Palečka - esej o digitální revoluci (9788024643021)

Produkt Palečka - esej o digitální revoluci (9788024643021) sme našli 50+x, pokiaľ to nie je to čo hľadáte, skúste frázu Palečka - esej o digitální revoluci (9788024643021) upraviť a produkt hľadať znova.

Palečka - esej o digitální revoluci (9788024643021)

Palečka - esej o digitální revoluci (9788024643021)
Detail

Elektronická kniha - autor Michel Serres, 52 stran, česky Zkušenost mladé generace, kterou Palečka reprezentuje, se radikálně liší od zkušenosti jejích rodičů a učitelů. Žije v symbióze s novými technologiemi, které jí umožňují nevídaně snadný přístup k informacím, ale zároveň ji činí svobodnou a lhostejnou vůči stávajícím autoritám a současnému pasivnímu modelu vzdělávání. Filozof Michel Serres přirovnává dnešní technologickou revoluci ke vzniku písma a vynálezu knihtisku, které od základu změnily fungování společnosti. Kritizuje lpění dnešní vědy na abstrakci a nastiňuje svou vizi vývoje, který bude založen na algoritmech a kódech. Jeho vášnivá obhajoba mladé generace, pronesená na půdě Francouzské akademie, se ve Francii stala bestselerem. (alza.sk)

Podobné produkty ako Palečka - esej o digitální revoluci (9788024643021) , Palečka - esej o digitální revoluci (9788024643021)

Smrt: Esej o konečnosti (9788024636795)

Smrt: Esej o konečnosti (9788024636795)
Detail

Elektronická kniha - autor Francoise Dasturová, 196 stran, česky Člověk ví, že musí zemřít, a toto vědomí patří mezi základní charakteristiky lidskosti, náboženství, metafyzika a kultura si však kladou za cíl smrt přemoci. Západní filosofie od Platóna po Hegela tvrdí, že sám výkon myšlení je překonáním smrti a konečnosti. Kniha F. Dasturové nejprve podává analýzu těchto pokusů vyměřit oblast, která se smrti vymyká, a následně ukazuje, že lze ke smrti zaujmout i vztah, který před ní neuhýbá a nesnaží se ji „zneškodnit“: s oporou v Heideggerově rozboru bytí k smrti se autorka snaží ukázat, že lze o smrti hovořit i jinak – a že tento druh rozpravy nutně vyžaduje svobodné přijetí konečnosti lidské existence. Konečnost, která již nestojí v kontrastu vůči nekonečnosti božského bytí mimo smrt a mimo čas, navrací lidské bytí k jeho pozemskosti, časovosti a tělesnosti. Myšlení smrtelnosti jakožto momentu konstitutivního pro naši otevřenost vůči světu je též... (alza.sk)

Podobné produkty ako Smrt: Esej o konečnosti (9788024636795) , Smrt: esej o konečnosti (9788024636795)

Esej o původu jazyků (978-80-726-0261-2)

Esej o původu jazyků (978-80-726-0261-2)
Detail

E-kniha - autor Jean Jacques Rousseau, 160 stran Pojednání o původu jazyků Jeana-Jacquesa Rousseaua (1712–1778) vychází v českém překladu poprvé. Text sám byl objeven až v autorově pozůstalosti a patří mezi nejvýznamnější na dané téma v dané epoše. Především ve Francii a v Německu se toto téma těšilo pozornosti mnoha předních intelektuálů, přičemž vedle Rousseaua bývá nejčastěji zmiňována trojice J. G. Hamann, J. G. Herder a W. von Humboldt. Rousseauův esej se navíc dostal do centra zájmu díky novodobým interpretacím J. Derridy. U Rousseaua je pravidlem, že jeho díla nejsou psána v akademickém či odborném stylu, a jsou proto snadno přístupná širokému okruhu zájemců. Rousseau se ve svém... (alza.sk)

Podobné produkty ako Esej o původu jazyků (978-80-726-0261-2) , Esej o původu jazyků (978-80-726-0261-2)

O pravdě a lásce a jiné eseje

O pravdě a lásce a jiné eseje
Detail

Audiokniha MP3 - Výběr z knihy Eseje od Francise Bacona, jednoho z předních představitelů kulturního dění na královském dvoře za panování královny Alžběty I. a jejího následovníka Jakuba I. - autor Francis Bacon, čte Vladimír Ráž Výběr z knihy Eseje od Francise BaconaVýběr z knihy Eseje od Francise Bacona, jednoho z předních představitelů kulturního dění na královském dvoře za panování královny Alžběty I. a jejího následovníka Jakuba I. Obsáhle navazuje a doplňuje antické i další filozofy, rozebírá lidskou existenci i život formou, která se týká všech. Bacon v Esejích radí, jak přistupovat k jednotlivým situacím v životě, váží vždy jednotlivá pozitiva i negativa, snaží se přistupovat k problémům pragmaticky. Studiová nahrávka vznikla ve studio Lucerna podle stejnojmenného představení Lyry Pragensis, které mělo premiéru v roce 1992 v Lobkovickém paláci na Pražském hradě. (alza.sk)

Podobné produkty ako O pravdě a lásce a jiné eseje , Filozofové dělají revoluci (9788024630137)

Buržoazní společnost. Eseje o kapitalistických mýtech. (978-80-902-8317-6)

Buržoazní společnost. Eseje o kapitalistických mýtech. (978-80-902-8317-6)
Detail

Elektronická kniha - autor Bohumír Pavelek, 288 stran Ve své knize rozebírá autor formou čtyř rozsáhlých esejů povahu současné kapitalistické společnosti. V tradici frankfurtské školy a nedogmatického marxismu analyzuje charakter dnešní moci, mýty, ideologii a konzumní společnost. Kniha je břitkou polemikou s kapitalistickou mentalitou a jejími intelektuálními sekundanty. Intelektuální hloubkou, ostrostí pera a vynikajícím „vančurovským\" stylem si nezadá s takovými velikány jako jsou Egon Bondy či Slavoj Žižek a v lecčems je i překonává. Do české esejistiky vstupuje jedna z jejích nejpozoruhodnějších postav posledních let. Bohumír Pavelek je publicista známý zejména z časopisu Analogon nebo ze slovenského Slova. (alza.sk)

Podobné produkty ako Buržoazní společnost. Eseje o kapitalistických mýtech. (978-80-902-8317-6) , Od slova k revoluci (9788024626390)

Sto studentských revolucí (9788024644547)

Sto studentských revolucí (9788024644547)
Detail

Elektronická kniha - autor Miroslav Vaněk, 840 stran, česky Kniha přináší jedinečná svědectví stovky studentských aktérů listopadové revoluce 1989, jejichž prostřednictvím zachycuje život v časech tzv. normalizace a v okamžicích pádu režimu. Po historickém a metodickém úvodu do problematiky a interpretaci rozhovorů následuje 65 rozhovorů s vysokoškolskými studenty z Čech, Moravy a Slezska ze souboru pořízeného v letech 1996 až 1998. První vydání (1999) významně pomohlo k etablování orální historie v rámci tuzemského výzkumu soudobých dějin. Druhé, rozšířené vydání knihy obsahuje nově zařazenou studii o dějinách a paměti několika generací studentů a studentek z klíčových období českých moderních dějin a také ohlédnutí za ohlasem prvního vydání ve veřejném prostoru. (alza.sk)

Podobné produkty ako Sto studentských revolucí (9788024644547) , Digitální minimalismus

Filozofové dělají revoluci (9788024630137)

Filozofové dělají revoluci (9788024630137)
Detail

Elektronická kniha - autor Josef Petráň, 1134 stran, česky Monografie, sepsaná k příležitosti 25. výročí sametové revoluce, sleduje fáze „komunistického experimentu“ na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v širším historickém kontextu. Na osudech generací studentů i pedagogů ukazuje turbulenci poměrů, v nichž se od roku 1948 střídala období závislosti na komunistické ideologii s obdobími, v nichž se mnozí dopracovali k sebereflexi a samostatnému myšlení, jež vyžadovalo občanskou odvahu. Dokládá, že na fakultě byli mezi studenty i pedagogy jak lidé, kteří by tu ve svobodných poměrech neměli co pohledávat, tak erudovaní odborníci, vystavení ideologickému tlaku a kádrovému prověřování, v horším případě pak dohledu tajné státní policie. Šířeji se věnuje především událostem roku 1989, podmínkám i průběhu politického převratu, a snaží se postihnout dědictví minulosti v dalším vývoji fakulty. (alza.sk)

Podobné produkty ako Filozofové dělají revoluci (9788024630137) , Digitální pevnost (9788025708996)

Od slova k revoluci (9788024626390)

Od slova k revoluci (9788024626390)
Detail

Elektronická kniha - autor Jana Kitzlerová, 122 stran, česky Kniha je věnována ranému básnickému a částečně i výtvarnému dílu jednoho z nejvýznamnějších ruských básníků 20. století Vladimíra V. Majakovského (1893–1930), které hodnotí nikoli pohledem literárněvědným, nýbrž prizmatem lingvistiky. Majakovského vybrané verše z doby do roku 1920 a jeho plakáty ze stejného období jsou podrobeny zevrubné lingvistické analýze s přihlédnutím ke třem dominantním rysům autorovy tvorby tohoto období: zájmenům, metafoře a užití úderných hesel, která se objevují jak v autorových slovesných, tak výtvarných počinech. Kniha, která v rámci českého bádání představuje jednu z prvních lingvisticky zaměřených sond do Majakovského díla, má zároveň v širším pohledu ambice poodkrýt možnosti, jež lingvistická analýza skýtá pro dekódování poetického textu obecně. (alza.sk)

Podobné produkty ako Od slova k revoluci (9788024626390) , M.a.t. trezor digitální 310x200x200mm (523997)

Nejdražší umění a jiné eseje o filmu (spisy-svazek 37) (978-80-904-1866-0)

Nejdražší umění a jiné eseje o filmu (spisy-svazek 37) (978-80-904-1866-0)
Detail

Elektronická kniha - autor Josef Škvorecký, 446 stran Výbor z článků a knih Josefa Škvoreckého o kinematografii, psaných od šedesátých do devadesátých let dvacátého století buď česky, nebo anglicky pro západní časopisy a sborníky. Některé z nich (jako práce o J. Menzelovi z roku 1982) vychází zde vůbec poprvé. Spíše než o odbornou "filmologickou" literaturu jde o osobní konfese-vzpomínky na zážitky při sledování filmů, nejčastěji z dětství či mládí, nebo o volnější úvahy o zrodu filmové látky a jejích společenských okolnostech (práce o čs. filmové nové vlně, o King Kongovi, studie o Židu Süssovi). Detaily knihy: Autor: Josef Škvorecký Rok vydání: 0 ISBN: 978-80-904-1866-0 Počet stran: 446 (alza.sk)

Podobné produkty ako Nejdražší umění a jiné eseje o filmu (spisy-svazek 37) (978-80-904-1866-0) , Jbl digitální akváriový teplomer (4014162614063)

Psychologické eseje (z konce kariéry) (9788024635507)

Psychologické eseje (z konce kariéry) (9788024635507)
Detail

Elektronická kniha - autor Zdeněk Matějček, 212 stran, česky Kniha úvah o lidském a profesním zrání dětského psychologa Zdeňka Matějčka. Eseje lze tematicky rozdělit na dvě části. První se zabývá odbornými otázkami dětské psychologie. Srovnává systém psychologické péče doma a v zahraničí (zejména o děti s poruchami učení). Eseje ve druhé části nesou výmluvné názvy: Dnes je taková doba, Proč nechtějí děti?, Volný svazek – a co děti?, Nepraktické učení, O závisti a komerčním imperativu, Esej o radosti. (alza.sk)

Podobné produkty ako Psychologické eseje (z konce kariéry) (9788024635507) , Hagen teploměr digitální exoterra (015561224727)

Jiří z Poděbrad očima šaška Palečka a Jana Žižky (978-80-204-6023-3)

Jiří z Poděbrad očima šaška Palečka a Jana Žižky (978-80-204-6023-3)
Detail

Elektronická kniha - autor Tomáš Němeček, 144 stran, česky Král Jiří z Poděbrad nevládl dlouho, dožil se jen 51 let – a to ještě o první třetině jeho života nevíme skoro nic. Přesto se po něm jmenují školy, ulice a náměstí. Tušili jste, že vyslanci krále Jiřího možná jako první Češi viděli v Belgii brusle a ve Španělsku býčí zápasy? Nebo že když uherský král Matyáš Korvín vtrhl na Moravu, Jiří mu místo válčení nabídl osobní souboj? Užijte si nálož zajímavostí o jednom z nejslavnějších českých panovníků! (alza.sk)

Podobné produkty ako Jiří z Poděbrad očima šaška Palečka a Jana Žižky (978-80-204-6023-3) , Digitální fotografie (80-247-0987-2)

Spisovatelé a leviatan: Eseje IV. (1947-1949) (9788025720660)

Spisovatelé a leviatan: Eseje IV. (1947-1949) (9788025720660)
Detail

Elektronická kniha - autor George Orwell, 261 stran, česky Čtvrtým svazkem, Spisovatelé a leviatan, se uzavírá souborné vydání esejí George Orwella, které obsahuje celkem 241 esejí, analýz, recenzí a novinových sloupků z pera slavného spisovatele a novináře. V tomto závěrečném dílu, pokrývajícím roky 1947 -1949 si můžeme přečíst další sloupky „Jak to vidím já“, které známe už z předchozího svazku, Orwellovy recenze (např. na román Jádro věci Grahama Greena nebo esej „Lidská duše za socialismu od Oscara Wildea“), ale samozřejmě i úvahy politické. Například esej „K evropské jednotě“ z r.1947, v němž ještě Orwell stihl zařadit Československo mezi země s „tradicí demokratického socialismu“ bude pro čtenáře nepochybně zajímavý i dnes. (alza.sk)

Podobné produkty ako Spisovatelé a leviatan: Eseje IV. (1947-1949) (9788025720660) , Upravujeme digitální fotografie (80-247-1248-2)

Úpadek anglické vraždy: Eseje III. (1945-1946) (9788025717813)

Úpadek anglické vraždy: Eseje III. (1945-1946) (9788025717813)
Detail

Elektronická kniha - autor George Orwell, 452 stran, česky Úpadek anglické vraždy, třetí svazek esejí George Orwella z let 1945-1946, přináší jak angažované texty „Proč píšu“, „Svoboda tisku“, „Vy a atomová bomba“ či „Antisemitismus v Británii“, tak eseje na domácká témata „Na obranu anglické kuchyně“, „Přímluva za otevřený oheň“, „Zamyšlení nad žábou obecnou“ a „Šálek dobrého čaje“, ale rovněž málo známé Orwellovy recenze, například Dostojevského Zločinu a trestu a Bratrů Karamazových nebo Pruského důstojníka D.H. Lawrence. Nelze také opomenout vtipné a trefné dobové úvahy zveřejňované ve sloupcích „Jak to vidím já“. Esejistické dílo George Orwella vychází ve čtyřech svazcích a obsahuje celkem 241 esejí, analýz, recenzí a novinových sloupků. V této podobě se jedná o nejúplnější, nejširší a naprosto vyčerpávající souhrn Orwellovy publicistiky v češtině. (alza.sk)

Podobné produkty ako Úpadek anglické vraždy: Eseje III. (1945-1946) (9788025717813) , Digitální ekonomika (978-80-265-0481-8)

Lev a jednorožec : Eseje I. (1928–1941) (9788025710906)

Lev a jednorožec : Eseje I. (1928–1941) (9788025710906)
Detail

E-kniha - autor George Orwell, 472 stran, česky Slavné eseje „Poprava oběšením“, „Jak jsem střílel slona“, „Uvnitř velryby“, „Lev a jednorožec“, či recenze na Obratník Raka Henryho Millera a Mein Kampf Adolfa Hitlera patří mezi 51 textů, které George Orwell napsal v letech 1928 až 1941.Ve svých publicistických dílech vystupoval nejen jako myslitel a homo politicus, ale především jako člověk vztahující se k druhým, „a fellow human being“; zabýval se sociálními, ekonomickými, a především obecně lidskými otázkami. Jeho eseje dodnes nabízejí příklad, jak lze k životu, myšlení i psaní přistupovat jednoduše a ryze, a staví na přesvědčení, že bez ohledu na ideologie je potřeba zůstat slušným a čestným člověkem. Plánovaný čtyřsvazkový projekt nakladatelství Argo, nazvaný Eseje I.–IV., bude obsahovat celkem 241 esejí, včetně Orwellových literárních recenzí a proslulých novinových sloupků „As I... (alza.sk)

Podobné produkty ako Lev a jednorožec : Eseje I. (1928–1941) (9788025710906) , Upravujeme digitální video (80-247-1937-1)

Ohlédnutí za španělskou válkou: Eseje II. (1942–1944) (9788025713846)

Ohlédnutí za španělskou válkou: Eseje II. (1942–1944) (9788025713846)
Detail

E-kniha - autor George Orwell, 514 stran, česky Druhý svazek čtyřdílného projektu sebraných esejí George Orwella, Ohlédnutí za španělskou válkou: Eseje II. (1942–1944), přináší žánrově rozmanité útvary od slavných sloupků „Jak to vidím já“ přes literární recenze až po imaginární rozhovor s Jonathanem Swiftem či krutě sebezpytné obsáhlé eseje Ohlédnutí za španělskou válkou nebo Anglický národ. Na jednu stranu Orwell uplatňuje nesmiřitelný postoj levicového politického komentátora, který analyzuje soudobou anglickou společnost, nemilosrdně tepe sociální nerovnost a odhaluje ideologické pokrytectví. V jiné poloze však uplatňuje smysl pro detaily, jichž si všímá v životě lidí vnímaných jako individuality, nikoli jen bezejmenná masa tvořící dohromady množinu anglického národa či španělských republikánů. Popisuje-li „obyčejné“, anonymní aktéry dějinných událostí, vnímá je, i pokud stojí na opačné straně barikády, především jako lidské jedince, již mají v jeho očích... (alza.sk)

Podobné produkty ako Ohlédnutí za španělskou válkou: Eseje II. (1942–1944) (9788025713846) , Digitální minimalismus (978-80-755-5088-0)

Unicornus a iné eseje (978-80-569-0437-4)

Unicornus a iné eseje (978-80-569-0437-4)
Detail

Elektronická kniha - autor Béla Hamvas, 240 stran, slovensky Kratšie filozofické texty maďarského spisovateľa a filozofa. V humorom okorenených reflexiách sa zameriava na rôzne duchovné, spoločenské a estetické témy. Uvažuje o priateľstve, o význame klauna v umeleckých dielach, ale aj o poetike Williama Wordswortha či významných sakrálnych dielach ľudstva ako je napríklad Stonehenge. Titulný, najrozsiahlejší text možno považovať za akýsi autoportrét či prierez životnou i spirituálnou múdrosťou (a skúsenosťou) tohto na dlhé roky umlčaného autora. Béla Hamvas (1897 – 1968). Prešovský rodák prežil detstvo v Bratislave, odkiaľ po ukončení štúdií išiel na ruský front. Patrí k autorom, ktorých dielo bolo docenené až po smrti. Medzi najznámejšie popri Filozofii vína patria Óda na dvadsiate storočie, Silencium, Scientia sacra, Patmos, Unicornis – summa philosophiae normalis a iné.... (alza.sk)

Podobné produkty ako Unicornus a iné eseje (978-80-569-0437-4) , Digitální video (978-80-247-3128-5)

detektor digitální

detektor digitální
Detail

slouží k odhalení skrytých materiálů například ve zdi nebo v podlaze, detekovatelné materiály: železné a neželezné kovy, měděné vodiče pod napětím, dřevoakustická a světelná signalizacefunkce ZOOM pro přesnou lokalizaci hledaného objektufunkce elektronické vodováhy s grafickým zobrazení na displeji, rozsah (-90°až +90°), přesnost +-0,5°součástí balení je i nylonové pouzdro a baterie (efitness.sk)

Podobné produkty ako detektor digitální , Digitální rodičovství (978-80-271-3495-3)

Digitální minimalismus

Digitální minimalismus
Detail

Audiokniha MP3 - Zkroťte návykové technologie a získejte zpět svůj čas a koncentraci. Od autora přelomové knihy Hlubová práce. - autor Cal Newport, čte Martin Veselý Zkroťte návykové technologie a získejte zpět svůj čas a koncentraci. Od autora přelomové knihy Hlubová práce.Digitální minimalisté jsou spokojení lidé, kteří nezažívají strach, že jim v online světě něco utíká. Nemají nutkavou potřebu neustále kontrolovat mobil, protože dobře vědí, které činnosti mají smysl a přinášejí jim skutečné uspokojení.Autor přelomové knihy Hluboká práce tentokrát bije na poplach před závislostním chováním v digitálním světě, které se plíživě proměnilo v normu. Cal Newport přesvědčivě ukazuje, že nutkavé používání sociálních sítí a dalších digitálních výdobytků nám neposkytuje žádný hlubší užitek, ale naopak nás připravuje o čas, soustředěnost a naplňující mezilidské vztahy.Díky knize si uvědomíte, že jsme vlastně ani neměli šanci naučit se odolat nečemu tak lákavému, jako... (alza.sk)

Podobné produkty ako Digitální minimalismus , Digitální demence (978-80-729-4872-7)

Zkoušečka napětí digitální

Detail

Zkoušečka napětí v rozsahu 12 - 250 V. Indikátor je určen pro mechaniky, kontrolory provádějící údržbu elektrických instalací i pro „běžné uživatele domácích zásuvek“. Velikost napětí je indikována na LCD displeji. Test se provádí „dotykem“ nebo indukcí pouze přiblížením indikátoru k testované instalaci. frekvence (Hz) 50-500 střídavé napětí (V) 12-250 rozsah 12 24 36 120 250V (efitness.sk)

Podobné produkty ako Zkoušečka napětí digitální , Škola digitální fotografie (80-247-1077-3)

multimetr digitální, kapesní

multimetr digitální, kapesní
Detail

velmi skladný malý multimetr, který můžete snadno strčit do kapsyúložný prostor pro sondy v multimetrumultimetr je uložen v pouzdru (efitness.sk)

Podobné produkty ako multimetr digitální, kapesní , Digitální dědictví (978-80-88443-70-4)

Digitální pevnost (9788025708996)

Digitální pevnost (9788025708996)
Detail

Elektronická kniha - autor Dan Brown, 356 stran Digitální thriller od autora bestselleru Šifra mistra Leonarda Jeho děj se točí kolem složitého počítačového kódu. Ve chvíli, kdy se dosud neomylný dešifrovací počítač v NSA (Úřad pro národní bezpečnost) setká se záhadným kódem, který nedokáže rozluštit, úřad povolá k řešení svoji nejlepší dešifrantku Susan Fletcherovou, půvabnou a inteligentní matematičku. To, co Fletcherová zjistí, vyvolá šok ve všech sférách moci. NSA se náhle stává rukojmím a není držena v šachu děly či bombami, nýbrž nevídaně složitým kódem. Ten, kdyby se dostal do oběhu, dokázal by ochromit veškerou zpravodajskou činnost USA. Fletcherová se postupně zaplétá do stále houstnoucí spleti tajemství a lží, ale přesto se snaží bojovat za záchranu instituce, v jejíž smysl pořád věří. Zrazována ze všech stran zjišťuje, že nakonec nebude bojovat jen za svou vlast, ale také o svůj holý život a nakonec i o život muže, kterého v hloubi duše miluje. (alza.sk)

Podobné produkty ako Digitální pevnost (9788025708996) , Digitální řeč těla (978-80-264-4687-3)

Digitální tester autobaterie

Digitální tester autobaterie
Detail

Digitální tester autobaterie, YATO-8311 Hlavní technické parametry: čas: 10 s konstrukce: LED napětí: 8,5-25 V stejnosměrné napětí: 12/24 V proud při studeném startu: CCA 150-1400 A proud: 100 A typ akumulátoru: WET pracovní teplota: 0-40 °C ochrana proti zkratu a proti přebití akumulátoru hmotnost: 1,2 kg homologace: CE (torriacars.sk)

Podobné produkty ako Digitální tester autobaterie , Soehnle digitální kuchynská váha page profi 200 (61509)

Sušička ovoce - digitální - DOMO DO353VD, Příkon: 500 W, 6 plat, digitální, časovač, regulace teploty

Sušička ovoce - digitální - DOMO  DO353VD, Příkon: 500 W, 6 plat, digitální, časovač, regulace teploty
Detail

Díky průhlednému víku, nastavitelnému časovači a regulaci teploty budete mít vždy sušení ovoce i jiných potravin plně pod kontrolou. Během sušení můžete i snadno dvířka vysunout jen na výšku prvního sušícího plata a zkontrolovat jak sušení probíhá bez úniku tepla. Technologie sušení rozvodem vzduchu ze zadní části přístroje velkým ventilátorem zajišťuje rovnoměrný rozvod vzduchu do všech sušících plat. Plata tedy nemusíte během sušení prohazovat a snadno dosáhnete rovnoměrných výsledků. Kapacitu sušičky lze jednoduše navýšit dokoupením dalších sušících sít. Základní parametry sušičky ovoce: Příkon: 500 W Počet sušících plat: 6 Celková sušící plocha: 6019 cm2 Umístění plat: horizontálně nad sebou Systém rozvodu vzduchu: horizontální s ventilátorem o velkém průměru Hlučnost: 50-55 dB(A) Funkce a ovládání: Digitální ovládání Nastavitelná doba sušení 30 minut - 19,5 hodiny (po 0,5 hod) Regulace teploty sušení 35-70 °C (po 5 °C) Zobrazení zbývajícího času a nastavené teploty na podsvíceném LCD displeji Zvukový signál konce sušení Funkce doběhu ventilace po skončení sušení, nebo při přerušení Ostatní vlastnosti: Pevná robustní konstrukce Vysouvací dvířka z průhledného plastu pro stálou kontrolu nad procesem sušení Rovnoměrné sušení velkým ventilátorem s tichým provozem Ochrana proti přehřátí Délka přívodního kabelu: 110 cm Příslušenství v balení: 6 sušících plat z nerezu 30 x 32,5 cm 1 sušící podložka s malými otvory vhodná na sušení bylinek 1 sušící podložka bez otvorů a se zvýšeným okrajem pro sušení placek a surovin s jemnější konzistencí Dokoupitelné příslušenství pro rozšíření sušící kapacity: DO353VD-38 - Sušící plato bez otvorů pro sušení ovocných placek DO353VD-8 - Sušící nerezové síto (zakoupením 6 ks lze kapacitu sušičky zdvojnásobit s výškou mezi platy 2 cm) DO353VD-9 - Sušící síto na bylinky Rozměry přístroje a balení: Rozměry balení (š x h x v): 48,5 x 38 x 35,5 cm Hmotnost balení: 7 kg Rozměry přístroje (š x h x v): 34 x 45 x 31,5 cm Hmotnost přístroje: 5,75 kg Sušení v sušičce potravin Sušení patří mezi nejstarší způsoby uchování potravin. Sušením zbavíte potraviny nežádoucích mikroorganismů a výrazně tak prodloužíte jejich dobu skladování. Sušit můžete nejen ovoce, zeleninu a houby, ale i bylinky, raw placky, cereálie a dokonce i těstoviny a maso. Sušičku ovoce můžete využít i na rozpékání, nebo sušení pečiva. Sušička potravin vám ušetří čas potřebný k sušení, zajistí rovnoměrnost výsledků a můžete sušit za jakéhokoliv počasí. (efitness.sk)

Podobné produkty ako Sušička ovoce - digitální - DOMO DO353VD, Příkon: 500 W, 6 plat, digitální, časovač, regulace teploty , Fotografujeme digitální zrcadlovkou (978-80-247-5683-7)

BAYBY Digitalní video pestúnka

BAYBY Digitalní video pestúnka
Detail

Pestúnka s funkciou obojstrannej komunikácie, s 8 uspávankami, infračerveným nočným videním a dosahom až do 250 metrov. (mojalekaren.sk)

Podobné produkty ako BAYBY Digitalní video pestúnka , Digitální fotografie polopatě (978-80-251-4599-9)

Digitální kuchyňská váha YJ2A

Detail

Digitální kuchyňská váha Kuchyňská digitální váha s přehledným LCD displejem. Díky kuchyňské váze bude vaření i pečení jedna velká radost. Svým designem se hodí do každé kuchyně. Každá kuchařka ocení i snadnou údržbu díky dotykovému ovládání. Digitální kuchyňská váha - parametry: přehledný LCD displej elegantní slim design povrch z tvrzeného skla maximální váživost 5 kg (přesnost 1 g) funkce dovažování TARE (k měření hmotnosti postupně přidávaných ingrediencí k předchozím, které zůstávají na váze) jednotky váhy g, oz, lb, kg automatické vypnutí po 2 minutách indikace slabé baterie a přetížení napájení 1 ks baterie CR2032 (součástí balení) rozměr 15,5 x 22 cm možnost zavěšení snadná a hygienická údržba vážicí plochy Na digitální kuchyňskou váhu poskytujeme záruku v délce 24 měsíců. (efitness.sk)

Podobné produkty ako Digitální kuchyňská váha YJ2A , Fotografujeme digitální bezzrcadlovkou (978-80-271-1226-5)

Grilovací teploměr digitální FORK

Grilovací teploměr digitální FORK
Detail

Praktický pomocník pro grilování opatřený digitálním teploměrem a chytrým nastavitelným prostředím. U přístroje lze nastavit druh masa (hovězí, telecí, jehněčí, vepřové, kuře a krocan) a požadovaný stupeň propečení. Po dosažení nastavených teplot začne přístroj signalizovat zvukovým tónem. Zařízení je navíc opatřeno led svítilnou pro přísvit při grilování ve večerních hodinách. O napájení se starají 2x AAA baterie. Technická data rozměry38 x 4,5 x 3,5 cmrozsah měření0°C - 100°C / 32°F - 180°Fnapájení2x AAA baterieautomatické vypnutípo 10 minutách nečinostisondanerezová ocelnastavení masa6 druhůstupně propečení4 stupnědalší funkceLED svítilna (efitness.sk)

Podobné produkty ako Grilovací teploměr digitální FORK , Jiří z poděbrad očima šaška palečka a jana žižky (978-80-204-6023-3)

Grilovací teploměr digitální skládací

Grilovací teploměr digitální skládací
Detail

Praktický, skládací pomocník pro grilování opatřený digitálním teploměrem, či časovačem a chytrým nastavitelným prostředím. U přístroje lze nastavit druh masa a požadovaný stupeň propečení a dokonce vlastní (hovězí, telecí, jehněčí, vepřové, kuře a krocan, burgery) USER režim pro nastavení libovolné teploty. Po dosažení nastavených teplot začne přístroj signalizovat zvukovým tónem a blikáním displeje. Přístroj lze rovněž použít jako časovač, který pohlídá dosažení nastaveného času. Zařízení je navíc opatřeno led svítilnou pro přísvit při grilování ve večerních hodinách. O napájení se starají 2x AAA baterie. Technická data rozměry17 x 4,5 x 2,5 cmrozsah měření0°C - 300°C / 32°F - 572°Fnapájení2x AAA baterieautomatické vypnutípo 30 minutách nečinostisondasklápěcí, nerezová oceldélka sondy15 cmnastavení masa7 druhů + USERstupně propečení4 stupnědalší funkcečasovač, LED svítilna (efitness.sk)

Podobné produkty ako Grilovací teploměr digitální skládací , Malý průvodce digitální fotografií (999-00-016-9019-9)

sklonoměr digitální, 0°-360°

sklonoměr digitální, 0°-360°
Detail

použití k rychlému, přesnému a snadnému zjištění úhlu sklonu předmětů, což umožňuje např. nastavení požadovaného sklonu pracovního nástroje u dřevoobráběcích i kovoobráběcích strojůsilné magnety na spodní straně sklonoměru pro uchycení na kovových předmětechfunkce HOLD pro zachování hodnoty naměřeného úhlu na displeji, grafická signalizace změny polohy sklonoměru vůči nastavenému úhluautomatické vypnutí po 5 minutách nečinnostilátkové pouzdro chrání sklonoměr proti poškození (efitness.sk)

Podobné produkty ako sklonoměr digitální, 0°-360° , Základy kompozice digitální fotografie (999-00-016-9856-0)

mikrometr digitální, 0-25mm

mikrometr digitální, 0-25mm
Detail

extra tvrdé karbidové čelisti odolné vůči opotřebení přepínací tlačítko pro měření v milimetrech nebo palcíchtlačítko 0/ABS je funkce pro nastavení absolutní nulové hodnoty, což výrazně snižuje chyby měření (efitness.sk)

Podobné produkty ako mikrometr digitální, 0-25mm , Digitální fotografie pro seniory (978-80-251-4307-0)

Digitální multimetr PROFI DT830B

Detail

Digitální multimetr PROFI Multimetr PROFI - co vše lze s tímto multimetrem měřit: Měření střídavého a stejnosměrného napětí Měření stejnosměrného proudu Měření odporu Měření diody Měření transistoru Digitální multimetr Profi - technické parametry: - provozní teplota 10°C- 40°C, vlhkost: 0-75% - teplota pro uskladnění: -10°C - 50°C, vlhkost: 0-75% - zdroj 9V baterie (součástí dodávky)- rozměr 126 × 70 × 24 cm - váha včetně baterie cca 140 g Rozsahy měření : DCV : 0 - 200mV, 0 - 2V, 0 - 20V, 0 - 200V, 0 - 1000VACV : 0 - 200V, 0 - 750VDCA : 0 - 200 uA, 0 - 2mA, 0 - 20mA, 0 - 200mA, 0 - 10AOdpor : 0 = 200 Ohm, 0 - 2kOhm, 0- 20kOhm, 0 - 200kOhm, 0 - 2MOhmPolovodičový přechod hFEMěření diody a vodivosti.V naší nabídce také digitální multimetr Expert. Na digitální multimetr Profi poskytujeme záruku v délce 24 měsíců. (efitness.sk)

Podobné produkty ako Digitální multimetr PROFI DT830B , Digitální obrat v českých humanitních a sociálních vědách (9788024653938)

Digitální tlakoměr zápěstní HL158JA

Detail

Digitální tlakoměr - zápěstní Digitální tlakoměr je určen pro snadné a rychlé měření tlaku krve a pulzu. Tlakoměr měří systolický a diastolický krevní tlak a tep s časovými údaji: měsíc, den, hodina a minuta měření. Hodnoty naměřené na tlakoměru se zřetelně zobrazují na velkém displeji. Digitální tlakoměr a výhody: Mějte svůj zdravotní stav pod kontrolou bez zdlouhavého vysedávání v čekárně svého lékaře a vystavování se riziku nákazy od ostatních pacientů. Pamatujte na to, že preventivní kontrola činnosti Vašeho srdce Vám může mnohdy zachránit život. Digitální tlakoměr a technologie: Nejmodernější technologie, jednoduché ovládání a zřetelné zobrazení hodnot na velkém displeji. Paměť 99 měření, automatické vypnutí po 1 minutě. Digitální tlakoměr zápěstní dodáváme včetně baterií 2 ks AAA. Digitální tlakoměr zápěstní je určen pro orientační domácí měření! Na digitální tlakoměr poskytujeme záruku 24 měsíců. (efitness.sk)

Podobné produkty ako Digitální tlakoměr zápěstní HL158JA

Digitální tlakoměr pažní HL858JA

Detail

Digitální tlakoměr - pažní Digitální tlakoměr je určen pro snadné a rychlé měření tlaku krve a pulzu. Tlakoměr měří systolický a diastolický krevní tlak a srdeční pulz v horní části paže. Hodnoty naměřené na tlakoměru se zřetelně zobrazují na velkém displeji - časové údaje: měsíc, den, hodina a minuta měření. Digitální tlakoměr - výhody: Mějte svůj zdravotní stav pod kontrolou bez zdlouhavého vysedávání v čekárně svého lékaře a vystavování se riziku nákazy od ostatních pacientů. Pamatujte na to, že preventivní kontrola činnosti Vašeho srdce Vám může mnohdy zachránit život. Digitální tlakoměr a jeho funkce: Nejmodernější technologie, jednoduché ovládání a zřetelné zobrazení hodnot na velkém displeji. Paměť 99 měření, pažní manžeta pro obvod paže 23 až 33 cm. Provoz na baterie 4 ks 1,5V AA nebo síťový adaptér (baterie i adaptér součástí dodávky). Po 1 minutě nečinnosti se tlakoměr automaticky vypíná. Digitální tlakoměr - pažní je určen pro orientační domácí měření! Na digitální tlakoměr poskytujeme záruku 24 měsíců. (efitness.sk)

Podobné produkty ako Digitální tlakoměr pažní HL858JA

biOrb Digitální teploměr (822728001905)

Detail

Akvaristické potřeby (alza.sk)

Podobné produkty ako biOrb Digitální teploměr (822728001905)

Digitální multimetr VOLTCRAFT VC271

Digitální multimetr VOLTCRAFT VC271
Detail

Digitální multimetr VOLTCRAFT VC271 Optimalizováno pro školy a vzdělávání Multimetr Voltcraft VC276 nabízí řadu funkcí, které z něj dělají ideální přístroj pro vzdělávací účely. Hodí se pro amatérské i profesionální uživatele pro použití až do 600 V. Stiskem tlačítka lze krátkodobě snížit vstupní odpor z 10 M? na 400 K? a zabránit tak chybným měřením v důsledku rozptylových napětí. Velký displej s rozlišením 4 000 hodnot (counts) Díky velikosti číslic (19 mm) nabízí tento multimetr velmi dobrou čitelnost. Na displeji se zobrazují vždy 4místné hodnoty až do 4 000, a to bez ohledu na to, na které pozici je desetinná čárka. Odolný a snadno ovladatelný Díky dvoukomponentnímu krytu s integrovanou ochranou z měkké gumy lze měřicí přístroj používat i v náročných podmínkách. Pogumovaná svrchní vrstva krytu navíc napomáhá dobrému úchopu. Pomocí výklopné podpěry na zadní straně lze měřicí přístroj nastavit do vhodné polohy pro čtení, a mít tak obě ruce volné pro měření. Přesné výsledky díky měření skutečné efektivní hodnoty (True RMS) Měření skutečné efektivní hodnoty True RMS umožňuje provádět přesná měření nesymetrických napětí a proudů odchylujících se od základního tvaru sinusoidy. Nesymetrická napětí se většinou objevují u regulátorů výkonu, jako jsou stmívače, regulátory počtu otáček, taktované spínací regulátory, pulzní nabíječky nebo elektronické regulátory jízdy v modelářství atd. Běžné měřiče středních hodnot někdy při těchto speciálních aplikacích vykazují velmi vysokou chybu měření. Akustický výstražný signál Při nesprávném zapojení měřicího kabelu přístroj okamžitě vydá zvukový tón. Odnímatelné ochranné krytky Měřicí hroty jsou optimálně chráněny proti dotyku. V případě potřeby lze ochranné krytky odstranit, např. při měření v lustrových svorkách. Indikátor opotřebení měřicího kabelu Měřicí kabel má dvoubarevnou dvojitou izolaci. Při poškození první izolační vrstvy se objeví další vrstva izolace v jiné barvě. Toto řešení je ideální pro výukové přístroje, umožňuje totiž včas vyměnit opotřebované měřicí kabely. Přiřazení měřicí zdířky V závislosti na zvolené měrné veličině se na displeji zobrazí správné přiřazení měřicích zdířek. Jde o skvělou pomůcku pro začátečníky a studenty, která pomáhá předejít chybám. Bezpečnost při výměně baterií Pro výměnu baterie nebo 10 A pojistky je třeba otevřít kryt přístroje. Z bezpečnostních důvodů by přitom neměly být připojené měřicí kabely. Tento měřicí přístroj je na rozdíl od běžně používaných jednoduchých přístrojů zkonstruován tak, že kryt nelze otevřít, dokud kabely neodpojíte. Měřicí kabely lze opět připojit teprve až po uzavření krytu přístroje. Green Line Tato řada byla vytvořena s cílem dosáhnout velmi dlouhé životnosti baterie. Z tohoto důvodu není displej podsvícený. Spolehlivé výsledky měření díky tovární kalibraci V rámci zajišťování kvality se všechny měřicí přístroje Voltcraft® kalibrují ve výrobě dle továrních standardů. Tím je zaručena vysoká kvalita a dodržování tolerancí uvedených v technických údajích. K výrobku není vydáván certifikát. Porovnat s jiným výrobkem Technické parametry Min. měřená hodnota V/DC 0.1 mV Max. měřená hodnota V/DC 600 V Min. měřená hodnota V/AC 0.1 mV Max. měřená hodnota V/AC 600 V Min. měřená hodnota A/DC 0.1 µA Max. měřená hodnota A/DC 10 A Min. měřená hodnota A/AC 0.1 µA Max. měřená hodnota A/AC 10 A Rozsah měření odporu 0,1 ? - 40 M? Rozsah měření kapacity 1 pF - 40 mF Rozsah měření frekvence 1 mHz - 10 MHz Vnitřní odpor DC 10 M? Vnitřní odpor AC 10 M? Základní přesnost (±) 1 % Typ měření True RMS Frekvenční rozsah 10 Hz - 10 MHz Rozhraní Žádné Napájení Baterie 9 V Vnější výška 185 mm Vnější šířka 91 mm Vnější délka 43 mm Hmotnost 385 g Kalibrováno dle Podnikový standard (bez certifikátu) (own) Kategorie měření CAT III 600 V Měření napětí AC/DC Měření proudu AC/DC Typ (výrobce) VC-271 Displej (digitální / mechanický) Digitální Displej (counts) 4000 Typy multimetrů (kategorie) Multimetr Vybavení CAT III 600 V 4 000 hodnot (counts) Funkce Auto Range Funkce měření skutečné efektivní hodnoty (True RMS) Akustický výstražný signál Optimální pro školy a vzdělávání Odolné a kompaktní Vlastnosti Standardní rozsahy měření V DC, V AC, A DC, A AC Měření odporu Akustická zkoušečka průchodnosti Test 9 V a 1,5 V baterií Přepínání impedance Indikace nízkého stavu nabití Výška číslic: 23 mm Rozsah dodávky Baterie Měřicí kabely (torriacars.sk)

Podobné produkty ako Digitální multimetr VOLTCRAFT VC271

Digitální posuvné měřítko 150mm

Digitální posuvné měřítko 150mm
Detail

Digitální posuvné měřítko 150mm Popis zboží:Měřítko o délce 150 mm je vybaveno čitelným LCD displejem.Ideální pro průmysl, kovoobrábění, zpracování dřeva atd.Technická specifikace: Typ: elektronický Druh: oboustranná Celková délka nástroje: 236mm Rozsah měření: 0 - 150mm Délka čelisti pro vnitřní měření: 15mm Délka čelisti pro vnější měření: 40mm Přesnost: +/- 0,02mm Měrná jednotka: cm/palec Hloubkoměr: ano Napájení: LR44 1,5V 165mAh baterie Typ zámku: šroub Materiál: vyztužená ocel (torriacars.sk)

Podobné produkty ako Digitální posuvné měřítko 150mm

Mikrometr digitální, 0-25mm

Mikrometr digitální, 0-25mm
Detail

Elektronický mikrometr s LCD displejem 0-25 mm 0,001 mm Přesný elektronický mikrometr. Široce se používá k přesnému měření krátkých vzdáleností ve strojírenství a jiném strojírenství. Jasný LCD displej umožňuje snadné čtení měření. Na těle je upevněna jeřábová svorka, která upevňuje kovadlinu. Sada obsahuje ocelovou kuličku v gumovém držáku, která umožňuje montáž na měřicí plochu mikrometru. Umožňuje snadné měření prvků s malou plochou. Vlastnosti produktu: měřící stupnice 0 - 25 mm měřicí plochy z karbidu wolframu vysoká přesnost měření přesnost až do 0,001 mm velký LCD displej s tekutými krystaly měřicí jednotka - mm a palce Technická specifikace: Rozsah měření: 0 - 25 mm Přesnost: 0,001 mm Napájení: Lithiová baterie typu CR2032 3.0V (torriacars.sk)

Podobné produkty ako Mikrometr digitální, 0-25mm

Digitální multimetr VC-135

Digitální multimetr VC-135
Detail

Digitální multimetr Voltcraft VC-135 Odolný model s manuálním přepínáním rozsahů. Značka VOLTCRAFT® nabízí každému uživateli vhodný přístroj dle jeho požadavků. Všechny modely, od základních až k profesionálním, odpovídají aktuálnímu stupni vývoje techniky, a to vždy za příznivou cenu. Série VC100 je ideální pro domácí amatérské použití, ale zvládnete s ním i profesionální měření do 600 V. K dispozici také verze kalibrovaná dle norem ISO. Rozsah měření odporu 0,1 ? - 20 M? Rozhraní Žádné Napájení Baterie 9 V Hmotnost 200 g Max. měřená hodnota V/DC 600 V Min. měřená hodnota V/AC 0.1 V Min. měřená hodnota V/DC 0.1 mV Šířka 75 mm Kategorie měření CAT III 600 V Typ (výrobce) VC135 Typ měření AVG Vnitřní odpor DC 10 M? Max. měřená hodnota V/AC 600 V Typy multimetrů (kategorie) Multimetr Displej (digitální / mechanický) Digitální výška 150 mm Měření napětí AC/DC Displej (counts) 2000 Vnitřní odpor AC 4.5 M? Základní přesnost (±) 0,5 % Frekvenční rozsah 45 Hz - 400 Hz Vybavení CAT III 600 V 2000 digitů Manuální volba rozsahů Bezdotyková zkouška napětí Vlastnosti Test diod Bezdotyková zkouška napětí Akustický test průchodnosti Funkce Hold Ukazatel vybitých baterií Odolný pogumovaný kryt Rozsah dodávky: Multimetr 9 V baterie (torriacars.sk)

Podobné produkty ako Digitální multimetr VC-135

Digitální multimetr VC130-1

Digitální multimetr VC130-1
Detail

Digitální multimetr Voltcraft VC130-1 Odolný základní přístroj s ruční volbou rozsahu měření. VOLTCRAFT® nabízí vhodný přístroj pro každého uživatele a všechny oblasti použití. Od provedení pro začátečníky až po profesionály vždy na aktuální technické úrovni a za velmi příznivou cenu. Série VC100 je ideální pro domácí amatérské použití, ale zvládnete s ním i profesionální měření do 250 V. Technické parametry: Rozhraní Žádné Napájení Baterie 9 V Hmotnost 200 g Kalibrace možná podle DakkS / vlastní čísla pro ISO Měření napětí AC/DC Max. měřená hodnota A/DC 10 A Min. měřená hodnota A/DC 0.1 µA Měření proudu DC Max. měřená hodnota V/DC 250 V Max. měřená hodnota V/AC 250 V výška 137 mm Displej (counts) 2000 Typy multimetrů (kategorie) Multimetr Displej (digitální / mechanický) Digitální Vnitřní odpor AC 10 M? Typ měření AVG Vnitřní odpor DC 10 M? Typ (výrobce) VC130-1 Kategorie měření CAT III 250 V Min. měřená hodnota V/DC 0.1 mV Základní přesnost (±) 0,5 % Šířka 72 mm Min. měřená hodnota V/AC 0.1 V Vybavení CAT III 250 V 2000 counts Vlastnosti: Diodový test Akustický zkoušeč propojení Bezdotyková zkoušečka AC-napětí hFE-Tranzistorový test (s volitelným adaptérem) Funkce Hold Indikace Low-Batt Odolný kryt s měkké pryže (torriacars.sk)

Podobné produkty ako Digitální multimetr VC130-1

Digitální hloubkoměr vzorku pneumatiky

Digitální hloubkoměr vzorku pneumatiky
Detail

Digitální hloubkoměr vzorku pneumatiky Popis produktu: Digitální hloubkoměr běhounu pneumatiky umožňuje rychlé posouzení opotřebení běhounu pneumatiky. Tento měřič se vyznačuje vysokou přesností měření a snadným používáním. Vyrobeno z vysoce kvalitních materiálů. Zařízení je nenahraditelné v každé autoservisu, vulkanizaci i v soukromém autě. Vlastnosti produktu: přepínač měřící palec - mm velký a čitelný digitální displej snadno se vejde do kapsy kalhot z důvodu nízké spotřeby energie vydrží baterie velmi dlouho rychlé a přesné měření vysoká kvalita Technické údaje: Rozsah měření: 0 - 25,4mm (0 - 1") Přesnost: 0,01mm Napájení: SR44 / LR44 baterie, 1,5V (torriacars.sk)

Podobné produkty ako Digitální hloubkoměr vzorku pneumatiky

Digitální multimetr VOLTCRAFT VC185

Digitální multimetr VOLTCRAFT VC185
Detail

Digitální multimetr VOLTCRAFT VC185 Příruční multimetr VOLTCRAFT® VC185 je odolný základní přístroj pro mnoho druhů měření. Automatická volba měřicího rozsahu umožňuje pohodlné měření a zobrazuje naměřené hodnoty vždy v optimálním rozlišení. Díky rozšířenému rozsahu napětí až do 600 V lze spolehlivě a bezpečně provádět i profesionální měření. Integrovaná kapesní LED svítilna vám v případě potřeby zajistí vždy dostatek světla. O vysoké kvalitě měřicího přístroje svědčí i další výkonové charakteristiky, jako například měření odporu, frekvence a kapacity, test diod a průchodnosti a funkce Hold. Odolný a snadno ovladatelný Díky dvoukomponentnímu krytu s integrovanou ochranou z měkké gumy lze měřicí přístroj používat i v náročných podmínkách. Pogumovaná svrchní vrstva krytu navíc napomáhá dobrému úchopu. Pomocí výklopné podpěry na zadní straně lze měřicí přístroj nastavit do vhodné polohy pro čtení, a mít tak obě ruce volné pro měření. Pohodlný a bezpečný Automatická volba měřicího rozsahu umožňuje pohodlné měření a zobrazuje naměřené hodnoty vždy v optimálním rozlišení. Při horších světelných podmínkách lze zapnout podsvícení displeje pro dobrou čitelnost naměřených hodnot. Díky rozšířenému rozsahu napětí až 600 V lze spolehlivě a bezpečně provádět i profesionální měření (například u 3fázových elektrických sítí). Rozsahy měření proudu jsou proti přetížení chráněny výkonnými pojistkami. Řada integrovaných doplňkových funkcí Integrovaná kapesní LED svítilna je mimořádně praktická pro práci na špatně osvětlených místech. Spolehlivé výsledky měření díky tovární kalibraci V rámci zajišťování kvality se všechny měřicí přístroje Voltcraft® kalibrují ve výrobě dle továrních standardů. Tím je zaručena vysoká kvalita a dodržování tolerancí uvedených v technických údajích. K výrobku není vydáván certifikát. Porovnat s jiným výrobkem Technické parametry Min. měřená hodnota V/DC 1 mV Max. měřená hodnota V/DC 600 V Min. měřená hodnota V/AC 0.1 mV Max. měřená hodnota V/AC 600 V Min. měřená hodnota A/DC 0.1 µA Max. měřená hodnota A/DC 10 A Min. měřená hodnota A/AC 0.1 µA Max. měřená hodnota A/AC 10 A Rozsah měření odporu 0,1 ? až 60 M? Rozsah měření kapacity 10 pF - 60 mF Rozsah měření teploty -40 °C až do +1300 °C Vnitřní odpor DC 10 M? Vnitřní odpor AC 10 M? Základní přesnost (±) 0,8 % Typ měření True RMS Rozhraní Žádné Vnější výška 150 mm Vnější šířka 38 mm Vnější délka 75 mm Hmotnost 265 g Kalibrováno dle Podnikový standard (bez certifikátu) (own) Kategorie měření CAT III 600 V Měření napětí AC/DC Měření proudu AC/DC Typ (výrobce) VC185 TRMS Displej (digitální / mechanický) Digitální Displej (counts) 6000 Frekvence měření 10 Hz - 10 MHz Typy multimetrů (kategorie) Multimetr Vybavení CAT III 600 V 6000 hodnot (counts) Bezdotykový test napětí Vlastnosti Měření AC/DC napětí Měření proudu AC/DC do 10 A Měření odporu Měření frekvence Měření střídy Test diod Akustický Zkoušečka průchodnosti Bezdotyková zkoušečka střídavého napětí (NCV) Měření teploty True RMS Funkce Hold Funkce pro relativní měření Indikace nízkého stavu nabití Odolný kryt s ochranou z měkké gumy Automatická volba měřicího rozsahu (Auto Range) Možnost aktivace podsvícení displeje Funkce kapesní svítilny Automatické vypnutí Rozsah dodávky Měřicí kabely Baterie 9 V (torriacars.sk)

Podobné produkty ako Digitální multimetr VOLTCRAFT VC185

Nataša, pícníci a jiné eseje (spisy - svazek 27) (978-80-868-7723-5)

Nataša, pícníci a jiné eseje (spisy - svazek 27) (978-80-868-7723-5)
Detail

Elektronická kniha - autor Josef Škvorecký, 160 stran Nataša, pícníci a jiné eseje přináší vybrané texty o politice a společnosti z let 1972–1985, na nichž lze sledovat Škvoreckého angažmá proti módně levicovým socialistickým názorům v kanadsko-americkém veřejném prostoru, ve vysoké politice i v každodenním životě. Vedle toho píše autor o svém rozhodnutí zůstat po roce 1969 natrvalo v Kanadě a nevracet se do konsolidujícího se husákovského Československa, o rozvíjející se samizdatové (strojopisné) kultuře mezi nonkonformními českými spisovateli, o totožnosti nacistické a komunistické ideologie nebo o českých a slovenských emigrantech, kteří se na Západě deklarovali zprvu jako političtí exulanti, ale po obdržení asylu si s Československou socialistickou republikou právně „upravili vztah“, což mimo jiné znamenalo zavázat se k tomu, že na Západě nebudou podnikat nic proti „zájmům ČSSR“. „Pícníci“ v titulu knihy znamenají Škvoreckého počeštěné označení levicově... (alza.sk)

Podobné produkty ako Nataša, pícníci a jiné eseje (spisy - svazek 27) (978-80-868-7723-5)

Timeo Danaos a jiné eseje (spisy - svazek 30) (978-80-868-7732-7)

Timeo Danaos a jiné eseje (spisy - svazek 30) (978-80-868-7732-7)
Detail

Elektronická kniha - autor Josef Škvorecký, 226 stran Třicátý svazek Spisů Josefa Škvoreckého vychází péčí Literární akademie a zahrnuje - pod názvem Timeo Danaos a jiné eseje - autorovu publicistiku z let 1986-97, tedy z časů převratných kulturněpolitických proměn, především v Evropě.Na první přečtení by se mohlo zdát, že této aktuálnosti padá za oběť tematická sevřenost svazku, že v něm zkrátka každý pes pochází z jiné vesnice. Budeme-li však číst pozorněji, můžeme posléze říci, že Škvoreckého textům je společné (a nejen v recenzované knize) to, co by se dalo shrnout pod termín common sense. Josef Škvorecký přemýšlí se zjevnou radostí: podrobuje analýze cizí chybné výkony; sémantickou vyprázdněnost textu, diskrepanci mezi skutečností a tvrzením o ní (dle často opakovaného výroku prezidenta Novotného: Nebudeme poklonkovat před fakty.), obrábění paměti beletrií, zobecňování, jež pomíjí takové jemné nuance, jako jsou koncentrační tábory a tresty smrti za... (alza.sk)

Podobné produkty ako Timeo Danaos a jiné eseje (spisy - svazek 30) (978-80-868-7732-7)

BAYBY Digitalní video pestúnka, rozbalené

BAYBY Digitalní video pestúnka, rozbalené
Detail

Pestúnka s funkciou obojstrannej komunikácie, s 8 uspávankami, infračerveným nočným videním a dosahom až do 250 metrov. (mojalekaren.sk)

Podobné produkty ako BAYBY Digitalní video pestúnka, rozbalené

plnič pneumatik s manometrem, digitální

plnič pneumatik s manometrem, digitální
Detail

Plnič pneumatik s digitálním manometrem je určen k snadnému plnění stlačeným vzduchem, např. pneumatik automobilů, kol atd.podsvícený displejtlačítko pro odpouštění vzduchu (efitness.sk)

Podobné produkty ako plnič pneumatik s manometrem, digitální

Odšťavňovač odstředivý digitální SINFONIA LO7070

Detail

Digitální odšťavňovač odstředivý Concept LO7070 SINFONIA XXL plnicí otvor LCD displej Kvalitní zpracování Sklenice plná zdraví Nestíháte sníst doporučenou denní dávku ovoce a zeleniny? Nevadí, můžete ji vypít. Ovocné a zeleninové šťávy mají blahodárný účinek na naše zdraví, a to díky vysokému obsahu vitamínů, minerálů a dalších tělu prospěšných látek. S jejich přípravou vám pomůže digitální odšťavňovač Concept LO7070, se kterým si připravíte sklenici plnou zdraví během okamžiku. XXL plnicí otvor Chcete si vychutnat zdravou šťávu plnou vitamínů každý den? S odšťavňovačem LO7070 od Conceptu to bude hračka. Díky velkému plnicímu otvoru o šířce 85 mm pojme i celé plody, takže se nemusíte zdržovat jejich krájením. Šťávu si připravíte doslova v okamžiku. Intuitivní ovládání Práci s odšťavňovačem zvládne každý. Díky velkému a přehlednému LCD displeji je jeho obsluha velmi snadná a intuitivní. Stačí zvolit jeden z 5 přednastavených rychlostních stupňů a začít odšťavňovat. Kvalitní zpracování Odšťavňovač Concept LO7070 je dalším spotřebičem z řady Sinfonia. Díky kvalitnímu filtračnímu sítu z ušlechtilé oceli nabízí vyšší výtěžnost než modely stejné kategorie. O bezpečnost během chodu spotřebiče se stará důmyslný bezpečnostní systém, který zabrání zapnutí, pokud nejsou všechny součásti ve správné poloze. Je opatřen protiskluzovými nožičkami, které zajistí perfektní stabilitu během práce. Je snadno rozebíratelný, takže vás jeho údržba a čištění časově nezatíží. Titanium Nitrid Povrch lisovacího disku je v provedení Titanium Nitrid. Jedná se o velmi odolnou povrchovou úpravu, která se neodlupuje, protože má pevnou vazbu k základnímu materiálu. Titanium Nitrid prodlužuje životnost lisovacího disku a současně je šetrný k vašemu zdraví i k životnímu prostředí. Je odolný vůči vysokým teplotám, proti většině chemikálií, mechanickému poškození, nekoroduje a je netoxický. Jeho využití lze nalézt u nástrojů v potravinářství (ošetření čepele nožů), ve zdravotnictví (chirurgické nářadí a zdravotnické implantáty) nebo např. v leteckém průmyslu. Protiodkapový uzávěr Antidrip Odšťavňovač LO7070 je opatřen protiodkapovým uzávěrem Antidrip. Pokud máte nádobu na šťávu plnou, přístroj vypněte a odtokovou hubici nadzvedněte. Zamezíte tak odtoku zbylé tekutiny a ušpinění kuchyňské linky. Technické parametry: XXL plnicí otvor: 85 mm Digitální ovládaní rychlosti LCD displej Počet rychlostí: 5 Počet otáček při nejvyšším st.: 17 000 ot./min. Počet otáček při nejnižším st.: 10 000 ot./min. Titanium Nitrid povrch lisovacího disku (maximalizuje životnost spotřebiče) Filtrační síto z ušlechtilé oceli (maximální výtěžnost surovin) Snadno rozebíratelný Bezpečnostní pojistka Antidrip Objem nádoby na šťávu: 0,8 l Objem nádoby na dužinu: 2,8 l Příkon: 800 W Napětí: 220 – 240 V (efitness.sk)

Podobné produkty ako Odšťavňovač odstředivý digitální SINFONIA LO7070

Digitální fotoaparát Nikon Z30 tělo

Detail

Digitální fotoaparát Nikon Z30 (tělo) vám pomůže vylepšit si kvalitu videovlogů a dalšího zaznamenaného obsahu. Vyšší citlivost, výborný výkon, čistý zvuk, ostrý obraz a rozšířené možnosti kamery jistě ocení každý z vás. Sdílejte své nápady na internetu a natáčejte různá videa od "unboxingu", přes nejrůznější návody a recepty až po videa o cestování. Hlavní přednosti Digitální fotoaparát pro krásná videa Využití celé šíře obrazového snímače Velký průměr bajonetu pro zachycení více světla Snímač CMOS DX s 20,9 miliony pixely Čistý zvuk Ostrý obraz ve vysoké kvalitě Otočný a výklopný monitor pro snadnější nahrávání osobních vlogů Až 125 minut dlouhá videa bez přerušení Focení a natáčení i v hůře osvětleném prostředí Pohodlné a stabilní držení díky hlubokému gripu Tlačítko záznamu prakticky umístěné na horní straně fotoaparátu Připojení Wi-Fi a Bluetooth Aplikace Nikon SnapBridge Napájení pomocí USB-C kabelu Vysoce kvalitní obraz Fotoaparát Nikon Z30 využívá celou šířku obrazového snímače pro plné využití obrazového pole objektivů. Nahráváte tedy videa v kvalitě 4K UHD (30p), časosběrná videa i plynulé pomalé záznamy ve formátu Full HD 120p. S foťákem Nikon zároveň natáčíte až 125 minut dlouhé nepřerušené stopáže. Kvalitní zvuk Fotoaparát je vybavený vestavěnými stereofonními mikrofony s velkou citlivostí. Snímaný zvuk zní díky nim ve videu čistě. Zaznamenáte svůj hlas a dokonce i zvuky okolí nebo hudbu v pozadí. Pokud používáte fotoaparát ve větrném prostředí, můžete omezit nepříjemný hluk a hučení pomocí praktické funkce. Zachytí i drobné detaily Obrovský průměr bajonetu Nikon Z umožňuje obrazovému snímači CMOS DX zachytit o dost více světla v porovnání s chytrým telefonem. Pomocí snímače s 20,9 miliony pixely vytvoříte záběry, na nichž si prohlídnete neuvěřitelně jemné detaily, ať už je den nebo noc. Vyberte si z hodnoty ISO 25 600 až ISO 51 200 nebo zvolíte automatický režim (Auto) a můžete fotit i ve spoře osvětlené místnosti. Přizpůsobivý monitor Na kameře naleznete výklopný a otočný monitor o úhlopříčce 3". Možnost otočení se vám hodí v momentě, kdy se chystáte natáčet sami sebe. Nastavíte monitor tak, aby směřoval dopředu. Tím se automaticky spustí režim autoportrétu, který vypne nepotřebné informace na monitoru. Takže vás během natáčení nic nadbytečného neruší. Chytré zaostřování Nebojte se zachytit na video rychlý pohyb. Fotoaparát sám automaticky zaostří na vámi sledovaný objekt nehledě na to, co právě dělá. Současně sleduje oči osoby nebo zvířete před foťákem. Nepřestane na ně zaostřovat, i když se k němu dotyčný člověk otočí zády a poté zpátky. Praktické možnosti pro jednodušší práci Ukládejte si oblíbené položky a nastavení, abyste je kdykoliv mohli znovu bez zdlouhavého hledání použít. Tato funkce vám usnadní a urychlí práci s kamerou. Pokud si přejete, aby při snímání nevydával zvuk, vyzkoušejte bezhlučné fotografování. Aplikace a filtry Vyhrajte si s výběrem dokonalého filtru a nastavení. K dispozici máte až 20 kreativních předvoleb Picture Control vhodné pro video a statické snímky. Natočte video a bezdrátově si ho přeneste do mobilu s aplikací Nikon SnapBridge. Ta vám zároveň rozšíří možnosti ovládání kamery na dálku. Multifunkční USB-C kabel a kompatibilita V balení najdete jeden univerzální USB-C kabel. Trvale napájejte svou kameru a ve stejnou dobu živě vysílejte videovlogy. Fotoaparát je kompatibilní s řadou výměnných objektivů a příslušenství od značky Nikon i od ostatních výrobců. Specifikace Značka: Nikon Model: Z30 Určení: digitální fotoaparát Parametry Typ: fotoaparát mirrorless Upevňovací bajonet: Nikon Z Obrazový snímač: CMOS formátu DX, 23,5 mm × 15,7 mm Celkový počet pixelů: 21,51 milionu Systém redukce prachu: referenční data pro funkci odstranění prachu ze snímku (vyžaduje software NX Studio) Počet efektivních pixelů: 20,9 milionu Ukládání dat - formát souborů: NEF (RAW), JPEG, NEF (RAW)+JPEG Systém Picture Control: Automaticky, Standardní, Neutrální, Živé, Monochromatické, Portrét, Krajina, Ploché, Kreativní předvolby Picture Control (Sen, Ráno, Pop, Neděle, Temné, Dramatické, Ticho, Vybledlé, Melancholické, Čisté, Denim, Hračka, Sépiové, Modré, Červené, Růžové, Uhel, Grafické, Binární, Černé); možnost úprav parametrů vybraných předvoleb Picture Control; možnost ukládání uživatelských předvoleb Picture Control Ukládání dat - média: SD, SDHC (podpora standardu UHS-I), SDXC (podpora standardu UHS-I) Slot pro paměťovou kartu: 1 slot pro paměťovou kartu Secure Digital (SD) Systém souborů: DCF 2.0, EXIF 2.31 Kompatibilní objektivy: Objektivy NIKKOR s bajonetem Nikon Z, objektivy NIKKOR s bajonetem Nikon F (vyžadují adaptér bajonetu; mohou platit určitá omezení) Typ závěrky: Elektronicky řízená mechanická štěrbinová závěrka s vertikálním chodem; závěrka s elektronickou první lamelou; elektronická závěrka Časy závěrky: 1/4 000 až 30 s (v krocích po 1/3 EV), bulb (B), time (T) Synchronizační čas pro práci s bleskem: Synchronizace s časy závěrky X=1/200 s a delšími; podpora automatické vysoce rychlé FP synchronizace blesku Snímací režimy: S (jednotlivé snímky), CL (pomalé sériové snímání), CH (rychlé sériové snímání), CH (extended) (rychlé sériové snímání (rozšířené)), samospoušť Snímací frekvence: Max. 11 sn./s, Pomalé sériové snímání: Cca 1 až 4 sn./s, Rychlé sériové snímání: Cca 5 sn./s, Rychlé sériové snímání (rozšířené): Cca 11 sn./s Samospoušť: 2 s, 5 s, 10 s, 20 s; 1 až 9 expozic v intervalech 0,5, 1, 2 nebo 3 s Měření expozice: TTL měření expozice pomocí obrazového snímače fotoaparátu Metody měření expozice: Měření Matrix a integrální měření se zdůrazněným středem: 75 % citlivosti měření je orientováno do kruhové plošky o průměru 8 mm uprostřed obrazu; možnost integrálního měření celého obrazového pole, Bodové měření: měří kruhovou plošku o průměru 3,5 mm (cca 2,5 % obrazového pole) v místě vybraného zaostřovacího pole, Měření orientované na nejvyšší jasy Pracovní rozsah (ISO 100, objektiv f/1,4, 20 °C): -4 až +17 EV Režimy: Režim Auto, P: programová automatika s flexibilním programem, S: clonová automatika, A: časová automatika, M: manuální expoziční režim, U1, U2 a U3: uživatelská nastavení Korekce expozice: Rozsah: -5 až +5 EV, Krok: 1/3 EV Expoziční paměť: Naměřené hodnoty jasu lze uložit do paměti Citlivost ISO: ISO 100 až 51 200 v krocích po 1/3 EV; lze nastavit rovněž na hodnotu o cca 1 EV nad ISO 51 200 (ekvivalent ISO 102 400) nebo na hodnotu o cca 2 EV nad ISO 51 200 (ekvivalent ISO 204 800); možnost automatické regulace citlivosti ISO (doporučený expoziční index) Funkce Active D-Lighting: Automaticky, Velmi vysoký, Vysoký, Normální, Nízký a Vypnuto Vícenásobná expozice: Sčítat, průměr, zjasnit, ztmavit Další možnosti: Vysoký dynamický rozsah (HDR), redukce blikání obrazu v režimu fotografování Automatické zaostřování: Hybridní automatické zaostřování s fázovou detekcí/detekcí kontrastu Pracovní rozsah: –4,5 až +19 EV², bez automatického zaostřování pro nízkou hladinu osvětlení: –3 až +19 EV Zaostřovací režimy: Jednorázové zaostření (AF-S), kontinuální zaostřování (AF-C), automatická volba režimu (AF-A, k dispozici pouze v režimu fotografování), nepřetržité zaostřování (AF-F; k dispozici pouze v režimu videa), prediktivní zaostřování, Manuální zaostřování (MF): Lze použít elektronický dálkoměr Zaostřovací pole: 209, počet zaostřovacích polí dostupných v režimu fotografování při výběru jednotlivých zaostřovacích polí jako režimu činnosti zaostřovacích polí a volbě obrazového pole DX Režimy činnosti zaostřovacích polí: Přesná zaostřovací pole (k dispozici pouze v režimu fotografování), jednotlivá zaostřovací pole, dynamická volba zaostřovacích polí (k dispozici pouze v režimu fotografování), velkoplošná zaostřovací pole (S), velkoplošná zaostřovací pole (L), velkoplošná zaostřovací pole (L – lidé), velkoplošná zaostřovací pole (L – zvířata), automatická volba zaostřovacích polí, automatická volba zaostřovacích polí (lidé), automatická volba zaostřovacích polí (zvířata) Blokování zostření: Stisknutím tlačítka AE-L/AF-L nebo namáčknutím tlačítka spouště do poloviny (jednorázové zaostření/AF-S) Řízení záblesku: TTL: i-TTL řízení záblesku; v kombinaci s měřením Matrix, integrálním měřením se zdůrazněným středem a měřením orientovaném na nejvyšší jasy se využívá i-TTL vyvažovaný vyjasňovací záblesk, v kombinaci s bodovým měřením se využívá standardní i-TTL vyjasňovací záblesk Zábleskové režimy: Synchronizace na první lamelu, synchronizace s dlouhými časy, synchronizace na druhou lamelu, redukce efektu červených očí, redukce efektu červených očí včetně synchronizace s dlouhými časy; vypnuto Korekce zábleskové expozice: -3 až +1 EV v krocích po 1/3, k dispozici v režimech P, S, A a M Indikace připravenosti k záblesku: Svítí po plném nabití volitelného blesku; bliká jako upozornění na podexpozici po vyzáření záblesku na plný výkon Sáňky pro upevnění příslušenství: Standardní sáňky ISO 518 se středovým synchronizačním kontaktem, datovými kontakty a aretací Systém kreativního osvětlení Nikon: Řízení záblesku i-TTL, optické pokrokové bezdrátové osvětlení, blokování zábleskové expozice, přenos hodnoty barevné teploty záblesku, automatická vysoce rychlá FP synchronizace blesku Vyvážení bílé barvy: Automaticky (3 typy), automatické vyvážení bílé barvy pro přirozené světlo, přímé sluneční světlo, zataženo, stín, žárovkové světlo, zářivkové světlo (3 typy), blesk, výběr barevné teploty (2 500 K – 10 000 K), manuální nastavení (možnost uložení až 6 hodnot), vše kromě výběru barevné teploty s možností jemného vyvážení Typy bracketingu: Expoziční nebo zábleskový, vyvážení bílé barvy, ADL Videosekvence Měření expozice: TTL měření pomocí obrazového snímače fotoaparátu Měření expozice: Měření Matrix, integrální měření se zdůrazněným středem a měření orientované na nejvyšší jasy Velikost obrazu (v pixelech) a snímací frekvence: 3 840 × 2 160 (4K UHD): 30p (progresivní)/25p/24p, 1 920 × 1 080: 120p/100p/60p/50p/30p/25p/24p, 1 920 × 1 080 zpomalený záznam: 30p (×4)/25p (×4)/24p (×5) Formát souborů: MOV, MP4 Komprese videa: Pokročilé kódování videa H.264/MPEG-4 Formát záznamu zvuku: Lineární PCM (pro videa zaznamenaná ve formátu MOV), AAC (pro videa zaznamenaná ve formátu MP4) Zařízení pro záznam zvuku: Vestavěný stereofonní mikrofon nebo volitelný externí mikrofon s možností atenuátoru; nastavitelná citlivost Video - korekce expozice: Rozsah: -3 až +3 EV, Krok: 1/3 EV Videosekvence - citlivost ISO: M: Manuální volba (ISO 100 až 25 600; velikost kroku 1/3 EV); možnost automatické regulace citlivosti ISO (ISO 100 až 25 600) s volitelným horním limitem P, S, A: Automatická regulace citlivosti ISO (ISO 100 až 25 600) s volitelným horním limitem, Automaticky: Automatická regulace citlivosti (ISO 100 až 25 600) (doporučený expoziční index) Active D-Lighting: Stejné nastavení jako pro fotografování, Velmi vysoký, Vysoký, Normální, Nízký a Vypnuto Další možnosti: Záznam časosběrných videí, elektronická redukce vibrací, časové kódy, kontrolka REC Další parametry Monitor: Výklopný a otočný dotykový monitor TFT LCD s úhlopříčkou 7,5 cm (3 ˝) a pozorovacím úhlem cca 170 °, zobrazením cca 100 % obrazového pole, vyvážením barev a manuálním nastavením jasu v 11 úrovních; cca 1 040 000 pixelů Přehrávání: Jednotlivé snímky a náhledy (4, 9 nebo 72 snímků, přehrávání podle kalendáře), zvětšení výřezu snímku, zvětšení výřezu snímku s oříznutím, přehrávání videí, prezentace snímků a videí, zobrazení histogramů, indikace nejvyšších jasů, zobrazení informací o snímku, zobrazení dat o poloze, automatické otáčení snímků a hodnocení snímků USB: Konektor USB typu C (SuperSpeed USB); doporučeno připojení k vestavěnému portu USB Výstup HDMI: Konektor HDMI typu D Zvukový vstup: Stereofonní konektor mini jack (průměr 3,5 mm; podpora napájení) Standardy Wi-Fi (bezdrátová síť LAN): IEEE 802.11b/g/n Pracovní frekvence Wi-Fi (bezdrátová síť LAN): 2 412 až 2 462 MHz (kanál 11) Maximální výstupní výkon Wi-Fi (bezdrátová síť LAN): Pásmo 2,4 GHz: 4,5 dBm Zabezpečení Wi-Fi (bezdrátová síť LAN): Otevřený systém, WPA2-PSK Standardy Bluetooth: Specifikace Bluetooth verze 4.2, Bluetooth: 2 402 až 2 480 MHz, Bluetooth Low Energy: 2 402 až 2 480 MHz, Bluetooth: -1 dBm, Bluetooth Low Energy: -2,5 dBm Baterie: Jedna dobíjecí lithium-iontová baterie EN-EL25 Síťový zdroj: Síťový zdroj/nabíječka EH-7P (k dispozici samostatně) Stativový závit: 1/4" (ISO 1222) Rozměry (š x v x h): Cca 128 × 73,5 × 59,5 mm Hmotnost: Cca 405 g včetně baterie a paměťové karty, ale bez krytky těla; cca 350 g (pouze tělo fotoaparátu) Provozní podmínky - teplota: 0 °C až 40 °C Provozní podmínky - vlhkost: 85 % nebo méně (bez kondenzace) Obsah balení 1x tělo fotoaparátu Nikon Z30 1x krytka těla 1x baterie Nikon EN-EL25 1x USB kabel UC-E24 1x popruh AN-DC25 (efitness.sk)

Podobné produkty ako Digitální fotoaparát Nikon Z30 tělo

TechnoLine WS 7012 digitální teploměr

TechnoLine WS 7012 digitální teploměr
Detail

Digitální teploměr do lednice; možnost zavěšení, nebo přichycení pomocí magnetu; možnost vypnutí; indikace teploty od +4 C do +8 C ikonou na displejiParametry:Šířka s obalem (mm):1 (mm)Výška s obalem (mm):1 (mm)Výška (mm):(mm)Hloubka (mm):(mm)Šířka (mm):(mm)Váha (kg) - netto bez obalu:0.5 (kg)Váha (kg) s obalem:0.5 (kg)Hloubka s obalem (mm):5 (mm)Hmotnost:0.5 Kg (efitness.sk)

Podobné produkty ako TechnoLine WS 7012 digitální teploměr

Mikrovlnná trouba digitální B-4639

Detail

Bravo B-4639 je celonerezová mikrovlnná trouba v krásném designovém provedení a objemem 20 litrů. Digitální ovládání má 8 přednastavených programů. Popis objem 20 litrů celonerezová digitální ovládání funkce : ohřev , rozmrazování 8 přednastavených programů mikrovlnný ohřev 700 W příkon 1200 W rozměry: šířka 450 mm, výška 265 mm, hloubka 310 mm (efitness.sk)

Podobné produkty ako Mikrovlnná trouba digitální B-4639

Krokoměr Junso 300B digitální - žlutá

Krokoměr Junso 300B digitální - žlutá
Detail

Krokoměr JUNSO 300B digitální: měří čas, počet kroků, vzdálenost, stopky, calorie (efitness.sk)

Podobné produkty ako Krokoměr Junso 300B digitální - žlutá

Indukční vařič 3500W digitální ovládání

Indukční vařič 3500W digitální ovládání
Detail

Indukční vařič pro rychlé a energeticky úsporné vaření. Má vestavěný LED displej a je ovládán předním elektronickým panelem. Je určen pro indukční hrnce a pánve o průměru 140 až 260 mm. Má také funkci automatického nastavení topné plochy v závislosti na průměru základny pánve. Po vyjmutí z desky se však zařízení automaticky vypne. Vařič má ochranu proti přehřátí a je vybavena dvěma chladicími ventilátory, které jsou navíc chráněny snadno čistitelným tukovým filtrem. Vysoce kvalitní keramická deska a pouzdro z nerezové oceli zaručují dlouhodobé používání v těch nejtěžších podmínkách. Technická data Výkon3500W Rozměry325 x 420 x 105 mm Napájení230V / 50Hz (efitness.sk)

Podobné produkty ako Indukční vařič 3500W digitální ovládání
Palečka - esej o digitální revoluci (9788024643021), Smrt: Esej o konečnosti (9788024636795), Esej o původu jazyků (978-80-726-0261-2), Filozofové dělají revoluci (9788024630137), Od slova k revoluci (9788024626390), Digitální minimalismus, Digitální pevnost (9788025708996), M.A.T. Trezor digitální 310x200x200mm (523997), JBL Digitální akváriový teplomer (4014162614063), Hagen Teploměr digitální ExoTerra (015561224727), Digitální fotografie (80-247-0987-2), Upravujeme digitální fotografie (80-247-1248-2), Digitální ekonomika (978-80-265-0481-8), Upravujeme digitální video (80-247-1937-1), Digitální minimalismus (978-80-755-5088-0), Digitální video (978-80-247-3128-5), Digitální rodičovství (978-80-271-3495-3), Digitální demence (978-80-729-4872-7), Škola digitální fotografie (80-247-1077-3), DIGITÁLNÍ DĚDICTVÍ (978-80-88443-70-4), Digitální řeč těla (978-80-264-4687-3), SOEHNLE Digitální kuchynská váha Page Profi 200 (61509), Fotografujeme digitální zrcadlovkou (978-80-247-5683-7), Digitální fotografie polopatě (978-80-251-4599-9), Fotografujeme digitální bezzrcadlovkou (978-80-271-1226-5), Jiří z Poděbrad očima šaška Palečka a Jana Žižky (978-80-204-6023-3), Malý průvodce digitální fotografií (999-00-016-9019-9), Základy kompozice digitální fotografie (999-00-016-9856-0), Digitální fotografie pro seniory (978-80-251-4307-0), Digitální obrat v českých humanitních a sociálních vědách (9788024653938)