Ochrana osobních údajů podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (nejen) se zaměřením na prac (978-80-759-8587-3)

Produkt Ochrana osobních údajů podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (nejen) se zaměřením na prac (978-80-759-8587-3) sme našli 50+x, pokiaľ to nie je to čo hľadáte, skúste frázu Ochrana osobních údajů podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (nejen) se zaměřením na prac (978-80-759-8587-3) upraviť a produkt hľadať znova.

Ochrana osobních údajů podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (nejen) se zaměřením na prac (978-80-759-8587-3)

Ochrana osobních údajů podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (nejen) se zaměřením na prac (978-80-759-8587-3)
Detail

Elektronická kniha - autor Jakub Morávek, 420 stran, česky Publikace komplexně vykresluje problematiku ochrany osobních údajů, zejména pak ve vztahu k pracovněprávním vztahům. Vedle historické analýzy a analýzy principiálního podkladu právní úpravy obsahuje podrobný rozbor a výklad stávající platné právní úpravy na ochranu osobních údajů (včetně právní úpravy předávání osobních údajů do třetích zemí), tj. zejména obecného nařízení o ochraně osobních údajů a zákona o zpracování osobních údajů. Pozornost je zde v podrobnostech věnována i určitým často diskutovaným případům zpracování osobních údajů v pracovněprávních vztazích, jako je výběrové řízení, osobní spis zaměstnance, zpracování rodného čísla či sledování zaměstnance při výkonu práce. Autor vyžívá svých mnohaletých zkušeností s praktickou aplikací právní úpravy na ochranu osobních údajů a právní úpravy pracovněprávních vztahů z dob svého působení na Úřadu pro ochranu osobních údajů a ze svého stávajícího... (alza.sk)

Podobné produkty ako Ochrana osobních údajů podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (nejen) se zaměřením na prac (978-80-759-8587-3) , Ochrana osobních údajů podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (nejen) se zaměřením na prac (978-80-759-8587-3)

GDPR / Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (2016/679/EU) - Praktický komentář - 2., aktualizova (999-00-017-8923-7)

GDPR / Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (2016/679/EU) - Praktický komentář - 2., aktualizova (999-00-017-8923-7)
Detail

Elektronická kniha - autor a další autorky, 580 stran 2., aktualizované vydání vychází podle právního stavu k účinnosti nařízení. V textu nařízení jsou promítnuty opravy ze 4. května 2018, na které autoři reagovali i ve výkladu. Do nového vydání autoři promítli řadu podnětů z praxe, se kterými se setkali v rámci školení, konferencí i své advokátní činnosti. Výklad je rozšířen a obohacen také o nové pokyny WP29, které vyšly od poloviny roku 2017, kdy příprava na účinnost nařízení vrcholila. Kniha přináší na český trh první ucelený komentář k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, tzv. obecnému nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), které kromě zvýšené ochrany osobních údajů přináší také mimořádně vysokou míru právní nejistoty a otevírá prostor pro celou řadu nejasností. V předkládaném komentáři jsou srozumitelnou a praktickou formou vysvětleny všechny pojmy a instituty nového Nařízení. Komentář je přehledně strukturovaný... (alza.sk)

Podobné produkty ako GDPR / Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (2016/679/EU) - Praktický komentář - 2., aktualizova (999-00-017-8923-7) , Příručka pověřence pro ochranu osobních údajů

Příručka Pověřence pro ochranu osobních údajů

Příručka Pověřence pro ochranu osobních údajů
Detail

Audiokniha MP3 František Nonnemann, čte Tereza Páclová - autor František Nonnemann, čte Tereza Páclová Příručka pro pověřence pro ochranu osobních údajů a pro každého zaměstnance, který se zabývá zpracováním osobních údajůNové evropské nařízení o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation, GDPR), které bude plně účinné od května 2018, řadě organizací ukládá zcela novou povinnost, vytvořit pozici pověřence pro ochranu osobních údajů a obsadit ji dostatečně kvalifikovanou osobou.V neposlední řadě je nutné realizovat opatření, jako je např.: smlouva se zpracovateli, souhlasy se zpracováním, spisové a skartační řády a řada dalších směrnic. Nemusíte však vymýšlet vymyšlené. Profesionální a prověřenou vzorovou dokumentaci GDPR získáte zde.Tato povinnost dopadá v prvé řadě na soukromé organizace, které zpracovávají osobní údaje ve větším rozsahu, využívají nástrojů pro profilování či analýzu chování svých klientů nebo zpracovávají citlivé... (alza.sk)

Podobné produkty ako Příručka Pověřence pro ochranu osobních údajů , Gdpr / obecné nařízení o ochraně osobních údajů (2016/679/eu) - praktický komentář - 2., aktualizova (999-00-017-8923-7)

Zákon o zpracování osobních údajů (110/2019 Sb.). Praktický komentář (978-80-759-8467-8)

Zákon o zpracování osobních údajů (110/2019 Sb.). Praktický komentář (978-80-759-8467-8)
Detail

Elektronická kniha - autor autorů kolektiv a Více autorů, 212 stran, česky Kniha přináší na český trh první praktický komentář k zákonu o zpracování osobních údajů (zákon č. 110/2019 Sb.), který do českého prostředí adaptuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, tzv. obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a transponuje směrnici 2016/680. Tento komentář staví na základech, které položily dřívější komentáře Wolters Kluwer k obecnému nařízení GDPR, jehož přečtení pro snazší a kompletnější pochopení materie autoři doporučují. V rámci českého právního řádu zákon o zpracování osobních údajů nahradil dosavadní právní úpravu prezentovanou zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Pokud jde o působnost zákona, ten v podrobnostech nově upravuje zpracování osobních údajů podle výše uvedeného nařízení GDPR, zpracování osobních údajů příslušnými orgány za účelem předcházení, vyhledávání nebo... (alza.sk)

Podobné produkty ako Zákon o zpracování osobních údajů (110/2019 Sb.). Praktický komentář (978-80-759-8467-8) , Zákon o zpracování osobních údajů (110/2019 sb.). praktický komentář (978-80-759-8467-8)

Právo být zapomenut v kontextu moderního pojetí ochrany osobních údajů (999-00-033-6890-4)

Právo být zapomenut v kontextu moderního pojetí ochrany osobních údajů (999-00-033-6890-4)
Detail

Elektronická kniha - autor Jaroslav Denemark, 175 stran, česky V předkládané publikaci se autor dopodrobna zabývá právem být zapomenut a jeho širokými souvislostmi – historickým vývojem především v prostředí kontinentální Evropy, jeho významem a kontextem v rámci dnešního pojetí ochrany osobních údajů, nutně též střetem práva na soukromí (a ochranu osobních údajů) a práva na svobodu slova. Právě na přístupu vrcholných evropských soudů ke střetu práva na soukromí a práva na svobodu slova se autor monografie snaží demonstrovat, jakým způsobem je právo být zapomenut vnímáno a v jakých případech je možné ho uplatňovat. Nechybí ani relevantní judikatura Soudního dvora Evropské unie v notoricky známém případu Google v. Spain a veškerá další navazující judikatura, jež napomáhá právo být zapomenut aplikovat v praxi. Uvedené závěry z kontinentálního právního prostředí pak autor srovnává s právním prostředím v USA, kde právo na soukromí hraje diametrálně... (alza.sk)

Podobné produkty ako Právo být zapomenut v kontextu moderního pojetí ochrany osobních údajů (999-00-033-6890-4) , Právo být zapomenut v kontextu moderního pojetí ochrany osobních údajů (999-00-033-6890-4)

Zdanění osobních příjmů, 3. vydání (978-80-7676-236-7)

Zdanění osobních příjmů, 3. vydání (978-80-7676-236-7)
Detail

Elektronická kniha - autor Alena Vančurová, 424 stran, česky Třetí, aktualizované vydání publikace Zdanění osobních příjmů se zabývá tématem zdanění příjmů jednotlivců, a to nejen z pohledu daně z příjmů fyzických osob, ale také z pohledu sociálního pojistného. Autorka čtenáře seznamuje s historií a konstrukcí těchto plateb, dále působením daně z příjmů fyzických osob a s tím, jaké má plnit úkoly a co od ní lze očekávat. Publikace reaguje i na změny v konstrukci daně od roku 2021. V jednotlivých kapitolách jsou rozebrány podstatné prvky zdanění jednotlivců. Ve středu pozornosti jsou postupně daňové subjekty, vymezení předmětu daně z příjmů i příjmů podléhajících sociálnímu pojistnému. Velká pozornost je věnována příjmům ze závislé činnosti a příjmům z podnikání, dostane se však i na další druhy příjmů. Autorka neopomíjí pravidla snižování základu daně, typ nominální sazby daně i slevy na dani, v samostatné kapitole se věnuje zdanění příjmů ze zahraničí. V... (alza.sk)

Podobné produkty ako Zdanění osobních příjmů, 3. vydání (978-80-7676-236-7) , Zdanění osobních příjmů, 3. vydání (978-80-7676-236-7)

Šíření pravdivých údajů o podnikateli jako nekalá soutěž a/nebo narušení dobré pověsti (978-80-7598-076-2)

Šíření pravdivých údajů o podnikateli jako nekalá soutěž a/nebo narušení dobré pověsti (978-80-7598-076-2)
Detail

Elektronická kniha - autor Dana Ondrejová, 172 stran, česky Publikace se věnuje otázce šíření pravdivých informací, jež může být za určitých okolností protiprávní. Rozebírá podmínky, za nichž může být takové jednání považováno za nekalou soutěž a/nebo neoprávněný zásah do osobnosti, resp. pověsti právnické osoby. Cílem je upozornit na tyto v praxi spíše opomíjené možnosti postihu a představit ucelený výklad užitečný také pro potřeby praktické argumentace. Za účelem vyhodnocení, zda je uvádění určitého tvrzení o podnikateli (ne)oprávněné a jaké nároky lze požadovat, používají autoři nejen argumentaci aktuální judikaturou, ale také množství uchopitelných příkladů a modelových situací. V dílčích částech se pak monografie věnuje úskalím spojeným s šířením pravdivých informací o podnikatelích v online prostředí na příkladu recenzí na služby podnikatele a jednání tzv. influencerů, a dále pak odpovědnosti při tzv. spotřebitelských testech kvality a odpovědnosti... (alza.sk)

Podobné produkty ako Šíření pravdivých údajů o podnikateli jako nekalá soutěž a/nebo narušení dobré pověsti (978-80-7598-076-2) , Šíření pravdivých údajů o podnikateli jako nekalá soutěž a/nebo narušení dobré pověsti (978-80-7598-076-2)

Ochrana průmyslového vlastnictví v afrických zemích s důrazem na práva na označení (978-80-759-8613-9)

Ochrana průmyslového vlastnictví v afrických zemích s důrazem na práva na označení (978-80-759-8613-9)
Detail

Elektronická kniha - autor Adlerová Eva, 104 stran, česky Publikace se zaměřuje na současný stav průmyslověprávní ochrany technických řešení a práv na označení v afrických zemích. Soustředí se na vybrané země, u nichž došlo v posledních letech k významnějšímu pokroku v rámci poskytované ochrany průmyslového vlastnictví, přičemž nejsou pominuty ani regionální organizace, které již řadu let působí na africkém kontinentu a jejichž zásluhou je možné získat ochranu ve všech nebo jen v některých vybraných členských zemích. V tomto směru jsou tyto systémy představeny nejen co do rozsahu jejich kladů, které přináší, ale současně i záporů, které tyto systémy stále zatěžují a znesnadňují tak do značné míry získání ochrany, zejména pak ve vztahu k ochranným známkám, které jsou z pohledu všech práv průmyslového vlastnictví na africkém kontinentě vůbec stěžejní. Africký kontinent je tak do velké míry velmi specifický a proto mnohdy tolik nepochopený, protože ačkoliv má... (alza.sk)

Podobné produkty ako Ochrana průmyslového vlastnictví v afrických zemích s důrazem na práva na označení (978-80-759-8613-9) , Nejen o tom (978-80-722-9515-9)

Vybrané otázky právní ochrany průmyslového vlastnictví v SRN (978-80-759-8460-9)

Vybrané otázky právní ochrany průmyslového vlastnictví v SRN (978-80-759-8460-9)
Detail

Elektronická kniha - autor Martin Boháček, 104 stran, česky Studium německého systému ochrany průmyslového vlastnictví je pro českou veřejnost obecně velmi důležité, a to nejen kvůli tomu, že Spolková republika Německo (dále jen „SRN“) představuje pro Českou republiku významného obchodního partnera, ale také z toho důvodu, že průmyslověprávní ochrana má v SRN mnohaletou tradici a vývojové prvky se promítly s postupem času do mnoha jiných států či regionálních systémů. Dokumentace vývoje světového obchodu za poslední staletí ukázala, že SRN je jedním z předních států s inovačním potenciálem a že je producentem produktů v mnoha strategických odvětvích průmyslu. Je rovněž exportérem, jehož výroba se neodmyslitelně vyznačuje svou velkou kvalitou. Průmyslová vyspělost SRN má logicky přesah i do České republiky, a SRN tudíž hraje již mnoho let stěžejní roli i ve vývoji sekundárního sektoru u nás. Lze říci, že vývoj... (alza.sk)

Podobné produkty ako Vybrané otázky právní ochrany průmyslového vlastnictví v SRN (978-80-759-8460-9) , Kniha o skutečnosti podle buddhova probuzeneckého učení (978-80-880-8315-3)

Předběžná opatření ve věcech ochrany proti domácímu násilí - 2. vydání (978-80-759-8575-0)

Předběžná opatření ve věcech ochrany proti domácímu násilí - 2. vydání (978-80-759-8575-0)
Detail

Elektronická kniha - autor Kateřina Čuhelová, 138 stran, česky Publikace se zabývá jevem provázejícím společnost od nepaměti, jímž je domácí násilí. Snaží se názornými příklady zodpovědět otázky, jak se má ohrožená osoba proti domácímu násilí bránit, zda je potřeba nástroj ochrany nabídnout jen ohrožené osobě, nebo také někomu dalšímu (např. rodičům, dětem), či zda je možné ohrožené osobě poskytnout ochranu i proti její vůli.Publikace zpracovává institut předběžného opatření upravený v zákoně o zvláštních řízeních soudních (tedy v občanském právu procesním), které má k dispozici osoba ohrožená domácím násilím nebo stalkingem a kterým týraná osoba může docílit dočasné ochrany.Autorka publikace se na danou problematiku specializuje v rámci své soudní praxe. Tato skutečnost se odráží i ve velmi názorném používání konkrétních případů z praxe. Druhé vydání reflektuje právní stav a rozhodovací praxi k 1. 10. 2019. (alza.sk)

Podobné produkty ako Předběžná opatření ve věcech ochrany proti domácímu násilí - 2. vydání (978-80-759-8575-0) , Žijte nejen o víkendu

GDPR - Praktická příručka implementace (999-00-017-8075-3)

GDPR - Praktická příručka implementace (999-00-017-8075-3)
Detail

Elektronická kniha - autor Eva Janečková, 136 stran Ochrany osobních údajů se dotýká řada právních předpisů. V této aktuální monografii autorka shrnuje veškeré povinnosti týkající se nakládání s osobními údaji, dále povinnosti obsažené v novém nařízení GDPR, základní zásady tohoto nařízení, ale také předkládá přesný popis, jak provést analýzu GDPR, její vyhodnocení a implementaci.Nechybí ani informace o sankcích v případě porušení povinností jednotlivými subjekty zpracovávajícími osobní údaje. GDPR - Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) nabude účinnosti dne 25. 5. 2018. (alza.sk)

Podobné produkty ako GDPR - Praktická příručka implementace (999-00-017-8075-3) , S theodorem nejen o hieroglyfech (978-80-720-7845-5)

Politologie nejen pro právníky - 2., aktualizované vydání (978-80-759-8812-6)

Politologie nejen pro právníky - 2., aktualizované vydání (978-80-759-8812-6)
Detail

Elektronická kniha - autor Jiří Kroupa, 204 stran, česky Druhé, aktualizované vydání vysokoškolské učebnice Politologie nejen pro právníky je zaměřeno na vymezení základních pojmů používaných v politologii, systém politických stran v České republice a rekapitulaci jednotlivých volebních období od roku 1989. Ve druhé části učebnice autor srozumitelným způsobem seznamuje studenty se systémy stran v moderních demokraciích jako je Německo, Francie, Rakousko, Slovensko a další. Zároveň velmi srozumitelně a přehledně studentům předkládá moderní politickou historii. Třetí část knihy je věnována mezinárodnímu systému a jeho prvkům, kterými jsou státy, mezinárodní organizace, nadnárodní korporace a ostatní subjekty. Pozornost je věnována i zahraniční politice a evropské ekonomické integraci. (alza.sk)

Podobné produkty ako Politologie nejen pro právníky - 2., aktualizované vydání (978-80-759-8812-6) , Běh o život (978-80-759-3192-4)

Procesní postavení osoby neznámého pobytu - ve světle Nařízení Brusel I bis (978-80-759-8508-8)

Procesní postavení osoby neznámého pobytu - ve světle Nařízení Brusel I bis (978-80-759-8508-8)
Detail

Elektronická kniha - autor Pavlína Uhlířová, 112 stran, česky Vydání monografie Procesní postavení osoby neznámého pobytu – ve světle nařízení Brusel I bis souvisí s nárůstem případů uzavírání smluv mezi občany různých členských států, a tedy nárůstu počtu soudních řízení s cizím prvkem. Početná skupina soudních sporů je přitom vedena právě proti žalovaným neznámého bydliště. Autorka ve své přehledné monografii vysvětluje nejen úpravu Nařízení Brusel I bis (a dalších souvisejících předpisů) týkající se právě osob s neznámým pobytem, ale zároveň i věcně a srozumitelně vysvětluje související pojmy, jako je „kritérium bydliště“ a „trvalý pobyt“. Čtenáři se dočtou i o případech žalob podávaných slabšími účastníky sporu (typicky např. spotřebitelské smlouvy) nebo o postavení opatrovníka osob neznámého pobytu. Na závěr knihy jsou navíc doplněny přehledné kapitoly o rozhodovací praxi českých soudů a rozhodovací praxi Soudního dvora. Kniha... (alza.sk)

Podobné produkty ako Procesní postavení osoby neznámého pobytu - ve světle Nařízení Brusel I bis (978-80-759-8508-8) , Politologie nejen pro právníky - 2., aktualizované vydání (978-80-759-8812-6)

Personalistka 2020 (978-80-759-8652-8)

Personalistka 2020 (978-80-759-8652-8)
Detail

Elektronická kniha - autor Alena Chládková, 520 stran, česky Praktický průvodce vedením personální agendy podle zákoníku práce a dalších právních předpisů k 1. 1. 2020. Autoři se netradičním, ale zároveň přehledným způsobem zaměřují na nejdůležitější otázky praxe, týkající se pracovněprávních vztahů od vzniku pracovního poměru, přes jeho změny až ke skončení. Nezapomínají ani na pracovní dobu, dovolenou, oblast zaměstnanosti a ochranu osobních údajů. Každou kapitolou prolíná souvislost s kontrolní činností orgánů inspekce práce včetně možných postihů za porušení povinností vyplývajících z pracovněprávních předpisů. Publikace obsahuje řadu příkladů, aktuálních soudních rozhodnutí a upozornění na nejčastější pochybení. Určena je nejen personalistům, ale každému, kdo se zabývá tématikou spojenou s pracovním právem. (alza.sk)

Podobné produkty ako Personalistka 2020 (978-80-759-8652-8) , Srovnáno se zemí (978-80-759-3138-2)

GDPR - Řešení problémů v praxi obcí (978-80-247-2925-1)

GDPR - Řešení problémů v praxi obcí (978-80-247-2925-1)
Detail

Elektronická kniha - autor Eva Janečková, 344 stran, česky Publikace se věnuje GDPR v prostředí obcí a vychází ze zkušeností z praxe nově aplikovaného nařízení GDPR. Popisuje oblasti, kde se v praxi obcí nejčastěji objevují pochybnosti a pochybení, ať už ve vztahu k zaměstnancům nebo ve vztahu k občanům, například zveřejňování osobních údajů, pořádání akcí, využívání souhlasů se zpracováním osobních údajů a podobně. Publikace je praktickou příručkou pro osoby odpovědné za ochranu osobních údajů v rámci obcí. Vychází z mnoha zkušeností s implementací GDPR v různě velkých obcích a ze zkušeností s řešením reálných problémů, které se objevují při práci obcí. Popisuje jednotlivé povinnosti vyplývající z tohoto nařízení, různé způsoby a možnosti jejich splnění, včetně praktických návodů a jejich odrazu ve vnitřních předpisech, postavení osob v rámci odpovědnosti za zpracování osobních údajů a úkoly na jednotlivých úrovních řízení. Dále v knize naleznete souhrn... (alza.sk)

Podobné produkty ako GDPR - Řešení problémů v praxi obcí (978-80-247-2925-1) , Saturnin se představuje (978-80-759-7940-7)

Ochrana staveb proti radonu (978-80-247-3065-3)

Ochrana staveb proti radonu (978-80-247-3065-3)
Detail

E-kniha - autor Matěj Neznal, Martin Neznal, 104 stran Jediná aktuální kniha na našem trhu, kterou připravili spoluautoři metodik pro měření radonu, přehledně seznamuje čtenáře se současným přístupem k řešení ochrany staveb proti radonu. Publikace obsahuje jak základní informace týkající se expozice obyvatelstva přírodnímu ozáření a Radonového programu České republiky, tak i legislativní, normové a metodické souvislosti. Podrobněji se věnuje jednotlivým fázím řešení ochrany staveb proti radonu (rozsah vstupní měření a výsledky měření, co je nutné uvážit a kontrolovat ve fázi výběru a projektu opatření, realizace, i při kontrole výsledného stavu). Zdůvodněn je individuální přístup k řešení problematiky u konkrétních objektů, včetně významu a nezbytnosti detailních měření. Na konkrétních příkladech jsou ukázány příčiny neúspěšného řešení ochrany staveb proti radonu. Kniha se zabývá i psychosociálními aspekty řešení radonové problematiky. (alza.sk)

Podobné produkty ako Ochrana staveb proti radonu (978-80-247-3065-3) , Rok v ráji (978-80-749-8587-4)

Saturnin se představuje (978-80-759-7940-7)

Saturnin se představuje (978-80-759-7940-7)
Detail

Elektronická kniha - ze série Saturnin, autor Zdeněk Jirotka, 192 stran, česky Co dělal Saturnin předtím, než se stal všestranným sluhou? Ač se to může zdát k neuvěření, Saturnin nebyl sluhou odjakživa. Přesto už jako jinoch prožíval řadu neuvěřitelných příhod. Jak vypadaly jeho mladické eskapády, do nichž byla skoro vždy zapletená nějaká ta žena? Proč se jeho matka rozhodla pro jméno Saturnin? A jak se dostal až do služeb svého pána v obklopení tety Kateřiny a dalších příbuzných? Saturninova minulost je pestrá jako jeho představivost – a nyní ji poznáte do všech zábavných podrobností! (alza.sk)

Podobné produkty ako Saturnin se představuje (978-80-759-7940-7) , Svět podle nikyho (978-80-264-4575-3)

Srovnáno se zemí (978-80-759-3138-2)

Srovnáno se zemí (978-80-759-3138-2)
Detail

Elektronická kniha - autor Stephen King, 320 stran, česky Jsou chvíle, kdy už člověk nemá co ztratitBart Dawes stojí v cestě pokroku. Prodloužení dálnice pohltí prádelnu, kde pracuje, i dům, v němž bydlel dvacet let, v němž se miloval s manželkou a hrál si se synem. Než mu však město stačí tohle všechno vzít, stanoví si jediný úkol, pomstu. A bude to msta, jakou dokáže napsat jen život – a Stephen King.Napsali o knize Srovnáno se zemí"Jednoduše podaný příběh o ztrátě zaměstnání a důsledky, které z toho vyplynou. Jen mistr KIng z toho dokáže udělat thriller, který vás vtáhne do děje a na konci příběhu si připadáte jako srovnaný se zemí. Jednoduché, přímočaré a hodně věrohodné. "hodnocení na databazeknih.cz"Královský Bachman bez nadpřirozena. Perspektiva jak vystřižená ze života, který se hroutí pod rukama. Málokdo se umí do deptané psychiky zavrtat hlouběji a vyšňořit ji příměry a hláškami líp než Kingo/Bachman. Ty vnitřní dialogy, ten halucinogenní... (alza.sk)

Podobné produkty ako Srovnáno se zemí (978-80-759-3138-2) , Láska podle hvězd (978-80-267-1643-3)

Kniha o skutečnosti podle Buddhova probuzeneckého učení (978-80-880-8315-3)

Kniha o skutečnosti podle Buddhova probuzeneckého učení (978-80-880-8315-3)
Detail

Elektronická kniha - autor Leopold Procházka Každý z nás, koho se nějakým způsobem dotklo „duchovní snažení“, každý kdo pátral v „utajených“ vrstvách své osobnosti a světa, prošel obdobím intenzivního hledání v literatuře nebo ve skupinkách podobně smýšlejících lidí nejrůznějšího zaměření a každému takovému se stalo toto období „určujícím“ a „formujícím“ i ve smyslu praktickém. Nasměrovalo jeho kroky k cestě za poznáním skutečnosti. Dílo Leopolda Procházky je zhuštěním tohoto procesu. Je výsledkem studia stovek „náboženských“ a „duchovních“ textů, vstřebáním tisíců myšlenek a vlastních vnitřních prožitků, poznatků a pohnutek. A to je pro všechny opravdově hledající jeho největším a nedocenitelným přínosem. Bylo tomu tenkrát, je tomu doposud a bude tomu tak, dokud budou knihy Leopolda Procházky dostupné. (alza.sk)

Podobné produkty ako Kniha o skutečnosti podle Buddhova probuzeneckého učení (978-80-880-8315-3) , Jóga podle čaker (978-80-271-0793-3)

Nejen o tom (978-80-722-9515-9)

Nejen o tom (978-80-722-9515-9)
Detail

E-kniha - autor Richard Medek, 120 stran Kniha propojuje několik rovin do jednotného napínavého příběhu s překvapivým vyvrcholením Příběh muže po padesátce, zkušeného, životem protřelého, je poháněn velmi silným erotickým a sexuálním nábojem, který však není samoúčelný. Situace, do kterých se s krásnými protějšky vcelku náhodně dostává, spolu s jasně vnitřně definovaným názorem a pocitem vnitřního poslání, tvoří velmi napínavý, ale i humorný a až kafkovsky pitoreskní rámec pro definici pohledu na svět, který je i přes naturalizaci přístupu k erotice a sexu jako takovému, oslavou ženy, její krásy, senzitivity, smysluplnosti, síly, vynalézavosti a nezastupitelnosti pro časy budoucí a možná i východiskem, řešením, nadějí. Kniha je psána velice čtivou formou se smysluplnou mírou vtipu a nepostrádá ani dávku drobných úvah k zamyšlení. Je doplněna autorovými ilustracemi, které dodávají celku velmi příjemný ráz. (alza.sk)

Podobné produkty ako Nejen o tom (978-80-722-9515-9) , Putování nejen jižní angolou (978-80-753-6082-3)

Poslední důvod, proč se nezabít (978-80-759-7051-0)

Poslední důvod, proč se nezabít (978-80-759-7051-0)
Detail

Elektronická kniha - Dánové mají hygge, Češi mají svůj poslední důvod, proč se nezabít. - autor Jiří Vaněk, 192 stran Dánové mají hygge, Češi mají svůj poslední důvod, proč se nezabítHygge kam se podíváš. Poslední dva roky nám odevšad valí do hlavy tipy, jak využít know-how nejšťastnějšího národa na světě: chundelatý ponožky, polštáře, svíčky a našlehaná mléčná pěna mají být zárukou tý správný pohody. Ha ha. Pro ty, co se nenašli v těch instantních receptech na štěstí, ale ještě to nemíněj vzdát, přinášíme pár hezkej a nosnejch důvodů, proč dál vést svý mrzký životy. (alza.sk)

Podobné produkty ako Poslední důvod, proč se nezabít (978-80-759-7051-0) , Pandemie (978-80-759-7852-3)

Dneska už se tomu směju (978-80-759-7959-9)

Dneska už se tomu směju (978-80-759-7959-9)
Detail

Elektronická kniha - autor Adina Mandlová, 360 stran, česky Druhé, rozšířené a upravené vydání vzpomínek slavné herečky Adiny Mandlové Do světa filmu bývalou manekýnku a fotomodelku Adinu Mandlovou uvedl Hugo Haas, který byl jistou dobu jejím intimním přítelem. Zprvu byla obsazována do rolí mondén a zhýčkaných slečen, postupně se vypracovala v dobrou představitelku charakterních rolí. Její herectví vyniklo ve filmech O. Vávry (Panenství, Cech panen kutnohorských, Kouzelný dům), M. Friče (Kristián, Okouzlená, Těžký život dobrodruha, Katakomby, Hotel Modrá hvězda). Velký ohlas získala za roli bardámy Kiki ve filmu Františka Čápa Noční motýl (1941). V roce 1942 přijala nabídku hrát v německém filmu s populárním Heinzem Rühmannem (Ich vertraue dir meine Frau). V Berlíně se stýkala s umělci a také nacistickými prominenty včetně Goebbelse. Současně se v Čechách šířila fáma, že je milenkou K. H. Franka. Již od roku 1939 zkoušela Mandlová štěstí i jako divadelní... (alza.sk)

Podobné produkty ako Dneska už se tomu směju (978-80-759-7959-9) , Nenávist (978-80-759-5252-3)

Na cestě ke kvalitní škole (978-80-759-8392-3)

Na cestě ke kvalitní škole (978-80-759-8392-3)
Detail

Elektronická kniha - autor Martin Chval, 288 stran, česky V rámci národního projektu Cesta ke kvalitě se uskutečnila v letech 2009 až 2012 celá řada vzdělávacích aktivit a aktivit podporujících výměnu zkušeností mezi školami v oblasti vlastního hodnocení školy. V projektu vzniklo též mnoho publikací, které jsou v elektronické podobě stále dostupné na internetu. Výjimečné postavení mezi nimi mělo šest čísel bulletinu Na cestě ke kvalitě, vždy tematicky zaměřených na určitou fázi autoevaluace školy. Tehdejší šéfredaktorka bulletinu Jana Hrubá spolu s Martinem Chválem, hlavním manažerem projektu, vybrali pro aktuální publikaci nakladatelství Wolters Kluwer ty nejlepší texty z bulletinů, které mají nadčasovou platnost a mohou být užitečné jak pro začínající, tak pro zkušené vedoucí pracovníky škol, kteří si uvědomují svoji nenahraditelnou roli na cestě ke kvalitní škole. Jsme přesvědčeni o tom, že autoevaluace je pro ředitele klíčovým nástrojem řízení školy. (alza.sk)

Podobné produkty ako Na cestě ke kvalitní škole (978-80-759-8392-3) , Lebky (978-80-759-4051-3)

Srovnání české a ruské deklinace podstatných a přídavných jmen se zaměřením na výuku češtiny pro ciz (9788024648385)

Srovnání české a ruské deklinace podstatných a přídavných jmen se zaměřením na výuku češtiny pro ciz (9788024648385)
Detail

Elektronická kniha - autor Karel Kulich, 228 stran, česky Nestejné funkční zatížení podobných gramatických struktur blízce příbuzných jazyků bývá příčinou častých interferenčních jevů, jejichž znalost může výrazně napomoci při tvorbě učebních materiálů a při výuce s adresným zaměřením. Srovnávací synchronní i diachronní analýza obou deklinačních systémů ústí v návrh dvojí koncepce souhrnné deklinační tabulky, která může sloužit jako výchozí model pro další systematizaci jmenných paradigmatických souborů. (alza.sk)

Podobné produkty ako Srovnání české a ruské deklinace podstatných a přídavných jmen se zaměřením na výuku češtiny pro ciz (9788024648385) , Ústav (978-80-759-3186-3)

Zákon o geologických pracích (č. 62/1988 Sb.) - komentář (978-80-759-8743-3)

Zákon o geologických pracích (č. 62/1988 Sb.) - komentář (978-80-759-8743-3)
Detail

Elektronická kniha - autor Ondřej Vícha, 300 stran, česky Kniha obsahuje podrobný praktický komentář k zákonu č. 62/1988 Sb., o geologických pracích. Výklad je doplněn aktuální relevantní judikaturou zejména Nejvyššího správního soudu, Nejvyššího soudu, Ústavního soudu, ale i dalších článků soudní soustavy. Komentář je praktickým návodem k získání oprávnění k provádění geologických prací a dále čtenáře provede všemi právními povinnostmi spojenými s projektováním, prováděním a vyhodnocením geologických prací, včetně sankcí při přestoupení těchto povinností. Výklad pomůže čtenáři zorientovat se v provazbách na prováděcí vyhlášky, kterých je v případě zákona o geologických prací více než deset. Úplná znění prováděcích předpisů jsou pro přehlednost součástí knihy jako její příloha. Komentář reflektuje také transpozici předpisů Evropské unie, zejména směrnice 2009/31/ES o geologickém ukládání oxidu uhličitého. Čtenáři v knize... (alza.sk)

Podobné produkty ako Zákon o geologických pracích (č. 62/1988 Sb.) - komentář (978-80-759-8743-3) , Procesní postavení osoby neznámého pobytu - ve světle nařízení brusel i bis (978-80-759-8508-8)

Život se psem není pro kočku (978-80-759-7978-0)

Život se psem není pro kočku (978-80-759-7978-0)
Detail

Elektronická kniha - autor Ing. Petra Macková Hrochová, 264 stran, česky Krušný život městského psa na venkově. Evženova panička navázala nadějný vztah s majitelem vinic jménem Adam a spolu s buldočkem Evženem se přestěhovali na moravský venkov. Což velkoměstské ženě i rozmazlenému psímu povaleči způsobuje mnohá veselá příkoří. (alza.sk)

Podobné produkty ako Život se psem není pro kočku (978-80-759-7978-0) , Pohádka o pyšné princezně (978-80-759-7248-4)

100 tradičních stavebních detailů - ochrana proti vodě (978-80-247-3656-3)

100 tradičních stavebních detailů - ochrana proti vodě (978-80-247-3656-3)
Detail

E-kniha - autor Michael Balík, Jaroslav Solař, 224 stran Kniha přináší výběr 100 tradičních, léty prověřených detailů týkajících se problematiky dodatečného odvlhčování zdiva, uváděných v odborných publikacích zejména na konci 19. a v první polovině 20. století. Každý jednotlivý detail je doplněn komentářem, v jehož závěru je pojednáno o možnosti jeho uplatnění v současnosti a stanovení podmínek použitelnosti detailu. 40 detailů se týká vzduchových mezer na stěnách a podlaze, 40 detailů se věnuje tématice anglických dvorků a 20 se zabývá izolačními vrstvami z různých materiálů (jíl, bitumeny, nenasákavé vrstvy).Publikace je určena projektantům, památkářům, architektům, studentům a dalším čtenářům se zájmem o tradiční stavitelství a osvědčené stavební postupy. (alza.sk)

Podobné produkty ako 100 tradičních stavebních detailů - ochrana proti vodě (978-80-247-3656-3) , Báječné nakupování o vánocích (978-80-759-5392-6)

Běh o život (978-80-759-3192-4)

Běh o život (978-80-759-3192-4)
Detail

Elektronická kniha - Sci-fi z nedaleké budoucnosti líčí temnými barvami industriální svět, nikoli nepodobný totalitě. Zábavu apatickým masám obstarává jediný televizní kanál, který vysílá obskurní zvrácené soutěže, z nichž nejdrsnější a nejpopulárnější je Běh o život. - autor Stephen King, 224 stran, česky Sci-fi román Stephena Kinga z nedaleké budoucnosti Kniha líčí temnými barvami industriální svět, nikoli nepodobný totalitě. Zábavu apatickým masám obstarává jediný televizní kanál, který vysílá obskurní zvrácené soutěže, z nichž nejdrsnější a nejpopulárnější je Běh o život.Vybraný jedinec, v tomto případě Ben Richards, je vypuštěn do ulic Ameriky jako lovná zvěř. Po dvanácti hodinách ho začnou pronásledovat profesionální Lovci, podporovaní mnoha udavači z řad televizních diváků. Prchající zoufalec sahá pod vidinou odměny ve výši milionu dolarů k těm nejkrutějším prostředkům, aby pronásledovatele setřásl. (alza.sk)

Podobné produkty ako Běh o život (978-80-759-3192-4) , Rozhodování o věcech veřejných (978-80-759-8829-4)

Lebky (978-80-759-4051-3)

Lebky (978-80-759-4051-3)
Detail

Elektronická kniha - ze série Kronika Netesaného trůnu, autor Brian Staveley, 416 stran, česky Pyrre nemá ráda, když se jí říká Lebka. To slovo nevystihuje krásu její oddanosti Ananshaelovi, bohu smrti. Navíc není nájemný vrah, jak se o Ananshaelových služebnících často tvrdí, nýbrž kněžka. Přesněji řečeno bude, pokud obstojí u závěrečné zkoušky. Problém není v zabíjení – Pyrre strávila celý život tím, že trénovala umění smrti. Problém je láska. Pyrre má čtrnáct dní na to, aby zabila sedm lidí podle prastaré písně, a jedním z těch lidí musí být její opravdová láska. Jenže ona se dosud nikdy nezamilovala, a jestli selže, bude odevzdána svému bohu. Smrti se možná nebojí, ale selhání ano. A tak jí nezbývá, než se vrátit do svého rodného města – města na pokraji revoluce, kde ve stínech číhají zapomenutí staří bohové a žádají si krev – k minulosti, kterou zavrhla, v naději, že tu najde lásku… a ukončí ji ostřím svého nože. (alza.sk)

Podobné produkty ako Lebky (978-80-759-4051-3) , O čem se nedá mluvit, o tom se musí zpívat (978-80-700-7498-5)

Ústav (978-80-759-3186-3)

Ústav (978-80-759-3186-3)
Detail

Elektronická kniha - Psychicky děsivý stejně jako Žhářka a s úžasnou dětskou imaginací kultovního To je Ústav dramatickým příběhem o dobru a zlu ve světě, kde hodní kluci vždy nevyhrají. - autor Stephen King, 448 stran, česky Psychicky děsivý stejně jako Žhářka a s úžasnou dětskou imaginací kultovního ToUprostřed noci, v domě na klidné ulici v příměstské Minneapolis, vetřelci tiše zavraždí rodiče Luka Ellise a naloží ho do černého SUV. Operace netrvá ani dvě minuty. Luke se probudí v Ústavu, v místnosti, která vypadá stejně jako jeho pokoj – kromě okna…Psychicky děsivý stejně jako Žhářka a s úžasnou dětskou imaginací kultovního To je Ústav dramatickým příběhem o dobru a zlu ve světě, kde hodní kluci vždy nevyhrají.Napsali o knize ÚstavKdo hledá v dnešním Kingovi stejného autora jako byl v osmdesátých letech, hledá marně. King se hodně posunul, v příbězích ubylo expresivity a šokování v prospěch angažovanosti a korektnosti. Je to starší pán, sedmdesátník, zarytý... (alza.sk)

Podobné produkty ako Ústav (978-80-759-3186-3) , Mezinárodní dohody o ochraně investic a právo evropské unie ii (978-80-7676-111-7)

Pandemie (978-80-759-7852-3)

Pandemie (978-80-759-7852-3)
Detail

Elektronická kniha - Nálezem uhynulých migrujících ptáků to začíná, děsivým zjištěním v laboratoři pokračuje - nový kmen chřipky, který se lehce přenáší ze zvířat na lidi, je tady a v plné síle. A někdo ho do světa přivedl záměrně… - ze série Komisař Sharko, autor Franck Thilliez, 520 stran, česky Člověk je nejhorší virus na této planetě. Další případ komisaře Sharka a Lucie Hennebelleové.Nálezem uhynulých migrujících ptáků to začíná, děsivým zjištěním v laboratoři pokračuje - nový kmen chřipky, který se lehce přenáší ze zvířat na lidi, je tady a v plné síle. A někdo ho do světa přivedl záměrně…Kriminalisté Franck Sharko a Lucie Hennebelleová brzy zjišťují, že hrozbou chřipkové epidemie celá záležitost ani zdaleka nekončí. Možná že se chystá něco mnohem děsivějšího, něco, co fatálně zasáhne celý svět. A za tím vším stojí jediný člověk, ďábel v lidské podobě. Jde o dny, hodiny, které lidstvo dělí od katastrofy, je ještě vůbec možné jí zabránit? Pařížský tým... (alza.sk)

Podobné produkty ako Pandemie (978-80-759-7852-3)

Nenávist (978-80-759-5252-3)

Nenávist (978-80-759-5252-3)
Detail

Elektronická kniha - V pořadí již desátým autorovým thrillerem o detektivech Robertu Hunterovi a Carlosi Garciovi. Tři a půl roku nemyslel Lucien na nic jiného než na pomstu. Ten, kdo nese odpovědnost za jeho uvěznění, musí pykat, musí trpět. Ten někdo je… Robert Hunter. A konečně přišel čas uskutečnit plán. - ze série Robert Hunter, autor Chris Carter, 368 stran, česky Nenávist je v pořadí desátým autorovým thrillerem o detektivech Robertu Hunterovi a Carlosi GarcioviPoprvé se setkali jako spolubydlící na vysokoškolské koleji. Dva nejchytřejší mozky, co kdy promovaly z psychologie na Stanfordově univerzitě.Jako protivníci se znovu sešli ve virginském Quantiku. Robert Hunter se stal šéfem Útvaru ultranásilných zločinů Losangeleského policejního sboru. A Lucien Folter nejvýkonnějším a nejnebezpečnějším sériovým vrahem, s jakým se kdy FBI střetla. Teď, po třech a půl letech věznění na samotce, se Lucienovi konečně podařilo utéct na svobodu. A zuří.Tři a půl roku... (alza.sk)

Podobné produkty ako Nenávist (978-80-759-5252-3)

Právo na informace o životním prostředí ve středoevropském kontextu (978-80-759-8778-5)

Právo na informace o životním prostředí ve středoevropském kontextu (978-80-759-8778-5)
Detail

Elektronická kniha - autor Ondřej Vícha, 230 stran, česky Právo na informace o životním prostředí představuje v současné době klíčový nástroj veřejnosti k tomu, aby získala povědomí o skutečném stavu životního prostředí, o předpokládaném vývoji jeho stavu i o faktorech, které na něj mají nezanedbatelný vliv. Jedná se o poměrně svébytnou součást obecného práva na informace, jež není ovšem o nic méně důležitá. Její význam jednoznačně odráží pozornost, která je této oblasti práva věnována na mezinárodní a na unijní úrovni. Autoři publikace se rozhodli čtenářům přiblížit nejen českou právní úpravu práva na přístup k informacím o životním prostředí, nýbrž se zaměřili zejména na rozpracování této problematiky v právních předpisech všech čtyř států, s nimiž Česká republika sousedí, a to právě proto, že i tyto státy musí respektovat pravidla přístupu k informacím o životním prostředí, jak vyplývají především z Aarhuské úmluvy a... (alza.sk)

Podobné produkty ako Právo na informace o životním prostředí ve středoevropském kontextu (978-80-759-8778-5)

S Theodorem nejen o hieroglyfech (978-80-720-7845-5)

S Theodorem nejen o hieroglyfech (978-80-720-7845-5)
Detail

E-kniha - autor Václav Loukota, 164 stran Tato publikace svým stylem volně navazuje na knihu S Theodorem o hieroglyfech. Je tedy psána jako dialog mezi mladým Martinem a moudrým Theodorem, který tentokráte medituje nad staroegyptským uměním doprovázeným krátkými hieroglyfickými nápisy. V prvních dvou kapitolách je čtenár uváděn do samých počátků egyptského umění, seznamuje se s nejstaršími jeskynními malbami v oblasti Sahary a poznává hlavní rysy a symboliku egyptského umění včetne symboliky barev a pravidel při malování. V následujících dvou kapitolách se Theodor podrobně zamýšlí nad zlatým Tutanchamonovým trůnem a nad reliéfem z chrámu Sethiho I. v Abydu. Při svých meditacích se moudrý učitel dostává také k dalším důležitým tématům egyptské ríše, jako je rituál otevírání úst, putování zemřelého podsvětím nebo mumifikace. Jak je už pro Theodora typické, snaží se některými staroegyptskými myšlenkami inspirovat i človeka dnešní doby. Kniha není gramatickou... (alza.sk)

Podobné produkty ako S Theodorem nejen o hieroglyfech (978-80-720-7845-5)

Sedm způsobů jak se radovat z jídla (978-80-759-7882-0)

Sedm způsobů jak se radovat z jídla (978-80-759-7882-0)
Detail

Elektronická kniha - autor Michal Hugo Hromas, 288 stran, česky Objevte světové chutě a vraťte se ke kořenům tradičního stravováníJednoduché a tradicí prověřené. Právě takové jsou oblíbené recepty kuchaře a publicisty Huga Hromase! Ve svém vyprávění vás provede sedmi způsoby, jak připravit jídla inspirovaná rozličnými kuchyněmi, které navštívil: od filmového natáčení na Sahaře přes Itálii, Ukrajinu a Španělsko až na dvorek domku na Křivoklátsku. Poznáte tak pestrou paletu omamných chutí – to vše s osvědčenými recepty ze zeleniny, ovoce, obilovin a luštěnin.Zkrátka zapomeňte na všechno kolem a udělejte si jednoduché a dobré jídlo! (alza.sk)

Podobné produkty ako Sedm způsobů jak se radovat z jídla (978-80-759-7882-0)

Pohádka o pyšné princezně (978-80-759-7248-4)

Pohádka o pyšné princezně (978-80-759-7248-4)
Detail

Elektronická kniha - autor Martin Jaroš, 128 stran Klasická pohádka v tak trochu moderním pojetí Krasomila se může ujmout vlády v den svých osmnáctých narozenin, pakliže splní následující: najde si moudrého a poctivého ženicha a projde zkouškou skromnosti. Jen květina, kterou dostala od své matky, královny Žofie, určí, zda je hodna trůnu. Dokáže se princezna zbavit pýchy, najde si ženicha a stane se spravedlivou královnou Půlnočního království? Jakou roli v její proměně sehraje zahradník Miroslav, kat Lečo a záhadný pocestný Jaroslav? (alza.sk)

Podobné produkty ako Pohádka o pyšné princezně (978-80-759-7248-4)

Báječné nakupování o Vánocích (978-80-759-5392-6)

Báječné nakupování o Vánocích (978-80-759-5392-6)
Detail

Elektronická kniha - autor Sophie Kinsella, 336 stran, česky Oslavte nejkrásnější svátky roku s jedinečnou Becky Brandonovou, rozenou Bloomwoodovou! Nastane chaos, nebo se Becky podaří připravit příjemné Vánoce plné radosti? Becky Brandonová, rozená Bloomwoodová, zbožňuje nejkrásnější svátky roku. Pokaždé je připravují rodiče, všude znějí koledy, máma předstírá, že koupený vánoční pudink uvařila sama, a sousedé se v příšerných svetrech zastaví na šery. Jenže letos to bude úplně jiné, protože Vánoce se vším všudy spadly na Beckyina bedra. Nakupování není nic složitého, vše lze objednat online a navíc i velmi výhodně, pokud je útrata dost vysoká. Problém je ve výběru zboží, a protože Becky chce udělat svým blízkým radost, nesáhne hned po první nabídce. K starosti o dárky přibude božíhodové menu, výzdoba domu, školní oslavy a řada dalších položek, které si odškrtává ze svého přeplněného vánočního seznamu.... (alza.sk)

Podobné produkty ako Báječné nakupování o Vánocích (978-80-759-5392-6)

Rozhodování o věcech veřejných (978-80-759-8829-4)

Rozhodování o věcech veřejných (978-80-759-8829-4)
Detail

Elektronická kniha - autor autorů kolektiv a Více autorů, 234 stran, česky Vážení čtenáři, asi jste si někdy při rozmýšlení o věcech veřejných položili otázku, jak se vlastně rozhoduje o našich společných záležitostech? Co je kritériem rozhodování, když při řešení společenských problémů hledáme nejlepší variantu řešení? Řídíme se při rozhodování vždy rozumem, tzn. jsme racionální aktéři, jak tvrdí ekonomie hlavního proudu? A jestliže racionální aktéři jsme, jak to že má rozhodování o společenských záležitostech někdy zjevné trhliny? Proč dochází k selhání čili nežádoucím efektům? Kdo za to nese odpovědnost? Kde vznikla chyba? Lze daný stav nějak napravit a předjímat, abychom se pro příště vyhnuli společenským ztrátám? Takové otázky mají závažný praktický dopad. Zmiňme například spor mezi zastánci a odpůrci dotací vycházející z těchto dilemat: poskytovat zemědělské dotace a „křivit tak konkurenční tržní prostředí“, nebo nakupovat levnější potraviny... (alza.sk)

Podobné produkty ako Rozhodování o věcech veřejných (978-80-759-8829-4)

Ochrana dřeva (978-80-247-2326-6)

Ochrana dřeva (978-80-247-2326-6)
Detail

E-kniha - autor Petr Ptáček, 96 stran Kniha je určena stavebníkům, projektantům, majitelům nemovitostí. Uznávaný odborník seznamuje čtenáře se způsoby a možnostmi ochrany dřeva proti biologickým napadením a ostatním vlivům. Fotografie pomohou čtenáři identifikovat škůdce na konstrukci a následně správně zvolit vhodný způsob ochrany proti nim. Autor předkládá uživateli informace o aktuálních prostředcích používaných v současné době na našem trhu, určených na ochranu dřeva jak konstrukční, tak chemickou a vysvětluje jejich použití v interiéru a exteriéru staveb. Samostatná kapitola je věnována také ochraně dřeva sušením, zářením a tepelnou úpravou. V závěru knihy se čtenář dozví jakým způsobem bezpečně případně zlikvidovat napadené dřevo, aby nedošlo k poškození životního prostředí. (alza.sk)

Podobné produkty ako Ochrana dřeva (978-80-247-2326-6)

Válka klanů (978-80-759-4035-3)

Válka klanů (978-80-759-4035-3)
Detail

E-kniha - Záverečný diel bestsellerové LitRPG série Cesta šamana! Záverečný diel bestsellerové LitRPG série Cesta šamana!Barliona. Virtuálny svet narvaný na prasknutie monštrami, bitkami a samozrejme hráči. Ešte nedávno si Daniel, ktorého všetci poznajú ako šamana Mahana, myslel, že do herného sveta Barliony vstúpil šiestykrát a naposledy. Život sa však uberá nečakanými cestami. Korporácia sa rozhodla oživiť Pána tieňov a celú jeho partiu - resetovacie tlačidlo stlačil sám výkonný riaditeľ. Geranika sa vracia na scénu, kontinentálne turnaj sa blíži a šaman dostal ponuku, akú nemožno odmietnuť ... aj keby sa kvôli tomu musel postaviť všetkým ostatným barlionským klanom! (alza.sk)

Podobné produkty ako Válka klanů (978-80-759-4035-3)

Centurioni: Útok (978-80-759-5306-3)

Centurioni: Útok (978-80-759-5306-3)
Detail

Elektronická kniha - ze série Centurioni, autor Anthony Riches, 376 stran, česky Autor úspěšné řady Římané Anthony Riches pokračuje ve svém napínavém popisu batavského povstání z roku 68 n. l.Na rýnském pomezí vypukla totální válka. Nový náčelník Batavů povolal zpět batavské kohorty, ještě před nedávnem hrdé vojáky Říma. Jejich vlast se mezitím změnila k nepoznání. Římský vliv vyprchal a Římané se ve Starém táboře snaží vzpamatovat po kruté porážce, kterou jim rebelové uštědřili.Batavští bojovníci vyrážejí zpět na jih jako útočný klín, jehož cílem je zničit římské pevnosti na hranicích, a zbavit tak území kmene římského nebezpečí. Pátá a Patnáctá legie se ocitnou v obležení a zoufale se snaží udržet proti mohutné přesile spojených germánských kmenů.Římané však rozhodně nemíní sklonit zbraně. Vysílají na sever záchranný sbor, který má jediný úkol. Zničit povstalce a obnovit na dobytém území římskou moc a hrdost. Události, k nimž se schyluje, rozhodnou nejen o... (alza.sk)

Podobné produkty ako Centurioni: Útok (978-80-759-5306-3)

Tři vyvolení (978-80-759-3173-3)

Tři vyvolení (978-80-759-3173-3)
Detail

Elektronická kniha - ze série Temná věž, autor Stephen King, 424 stran, česky Druhá kniha TŘI VYVOLENÍ začíná přesně tam, kde skončila kniha první, na pobřeží Západního moře o necelých sedm hodin později... Pistolník Roland je přepaden a zraněn. Spalován horečkou postupuje podél pobřeží a nachází troje dveře. Dveře do současných světů, odkud si do Středosvěta přivádí nové společníky, kteří ho budou provázet na dlouhé cestě k Temné věži. (alza.sk)

Podobné produkty ako Tři vyvolení (978-80-759-3173-3)

Evangelium pekla (978-80-759-7076-3)

Evangelium pekla (978-80-759-7076-3)
Detail

E-kniha – strhujúci francúzsky thriller, ktorý odporúča aj spisovateľ Bernard Minier.–autor Jean-Luc Bizien, 480 strán Strhujúci francúzsky thriller Evangelium pekla, ktorý odporúča aj Bernard MinierRedaktor amerického denníka Seth Ballaham sa dozvie, že jeden z jeho kolegov je uväznený v Severnej Kórei. Nikoho to ale nezaujíma, a tak sa ho rozhodne zachrániť sám. Keď dorazí do prísne stráženého Pchjongjangu, kde sa ho ujme spolupracovníčka mimovládnej organizácie, dozvie sa o náleze niekoľkých zmrzačených tiel. Vyšetrovaním je poverený poručík Paik Dong-Soo, elitný severokórejský vojak. Čo objaví na konci desivej cesty plnej teroru? (alza.sk)

Podobné produkty ako Evangelium pekla (978-80-759-7076-3)

Freddie Mercury (978-80-759-5182-3)

Freddie Mercury (978-80-759-5182-3)
Detail

Elektronická kniha - Může se nám zdát, že o Freddiem Mercurym se sotva můžeme dozvědět něco nového a neznámého, ovšem jen do chvíle, než se začteme do jeho rozsáhlé biografie od Lesley-Ann Jonesové. - autor Lesley-Ann Jonesová, 344 stran Bohémská rapsodie jednoho životaZdá se, že všichni víme, kdo to byl Freddie Mercury. Bohem nadaný zpěvák formace čtyř muzikantských individualit Queen. Muž, který skupině propůjčil její nejcharakterističtější ochrannou známku: svůj hlas. Interpret a autor nezapomenutelných skladeb – od Bohemian Rhapsody přes We Are The Champions až po Innuendo. Extravagantní jedinec, libující si v okázalosti hudební i módní. Původem ze Zanzibaru, kde se narodil rodičům perského původu. Homosexuál dlouho skrývající svou orientaci a první skutečně očividná oběť AIDS z uměleckých kruhů.A přece se nám bude zdát, že se o Freddiem Mercurym sotva můžeme dozvědět něco nového a neznámého, ovšem jen do chvíle, než se začteme do jeho rozsáhlé biografie od... (alza.sk)

Podobné produkty ako Freddie Mercury (978-80-759-5182-3)

Hrad fantomů (978-80-759-4022-3)

Hrad fantomů (978-80-759-4022-3)
Detail

Elektronická kniha ze série Cesta šamana, autor Vasilij Mahaněnko, 352 stran Čtvrtá kniha z populární LitRPG fantasy série Cesta šamanaBarliona. Virtuální svět narvaný k prasknutí monstry, bitvami a samozřejmě hráči. Ale co je klan hráčů bez pořádného hradu? Nic. Každý správný šéf by proto měl svojí gildě sehnat pořádnou základnu. Není divu, že šaman Mahan, velitel Legend Barliony, přijme od malabarského císaře záhadný hrad Altameda. Má to ovšem jeden háček: hrad zamořili fantomové, které musí Mahanův klan nejdřív zlikvidovat.Jenže tenhle zdánlivě jednoduchý klanový úkol nastartuje celou sérii událostí, která má mnohem větší dosah, než si kdokoliv z Legend myslel. Událostí tak spletitých, že šaman v jejich středu může spoléhat jen na intuici a instinkty. Co jiného také může dělat hráč, po kterém pasou tři nejlepší klany na serveru?Napsali o knize Hrad fantomů"Mahanovi konečně přestalo všechno vycházet a kardinálně s ním vyjebali. Barliona se začíná podobat nejen... (alza.sk)

Podobné produkty ako Hrad fantomů (978-80-759-4022-3)

Jan Palach (978-80-759-7331-3)

Jan Palach (978-80-759-7331-3)
Detail

Elektronická kniha - Nesvoboda je horší než smrt. Ale jaká je cena za život v bezpráví? - autor Vladimír Liška, 192 stran Nesvoboda je horší než smrt. Ale jaká je cena za život v bezpráví?Janovy smysly otupila šílená bolest, prostupující celým jeho tělem. Nevnímal křik ani paniku kolem sebe. Někdo zavolal záchranku a on jen stačil popálenými ústy tiše vyslovit pár vět o tom, aby si lidé přečetli dopis, který nechal u fontány před Národním muzeem. Potom se celý svět rozplynul v mlze…Co předcházelo šokujícímu činu Jana Palacha, jaké byly jeho důsledky? A proč se Palach nepovažoval za sebevraha, ale za planoucí pochodeň demokracie? (alza.sk)

Podobné produkty ako Jan Palach (978-80-759-7331-3)

Soudný den (978-80-759-4064-3)

Soudný den (978-80-759-4064-3)
Detail

Elektronická kniha - ze série Pragocalypsa, autor Jan Urban, 304 stran, česky Hord nemrtvých přibývá a jsou čím dál rychlejší a krvežíznivější. Řeholníci, obklíčení ze všech stran, pochopili, že možná už brzy nadejde den, který by nemuseli přežít. Přinejmenším ne všichni. Skupinka odvážlivců, jejímž úkolem bylo najít v postapokalyptické Praze lék na virus měnící lidi v nemrtvá monstra, je rozdělena a uvízla na mrtvém bodě. Situaci ještě více zkomplikuje nebezpečný a prohnaný hráč, který nejenže řádně zamíchá rozdanými kartami, ale sám představuje hrozbu daleko větší než apokalypsa sama… (alza.sk)

Podobné produkty ako Soudný den (978-80-759-4064-3)

Najdu odvahu (978-80-759-7782-3)

Najdu odvahu (978-80-759-7782-3)
Detail

Elektronická kniha - autor Lenka Vacvalová, 176 stran, česky Herečka, moderátorka a běžkyně Lenka Vacvalová překonává na 770 km dlouhé trase po cestě hrdinů SNP náročný terén a sama sebe. Vypráví příběh o každodenních výzvách a hledání odvahy. A to nejen své vlastní. Mapuje i osudy hrdinů, kteří padli v SNP, a žen, jež v sobě našly neuvěřitelnou odvahu, aby mohly během povstání pomáhat. Ultraběh. Náročný, dlouhý, vyčerpávající. Šestnáct dnů plných deště a sněhu, bahna, bolesti, ale i neskutečně silných zážitků. (alza.sk)

Podobné produkty ako Najdu odvahu (978-80-759-7782-3)

Kriminalistické otazníky (978-80-759-7724-3)

Kriminalistické otazníky (978-80-759-7724-3)
Detail

Elektronická kniha - autor Ondřej Krotil, 208 stran, česky Nevyřešené případy československé kriminalistiky Skutečné kriminalistické kauzy, které stále čekají na své objasnění a jejichž pachatelé nebyli nikdy potrestáni. Co a jak se vlastně stalo? Do pátrání v archivech, listování vyšetřovacími spisy i za očitými svědky jednotlivých případů se pustil badatel Ondřej Krotil. Jak to bylo s Janem Masarykem? Kam zmizely mladé stopařky a co se stalo třem turistům ve skalách? Vydejte se po stopách, hledejte indicie, pátrejte "v přímém přenosu" a užijte si napínavé čtení do posledního dechu. (alza.sk)

Podobné produkty ako Kriminalistické otazníky (978-80-759-7724-3)

Purpurové řeky (978-80-759-7555-3)

Purpurové řeky (978-80-759-7555-3)
Detail

Elektronická kniha - ze série Komisař Niemans, autor Jean Christophe Grangé, 424 stran, česky Legendární francouzský thrillerV prostředí skal a ledovců jsou postupně nalezena tři zmučená těla – všechna ve stejné, zvláštní pozici. Rituální vraždy, nebo dílo šílence? Na druhém konci Francie dojde k nevysvětlitelné krádeži dvacet let staré školní kartotéky a podivnému vniknutí do místní hrobky. Vyšetřování vedou nezávisle na sobě dva policisté, maximálně rozdílní, ovšem jen zjevem. Jednotlivé střípky mozaiky do sebe postupně zapadají, napětí nejen neochabuje, ale stále narůstá. (alza.sk)

Podobné produkty ako Purpurové řeky (978-80-759-7555-3)
Ochrana osobních údajů podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (nejen) se zaměřením na prac (978-80-759-8587-3), Příručka Pověřence pro ochranu osobních údajů, GDPR / Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (2016/679/EU) - Praktický komentář - 2., aktualizova (999-00-017-8923-7), Zákon o zpracování osobních údajů (110/2019 Sb.). Praktický komentář (978-80-759-8467-8), Právo být zapomenut v kontextu moderního pojetí ochrany osobních údajů (999-00-033-6890-4), Zdanění osobních příjmů, 3. vydání (978-80-7676-236-7), Šíření pravdivých údajů o podnikateli jako nekalá soutěž a/nebo narušení dobré pověsti (978-80-7598-076-2), Nejen o tom (978-80-722-9515-9), Kniha o skutečnosti podle Buddhova probuzeneckého učení (978-80-880-8315-3), Žijte nejen o víkendu, S Theodorem nejen o hieroglyfech (978-80-720-7845-5), Běh o život (978-80-759-3192-4), Politologie nejen pro právníky - 2., aktualizované vydání (978-80-759-8812-6), Srovnáno se zemí (978-80-759-3138-2), Saturnin se představuje (978-80-759-7940-7), Rok v ráji (978-80-749-8587-4), Svět podle Nikyho (978-80-264-4575-3), Láska podle hvězd (978-80-267-1643-3), Jóga podle čaker (978-80-271-0793-3), Putování nejen jižní Angolou (978-80-753-6082-3), Pandemie (978-80-759-7852-3), Nenávist (978-80-759-5252-3), Lebky (978-80-759-4051-3), Ústav (978-80-759-3186-3), Procesní postavení osoby neznámého pobytu - ve světle Nařízení Brusel I bis (978-80-759-8508-8), Pohádka o pyšné princezně (978-80-759-7248-4), Báječné nakupování o Vánocích (978-80-759-5392-6), Rozhodování o věcech veřejných (978-80-759-8829-4), O čem se nedá mluvit, o tom se musí zpívat (978-80-700-7498-5), Mezinárodní dohody o ochraně investic a právo Evropské unie II (978-80-7676-111-7)