Ošetřovatelská diagnostika v práci sestry (978-80-247-5538-0)

Produkt Ošetřovatelská diagnostika v práci sestry (978-80-247-5538-0) sme našli 50+x, pokiaľ to nie je to čo hľadáte, skúste frázu Ošetřovatelská diagnostika v práci sestry (978-80-247-5538-0) upraviť a produkt hľadať znova.

Ošetřovatelská diagnostika v práci sestry (978-80-247-5538-0)

Ošetřovatelská diagnostika v práci sestry (978-80-247-5538-0)
Detail

Elektronická kniha - autor Alexandra Archalousová, 208 stran Stanovení ošetřovatelských diagnóz sestrou vychází z identifikace potřeb nemocného a z pojmenování problémů, které nemoc přináší a na jejichž řešení se sestra podílí ošetřovatelskou péčí. Detaily knihy: Autor: Alexandra Archalousová Rok vydání: 2015 ISBN: 978-80-247-5538-0 Počet stran: 208 (alza.sk)

Podobné produkty ako Ošetřovatelská diagnostika v práci sestry (978-80-247-5538-0) , Ošetřovatelská diagnostika v práci sestry (978-80-247-5538-0)

Posuzování stavu zdraví a ošetřovatelská diagnostika (978-80-247-5376-8)

Posuzování stavu zdraví a ošetřovatelská diagnostika (978-80-247-5376-8)
Detail

Elektronická kniha - autor Dagmar Mastiliaková, 192 stran Kniha pro studenty ošetřovatelství a sestry z ošetřovatelské praxe se zaměřuje na rozvoj systémových vědomostí a dovedností v oblasti aplikace první a druhé fáze ošetřovatelského procesu (posuzování stavu zdraví a ošetřovatelské diagnostiky), a zvyšuje tak jejich odborné kompetence pro praxi. (alza.sk)

Podobné produkty ako Posuzování stavu zdraví a ošetřovatelská diagnostika (978-80-247-5376-8) , Posuzování stavu zdraví a ošetřovatelská diagnostika (978-80-247-5376-8)

Fyzikální vyšetření pro sestry (978-80-247-4449-0)

Fyzikální vyšetření pro sestry (978-80-247-4449-0)
Detail

Elektronická kniha - autor Marie Nejedlá, 296 stran Kniha je koncipována jako základní učebnice pro studenty ošetřovatelství a sestry v praxi. Seznamuje se základními technikami sběru anamnestických dat a fyzikálního vyšetření pacientů umožňujícími získat co nejvíce informací o pacientovi, sledovat a správně dokumentovat změny jeho zdravotního stavu. (alza.sk)

Podobné produkty ako Fyzikální vyšetření pro sestry (978-80-247-4449-0) , Fyzikální vyšetření pro sestry (978-80-247-4449-0)

Kvalitativní diagnostika v oblasti lidských zdrojů (978-80-247-5263-1)

Kvalitativní diagnostika v oblasti lidských zdrojů (978-80-247-5263-1)
Detail

Elektronická kniha - autor Jan Gruber, Hana Kyrianová, Alexandra Fonville, 200 stran Naučte se orientovat v lidských vlastnostech a dovednostech! Pro manažery nebo zaměstnance oddělení lidských zdrojů je klíčové umět posoudit schopnosti spoluupracovníků, odhadnout, jakým způsobem přemýšlejí a pracují. Musí znát jejich pracovní výkonnost, motivaci a schopnost plánovat, i to, zda dokážou přesvědčit a motivovat ostatní. (alza.sk)

Podobné produkty ako Kvalitativní diagnostika v oblasti lidských zdrojů (978-80-247-5263-1) , Sebedůvěra v práci (978-80-247-4276-2)

Sestra a stres (978-80-247-3149-0)

Sestra a stres (978-80-247-3149-0)
Detail

E-kniha - autor Jaro Křivohlavý, 128 stran Knížka se snaží odpovědět na otázky, jak zvládat stresové okamžiky, a nabízí řešení tísnivých životních situací z pohledu psychologa. Poskytuje řadu podnětů a rad, jak zvládat těžkosti a každodenní povinnosti, co dělat a čeho se naopak vyvarovat. Zabývá se i psychologií zdraví a kvalitou života. Je určena sestrám a pracovníkům nelékařských oborů.Autor v knize zúročuje i své - již více než 50leté - zkušenosti práce v psychologii a současně více než 30 let praxe v oblasti zdravotnictví. (alza.sk)

Podobné produkty ako Sestra a stres (978-80-247-3149-0) , Ošetřovatelská péče v diabetologii (978-80-247-5367-6)

Ošetřovatelská péče v diabetologii (978-80-247-5367-6)

Ošetřovatelská péče v diabetologii (978-80-247-5367-6)
Detail

Elektronická kniha - autor Pavla Kudlová, 212 stran Ošetřovatelská péče je u osoby s diabetem zaměřena zejména na udržení a podporu zdraví a na rozvoj soběstačnosti a významně se podílí na prevenci, diagnostice a terapii diabetu. (alza.sk)

Podobné produkty ako Ošetřovatelská péče v diabetologii (978-80-247-5367-6) , Ošetřovatelská péče v chirurgii (978-80-247-4412-4)

Ošetřovatelská péče v chirurgii (978-80-247-4412-4)

Ošetřovatelská péče v chirurgii (978-80-247-4412-4)
Detail

E-kniha - autor Eva Janíková, Renáta Zeleníková, 256 stran Kniha zpracovává problematikou ošetřovatelské péče v chirurgii. Je rozdělena na obecnou a speciální část. V obecné části je v jednotlivých kapitolách nastíněn úvod do chirurgického ošetřovatelství, perioperační péče, péče o rány a zmíněna je také problematika psychické podpory pacientů v chirurgii. Speciální část se zabývá ošetřovatelskou péčí u pacientů s vybranými chirurgickými onemocněními. V jednotlivých kapitolách je podán komplexní přehled o dané problematice. Na základní charakteristiku vybraného onemocnění navazuje management péče o pacienta v době před operací a zejména v době po ní s přihlédnutím na specifika ošetřovatelské péče u vybraných onemocnění. Kniha je určena především studentům ošetřovatelství a příbuzných oborů v pregraduálním studiu, ale může sloužit také odborníkům z praxe k dalšímu vzdělávání. Poznatky v ní obsažené čerpaly autorky ze zahraničních i domácích zdrojů a i z vlastní... (alza.sk)

Podobné produkty ako Ošetřovatelská péče v chirurgii (978-80-247-4412-4) , Sestry v nouzi (978-80-247-3174-2)

Základní ošetřovatelská péče v pediatrii (978-80-247-1613-8)

Základní ošetřovatelská péče v pediatrii (978-80-247-1613-8)
Detail

E-kniha - autor Petra Sedlářová, kolektiv a, 240 stran Kniha, která je svým pojetím ojedinělá, je určena studentům ošetřovatelství, nově nastupujícím sestrám i těm, které již v pediatrických oborech pracují. Autorský kolektiv složený ze zkušených sester a lékařů vytvořil přehledný a srozumitelný text, který je v souladu s trendy moderního ošetřovatelství a vychází z nejnovějších poznatků. Čtenářům poskytuje návod na to, jak ošetřovat nemocné dítě, rozpoznávat jeho potřeby a komunikovat nejen s ním, ale i s rodinou malého pacienta. (alza.sk)

Podobné produkty ako Základní ošetřovatelská péče v pediatrii (978-80-247-1613-8) , Základní ošetřovatelská péče v pediatrii (978-80-247-1613-8)

Sestry v nouzi (978-80-247-3174-2)

Sestry v nouzi (978-80-247-3174-2)
Detail

E-kniha - autor Martina Venglářová, kolektiv a, 192 stran Publikace jako jediná mapuje oblasti, které syndrom vyhoření potencují: problematické vztahy v týmech, konflikty s nadřízenými, sexuální obtěžování, psychický tlak spojený s transformací zdravotnictví. Kniha přináší praktický pohled na diagnostiku těchto jevů, je doplněna orientačními dotazníky a testy a hlavně postupy, které se osvědčily při zvládání problémů v praxi. Pro ilustraci jsou uvedeny kazuistiky jednotlivých problémů sester z praxe. Mezi doporučeními se objevuje také stále málo dostupná supervize ošetřovatelských týmů. (alza.sk)

Podobné produkty ako Sestry v nouzi (978-80-247-3174-2) , Specializovaná ošetřovatelská péče v onkourologii (978-80-271-1726-0)

Angiologie pro sestry (978-80-247-4869-6)

Angiologie pro sestry (978-80-247-4869-6)
Detail

Elektronická kniha - autor Ilona Plevová, 176 stran, česky Publikace se zabývá problematikou cévních onemocnění z pohledu sestry, popsány jsou nejčastější patologie postihující tepenný a žilní systém. V knize je také odborná medicínská část, kam jsou zařazeny základní definice a patofyziologie, etiologie, klinický obraz, diagnostické postupy a algoritmy a v neposlední řadě také terapeutické postupy a intervence. Od této části se odvíjejí ošetřovatelské intervence a doporučení pro zdravotníky k poskytování odborné péče. Knihu využijí zejména nelékařští zdravotničtí pracovníci, kteří se v zařízeních ambulantní nebo lůžkové péče starají o pacienty s cévním postižením. (alza.sk)

Podobné produkty ako Angiologie pro sestry (978-80-247-4869-6) , Ošetřovatelská dokumentace v praxi (80-247-0704-7)

Právní minimum pro sestry (978-80-247-3132-2)

Právní minimum pro sestry (978-80-247-3132-2)
Detail

E-kniha - autor Lubomír Vondráček, Vlasta Wirthová, 95 stran Zcela nová, moderní a ucelená příručka, vytvořená na základě nové legislativy, nahrazuje předchozí, stejně zaměřené publikace. Je určena sestrám, studentům i vyučující, kteří přicházejí do styku s nemocnými a jejich rodinami. Právní problematika ve zdravotnictví a při ošetřování nemocného je velmi složitá. Je proto nutné, aby se sestra i ostatní členové ošetřovatelského týmu ve vlastním zájmu dobře orientovali v právních předpisech a znali nejen své povinnosti, ale také práva. Sestra je zodpovědná za několik věcí současně a velmi často je jí připisována také zodpovědnost i v situaci, kdy i při nejlepší vůli není možné, aby nemocného měla stále na očích - např.v případě propustky. Vysvětlení právní zodpovědnosti sestry při výkonu povolání poskytne čtenářům právě tato publikace. Kapitola o problematice kontaktu s médii, reakce sestry a její vystupování na veřejnosti je v této publikaci rozpracována... (alza.sk)

Podobné produkty ako Právní minimum pro sestry (978-80-247-3132-2) , Jak zefektivnit práci v týmu (978-80-247-1624-4)

Klinická onkologie pro sestry (978-80-247-3742-3)

Klinická onkologie pro sestry (978-80-247-3742-3)
Detail

E-kniha - autor Jiří Vorlíček, Jitka Abrahámová, Hilda Vorlíčková, kolektiv a, 450 stran Druhé, doplněné a zcela přepracované vydání úspěšné publikace. Moderní učebnice klinické onkologie pro sestry ve svém novém vydání odráží prudký a bouřlivý vývoj léků a léčebných postupů, který ovlivňuje toto velmi významné odvětví medicíny. Klinická onkologie pro sestry je určena nejen sestrám-specialistkám, ale všem sestrám, které pečují o pacienty s nádorovým onemocněním v nemocničním, ambulantním či domácím prostředí. Vzhledem k tomu, že výskyt nádorových onemocnění neustále stoupá, je důležité, aby i studenti ošetřovatelství získali poznatky z této problematiky, proto je kniha určena rovněž jim a jejich pedagogům. (alza.sk)

Podobné produkty ako Klinická onkologie pro sestry (978-80-247-3742-3) , Přestaňte se v práci stresovat (978-80-247-5820-6)

Komunikace pro zdravotní sestry (978-80-247-1262-8)

Komunikace pro zdravotní sestry (978-80-247-1262-8)
Detail

Elektronická kniha - autor Martina Venglářová, Gabriela Mahrová, 144 stran Dlouho očekávaná publikace je určena zejména sestrám, studentům ošetřovatelství a jejich pedagogům, ale i dalším zdravotnickým pracovníkům. Po jejím přečtení se budou čtenáři dobře orientovat v otázkách verbální i neverbální komunikace, budou umět komunikovat s pacienty v různých věkových obdobích, dále s pacienty s problémovým chováním, psychickými obtížemi, změnami intelektu, závažným onemocněním, různými typy onemocnění i se sociálně problematickým klientem. Autorky se dlouhodobě pohybují v oblasti psychiatrie a psychoterapie, o komunikaci přednáší zdravotním sestrám, studentům lékařství i příslušníkům jiných společenských profesí. (alza.sk)

Podobné produkty ako Komunikace pro zdravotní sestry (978-80-247-1262-8) , Příručka pro sestry v oftalmologii (978-80-247-5458-1)

Diagnostika a terapie duševních poruch (978-80-247-4826-9)

Diagnostika a terapie duševních poruch (978-80-247-4826-9)
Detail

Elektronická kniha - autor Karel Dušek, Alena Večeřová-Procházková, 648 stran Nejnovější odborná publikace týkající se diagnostiky a terapie duševních poruch předkládá lékařům, klinickým psychologům a všem pracovníkům zabývajícím se problematikou duševních poruch dokonalý přehled o diagnostickém procesu, symptomatice, syndromologii a nozologii duševních poruch. (alza.sk)

Podobné produkty ako Diagnostika a terapie duševních poruch (978-80-247-4826-9) , Kvalitativní diagnostika v oblasti lidských zdrojů (978-80-247-5263-1)

Diagnostika a léčba poruch plodnosti (978-80-247-4458-2)

Diagnostika a léčba poruch plodnosti (978-80-247-4458-2)
Detail

Elektronická kniha - autor Tonko Mardešić, kolektiv a, 96 stran V červenci roku 2013 jsme si připomněli 35 let od narození Lousie Brownové — prvního dítěte po oplození vajíčka v laboratorních podmínkách a následném přenosu embrya zpět do dělohy. Tato publikace je dokladem, jakým mimořádným rozvojem reprodukční medicína a asistovaná reprodukce během této relativně krátké doby prošla a kam se posunula. Uvádí současné znalosti o vlivu pokročilého reprodukčního věku na plodnost a úspěšnost léčby, současné diagnostické a terapeutické možnosti u žen s poruchou ovulace, význam endoskopie (hysteroskopie, laparoskopie) v diagnostice a léčbě párů s poruchou plodnosti, možnosti asistované reprodukce u jednotlivých příčin poruch plodnosti a význam a možnosti reprodukční genetiky jako nedílné součásti moderní asistované reprodukce. (alza.sk)

Podobné produkty ako Diagnostika a léčba poruch plodnosti (978-80-247-4458-2) , Tvořivost a inovace v práci manažera (978-80-247-2016-6)

Diagnostika a terapie duševních poruch (978-80-247-1620-6)

Diagnostika a terapie duševních poruch (978-80-247-1620-6)
Detail

Elektronická kniha - autor Karel Dušek, 632 stran, česky Odborná publikace týkající se diagnostiky a terapie duševních poruch předkládá lékařům, klinickým psychologům, pracovníkům zabývajícím se problematikou duševních poruch dokonalý přehled o diagnostickém procesu, symptomatice, o syndromologii a nozologii duševních poruch. V části o terapii kniha nabízí seznámení se správným psychologickým přístupem k pacientovi, informuje o psychofarmakoterapii, šokové terapii, rehabilitaci atp. (alza.sk)

Podobné produkty ako Diagnostika a terapie duševních poruch (978-80-247-1620-6) , Diagnostika poruch polykání (978-80-271-0158-0)

Základy praktické terminologie pro sestry (978-80-247-3697-6)

Základy praktické terminologie pro sestry (978-80-247-3697-6)
Detail

E-kniha - autor Lubomír Vondráček, Vlasta Wirthová, Jindra Pavlicová, 136 stran Jednotná terminologie je základním předpokladem komunikace a bezproblémového kontaktu všech pracovníků poskytujících péči. Terminologická příručka pro výuku a praxi přináší sjednocení hlavních pojmů používaných v péči o nemocného v šíři, kterou sestry v praxi ocení. Neméně důležitý je také způsob záznamů do ošetřovatelské dokumentace a využití odborné terminologie při edukaci pacienta a jeho doprovodu. (alza.sk)

Podobné produkty ako Základy praktické terminologie pro sestry (978-80-247-3697-6) , Ošetřovatelská péče 2. díl (978-80-247-5334-8)

Kompendium hojení ran pro sestry (978-80-247-3371-5)

Kompendium hojení ran pro sestry (978-80-247-3371-5)
Detail

E-kniha - autor Andrea Pokorná, Romana Mrázová, 200 stran Kniha přináší originální komplexní pohled na problematiku hojení chronických ran. Prezentuje odborné informace nejen k vlastnímu procesu diagnostiky a terapie chronické rány, ale také k procesu standardizace ošetřovatelských postupů a výsledků ošetřovatelské péče dle Aliance 3N (NANDA, NIC, NOC) a postupů na základě evidence based nursing.Kniha popisuje základní postupy péče o chronickou ránu, včetně hodnocení ran a bazálních postupů fázového hojení a globální léčby. Samostatné kapitoly jsou věnovány komplexnímu přístupu k péči o vybrané chronické rány a defekty (bércové ulcerace, dekubity, syndrom diabetické nohy). V publikaci jsou zmíněny také nejčastější chyby v péči o osoby s chronickou ránou. Publikace je doplněna bohatou obrazovou přílohou. (alza.sk)

Podobné produkty ako Kompendium hojení ran pro sestry (978-80-247-3371-5) , Ošetřovatelská péče 1. díl (978-80-247-5333-1)

Česká sestra v arabském světě (978-80-247-2856-8)

Česká sestra v arabském světě (978-80-247-2856-8)
Detail

E-kniha - autor Markéta Ryšlinková, 128 stran Ojedinělá publikace v nabídce knih s problematikou multikulturního ošetřovatelství. Je vhodným zdrojem informací nejen pro sestry, ale i pro studenty, kteří mají ve svém studiu zařazen tento předmět. Publikace informuje o pracovních podmínkách personálu - multikuturního týmu, o komunikaci, náboženství, zvyklostech a zvláštnostech péče o pacienty v odlišné kultuře. Čtivou formou přibližuje situace pro naši kulturu zvláštní a často nepochopitelné. Zkušenosti ze Saúdské Arábie, ze špičkové nemocnice a ze spolupráce lékařů a sester různých národností přiblíží čtenářům tento vzdálený svět a pomůže zájemcům o práci v zahraničí získat informace potřebné k jejich rozhodnutí. (alza.sk)

Podobné produkty ako Česká sestra v arabském světě (978-80-247-2856-8) , Gastroenterologie a hepatologie pro zdravotní sestry (80-247-1283-0)

Příručka pro sestry v oftalmologii (978-80-247-5458-1)

Příručka pro sestry v oftalmologii (978-80-247-5458-1)
Detail

Elektronická kniha - autor Michal Ptáček, 160 stran Publikace pro sestry, optometry, biomedicínské techniky a další nelékařské profese. Obsahuje informace o specifických výkonech a zásadách specializované péče v oftalmologii. Detaily knihy: Autor: Michal Ptáček Rok vydání: 2016 ISBN: 978-80-247-5458-1 Počet stran: 160 (alza.sk)

Podobné produkty ako Příručka pro sestry v oftalmologii (978-80-247-5458-1) , Angiologie pro sestry (978-80-247-4869-6)

Manažerské znalosti a dovednosti pro sestry (978-80-247-4032-4)

Manažerské znalosti a dovednosti pro sestry (978-80-247-4032-4)
Detail

E-kniha - autor Zuzana Hekelová, 128 stran Kniha je jedinečná svým specifickým zaměřením - věnuje se tématu manažerských znalostí a dovedností zdravotních sester, které ve vedoucích pozicích jsou nejen zdravotnickým pracovníkem, ale také manažerem vedoucím tým lidí. Problematika manažerských dovedností ve zdravotnictví je velmi specifická a nelze v této oblasti uplatňovat vždy stejné principy platné v jiných oborech. Cílem této knihy je především upozornit na tato specifika a dát určitý návod, jak s nimi nakládat. Dalším přínosem knihy je její přehlednost, grafické zpracování informací i konkrétní příklady ze zdravotnické praxe i úkoly a cvičení, která nutí se zamyslet nad ne vždy jednoznačnými problémy. Její dlouhodobou ambicí pak je sloužit vedoucím sestrám jako manuál, ke kterému se po prvním přečtení budou moci vždy vracet. (alza.sk)

Podobné produkty ako Manažerské znalosti a dovednosti pro sestry (978-80-247-4032-4) , Sestry z vinice (978-80-762-5208-0)

Diagnostika a vitalizace firem a organizací (978-80-247-5323-2)

Diagnostika a vitalizace firem a organizací (978-80-247-5323-2)
Detail

Elektronická kniha - autor Jiří Plamínek, 184 stran Uznávaný autor a poradce ve své nové knize vysvětluje dva procesy, které by lídři a manažeři firem a organizací měli bez zaváhání zvládat. Jde o diagnostiku stavu firem a organizací a výběr cílů a metod pro odstraňování zjištěných potíží a využívání skrytého potenciálu. (alza.sk)

Podobné produkty ako Diagnostika a vitalizace firem a organizací (978-80-247-5323-2) , Kvalita v sociální práci a sociálních službách (978-80-247-4315-8)

Specializovaná ošetřovatelská péče v onkourologii (978-80-271-1726-0)

Specializovaná ošetřovatelská péče v onkourologii (978-80-271-1726-0)
Detail

Elektronická kniha - autor Ivana Argayová, 120 stran, česky Zhoubné nádory močového měchýře patří svým výskytem na druhé místo mezi urogenitálními malignitami u mužů, na sedmé místo u žen a celkově jsou čtvrtou nejčastější malignitou u mužů po karcinomu prostaty, plic a tlustého střeva. Nádor močového měchýře ovlivňuje život pacienta po fyzické, psychické a sociální stránce. Cílem léčebné a ošetřovatelské péče je zlepšit kvalitu života pacienta v co možná nejvyšší míře. Specializovaná ošetřovatelská péče pomáhá nemocnému řešit jeho problémy a sestře dává možnost cíleně reagovat na jeho stav a zaměřit se na intervence vedoucí ke zlepšení kvality života. (alza.sk)

Podobné produkty ako Specializovaná ošetřovatelská péče v onkourologii (978-80-271-1726-0) , Psychiatrická ošetřovatelská péče (80-247-1151-6)

Sestra a pacient v paliativní péči (978-80-247-3171-1)

Sestra a pacient v paliativní péči (978-80-247-3171-1)
Detail

E-kniha - autor Monika Marková, 128 stran Autorka (zdravotní sestra pracující od roku 1996 v hospicích) v knize otevírá nový pohled na práci sester a ostatních pracovníků v paliativní péči. Zabývá se, zcela záměrně, na prvním místě sestrou, jejími osobnostními předpoklady, zralostí, profesním růstem, nutností pravidelné reflexe vlastní práce, zakotveností v týmu. V části zaměřené na cíle paliativního ošetřovatelství věnuje vedle důležitých somatických témat pozornost také sociálním, psychologickým a duchovním aspektům umírání. (alza.sk)

Podobné produkty ako Sestra a pacient v paliativní péči (978-80-247-3171-1) , Testy pro personální práci (978-80-247-5056-9)

Ošetřovatelská péče 2. díl (978-80-247-5334-8)

Ošetřovatelská péče 2. díl (978-80-247-5334-8)
Detail

Elektronická kniha - autor Patrik Burda, Lenka Šolcová, 234 stran Učebnice stěžejního předmětu oboru Ošetřovatel. Navazuje na základy ošetřovatelské péče v 1. dílu. Seznamuje žáky s problematikou péče o nemocné při různých onemocněních. (alza.sk)

Podobné produkty ako Ošetřovatelská péče 2. díl (978-80-247-5334-8) , Právní minimum pro sestry (978-80-247-3132-2)

Ošetřovatelská péče 1. díl (978-80-247-5333-1)

Ošetřovatelská péče 1. díl (978-80-247-5333-1)
Detail

Elektronická kniha - autor Patrik Burda, Lenka Šolcová, 228 stran Učebnice stěžejního předmětu oboru ošetřovatel. Obsahuje základní témata péče o nemocného, jeho pohodlí a potřeby podle vymezených kompetencí ošetřovatele. (alza.sk)

Podobné produkty ako Ošetřovatelská péče 1. díl (978-80-247-5333-1) , Klinická onkologie pro sestry (978-80-247-3742-3)

Kapitoly z diferenciální diagnostiky v gynekologii a porodnictví (978-80-247-5604-2)

Kapitoly z diferenciální diagnostiky v gynekologii a porodnictví (978-80-247-5604-2)
Detail

Elektronická kniha - autor kolektiv a, 232 stran, česky Po 45 letech se objevuje na našem odborném knižním trhu nová publikace s tématem diferenciální diagnostiky v gynekologii, doplněná o některé diferenciálně diagnostické problémy porodnické. Editování se ujal MUDr. PhDr. Pavel Čepický, CSc., kolektiv autorů tvoří naši přední odborníci. Knihu recenzoval doc. MUDr. Tomáš Binder, CSc. Kniha je určena gynekologům a porodníkům na všech typech pracovišť a dále perinatologům, chirurgům, sestrám specialistkám – porodním asistentkám, ale i medikům. Kniha poskytuje vypracované okruhy otázek, které lze využít jak k přípravě na atestaci, tak i ke zkouškám z oboru. Lékaři dalších specializací ocení ve své praxi kapitoly o pánevní bolesti, mamárním diskomfortu, sexuálních dysfunkcích apod., zejména pokud se setkávají s těhotnými či puerperálními pacientkami. (alza.sk)

Podobné produkty ako Kapitoly z diferenciální diagnostiky v gynekologii a porodnictví (978-80-247-5604-2) , Komunikace pro zdravotní sestry (978-80-247-1262-8)

Dětská sestra v primární a komunitní péči (978-80-247-3592-4)

Dětská sestra v primární a komunitní péči (978-80-247-3592-4)
Detail

E-kniha - autor Lucie Sikorová, 184 stran Odborná publikace, zcela ojedinělá na českém trhu, je určena studentům ošetřovatelství, porodní asistence, dětským sestrám a porodním asistentkám působícím v primární a komunitní péči, dále poskytovatelům výchovné péče ve specializovaných zařízeních péče o děti. Publikace obsahuje důležité poznatky a informace nezbytné pro plánování a poskytování ošetřovatelské a edukační péče o děti a dorost v zařízeních primární. Důraz je kladen na rozvoj schopnosti posoudit a identifikovat potřeby dětských členů komunity i schopností sester přispět ke zlepšení zdravotního stavu dětí v prostředí rodiny a komunity. (alza.sk)

Podobné produkty ako Dětská sestra v primární a komunitní péči (978-80-247-3592-4) , Ošetřovatelská péče v neonatologii (978-80-271-3176-1)

Diagnostika poruch polykání (978-80-271-0158-0)

Diagnostika poruch polykání (978-80-271-0158-0)
Detail

Elektronická kniha - autor Petra Mandysová, 132 stran Poruchy polykání jsou častým a potenciálně velmi závažným problémem u mnoha onemocnění a stavů. Poznatky z odborné literatury a standardy v mnoha zemích zdůrazňují důležitost role sester, které jsou mnohdy schopné zahájit diagnostiku poruch polykání pomocí screeningu. Detaily knihy: Autor: Petra Mandysová Rok vydání: 2016 ISBN: 978-80-271-0158-0 Počet stran: 132 (alza.sk)

Podobné produkty ako Diagnostika poruch polykání (978-80-271-0158-0) , Peklo v duši (978-80-247-5851-0)

Ošetřovatelská dokumentace v praxi (80-247-0704-7)

Ošetřovatelská dokumentace v praxi (80-247-0704-7)
Detail

Elektronická kniha - autor Lubomír Vondráček, Miloslav Ludvík, Jana Nováková, 72 stran Publikace je určena zejména pro staniční a hlavní sestry. Kniha přináší zásady tvorby ošetřovatelské dokumentace a ujednocuje zásady z pohledu praxe se zdůrazněním forenzního pohledu. Dokumentace má v současnosti stále větší váhu – musí mít vypovídací schopnost a nesmí být vedena v rozporu s platnými předpisy. (alza.sk)

Podobné produkty ako Ošetřovatelská dokumentace v praxi (80-247-0704-7) , Sklepy v zahradě (978-80-247-3798-0)

Peklo v duši (978-80-247-5851-0)

Peklo v duši (978-80-247-5851-0)
Detail

Elektronická kniha - autor Tomáš Novák, 144 stran Hypománie — „báječný sluha, leč zlý pán“. I tak by se dalo psát o mánii, která je námětem této knihy a jejíž takřka „rodnou sestrou“ je tak známá deprese. O nich a o dalších stavech lidské psychiky píše psycholog PhDr. Tomáš Novák. Publikaci ocení rodinní příslušníci a blízcí osob zasažených maniodepresivní poruchou. Detaily knihy: Autor: Tomáš Novák Rok vydání: 2016 ISBN: 978-80-247-5851-0 Počet stran: 144 (alza.sk)

Podobné produkty ako Peklo v duši (978-80-247-5851-0)

Sklepy v zahradě (978-80-247-3798-0)

Sklepy v zahradě (978-80-247-3798-0)
Detail

E-kniha - autor Jiří Faltýnek, 112 stran Chystáte se postavit na svém pozemku sklep pro rekreační nebo hospodářské účely? Nejste si jisti tím, co všechno taková stavba obnáší? Pak bude pro vás tato publikace užitečným pomocníkem. Především získáte ucelenou představu o plánování a stavbě sklepa, dokážete vyhodnotit pracnost a proveditelnost výstavby ještě před jejím zahájením, a vyhnete se tak nepříjemným překvapením. Kniha se zabývá podložím z geologického hlediska včetně jeho přípravy, dále pak provedením betonových konstrukcí, popisuje vhodné materiály pro stavbu a velký prostor věnuje práci s kamenem i provádění kleneb z cihel a kamene. Najdete zde také informace o izolacích, větrání či vytápění, ale také o častých problémech a poruchách. (alza.sk)

Podobné produkty ako Sklepy v zahradě (978-80-247-3798-0)

Management v ošetřovatelství (978-80-247-3871-0)

Management v ošetřovatelství (978-80-247-3871-0)
Detail

E-kniha - autor Ilona Plevová, kolektiv a, 304 stran Publikace je zaměřena nejen na management v ošetřovatelství, ale také na obecný management, management ve zdravotnictví, ošetřovatelský management, personální management atd. Je vhodná pro výuku studentů a podává všechny důležité informace z oblasti managementu tak, aby byli schopni se v této problematice orientovat. Kniha nabízí budoucím manažerům ve zdravotnictví na různých pozicích užitečné informace. (alza.sk)

Podobné produkty ako Management v ošetřovatelství (978-80-247-3871-0)

Křeček v utajení (978-80-247-2302-0)

Křeček v utajení (978-80-247-2302-0)
Detail

Elektronická kniha - autor Zuzana Pospíšilová, 72 stran, česky Toužíte po zvířátku? Například takový křeček… Co všechno byste s ním mohli podnikat! Jak byste si spolu vyhráli! Určitě by to byl skvělý kamarád. Ale co když doma kraluje kocour, který by ho mohl ulovit? I tohle se dá vyřešit. Tedy v případě, že máte štěstí jako Tom a pořídíte si to správné zvířátko. Jaké? Přečtěte si o Kamilovi! Další knížku z edice Čtení pro prvňáčky od oblíbené autorky Zuzany Pospíšilové vtipnými ilustracemi doprovodil Michal Sušina. (alza.sk)

Podobné produkty ako Křeček v utajení (978-80-247-2302-0)

Malá diferenciální diagnostika v pediatrii (978-80-726-2939-8)

Malá diferenciální diagnostika v pediatrii (978-80-726-2939-8)
Detail

E-kniha - autor Jan Lebl, Jiří Bronský, at al, 120 stran Publikace je stručným přehledem základních problémů, příznaků a projevů nemocí v dětském lékařství, které napomáhají provedení diferenciální diagnostiky - specifického postupu v medicíně, jenž dovoluje s vysokou pravděpodobností vybrat z možných alternativ tu správnou. Příručka chce pomoci lékaři prvního kontaktu v řešení problému dětského pacienta a přispět ke zvýšení kompetence, ale i profesního uspokojení praktického dětského lékaře. (alza.sk)

Podobné produkty ako Malá diferenciální diagnostika v pediatrii (978-80-726-2939-8)

Sestra a její dokumentace (978-80-247-2763-9)

Sestra a její dokumentace (978-80-247-2763-9)
Detail

E-kniha - autor Lubomír Vondráček, Vlasta Wirthová, 88 stran Publikace přináší jako jediná na trhu aktuální informace o problematice záznamů do ošetřovatelské dokumentace sestrou nebo jinými zdravotnickými pracovníky. Jasnou, srozumitelnou a čtivou formou objasňuje, jak je vedení dokumentace pro práci sestry důležité.Správnost záznamů v dokumentaci pacienta, dodržení pokynů k vyplňování, formulace záznamu, adekvátní a vhodné informace, to je jen krátký výčet požadavků, které s sebou zaznamenávání do ošetřovatelské dokumentace přináší. Od dubna roku 2007 je pacientovi nebo jeho pověřenému zástupci umožněno nejen nahlédnout do dokumentace, ale také její části využít pro další právnické úkony. Dokumentace v práci sestry představuje u mnohých zdravotnických pracovníků stále ještě něco, co sestru odvádí od nemocného, zdržuje ji a komplikuje jí práci. Je třeba vzít na vědomí, že dokumentace vedená ošetřovatelským personálem je jediným dokladem v případě, že je sestra... (alza.sk)

Podobné produkty ako Sestra a její dokumentace (978-80-247-2763-9)

Sestra a perioperační péče (978-80-247-3754-6)

Sestra a perioperační péče (978-80-247-3754-6)
Detail

E-kniha - autor Jana Wichsová, Petr Přikryl, Renata Pokorná, Zuzana Bittnerová, 192 stran Publikace pro sestry se zaměřením na práci na operačním sále slouží jako učebnice odborného modulu specializačního vzdělávání sester Perioperační péče, tak jak to vyžaduje nová úprava specializačního vzdělávání podle MZ ČR. Je také příručkou, která uvede do prostředí operačních sálů všechny začínající sestry ještě před započetím specializačního studia.V jednotlivých kapitolách čtenáři najdou informace o organizaci sálové práce, včetně příslušné legislativy, o veškerém vybavení operačních sálů a perioperační péči o pacienta. (alza.sk)

Podobné produkty ako Sestra a perioperační péče (978-80-247-3754-6)

Doprovázení v ošetřovatelství I (978-80-247-5710-0)

Doprovázení v ošetřovatelství I (978-80-247-5710-0)
Detail

Elektronická kniha - autor Lenka Špirudová, 144 stran Klíčové dovednosti, které české zdravotní sestry potřebují, aby mohly správně poskytovat kvalitní péči, podporu a doprovázení pacientů. Detaily knihy: Autor: Lenka Špirudová Rok vydání: 2015 ISBN: 978-80-247-5710-0 Počet stran: 144 (alza.sk)

Podobné produkty ako Doprovázení v ošetřovatelství I (978-80-247-5710-0)

Podnik v časech krize (978-80-247-3136-0)

Podnik v časech krize (978-80-247-3136-0)
Detail

E-kniha - autor Eva Kislingerová, 208 stran Kniha Podnik v časech krize je prvním českým zhodnocením vývoje let 2007 až 2009 z pohledu firem, hodnocení jejich chování a reakcí na ekonomický vývoj. Autorka vyzbrojena na jedné straně rozsáhlým teoretickým zázemím, na straně druhé pak statistickými výsledky a zejména daty z řady zkoumání uskutečněných různými institucemi, mj. VŠE v Praze, v textu nejen analyzuje krizové období světového hospodářství, ale především vyvozuje některé závěry o chování podniků v takových zlomových obdobích. Řada z těchto závěrů ostře polemizuje nejen s tradičními, ale ještě více s aktuálně preferovanými teoriemi a přístupy managementu, když autorka do značné míry kritizuje mnoho metod používaných vedením tuzemských firem. Pointou knihy je pak teze, podle níž je nutné - jako přípravu na další finanční krizi - uskutečnit v relativně krátké době několika let reformu finančního hospodaření firem, především pak posílit výrazně jejich vlastní... (alza.sk)

Podobné produkty ako Podnik v časech krize (978-80-247-3136-0)

Lobbing v moderních demokraciích (978-80-247-3165-0)

Lobbing v moderních demokraciích (978-80-247-3165-0)
Detail

E-kniha - autor Karel B. Müller, Šárka Laboutková, Petr Vymětal, 256 stran Ačkoli je lobbing veřejností nazírán jako něco podezřelého, jedná se o běžnou součást fungování liberálních demokracií, která přináší celé společnosti jak řadu výhod, tak i potenciálních problémů. Velmi úzce je spojen s problematikou reprezentace zájmů, se zájmovými skupinami a fungováním občanské společnosti. Kniha Lobbing v moderních demokraciích osvětluje roli lobbingu jako jedné z možných legitimních a legálních technik prosazování vlivu v moderních demokraciích. Zabývá se popisem lobbistické praxe ve vybraných kontextech. Publikace je určena zejména studentům humanitních a sociálně vědních oborů, odborným pracovníkům, pracovníkům veřejné správy, lidem zaměstnaným ve veřejném, firemním i neziskovém sektoru. (alza.sk)

Podobné produkty ako Lobbing v moderních demokraciích (978-80-247-3165-0)

Vlci v rouše beránčím (978-80-247-5653-0)

Vlci v rouše beránčím (978-80-247-5653-0)
Detail

Elektronická kniha - autor George Simon, 176 stran Manipulativní lidé jsou všude mezi námi a mají dva cíle: zvítězit a vypadat u toho dobře. Jejich oběti si často nejsou téměř vědomy, co se vlastně děje. Tato kniha vám otevře oči! Nebuďte už jenom ovládanou ovcí. Naučte se odhalovat vlky a převezměte nad nimi kontrolu! (alza.sk)

Podobné produkty ako Vlci v rouše beránčím (978-80-247-5653-0)

Móda v ulicích protektorátu (978-80-247-5020-0)

Móda v ulicích protektorátu (978-80-247-5020-0)
Detail

E-kniha - autor Miroslava Burianová, 288 stran Období Protektorátu Čechy a Morava (1939-1945) patří k nejsmutnějším kapitolám našich moderních dějin. Ruku v ruce s rostoucím útlakem ze strany okupačních orgánů se neustále zhoršovaly i životní podmínky obyvatelstva. Z pultů obchodů zmizely kromě potravin i kosmetika, látky a boty. Avšak ani v době všeobecného nedostatku a přídělového systému se ženy nevzdaly touhy po elegantním slušivém oděvu. Doba přinesla nové úsporné střihy, kombinování a přešívání, ale i změny linie. Vyprávění o životě a oděvu všedním i svátečním zavede čtenáře na plesy plné hvězd stříbrného plátna, jako byly Adina Mandlová nebo Lída Baarová, na Pražský hrad i do továren a protektorátních domácností. Detaily knihy: Autor: Miroslava Burianová Rok vydání: 2013 ISBN: 978-80-247-5020-0 Počet stran: 288 (alza.sk)

Podobné produkty ako Móda v ulicích protektorátu (978-80-247-5020-0)

Prezentace v marketingových komunikacích (978-80-247-3123-0)

Prezentace v marketingových komunikacích (978-80-247-3123-0)
Detail

E-kniha - autor Ladislav Kopecký, 160 stran Dnešní svět křižují miliardy nejrůznějších sdělení a informací. Přes dynamický rozvoj elektronických médií a technologií patří k ironii dnešní doby, že komunikace ve světě se stává stále obtížnější. Ukazuje se, že strukturovaná a srozumitelná komunikace, kterou přivedl na svět marketing, by se měla stát součástí a hlavním námětem globálního výchovného programu. Právě prezentace není ničím jiným než jedním z mnoha nástrojů osobní marketingové komunikace. Stává se každodenním chlebem nejen v marketingu - bez schopnosti prezentovat se dnes neobejde téměř nikdo. Kniha obsahuje základní definice prezentačních dovedností z hlediska talentu, disciplíny a technik. Přináší systém plánování a organizace prezentace, analyzuje cílovou skupinu, které je obsah prezentace určen, doporučuje prezentační nástroje a pomůcky, technologie přípravy. Uvádí přehled základních stylových přístupů, nedostatků a chyb a nezapomíná ani na virtuální... (alza.sk)

Podobné produkty ako Prezentace v marketingových komunikacích (978-80-247-3123-0)

Egypt - V nitru pyramidy (978-80-247-4759-0)

Egypt - V nitru pyramidy (978-80-247-4759-0)
Detail

E-kniha - autor Veronika Válková, 176 stran Tentokrát atlas poslal Báru do minulosti sice za dne, ale zato ji šoupl skoro doprostřed Nilu, ve kterém se proháněli hladoví krokodýli. Ještě že byl poblíž šťastnou náhodou lovec Maimose! Nebo to snad nebyla náhoda? Je možné, že Maimose na místo přivedla kočičí bohyně Bastet, aby si na Báře krokodýli nepochutnali? Ať tak či onak, zdá se, že Bastet má s Bárou určité plány. Když totiž Bára v jejím chrámu usne, zelenooká bohyně jí ve snu předá tajemný vzkaz: Ušlechtilé srdce a síla lva nechť duši Réovu doprovodí k bílým zdem - zesnulý Velký bůh nesmí zemřít! Sachmet tě volá! Pátrání po smyslu vzkazu přivede Báru, Maimose a jeho bratra Neferiba nejen na stopu spiknutí proti egyptskému králi Menkauréovi (to je další dějepisný švindl, Egypťané vůbec neznají slovo faraon!), ale nakonec až do samého nitra pyramidy... (alza.sk)

Podobné produkty ako Egypt - V nitru pyramidy (978-80-247-4759-0)

Předškoláci v pohybu 3 (978-80-247-3590-0)

Předškoláci v pohybu 3 (978-80-247-3590-0)
Detail

E-kniha - autor Hana Volfová, Ilona Kolovská, 120 stran Publikace určená cvičitelkám a učitelkám v mateřských školách je další v pořadí úspěšných knih, které se zabývají všestrannou pohybovou průpravou dětí předškolního věku. Autorky sestavily bohatý zásobník konkrétních cvičebních jednotek s ukázkami pohybových činností v různých modifikacích. Jako motivační prvky využily opět zvířátka, tentokrát opici a lva. Součástí je i metodika pohybové průpravy pro věkovou kategorii 3-6 let včetně struktury a průběhu cvičení. Pohybové činnosti jsou řazeny metodicky, s využitím různého tradičního i netradičního náčiní a nářadí. Text je doplněn názornými inspirativními fotografiemi a obrázky, které už předem navodí tu správnou cvičební atmosféru. (alza.sk)

Podobné produkty ako Předškoláci v pohybu 3 (978-80-247-3590-0)

Marketing v cestovním ruchu (978-80-247-4209-0)

Marketing v cestovním ruchu (978-80-247-4209-0)
Detail

E-kniha - autor Dagmar Jakubíková, 320 stran Druhé vydání úspěšné publikace reaguje na vývoj ve společnosti a ekonomice, je upraveno a doplněno o aktuální poznatky z oblasti teorie i praxe v cestovním ruchu. První část se nadále zabývá volným časem, který je jednou z podmínek rozvoje cestovního ruchu, dále cestovním ruchem samotným, službami spojenými s cestovním ruchem, destinacemi a marketingovými principy. Oproti prvnímu vydání je více prostoru věnováno analýze marketingového prostředí, výzkumu trhu, kupnímu chování zákazníků a procesu výběru cílových trhů. Zcela nově je v první části zařazen text o repositioningu a rebrandingu. Druhá část knihy věnující se marketingovým nástrojům je kompletně inovována. Autorka popisuje podstatu a funkci jednotlivých nástrojů marketingového mixu, přičemž je zdůrazněn pohled zákazníka pomocí "Cs". Celá kniha je také doplněna o nové praktické příklady. Publikaci ocení především studenti vysokých škol, podnikatelé a další lidé,... (alza.sk)

Podobné produkty ako Marketing v cestovním ruchu (978-80-247-4209-0)

Výukové metody v pedagogice (978-80-247-4100-0)

Výukové metody v pedagogice (978-80-247-4100-0)
Detail

E-kniha - autor Lucie Zormanová, 160 stran Jedinečný didaktický text se komplexně zabývá tématem výukových metod - jejich vývojem a klasifikací. Popisuje jak metody tradiční, tak inovativní a snaží se je přehledně a pomocí názorných příkladů přiblížit čtenářům, a poskytnout tak inspiraci při přípravě moderní výuky. Publikace patří k základní výbavě každého studenta učitelských oborů a každého pedagoga. (alza.sk)

Podobné produkty ako Výukové metody v pedagogice (978-80-247-4100-0)

Zátěžová diagnostika v tělovýchovné a sportovní praxi (978-80-210-9431-4)

Zátěžová diagnostika v tělovýchovné a sportovní praxi (978-80-210-9431-4)
Detail

Elektronická kniha - autor Jan Novotný, 129 stran, česky Předložený učební text poskytuje komplexní přehled nejčastěji využívaných testů s cílem objektivního posouzení trénovanosti (výkonnosti) testované osoby a také zjištění reakce organismu (fyziologické i patologické) na zátěž. Učební text je svým komplexním pojetím užitečný pro studenty tělovýchovných fakult, samotné sportovce, trenéry a také specialisty ve všech sportovních disciplínách. (alza.sk)

Podobné produkty ako Zátěžová diagnostika v tělovýchovné a sportovní praxi (978-80-210-9431-4)

Septické stavy v intenzivní péči (978-80-247-5215-0)

Septické stavy v intenzivní péči (978-80-247-5215-0)
Detail

Elektronická kniha - autor Dana Streitová, Renáta Zoubková a kolektiv, 164 stran Publikace představuje souhrn poznatků a zkušeností, které je nutné implementovat do klinické praxe v rámci prevence septických stavů. (alza.sk)

Podobné produkty ako Septické stavy v intenzivní péči (978-80-247-5215-0)

Klinické doporučené postupy v ošetřovatelství (978-80-247-5426-0)

Klinické doporučené postupy v ošetřovatelství (978-80-247-5426-0)
Detail

Elektronická kniha - autor Darja Jarošová, 144 stran Klinické doporučené postupy (KDP), jejich definování, charakteristika, tvorba a implementace v praxi. Publikace seznamuje českou ošetřovatelskou komunitu s problematikou a využitím KDP v ošetřovatelské praxi. Detaily knihy: Autor: Darja Jarošová Rok vydání: 2016 ISBN: 978-80-247-5426-0 Počet stran: 144 (alza.sk)

Podobné produkty ako Klinické doporučené postupy v ošetřovatelství (978-80-247-5426-0)
Ošetřovatelská diagnostika v práci sestry (978-80-247-5538-0), Posuzování stavu zdraví a ošetřovatelská diagnostika (978-80-247-5376-8), Fyzikální vyšetření pro sestry (978-80-247-4449-0), Sebedůvěra v práci (978-80-247-4276-2), Ošetřovatelská péče v diabetologii (978-80-247-5367-6), Ošetřovatelská péče v chirurgii (978-80-247-4412-4), Sestry v nouzi (978-80-247-3174-2), Základní ošetřovatelská péče v pediatrii (978-80-247-1613-8), Specializovaná ošetřovatelská péče v onkourologii (978-80-271-1726-0), Ošetřovatelská dokumentace v praxi (80-247-0704-7), Jak zefektivnit práci v týmu (978-80-247-1624-4), Přestaňte se v práci stresovat (978-80-247-5820-6), Příručka pro sestry v oftalmologii (978-80-247-5458-1), Kvalitativní diagnostika v oblasti lidských zdrojů (978-80-247-5263-1), Tvořivost a inovace v práci manažera (978-80-247-2016-6), Diagnostika poruch polykání (978-80-271-0158-0), Ošetřovatelská péče 2. díl (978-80-247-5334-8), Ošetřovatelská péče 1. díl (978-80-247-5333-1), Gastroenterologie a hepatologie pro zdravotní sestry (80-247-1283-0), Angiologie pro sestry (978-80-247-4869-6), Sestry z vinice (978-80-762-5208-0), Kvalita v sociální práci a sociálních službách (978-80-247-4315-8), Psychiatrická ošetřovatelská péče (80-247-1151-6), Testy pro personální práci (978-80-247-5056-9), Právní minimum pro sestry (978-80-247-3132-2), Klinická onkologie pro sestry (978-80-247-3742-3), Komunikace pro zdravotní sestry (978-80-247-1262-8), Ošetřovatelská péče v neonatologii (978-80-271-3176-1), Peklo v duši (978-80-247-5851-0), Sklepy v zahradě (978-80-247-3798-0)