební pomůckou, která umožňuje vést vyučovací hodinu podle moderních výukových metod a zjednodušuje možnost kontroly samostatné práce žáka. (alza.sk)

Podobné produkty ako Ošetřovatelství - interna (978-80-247-3211-4)

Ošetřovatelství - interna (978-80-247-3212-1)

Ošetřovatelství - interna (978-80-247-3212-1)
Detail

E-kniha - autor Taťána Filipová, 104 stran Druhý díl pracovního sešitu slouží k procvičení probrané látky zábavnou formou - stejně jako první díl obsahuje tabulky, obrázky, doplňovačky, křížovky, osmisměrky. Tento způsob práce s výukovou pomůckou podporuje aktivitu a samostatnost žáka, učí jej vyhledávat si potřebné informace, uvědomovat si mezipředmětové vztahy a vede jej k principům kritického myšlení. Druhý díl zpracovává témata onemocnění trávicího ústrojí, vylučovacího ústrojí, endokrinologická a metabolická onemocnění, péče o staré a umírající. (alza.sk)

Podobné produkty ako Ošetřovatelství - interna (978-80-247-3212-1)

Interní ošetřovatelství I (978-80-247-1148-5)

Interní ošetřovatelství I (978-80-247-1148-5)
Detail

Elektronická kniha - autor Alena Šafránková, Marie Nejedlá, 284 stran První díl základní učebnice k předmětu interní ošetřovatelství na vyšších odborných a vysokých školách, která je v tomto rozsahu a stylu provedení v současné době ojedinělá. Autoři vycházejí z potřeb studentů i učitelů zabývat se nejen lékařským pojetím onemocnění vnitřního ústrojí, ale především problematikou ošetřovatelské péče o tyto pacienty. Vedle teoretického úvodu ke každé skupině chorob je důraz kladen především na zhodnocení potřeb pacientů, stanovení ošetřovatelských diagnóz a plánování a realizaci ošetřovatelské péče. Studenti i sestry po jejím prostudování budou znát etiologii, diagnostiku a způsob léčby jednotlivých onemocnění, budou umět rozpoznat problémy pacienta, asistovat lékaři při diagnostických a léčebných postupech a plánovat, realizovat a hodnotit ošetřovatelskou péči. Kniha je určena nejen studentům a jejich pedagogům, ale také všem sestrám, kterým poskytne nejnovější... (alza.sk)

Podobné produkty ako Interní ošetřovatelství I (978-80-247-1148-5)

Interní ošetřovatelství II (978-80-247-1777-7)

Interní ošetřovatelství II (978-80-247-1777-7)
Detail

Elektronická kniha - autor Alena Šafránková, Marie Nejedlá, 216 stran Druhý díl základní učebnice k předmětu interní ošetřovatelství na vyšších odborných a vysokých školách. Autoři vycházejí z potřeb studentů i učitelů zabývat se nejen lékařským pojetím onemocnění vnitřního ústrojí, ale především problematikou ošetřovatelské péče o tyto pacienty. Vedle teoretického úvodu ke každé skupině chorob je důraz kladen především na zhodnocení potřeb pacientů, stanovení ošetřovatelských diagnóz a plánování a realizaci ošetřovatelské péče. Studenti i sestry budou po jejím prostudování znát etiologii, diagnostiku a způsob léčby jednotlivých onemocnění, budou umět rozpoznat problémy pacienta, asistovat lékaři při diagnostických a léčebných postupech a plánovat, realizovat a hodnotit ošetřovatelskou péči. Kniha je určena nejen studentům a jejich pedagogům, ale také všem sestrám, kterým poskytne nejnovější ucelené poznatky z oboru a pomůže zkvalitnit péči o pacienty. (alza.sk)

Podobné produkty ako Interní ošetřovatelství II (978-80-247-1777-7)

Ošetřovatelství pro SZŠ - chirurgie (978-80-247-3542-9)

Ošetřovatelství pro SZŠ - chirurgie (978-80-247-3542-9)
Detail

E-kniha - autor Taťána Filipová, Martina Smetanová, 104 stran Pracovní sešit slouží k procvičení látky probrané v předmětu chirurgie a k upevnění získaných znalostí, podporuje samostudium žáků a aktivní vyhledávání nových informací. Pro vyučující je zajímavou učební pomůckou, která umožňuje vést vyučovací hodinu podle moderních výukových metod a zjednodušuje možnost kontroly samostatné práce žáka. Výuka s použitím pracovního sešitu podporuje aktivitu žáků, učí jej uvědomovat si mezipředmětové vztahy a rozvíjí kritické myšlení. (alza.sk)

Podobné produkty ako Ošetřovatelství pro SZŠ - chirurgie (978-80-247-3542-9)

Ošetřovatelství ve vybraných oborech (978-80-247-3422-4)

Ošetřovatelství ve vybraných oborech (978-80-247-3422-4)
Detail

E-kniha - autor Iva Nováková, 240 stran Učebnice podává stručný přehled specifické problematiky ošetřovatelské péče v dermatovenerologii, oftalmologii, otorinolaryngologii a stomatologii a snaží se zpřístupnit přijatelnou formou poznatky a informace z těchto oborů. Každý z celků je členěn na část obecnou a speciální, která je doplněna kazuistikami. Publikace je určena studentům oboru ošetřovatelství jako učebnice pro předmět vybrané obory v ošetřovatelství, ale může být užitečným zdrojem informací i pro studenty vyšších odborných škol zdravotnických a pro zdravotnickou odbornou veřejnost. (alza.sk)

Podobné produkty ako Ošetřovatelství ve vybraných oborech (978-80-247-3422-4)

Ošetřovatelství založené na důkazech (978-80-247-5345-4)

Ošetřovatelství založené na důkazech (978-80-247-5345-4)
Detail

E-kniha - autor Darja Jarošová, Renáta Zeleníková, 136 stran Kniha seznamuje se základními principy ošetřovatelství založeného na důkazech (evidence based nursing) — se základními charakteristikami, procesem a výukou principů EBN. Vychází z výzkumných a pedagogických zkušeností autorek i z jejich zkušeností ze zahraničních univerzitních pracovišť. (alza.sk)

Podobné produkty ako Ošetřovatelství založené na důkazech (978-80-247-5345-4)

Ošetřovatelské postupy pro zdravotnické záchranáře I (978-80-247-2747-9)

Ošetřovatelské postupy pro zdravotnické záchranáře I (978-80-247-2747-9)
Detail

Elektronická kniha - autor kolektiv a, 228 stran, česky První díl předkládané publikace je určen především studentům prvního ročníku oboru Zdravotnický záchranář. Její hlavním účelem bylo sjednotit témata a postupy specifické pro tento obor. Po novelizaci zákona č. 96/2004 může zdravotnický záchranář vykonávat činnosti bez odborného dohledu až po jednom roce výkonu povolání při poskytování akutní lůžkové péče. Ošetřovatelské postupy jsou specifikovány a přiblíženy pracovním podmínkám oddělení jednotek intenzivní péče. Autorky kladou důraz na bezpečnou, efektivní a kvalitně poskytovanou ošetřovatelskou péči se zaměřením na zachování postupů lege artis, komunikaci a především lidskost. Kniha je doplněna mnoha fotografiemi pocházejícími z bohaté praxe autorek. Při výběru témat bylo vycházeno z aktuálně platných kompetencí zdravotnických záchranářů. Obsahem jsou též fotografické postupy, které jsou studenty v praxi dobře vnímány. Na tuto publikaci... (alza.sk)

Podobné produkty ako Ošetřovatelské postupy pro zdravotnické záchranáře I (978-80-247-2747-9)

Peklo v duši (978-80-247-5851-0)

Peklo v duši (978-80-247-5851-0)
Detail

Elektronická kniha - autor Tomáš Novák, 144 stran Hypománie — „báječný sluha, leč zlý pán“. I tak by se dalo psát o mánii, která je námětem této knihy a jejíž takřka „rodnou sestrou“ je tak známá deprese. O nich a o dalších stavech lidské psychiky píše psycholog PhDr. Tomáš Novák. Publikaci ocení rodinní příslušníci a blízcí osob zasažených maniodepresivní poruchou. Detaily knihy: Autor: Tomáš Novák Rok vydání: 2016 ISBN: 978-80-247-5851-0 Počet stran: 144 (alza.sk)

Podobné produkty ako Peklo v duši (978-80-247-5851-0)

Sklepy v zahradě (978-80-247-3798-0)

Sklepy v zahradě (978-80-247-3798-0)
Detail

E-kniha - autor Jiří Faltýnek, 112 stran Chystáte se postavit na svém pozemku sklep pro rekreační nebo hospodářské účely? Nejste si jisti tím, co všechno taková stavba obnáší? Pak bude pro vás tato publikace užitečným pomocníkem. Především získáte ucelenou představu o plánování a stavbě sklepa, dokážete vyhodnotit pracnost a proveditelnost výstavby ještě před jejím zahájením, a vyhnete se tak nepříjemným překvapením. Kniha se zabývá podložím z geologického hlediska včetně jeho přípravy, dále pak provedením betonových konstrukcí, popisuje vhodné materiály pro stavbu a velký prostor věnuje práci s kamenem i provádění kleneb z cihel a kamene. Najdete zde také informace o izolacích, větrání či vytápění, ale také o častých problémech a poruchách. (alza.sk)

Podobné produkty ako Sklepy v zahradě (978-80-247-3798-0)

Křeček v utajení (978-80-247-2302-0)

Křeček v utajení (978-80-247-2302-0)
Detail

Elektronická kniha - autor Zuzana Pospíšilová, 72 stran, česky Toužíte po zvířátku? Například takový křeček… Co všechno byste s ním mohli podnikat! Jak byste si spolu vyhráli! Určitě by to byl skvělý kamarád. Ale co když doma kraluje kocour, který by ho mohl ulovit? I tohle se dá vyřešit. Tedy v případě, že máte štěstí jako Tom a pořídíte si to správné zvířátko. Jaké? Přečtěte si o Kamilovi! Další knížku z edice Čtení pro prvňáčky od oblíbené autorky Zuzany Pospíšilové vtipnými ilustracemi doprovodil Michal Sušina. (alza.sk)

Podobné produkty ako Křeček v utajení (978-80-247-2302-0)

Ošetřovatelství pro zdravotnické asistenty II (978-80-247-2040-1)

Ošetřovatelství pro zdravotnické asistenty II (978-80-247-2040-1)
Detail

E-kniha - autor Lenka Slezáková, kolektiv a, 204 stran Kniha je určena především studentům a vyučujícím SZŠ obor zdravotnický asistent a studentům a pedagogům zdravotnických lyceí. Jedná se o základní učebnici v oboru ošetřovatelství, zejména ošetřovatelství v klinických oborech, které se vyučují ve třetím a čtvrtém ročníku SZŠ. Obsahem této druhé části dvoudílné učebnice je ošetřovatelství v chirurgii a pediatrii. Studenti po prostudování knihy prokáží znalost základních teoretických poznatků o příčinách, projevech a léčbě nejčastějších onemocnění a stavů. Nabytí těchto vědomostí jim umožní posoudit a popsat potřeby pacientů i plánovat a realizovat ošetřovatelskou péči. (alza.sk)

Podobné produkty ako Ošetřovatelství pro zdravotnické asistenty II (978-80-247-2040-1)

Ošetřovatelství pro zdravotnické asistenty III (978-80-247-2270-2)

Ošetřovatelství pro zdravotnické asistenty III (978-80-247-2270-2)
Detail

E-kniha - autor Lenka Slezáková, kolektiv a, 228 stran Kniha je určena především studentům a vyučujícím SZŠ - obor zdravotnický asistent a studentům a pedagogům zdravotnických lyceí. Jedná se o základní učebnici v oboru ošetřovatelství, zejména ošetřovatelství v klinických oborech, které se vyučují ve třetím a čtvrtém ročníku SZŠ. Obsahem této třetí části učebnice je ošetřovatelství v gynekologii a porodnictví, psychiatrii a onkologii. Studenti po prostudování knihy prokáží znalost základních teoretických poznatků o příčinách, projevech a léčbě nejčastějších onemocnění a stavů. Nabytí těchto vědomostí jim umožní posoudit a popsat potřeby pacientů i plánovat a realizovat ošetřovatelskou péči. (alza.sk)

Podobné produkty ako Ošetřovatelství pro zdravotnické asistenty III (978-80-247-2270-2)

Ošetřovatelství pro zdravotnické asistenty IV (978-80-247-2506-2)

Ošetřovatelství pro zdravotnické asistenty IV (978-80-247-2506-2)
Detail

E-kniha - autor Lenka Slezáková, kolektiv a, 240 stran Kniha je určena především studentům a vyučujícím SZŠ - obor zdravotnický asistent a studentům a pedagogům zdravotnických lyceí. Jedná se o základní učebnici v oboru ošetřovatelství, zejména ošetřovatelství v klinických oborech, které se vyučují ve třetím a čtvrtém ročníku SZŠ. Obsahem této čtvrté části učebnice je ošetřovatelství v ORL, dermatologii, očním lékařství a stomatologii. Studenti po prostudování knihy prokáží znalost základních teoretických poznatků o příčinách, projevech a léčbě nejčastějších onemocnění a stavů. Nabytí těchto vědomostí jim umožní posoudit a popsat potřeby pacientů i plánovat a realizovat ošetřovatelskou péči. (alza.sk)

Podobné produkty ako Ošetřovatelství pro zdravotnické asistenty IV (978-80-247-2506-2)

Ošetřovatelství pro zdravotnické asistenty I (978-80-247-1775-3)

Ošetřovatelství pro zdravotnické asistenty I (978-80-247-1775-3)
Detail

E-kniha - autor Lenka Slezáková, kolektiv a, 196 stran Kniha je určena především studentům a vyučujícím SZŠ obor zdravotnický asistent a studentům a pedagogům zdravotnických lyceí. Jedná se o základní učebnici v oboru ošetřovatelství, zejména ošetřovatelství v klinických oborech, které se vyučují ve třetím a čtvrtém ročníku SZŠ. Obsahem tohoto prvního dílu dvoudílné učebnice je ošetřovatelství ve vnitřním lékařství. Studenti po prostudování knihy prokáží znalost základních teoretických poznatků o příčinách, projevech a léčbě nejčastějších onemocnění a stavů. Nabytí těchto vědomostí jim umožní posoudit a popsat potřeby pacientů i plánovat a realizovat ošetřovatelskou péči. (alza.sk)

Podobné produkty ako Ošetřovatelství pro zdravotnické asistenty I (978-80-247-1775-3)
Klinické doporučené postupy v ošetřovatelství (978-80-247-5426-0), Doporučené postupy a algoritmy v nefrologii (978-80-247-3227-5), Ošetřovatelství - ošetřovatelské postupy pro zdravotnické asistenty (978-80-247-2852-0), Management v ošetřovatelství (978-80-247-3871-0), Doprovázení v ošetřovatelství I (978-80-247-5710-0), Ošetřovatelství - ošetřovatelské postupy pro zdravotnické asistenty (978-80-247-2854-4), Ošetřovatelství - ošetřovatelské postupy pro zdravotnické asistenty (978-80-247-2855-1), Ošetřovatelství - ošetřovatelské postupy pro zdravotnické asistenty (978-80-247-2853-7), Ošetřovatelství II (978-80-247-3558-0), Základy klinické adiktologie (978-80-247-1411-0), Generalizovaná úzkostná porucha v klinické praxi (978-80-247-5822-0), Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné II (978-80-247-3420-0), Ošetřovatelství v pediatrii (978-80-247-3286-2), Etika v ošetřovatelství (978-80-247-2069-2), Ošetřovatelství v nefrologii (978-80-247-5329-4), Ošetřovatelství v geriatrii (978-80-247-4316-5), Ošetřovatelství v neurologii (978-80-247-4868-9), Ošetřovatelství v psychiatrii (978-80-247-4236-6), Výzkum v ošetřovatelství (978-80-247-2713-4), Praktické postupy v anestezii (978-80-247-3626-6), Praktické postupy v anestezii (978-80-247-5612-7), Ošetřovatelství v chirurgii I (978-80-247-2900-8), Doprovázení v ošetřovatelství II (978-80-247-5711-7), Ošetřovatelství v chirurgii II (978-80-247-3130-8), Ošetřovatelství v chirurgii I (978-80-247-3129-2), Ošetřovatelství v intenzivní péči (978-80-247-1830-9), Postupy v ošetřovatelské péči 1 (978-80-271-3032-0), Žilní onemocnění v klinické praxi (978-80-247-3335-7), Transplantace ledviny v klinické praxi (978-80-247-2455-3), Klinické prostředí v přípravě sester (978-80-271-0583-0)