Ošetřovatelské postupy pro zdravotnické záchranáře i (978-80-247-2747-9)

Produkt Ošetřovatelské postupy pro zdravotnické záchranáře i (978-80-247-2747-9) sme našli 50+x, pokiaľ to nie je to čo hľadáte, skúste frázu Ošetřovatelské postupy pro zdravotnické záchranáře i (978-80-247-2747-9) upraviť a produkt hľadať znova.

Ošetřovatelské postupy pro zdravotnické záchranáře I (978-80-247-2747-9)

Ošetřovatelské postupy pro zdravotnické záchranáře I (978-80-247-2747-9)
Detail

Elektronická kniha - autor kolektiv a, 228 stran, česky První díl předkládané publikace je určen především studentům prvního ročníku oboru Zdravotnický záchranář. Její hlavním účelem bylo sjednotit témata a postupy specifické pro tento obor. Po novelizaci zákona č. 96/2004 může zdravotnický záchranář vykonávat činnosti bez odborného dohledu až po jednom roce výkonu povolání při poskytování akutní lůžkové péče. Ošetřovatelské postupy jsou specifikovány a přiblíženy pracovním podmínkám oddělení jednotek intenzivní péče. Autorky kladou důraz na bezpečnou, efektivní a kvalitně poskytovanou ošetřovatelskou péči se zaměřením na zachování postupů lege artis, komunikaci a především lidskost. Kniha je doplněna mnoha fotografiemi pocházejícími z bohaté praxe autorek. Při výběru témat bylo vycházeno z aktuálně platných kompetencí zdravotnických záchranářů. Obsahem jsou též fotografické postupy, které jsou studenty v praxi dobře vnímány. Na tuto publikaci... (alza.sk)

Podobné produkty ako Ošetřovatelské postupy pro zdravotnické záchranáře I (978-80-247-2747-9) , Ošetřovatelské postupy pro zdravotnické záchranáře i (978-80-247-2747-9)

Ošetřovatelské postupy pro zdravotnické záchranáře II (978-80-271-2099-4)

Ošetřovatelské postupy pro zdravotnické záchranáře II (978-80-271-2099-4)
Detail

Elektronická kniha - autor kolektiv a, 192 stran, česky Publikace je určena především studentům prvního ročníku oboru Zdravotnický záchranář. Její hlavním účelem bylo sjednotit témata a postupy specifické pro tento obor. Po novelizaci zákona č. 96/2004 může zdravotnický záchranář vykonávat činnosti bez odborného dohledu až po jednom roce výkonu povolání při poskytování akutní lůžkové péče. Ošetřovatelské postupy jsou specifikovány a přiblíženy pracovním podmínkám oddělení jednotek intenzivní péče. Autorky kladou důraz na bezpečnou, efektivní a kvalitně poskytovanou ošetřovatelskou péči se zaměřením na zachování postupů lege artis, komunikaci a především lidskost. Při výběru témat vycházely z aktuálně platných kompetencí zdravotnických záchranářů. Obsahem jsou též fotografické postupy, které studenti v praxi dobře vnímají. (alza.sk)

Podobné produkty ako Ošetřovatelské postupy pro zdravotnické záchranáře II (978-80-271-2099-4) , Ošetřovatelské postupy pro zdravotnické záchranáře ii (978-80-271-2099-4)

Ošetřovatelství - ošetřovatelské postupy pro zdravotnické asistenty (978-80-247-2852-0)

Ošetřovatelství - ošetřovatelské postupy pro zdravotnické asistenty (978-80-247-2852-0)
Detail

E-kniha - autor Jitka Hůsková, Petra Kašná, 104 stran Obsažená témata - například historie ošetřovatelství, ošetřovací jednotka, vizita, dezinfekce a sterilizace navazují na učebnici Ošetřovatelství pro zdravotnické asistenty - 1. ročník a vhodně rozvíjejí osvojené znalosti při samostudiu žáka. Na trhu je takto strukturovaná učební pomůcka pro zdravotnické asistenty zatím jediná. Rozvíjí žákovu kreativitu, styl jeho učení a úroveň kritického myšlení. Pracovní sešit je určen pro žáky oboru Zdravotnický asistent a pro vyučující k podpoře výuky v předmětu Ošetřovatelství pro 1. ročník. Podporuje rozvoj schopností třídit získané informace z více perspektiv a posuzovat jejich význam pro vlastní potřeby. Přispívá k plnění jedné z výstupních kompetencí žáka střední školy. Pracovní sešit nabízí třífázový model učení - evokace (co už žák k tématu ví), uvědomění si významu (nové informace) a reflexe (sjednocení a třídění poznatků společně s učitelem). Učební pomůcka... (alza.sk)

Podobné produkty ako Ošetřovatelství - ošetřovatelské postupy pro zdravotnické asistenty (978-80-247-2852-0) , Ošetřovatelství - ošetřovatelské postupy pro zdravotnické asistenty (978-80-247-2852-0)

Ošetřovatelství - ošetřovatelské postupy pro zdravotnické asistenty (978-80-247-2853-7)

Ošetřovatelství - ošetřovatelské postupy pro zdravotnické asistenty (978-80-247-2853-7)
Detail

E-kniha - autor Jitka Hůsková, Petra Kašná, 96 stran Pracovní sešit navazuje na učebnici Ošetřovatelství pro zdravotnické asistenty - 2. ročník a obsahuje, kromě jiného, stěžejní témata pro 2. ročník - podávání léků, aplikace injekcí, infuzí, transfuzí a také se zabývá problematikou péče o spánek a odpočinek nemocných. Na trhu je takto strukturovaná učební pomůcka zatím jediná. Pracovní sešit je určen pro žáky oboru Zdravotnický asistent a pro vyučující k podpoře výuky ošetřovatelských postupů ve 2. ročníku v předmětu Ošetřovatelství. Je koncipován tak, aby podporoval schopnosti žáka třídit informace, využívat mezioborových vztahů a doplňovat znalosti, které potřebuje, metodou samostudia. Tím plní jednu z výstupních kompetencí žáka střední školy. Pracovní sešit nabízí třífázový model učení - evokace (co už žák k tématu ví), uvědomění si významu (nové informace) a reflexe (sjednocení a třídění poznatků společně s učitelem). Do této učební pomůcky jsou... (alza.sk)

Podobné produkty ako Ošetřovatelství - ošetřovatelské postupy pro zdravotnické asistenty (978-80-247-2853-7) , Ošetřovatelství - ošetřovatelské postupy pro zdravotnické asistenty (978-80-247-2854-4)

Ošetřovatelství - ošetřovatelské postupy pro zdravotnické asistenty (978-80-247-2854-4)

Ošetřovatelství - ošetřovatelské postupy pro zdravotnické asistenty (978-80-247-2854-4)
Detail

E-kniha - autor Jitka Hůsková, Petra Kašná, 88 stran Pracovní sešit obsahuje témata probíraná ve 2. ročníku oboru zdravotnický asistent - například organizace práce, sledování fyziologických funkcí, vyprazdňování moči a stolice a další. Navazuje na učebnici Ošetřovatelství pro zdravotnické asistenty - 2. ročník. Řada pracovních sešitů, ke které se Pracovní sešit II/2. díl řadí, je na našem trhu ojedinělá. Akceptuje a podporuje žákovu kreativitu, styl jeho učení a úroveň kritického myšlení. Žáci oboru zdravotnický asistent jej mohou využít ke kvalitní přípravě v předmětu ošetřovatelství - 2. ročník. Podporuje rozvoj schopností třídit nové informace z více perspektiv a posuzovat jejich význam pro vlastní potřeby. Pracovní sešit nabízí třífázový model učení - evokace (co už žák k tématu ví), uvědomění si významu (nové informace) a reflexe (sjednocení a třídění poznatků společně s učitelem). Podporuje rozvoj kritického myšlení, které žák pro další studium a... (alza.sk)

Podobné produkty ako Ošetřovatelství - ošetřovatelské postupy pro zdravotnické asistenty (978-80-247-2854-4) , Ošetřovatelství - ošetřovatelské postupy pro zdravotnické asistenty (978-80-247-2855-1)

Ošetřovatelství - ošetřovatelské postupy pro zdravotnické asistenty (978-80-247-2855-1)

Ošetřovatelství - ošetřovatelské postupy pro zdravotnické asistenty (978-80-247-2855-1)
Detail

E-kniha - autor Jitka Hůsková, Petra Kašná, 88 stran Převazy ran, rehabilitace, aplikace tepla a chladu, odběry biologického materiálu a řadu dalších témat naleznete ve 3. dílu pracovních sešitů pro 2. ročník. Obsažená témata navazují na učebnici Ošetřovatelství pro zdravotnické asistenty - 2. ročník a vhodným způsobem i moderními aktivizačními metodami podporují schopnost žáka třídit a hodnotit získané informace. Pracovní sešit II/3. díl je jedním ze série těchto moderních výukových materiálů. Akceptuje žákovu kreativitu, styl jeho učení a úroveň kritického myšlení. Podporuje a rozvíjí schopnost samostudia u žáků, je vhodnou pomůckou k procvičování získaných vědomostí v předmětu Ošetřovatelství a pomáhá vyučujícím pracovat se žáky kreativněji a efektivněji. Pracovní sešit nabízí třífázový model učení - evokace (co už žák k tématu ví), uvědomění si významu (nové informace) a reflexe (sjednocení a třídění poznatků společně s učitelem). Na vydání publikace se... (alza.sk)

Podobné produkty ako Ošetřovatelství - ošetřovatelské postupy pro zdravotnické asistenty (978-80-247-2855-1) , Ošetřovatelství - ošetřovatelské postupy pro zdravotnické asistenty (978-80-247-2853-7)

Ošetřovatelství pro zdravotnické asistenty I (978-80-247-1775-3)

Ošetřovatelství pro zdravotnické asistenty I (978-80-247-1775-3)
Detail

E-kniha - autor Lenka Slezáková, kolektiv a, 196 stran Kniha je určena především studentům a vyučujícím SZŠ obor zdravotnický asistent a studentům a pedagogům zdravotnických lyceí. Jedná se o základní učebnici v oboru ošetřovatelství, zejména ošetřovatelství v klinických oborech, které se vyučují ve třetím a čtvrtém ročníku SZŠ. Obsahem tohoto prvního dílu dvoudílné učebnice je ošetřovatelství ve vnitřním lékařství. Studenti po prostudování knihy prokáží znalost základních teoretických poznatků o příčinách, projevech a léčbě nejčastějších onemocnění a stavů. Nabytí těchto vědomostí jim umožní posoudit a popsat potřeby pacientů i plánovat a realizovat ošetřovatelskou péči. (alza.sk)

Podobné produkty ako Ošetřovatelství pro zdravotnické asistenty I (978-80-247-1775-3) , Postupy v ošetřovatelské péči 4 (978-80-271-1244-9)

Základní ošetřovatelské postupy v péči o novorozence (978-80-247-3940-3)

Základní ošetřovatelské postupy v péči o novorozence (978-80-247-3940-3)
Detail

E-kniha - autor Jaroslava Fendrychová, 192 stran Publikace je určena studentům a sestrám oboru ošetřovatelství a porodní asistence. Jsou v ní zdokumentovány vybrané ošetřovatelské postupy od jejich prvního uvedení až po moderní současnost. Každá kapitola má ve svém závěru "souhrn a doporučení" - poslední doporučené postupy, které vydaly lékařské nebo sesterské odborné společnosti. Publikace poslouží k hlubšímu pochopení jednotlivých vybraných ošetřovatelských postupů. Po jejím prostudování budou studenti komplexně připraveni na splnění studijních požadavků z předmětu Ošetřovatelské postupy - péče o novorozence. (alza.sk)

Podobné produkty ako Základní ošetřovatelské postupy v péči o novorozence (978-80-247-3940-3) , Ošetřovatelství pro zdravotnické asistenty i (978-80-247-1775-3)

Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné II (978-80-247-3420-0)

Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné II (978-80-247-3420-0)
Detail

E-kniha - autor Renata Vytejčková, Petra Sedlářová, Vlasta Wirthová, Iva Otradovcová, Pavla Pavlíková, 288 stran Moderní učebnice ošetřovatelských postupů pro studenty oboru ošetřovatelství a všeobecného lékařství je koncipována podle stěžejních požadavků předmětu ošetřovatelství. Po jejím prostudování získají studenti všechny potřebné znalosti a informace, které jim tak pomohou úspěšně absolvovat tento předmět. Druhý díl zpracovává problematiku péče o nemocné se zaměřením na následující okruhy: sledování fyziologických funkcí, péče o dýchací cesty a dýchání, vyprazdňování a inkontinence, ošetřování nemocného se stomií, enterální výživa, odběry biologického materiálu a péče o umírajícího člověka a péče o tělo zemřelého. Problematika je předkládána srozumitelnou, názornou a poutavou formou - kapitoly jsou doplněny bohatým obrazovým materiálem, kazuistikami, zajímavostmi i odkazy na další literaturu. (alza.sk)

Podobné produkty ako Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné II (978-80-247-3420-0) , Pediatrie pro nelékařské zdravotnické obory (978-80-247-5014-9)

Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné III (978-80-247-3421-7)

Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné III (978-80-247-3421-7)
Detail

Elektronická kniha - autor Renata Vytejčková, Petra Sedlářová, Vlasta Wirthová, Iva Otradovcová, Lucie Kubátová, 308 stran Učebnice současných moderních ošetřovatelských postupů respektující kompetence sester a individuální přístup k řešení ošetřovatelských problémů a potřeb nemocných. (alza.sk)

Podobné produkty ako Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné III (978-80-247-3421-7) , Základní ošetřovatelské postupy v péči o novorozence (978-80-247-3940-3)

Pediatrie pro nelékařské zdravotnické obory (978-80-247-5014-9)

Pediatrie pro nelékařské zdravotnické obory (978-80-247-5014-9)
Detail

Elektronická kniha - autor kolektiv a, 328 stran Po více než 15 letech se dostává čtenářům do rukou komplexní publikace týkající se základního medicínského oboru, a zaplňuje tak bílé místo na našem knižním trhu. Kniha je sepsána lékaři, odborníky, kteří se podílejí na výuce nelékařských zdravotnických profesí. Detaily knihy: Autor: kolektiv a Rok vydání: 2016 ISBN: 978-80-247-5014-9 Počet stran: 328 (alza.sk)

Podobné produkty ako Pediatrie pro nelékařské zdravotnické obory (978-80-247-5014-9) , Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné ii (978-80-247-3420-0)

Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy I - Interna (978-80-247-3601-3)

Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy I - Interna (978-80-247-3601-3)
Detail

E-kniha - autor Lenka Slezáková, kolektiv a, 228 stran Druhé, doplněné vydání úspěšné učebnice zaměřené na ošetřovatelství ve vnitřním lékařství je pro žáky SZŠ základní učebnicí v předmětu ošetřovatelství pro 3. a 4. ročník. Publikace obsahuje učivo potřebné k vykonání maturitní zkoušky. Učebnici doplňují 2 pracovní sešity, které slouží k procvičení a zafixování probrané látky a podporují mezipředmětové vztahy. Nové vydání učebnice je doplněné o moderní informace, vyšetřovací metody, postupy v léčbě a v péči o nemocného. (alza.sk)

Podobné produkty ako Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy I - Interna (978-80-247-3601-3) , Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné iii (978-80-247-3421-7)

Postupy v ošetřovatelské péči 4 (978-80-271-1244-9)

Postupy v ošetřovatelské péči 4 (978-80-271-1244-9)
Detail

Elektronická kniha - ze série Postupy v ošetřovatelské péči, autor Ilona Plevová, 144 stran, česky Publikace čtenáře informuje o režimech hygieny na odděleních, hygienické péči na lůžku, o ošetření kůže po hygieně, o možnostech práce s pacientem podle konceptu Bazální stimulace v rámci hygieny. Zabývá se převlékáním, mytím vlasů, péčí o zuby/dutinu ústní, péčí o oči, nehty, o režim pacienta atd. Jsou zmíněny typy lůžek, jejich úprava, převlékání a zejména polohování pacienta. Publikace má sloužit studentům a pedagogům a nelékařským zdravotnickým pracovníkům, kteří se dané problematice věnují. (alza.sk)

Podobné produkty ako Postupy v ošetřovatelské péči 4 (978-80-271-1244-9) , Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy i - interna (978-80-247-3601-3)

EKG pro záchranáře nekardiology (978-80-247-5307-2)

EKG pro záchranáře nekardiology (978-80-247-5307-2)
Detail

Elektronická kniha - autor Táňa Bulíková, 96 stran Kniha je určena záchranářům, lékařům RZP a studentům. Algoritmus postupu získání a interpretace klasického EKG je kvůli specifickým okolnostem na místě zásahu poněkud odlišný. (alza.sk)

Podobné produkty ako EKG pro záchranáře nekardiology (978-80-247-5307-2) , Ekg pro záchranáře nekardiology (978-80-247-5307-2)

Psychologie a komunikace pro záchranáře (978-80-247-4119-2)

Psychologie a komunikace pro záchranáře (978-80-247-4119-2)
Detail

E-kniha - autor Alena Andršová, 128 stran Kniha se zabývá základní psychologickou problematikou pacienta a záchranáře v přednemocniční péči. Jejím cílem je zprostředkovat poznatky z psychologie lékařské, zdravotnické, psychologie zdraví a nemoci a v neposlední řadě také komunikace v kontextu urgentní medicíny. Publikací, které se zabývají psychologií a komunikací ve zdravotnictví, je na trhu poměrně dostatek, nicméně podobná, věnující se problematice akutního ohrožení zdraví, zcela chybí. (alza.sk)

Podobné produkty ako Psychologie a komunikace pro záchranáře (978-80-247-4119-2) , Etika v ošetřovatelské praxi (978-80-247-3469-9)

Supervize v ošetřovatelské praxi (978-80-247-4082-9)

Supervize v ošetřovatelské praxi (978-80-247-4082-9)
Detail

E-kniha - autor Martina Venglářová, kolektiv a, 104 stran Ojedinělá publikace, která zpracovává tematiku supervize v práci sestry a nelékařských pracovníků. Seznamuje čtenáře s důvody supervize v práci sester a lékařů i s jejími cíli, popisuje průběh, metody i různé modely supervize. Doplněny jsou i kapitoly o manažerské supervizi, koučování v ošetřovatelské praxi a o etice v práci supervizora. Publikace je doplněna kazuistikami, které vhodně doplňují teoretickou část.Autorka publikace se dlouhodobě a úspěšně zabývá problematikou psychologie, supervize a komunikace v práci sester. (alza.sk)

Podobné produkty ako Supervize v ošetřovatelské praxi (978-80-247-4082-9) , Supervize v ošetřovatelské praxi (978-80-247-4082-9)

Etika v ošetřovatelské praxi (978-80-247-3469-9)

Etika v ošetřovatelské praxi (978-80-247-3469-9)
Detail

E-kniha - autor Jana Heřmanová, Marek Vácha, Hana Svobodová, Marie Zvoníčková, Jan Slovák, 200 stran Publikace vychází z reálné situace v českém prostředí a odráží problémy sester v našich nemocnicích a zařízeních. Kapitoly ve speciální části knihy osahují kazuistiky, které autorky získaly od českých sester. Část kapitol v obecné části vychází z výsledků výzkumu, který probíhal České republice. Ukazuje se, že sestry v České republice sdílejí etické problémy se svými kolegyněmi v zahraničí, ale zároveň řeší problémy, které vycházejí z kompetencí, tradic a odlišností českého zdravotnického prostředí. (alza.sk)

Podobné produkty ako Etika v ošetřovatelské praxi (978-80-247-3469-9) , Psychologie a komunikace pro záchranáře (978-80-247-4119-2)

Ošetřovatelství pro zdravotnické asistenty II (978-80-247-2040-1)

Ošetřovatelství pro zdravotnické asistenty II (978-80-247-2040-1)
Detail

E-kniha - autor Lenka Slezáková, kolektiv a, 204 stran Kniha je určena především studentům a vyučujícím SZŠ obor zdravotnický asistent a studentům a pedagogům zdravotnických lyceí. Jedná se o základní učebnici v oboru ošetřovatelství, zejména ošetřovatelství v klinických oborech, které se vyučují ve třetím a čtvrtém ročníku SZŠ. Obsahem této druhé části dvoudílné učebnice je ošetřovatelství v chirurgii a pediatrii. Studenti po prostudování knihy prokáží znalost základních teoretických poznatků o příčinách, projevech a léčbě nejčastějších onemocnění a stavů. Nabytí těchto vědomostí jim umožní posoudit a popsat potřeby pacientů i plánovat a realizovat ošetřovatelskou péči. (alza.sk)

Podobné produkty ako Ošetřovatelství pro zdravotnické asistenty II (978-80-247-2040-1) , Postupy v ošetřovatelské péči 3 (978-80-271-3033-7)

Ošetřovatelství pro zdravotnické asistenty III (978-80-247-2270-2)

Ošetřovatelství pro zdravotnické asistenty III (978-80-247-2270-2)
Detail

E-kniha - autor Lenka Slezáková, kolektiv a, 228 stran Kniha je určena především studentům a vyučujícím SZŠ - obor zdravotnický asistent a studentům a pedagogům zdravotnických lyceí. Jedná se o základní učebnici v oboru ošetřovatelství, zejména ošetřovatelství v klinických oborech, které se vyučují ve třetím a čtvrtém ročníku SZŠ. Obsahem této třetí části učebnice je ošetřovatelství v gynekologii a porodnictví, psychiatrii a onkologii. Studenti po prostudování knihy prokáží znalost základních teoretických poznatků o příčinách, projevech a léčbě nejčastějších onemocnění a stavů. Nabytí těchto vědomostí jim umožní posoudit a popsat potřeby pacientů i plánovat a realizovat ošetřovatelskou péči. (alza.sk)

Podobné produkty ako Ošetřovatelství pro zdravotnické asistenty III (978-80-247-2270-2) , Postupy v ošetřovatelské péči 1 (978-80-271-3032-0)

Ošetřovatelství pro zdravotnické asistenty IV (978-80-247-2506-2)

Ošetřovatelství pro zdravotnické asistenty IV (978-80-247-2506-2)
Detail

E-kniha - autor Lenka Slezáková, kolektiv a, 240 stran Kniha je určena především studentům a vyučujícím SZŠ - obor zdravotnický asistent a studentům a pedagogům zdravotnických lyceí. Jedná se o základní učebnici v oboru ošetřovatelství, zejména ošetřovatelství v klinických oborech, které se vyučují ve třetím a čtvrtém ročníku SZŠ. Obsahem této čtvrté části učebnice je ošetřovatelství v ORL, dermatologii, očním lékařství a stomatologii. Studenti po prostudování knihy prokáží znalost základních teoretických poznatků o příčinách, projevech a léčbě nejčastějších onemocnění a stavů. Nabytí těchto vědomostí jim umožní posoudit a popsat potřeby pacientů i plánovat a realizovat ošetřovatelskou péči. (alza.sk)

Podobné produkty ako Ošetřovatelství pro zdravotnické asistenty IV (978-80-247-2506-2) , Postupy v ošetřovatelské péči 2 (978-80-271-1243-2)

Základy psychologie pro zdravotnické obory (978-80-247-4062-1)

Základy psychologie pro zdravotnické obory (978-80-247-4062-1)
Detail

E-kniha - autor Eva Zacharová, Jitka Šimíčková-Čížková, 288 stran Publikace je uceleným textem v oblasti aplikované psychologie, má využití pro všechny formy studia nelékařských oborů i v oblasti dalšího vzdělávání ve zdravotnictví a ve zdravotnicko sociální oblasti. Předložená publikace je odborná ucelená učebnice, určená studentům nelékařských zdravotnických oborů připravujících se na své budoucí povolání ve vysokoškolské formě studia a sestrám v klinické praxi. Má jim umožnit poznání, pochopení a porozumění psychickému stavu nemocného člověka. (alza.sk)

Podobné produkty ako Základy psychologie pro zdravotnické obory (978-80-247-4062-1) , Kapitoly z ošetřovatelské péče i (80-247-1442-6)

Ošetřovatelství pro zdravotnické asistenty - 2. ročník (978-80-247-3105-6)

Ošetřovatelství pro zdravotnické asistenty - 2. ročník (978-80-247-3105-6)
Detail

E-kniha - autor Jarmila Kelnarová, kolektiv a, 180 stran Moderní učebnice ošetřovatelství je koncipována pro výuku žáků oboru zdravotnický asistent na středních zdravotnických školách. Je určena 2. ročníkům studia a navazuje na úspěšnou učebnici ošetřovatelství pro 1. ročník. Zahrnuje náročnou látku se všemi tématy, které budoucí zdravotnický asistent musí v průběhu 2. ročníku studia zvládnout. Učebnici bohatě doplňují fotografie a obrázky, kontrolní otázky pro opakování a kompetence pro práci zdravotnického asistenta.Tak jako učebnice pro 1. ročník je i tato publikace doplněna další učební pomůckou - pracovními sešity, které slouží k procvičení a upevnění znalostí získaných při výuce předmětu ošetřovatelství a k upevnění mezipředmětových vztahů. (alza.sk)

Podobné produkty ako Ošetřovatelství pro zdravotnické asistenty - 2. ročník (978-80-247-3105-6) , Ošetřovatelství pro zdravotnické asistenty iii (978-80-247-2270-2)

Ošetřovatelství pro zdravotnické asistenty - 1. ročník (978-80-247-2830-8)

Ošetřovatelství pro zdravotnické asistenty - 1. ročník (978-80-247-2830-8)
Detail

E-kniha - autor Jarmila Kelnarová, Martina Cahová, Iva Křesťanová, Marcela Křiváková, Zdeňka Kovářová, 244 stran Moderní základní učebnice ošetřovatelských postupů a témat z předmětu Ošetřovatelství pro žáky oboru zdravotnický asistent. Po prostudování budou studenti schopni plnit studijní povinnosti v tomto stěžejním předmětu a získají vědomosti důležité pro další studium a praktickou výuku. Titul obsahuje témata, která jsou studentům 1. ročníku vyložena - např. ošetřovatelský proces, vývoj ošetřovatelství a vzdělávání zdravotnických pracovníků a další. Obsahuje pracovní postupy u základních postupů - např. dezinfekce, úprava lůžka, hygienická péče o pacienta. Učebnice bude doplněna pracovním sešitem, kde mohou studenti využít a zopakovat vědomosti získané díky této publikaci a rozvíjet kritické myšlení tolik potřebné pro práci zdravotnických pracovníků. (alza.sk)

Podobné produkty ako Ošetřovatelství pro zdravotnické asistenty - 1. ročník (978-80-247-2830-8) , Ošetřovatelství pro zdravotnické asistenty iv (978-80-247-2506-2)

Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy IV (978-80-247-4342-4)

Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy IV (978-80-247-4342-4)
Detail

Elektronická kniha - Dermatovenerologie, oftalmologie, ORL, stomatologie - autor Lenka Slezáková, 240 stran Druhé, doplněné vydání úspěšné základní učebnice ošetřovatelství uzavírá čtvrtým dílem studijní materiály pro žáky středních škol. Publikace je rozčleněna na celky zpracovávající problematiku ošetřovatelské péče v dermatovenerologii, očním lékařství, otorinolaryngologii a stomatologii. (alza.sk)

Podobné produkty ako Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy IV (978-80-247-4342-4) , Ošetřovatelství pro zdravotnické asistenty ii (978-80-247-2040-1)

Klinická propedeutika pro střední zdravotnické školy (978-80-247-5093-4)

Klinická propedeutika pro střední zdravotnické školy (978-80-247-5093-4)
Detail

E-kniha - autor Ilona Jelínková, 160 stran Učebnice pro studenty SZŠ obsahuje základní informace o zdraví, nemoci, prevenci, o vyšetřovacích metodách a postupech, měření fyziologických funkcí a informace o příznacích nejčastějších onemocnění. Zahrnuje i kapitoly z obecné a speciální farmakologie, včetně přehledu jednotlivých lékových skupin. (alza.sk)

Podobné produkty ako Klinická propedeutika pro střední zdravotnické školy (978-80-247-5093-4) , Základy psychologie pro zdravotnické obory (978-80-247-4062-1)

Somatologie: Učebnice pro střední zdravotnické školy (978-80-247-2988-6)

Somatologie: Učebnice pro střední zdravotnické školy (978-80-247-2988-6)
Detail

E-kniha - autor Markéta Křivánková; Milena Hradová, česky Nová učebnice přehledně zpracovává učivo předmětu somatologie a poskytuje základní a ucelený přehled o stavbě a funkci lidského těla, základní poznatky z anatomie, biologie, chemie, fyziologie, histologie a embryologie s přihlédnutím k potřebám a studijním možnostem cílové skupiny žáků středních zdravotnických škol. Přehledné zpracování textu doplněné obrázky a tabulkami usnadňuje žákům pochopení předložené látky. (alza.sk)

Podobné produkty ako Somatologie: Učebnice pro střední zdravotnické školy (978-80-247-2988-6) , Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy iv (978-80-247-4342-4)

Psychologie a komunikace pro zdravotnické asistenty - 4. ročník (978-80-247-5203-7)

Psychologie a komunikace pro zdravotnické asistenty - 4. ročník (978-80-247-5203-7)
Detail

E-kniha - autor Jarmila Kelnarová, Eva Matějková, 148 stran Kniha zpracovává problematiku verbální a neverbální komunikace a věnuje se psychologii v zdravotnické a sociální oblasti a jejímu využití ve zdravotnických profesích. Získané poznatky lze využít při jednání s nemocným i s rodinou, při zvládání konfliktů, sdělování informací i edukaci nemocného. (alza.sk)

Podobné produkty ako Psychologie a komunikace pro zdravotnické asistenty - 4. ročník (978-80-247-5203-7) , Klinická propedeutika pro střední zdravotnické školy (978-80-247-5093-4)

Psychologie a komunikace pro zdravotnické asistenty - 4. ročník (978-80-247-2831-5)

Psychologie a komunikace pro zdravotnické asistenty - 4. ročník (978-80-247-2831-5)
Detail

Elektronická kniha - autor Jarmila Kelnarová, Eva Matějková, 140 stran Na trhu jediná učebnice pro obor zdravotnický asistent. Obsahuje problematiku verbální a neverbální komunikace a psychologie zaměřené na zdravotnickou a sociální oblast a její využití v profesi zdravotnického asistenta. Látka 4. ročníku SZŠ je zde přehledně řazena do jednotlivých kapitol. Po jejím prostudování a využití při výuce žák získá teoretické poznatky a využije v praxi získané vědomosti. Osvojí si přehled informací k praktickému procvičení v komunikačních technikách a ve vedení rozhovoru s nemocným, spolupracovníky, rodinou. Psychologické poznatky obsažené v učebnici využije při jednání s nemocným i s rodinou, při zvládání konfliktů, při sdělování informací a při edukaci nemocného. Bude schopen hodnotit a chápat chování pacienta v určité situaci a získá možnost reflexe vlastních reakcí. Detaily knihy: Autor: Jarmila Kelnarová, Eva Matějková Rok vydání: 2008 ISBN:... (alza.sk)

Podobné produkty ako Psychologie a komunikace pro zdravotnické asistenty - 4. ročník (978-80-247-2831-5) , Ošetřovatelství pro zdravotnické asistenty - 1. ročník (978-80-247-2830-8)

Výchova ke zdraví pro střední zdravotnické školy (978-80-247-2860-5)

Výchova ke zdraví pro střední zdravotnické školy (978-80-247-2860-5)
Detail

E-kniha - autor Rostislav Čevela, Libuše Čeledová, Hynek Dolanský, 112 stran Výchova ke zdraví pro střední zdravotnické školy je základní učebnicí pro vyučovací předmět Veřejné zdravotnictví a výchova ke zdraví. Studenti oborů na zdravotnických školách v ní naleznou poznatky z oblasti zdraví, metod výchovy ke zdraví, zdravého způsobu života, rizikových faktorů s důrazem na jejich škodlivost v dětství a dospívání, ekologie a programů podpory zdraví. Jednotlivé kapitoly reagují i na požadavky na obecné znalosti každého občana o zdraví jako celku a jsou tedy nedílnou součástí poznatků primární prevence. Zdravý životní styl a dodržování zásad primární prevence je základem pro život bez zdravotních komplikací pro jedince i celou společnost. Současně představuje důležitý zdroj šetření finančních prostředků vydávaných na zdravotní péči. Učebnice poskytuje přehled o základech podpory a udržování zdraví, o rizikových faktorech vzniku onemocnění a zároveň učí studenty... (alza.sk)

Podobné produkty ako Výchova ke zdraví pro střední zdravotnické školy (978-80-247-2860-5) , Somatologie: učebnice pro střední zdravotnické školy (978-80-247-2988-6)

Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy - 1. ročník (978-80-247-5332-4)

Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy - 1. ročník (978-80-247-5332-4)
Detail

Elektronická kniha - autor Jarmila Kelnarová, kolektiv a, 244 stran Základní učebnice pro zdravotnické asistenty doplněná o nové poznatky a ukázky pomůcek. Úspěšná publikace pokračující 2. vydáním. (alza.sk)

Podobné produkty ako Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy - 1. ročník (978-80-247-5332-4) , Ošetřovatelství pro zdravotnické asistenty - 2. ročník (978-80-247-3105-6)

Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy - 2. ročník (978-80-247-3106-3)

Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy - 2. ročník (978-80-247-3106-3)
Detail

E-kniha - autor Jarmila Kelnarová, kolektiv a, 236 stran Druhý díl učebnice ošetřovatelství pro 2. ročníky je jako jediná učebnice na trhu připravena přímo pro žáky oborů na SZŠ. Navazuje na 1. díl pro 2. ročník a zahrnuje náročnou látku se všemi tématy, která musí žák v průběhu 2. ročníku zvládnout. Je zpestřena fotografiemi a obrázky, kontrolními otázkami pro opakování a výčty kompetencí. Stejně jako učebnice pro 1. ročník je doplněna pracovními sešity, které slouží k procvičení a upevnění znalostí. (alza.sk)

Podobné produkty ako Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy - 2. ročník (978-80-247-3106-3)

Základy fyziky pro lékařské a zdravotnické obory (978-80-247-4712-5)

Základy fyziky pro lékařské a zdravotnické obory (978-80-247-4712-5)
Detail

Elektronická kniha - autor Jiří Beneš, Jaroslava Kymplová, František Vítek, 228 stran Potřebujete udělat zkoušku z fyziky? Potřebujete základy fyziky k pochopení vašeho medicínského oboru? Pak je tato kniha určena právě pro Vás! (alza.sk)

Podobné produkty ako Základy fyziky pro lékařské a zdravotnické obory (978-80-247-4712-5)

Postupy v ošetřovatelské péči 1 (978-80-271-3032-0)

Postupy v ošetřovatelské péči 1 (978-80-271-3032-0)
Detail

Elektronická kniha - autor Ilona Plevová, 160 stran, česky První ze série publikací zabývajících se poskytováním ošetřovatelské péče v rámci témat vyučovaných na školách se zdravotnickým zaměřením. Jednotlivé samostatné monografie budou cílit vždy na konkrétní téma péče poskytované všeobecnou sestrou, praktickou sestrou, porodní asistentkou, zdravotnickým záchranářem či zástupci dalších nelékařských odborností. Budou členěny od úvodní vstupní části až po konkrétní ošetřovatelské činnosti. Knihy z této série poslouží studentům, pedagogům a nelékařským zdravotnickým pracovníkům, kteří se dané problematice věnují. V této knize se čtenáři mohou informovat o tématech poslech, pohmat, pohled, poklep; vědomí, puls, dech, tlak, tělesná teplota, a to ve struktuře: definice, faktory, hodnocení stavu, indikace, příprava pacienta, pomůcky, provedení, sledování, vyhodnocení. (alza.sk)

Podobné produkty ako Postupy v ošetřovatelské péči 1 (978-80-271-3032-0)

Postupy v ošetřovatelské péči 2 (978-80-271-1243-2)

Postupy v ošetřovatelské péči 2 (978-80-271-1243-2)
Detail

Elektronická kniha - autor Ilona Plevová, 112 stran, česky Kniha s tématem bariérové ošetřovatelské péče je další ze série, která má sloužit studentům a pedagogům a nelékařským zdravotnickým pracovníkům, kteří se dané problematice věnují. Jde o sérii tzv. „sešitků", které si mohou čtenáři vybírat dle aktuálních potřeb. V této publikaci se čtenáři mohou informovat o infekcích spojených s pobytem ve zdravotnickém zařízení, jejich rozdělení, cestách přenosu, o bariérové ošetřovatelské péči, tzn. o dezinfekci, sterilizaci, hygieně rukou, oblékání, jednorázových pomůckách, individualizaci pomůcek atp.), dále o péči o pacienta v rámci bariérové péče, např. o pacienta s vyšším hygienickým režimem, o pacienta v intezivní péči apod. (alza.sk)

Podobné produkty ako Postupy v ošetřovatelské péči 2 (978-80-271-1243-2)

Postupy v ošetřovatelské péči 3 (978-80-271-3033-7)

Postupy v ošetřovatelské péči 3 (978-80-271-3033-7)
Detail

Elektronická kniha - ze série Postupy v ošetřovatelské péči, autor Ilona Plevová, 128 stran, česky Třetí publikace z řady o poskytování ošetřovatelské péče, která se vyučuje na školách se zdravotnickým zaměřením. První publikace se zabývala základním fyzikálním vyšetřením sestrou, druhá bariérovou ošetřovatelskou péčí. Tématem čtvrté pak bude hygienická péče, péče o lůžko a polohování pacienta. Jednotlivé publikace jsou zaměřeny vždy na konkrétní téma poskytované péče všeobecnou sestrou (praktickou sestrou, porodní asistentkou, zdravotnickým záchranářem a pracovníky dalších nelékařských oborů). Publikace zahrnují obecné informace i konkrétní ošetřovatelské činnosti. V této publikaci naleznou čtenáři témata: definice, zhodnocení výživového stavu pacienta – škály (MNA, BMI…), dietní systém, alternativní přístupy stravování, indikace k enterální výživě, příprava pacienta, pomůcky, provedení (včetně aplikace výživy do NSG, PEG/PEJ),... (alza.sk)

Podobné produkty ako Postupy v ošetřovatelské péči 3 (978-80-271-3033-7)

Sociální zabezpečení I (978-80-247-3724-9)

Sociální zabezpečení I (978-80-247-3724-9)
Detail

E-kniha - autor Anna Arnoldová, 352 stran Přehledná publikace pro studenty škol s předmětem Sociální zabezpečení, rozdělená do tří částí a aktuálně postihující obsah sociálního zabezpečení v České republice. V praxi se pojmu sociální zabezpečení používá v různém pojetí. V užším pojetí zahrnuje zabezpečení ve stáří, při invaliditě a při ztrátě živitele a sociální péči, v širším pojetí též zabezpečení v nemoci, při pracovním úrazu a nemoci z povolání, mateřství a rodičovství, těhotenství a při nezaměstnanosti. (alza.sk)

Podobné produkty ako Sociální zabezpečení I (978-80-247-3724-9)

Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy II - Pediatrie, chirurgie (978-80-247-3602-0)

Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy II - Pediatrie, chirurgie (978-80-247-3602-0)
Detail

E-kniha - autor Lenka Slezáková, kolektiv a, 264 stran Druhé, doplněné vydání úspěšné učebnice zaměřené na ošetřovatelský proces v pediatrii a chirurgii je určené pro žáky 3. a 4. ročníku SZŠ jako základní učebnicí předmětu ošetřovatelství. Obsahuje informace a znalosti potřebné k vykonání maturitní zkoušky. Učebnici budou doplňovat dva pracovní sešity. Nové vydání učebnice je doplněné o moderní informace, vyšetřovací metody, postupy v léčbě a v péči o nemocného. (alza.sk)

Podobné produkty ako Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy II - Pediatrie, chirurgie (978-80-247-3602-0)

Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy - 2. ročník – 1. díl (978-80-247-5331-7)

Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy - 2. ročník – 1. díl (978-80-247-5331-7)
Detail

Elektronická kniha - autor Jarmila Kelnarová, 180 stran Druhé vydání úspěšné učebnice pro 2. ročník oboru zdravotnický asistent. Navazuje na učebnici ošetřovatelství pro 1. ročník a zahrnuje náročnou látku se všemi tématy, která budoucí zdravotnický asistent musí v průběhu 2. ročníku studia zvládnout. Detaily knihy: Autor: Jarmila Kelnarová Rok vydání: 2016 ISBN: 978-80-247-5331-7 Počet stran: 180 (alza.sk)

Podobné produkty ako Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy - 2. ročník – 1. díl (978-80-247-5331-7)

Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy - 2. ročník - 2. díl (978-80-247-5330-0)

Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy - 2. ročník - 2. díl (978-80-247-5330-0)
Detail

Elektronická kniha - autor Jarmila Kelnarová, 260 stran Druhé vydání úspěšné učebnice pro 2. ročník oboru zdravotnický asistent. Navazuje na úspěšnou učebnici ošetřovatelství pro 1. ročník a pro 2. ročník — 1. díl a zahrnuje náročnou látku se všemi tématy, které budoucí zdravotnický asistent musí v průběhu 2. ročníku studia zvládnout. Detaily knihy: Autor: Jarmila Kelnarová Rok vydání: 2016 ISBN: 978-80-247-5330-0 Počet stran: 260 (alza.sk)

Podobné produkty ako Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy - 2. ročník - 2. díl (978-80-247-5330-0)

Praktické postupy v anestezii (978-80-247-5612-7)

Praktické postupy v anestezii (978-80-247-5612-7)
Detail

Elektronická kniha - autor kolektiv a, 200 stran Anesteziologické postupy u základních chirurgických výkonů a při dalších důležitých klinických stavech a okolnostech — stručně a přehledně, po 5 letech aktualizované a doplněné vydání! Detaily knihy: Autor: kolektiv a Rok vydání: 2016 ISBN: 978-80-247-5612-7 Počet stran: 200 (alza.sk)

Podobné produkty ako Praktické postupy v anestezii (978-80-247-5612-7)

Praktické postupy v anestezii (978-80-247-3626-6)

Praktické postupy v anestezii (978-80-247-3626-6)
Detail

Elektronická kniha - autor Barbora Jindrová, Martin Stříteský, Jan Kunstýř, kolektiv a, 200 stran Obsahem knihy jsou stručné a přehledné anesteziologické postupy u základních chirurgických výkonů. Druhou skupinu pak tvoří praktické postupy pro vybrané situace z anesteziologické praxe. Didaktická a praktická forma publikace nabízí celkem 67 praktických postupů, které jsou doporučeny na 1. LF UK jako odborné standardy. V současné době není na trhu žádná kniha stručně a přehledně shrnující základní anesteziologické postupy. (alza.sk)

Podobné produkty ako Praktické postupy v anestezii (978-80-247-3626-6)

Zoner Photo Studio – úpravy snímků a postupy pro začínající i zkušené uživatele (978-80-741-3260-5)

Zoner Photo Studio – úpravy snímků a postupy pro začínající i zkušené uživatele (978-80-741-3260-5)
Detail

Elektronická kniha - autor Pavel Kristián, 192 stran Nestačí dobře fotografovat, digitální snímky se musí i zpracovat – a obojí se musí udělat dobře. Zoner Photo Studio představuje mimořádný, kvalitní a komplexní program, který uspokojí naprostou většinu požadavků fotografů na správu, zpracování, publikování a sdílení fotografií. Kniha, která by měla popsat celý tento program vyčerpávajícím způsobem, by musela čítat mnoho stovek stránek – a i v tom případě by nemusela uspokojit potřeby všech uživatelů. Tato publikace se zaměřuje pouze na několik vybraných témat: v první části obsahuje příklad základního workflow, tj. celkového postupu od stažení přes organizaci a správu snímků včetně vytvoření bezpečné zálohy. Další část je věnována vybraným ukázkám praktických postupů úprav snímků – od jednoduchého srovnání horizontu přes použití nástrojů, jako jsou Úrovně nebo Křivky pro tonální a barevné úpravy, ať již celého snímku nebo pouze jeho části, až po různé... (alza.sk)

Podobné produkty ako Zoner Photo Studio – úpravy snímků a postupy pro začínající i zkušené uživatele (978-80-741-3260-5)

Sebepéče v ošetřovatelské praxi (978-80-247-4811-5)

Sebepéče v ošetřovatelské praxi (978-80-247-4811-5)
Detail

Elektronická kniha - autor Renata Halmo, 232 stran Ojedinělá publikace na českém trhu, zaměřená na principy sebepéče a autonomii pacienta v ošetřovatelské praxi. (alza.sk)

Podobné produkty ako Sebepéče v ošetřovatelské praxi (978-80-247-4811-5)

Logopedie v ošetřovatelské praxi (978-80-247-2835-3)

Logopedie v ošetřovatelské praxi (978-80-247-2835-3)
Detail

E-kniha - autor Ilona Kejklíčková, 128 stran Kniha zasvětí čtenáře do problematiky logopedie v ošetřovatelství — text je v prvé řadě zaměřen na potřeby zdravotnických pracovníků. V tomto smyslu jde o první učebnici tohoto typu u nás. Zdůrazněny jsou ty části logopedie, které se v běžné ošetřovatelské praxi mohou vyskytnout. Věnuje se například poruchám řeči, se kterými se zdravotníci setkávají u pacientů všech věkových skupin, a zásadám komunikace s jedincem, trpícím poruchami řeči. Závěr publikace je věnován logopedickému přístupu ke starším osobám. Autorka, která je klinickou logopedkou, teoretickou část výkladu doplnila řadou rad ze své dlouholeté praxe. Publikaci ocení nejen zdravotní sestry, gerontologové, kliničtí logopedové, psychologové, ale i studenti příslušných oborů. (alza.sk)

Podobné produkty ako Logopedie v ošetřovatelské praxi (978-80-247-2835-3)

Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy III - gynekologie a porodnictví, onkologie, psychiatr (978-80-247-4341-7)

Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy III - gynekologie a porodnictví, onkologie, psychiatr (978-80-247-4341-7)
Detail

E-kniha - autor Lenka Slezáková, kolektiv a, 248 stran Druhé, doplněné vydání úspěšné učebnice! Kniha je určena studentům a vyučujícím SZŠ — obor zdravotnický asistent — a studentům a pedagogům zdravotnických lyceí. Jedná se o základní učebnici v oboru ošetřovatelství, zejména ošetřovatelství v klinických oborech, které se vyučují ve třetím a čtvrtém ročníku SZŠ. Obsahem této třetí části učebnice je ošetřovatelství v gynekologii a porodnictví, onkologii a psychiatrii. Studentům kniha poskytne základní teoretické poznatky o příčinách, projevech a léčbě nejčastějších onemocnění a stavů vátěchto oborech. Tyto vědomosti jim umožní posoudit a popsat potřeby pacientů i plánovat a realizovat ošetřovatelskou péči. (alza.sk)

Podobné produkty ako Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy III - gynekologie a porodnictví, onkologie, psychiatr (978-80-247-4341-7)

Zoner Photo Studio 17 – úpravy snímků a postupy pro začínající i zkušené uživatele (978-80-741-3296-4)

Zoner Photo Studio 17 – úpravy snímků a postupy pro začínající i zkušené uživatele (978-80-741-3296-4)
Detail

E-kniha - autor Pavel Kristián, 200 stran Aktualizované vydání publikace pro nové Zoner Photo Studio 17. Zoner Photo Studio představuje mimořádný, kvalitní a komplexní program, který uspokojí naprostou většinu požadavků fotografů na správu, zpracování,publikování a sdílení fotografií. Kniha, která by měla popsat celý tento program vyčerpávajícím způsobem, by musela čítat mnoho stovek stránek – a i v tom případě by nemusela uspokojit potřeby všech uživatelů. Tato publikace se zaměřuje pouze na několik vybraných témat: v první části obsahuje příklad základního workflow, tj. celkového postupu od stažení přes organizaci a správu snímků včetně vytvoření bezpečné zálohy. Další část je věnována vybraným ukázkám praktických postupů úprav snímků – od jednoduchého srovnání horizontu přes použití nástrojů, jako jsou Úrovně nebo Křivky pro tonální a barevné úpravy až po různé možnosti skládání fotografií pro vytváření panoramat nebo HDR snímků. Prostor je věnován... (alza.sk)

Podobné produkty ako Zoner Photo Studio 17 – úpravy snímků a postupy pro začínající i zkušené uživatele (978-80-741-3296-4)

Klinické doporučené postupy v ošetřovatelství (978-80-247-5426-0)

Klinické doporučené postupy v ošetřovatelství (978-80-247-5426-0)
Detail

Elektronická kniha - autor Darja Jarošová, 144 stran Klinické doporučené postupy (KDP), jejich definování, charakteristika, tvorba a implementace v praxi. Publikace seznamuje českou ošetřovatelskou komunitu s problematikou a využitím KDP v ošetřovatelské praxi. Detaily knihy: Autor: Darja Jarošová Rok vydání: 2016 ISBN: 978-80-247-5426-0 Počet stran: 144 (alza.sk)

Podobné produkty ako Klinické doporučené postupy v ošetřovatelství (978-80-247-5426-0)

Psychosociální problematika v ošetřovatelské profesi (978-80-247-5589-2)

Psychosociální problematika v ošetřovatelské profesi (978-80-247-5589-2)
Detail

Elektronická kniha - autor Alena Mellanová, 112 stran Předpoklady k výkonu sesterské profese a adaptace v náročné praxi jsou hlavními atributy pro úspěšné vykonávání sesterské profese. Úspěšnost sestry je hodnocena zejména podle kvality poskytované péče a přístupu k nemocným. (alza.sk)

Podobné produkty ako Psychosociální problematika v ošetřovatelské profesi (978-80-247-5589-2)

Zásady edukace v ošetřovatelské praxi (978-80-247-2171-2)

Zásady edukace v ošetřovatelské praxi (978-80-247-2171-2)
Detail

E-kniha - autor Petra Juřeníková, 80 stran Publikace seznamuje čtenáře s nutnými vědomostmi a dovednostmi pro efektivní edukaci a na praktických ukázkách ilustruje možnosti a způsoby edukace - jedné ze základních povinností a každodenních profesionálních činností zdravotnických pracovníků, která významným způsobem ovlivňuje komfort pacientů a kvalitu poskytované péče. Kniha je určena nejen sestrám a studentům ošetřovatelství, ale i dalším nelékařským zdravotnickým pracovníkům. (alza.sk)

Podobné produkty ako Zásady edukace v ošetřovatelské praxi (978-80-247-2171-2)

Kapitoly z ošetřovatelské péče II (978-80-247-1443-1)

Kapitoly z ošetřovatelské péče II (978-80-247-1443-1)
Detail

Elektronická kniha - autor Zdeňka Mikšová, Marie Froňková, Marie Zajíčková, 176 stran Publikace je určena všem studentkám ošetřovatelství na vyšších odborných, vysokých i středních zdravotnických školách, postkvalifikačních studiích, ale i sestrám v praxi, které si chtějí osvěžit své vědomosti. Jde o druhý díl základní učebnice pro předmět ošetřovatelské postupy. Kniha naučí studentky používat ošetřovatelský proces při provádění výkonů, které musejí znát. Autorky mají dlouholeté zkušenosti s výukou ošetřovatelství nejen na střední a vyšší odborné škole, ale i na vyšších stupních studia. Kniha vyšla s podporou Nemocnice Na Homolce. (alza.sk)

Podobné produkty ako Kapitoly z ošetřovatelské péče II (978-80-247-1443-1)
Ošetřovatelské postupy pro zdravotnické záchranáře I (978-80-247-2747-9), Ošetřovatelské postupy pro zdravotnické záchranáře II (978-80-271-2099-4), Ošetřovatelství - ošetřovatelské postupy pro zdravotnické asistenty (978-80-247-2852-0), Ošetřovatelství - ošetřovatelské postupy pro zdravotnické asistenty (978-80-247-2854-4), Ošetřovatelství - ošetřovatelské postupy pro zdravotnické asistenty (978-80-247-2855-1), Ošetřovatelství - ošetřovatelské postupy pro zdravotnické asistenty (978-80-247-2853-7), Postupy v ošetřovatelské péči 4 (978-80-271-1244-9), Ošetřovatelství pro zdravotnické asistenty I (978-80-247-1775-3), Pediatrie pro nelékařské zdravotnické obory (978-80-247-5014-9), Základní ošetřovatelské postupy v péči o novorozence (978-80-247-3940-3), Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné II (978-80-247-3420-0), Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné III (978-80-247-3421-7), Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy I - Interna (978-80-247-3601-3), EKG pro záchranáře nekardiology (978-80-247-5307-2), Etika v ošetřovatelské praxi (978-80-247-3469-9), Supervize v ošetřovatelské praxi (978-80-247-4082-9), Psychologie a komunikace pro záchranáře (978-80-247-4119-2), Postupy v ošetřovatelské péči 3 (978-80-271-3033-7), Postupy v ošetřovatelské péči 1 (978-80-271-3032-0), Postupy v ošetřovatelské péči 2 (978-80-271-1243-2), Kapitoly z ošetřovatelské péče I (80-247-1442-6), Ošetřovatelství pro zdravotnické asistenty III (978-80-247-2270-2), Ošetřovatelství pro zdravotnické asistenty IV (978-80-247-2506-2), Ošetřovatelství pro zdravotnické asistenty II (978-80-247-2040-1), Základy psychologie pro zdravotnické obory (978-80-247-4062-1), Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy IV (978-80-247-4342-4), Klinická propedeutika pro střední zdravotnické školy (978-80-247-5093-4), Ošetřovatelství pro zdravotnické asistenty - 1. ročník (978-80-247-2830-8), Somatologie: Učebnice pro střední zdravotnické školy (978-80-247-2988-6), Ošetřovatelství pro zdravotnické asistenty - 2. ročník (978-80-247-3105-6)