Novinky v gastroenterologii a hepatologii ii (978-80-271-0318-8)

Produkt Novinky v gastroenterologii a hepatologii ii (978-80-271-0318-8) sme našli 50+x, pokiaľ to nie je to čo hľadáte, skúste frázu Novinky v gastroenterologii a hepatologii ii (978-80-271-0318-8) upraviť a produkt hľadať znova.

Novinky v gastroenterologii a hepatologii II (978-80-271-0318-8)

Novinky v gastroenterologii a hepatologii II (978-80-271-0318-8)
Detail

Elektronická kniha - autor Julius Špičák, 320 stran Kniha je průřezem nejvýznamnějších novinek v daném oboru. Jednotlivé příspěvky se týkají miniinvazivní léčby akutní pankreatitidy, screeningu kolorektálního karcinomu, screeningu karcinomu pankreatu, endoskopické léčby chorob jícnu, cholangiocelulárního karcinomu, transplantace jater, transplantace střeva, fekální transplantace, střevního mikrobiotu, endoskopické léčby chorob jícnu, technologických novinek v endoskopii, alkoholické hepatitidy, léčby hepatitidy C a nealkoholické steatohepatitidy, cholangiokarcinomu, elastografie, genetiky v hepatologii a novinek v biologické léčbě nespecifických střevních zánětů.Kniha seznamuje s oblastmi, které se mimořádně dynamicky vyvíjejí a jejichž přehledné a aktuální zpracování v našem písemnictví většinou chybí. Autory jednotlivých kapitol jsou fundovaní odborníci, kteří se jednotlivými tématy zabývají jak v klinické praxi, tak i... (alza.sk)

Podobné produkty ako Novinky v gastroenterologii a hepatologii II (978-80-271-0318-8) , Novinky v gastroenterologii a hepatologii ii (978-80-271-0318-8)

Novinky v gastroenterologii a hepatologii III (978-80-271-3374-1)

Novinky v gastroenterologii a hepatologii III (978-80-271-3374-1)
Detail

Elektronická kniha - ze série Novinky v gastroenterologii a hepatologii, autor Julius Špičák, 208 stran, česky Kniha představuje průřez nejvýznamnějšími novinkami v daném oboru. Jsou v ní zpracována témata jako bariatrická a bariatricko-metabolická endoskopie, umělá inteligence v gastrointestinální endoskopii, endosonograficky navigované drenáže a anastomózy v gastrointestinálním traktu, diagnostika biliární stenózy, novinky v endoskopické léčbě achalázie jícnu, endoskopicky navigovaná aspirační biopsie a mnohá další. Vysoce odbornou publikaci našich předních odborníků jistě uvítají všichni gastroenterologové, hepatologové, ale i internisté, lékaři oddělení zobrazovacích metod a břišní chirurgové. Celobarevná kniha je jako vždy doplněna bohatou obrazovou dokumentací. (alza.sk)

Podobné produkty ako Novinky v gastroenterologii a hepatologii III (978-80-271-3374-1) , Novinky v gastroenterologii a hepatologii (978-80-247-1783-8)

Novinky v gastroenterologii a hepatologii (978-80-247-1783-8)

Novinky v gastroenterologii a hepatologii (978-80-247-1783-8)
Detail

E-kniha - autor Julius Špičák, kolektiv a, 444 stran Kniha podává podrobný přehled zásadních novinek v daném oboru od základní teorie až po chirurgickou léčbu. Zamýšleným specifikem publikace je značná podrobnost, aktuálnost a důraz na vědecký přístup. Jedná se proto o publikaci vysoce odbornou. Některá z témat dosud nebyla v našich zemích domácími autory systematicky a podrobně zpracována. Takovými tématy jsou například: Genetika alkoholického poškození jater, Kapslová endoskopie, Mukosektomie, Výběr na čekací listinu transplantace jater a Cystická onemocnění pankreatu. Autorský kolektiv je složen z odborníků mladší a střední generace, kteří mají s danou problematikou velkou osobní a prezentační zkušenost. Kniha je určena všem gastroenterologům, hepatologům, všeobecným internistům a chirurgům. (alza.sk)

Podobné produkty ako Novinky v gastroenterologii a hepatologii (978-80-247-1783-8) , Novinky v gastroenterologii a hepatologii iii (978-80-271-3374-1)

Praha neznámá II (978-80-271-0417-8)

Praha neznámá II (978-80-271-0417-8)
Detail

Elektronická kniha - ze série Praha neznámá, autor Petr Ryska, 232 stran, česky V druhém díle Prahy neznámé nás autor zavede do dalších méně známých pražských čtvrtí. Nejprve navštívíme Tichou Šárku, abychom prozkoumali zdejší usedlosti, mlýny a vily. Zavítáme také do Starých Střešovic, jež jsou se svými slepenci z domků, průchodů a schodišť skutečnou raritou mezi pražskými lokalitami. Chtěli byste vidět trampskou osadu a zůstat přitom v Praze? Při procházkách kolem Berounky jich zde najdete hned několik. Naší poslední zastávkou pak budou rybníky v okolí Dubče. Knihu lze použít jako průvodce přímo během vycházky, nebo jako virtuálního průvodce z pohodlí domova. (alza.sk)

Podobné produkty ako Praha neznámá II (978-80-271-0417-8) , Farmakoterapie v gastroenterologii (978-80-726-2929-9)

Po stopách Přemysla Otakara II. (978-80-271-3812-8)

Po stopách Přemysla Otakara II. (978-80-271-3812-8)
Detail

Elektronická kniha - autor Blanka Rozkošná, 152 stran, česky Vydejte se s námi do jižních Čech na putování časem i krajinou ve stopách krále železného a zlatého, otce měst. Poznávejte s námi krásy nejen měst, ale také hradů a jediného dochovaného kláštera založeného Přemyslem Otakarem II. Uvidíte místa a stavby, která viděl nebo mohl vidět jejich zakladatel, byť v jiné podobě, než jak je známe dnes. (alza.sk)

Podobné produkty ako Po stopách Přemysla Otakara II. (978-80-271-3812-8) , Praha neznámá ii (978-80-271-0417-8)

Ošetřovatelství v chirurgii II (978-80-271-1718-5)

Ošetřovatelství v chirurgii II (978-80-271-1718-5)
Detail

Elektronická kniha - autor Lenka Slezáková, 336 stran, česky Druhé vydání úspěšné učebnice ošetřovatelství, zaměřené na chirurgickou problematiku. Patří do skupiny učebnic pro klinické obory. Po prostudování publikace budou studenti připraveni na splnění studijních požadavků v tomto předmětu. Zaměřuje se na ošetřování nemocného z pohledu sestry, s využitím ošetřovatelského procesu a jeho jednotlivých fází. Zahrnuje například problematiku traumatologie, kardiochirurgie, chirurgie krku, hrudníku, štítné žlázy, prsu, skeletu a končetin, břicha, urologie, ortopedie, transplantologie, neurochirurgie a onkologie. Kniha navazuje na Ošetřovatelství v chirurgii I, 2. vydání a společně tvoří moderní soubor učebnic pro tento předmět. (alza.sk)

Podobné produkty ako Ošetřovatelství v chirurgii II (978-80-271-1718-5) , Ponahľaj sa a medituj (978-80-737-0318-9)

Ošetřovatelský proces v chirurgii II (978-80-271-3514-1)

Ošetřovatelský proces v chirurgii II (978-80-271-3514-1)
Detail

Elektronická kniha Kniha představuje moderně a prakticky zpracovanou publikaci poskytující náhled do ošetřovatelství v chirurgii a do péče o pacienta po operačních výkonech v ortopedii, traumatologii a gynekologii. Zahrnuje vyšetření pacienta, ošetřovatelskou péči v perioperačním období a možné pooperační komplikace. Ve speciální části je hlavní doménou praktické uplatnění ošetřovatelského procesu u vybraných lékařských diagnóz v různých oblastech chirurgie. Popsaná je miniinvazivní chirurgie a roboticky asistovaná chirurgie – v dnešní době velmi progresivní metoda. Hlavním benefitem je vzájemné propojení více částí ošetřovatelského procesu – posuzování, diagnostika a plánování ošetřovatelské péče u vybraných chirurgických onemocnění. Kniha je určena především pregraduálním studentům ošetřovatelství, avšak některé její části mohou výrazně přispět k rozšíření poznatků sester v dalším vzdělávání. Cílem autorů bylo přiblížit čtenáři informace... (alza.sk)

Podobné produkty ako Ošetřovatelský proces v chirurgii II (978-80-271-3514-1) , Novinky v digestivní endoskopii (978-80-247-5283-9)

Farmakoterapie v gastroenterologii (978-80-726-2929-9)

Farmakoterapie v gastroenterologii (978-80-726-2929-9)
Detail

E-kniha - autor Petr Dítě, 262 stran Farmakoterapie patří v medicíně stále mezi tzv. ars medici. V posledních letech jsme svědky zavádění a využívání nových diagnostických metod v gastroenterologické praxi. Tyto nové metody umožňují často nejen upřesnit diagnózu řady chorob, ale následně také volit efektivní a přitom cílené farmakoterapeutické přístupy. V gastroenterologii má farmakoterapie mezi léčebnými metodami zásadní podíl. Proto vznikla i potřeba zpracovat farmakoterapeutické principy jak u chorob obecně známých, tak u stavů v gastroenterologické praxi méně častých, jako jsou některé nemoci pankreatu nebo neuroendokrinní nádory. Monografie je výběrem některých okruhů farmakologické léčby v gastroenterologii a je určena gastroenterologům, internistům, geriatrům i praktickým lékařům. (alza.sk)

Podobné produkty ako Farmakoterapie v gastroenterologii (978-80-726-2929-9) , Rododendron (978-80-765-0318-2)

Vozidla a tratě úzkorozchodných elektrických drah v ČR a SR (978-80-271-3119-8)

Vozidla a tratě úzkorozchodných elektrických drah v ČR a SR (978-80-271-3119-8)
Detail

Elektronická kniha - autor Martin Harák, 192 stran, česky Věděli jste, že na území bývalého Československa se dochoval jen jediný městský úzkorozchodný tramvajový provoz (v Bratislavě) a že v Česku stále fungují dvě tratě kolejových lanových drah (v Karlových Varech)? Nová kniha renomovaného autora shrnuje osudy všech úzkorozchodných provozů s elektrickým pohonem na území České a Slovenské republiky, o nichž je možné dohledat informace. Jedná se jak o regionální malodráhy a městské tramvajové provozy, tak o dráhy železničního charakteru v průmyslu a lesnictví (všechny průmyslové dráhy v obou částech bývalého společného státu však bohužel do jedné zanikly). Hlavní pozornost se soustředí především na elektrická hnací vozidla, přívěsné vozy pro osobní a nákladní dopravu jsou zmíněny jen okrajově. Výklad je doplněn unikátními a mnohdy dosud nepublikovanými fotografiemi, tabulkami s technickými údaji, nákresy vozů a mapami některých... (alza.sk)

Podobné produkty ako Vozidla a tratě úzkorozchodných elektrických drah v ČR a SR (978-80-271-3119-8) , Po stopách přemysla otakara ii. (978-80-271-3812-8)

Muzikoterapie v praxi (978-80-271-1791-8)

Muzikoterapie v praxi (978-80-271-1791-8)
Detail

Elektronická kniha - autor Markéta Gerlichová, 168 stran, česky Kniha je určena všem zájemcům o obor muzikoterapie, tedy odborníkům i laikům. Kromě samotných muzikoterapeutů využijí poznatky z knihy jak lékaři a zdravotní sestry, tak především fyzioterapeuti, ergoterapeuti, logopedi i další terapeutické obory. Z oboru školství se mohou knihou inspirovat učitelé hudební výchovy, ale také speciální pedagogové či učitelé ZU a, také ti, kteří řeší se svými žáky obtížné výchovné problémy. Specialisté z oboru sociální práce mohou poznatky z knihy využít při aktivizaci osob sociálně či zdravotně znevýhodněných. Publikace také může oslovit rodiče při výchově dětí, osoby v těžkých životních situacích či ty, jež chtějí na svém seberozvoji pracovat právě formou muzikoterapie. Publikace srozumitelně představuje muzikoterapii z různých úhlů jejího užití v praxi. Jádrem knihy jsou konkrétní příběhy osob, které prošly muzikoterapií z různých důvodů, v nejrůznějším... (alza.sk)

Podobné produkty ako Muzikoterapie v praxi (978-80-271-1791-8) , Ošetřovatelství v chirurgii ii (978-80-271-1718-5)

Zimní škola v přírodě (978-80-271-0136-8)

Zimní škola v přírodě (978-80-271-0136-8)
Detail

Elektronická kniha - autor Zuzana Pospíšilová, 80 stran Takové dobrodružství na horách nikdo nečekal! Kromě lyžování a sáňkování děti na zimní škole v přírodě zaměstnají i záhady – sáňky jezdící samy po svahu a obrovské stopy v čerstvě napadlém sněhu, které se dělají samy od sebe. Komu asi patří? (alza.sk)

Podobné produkty ako Zimní škola v přírodě (978-80-271-0136-8) , Dph a účtování (978-80-271-0798-8)

Zákoník práce v praxi (978-80-271-3094-8)

Zákoník práce v praxi (978-80-271-3094-8)
Detail

Elektronická kniha - autor Jakub Tomšej, 200 stran, česky Publikace, která zahrnuje všechny novely zákoníku práce k 1. 1. 2021, čtenářsky atraktivním způsobem shrnuje základy právní úpravy pracovně-právních vztahů s důrazem na vznik, změny a zánik pracovního poměru a související otázky. Třetí vydání publikace zohledňuje změny legislativy v roce 2020. Čtivým, srozumitelným způsobem shrnuje základní informace o aktuální legislativě, včetně odkazů na nejnovější změny i soudní rozhodnutí, poskytuje odpovědi na často kladené otázky a přibližuje celé téma pomocí praktických příkladů. Hlavní výhodou publikace je její čtivost a přehlednost pro čtenáře, který není právníkem. Výklad obsažený v publikaci jde nad rámec opakování zákonné úpravy a poskytuje čtenáři jasné řešení konkrétních praktických problémů. Samozřejmostí jsou i vzory nejčastějších pracovněprávních dokumentů. (alza.sk)

Podobné produkty ako Zákoník práce v praxi (978-80-271-3094-8) , Břetislav a jitka (978-80-271-0363-8)

Na výletě v raketě (978-80-271-1212-8)

Na výletě v raketě (978-80-271-1212-8)
Detail

Elektronická kniha - autor Dagmar Medzvecová, 72 stran, česky Čeká vás čtení plné napětí i legrace. Vše začalo obyčejným přáním tří nerozlučných kamarádů, skřítků Zkoumala, Svítila a Čmárala, kteří milují vesmír a rádi by se do něj vypravili. Pak jim jednou padající hvězda daruje kouzelnou raketu a jejich přání splní. Vydejte se s malými výletníčky na dobrodružné výpravy, prozkoumejte s nimi všechny planety Sluneční soustavy a poznejte i jejich obyvatele Jupiteránky, Marsíky, Saturníky, Neptuňáky nebo Venušáky. Připoutejte se, letíme do vesmíru! (alza.sk)

Podobné produkty ako Na výletě v raketě (978-80-271-1212-8) , Češi a cizinci (978-80-271-1027-8)

Břetislav a Jitka (978-80-271-0363-8)

Břetislav a Jitka (978-80-271-0363-8)
Detail

Elektronická kniha - autor Veronika Válková, 176 stran, česky Dobrodružná kniha pro děti a neuvěřitelné tajemství z minulosti stařičké abatyšeÚtěk nekonečným lesem před hrůzu nahánějícím chlapíkem, ze kterého lezou červi, končí podvrtnutým kotníkem. Jako ve špatném filmu ovšem Báru v pravou chvíli zachrání rytíř a pomůže jí najít útočiště v klášteře. Ke svému zděšení však Bára zjišťuje, že jedna z urozených dívek, které tu jsou na vychování, má být unesena. Tomu je třeba za každou cenu zabránit! Bára postupně odhaluje neuvěřitelná tajemství z minulosti stařičké abatyše...Historička Veronika Válková ve svých knihách přenáší čtenáře do skutečné, reálné historie, kde spolu s Bárou zažívají napínavé chvilky, zároveň se toho ale také hodně dozvědí. (alza.sk)

Podobné produkty ako Břetislav a Jitka (978-80-271-0363-8) , Muzikoterapie v praxi (978-80-271-1791-8)

Češi a cizinci (978-80-271-1027-8)

Češi a cizinci (978-80-271-1027-8)
Detail

Elektronická kniha - autor Jan Hebnar, 160 stran, česky Pracujete v mezikulturních týmech? Obchodujete s cizinci? Nebo prostě jen chcete vědět, jak komunikovat s člověkem, který pochází z jiné kultury? Zjistit, jak mu něco vytknout a jak ho neurazit? Překonávat rozdíly, které mezi lidmi z odlišných kultur na pracovišti i mimo něj panují, není snadné. Určitě však můžeme pochopit, jak konflikty, které pocházejí z odlišné kultury, v níž byl daný člověk vychován, překonat. Autor na spoustě příkladů ukazuje, proč se lidé z různých koutů světa v pracovních kolektivech, při obchodních jednáních nebo na společenských akcích chovají různě. Zároveň nabízí čtenářům doporučení, jak s nimi co nejlépe jednat jako manažeři, kolegové nebo přátelé v práci i v životě. (alza.sk)

Podobné produkty ako Češi a cizinci (978-80-271-1027-8) , Ošetřovatelský proces v chirurgii ii (978-80-271-3514-1)

DPH a účtování (978-80-271-0798-8)

DPH a účtování (978-80-271-0798-8)
Detail

Elektronická kniha - autor František Louša, 168 stran, česky Osmé vydání zahrnuje změny platné od 1. 4. 2019. V ojedinělé publikaci je souhrnně vysvětlena poměrně složitá problematika přepravy uskutečňované při různých směrech přepravovaného zboží českými dopravci, dopravci z jiných členských států a zahraničními dopravci z tuzemska do jiných členských států EU a do zahraničí a opačně. Včetně služeb souvisejících s přepravou a služeb, které jsou přímo vázané na dovoz a vývoz. Zvláštní pozornost je věnována činnosti spedičních a logistických firem. Výklad v knize zahrnuje i služby, jejichž předmětem plnění jsou prostředky pro dopravu (např. opravy a pronájmy dopravních prostředků, podnikání autobazarů a práva a povinnosti dovozců a vývozců, kteří přepravu uskutečňují, nebo si ji obstarávají u jiných firem). V komplexně pojaté publikaci je výklad problematiky uplatňování DPH rozšířen o účtování s vysvětlením rozdílných přístupů v účetnictví a dle zákona o DPH... (alza.sk)

Podobné produkty ako DPH a účtování (978-80-271-0798-8) , Lucinka a zatoulané koťátko (978-80-271-2848-8)

Rudolf II. (978-80-271-0127-6)

Rudolf II. (978-80-271-0127-6)
Detail

Elektronická kniha - autor Veronika Válková, 160 stran Tentokrát atlas Báru přenese na dvůr císaře Svaté říše římské, českého, uherského a chorvatského krále a rakouského arcivévody Rudolfa II. Habsburského. Za jeho vlády v Praze s příchodem věhlasných alchymistů, umělců a astrologů vzkvétaly věda i umění. (alza.sk)

Podobné produkty ako Rudolf II. (978-80-271-0127-6) , Terka a bláznivá úča (978-80-271-2091-8)

Ošetřovatelství II (978-80-271-0889-3)

Ošetřovatelství II (978-80-271-0889-3)
Detail

Elektronická kniha - autor Ilona Plevová, 200 stran, česky 2. vydání české učebnice ošetřovatelství, v níž jsou soustředěny potřebné informace uceleně a v aktuálním znění. Na rozdíl od této knihy je většina knih na téma ošetřovatelství specifická svým zaměřením, tzn. věnují se pouze jedné nebo dvěma oblastem. Tato publikace zahrnuje všechna témata, která jsou nutná ke zvládnutí studijních požadavků – od historie ošetřovatelství až po role sester a jejich profesní organizace. Učebnice je určena pro studenty Bc. a Mgr. oboru všeobecná sestra, porodní asistentka a všeobecné lékařství a dále pro studenty zdravotnických oborů, kde je součástí studia předmět ošetřovatelství. (alza.sk)

Podobné produkty ako Ošetřovatelství II (978-80-271-0889-3) , Florentýna a kouzelná kniha (978-80-271-0673-8)

Novinky v digestivní endoskopii (978-80-247-5283-9)

Novinky v digestivní endoskopii (978-80-247-5283-9)
Detail

Elektronická kniha - autor Julius Špičák, 256 stran Vysoce odborná postgraduální publikace našich předních odborníků. Témata zahrnují technologické novinky a vývoj a použití endoskopie v základních klinických situacích. Kniha je díky vysoké domácí úrovni oboru srovnatelná se světovou špičkou. Detaily knihy: Autor: Julius Špičák Rok vydání: 2015 ISBN: 978-80-247-5283-9 Počet stran: 256 (alza.sk)

Podobné produkty ako Novinky v digestivní endoskopii (978-80-247-5283-9) , Bakalářská a diplomová práce (978-80-271-0079-8)

Co se děje v noci v lese (978-80-271-3726-8)

Co se děje v noci v lese (978-80-271-3726-8)
Detail

Elektronická kniha - autor Lachoutová Irena Ričlová, 72 stran, česky Když slunce zapadne a svět ztichne, většina lidí jde spát. To ale neplatí pro obyvatele lesa. Zvířátka, která se zrovna probouzejí. Les v noci je totiž plný života, možná trochu strašidelný, ale o to krásnější. To, co v křoví výhružně funí, je roztomilý ježek. Hrůzu nahánějící praskání suchých větví jsou kroky plaché srnky. A stín, který se mihne na obloze, je moudrá paní sova. Nevěříte? Vydejte se na čtyři výpravy a poznejte kouzelný svět lesa, který v noci ožívá… (alza.sk)

Podobné produkty ako Co se děje v noci v lese (978-80-271-3726-8) , Zimní škola v přírodě (978-80-271-0136-8)

Frajer Ferda - Kravál v kanále (978-80-271-2525-8)

Frajer Ferda - Kravál v kanále (978-80-271-2525-8)
Detail

Elektronická kniha - autor Antje Szillat, 144 stran, česky Největší frajer ve městě, skunk Ferda, je zpět. A tentokrát se naplno projeví jeho nový talent – Ferda je totiž originální hráč na bicí! Avšak v ulici se děje něco velmi podezřelého. Beze stopy se začnou ztrácet zvířata, zmizí dokonce i jeho elegantní sekretářka, lasička Cecilka. Může za to snad prohnaný kocour Rupert a jeho partička? Nebo snad kuchař Bob? Ještě že jsou tu superdektivové Ferda a Tonda! Čeká je strastiplná cesta do podzemního kanálu a napínavé pátrání. Podaří se jim nakonec odhalit viníka? (alza.sk)

Podobné produkty ako Frajer Ferda - Kravál v kanále (978-80-271-2525-8) , Zákoník práce v praxi (978-80-271-3094-8)

První kroky v manažerské pozici (978-80-271-2893-8)

První kroky v manažerské pozici (978-80-271-2893-8)
Detail

Elektronická kniha - autor Julie Zhuo, 232 stran, česky Dobrým manažerem se člověk nerodí, dobrým manažerem se člověk stává! Získali jste svou první vedoucí pozici? Obáváte se prvních překážek a neúspěchů? Autorka této knihy vám nabízí spoustu rad a tipů, které vám pomohou při řízení týmu i sebe samých. Dozvíte se, jak lidi motivovat, jak si poradit s problémovými zaměstnanci, jak vybírat nové podřízené pracovníky i jak přistupovat k propouštění, jak si organizovat svůj čas, plánovat porady nebo poskytovat zpětnou vazbu. Pomůže vám také posílit etiku v týmu a vytvořit příjemnou atmosféru. Kniha je určena nejen pro začínající manažery, ale také pro technické pracovníky, obchodníky a své uplatnění najde také u start-upů a menších týmů. (alza.sk)

Podobné produkty ako První kroky v manažerské pozici (978-80-271-2893-8) , Na výletě v raketě (978-80-271-1212-8)

Terka a bláznivá úča (978-80-271-2091-8)

Terka a bláznivá úča (978-80-271-2091-8)
Detail

Elektronická kniha - autor Oldřiška Ciprová, 120 stran, česky Terezka nesnáší školu. Patří prostě k těm dětem, které do školy zrovna moc rády nechodí. Člověk aby jenom seděl, byl tiše, mluvil jenom když se to po něm chce a vůbec dělal věci, které ho moc nebaví. A když chce konečně něco říct, aby se ještě hlásil! A do toho přijde do třídy nová učitelka. Je plná energie a hýří všelijakými nápady. Taková otrava! Terka k ní okamžitě zaujme nepřátelský postoj a rozhodne se novou úču svými fórky ze školy vyštvat. Jestli se jí to podaří, to nebude záviset jen na důmyslnosti Terčiných vtípků, ale i na odolnosti a povaze nové učitelky. (alza.sk)

Podobné produkty ako Terka a bláznivá úča (978-80-271-2091-8) , Ošetřovatelství v chirurgii ii (978-80-247-3130-8)

Florentýna a kouzelná kniha (978-80-271-0673-8)

Florentýna a kouzelná kniha (978-80-271-0673-8)
Detail

Elektronická kniha - autor Iva Gecková, 208 stran Představte si, že vstoupíte do příběhu své oblíbené knížky a fantazie a realita splynou. Florentýně se něco podobného přihodí. Ve starobylém knihkupectví se začte do knihy, která jí vrátí štěstí. Však bylo načase! Po smrti maminky Florentýna nemůže uvěřit, že za temnými mraky svého smutku ještě někdy uvidí slunce. (alza.sk)

Podobné produkty ako Florentýna a kouzelná kniha (978-80-271-0673-8) , Vozidla a tratě úzkorozchodných elektrických drah v čr a sr (978-80-271-3119-8)

Bakalářská a diplomová práce (978-80-271-0079-8)

Bakalářská a diplomová práce (978-80-271-0079-8)
Detail

Elektronická kniha - autor Jana Kapounová, Pavel Kapoun, 136 stran Usnadněte si nelehký úkol, kterým je napsání bakalářské nebo diplomové práce! Vytvořit dobrou vysokoškolskou kvalifikační práci není snadné; je třeba dodržet stanovená pravidla, kterých není málo. Kniha vás přehlednou a návodnou formou provede tímto náročným procesem. (alza.sk)

Podobné produkty ako Bakalářská a diplomová práce (978-80-271-0079-8) , Ošetřovatelství ii (978-80-271-0889-3)

Lucinka a zatoulané koťátko (978-80-271-2848-8)

Lucinka a zatoulané koťátko (978-80-271-2848-8)
Detail

Elektronická kniha - autor Anne Boothová, 160 stran, česky Lucinka tráví vánoční svátky s rodinou a přáteli v pronajatém domě. Potká tam zvědavé a roztomilé malé koťátko jménem Hvězdička. Všude panuje vánoční nálada, náhle začíná dokonce sněžit a všichni se radují. Shodou nešťastných náhod se Lucinka s Hvězdičkou ocitají ve sněhové bouři a musí čelit velkému nebezpečí. Jejich jedinou nadějí na záchranu je Lucinčino kouzelné sněžítko. Pomůže jim? (alza.sk)

Podobné produkty ako Lucinka a zatoulané koťátko (978-80-271-2848-8) , Rudolf ii. (978-80-271-0127-6)

Umění fermentace II. (978-80-271-0315-7)

Umění fermentace II. (978-80-271-0315-7)
Detail

Elektronická kniha - ze série Umění fermentace, autor Sandor Ellix Katz, 342 stran, česky Rádi bychom Vám představili dvojdílné Umění fermentace. Jedná se nejobsáhlejší knihu o fermentaci, co kdy vyšla, psanou opět autorovým neodolatelným způsobem. Pokud jste fanoušci fermentace nebo se o tomto oboru chcete více dozvědět, něco si doma nakvasit, vybavit si kuchyň, osvojit si opravdu jednoduché postupy, až detektivně si počíst o světě přátelských mikrobů prospívajících našemu lidskému zdraví, kulinářsky pocestovat po celém světě a stát se expertem v přípravě kvašených potravin od kváskového chleba přes zeleninu po rozličné alkoholy, tahle kniha vás nesmí minout! Kvůli rozsahu jsme se rozhodli titul Umění fermentace pro české vydání rozdělit na dvě samostatné knihy: Umění přírodní fermentace, díl první obsahuje kapitoly věnované postupům a vybavení, nakládané zelenině a kimči, domácím jogurtům, kefírům a sýrům, kysaným nápojům, medovinám, vínům a ciderům. Umění... (alza.sk)

Podobné produkty ako Umění fermentace II. (978-80-271-0315-7) , Kameny (978-80-271-3416-8)

Vyřezávání dřeva s dětmi v přírodě (978-80-271-2918-8)

Vyřezávání dřeva s dětmi v přírodě (978-80-271-2918-8)
Detail

Elektronická kniha - autor Richard Irvine, 152 stran, česky Dny strávené s dětmi v přírodě budou mnohem záživnější, když je ještě obohatíte a děti zabavíte nějakou činností – třeba vyřezáváním dřeva. Prozkoumejte s dětmi les, naučte je něco nového o stromech kolem sebe a užijte si společné odpoledne třeba při vyřezávání hudebních nástrojů – frkačky, bezové píšťalky, rytmických dřívek, anebo vtipných figurek, miniaturního nábytku, vábničky na kachny a dalších nápaditých předmětů. (alza.sk)

Podobné produkty ako Vyřezávání dřeva s dětmi v přírodě (978-80-271-2918-8) , Němčina (978-80-271-1717-8)

Opráski zhistorje svjeta II (978-80-271-0725-4)

Opráski zhistorje svjeta II (978-80-271-0725-4)
Detail

Elektronická kniha - autor jaz, 64 stran Rok se s rokem sešel a po velkém úspěchu prvních světových oprásků je tu druhý díl! Najdete v něm Ěžíška, Ajfouna i Fídela. Můžete se těšit na mizlitele, bořítele a hlavně na ŽEVLIČKU! ĎI, ĎI, ĎI, ĎI... Opráski sčeskí historje a Opráski zhistorje svjeta vznikají v Histrickým ústafu, kde tým historiků nepřetržitě bádá a pře se nad historickými událostmi českých, slovenských a i světových dějin. Výstupy jejich pilné práce můžete najít na sociálních sítích, ale i ve formě knih, kalendářů a historických map. Nově také můžete zakoupit karetní hru. (alza.sk)

Podobné produkty ako Opráski zhistorje svjeta II (978-80-271-0725-4) , Psychologie (978-80-271-0532-8)

Idiopatické střevní záněty II (978-80-271-3203-4)

Idiopatické střevní záněty II (978-80-271-3203-4)
Detail

Elektronická kniha - autor kolektiv a, 312 stran, česky Kniha shrnuje nejnovější mezioborové poznatky v diagnostice, diferenciální diagnostice, léčbě a klinickém výzkumu idiopatických střevních zánětů. Text doplňují vlastní klinické zkušenosti autorů, především s ohledem na unikátní soubor nemocných s Crohnovou nemocí a ulcerózní kolitidou léčených biologickou léčbou. Kniha navazuje na předchozí monografii profesora Milana Lukáše a kolektivu, je určena lékařům různých oborů, kteří se ve své praxi setkávají s pacienty s Crohnovou chorobou a ulcerózní kolitidou. Zařazeny jsou pouze zcela nové kapitoly, zpracované špičkovými autory. Samostatné kapitoly uvádějí novinky v diagnostických metodách, jako je výpočetní tomografie a magnetická rezonance, a v medikamentózní léčbě. Důležitá je otázka mezioborové spolupráce v diagnostice a léčbě mimostřevních projevů střevních zánětů postihujících pohybový aparát a oči. Samostatná kapitola se věnuje psychiatrické... (alza.sk)

Podobné produkty ako Idiopatické střevní záněty II (978-80-271-3203-4) , Mlýn (978-80-271-0884-8)

Štědrý bylinářův rok II (978-80-271-3645-2)

Štědrý bylinářův rok II (978-80-271-3645-2)
Detail

Elektronická kniha - ze série Štědrý bylinářův rok, autor Zuzana Švédová, 424 stran, česky Jsou místa na zemi, která jsou posvátná, jen si k nim dojít, nechat se jimi okouzlit. Rostou tu bylinky a ševelí vítr, jiskří prameny čistých studánek, svítí slunce a k odpočinku láká stín. Člověk se smí natáhnout do zelené trávy, zavřít oči a být chvíli sám pro sebe. Obklopen radostí, která se zhmotňuje v ptačím zpěvu i zvonici na kopci. Jsou taková místa, která nás učí, léčí, přivedou k sobě. Jako bychom zde uchopili celou svou podstatu, od základu narovnali, vyživili kořeny. Tak jako moudře činili též předkové, zapředeni do okamžiků plynoucího dne. Vydejme se společně bylinkovými stezkami, s košíkem plným voňavých léčivek, zadělejme na mast, hojivou tinkturu, uvařme z rána uzdravující sirup. Pomalu plyňme v područí přírody, neboť je moudrá, dávající, laskavá a pro nás. Naučme se opět číst v odkazech předků, pochopme zákony... (alza.sk)

Podobné produkty ako Štědrý bylinářův rok II (978-80-271-3645-2)

Ema a jednorožec - Zázračný lektvar (978-80-271-2059-8)

Ema a jednorožec - Zázračný lektvar (978-80-271-2059-8)
Detail

Elektronická kniha - autor Oldřiška Ciprová, 112 stran Ema není jen tak obyčejná dívka a nemá stejné starosti jako její vrstevnice. Je totiž Vyvolená a spolu s nádherným bájným jednorožcem Keirou zachraňují Říši snů. Teď musí Ema řešit další záhadu. Její maminka onemocněla, a i když všechny příznaky ukazují na obyčejnou chřipku, Ema díky napojení na Keiru a celou Říši snů moc dobře ví, že je za tím něco jiného. Je třeba najít lék, který mamince pomůže. Dokážou ji Ema s Keirou zachránit? (alza.sk)

Podobné produkty ako Ema a jednorožec - Zázračný lektvar (978-80-271-2059-8)

Základní chirurgické techniky a dovednosti (978-80-271-0334-8)

Základní chirurgické techniky a dovednosti (978-80-271-0334-8)
Detail

Elektronická kniha - autor Peter Ihnát, 152 stran Základní učebnice pro mediky a mladé lékaře začínající svou odbornou praxi v některém z chirurgických oborů. Publikaci ocení rovněž sestry specialistky. Jednoduchá, přehledná a mimořádně didaktická kniha je doplněna 70 barevnými originálními fotografiemi a schématy. Detaily knihy: Autor: Peter Ihnát Rok vydání: 2017 ISBN: 978-80-271-0334-8 Počet stran: 152 (alza.sk)

Podobné produkty ako Základní chirurgické techniky a dovednosti (978-80-271-0334-8)

Citronová vůně a jemné polibky (978-80-271-3445-8)

Citronová vůně a jemné polibky (978-80-271-3445-8)
Detail

Elektronická kniha - ze série Láska u Gardského jezera, autor Lotte Römerová, 240 stran, česky Konečně přišel velký den, na který Kim tak dlouho čekala. Roky byla milenkou ženatého šéfa a usilovně mu pomáhala dokončit významnou zakázku, aby už nebyl závislý na své ženě a mohl se rozvést. Pak ale na závěrečné prezentaci veřejně ohlásil radostnou novinku – jeho manželka je těhotná. Zklamaná Kim opustila svůj dosavadní život a se zlomeným srdcem odjela do malého hotýlku u Gardského jezera, aby vymyslela, co bude dělat dál. Může ale zůstat smutná, když slunce svítí, voda v jezeře jiskří jako drahokamy, kolem omamně voní oleandry a citroníky, žízeň zahnala čerstvě vymačkanou pomerančovou šťávou a na stole má skvělé kapučíno? Navíc potkala sportovního instruktora Lucu, kterého nedokáže dostat z hlavy… (alza.sk)

Podobné produkty ako Citronová vůně a jemné polibky (978-80-271-3445-8)

Bitcoin a jiné kryptopeníze budoucnosti (978-80-271-1043-8)

Bitcoin a jiné kryptopeníze budoucnosti (978-80-271-1043-8)
Detail

Elektronická kniha - Od začátku koronavirové krize vzniká rekordní množství peněz. Dolarů i korun. Lidé tak čím dál více zkoumají možné alternativy. Může se takovou alternativou stát Bitcoin? Třetí rozšířené vydání o historii, ekonomii a technologii kryptoměn. - autor Dominik Stroukal, 294 stran, česky Třetí rozšířené vydání. Historie, ekonomie a technologie kryptoměn. Od začátku koronavirové krize vzniká rekordní množství peněz. Dolarů i korun. Lidé tak čím dál více zkoumají možné alternativy. Může se takovou alternativou stát Bitcoin? Zatímco v čase prvního vydání této knihy byl Bitcoin vnímán jen jako zábava pro fanoušky, v čase druhého vydání už o něm minimálně slyšel téměř každý. Třetí vydání knihy vstupuje společně s Bitcoinem do doby, kdy se ukáže, jestli má potenciál stát se penězi budoucnosti. Krizi přežil, ale co dál?Lze Bitcoin považovat za spolehlivé digitální peníze? Jak se Bitcoiny vytvářejí? Kolik jich je a bude? Kde se dají koupit a jak se... (alza.sk)

Podobné produkty ako Bitcoin a jiné kryptopeníze budoucnosti (978-80-271-1043-8)

Ponahľaj sa a medituj (978-80-737-0318-9)

Ponahľaj sa a medituj (978-80-737-0318-9)
Detail

E-kniha – autor David Michie, 224 strán Kniha Ponáhľaj sa a medituj je praktické a zábavné čítanie, ktoré motivuje a uvádza do meditácie tých, ktorí s ňou nemajú žiadne skúsenosti. Hovorí jasne to, čo budhisti vedia už celé tisícročia, ale čo nám stále pripadá veľmi radikálne – ak budeme pracovať na svojej mysli, môžeme zmeniť svoj život. Doba, ktorú trávime odpočinkom a premýšľaním a meditáciou, totiž prospieva zdraviu. Kto si na to ale dnes nájde čas?Kniha Ponáhľaj sa a medituj vám ukáže, ako si nájsť chvíľku na trochu pokoja, ticha a na meditáciu každý deň. Ak sa teda pohrávate s myšlienkou, že by ste mohli začať meditovať, ale pripadá vám to príliš časovo náročné a nedosiahnuteľné, potom je pre vás táto kniha tá pravá. Zaujímavé navyše je, že hoci je názov tejto knihy sám o sebe paradoxný, je zároveň pravdivý. Pokiaľ sa chceme poponáhľať a viesť produktívny, naplnený, vyrovnaný a spokojný život, meditácia predstavuje raketové palivo, ktoré nás k nášmu cieľu... (alza.sk)

Podobné produkty ako Ponahľaj sa a medituj (978-80-737-0318-9)

Ošetřovatelství v chirurgii II (978-80-247-3130-8)

Ošetřovatelství v chirurgii II (978-80-247-3130-8)
Detail

E-kniha - autor Lenka Slezáková, kolektiv a, 308 stran Dlouho očekávaná učebnice ošetřovatelství zpracovávající chirurgickou problematiku se zaměřuje na ošetřování nemocného z pohledu sestry, s využitím ošetřovatelského procesu a jeho jednotlivých fází. Zahrnuje problematiku náhlých příhod břišních a oborů urologie, ortopedie, transplantologie, neurochirurgie a onkologie. Kniha navazuje na Ošetřovatelství v chirurgii I, společně tak tvoří moderní soubor učebnic vhodných pro výuku tohoto předmětu. (alza.sk)

Podobné produkty ako Ošetřovatelství v chirurgii II (978-80-247-3130-8)

Autobusy Škoda 706 RO a RTO (978-80-271-2116-8)

Autobusy Škoda 706 RO a RTO (978-80-271-2116-8)
Detail

Elektronická kniha - autor Martin Harák, 144 stran, česky Autobusové ikony Škoda 706 RO a Škoda 706 RTO dodnes potěší oko nejen starší, ale i mladé generace. Autobus Škoda 706 RO se vyznačoval na svou dobu velmi progresivním bezkapotovým provedením. Začal se sériově vyrábět nedlouho po skončení druhé světové války: nejdříve v pražské továrně Avia v Letňanech, později také v Sodomkově karosárně ve Vysokém Mýtě (která byla po takzvaném Vítězném únoru přejmenována na Karosu, národní podnik). Autobus RTO vznikl v polovině padesátých let v podniku Karosa Vysoké Mýto (dnes IVECO Czech Republic) a byl opatřen mimořádně zdařilou nadčasovou karoserií. Kniha se věnuje rovným dílem oběma typům, jejich jednotlivým provedením i speciálům, které se vyráběly z komponentů jak typové řady RO, tak i RTO. Stranou nezůstává ani pojednání o licenčních výrobcích obou typů, jež se vyráběly například... (alza.sk)

Podobné produkty ako Autobusy Škoda 706 RO a RTO (978-80-271-2116-8)

Stavba pece na pizzu a chleba (978-80-271-0008-8)

Stavba pece na pizzu a chleba (978-80-271-0008-8)
Detail

Elektronická kniha - autor Jaroslav Závacký, 176 stran Chtěli byste si pochutnat na křupavém domácím chlebu nebo si upéct pizzu ve vlastní peci? Nic není nemožné. V knížce najdete návod na stavbu obou druhů pecí v interiéru i na zahradě. (alza.sk)

Podobné produkty ako Stavba pece na pizzu a chleba (978-80-271-0008-8)

Panovníci českých zemí - život a příběhy (978-80-271-0660-8)

Panovníci českých zemí - život a příběhy (978-80-271-0660-8)
Detail

Elektronická kniha - autor Michal Vaněček, 128 stran, česky Poutavě a svižně převyprávěné příběhy našich panovníků od Libuše a Sáma až po Františka Josefa I. a Karla I. Život, vláda i příběhy ze života českých knížat a králů jsou psány současným moderním jazykem, kterému dnešní děti snadno porozumí. Při čtení se nejen poučí, ale také výtečně pobaví. U každého panovníka nechybí medailonek se základními fakty o jeho životě, který vždy skvěle doplní vybraný příběh z doby jeho vlády a děti si tak snadněji jednotlivé vládce českých zemí zapamatují. (alza.sk)

Podobné produkty ako Panovníci českých zemí - život a příběhy (978-80-271-0660-8)

Dark Web: Sex, drogy a bitcoiny (978-80-271-2934-8)

Dark Web: Sex, drogy a bitcoiny (978-80-271-2934-8)
Detail

Elektronická kniha - Dark Web je tajemné a mýty opředené místo na internetu, kde se za virtuální peníze dá koupit leccos ilegálního. Lidé si posílají poštou drogy a padělané dokumenty, nakupují ukradené kreditní karty a sledují pornografii za hranou zákona... - autor Dominik Stroukal, 208 stran, česky Průvodce temnou částí internetuDark Web je tajemné a mýty opředené místo na internetu, kde se za virtuální peníze dá koupit leccos ilegálního. Lidé si posílají poštou drogy a padělané dokumenty, nakupují ukradené kreditní karty a sledují pornografii za hranou zákona.Dark Web však má i své světlé stránky. Ty využívají i novináři BBC, The Guardian nebo samotný Facebook pro sdílení informací, které mají zůstat utajeny. Nepředstavujte si ale nepřístupné části hlubin internetu — na Dark Web se můžete dostat na pár kliknutí myší. Bájí se, co vše se tam děje. Dá se snadno a anonymně koupit zbraň? Nebo rovnou objednat nájemný vrah? Anebo si dokonce zaplatit sledování... (alza.sk)

Podobné produkty ako Dark Web: Sex, drogy a bitcoiny (978-80-271-2934-8)

Automobily a motocykly s motorem Wankel (978-80-271-3429-8)

Automobily a motocykly s motorem Wankel (978-80-271-3429-8)
Detail

Elektronická kniha - autor Michael Květoň, 144 stran, česky Motor s krouživým pístem konstrukce Felixe Wankela se ve vývojových dílnách společnosti NSU poprvé rozběhl 1. ledna 1957. Novinářům a odborné veřejnosti byl představen až o tři roky později v Deutsches Museum v Mnichově. Odborný svět byl nadšen, Wankelův motor byl označován za motor budoucnosti a zpočátku tomu vše nasvědčovalo. Automobilky i další výrobci spalovacích motorů horečně nakupovali licence a začali pracovat na vlastním vývoji Wankelova motoru. Avšak s rostoucími problémy postupně odpadali, až zbyla samotná Mazda z Japonska, která vyráběla automobily s Wankelovým motorem do roku 2012. Předvídaný celosvětový úspěch se sice nedostavil, nicméně Wankelův motor své poslední slovo dosud neřekl. Tato kniha pojednává o jeho historii a o životě jeho tvůrce, Felixe Wankela. (alza.sk)

Podobné produkty ako Automobily a motocykly s motorem Wankel (978-80-271-3429-8)

Zlepšete si paměť, koncentraci a myšlení (978-80-271-2877-8)

Zlepšete si paměť, koncentraci a myšlení (978-80-271-2877-8)
Detail

Elektronická kniha - autor Ursula Oppolzer, 224 stran, česky Kdo nezná situace, kdy si nemůže vzpomenout na jméno člověka, se kterým má schůzku, musí si pokaždé znovu dohledat něčí telefonní číslo či PIN, nemůže najít klíče, propásne termín jednání nebo za žádnou cenu nemůže přijít na řešení jednoduchého problému. Často zapomínáme jen maličkosti, ale právě ty nás přivádějí k zoufalství. Napadají nás otázky jako: To už začínám pomalu stárnout? Mám něco v nepořádku s hlavou? Co s tím můžu dělat? Nejčastější příčinou naší zapomnětlivosti je stres. Stres vede k tomu, že si připadáme úplně zabednění, máme zablokované myšlení, nedokážeme se soustředit a špatně ukládáme informace. Kreativita a fantazie jsou na nule. Dalšími důvody, proč se zhoršuje naše schopnost přemýšlet a pamatovat si, jsou rutina, stále stejné postupy řešení, jednostranné myšlení levou mozkovou polovinou (zvané také levostranné), málo pohybu, nedostatek spánku a... (alza.sk)

Podobné produkty ako Zlepšete si paměť, koncentraci a myšlení (978-80-271-2877-8)

Excel 2016 a 2019 - pokročilé nástroje (978-80-271-2471-8)

Excel 2016 a 2019 - pokročilé nástroje (978-80-271-2471-8)
Detail

Elektronická kniha - autor Marek Laurenčík, 256 stran, česky Kniha je určena všem uživatelům nejrozšířenějšího tabulkového kalkulátoru MS Excel, kteří se s Excelem již trochu seznámili a potřebují si rozšířit své znalosti o pokročilejší operace. Čtenář v ní nalezne odpovědi na často řešené problémy, související s přípravou složitějších tabulek, se složitějšími výpočty, rozsáhlejším použitím standardních funkcí Excelu, analýzou a zpracováním dat a jejich grafickým znázorněním. Důležitou součástí je export a import dat a použití Excelu pro zpracování údajů, uložených v relační databázi. Témata, popisovaná v knize, se výrazně uplatní v obchodní, řídící a analytické činnosti, účetnictví a tvorbě různých výkazů a předpovědí. Mohou však být užitečná i pro technické obory. Součástí řady kapitol jsou komplexní příklady, na kterých je demonstrována probraná látka. Kniha je orientována na Excel 2019, ale je napsána tak, aby ji bylo možné... (alza.sk)

Podobné produkty ako Excel 2016 a 2019 - pokročilé nástroje (978-80-271-2471-8)

Týna a Bzuk - Případ ujetejch robotů (978-80-271-2260-8)

Týna a Bzuk - Případ ujetejch robotů (978-80-271-2260-8)
Detail

Elektronická kniha - ze série Týna a Bzuk, autor Liam O\'Donnell, 176 stran, česky Nikdo nevyřeší divnej případ líp než trollí kutilka Týna a gobliní detektiv Bzuk! Blížící se Mistrovství bojových robotů děsí tajemný hacker zvaný Kodex. Jestli mu starosta Kruťas neustoupí, hrozí všem příšerkám Lavinové hory strašný osud. Nejlepší čmuchalové základky Štěrkokydy, Týna a Bzuk, se musí utkat s nebezpečnými bojovými roboty i žravými knihami, aby vyřešili tenhle ujetej případ a zachránili město před hodně vzteklým démonem. Ale kdo zachrání Týnu a Bzuka před útokem přerostlé hromady domácích úkolů? (alza.sk)

Podobné produkty ako Týna a Bzuk - Případ ujetejch robotů (978-80-271-2260-8)

Scénáře pro strategické rozhodování a řízení (978-80-271-2020-8)

Scénáře pro strategické rozhodování a řízení (978-80-271-2020-8)
Detail

Elektronická kniha - autor Jiří Fotr, 240 stran, česky V současném období dynamických změn podnikatelského prostředí a nejistot selhávají tradiční metody strategického rozhodování a řízení založené na prognózách významných faktorů ovlivňujících hospodářské výsledky společností (poptávka, prodejní a nákupní ceny, dostupnost zdrojů, měnové kurzy aj.), neboť tyto prognózy jsou značně nespolehlivé. Významným nástrojem podpory strategického rozhodování a řízení v těchto podmínkách jsou scénáře představující varianty možného budoucího vývoje. Základem tvorby scénářů je stanovení trendů klíčových faktorů ovlivňujících volbu strategie, které jsou dostatečně spolehlivé, a identifikace dvou klíčových nejistot. Jejich kombinací se pak vytvoří čtyři značně odlišné scénáře vývoje budoucnosti, které jsou základem tvorby a výběru variant strategie, jež by měla být buď robustní, tj. vhodná pro všechny scénáře, nebo flexibilní, umožňující její korekce... (alza.sk)

Podobné produkty ako Scénáře pro strategické rozhodování a řízení (978-80-271-2020-8)

Anatomie v přehledech a schématech (978-80-271-0669-1)

Anatomie v přehledech a schématech (978-80-271-0669-1)
Detail

Elektronická kniha - autor Johannes W. Rohen, 104 stran Cévy, nervy a svaly pro zkoušku i praxi ve zjednodušeném přehledu anatomie na 60 barevných obrázcích a ve 20 tabulkách. Krátké konzistentní texty a tabulky, přehledné schematické barevné obrázky. To, co si mnoho studentů připravuje samo, za vás udělali světoznámí autoři. Profesionálně a bez chyb. Tato publikace vám ušetří čas tolik potřebný ke studiu. (alza.sk)

Podobné produkty ako Anatomie v přehledech a schématech (978-80-271-0669-1)

Ošetřovatelství v gynekologii a porodnictví (978-80-271-0214-3)

Ošetřovatelství v gynekologii a porodnictví (978-80-271-0214-3)
Detail

Elektronická kniha - autor Lenka Slezáková, 280 stran, česky Učebnice ošetřovatelství zaměřená na problematiku gynekologie a porodnictví doplňuje řadu publikací pro ošetřovatelství v klinických oborech. Po prostudování budou studenti připraveni na splnění studijních požadavků v tomto předmětu. Zaměřuje se na ošetřování nemocných a rodiček z pohledu sestry, s využitím ošetřovatelského procesu a jeho jednotlivých fází. Zahrnuje například problematiku vyšetřovacích metod v gynekologii a porodnictví, sexuálně přenosných nemocí, nádorů v gynekologii, akutních stavů, neplodnosti, inkontinence moči, vedení fyziologického porodu, patologického těhotenství a šestinedělí. Publikace je doplněna obrazovou přílohou věnovanou nejen vyšetřovacím metodám a porodu, ale také bezpečnosti a poutání těhotných žen jako řidiček, či spolujezdkyň v automobilu. (alza.sk)

Podobné produkty ako Ošetřovatelství v gynekologii a porodnictví (978-80-271-0214-3)

Respekt a úcta v porodnictví (978-80-271-3508-0)

Respekt a úcta v porodnictví (978-80-271-3508-0)
Detail

Elektronická kniha - autor Lucia Mazúchová, 112 stran, česky Monografie odhaluje hluboký význam dané problematiky, je určena pro odbornou veřejnost, konkrétně pro porodní asistentky, sestry, lékaře (gynekology-porodníky), pro studenty porodní asistence, ošetřovatelství v pregraduální a postgraduální přípravě, pro psychology, pedagogy v oboru porodní asistence a ošetřovatelství. První kapitola se věnuje autonomii ženy, v podkapitolách se zabývá autonomií žen během porodu, jejich právy a potřebami. Druhá kapitola popisuje respektující péči během porodu, v podkapitolách je blíže věnována pozornost spoluúčasti rodičky na rozhodování, její kontrole nad porodním procesem, porodnímu plánu, podpoře přirozenosti porodu, respektování přirozeného tempa porodu, možnostem rodičky zvolit si porodní polohu a podpoře bondingu po porodu. Třetí kapitola se zaměřuje na přístup zdravotníků při poskytování respektující péče, blíže popisuje charakteristiky poskytovatelů... (alza.sk)

Podobné produkty ako Respekt a úcta v porodnictví (978-80-271-3508-0)

Antibiotika a infekce v těhotenství a laktaci (978-80-271-3037-5)

Antibiotika a infekce v těhotenství a laktaci (978-80-271-3037-5)
Detail

Elektronická kniha - autor kolektiv a, 168 stran, česky Infekční komplikace v těhotenství jsou běžné a mnoho lékařů se obává v rámci antiinfekční terapie možného poškození plodu. Narůstající rezistence bakterií na antibiotika s sebou přináší mnohá úskalí, především ve volbě iniciálního antibiotika. Zároveň během těhotenství dochází k významným farmakokinetickým a farmakodynamickým změnám, které je třeba vzít v úvahu při dávkování antibiotik. Samostatné kapitoly jsou například věnovány imunologii, mikrobiomu, otázce močových, respiračních a sexuálně přenosných infekcí, sepsi, mastitidě nebo očkování v těhotenství, včetně problematiky COVID-19. Kniha je doplněna řadou přehledných tabulek a schémat. Monografie je určena gynekologům, porodníkům, internistům, mikrobiologům, urologům a praktickým lékařům. (alza.sk)

Podobné produkty ako Antibiotika a infekce v těhotenství a laktaci (978-80-271-3037-5)
Novinky v gastroenterologii a hepatologii II (978-80-271-0318-8), Novinky v gastroenterologii a hepatologii (978-80-247-1783-8), Novinky v gastroenterologii a hepatologii III (978-80-271-3374-1), Farmakoterapie v gastroenterologii (978-80-726-2929-9), Praha neznámá II (978-80-271-0417-8), Ponahľaj sa a medituj (978-80-737-0318-9), Novinky v digestivní endoskopii (978-80-247-5283-9), Rododendron (978-80-765-0318-2), Po stopách Přemysla Otakara II. (978-80-271-3812-8), Ošetřovatelství v chirurgii II (978-80-271-1718-5), DPH a účtování (978-80-271-0798-8), Břetislav a Jitka (978-80-271-0363-8), Češi a cizinci (978-80-271-1027-8), Muzikoterapie v praxi (978-80-271-1791-8), Ošetřovatelský proces v chirurgii II (978-80-271-3514-1), Lucinka a zatoulané koťátko (978-80-271-2848-8), Terka a bláznivá úča (978-80-271-2091-8), Florentýna a kouzelná kniha (978-80-271-0673-8), Bakalářská a diplomová práce (978-80-271-0079-8), Zimní škola v přírodě (978-80-271-0136-8), Zákoník práce v praxi (978-80-271-3094-8), Na výletě v raketě (978-80-271-1212-8), Ošetřovatelství v chirurgii II (978-80-247-3130-8), Vozidla a tratě úzkorozchodných elektrických drah v ČR a SR (978-80-271-3119-8), Ošetřovatelství II (978-80-271-0889-3), Rudolf II. (978-80-271-0127-6), Kameny (978-80-271-3416-8), Němčina (978-80-271-1717-8), Psychologie (978-80-271-0532-8), Mlýn (978-80-271-0884-8)