Kritická místa matematiky základní školy v řešení žáků (9788024632520)

Produkt Kritická místa matematiky základní školy v řešení žáků (9788024632520) sme našli 50+x, pokiaľ to nie je to čo hľadáte, skúste frázu Kritická místa matematiky základní školy v řešení žáků (9788024632520) upraviť a produkt hľadať znova.

Kritická místa matematiky základní školy v řešení žáků (9788024632520)

Kritická místa matematiky základní školy v řešení žáků (9788024632520)
Detail

Elektronická kniha - autor Naďa Vondrová a Miroslav Rendl, 464 stran, česky Kniha přináší výsledky výzkumu dosažené v rámci projektu GAČR. Kritická místa matematiky základní školy v letech 2012–2014. Jedním z cílů projektu bylo shromáždit a analyzovat žákovské postupy při řešení úloh z tzv. kritických oblastí v matematice základní školy. Jde o oblasti, v nichž žáci často a opakovaně selhávají, jinak řečeno, které nezvládnou na takové úrovni, aby se jejich matematická gramotnost produktivně rozvíjela a aby mohla být tvořivě užívána v každodenním životě.Jako metodu výzkumu kniha volí klinické rozhovory, které jsou s žáky vedeny v průběhu jejich řešení pečlivě připravených úloh z výše uvedených témat, případně bezprostředně po něm.Kniha je určena badatelům v didaktice matematiky, didaktikům matematiky a vzdělavatelům učitelů matematiky a 1. stupně základní školy, dále doktorandům a konečně i samotným učitelům a studentům učitelství. (alza.sk)

Podobné produkty ako Kritická místa matematiky základní školy v řešení žáků (9788024632520) , Kritická místa matematiky základní školy v řešení žáků (9788024632520)

Sada potřeb do školy v kufříku Prasátko Peppa

Sada potřeb do školy v kufříku Prasátko Peppa
Detail

Sada potřeb Do školy v kufříku s ouškem obsahuje: 6 mini pastelek, 12 fixů, 12 voskovek, 12 vodových barev se štětcem a paletou, guma, 2 tužky, ořezávátko, pravítko a nůžky. (efitness.sk)

Podobné produkty ako Sada potřeb do školy v kufříku Prasátko Peppa , Tělesná výchova na 1. stupni základní školy (9788024633534)

Sada potřeb do školy v kufříku Ledové království

Sada potřeb do školy v kufříku Ledové království
Detail

Sada potřeb Do školy v kufříku s ouškem obsahuje: 6 mini pastelek, 12 fixů, 12 voskovek, 12 vodových barev se štětcem a paletou, guma, 2 tužky, ořezávátko, pravítko a nůžky. (efitness.sk)

Podobné produkty ako Sada potřeb do školy v kufříku Ledové království , Tělesná výchova na 2. stupni základní školy (9788024636542)

Matematická slovní úloha (9788024645315)

Matematická slovní úloha (9788024645315)
Detail

Elektronická kniha - autor Naďa Vondrová, kolektiv autorů a Více autorů, 420 stran, česky Kniha představuje výsledky rozsáhlého výzkumu uskutečněného na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy interdisciplinárním týmem didaktiků matematiky, lingvistů a psychologů. Matematická slovní úloha je zde zcela nově nahlížena jako textový útvar, který má svá vlastní specifika. Výzkumně bohatá data dovolila identifikovat hlavní kritická místa žákovských řešení z hlediska lingvistiky a matematiky, ale také v jejich vzájemném synergickém působení. Autoři přinášejí řadu nových odpovědí na otázky, které si učitelé kladou při konfrontaci s obavami žáků ze slovních úloh a s neúspěšností jejich řešení. Kniha je určena nejen pro badatele v didaktice matematiky, ale také pro učitele matematiky a jejich vzdělavatele. Výsledky předloženého výzkumu budou užitečné i pro tvůrce matematických testů a autory učebnic. (alza.sk)

Podobné produkty ako Matematická slovní úloha (9788024645315) , Základní biochemické dráhy v buňce (9788024626819)

Matematika na Německé univerzitě v Praze v letech 1882-1945 (9788024631950)

Matematika na Německé univerzitě v Praze v letech 1882-1945 (9788024631950)
Detail

Elektronická kniha - autor Martina Bečvářová, 444 stran, česky Kniha pojednává o dlouhodobě neprávem opomíjené a přehlížené pražské německé matematické komunitě, která patřila v první třetině 20. století k evropské špičce. Analyzuje vývoj výuky matematiky na Německé univerzitě v Praze od jejího vzniku v roce 1882 až do jejího tragického zániku v roce 1945. Na základě studia archivních pramenů, původních odborných prací, pamětí zúčastněných osobností a sekundární literatury objasňuje komplikované postavení pražské německé matematické komunity v českých zemích. Zachycuje její specifika vyplývající z pražského „genia loci“, naznačuje její provázanost s okolním německým světem, ukazuje její vztahy k našim i zahraničním odborným spolkům a především hodnotí vědecký přínos jednotlivých pražských německých matematiků k rozvoji světové vědy. (alza.sk)

Podobné produkty ako Matematika na Německé univerzitě v Praze v letech 1882-1945 (9788024631950) , Nebezpečná místa

GDPR - Řešení problémů v praxi obcí (978-80-247-2925-1)

GDPR - Řešení problémů v praxi obcí (978-80-247-2925-1)
Detail

Elektronická kniha - autor Eva Janečková, 344 stran, česky Publikace se věnuje GDPR v prostředí obcí a vychází ze zkušeností z praxe nově aplikovaného nařízení GDPR. Popisuje oblasti, kde se v praxi obcí nejčastěji objevují pochybnosti a pochybení, ať už ve vztahu k zaměstnancům nebo ve vztahu k občanům, například zveřejňování osobních údajů, pořádání akcí, využívání souhlasů se zpracováním osobních údajů a podobně. Publikace je praktickou příručkou pro osoby odpovědné za ochranu osobních údajů v rámci obcí. Vychází z mnoha zkušeností s implementací GDPR v různě velkých obcích a ze zkušeností s řešením reálných problémů, které se objevují při práci obcí. Popisuje jednotlivé povinnosti vyplývající z tohoto nařízení, různé způsoby a možnosti jejich splnění, včetně praktických návodů a jejich odrazu ve vnitřních předpisech, postavení osob v rámci odpovědnosti za zpracování osobních údajů a úkoly na jednotlivých úrovních řízení. Dále v knize naleznete souhrn... (alza.sk)

Podobné produkty ako GDPR - Řešení problémů v praxi obcí (978-80-247-2925-1) , Doktorky matematiky na univerzitách v praze 1900-1945 (9788024640457)

GDPR - Řešení problémů v praxi škol (978-80-271-2579-1)

GDPR - Řešení problémů v praxi škol (978-80-271-2579-1)
Detail

Elektronická kniha - autor Eva Janečková, 352 stran, česky Pokud máte co dělat s GDPR ve školách a školských zařízeních, v této publikaci naleznete úplně vše. Popisuje povinnosti i způsoby jejich realizace, představuje i vaše práva. Ukazuje, jak se GDPR odráží i v dalších vnitřních předpisech, v postavení osob v rámci odpovědnosti za zpracování osobních údajů a v úkolech na jednotlivých úrovních řízení. V knize dále naleznete souhrn evidencí a záznamů, které bude nutné vést. Kniha vypichuje oblasti, kde se v praxi škol nejčastěji objevují pochybnosti a pochybení, ať už ve vztahu k zaměstnancům, nebo ve vztahu k zákonným zástupcům. Řeší četné praktické problémy v praxi škol a obsahuje širokou paletu vzorů s komentářem pro přímé použití při činnosti škol. Publikace je praktickou příručkou pro osoby odpovědné za ochranu osobních údajů v rámci škol. (alza.sk)

Podobné produkty ako GDPR - Řešení problémů v praxi škol (978-80-271-2579-1) , Základní gymnastika (9788024626376)

Finanční matematika v praxi (978-80-271-0250-1)

Finanční matematika v praxi (978-80-271-0250-1)
Detail

Elektronická kniha - autor Oldřich Šoba, 336 stran Kniha se komplexně a prakticky věnuje všem klíčovým oblastem finanční matematiky, používaným při řízení osobních financí a v podnikové sféře. Nejvýraznější změny nového vydání se týkají investic na dluhopisovém trhu, akciovém trhu a operací na měnovém trhu. Detaily knihy: Autor: Oldřich Šoba Rok vydání: 2017 ISBN: 978-80-271-0250-1 Počet stran: 336 (alza.sk)

Podobné produkty ako Finanční matematika v praxi (978-80-271-0250-1) , Základní gymnastika (9788024653877)

Doktorky matematiky na univerzitách v Praze 1900-1945 (9788024640457)

Doktorky matematiky na univerzitách v Praze 1900-1945 (9788024640457)
Detail

Elektronická kniha - autor Martina Bečvářová, 276 stran, česky Monografie vychází z dlouhodobého studia vývoje matematické komunity v českých zemích. Pojednává o komplikovaných, avšak inspirativních životních osudech dvanácti žen, které v letech 1900 až 1945 obhajovaly nebo obhájily doktorát z matematiky na některé z fakult pražských univerzit. Ačkoliv se další odborné matematické práci často téměř nevěnovaly, dokázaly to v době, která na ženy matematičky pohlížela s jistou nedůvěrou, neboť se mohly stát nepřehlédnutelnou konkurencí mužům matematikům, pokud by ovšem chtěly a měly větší odvahu čelit zakořeněným společenským stereotypům. V propracovaných studiích je ukázáno, z jakého sociálního prostředí tyto ženy pocházely, do jakého se provdaly, jaké měly kulturní, intelektuální a hmotné zázemí, jak je rodinné i společenské události motivovaly, ovlivňovaly a kultivovaly, jak žily, čemu se věnovaly, jaké měly zájmy, s jakými problémy se potýkaly, jaký byl jejich... (alza.sk)

Podobné produkty ako Doktorky matematiky na univerzitách v Praze 1900-1945 (9788024640457)

Matematika v ekonomii a ekonomice (978-80-247-4419-3)

Matematika v ekonomii a ekonomice (978-80-247-4419-3)
Detail

Elektronická kniha - autor Luboš Bauer, 352 stran Moderní učebnice inspirovaná prestižními publikacemi anglosaských univerzit pokrývá problematiku, jež je obsahem výuky matematiky na českých VŠ, klade důraz na případové studie z ekonomické praxe, na aplikace osvojených matematických dovedností při řešení úloh z mikroekonomie a makroekonomie, managementu a financí. Detaily knihy: Autor: Luboš Bauer Rok vydání: 2015 ISBN: 978-80-247-4419-3 Počet stran: 352 (alza.sk)

Podobné produkty ako Matematika v ekonomii a ekonomice (978-80-247-4419-3) , Česká základní škola (9788024623719)

Zajímavá a záhadná místa v Čechách (999-00-020-1660-8)

Zajímavá a záhadná místa v Čechách (999-00-020-1660-8)
Detail

Elektronická kniha - autor Jiří Glet, 87 stran, česky V této knize se například dozvíte o našem největším nálezu zlatého pokladu v Podmoklech nad Berounkou, o záhadé Kounovských řad a tajemné kouřící hoře Boreč. Můžete rovněž navštívit Kazín, Tetín a Libušín, sídla bájných kněžen Kazi, Tety a Libuše a další desítky tajuplných a záhadných míst v České republice. (alza.sk)

Podobné produkty ako Zajímavá a záhadná místa v Čechách (999-00-020-1660-8) , Základní ošetřovatelská péče v pediatrii (978-80-247-1613-8)

Nová matematika v kostce pro SŠ (978-80-253-4321-0)

Nová matematika v kostce pro SŠ (978-80-253-4321-0)
Detail

Elektronická kniha - autor Helena Sixtová, 224 stran, česky Oblíbená řada učebnic ve zbrusu novém vydání! Publikace přináší přehled středoškolské matematiky „ v kostce“, tedy stručně, přehledně a názorně.Je určena studentům, ale nejen jim. Slouží k seznámení i připomenutí učiva v rozsahu přípravy ke státní maturitní zkoušce s nadstavbou podle RVP gymnázií, doplněného navíc o kapitolu Diferenciální a integrální počet. Publikace obsahuje teorii včetně grafů a obrázků, řešené typové příklady a úlohy k procvičení včetně klíče. Autorka využila při přípravě knihy své více než dvacetileté zkušenosti s výukou matematiky na odborném učilišti, střední odborné škole a gymnáziu. (alza.sk)

Podobné produkty ako Nová matematika v kostce pro SŠ (978-80-253-4321-0) , Gdpr - řešení problémů v praxi obcí (978-80-247-2925-1)

Nebezpečná místa

Nebezpečná místa
Detail

Audiokniha MP3 - autor Patricia Gibneyová, čte Lukáš Hlavica Co když je vrah mnohem blíž, než si myslí?Když se v otevřeném hrobě najde tělo mladé ženy, je k němu přivolána inspektorka Lottie Parkerová, která si klade otázku, zda to není nedávno zmizelá Elizabeth Byrneová. Jenže to není jediná žena, která se pohřešuje. V Ragmullinu nejspíš řádí sériový vrah a nedávné skutečnosti vzbuzují podezření, zda vše nesouvisí s jedním dávným případem. Může se historie opakovat? Lottie svádí boj s časem, ale vrah je nejspíš blíže, než by se nadála. Mohla by i ona být jeho dalším cílem?Další (v pořadí již 4.) případ oblíbené inspektorky Lottie Parkerové od bestsellerové autorky Patricie Gibneyové opět potěší i fanoušky Angely Marsonsové či Roberta Bryndzy a bude vás napínat až do poslední stránky. (alza.sk)

Podobné produkty ako Nebezpečná místa , Gdpr - řešení problémů v praxi škol (978-80-271-2579-1)

Tělesná výchova na 1. stupni základní školy (9788024633534)

Tělesná výchova na 1. stupni základní školy (9788024633534)
Detail

Elektronická kniha - autor Hana Dvořáková a Zdeňka Engelthalerová, 276 stran, česky Škola je dnes konfrontována s novými, naléhavými úkoly vyplývajícími především z vývojové dynamiky soudobé společnosti a potýká se s novými názory a zjištěními v oblasti pedagogiky, oborových didaktik, psychologie efektivního učení a vzdělávání. Výrazně je ovlivněna proměnou edukační reality, vyvolanou rozvojem ve sféře informačních a komunikačních technologií. S novými základními dokumenty dochází k posunům v cílech, pojetí oborů i k požadavkům na změny obsahu, forem i metod. I za čtvrtstoletí platnosti programu nejsou mnohá očekávání naplněna ani v práci učitelů ani v jejich přípravě. Vzdělávání učitelů pro 1. stupeň je multioborové, a tedy široké a různorodé, proto vyučování oboru tělesná výchova může být pro mnohé z těchto učitelů problematické. Cílem této publikace je formulovat praktické možnosti vyučování oboru tělesná výchova na 1. stupni základní... (alza.sk)

Podobné produkty ako Tělesná výchova na 1. stupni základní školy (9788024633534) , Hodnocení žáků (978-80-247-2834-6)

Tělesná výchova na 2. stupni základní školy (9788024636542)

Tělesná výchova na 2. stupni základní školy (9788024636542)
Detail

Elektronická kniha - autor Jiří Hrabinec, 340 stran, česky Monografie pracovníků katedry tělesné výchovy UK PedF v Praze je určena primárně učitelům (nejen na 2. stupni ZŠ) a pregraduálním studentům na pedagogických fakultách, avšak svým širokým teoretickým i praktickým záběrem může poskytnout potřebné informace i širšímu okruhu pracovníků v tělesné výchově a sportu. Orientuje se nejprve na teoretická východiska procesu tělesné výchovy z hlediska vztahu teorie a praxe, historie, didaktiky, antropomotoriky, diagnostiky pohybového aparátu, otázek podpory znevýhodněných žáků, sportovního tréninku mládeže a výběru talentů a dále prezentuje podrobně didaktické přístupy k vlastní realizaci školní (i mimoškolní) tělesné výchovy v souladu s cíli rámcového vzdělávacího programu (RVP) – od zdravotní TV přes atletiku, gymnastiku (sportovní, rytmickou a kondiční), hry (pohybové, sportovní i netradiční), plavání, úpoly až po outdoorové aktivity (turistika, lanové... (alza.sk)

Podobné produkty ako Tělesná výchova na 2. stupni základní školy (9788024636542) , Zajímavá a záhadná místa v čechách (999-00-020-1660-8)

Nová infinitní matematika: I. Velká iluze matematiky 20. století (9788024632216)

Nová infinitní matematika: I. Velká iluze matematiky 20. století (9788024632216)
Detail

Elektronická kniha - autor Petr Vopěnka, 128 stran, česky Zakladatel klasické teorie množin, Georg Cantor, věděl již v roce 1899, že obor všech transfinitních ordinálních čísel není aktualizovatelný. To znamená, že tento obor nelze nahradit množinou vůbec všech těchto čísel. Každou množinu ordinálních čísel lze totiž prodloužit o další takováto čísla. Předvedení neaktualizovatelnosti oboru všech přirozených čísel obsažená v této knize není ani zdaleka tak jednoduchou a nadto snadno akceptovatelnou záležitostí, jako je tomu v případě transfinitních ordinálních čísel. Téměř celá infinitní matematika dvacátého století se totiž o množinu vůbec všech přirozených čísel opírá.Autorova cesta k vytčenému cíli vede Cantorovou teorií množin až k ultraproduktu. Ten mu pak umožnil definovat operátor ultraextenze, který naráz přetváří obor všech množin do nového oboru všech množin, stejně hodnotného, leč od výchozího oboru se lišícího délkou přirozených... (alza.sk)

Podobné produkty ako Nová infinitní matematika: I. Velká iluze matematiky 20. století (9788024632216) , Gardena základní sada nářadí 12201-20

Komplikace onkologických pacientů a možnosti jejich řešení v primární péči (978-80-271-3556-1)

Komplikace onkologických pacientů a možnosti jejich řešení v primární péči (978-80-271-3556-1)
Detail

Elektronická kniha - autor kolektiv a, 160 stran, česky Monografie prakticky zpracovává základní komplikace a postižení u onkologických pacientů v aktivní léčbě nebo po jejím ukončení. Zahrnuje specifické problémy, se kterými může být konfrontován lékař prvního kontaktu (praktický lékař, ambulantní specialista). Jednotlivé kapitoly přinášejí základní informace k projevům a diferenciální diagnostice konkrétní komplikace, jsou uvedeny základní postupy pro farmakologickou a nefarmakologickou intervenci. Autorský kolektiv vedený zkušeným autorem profesorem Vokurkou zpracoval široký okruh témat od kožní toxicity přes onkologické rány, postižení dutiny ústní, nevolnost a zvracení, horečky při infekci nebo malignitě, výživu a malnutrici, průjem a zácpu, bolest, únavu, krvácení, ascites, problematiku stomií, problematiku sexuality až po možnosti fyzické aktivity, rehabilitace, fyzioterapie a řešení akutních stavů v paliativní a domácí péči. Publikace je... (alza.sk)

Podobné produkty ako Komplikace onkologických pacientů a možnosti jejich řešení v primární péči (978-80-271-3556-1) , Základy matematiky, logiky a statistiky pro sociologii a ostatní společenské vědy v příkladech (9788024654041)

Odstraňte chaos a vytvořte si více místa v hlavě (978-80-271-3305-5)

Odstraňte chaos a vytvořte si více místa v hlavě (978-80-271-3305-5)
Detail

Elektronická kniha - autor Boris Nikolai Konrad, 208 stran, česky Máte pocit, že neustále zapomínáte, chodíte pozdě na schůzky a máte beznadějně přeplněnou hlavu? Rozhodně v tom nejste sami! Všude útočí příliš mnoho informací. Příliš mnoho dat k zapamatování. Příliš mnoho věcí, které vyžadují naši pozornost. Žijeme v době, kdy jsme všichni stále více ve stresu. Rodina, práce, vzdělání, přátelé a koníčky – to vše vyžaduje naši pozornost a soustředění. Ale je tu řešení! Autor – mistr světa v paměťových dovednostech – vás naučí, jak ze své paměti vytěžit maximum, vyrovnat se se záplavou informací a žít uvolněně. Jak vytvořit klid v hlavě a relaxovat. A už nikdy nezapomenete jméno nového souseda, heslo do internetového bankovnictví nebo polovinu svého nákupního seznamu! (alza.sk)

Podobné produkty ako Odstraňte chaos a vytvořte si více místa v hlavě (978-80-271-3305-5) , Základní ošetřovatelské postupy v péči o novorozence (978-80-247-3940-3)

Hodnocení žáků (978-80-247-2834-6)

Hodnocení žáků (978-80-247-2834-6)
Detail

E-kniha - autor Zdeněk Kolář, Renata Šikulová, 200 stran Hodnocení žáků ve vyučování, jako nezbytná součást výchovně-vzdělávacího procesu, je velice složité. Dotýká se všech účastníků vyučovacího procesu a vnáší do vyučování jak veselé situace a spokojenost, tak i velice vážné okamžiky, které významně ovlivňují život dítěte a mladého člověka. Hodnocení přináší radost, uspokojení, posílení sebedůvěry, ale i smutek, žal a napětí. Na jedné straně žáky pozitivně motivuje, na druhé straně může vést k hledání si "vedlejších cest" pro dosažení ocenění. Může provokovat ke kvalitnímu výkonu, ale také přispívat k neporozumění až nepřátelství. A právě proto vznikla tato publikace. Věříme, že ji ocení zejména učitelé, budoucí pedagogové, studenti pedagogických i jiných fakult, ale i rodiče žáků. (alza.sk)

Podobné produkty ako Hodnocení žáků (978-80-247-2834-6) , Místa paměti druhé světové války (9788024629278)

Základy matematiky, logiky a statistiky pro sociologii a ostatní společenské vědy v příkladech (9788024654041)

Základy matematiky, logiky a statistiky pro sociologii a ostatní společenské vědy v příkladech (9788024654041)
Detail

Elektronická kniha - autor Jan Hendl, Martin Moldan a Jakub Siegl, 558 stran, česky Tato publikace je určena studentům oborů bez zaměření na matematiku. Přístupně pojednává základy vysokoškolské matematiky, logiky, množin, Booleovy algebry a teorie pravděpodobnosti. Celá druhá polovina knihy se věnuje popisné a induktivní statistice. Všechny kapitoly jsou doplněny řešenými příklady. K procvičení a ověření látky slouží otázky s volitelnou odpovědí a mnoho dalších příkladů spolu s řešeními. Na konci je pak zařazen přehled vzorců. Nepředpokládají se žádné vstupní znalosti. Ve výkladu se výjimečně využívají matematické dovednosti probírané na základní a střední škole. (alza.sk)

Podobné produkty ako Základy matematiky, logiky a statistiky pro sociologii a ostatní společenské vědy v příkladech (9788024654041) , Pohybová neúspěšnost u žáků mladšího školního věku (9788024646947)

Pohybová neúspěšnost u žáků mladšího školního věku (9788024646947)

Pohybová neúspěšnost u žáků mladšího školního věku (9788024646947)
Detail

Elektronická kniha - autor Aleš Kaplan, 386 stran, česky Kniha řeší problematiku pohybové neúspěšnosti u žáků a žákyň mladšího školního věku v podmínkách školní tělesné výchovy prostřednictvím podrobné literární rešerše a případové studie. Pohybová neúspěšnost byla identifikována pomocí šesti záměrně vybraných motorických testů (skok do dálky z místa, leh-sed opakovaně po dobu 1 minuty, člunkový běh na 4 × 10 m, hluboký předklon ve stoji, test rovnovážné polohy a test chytání míče) a v kontextu dalších proměnných byly zjišťovány případné determinanty, které mohly vést k pohybové neúspěšnosti u žáka a žákyně mladšího školního věku. (alza.sk)

Podobné produkty ako Pohybová neúspěšnost u žáků mladšího školního věku (9788024646947) , Dítě s epilepsií v prostředí školy (978-80-7553-660-0)

Dedoles Matematika Ponožky Čierna

Detail

Matematika Ponožky - Dedoles - Čierna. (bibloo.sk)

Podobné produkty ako Dedoles Matematika Ponožky Čierna , Dědečku, už chodím do školy

Dedoles Matematika Trenírky Čierna

Detail

Matematika Trenírky - Dedoles - Čierna. (bibloo.sk)

Podobné produkty ako Dedoles Matematika Trenírky Čierna , Playmobil 9457 správca školy (4008789094575)

Dedoles Matematika Ponožky Čierna

Detail

Matematika Ponožky - Dedoles - Čierna. (bibloo.sk)

Podobné produkty ako Dedoles Matematika Ponožky Čierna , Ukrajinština – základní obraty a fráze a1-a2

BrainBox – matematika SK (5025822221186)

Detail

Spoločenská hra – pre 1 hráčov, stredná obťažnosť, dĺžka hry 10 min, vhodné od 8 rokov Desaťminútová hra na precvičenie pamäti, pozorovacích schopností a znalostí zlepšuje chápanie matematiky na 55-hracích kartách vrátane 440- individuálnych otázok. Spoločenská hra BrainBox – matematika v slovenskej verzii vaše vedomosti zaručene overí a navyše si užijete veľa zábavy. Rodinná hra pre jedného a viacerých hráčov je určená deťom od ôsmich rokov. BrainBox – matematika SKpoteší ručne kreslenými obrázkami s výpočtami, geometriou, témami času a vzdialeností.Kľúčové vlastnosti hry BrainBox – matematika SKSpoločenskú vedomostnú hru BrainBox – matematika môže hrať jeden a viac hráčovV balení nájdete 55 kariet od výpočtov až po geometriu, čas a dokonca chápanie vzdialenostíSo 440-individuálnymi otázkamiRodinná hra v slovenskej verziiCieľom hry je počas 10 minút získať čo najviac karietHra BrainBox – matematika SK je vhodná pre každého od 8 rokov (alza.sk)

Podobné produkty ako BrainBox – matematika SK (5025822221186) , Základní praktická cvičení z farmaceutické technologie (9788024645827)

Místa paměti druhé světové války (9788024629278)

Místa paměti druhé světové války (9788024629278)
Detail

Elektronická kniha - autor Pavel Mücke, 282 stran, česky Dějiny druhé světové války patří k nejvíce zpracovávaným a stále velmi aktuálním tématům soudobé historiografie. Kniha Pavla Mückeho se snaží přiblížit problematiku tzv. „míst paměti“ (hmotných i symbolických památek, na nichž je zakládána identita národního společenství), každodenního života a vnitřního světa vojáků (a pozdějších veteránů) československých jednotek působících na všech frontách nejkrvavějšího konfliktu dosavadních dějin. Charakterizuje nejvýznačnější „místa paměti“ zkoumáním jejich postojů k velkým událostem (Mnichov 1938, březen 1939), vnímání významů vlasti a domova a vnitřních vztahů v rámci bojových kolektivů i postojů k dalším klíčovým aktérům mimo vlastní bojové jednotky. (alza.sk)

Podobné produkty ako Místa paměti druhé světové války (9788024629278) , Základní pojmy praktického a posudkového lékařství (9788024628691)

Informační bezpečnost žáků základních škol (978-80-210-9270-9)

Informační bezpečnost žáků základních škol (978-80-210-9270-9)
Detail

Elektronická kniha - ze série Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, autor Pavla Kovářová, 261 stran, česky Bezpečné chování doplněné technickými a právními nástroji je základem ochrany proti informačním útokům, se kterými se v současné informační společnosti setkáváme neustále. Bezpečnost v internetovém prostředí i při práci s neelektronickými informacemi je součástí primárního vzdělávání. Knihovny a další instituce mohou školy podpořit svou expertízou v práci s informacemi a lekcemi pro žáky. Monografie, kterou předkládáme čtenáři, představuje odborné vymezení obsahu a způsobu vzdělávání žáků základních škol, a nejen jich, v informační bezpečnosti včetně zdůvodnění jeho potřebnosti. Na teoretická východiska navazuje popis jejich praktického uchopení v podobě lekcí pro každý ročník základní školy. Koncepce výuky informační bezpečnosti byla formována pomocí akčního výzkumu, který během šesti let realizovala autorka ve spolupráci s různými... (alza.sk)

Podobné produkty ako Informační bezpečnost žáků základních škol (978-80-210-9270-9) , Vzdálená místa (978-80-7650-245-1)

Vražda jako řešení (978-80-267-0695-3)

Vražda jako řešení (978-80-267-0695-3)
Detail

Elektronická kniha - autor Božena Šimková, 336 stran Dvě detektivky známé autorky Krkonošské pohádky První z nich se odehrává v Praze na Kampě, kde je nalezen režisér Mísa, který se měl záhy ženit a oslavoval ten den ve Filmovém klubu. Podezřelých je hned několik – byla motivem k vraždě připravovaná svatba, peníze, byt či snad film, který se měl natáčet? Nebo to byla pouhá náhoda? Druhý detektivní příběh se odehrává na vesnici začátkem šedesátých let, kde je zavražděn jeden z místních „aktivních“ obyvatel. I tady je podezřelých řada – bývalá i současná milenka, podvádění muži, nemanželský syn, a dokonce i vlastní žena. Motiv i příležitost však měli i ti, které ze své pozice okrádal a šikanoval. Policisté záhy zjistí, že pod zdáním vesnické idyly doutná současná i dávno zapomenutá nenávist. (alza.sk)

Podobné produkty ako Vražda jako řešení (978-80-267-0695-3) , Stinná místa (978-80-759-7548-5)

Management zákaznických řešení (978-80-271-0559-5)

Management zákaznických řešení (978-80-271-0559-5)
Detail

Elektronická kniha - autor Vít Chlebovský, 128 stran Na trhu ojedinělá publikace se zabývá problematikou Customer Solutions Managementu (CSM) neboli managementu zákaznických řešení. Jde o komplexní pojetí péče o zákazníky, které má za cíl efektivní tvorbu a správu individualizovaných řešení zákaznických potřeb. Oproti úzkému marketingovému pohledu řízení vztahů se zákazníky (CRM) je CSM rozšířeno na komplexní pojetí, které propojuje tržní a zákaznickou orientaci, projektový a produktový management a engineering v jeden funkční celek, směřující k efektivní tvorbě individualizovaných zákaznických řešení.Zkušený autor přináší doporučení a postupy, jak funkční a efektivní systém CSM ve firmě připravit, oživit a udržovat. Problematiku prezentuje na řadě případových studií z reálných firem. Kniha je zaměřená zejména na segment B2B, nicméně vzhledem k předpokladům vycházejícím z konceptu Průmyslu 4.0 najdou uvedené postupy a principy uplatnění i ve... (alza.sk)

Podobné produkty ako Management zákaznických řešení (978-80-271-0559-5) , Prázdná místa (978-80-751-2542-2)

Tinnitus - řešení existuje! (978-80-7670-076-5)

Tinnitus - řešení existuje! (978-80-7670-076-5)
Detail

Elektronická kniha - autor Markus Schwabbaur, 194 stran, česky Tinnitus je odborné označení pro hučení, pískání či šelest v uších. Není to nemoc sama o sobě, jde o příznak, jehož pravou příčinu se lékařům dosud nepodařilo zcela odhalit. V současnosti postihuje přibližně deset procent světové populace a objevuje se u čím dál mladších pacientů, i dětí. Stává se tak novou civilizační chorobou. Nepřetržitý zvuk může způsobovat i vážné psychické problémy, pacienti se často dostávají do sociální izolace, každodenní život je pro ně utrpením. Účinná metoda, jak tinnitus stoprocentně vyléčit, však zatím neexistuje. (alza.sk)

Podobné produkty ako Tinnitus - řešení existuje! (978-80-7670-076-5) , Řešení české otázky (978-80-278-0043-8)

Řešení české otázky (978-80-278-0043-8)

Řešení české otázky (978-80-278-0043-8)
Detail

Elektronická kniha - autor René Novotný, 616 stran, česky Jedním z důsledků případného vítězství nacistického Německa ve druhé světové válce měla být naprostá germanizace českých zemí, s nimiž se počítalo jako s nedílnou součástí Třetí říše. K tomu však bylo nejprve zapotřebí vyřešit tzv. „českou otázku“, tedy najít způsob, jakým se vypořádat s česky mluvícím obyvatelstvem Protektorátu Čechy a Morava. Část Čechů čekalo poněmčení, zbytek nejspíš deportace na východ. Klíčovou roli při výběru měla přitom hrát rasová hlediska v duchu nacistické ideologie.Hlavním tématem knihy je teorie a praxe nacistické germanizační a rasové politiky vůči Čechům v protektorátu. Autor porovnává různé koncepty a plány pro „řešení české otázky“, věnuje se snaze o ovládnutí české půdy a přípravě německé kolonizace. Stěžejní část textu ale leží v rasistických prvcích germanizačního úsilí nacistů. Předpokladem plánované germanizace bylo podchycení rasové struktury českého obyvatelstva.... (alza.sk)

Podobné produkty ako Řešení české otázky (978-80-278-0043-8)

RAPPA HRA MATEMATIKA NAUCNA 67 KS

RAPPA HRA MATEMATIKA NAUCNA 67 KS
Detail

MATEMATICKÁ HRA . Táto sada obsahuje drevená čísla, základné symboly matematiky, počítačom prútiky a hodiny. Je to kompletná sada pre vaše deti, aby sa naučili čísla a precvičili si zručnosti počítanie relaxačným a efektívnym (andreashop.sk)

Podobné produkty ako RAPPA HRA MATEMATIKA NAUCNA 67 KS

Puzzle dřevěné Slavná místa Francie 1000 dílků

Puzzle dřevěné Slavná místa Francie 1000 dílků
Detail

Dřevěné oboustranné puzzle Slavná místa Francie jsou složena z dílků ve tvaru slavných budov, dopravních prostředků nebo zvířat. (efitness.sk)

Podobné produkty ako Puzzle dřevěné Slavná místa Francie 1000 dílků

Prázdná místa (978-80-751-2542-2)

Prázdná místa (978-80-751-2542-2)
Detail

Elektronická kniha - autor J. M. Köhler, 470 stran Psychopat Milan Lyso spáchal za svůj život mnoho zločinů, za které byl právem odsouzen na řadu let za mřížemi. Nejzávažnější činy mu ale policie nikdy prokázat nedokázala, zbylo pouze zakořeněné přesvědčení o jeho vině. Nyní, po odpykání celého trestu a propuštění na svobodu, leží Lysovo zakrvácené bezvládné tělo uprostřed koupelny na pražském sídlišti.Na Sáru Hoffmanovou a její vyšetřovací tým čeká náročné pátrání v temném životě zavražděného, a čím hlouběji se noří do případu, tím více vyplouvají na povrch podivné skutečnosti z dávné minulosti, které měly zůstat světu utajeny. Kam zmizely údajné oběti dávného vražedného řádění? Proč existují různé verze vyšetřovacího spisu? A byl doopravdy odsouzen skutečný pachatel?Postupem času přechází podezření v tíživou realitu a Sára si začíná uvědomovat hrozbu dvacetileté promlčecí lhůty.Kdo dokázal čekat na pomstu tolik let? Kam až vede stesk a nenávist okolí obětí... (alza.sk)

Podobné produkty ako Prázdná místa (978-80-751-2542-2)

Vzdálená místa (978-80-7650-245-1)

Vzdálená místa (978-80-7650-245-1)
Detail

Elektronická kniha - autor Filip Klouda, 384 stran, česky „Povíš mi to, až přistaneš.“ To jsou poslední slova, která studentka Sam Graysonová slyší před startem letadla z úst své matky. Po přistání jsou však její rodiče a mladší bratr nedostupní. V jejich idylickém rodinném domě jsou rozsvícená světla, zapnuté počítače a vyvěšené vánoční ozdoby – Graysonovi ale jako by se vypařili.Sam se pouští do vyčerpávajícího pátrání po svých nejbližších. Chce zjistit, co se přihodilo ve zlomových šesti hodinách, kdy byla dvanáct tisíc metrů nad zemí. Přitom netuší, že skutečný teror ji teprve čeká. (alza.sk)

Podobné produkty ako Vzdálená místa (978-80-7650-245-1)

Stinná místa (978-80-759-7548-5)

Stinná místa (978-80-759-7548-5)
Detail

Elektronická kniha - autor Daniel Barták, 240 stran, česky Napínavý fantaskní příběh s prvky hororu Pavel Horváth nečekaně získal dům v obci zvané Dřímota – zdědil ho po svém otci, kterého nikdy nepoznal. Je dost překvapen, když ho hned po vstupu do zdejšího hostince místní obyvatelé nepokrytě zmlátí. To je ovšem teprve začátek jeho příběhu. Potom se začnou dít věci mnohem podivnější. Není to zdaleka jen proto, že se v domě ukrývá tajný sklad chemikálií. Velká část jeho nově vzniklých problémů souvisí s dávným vědeckým objevem jeho zesnulého otce… (alza.sk)

Podobné produkty ako Stinná místa (978-80-759-7548-5)

Řešení problémů a rozhodování (978-80-247-2437-9)

Řešení problémů a rozhodování (978-80-247-2437-9)
Detail

E-kniha - autor Jiří Plamínek, 144 stran Řešíte? Rozhodujete? Nebo snad dokonce odpovídáte za to, aby se řešení opravdu uskutečnilo? Potom držíte v rukou správnou knihu. Obsahuje pečlivě vybrané techniky, které spolehlivě fungují v praxi, stejně jako přehled nejoblíbenějších chyb, jichž se pravidelně dopouštíme. Je doslova nabitá praktickými příklady z českého prostředí, provokativními paralelami a úvahami o nečekaných souvislostech. Poradí vám, kam chodit na nápady, jak poznat dobrý nápad a jak jej potom také realizovat. (alza.sk)

Podobné produkty ako Řešení problémů a rozhodování (978-80-247-2437-9)

Matematika zločinu (978-80-264-2991-3)

Matematika zločinu (978-80-264-2991-3)
Detail

Elektronická kniha - Napínavé reportážně-detektivní čtení, které se odehrává v českých soudních síních. - autor Magdalena Sodomková, 208 stran, česky Napínavé reportážně-detektivní čtení, které se odehrává v českých soudních síních a vězeňských celách. A stále běží. V roce 2012 napsal reportérce Magdaleně Sodomkové z Asie cizí muž, že prchá před českou spravedlností. Verdikt podle něj nebyl spravedlivý, a to kvůli chybě soudního znalce přezdívaného matematik zločinu. Zatímco po odsouzeném pátrají lovci lebek, reportérka spolu s dánskou dokumentaristkou Brit Jensen se snaží odhalit, kde se stala chyba. Zjišťují, že to zdaleka není poprvé, co se expert přepočítal. Stačí pár vzorečků a jste za mřížemi. (alza.sk)

Podobné produkty ako Matematika zločinu (978-80-264-2991-3)

Hodnocení ve školní tělesné výchově a postoje žáků k pohybové aktivitě (9788024644370)

Hodnocení ve školní tělesné výchově a postoje žáků k pohybové aktivitě (9788024644370)
Detail

Elektronická kniha - autor Ludmila Fialová a David Cihlář, 166 stran, česky Předkládaná publikace sleduje problematiku hodnocení v tělesné výchově, postoje žáků k tomuto předmětu, jejich motorickou výkonnost, rodinné prostředí žáků a další oblasti, které s touto problematikou úzce souvisí. Autoři se snaží o komplexní pohled na celek, ale současně se jednotlivým oblastem velmi podrobně věnují. Poukazují u nich na rozdíly, které nastaly ve srovnání s předchozími výzkumy. (alza.sk)

Podobné produkty ako Hodnocení ve školní tělesné výchově a postoje žáků k pohybové aktivitě (9788024644370)

Neuvěřitelné příhody žáků Kopyta a Mňouka 1 (978-80-750-5964-2)

Neuvěřitelné příhody žáků Kopyta a Mňouka 1 (978-80-750-5964-2)
Detail

Elektronická kniha - autor Miloslav Švandrlík, 216 stran Kdo by neznal žáky Kopyta a Mňouka, dvojici raubířů, detektivů i statečných hrdinů z malého posázavského městečka. Svým důvtipem a fantazií občas zavaří nejen sobě, ale i svým sousedům, učiteli Pěničkovi i nadporučíku a později kapitánu Ošmerovi. Do nejednoho vyšetřování vtáhnou také kastelána Štětku nebo hajného Breburdu. Přes všechny své velkolepé patálie, rozbitá kolena a školní průšvihy jsou Kopyto s Mňoukem vždy na stopě pořádnému dobrodružství. Ať už je vám pět nebo padesát, Švandrlíkovy hrdiny od Sázavy si zamilujete. O to víc, přičtete-li k nim nádherné Nepraktovy ilustrace. (alza.sk)

Podobné produkty ako Neuvěřitelné příhody žáků Kopyta a Mňouka 1 (978-80-750-5964-2)

Neuvěřitelné příhody žáků Kopyta a Mňouka 2 (978-80-759-7078-7)

Neuvěřitelné příhody žáků Kopyta a Mňouka 2 (978-80-759-7078-7)
Detail

Elektronická kniha ze série Neuvěřitelné příhody žáků Kopyta a Mňouka, autor Miloslav Švandrlík, 216 stran Uličníci z Posázaví znovu v akci Žáci Kopyto a Mňouk mají už zase napilno. S nadšením se pouští do nových lumpáren i sportovních zápolení, a jak už je u nich zvykem, ne vždy vše dopadne tak, jak si původně plánovali. Kapitán Ošmera si ani tentokrát neodpočine, malí detektivové ho totiž pořádně zaměstnávají. Ani pan učitel Pěnička to s chlapci nemá snadné, natož pak jejich věčný sok žák Bičiště. Ať už se s uličníky z Posázaví vydáte kamkoli, připravte se na velké dobrodružství. (alza.sk)

Podobné produkty ako Neuvěřitelné příhody žáků Kopyta a Mňouka 2 (978-80-759-7078-7)

Neuvěřitelné příhody žáků Kopyta a Mňouka 3. (978-80-759-7230-9)

Neuvěřitelné příhody žáků Kopyta a Mňouka 3. (978-80-759-7230-9)
Detail

Elektronická kniha ze série Neuvěřitelné příhody žáků Kopyta a Mňouka, autor Miloslav Švandrlík, 328 stran Žáci Kopyto a Mňouk se vrací už potřetí! Oblíbení žáci z Posázaví jsou znovu tady a s nimi i hromada nových dobrodružství. Rádi byste se dozvěděli, kterak si poradit s potopou nebo se lstivým hrobníkem? Kopyto a Mňouk mají řešení pro každou lapálii, a ani tentokrát na to nejsou sami. Opět se potkáme s Jindrou Beneckou, zlotřilým žákem Bičištěm či kastelánem Štětkou. Žáci Kopyto a Mňouk se vrací ve třetím dílu kompletního vydání s originálními ilustracemi Jiřího Wintera-Neprakty. (alza.sk)

Podobné produkty ako Neuvěřitelné příhody žáků Kopyta a Mňouka 3. (978-80-759-7230-9)

Tajemná místa Čech (978-80-759-7632-1)

Tajemná místa Čech (978-80-759-7632-1)
Detail

Elektronická kniha - autor Aleš Česal, 360 stran, česky Reedice výpravné publikace přibližuje čtenářům nejtajemnější místa Čech Autoři se vydávají po stopách druidů, mágů i alchymistů, přičemž neopomínají ani svobodné zednáře, templáře a rosekruciány. Jednotlivá místa doplňují přehledným popisem cesty a samozřejmostí je také množství fotografií a dobových rytin. (alza.sk)

Podobné produkty ako Tajemná místa Čech (978-80-759-7632-1)

Tajemná místa nacismu (978-80-264-1856-6)

Tajemná místa nacismu (978-80-264-1856-6)
Detail

Elektronická kniha - autor Milan Plch, 200 stran Objevte zapomenuté příběhy, osudy a tajemství nacistického období u nás Vydejte se na místa spojená s jedním z nejtěžších období našich dějin. Na místa známá, která mají ale méně známé osudy, na místa méně známá i zcela neznámá, jejichž množství může mnohé udivit. Připomeňme si osudy několika osobností, které zanechaly v dějinách svoji stopu ať hrdinstvím, nebo zradou, ale i události, na které jako národ můžeme být hrdí i události, během nichž jsme se moc nevyznamenali. (alza.sk)

Podobné produkty ako Tajemná místa nacismu (978-80-264-1856-6)

Tajemná místa komunismu (978-80-264-1855-9)

Tajemná místa komunismu (978-80-264-1855-9)
Detail

Elektronická kniha - Vydejte se na místa známá, méně známá i zcela neznámá, která jsou spojená s jedním z nejtěžších období našich dějin. - autor Magdalena Karelová, 296 stran Vydejte se na místa známá, méně známá i zcela neznámá, která jsou spojená s jedním z nejtěžších období našich dějin. Přestože z hlediska dějin lidstva to byl pouhý časový zlomek, pro Českou (respektive Československou) republiku bylo toto období velmi významné, neboť trvalo téměř polovinu její existence a mělo naprosto zásadní dopad na všechny sféry života občanů. V knize naleznete mnoho zajímavých lokalit, unikátních staveb, retro muzeí, uměleckých děl a zpřístupněných krytů civilní obrany, ale i komunistické lágry, památníky monstrprocesů a kolektivizace a muzea železné opony. Objevte zapomenuté příběhy, osudy a tajemství. Co v knize najdete: * přehled vybraných známých, méně známých i úplně neznámých míst, která... (alza.sk)

Podobné produkty ako Tajemná místa komunismu (978-80-264-1855-9)

Posvátná místa ČR (978-80-746-6953-8)

Posvátná místa ČR (978-80-746-6953-8)
Detail

Elektronická kniha ze série Knihy záhad, autor Vladimír Liška, 216 stran Autor zavede čtenáře na místa spojená s dávnými legendami a mýty, k nimž chová úctu a jejichž proslulost zná celý český národ. K ojedinělým lokalitám naší vlasti bezesporu patří Říp, Hostýn, Petřín, Svatá Hora u Příbrami. Tato i další zajímavá místa oplývají mnoha tajemstvími, a věřte, že určitě stojí zato se s nimi seznámit podrobněji. (alza.sk)

Podobné produkty ako Posvátná místa ČR (978-80-746-6953-8)

Místa zrychleného tepu (978-80-747-5234-6)

Místa zrychleného tepu (978-80-747-5234-6)
Detail

Elektronická kniha ze série Skrytá krása naší země, autor Otomar Dvořák, 152 stran Zkušení cestovatelé a spisovatelé Otomar Dvořák a Josef Pepson Snětivý dostáli v knize Místa zrychleného tepu předsevzetí odkrývat zejména onu „skrytou krásu“. Ta je někdy málo viditelná proto, že se nachází ve stínu památky či pozoruhodnosti mnohem věhlasnější. Jindy z prostého důvodu, že ji musíme hledat pod zemí. A ještě jindy nám po ní bohužel (a zatím!) zbývají jen skrovné zbytky, které bychom mohli snadno přehlédnout. Sami k tomu říkají: „Právě taková místa si podle nás zaslouží pozornost – nejen proto, že jim zatím nebyla věnována; ale hlavně jsou nádherná a výjimečná. Druhým kritériem výběru byl náš subjektivní pocit, že jsme v lokalitě, která na nás obzvlášť silně působí. Ať už malebností, nebo něčím, co jinde nenajdeme, jindy zase unikátním rázem… a někdy i temnými stránkami zdejších historických událostí. Náš tep citelně zrychlil. V této publikaci... (alza.sk)

Podobné produkty ako Místa zrychleného tepu (978-80-747-5234-6)

Místa ve tmě (999-00-017-9673-0)

Místa ve tmě (999-00-017-9673-0)
Detail

Elektronická kniha - autor Lidmila Kábrtová, 269 stran Pod povrchem všedního dne. Tereza je rozvedená a život si zpestřuje milenci. Klára je ptáček ve zlaté kleci. Eva se obětovala dětem a rodině. Karla si chce pořádně užívat. Alice se snaží nebýt plačka jako její matka. Petra už toho má tak akorát a plánuje s životem seknout a Magdalena zase začne toužit. Jejich příběhy se v ničem nepodobají, přesto se tyto ženy v určitý moment potkávají a vstupují si do života, aniž by o tom věděly. Po experimentální prvotině Koho vypijou lišky přichází Lidmila Kábrtová se sbírkou volně provázaných, průzračných povídek. Podobně jako u kanadské spisovatelky Alice Munroové zde slova tvoří jen jakousi průhlednou fólii. Životy hrdinek jsou sice neurovnané a poházené, přesně jako životy většiny z nás, ale z literárního hlediska je zde vše na svém místě. Pod povrchem všedního dne se hýbou... (alza.sk)

Podobné produkty ako Místa ve tmě (999-00-017-9673-0)

Asymetrická vaňa Roth Projektová Řešení 150x100 cm akrylát pravá 5158000

Asymetrická vaňa Roth Projektová Řešení 150x100 cm akrylát pravá 5158000
Detail

Asymetrická vaňa z akrylátu. Pravá orientácie. Objem vane je 200 litrov. Balenie bez sifónu a nožičiek. (siko.sk)

Podobné produkty ako Asymetrická vaňa Roth Projektová Řešení 150x100 cm akrylát pravá 5158000

Power System Kožený opasek Power Black černý PS-3100 M 75-94 v pase ODBĚRNÁ MÍSTA SK od 53.6e ZDARMA S

Power System Kožený opasek Power Black černý PS-3100 M 75-94 v pase ODBĚRNÁ MÍSTA SK od 53.6e ZDARMA S
Detail

- opasek je vyroben z prvotřídní, silné buvolí kůže a je určen pro intenzivní trénink- vnitřní strana je anatomicky vypolstrovaná pěnou, potaženou jemnou vrstvou kůže- dvojité prošití zajišťuje dlouhou životnost- ukončení mohutnou přezkou se dvěma trny (efitness.sk)

Podobné produkty ako Power System Kožený opasek Power Black černý PS-3100 M 75-94 v pase ODBĚRNÁ MÍSTA SK od 53.6e ZDARMA S
Kritická místa matematiky základní školy v řešení žáků (9788024632520), Tělesná výchova na 1. stupni základní školy (9788024633534), Tělesná výchova na 2. stupni základní školy (9788024636542), Základní biochemické dráhy v buňce (9788024626819), Nebezpečná místa, Doktorky matematiky na univerzitách v Praze 1900-1945 (9788024640457), Základní gymnastika (9788024626376), Základní gymnastika (9788024653877), Česká základní škola (9788024623719), Základní ošetřovatelská péče v pediatrii (978-80-247-1613-8), GDPR - Řešení problémů v praxi obcí (978-80-247-2925-1), GDPR - Řešení problémů v praxi škol (978-80-271-2579-1), Hodnocení žáků (978-80-247-2834-6), Zajímavá a záhadná místa v Čechách (999-00-020-1660-8), Gardena Základní sada nářadí 12201-20, Základy matematiky, logiky a statistiky pro sociologii a ostatní společenské vědy v příkladech (9788024654041), Základní ošetřovatelské postupy v péči o novorozence (978-80-247-3940-3), Místa paměti druhé světové války (9788024629278), Pohybová neúspěšnost u žáků mladšího školního věku (9788024646947), Dítě s epilepsií v prostředí školy (978-80-7553-660-0), Dědečku, už chodím do školy, Playmobil 9457 Správca školy (4008789094575), Ukrajinština – základní obraty a fráze A1-A2, Základní praktická cvičení z farmaceutické technologie (9788024645827), Základní pojmy praktického a posudkového lékařství (9788024628691), Vzdálená místa (978-80-7650-245-1), Stinná místa (978-80-759-7548-5), Prázdná místa (978-80-751-2542-2), Řešení české otázky (978-80-278-0043-8)