Maligní onemocnění, psychika a stres (978-80-271-2539-5)

Produkt Maligní onemocnění, psychika a stres (978-80-271-2539-5) sme našli 50+x, pokiaľ to nie je to čo hľadáte, skúste frázu Maligní onemocnění, psychika a stres (978-80-271-2539-5) upraviť a produkt hľadať znova.

Maligní onemocnění, psychika a stres (978-80-271-2539-5)

Maligní onemocnění, psychika a stres (978-80-271-2539-5)
Detail

Elektronická kniha - autor Jiří Vorlíček, 208 stran, česky Publikace, která dosud na našem trhu výrazně chyběla, se věnuje zejména následujícím okruhům otázek a problémů: * vliv chronického stresu a psychické nepohody na vznik nemocí aneb „trápení přivolává nemoci, spokojenost je odhání" * rozhovor lékaře s pacientem a sdělení špatné zprávy * nádorová choroba je onemocněním celé rodiny * co se stane, když lékař nemocnému řekne „máte maligní onemocnění“ * deprese a patologická únava spojená s maligní nemocí * jak žít s vědomím „mám nádorové onemocnění“ * Proč někdy vázne komunikace nemocného se zdravým partnerem o nemoci a emocích s ní spojených? A proč má někdy lékař pocit, že příbuzní nemocného nevnímají situaci nebo lékaře tlačí do nějakého řešení? To a mnohé další najdete v publikaci, kterou sepsali naši přední odborníci. (alza.sk)

Podobné produkty ako Maligní onemocnění, psychika a stres (978-80-271-2539-5) , Maligní onemocnění, psychika a stres (978-80-271-2539-5)

Jak vnímat stres (978-80-271-2568-5)

Jak vnímat stres (978-80-271-2568-5)
Detail

Elektronická kniha - autor Andrea Dutková, 144 stran, česky Stres je všudypřítomný a jeho častým důsledkem může být únava. Vyčerpání tedy nemusí nutně být signálem, že se v těle děje něco špatného z hlediska fyzického. Leckdy daleko více souvisí se stavem psychiky. Naučte se únavu v důsledku stresu rozpoznávat, porozumět příčinám stresu a najít si cestu k duševní pohodě. Jak na to vám v této knize prozradí psychiatrička, psychoterapeutka a sexuoložka Andrea Dutková. (alza.sk)

Podobné produkty ako Jak vnímat stres (978-80-271-2568-5) , Jak vnímat stres (978-80-271-2568-5)

Nemocný a chronické onemocnění (978-80-271-0461-1)

Nemocný a chronické onemocnění (978-80-271-0461-1)
Detail

Elektronická kniha - autor Elena Gurková, 192 stran Monografie čtenářům přináší ucelenou problematiku subjektivního pojetí onemocnění pacienta, uplatnění v tvorbě edukačních programů a v individualizaci edukace. Přispívá tak k obohacení, rozšíření pohledu na instrumentální obsah edukace, na podpůrné intervence zaměřené na ovlivnění nesprávných přesvědčení pacientů. (alza.sk)

Podobné produkty ako Nemocný a chronické onemocnění (978-80-271-0461-1) , Nemocný a chronické onemocnění (978-80-271-0461-1)

Jak zvládnout stres a posílit odolnost (978-80-271-3413-7)

Jak zvládnout stres a posílit odolnost (978-80-271-3413-7)
Detail

Elektronická kniha - autor Dagmar Kožinová, 224 stran, česky Tato kniha poslouží každému z nás. Stresu se totiž nikdo nevyhne. V našich životech existují situace, které jsou komplikované, zatěžující, a my je potřebujeme zvládnout. Náročné zkoušky v osobním i pracovním životě často prověří nejen naši osobnost, vztahy, odolnost, ale zatíží i zdraví a psychickou pohodu. Autorka v knize uvádí konkrétní situace, ve kterých se můžete ocitnout. Od běžných problémů, každodenních potíží až třeba po dramatické tornádo, které se prohnalo jižní Moravou. Pochopíte díky tomu mnoho zákonitostí stresového prožívání v našem těle, vlastní emoční prožívání i to, co se odehrává v prostoru mysli. V knize najdete řadu doporučení, jak stresové situace zvládat, ale nejen to. Důležité je posílit svou odolnost a mít dostatek energie. Mohou totiž nastat situace, na které se připravit nemůžeme. Vstoupí do našeho života bez pozvání a převrátí ho vzhůru nohama. Vědomou prací na sobě,... (alza.sk)

Podobné produkty ako Jak zvládnout stres a posílit odolnost (978-80-271-3413-7) , Jak zvládnout stres a posílit odolnost (978-80-271-3413-7)

Léčba kardiovaskulárních onemocnění (978-80-271-0624-0)

Léčba kardiovaskulárních onemocnění (978-80-271-0624-0)
Detail

Elektronická kniha - autor Jindřich Špinar, 208 stran V předložené publikaci se čtenář dozví o léčebných postupech u nejčastějších nebo nejdůležitějších kardiovaskulárních onemocnění. Najdeme zde moderní postupy léčby srdečních a cévních onemocnění, od hypertenze, přes srdeční selhání, zánětlivá srdeční onemocnění, ischemickou chorobu srdeční – jak akutní, tak chronickou, hypertrofické kardiomyopatie, léčbu poruch srdečního rytmu, tromboembolické choroby včetně plicní embolie a plicní hypertenze, dále také ischemickou chorobu končetin, léčbu spánkové apnoe, dyslipidemie, léčbu po srdeční transplantaci a erektilní dysfunkci. Na závěr je podán návod pro kardiology jak interpretovat závěry klinických studií. Publikace je opět velmi dobře dokumentována obrázky, schématy a tabulkami. S předchozí publikací Farmakoterapie kardiovaskulárních onemocnění tvoří takřka nedílný komplet a obě knihy tak pokrývají celou oblast přístupu ke kardiovaskulárním... (alza.sk)

Podobné produkty ako Léčba kardiovaskulárních onemocnění (978-80-271-0624-0) , Manažerka a stres (80-247-1272-5)

Léčba kardiovaskulárních onemocnění (978-80-271-2931-7)

Léčba kardiovaskulárních onemocnění (978-80-271-2931-7)
Detail

Elektronická kniha - autor Jindřich Špinar, 256 stran, česky Aktualizovaná monografie Léčba kardiovaskulárních onemocnění navazuje na 1. vydání z roku 2018. Přináší léčebné postupy u nejčastějších nebo nejdůležitějších kardiovaskulárních onemocnění. Vzhledem k velmi rychlému pokroku v některých oblastech kardiologie bylo třeba některé kapitoly oproti předchozímu vydání aktualizovat, přibyly kapitoly nové… Autoři v ní aktuálně shrnují moderní postupy léčby srdečních a cévních onemocnění od hypertenze, přes srdeční selhání, zánětlivá onemocnění, ischemickou chorobu srdeční jak akutní, tak chronickou, hypertrofické kardiomyopatie, léčbu poruch srdečního rytmu, tromboembolické choroby, včetně plicní embolie a plicní hypertenze, dále ischemickou chorobu končetin, léčbu spánkové apnoe, dyslipidemie, léčbu po srdeční transplantaci, léčbu erektilní dysfunkce, pro kardiology jak interpretovat závěry klinických studií. Nově jsou dodány kapitoly o léčbě a prevenci... (alza.sk)

Podobné produkty ako Léčba kardiovaskulárních onemocnění (978-80-271-2931-7) , Léčba kardiovaskulárních onemocnění (978-80-271-0624-0)

Oční projevy systémových onemocnění (978-80-271-1683-6)

Oční projevy systémových onemocnění (978-80-271-1683-6)
Detail

Elektronická kniha - autor kolektiv a, 264 stran, česky Monografie přináší komplexní multioborový pohled na oční projevy systémových chorob, zejména cévních, endokrinních, autoimunitních, revmatologických, plicních, infekčních, gastrointestinálních, hematologických a nádorových. Knihu doplňuje bohatá obrazová dokumentace. Obdobná komplexní oftalmologická mezioborová monografie dosud na domácím trhu lékařské literatury chyběla. Autorský kolektiv zahrnuje jednotlivé lékařské obory, v nichž je možné se s očními projevy systémových chorob setkat. Pro úspěšnou léčbu těchto stavů je nezbytná včasná a většinou dlouhodobá mezioborová spolupráce. Jednotlivé kapitoly zahrnují kardiovaskulární onemocnění, onemocnění krve, plic, gastrointestinální choroby, metabolická a endokrinní onemocnění, revmatická onemocnění, onemocnění kůže, pohlavně přenosná onemocnění, nádorová onemocnění, neurologické a infekční choroby a jejich oční projevy a komplikace. Předností knihy je... (alza.sk)

Podobné produkty ako Oční projevy systémových onemocnění (978-80-271-1683-6) , Léčba kardiovaskulárních onemocnění (978-80-271-2931-7)

Sestra a stres (978-80-247-3149-0)

Sestra a stres (978-80-247-3149-0)
Detail

E-kniha - autor Jaro Křivohlavý, 128 stran Knížka se snaží odpovědět na otázky, jak zvládat stresové okamžiky, a nabízí řešení tísnivých životních situací z pohledu psychologa. Poskytuje řadu podnětů a rad, jak zvládat těžkosti a každodenní povinnosti, co dělat a čeho se naopak vyvarovat. Zabývá se i psychologií zdraví a kvalitou života. Je určena sestrám a pracovníkům nelékařských oborů.Autor v knize zúročuje i své - již více než 50leté - zkušenosti práce v psychologii a současně více než 30 let praxe v oblasti zdravotnictví. (alza.sk)

Podobné produkty ako Sestra a stres (978-80-247-3149-0) , Oční projevy systémových onemocnění (978-80-271-1683-6)

Betablokátory v léčbě kardiovaskulárních onemocnění (978-80-271-3220-1)

Betablokátory v léčbě kardiovaskulárních onemocnění (978-80-271-3220-1)
Detail

Elektronická kniha - autor Jiří Vítovec, 136 stran, česky Betablokátory patří mezi základní léky v kardiologii. Mezi jejich indikace patří hypertenze, ischemická choroba srdeční, poruchy srdečního rytmu a srdeční selhání. Monografie je další publikací v nové farmaceutické knižní řadě, kterou bude profesor Svačina, předseda České lékařské společnosti JEP, odborně garantovat. V knize je podán podrobný přehled indikací, kontraindikací, nežádoucích účinků, dávkování a interakcí betablokátorů. Podrobně je probrána farmakologie betablokátorů, jejich indikace u jednotlivých kardiovaskulárních onemocnění. Autor se věnuje i zajímavým a mnohdy opomíjeným kontroverzím u jednotlivých indikací. Kniha je zajímavá pro praktické lékaře, internisty a kardiology. (alza.sk)

Podobné produkty ako Betablokátory v léčbě kardiovaskulárních onemocnění (978-80-271-3220-1) , Sestra a stres (978-80-247-3149-0)

Sebepoznání, sebeřízení a stres (978-80-247-4751-4)

Sebepoznání, sebeřízení a stres (978-80-247-4751-4)
Detail

Elektronická kniha - autor Jiří Plamínek, 192 stran Knížka zpracovává téma sebezvládání zcela novým způsobem, po svém doplňuje mezery v teorii, ukazuje zbrusu nové souvislosti a opírá se o nejefektivnější nástroj sebeřízení - zdravý rozum. Jednoduše, ale nezkresleně vykládá témata, jež jsou klíčová pro každého, kdo se rozhodne nenáhodně a cíleně pohybovat životem. Na většině dvoustran najdete vpravo obrazovou tabuli a vlevo stručný text, který s tabulí souvisí. Díky autorově dlouhodobé praxi obsahuje kniha i řadu názorných příkladů. Třeba kapitolami věnovanými managementu času nás provází pan Sebeřízek, který se rozhodl vzít život do vlastních rukou. Třetí vydání úspěšné publikace je přehledněji uspořádáno a doplněno o nové poznatky a zkušenosti. Obsahuje šest nových tabulí, věnovaných kontextu sebezvládání - úspěchu, vitalitě a biologickému a společenskému rámci lidského života. Detaily knihy: Autor: Jiří Plamínek Rok vydání: 2013 ISBN: 978-80-247-4751-4... (alza.sk)

Podobné produkty ako Sebepoznání, sebeřízení a stres (978-80-247-4751-4) , Verbální komunikace a lidská psychika (978-80-247-1594-0)

Hereditární nádorová onemocnění v klinické praxi (978-80-271-1293-7)

Hereditární nádorová onemocnění v klinické praxi (978-80-271-1293-7)
Detail

Elektronická kniha - autor kolektiv a, 504 stran, česky Hereditární nádorová onemocnění tvoří významnou část maligních onemocnění. U některých nádorů jsou hereditární příčiny vzácné, ale například u nádorů ovarií mohou být dědičné příčiny zjištěny až u 20 % procent pacientek. Existuje více než 200 různých nádorových syndromů. V dnešní době, s rozvojem molekulární genetiky, je diagnostika nádorové predispozice důležitá jak v onkologii a lékařské genetice, tak v mnoha dalších oborech medicíny. Zájem o testování u svých pacientů mají i praktičtí lékaři, gynekologové, pediatři, gastroenterologové, ale i chirurgové, plastičtí chirurgové, neurologové, kožní, oční lékaři a další specializace. Ve všech těchto oborech je nutné znát možnosti diagnostiky, rizika nádorové predispozice, možnosti preventivní péče. Kniha je zaměřena právě na praktické aspekty v rozhodování o genetickém testování u onkologických pacientů nebo u jejich rodinných příbuzných, na orientaci... (alza.sk)

Podobné produkty ako Hereditární nádorová onemocnění v klinické praxi (978-80-271-1293-7) , Betablokátory v léčbě kardiovaskulárních onemocnění (978-80-271-3220-1)

Jak překonat starosti a stres (978-80-725-2320-7)

Jak překonat starosti a stres (978-80-725-2320-7)
Detail

Elektronická kniha - autor Dale Carnegie, 160 stran Kniha pro všechny, kdo chtějí vést vyrovnaný život Podle svých vlastních slov byl Dale Carnegie v mládí jedním z nejnešťastnějších lidí na světě: dělal práci, kterou neměl rád, žil mimořádně chudě a jeho život byl plný obav a starostí. Jednoho dne se ale rozhodl zásadně změnit svůj neuspokojivý život: odmítl doslova ze dne na den žít ve světě plném stresů a začal aktivně pracovat na svém rozvoji. ? Naplňte své nitro myšlenkami na klid, odvahu, zdraví a naději ? Nikdy se nesnažte vyrovnat účty se svými nepřáteli ? Neřešte stále dokola věci, které už jsou za vámi ? Naučte se vidět, že dostáváte od života více kladných věcí než záporných ? Když vám osud začne házet klacky pod nohy, pokuste se s nimi zatopit ? Smiřte se s nevyhnutelným a vytěžte z takové situace maximum ? Udržujte si zdravý pohled na věci – hledejte především jejich smysl a podstatu ? Obavy vytěsněte aktivitou,... (alza.sk)

Podobné produkty ako Jak překonat starosti a stres (978-80-725-2320-7) , Sebepoznání, sebeřízení a stres (978-80-247-4751-4)

Vlk a já (978-80-271-2092-5)

Vlk a já (978-80-271-2092-5)
Detail

Elektronická kniha - autor Oldřiška Ciprová, 160 stran, česky Syn hajného Jonáš najde v lese opuštěné štěně s poraněnou tlapkou. Protože mu rodiče psa zakázali, tajně štěňátko ukryje u sebe v pokoji. Bohužel se na to ale brzy přijde, a když táta pejska poprvé spatří, okamžitě mu dojde, že to není pes, ale malý vlček. A z malého vlčka může vyrůst nebezpečný predátor. Jonáš však svého vlka miluje a nechce se ho vzdát. Nakonec to ale pochopí a odevzdá vlčka do záchranné stanice. Ani potom však na něj nedokáže zapomenout. Může přátelství mezi chlapcem a divokým vlkem pokračovat? (alza.sk)

Podobné produkty ako Vlk a já (978-80-271-2092-5) , Hereditární nádorová onemocnění v klinické praxi (978-80-271-1293-7)

Památky a povodně (978-80-271-1763-5)

Památky a povodně (978-80-271-1763-5)
Detail

Elektronická kniha - autor kolektiv a, 184 stran, česky Protipovodňové ochraně se vzhledem k opakujícímu se povodňovému nebezpečí v posledních dvou desetiletích věnuje mnoho pozornosti. Kulturní dědictví však stále leží poněkud na okraji zájmu. Pro tuto problematiku je specifické, že prvky kulturního dědictví mohou být poškozeny nejen povodní samotnou, ale i neodbornými sanačními zásahy po povodni. Tato kniha vznikla s cílem šířit informace o protipovodňové ochraně a zvýšit obecné povědomí o preventivních i sanačních opatřeních, která lze použít právě pro tuto speciální kategorii. Kniha Památky a povodně představuje informace a metodické postupy (soubor kroků a opatření), které lze uplatnit při plánování a uskutečňování protipovodňové ochrany památkově chráněných a jinak cenných objektů i provádění sanačních opatření v případě, že byly poškozeny. (alza.sk)

Podobné produkty ako Památky a povodně (978-80-271-1763-5) , Jak překonat starosti a stres (978-80-725-2320-7)

Johanka a malé prasátko (978-80-271-0137-5)

Johanka a malé prasátko (978-80-271-0137-5)
Detail

Elektronická kniha - autor Zuzana Pospíšilová, 72 stran Johanka je malá holčička, kterou každý přehlíží. Prasátka jsou zvířata, nad kterými všichni ohrnují nos. Jaké to je, když se skamarádí nenápadná holčička s malým prasátkem? Z tohoto přátelství budete hodně překvapení. Detaily knihy: Autor: Zuzana Pospíšilová Rok vydání: 2016 ISBN: 978-80-271-0137-5 Počet stran: 72 (alza.sk)

Podobné produkty ako Johanka a malé prasátko (978-80-271-0137-5) , Léčba onemocnění čelistního kloubu (978-80-247-2394-5)

Biodynamické vinohradnictví a vinařství (978-80-271-0418-5)

Biodynamické vinohradnictví a vinařství (978-80-271-0418-5)
Detail

Elektronická kniha - autor Pavel Pavloušek, 144 stran Biodynamické pěstování révy vinné zahrnuje nejen péči o révový keř v souladu s přírodními a kosmickými rytmy, ale je založeno zejména na péči o půdu, která keř vyživuje. Je-li půda zdravá, plná užitečných mikroorganismů a organické hmoty, není nutné používat chemická hnojiva. Cílem biodynamického pěstitele je eliminovat cizorodé vstupy, které ekosystém vinice zatěžují, a posilovat zdravotní stav révových keřů pouze nezbytnými, v místě vyrobenými bylinnými preparáty, výluhy a zákvasy, jež udržují půdu živou a vitální. A vinař svou prací ve vinném sklepě uzavírá proces, kterému podléhají i veškeré práce na vinici. Vyrábí víno autentické, prosté veškerých přídatných látek, odrážející staré technologické postupy a um našich předků. (alza.sk)

Podobné produkty ako Biodynamické vinohradnictví a vinařství (978-80-271-0418-5) , Vlk a já (978-80-271-2092-5)

Zdraví a nemoc zaměstnance (978-80-271-1015-5)

Zdraví a nemoc zaměstnance (978-80-271-1015-5)
Detail

Elektronická kniha - autor Jakub Tomšej, 200 stran, česky Zdravotní aspekty pracovního poměru jsou v dnešní době aktuálnější než kdy dřív. Publikace čtenářsky atraktivním způsobem shrnuje problematiku pracovnělékařských služeb a lékařských posudků, pracovněprávních důsledků nemoci zaměstnance i postavení osob se zdravotním postižením a zabývá se i aktuálními právními otázkami kolem koronavirové pandemie. Čtivě a srozumitelně shrnuje základní informace o aktuální legislativě, včetně odkazů na nejnovější změny i soudní rozhodnutí, poskytuje odpovědi na často kladené otázky a přibližuje danou oblast pomocí praktických příkladů. Výklad obsažený v publikaci jde nad rámec opakování zákonné úpravy a poskytne čtenáři jasné řešení konkrétních praktických problémů. (alza.sk)

Podobné produkty ako Zdraví a nemoc zaměstnance (978-80-271-1015-5) , Památky a povodně (978-80-271-1763-5)

Hrady Čech a Moravy (978-80-271-0335-5)

Hrady Čech a Moravy (978-80-271-0335-5)
Detail

Elektronická kniha - autor Jan Kvirenc, 320 stran, česky Návštěva některého českého nebo moravského hradu představuje pro mnohé z nás jeden z nejoblíbenějších způsobů trávení volného času. Výlet na hezké místo, prohlídka interiérů i architektury, výklad průvodce… Pokud ale o osudech hradu a jeho obyvatel víme něco navíc, co není běžně známo, stane se z obyčejné návštěvy něco mnohem zajímavějšího a leckdy nezapomenutelného. Kniha zkušeného autora a pedagoga Jana Kvirence nabízí čtenářům právě takovýto pohled „za oponu“ některých našich hradů. Seznamuje je s pestrou škálou osobností a také s příběhy, které se v hradních palácích odehrávaly – a na nichž mnohdy závisely nejen osudy místních obyvatel, ale též Českého království i celé Evropy. Nechybí rozsáhlé citace různorodých pramenů, širší historický kontext, množství fotografií, původní ilustrace a především spousta zajímavých a někdy možná nečekaných... (alza.sk)

Podobné produkty ako Hrady Čech a Moravy (978-80-271-0335-5) , Neurózy, psychosmatická onemocnění a psychoterapie (978-80-725-4459-2)

Lucinka a zraněný králíček (978-80-271-2849-5)

Lucinka a zraněný králíček (978-80-271-2849-5)
Detail

Elektronická kniha - autor Anne Boothová, 160 stran, česky O Vánocích našla Lucinka u hřiště malinkého zraněného králíčka. Moc si přála, aby se ušáček brzy uzdravil a na Vánoce byl zpátky ve své noře. Postarat se o zraněné zvířátko ale není vůbec jednoduché a Lucinka se snaží ze všech sil. Naštěstí má kouzelné sněžítko! Dokáže králíčka uzdravit a vrátit ho zpátky k jeho rodině? Přečti si laskavý magický příběh o lásce ke zvířátkům, Vánocích a novém přátelství. (alza.sk)

Podobné produkty ako Lucinka a zraněný králíček (978-80-271-2849-5) , Lucinka a zraněný králíček (978-80-271-2849-5)

Lucinka, Kubík a miminko (978-80-271-1213-5)

Lucinka, Kubík a miminko (978-80-271-1213-5)
Detail

Elektronická kniha - autor Eliška Mauleová, 88 stran, česky Sourozenci Lucinka a Kubík jsou správná dvojka a skvěle si spolu rozumějí. Rádi si společně hrají a dovádějí a to se jim moc líbí. Užívají si spoustu legrace také s maminkou a tatínkem, kteří své dva kulihrášky pořádně překvapí. Maminka má v bříšku miminko! Pojďte spolu s dětmi prožít nezapomenutelné chvíle při čekání na příchod malého brášky nebo sestřičky. Myslíte, že dobrodružství skončí příchodem miminka z porodnice domů? Kdepak. Pořádná zábava totiž teprve začíná… (alza.sk)

Podobné produkty ako Lucinka, Kubík a miminko (978-80-271-1213-5) , Lucinka, kubík a miminko (978-80-271-1213-5)

Lucinka a uzdravený sobík (978-80-271-3701-5)

Lucinka a uzdravený sobík (978-80-271-3701-5)
Detail

Elektronická kniha - autor Anne Boothová, 160 stran, česky Kouzelný zimní příběh pro vánoční pohodu! Lucinka má jedno velké tajemství – Santa jí nechal v zahradním přístřešku malého soba! Sobík Orion je totiž nemocný, a pokud se včas neuzdraví, Santa nebude moct doručit žádné vánoční dárky. Podaří se Lucince Oriona uzdravit a zachránit všem Vánoce? (alza.sk)

Podobné produkty ako Lucinka a uzdravený sobík (978-80-271-3701-5) , Lucinka a uzdravený sobík (978-80-271-3701-5)

Verbální komunikace a lidská psychika (978-80-247-1594-0)

Verbální komunikace a lidská psychika (978-80-247-1594-0)
Detail

Elektronická kniha - autor Jaromír Janoušek, 172 stran Vnitřní vazby mezi verbální komunikací a lidskou psychikou včetně jejich projevů v chování, činnosti a vztazích mezi lidmi — to vše přináší publikace „Verbální komunikace a lidská psychika“ významného českého psychologa prof. Phdr. Jaromíra Janouška, DrSc. Odborné veřejnosti, ale i studentům psychologie, sociologie, lingvistiky a mnoha dalším předkládá výsledky své mnohaleté práce v oboru. Těžiště knihy umísťuje především do psychologické a sociálně psychologické analýzy, zároveň však sleduje aspekty lingvistické, sociologické apod. (alza.sk)

Podobné produkty ako Verbální komunikace a lidská psychika (978-80-247-1594-0) , Biodynamické vinohradnictví a vinařství (978-80-271-0418-5)

Muž mezi VW a Škodou (978-80-271-1002-5)

Muž mezi VW a Škodou (978-80-271-1002-5)
Detail

Elektronická kniha - autor Jan Králík, 96 stran, česky Hanuš Holzer (1929–2016) se narodil do dobře situované rodiny, avšak dětství prožil v Terezíně, otec zahynul v Osvětimi. Oč méně se po válce věnoval studiím, o to více času trávil řešením dopravních situací v Praze, podnikal nevídané dálkové jízdy na mopedech, skútrech a motocyklech. Po okupaci v roce 1968 emigrovala rodina do Švýcarska, kde se dobře etablovala. Když Hanuš Holzer dovršil své šedesátiny, přišel listopad 1989 a on se dostal do víru událostí. Byl-li jeho dosavadní život až dosud plný nečekaných zvratů, teprve teď se zdramatizoval. Hanuš Holzer stál v pozadí vstupu koncernu VW do mladoboleslavské automobilky po boku jak předsedy představenstva VW, tak vlády ČR, dojednal dohodu s Baťou, stal se honorárním konzulem v Basileji, působil při nejrůznějších událostech, vždycky nenápadně, pokaždé mimořádně aktivně a efektivně. Nerad o sobě mluvil, mnohé zamlčel. Co... (alza.sk)

Podobné produkty ako Muž mezi VW a Škodou (978-80-271-1002-5) , Zdraví a nemoc zaměstnance (978-80-271-1015-5)

Psychický vývoj dítěte a výchova (978-80-271-0096-5)

Psychický vývoj dítěte a výchova (978-80-271-0096-5)
Detail

Elektronická kniha - autor Richard Jedlička, 280 stran Dětství a mládí jsou klíčová období, která v mnohém zásadně určují následný lidský život. Publikace se zabývá psychickým vývojem dětí už od doby před narozením až do období dospívání. Poukazuje na to, jaké možnosti a limity má výchova v rámci rodiny i školy vzhledem k individuálním zvláštnostem dětí. Autor poutavým způsobem objasňuje, jak výchova ovlivňuje sebepojetí, sociální zařazení a schopnost jedince vyrovnávat se s těžkostmi. Díky terapeutické praxi a mnohaletým zkušenostem s výukou na vysoké škole dokáže srozumitelně vyložit příčiny emočních problémů, dynamiku duševních poruch i pozoruhodné výsledky výzkumů. Prostřednictvím případových studií seznamuje čtenáře s řešením výchovných obtíží, ale také s důsledky toho, když nebyla dětem či dospívajícím v krizi poskytnuta potřebná podpora. Odborné pojednání o vývoji dítěte a mladého člověka nepochybně uvítají nejen vysokoškolská pracoviště... (alza.sk)

Podobné produkty ako Psychický vývoj dítěte a výchova (978-80-271-0096-5) , Johanka a malé prasátko (978-80-271-0137-5)

Vedení lidí, týmů a firem (978-80-271-0629-5)

Vedení lidí, týmů a firem (978-80-271-0629-5)
Detail

Elektronická kniha - autor Jiří Plamínek, 208 stran Páté vydání dnes již klasického díla uznávaného českého odborníka na management přináší nejužitečnější poznatky, které rozhodují o úspěšnosti manažerů a lídrů. Autor zdůrazňuje souvislosti mezi těmito poznatky, význam zdravého rozumu pro rozhodování a připomíná, že úspěch vzniká z dobré orientace v situacích a schopnosti poznat, co je důležité. Publikace přináší nový pohled na vztah manažerů a lídrů, nové poznatky o potřebách zákazníků a nové úvahy o strategickém řízení. Kniha více připomíná těsný vztah technické a lidské části organizací a popisuje zbrusu nový manažerský nástroj – mapy souvislostí. Publikace je skutečným atlasem: na většině dvoustran najdete vpravo obrázek a vlevo související výklad – toto uspořádání je velmi praktické a šetří čtenářům čas. Směs hutného obsahu, logické návaznosti a bohaté názornosti činí z knihy srozumitelný návod k úspěšnému řízení a podnikání: vše,... (alza.sk)

Podobné produkty ako Vedení lidí, týmů a firem (978-80-271-0629-5) , Hrady čech a moravy (978-80-271-0335-5)

Kitty a první noční dobrodružství (978-80-271-2597-5)

Kitty a první noční dobrodružství (978-80-271-2597-5)
Detail

Elektronická kniha - autor Paula Harrisonová, 128 stran, česky Úžasné dobrodružství za měsíčního svitu… Kitty má jedno velké tajemství – její maminka má kočičí superschopnosti. Kitty se těší, že jednou bude stejně jako ona běhat v noci po střechách a pomáhat lidem a zvířátkům. A první dobrodružství na sebe nenechá dlouho čekat. O pomoc ji požádá kocour Figaro. Jenomže Kitty se bojí tmy a noční svět je tak děsivé místo! Najde dost odvahy, aby překonala svůj strach a vydala se do strašidelné tmy? Dokáže pomoct zvířátkům v nouzi, pro která je poslední nadějí? (alza.sk)

Podobné produkty ako Kitty a první noční dobrodružství (978-80-271-2597-5) , Zahrajme sa na neveru (978-80-751-2539-2)

Screening a diagnostika karcinomu prsu (978-80-271-1239-5)

Screening a diagnostika karcinomu prsu (978-80-271-1239-5)
Detail

Elektronická kniha - autor kolektiv a, 208 stran, česky Kniha reaguje na překotné změny v diagnostice a screeningu karcinomu prsu v České republice i celé Evropě v posledních deseti letech. Autoři z různých oborů zpracovali řadu témat stručným a přehledným způsobem. Součástí publikace jsou kapitoly věnované epidemiologii, screeningu a diagnostice v praxi, výsledkům screeningu u nás, histopatologii, dědičnosti, rizikovým faktorům, vlivu hormonů, vyšetřovacím metodám a intervencím a nádorovým markerům. Zařazeny jsou také kapitoly pojednávající o diferenciální diagnostice karcinomu prsu u mladých žen, těhotných a kojících, pacientek s prsními implantáty a u mužů. Závěrečné části se věnují hrazené a nehrazené péči, dávají příklady vyšetřovacích algoritmů a rozebírají chyby v komunikaci mezi zdravotníky a pacienty. Kniha je přínosná jak pro lékaře řady oborů (gynekology, praktické lékaře, chirurgy, radiology), tak pro radiologické asistentky a všeobecné sestry.... (alza.sk)

Podobné produkty ako Screening a diagnostika karcinomu prsu (978-80-271-1239-5) , Chirurgická a intervenční léčba cévních onemocnění (978-80-247-0607-8)

Pánevní dno a léčba pohybem (978-80-271-3462-5)

Pánevní dno a léčba pohybem (978-80-271-3462-5)
Detail

Elektronická kniha - autor kolektiv a, 104 stran, česky Kniha ze zdravotnického oboru fyzioterapie je primárně určena laické veřejnosti. Cílovou skupinou jsou ženy po traumatickém porodu, pro které může být cvičení první volbou řešení obtíží inkontinence moči, stolice nebo sestupu pánevních orgánů. Kniha ale nabízí i pomoc ženám, které chtějí otěhotnět a cvičení je pro ně důležitou prevencí případných uvedených obtíží. Využijí ji i ženy, které prodělaly urogynekologickou operaci a cvičení zvolí jako sekundární prevenci opětovného zhoršení stavu. V knize jsou zařazeny i osobní zkušenosti pacientek a pohled lékaře-urogynekologa. Autorka sepsala kromě praktické části, plné ukázek cvičení s bohatou obrazovou dokumentací, i obecnou část, ve které vysvětluje základní pojmy z anatomie a fyziologie pánevního dna. (alza.sk)

Podobné produkty ako Pánevní dno a léčba pohybem (978-80-271-3462-5) , Diabetes mellitus - komplikace a přidružená onemocnění (978-80-247-1671-8)

Antibiotika a infekce v těhotenství a laktaci (978-80-271-3037-5)

Antibiotika a infekce v těhotenství a laktaci (978-80-271-3037-5)
Detail

Elektronická kniha - autor kolektiv a, 168 stran, česky Infekční komplikace v těhotenství jsou běžné a mnoho lékařů se obává v rámci antiinfekční terapie možného poškození plodu. Narůstající rezistence bakterií na antibiotika s sebou přináší mnohá úskalí, především ve volbě iniciálního antibiotika. Zároveň během těhotenství dochází k významným farmakokinetickým a farmakodynamickým změnám, které je třeba vzít v úvahu při dávkování antibiotik. Samostatné kapitoly jsou například věnovány imunologii, mikrobiomu, otázce močových, respiračních a sexuálně přenosných infekcí, sepsi, mastitidě nebo očkování v těhotenství, včetně problematiky COVID-19. Kniha je doplněna řadou přehledných tabulek a schémat. Monografie je určena gynekologům, porodníkům, internistům, mikrobiologům, urologům a praktickým lékařům. (alza.sk)

Podobné produkty ako Antibiotika a infekce v těhotenství a laktaci (978-80-271-3037-5) , Zásady prevence a psychoterapie neurotických a psychosomatických onemocnění (978-80-738-7518-3)

Léčba onemocnění čelistního kloubu (978-80-247-2394-5)

Léčba onemocnění čelistního kloubu (978-80-247-2394-5)
Detail

E-kniha - autor Vladimír Machoň, kolektiv a, 88 stran Předkládaná publikace je odbornou učebnicí, která by se měla stát plnohodnotnou příručkou v praxi stomatologa, popřípadě ORL-specialisty i praktického lékaře. Poskytuje základní přehled jednotlivých onemocnění čelistního kloubu spojený se současnými možnostmi konzervativní, miniinvazivní a chirurgické léčby, uvádí základní postupy při vyšetření a diagnostice onemocnění. Text je doplněn základy anatomie kloubu a etiologií onemocnění. Závěr tvoří příklady z praxe - kazuistiky, předkládající možná řešení jednotlivých typů onemocnění.Publikace je doplněna množstvím obrazové dokumentace, která napomáhá pochopení problematiky.Autorsky se na knize podíleli lékaři pracovišť: Nemocnice Na Homolce v Praze a Nemocnice Ružinov v Bratislavě. (alza.sk)

Podobné produkty ako Léčba onemocnění čelistního kloubu (978-80-247-2394-5) , Neurodegenerativní onemocnění (978-80-204-3300-8)

Jak rozvíjet pohyb, emoce a smysly (978-80-271-0760-5)

Jak rozvíjet pohyb, emoce a smysly (978-80-271-0760-5)
Detail

Elektronická kniha - autor Petra Poláková, 176 stran, česky Kniha, která rozvíjí a pomáhá. Hravý trénink pohybu, práce s emocemi a tříbení jednotlivých smyslů přispívají k všestrannému rozvoji dětí: zlepšují soustředění a obratnost, ale také podporují vznik nervových spojů potřebných pro budoucí čtení, psaní či počítání. Zároveň mohou výrazně pomoci dětem s poruchami učení a chování. V čem je pro děti zásadní pohyb? Proč bychom měli dbát na jejich emoční rozvoj? A jak je možné zábavnou formou stimulovat smyslové vnímání? V knize naleznete: • srozumitelně vysvětlené odborné pojmy, • tipy na osvědčené aktivity vycházející z dětské jógy, • terapeutická cvičení pro podporu čtení, psaní a počítání, • metody založené na principu Montessori. Publikace je určena jak těm, kteří se na výchovu dětí teprve chystají, tak rodičům či pedagogům, kteří chtějí dětem pro jejich vývoj poskytnout to nejlepší. V neposlední řadě je... (alza.sk)

Podobné produkty ako Jak rozvíjet pohyb, emoce a smysly (978-80-271-0760-5)

Úspěšná realizace strategie a strategického plánu (978-80-271-0434-5)

Úspěšná realizace strategie a strategického plánu (978-80-271-0434-5)
Detail

Elektronická kniha - autor Jiří Fotr, 320 stran Kniha zkušených autorů se věnuje klíčovému faktoru úspěšnosti každé organizace, kterým je kvalitní realizace strategie. Dobrá strategie sama o sobě nestačí. Stejně důležitá, ne-li důležitější, je její úspěšná realizace. Zkušenosti z hospodářské praxe i poznatky z odborné literatury však prokazují, že až v polovině případů končí realizace strategie neúspěchem s negativními dopady na výkonnost organizací. Publikace je rozčleněna do tří částí. V první části se autoři věnují základním poznatkům strategického řízení a tvorbě strategie. V druhé části práce se zaměřují na základní aspekty realizace strategie. Nejprve je stručně charakterizována náplň realizace strategie a význam její úspěšnosti. Dále jsou popsány jak překážky či bariéry úspěšné realizace strategie, tak faktory, jejichž zkvalitnění zvyšuje významně úspěšnost realizace. Značná pozornost se pak soustřeďuje na modely a nástroje... (alza.sk)

Podobné produkty ako Úspěšná realizace strategie a strategického plánu (978-80-271-0434-5)

O lišce Matyldě a medvědu Šimráčkovi (978-80-271-0236-5)

O lišce Matyldě a medvědu Šimráčkovi (978-80-271-0236-5)
Detail

Elektronická kniha - autor Zuzana Pospíšilová, 104 stran Medvěd a liška v dětském pokoji, kdo to kdy viděl?! Medvědu Šimráčkovi a lišce Matyldě se zalíbí v lidském světě. Když se seznámí s Terezkou a Vojtou, nejraději by s dětmi zůstali už napořád. Jak ale přestěhovat divokou lišku a ohromného medvěda do malého pokojíčku? V přitažlivě ilustrovaném pohádkovém příběhu se to hravě podaří. Detaily knihy: Autor: Zuzana Pospíšilová Rok vydání: 2017 ISBN: 978-80-271-0236-5 Počet stran: 104 (alza.sk)

Podobné produkty ako O lišce Matyldě a medvědu Šimráčkovi (978-80-271-0236-5)

Účetnictví a daně kapitálových obchodních společností (978-80-271-3459-5)

Účetnictví a daně kapitálových obchodních společností (978-80-271-3459-5)
Detail

Elektronická kniha - autor Michal Šindelář, 160 stran, česky Publikace poskytne uživateli komplexní přehled toho, jakým způsobem v praxi promítnout daňové dopady do účetnictví. Zahrnuje aktuální účetní, daňové a právní změny. Autoři se zaměřují na účetnictví a daně především v kapitálových obchodních společnostech. Zmiňují ale i situace z praxe osobních obchodních společností. Vysvětlují dopady všech daní uvalovaných v České republice. Hlavní část je zaměřena na daně z příjmů (splatné a odložené), daně z přidané hodnoty (poměrové a kráticí koeficienty, systém přenesení daňové povinnosti) a základy daňových dopadů přeměn společností. Na trhu v současnosti neexistuje jiná aktuální publikace, která by podobně komplexně zobrazovala účetní a daňové konsekvence v praxi kapitálových společností. (alza.sk)

Podobné produkty ako Účetnictví a daně kapitálových obchodních společností (978-80-271-3459-5)

Naši panovníci a prezidenti – výukové listy (978-80-271-3235-5)

Naši panovníci a prezidenti – výukové listy (978-80-271-3235-5)
Detail

Elektronická kniha - autor Jan Kvirenc, 168 stran, česky Ilustrované školní výukové listy pro žáky i učitele. Na 79 kartách najdete všechny naše hlavy státu od nejstarších dob až po současného prezidenta. Přední strana obsahuje portrét dané osobnosti, zatímco na rubu se dočtete o panovníkově životě. Každý z výukových listů můžete jednoduše vytrhnout a použít ho podle svých potřeb a uvážení. (alza.sk)

Podobné produkty ako Naši panovníci a prezidenti – výukové listy (978-80-271-3235-5)

Poslouchám pohádku a čtu podle obrázků (978-80-271-2906-5)

Poslouchám pohádku a čtu podle obrázků (978-80-271-2906-5)
Detail

Elektronická kniha - autor Veronika Kubáčová, 88 stran, česky Předškolní věk je v životě dítěte nejdůležitějším obdobím, kdy si utváří vztah ke vzdělání. Základním prvkem vzdělání je čtení a psaní, a ačkoli děti v tomto věku ještě neznají písmena, je potřebné předčtenářskou gramotnost rozvíjet kvůli budoucím čtenářským dovednostem. Pomocí této knihy umožníte dítěti objevovat písemnou podobu řeči a obrázkové čtení mu navíc přinese nové zkušenosti a citové uspokojení. Přečtěte dítěti krátkou pohádku a poté ho nechte číst podle obrázků. Dítě se tak učí: • porozumět čtenému textu • přemýšlet logicky • vyjadřovat se pomocí slov • rozvíjet slovní zásobu • tvořit věty podle své fantazie • číst v řádku zleva doprava • vnímat pomocí zraku • soustředit se na činnost (alza.sk)

Podobné produkty ako Poslouchám pohádku a čtu podle obrázků (978-80-271-2906-5)

Manželství jako trvalý stres (978-80-247-2799-8)

Manželství jako trvalý stres (978-80-247-2799-8)
Detail

E-kniha - autor Tomáš Novák, 168 stran Příčiny stresu mohou být různé, jednou z nich je v mnoha případech i manželství. Jsou však partnerské vztahy, které nejsou řešitelné pouhou radou. V tu chvíli přichází na řadu manželská terapie. Existují ovšem i situace, kdy se jeden z partnerů takovéto terapii podrobit nechce. Co teď? Renomovaný český autor a psycholog, PhDr. Tomáš Novák radí čtenářům, jak přistupovat ke krizovým situacím v partnerském vztahu. Jak si poradit s různými závislostmi či se specifickými povahovými rysy partnera. Vše demonstruje na praktických příkladech přímo z praxe své manželské poradny. Přejeme vám mnoho úspěchů při řešení svých manželských a partnerských problémů. (alza.sk)

Podobné produkty ako Manželství jako trvalý stres (978-80-247-2799-8)

Jak lépe zvládat nepříjemné situace a konflikty (978-80-271-2584-5)

Jak lépe zvládat nepříjemné situace a konflikty (978-80-271-2584-5)
Detail

Elektronická kniha - autor Melanie Greenberg, 192 stran, česky Nalijme si čistého vína – dnešní doba je plná stresu. Každou chvíli vás přepadají nepříjemné myšlenky, každou chvíli se ocitáte v nepříjemné situaci. Běháte ze schůze na schůzi, hrozíte se každodenního dojíždění, zprávy jsou plné tragédií, stále potřebujete dělat víc, mít víc. Není divu, že se cítíte přetažení, podráždění a vyvedení z rovnováhy. Tomu, co vás stresuje, se bohužel nemůžete vždy vyhnout. Můžete však určit, jak na stres zareagujete, než zcela pohltí váš život. STRES PROSTĚ EXISTUJE – ZÁLEŽÍ NA VÁS, JAK SE S NÍM VYPOŘÁDÁTE! Tato kniha nabízí průlomový přístup založený na všímavosti, neurovědě a pozitivní psychologii. Tento přístup vám pomůže zastavit nezdravé reakce na stres, jako je vyhýbání, tunelové vidění, sebekritika, neměnné myšlení a strach. Objevíte v ní unikátní cvičení, která vás naučí zvládat své psychické reakce, překonávat negativní myšlení... (alza.sk)

Podobné produkty ako Jak lépe zvládat nepříjemné situace a konflikty (978-80-271-2584-5)

Vybrané oblasti a nástroje funkčního geriatrického hodnocení (978-80-271-0054-5)

Vybrané oblasti a nástroje funkčního geriatrického hodnocení (978-80-271-0054-5)
Detail

Elektronická kniha - autor Iva Holmerová, 96 stran Funkční geriatrické vyšetření je jedním ze základních nástrojů moderní geriatrie. Poskytuje četné informace pro pacienty v následné péči, na geriatrických doléčovacích a rehabilitačních odděleních, v dlouhodobé péči, na odděleních paliativní péče a v hospicech.?? (alza.sk)

Podobné produkty ako Vybrané oblasti a nástroje funkčního geriatrického hodnocení (978-80-271-0054-5)

Úrazy ve sportu a jak jim předcházet (978-80-271-0757-5)

Úrazy ve sportu a jak jim předcházet (978-80-271-0757-5)
Detail

Elektronická kniha - autor Jaroslav Pilný, 176 stran, česky Kniha, která ve svém prvním vydání vyšla pod názvem Prevence úrazů pro sportovce, je jakousi „kuchařku“ pro prvotní diagnostiku a ošetření sportovních poranění horních a dolních končetin, hlavy a páteře. Jednoduše popisuje anatomické předpoklady pro vznik daného poškození, jeho příčiny, příznaky a možnosti léčby, včetně doby nutné k jeho doléčení. Nově je v přepracovaném vydání zařazena i kapitola věnovaná specifikám dětských zlomenin, která, pokud jsou nerespektována, vedou k závažným celoživotním obtížím. Autoři čtenáře seznamují se základními techniky statického tapingu, které mohou pomoci k doléčení již vzniklých poškození, ale zároveň se mohou využít i jako jejich prevence. Dále názorně ukazují konkrétní aplikace kinesiotapingu jako progresivní metody, která se v současné době v oblasti sportovní traumatologie a fyzioterapie používá. Pro zdárný návrat... (alza.sk)

Podobné produkty ako Úrazy ve sportu a jak jim předcházet (978-80-271-0757-5)

Účetnictví, daně a financování pro nestátní neziskovky (978-80-271-2117-5)

Účetnictví, daně a financování pro nestátní neziskovky (978-80-271-2117-5)
Detail

Elektronická kniha - autor Anna Pelikánová, 336 stran, česky Kniha je jedinečným uceleným přehledem poznatků v oblasti financování, účetnictví, daní a práva pro nestátní (soukromé) neziskové organizace. Autorka se zabývá vybranými problémy, s nimiž se neziskovky potýkají, čerpá přitom ze svojí odborné praxe a lektorské činnosti. Samozřejmostí je promítnutí legislativních změn podle nového občanského zákoníku a novel zákona o účetnictví a daňových zákonů. Po přečtení knihy se budete orientovat ve veškeré legislativě pro nestátní neziskové organizace. Ty mají velmi složité postavení jak u DPH, tak u daně z příjmů, popřípadě u dalších daní. Kniha je určena zejména ekonomickým pracovníkům a účetním v těchto subjektech a všem, kteří mají tuto oblast na starosti. Jádrem je účetní a daňová problematika. (alza.sk)

Podobné produkty ako Účetnictví, daně a financování pro nestátní neziskovky (978-80-271-2117-5)

Tipy a triky pro výuku cizích jazyků (978-80-271-3194-5)

Tipy a triky pro výuku cizích jazyků (978-80-271-3194-5)
Detail

Elektronická kniha - autor Petr Hladík, 136 stran, česky Staňte se tím nejlepším a nejoblíbenějším učitelem a zjistěte, jak žáky správně motivovat! Začínáte učit cizí jazyk a nevíte si rady, jak připravit hodinu, aby studenty zaujala? Nebo už jste naopak po letech vyučování vyčerpali všechny nápady, jak učit zábavně a zajímavě? Autor úspěšných knih pro výuku jazyků přináší nové tipy a nápady, jak zaujmout studenty v době, kdy je to stále těžší. Nezáleží, zda učíte děti, teenagery nebo dospělé. Všechny nápady lze použít pro výuku všech věkových skupin. Stačí je pouze přizpůsobit jejich jazykové úrovni. V knize je vyučovací hodina rozebrána do nejmenších detailů – najdete zde tipy, jak pracovat s poslechem či textem, i jaké možnosti přináší práce s videem nebo obrázky. Jaké aktivity využít v úvodu hodiny, jaké typy domácích úkolů zadávat a mnoho dalšího. (alza.sk)

Podobné produkty ako Tipy a triky pro výuku cizích jazyků (978-80-271-3194-5)

Malé a střední podniky v ČR – současnost a vize (978-80-271-1747-5)

Malé a střední podniky v ČR – současnost a vize (978-80-271-1747-5)
Detail

Elektronická kniha - autor Jarmila Straková, 200 stran, česky Monografie Malé a střední podniky v ČR – současnost a vize, zaměřená na problematiku malého a středního podnikání v České republice dnes a v budoucnosti, vyniká svým komplexním pojetím.Samostatně zde autoři pojímají MSP v oblasti ekonomicko-finančního řízení, strategického řízení a rozhodování, inovačních aktivit, řízení lidských zdrojů a vzdělávání zaměstnanců, podnikatelského potenciálu ve venkovském prostoru a v oblasti legislativně-právní. Autorský kolektiv tvoří přední odborníci z VŠTE v Českých Budějovicích, ovšem cenné poznatky poskytli i akademičtí pracovníci VUT Brno, Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, Hospodářská komora České republiky, Jihočeská hospodářská komora České Budějovice a Krajské sdružení NS MAS ČR. Publikace je vhodná jak pro manažery MSP, tak i pro celou podnikatelskou sféru v ČR. (alza.sk)

Podobné produkty ako Malé a střední podniky v ČR – současnost a vize (978-80-271-1747-5)

Gangy (978-80-271-0377-5)

Gangy (978-80-271-0377-5)
Detail

Elektronická kniha - autor Barbora Vegrichtová, 192 stran Co to vlastně jsou gangy? Jaký význam mají pro bezpečnostní strukturu státu? Znamenají určité ohrožení nebo riziko pro společnost, a existují vůbec takové skupiny v Evropě a v České republice? (alza.sk)

Podobné produkty ako Gangy (978-80-271-0377-5)

Lymfotaping (978-80-271-0182-5)

Lymfotaping (978-80-271-0182-5)
Detail

Elektronická kniha - autor Jitka Kobrová, 136 stran Lymfotaping přináší žádaný a efektivní doplněk ke standardní léčbě otoků. Kniha se zabývá problematikou poúrazových a pooperačních otoků, ale také lymfedémy, včetně možnosti alternativních drenážních cest lymfotapem. (alza.sk)

Podobné produkty ako Lymfotaping (978-80-271-0182-5)

Provedu! (978-80-271-0294-5)

Provedu! (978-80-271-0294-5)
Detail

Elektronická kniha - autor Martin X., 280 stran Třicátá a čtyřicátá léta dvacátého století. Nad Evropou se začínají stahovat černá mračna a nikdo netuší, kam se bude vývoj událostí ubírat. Zpravodajci evropských zemí rozehrávají své hry, Reinhard Heydrich začíná ukazovat, co je vlastně doopravdy zač, a v některých Češích klíčí myšlenky na odplatu. (alza.sk)

Podobné produkty ako Provedu! (978-80-271-0294-5)

Kůže (978-80-271-0140-5)

Kůže (978-80-271-0140-5)
Detail

Elektronická kniha - autor Carsten Bothe, 112 stran Názorný průvodce výběrem, šitím, opravami kůže. V první části knihy jsou popsány pomůcky a základní způsoby šití, nýtování a zdobení kůže. Druhou část tvoří postupové návody na vlastnoruční zhotovení opasku, vodítka na psa, závěsného pouzdra na řemen, pouzdra na nůž a revolver. (alza.sk)

Podobné produkty ako Kůže (978-80-271-0140-5)

DPH (978-80-271-1031-5)

DPH (978-80-271-1031-5)
Detail

Elektronická kniha - autor Svatopluk Galočík, 464 stran, česky 16. vydání této publikace, na kterou se dlouho čekalo z důvodů koronavirové krize, obsahuje všechna novelizovaná ustanovení k 1. 9. 2020 a reaguje tak na změny Evropských směrnic, upravující harmonizovaný postup u DPH. Jedná se zejména o zavedení nových pojmů (plnění), která v našem zákoně o DPH dosud upravena nebyla. Např. obchod v řetězci, přemístění zboží v režimu skladu, důkazní prostředky u uskutečněné přepravy při dodání do jiného členského státu, rozšíření důkazních prostředků při vývozu atp. Výklad všech ustanovení zákona je doplněn o 300 příkladů z praxe, včetně příloh (sazby daně u zboží a služeb). Publikaci využijí všichni, kteří se v praxi s DPH setkávají. (alza.sk)

Podobné produkty ako DPH (978-80-271-1031-5)

Fermentace (978-80-271-3152-5)

Fermentace (978-80-271-3152-5)
Detail

Elektronická kniha - autor Holly Davisová, 272 stran, česky Co má společného váš oblíbený farmářský sýr s kváskovým chlebem s křupavou kůrčičkou, sklenkou perlivého domácího zázvorového piva nebo miskou marinovaných oliv? Odpověď zní, že jde ve všech případech o produkty fermentace – procesu, jímž se s pomocí „hodných“ bakterií uchovávají potraviny a proměňují se v jedinečně lahodné pokrmy a nápoje, které pozoruhodným způsobem prospívají našemu zdraví. Díky rostoucímu povědomí o tom, jak zásadně jídla bohatá na probiotika působí na naši fyzickou a duševní pohodu, dnes prastaré umění fermentace prochází obrodou. Když vezmete v úvahu ještě potěšení z domácí výroby fermentovaných potravin a její jednoduchost a hospodárnost, není divu, že si mačkáním, nakládáním a lahvováním prošlapáváme cestu ke zdravějšímu zažívání a hlubšímu vztahu k vlastní výživě.... (alza.sk)

Podobné produkty ako Fermentace (978-80-271-3152-5)

Kostely (978-80-271-2050-5)

Kostely (978-80-271-2050-5)
Detail

Elektronická kniha - autor Petr Dvořáček, 304 stran, česky Kostely v české krajině vnímáme jako samozřejmost: stojí v téměř každé obci, dominují náměstím i panoramatům měst. Pro věřící je kostel místem duchovního spočinutí. Kromě toho je však i kulturním pokladem, jedinečným souborem vrcholných tvůrčích výkonů své doby a místa. Představit čtenářům toto bohatství v jediné knize byl nelehký úkol. Z celkového počtu více než sedmi tisíc kostelů a kaplí bylo nutné vybrat jedinou setinu tak, aby reprezentovala celé toto množství napříč tisíciletím. Snad vás naše kniha zavede na nejedno z vybraných míst. Protože teprve tam čeká jedinečný genius loci, duch místa, který je vždy nezaměnitelným součtem posvátné úcty a obdivuhodného uměleckého vzepětí. (alza.sk)

Podobné produkty ako Kostely (978-80-271-2050-5)
Maligní onemocnění, psychika a stres (978-80-271-2539-5), Jak vnímat stres (978-80-271-2568-5), Nemocný a chronické onemocnění (978-80-271-0461-1), Jak zvládnout stres a posílit odolnost (978-80-271-3413-7), Manažerka a stres (80-247-1272-5), Léčba kardiovaskulárních onemocnění (978-80-271-0624-0), Léčba kardiovaskulárních onemocnění (978-80-271-2931-7), Oční projevy systémových onemocnění (978-80-271-1683-6), Sestra a stres (978-80-247-3149-0), Verbální komunikace a lidská psychika (978-80-247-1594-0), Betablokátory v léčbě kardiovaskulárních onemocnění (978-80-271-3220-1), Sebepoznání, sebeřízení a stres (978-80-247-4751-4), Hereditární nádorová onemocnění v klinické praxi (978-80-271-1293-7), Jak překonat starosti a stres (978-80-725-2320-7), Léčba onemocnění čelistního kloubu (978-80-247-2394-5), Vlk a já (978-80-271-2092-5), Památky a povodně (978-80-271-1763-5), Neurózy, psychosmatická onemocnění a psychoterapie (978-80-725-4459-2), Lucinka a zraněný králíček (978-80-271-2849-5), Lucinka, Kubík a miminko (978-80-271-1213-5), Lucinka a uzdravený sobík (978-80-271-3701-5), Biodynamické vinohradnictví a vinařství (978-80-271-0418-5), Zdraví a nemoc zaměstnance (978-80-271-1015-5), Johanka a malé prasátko (978-80-271-0137-5), Hrady Čech a Moravy (978-80-271-0335-5), Zahrajme sa na neveru (978-80-751-2539-2), Chirurgická a intervenční léčba cévních onemocnění (978-80-247-0607-8), Diabetes mellitus - Komplikace a přidružená onemocnění (978-80-247-1671-8), Zásady prevence a psychoterapie neurotických a psychosomatických onemocnění (978-80-738-7518-3), Neurodegenerativní onemocnění (978-80-204-3300-8)