Lid versus demokracie (978-80-726-0420-3)

Produkt Lid versus demokracie (978-80-726-0420-3) sme našli 50+x, pokiaľ to nie je to čo hľadáte, skúste frázu Lid versus demokracie (978-80-726-0420-3) upraviť a produkt hľadať znova.

Lid versus demokracie (978-80-726-0420-3)

Lid versus demokracie (978-80-726-0420-3)
Detail

Elektronická kniha - Proč je naše svoboda v ohrožení a jak ji zachránit. Autor se snaží vystihnout specifické příčiny, jež posilují přitažlivost autoritářských programů, a navrhuje konkrétní kroky do budoucna, zahrnující též nastolení tolerantního, inkluzivního pojmu národa. - autor Yascha Mounk, 384 stran - autor Yascha Mounk, 384 stran, česky Proč je naše svoboda v ohrožení a jak ji zachránit?Autoritářští populisté po celém světě – od Indie po Turecko a od Polska po Spojené státy – rozšiřují a upevňují svůj politický vliv a moc. Máme-li porozumět tomu, jak velkou hrozbu tento vývoj představuje a jak se mu lze bránit, musíme nejdříve pochopit příčiny atraktivity a stability, jimž se liberální demokracie po druhé světové válce v globálním měřítku těšila, a popsat tendence, jež tuto stabilitu v konečném výsledku narušily.Yascha Mounk spatřuje klíčový problém v odloučení obou bytostných složek liberální demokracie, tedy garantování lidských a občanských práv na... (alza.sk)

Podobné produkty ako Lid versus demokracie (978-80-726-0420-3) , Lid versus demokracie (978-80-726-0420-3)

Půlnoční půlobraty (978-80-263-0420-3)

Půlnoční půlobraty (978-80-263-0420-3)
Detail

Elektronická kniha - autor Tomáš Řeha, 116 stran Básnická prvotina Půlnoční půlobraty (2011) je autorskou sbírkou na téma Vesmír. Čtenáři proletí Sluneční soustavou za hranice galaxie, seznámí se s hvězdami, jejich planetami a měsíci, aby se vrátili zpět domů a sledovali noc, jak se pomalu obrací v ráno nového dne. Tato knížka vznikla jako poděkování za vyléčení z vážné nemoci, která Puera potkala v roce 2009.Tematicky na ni navazuje sbírka Nechtít probuzení (2012), kterou stejně jako Půlnoční půlobraty doplňují autorovy vlastní ilustrace. Cílem Puerovy poezie je ukázat čtenáři dveře vlastní fantazie, přestat vnímat svět moc reálně a posvítit si na něj nějakou naivní představou. Koneckonců hvězdy samy jsou jednou velkou iluzí. Svítit přestaly před tisíci lety. Pojďme jim vyměnit žárovky. (alza.sk)

Podobné produkty ako Půlnoční půlobraty (978-80-263-0420-3) , Půlnoční půlobraty (978-80-263-0420-3)

Umění přímé demokracie (978-80-253-1963-5)

Umění přímé demokracie (978-80-253-1963-5)
Detail

Elektronická kniha - autor Tomio Okamura, 112 stran Co to je a jak funguje skutečná demokracie? To je otázka, na kterou v této knize odpovídá Tomio Okamura se spoluautory. Přichází s velmi radikálním tvrzením, že systém, v němž žijeme, je pouze iluzí demokracie, protože ve skutečnosti nevládne lid, občané, ale stranické a mocenské elity. To je pak příčinou zneužívání moci, rozkrádání veřejných peněz a panující nespravedlnosti v justici i ve správě státu. Demokracie, to je vláda práva a vláda občanů. Občan je ten, kdo má ve skutečné demokracii poslední rozhodující slovo. Politici a veškerý mocenský aparát tu jsou k jedinému účelu, aby občanovi sloužili, nikoli, aby občan sloužil jim. (alza.sk)

Podobné produkty ako Umění přímé demokracie (978-80-253-1963-5) , Vzpomínání (978-80-726-2752-3)

Vzpomínání (978-80-726-2752-3)

Vzpomínání (978-80-726-2752-3)
Detail

E-kniha - autor Jiří Suchý, 528 stran Souborné vydání všech Suchého vzpomínkových textů (alza.sk)

Podobné produkty ako Vzpomínání (978-80-726-2752-3) , Celibát (978-80-726-0462-3)

Celibát (978-80-726-0462-3)

Celibát (978-80-726-0462-3)
Detail

Elektronická kniha - autor Hubert Wolf, 200 stran, česky Hubert Wolf přistupuje k?problematice celibátu z?historického hlediska a vychází z?toho, že Nový zákon se pro celibát nijak nevyslovuje; proto postoj církve od?raného středověku prochází četnými proměnami: od akceptování manželského svazku přes omezení sexuálního styku manželů v?souvislosti s?přijímáním svátosti a přes přijetí skutečnosti, že východní křesťanské církve kněžím sňatek povolují, až k?definitivnímu utužení celibátu, jež spadá do 19. století, respektive na přelom 19. a 20. století. Vedle církevně-ekonomických důvodů – nejsou-li potomci, nemá kdo dědit – nachází Wolf další zdroje celibátu jednak v?židovských předpisech týkajících se čistoty, jednak v?pozdní antice, zejména u stoiků a u gnostiků s?jejich dualismem hmoty a ducha. Tento asketický ideál však podle něj není s?postavou Ježíše vůbec v?souladu. Vedle řady historických aspektů autor rozebírá... (alza.sk)

Podobné produkty ako Celibát (978-80-726-0462-3) , Amšel (978-80-726-2992-3)

Amšel (978-80-726-2992-3)

Amšel (978-80-726-2992-3)
Detail

E-kniha - autor Romana Nejdlová, 565 stran Kniha Romany Nejdlové o Franzi Kafkovi je dílem životního zaujetí; není literárněvědnou prací, nechce rozmnožovat bohatou odbornou literaturu o něm. Je čtivou a objevnou studií čtenářky, pro niž se Kafkův život i tvorba staly součástí vlastního života. Autorka shrnuje vše, co se o Kafkově životě a díle dočetla, a znovu to vše sama promýšlí. Činí tak zejména s ohledem na prostředí, v němž Kafka tvořil: na jeho rodinu, na nejbližší přátele a na ženy, které vstoupily do jeho života. Amšel je knihou shrnující fakta a přitom prací úvahovou, kladoucí otázky. Kafkovo dílo je pro autorku živou součástí dnešního světa, nikoli uzavřenou položkou v dějinách literatury a předmětem jejich studia. Romana Nejdlová promýšlí Kafkův život i tvorbu s naléhavostí, která je pro čtenáře nakažlivá: vyzývá je k tomu, aby Kafkovo dílo znovu sami četli a nově promýšleli i oni. Může tak posloužit i jako ideální úvod do četby Kafkova díla. (alza.sk)

Podobné produkty ako Amšel (978-80-726-2992-3) , Lid mi říká evita (978-80-755-7223-3)

Tomio Okamura – Umění přímé demokracie (978-80-253-1963-5)

Tomio Okamura – Umění přímé demokracie (978-80-253-1963-5)
Detail

Elektronická kniha - autor Tomio Okamura, 112 stran Co to je a jak funguje skutečná demokracie? To je otázka, na kterou v této knize odpovídá Tomio Okamura se spoluautory. Přichází s velmi radikálním tvrzením, že systém, v němž žijeme, je pouze iluzí demokracie, protože ve skutečnosti nevládne lid, občané, ale stranické a mocenské elity. To je pak příčinou zneužívání moci, rozkrádání veřejných peněz a panující nespravedlnosti v justici i ve správě státu. Demokracie, to je vláda práva a vláda občanů. Občan je ten, kdo má ve skutečné demokracii poslední rozhodující slovo. Politici a veškerý mocenský aparát tu jsou k jedinému účelu, aby občanovi sloužili, nikoli, aby občan sloužil jim. (alza.sk)

Podobné produkty ako Tomio Okamura – Umění přímé demokracie (978-80-253-1963-5) , Rok zázraků (978-80-726-0433-3)

Assessment centrum (978-80-726-1452-3)

Assessment centrum (978-80-726-1452-3)
Detail

Elektronická kniha - Monografie je určena především - ale nejen – personalistům. Díky četným praktickým příkladům se může stát neocenitelnou pomůckou studentům a všem zájemcům o dané téma, včetně manažerů všech úrovní řízení, psychologů apod. - autor Jana Pechová, 180 stran Pomocí assessment centra si vyberete přesně takové zaměstnance, jaké organizace potřebuje. Monografie Assessment centrum. Moderní nástroje výběru zaměstnanců věnuje pozornost aktuálnímu trendu v oblasti diagnostických metod používaných v personalistice, a to především využití virtuálního assessment centra, s nímž se na trhu práce v poslední době stále častěji setkáváme. Assessment centrum je systematický výběrový nástroj, který hodnotí aktuální schopnosti jedince a stanoví jeho budoucí profesionální rozvoj. Jinými slovy, je to metoda založená na pozorování účastníků výběrového řízení v navozených modelových situacích a následném porovnání jejich znalostí, schopností a dovedností s požadavky... (alza.sk)

Podobné produkty ako Assessment centrum (978-80-726-1452-3) , Assessment centrum (978-80-726-1452-3)

Informovaný souhlas (978-80-726-2497-3)

Informovaný souhlas (978-80-726-2497-3)
Detail

E-kniha - autor Helena Haškovcová, 104 stran Cílem publikace je zpřístupnit základní fakta o informovaném souhlasu a vysvětlit v náležitých historických souvislostech důvody jeho vzniku, podstatu jeho účelu a prezentovat problémy, které se k němu váží. Informace jsou určeny nejen lékařům, ale i dalším reprezentantům pomáhajících profesí. Seznámit by se s nimi měly zejména zdravotní sestry, které by dobrou a kvalitní osvětou mezi pacienty mohly také přispět ke správnému zavádění kvalifikovaného informovaného souhlasu do naší zdravotnické praxe. Informace právnického charakteru jsou podávány tak, aby byly srozumitelné i pro »neprávníky«, a lze předpokládat, že mohou dobře posloužit také pacientům a jejich rodinám. ISBN PDF 978-80-7262-735-6 ISBN PDF pro čtečky 978-80-7262-736-3 (alza.sk)

Podobné produkty ako Informovaný souhlas (978-80-726-2497-3) , Management inovací (978-80-726-1423-3)

Management inovací (978-80-726-1423-3)

Management inovací (978-80-726-1423-3)
Detail

Elektronická kniha - autor Jaromír Veber a kol., 288 stran Společenská situace se v posledních desetiletích významně mění: vyvíjejí se nové produkty a technologie, objevují se nové pohledy na podnikání. Mění se ovšem i lidé - jejich priority, zájmy, vzorce chování. Ruku v ruce s těmito změnami musí jít i změny v řízení, a to jak na podnikové úrovni, tak úrovni národohospodářské. Monografie autorského týmu pod vedením Jaromíra Vebera Management inovací si klade za cíl upozornit na význam inovací pro konkurenceschopnost podniků i celých ekonomik, upozornit na nové přístupy inovací a v neposlední řadě připomenout zejména metody, jejichž opodstatněnost potvrdila praxe. Zároveň autoři měli na zřeteli i tu skutečnost, že inovační úsilí, jako nástroj podpory prosperity, by nemělo být spojováno pouze s materiální výrobou, ale mělo by zasáhnout prakticky do všech dalších oblastí (materiálních i nemateriálních služeb), až po státní a veřejnou správu. Inovace jsou v... (alza.sk)

Podobné produkty ako Management inovací (978-80-726-1423-3) , Informovaný souhlas (978-80-726-2497-3)

Příležitostné nápady (978-80-726-0446-3)

Příležitostné nápady (978-80-726-0446-3)
Detail

Elektronická kniha - autor Elena Ferrante, 224 stran, česky Knižní mozaika Příležitostné nápady se skládá z jednapadesáti různorodých střípků čerpajících z autorčiny zkušenosti a poetiky, intuice a vlastního života. Přátelství, první láska, změna klimatu, žárlivost, feminismus, náš vztah k rostlinám, tajemství trvalého partnerství nebo krása jsou některá z velkých témat, o kterých Elena Ferrante psala každý týden po dobu jednoho roku na žádost deníku The Guardian, v anglickém překladu Ann Goldsteinové. Spojují se v tomto intimním, imaginativním a inteligentním souboru, ve kterém slavná italská spisovatelka zve čtenáře, aby přemýšleli, sdíleli vzpomínky a nápady a prožívali silné emoce a vystoupili z řeky konvencí, stejně jako v jejích mimořádných románech. Elena Ferrante, publikující už od svého prvního románu Tíživá láska (česky PROSTOR 2018) pod tímto pseudonymem, se proslavila po... (alza.sk)

Podobné produkty ako Příležitostné nápady (978-80-726-0446-3) , Příležitostné nápady (978-80-726-0446-3)

Slizské písně (978-80-726-2682-3)

Slizské písně (978-80-726-2682-3)
Detail

E-kniha - autor Jiří Dědeček, 88 stran První vydání legendární básnické sbírky z druhé poloviny 20. století, která - jak autor skromně poznamenává - vznikala převážně z přetlaku testosteronu. Sbírka složená z eroticky úderných dvou- až čtyřverší žila svým životem na koncertech dvojice Burian a Dědeček, kdy z ní autor občas recitoval. Jde o knihu s „hvězdičkou“ a verše v ní obsažené nejsou vhodné pro děti a mládež minimálně do patnácti let! (alza.sk)

Podobné produkty ako Slizské písně (978-80-726-2682-3) , Slizské písně (978-80-726-2682-3)

Rok zázraků (978-80-726-0433-3)

Rok zázraků (978-80-726-0433-3)
Detail

Elektronická kniha - autor Timothy Garton Ash, 200 stran, česky Svazek reportáží světoznámého britského historika, politologa a publicisty představuje jedinečné zachycení převratných událostí roku 1989, tak jak postupně zasáhly čtyři středoevropské komunistické režimy včetně tehdejšího Československa. Autor se přitom soustřeďuje na klíčové události daného historického okamžiku v podobě červnových voleb v Polsku a pohřbu Imreho Nagye v Maďarsku a listopadového pádu berlínské zdi a „sametové revoluce“ v Československu, jimž byl osobně přítomen, a se svou charakteristickou erudicí, osobní angažovaností i jemným humorem podává nezapomenutelné svědectví o revoluční proměně, jež definitivně změnila tvář střední a východní Evropy. V nakladatelství PROSTOR kniha vychází ve třetím vydání u příležitosti třicátého výročí sametové revoluce s novým autorovým doslovem – esejem, v němž rozebírá... (alza.sk)

Podobné produkty ako Rok zázraků (978-80-726-0433-3) , Autoškola 2017 (978-80-271-0420-8)

Provinionalistovy nepochybně pochybné pochybnosti nad nezpochybnitelností demokracie (978-80-727-2422-2)

Provinionalistovy nepochybně pochybné pochybnosti nad nezpochybnitelností  demokracie (978-80-727-2422-2)
Detail

Elektronická kniha - autor Petr Bláha, 200 stran Kniha pro všechny, jimž demokracie navozuje jisté nezpochybnitelné pochybnosti aneb filosofická esej o tom, co každý myslitel jasně ví, ale nikomu to nepoví. Detaily knihy: Autor: Petr Bláha Rok vydání: 0 ISBN: 978-80-727-2422-2 Počet stran: 200 (alza.sk)

Podobné produkty ako Provinionalistovy nepochybně pochybné pochybnosti nad nezpochybnitelností demokracie (978-80-727-2422-2) , Líbání ve větru (978-80-726-8523-3)

Líbání ve větru (978-80-726-8523-3)

Líbání ve větru (978-80-726-8523-3)
Detail

Elektronická kniha - autor Petra Nachtmanová, 160 stran Když ji líbal ve větru, slzy štěstí jí tvář oblékaly... Ještě před tím se s ní rozešel fotbalista Luboš. Nová láska na sebe nenechá dlouho čekat a na koupališti se seznamuje s Mirkem. Mají mnoho společného a snadno se do sebe zamilují. Romy se s ním vydává na čas do Španělska, kde si chtějí vydělat peníze na exotické cesty. Osud ale brzy přetrhne krásné plány. Dvacetiletá Romana se musí vrátit zpět do Čech, kde nemyslí na nic jiného než na tragickou událost. Nakonec ji zachraňuje její sportovní vášeň a posléze se rozhoduje, zda zůstat v náručí dalšího muže, který jí vstoupil do života. (alza.sk)

Podobné produkty ako Líbání ve větru (978-80-726-8523-3) , Skladatelka voňavého prádla (978-80-726-0404-3)

Skladatelka voňavého prádla (978-80-726-0404-3)

Skladatelka voňavého prádla (978-80-726-0404-3)
Detail

Elektronická kniha - Vyprávění o neobyčejném osudu odhaluje nejedno zákoutí světa showbyznysu, ale zaujme zejména otevřeností a lehkostí výpovědi o dospívání jedné nevšední ženy. - autor Martina Formanová, 240 stran Nové vydání bestselleru Martiny FormanovéByla mladá a atraktivní a věřila, že svět jí leží u nohou. Jejímu kouzlu podlehl i ten, po němž toužily tisíce žen. Karel Gott. Jenomže život má k pohádkám o princích na bílém koni, vedle nichž je všechno už jen šťastné a bez poskvrnky, setsakramentsky daleko.A tak i Martinin sen o životě po boku slavného muže začal dostávat trhliny a Martina se musela postavit na vlastní nohy, dozrát, dospět a srovnat si v hlavě, co, kdo a proč je v jejím životě nejdůležitější. A to všechno v osamění, bez přátel a peněz, na druhém konci světa.O tom všem napsala poutavou knížku plnou humoru, nadhledu a sebeironie. Vyprávění o neobyčejném osudu odhaluje nejedno zákoutí světa showbyznysu, ale zaujme zejména otevřeností a... (alza.sk)

Podobné produkty ako Skladatelka voňavého prádla (978-80-726-0404-3) , Hrajte to nahlas (978-80-726-2976-3)

Hrajte to nahlas (978-80-726-2976-3)

Hrajte to nahlas (978-80-726-2976-3)
Detail

E-kniha - autor Leoš Šedo, 549 stran Historie rockové hudby 50. až 70. let v osmnácti obrazech od Leoše Šeda je fascinujícím a zasvěceným průvodcem tím „nej nej nej“, co se v moderní populární hudbě po druhé světové válce odehrálo. Nejde o chronologicky suchý přehled dat, názvů singlů či sestav jednotlivých kapel, na stránkách téměř pětisetstránkové knihy se totiž před čtenářem otevírá pohled zaujatého fanouška, programově neobjektivního, protože píše o tom, co měl a má rád, co v posledních desetiletích poslouchal, sháněl po burzách a pídil se po všem možném okolo, aby získal o svých miláčcích co nejvíce informací. Pro nás, kdo jsme to všechno prožívali s ním, je důležité připomenutí desek, které jsme třeba nějaký čas neslyšeli, ale navíc i ověření, zda nám tehdy něco náhodou neuniklo. Ipodová generace tak získává přehledný jídelní lístek, na co by si měla opravdu najít čas a doplnit si vzdělání o nádhernou muziku, která za komunismu prosvítila život jejich... (alza.sk)

Podobné produkty ako Hrajte to nahlas (978-80-726-2976-3) , Naostro 3 (999-00-035-0420-3)

Multidetektorová výpočetní tomografie srdce (978-80-726-2880-3)

Multidetektorová výpočetní tomografie srdce (978-80-726-2880-3)
Detail

E-kniha - autor Jan Baxa, Jiří Ferda, 213 stran Publikace Multidetektorová výpočetní tomografie srdce shrnuje zkušenosti autorů, kteří od roku 2002 provedli více než 5000 CT vyšetření srdce prostřednictvím systémů všech generací MDCT, tedy přístrojem šestnáctiřadým, šedesátičtyřřadým, dvouzdrojovým první generace a dvouzdrojovým druhé generace. V obecné části knihy se probírají problémy provádění vyšetření, zpracování dat a vyhodnocení nálezů, speciální část dokumentuje jednotlivé patologické nálezy na věnčitých tepnách, myokardu i chlopenním aparátu. (alza.sk)

Podobné produkty ako Multidetektorová výpočetní tomografie srdce (978-80-726-2880-3) , Včelí lid (978-80-905-8652-9)

Čechy krásné, Čechy mé (978-80-726-2947-3)

Čechy krásné, Čechy mé (978-80-726-2947-3)
Detail

E-kniha - autor František Ringo Čech, 421 stran Čechy krásné, Čechy mé jsou prvním souborným vydáním všech historických próz známého hudebníka, zpěváka, herce, politika, spisovatele a malíře Františka Ringo Čecha o tom, jak to asi možná snad zřejmě bylo s našimi dějinami. První část - slavná próza Pra Pra Pra… - vypráví o našem Praotci a o příchodu předků do končin naší vlasti. Autor to líčí po svém - ve jménu svého příjmení, jež mu k tomu dává právo. I druhý příběh - Dívčí válka - lze datovat poměrně přesně, a sice do šera dávných věků. Autor, jako vždy nestranný pozorovatel, zde odhaluje, jak to vlastně s dívčí válkou bylo. Nikoli snad trapně podle dochovaných zpráv - Ringo na příběh pohlíží vlastníma očima… Jako přídavek k tomuto svazku historických próz je připojen scénář divadelní verze Dívčí války, této po Lucerně naší nejuváděnější divadelní hry. (alza.sk)

Podobné produkty ako Čechy krásné, Čechy mé (978-80-726-2947-3) , Demokracie - jak dál? (978-80-760-1500-5)

Špion, který přišel pozdě (978-80-726-0392-3)

Špion, který přišel pozdě (978-80-726-0392-3)
Detail

Elektronická kniha - Kniha zachycuje nepříliš známou oblast ve vztazích mezi Československem a Norskem v období po druhé světové válce. - autor Terje B. Englund, 312 stran Kniha zachycuje nepříliš známou oblast ve vztazích mezi Československem a Norskem v období po druhé světové válce. Autor zde podrobně mapuje československé špionážní aktivity v souvislosti s Norskem od únorového převratu 1948 až do pádu komunismu v roce 1989 a zasazuje je do širšího kontextu politických, obchodních a kulturních norsko-českých vztahů i dění v Evropě. Nechává přitom promlouvat archivní materiály i pamětníky a před očima čtenáře vykresluje konkrétní lidské příběhy a osudy. Terje B. Englund (1963) je norský novinář a spisovatel zaměřující se na problematiku střední a východní Evropy. Od roku 1993 žije v Praze, kde spolupracoval s Norským rozhlasem a dalšími skandinávskými médii.... (alza.sk)

Podobné produkty ako Špion, který přišel pozdě (978-80-726-0392-3) , Umění přímé demokracie (978-80-253-1963-5)

Ženy, muži a jiné básně (978-80-726-2538-3)

Ženy, muži a jiné básně (978-80-726-2538-3)
Detail

E-kniha - autor Jan Burian, 78 stran Pečlivě komponovaná sbírka básní spisovatele, hudebníka a moderátora Jana Buriana představuje svébytný, vyzrálý a v básnické tradici zakotvený hlas současné české poezie. Burian ve svých verších předestírá celou škálu ženských a mužských typů, osudů, životů..., v nichž se můžeme najít všichni. Jde o mimořádně čtivou a sdílnou poezii, jaká u nás dnes vzniká jen zcela výjimečně. První vydání elektronické verze. ISBN PDF 978-80-7262-727-1 ISBN PDF pro čtečky 978-80-7262-728-8 ISBN ePub 978-80-7262-729-5 ISBN Mobipocket 978-80-7262-729-1 (alza.sk)

Podobné produkty ako Ženy, muži a jiné básně (978-80-726-2538-3) , Čechy krásné, čechy mé (978-80-726-2947-3)

Pazdera pláče a jiné povídky (978-80-726-0417-3)

Pazdera pláče a jiné povídky (978-80-726-0417-3)
Detail

Elektronická kniha - autor Josef Moník, 140 stran, česky V souboru dvanácti povídek autor zachytil jak předrevoluční osudy různorodých hrdinů, tak peripetie, s nimiž se potýkala společnost v devadesátých letech. Výjimku tvoří literární zpracování pohnutého života italského šlechtice z doby renesance, které autor pojal v duchu tehdejších žánrů. Společným rysem Moníkových povídek je nadsázka, lehkost jazyka a melancholická poetičnost, která prosvítá v mnohých jeho textech. Propracovanost postav ukazuje na autorovu výbornou znalost lidí ze širokého spektra společnosti od mafiánského podsvětí až po nejbohatší vrstvy, z nichž nejlépe vychází takzvaný obyčejný člověk, který se často nechtěně a proti své vůli stává hrdinou. Na lidské slabosti nahlíží autor s ironií, přesto však laskavě a s pochopením. Josef Moník (1952) vystudoval Právnickou fakultu UK v Praze a pracoval... (alza.sk)

Podobné produkty ako Pazdera pláče a jiné povídky (978-80-726-0417-3) , Špion, který přišel pozdě (978-80-726-0392-3)

Lid mi říká Evita (978-80-755-7223-3)

Lid mi říká Evita (978-80-755-7223-3)
Detail

Elektronická kniha - autor Josef Opatrný, 320 stran, česky Pocházela z chudých poměrů argentinské provincie, ve škole vynikala jenom v recitaci. V patnácti letech odešla z domova a zamířila do hlavního města země, kde začínala jako herečka druhořadých rolí. Široce známou se stala díky účinkování v rozhlasových hrách, jako celebrita se účastnila charitativních akcí, kde se seznámila s jedním z představitelů vojenského režimu Juanem Domingem Perónem. Po dvou letech se stala jeho manželkou a absolvovala s ním kampaň před prezidentskými volbami vrcholící vítězným vstupem do prezidentského paláce. Nikdy neměla žádnou oficiální státní funkci, dosáhla však vlivu jako žádná žena předtím v argentinské historii. Otevřela tak cestu do vysoké politiky nejen ženám v Argentině, ale v celé Latinské Americe, kde se stala, a dodnes zůstala, symbolem levé části politického spektra. (alza.sk)

Podobné produkty ako Lid mi říká Evita (978-80-755-7223-3) , Multidetektorová výpočetní tomografie srdce (978-80-726-2880-3)

Autoškola 2017 (978-80-271-0420-8)

Autoškola 2017 (978-80-271-0420-8)
Detail

Elektronická kniha - autor Václav Minář, 272 stran Nová, velmi přehledná a bohatě ilustrovaná učebnice je určena pro žáky autoškol i další řidiče, kteří si potřebují zopakovat pravidla provozu na silničních komunikacích, naučit se nové dopravní značky i předpisy a otestovat své odborné znalosti prostřednictvím zkušebních testových otázek. Nejpřehlednější a nejaktuálnější kniha na trhu. Navíc k dispozici dopravní videa a animace. (alza.sk)

Podobné produkty ako Autoškola 2017 (978-80-271-0420-8) , Pazdera pláče a jiné povídky (978-80-726-0417-3)

Fyziologie a klinické aspekty pohybové aktivity (978-80-726-2695-3)

Fyziologie a klinické aspekty pohybové aktivity (978-80-726-2695-3)
Detail

E-kniha - autor Miloš Máček, Jiří Radvanský, a kolektiv, 245 stran Stále více se šíří a potvrzuje poznání, že dostatek pravidelného a přiměřeného pohybu patří nejen k základním podmínkám zdraví, ale i k udržení dobré kondice. Při oslabení nebo déletrvajícím onemocnění se stává součástí léčení a rehabilitační péče. Dostatek pohybové aktivity v dětství je předpokladem dobrého zdraví a výkonnosti v dospělosti a jeho důsledky sahají až do vyššího věku. Aby se těchto příznivých cílů dosáhlo, musí intenzita pohybové aktivity vyhovovat zdravotnímu stavu a musí trvat určitý čas. O tom, co je nejvhodnější pro každou věkovou kategorii, informuje tato kniha. Přináší také návody, jak čelit různým stresovým situacím, jak předcházet nebezpečí ve vysokých horách, jak se chovat v chladu i v horku, jaké jsou snesitelné hranice únavy. Velký prostor je věnován využívání pohybu v diagnostice a provádění různých typů zátěžových vyšetření potřebných ke stanovení tělesné zdatnosti,... (alza.sk)

Podobné produkty ako Fyziologie a klinické aspekty pohybové aktivity (978-80-726-2695-3) , Ženy, muži a jiné básně (978-80-726-2538-3)

V obklíčení blbých šéfů (i blbých podřízených) (978-80-726-1580-3)

V obklíčení blbých šéfů (i blbých podřízených) (978-80-726-1580-3)
Detail

Elektronická kniha - autor Thomas Erikson, 328 stran, česky Jak porozumět kolegům, šéfům i podřízeným Thomas Erikson, autor bestselleru V obklíčení idiotů se tentokrát zaměřil na místo, kde trávíme třetinu dne. Málokde je taková příležitost ke konfliktům, nedorozuměním, podrazům a intrikám, ale taky k přátelství, vzájemné pomoci a solidaritě. Erikson opět pracuje se čtyřmi typy lidského chování, které rozlišuje podle barev - červené, modré, zelené a žluté. Dozvíte se, které kombinace fungují, které jsou problematické a jak správně jednat s představiteli každého barevného typu. (alza.sk)

Podobné produkty ako V obklíčení blbých šéfů (i blbých podřízených) (978-80-726-1580-3) , Česko versus budoucnost (978-80-760-1333-9)

Demokracie - jak dál? (978-80-760-1500-5)

Demokracie - jak dál? (978-80-760-1500-5)
Detail

Elektronická kniha - Jaká jsou ohrožení, kterým dnes čelí demokracie v Česku, Evropě a ve světě? Odpovědi na tuto otázku hledá tým předních českých odborníků. Při zkoumání projevů krize demokracie se soustředí nejen na Českou republiku, ale i na další státy, jež v posledních desetiletích prošly obdobným vývojem. - autor Vladimíra Dvořáková, 288 stran, česky Sbírka úvah o principech a budoucnosti demokracie od deseti českých odborníkůJaká jsou ohrožení, kterým dnes čelí demokracie v Česku, Evropě a ve světě? Odpovědi na tuto otázku hledá tým předních českých odborníků. Při zkoumání projevů krize demokracie se soustředí nejen na Českou republiku, ale i na další státy, jež v posledních desetiletích prošly obdobným vývojem. Jak si dnes stojí Polsko, Maďarsko nebo Tunisko? Unikátní srovnání přináší svěží rozbor demokratických principů – a nabízí výhled do blízké i vzdálenější budoucnosti.Autoři: Filip Outrata, Petr Balla, Radek Buben, Vladimíra Dvořáková, Tereza... (alza.sk)

Podobné produkty ako Demokracie - jak dál? (978-80-760-1500-5) , Etika versus emoce (978-80-271-3075-7)

Élenty (978-80-726-0408-1)

Élenty (978-80-726-0408-1)
Detail

Elektronická kniha - autor Milada Součková, 544 stran Dodatek k Dílu Milady Součkové, které vyšlo v nakladatelství Prostor ve 12 svazcích, představuje zájemcům o literární dějiny i širšímu publiku doposud nezveřejněné autorčiny dopisy, které byly uloženy v pozůstalostech či osobních archivech jednotlivých adresátů. Většina těchto listů vznikla až v době spisovatelčina pobytu v USA, kde působila od září 1946 v roli kulturní atašé a kde po únoru 1948 zůstala v exilu. Jsou adresovány přátelům a osobnostem z rozmanitých kulturních okruhů, a to jak těm, kteří s autorkou sdíleli úděl exilu (L. a O. Radimští, O. Odložilík, R. Jakobson, G. Gruberová-Goepfertová), tak těm, kteří žili v Československu (J. Chalupecký, O. Leška, K. Milota). Úvodní studie a doplňující poznámky se snaží osvětlit kulturněhistorické a literární souvislosti i biografické okolnosti. Dopisy jsou důležitým zdrojem k poznání díla Milady Součkové, dávají nahlédnout do literárního a kulturního provozu... (alza.sk)

Podobné produkty ako Élenty (978-80-726-0408-1) , Přeběhlík (978-80-726-0431-9)

Gastroenterologie (978-80-726-2692-2)

Gastroenterologie (978-80-726-2692-2)
Detail

Elektronická kniha - autor Jan Lata, 256 stran, česky Publikace si neklade za cíl být vyčerpávající monografií postihující v plné šíři problematiku gastroenterologie a hepatologie, ale chce být přehledným a uceleným zdrojem informací pro rychlou orientaci v klinické praxi. Poslouží také jako základní přehled pro lékaře jiných specializací a jako aktuální shrnutí potřebných znalostí pro pregraduální i postgraduální studenty medicíny. Stručná a moderní příručka, koncipovaná s ohledem na studenty lékařských fakult a lékaře, kteří potřebují nové a přehledně utříděné poznatky o tomto významném oboru medicíny. Dlouhodobé odborné a pedagogické zkušenosti brněnských a královéhradeckých lékařů dávají záruku, že se publikace stane nejen oblíbenou učebnicí oboru, ale i základní praktickou příručkou pro všeobecné lékaře prvního kontaktu. ISBN PDF 978-80-7262-746-2 ISBN PDF pro čtečky 978-80-7262-747-9 (alza.sk)

Podobné produkty ako Gastroenterologie (978-80-726-2692-2) , Mikroekonomie (978-80-726-1538-4)

Mikroekonomie (978-80-726-1538-4)

Mikroekonomie (978-80-726-1538-4)
Detail

Elektronická kniha - autor Jindřich Soukup, 584 stran V pořadí již šesté výrazně aktualizované a doplněné vydání první původní české učebnice mikroekonomie předních pedagogů VŠE v Praze je zaměřena na základní mikroekonomická témata, jako jsou rozhodování spotřebitele jakožto základu pro odvození poptávky, teorie firmy či chování podnikatelských subjektů v různých tržních strukturách. Výklad trhu výrobních faktorů pak zahrnuje jak obecné principy formování cen výrobních faktorů, tak zvláštnosti trhu práce a kapitálu. Na trhu práce je pozornost věnována zvlášť poptávce a nabídce a je odlišena dokonalá a nedokonalá konkurence. Závěrečné kapitoly zohledňují vzájemnou propojenost jednotlivých trhů a také limity trhu a zásahy státu do ekonomiky z mikroekonomického hlediska. Učebnice je určena zejména pro studenty magisterského studia, ale i pro čtenáře bez hlubších předchozích znalostí ekonomické teorie se zájmem o výše uvedená témata (alza.sk)

Podobné produkty ako Mikroekonomie (978-80-726-1538-4) , Makroekonomie (978-80-726-1537-7)

Makroekonomie (978-80-726-1537-7)

Makroekonomie (978-80-726-1537-7)
Detail

Elektronická kniha - autor Jindřich Soukup, 536 stran Učebnice makroekonomie předních českých pedagogů Vysoké školy ekonomické v Praze přináší systematický výklad teorií, které vysvětlují příčiny i důsledky takových makroekonomických procesů, jakými jsou například vývoj měnových kurzů, úrokových sazeb, růst, pokles cen či změny výše daní, což jsou prvky, které výrazně ovlivňují jak fungování každé firmy, tak i život všech lidí. Jejím základním cílem je poskytnout čtenářům nestranný přehled standardních témat moderní makroekonomie, včetně jejích aktuálních vývojových trendů. Autoři se snaží nejen nastínit často odlišné přístupy různých teoretických škol k řešení makroekonomických problémů, ale také využití moderních makroekonomických konceptů při realizaci praktické hospodářské politiky. České hospodářství je silně propojené s ostatními, zejména evropskými ekonomikami, proto je výklad koncipován tak, aby odpovídal podmínkám takto výrazně otevřených ekonomik.... (alza.sk)

Podobné produkty ako Makroekonomie (978-80-726-1537-7)

Gerontopsychiatrie (978-80-726-2960-2)

Gerontopsychiatrie (978-80-726-2960-2)
Detail

E-kniha - autor Roman Jirák, et al., 350 stran Publikace kolektivu autorů pod vedením doc. MUDr. Romana Jiráka, CSc., z Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze má ambice stát se základní monografií oboru gerontopsychiatrie, lékařského podoboru psychiatrie, který se zabývá psychickými poruchami souvisejícími se stárnutím a stářím. Gerontopsychiatrie se v tomto knižním zpracování věnuje především diagnostice, terapii, prevenci i výzkumu psychických poruch seniorů, na druhé straně se však významně překrývá s řadou dalších klinických i preklinických oborů, především s geriatrií a interní medicínou, s neurologií, zobrazovacími metodami, genetikou a dalšími obory. Autoři v celém rozsahu mapují součásti a předpoklady tohoto oboru, podstatným dílem se cíleně věnují velice důležité problematice neurodegenerativních onemocnění, demencí a dalších poruch kognitivních funkcí. Přehledně se probírají všechny aspekty včasné a co nejranější diagnózy nastupující demence a... (alza.sk)

Podobné produkty ako Gerontopsychiatrie (978-80-726-2960-2)

Fejetony (978-80-726-2561-1)

Fejetony (978-80-726-2561-1)
Detail

E-kniha - autor Hutka Jaroslav, 387 stran Obsáhlý soubor celoživotního Hutkova fejetonistického díla, jehož část byla dříve publikována samizdatově nebo ve dvou výborech Požár v bazaru a Podzim je tady. Souborné vydání zahrnuje všechny fejetony, z nichž více než třetina vychází knižně vůbec poprvé. ISBN PDF 978-80-7262-723-3 ISBN PDF pro čtečky 978-80-7262-724-0 ISBN ePUB 978-80-7262-725-7 ISBN MOBI 978-80-7262-726-4 (alza.sk)

Podobné produkty ako Fejetony (978-80-726-2561-1)

Bezčasí (978-80-726-2754-7)

Bezčasí (978-80-726-2754-7)
Detail

E-kniha - autor Ivan Dvořák, 229 stran Vzpomínky muže v pozadí, tak by se dala nejpřesněji nazvat knížka Ivana Dvořáka o koncertech a kulturních akcích, které pořádal v 70. a 80. letech pod hlavičkou tělovýchovné jednoty Nohyb. V doslovu lékaře Radkina Honzáka najdeme dokonce termín „nepatetické memoáry“. Přesně vystihuje nenápadnou osobnost autora, jenž popisuje svůj každodenní únavný boj s úřední mocí socialistického Československa o možnost uspořádat koncert, připomenout fanouškům dílo Voskovce & Wericha & Ježka nebo jen sejít se večer s trampskými bardy Mikim a Wabim Ryvolovými. Svoji druhou, bytostně soukromou, válku vedl Ivan Dvořák také denně, a sice s vážným onemocněním.Spokojení a... (alza.sk)

Podobné produkty ako Bezčasí (978-80-726-2754-7)

Veselice (978-80-726-0393-0)

Veselice (978-80-726-0393-0)
Detail

Elektronická kniha - Román klasika anglické literatury vyšel poprvé v roce 1930 a čtenáři v postavě spisovatele Edwarda Driffielda záhy odhalili skutečného romanopisce Thomase Hardyho. - autor W. Somerset Maugham, 256 stran Román klasika anglické literatury vyšel poprvé v roce 1930 a čtenáři v postavě spisovatele Edwarda Driffielda záhy odhalili skutečného romanopisce Thomase Hardyho. Děj se odehrává od devadesátých let 19. století do konce dvacátých let století 20., kdy je vypravěč, rovněž spisovatel William Ashenden, požádán svým kolegou Alroyem Kearem o pomoc se sepsáním životopisu nedávno zesnulého Driffielda.Maugham byl vynikajícím pozorovatelem a dokonale poznal prostředí umělců a vůbec lidí z vyšších vrstev. Ve svém románu vykresluje s precizností a vtipem nejen události a společenské prostředí, ale především konkrétní lidské charaktery. Mistrně vylíčil zejména Driffieldovu první manželku Rosie,... (alza.sk)

Podobné produkty ako Veselice (978-80-726-0393-0)

Jádro (978-80-726-2663-2)

Jádro (978-80-726-2663-2)
Detail

Elektronická kniha - autor František Koukolík, 312 stran Vyprávění může být druh radosti. Natož můžeme-li se k němu vrátit jako se vracíme k řece, kterou máme rádi. Po druhé se do ní vstoupit skutečně nedá. Ale je možné vybavit si jaká byla. Vědecké poznávání je řeka. Zrovna tak by se dalo říci, že je budovou v trvalé přestavbě. Jisté je jen jediné - máme co do činění s řekou, nebo budovou, ale kam a jak řeka plyne, co se v budově přestavuje a jak to dopadne, nikdo neví. Lidé si myslí, že vědecké poznávání je cesta k nekonečné pravdě. Řekl bych, že pravděpodobnější může být opak. Vědecké poznávání s kritickým myšlením mohou být zábranami cest do nekončící tmy, fosilizovaných předsudků a inteligentní stupidity: spíš než „tudy" říkají „tudy ne". Víme-li „tudy ne", snížili jsme pravděpodobnost bloudění. Spokojený s tím moc nejsem, byť by starořecký filosof mohl říci: „Ale to je přece krásné!" (alza.sk)

Podobné produkty ako Jádro (978-80-726-2663-2)

Rozpady (978-80-726-2537-6)

Rozpady (978-80-726-2537-6)
Detail

E-kniha - autor Martin Vokurka, 181 stran Soubor devíti vyzrálých, čtivých povídek představuje poprvé knižně Martina Vokurku jako výrazného současného prozaika. Doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc. (* 1962) vystudoval Fakultu všeobecného lékařství UK v Praze. Od promoce do současné doby pracuje v Ústavu patologické fyziologie 1. LF UK, nyní jako docent, zástupce přednosty. Vyučuje patologickou fyziologii, věnuje se vědeckému výzkumu, publikuje odborné práce a je rovněž hlavním autorem několika výkladových lékařských slovníků určených odborné i laické veřejnosti a spoluautorem Slovníku nespisovné češtiny. Jeho hlavním dalším zájmem je literatura. Svoji tvorbu - prózu i poezii - dosud publikoval v literárních časopisech tištěných i internetových (Literární noviny, Tvar, Dílna Hostu, Britské listy, Psí víno, Weles, Dobrá adresa, Wagon). ISBN PDF 978-80-7262-749-3 ISBN PDF pro čtečky 978-80-7262-750-9 (alza.sk)

Podobné produkty ako Rozpady (978-80-726-2537-6)

Sebepoškozování (978-80-726-2606-9)

Sebepoškozování (978-80-726-2606-9)
Detail

E-kniha - autor Andrea Platznerová, 159 stran Záměrné sebepoškozování je jev, s nímž se dnes psychiatři a psychoterapeuti ve své praxi setkávají stále častěji. Narůstající počet mladých lidí v »objektivních« nebo »subjektivních« životních krizích sahá po žiletce či hořící cigaretě a zaměřuje svou »agresivitu« proti sobě. Tato publikace vysvětluje, že nejde o agresivitu v zjednodušujícím slova smyslu, že cílem sebepoškození je jen v malém zlomku případů smrt a že naopak sebepoškozování je nezralou snahou o přežití. Stejně tak je z lékařského hlediska důležité v přístupu k poškozujícím se lidem pochopit jejich konkrétní motivy a emoční a myšlenkové vzorce vedoucí k sebepoškození. Kniha je určena v první řadě psychiatrům a psychoterapeutům, kterým kromě jiných důležitých informací a praktických zkušeností nabízí konkrétní diagnostické a terapeutické postupy. Bude však také přínosem pro pracovníky ve školství a sociální oblasti, respektive pro všechny, kdo chtějí... (alza.sk)

Podobné produkty ako Sebepoškozování (978-80-726-2606-9)

Gastroenterologie (978-80-726-2746-2)

Gastroenterologie (978-80-726-2746-2)
Detail

E-kniha - autor Jan Lata, Jan Bureš, Tomáš Vaňásek, 256 stran Publikace si neklade za cíl být vyčerpávající monografií postihující v plné šíři problematiku gastroenterologie a hepatologie, ale chce být přehledným a uceleným zdrojem informací pro rychlou orientaci v klinické praxi. Poslouží také jako základní přehled pro lékaře jiných specializací a jako aktuální shrnutí potřebných znalostí pro pregraduální i postgraduální studenty medicíny. Stručná a moderní příručka, koncipovaná s ohledem na studenty lékařských fakult a lékaře, kteří potřebují nové a přehledně utříděné poznatky o tomto významném oboru medicíny. Dlouhodobé odborné a pedagogické zkušenosti brněnských a královéhradeckých lékařů dávají záruku, že se publikace stane nejen oblíbenou učebnicí oboru, ale i základní praktickou příručkou pro všeobecné lékaře prvního kontaktu. Elektronická verze vydána v roce 2011. (alza.sk)

Podobné produkty ako Gastroenterologie (978-80-726-2746-2)

Endokrinologie (978-80-726-2687-8)

Endokrinologie (978-80-726-2687-8)
Detail

E-kniha - autor Michal Kršek, 97 stran Publikace Endokrinologie stručně shrnuje endokrinologickou problematiku pro studenty lékařských fakult a nabízí přehledně utříděné poznatky o tomto oboru medicíny. Nespornou výhodou je, že text napsal jeden autor, a výsledek je tedy pedagogicky vyvážený a jednotný. Spolu s autorovými odbornými a publikačními zkušenostmi to zaručuje, že se kniha stane nejen oblíbenou učebnicí, ale i základní praktickou příručkou pro všeobecné lékaře prvního kontaktu. ISBN pro formát PDF 978-80-7262-782-0, pro formát PDF pro čtečky 978-80-7262-783-7 (alza.sk)

Podobné produkty ako Endokrinologie (978-80-726-2687-8)

Migréna (978-80-726-2841-4)

Migréna (978-80-726-2841-4)
Detail

Elektronická kniha - autor Věra Peterová, 140 stran Monografie je adresována lékařům, kteří se věnují nemocným s migrénou a jinými bolestmi hlavy. Cílem je seznámit čtenáře nejen s vědeckými podklady bolestí hlavy, ale soustředit se i na praktické klinické dopady a možnost využití nových poznatků v diagnostice a léčbě migrény. Bolest hlavy se již dávno stala sociální a ekonomickou zátěží jak jednotlivce, který jí trpí, tak celé společnosti. I proto je nutná správná diagnostika a adekvátní a moderní léčba. Předkládaná kniha je určena jak praktickým lékařům pro každodenní praxi, tak specialistům z různých oborů, ale i studentům medicíny ve vyšších ročnících, kteří se s bolestmi hlavy u svých nemocných setkávají nebo budou setkávat. (alza.sk)

Podobné produkty ako Migréna (978-80-726-2841-4)

Životaběh (978-80-726-2764-6)

Životaběh (978-80-726-2764-6)
Detail

Elektronická kniha - autor Jaroslav Jeroným Neduha, 300 stran O svém kostrbatém životě a lidech zajímavých i zlých vypráví výtvarník, textař, enfant terrible českého folku, písničkář i rocker, zakladatel a dosud frontman kapely Extempore, která se v 70. letech snažila posunout český rock trochu jinam. Jeho životaběh sahá od dětství v eroticky dusném ghettu špitálu v Motole přes objevování světa v letech 1968 a 1969 a přes osobní i umělecké prohry a radosti, exil ve Vídni, návraty a útěky až po dnešek.Který, jak autor doufá, není ještě závěrem, ale nadějí na to, co by ještě rád dokončil, nakreslil, zahrál, napsal, ale i viděl a zažil. Pestrá a obsáhlá vzpomínková kniha popisuje setkání s mnohými - skvělými i ohavnými - lidmi za sedmdesát let života, přibližuje dobrodružství i nudnou bídu normalizace a líčí nekonečný boj s hloupostí a zlem - před sametem i po něm. Publikace je doplněna množstvím unikátních dobových dokumentů, diskografií a rejstříkem. (alza.sk)

Podobné produkty ako Životaběh (978-80-726-2764-6)

Makroekonomie (978-80-726-1596-4)

Makroekonomie (978-80-726-1596-4)
Detail

Elektronická kniha - autor Jindřich Soukup, 552 stran, česky Učebnice Makroekonomie předních pedagogů Vysoké školy ekonomické v Praze a Škody Auto Vysoké školy klade důraz na moderní makroekonomické koncepce a pokrývá tři stěžejní části makroekonomie, jimiž jsou dlouhodobý ekonomický růst, krátkodobé hospodářské fluktuace a monetární ekonomie. Přináší systematický výklad teorií, které vysvětlují příčiny a důsledky takových makroekonomických procesů, jakými jsou např. vývoj měnových kurzů, úrokových sazeb, růst a pokles cen či daňová a investiční problematika. Autoři se snaží nejen nastínit často odlišné přístupy různých teorií k řešení makroekonomických problémů, ale rovněž poskytnout jejich doporučení k realizaci praktické hospodářské politiky. V pořadí již čtvrté aktualizované vydání učebnice je doplněno o nejnovější data, která odrážejí aktuální otázky, jež se týkají např. trhu práce a nezaměstnanosti, inflace, měnové a fiskální politiky v otevřené... (alza.sk)

Podobné produkty ako Makroekonomie (978-80-726-1596-4)

Přeběhlík (978-80-726-0431-9)

Přeběhlík (978-80-726-0431-9)
Detail

Elektronická kniha - Román je považován za milník německé poválečné literatury přinášející závažné poselství o svědomí a vině. Otevírá téma dezerce, v Německu po druhé světové válce do značné míry tabuizované. - autor Siegfried Lenz, 284 stran, česky Román je považován za milník německé poválečné literatury přinášející závažné poselství o svědomí a vině.Román otevírá téma dezerce, v Německu po druhé světové válce do značné míry tabuizované. Vydání románu, původně napsaného roku 1951, bylo v atmosféře prudce se rozhořívající studené války znemožněno a dílo upadlo v zapomnění. Text byl objeven až v autorově pozůstalosti, byl vydán roku 2016, dva roky po autorově smrti, a stal se literární senzací jak pro okolnosti nálezu, tak pro své kvality.Hlavní postavou románu je mladý voják wehrmachtu Walter Proska, který dezertuje k Rudé armádě poté, co je jeho jednotka rozprášena partyzány; sám však cítí potřebu vzepřít se vládnoucí „klice“. Charakter románu odpovídá... (alza.sk)

Podobné produkty ako Přeběhlík (978-80-726-0431-9)

Podvedená láska (978-80-726-8423-6)

Podvedená láska (978-80-726-8423-6)
Detail

Elektronická kniha - autor Petra Nachtmanová, 186 stran Devatenáctiletá Renata už dlouho chodí s Pavlem, se kterým plánuje společné bydlení. V létě odjíždějí na vysněný pobyt do Španělska, kde si chtějí užívat romantické dny. Jejich vztah se však mění. Kolem Pavla se stále motá svůdná Elena, která ho hodlá mít jen pro sebe. Dovolenková pohoda u moře brzy končí, oba se těší domů. Vrátí se jejich láska do starých kolejí? (alza.sk)

Podobné produkty ako Podvedená láska (978-80-726-8423-6)

Zazděná zaživa (978-80-726-8592-9)

Zazděná zaživa (978-80-726-8592-9)
Detail

Elektronická kniha - autor Petra Nachtmanová, 229 stran Kateřina ze Šelmberka a Kosti si vzala Mikuláše mladšího Trčku z Lípy proti své vůli. Mladá dívka nemohla od staršího muže dostat to, po čem nesmírně toužila. Nová opočenská paní smutnila, prožívala všední dny a doufala, že ještě najde lásku a více svobody. Jednoho dne jí nehoda u vody přivedla do cesty mladého muže. Zamilovali se do sebe. Manžel však odhalil nevěru a krutě potrestal nejen Kateřinu, ale i ostatní, kteří se podíleli na tajemství. Napínavý příběh z dob krále Vladislava Jagellonského. Milostný román je inspirovaný skutečnou událostí a několika pověstmi, které kolují o opočenské zazděné paní. (alza.sk)

Podobné produkty ako Zazděná zaživa (978-80-726-8592-9)

Prózy II (978-80-726-2936-7)

Prózy II (978-80-726-2936-7)
Detail

Elektronická kniha - autor Jaroslav Hutka, 653 stran Pátý svazek Spisů Jaroslava Hutky přináší českým čtenářům zatím největší překvapení: shrnuje všechny prózy, které Jaroslav Hutka napsal v holandském exilu v letech 1978-1989 a které byly - s výjimkou novely Noční vlak - dodnes zcela neznámé a vycházejí zde poprvé. V úvodní Cestě do království zaznamenává Hutka s mimořádnou pečlivostí poslední týdny svého života v Praze v roce 1978 a vytváří tak jedinečné nadčasové svědectví o povaze a fungování normalizačního režimu v Československu. Ve čtyřech povídkách z roku 1984 se Hutka ve vzpomínkách vrací do svého mládí v 60. letech a reflektuje i neutěšenou přítomnost svého života v exilu. O následné rozsáhlé próze Dvouseta, psané na sklonku roku 1984, je bez nadsázky možno říci, že jde o vůbec nejotevřenější a nejintimnější vylíčení manželské krize, které kdy v české literatuře vzniklo. Hutka prózu psal pro svou tehdejší manželku a vylíčil v ní tolik ze vzájemného... (alza.sk)

Podobné produkty ako Prózy II (978-80-726-2936-7)

Loutky boží (978-80-726-2944-2)

Loutky boží (978-80-726-2944-2)
Detail

E-kniha - autor Zbyněk Benýšek, 418 stran Román Zbyňka Benýška Loutky boží je čtivou kronikou života generace narozené na začátku padesátých let, výpovědí o individuálních kořenech proměňujícího se společenského zla i neobyčejně působivým příběhem milostným. Epická šíře příběhu umožňuje autorovi v jemně popsaných detailech zachytit atmosféru života na moravském městě od počátku padesátých let, inspirující Prahu konce let šedesátých, cestu po Balkáně a světový festival socialistické mládeže a studentstva v Sofii, být „na cestě“ po Francii, i popsat temnou a krutou tvář normalizační Prahy let sedmdesátých. Próza je rytmována úryvky z dobových písňových textů, tvořících pozadí k vyprávění životního příběhu hlavního hrdiny Viléma a jeho osudové lásky Ostružinky. Vilém prochází generačním světem rockové a folkové hudby, je inspirován beatnickou poezií a nonkonformním uměleckým prostředím. Román krok za krokem sleduje, jak jsou ideály Vilémovy generace zvnějšku surově... (alza.sk)

Podobné produkty ako Loutky boží (978-80-726-2944-2)

Haiku haiečku (978-80-726-2575-8)

Haiku haiečku (978-80-726-2575-8)
Detail

Elektronická kniha - autor Jiří Dědeček, 95 stran Jiří Dědeček sáhl ke klasické básnické formě, aby ve vší vážnosti, u něj dosud vzácné, dal zaznít působivé české poezii mimořádné jazykové čistoty a kultivovanosti. Druhou část knihy tvoří rýmované hříčky - haiečku - v nichž poznáváme Dědečka jako svrchovaného mistra rýmované básnické formy. ISBN pdf: 978-80-7262-830-8 ISBN pdf pro čtečky: 978-80-7262-831-5 (alza.sk)

Podobné produkty ako Haiku haiečku (978-80-726-2575-8)

Paliativní medicína (978-80-726-2849-0)

Paliativní medicína (978-80-726-2849-0)
Detail

Elektronická kniha - autor Ondřej Sláma, Ladislav Kabelka, Jiří Vorlíček, 363 stran Paliativní medicína si klade ambiciózní cíl: udržet dobrou kvalitu života i v situaci pokročilého nevyléčitelného onemocnění. Snaží se především mírnit bolest a další tělesné symptomy. Dobrá kvalita života však znamená více, než že „pacient nemá nesnesitelné bolesti, nezvrací a má pravidelnou stolici“. Klíčově důležité je také rozpoznání a saturace potřeb v oblasti psychické, sociální a duchovní. Kniha přináší praktické návody k řešení nejčastějších tělesných a psychických projevů pokročilých stadií onkologických i neonkologických nemocí a další, na praxi orientované informace o komunikačních, etických, právních, psychosociálních a spirituálních aspektech paliativní péče. Je určena všem zdravotníkům, kteří ve své praxi přicházejí s nevyléčitelně nemocnými do kontaktu. (alza.sk)

Podobné produkty ako Paliativní medicína (978-80-726-2849-0)
Lid versus demokracie (978-80-726-0420-3), Půlnoční půlobraty (978-80-263-0420-3), Vzpomínání (978-80-726-2752-3), Celibát (978-80-726-0462-3), Amšel (978-80-726-2992-3), Lid mi říká Evita (978-80-755-7223-3), Rok zázraků (978-80-726-0433-3), Assessment centrum (978-80-726-1452-3), Management inovací (978-80-726-1423-3), Informovaný souhlas (978-80-726-2497-3), Příležitostné nápady (978-80-726-0446-3), Slizské písně (978-80-726-2682-3), Autoškola 2017 (978-80-271-0420-8), Líbání ve větru (978-80-726-8523-3), Skladatelka voňavého prádla (978-80-726-0404-3), Hrajte to nahlas (978-80-726-2976-3), Naostro 3 (999-00-035-0420-3), Včelí lid (978-80-905-8652-9), Demokracie - jak dál? (978-80-760-1500-5), Umění přímé demokracie (978-80-253-1963-5), Čechy krásné, Čechy mé (978-80-726-2947-3), Špion, který přišel pozdě (978-80-726-0392-3), Multidetektorová výpočetní tomografie srdce (978-80-726-2880-3), Pazdera pláče a jiné povídky (978-80-726-0417-3), Ženy, muži a jiné básně (978-80-726-2538-3), Česko versus budoucnost (978-80-760-1333-9), Etika versus emoce (978-80-271-3075-7), Přeběhlík (978-80-726-0431-9), Mikroekonomie (978-80-726-1538-4), Makroekonomie (978-80-726-1537-7)