Nejvýznamnější varhany české republiky (978-80-264-2859-6)

Produkt Nejvýznamnější varhany české republiky (978-80-264-2859-6) sme našli 50+x, pokiaľ to nie je to čo hľadáte, skúste frázu Nejvýznamnější varhany české republiky (978-80-264-2859-6) upraviť a produkt hľadať znova.

Nejvýznamnější varhany České republiky (978-80-264-2859-6)

Nejvýznamnější varhany České republiky (978-80-264-2859-6)
Detail

Elektronická kniha - autor Jiří Krátký, 264 stran, česky Jak již název napovídá, cílem této unikátní publikace je představit varhanní nástroje na území České republiky, které jsou něčím významné, něčím cenné. Krása nebo hodnota varhan nemusí být rozeznatelná hned na první pohled. Kromě hodnoty stáří, umělecky cenného prospektu či sepětí varhan s významnou postavou hudby nebo výtvarného umění může být zajímavé a hodnotné také vnitřní ústrojenství jednotlivých varhan, jejich význam pro dějiny a vývoj varhanářství, originalita a zejména pak jejich zvuk. Všechny tyto aspekty hrály roli při výběru nástrojů, které jsou v knize obsaženy. V úvodním textu se čtenář seznámí stručně s terminologií a stavbou varhan. Nechybí ani obrys dějin varhanářství a význam varhan v současné době. Na dalších stranách knihy se potom již nachází přes 110 varhan z celé České republiky, od konce 16. století až po současnost, které jsou představeny nejen textem, ale i bohatým obrazovým... (alza.sk)

Podobné produkty ako Nejvýznamnější varhany České republiky (978-80-264-2859-6) , Nejvýznamnější varhany české republiky (978-80-264-2859-6)

Orchideje České republiky (978-80-264-2557-1)

Orchideje České republiky (978-80-264-2557-1)
Detail

Elektronická kniha - autor David Průša, 240 stran, česky Objevte kouzlo českých orchidejí ve druhém, rozšířeném vydání této výpravné celobarevné publikaci! Na jejích stránkách zavedeme čtenáře do fascinujícího světa orchidejí, který udivuje rozmanitostí forem, nápaditostí životních strategií, pestrostí barev a tvarů, ale jenž je zároveň nesmírně křehký a zranitelný. Naším hlavním cílem bylo sestavit publikaci, která bude odrážet současný stav vědomostí a zároveň bude mít co nabídnout jak profesionálům nebo zkušeným amatérům, tak i začátečníkům, kteří se o orchideje začali zajímat teprve nedávno. Po všeobecném úvodu do základních zákonitostí a principů morfologie, fyziologie a ekologie následuje výpravná galerie, v níž vás seznámíme se všemi druhy a poddruhy, které se v současnosti vyskytují na území České republiky. Ojedinělost knihy spočívá mimo jiné v neobvyklém rozsahu obrazové části. U každého druhu nebo poddruhu je zachycen habitus rostliny,... (alza.sk)

Podobné produkty ako Orchideje České republiky (978-80-264-2557-1) , Orchideje české republiky (978-80-264-2557-1)

Magická místa České republiky (978-80-736-2943-4)

Magická místa České republiky (978-80-736-2943-4)
Detail

E-kniha - autor Vladimír Liška, 192 stran Víte, že na území Čech a Moravy žila civilizace starší než Sumerové? Jaká tajemství skrývají Plešivec nebo Blaník? Přinášejí kruhy v obilí poselství z minulosti? A je na hradě Houska vchod do říše démonů? Kde jsou v České republice místa, kterým je lepší se vyhnout? Známý autor uvádí mnohá překvapivá fakta i hypotézy opřené o moderní vědecké poznatky. (alza.sk)

Podobné produkty ako Magická místa České republiky (978-80-736-2943-4) , Bylinky české zahrádky (978-80-264-1517-6)

Obojživelníci a plazi České republiky (978-80-247-2509-3)

Obojživelníci a plazi České republiky (978-80-247-2509-3)
Detail

Elektronická kniha - autor Ivan Zwach, 496 stran Komplexní publikace českého autora, jediná svého druhu na našem trhu, přináší encyklopedický přehled a určovací klíče všech druhů obojživelníků a plazů, kteří žijí na území České republiky. U každého druhu je podrobný popis, fotografie, určovací znaky, mapa výskytu i variabilita zbarvení. Autor se zabývá také chováním, nároky jednotlivých druhů na životní prostředí, nedestruktivním způsobem studia těchto živočichů a jejich ochranou. Přehledný text doplňuje 1654 barevných fotografií a kreseb. Kniha je určena všem zájemcům o přírodu, školám a těm, kdo se věnují ochraně přírody. (alza.sk)

Podobné produkty ako Obojživelníci a plazi České republiky (978-80-247-2509-3) , Magická místa české republiky (978-80-736-2943-4)

Putování za betlémy České republiky (978-80-247-5063-7)

Putování za betlémy České republiky (978-80-247-5063-7)
Detail

Elektronická kniha - autor Milan Zábranský, Jan Roda, 200 stran Kolektiv autorů se zabývá historií i současným stavem zajímavých a historicky cenných betlémů vystavovaných v chrámech a muzeích v známých betlémářských oblastech České republiky, snaží se dohledat jejich tvůrce, zmapovat vznik a přinést další zajímavosti z naší betlémářské tradice. (alza.sk)

Podobné produkty ako Putování za betlémy České republiky (978-80-247-5063-7) , Obojživelníci a plazi české republiky (978-80-247-2509-3)

Role velkých senátů v rozhodování vrcholných soudů České republiky (978-80-759-8456-2)

Role velkých senátů v rozhodování vrcholných soudů České republiky (978-80-759-8456-2)
Detail

Elektronická kniha - autor Ondřej Kadlec, 292 stran, česky Velké senáty jsou pokládány za nejvýznamnější tělesa vrcholných soudů. Mají zajistit jednotu, kvalitu a kontinuitu judikatury. Tato monografie uvedená tvrzení prozkoumává ve vztahu k velkým senátům působícím na třech českých vrcholných soudech – Nejvyšším soudu, Nejvyšším správním soudu a Ústavním soudu. Jaká je role velkých senátů v rozhodování těchto soudů? A jakým způsobem velké senáty svoji roli naplňují? Kniha analyzuje tyto otázky z doktrinárního i empirického hlediska. Z pohledu doktríny na všech třech soudech zkoumá složení velkých senátů, kritéria selekce velkosenátních případů a teoretický status judikatury velkého senátu. Z pohledu empirie zase analyzuje, kolik věcí a jakého typu se do velkých senátů dostává, jak rozhodnutí velkého senátu vzniká a vypadá a jak s ním sám soud následně argumentuje. Na základě srovnání tří českých velkých senátů následně monografie utváří obecný... (alza.sk)

Podobné produkty ako Role velkých senátů v rozhodování vrcholných soudů České republiky (978-80-759-8456-2) , Putování za betlémy české republiky (978-80-247-5063-7)

Zákon o Policii České republiky (č. 273/2008 Sb.) - Komentář (978-80-759-8193-6)

Zákon o Policii České republiky (č. 273/2008 Sb.) - Komentář (978-80-759-8193-6)
Detail

Elektronická kniha - autor autorů kolektiv a Více autorů, 300 stran, česky Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, definuje Policii ČR jako jednotný ozbrojený bezpečnostní sbor. Komentář popisuje postavení a činnost policie, její základní činnosti, řízení a organizaci, způsoby, jakými probíhá spolupráce s dalšími orgány. Dále se zabývá podmínkami, za kterých může policejní orgán omezit osobní svobodu a použit donucovacích prostředků a zbraně, jak má postupovat se zajištěnými věcmi, při zajišťování bezpečnosti chráněných objektů, prostorů a osob, vykázání nebo při práci s informacemi. V textu se autoři věnují i mezinárodní spoluprací a kontrole policie. Za dobu své účinnosti prošel zákon několika dílčími novelizacemi. Poslední novelizace byla provedena zákonem č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů, který do zákona o Policii ČR přidala několik nových ustanovení,... (alza.sk)

Podobné produkty ako Zákon o Policii České republiky (č. 273/2008 Sb.) - Komentář (978-80-759-8193-6) , České pohádky pro malé děti (978-80-264-2817-6)

První republika u stolu (978-80-264-1711-8)

První republika u stolu (978-80-264-1711-8)
Detail

Elektronická kniha - autor Jaroslav Vašák, 352 stran První republika u stolu je určitým způsobem sondou do soukromí života slavných lidí meziválečné doby. Tyto osobnosti jsme vybrali z nejrůznějších oborů lidské činnosti – jsou mezi nimi umělci, politici i sportovci. Zastihujeme je ve chvíli vrcholného blaha, nad skleničkou vína, dobrého jídla, ve společnosti svých nejbližších, přátel, kolegů, kamarádů… V této chvíli je napadají skvělé myšlenky, hlavou se jim honí výborné nápady a pohled očí na krásně prostřený stůl přináší do jejich duší pohodu a klid. A protože je jim tak dobře, rozhodli se podělit s vámi o své nejoblíbenější recepty, o své tajné gastronomické hříchy i o své nejmilejší lokály. Součástí knihy jsou ovšem i recepty ze stolů obyčejných lidí a kromě toho, že se vám při jejich čtení budou sbíhat sliny na jazyku, určitě si také uvědomíte, jak moc se kuchyně od té doby změnila. Protože kuchyně je jedním z nejpřesnějších zrcadel doby – nikdo tehdy... (alza.sk)

Podobné produkty ako První republika u stolu (978-80-264-1711-8) , Energetická bezpečnost české republiky (9788024631066)

Auta první republiky (978-80-271-0466-6)

Auta první republiky (978-80-271-0466-6)
Detail

Elektronická kniha - autor Jan Tuček, 352 stran Patříte mezi obdivovatele techniky a fanoušky první republiky? Pak nepřehlédněte tuto unikátní publikaci s těmi nejzajímavějšími vozy, které na tehdejších silnicích jezdily. (alza.sk)

Podobné produkty ako Auta první republiky (978-80-271-0466-6) , Zákon o policii české republiky (č. 273/2008 sb.) - komentář (978-80-759-8193-6)

Republika (978-80-275-0321-6)

Republika (978-80-275-0321-6)
Detail

Elektronická kniha - Momenty, na kterých nezáleží. Dokud jim nezvratnost nedá význam. Kniha, jejímž prostřednictvím nás známý spisovatel, nakladatel a držitel řady literárních ocenění Jiří Padevět zavádí do období mezi lety 1918—1990, se pokouší přiblížit naši moderní historii na ploše 73 povídek. - autor Jiří Padevět, 160 stran, česky Momenty, na kterých nezáleží. Dokud jim nezvratnost nedá význam.Naše dvacáté století bylo plné bojů, proher, vítězství, ale především paradoxů, často se krčících ve stínu velkých dějinných událostí. Kniha Republika, jejímž prostřednictvím nás známý spisovatel, nakladatel a držitel řady literárních ocenění Jiří Padevět zavádí do období mezi lety 1918—1990, se pokouší přiblížit naši moderní historii na ploše 73 povídek.Vyprávějí o chvílích, které jsou z pohledu „velkých“ dějin nepodstatné, až banální, ale z pohledu lidí, kteří je prožívali, byly naopak naprosto zásadní. Často změnily životy jejich aktérů nečekaným a drastickým... (alza.sk)

Podobné produkty ako Republika (978-80-275-0321-6) , České klenoty unesco (978-80-264-1862-7)

Česká čtenářská republika (978-80-749-1850-6)

Česká čtenářská republika (978-80-749-1850-6)
Detail

Elektronická kniha - autor Jiří Trávníček, 447 stran, česky Kniha o současné české čtenářské kultuře vychází z anonymních čtenářských životopisů, které se nahrávaly v letech 2009—2015. Tyto výpovědi (celkem jich je 138) slouží jako základ pro trojí pohled na naše čtenářství. Úhel generační portrétuje čtyři generace (rozhlasovou, televizní, počítačovou a internetovou), konkrétně to, čím musely projít a jaké jsou jejich dominanty. Druhá perspektiva (fenomény) se zabývá tematickými průsečíky, tedy tím, co z jednotlivých čtenářských životopisů vyplynulo — například Babička, detektivka, film a kniha, odpadlictví, povinná četba, Švejk, tipaři, zákazy a další. Třetí úhel (životopisy) přináší devět životních čtenářských příběhů, které jsou něčím typické a zároveň něčím podnětné, to vše s malou interpretační nápovědou. --------- Taky si vzpomínám, jak byly ty čtvrtky – Hlava XXII a tak podobně. V těch frontách jsem stál. Vzpomínám si třeba taky na Letiště. Nebo... (alza.sk)

Podobné produkty ako Česká čtenářská republika (978-80-749-1850-6) , České bezlepkové pečení (978-80-264-0122-3)

Čtvrtstoletí republiky (978-80-259-0975-1)

Čtvrtstoletí republiky (978-80-259-0975-1)
Detail

Elektronická kniha - autor Karel Pacner, 728 stran Strojem času od časů Václava Havla do BabišstátuKarel Pacner svou strhující kronikou varuje: jestliže nepochopíme svou minulost, může se stát, že si ji v budoucnu zopakujeme! Díky zasvěcenému zachycení souvislostí má čtenář možnost prožít zblízka podstatnou část dějin našeho novodobého státu.Jediná kapitola, která se neodehrává v minulosti, je ta poslední. 2018: PRUDKÝ PROPAD DO BABIŠSTÁTU. Je to vrchol žebříku, jehož dolní příčle jsou všechny předchozí kapitoly. Autor není nestranný, straní našemu členství v NATO a v EU, straní lidským právům. (alza.sk)

Podobné produkty ako Čtvrtstoletí republiky (978-80-259-0975-1) , Auta první republiky (978-80-271-0466-6)

Domů (978-80-264-3274-6)

Domů (978-80-264-3274-6)
Detail

Elektronická kniha - autor Natálie Kocábová, 352 stran, česky Natalie Kocab se po šestileté pauze vrací s novým románem - zprávou o znepokojivém stavu ženského sebepojetí. S románem o rozpadu rodiny, osobnosti i hodnot, ale také o psaní, lásce a jejím hledání v současné Praze i v minulých životech napříč věky a kontinenty. S historií, která je jako horká černá slitina odposlouchaných a odpozorovaných historek, životů, rozchodů, rozvodů a rozpadů. S příběhem o tom, že všichni se toužíme vrátit domů. Jenomže, kde je „doma“? A kolik let, staletí… tisíciletí… se dá „domů“ vracet? (alza.sk)

Podobné produkty ako Domů (978-80-264-3274-6) , České trolejbusy (978-80-247-5552-6)

Zůstaň (978-80-264-4219-6)

Zůstaň (978-80-264-4219-6)
Detail

Elektronická kniha - autor Bobbie Pyronová, 296 stran, česky Když se její rodina přestěhuje do azylového domu v úplně novém městě, obrátí se Piper celý život vzhůru nohama. Stýská se jí po domově, kamarádech i soukromí – a je nešťastná z toho, že ji v nové škole ocejchovali jako bezdomovkyni. Ale i když jí domov Naděje připraví nové výzvy, přinese jí i nová přátelství, třeba s dívkami z 423. skautského oddílu Světlušek a s pejskem z ulice jménem Baby. A tak když se Babymu ztratí milovaná panička, Piper ví, že mu musí pomoct. Ale pomoct znamená nalézt odvahu důvěřovat sama sobě i svým novým přátelům bez ohledu na to, co o nich kdo říká - než Baby nadobro zmizí neznámo kam. (alza.sk)

Podobné produkty ako Zůstaň (978-80-264-4219-6) , Role velkých senátů v rozhodování vrcholných soudů české republiky (978-80-759-8456-2)

Potom (978-80-264-3191-6)

Potom (978-80-264-3191-6)
Detail

Elektronická kniha - autor Ferdinand Šmikmátor, 456 stran, česky Systém, v němž žijeme, rozhodně není pevný jako skála. Naopak. Stačí několik zdánlivě nepatrných událostí, které mohou uvést do pohybu běh věcí tak, že ze dne na den nastane situace, jež je pro většinu lidí nepředstavitelná. Výčet potenciálních krizových možností je obsáhlý – neznámý virus, blackout, ekonomický kolaps, katastrofální sucho, válka… Každá tato událost může dočasně či natrvalo změnit svět, ve kterém žijeme. A co dál, co budeme dělat POTOM? Jak přežijeme, když v zásuvkách nepůjde elektrický proud, jak nasytíme sebe a své děti v případě rozpadu fungujícího ekonomického systému? Štěstí přeje připraveným, a právě tato kniha poskytuje rozsáhlý soubor informací a rad, jak se na možné budoucí scénáře připravit. Z obsahu knihy: Psychická příprava a nácvik dovedností Vyhodnocení situace, první kroky Přežití v obydlených místech Přežití na neobydlených místech Farmaření... (alza.sk)

Podobné produkty ako Potom (978-80-264-3191-6) , Paleo strava pro české jedlíky (978-80-264-0666-2)

Polistopad (978-80-264-4545-6)

Polistopad (978-80-264-4545-6)
Detail

Elektronická kniha - autor Tomáš Miklica, 144 stran, česky Aleš už má všeho dost. Chtěl by se mít lépe, ale zatím se mají lépe jen lidé, jimiž pohrdá – převlékači kabátů, kteří se prosadí za každého režimu. Aleš se cítí podvedený dějinami i svým nejbližším okolím, a tak vznikne plán potrestat nepotrestané, při jehož spřádání se seznámí s Monikou a Čeňkem. Každý z nich má vlastní motivaci: Aleš chce spravedlnost, Monika slávu, Čeněk válku… Nebezpečný projekt se dává do pohybu a nikdo neví, kudy se historie vydá tentokrát. (alza.sk)

Podobné produkty ako Polistopad (978-80-264-4545-6) , Polistopad (978-80-264-4545-6)

Bezejmenní (978-80-264-2789-6)

Bezejmenní (978-80-264-2789-6)
Detail

Elektronická kniha - Dva deníky odhalující jednu velkou tragédii z konce 1. světové války. Jakkoli je to neuvěřitelné, tento román je opravdu sepsán na základě skutečných událostí. - autor Milan Krčmář, 480 stran, česky Dva deníky odhalující jednu velkou tragédii z konce 1. světové válkyBlíží se konec 1. světové války, mír s Ruskem už je podepsán, zbývá ještě porazit Italy. Po čtyřech letech strastí a bídy všichni toužebně očekávají konečné vítězství. Mimo jiné i jedna židovská rodina, která uprchla před frontou z nejvýchodnější části Rakouska-Uherska a přes Ostravu a Brno dorazila až do moravské Třebíče. Co vše si poznamenala mladá židovská dívka do svého deníku? Rok 1925. Na četnické stanici v Třebíči oznamuje místní muž podivný případ. Vyslýchá ho mladý četnický strážmistr. Také on si vede deník – a v následujících týdnech bude jen nevěřícně kroutit hlavou nad tím, co vše si do něj zapíše.Kdyby všechny popsané události nedoplňovalo množství dobových... (alza.sk)

Podobné produkty ako Bezejmenní (978-80-264-2789-6) , Bezejmenní (978-80-264-2789-6)

Sushi (978-80-264-2776-6)

Sushi (978-80-264-2776-6)
Detail

Elektronická kniha - autor kolektiv a Více autorů, 112 stran, česky Sushi je delikatesa, na níž si po celém světe pochutnávají miliony lidí a své stálé místo si našla i u nás. Bohužel však většina lidí stále chodí za touto japonskou pochoutkou pouze do restaurací, protože před její domácí přípravou mají respekt. Bojí se, že se všemi těmi lahodnými surovinami, z nichž sushi sestává, nebudou umět správně nakládat, že ruličky nebudou držet tvar a zkrátka – že výsledný efekt se s profesionálně připraveným pokrmem nebude dát vůbec srovnat. S touto knihou můžete všechny obavy hodit s klidem za hlavu. Kovaní mistři v oboru, kteří už dlouhá léta pořádají v České republice úspěšné a oblíbené kurzy přípravy sushi, vás provedou od výběru surovin a pomůcek, přes základní recepty až ke složitějším postupům. Podrobné fotonávody, na nichž je kniha postavena, zaručují, že všemu lehce porozumíte a propracujete se k výsledkům, které vám budou... (alza.sk)

Podobné produkty ako Sushi (978-80-264-2776-6) , Sushi (978-80-264-2776-6)

Energetická bezpečnost České republiky (9788024631066)

Energetická bezpečnost České republiky (9788024631066)
Detail

Elektronická kniha - autor Zdeněk Hrubý a Libor Lukášek, 162 stran, česky Tato publikace hodnotí energetickou bezpečnost České republiky, a to z pohledu lokálního i celosvětového. Zároveň určuje postavení České republiky v rámci této problematiky.Energetická bezpečnost státu a potřeba zajistit nezávislost na zahraničních zdrojích energie jsou klíčovými elementy moderně fungujícího státu. Nedílnou součástí energetické politiky a komplexního zajišťování energetické bezpečnosti je i surovinová politika. První kapitola se zaměřuje na zajišťování dodávek ropy jakožto na jednu z nejvýznamnějších složek surovinové politiky vůbec.Dále publikace mapuje nezávislost České republiky z pohledu elektroenergetiky a věnuje se hlavním problémům, kterým v současné době elektroenergetika čelí (jak na našem území, tak v rámci Evropské unie). Další kapitola mapuje s využitím kvalitativní analýzy na bázi teorie her hlavní zájmové skupiny v oblasti... (alza.sk)

Podobné produkty ako Energetická bezpečnost České republiky (9788024631066) , Domů (978-80-264-3274-6)

Hokej - anatomie (978-80-264-3018-6)

Hokej - anatomie (978-80-264-3018-6)
Detail

Elektronická kniha - autor Michael Terry, 228 stran, česky Zvyšte svalovou sílu a efektivitu každého svého pohybu na ledě! Tato kniha je vynikajícím a téměř nezbytným průvodcem pro hráče, trenéry, sportovní fyzioterapeuty, ale i hokejové amatéry a nadšence. Naleznete zde 96 nejúčinnějších cviků popsaných krok za krokem a doplněných barevnými anatomickými obrázky se zvýrazněním svalů, na které je cvik zaměřen a k nim 68 variant, které doplňují cviky základní a jsou určeny zájemcům o vyšší obtížnost, složitější pohyby nebo variabilní provedení daného cvičení. Kniha jde nad rámec běžného cvičení tím, že vás přenese na led a do akce – cviky jsou doplněny další kresbou, jež ukazuje jejich přínos ve hře – postavením, pozicí hokejisty nebo konkrétní akce na ledě, rovněž se zvýrazněnými svaly, které daný cvik posiluje. Kapitoly jsou řazeny podle cíle, jehož chceme cvičením dosáhnout – síla, výkon (dynamika), rychlost, obratnost (agilita), pohyblivost (mobilita),... (alza.sk)

Podobné produkty ako Hokej - anatomie (978-80-264-3018-6) , Zůstaň (978-80-264-4219-6)

První vlna (978-80-264-3021-6)

První vlna (978-80-264-3021-6)
Detail

Elektronická kniha - autor kolektiv a Více autorů, 312 stran, česky Hrdinové, kteří na plážích našli cestu k vítězství. Kdo byli muži, kteří vsadili za rozbřesku 6. června 1944 vše na jednu kartu? Například první americký výsadkář, který se dotkl půdy v Normandii, nebo pilot kluzáku, jenž přes těžkou palbu nechal dosednout svůj stroj až u klíčového mostu. Seznamte se s památným příběhem vylodění v Normandii jinak – očima vojáků, kteří šli na smrt, a přesto určili osud invaze do Hitlerovy „pevnosti Evropa“. A také osud samotného dvacátého století. (alza.sk)

Podobné produkty ako První vlna (978-80-264-3021-6) , Potom (978-80-264-3191-6)

Královské pohádky (978-80-264-1278-6)

Královské pohádky (978-80-264-1278-6)
Detail

Elektronická kniha - autor František Zacharník, 64 stran Nové pohádky známých českých autorů Snad každý z nás si někdy představoval, jaké by to bylo, žít na královském dvoře. Procházet zdobené komnaty paláce, užívat si napínavé rytířské turnaje a velkolepé hostiny ve vznešené společnosti. Ale víte, že králové a královny, princezny a princové, dvorní dámy, sluhové, zahradníci i všichni ostatní z královských dvorů měli radosti i starosti podobné jako my dnes?Pohádky, které sestřenicím Elišce a Sáře vypráví pozorný dědeček, nabízejí všem dětem i dospělým nejen okouzlující atmosféru královských dvorů, ale také pomoc s jejich trápeními. (alza.sk)

Podobné produkty ako Královské pohádky (978-80-264-1278-6) , České zpívající filmy (978-80-722-9235-6)

Dívka odnikud (978-80-264-2073-6)

Dívka odnikud (978-80-264-2073-6)
Detail

Elektronická kniha - autor Radka Zadinová, 272 stran Někdy stačí málo, abyste ztratili půdu pod nohama… Šestnáctiletá Nina žije na ranči, kde ji jako malou odložili. Nikdy se s tím nesmířila a stále doufá, že se máma vrátí. Jedinou útěchou jsou pro ni koně a blízkost kamarádky Diany a jejích bratrů. Zatímco s Michaelem ji pojí přátelství, s Gabrielem moc nevychází. Když ji však při hádce nečekaně políbí, podlehne Gabrielovu kouzlu. Jak to, že na něj nemůže přestat myslet, i když ví, kolika holkám popletl hlavu? A proč se zrovna teď chová Michael tak divně? (alza.sk)

Podobné produkty ako Dívka odnikud (978-80-264-2073-6) , Historické vědomí obyvatel české republiky perspektivou sociologického výzkumu (9788024627250)

Filtrovaná káva (978-80-264-4251-6)

Filtrovaná káva (978-80-264-4251-6)
Detail

Elektronická kniha - autor Petra Střelecká, 248 stran, česky PŘÍPRAVA FILTROVANÉ KÁVY NABÍRÁ NA POPULARITĚ PO CELÉM SVĚTĚ. ZAČTĚTE SE DO JEDINEČNÉHO PRŮVODCE VŠEMI METODAMI PŘÍPRAVY FILTROVANÉ KÁVY, KTERÉ EXISTUJÍ. Autorka Petra Střelecká je zakladatelkou kavárny a pražírny kávy Industra Coffee v Brně, oceňovanou baristkou na světových soutěžích a lektorkou kávových kurzů. Ve své knize se s vámi podělí nejen o své zkušenosti s přípravou kávy ale také o to, jaké to je otevřít si kavárnu na „špatném“ místě a jak se vlastně dobrá kavárna pozná. Najdete zde i spoustu receptů na kávové drinky nebo dezerty, na které se do Industry sjíždí hosté až z Prahy. (alza.sk)

Podobné produkty ako Filtrovaná káva (978-80-264-4251-6) , Čtvrtstoletí republiky (978-80-259-0975-1)

Prostě Creep (978-80-264-3852-6)

Prostě Creep (978-80-264-3852-6)
Detail

Elektronická kniha - autor Martin Hložek, 200 stran, česky Aneb cesta do hlubin youtuberovy duše Od prenatálního stádia po mladíka. Od dítěte pobíhajícího po zahradě s kamerou po... po větší dítě pobíhající ÚPLNĚ VŠUDE s kamerou. Odpovědi na nejednu otázku řemesla influencerského, nějaký Péťa a podrobný popis životního vývoje jedince, jenž byl patrně odjakživa předurčen tvořit obsah, který zvedne lidem náladu. Prostě Creep... (alza.sk)

Podobné produkty ako Prostě Creep (978-80-264-3852-6) , Terapie těstem (978-80-264-4433-6)

Fenomén Praděd (978-80-264-4615-6)

Fenomén Praděd (978-80-264-4615-6)
Detail

Elektronická kniha - autor Vlastivědné muzeum Jesenicka, 184 stran, česky Vydejte se za poznáním tajemných zákoutí nejvyšší hory Jeseníků! Čekají na vás zajímavá místa a stavby, vodní toky i okolní sídla. Dozvíte se vše o mytickém duchu hor, který prý v hoře sídlí, i o zajímavých osobnostech spojených s tímto podmanivým místem. Zjistíte, jaké turistické a sportovní možnosti Praděd nabízí a necháte se okouzlit úchvatnými fotografiemi a ilustracemi. Průvodcem na objevitelských cestách vám bude specialista na oblast Jesenicka, který zná Praděd i jeho okolí jako své boty. Matěj Matela vyrostl a žije v Jeseníkách, díky čemuž má k tomuto regionu velmi silný vztah a opravdu dobře ho zná. Je pracovníkem Vlastivědného muzea Jesenicka, které se na přípravě této knihy také podílelo (www.muzeumjesenik.cz). (alza.sk)

Podobné produkty ako Fenomén Praděd (978-80-264-4615-6) , Balkán, bejby! (978-80-264-2705-6)

Krmit démony (978-80-264-3331-6)

Krmit démony (978-80-264-3331-6)
Detail

Elektronická kniha - Strhující thriller z politického zákulisí vás vtáhne do spletité sítě hybridních válek, mocenských zájmů, oligarchů, mediálních magnátů, mafií i nadnárodních internetových společností a poodhalí vám mrazivý způsob, jakým se propojují zájmy mocných od Ruska až po Ameriku. - autor Alexandra Alvarová, 368 stran, česky Mrazivý thriller ze zákulisí hybridní války od autorky bestselleru Průmysl lžiKudy prorůstají mocné spáry politické propagandy? Když Scott Brennan sestavoval na univerzitě promyšlenou kampaň ke své kandidatuře do studentského parlamentu, neměl ponětí, co všechno tím pro něj odstartuje…Netušil, že díky své cílevědomosti, schopnosti mistrné manipulace a datům šikovně získaným ze sociálních sítí ho jednou čeká závratná kariéra, která se dovrší v prezidentské kampani bývalého realitního makléře, jenž svým heslem o pozvednutí Ameriky změní způsob vedení politického boje. Kdo za tím vším však skutečně stojí? Kdo tahá za nitky? A... (alza.sk)

Podobné produkty ako Krmit démony (978-80-264-3331-6) , Hokej - anatomie (978-80-264-3018-6)

Zahrada dětem (978-80-264-4053-6)

Zahrada dětem (978-80-264-4053-6)
Detail

Elektronická kniha - autor Leona Šťávová, 160 stran, česky Kniha plná nápadů na zábavné aktivity, které inspirují k pobytu na čerstvém vzduchu. Díky jednoduchým a efektivním tipům vytvoříte ve svém okolí místo, kde se děti samostatně zabaví, užijí si bezpečného pohybu, získají nové dovednosti, objeví kouzla a taje přírody. Velká část nápadů z této knihy je použitelná kdekoliv - na zahradě, v parku, v pralese i na konci světa. „JÍT VEN je zábavné a přínosné. Stačí se POZORNĚ rozhlédnout kolem sebe. Neustále se něco děje, každý den, každou minutu, všude na světě. Dopřejte dětem možnost volného výběru činností a pouze jim nabízejte další alternativy. Využijte proto potenciál, který dětem vaše zahrada nebo blízké okolí nabízí.“ Autorka Leona Šťávová vystudovala speciální pedagogiku, vymýšlí hry a aktivity pro rodiče s dětmi, na toto téma píše knihy (Nezlob! a Nechte toho!) a vede facebookové stránky Nezlob!. Má tři děti. (alza.sk)

Podobné produkty ako Zahrada dětem (978-80-264-4053-6) , Královské pohádky (978-80-264-1278-6)

Terapie těstem (978-80-264-4433-6)

Terapie těstem (978-80-264-4433-6)
Detail

Elektronická kniha - autor Michaela Rau, 408 stran, česky Droždí, prefermenty, žitný kvas nebo lievito madre – pšeničný kvas původem z Itálie. To vše mohou být vaši pomocníci při slaném i sladkém pečení. Blogerka a pekařka Michaela Rau zná ty nejlepší triky z moderní pekařiny. Nahlédněte do její kuchyně a nechte se inspirovat postupy, s nimiž se vám pečení vždy podaří. Pak se hned můžete pustit do některého z desítek lahodných receptů, se kterými okouzlíte chuťové buňky svých přátel i příbuzných. (alza.sk)

Podobné produkty ako Terapie těstem (978-80-264-4433-6) , První vlna (978-80-264-3021-6)

Balkán, bejby! (978-80-264-2705-6)

Balkán, bejby! (978-80-264-2705-6)
Detail

Elektronická kniha - autor Lucie Roemer, 224 stran, česky Čerství rodiče vyrazí s miminkem na tříměsíční putování Balkánem. Kromě nejdelších prázdnin v životě je čeká řada výzev. Tím spíš poté, co se k nim přidá zdánlivě neodolatelné šťěňátko. Co když se mateřská dovolená skutečně stane „dovolenou“ a využijete ji k nejdelší cestě vašeho života? Právě pro to se rozhodne Lucie Römer, redaktorka týdeníku Respekt, a vyrazí s přítelem a miminkem na tři měsíce na Balkán. Vedle relaxu a mnoha překvapení se jejich putování několikrát zvrtne. Tím spíš, když do své dodávky přiberou nového člena posádky: roztomilé štěňátko, které ne, a ne přestat růst. (alza.sk)

Podobné produkty ako Balkán, bejby! (978-80-264-2705-6) , Dívka odnikud (978-80-264-2073-6)

Hlášky herců 1. republiky (978-80-722-9261-5)

Hlášky herců 1. republiky (978-80-722-9261-5)
Detail

Elektronická kniha - autor Michaela Košťálová, 224 stran " Já nemám žádná ústa, já mám hubu a tu si budu votvírat a hodně si ji musím otevřít, aby se mi tam vod vás ty zuby ještě vešly." " Pane profesore, aspoň tu madurídu aby udělal." " Komtesa je moje příbuzná z Heliandy."Spisovatelka předkládá čtenářům 500 známých i méně známých hlášek, které se nám okamžitě vybaví, když zaslechneme i jen náznaky dialogů z prvorepublikových filmů. A není divu. Kvalitních a humorných hlášek, jízlivých poznámek a komických dialogů vzniklo jen v tomto období několik tisíc. Prvorepublikové dámy a pánové skrze své ostré jazýčky dokázali být se světem okolo sebe brzy hotoví.Příjemně se poslouchajících dialogů a tzv. "hlodů" je nepřeberné množství. Rozhodně nelze zapomenout například na výroky slavných herců - Hugo Haas jako pan Načeradec: "Já jsem efektivně mrtvý muž …, co se ode mě chce!" Autorka předkládá knihu všem čtenářům, kteří se chtějí od srdce zasmáta zároveň se něco... (alza.sk)

Podobné produkty ako Hlášky herců 1. republiky (978-80-722-9261-5)

Krásná díky ájurvédě (978-80-264-3034-6)

Krásná díky ájurvédě (978-80-264-3034-6)
Detail

Elektronická kniha - autor Helena Subijana, 160 stran, česky Vstupte do jedinečného kosmetického salonu, kde hlavní roli hraje příroda, harmonie a pohoda těla i ducha. Péče o tělo a krásu nemusí být jen drahé chemické přípravky v nablýskaných flakonech. Prastaré indické učení ájurvéda nás učí, jak se o sebe starat čistě přírodními způsoby, které vás rozzáří zevnitř i zvenčí. Objevte svět domácí kosmetiky přizpůsobené na míru vaší tělesné i duchovní konstituci, jógínské cviky k udržení krásné a pevné pleti, očistné rituály i detoxikační program zahrnující pročišťující recepty. Hýčkejte své tělo i ducha a dopřejte si to nejlepší, co vám příroda a staletími prověřené znalosti nabízejí. (alza.sk)

Podobné produkty ako Krásná díky ájurvédě (978-80-264-3034-6)

Tajemná místa nacismu (978-80-264-1856-6)

Tajemná místa nacismu (978-80-264-1856-6)
Detail

Elektronická kniha - autor Milan Plch, 200 stran Objevte zapomenuté příběhy, osudy a tajemství nacistického období u nás Vydejte se na místa spojená s jedním z nejtěžších období našich dějin. Na místa známá, která mají ale méně známé osudy, na místa méně známá i zcela neznámá, jejichž množství může mnohé udivit. Připomeňme si osudy několika osobností, které zanechaly v dějinách svoji stopu ať hrdinstvím, nebo zradou, ale i události, na které jako národ můžeme být hrdí i události, během nichž jsme se moc nevyznamenali. (alza.sk)

Podobné produkty ako Tajemná místa nacismu (978-80-264-1856-6)

Sekaná s malinama (978-80-264-1450-6)

Sekaná s malinama (978-80-264-1450-6)
Detail

Elektronická kniha - autor Jaroslava Černá, 232 stran Mladá, šťastná a bezstarostná Alice píše erotické romány, zatímco na stárnoucí učitelku češtiny Hedviku dopadají s přibývajícím věkem všechny možné problémy a starosti s manželem, trpícím demencí. Alice se stává známou a uznávanou autorkou, Hedvika, korektorka jejích románů, se pod tlakem okolností propadá do zoufalství a každá chyba v textu spisovatelky zvětšuje její nenávist k celému světu. Jejich následné setkání je pak sice náhodné, ale pro obě dvě osudové. (alza.sk)

Podobné produkty ako Sekaná s malinama (978-80-264-1450-6)

Bylinky české zahrádky (978-80-264-1517-6)

Bylinky české zahrádky (978-80-264-1517-6)
Detail

Elektronická kniha - autor Petra Rubášová, 160 stran Vše, co potřebujete vědět o bylinkách a jejich zpracování. Zahradních i volně rostoucích. Popisy, léčivé či chuťové vlastnosti, požadavky potřebné k růstu, jak a v čem je pěstovat. A to jak klasické „kuchyňské“ bylinky, tak i léčivky vhodné pro přípravu přírodních léčiv. Bylinkám volně rostoucím se autorka věnuje v části řazené podle jednotlivých měsíců, podle období, kdy jsou vhodné ke sběru. V knize naleznete velké množství receptů na čaje, sirupy, bylinkové soli a další přípravky do kuchyně. (alza.sk)

Podobné produkty ako Bylinky české zahrádky (978-80-264-1517-6)

Tajemství děsivého deníku (978-80-264-2028-6)

Tajemství děsivého deníku (978-80-264-2028-6)
Detail

Elektronická kniha - autor Vítězslav Welsch, 352 stran Soumrak se vznášel nad rozpraskaným asfaltem ulice a suchý vítr po ní hnal chomáče šedého kouře. Vraky aut, podobné ohořelým kostlivcům, výhružně cenily střapatý plech, pomačkaný prudkými nárazy. Nebylo slyšet ani zpěv ptáků (kde by se tady také vzali) a jen hučení v kanálech dávalo tušit, že Svět dnes žije v úplně jiných dimenzích… (alza.sk)

Podobné produkty ako Tajemství děsivého deníku (978-80-264-2028-6)

Bylinková první pomoc (978-80-264-2495-6)

Bylinková první pomoc (978-80-264-2495-6)
Detail

Elektronická kniha - autor Martin Ježek, 160 stran, česky Rychlost, výkon, energie, neúnavnost. Kolem toho se dnešní svět točí. Naše tělo i hlava se tomu snaží přizpůsobit, co můžou. Ale občas na všechno nestačí a my onemocníme. Jako nejsnazší se nabízí sáhnout po syntetických produktech farmaceutického průmyslu. Stále v nás však zůstaly sebezáchovné mechanismy, které říkají, že to jde i jinak. Cestu nám ukazují lidé ovládající umění léčit bylinami. A bylinky fungují. Jen jim musíme trochu věřit a nechtít po nich, aby bolest nebo jiný duh či neduh zahnaly za pár minut. Podívejme se, jaké bylinky jsou k čemu dobré. Budeme-li s nimi vhodně nakládat, budou nás mít rády a pomohou nám. (alza.sk)

Podobné produkty ako Bylinková první pomoc (978-80-264-2495-6)

Vánoční příběhy: Stopa (978-80-264-3328-6)

Vánoční příběhy: Stopa (978-80-264-3328-6)
Detail

Elektronická kniha - autor Holly Webbová, 176 stran, česky Amelia prozkoumává veliký starý dům, kde její rodina tráví Vánoce, když v podkroví najde ukrytý deník. Psal si ho chlapec, který se snažil pečovat o opuštěné vlče. Než si to Amelia stačí uvědomit, je přenesena do mrazivého světa ze stránek deníku. Noah si přeje mít někoho, kdo by mu pomohl postarat se o bezpečí ztraceného vlčete. Pak se jednoho dne záhadně objeví Amelia. Dokážou společně najít v ledové divočině vlčkovu matku? (alza.sk)

Podobné produkty ako Vánoční příběhy: Stopa (978-80-264-3328-6)

Hlášky ze základky (978-80-264-3948-6)

Hlášky ze základky (978-80-264-3948-6)
Detail

Elektronická kniha - autor Anna Lukešová, 80 stran, česky Ve škole rozhodně není nuda! Hlášky ze základky vykouzlí úsměv na tváři všem žákům, studentům, ale i dospělým, které škola zajímá, tedy učitelům, školníkům, kuchařkám, družinářkám a také rodičům. Kdo z nich se nepobaví nad přeřeky vystrašených žáčků při zkoušení, nad zkomolenými sděleními přepracovaných učitelů, nad nástrahami, které žákům i učitelům přinesla online výuka, nad krkolomně formulovanými poznámkami v žákovské knížce? (alza.sk)

Podobné produkty ako Hlášky ze základky (978-80-264-3948-6)

Protančit se životem (978-80-264-3894-6)

Protančit se životem (978-80-264-3894-6)
Detail

Elektronická kniha - autor Zdeněk Chlopčík, 224 stran, česky Obávaný porotce televizní show upřímně o svých životních výhrách i ztrátách. Tento otevřený rozhovor vám představí Zdeňka Chlopčíka nejen jako tanečního mistra a přísného porotce fenoménu StarDance, ale i jako milujícího tátu a manžela, galantního společníka, muže s vášní pro život a tanec či oblíbeného souseda a kamaráda. Jako člověka, který dělá i chyby a umí si je přiznat. Scházet nebude jeho profesionální pohled na současný tanec a nahlédnutí do zákulisí oblíbené televizní soutěže. Na pár otázek odpoví novinářce Viole Kučerové také Zdeňkovy tři děti a jeho manželka Brigita. (alza.sk)

Podobné produkty ako Protančit se životem (978-80-264-3894-6)

Záhada Kvílející čarodějnice (978-80-264-4149-6)

Záhada Kvílející čarodějnice (978-80-264-4149-6)
Detail

Elektronická kniha - Mluvící kočka, magie a Kvíjecí čarodějnice… To je záruka velkého dobrodružství. - autor kolektiv a Více autorů, 336 stran, česky MAGIe se nikdy nesmí zneužívat. . . Raven Kouzelná si je vědoma toho, že existují přísná pravidla pro kouzlení na veřejnosti. Když ve škole v městečku Twinhills začne docházet k podivným událostem, které vyvrcholí vraždou pana Okurčáka, napadne ji, že její rodina nemusí být v širokém okolí jediná, která má kouzelné schopnosti. S pomocí amatérského detektiva Mortiho a mluvící kočky Černostínky se pustí do pátrání, kdo za neblahými událostmi stojí. Má v tom přece jenom pařáty Kvílející čarodějnice, o které kolují na škole povídačky, nebo se tu děje něco mnohem závažnějšího? (alza.sk)

Podobné produkty ako Záhada Kvílející čarodějnice (978-80-264-4149-6)

Receptíky pro kuchtíky (978-80-264-0390-6)

Receptíky pro kuchtíky (978-80-264-0390-6)
Detail

Elektronická kniha - autor Pavla Šmikmátorová, 64 stran, česky Tato kuchařská kniha plná barevných fotografií, vtipných ilustrací a napínavých komiksů je určena všem dětem, které se zajímají o kuchařské umění a chtěly by svým kamarádům, rodičům nebo prarodičům připravit zajímavé pohoštění. Ještě než se však pustí do přípravy pokrmů tradičních, mohou si nejdříve s naší knihou vyzkoušet jídla méně náročná, ale zato originální, hravá a hlavně chutná.Recepty, které v knize naleznete, zahrnují jak pokrmy SLANÉ (chlebíčky, jednohubky, saláty, obložené mísy apod.), tak i SLADKOSTI (cukroví, poháry, dortíky, lívance apod.) a NÁPOJE. Provedení těchto známých pochutin vás však zaručeně překvapí. Už jste někdy jedli obložený rohlík v podobě veslice se čtyřčlennou vaječnou posádkou, pochutnávali si na sladkém sushi nebo pili zaručeně krvavý upíří drink?Jednotlivé recepty jsou navíc rozděleny do čtyř kapitol podle typů konkrétních oslav a pravidelných svátků, takže se... (alza.sk)

Podobné produkty ako Receptíky pro kuchtíky (978-80-264-0390-6)

Mops mořskou vílou (978-80-264-3609-6)

Mops mořskou vílou (978-80-264-3609-6)
Detail

Elektronická kniha - ze série Mops Peggy, autor Bella Swift, 152 stran, česky Peggy se na letní dovolenou chystá, legrace to bude jistá. Rodina Peggy se rozhodne strávit letní týden u moře. Těší se na tu nejlepší dovolenou, na které kdy byli. Chloe z celého srdce doufá, že zahlédne mořskou vílu, ale na pláži po ní není ani vidu ani slechu. Mopsík nechce, aby Chloe byla zklamaná, a tak se pouští do další akce. Rozhodne se stát mořskou vílou... Podaří se Peggy stát se mořskou vílou? (alza.sk)

Podobné produkty ako Mops mořskou vílou (978-80-264-3609-6)

Kreslení pro Brawlstarsáky (978-80-264-4488-6)

Kreslení pro Brawlstarsáky (978-80-264-4488-6)
Detail

Elektronická kniha - autor Michaela Bystrá, 96 stran, česky Tak hraní Brawl Stars na mobilu nebo tabletu by ti šlo, ale co si zkusit nejznámější brawlery třeba taky nakreslit? Neboj, není to žádná věda a díky téhle úžasné výtvarné knize se v 6 jednoduchých krocích naučíš tvořit fakt cool brawko obrázky! Navíc se o jednotlivých „postavách“ dozvíš také spoustu zajímavostí a užiješ si hodně legrace! (alza.sk)

Podobné produkty ako Kreslení pro Brawlstarsáky (978-80-264-4488-6)

Heartland: Po bouři (978-80-264-3568-6)

Heartland: Po bouři (978-80-264-3568-6)
Detail

Elektronická kniha - ze série Heartland, autor Lauren Brookeová, 176 stran, česky Koňská farma Heartland, ukrytá v kopcích Virginie, je jedinečným místem, kde se hojí jizvy minulosti a týraní a vystrašení koně se zde učí znovu důvěřovat lidem. Amy od té bouřlivé noci, která jí navždy změnila život, Sparťana neviděla. Traumatizovaný hřebec přijíždí na Heartland, jenže to není tentýž kůň jako dřív. Je plný nenávisti a strachu z nehody, kterou si spojuje s Amy. Pokaždé, když ji vidí, výhružně na ni cení zuby a staví se na zadní. Amy má své vlastní problémy a rány, které se musí zahojit, a zdá se, že je ta poslední, která by Sparťanovi mohla pomoci. Ale možná je právě tou jedinou, která by to mohla dokázat. (alza.sk)

Podobné produkty ako Heartland: Po bouři (978-80-264-3568-6)

Abeceda karetních her (978-80-264-3513-6)

Abeceda karetních her (978-80-264-3513-6)
Detail

Elektronická kniha - autor Matěj Baťha, 160 stran, česky Naučte se ty nejlepší karetní hry z celého světa. Vybrat si můžete od těch jednodušších až po ty složitější. Kromě nám známého mariáše se můžete s přáteli či s rodinou pustit do Pitty Pat populární v Belize, hry se strašidelným názvem Drákula, jednoduché zdvihové hry Mizerka pocházející z Polska, maďarské NLK nebo do karetní hry Omi, která patří k oblíbeným hrám na Srí Lance. A že nemáte parťáka na hru? Nevadí! Nalistujte si kapitolu Pasiáns aneb Když není s kým hrát a ukraťte si dlouhou chvíli karetní hrou pro jednoho. Přejeme hodně štěstí ve hře. (alza.sk)

Podobné produkty ako Abeceda karetních her (978-80-264-3513-6)

Můj syn feťák (978-80-264-3753-6)

Můj syn feťák (978-80-264-3753-6)
Detail

Elektronická kniha - autor Eva Hacalová, 264 stran, česky Uprostřed rodiny, kterou zasáhly drogy. Skutečný příběh jedné závislosti. Mluvíte se svými dětmi o drogách? Myslíte si, že vás se tahle problematika týkat nemůže? Svoje zlatíčka jste přece vychovali dobře. Monika Kolářová si to taky myslela. Věřila, že její syn je bezproblémový kluk, kterému se v životě bude dařit. Až do chvíle, kdy se předávkoval neznámou látkou. Autentické zápisky matky a syna spolu se záznamy z terapeutických deníků ukazují nepříjemnou skutečnost v celé nahotě – závislost jednoho vždy zasáhne celou rodinu. (alza.sk)

Podobné produkty ako Můj syn feťák (978-80-264-3753-6)

Skryté životní cykly (978-80-264-3625-6)

Skryté životní cykly (978-80-264-3625-6)
Detail

Elektronická kniha - autor Petra Nel Smolová, 200 stran, česky Ať hvězdy ozáří cestu k vašemu štěstí Nechte se provést těmi nejdůležitějšími planetárními cykly, zjistěte, jak každá z planet ovlivňuje váš duševní vývoj a vaši životní cestu. Přečtěte si i to, proč jste se narodili v určitém znamení a jak vám vaše sluneční znamení pomůže překročit trápení a rozzářit život. (alza.sk)

Podobné produkty ako Skryté životní cykly (978-80-264-3625-6)

Kolem světa žigulem (978-80-264-4574-6)

Kolem světa žigulem (978-80-264-4574-6)
Detail

Elektronická kniha - autor Filip Vogel, 296 stran, česky „V celém Rusku se nenašli dva blázni, kteří by s kopějkou objeli svět, a v Česku se našli dva vcelku normální lidi, kteří vyrazili,“ řekl jeden z manažerů ruské legendární automobilky AvtoVAZ. Tato kniha je tedy o dvou vcelku normálních lidech, kteří se rozhodli objet svět starou Ladou 2101 – žigulíkem, v Rusku nazývaném kopějka. Po hektických přípravách a zprovoznění 42 let starého a téměř nepojízdného auta, vyrazili na desetiměsíční cestu přes Asii, Severní, Střední a Jižní Ameriku, aby se po deseti měsících opět dostali na svůj startovní bod, a to do rodné vesnice v podhůří Orlických hor. Výběr auta skýtal mnoho překvapení v kladném, ale i záporném slova smyslu. Žigulík sbíral obrovskou pozornost po celém světě. V Asii lidé předpovídali autu poruchy a dobrodruhům smrt, v Americe se ptali, jestli je... (alza.sk)

Podobné produkty ako Kolem světa žigulem (978-80-264-4574-6)

Holka ze sekáče (978-80-264-2792-6)

Holka ze sekáče (978-80-264-2792-6)
Detail

Elektronická kniha - autor Tereza Kratochvílová, 200 stran, česky Už v břiše jsem věděla, že něco není v pořádku. Nejsem žádná holka, která prodává oblečení v second handu. Jsem holka, kterou vlastní mamka nechala napospas v porodnici. Rozhodla jsem se vyprávět svůj příběh o tom, jaký to je být adoptovaným dítětem, teenagerem bez biologických rodičů a dospělým, co se s tím vším musí nějak vyrovnat. Píšu o hledání vlastní identity a kořenů. Odkrývám prekérní situace, s nimiž se adoptovaní setkávají. Jsem sice holka z druhý ruky, ale taky originál a strůjce vlastního života. (alza.sk)

Podobné produkty ako Holka ze sekáče (978-80-264-2792-6)
Nejvýznamnější varhany České republiky (978-80-264-2859-6), Orchideje České republiky (978-80-264-2557-1), Bylinky české zahrádky (978-80-264-1517-6), Magická místa České republiky (978-80-736-2943-4), Obojživelníci a plazi České republiky (978-80-247-2509-3), Putování za betlémy České republiky (978-80-247-5063-7), České pohádky pro malé děti (978-80-264-2817-6), Energetická bezpečnost České republiky (9788024631066), Zákon o Policii České republiky (č. 273/2008 Sb.) - Komentář (978-80-759-8193-6), České klenoty UNESCO (978-80-264-1862-7), České bezlepkové pečení (978-80-264-0122-3), Auta první republiky (978-80-271-0466-6), České trolejbusy (978-80-247-5552-6), Role velkých senátů v rozhodování vrcholných soudů České republiky (978-80-759-8456-2), Paleo strava pro české jedlíky (978-80-264-0666-2), Polistopad (978-80-264-4545-6), Bezejmenní (978-80-264-2789-6), Sushi (978-80-264-2776-6), Domů (978-80-264-3274-6), Zůstaň (978-80-264-4219-6), Potom (978-80-264-3191-6), České zpívající filmy (978-80-722-9235-6), Historické vědomí obyvatel České republiky perspektivou sociologického výzkumu (9788024627250), Čtvrtstoletí republiky (978-80-259-0975-1), Terapie těstem (978-80-264-4433-6), Balkán, bejby! (978-80-264-2705-6), Hokej - anatomie (978-80-264-3018-6), Královské pohádky (978-80-264-1278-6), První vlna (978-80-264-3021-6), Dívka odnikud (978-80-264-2073-6)