Otorinolaryngologie a foniatrie v současné praxi (978-80-271-0572-4)

Produkt Otorinolaryngologie a foniatrie v současné praxi (978-80-271-0572-4) sme našli 50+x, pokiaľ to nie je to čo hľadáte, skúste frázu Otorinolaryngologie a foniatrie v současné praxi (978-80-271-0572-4) upraviť a produkt hľadať znova.

Otorinolaryngologie a foniatrie v současné praxi (978-80-271-0572-4)

Otorinolaryngologie a foniatrie v současné praxi (978-80-271-0572-4)
Detail

Elektronická kniha - autor Aleš Hahn, 440 stran, česky Cílovou skupinou čtenářů jsou především ORL specialisté, praktičtí lékaři, dále studenti lékařských fakult a lékaři „styčných“ oborů (neurologie, stomatologie, oftalmologie a další). Přináší informace o anatomii ucha, fyziologické akustice, fyziologii a patofyziologii rovnováhy, vyšetřovacích metodách sluchového orgánu a sluchových funkcí, klasifikaci a hodnocení sluchové léze, základech rehabilitace sluchu, vyšetření rovnovážného ústrojí a o lícním nervu. Zabývá se dále nemocemi zevního, středního i vnitřního ucha, nosu a jeho vedlejších dutin, anatomií, onemocněními a vyšetřováním polykacích cest, slinných žláz, hrtanu a průdušnice. Dále přibližuje traumatologii ORL oblasti, nemoci a chirurgii štítné žlázy, krční uzliny, vývojové anomálie krku, poruchy dýchání ve spánku. Speciální část doplňují kapitoly o rehabilitaci pacientů s ORL diagnózami, využití robotické chirurgie v... (alza.sk)

Podobné produkty ako Otorinolaryngologie a foniatrie v současné praxi (978-80-271-0572-4) , Otorinolaryngologie a foniatrie v současné praxi (978-80-271-0572-4)

Zákoník práce v praxi (978-80-271-2929-4)

Zákoník práce v praxi (978-80-271-2929-4)
Detail

Elektronická kniha - autor Jakub Tomšej, 200 stran, česky Všechny novely zákoníku práce k 1. 1. 2020 na jednom místě. Autor čtenářsky atraktivním způsobem shrnuje základy právní úpravy pracovně-právních vztahů s důrazem na vznik, změny a zánik pracovního poměru a související otázky. Shrnuje základní informace o aktuální legislativě, včetně odkazů na nejnovější změny i soudní rozhodnutí, poskytuje odpovědi na často kladené otázky a přibližuje celé téma pomocí praktických příkladů. (alza.sk)

Podobné produkty ako Zákoník práce v praxi (978-80-271-2929-4) , Dokumentární akreditiv v praxi (978-80-271-1249-4)

Dokumentární akreditiv v praxi (978-80-271-1249-4)

Dokumentární akreditiv v praxi (978-80-271-1249-4)
Detail

Elektronická kniha - autor Pavel Andrle, 208 stran, česky Na našem trhu ojedinělá publikace, která komplexně a prakticky zpracovává tento velmi významný způsob financování zahraničního, ale i tuzemského obchodu. Usnadní všem podnikatelům, dovozcům a vývozcům, každodenní obchodní styk s obchodními partnery a bankami v souvislosti s dokumentárními akreditivy. Problematika je zpracována jak z pohledu standardních pravidel, podle kterých se provádí na celém světě - Jednotných zvyklostí a pravidel pro dokumentární akreditivy, - tak i z pohledu české bankovní praxe. Autor vytvořil referenční publikaci, která se stala v této oblasti standardem. Z toho důvodu proběhly konzultace s mnoha předními odborníky - výsledkem je maximální objektivita jasně formulované informace. Nové aktualizované vydání reaguje na změny v praxi v oblasti přezkoumání dokumentů předkládaných v rámci dokumentárních akreditivů. Publikace je též obohacena o novou kapitolu zaměřenou na... (alza.sk)

Podobné produkty ako Dokumentární akreditiv v praxi (978-80-271-1249-4) , Zákoník práce v praxi (978-80-271-2929-4)

Léčebné konopí v současné medicínské praxi (978-80-247-3967-0)

Léčebné konopí v současné medicínské praxi (978-80-247-3967-0)
Detail

Elektronická kniha - autor kolektiv a, 144 stran, česky Kniha je určena lékařům všech odborností, kteří přicházejí do kontaktu s nemocným, a poskytuje jim praktické aktuální informace o této mimořádně diskutované oblasti léčby. Zmiňuje hlavní indikační oblasti, přináší přehled hlavních účinných látek v rostlině konopí, které mají terapeutický potenciál, zabývá se jejich farmakokinetikou a mechanismy účinku. Zaměřuje se na možné terapeuticky prospěšné účinky kanabinoidů při léčbě nenádorové i nádorové bolesti, spastických stavů a zvracení. Jedna z kapitol je zaměřena na právní aspekty používání konopí pro léčebné účely a jejich stručný vývoj. Kniha dále popisuje lékové formy, které je v rámci lékařského použití konopí možné připravit a nadto poskytuje praktické rady, jakým způsobem je přípravky s obsahem konopí možné předepsat (včetně ukázek receptů). Na závěr jsou v textu uvedeny možnosti použití konopí a kanabinoidů ve veterinární medicíně. (alza.sk)

Podobné produkty ako Léčebné konopí v současné medicínské praxi (978-80-247-3967-0) , Léčebné konopí v současné medicínské praxi (978-80-247-3967-0)

Etické problémy a dilemata v ošetřovatelské praxi (978-80-271-1696-6)

Etické problémy a dilemata v ošetřovatelské praxi (978-80-271-1696-6)
Detail

Elektronická kniha - autor Iveta Ondriová, 144 stran, česky Publikace si všímá etických problémů a dilemat v současné ošetřovatelské praxi a popisuje etické principy ošetřovatelství v jednotlivých klinických oborech, např. v pediatrii, gynekologii a porodnictví, neonatologii, v chirurgii, v intenzivní péči i v geriatrii. Zabývá se také problematikou etických postupů při transfuzi a transplantacích. Zvláštní kapitola se věnuje umírání a eutanazii. (alza.sk)

Podobné produkty ako Etické problémy a dilemata v ošetřovatelské praxi (978-80-271-1696-6) , Zákoník práce v praxi - 4. vydání (978-80-271-3538-7)

Lepení v praxi (978-80-271-0247-1)

Lepení v praxi (978-80-271-0247-1)
Detail

Elektronická kniha - autor Jiří Kuběna, 144 stran S potřebou pevně slepit dva pevné subjekty se setkáváme jak v domácnostech, tak i v průmyslové výrobě. S rozvojem chemie se objevila široká škála lepidel a v praxi vyvstal problém, co a proč lepit, čím a jak. Odborná publikace s množstvím praktických příkladů seznamuje čtenáře s řešením dané problematiky. V knize najdete rozdělení lepidel podle chemické nebo fyzikální struktury (resp. podle počtu složek), podrobný popis principů tvorby lepeného spoje, úpravy povrchu, zkoušky pevnosti. Obsáhlá kapitola se pak zabývá lepením podle typů adherendů (plasty, sklo, kovy, keramika, usně, textilie apod.) včetně vhodných lepidel a doporučených úprav povrchů. Stranou nezůstává ani technologie lepeného povrchu (nanášení lepidel, vytvoření spoje, kontinuální a diskontinuální lepení) a přehled nových technologiích v této oblasti. Závěrečně kapitoly pak jsou věnovány jednotlivým skupinám lepidel (sekundová lepidla, tavná... (alza.sk)

Podobné produkty ako Lepení v praxi (978-80-271-0247-1) , Lepení v praxi (978-80-271-0247-1)

Muzikoterapie v praxi (978-80-271-1791-8)

Muzikoterapie v praxi (978-80-271-1791-8)
Detail

Elektronická kniha - autor Markéta Gerlichová, 168 stran, česky Kniha je určena všem zájemcům o obor muzikoterapie, tedy odborníkům i laikům. Kromě samotných muzikoterapeutů využijí poznatky z knihy jak lékaři a zdravotní sestry, tak především fyzioterapeuti, ergoterapeuti, logopedi i další terapeutické obory. Z oboru školství se mohou knihou inspirovat učitelé hudební výchovy, ale také speciální pedagogové či učitelé ZU a, také ti, kteří řeší se svými žáky obtížné výchovné problémy. Specialisté z oboru sociální práce mohou poznatky z knihy využít při aktivizaci osob sociálně či zdravotně znevýhodněných. Publikace také může oslovit rodiče při výchově dětí, osoby v těžkých životních situacích či ty, jež chtějí na svém seberozvoji pracovat právě formou muzikoterapie. Publikace srozumitelně představuje muzikoterapii z různých úhlů jejího užití v praxi. Jádrem knihy jsou konkrétní příběhy osob, které prošly muzikoterapií z různých důvodů, v nejrůznějším... (alza.sk)

Podobné produkty ako Muzikoterapie v praxi (978-80-271-1791-8) , Muzikoterapie v praxi (978-80-271-1791-8)

Finanční matematika v praxi (978-80-271-0250-1)

Finanční matematika v praxi (978-80-271-0250-1)
Detail

Elektronická kniha - autor Oldřich Šoba, 336 stran Kniha se komplexně a prakticky věnuje všem klíčovým oblastem finanční matematiky, používaným při řízení osobních financí a v podnikové sféře. Nejvýraznější změny nového vydání se týkají investic na dluhopisovém trhu, akciovém trhu a operací na měnovém trhu. Detaily knihy: Autor: Oldřich Šoba Rok vydání: 2017 ISBN: 978-80-271-0250-1 Počet stran: 336 (alza.sk)

Podobné produkty ako Finanční matematika v praxi (978-80-271-0250-1) , Etické problémy a dilemata v ošetřovatelské praxi (978-80-271-1696-6)

Komunikace v ošetřovatelské praxi (978-80-271-0156-6)

Komunikace v ošetřovatelské praxi (978-80-271-0156-6)
Detail

Elektronická kniha - autor Eva Zacharová, 128 stran Komunikace je důležitou součástí kvalitního profesionálního chování sester a dalších zdravotnických pracovníků. Publikace proto přináší základní oblasti sociální komunikace mezi zdravotnickým pracovníkem a pacientem. (alza.sk)

Podobné produkty ako Komunikace v ošetřovatelské praxi (978-80-271-0156-6) , Gerontopsychiatrie v klinické praxi (978-80-271-3465-6)

Zákoník práce v praxi (978-80-271-3094-8)

Zákoník práce v praxi (978-80-271-3094-8)
Detail

Elektronická kniha - autor Jakub Tomšej, 200 stran, česky Publikace, která zahrnuje všechny novely zákoníku práce k 1. 1. 2021, čtenářsky atraktivním způsobem shrnuje základy právní úpravy pracovně-právních vztahů s důrazem na vznik, změny a zánik pracovního poměru a související otázky. Třetí vydání publikace zohledňuje změny legislativy v roce 2020. Čtivým, srozumitelným způsobem shrnuje základní informace o aktuální legislativě, včetně odkazů na nejnovější změny i soudní rozhodnutí, poskytuje odpovědi na často kladené otázky a přibližuje celé téma pomocí praktických příkladů. Hlavní výhodou publikace je její čtivost a přehlednost pro čtenáře, který není právníkem. Výklad obsažený v publikaci jde nad rámec opakování zákonné úpravy a poskytuje čtenáři jasné řešení konkrétních praktických problémů. Samozřejmostí jsou i vzory nejčastějších pracovněprávních dokumentů. (alza.sk)

Podobné produkty ako Zákoník práce v praxi (978-80-271-3094-8) , Finanční matematika v praxi (978-80-271-0250-1)

Udržitelné podnikání v praxi (978-80-271-3303-1)

Udržitelné podnikání v praxi (978-80-271-3303-1)
Detail

Elektronická kniha - autor Pavla Vrabcová, 192 stran, česky Udržitelný rozvoj je interdisciplinární koncepce, která se neustále vyvíjí, přičemž je diskutována na globální, národní i lokální úrovni. Důležitost tohoto pojetí tkví v jeho komplexnosti. Význam odpovědného podnikání spočívá v odrazu základních hodnot společnosti, je podstatné pro velké i malé podniky, které mohou prostřednictvím inovativních výrobků a služeb, nových schopností a zapojení zainteresovaných stran zlepšit z krátkodobého i dlouhodobého hlediska své hospodářské, environmentální a sociální charakteristiky. Zahrnuje závazek organizace vyvíjet ekonomické aktivity efektivně, zodpovědně vůči společnosti a životnímu prostředí při zohlednění zájmů všech stakeholderů. Předložená monografie poskytuje přehledný a komplexní pohled na udržitelné podnikání z teoretického i praktického hlediska se zaměřením na aktuální výzvy zemědělských a lesnických podniků pro oblasti implementace společenské... (alza.sk)

Podobné produkty ako Udržitelné podnikání v praxi (978-80-271-3303-1) , Komunikace v ošetřovatelské praxi (978-80-271-0156-6)

Ambulantní kardiologie v praxi (978-80-271-3129-7)

Ambulantní kardiologie v praxi (978-80-271-3129-7)
Detail

Elektronická kniha - autor Hana Skalická, 424 stran, česky Publikace předkládá lékařům, kteří absolvovali lékařskou fakultu, podstoupili vzdělávací kmen a specializační atestaci, „pomocnou ruku“. Nabízí komplexní pohled na to, jak postupovat a na co nezapomenout při zahájení a následném vedení samostatné ambulantní praxe, a to nejen kardiologické. Odborné kapitoly vycházejí z nejnovějších poznatků a doporučení, přizpůsobených podmínkám ambulance. Usnadňují lékařům samostatné rozhodování, někdy rychlé a závažné, bez možnosti konzultovat problém se zkušenějším kolegou. Kapitoly jsou věnovány problematice zajištění urgentních stavů v prostředí ambulance, neinvazivním vyšetřovacím metodám, chronickým onemocněním a jejich dlouhodobému sledování, základní farmakoterapii, zajištění komplexní péče o kardiaky, dále právním znalostem a etickým aspektům ambulantní práce. Nezbytnou součástí je komplexní vedení ambulance, orientace v mnoha... (alza.sk)

Podobné produkty ako Ambulantní kardiologie v praxi (978-80-271-3129-7) , Zákoník práce v praxi (978-80-271-3094-8)

Gerontopsychiatrie v klinické praxi (978-80-271-3465-6)

Gerontopsychiatrie v klinické praxi (978-80-271-3465-6)
Detail

Elektronická kniha , 272 stran, česky Publikace přináší přehled nejdůležitějších psychiatrických diagnóz staršího věku, jejich etiopatogenezi, klinický obraz a možnosti léčby včetně možností nefarmakologických intervencí. Do textu jsou zařazeny i názorné kazuistiky. Zmíněna je problematika rizikových či nevhodných léčiv. Mezi kapitoly je zařazeno téma neuropsychologického testování pacientů staršího věku i otázky z okruhu forenzní psychiatrie. Kniha je koncipována se záměrem usnadnit lékařům orientaci v neuropsychiatrické problematice pacientů vyššího věku. (alza.sk)

Podobné produkty ako Gerontopsychiatrie v klinické praxi (978-80-271-3465-6) , Udržitelné podnikání v praxi (978-80-271-3303-1)

Manažerská etika ve zdravotnické praxi (978-80-271-1728-4)

Manažerská etika ve zdravotnické praxi (978-80-271-1728-4)
Detail

Elektronická kniha - autor Terézia Fertaľová, 104 stran, česky Etika je filozofická disciplína reflektující morální hodnoty. Významnou roli má v práci manažera, pomáhá mu v procesu plánování a rozhodování. Akcentuje pozitivní a eliminuje negativní hodnoty v práci manažera. Publikace přináší přehled principů a hodnot tvořících základ pro profesi manažera v ošetřovatelské praxi. Obsah bude zajímat sestry v manažerských pozicích v ošetřovatelské praxi – úsekové, staniční, vrchní a hlavní sestry – a náměstkyně pro ošetřovatelskou péči nebo mentory ošetřovatelské praxe. Kniha obsahuje témata postihující např. moc a etiku moci, řešení interpersonálních konfliktů v kolektivu, udržení firemní kultury, loajalitu v pracovních vztazích, diskriminaci na pracovišti a principy odměňování a motivování v týmu. (alza.sk)

Podobné produkty ako Manažerská etika ve zdravotnické praxi (978-80-271-1728-4) , Ambulantní kardiologie v praxi (978-80-271-3129-7)

Riziko pádu v ošetřovatelské praxi (978-80-271-0850-3)

Riziko pádu v ošetřovatelské praxi (978-80-271-0850-3)
Detail

Elektronická kniha - autor Michaela Miertová, 136 stran, česky Monografie integruje známé a nové odborné informace z dané problematiky a uvádí dokonce témata dosud nepublikovaná, čímž přináší nové poznatky pro klinickou ošetřovatelskou praxi. Publikace spojuje teoretické informace k problematice rizikových situací nejen v neurologii. Uvádí typy pádů a jejich následky, rizikové faktory, neurologická onemocnění spojená s rizikem pádu a intervence minimalizující tato rizika. Pád nehrozí jen chodícím pacientům, jsou jím ohroženi také nemocní upoutaní na lůžko nebo na pojízdné křeslo, kteří si mohou ve stavu zmatenosti ublížit a spadnout z lůžka nebo křesla. Kniha je určena odborné veřejnosti v pomáhajících profesích, pedagogickým pracovníkům podílejícím se na jejich vzdělávání a studentům v pregraduálním a postgraduálním vzdělávání. Zajímavá témata v ní najdou také pečovatelé a pečující, kteří se starají o pacienty nebo rodinné příslušníky. (alza.sk)

Podobné produkty ako Riziko pádu v ošetřovatelské praxi (978-80-271-0850-3) , Účetní případy pro praxi 2018 (978-80-271-0866-4)

Rehabilitační ošetřování v klinické praxi (978-80-271-1050-6)

Rehabilitační ošetřování v klinické praxi (978-80-271-1050-6)
Detail

Elektronická kniha - autor kolektiv a, 172 stran, česky Nakladatelství Grada přináší unikátní publikaci, která na českém trhu dlouhá léta chyběla. Rehabilitační ošetřování je určeno jak pro hůře mobilní až imobilní pacienty, tak pro pacienty, kteří by z předepsané fyzioterapie z různých důvodů neměli dostatečný profit. Kapacity fyzioterapeutů jsou omezené, proto je participace sestry na léčebné rehabilitaci formou rehabilitačního ošetřování zásadní. Navíc tyto intervence napomáhají zlepšit či alespoň udržet dobrý psychický stav a psychicky kompenzovaný pacient je spolupracující pacient. Rehabilitační ošetřování zahrnuje základní formy pasivního a aktivního cvičení, polohování, vertikalizaci a provádění základních respiračních technik. Ideálním výsledkem celého procesu je maximálně soběstačný a mobilní pacient. Rehabilitační ošetřování je tedy neodmyslitelnou kompetencí zdravotních sester a sanitářů s multioborovým přesahem. Tato kniha nabízí... (alza.sk)

Podobné produkty ako Rehabilitační ošetřování v klinické praxi (978-80-271-1050-6) , Manažerská etika ve zdravotnické praxi (978-80-271-1728-4)

Laboratorní vyšetření v klinické praxi (978-80-271-3243-0)

Laboratorní vyšetření v klinické praxi (978-80-271-3243-0)
Detail

Elektronická kniha - autor kolektiv a, 400 stran, česky Monografie kolektivu autorů různých odborností laboratorní, ale i klinické medicíny poskytuje přehled nejčastěji indikovaných laboratorních markerů, jejich patofyziologické konsekvence a klinickou interpretaci – návod, jak rozumět laboratorním výsledkům. Autoři vycházejí ze své dlouholeté reálné laboratorní i klinické praxe. Text je rozdělen do dvou hlavních částí, obecné a speciální. Obecná část je členěna na krátký popis preanalytické fáze, tedy faktorů, které mohou ovlivnit kvalitu výsledku před vlastním měřením. V následném, hlavním oddílu jsou zpracovány jednotlivé soubory laboratorních vyšetření hematologických, biochemických, sérologických, imunologických a mikrobiologických. Pro přehlednost a lepší srozumitelnost je kniha zpracována formou krátkých textů, tabulek a grafů. Ve speciální části jsou zmíněné markery interpretovány v rámci komplexních kazuistik. Publikace je doplněna... (alza.sk)

Podobné produkty ako Laboratorní vyšetření v klinické praxi (978-80-271-3243-0) , Poruchy hemostázy v klinické praxi (978-80-271-3337-6)

Poruchy hemostázy v klinické praxi (978-80-271-3337-6)

Poruchy hemostázy v klinické praxi (978-80-271-3337-6)
Detail

Elektronická kniha - autor Petr Dulíček, 280 stran, česky Hemostáza představuje jeden z mechanismů, který udržují integritu vnitřního prostředí. Narušení hemostatické rovnováhy může vyústit na jedné straně v krvácivý stav a na straně druhé ve stav trombofilní. Vzhledem k mortalitě trombózy a embolie se jedná o obávané patologické stavy, v mnoha lékařských oborech je klíčová i antikoagulační a antitrombotická terapie. Tyto léky patří k nejvíce předepisovaným, přesto na straně lékařů může přetrvávat obava z jejich nežádoucích účinků a lékových interakcí. Obávané jsou však i stavy krvácivé, ať již z cévních (purpura) nebo z destičkových příčin. Poruchy hemostázy se nejčastěji rozvíjejí u hospitalizovaných pacientů, ale s prvními příznaky se mohou setkat již i praktičtí a ambulantní lékaři a měli by je umět včas diagnostikovat. Monografie zkušeného autora, docenta Petra Dulíčka, je... (alza.sk)

Podobné produkty ako Poruchy hemostázy v klinické praxi (978-80-271-3337-6) , Rehabilitační ošetřování v klinické praxi (978-80-271-1050-6)

Zákoník práce v praxi - 4. vydání (978-80-271-3538-7)

Zákoník práce v praxi - 4. vydání (978-80-271-3538-7)
Detail

Elektronická kniha - autor Jakub Tomšej, 200 stran, česky Publikace, která zohledňuje všechny nejnovější novely zákoníku práce k 1. 1. 2022, čtenářsky atraktivním způsobem shrnuje základy právní úpravy pracovně-právních vztahů s důrazem na vznik, změny a zánik pracovního poměru a související otázky. Čtvrté vydání publikace zohledňuje změny legislativy v roce 2021. Čtivým, srozumitelným způsobem shrnuje základní informace o aktuální legislativě, včetně odkazů na nejnovější změny i soudní rozhodnutí, poskytuje odpovědi na často kladené otázky a přibližuje celé téma pomocí praktických příkladů. Hlavní výhodou publikace je její čtivost a přehlednost pro čtenáře, který není právníkem. Výklad obsažený v publikaci jde nad rámec opakování zákonné úpravy a poskytuje čtenáři jasné řešení konkrétních praktických problémů. Samozřejmostí jsou i vzory nejčastějších pracovněprávních dokumentů. (alza.sk)

Podobné produkty ako Zákoník práce v praxi - 4. vydání (978-80-271-3538-7) , Riziko pádu v ošetřovatelské praxi (978-80-271-0850-3)

Estetické operace nosu v klinické praxi (978-80-271-2593-7)

Estetické operace nosu v klinické praxi (978-80-271-2593-7)
Detail

Elektronická kniha - autor Jan Měšťák, 208 stran, česky Jen málokterá operace může tak pozitivně změnit život jako zdařile provedená operace kosmetické vady nosu. Tak velký dopad nemá žádná jiná operace v estetické chirurgii. Dokládají to uveřejněné četné často až dojemné autentické příběhy a sdělení operovaných pacientů. Část textu tvoří klinické studie přímo související s danou problematikou, tedy s operacemi nosu. V publikaci využívá přední odborník své více než čtyřicetileté zkušenosti z oboru plastické, rekonstrukční a estetické chirurgie v celé její šíři, i když k jeho medicínským „koníčkům“ patřily vždy právě korekce různých vrozených a získaných vad nosu. Kniha je bohatě obrazově dokumentovaná, obsahuje téměř 100 barevných fotografií a kreseb. V knize čtenář najde stručnou historii, anatomii a vývoji chirurgického řešení korektivních operací nosu. Jsou zmíněny možné komplikace i doporučení vhodného postupu, včetně výběru operatéra a... (alza.sk)

Podobné produkty ako Estetické operace nosu v klinické praxi (978-80-271-2593-7) , Laboratorní vyšetření v klinické praxi (978-80-271-3243-0)

Zákon o státním podniku v praxi (978-80-271-0352-2)

Zákon o státním podniku v praxi (978-80-271-0352-2)
Detail

Elektronická kniha - autor Jaroslav Muroň, 184 stran Jediná kniha na českém trhu s právní literaturou, která se zabývá problematikou státního podniku. Tato oblast práva prožívá v poslední době významné změny. Důraz klademe na rozsáhlou a zásadní novelu, která vstoupila v účinnost 1. ledna 2017. Detaily knihy: Autor: Jaroslav Muroň Rok vydání: 2017 ISBN: 978-80-271-0352-2 Počet stran: 184 (alza.sk)

Podobné produkty ako Zákon o státním podniku v praxi (978-80-271-0352-2) , Zátěžová diagnostika v tělovýchovné a sportovní praxi (978-80-210-9431-4)

Hereditární nádorová onemocnění v klinické praxi (978-80-271-1293-7)

Hereditární nádorová onemocnění v klinické praxi (978-80-271-1293-7)
Detail

Elektronická kniha - autor kolektiv a, 504 stran, česky Hereditární nádorová onemocnění tvoří významnou část maligních onemocnění. U některých nádorů jsou hereditární příčiny vzácné, ale například u nádorů ovarií mohou být dědičné příčiny zjištěny až u 20 % procent pacientek. Existuje více než 200 různých nádorových syndromů. V dnešní době, s rozvojem molekulární genetiky, je diagnostika nádorové predispozice důležitá jak v onkologii a lékařské genetice, tak v mnoha dalších oborech medicíny. Zájem o testování u svých pacientů mají i praktičtí lékaři, gynekologové, pediatři, gastroenterologové, ale i chirurgové, plastičtí chirurgové, neurologové, kožní, oční lékaři a další specializace. Ve všech těchto oborech je nutné znát možnosti diagnostiky, rizika nádorové predispozice, možnosti preventivní péče. Kniha je zaměřena právě na praktické aspekty v rozhodování o genetickém testování u onkologických pacientů nebo u jejich rodinných příbuzných, na orientaci... (alza.sk)

Podobné produkty ako Hereditární nádorová onemocnění v klinické praxi (978-80-271-1293-7) , Urgentní medicína v klinické praxi lékaře (978-80-271-0596-0)

Zachování fertility u onkologicky nemocných v praxi (978-80-271-0368-3)

Zachování fertility u onkologicky nemocných v praxi (978-80-271-0368-3)
Detail

Elektronická kniha - autor Kristýna Frühaufová, 100 stran Praktické postupy jak lze zachovat zárodečné buňky (vajíčka, spermie) u těch nemocných (dětských, dospělých, mužů, žen), kteří podstupují protinádorovou léčbu a v budoucnu by chtěli mít děti. (alza.sk)

Podobné produkty ako Zachování fertility u onkologicky nemocných v praxi (978-80-271-0368-3) , Estetické operace nosu v klinické praxi (978-80-271-2593-7)

Péče o duchovní potřeby nemocných v ošetřovatelské praxi (978-80-271-3242-3)

Péče o duchovní potřeby nemocných v ošetřovatelské praxi (978-80-271-3242-3)
Detail

Elektronická kniha - autor Soósová Mária Sováriová, 144 stran, česky Přibývající vědecké důkazy potvrzují, že spiritualita a náboženství mají prospěšný účinek na zdraví člověka. Proto je velmi důležité, abychom k spirituálním a náboženským potřebám jednotlivců ve zdravotnické praxi přistupovali velmi opatrně, s příslušnými znalostmi, citlivostí a péčí. Holistická, na pacienta orientovaná péče, by měla zahrnovat i péči o duchovní dimenzi. Měla by být založena na vědeckých důkazech, na základních znalostech o spiritualitě, religiozitě, jejím kladném i záporném vlivu na zdraví, založená na schopnostech potřebných pro posuzování, klinickém rozhodování a řešení problémů během poskytování každodenní péče. Cílem monografie je komplexní a systematické zpracování problematiky spirituality a religiozity – od vymezení teoretických východisek přes interpretaci výsledků vědeckého výzkumu k implikacím v klinické praxi. V monografii jsou vymezeny pojmy... (alza.sk)

Podobné produkty ako Péče o duchovní potřeby nemocných v ošetřovatelské praxi (978-80-271-3242-3) , Zákon o státním podniku v praxi (978-80-271-0352-2)

Radiační ochrana při rentgenových výkonech - to nejdůležitější pro praxi (978-80-271-0709-4)

Radiační ochrana při rentgenových výkonech - to nejdůležitější pro praxi (978-80-271-0709-4)
Detail

Elektronická kniha - autor Lucie Súkupová, 280 stran Praktická, schematická a přehledná publikace, která vás seznámí s principy fungování jednotlivých přístrojů a zásadami ochrany ošetřujícího personálu a pacientů. Kniha je určena zejména radiologickým asistentům a radiologům (i v přípravě k atestaci), dále radiologickým fyzikům (v průběhu celého studia i přípravě na atestaci). Zabývá se rentgenovou diagnostikou z technického hlediska a s ní související radiační ochranou a dokonale zaplňuje bílé místo na našem knižním trhu. Čtenář najde ve výborně obrazově dokumentované publikaci (více než 130 didaktických originálních obrázků a četné tabulky a grafy) vše potřebné. Kniha je rozdělena do 10 kapitol. Úvodní kapitola obsahuje základní informace o koncepci radiační ochrany. Dále publikace poskytuje detailní popis jednotlivých komponent zobrazovacího řetězce a přehled zobrazovacích modalit. Přes tyto teoretické kapitoly se autorka dostává k... (alza.sk)

Podobné produkty ako Radiační ochrana při rentgenových výkonech - to nejdůležitější pro praxi (978-80-271-0709-4) , Gdpr - řešení problémů v praxi škol (978-80-271-2579-1)

Revmatologie pro praxi (978-80-271-3284-3)

Revmatologie pro praxi (978-80-271-3284-3)
Detail

Elektronická kniha - autor kolektiv a, 834 stran, česky Kniha je členěna do dvou částí, obecné a speciální. V obecné části knihy jsou uvedeny stručné poznámky ke klasifikaci heterogenní skupiny revmatických onemocnění. Důležitá je kapitola Vyšetření pacienta s revmatickým onemocněním. Je uveden rovněž přehled laboratorních vyšetření zobrazovacích metod používaných v revmatologii. Přínosnou je kapitola Emergentní stavy v revmatologii, která uvádí přehled jednotlivých akutních projevů revmatických onemocnění rozdělených podle typu orgánového postižení. Kapitola Léky v revmatologii byla doplněna o problematiku léčby bolesti revmatických pacientů, samostatné kapitoly věnující se vakcinaci revmatických pacientů a antirevmatickým lékům v průběhu těhotenství a kojení. Nově přibyly kapitoly věnující se základům rehabilitace a předoperační přípravě revmatických pacientů Ve speciální části jsou popisovány jednotlivé skupiny revmatických onemocnění – systémová... (alza.sk)

Podobné produkty ako Revmatologie pro praxi (978-80-271-3284-3) , Kognitivně-behaviorální přístupy v praxi pedagoga (978-80-271-2501-2)

Zátěžová diagnostika v tělovýchovné a sportovní praxi (978-80-210-9431-4)

Zátěžová diagnostika v tělovýchovné a sportovní praxi (978-80-210-9431-4)
Detail

Elektronická kniha - autor Jan Novotný, 129 stran, česky Předložený učební text poskytuje komplexní přehled nejčastěji využívaných testů s cílem objektivního posouzení trénovanosti (výkonnosti) testované osoby a také zjištění reakce organismu (fyziologické i patologické) na zátěž. Učební text je svým komplexním pojetím užitečný pro studenty tělovýchovných fakult, samotné sportovce, trenéry a také specialisty ve všech sportovních disciplínách. (alza.sk)

Podobné produkty ako Zátěžová diagnostika v tělovýchovné a sportovní praxi (978-80-210-9431-4) , Hereditární nádorová onemocnění v klinické praxi (978-80-271-1293-7)

Užitečné tabulky pro praxi (978-80-271-0311-9)

Užitečné tabulky pro praxi (978-80-271-0311-9)
Detail

Elektronická kniha - autor Ondřej Hloch, 384 stran Skvělá příručka, kterou nosí každý začínající lékař v kapse svého pláště. Informace z mnoha převážně interních oborů – algoritmy, hodnocení výsledků, přehledné tabulky, vybrané postupy diagnostiky i léčby… To, co si mladí lékaři postupně vytvářejí shromažďováním informací, již dostáváte vypracované a vyzkoušené v praxi. Publikace je vysoce praktická, přehledná, je uzpůsobena i tak, že si své poznámky můžete doplňovat – aktualizovat. (alza.sk)

Podobné produkty ako Užitečné tabulky pro praxi (978-80-271-0311-9) , Revmatologie pro praxi (978-80-271-3284-3)

Gynekologické minimum pro praxi (978-80-271-3027-6)

Gynekologické minimum pro praxi (978-80-271-3027-6)
Detail

Elektronická kniha - autor Pavel Čepický, 160 stran, česky Přehledná praktická publikace, která na našem trhu dosud chyběla. Je vhodná pro studenty lékařských fakult (zejména jako opakování před zkouškou), dále pro mladé lékaře před atestací a pro porodní asistentky. Publikace je psána stručně, obsahuje zásadní nezbytné informace, text obsahuje i pasáže psané petitem, které přinášejí informace navíc. Některé pasáže jsou glosovány velmi stručně autorem – uvádí tipy, triky, doporučení z praxe… Knihu recenzoval doc. MUDr. Tomáš Binder, CSc. (alza.sk)

Podobné produkty ako Gynekologické minimum pro praxi (978-80-271-3027-6) , Klinická psychiatrie v denní praxi (978-80-726-2586-4)

Účetní případy pro praxi 2018 (978-80-271-0866-4)

Účetní případy pro praxi 2018 (978-80-271-0866-4)
Detail

Elektronická kniha - autor Vladimír Hruška, 232 stran Potřebujete získat praxi při řešení různých účetních operací? Kniha nabízí vybrané účetní případy z praxe podnikatelského subjektu členěné podle jednotlivých účtových skupin. U každé účtové skupiny jsou uvedeny základní charakteristiky, navrhované syntetické účty, nejčastější souvztažné operace a názorné účetní případy, které mohou být nápomocny při řešení konkrétních problémů, které účetní pracovníci každodenně (při své nelehké práci) řeší. V knize najdete vzorový účtový rozvrh, na základě kterého jsou konkrétní příklady řešeny. Text reaguje na legislativní změny, které vešly v platnost v posledním období a nabízí možné návrhy řešení těchto novinek. Vybrané účetní příklady jsou pro větší názornost řešeny pomocí „téček“, ostatní příklady jsou řešeny pomocí přehledných tabulek. Publikace poslouží nejen účetním praktikům, ale i studentům a ostatní odborné veřejnosti. (alza.sk)

Podobné produkty ako Účetní případy pro praxi 2018 (978-80-271-0866-4) , Výzkumné metody v pedagogické praxi (978-80-247-4368-4)

Fyzikální léčebné metody pro praxi (978-80-271-0478-9)

Fyzikální léčebné metody pro praxi (978-80-271-0478-9)
Detail

Elektronická kniha - autor Leoš Navrátil, 200 stran, česky Fyzikální terapie je založena na léčebném využívání nejrůznějších forem energie. Nachází uplatnění ve všech lékařských, zdravotnických i v dalších oborech. Dominantní postavení má při léčbě pohybového aparátu, setkáváme se s ní jak na rehabilitačních odděleních, tak v lázních, v rekondičních a fit centrech a mnohdy i v domácí terapii. Aby její využívání bylo skutečně účinné a přínosné, je nezbytná znalost fyzikální podstaty jednotlivých typů energie, mechanismu jejich účinku na organizmus, odezvy organizmu na její působení a pochopitelně i možných nežádoucích a vedlejších účinků. Čtenář v publikaci najde i možnosti využívání ionizujícího záření, které má u některých indikací nezastupitelnou úlohu. Podobně jako v řadě dalších oborů hrají významnou roli technické novinky, je zmiňována i robotická rehabilitace. Dobře obrazově dokumentovanou publikaci využijí jak studenti lékařských a zdravotnických... (alza.sk)

Podobné produkty ako Fyzikální léčebné metody pro praxi (978-80-271-0478-9)

Srdeční selhání pro klinickou praxi (978-80-271-3732-9)

Srdeční selhání pro klinickou praxi (978-80-271-3732-9)
Detail

Elektronická kniha - autor kolektiv a, 528 stran, česky Diagnostika a léčba srdečního selhání je zdravotnickou prioritou. Zcela přepracované a rozšířené vydání úspěšné knihy autorů z Kliniky kardiologie IKEM přináší komplexní pohled na tuto problematiku, který vychází z nových studií a doporučení Evropské kardiologické společnosti. (alza.sk)

Podobné produkty ako Srdeční selhání pro klinickou praxi (978-80-271-3732-9)

GDPR - Řešení problémů v praxi škol (978-80-271-2579-1)

GDPR - Řešení problémů v praxi škol (978-80-271-2579-1)
Detail

Elektronická kniha - autor Eva Janečková, 352 stran, česky Pokud máte co dělat s GDPR ve školách a školských zařízeních, v této publikaci naleznete úplně vše. Popisuje povinnosti i způsoby jejich realizace, představuje i vaše práva. Ukazuje, jak se GDPR odráží i v dalších vnitřních předpisech, v postavení osob v rámci odpovědnosti za zpracování osobních údajů a v úkolech na jednotlivých úrovních řízení. V knize dále naleznete souhrn evidencí a záznamů, které bude nutné vést. Kniha vypichuje oblasti, kde se v praxi škol nejčastěji objevují pochybnosti a pochybení, ať už ve vztahu k zaměstnancům, nebo ve vztahu k zákonným zástupcům. Řeší četné praktické problémy v praxi škol a obsahuje širokou paletu vzorů s komentářem pro přímé použití při činnosti škol. Publikace je praktickou příručkou pro osoby odpovědné za ochranu osobních údajů v rámci škol. (alza.sk)

Podobné produkty ako GDPR - Řešení problémů v praxi škol (978-80-271-2579-1)

Kognitivně-behaviorální přístupy v praxi pedagoga (978-80-271-2501-2)

Kognitivně-behaviorální přístupy v praxi pedagoga (978-80-271-2501-2)
Detail

Elektronická kniha - autor Nora Gavendová, 96 stran, česky Příručka nabízí funkční a autorčinou praxí ověřené strategie, které se řadí ke kognitivně-behaviorálním intervencím. Tyto intervence jsou účinné a dobře použitelné v denní praxi pedagogů, kteří učí integrované žáky především na základních školách. Obsahuje praktická doporučení a techniky, které mohou pedagogové ve výuce efektivně a pohodlně uplatnit. Tyto techniky jsou precizně rozděleny zvlášť pro pedagogy a zvlášť pro školní psychology a jejich použití je ilustrováno na konkrétních kazuistikách. Publikace představuje jakýsi strukturovaný, přehledný a praktický „manuál“ jak s žáky, u kterých byla diagnostikována psychická porucha, pracovat. Jak s nimi komunikovat, jak na ně nahlížet, přitom neopomíjet žáky intaktní a k tomu důstojně obstát v roli učitele. V této publikaci je kognitivně-behaviorální terapie originálně, srozumitelně a jasně zasazena... (alza.sk)

Podobné produkty ako Kognitivně-behaviorální přístupy v praxi pedagoga (978-80-271-2501-2)

Urgentní medicína v klinické praxi lékaře (978-80-271-0596-0)

Urgentní medicína v klinické praxi lékaře (978-80-271-0596-0)
Detail

Elektronická kniha - autor Jana Šeblová, 492 stran, česky Úspěšná publikace byla průběžně aktualizována – přibyly (nebo byly zcela přepracovány) zejména kapitoly týkající se urgentní geriatrie, farmakoterapie urgentních stavů, práce se zemřelými (v rámci forenzní problematiky) i organizace a řízení. Urgentní medicína zahrnuje přednemocniční neodkladnou péči, časnou nemocniční péči a připravenost na řešení mimořádných událostí. Všichni lékaři, ať již pracují ve zdravotnické záchranné službě nebo na urgentních příjmech, si musí osvojit široký diferenciálně diagnostický pohled na pacienta, přístup na základě vedoucího příznaku a stálé přehodnocování priorit. Právě tento komplexní přístup k problematice a zasazení do souvislostí pomáhá tato publikace pochopit. Srozumitelnosti knihy napomáhá 68 tabulek a 144 obrázků (z toho 19 v barevné příloze). Oba hlavní autoři pracují v oblasti urgentní medicíny více než třicet let a mají zkušenosti jak z terénu, tak z... (alza.sk)

Podobné produkty ako Urgentní medicína v klinické praxi lékaře (978-80-271-0596-0)

Výzkumné metody v pedagogické praxi (978-80-247-4368-4)

Výzkumné metody v pedagogické praxi (978-80-247-4368-4)
Detail

E-kniha - autor Lenka Gulová, Radim Šíp, 248 stran Publikace nabízí výběr z tradičních i méně tradičních analytických metod, jež lze využít k výzkumu pedagogické reality (zakotvená teorie, analýza konstituce významů, diskurzivní analýza a další). Nabízí všem, kdo se zajímají o pedagogiku nebo výchovu, a zejména těm, kdo se těmto oborům věnují profesně, úvod do práce s jednotlivými metodami. Každá kapitola se věnuje jinému způsobu analýzy a poskytuje popis jeho teoretických východisek a postupů. Vše je dokumentováno na konkrétních výzkumech, které již byly pomocí zmíněných metod realizovány. Čtenáři se tak seznámí s výzkumy prováděnými například v oblasti multikulturní výchovy, zacílenými především na situaci sociálně znevýhodněných skupin, přičemž nahlédnou do aplikačních mechanismů jednotlivých metod a do výsledků výzkumných šetření. Zmíněné přístupy lze využít ve výzkumech dalších sociálních a humanitních věd. (alza.sk)

Podobné produkty ako Výzkumné metody v pedagogické praxi (978-80-247-4368-4)

Klinická psychiatrie v denní praxi (978-80-726-2739-4)

Klinická psychiatrie v denní praxi (978-80-726-2739-4)
Detail

Elektronická kniha - autor Prof., MUDr. Jiří Raboch DrSc., 158 stran Moderní učebnice je zaměřena na potřeby klinické praxe - soustřeďuje záměrně pozornost jen na ty problémy spojené s chorobami mozku, s nimiž se bude ve své každodenní praxi setkávat běžný lékař a které bude muset také sám řešit. Neopakuje údaje o všech duševních poruchách v celé jejich šíři, včetně teoretických základů, ale věnuje se vybraným onemocněním podrobněji, než bývá obvyklé v základních učebnicích.Elektronická verze vydána v roce 2011. (alza.sk)

Podobné produkty ako Klinická psychiatrie v denní praxi (978-80-726-2739-4)

Klinická psychiatrie v denní praxi (978-80-726-2586-4)

Klinická psychiatrie v denní praxi (978-80-726-2586-4)
Detail

E-kniha - autor Jiří Raboch, Pavel Pavlovský, 158 stran Moderní učebnice je zaměřena na potřeby klinické praxe - soustřeďuje záměrně pozornost jen na ty problémy spojené s chorobami mozku, s nimiž se bude ve své každodenní praxi setkávat běžný lékař a které bude muset také sám řešit. Neopakuje údaje o všech duševních poruchách v celé jejich šíři, včetně teoretických základů, ale věnuje se vybraným onemocněním podrobněji, než bývá obvyklé v základních učebnicích. ISBN PDF 978-80-7262-739-4 ISBN PDF pro čtečky 978-80-7262-740-0 (alza.sk)

Podobné produkty ako Klinická psychiatrie v denní praxi (978-80-726-2586-4)

Mít vše hotovo v praxi (978-80-755-5064-4)

Mít vše hotovo v praxi (978-80-755-5064-4)
Detail

Elektronická kniha - Hlavu máte na to, aby se v ní nápady rodily, ne skladovaly. Cvičebnice produktivity bez stresu od autorů bestselleru Mít vše hotovo. - autor David Allen, 224 stran, česky Hlavu máte na to, aby se v ní nápady rodily, ne skladovaly. Cvičebnice produktivity bez stresu od autorů bestselleru Mít vše hotovo.Jestli jste si mysleli, že metoda Mít vše hotovo (GTD) není pro vás, ale pro technologicky zdatné manažery, spletli jste se. Je právě pro vás a má za cíl, aby vás už nikdy nepřepadal stresující pocit totálního zahlcení úkoly. Díky této poslední verzi světového bestselleru – praktické cvičebnici – získáte snadno a rychle všechny dovednosti, jak se v klidu a s rozvahou vypořádat se všemi požadavky, které pracovní i rodinný život přináší.Koho někdy nepřepadl vyčerpávající pocit, že už neví, jak dál? Práce, rodina, domácnost, nevyřízené emaily, nepořádek na stole, prošvihnuté termíny, zapomenuté nápady, únava, stres – přinejmenším občas padne do... (alza.sk)

Podobné produkty ako Mít vše hotovo v praxi (978-80-755-5064-4)

Biofeedback v teorii a praxi (978-80-247-5694-3)

Biofeedback v teorii a praxi (978-80-247-5694-3)
Detail

Elektronická kniha - autor Radek Ptáček, 184 stran Jediná domácí komplexní publikace k danému tématu v současnosti poskytuje informace z teoretického i aplikovaného hlediska. (alza.sk)

Podobné produkty ako Biofeedback v teorii a praxi (978-80-247-5694-3)

Mediace v teorii a praxi (978-80-247-3134-6)

Mediace v teorii a praxi (978-80-247-3134-6)
Detail

E-kniha - autor Lenka Holá, 272 stran V posledním desetiletí došlo u nás ke zvýšení zájmu o mediaci, metodu řešení konfliktů, při níž neutrální kvalifikovaná osoba — mediátor — pomáhá účastníkům ve vzájemném dorozumívání a v nalezení přijatelného řešení. Kniha popisuje její teoretická východiska a principy, vztahy v mediaci i její samotný proces. Klade důraz na psychologické a právní charakteristiky mediace, ukazuje její interdisciplinárnost a možnosti využití v různých oblastech společenské praxe. Podrobněji se zabývá peer-mediací, mediací rodinnou a obchodní. Pozornost je věnována také roli mediátora, jehož specifické postavení na něj klade vysoké požadavky. Publikace přináší velké množství příkladů z praxe, propojuje teoretické informace s praktickými mediačními zkušenostmi. Kniha je určena mediátorům, psychologům, právníkům (advokátům, soudcům), sociálním pracovníkům, pedagogům, sociologům a studentům těchto oborů. Ocení ji též lektoři komunikace,... (alza.sk)

Podobné produkty ako Mediace v teorii a praxi (978-80-247-3134-6)

Školní kázeň v teorii a praxi (978-80-738-7432-2)

Školní kázeň v teorii a praxi (978-80-738-7432-2)
Detail

E-kniha - autor Stanislav Bendl, 208 stran Téma chování a kázně žáků ve školách je v současné době velice aktuální. Zkušenosti ze školní praxe i výzkumy, které byly v této oblasti realizovány, ukazují, že řada učitelů, a to nejen začínajících, má problémy s udržováním kázně. Nekázeň žáků ve škole představuje jeden z hlavních stresorů učitelského povolání. Fakulty vzdělávající učitele by měly na tuto situaci reagovat jak v oblasti pregraduální přípravy učitelů, tak v rámci kurzů dalšího vzdělávání učitelů. Publikace představuje kázeň, respektive nekázeň jako komplexní jev. O kázni pojednává nejen z hlediska teoretického, ale vychází i ze zkušeností učitelů v rámci každodenní školní praxe. Teoretické poznatky jsou doprovázeny řadou příkladů a modelových situací ze školního prostředí. Publikace prezentuje kázeň jako nástroj ochrany žáků a učitelů ve školách. Studenti v ní najdou mj. přehled technik, pomocí kterých lze diagnostikovat projevy školní... (alza.sk)

Podobné produkty ako Školní kázeň v teorii a praxi (978-80-738-7432-2)

Grafologie v poradenské a terapeutické praxi (978-80-247-2920-6)

Grafologie v poradenské a terapeutické praxi (978-80-247-2920-6)
Detail

E-kniha - autor Tamara Cenková, Dana Češková-Lukášová, Vlaďka Fischerová-Katzerová, 144 stran V knize je na základě řady konkrétních příběhů z poradenské praxe popsáno několik terapeutických směrů, technik a metod, které používají terapeuti pro rychlejší vhled do osobnosti klienta. Tento méně obvyklý přístup vede k hlubšímu pochopení osobnosti klienta a je vodítkem k možnému řešení obtíží, s nimiž za terapeutem přichází. Čtenáři získají dovednost sledovat člověka zcela novým pohledem, prostřednictvím obličejové typologie a grafologie. Některé typologie jsou ve formě přehledné tabulky doplněny o popis grafologických znaků, které lze očekávat u každého typu. Ke každému příběhu je vložen i popis klienta, v závěru ukázka a popis jeho písma s objasněním grafologických znaků, jež souvisejí s jeho chováním, způsobem myšlení a hodnotovým žebříčkem. Tato kombinace činí knihu jedinečnou na knižním trhu. (alza.sk)

Podobné produkty ako Grafologie v poradenské a terapeutické praxi (978-80-247-2920-6)

Programování v Excelu 2013 a 2016 (978-80-271-0895-4)

Programování v Excelu 2013 a 2016 (978-80-271-0895-4)
Detail

Elektronická kniha - autor Marek Laurenčík, 208 stran Jako všechny předchozí verze Excelu, je i Excel 2016 vybaven vývojářskými nástroji jazyka Visual Basic for Application (VBA) včetně editoru kódu. To umožňuje vytvářet makra pomocí záznamu, a kromě toho vyvíjet vlastní programy a funkce pomocí tvorby kódu v jazyce VBA. Editor jazyka VBA vám umožní také vytvářet a používat vlastní dialogová okna, doplňovat sešit Excelu o vlastní ovládací prvky a vytvářet nové vlastní doplňky (Add In). Využití jazyka VBA výrazně rozšiřuje možnosti Excelu 2016, a to jak pro svou potřebu, tak i pro širší okruh uživatelů, např. pro potřeby firemní sítě. Tato knížka nepředpokládá žádné předběžné znalosti programování. Tvorba maker a kódu VBA v Excelu 2016 je popsána od úplného začátku. Kniha obsahuje tato témata: Tvorba maker pomocí záznamu Základy jazyka VBA a tvorba vlastních funkcí Práce s buňkami, listy a sešity Využití událostí Pokročilé programovací techniky Práce... (alza.sk)

Podobné produkty ako Programování v Excelu 2013 a 2016 (978-80-271-0895-4)

Spiroergometrie v kardiologii a sportovní medicíně (978-80-271-2552-4)

Spiroergometrie v kardiologii a sportovní medicíně (978-80-271-2552-4)
Detail

Elektronická kniha - autor Pavel Homolka, 312 stran, česky Kniha vychází z mnohaleté praxe autorů a je určena nejen lékařům provádějícím spiroergometrické vyšetření, ale i dalším odborníkům, kteří se setkávají s výsledky spiroergometrie a aplikují je v praxi, trenérům výkonnostních a vrcholových sportovců a studentům lékařských a sportovních fakult. Bohatě dokumentovanou barevnou publikaci (71 tabulek, 225 grafů a obrázků) tak uvítají především kardiologové, internisté, tělovýchovní lékaři a pneumologové. Pro interpretaci výsledků vyšetření ji však mohou využít i lékaři posudkoví, praktičtí a rehabilitační, dále fyzioterapeuti zabývající se kardiovaskulární rehabilitací a zejména trenéři výkonnostních sportovců. V úvodu jsou popsány fyziologické děje probíhající při zátěži a metodické postupy správného provedení spiroergometrie. V dalších částech jsou podrobně a novým způsobem popsány jednotlivé parametry sledované v zátěžové i zotavovací fázi... (alza.sk)

Podobné produkty ako Spiroergometrie v kardiologii a sportovní medicíně (978-80-271-2552-4)

Emoční poruchy v dětství a dospívání (978-80-271-1038-4)

Emoční poruchy v dětství a dospívání (978-80-271-1038-4)
Detail

Elektronická kniha - autor Peter Pöthe, 264 stran, česky Třetí vydání úspěšné publikace je poutavou ilustrací psychoanalytického přístupu k problémům, se kterými se ve svých ordinacích běžně setkávají dětští psychiatři, lékaři i psychologové. Zejména vztahové trauma patří k nejsilnějším a vývojově nejdůležitějším událostem v životě každého z nás. Traumatická zkušenost formuje každého člověka již od okamžiku jeho narození. Některé děti, o nichž renomovaný český psychoterapeut MUDr. Peter Pöthe píše, zažily události, které hluboce a dlouhodobě proměnily jejich prožívání a chování. Moderní psychoanalýza přináší východiska pro klinickou práci a terapii v mnoha oblastech duševního zdraví dětí – například jejich raných vztahů, sexuality, sociálního chování, agrese, separace a autonomie, závislostí, poruch příjmu potravy, delikvence, týrání a zneužívání. Autor se snaží předat přístupnou a zajímavou formou co největší množství informací z oblasti... (alza.sk)

Podobné produkty ako Emoční poruchy v dětství a dospívání (978-80-271-1038-4)

Technologické pokroky v medicíně v etických a psychologických souvislostech (978-80-271-1322-4)

Technologické pokroky v medicíně v etických a psychologických souvislostech (978-80-271-1322-4)
Detail

Elektronická kniha - autor Petr Bartůněk, 152 stran, česky Kniha se zaměřuje na etické a psychologické aspekty nejnovějších pokroků v oblasti transplantací, umělých náhrad, robotických postupů nebo využití umělé inteligence. V první části jsou podrobně probrány v nejširších souvislostech transplantace krvetvorných buněk a různých orgánů, včetně srdce, střeva a dělohy. V této oblasti se medicína rozvíjí mimořádně rychle, a přináší tak celou řadu etických, ale i psychologických problémů. Druhá část je věnována etickým otázkám medicíny v informační a technologické době. Jde o souvislosti fascinujících možností bioinformatických přístupů, vzbuzujících obdiv, ale současně i obavy především z hlediska technologicko-etických souvislostí nastolených propojením lidského mozku s počítači a internetem. Do publikace opět přispěli naši přední odborníci z mnoha medicínských i nemedicínských oborů. (alza.sk)

Podobné produkty ako Technologické pokroky v medicíně v etických a psychologických souvislostech (978-80-271-1322-4)

Cestovní ruch - podnikatelské principy a příležitosti v praxi (978-80-247-4039-3)

Cestovní ruch - podnikatelské principy a příležitosti v praxi (978-80-247-4039-3)
Detail

E-kniha - autor Kateřina Ryglová, Michal Burian, Ida Vajčnerová, 216 stran Prakticky zaměřená publikace s mnoha příklady je určena zejména podnikatelům v cestovním ruchu, pracovníkům veřejné správy a vzhledem k tomu, že představuje i teoretická východiska, tak i studentům středních a vysokých škol. Kniha pojednává o jednotlivých oblastech cestovního ruchu (CR): počínaje ubytovacími a stravovacími službami přes dopravní služby až po služby průvodců a cestovní kanceláře a agentury. Dále se věnuje řízení destinace a financování rozvoje CR a legislativním podmínkám CR, aplikuje principy marketing managementu do cestovního ruchu a přibližuje specifické techniky a formy CR. Čtivá publikace shrnuje všechny důležité oblasti cestovního ruchu (teoretické východisko plus praktická aplikace) a poskytuje tak čtenářům komplexní přehled od obecných zákonitostí až po specifické nástroje řízení cestovního ruchu. (alza.sk)

Podobné produkty ako Cestovní ruch - podnikatelské principy a příležitosti v praxi (978-80-247-4039-3)

Účetní případy pro praxi 2019 (978-80-271-2250-9)

Účetní případy pro praxi 2019 (978-80-271-2250-9)
Detail

Elektronická kniha - autor Vladimír Hruška, 232 stran, česky Potřebujete získat praxi při řešení různých účetních operací? Kniha nabízí vybrané účetní případy z praxe podnikatelského subjektu členěné podle jednotlivých účtových skupin. U každé účtové skupiny jsou uvedeny základní charakteristiky, navrhované syntetické účty, nejčastější souvztažné operace a názorné účetní případy, které mohou být nápomocny při řešení konkrétních problémů, které účetní pracovníci každodenně (při své nelehké práci) řeší. V knize najdete vzorový účtový rozvrh, na základě kterého jsou konkrétní příklady řešeny. Text reaguje na legislativní změny, které vešly v platnost v posledním období a nabízí možné návrhy řešení těchto novinek. Vybrané účetní příklady jsou pro větší názornost řešeny pomocí „téček“, ostatní příklady jsou řešeny pomocí přehledných tabulek. Publikace poslouží nejen účetním praktikům, ale i studentům a ostatní odborné veřejnosti. (alza.sk)

Podobné produkty ako Účetní případy pro praxi 2019 (978-80-271-2250-9)

Účetní případy pro praxi 2020 (978-80-271-1033-9)

Účetní případy pro praxi 2020 (978-80-271-1033-9)
Detail

Elektronická kniha - autor Vladimír Hruška, 232 stran, česky Potřebujete si zopakovat nebo připomenou nejvíce používané účetní případy, se kterými se můžete setkat? Kniha umožňuje vyhledat konkrétní příklady z praxe podnikatelského subjektu podle jednotlivých účtových skupin. Čtenáři se nabízí informace o všech účtových skupinách: základní charakteristiky, navrhované syntetické účty, nejčastější souvztažné operace a názorné postupy řešení účetních případů. Při řešení případů se vychází ze vzorového účtového rozvrhu pro aktuální účetní období. (alza.sk)

Podobné produkty ako Účetní případy pro praxi 2020 (978-80-271-1033-9)
Otorinolaryngologie a foniatrie v současné praxi (978-80-271-0572-4), Dokumentární akreditiv v praxi (978-80-271-1249-4), Zákoník práce v praxi (978-80-271-2929-4), Léčebné konopí v současné medicínské praxi (978-80-247-3967-0), Zákoník práce v praxi - 4. vydání (978-80-271-3538-7), Lepení v praxi (978-80-271-0247-1), Muzikoterapie v praxi (978-80-271-1791-8), Etické problémy a dilemata v ošetřovatelské praxi (978-80-271-1696-6), Gerontopsychiatrie v klinické praxi (978-80-271-3465-6), Finanční matematika v praxi (978-80-271-0250-1), Komunikace v ošetřovatelské praxi (978-80-271-0156-6), Zákoník práce v praxi (978-80-271-3094-8), Udržitelné podnikání v praxi (978-80-271-3303-1), Ambulantní kardiologie v praxi (978-80-271-3129-7), Účetní případy pro praxi 2018 (978-80-271-0866-4), Manažerská etika ve zdravotnické praxi (978-80-271-1728-4), Poruchy hemostázy v klinické praxi (978-80-271-3337-6), Rehabilitační ošetřování v klinické praxi (978-80-271-1050-6), Riziko pádu v ošetřovatelské praxi (978-80-271-0850-3), Laboratorní vyšetření v klinické praxi (978-80-271-3243-0), Zátěžová diagnostika v tělovýchovné a sportovní praxi (978-80-210-9431-4), Urgentní medicína v klinické praxi lékaře (978-80-271-0596-0), Estetické operace nosu v klinické praxi (978-80-271-2593-7), Zákon o státním podniku v praxi (978-80-271-0352-2), GDPR - Řešení problémů v praxi škol (978-80-271-2579-1), Kognitivně-behaviorální přístupy v praxi pedagoga (978-80-271-2501-2), Hereditární nádorová onemocnění v klinické praxi (978-80-271-1293-7), Revmatologie pro praxi (978-80-271-3284-3), Klinická psychiatrie v denní praxi (978-80-726-2586-4), Výzkumné metody v pedagogické praxi (978-80-247-4368-4)