Právní systémy dálného východu ii (9788024639208)

Produkt Právní systémy dálného východu ii (9788024639208) sme našli 50+x, pokiaľ to nie je to čo hľadáte, skúste frázu Právní systémy dálného východu ii (9788024639208) upraviť a produkt hľadať znova.

Právní systémy Dálného východu II (9788024639208)

Právní systémy Dálného východu II (9788024639208)
Detail

Elektronická kniha - autor Michal Tomášek, 368 stran, česky Druhý svazek knihy Michala Tomáška je věnován srovnání současných právních systémů Dálného východu (Čína, Japonsko, Korea, Mongolsko, Vietnam) s jejich zahraničními předobrazy. Ukazuje, jak byly cizí právní pojmy a instituty přejímány do dálněvýchodního právního prostředí a jak byly v průběhu času aplikovány. Srovnání současného soudcovského výkladu recipovaného práva v jednotlivých zemích Dálného východu s výkladem týchž pojmů a institutů v zemích jejich původu dává odpověď na řadu otázek, včetně dalšího směřování dálněvýchodního práva. Vyjevuje i nosné téma obou dílů, totiž do jaké míry přežívá při výkladu nového práva tradiční právní myšlení a zda se dokonce nerozvíjí na úkor práva převzatého ze zahraničí. Stejně jako první díl osloví kniha nejen odborníky, ale i širší čtenářskou obec. Výklad je dokumentován bohatým obrazovým doprovodem. (alza.sk)

Podobné produkty ako Právní systémy Dálného východu II (9788024639208) , Právní systémy dálného východu ii (9788024639208)

Tisíc východů slunce (978-80-253-3237-5)

Tisíc východů slunce (978-80-253-3237-5)
Detail

Elektronická kniha - autor Sabina Zelená, 224 stran Pavla ztratila během jediného okamžiku manžela i otce – dva lidi, které nejvíc milovala. Navíc v době, kdy prožívá své první těhotenství. Potřeba sdílet svůj smutek s někým blízkým ji zavede k její babičce, ke které se rozhodne přestěhovat. Poznává nové lidi, mezi nimi Zbyška, který se také vypořádává s nepřízní osudu. Najdou tito dva lidé cestu k sobě? Smíří se s tím, co jim život vzal, a naleznou naději na nové štěstí? (alza.sk)

Podobné produkty ako Tisíc východů slunce (978-80-253-3237-5) , Moderní literatury arabského východu (9788024629674)

Právní předpisy (80-247-1198-2)

Právní předpisy (80-247-1198-2)
Detail

Elektronická kniha - autor Lubomír Vondráček, 100 stran Veškerá lidská činnost, tedy i poskytování ošetřovatelské péče, může být provázena problémy, kterým lze při znalosti právních předpisů předejít, nebo alespoň zmenšit jejich dopad jak na poskytovatele, tak na konzumenty zdravotní péče. Kniha osvědčeného autora předkládá vybrané právní předpisy srozumitelnou formou, zdánlivě suchý jazyk práva je oživen mnoha kazuistikami. (alza.sk)

Podobné produkty ako Právní předpisy (80-247-1198-2) , Pohlednice z východu (978-80-277-0464-4)

Právní překlad v teorii a praxi (9788024628523)

Právní překlad v teorii a praxi (9788024628523)
Detail

Elektronická kniha - autor Marta Chromá, 272 stran, česky Hlavním cílem publikace Právní překlad v teorii a praxi je poskytnout čtenářům nejen teoreticky podložený návod, jak postupovat při převádění právních informací z češtiny do angličtiny, ale také praktické ukázky přístupu k překládání nového občanského zákoníku (NOZ). Publikace je rozdělena do tří kapitol. První kapitola podrobně analyzuje proces právního překladu, formuluje základní pravidla pro překládání právních textů a vymezuje rozsah právnělingvistických znalostí a překladatelských dovedností. Druhá kapitola se věnuje překládání právních předpisů, stanovuje právnělingvistická východiska pro překlad českých zákonů do angličtiny, porovnává lingvistický přístup k tvorbě zákonů v České republice a některých anglicky mluvících zemích. Zahrnuje stručnou charakteristiku jazyka NOZ a analýzu různých variet právnické angličtiny, stejně jako některých gramatických jevů, jež jsou pro... (alza.sk)

Podobné produkty ako Právní překlad v teorii a praxi (9788024628523) , Právní předpisy (80-247-1198-2)

Medicínsko-právní terminologie (978-80-247-3151-3)

Medicínsko-právní terminologie (978-80-247-3151-3)
Detail

E-kniha - autor Jan Vondráček, Vladimíra Dvořáková, Lubomír Vondráček, 104 stran Zcela ojedinělá publikace známého autora je určena lékařům i právníkům, kteří se stále častěji potkávají a společně řeší problematické medicínsko-právní situace. Kniha jim pomůže vzájemně lépe komunikovat a vyhnout se nedorozuměním způsobeným odlišnostmi oborů a jejich základní terminologie, formuluje srozumitelně a jednoduše základní pojmy obou oborů, se kterými se mohou při své činnosti nejčastěji setkat a které patří k všeobecnému vzdělání všech absolventů obou vysokých škol. (alza.sk)

Podobné produkty ako Medicínsko-právní terminologie (978-80-247-3151-3) , Tělo východu, mysl západu (978-80-750-0240-2)

Kurz právní sebeobrany (978-80-271-0195-5)

Kurz právní sebeobrany (978-80-271-0195-5)
Detail

Elektronická kniha - autor Jan Januš, Kristián Léko, 256 stran Kniha vychází z úspěšného seriálu LN a jejich pravidelné přílohy Právo a justice. Ve 30 lekcích nabízí právní vodítka ke každodenním situacím. Pomůže při řešení dopravních přestupků i vztahů se sousedy. Poradí jak na stavební úřad nebo špatně pracující řemeslníky. Využívá zkušeností právníků a vychází z praktického pohledu na věc. (alza.sk)

Podobné produkty ako Kurz právní sebeobrany (978-80-271-0195-5) , Smrt přišla z východu (978-80-902-7258-3)

Právní vztahy k dřevinám (978-80-271-0112-2)

Právní vztahy k dřevinám (978-80-271-0112-2)
Detail

Elektronická kniha - autor Miloš Tuháček, 168 stran Kniha poskytne komplexní praktické právní rady vlastníkům a správcům dřevin, vlastníkům lesů, občanům, ekologickým spolkům i obecním samosprávám, jak realizovat svá práva a plnit své právní povinnosti a jak se zapojovat do ochrany dřevin. Autoři čerpají ze svých dlouholetých zkušeností z praxe, ale také z bohaté lektorské činnosti. Detaily knihy: Autor: Miloš Tuháček Rok vydání: 2016 ISBN: 978-80-271-0112-2 Počet stran: 168 (alza.sk)

Podobné produkty ako Právní vztahy k dřevinám (978-80-271-0112-2) , Právní překlad v teorii a praxi (9788024628523)

Právní minirádce pro život (978-80-271-0179-5)

Právní minirádce pro život (978-80-271-0179-5)
Detail

Elektronická kniha - autor Jarmila Rýdlová, 192 stran Potýkáte se s reklamací zboží? Víte, na co máte právo, když nakupujete přes internet? Hledáte vhodného dodavatele plynu a elektřiny, ale ztrácíte se v záplavě zaručeně nejvýhodnějších nabídek? Přete se se sousedem, kdo má uklidit spadané listí? Kniha provádí čtenáře právní problematikou v běžných životních situacích. (alza.sk)

Podobné produkty ako Právní minirádce pro život (978-80-271-0179-5) , Náboženské systémy (978-80-247-3166-7)

Právní minimum pro sestry (978-80-247-3132-2)

Právní minimum pro sestry (978-80-247-3132-2)
Detail

E-kniha - autor Lubomír Vondráček, Vlasta Wirthová, 95 stran Zcela nová, moderní a ucelená příručka, vytvořená na základě nové legislativy, nahrazuje předchozí, stejně zaměřené publikace. Je určena sestrám, studentům i vyučující, kteří přicházejí do styku s nemocnými a jejich rodinami. Právní problematika ve zdravotnictví a při ošetřování nemocného je velmi složitá. Je proto nutné, aby se sestra i ostatní členové ošetřovatelského týmu ve vlastním zájmu dobře orientovali v právních předpisech a znali nejen své povinnosti, ale také práva. Sestra je zodpovědná za několik věcí současně a velmi často je jí připisována také zodpovědnost i v situaci, kdy i při nejlepší vůli není možné, aby nemocného měla stále na očích - např.v případě propustky. Vysvětlení právní zodpovědnosti sestry při výkonu povolání poskytne čtenářům právě tato publikace. Kapitola o problematice kontaktu s médii, reakce sestry a její vystupování na veřejnosti je v této publikaci rozpracována... (alza.sk)

Podobné produkty ako Právní minimum pro sestry (978-80-247-3132-2) , Závod míru aneb tour východu (978-80-750-5968-0)

Právní situace litoměřické diecéze v letech 1989-2010 (9788024631127)

Právní situace litoměřické diecéze v letech 1989-2010 (9788024631127)
Detail

Elektronická kniha - autor Stanislav Přibyl, 338 stran, česky Delimitace a změna jurisdikčních vztahů jsou pro svou ojedinělost v právních dějinách české katolické církve mimořádně zajímavým tématem. Monografie Stanislava Přibyla podává fundovaný přehled právní situace litoměřické diecéze jednadvacet let po sametové revoluci. Pokud je to nutné, všímá si rovněž dění v diecézích sousedních, například založení plzeňského biskupství roku 1993, které mělo zásadní vliv jak na územní rozsah, tak na osobní a majetkové poměry litoměřické církve. Kniha je výmluvným svědkem „institucionální paměti“ litoměřické diecéze a cennou příručkou pro každého, kdo se v budoucnu bude zabývat jejími dějinami. (alza.sk)

Podobné produkty ako Právní situace litoměřické diecéze v letech 1989-2010 (9788024631127) , Kurz právní sebeobrany (978-80-271-0195-5)

Praktický právní průvodce pro neziskové organizace (978-80-247-5477-2)

Praktický právní průvodce pro neziskové organizace (978-80-247-5477-2)
Detail

Elektronická kniha - autor Petr Vít, 160 stran Kniha je první srozumitelnou a prakticky zaměřenou právní publikací pro neziskové organizace na našem trhu. Věnuje se právním otázkám a problémům činnosti neziskových organizací, úpravě fundraisingových nástrojů a smlouvám včetně pracovních; vše zpracováno podle nového občanského zákoníku. Výklad doprovází příklady a vzory smluv. (alza.sk)

Podobné produkty ako Praktický právní průvodce pro neziskové organizace (978-80-247-5477-2) , Medicínsko-právní terminologie (978-80-247-3151-3)

Glosy k právní argumentaci - 2. vydání (978-80-759-8803-4)

Glosy k právní argumentaci - 2. vydání (978-80-759-8803-4)
Detail

Elektronická kniha - autor Libor Hanuš, 88 stran, česky Publikace pojednává prostřednictvím tematicky sevřených a osobitě pojatých argumentačních úvah o napětí mezi spravedlnostním hodnocením a mezemi plynoucími z rámce právní úpravy, popisuje nezbytnost zohlednění teleologického hlediska (smyslu a účelu právní úpravy) při interpretaci a aplikaci práva, podává strukturální výklad o komponentech a náležitém užití argumentace a fortiori, předkládá myslitelná kritéria morální argumentace v právu pod aspektem hodnot demokratického právního státu a zabývá se otázkou myslitelného rozlišení rovin etické úvahy. Předkládané úvahy jsou specifickou a v mnoha ohledech rovněž neobvyklou vědeckou analýzou v oboru teorie práva a právní argumentace. Jejich jednotícími prvky jsou úcta a respekt k druhému člověku, teleologický akcent při používání práva, přístup zdůrazňující racionální právní argumentaci a především humanitní étos. Tímto... (alza.sk)

Podobné produkty ako Glosy k právní argumentaci - 2. vydání (978-80-759-8803-4) , Podnikové informační systémy (978-80-247-4307-3)

Mužské právo. Jsou právní pravidla neutrální? (978-80-759-8761-7)

Mužské právo. Jsou právní pravidla neutrální? (978-80-759-8761-7)
Detail

Elektronická kniha - autor autorů kolektiv a Více autorů, 1076 stran, česky Měří současný právní řád stejně ženám a mužům? Tím se zabývá kniha Mužské právo. Jsou právní pravidla neutrální? širokého autorského kolektivu pod vedením Kateřiny Šimáčkové, Barbary Havelkové a Pavly Špondrové. Na začátku každého příspěvku najdete jeden životní příběh, s jehož pomocí se autoři a autorky snaží upozornit na konkrétní problémy ve společnosti týkající se postavení žen. Témata jsou rozdělena do specifických okruhů: Teoretická východiska Historická perspektiva Mezinárodní právo Násilí a trestání Rozhodování, politika, veřejný prostor Péče, práce, rodina a děti Reprodukce LGBT* (alza.sk)

Podobné produkty ako Mužské právo. Jsou právní pravidla neutrální? (978-80-759-8761-7) , Cartridge filtre pre žehliace systémy laurastar 3ks (606.7830.750)

Právní interpretace - mezi vysvětlováním a rozuměním (978-80-759-8404-3)

Právní interpretace - mezi vysvětlováním a rozuměním (978-80-759-8404-3)
Detail

Elektronická kniha - autor Katarzyna Žák Krzyžanková, 300 stran, česky Co je to právní interpretace? Spočívá v rekonstrukci významu určitého normativního textu, anebo jde spíše o jedinečný tvůrčí proces, který stejnou měrou ovlivňuje autor i čtenář? Usiluje pouze o vysvětlení nejasných míst, nebo jde o nezbytný předpoklad jakékoliv práce s textem? Proč normotvůrce svazuje interpretační procesy svými výkladovými pravidly? Lze vskutku hovořit o ustálenosti metod právní interpretace? Umírá normotvůrce vydáním textu, anebo je namístě zkoumání jeho vůle v rámci práce s textem? Mohou probíhat interpretační procesy dle přesných algoritmů, anebo jde o neudržitelnou osvícenskou víru? Je význam textu dán konsenzem, přesvědčením rozhodného auditoria, anebo je nezávislý na kolektivním mínění? Jak předsudky ovlivňují náš výklad a chápání slov?Přehled i analýzu různých soudobých odpovědí na tyto i další základní otázky právní vědy nabízí tato kniha, čímž umožňuje poodhalit... (alza.sk)

Podobné produkty ako Právní interpretace - mezi vysvětlováním a rozuměním (978-80-759-8404-3) , Regionální řád a mocnosti blízkého východu (978-80-736-3813-9)

Musíš znát... Rodinné právo. Právní postavení dítěte (978-80-759-8442-5)

Musíš znát... Rodinné právo. Právní postavení dítěte (978-80-759-8442-5)
Detail

Elektronická kniha - autor autorů kolektiv a Více autorů, 348 stran, česky Kniha navazuje na předchozí učebnici z ediční řady „Musíš znát...", která byla věnována oblasti manželství, a přináší výklad a přehled rozhodovací praxe soudů k úpravě právního postavení dítěte. Autoři čtenářům předestírají základní vymezení podstatných institutů této právní úpravy, přičemž každý z nich je doplněn stěžejní judikatorní praxí (především českých soudů).Publikace srozumitelností a systematickým přístupem představuje vynikající pomůcku nejen pro studenty právnických fakult, ale i pro odbornou či laickou veřejnost. Zároveň provázaností teoretického výkladu s konkrétními soudními rozhodnutími přispívá k širšímu pochopení této oblasti práva. (alza.sk)

Podobné produkty ako Musíš znát... Rodinné právo. Právní postavení dítěte (978-80-759-8442-5) , Mariánská úcta v tradici křesťanského východu (978-80-741-2287-3)

Zahájení podnikání (právní, ekonomické, daňové, účetní aspekty) (978-80-759-8337-4)

Zahájení podnikání (právní, ekonomické, daňové, účetní aspekty) (978-80-759-8337-4)
Detail

Elektronická kniha - autor autorů kolektiv a Více autorů, 308 stran, česky Publikace Zahájení podnikání (právní, ekonomické, daňové, účetní aspekty) tematicky navazuje na knihu Ukončení podnikání. Je ideální pomůckou pro každého, kdo se rozhodl podnikat, případně může dobře sloužit i odborníkům, kteří se o danou problematikou zajímají, nebo studentům vysokých škol. Kniha čtenáře provede krok za krokem všemi úkony a možnými problémy už od prvotního úmyslu začít podnikat. Podrobně a názorně vysvětluje základní pojmy, popisuje veškeré podnikatelské činnosti včetně podrobných tabulek a příkladů různých variant podnikání. Zaměřuje se na podnikání fyzických osob (OSVČ), právnických osob, ale i na problematiku podnikání, které je založeno na sdružování osob bez právní subjektivity (konsorcia), nebo třeba rodinné závody. Pokud jde o právnické osoby, zaměřuje se zejména na podnikatelské formy, které jsou používány v rámci malého a středního podnikání (veřejná... (alza.sk)

Podobné produkty ako Zahájení podnikání (právní, ekonomické, daňové, účetní aspekty) (978-80-759-8337-4) , Právní situace litoměřické diecéze v letech 1989-2010 (9788024631127)

Soudně lékařská a medicínsko-právní problematika v praxi (80-247-0931-7)

Soudně lékařská a medicínsko-právní problematika v praxi (80-247-0931-7)
Detail

Elektronická kniha - autor Jiří Štefan, Jan Mach, 264 stran Kniha poskytuje základní poznatky ve zdravotnicky velmi důležitém oboru a spolu s ním úzce spjaté legislativní a medicínsko-právní problematice. Jejich znalost je v moderním a právním státě zcela nezbytná nejen při vlastním výkonu zdravotní péče, ale také při činnosti požadované státními a jinými orgány. V současné době se stále více dostávají do popředí vztahy mezi lékařem a nemocným včetně souvislostí v diagnostické a léčebné činnosti s případným poškozením zdraví nebo smrti nemocného a předpokladu možné trestní odpovědnosti zdravotnického pracovníka. (alza.sk)

Podobné produkty ako Soudně lékařská a medicínsko-právní problematika v praxi (80-247-0931-7) , Právní vztahy k dřevinám (978-80-271-0112-2)

Právní vztahy k dřevinám - 2. aktualizované vydání (978-80-271-2029-1)

Právní vztahy k dřevinám - 2. aktualizované vydání (978-80-271-2029-1)
Detail

Elektronická kniha - autor Miloš Tuháček, 208 stran, česky Kniha jako jediná u nás poskytne komplexní praktické právní rady vlastníkům a správcům dřevin, vlastníkům lesů, občanům, ekologickým spolkům i obecním samosprávám, jak realizovat svá práva a plnit své právní povinnosti a jak se zapojovat do ochrany dřevin. Autoři čerpají ze svých dlouholetých zkušeností z praxe povolovacích a dozorujících správních orgánů, z činnosti samosprávy i ze zastupování v soudních sporech, ale také z bohaté lektorské činnosti. Druhé aktualizované vydání rozšiřuje komplexní a na praxi zaměřené pojednání o právních vztazích k dřevinám o výklad nedávných novel a o zvlášť významná rozhodnutí správních i civilních soudů z poslední doby. Jde především o novelu povolování kácení dřevin rostoucích mimo les pro účely stavebních záměrů a o změnu účasti veřejnosti v řízeních provedené spolu s tzv. velkou novelou stavebního zákona a dále o novelu kácení u železničních drah. Zejména pro... (alza.sk)

Podobné produkty ako Právní vztahy k dřevinám - 2. aktualizované vydání (978-80-271-2029-1) , Právní minirádce pro život (978-80-271-0179-5)

Vybrané otázky právní ochrany průmyslového vlastnictví v SRN (978-80-759-8460-9)

Vybrané otázky právní ochrany průmyslového vlastnictví v SRN (978-80-759-8460-9)
Detail

Elektronická kniha - autor Martin Boháček, 104 stran, česky Studium německého systému ochrany průmyslového vlastnictví je pro českou veřejnost obecně velmi důležité, a to nejen kvůli tomu, že Spolková republika Německo (dále jen „SRN“) představuje pro Českou republiku významného obchodního partnera, ale také z toho důvodu, že průmyslověprávní ochrana má v SRN mnohaletou tradici a vývojové prvky se promítly s postupem času do mnoha jiných států či regionálních systémů. Dokumentace vývoje světového obchodu za poslední staletí ukázala, že SRN je jedním z předních států s inovačním potenciálem a že je producentem produktů v mnoha strategických odvětvích průmyslu. Je rovněž exportérem, jehož výroba se neodmyslitelně vyznačuje svou velkou kvalitou. Průmyslová vyspělost SRN má logicky přesah i do České republiky, a SRN tudíž hraje již mnoho let stěžejní roli i ve vývoji sekundárního sektoru u nás. Lze říci, že vývoj... (alza.sk)

Podobné produkty ako Vybrané otázky právní ochrany průmyslového vlastnictví v SRN (978-80-759-8460-9) , Právní minimum pro sestry (978-80-247-3132-2)

Právní a sociální aspekty mediace v České republice (978-80-759-8719-8)

Právní a sociální aspekty mediace v České republice (978-80-759-8719-8)
Detail

Elektronická kniha - autor autorů kolektiv a Více autorů, 176 stran, česky Monografie Právní a sociální aspekty mediace v České republice přináší komplexní základ o tématu mediace jako takovém. Čtenář v knize najde jak obecné informace o vzniku mediace, přes informace o jednotlivých právních úpravách (a jejich změnách) až k systematické statistice výskytů případů použití mediace a jejích výsledků. Kniha je navíc zpracována autory z řad odborníků (akademiky, praktiky – advokáty i zástupci Ministerstva spravedlnosti ČR), kteří se ve svých jednotlivých kapitolách doplňovali a navzájem na sebe navazovali. Díky tomu se jedná o skutečně velmi přínosné, komplexní a čtivé dílo, které je určené nejen studentům, kteří se teprve v oboru rozkoukávají, ale i odborníkům, kteří ocení zejména praktickou stránku knihy. (alza.sk)

Podobné produkty ako Právní a sociální aspekty mediace v České republice (978-80-759-8719-8) , Informační systémy v podnicích (978-80-247-3046-2)

Právní a politický rámec Evropské unie - 5. vydání (978-80-759-8624-5)

Právní a politický rámec Evropské unie - 5. vydání (978-80-759-8624-5)
Detail

Elektronická kniha - autor Ivo Šlosarčík, 460 stran, česky Kniha Právní a politický rámec Evropské unie mapuje situaci, v jaké se Evropská unie nachází na počátku roku 2020. První část knihy je věnována analýze právního základu EU, jejím institucím, soudnímu systému a europeizaci členských států. Ve druhé části je vysvětlena zejména ekonomická a politicko-sociální dimenze evropské integrace – volný pohyb osob, zboží, služeb a kapitálu, včetně projektu eurozóny a její krize. Autor v knize reflektuje důsledky brexitu, jenž byl projevem vzrůstající asertivity jednotlivých členských států a sílících tendencí odmítat stále se zvětšující faktický vliv EU na jejich vnitrostátní politiku. Dále se autor zaměřuje na limity právně-technokratického přístupu k evropské integraci a schopnosti EU adaptovat se na vnitřní i vnější „černé labutě“ evropské integrace, jež demonstruje na změnách plynoucích z krize ekonomického vládnutí v EU,... (alza.sk)

Podobné produkty ako Právní a politický rámec Evropské unie - 5. vydání (978-80-759-8624-5) , Informační systémy ve vzdělávání (978-80-210-8326-4)

Zahájení podnikání (právní, ekonomické, daňové, účetní aspekty), 2. vydání (978-80-7676-445-3)

Zahájení podnikání (právní, ekonomické, daňové, účetní aspekty), 2. vydání (978-80-7676-445-3)
Detail

Elektronická kniha - autor autorů kolektiv a Více autorů, 308 stran, česky Publikace Zahájení podnikání (právní, ekonomické, daňové, účetní aspekty) tematicky navazuje na knihu Ukončení podnikání. Jedná se již o druhé vydání s aktualizovanými informacemi a novou kapitolou a je tedy ideální pomůckou pro každého, kdo se rozhodl podnikat, případně může dobře sloužit i odborníkům, kteří se o danou problematikou zajímají, nebo studentům vysokých škol. Kniha čtenáře provede krok za krokem všemi úkony a možnými problémy už od prvotního úmyslu začít podnikat. Podrobně a názorně vysvětluje základní pojmy, popisuje veškeré podnikatelské činnosti včetně podrobných tabulek a příkladů různých variant podnikání. Zaměřuje se na podnikání fyzických osob (OSVČ), právnických osob, ale i na problematiku podnikání, které je založeno na sdružování osob bez právní subjektivity (konsorcia), nebo třeba rodinné závody. Pokud jde o právnické osoby, zaměřuje se... (alza.sk)

Podobné produkty ako Zahájení podnikání (právní, ekonomické, daňové, účetní aspekty), 2. vydání (978-80-7676-445-3) , Politické systémy anglosaských zemí (978-80-736-3678-4)

Trampoty s pohlavím. Sociální a právní aspekty života intersex lidí (978-80-7676-461-3)

Trampoty s pohlavím. Sociální a právní aspekty života intersex lidí (978-80-7676-461-3)
Detail

Elektronická kniha - autor Martin Fafejta, 156 stran, česky Kniha Trampoty s pohlavím je ojedinělou odbornou knihou, která se ze sociálněvědního a právního úhlu pohledu dívá na situaci intersex lidí (tedy lidí s DSD nebo variacemi pohlavních znaků) v Česku. V knize nejprve vysvětlujeme možná chápání toho, co je pohlaví. Na základě studia sociologické a medicínské odborné literatury, relevantních odborných dokumentů a sociologických rozhovorů s intersex lidmi a lékaři a lékařkami se zabýváme tím, co znamená zdraví, porucha, rozhodování, informovanost, dospívání, identita nebo péče v kontextu života s variacemi pohlavních znaků. Následná právní analy´za objasňuje, jak se k takto popsaným klíčovým oblastem staví relevantní mezinárodní, české i vybrané zahraniční právní úpravy. Rozebírá právo na tělesnou a duševní integritu, poskytnutí zdravotní péče, sebeurčení i právo na účinnou ochranu a nápravu. Závěr obsahuje doporučení pro zlepšení... (alza.sk)

Podobné produkty ako Trampoty s pohlavím. Sociální a právní aspekty života intersex lidí (978-80-7676-461-3) , Full stop pre systémy avid, sada 2 ks (dp321)

Odměňování zaměstnaneckých (podnikových) vynálezů a jeho přiměřenost - právní a ekonomické aspekty (978-80-767-6018-9)

Odměňování zaměstnaneckých (podnikových) vynálezů a jeho přiměřenost - právní a ekonomické aspekty (978-80-767-6018-9)
Detail

Elektronická kniha - autor autorů kolektiv a Více autorů, 376 stran, česky Odměňování zaměstnaneckých (podnikových) vynálezů je téma, které občas vyvolává méně či více vážné spory mezi zaměstnanci a zaměstnavateli. Jejich hlavní otázkou zpravidla bývá: „Kolik je přiměřená odměna za zaměstnanecký (podnikový) vynález?“, resp. „Kolik by mělo být dodatečné vypořádání této odměny?“. Na tyto nejednoduché otázky se snažili odpovědět autoři předkládané publikace. Tato kniha je prvním uceleným pojednáním o tématu přiměřenosti v odměňování zaměstnaneckých (podnikových) vynálezů. Je koncipována tak, že nahlíží a diskutuje přiměřenost odměňování z různých právních i ekonomických, teoretických i praktických úhlů pohledu, neboť kontroverznost tohoto tématu takovou pestrou směs perspektiv podle názoru autorů vyžaduje. V textu jsou prezentována unikátní data ohledně výše odměn v České republice i ve vybraných zemích, a to jak na úrovni interních předpisů... (alza.sk)

Podobné produkty ako Odměňování zaměstnaneckých (podnikových) vynálezů a jeho přiměřenost - právní a ekonomické aspekty (978-80-767-6018-9) , Full stop pre systémy sram, sada 2 ks (dp335)

Daňové zákony 2023 XXL ProFi (Díl 2., právní stav 1. 1. 2023) (978-80-8183-168-3)

Daňové zákony 2023 XXL ProFi (Díl 2., právní stav 1. 1. 2023) (978-80-8183-168-3)
Detail

Elektronická kniha - ze série DanoveZakony365,cz, autor Kolektiv autorů, 136 stran, česky Nejnovější rozšířené vydání oblíbené příručky vycházející od roku 1994. Právní stav 1. 1. 2023! Včetně všech novel!Obsah: přehledný úvod ke zvládnutí orientace v novelách během několika minut, systematické úvodní komentáře všech aktuálních novel, úplná znění zákona o Finanční správě ČR, zákona o spotřebních daních, zákona o mezinárodnní spolupráci při správě daní, zákona o omezení plateb v hotovosti, zákona o účetnictví, vyhlášky č. 500/2002 Sb. a sazeb tuzemských a zahraničních cestovních náhrad. V ceně Daňový měsíčník, volné stahování ze servisní webové stránky.Vícestupňové rozlišení aktuálních novel podle časových úrovní účinnosti, orientační prvky, uspořádání a přehledná grafická úprava zohledňující potřeby přesné práce s textem. Publikace s doplňkovým servisem pro náročné uživatele (podnikatele, daňové poradce, účetní, pracovníky Finanční správy, ekonomický... (alza.sk)

Podobné produkty ako Daňové zákony 2023 XXL ProFi (Díl 2., právní stav 1. 1. 2023) (978-80-8183-168-3) , Full stop pre systémy formula, sada 2 ks (dp313)

Tchaj-wan (999-00-026-3911-1)

Tchaj-wan (999-00-026-3911-1)
Detail

Elektronická kniha - autor Petr Kučera, 136 stran, česky Vysoké hory, moře, pláže, roztodivné geologické útvary, divoké řeky a moderní velkoměsta. K tomu všemu je třeba přičíst velmi milé obyvatele, chutné jídlo i pití a takřka absenci západních turistů. Taiwan je ve zkratce řečeno skrytý klenot Dálného východu. (alza.sk)

Podobné produkty ako Tchaj-wan (999-00-026-3911-1) , Full stop pre systémy magura, sada 2 ks (dp329)

Liščí žena (9788072728237)

Liščí žena (9788072728237)
Detail

Elektronická kniha - autor , 462 stran Sbírka více než sedmdesáti mýtů, legend a pohádek třiceti tří etnických skupin nabízí průřez ústní tradicí původních obyvatel Sibiře a ruského Dálného východu. Čtenář zde najde mýty o stvoření a uspořádání světa, o původu smrti či nebeských těles, legendy o lásce, hrdinech, démonech a šamanech i pohádky o zvířatech a šibalech. Příběhy vážné, mystické, strašidelné, zábavné i napínavé pocházejí z rozličných končin severní Asie mezi Uralem a Kamčatkou a z různých období od počátku 18. století po současnost. Všechny ale hovoří o životě lidí a zvířat v přírodě tak drsné, že přežití může zajistit často jen šaman se svou moudrostí a kouzly. Z ruských, anglických, německých, jakutských a oročenských originálů přeložil, doslovem a slovníkem doplnil Ondřej Pivoda. Atmosféru jednotlivých příběhů dokreslují půvabné lustrace V. Křivánkové vycházející z uměleckých tradic původních obyvatel Sibiře. (alza.sk)

Podobné produkty ako Liščí žena (9788072728237) , Full stop pre systémy avid, sada 2 ks (dp309)

Dějiny světa 2 (978-80-760-1194-6)

Dějiny světa 2 (978-80-760-1194-6)
Detail

Elektronická kniha - ze série Dějiny světa, autor Gustav Adolf Lehmann, 480 stran, česky Druhý svazek šestidílné řady Dějin světa se soustřeďuje na dvě nejdůležitější oblasti vývoje ve starověku – Středomoří a Blízký východ, a čínskou civilizaci Dálného východu. Tato dvě centra světových dějin se vyvíjela do velké míry nezávisle, a jejich vliv zasáhl rozsáhlé sousedící oblasti Asie, Afriky a Evropy. Editory svazku jsou Gustav-Adolf Lehmann, vedoucí Ústavu starověkých dějin v Göttingen, a Helwig Schmidt-Glintzer, sinolog, ředitel Herzog-August-Bibliothek ve Wolfenbüttelu. První ze čtyř částí knihy sleduje postupně významné státy a kultury antického světa – novoasyrskou říši, Írán, starověký Izrael, antické Řecko. Druhá část sleduje dramatické proměny v epoše helénismu počínaje Alexandrovým tažením, třetí pak období dominance Říma a jeho boje se sousedy, především sasánovskou Persií. Čtvrtá a závěrečná část pak obrací pohled k Indii, Číně a dalším oblastem... (alza.sk)

Podobné produkty ako Dějiny světa 2 (978-80-760-1194-6) , Full stop pre systémy hayes, sada 2 ks (dp307)

Tajná zbraň na Ussuri (978-80-742-5023-1)

Tajná zbraň na Ussuri (978-80-742-5023-1)
Detail

Elektronická kniha - autor Milan Syruček, 128 stran Co se vlastně odehrálo na ostrově Damanskij uprostřed řeky Ussuri? Proč se tento kousek země o rozloze menší než čtvereční kilometr stal předmětem lítých bojů, které hrozily přerůst ve velkou válku dvou jaderných mocností? Je pravdou, že sovětští vojáci použili proti čínským tajnou zbraň, která doslova vypařila – podle některých odhadů – až na 6000 čínských bojovníků i s jejich technikou, děly, minomety a skladišti zbraní? A proč se vůbec sváděly bitvy o tak malý kousek země, když sovětsko-čínské hranice měřily tehdy téměř 6400 kilometrů a Číňané uplatňovali nárok na více než milion čtverečních kilometrů sovětského Dálného Východu? V novém svazku Edice Magnetka autor nejen rekonstruuje tehdejší události, ale na základě dokumentů odtajněných v souvislosti se 40. výročím tohoto konfliktu podrobně popisuje, o jakou zbraň se jednalo. V té době byla skutečně tajná a poprvé byla použita právě na řece Ussuri. (alza.sk)

Podobné produkty ako Tajná zbraň na Ussuri (978-80-742-5023-1) , Granulátový filter pre žehliace systémy laurastar 3 ks (302.7800.898)

Tempered Glass Protector na Sony A7 II- III / 77 II-III / A7S II / A7R II-III / A9 / A99 II / A7C / (TGK-QSAL7-03)

Detail

Ochranné sklo - Displej vášho zariadenia sa môže aj napriek maximálnej opatrnosti a pozornosti v sekunde poškriabať, napríklad tak, že sa vám ho podarí pustiť z väčšej výšky. Na tieto a podobné prípady je určené ochranné sklo Tempered Glass Protector na Sony A7 II- III / 77 II-III / A7S II / A7R II-III / A9 / A99 II / A7C / A9 II. Jeho vonkajšia povrchová úprava znižuje riziko zanechávania odtlačkov prstov. Vďaka ochrannému sklu Tempered Glass Protector tak bude displej vášho zariadenia stále ako nový. Zaisťuje väčší stupeň ochrany ako klasická fólia Aplikácia ochranného skla neobmedzuje citlivosť dotyku Tempered Glass Protector na Sony A7 II- III / 77 II-III / A7S II / A7R II-III / A9 / A99 II / A7C / A9 II sa jednoducho aplikuje (alza.sk)

Podobné produkty ako Tempered Glass Protector na Sony A7 II- III / 77 II-III / A7S II / A7R II-III / A9 / A99 II / A7C / (TGK-QSAL7-03) , Informační systémy v podnikové praxi (978-80-251-2878-7)

Shure 55SH-II (S 55SH-II)

Shure 55SH-II (S 55SH-II)
Detail

Mikrofón – na statív, pripojenie cez XLR, dynamický, smerové snímanie, frekvencia od 60 do 15000 Hz, impedancia 150 Ohm, tlačidlo Mute, vhodný pre hovorené slovo, spev Pokiaľ natáčate videá či akokoľvek inak zaznamenávate zvuk, určite budete potrebovať mikrofón. Mikrofón Shure 55SH-II je dynamický. Tento univerzálny typ sa hodí na snímanie rôznych druhov zvukov vrátane spevu, a jeho výberom rozhodne neurobíte chybu. Mikrofón je určený na pripevnenie na statív pomocou závitu. Dôležitým hľadiskom pre správny výber je smerová charakteristika, ktorá vytýči smer, z ktorého sa bude zvuk zaznamenávať a naopak, ktorý bude potlačený. Mikrofón SHURE je perfektným parťákom v prípade, že streamujete, blogujete či moderujete. Zaznamenáva zvuk pred mikrofónom, a naopak, potláča zvuky v jeho okolí. Mikrofón disponuje frekvenčným rozsahom od 60 do 15000 Hz. Pripojíte ho cez XLR. Hlavné vlastnosti mikrofónu Shure 55SH-II Mikrofón SHURE je dynamický Disponuje závitom na... (alza.sk)

Podobné produkty ako Shure 55SH-II (S 55SH-II)

ESP E-II M-II Evertune Granite Sparkle

ESP E-II M-II Evertune Granite Sparkle
Detail

E-II M-II 7B Baritone EverTune, absolútne gitarové monštrum, je určené pre gitaristov, ktorí neprijímajú žiadne obmedzenia. Všetky nástroje ESP E-II, predtým nazývané „ESP Standard“, sú vytvorené v továrni ESP v Tokiu v Japonsku a sú navrhnuté pre profesionálnych hráčov, ktorí pre svoje gitary a basy neprijímajú žiadne kompromisy v tóne, pocite alebo spoľahlivosti. S E-II M-II 7B Baritone EverTune získate 7-strunovú gitaru v 27-palcovej barytónovej menzúre pre neuveriteľne predĺžený rozsah bez obetovania ideálneho napätia strún. Táto gitara je tiež vybavená inovatívnym systémom EverTune s konštantným napätím, ktorý jej umožňuje zostať naladený a v dokonalej intonácii za takmer akýchkoľvek okolností. E-II M-II 7B EverTune ponúka neck-thru-body konštrukciu s použitím jelšového tela s trojdielnym javorovým krkom, ktorý ponúka 24 extra jumbo pražcov, ofsetové polohové značky a saténový povrch na zadnej strane krku pre maximálne plynulú hrateľnosť. Obsahuje tiež komponenty najvyššej kvality, ako napríklad kostený nultý pražec, straplocky Dunlop, uzamykacie ladiace mechaniky Gotoh a sadu snímačov Fishman Fluence Modern Humbucker... alnico pri krku, keramika pri kobylke, s ovládaním push-pull pre aktiváciu viacerých zvukových možností. K dispozícii v prevedení Granite Sparkle a Pearl White. Obsahuje tvrdý kufor ESP. Ovládače : Tone (Push/Pull) Elektronika : Aktívny Počet strún : 7 Prepínač : 3 - polohový, snímačový Hardware : Čierna Úchyt na pás : Štandard Nultý pražec : Kosť Nastavovací kľúč krku : Áno Typ : Barytón Balenie obsahuje : Kufor Veľkosť pražcov : Extra Jumbo Farba podľa výrobcu : Granite Sparkle Konfigurácia snímačov : HH Preferovaná ruka : Pravá ruka Profil krku : Thin U Rádius hmatníka : 12" Kobylka/tremolo : Evertune (F Model) Počet pražcov : 24 Snímače : Pasívne Povrchová úprava krku : Satin Krajina pôvodu : Japonsko Typ : Superstrat Ovládače : Hlasitosť Menzúra (mm) : 686.0 Ladiace mechaniky : Gotoh Locking Výstuha krku (Truss rod) : Dual Action Kobylkový snímač : Fishman Fluence Modern Humbucker Ceramic Farba : Zelená Krk : Javor Snímač pri krku : Fishman Fluence Modern Humbucker Alnico Povrchová úprava : Lesk Puzdro/kufor v cene : Kufor Struny : Elixir Hmatník : Eben Konštrukcia : Priebežný Šírka nultého pražca (mm) : 48.0 Telo : Jelša (muziker.com)

Podobné produkty ako ESP E-II M-II Evertune Granite Sparkle

Cashino PTP-II DUAL BT (PTP-II Bluetooth)

Cashino PTP-II DUAL BT (PTP-II Bluetooth)
Detail

Pokladničná tlačiareň priama termotlač, max. šírka pásky 58mm, max. priemer pásky 40mm, 203DPI, rýchlosť tlače 80mm/s, výdrž batérie v prevádzke 8h, výdrž v pohotovostnom režime 168h, USB, Bluetooth a RS-232 Mobilná tlačiareň s rozhraním BluetoothCashino PTP je prenosná termotlačiareň na mobilné tvorenie účteniek, štítkov a etikiet. Zariadenie je vďaka svojim kompaktným rozmerom a batériovej prevádzke vhodné na stánkový predaj, menšie prevádzky či taxikárov. Vďaka rozhraniu Bluetooth a USB dokáže komunikovať s vaším mobilným telefónom, tabletom či notebookom.Kľúčové vlastnosti mobilnej tlačiarne Cashino PTP-IIPriama termálna tlač s rýchlosťou tlače až 80 mm/sŠírka tlače 48 mm na kotúč 58 mm s priemerom 40 mmAkumulátor 2 000 mAh s výdržou až 8 hodínPodpora používaných textových a grafických štandardovKomunikačné rozhranie Bluetooth, USB a RS232Podpora systémov Android, Windows 7, Windows 8, Windows 10Indikátor dochádzajúceho papieraAutonabíjačka zadarmo v... (alza.sk)

Podobné produkty ako Cashino PTP-II DUAL BT (PTP-II Bluetooth)

ESP E-II Horizon II FR Tiger Eye Sunburst

ESP E-II Horizon II FR Tiger Eye Sunburst
Detail

E-II Horizon FR-II je k dispozícii v prvotriednych prevedeniach See Thru Black Cherry Sunburst a Tiger Eye Sunburst. Je to gitara navrhnutá tak, aby zvládla doslova akýkoľvek druh hudby s vážnymi profesionálnymi výsledkami pre nahrávanie a živé hranie. Všetky nástroje ESP E-II, predtým nazývané „ESP Standard“, sú vytvorené v továrni ESP v Tokiu v Japonsku a sú navrhnuté pre profesionálnych hráčov, ktorí pre svoje gitary a basy neprijímajú žiadne kompromisy v tóne, pocite alebo spoľahlivosti. E-II Horizon FR-II ponúka neck-thru-body konštrukciu s mahagónovým telom a klenutým prešívaným javorovým topom a trojdielny javorový krk s ebenovým hmatníkom s 24 extra jumbo pražcami a ofsetovými polohovými značkami a saténovou úpravou na zadnej strane pre super hladkú hrateľnosť. Táto gitara ponúka špičkové komponenty, medzi ktoré patrí kobylka Floyd Rose Original, uzamykacie ladiace mechaniky Gotoh a straplocky Dunlop. Snímače na E-II Horizon FR-II sú EMG 66TW (krk) a EMG 57TW (kobylka), oba s krytmi Brushed Black Chrome a možnosťou rozdelenia cievok vďaka push-pull potenciometru. Obsahuje tvrdý kufor ESP. Farba : Sunburst Povrchová úprava krku : Satin Nastavovací kľúč krku : Áno Hmatník : Eben Hardware : Čierna Menzúra (mm) : 648.0 Veľkosť pražcov : Extra Jumbo Kobylka/tremolo : Floyd Rose Snímače : Aktívne Šírka nultého pražca (mm) : 42.0 Počet strún : 6 Balenie obsahuje : Kufor Povrchová úprava : Lesk Elektronika : Aktívny Prepínač : 3 - polohový, snímačový Krajina pôvodu : Japonsko Ovládače : Tone (Push/Pull) Telo : Mahogany Počet pražcov : 24 Farba podľa výrobcu : Tiger Eye Sunburst Nultý pražec : Zamykací Konštrukcia : Priebežný Puzdro/kufor v cene : Kufor Konfigurácia snímačov : HH Ladiace mechaniky : Gotoh Locking Preferovaná ruka : Pravá ruka Vrchná doska : Quilted Maple Ovládače : Hlasitosť (Push / Pull) Snímač pri krku : EMG 66TW Výstuha krku (Truss rod) : Dual Action Úchyt na pás : Dunlop Locking Typ : Superstrat Krk : Javor Kobylkový snímač : EMG 57TW Rádius hmatníka : 12" Struny : Elixir Profil krku : Thin U (muziker.com)

Podobné produkty ako ESP E-II Horizon II FR Tiger Eye Sunburst

Mobilly USB VAG OBD-II kábel (OBD-II USB)

Mobilly USB VAG OBD-II kábel (OBD-II USB)
Detail

Diagnostika – Windows, Kábel Diagnostický USB kábel pre vybrané automobily.Diagnostický kábel s dvoma K-linkami, ktoré umožňujú diagnostikovať aj modernejšie vozidlá. Zodpovedá norme ISO 9141-2a 14230. Pomocou rozhrania je možné diagnostikovať všetky systémy vo vozidle. Pri použití vhodného softvéru (VAG-COM) je možné mazať chybové kódy, kontrolovať olej, sledovať parametre auta počas jazdy a pri väčších skúsenostiach aj vykonávať drobný CHIP Tuning. Vhodné pre autá Audi, Škoda, Seat a VW do roku 2004.Kľúčové vlastnostiElektronická ochrana proti poškodeniu počítača auta aj diagnostikujúceho počítača2 × K-line, ktoré umožnia diagnostiku taktiež novších modelov áut2 m USB kábelZosilnená koncovkaKompatibilný s Windows 98 / Me / 2000 / XP / Vista / Win 7 / Win 8 (alza.sk)

Podobné produkty ako Mobilly USB VAG OBD-II kábel (OBD-II USB)

3D Gumové koberce - SsangYong Rodius II / Stavic II (13-)

3D Gumové koberce - SsangYong Rodius II / Stavic II (13-)
Detail

Přesné rozměry Koberce jsou vyrobeny přesně podle tvaru podlahových ploch konkrétního typu vozidla. Odpadá tak složité porovnávání mnohdy nepřesných univerzálních koberců a nutnost problematického zastřihávání do požadovaného tvaru. Použití Koberce jsou snadno omyvatelné, s rychlou možností vysypání nečistot a snadnou instalací. Materiál Vysoce odolná pryž zajišťuje kobercům vysokou pružnost, která zabezpečí při ohýbání (např. při skladování), že se koberce roztáhnou opět do původního tvaru. Ochrana Výhodou těchto koberců je zvýšený okraj, chránící interiér interiéru vozidla před vysypáním sypkých materiálů (písek, hlína) či vylitím tekutin (voda), nečistot, prachu, sněhu apod. do interiéru vozidla, s odolností vůči prosáknutí olejů, benzínu a částečně také vůči elektrolytu z akumulátorů. Pohodlí Nepříjemnému posunu koberců po podlaze vozidla či shrnování pod pedály účinně zamezí speciální protiskluzové tvarování na spodní straně koberců, které se snadno přichytí k originálnímu čalounění podlahových prostorů. Údržba Koberce jsou snadno omyvatelné, uzpůsobeny pro standardní údržbu pomocí běžných čistících prostředků (např. mytí vlažnou vodou s neagresivním neabrazivním saponátem apod.). Čištění je možné snadno provádět mimo vozidlo. Snadné je také pravidelné vysypání nečistot, které zvládnete za několik sekund. (torriacars.sk)

Podobné produkty ako 3D Gumové koberce - SsangYong Rodius II / Stavic II (13-)

Ewraker II

Ewraker II
Detail

Audiokniha MP3 - autor Jan Podšera, čte Libor Böhm 2. díl historického příběhu z raného středověkuHistorická fikce z počátku 10. století odehrávající se v Polsku a Česku. Vikingové, vražda sv. Ludmily, raný středověk na vlastní kůži.Děj přímo navazuje na události prvního dílu. Družina putuje hlouběji do vnitrozemí a kultury obou národů se nadále střetávají. Na cestě do Prahy stojí mnoho překážek. Tunna musí pečlivě zvažovat každý krok. (alza.sk)

Podobné produkty ako Ewraker II

Mariňáci II.

Mariňáci II.
Detail

Audiokniha MP3 Robert Fabian, čte Zdeněk Velen Jaderné exploze, guerilová taktika a vemírné bitvy, to je velkolepé završení příběhu vesmírných mariňáků v daleké galaxii. Všichni, kdo je tam poslali, věděli, že jejich šance na přežití jsou nulové. To však pro členy vesmírné pěchoty není důvod, aby si to mysleli taky. Oni jsou totiž mariňáci… "Fabianův román zaujme především nebývalou autenticitou. Všechny postavy působí až neskutečně živě a věrohodně. Toho autor dosahuje jejich důkladným prokreslením, přičemž důraz klade na detaily. Proto jeho mariňáci nejdou pro ránu daleko a nadávky včetně těch nejdrsnějších výrazů jsou nedílnou součástí jejich mluvy. Zároveň jsou to profesionálové až do morku kostí a celou jednotku stmeluje ono pověstné bratrství ve zbrani zrozené uprostřed bojů a zpečetěné prolitou krví." Martin Fajkus, Daemon Režie: Radek Volf Produkce: Walker&Volf s.r.o. Obálka: Petr Šimčík Hudba: Jan „Jabba“ Zámečník (alza.sk)

Podobné produkty ako Mariňáci II.

Britax Römer Letný poťah Baby-Safe Plus/II/SHR II, Blue

Britax Römer Letný poťah Baby-Safe Plus/II/SHR II, Blue
Detail

Britax Römer Letný poťah Baby-Safe Plus/II/SHR II, Blue Letný poťah na autosedačky radu Baby-Safe Plus, II, SHR II vyrobený z ľahkého, príjemného froté materiálu (80% bavlna, 20% polyester). (pilulka.sk)

Podobné produkty ako Britax Römer Letný poťah Baby-Safe Plus/II/SHR II, Blue

ACI spätné zrkadlo na VW GOLF II, VW JETTA II (5813804)

Detail

Spätné zrkadlo – manuálne ovládané, Pravé ACI spätné zrkadlo na VW GOLF II, VW JETTA II zabezpečí maximálny prehľad o ostatných vozidlách vo vašej blízkosti. Pokiaľ je reč o tomto modeli, ide o bežné spätné zrkadlo s manuálnou polohovateľnosťou. Preto disponuje vysokou spoľahlivosťou a navyše sa pohybuje v príjemnej cenovej kategórii. Je vhodné na pravú stranu. ACI spätné zrkadlo na VW GOLF II, VW JETTA II bude vášmu vozidlu perfektne svedčať a uľahčí vám cestu za maximálnym bezpečím na cestách. Najdôležitejšie vlastnosti spätného zrkadla ACI Spätné zrkadlo náležiace na pravú stranu vozidla Prosté manuálne nastavenie polohy (alza.sk)

Podobné produkty ako ACI spätné zrkadlo na VW GOLF II, VW JETTA II (5813804)

ACI spätné zrkadlo na VW GOLF II, VW JETTA II (5813803)

Detail

Spätné zrkadlo – manuálne ovládané, ľavé ACI spätné zrkadlo na VW GOLF II, VW JETTA II slúži na absolútny prehľad o okolo vás idúcich vozidlách. Keď príde na tento model, ide o prosté spätné zrkadlo s manuálnou polohovateľnosťou. Disponuje teda maximálnou spoľahlivosťou a vyznačuje sa navyše aj lepšou cenovou dostupnosťou. Hodí sa na ľavú stranu. ACI spätné zrkadlo na VW GOLF II, VW JETTA II bude vášmu vozidlu svedčať a prispieva k bezpečiu počas cestovania. Dôležité funkcie spätného zrkadla ACI Spätné zrkadlo náležiace na ľavú stranu vozidla Prostá manuálna adaptácia polohy (alza.sk)

Podobné produkty ako ACI spätné zrkadlo na VW GOLF II, VW JETTA II (5813803)

Rode VideoMicro II

Rode VideoMicro II
Detail

Ultrakompaktný „shotugn" mikrofón Rode VideoMicro II pre fotoaparáty a smartfóny Nový izolačný montážny systém HELIX Technológia prstencových trubíc poskytuje transparentný, smerový zvuk Akustický princíp: tlakový gradient, elektretový kondenzátor Polárny vzorec: superkardioida Frekvenčná odozva: 20 Hz – 20 kHz Výstupná impedancia: 2,6 kOhm Odstup signálu od šumu: 79 dB Dynamický rozsah: 95 dB Citlivosť: -30 dBV (31,62 mV @ 94 dB SPL) ± 1 dB @ 1kHz Max SPL: 110 dB SPL Výstupné pripojenie: 3,5 mm TRS Rozmery (dĺžka x priemer) v mm: 80 x 22 Hmotnosť: 24 g (mikrofón), 39 g (s izolačným montážnym systémom) Farba: Black/Red Súčasťou balenia je: 1 x VideoMicro II 1 x SC13 - rovný kábel s 2 x 3,5 mm jack konektormi 1 x SC7 - vynutý kábel s 2 x 3,5 mm jack konektormi 1 x Pop Filter - penová clona proti vetru 1x WS12 - clona proti vetru 1 x HELIX™ Isolation Mount Helix - izolačný montážny systém (melodyshop.sk)

Podobné produkty ako Rode VideoMicro II

SHURE 55SH-II

SHURE 55SH-II
Detail

Klasický mikrofón s nostalgickým vzhľadom 55SH Series II je dokonalý pre "retro" umelcov, ktorí chcú navodiť atmosféru 50-tych a 60-tych rokov, aj pre tých, ktorí majú radi klasický "look". Má rovnaký výzor ako slávne originálne mikrofóny 55 Series UNIDYNE® II firmy Shure, ale so zlepšenými charakteristikami. Súčasná snímacia vložka prináša vynikajúcu hlasovú kvalitu, plnú prispôsobiteľnosť s prepínaním on/off, kardioidnú snímaciu charakteristiku. Dodávaný s otočným stojanom. Použitie * Sólový spev * Zborový spev * Hovorené slovo Technické údaje * Konštrukcia: dynamická * Smerová charakteristika: kardioidná * Frekvenčný rozsah: 50Hz - 15kHz * Oodpor: 150 Ohm * Ccitlivosť (na 1 kHz): -58 dBV/Pa * Telo: kovové * Vypínač * Konektor: XLR * Hmotnosť: 0,624 kg (melodyshop.sk)

Podobné produkty ako SHURE 55SH-II

ART DEEJAYPRE II

Detail

DJ PRE II (predtým nazývaný "Phono MicroPRE") slúži ako prostredník medzi Vašim gramofónom a nahrávacím/prehrávacím audio systémom. Ak potrebujete zosilniť a zekvalizovať vašu vinylovú nahrávku, toto zariadenie vám poskytuje dokonalú reprodukciu zvuku v robustnom balení. • vstupnú kapacitu je možné meniť: 100 pF/200 pF • prepínateľný low-cut filter odstraňuje hluk spôsobený gramofónovým mechanizmom pričom audio signál zostáva nedotknutý • predný ovládač zisku a LED dióda vám dovoľuje upraviť nastavenie vstupnej citlivosti pre širokú škálu vstupných signálov • vstavaný nízkošumový phono predzosilovač je veľmi presný a zodpovedá norme RIAA • výstupné konektory sú nízkoimpedančné a môžu byť použité s akoukoľvek zvukovou kartou (melodyshop.sk)

Podobné produkty ako ART DEEJAYPRE II

ADJ Stinger II

ADJ Stinger II
Detail

• 3 prevádzkové režimy: Aktivácia zvukom, Master-Slave, 2 DMX režimy• 15 prednastavených farieb• 3-pin XLR konektor• 4-tlačidlový DMX displej• Strobo, LED pulzovanie a dynamické stmievanie: 0 - 100 %• Napájanie: IEC I/O s reťazením až 10 zariadení• Bezpečnostné oko umiestnené vzadu• Kompatibilný s IR diaľkovým ovládaním• Životnosť LED: 50 000 h• Svetelný zdroj: 6 x 5 W RGBAWP LED + 8 x 3 W UV LED + červený a zelený laser• Príkon: 70 W• Rozmery (D x Š x V): 304 x 230,5 x 313 mm• Hmotnosť: 5 kg (melodyshop.sk)

Podobné produkty ako ADJ Stinger II

Sennheiser MD421-II

Detail

Smerová charakteristika: kardioidná 5-polohový prepínač pre basovú charakteristiku Frekvenčný rozsah: 30 Hz - 17 kHz Impedancia: 200 Ω Hmotnosť: 385 g Vrátane mikrofónovej obijímky (melodyshop.sk)

Podobné produkty ako Sennheiser MD421-II

Sennheiser MD431-II

Detail

Superkardioidná smerová charakteristika Frekvenčný rozsah: 40 Hz - 18 kHz Nárazuvzdorná kapsula Vstavaný pop filter Vrátane púzdra a objímky (melodyshop.sk)

Podobné produkty ako Sennheiser MD431-II

Sennheiser ME3-II

Detail

Kardioidná smerová charakteristika Max. SPL: 150 dB Konektor: 3,5 mm mini jack Dĺžka káblu: 1,6 m (melodyshop.sk)

Podobné produkty ako Sennheiser ME3-II

HiFiMAN Jade II

Detail

Vďaka týmto slúchadlám si vypočujete všetko od tých najnižších tónov až po 90 KHz. Špeciálna nanotech membrána s hrúbkou iba 0.001 mm sa postará o takmer nulové skreslenie, pričom si zachováva ultra rýchlu odozvu. Na extrémne tenkej membráne je nanesená vrstva nanočastíc, vďaka čomu je možné dosiahnuť veľmi vysokej dynamiky a frekvenčnej odozvy. Ochranné mriežky, vyrobené zo špeciálnej zliatiny s hrúbkou drôtikov 50 mikrometrov, sú akusticky neutrálne a to až do frekvencie 1 MHz. Kombinácia konštrukcie z odľahčenej hliníkovej zliatiny, komfortných náušníkov a hybridného náhlavného dizajnu zabezpečí pohodlný zážitok z počúvania aj po dlhšiu dobu. Systém Jade II ponúka výnimočný zážitok zo sveta elektrostatických slúchadiel za dostupnú cenu. Tento nový model buduje na reputácii svojho predchodcu Jade z roku 2008 a pridáva k nemu ďalšie roky výskumu a vývoja. Jade II boli tiež inšpirované drahším modelom Shangri-La Jr, vďaka čomu sa pýšia úžasnou transparentnosťou a detailom zvuku. Zosilňovač Jade II bol postavený úplne od základov, aby bol schopný optimálne pohánať slúchadlá Jade. Technické špecifikácie: Frekvenčná charakteristika: 7 Hz - 90 kHz Predpätie: 550 V - 650 V Hmotnosť: 365 g Zosilňovač je predávaný samostatne Stránky výrobcu: https://hifiman.com/products/detail/298 (melodyshop.sk)

Podobné produkty ako HiFiMAN Jade II

ADJ Midicon II

Detail

Napájanie cez USB Softvér Midi Mapper 6 všeobecných tlačidiel 1 hlavný fader a 8 riadiacich 100 mm faderov 16 tlačidiel pre prehrávanie stránok nad fadermi 8 otočných ovládacích prvkov s možnosťou stlačenia faderov 8 dvojfarebná LED spätná väzba nad fadermi 1 tlačidlo Blackout 32 tlačidiel okamžitých efektov alebo scén scén 8 tlačidiel pre krátky / nárazový efekt 4 otočné snímače s možnosťou squeeze USB vstup pre hrudný krk (nie je súčasťou balenia) Odnímateľná vonkajšia konzola 6U Montážna sada pre 6U rack Bezpečnostný slot Kensington ™ Typ USB 2.0 typu B (melodyshop.sk)

Podobné produkty ako ADJ Midicon II
Právní systémy Dálného východu II (9788024639208), Moderní literatury arabského Východu (9788024629674), Pohlednice z východu (978-80-277-0464-4), Právní předpisy (80-247-1198-2), Tělo Východu, mysl Západu (978-80-750-0240-2), Smrt přišla z východu (978-80-902-7258-3), Právní překlad v teorii a praxi (9788024628523), Náboženské systémy (978-80-247-3166-7), Závod míru aneb Tour Východu (978-80-750-5968-0), Kurz právní sebeobrany (978-80-271-0195-5), Medicínsko-právní terminologie (978-80-247-3151-3), Podnikové informační systémy (978-80-247-4307-3), Cartridge filtre pre žehliace systémy Laurastar 3ks (606.7830.750), Regionální řád a mocnosti Blízkého východu (978-80-736-3813-9), Mariánská úcta v tradici křesťanského Východu (978-80-741-2287-3), Právní situace litoměřické diecéze v letech 1989-2010 (9788024631127), Právní vztahy k dřevinám (978-80-271-0112-2), Právní minirádce pro život (978-80-271-0179-5), Právní minimum pro sestry (978-80-247-3132-2), Informační systémy v podnicích (978-80-247-3046-2), Informační systémy ve vzdělávání (978-80-210-8326-4), Politické systémy anglosaských zemí (978-80-736-3678-4), Full Stop pre systémy AVID, sada 2 ks (DP321), Full Stop pre systémy SRAM, sada 2 ks (DP335), Full Stop pre systémy FORMULA, sada 2 ks (DP313), Full Stop pre systémy MAGURA, sada 2 ks (DP329), Full Stop pre systémy AVID, sada 2 ks (DP309), Full Stop pre systémy HAYES, sada 2 ks (DP307), Granulátový filter pre žehliace systémy Laurastar 3 ks (302.7800.898), Informační systémy v podnikové praxi (978-80-251-2878-7)