Matematika pro 7roczs1dil

Matematika pro každého

Matematika pro každého

Komu je tato kniha určena? studentům středních škol všem zájemcům, kteří chtějí rychle získat základní informace o vybraných matematických definicích, pojmech a vzorcích Co naleznete v této knize? základní definice, pojmy, věty a vzorce středoškolské matematiky řešené příklady, které slouží pro objasnění a lepší pochopení studovaných problémů grafické znázornění vybraných objektů, zejména v oblasti planimetrie, stereometrie a analytické geometrie příklady doplněné o výsledek řešení, které slouží k procvičení teoretických poznatků upozornění na nejčastější chyby, které se mohou vyskytnout při studiu matematiky (pantarhei.sk)

Matematika pro trojkaře

Matematika pro trojkaře

Bez matematiky a logického myšlení se v každodenním životě jednoduše neobejdete. Většina studentů a velká část populace se bojí matematiky, ale s dobrým učitelem zvládne matematiku každý. A proto vznikla tato knížka, ve které najdete spoustu příkladů a jejich řešení. Podlehněte kouzlu matematiky s Václavem a Kateřinou! Uvidíte, že to jde! Knížka je vhodná jak pro maturanty, tak pro širokou veřejnost. Každý průměrně inteligentní člověk je schopen logického myšlení, jen mu někdo musí ukázat cestu! (pantarhei.sk)

Matematika pro život

Matematika pro život

Matematika je základem všeho, co děláme. Od způsobu, jakým spolu komunikujeme, jak pracujeme, cestujeme nebo odpočíváme. Jaké matematické principy formují naše každodenní životy? Právě to autor zkoumá na příkladech skutečných událostí. Sledujeme oběti justičních omylů či softwarových chyb, pacienty zmrzačené vadnými geny nebo podnikatele zruinované nesprávnými algoritmy – to vše jen kvůli nepochopení matematiky. A přitom ji můžeme využít v náš prospěch… (pantarhei.sk)

Finanční matematika pro každého

Finanční matematika pro každého

K tomuto titulu existuje nové vydanie z roku 2008: Finanční matematika pro každého + CD-ROMČtvrté vydání již osvědčeného titulu srozumitelným způsobem vysvětluje základní matematické postupy, využívané v bankovní a finanční praxi. Jde o spolehlivé ho průvodce při prvních krocích do tajů finančních výpočtů, aniž by čtenář musel mít rozsáhlé matematické či ekonomické znalosti. Publikace se stala cenným rádcem i profesionálům při objasnění matematického zákulisí finančních produktů. Zároveň je ko ncipována jako učební pomůcka, vhodná pro studenty vysokých, vyšších odborných i středních škol s ekonomickým zaměřením. První část knihy vysvětluje matematické metody a postupy využívané v oblasti financí, druhá část je zameřena na konkrétní aplikac e těchto postupů u všech důležitých bankovních a… (pantarhei.sk)

Finanční matematika pro každého

Finanční matematika pro každého

Kniha vysvětluje základní matematickými postupy, které jsou spojeny s nejvýznamnějšími finančními produkty a instrumenty. Hlavními výhodami jsou stručnost a výstižnost knihy. Díky tomu čtenář pochopí finanční matematiku, aniž by musel u studia trávit příliš dlouhý čas. Jde o spolehlivého průvodce jak pro začátečníky, kteří se chtějí seznámit se základními finančními výpočty, tak pro pokročilejší hledající vysvětlení i složitějších finančně-matematických postupů. První část knihy vysvětluje matematické metody a postupy využívané v oblasti financí, druhá část je zaměřena na jejich konkrétní aplikaci u všech důležitých bankovních a finančních produktů (např. běžné účty, spoření, hypoteční úvěry, spotřebitelské úvěry, směnečné obchody, faktoring a forfaiting, dluhopisy, akcie, devizové… (pantarhei.sk)

Matematika pro 1. ročník ZŠ

Matematika pro 1. ročník ZŠ

Ilustrovaný pracovní sešit zavede prvňáčky do vesničky Skřítkov. Děti řeší různé úkoly, při kterých využívají matematických vědomostí a postupů a procvičují si učivo matematiky v 1. r. K úkolům jsou uvedeny pokyny jako vodítko pro dospělé pracujícími s dětmi. (pantarhei.sk)

Matematika pro gymnázia - Rovnice a nerovnice

Matematika pro gymnázia - Rovnice a nerovnice

Další z řady monotematických učebnic matematiky pro gymnázia. Lze ji využít pro třídy s vyšší i nižší hodinovou dotací matematiky. Text je potřebným způsobem diferencován a učiteli umožňuje vybrat učivo podle počtu hodin přidělených matematice. Učebnice lze použít nejen na gymnáziích, ale také na středních odborných školách. Monotematická řada učebnic matematiky byla připravena ve spolupráci s odbornou skupinou pro gymnázia Jednoty českých matematiků a fyziků. Znak JČMF, který všechny tyto učebnice nesou, je známkou jejich vysoké odborné a metodické úrovně. (pantarhei.sk)

Matematika pro studenty ekonomie - 2. vydání

Matematika pro studenty ekonomie - 2. vydání

Publikace srozumitelně vysvětluje základní matematické pojmy a metody, jejichž znalost je nezbytná při studiu ekonomických fakult vysokých škol. Oproti prvnímu vydání kniha nabízí více příkladů na procvičení a některé pasáže jsou upraveny tak, aby lépe navazovaly na současné znalosti středoškolské matematiky studentů. Při studiu učebnice budete postupovat od lineární algebry přes diferenciální počet funkce jedné proměnné, diferenciální počet funkce dvou proměnných, integrální počet funkce jedné proměnné, diferenciální rovnice, až po diferenční rovnice. Díky množství řešených příkladů probíraná témata snadněji pochopíte a získané znalosti pak využijete v dalším studiu, např. ve statistice, operačním výzkumu, ekonometrii, ekonomii apod. Řešení příkladů se odkrývá postupně po jednotlivých… (pantarhei.sk)

Finanční matematika pro každého + CD–ROM

Finanční matematika pro každého + CD–ROM

Publikace úzce navazuje na bestseller Finanční matematika pro každého (který vyšel již v 6. vydání). Každý si někdy potřebuje spočítat např. splátky úvěru. Autoři vám přinášejí základní matematické metody využívané pro výpočty ve finanční oblasti. Výklad doprovází cvičení zaměřená na řešení praktických finančních otázek (jako např. úročení, investičního rozhodování, důchodů, umořování dluhu, dluhopisů, akcií, úrokových sazeb, měnových kurzů aj.). Sami si tak můžete porovnat výnosy, náklady i další dopady nabídek různých produktů finančních institucí.Kniha je určena nejen čtenářům, kteří se již seznámili se základy výpočtů a chtějí si své získané poznatky upevnit, doplnit a rozšířit řešením konkrétních příkladů, ale nabízí další výklad bohatě doprovázený praktickými cvičeními s postupy… (pantarhei.sk)

Matematika pro bakalářské studium na VŠE

Matematika pro bakalářské studium na VŠE

Učebnice obsahuje látku pro základní kurs a bakalářskou zkoušku z matematiky na VŠE v Praze. Vzhledem k probírané látce má publikace možnost širokého využití. (pantarhei.sk)

Matematika pro život (978-80-766-2112-1)

Matematika pro život (978-80-766-2112-1)

Elektronická kniha - Kit Yates nám v této knize velmi srozumitelným způsobem ukáže, jak můžeme matematiky využít v náš prospěch. Jak nám matematika může změnit život k lepšímu, jak se vyvarovat omylů, jak zachraňovat životy nebo jak číst zprávy a odhalovat lži. - autor Kit Yates, 328 stran, česky Matematika je základem všeho, co děláme. Od způsobu, jakým komunikujeme, jak cestujeme a pracujeme až po způsob, jak odpočíváme. Autor poutavě osvětluje, jaké matematické principy formují naše každodenní životy, a zkoumá jejich mnohdy zásadní roli na příkladech skutečných událostí. Sledujeme nevinné oběti justičních omylů či softwarových chyb, pacienty zmrzačené vadnými geny nebo podnikatele zruinované nesprávnými algoritmy – to vše kvůli nepochopení matematiky. Kit Yates nám v této knize velmi… (alza.sk)

Finanční matematika pro každého (978-80-247-4831-3)

Finanční matematika pro každého (978-80-247-4831-3)

E-kniha - autor Jarmila Radová, Petr Dvořák, Jiří Málek, 304 stran Kniha vysvětluje základní matematické postupy, které jsou spojeny s nejvýznamnějšími finančními produkty a instrumenty. Hlavními výhodami jsou stručnost a výstižnost knihy. Díky tomu čtenář pochopí finanční matematiku, aniž by musel u studia trávit příliš dlouhý čas. Jde o spolehlivého průvodce jak pro začátečníky, kteří se chtějí seznámit se základními finančními výpočty, tak pro pokročilejší hledající vysvětlení i složitějších finančně-matematických postupů.První část knihy vysvětluje matematické metody a postupy využívané v oblasti financí, druhá část je zaměřena na jejich konkrétní aplikaci u všech důležitých bankovních a finančních produktů (např. běžné účty, spoření, hypoteční úvěry, spotřebitelské úvěry, směnečné… (alza.sk)

Matematika pro nematematické obory (978-80-247-5322-5)

Matematika pro nematematické obory (978-80-247-5322-5)

Elektronická kniha - autor Zuzana Došlá, 304 stran Publikace je určená studentům vysokých škol zejména přírodovědného, technického a ekonomického zaměření a všem zájemcům o základy matematické analýzy a lineární algebry. Obsahuje řadu řešených matematických úloh a aplikací v přírodních a technických vědách. Detaily knihy: Autor: Zuzana Došlá Rok vydání: 2014 ISBN: 978-80-247-5322-5 Počet stran: 304 (alza.sk)

Matematika pro studenty ekonomie (978-80-247-5406-2)

Matematika pro studenty ekonomie (978-80-247-5406-2)

Elektronická kniha - autor Jiří Moučka, Petr Rádl, 272 stran Publikace srozumitelně vysvětluje základní matematické pojmy a metody, jejichž znalost je nezbytná při studiu ekonomických fakult vysokých škol. Nové vydání nabízí více příkladů k procvičení včetně řešení, které se odkrývá postupně po jednotlivých krocích, což přispívá k rychlému zvládnutí probírané látky. (alza.sk)

Matematika 2/1 pro ZŠ prac.učebnice

Matematika 2/1 pro ZŠ prac.učebnice

Učebnice si vytkly za hlavní cíl poskytnout učiteli podněty k rozvíjení žákových intelektuálních i osobnostních schopností. V každém díle se nachází řada úloh, které si žádají vzájemnou spolupráci a komunikaci žáků, rozvíjejí dovednost řešit problém a schopnost rozhodovat. V učebnici naleznete stejně jako u 1. ročníku v levém záhlaví každé dvojstrany nadpis pro učitele, vpravo výstup z RVP. Na spodní liště jsou pokyny pro učitele, popř. pro rodiče, sloužící k vysvětlení jednotlivostí k daným cvi čením. (pantarhei.sk)

Matematika 1/1 pro ZŠ učebnice

Matematika 1/1 pro ZŠ učebnice

Oba díly pracovní učebnice a příručka učitele jsou připravovány za součinnosti vícečlenného týmu sestávajícího se z odborníků, kteří celožitovně spolupracují na výzkumu matematického vzdělávání žáků 1. stupně, vytvořili a uvedli do života novou konce pci vysokoškolské přípravy matematiky budoucích učitelů 1. stupně ZŠ a taktéž učitelé z praxe se spolupodíleli na tvorbě těchto učebnic. Autorský tým se skládá z prof. Milana Hejného, CSc., RNDr. Dariny Jirotkové, PhD. a PhDr. Jany Slezákové, PhD. P ro první ročník byla zvolena pracovní učebnice. Pracovní učebnice z řady určené pro první stupeň ZŠ, byla vypracována na základě požadavků Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. V současnosti jsou vytvořeny příznivé podmínky pro re alizaci změn. Na jedné straně je zde… (pantarhei.sk)

Matematika v kostce pro střední školy

Matematika v kostce pro střední školy

Doplňková učebnice pro střední školy přehledně shrnuje veškeré učivo matematiky probírané na středních školách zakončených maturitou a tím se stává výbornou pomůckou při přípravě k maturitě a před přijímacími zkouškami na vysokou školu. (pantarhei.sk)

Matematika II. - pro porozumění i praxi

Matematika II. - pro porozumění i praxi

2. díl úspěšné učebnice matematiky, který vychází ve dvou svazcích. (pantarhei.sk)

Matematika 2/2 pro ZŠ prac. učebnice

Matematika 2/2 pro ZŠ prac. učebnice

Učebnice si vytkly za hlavní cíl poskytnout učiteli podněty k rozvíjení žákových intelektuálních i osobnostních schopností. V každém díle se nachází řada úloh, které si žádají vzájemnou spolupráci a komunikaci žáků, rozvíjejí dovednost řešit problém a schopnost rozhodovat. V učebnici naleznete stejně jako u 1. ročníku v levém záhlaví každé dvojstrany nadpis pro učitele, vpravo výstup z RVP. Na spodní liště jsou pokyny pro učitele, popř. pro rodiče, sloužící k vysvětlení jednotlivostí k daným cvi čením. (pantarhei.sk)

Matematika 1 pro ZŠ příručka učitele + CD

Matematika 1 pro ZŠ příručka učitele + CD

Příručka učitele umožňuje dokonalejší využití učebnice, obsahuje komentáře ke každé stránce, postupy, metody a formy práce, hry jako náměty na doplňující aktivity. Obsahuje rozpis výstupů pro celý 1. stupeň, což pomáhá učiteli při tvorbě ŠVP. Dále v ní naleznete kompetence a výstupy pro 1. ročník, tematické rozvržení učiva. V příručce učitele je dárek ve formě CD s písničkami a básničkami, vztahujícími se k učivu v učebnici. (pantarhei.sk)

Matematika 2/3 pro ZŠ pracovní učebnice

Matematika 2/3 pro ZŠ pracovní učebnice

Učebnice si vytkly za hlavní cíl poskytnout učiteli podněty k rozvíjení žákových intelektuálních i osobnostních schopností. V každém díle se nachází řada úloh, které si žádají vzájemnou spolupráci a komunikaci žáků, rozvíjejí dovednost řešit problém a schopnost rozhodovat. V učebnici naleznete stejně jako u 1. ročníku v levém záhlaví každé dvojstrany nadpis pro učitele, vpravo výstup z RVP. Na spodní liště jsou pokyny pro učitele, popř. pro rodiče, sloužící k vysvětlení jednotlivostí k daným cvičením. (pantarhei.sk)

Matematika pro bystré a nadané žáky (978-80-266-1012-0)

Matematika pro bystré a nadané žáky (978-80-266-1012-0)

Elektronická kniha - autor Irena Budínová, Růžena Blažková, Milena Vaňurová, Helena Durnová, 96 stran Rozvíjejte nadějné matematiky Máte ve svém okolí matematicky nadané či šikovné dítě, které rádo řeší různé matematické a logické úlohy? Potřebovali byste získat inspiraci k tvoření dalších a dalších úloh? Pak je tato kniha určena právě pro vás. Dočtete se v ní o zkušenostech autorek s prací s nadanými dětmi a najdete v ní řešené úlohy a také mnoho cvičení, která dětem můžete zadávat, ať už jste učitelé, rodiče či prarodiče.O týmu:Jsme členky týmu z Katedry matematiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Po mnoho let pracujeme s nadanými dětmi prvního stupně ZŠ a pozorujeme jejich individuální projevy. Připravovaly jsme pro ně pracovní listy, které jsme poté podrobně analyzovaly a… (alza.sk)

Matematika pro bystré a nadané žáky (978-80-266-1275-9)

Matematika pro bystré a nadané žáky (978-80-266-1275-9)

Elektronická kniha - autor Růžena Blažková, 96 stran Rozvíjejte nadějné matematiky Kniha je určena všem učitelům, rodičům nebo prarodičům, kteří mají ve svém okolí matematicky nadané či šikovné dítě a potřebují získat inspiraci k tvoření dalších úloh pro rozvoj nadějného matematika. Tým autorek z Katedry matematiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity ve své publikaci využil svoje dlouholeté zkušenosti s přípravou podkladů pro nadané děti; pro pedagogy jsou velmi cenné škály pro identifikaci nadání. (alza.sk)

Matematika pro bystré a nadané žáky, 2. díl (978-80-266-1157-8)

Matematika pro bystré a nadané žáky, 2. díl (978-80-266-1157-8)

Elektronická kniha - autor Růžena Blažková, 96 stran Kniha je určena všem učitelům, rodičům nebo prarodičům, kteří mají ve svém okolí matematicky nadané či šikovné dítě a potřebují získat inspiraci k tvoření dalších úloh pro rozvoj nadějného matematika. Publikace navazuje na úspěšný 1. díl, který se zabývá rozvojem matematických schopností dětí na 1. stupni základní školy. Zkušené autorky předkládají řadu podnětných úloh pro rozvoj jejich matematického potenciálu, nadání a úrovně myšlení. (alza.sk)

Hravá matematika 7 - PS pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia

Hravá matematika 7 - PS pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia

V souladu s RVP ZV Pracovní sešity Hravá matematika poskytují žákům i učitelům zajímavá a poutavá cvičení určená pro úplné zvládnutí obsahového a výkonového standardu RVP ZV. Přínosem je zapojení řady úloh spojených s běžným životem, odkazujících na aplikovatelnost matematiky v reálných situacích. Z hlediska didaktiky je velkým přínosem sumarizace učiva daného ročníku, čímž se pracovní sešit stává vítanou pomůckou také při domácí přípravě žáka. Každá kapitola je ukončena testy, které jsou důležitým prostředkem zpětné vazby žáka. Cvičení se vyznačují tvořivostí, obsahovou a typologickou pestrostí a motivují žáky k práci. Úlohy jsou koncipovány tak, aby jednoduchou a zábavnou formou pomohly žákovi osvojit všechny potřebné poznatky. Na tvorbě pracovních sešitů se podílel široký kolektiv… (pantarhei.sk)

Nová matematika v kostce pro SŠ (978-80-253-4321-0)

Nová matematika v kostce pro SŠ (978-80-253-4321-0)

Elektronická kniha - autor Helena Sixtová, 224 stran, česky Oblíbená řada učebnic ve zbrusu novém vydání! Publikace přináší přehled středoškolské matematiky „ v kostce“, tedy stručně, přehledně a názorně.Je určena studentům, ale nejen jim. Slouží k seznámení i připomenutí učiva v rozsahu přípravy ke státní maturitní zkoušce s nadstavbou podle RVP gymnázií, doplněného navíc o kapitolu Diferenciální a integrální počet. Publikace obsahuje teorii včetně grafů a obrázků, řešené typové příklady a úlohy k procvičení včetně klíče. Autorka využila při přípravě knihy své více než dvacetileté zkušenosti s výukou matematiky na odborném učilišti, střední odborné škole a gymnáziu. (alza.sk)

Zábavná matematika a logika pro bystré děti (978-80-253-3877-3)

Zábavná matematika a logika pro bystré děti (978-80-253-3877-3)

Elektronická kniha - autor Václav Fořtík, 96 stran Rozvíjejte matematicko-logické nadání svých dětí! Podpořte matematické nadání svých dětí! Publikace je zaměřená na rozvoj matematicko-logické stránky intelektu. Bude skvělá pro děti, které hledají mezi informacemi souvislosti, logiku a smysl. Obsahuje pestrou směs různých typů zadání – zebry, algebrogramy, slovní úlohy, číselné řady, logiku děje, šifry, prostorovou i plošnou představivost. Úlohy jsou vhodné pro školáky od 8 let. Dají se využít jako zpestření školní výuky nebo k domácímu procvičování. (alza.sk)

Zábavná matematika a logika pro bystré děti 2 (978-80-253-4811-6)

Zábavná matematika a logika pro bystré děti 2 (978-80-253-4811-6)

Elektronická kniha - ze série Zábavná matematika a logika pro bystré děti, autor Václav Fořtík, 88 stran, česky Nudí se občas Vaše dítě v hodinách matematiky nebo prvouky? Pracuje rádo s čísly, je v myšlení, matematice a znalostech napřed oproti vrstevníkům? Podpořte jeho nadání a nabídněte mu knihu plnou zábavných úkolů, které jeho talent posílí a rozvinou. Publikace je zaměřená na rozvoj matematicko-logické stránky intelektu. Bude skvělá pro děti, které hledají mezi informacemi souvislosti, logiku a smysl. Obsahuje pestrou směs různých typů zadání – zebry, algebrogramy, slovní úlohy, číselné řady, logiku děje, šifry, prostorovou i plošnou představivost. Úlohy jsou vhodné pro školáky od 8 let, rozvíjejí hledání souvislostí, důvtip, logické myšlení, porozumění textu či finanční gramotnost… (alza.sk)

Matematika s didaktikou pro 2. ročník učitelství 1. stupně ZŠ (978-80…

Matematika s didaktikou pro 2. ročník učitelství 1. stupně ZŠ (978-80-261-0650-0)

Elektronická kniha - autor Jana Coufalová, 139 stran, česky Publikace je určena zejména budoucím (i současným) učitelům matematiky. Seznamuje čtenáře s číselnými obory. Druhému dílu předchází díl první věnovaný přirozeným číslům a jejich výuce na 1. stupni základní školy. (alza.sk)

Matematika s didaktikou pro 1. ročník učitelství 1. stupně ZŠ (978-80…

Matematika s didaktikou pro 1. ročník učitelství 1. stupně ZŠ (978-80-261-0649-4)

Elektronická kniha - autor Jana Coufalová, 87 stran, česky Publikace je určena zejména budoucím (i současným) učitelům matematiky. Seznamuje čtenáře s přirozenými čísly a jejich výukou na 1. stupni základní školy. Na první díl navazuje díl druhý věnovaný číselným oborům. (alza.sk)

Matematika od šestky do devítky - Cvičebnice pro 6. třídu ZŠ (978-80…

Matematika od šestky do devítky - Cvičebnice pro 6. třídu ZŠ (978-80-253-5269-4)

Elektronická kniha - autor Lenka Ostrýtová, 72 stran, česky Ovládáš bravurně učivo matematiky pro 6. třídu? Počítáš jako blesk a žádná neznámá tě nezastaví? Pokud ne a chceš si svoje mezery doplnit, je pro tebe určena právě tato cvičebnice. Je plná příkladů, díky nimž procvičíš matematické dovednosti, které by měl (alza.sk)

Přehled matematiky pro ZŠ a víceletá gymnázia

Přehled matematiky pro ZŠ a víceletá gymnázia

Přehled shrnuje učivo matematiky 6. až 9. ročníku základní školy. Ukazuje též vazby a souvislosti, které nebylo možné plně objasnit při probírání jednotlivých témat. Uváděné matematické poznatky jsou ilustrovány na typových příkladech. Publikace je v hodná nejen jako průvodce matematikou základní školy, ale také jako pomocník při přípravě k přijímacím zkouškám na střední školy. Její užitečnost ocení jistě i studenti víceletých gymnázií. (pantarhei.sk)

Sbírka úloh z matematiky pro základní školu

Sbírka úloh z matematiky pro základní školu

Sbírka obsahuje řadu úloh určených k opakování a procvičování veškerého učiva základní školy, je vhodná i pro přípravu k přijímacím zkouškám na střední školy. 8. vydání bylo upraveno tak, aby plně odpovídalo vzdělávacímu programu Základní škola. Rozšířena byla kapitola Úprava algebraických výrazů a doplněny byly 3 nové kapitoly – Goniometrie, Základy statistiky a Základy finanční matematiky. (pantarhei.sk)

Počítej s námi - Příprava na matematiku pro školkaře

Počítej s námi - Příprava na matematiku pro školkaře

Hravé úkoly pracovního sešitu Počítej s námi! zavedou 5- až 6leté školkaře do světa čísel, množství a tvarů. Je užitečnou pomůckou při vytváření dovedností potřebných při počítání. Pomáhá rozvíjet schopnost pozorování, logiku, orientaci v prostoru a jemnou motoriku rukou. (pantarhei.sk)

Hry s matematikou (pro 3.-9. třídu ZŠ)

Hry s matematikou (pro 3.-9. třídu ZŠ)

Kniha matematických her se snaží zpřístupnit matematiku všem dětem: těm matematicky nadaným, ale i těm, které matematika zrovna moc nebaví. Známé hry přizpůsobuje jednoduchému i složitějšímu matematickému jazyku (pexeso, domino, hra v kostky, bingo), vedle toho kniha obsahuje i spoustu zcela nových her. Provází děti do světa sčítání a odčítání, malé i velké násobilky, zlomků, hodin, geometrických tvarů, prostorové představivosti, pomáhá rozvíjet logické myšlení prostřednictvím matematických šifer a kódů atd. Každá hra je v knize jednoduše popsána, obsahuje počet hráčů, rozpis pomůcek a procvičovanou matematickou operaci, případně obměnu hry (její těžší variantu pro vyšší ročníky), přílohu v podobě záznamového archu či komponenty potřebné ke hře. Stačí tedy přílohu z knihy pouze… (pantarhei.sk)

Előírt matematika 1. osztály - Matematika gyakorlófüzet

Előírt matematika 1. osztály - Matematika gyakorlófüzet

A füzetben lévő előírt minták célja, hogy a gyerekek gyakorolják a vonalelemek és a számok írását, ezen keresztül fejlődjön íráskészségük. A kiadvány a hozzáadás/összeadás, elvétel/kivonás értelmezésére, gyakoroltatására is szolgál. A füzetben található feladatok hangsúlyozzák az összeadás tagjainak felcserélhetőségét, rávilágítanak az összefüggésekre, a relációkra a természetes számok körében 0-20-ig. Szöveges feladatokat jelenít meg tárgyi tevékenységgel, rajzzal, illetve sorozatok folytatását gyakoroltatja megadott, választott, felismert szabály alapján. (pantarhei.sk)

Matematika

Matematika

Az olvasó a világ egyik legnépszerűbb matematikakönyvét tartja a kezében. A klasszikussá vált kötet az általános iskolai tananyagtól indulva tartalmazza a középiskolai ismereteket, és bevezetést nyújt a felsőbb matematikába is. Használhatóságát mi sem bizonyítja jobban, mint hogy ez a 21. kiadása. A szerző az alapoktól kezdve a legmodernebb ismeretekig valamennyi témát érthető magyarázatokkal és szemléletes példákkal közvetít a matematika iránt érdeklődőknek. (pantarhei.sk)

Zajímavá matematika

Zajímavá matematika

Zajímavá matematika přitažlivě posiluje aplikační činnosti při výuce. 64 barevných stran plných cvičení, která se do běžné učebnice nevešla, pro děti, kterým by chyběla. Úkoly a úlohy, které mj. prověřují jak schopnost pracovat s abstraktními prvky, tak právě i opačnou schopnost aplikace matematických poznatků na svět okolo sebe, jistě v míře přiměřené žákům 5. ročníku ZŠ, přinášejí dětem při jejich plnění dostatek možností k vlastním postřehům (pantarhei.sk)

Hravá matematika

Hravá matematika

Publikácia o matematike je určená predovšetkým vekovo mladším čitateľom, najmä žiakom základných škôl a nižších ročníkov viacročných gymnázií. Pri jej spracovaní autor vychádzal zo svojich dlhoročných skúseností učiteľa matematiky na základnej škole. Kniha má rýdzo popularizačný charakter. Možno konštatovať, že autorovi sa podarilo vytvoriť publikáciu pre všetkých záujemcov o matematiku z radov nižších vekových kategórií, ktorá má charakter „úvodu do tajov matematiky“. Knižka je napísaná pútavým spôsobom a doplnená vhodne zvolenými obrázkami a fotografiami. S potešením možno tiež konštatovať, že táto brožúra vypĺňa medzeru v málo vydávanej literatúre o matematike, najmä pre najmladších čitateľov. Je vítaným zdrojom ďalšej inšpirácie pre záujemcov o matematiku nielen z radov žiakov, ale aj… (pantarhei.sk)

Matematika hrou

Matematika hrou

Kniha Matematika hrou približuje deťom matematiku zábavnou formou, a to pomocou interaktívnych projektov, pokusov a zábavných hier od jednoduchších po náročnejšie. Ponúka plno návodov na vytvorenie užitočných pomôcok, veľa nápadov a podnetov a množstvo ďalších možností skúmania a bádania. Jednoduchý text vedie malých čitateľov postupne cez návody k jednotlivým projektom a poskytuje podnety na ďalšie aktivity. Každý projekt sprevádzajú farebné ilustrácie a pôsobivé fotografie, ktoré pomôžu deťom všetko pochopiť. Kniha obsahuje tiež výkladový slovníček a register. (pantarhei.sk)

Matematika zločinu

Matematika zločinu

V roce 2012 napsal reportérce Magdaleně Sodomkové z Asie cizí muž, že prchá před českou spravedlností. Verdikt podle něj nebyl spravedlivý, a to kvůli chybě soudního znalce přezdívaného matematik zločinu. Zatímco po odsouzeném pátrají lovci lebek, reportérka spolu s dánskou dokumentaristkou Brit Jensen se snaží odhalit, kde se stala chyba. Zjišťují, že to zdaleka není poprvé, co se expert přepočítal. Stačí pár vzorečků a jste za mřížemi. (pantarhei.sk)

Veselá matematika

Veselá matematika

Matematické cvičenia pre deti - násobenie a delenie. Vnútri je obrovský plagát... (pantarhei.sk)

Matematika 1

Matematika 1

Základná učebná pomôcka oboznamujúca čitateľa so základmi lineárnej algebry, elementmi algebry polynómov s komplexnými koeficientmi a s úvodom do diferenciálneho a integrálneho počtu. (pantarhei.sk)

Veselá matematika

Veselá matematika

Veselá matematika. Sčítanie a odčítanie, Obrovský plagát vo vnútri. (pantarhei.sk)

Testy 2006 matematika

Testy 2006 matematika

V knižke nájdete zadania 64 autentických testov obsahujúcich stovky príkladov z matematiky z prijímacích skúšok na stredné školy pre školský rok 2005/2006.Publikácia obsahuje aj riešenia, čas na vypracovanie testov, bodovanie a hodnotenie úloh. (pantarhei.sk)

Matematika pre stredoškolákov

Matematika pre stredoškolákov

Prvý diel novej, zostavením jedinečnej zbierky úloh, príkladov a cvičení zo stredoškolskej matematiky pre študentov i učiteľov obsahuje: Vzorové riešenia príkladov Cvičenia na riešenie rozmanitej úrovne i náročnosti od jednoduchých až po neštandardné úlohy Výsledky všetkých cvičení a úloh Vhodná pre študentov na precvičovanie preberaného učiva a jeho záverečné opakovanie, ako príprava na maturitu i prijímacie skúšky na vysoké školy. Učiteľom uľahčí výber vhodných príkladov pri výklade a precvičovaní nového učiva. Matematika pre stredoškolákov je učebná pomôcka pre študentov a pracovná pomôcka pre učiteľov. (pantarhei.sk)

Testy 2010 matematika

Testy 2010 matematika

Modelové testy na prijímacie skúšky na stredné školy Publikácia prináša 10 modelových cvičných testov z matematiky na prijímacie skúšky na stredné školy. Zároveň je užitočnou zbierkou riešených príkladov z matematiky na preverenie vedomostí a schopnosti žiakov ZŠ využiť poznatky nadobudnuté počas štúdia na základnej škole.- každý test obsahuje 10 až 15 úloh- rozmanitá štruktúra úloh umožňuje dôkladne si precvičiť celé učivo, ktoré by mal absolvent 9. ročníka ZŠ ovládať- zadania úloh sú zostavené s cieľom navodiť situácie, ktoré treba riešiť v bežnom živote s využitím poznatkov z matematiky- zastúpené sú aj úlohy na počítanie v euráchPublikácia je určená žiakom 9. ročníka ZŠ, ale vybrané príklady možno využiť aj v nižších ročníkoch. Knihu môžu žiaci a učitelia využiť aj na opakovanie a… (pantarhei.sk)

Hravá matematika 8

Hravá matematika 8

Pracovný zošit Hravá matematika 8 poskytuje žiakom aj učiteľom zaujímavé a pútavé cvičenia určené na úplné zvládnutie obsahového a výkonového štandardu ŠVP. Prínosom je začlenenie množstva úloh spojených s bežným životom odkazujúcim na aplikovateľnosť matematiky v reálnych situáciách. Z hľadiska didaktiky veľkým pozitívom je sumarizácia základného učiva na začiatku každej kapitoly, čím sa pracovný zošit stáva vítanou pomôckou aj pri domácej príprave žiaka. Každá kapitola je ukončená testami, ktoré sú dôležitým prostriedkom spätnej väzby žiaka. (pantarhei.sk)

Matematika-Výrazy 1

Matematika-Výrazy 1

Učebnice z monotematické řady učebnic matematiky pro víceletá gymnázia v plném rozsahu pokrývá základní učivo (je plně v souladu s RVP), poskytuje však i mnoho možností pro práci s talenty. (pantarhei.sk)

Matematika je úžasná!

Matematika je úžasná!

Matematika ešte nikdy nebola zábavnejšia.Zaujímavosti zo sveta císel a vzorcov,ktoré by mal každý poznat,nájdete v tejto knihe napísanej sviežim a vtipným štýlom. (pantarhei.sk)

Matematika v komikse

Matematika v komikse

Aj pre teba je karteziánska sústava súradníc španielska dedina? Neprivádza ťa do nemého úžasu pojem „algebrický výraz“? Domnievaš sa, že poradie matematických operácií je rovnako záhadné ako postup chirurga pri operácii? Nastáva správna chvíľa siahnuť po tejto knihe a vydať sa na cestu matematickej vzdelanosti. Matematika v komikse obsahuje všetky základné stavebné kamene algebry vrátane racionálnych a reálnych čísel, číselnej osi, premenných, výrazov, lineárnych a kvadratických rovníc, pomerov a grafov s vtipnými a zrozumiteľnými ilustráciami využívajúcimi algebru v každodennej praxi. Tohto matematického sprievodcu od najpredávanejšieho autora New York Times Larryho Gonicka privítajú študenti na všetkých úrovniach od základnej školy až po univerzitu. Jeden z najzamotanejších a… (pantarhei.sk)

Hravá matematika 6

Hravá matematika 6

Pracovný zošit Hravá matematika 6 obsahuje zaujímavé a pútavé cvičenia určené na úplné zvládnutie inovovaného ŠVP. Prínosom je začlenenie množstva úloh spojených s bežným životom odkazujúcim na aplikovateľnosť matematiky v reálnych situáciách. Z hľadiska didaktiky veľkým pozitívom je sumarizácia základného učiva na začiatku každej kapitoly, čím sa pracovný zošit stáva vítanou pomôckou aj pri domácej príprave žiaka. Každá kapitola je ukončená testami, ktoré sú dôležitým prostriedkom spätnej väzby žiaka. (pantarhei.sk)

Maturita 2015 Matematika

Maturita 2015 Matematika

Komplexní cílená příprava na maturitní zkoušku z matematiky, poskytující metodická doporučení jak k přípravě na zkoušku, tak k jejímu průběhu. Titul Maturita 2015 poskytuje základní informace, tipy a doporučení ke státní maturitní zkoušce z matematiky. Titul je rozdělen do následujících částí: • úvodní informace • testové úlohy • cvičné didaktické testy • řešení k testovým úlohám a didaktickým testům Pro přípravu k maturitní zkoušce můžete využít také titul Maturita 2015 z českého jazyka a literatury. (pantarhei.sk)

Matematika 9 - Učebnica

Matematika 9 - Učebnica

Anotácia Matematika od autorskej dvojice Zuzana a Peter Bero je prvým uceleným konceptom vyučovania matematiky na základnej škole. Na Slovensku ojedinelý súbor učebníc a pracovných zošitov od jedného autorského kolektívu pre prvú až deviatu triedu spracovaný v modernej grafickej úprave. Učebnice aj pracovné zošity sú spracované podľa inovovaného ŠVP platného od septembra 2015. Tieto texty podporujú riadené aktívne učenie, pri ktorom je hlavný dôraz kladený na prácu žiakov a pri ktorom je učiteľ inšpirátorom a organizátorom diania v triede (metóda R.A.U.) tak, aby žiakov aj učiteľa práca bavila. Sú napísané tak, aby ich mohli používať všetci žiaci, bez ohľadu na ich predpoklady pre matematiku. Prezentujú matematiku pre každého, môžu podľa nich pracovať výborní žiaci, ale aj žiaci, ktorým… (pantarhei.sk)

Matematika 7 - Učebnica

Matematika 7 - Učebnica

Matematika od autorskej dvojice Zuzana a Peter Bero je prvým uceleným konceptom vyučovania matematiky na základnej škole. Na Slovensku ojedinelý súbor učebníc a pracovných zošitov od jedného autorského kolektívu pre prvú až deviatu triedu spracovaný v modernej grafickej úprave. Učebnice aj pracovné zošity sú spracované podľa inovovaného ŠVP platného od septembra 2015. Tieto texty podporujú riadené aktívne učenie, pri ktorom je hlavný dôraz kladený na prácu žiakov a pri ktorom je učiteľ inšpirátorom a organizátorom diania v triede (metóda R.A.U.) tak, aby žiakov aj učiteľa práca bavila. Sú napísané tak, aby ich mohli používať všetci žiaci, bez ohľadu na ich predpoklady pre matematiku. Prezentujú matematiku pre každého, môžu podľa nich pracovať výborní žiaci, ale aj žiaci, ktorým matematika… (pantarhei.sk)

Matematika 8 - Učebnica

Matematika 8 - Učebnica

Matematika od autorskej dvojice Zuzana a Peter Bero je prvým uceleným konceptom vyučovania matematiky na základnej škole. Na Slovensku ojedinelý súbor učebníc a pracovných zošitov od jedného autorského kolektívu pre prvú až deviatu triedu spracovaný v modernej grafickej úprave. Učebnice aj pracovné zošity sú spracované podľa inovovaného ŠVP platného od septembra 2015. Tieto texty podporujú riadené aktívne učenie, pri ktorom je hlavný dôraz kladený na prácu žiakov a pri ktorom je učiteľ inšpirátorom a organizátorom diania v triede (metóda R.A.U.) tak, aby žiakov aj učiteľa práca bavila. Sú napísané tak, aby ich mohli používať všetci žiaci, bez ohľadu na ich predpoklady pre matematiku. Prezentujú matematiku pre každého, môžu podľa nich pracovať výborní žiaci, ale aj žiaci, ktorým matematika… (pantarhei.sk)

Matematika lásky (TED)

Matematika lásky (TED)

Láska je presne tak ako väčšina nášho života plná rôznych vzorcov. Či už ide o počet sexuálnych partnerov alebo o to, komu napíšeme na internetovej zoznamke, tieto vzorce nám život obracajú hore nohami ako láska samotná. Ale všetky sa dajú matematicky odhaliť. Hannah Fry sa s humorom a zároveň aj s vážnosťou, ktorá téme hľadania životného partnera prináleží, zamýšľa nad tým, ako nám môže matematika pomôcť pri problémoch s láskou. Pomocou jedinečnej knižky Matematika lásky pochopíte ako funguje hľadanie partnera, chémia príťažlivosti, náhoda a pravdepodobnosť, koľko partnerov musíte spoznať, kým nájdete toho pravého, ako si ho potom udržať a následne aj to, ako pripraviť svadbu snov bez zbytočných vrások. Matematika má proste odpoveď na všetko. (pantarhei.sk)

Veľký hrnček matematika

Veľký hrnček matematika

Poznáte vo svojom okolí skutočne skvelého riešiteľa matematických problémov? Darujte mu veľký matematický hrnček. Celý je pokrytý radom číslic a hlavným motívom je z tmavších čísel vyskladané Ludolfovo číslo Pí. Táto konštanta sa používa aj vo fyzike či inžinierstve, preto sa nemusíte fixovať len na matematikov, ale je skvelý doplnok aj pre iné múdre hlavičky. Veľký hrnček matematika je ideálny darček pre všetkých, ktorí radi trávia nad riešením príkladov a rovníc dlhší čas, a preto potrebujú poriadnu dávku kávy či povzbudivého čaju.Hrnček s Ludolfovým číslom (Pi)Objem až 900 mlTlač okolo celého hrnčekaMožno umývať v umývačke riaduKuriér GLS - 2,90 €Zásielkovňa - výdajne miesto - 2,00 €Cena dobierky je 0,80 €Poštovné zdarma pri nákupe nad 40 € (uzasnedarceky.sk)

Matematika nás baví

Matematika nás baví

Matematika nie je nuda, matematika je zábava! Štvrtákov a piatakov o tom presvedčí čarovný Koloman Slonisko a ďalší potvoriaci, ktorí ich zoznámia s magickým štvorcom, stojkovými príkladmi alebo digitálnymi číslami. Žiaci sa spolu s nimi vydajú po stopách trolov, zostavia mravčiarom jedálny lístok, spočítajú oči príšerkám v Lochnesskom jazere, slovnými stĺpikovými príkladmi zaznamenajú hrdinské činy bohatiera Lutronda, vyriešia hrôzostrašný hlavolam a veľa iných úloh – samozrejme, vždy s pomocou matematiky. Úlohy zaujmú nielen žiakov, ale aj ich rodičov a učiteľov. Ďalšie nápady pre tvorivých učiteľov ponúka stránka autorky: www.elefantino.sk (pantarhei.sk)

granula pro psy 20 kg pro energie he, granule pro psy zásadné, granule pro psy eminentný, granules pro psy nativia, granules optima pro stenata, acana granules pro stenata, granules pro psa kardiaka, granule pro psy fortifikovať, granule pro psy miláčik, Bily Butterfly Dog Pro

Pri poskytovaní našich služieb nám pomáhajú súbory cookie. Využívaním našich služieb s ich používaním súhlasíte. zatvoriť