Role velkých senátů v rozhodování vrcholných soudů české republiky (978-80-759-8456-2)

Produkt Role velkých senátů v rozhodování vrcholných soudů české republiky (978-80-759-8456-2) sme našli 50+x, pokiaľ to nie je to čo hľadáte, skúste frázu Role velkých senátů v rozhodování vrcholných soudů české republiky (978-80-759-8456-2) upraviť a produkt hľadať znova.

Role velkých senátů v rozhodování vrcholných soudů České republiky (978-80-759-8456-2)

Role velkých senátů v rozhodování vrcholných soudů České republiky (978-80-759-8456-2)
Detail

Elektronická kniha - autor Ondřej Kadlec, 292 stran, česky Velké senáty jsou pokládány za nejvýznamnější tělesa vrcholných soudů. Mají zajistit jednotu, kvalitu a kontinuitu judikatury. Tato monografie uvedená tvrzení prozkoumává ve vztahu k velkým senátům působícím na třech českých vrcholných soudech – Nejvyšším soudu, Nejvyšším správním soudu a Ústavním soudu. Jaká je role velkých senátů v rozhodování těchto soudů? A jakým způsobem velké senáty svoji roli naplňují? Kniha analyzuje tyto otázky z doktrinárního i empirického hlediska. Z pohledu doktríny na všech třech soudech zkoumá složení velkých senátů, kritéria selekce velkosenátních případů a teoretický status judikatury velkého senátu. Z pohledu empirie zase analyzuje, kolik věcí a jakého typu se do velkých senátů dostává, jak rozhodnutí velkého senátu vzniká a vypadá a jak s ním sám soud následně argumentuje. Na základě srovnání tří českých velkých senátů následně monografie utváří obecný... (alza.sk)

Podobné produkty ako Role velkých senátů v rozhodování vrcholných soudů České republiky (978-80-759-8456-2) , Role velkých senátů v rozhodování vrcholných soudů české republiky (978-80-759-8456-2)

Orchideje České republiky (978-80-264-2557-1)

Orchideje České republiky (978-80-264-2557-1)
Detail

Elektronická kniha - autor David Průša, 240 stran, česky Objevte kouzlo českých orchidejí ve druhém, rozšířeném vydání této výpravné celobarevné publikaci! Na jejích stránkách zavedeme čtenáře do fascinujícího světa orchidejí, který udivuje rozmanitostí forem, nápaditostí životních strategií, pestrostí barev a tvarů, ale jenž je zároveň nesmírně křehký a zranitelný. Naším hlavním cílem bylo sestavit publikaci, která bude odrážet současný stav vědomostí a zároveň bude mít co nabídnout jak profesionálům nebo zkušeným amatérům, tak i začátečníkům, kteří se o orchideje začali zajímat teprve nedávno. Po všeobecném úvodu do základních zákonitostí a principů morfologie, fyziologie a ekologie následuje výpravná galerie, v níž vás seznámíme se všemi druhy a poddruhy, které se v současnosti vyskytují na území České republiky. Ojedinělost knihy spočívá mimo jiné v neobvyklém rozsahu obrazové části. U každého druhu nebo poddruhu je zachycen habitus rostliny,... (alza.sk)

Podobné produkty ako Orchideje České republiky (978-80-264-2557-1) , Orchideje české republiky (978-80-264-2557-1)

Nejvýznamnější varhany České republiky (978-80-264-2859-6)

Nejvýznamnější varhany České republiky (978-80-264-2859-6)
Detail

Elektronická kniha - autor Jiří Krátký, 264 stran, česky Jak již název napovídá, cílem této unikátní publikace je představit varhanní nástroje na území České republiky, které jsou něčím významné, něčím cenné. Krása nebo hodnota varhan nemusí být rozeznatelná hned na první pohled. Kromě hodnoty stáří, umělecky cenného prospektu či sepětí varhan s významnou postavou hudby nebo výtvarného umění může být zajímavé a hodnotné také vnitřní ústrojenství jednotlivých varhan, jejich význam pro dějiny a vývoj varhanářství, originalita a zejména pak jejich zvuk. Všechny tyto aspekty hrály roli při výběru nástrojů, které jsou v knize obsaženy. V úvodním textu se čtenář seznámí stručně s terminologií a stavbou varhan. Nechybí ani obrys dějin varhanářství a význam varhan v současné době. Na dalších stranách knihy se potom již nachází přes 110 varhan z celé České republiky, od konce 16. století až po současnost, které jsou představeny nejen textem, ale i bohatým obrazovým... (alza.sk)

Podobné produkty ako Nejvýznamnější varhany České republiky (978-80-264-2859-6) , Role lokálních projektů v české politice zaměstnanosti (978-80-210-7489-7)

Magická místa České republiky (978-80-736-2943-4)

Magická místa České republiky (978-80-736-2943-4)
Detail

E-kniha - autor Vladimír Liška, 192 stran Víte, že na území Čech a Moravy žila civilizace starší než Sumerové? Jaká tajemství skrývají Plešivec nebo Blaník? Přinášejí kruhy v obilí poselství z minulosti? A je na hradě Houska vchod do říše démonů? Kde jsou v České republice místa, kterým je lepší se vyhnout? Známý autor uvádí mnohá překvapivá fakta i hypotézy opřené o moderní vědecké poznatky. (alza.sk)

Podobné produkty ako Magická místa České republiky (978-80-736-2943-4) , Zákon o policii české republiky (č. 273/2008 sb.) - komentář (978-80-759-8193-6)

Obojživelníci a plazi České republiky (978-80-247-2509-3)

Obojživelníci a plazi České republiky (978-80-247-2509-3)
Detail

Elektronická kniha - autor Ivan Zwach, 496 stran Komplexní publikace českého autora, jediná svého druhu na našem trhu, přináší encyklopedický přehled a určovací klíče všech druhů obojživelníků a plazů, kteří žijí na území České republiky. U každého druhu je podrobný popis, fotografie, určovací znaky, mapa výskytu i variabilita zbarvení. Autor se zabývá také chováním, nároky jednotlivých druhů na životní prostředí, nedestruktivním způsobem studia těchto živočichů a jejich ochranou. Přehledný text doplňuje 1654 barevných fotografií a kreseb. Kniha je určena všem zájemcům o přírodu, školám a těm, kdo se věnují ochraně přírody. (alza.sk)

Podobné produkty ako Obojživelníci a plazi České republiky (978-80-247-2509-3) , Nejvýznamnější varhany české republiky (978-80-264-2859-6)

Putování za betlémy České republiky (978-80-247-5063-7)

Putování za betlémy České republiky (978-80-247-5063-7)
Detail

Elektronická kniha - autor Milan Zábranský, Jan Roda, 200 stran Kolektiv autorů se zabývá historií i současným stavem zajímavých a historicky cenných betlémů vystavovaných v chrámech a muzeích v známých betlémářských oblastech České republiky, snaží se dohledat jejich tvůrce, zmapovat vznik a přinést další zajímavosti z naší betlémářské tradice. (alza.sk)

Podobné produkty ako Putování za betlémy České republiky (978-80-247-5063-7) , Magická místa české republiky (978-80-736-2943-4)

Zákon o Policii České republiky (č. 273/2008 Sb.) - Komentář (978-80-759-8193-6)

Zákon o Policii České republiky (č. 273/2008 Sb.) - Komentář (978-80-759-8193-6)
Detail

Elektronická kniha - autor autorů kolektiv a Více autorů, 300 stran, česky Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, definuje Policii ČR jako jednotný ozbrojený bezpečnostní sbor. Komentář popisuje postavení a činnost policie, její základní činnosti, řízení a organizaci, způsoby, jakými probíhá spolupráce s dalšími orgány. Dále se zabývá podmínkami, za kterých může policejní orgán omezit osobní svobodu a použit donucovacích prostředků a zbraně, jak má postupovat se zajištěnými věcmi, při zajišťování bezpečnosti chráněných objektů, prostorů a osob, vykázání nebo při práci s informacemi. V textu se autoři věnují i mezinárodní spoluprací a kontrole policie. Za dobu své účinnosti prošel zákon několika dílčími novelizacemi. Poslední novelizace byla provedena zákonem č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů, který do zákona o Policii ČR přidala několik nových ustanovení,... (alza.sk)

Podobné produkty ako Zákon o Policii České republiky (č. 273/2008 Sb.) - Komentář (978-80-759-8193-6) , Zaměstnávání cizinců v české republice - 2. vydání (978-80-759-8648-1)

Rozhodování o věcech veřejných (978-80-759-8829-4)

Rozhodování o věcech veřejných (978-80-759-8829-4)
Detail

Elektronická kniha - autor autorů kolektiv a Více autorů, 234 stran, česky Vážení čtenáři, asi jste si někdy při rozmýšlení o věcech veřejných položili otázku, jak se vlastně rozhoduje o našich společných záležitostech? Co je kritériem rozhodování, když při řešení společenských problémů hledáme nejlepší variantu řešení? Řídíme se při rozhodování vždy rozumem, tzn. jsme racionální aktéři, jak tvrdí ekonomie hlavního proudu? A jestliže racionální aktéři jsme, jak to že má rozhodování o společenských záležitostech někdy zjevné trhliny? Proč dochází k selhání čili nežádoucím efektům? Kdo za to nese odpovědnost? Kde vznikla chyba? Lze daný stav nějak napravit a předjímat, abychom se pro příště vyhnuli společenským ztrátám? Takové otázky mají závažný praktický dopad. Zmiňme například spor mezi zastánci a odpůrci dotací vycházející z těchto dilemat: poskytovat zemědělské dotace a „křivit tak konkurenční tržní prostředí“, nebo nakupovat levnější potraviny... (alza.sk)

Podobné produkty ako Rozhodování o věcech veřejných (978-80-759-8829-4) , Rozhodování o věcech veřejných (978-80-759-8829-4)

V prachu cest (978-80-749-8456-3)

V prachu cest (978-80-749-8456-3)
Detail

Elektronická kniha - autor Jeanine Cummins, 384 stran, česky Za každou hranicí existují sny. Lydia vede docela pohodlný život v mexickém Acapulku. Je vdaná za skvělého novináře a má krásného syna Luku. Ale stačí jediné setkání se šéfem drogového kartelu a její život je v troskách. Spolu se synem musí uprchnout a přidat se k migrantům, kteří se snaží dostat do Spojených států. Jedině tam se ona a Luca budou cítit v bezpečí. Snad. Lydia brzy pochopí, že všichni před něčím prchají. Co na ně ale čeká? A dojdou vůbec konce své cesty? (alza.sk)

Podobné produkty ako V prachu cest (978-80-749-8456-3) , Obojživelníci a plazi české republiky (978-80-247-2509-3)

Tři muži v automobilu (978-80-759-7338-2)

Tři muži v automobilu (978-80-759-7338-2)
Detail

Elektronická kniha - Pokračování legendárního britského románu od autora bestselleru Saturnin se vrací. - ze série Tři muži, autor Miroslav Macek, 168 stran Pokračování legendárního britského románu od autora bestselleru Saturnin se vracíNerozluční přátelé Jiří, Harris, Jerome a jejich psí společník Montmorency vyrážejí na další společnou dovolenou. Po zážitcích na lodi a bicyklu se vydávají do Hamburku, Berlína, Prahy, Chocně a Kopřivnice. Svou cestou plnou dobrodružství i přátelského špičkování vzdávají hold anglickému humoru, nádherné době přelomu 19. a 20. století, kdy se zdálo být všechno možné, i průkopníkům automobilismu. A to obzvláště těm kopřivnickým. (alza.sk)

Podobné produkty ako Tři muži v automobilu (978-80-759-7338-2) , Putování za betlémy české republiky (978-80-247-5063-7)

Hledání pravdy v civilním procesu (978-80-759-8670-2)

Hledání pravdy v civilním procesu (978-80-759-8670-2)
Detail

Elektronická kniha - autor Viktor Gazda, 232 stran, česky Monografie Hledání pravdy v civilním procesu je zaměřena na zkoumání možnosti obecného stanovení hodnoty pravdivosti skutkové otázky při aplikaci práva. Zkoumá odraz filosofických koncepcí pravdy v procesu zjišťování skutkového stavu, objasnění povahy ideových cílů skutkových zjištění v podobě principů formální a materiální pravdy a povahu soudcova přesvědčení o pravdivosti skutkových tvrzení a úlohy pravděpodobnosti v tomto přesvědčení. (alza.sk)

Podobné produkty ako Hledání pravdy v civilním procesu (978-80-759-8670-2) , Energetická bezpečnost české republiky (9788024631066)

Hmotný a nehmotný majetek v podnikání (978-80-759-8737-2)

Hmotný a nehmotný majetek v podnikání (978-80-759-8737-2)
Detail

Elektronická kniha - autor Jiří Nigrin, 128 stran, česky Tato publikace je určena zejména podnikajícím fyzickým a právnickým osobám, ekonomickým pracovníkům, účetním a dalším pracovníkům v podnikatelské sféře. Jednotlivé kapitoly jsou zaměřeny na oblast pořizování hmotného majetku, jeho zařazení do evidence, odpisování a používání hmotného movitého majetku v podnikatelské činnosti. Autor se věnuje také otázkám oprav a technického zhodnocení, likvidace a prodeje majetku. V samostatné kapitole je pojednána oblast DPH. Publikace vychází z právního stavu k 1. 1. 2020. (alza.sk)

Podobné produkty ako Hmotný a nehmotný majetek v podnikání (978-80-759-8737-2) , V prachu cest (978-80-749-8456-3)

V hlavní roli srdce (978-80-766-2438-2)

V hlavní roli srdce (978-80-766-2438-2)
Detail

Elektronická kniha - autor Petr Neužil, 392 stran, česky Srdce je zásadním orgánem našeho těla i věčným motivem lidské kultury. Kdo jiný by mu měl rozumět lépe než slavný kardiolog Petr Neužil? Ve svých povídkách a deníku dává nahlédnout do vývoje české kardiologie, vypráví o léčbě známých osobností a přemítá o proměnách moderní společnosti. Vydejte se do zákulisí srdce představujícího univerzální symbol lidského života! Dozvíte se řadu překvapivých věcí, které vám zaručeně rozproudí krev v žilách. (alza.sk)

Podobné produkty ako V hlavní roli srdce (978-80-766-2438-2) , Očkování v české republice (978-80-738-7122-2)

Zaměstnávání cizinců v České republice - 2. vydání (978-80-759-8648-1)

Zaměstnávání cizinců v České republice - 2. vydání (978-80-759-8648-1)
Detail

Elektronická kniha , 216 stran, česky Zaměstnávání cizinců vyvolává řadu právních otázek. Odpovědi nabízí předkládaná publikace, v jejímž autorském kolektivu jsou přední odborníci z Právnické fakulty Univerzity Karlovy i advokáti specializovaní na tuto problematiku. Kniha detailně zkoumá problematiku pobytu a zaměstnávání osob občanů EU/EHP i tzv. třetích zemí, jakož i související aspekty pracovního práva, sociálního zabezpečení, ochrany osobních údajů a dalších oblastí. Publikace představuje příspěvek do diskuse o stavu a budoucnosti právní úpravy, poslouží však i jako pomocník těm, kdo se problematikou zaměstnávání cizinců zabývají v praxi. Druhé, podstatně doplněné vydání publikace k 1. 1. 2020, zohledňuje změny právní úpravy od předchozího vydání, zejména novelu zákona o pobytu cizinců na území České republiky a směrnici Evropského parlamentu č. 2018/957 o vysílání pracovníků, a obsahuje podrobnější výklad k některým pobytovým povolením. (alza.sk)

Podobné produkty ako Zaměstnávání cizinců v České republice - 2. vydání (978-80-759-8648-1) , Právní a sociální aspekty mediace v české republice (978-80-759-8719-8)

Čtvrtstoletí republiky (978-80-259-0975-1)

Čtvrtstoletí republiky (978-80-259-0975-1)
Detail

Elektronická kniha - autor Karel Pacner, 728 stran Strojem času od časů Václava Havla do BabišstátuKarel Pacner svou strhující kronikou varuje: jestliže nepochopíme svou minulost, může se stát, že si ji v budoucnu zopakujeme! Díky zasvěcenému zachycení souvislostí má čtenář možnost prožít zblízka podstatnou část dějin našeho novodobého státu.Jediná kapitola, která se neodehrává v minulosti, je ta poslední. 2018: PRUDKÝ PROPAD DO BABIŠSTÁTU. Je to vrchol žebříku, jehož dolní příčle jsou všechny předchozí kapitoly. Autor není nestranný, straní našemu členství v NATO a v EU, straní lidským právům. (alza.sk)

Podobné produkty ako Čtvrtstoletí republiky (978-80-259-0975-1) , Intuice a bezchybné rozhodování (978-80-247-5422-2)

Intuice a bezchybné rozhodování (978-80-247-5422-2)

Intuice a bezchybné rozhodování (978-80-247-5422-2)
Detail

Elektronická kniha - autor Becky Walshová, 200 stran Ve skutečnosti to už víteJak by se vám žilo, kdybyste věděli, že všechna vaše rozhodnutí jsou správná? O kolik lépe by se vám dařilo v práci a ve vztazích? Jak hluboká přátelství byste mohli mít, kdybyste věděli, komu věřit? Detaily knihy: Autor: Becky Walshová Rok vydání: 2015 ISBN: 978-80-247-5422-2 Počet stran: 200 (alza.sk)

Podobné produkty ako Intuice a bezchybné rozhodování (978-80-247-5422-2) , Dobrodružství české rodiny v austrálii (978-80-751-2120-2)

Energetická bezpečnost České republiky (9788024631066)

Energetická bezpečnost České republiky (9788024631066)
Detail

Elektronická kniha - autor Zdeněk Hrubý a Libor Lukášek, 162 stran, česky Tato publikace hodnotí energetickou bezpečnost České republiky, a to z pohledu lokálního i celosvětového. Zároveň určuje postavení České republiky v rámci této problematiky.Energetická bezpečnost státu a potřeba zajistit nezávislost na zahraničních zdrojích energie jsou klíčovými elementy moderně fungujícího státu. Nedílnou součástí energetické politiky a komplexního zajišťování energetické bezpečnosti je i surovinová politika. První kapitola se zaměřuje na zajišťování dodávek ropy jakožto na jednu z nejvýznamnějších složek surovinové politiky vůbec.Dále publikace mapuje nezávislost České republiky z pohledu elektroenergetiky a věnuje se hlavním problémům, kterým v současné době elektroenergetika čelí (jak na našem území, tak v rámci Evropské unie). Další kapitola mapuje s využitím kvalitativní analýzy na bázi teorie her hlavní zájmové skupiny v oblasti... (alza.sk)

Podobné produkty ako Energetická bezpečnost České republiky (9788024631066) , Tři muži v automobilu (978-80-759-7338-2)

Invaze (978-80-759-5217-2)

Invaze (978-80-759-5217-2)
Detail

Elektronická kniha - Britové bojují s Římany do poslední kapky krve... Legionáře Figula už čtenáři znají z velmi úspěšné série románů Simona Scarrowa o pestrých osudech prefekta Catona a centuriona Macrona; v této knize se poprvé stal hlavním hrdinou. - autor Simon Scarrow, 352 stran, česky Britové bojují s Římany do poslední kapky krve...V roce 44 našeho letopočtu Británie ještě zdaleka není poklidnou římskou provincií. Na trůn kmene Durotrigů se s podporou císaře Claudia vrací domorodý král Trenagasus, ale naděje na mír, na konec nenávisti zdejších kmenů vůči Římu a smíření se s římskou nadvládou je stále v nedohlednu.Optio Horatius Figulus, který Trenagasa doprovází a střeží, má boj v krvi. Jeho charakter a schopnosti však procházejí těžkou zkouškou, zejména když je vyslán na misi hluboko do nepřátelského území. Protože je sám keltského původu, rozumí místním domorodcům. Ví, že i v situaci, kdy byli na hlavu poraženi a druidové vyhnáni z dobytých pevností,... (alza.sk)

Podobné produkty ako Invaze (978-80-759-5217-2) , Volební právo cizinců v komunálních volbách české republiky a jeho využití (9788024623689)

Roj (978-80-759-4016-2)

Roj (978-80-759-4016-2)
Detail

E-kniha zo série Stará flotila, autor Nick Webb Prvý diel sci-fi série Stará flotilaKeď sa ľudstvo prvýkrát stretlo s roje, neboli sme na neho pripravení. Mimozemská flotila sa nemilosrdne prebila až k Zemi, zničila desiatky miest, zabila milióny ľudí ... a potom ich lode uprostred útoku náhle odleteli a zmizli v hlbinách vesmíru.Od invázie už ubehlo 75 rokov. Roj je len dávna história a flotila, ktorá ho mala zastaviť, svoj jediný boj zvádza s politikmi, ktorí chcú osekať jej rozpočet. Keď sa potom nečakane znovu objaví mimozemská flotila a udrie hlboko v našom území, Zem zachváti panika. Naše nové lode sa s roje nedokážu merať a medzi Zemou a istou skazou nakoniec stojí len kapitán a posádka najstaršie lode vo flotile - ISS Constitution. (alza.sk)

Podobné produkty ako Roj (978-80-759-4016-2) , Historické vědomí obyvatel české republiky perspektivou sociologického výzkumu (9788024627250)

Unorthodox (978-80-759-7792-2)

Unorthodox (978-80-759-7792-2)
Detail

Elektronická kniha - Skutečný příběh současné Židovky. Strhující životopis Deborah Feldman se rázem po vydání stal bestsellerem a byl zfilmován společností Netflix. - autor Debora Feldman, 400 stran, česky Skutečný příběh současné Židovky. Strhující životopis Deborah Feldman se stal bestsellerem a byl zfilmován společností Netflix.Strhující životopis Deborah Feldman konečně v češtině! Deborah prožila celý svůj život ve fanatické náboženské sektě chasidských Židů v americkém Williamsburgu. V sedmnácti letech jí bylo domluveno manželství a očekávalo se od ní, že se stane správnou židovskou manželkou, bude se starat o domácnost a splní svou nejzásadnější povinnost: zplodí potomka.Uvězněná v sexuálně a citově nefunkčním manželství se devatenáctiletá Deborah rozhodne utéct a upřednostnit svobodný život před rodinou a tradicí. Deborah se tak konečně otevírá úplně nový svět plný možností, ve kterém se musí rychle zorientovat. Minulosti se totiž tak snadno... (alza.sk)

Podobné produkty ako Unorthodox (978-80-759-7792-2) , 12 trendů v české softwarové ekonomice (978-80-210-6803-2)

Trans (978-80-759-7750-2)

Trans (978-80-759-7750-2)
Detail

Elektronická kniha - autor Adam Southward, 392 stran, česky Své oběti plně ovládá, mstí se - a tohle je jen začátek... Kolem podezřelého z trojnásobné vraždy, Viktora Lazara, rumunského přistěhovalce, se dějí podivné věci. Zdá se, že vraždí i ze své samovazby... Alex Madison, psychologický terapeut, má podezření, že muž nějakým způsobem ovládá na dálku své oběti. Zpočátku to vypadá jako hodně odvážná představa, ale Alex se sám brzy přesvědčí, že pravda je ještě mnohem hrozivější... (alza.sk)

Podobné produkty ako Trans (978-80-759-7750-2) , Unorthodox (978-80-759-7792-2)

Auta první republiky (978-80-271-0466-6)

Auta první republiky (978-80-271-0466-6)
Detail

Elektronická kniha - autor Jan Tuček, 352 stran Patříte mezi obdivovatele techniky a fanoušky první republiky? Pak nepřehlédněte tuto unikátní publikaci s těmi nejzajímavějšími vozy, které na tehdejších silnicích jezdily. (alza.sk)

Podobné produkty ako Auta první republiky (978-80-271-0466-6) , Invaze (978-80-759-5217-2)

Hlášky herců 1. republiky (978-80-722-9261-5)

Hlášky herců 1. republiky (978-80-722-9261-5)
Detail

Elektronická kniha - autor Michaela Košťálová, 224 stran " Já nemám žádná ústa, já mám hubu a tu si budu votvírat a hodně si ji musím otevřít, aby se mi tam vod vás ty zuby ještě vešly." " Pane profesore, aspoň tu madurídu aby udělal." " Komtesa je moje příbuzná z Heliandy."Spisovatelka předkládá čtenářům 500 známých i méně známých hlášek, které se nám okamžitě vybaví, když zaslechneme i jen náznaky dialogů z prvorepublikových filmů. A není divu. Kvalitních a humorných hlášek, jízlivých poznámek a komických dialogů vzniklo jen v tomto období několik tisíc. Prvorepublikové dámy a pánové skrze své ostré jazýčky dokázali být se světem okolo sebe brzy hotoví.Příjemně se poslouchajících dialogů a tzv. "hlodů" je nepřeberné množství. Rozhodně nelze zapomenout například na výroky slavných herců - Hugo Haas jako pan Načeradec: "Já jsem efektivně mrtvý muž …, co se ode mě chce!" Autorka předkládá knihu všem čtenářům, kteří se chtějí od srdce zasmáta zároveň se něco... (alza.sk)

Podobné produkty ako Hlášky herců 1. republiky (978-80-722-9261-5) , Roj (978-80-759-4016-2)

Prokletí Salemu (978-80-759-3109-2)

Prokletí Salemu (978-80-759-3109-2)
Detail

Elektronická kniha - Jerusalem's Lot je poklidné městečko v Nové Anglii. Jenže pod jeho starosvětskou slupkou se skrývá zlo, které jen čeká na to, aby je někdo probudil. Každý něco skrývá, všichni tu mají na duši škraloup. - autor Stephen King, 408 stran, česky Jeden z nejděsivějších románů Stephena KingaJerusalem's Lot je poklidné městečko v Nové Anglii. Jenže pod jeho starosvětskou slupkou se skrývá zlo, které jen čeká na to, aby je někdo probudil. Každý něco skrývá, všichni tu mají na duši škraloup. Duchovní, otec Callahan, nezřízeně pije a v Bohu už nevěří, sedmnáctiletá Sandy McDougallová bije své roční dítě, když zlobí, Bonne Sawyerová je muži nevěrná prakticky s každým, koho potká.A k tomu všemu na město z kopce shlíží opuštěný a strašidelný Marstenův dům, který zničehonic začal někdo obývat. A nikdo netuší, že právě odtud v podobě upíra, pana Barlowa, a jeho pomocníka Strakera přichází apokalyptická zkáza. Nejméně ze všech pak průměrný spisovatel... (alza.sk)

Podobné produkty ako Prokletí Salemu (978-80-759-3109-2) , Trans (978-80-759-7750-2)

Instantní macecha (978-80-759-7523-2)

Instantní macecha (978-80-759-7523-2)
Detail

Elektronická kniha - autor Patricia Caliskan, 304 stran, česky Z bezstarostné dvacítky nevlastní mámou dvou dětí Ella byla svobodná a bez závazků. A pak potkala Dana. Sexy, vtipného a rozvedeného otce dvou dětí. Všechno šlo hladce, dokud se Ella k Danovi nenastěhovala – v tu chvíli se z ní totiž stala nevlastní máma Ethana a Grace, a navíc panička hyperaktivního psa Starkyho. Jak se Ella vyrovná s Danovou perfektní ex-manželkou, kritickou tchyní a puberťačkou Grace? A uvědomí si, že se už nerozhoduje jen za sebe, ale i za rodinu, do které se přistěhovala? (alza.sk)

Podobné produkty ako Instantní macecha (978-80-759-7523-2) , Hledání pravdy v civilním procesu (978-80-759-8670-2)

Módní salon (978-80-759-3084-2)

Módní salon (978-80-759-3084-2)
Detail

Elektronická kniha - autor Julia Kröhnová, 464 stran, česky Zlatá dvacátá léta dvacátého století, velkolepé módní kolekce a… Coco Chanel. Fanny je unavená z tradiční módy rodinného impéria a touží se prosadit jako módní návrhářka v Paříži. Nakonec ale uspěje jen jako manekýna, a i tenhle nablýskaný sen splaskne jako mýdlová bublina. V roce 1946 usiluje její dcera Lisbeth ve Frankfurtu o záchranu módního salonu svých předků i o holé přežití. Pro Rieke je v roce 1971 láska důležitější než rodinný podnik. Ten ale čelí bankrotu a je čas na závažné rozhodnutí… (alza.sk)

Podobné produkty ako Módní salon (978-80-759-3084-2) , Anatomi rozhodování (978-80-764-2548-4)

Tajemná tvář (978-80-759-7552-2)

Tajemná tvář (978-80-759-7552-2)
Detail

Elektronická kniha - autor Aleš Česal, 224 stran, česky Záhady a tajemství v životě a díle Karla Hynka Máchy Život i dílo romantického rozervance Karla Hynka Máchy zůstávají dodnes opředeny množstvím tajemství a záhad. Kam básník putoval? Koho miloval? O čem skutečně pojednává Máj? Rozklíčujte velké otazníky básníkova života v doprovodu předního českého máchologa Aleše Česala. (alza.sk)

Podobné produkty ako Tajemná tvář (978-80-759-7552-2) , Tvorba rozhodování a analýza v politice (978-80-247-4179-6)

Království mrtvých (978-80-759-4058-2)

Království mrtvých (978-80-759-4058-2)
Detail

Elektronická kniha - Pouť mrtvého pokračuje... Co by mohlo být horší než uvíznout ve virtuálním světě? Místo abych si užíval hru, zjistil jsem, že jsem uvězněný v mrtvém těle své postavy. Zachránit se teď můžu jenom jedním způsobem, a to prostřednictvím Svitku vzkříšení. - ze série Pouť mrtvého, autor Pavel Korněv, 288 stran, česky Pouť mrtvého pokračuje...Co by mohlo být horší než uvíznout ve virtuálním světě? Místo abych si užíval hru, zjistil jsem, že jsem uvězněný v mrtvém těle své postavy. Zachránit se teď můžu jenom jedním způsobem, a to prostřednictvím Svitku vzkříšení. Problém je, že moje šance na to, že ho získám, jsou prakticky nulové. Jsem nemrtvý: vyvrhel bez přátel a jen s vrtošivými spojenci, zato se spoustou nepřátel. A ti jen čekají na to, až budou moct zaútočit.Můj nemrtvý šibeničník tak musí kráčet po ostří nože a jen s podporou ostatních hráčů, kteří brání jeho smrtícímu pádu do propasti. Jsou ale tím, za koho se vydávají? Ve hře není nic... (alza.sk)

Podobné produkty ako Království mrtvých (978-80-759-4058-2) , Prastaré pověsti české (978-80-870-5352-2)

Karmadontova šachovnice (978-80-759-4029-2)

Karmadontova šachovnice (978-80-759-4029-2)
Detail

Elektronická kniha ze série Cesta šamana, autor Vasilij Mahaněnko, 320 stran Pátá kniha bestsellerové LitRPG série Cesta šamanaBarliona. Virtuální svět narvaný k prasknutí monstry, bitvami a samozřejmě hráči. Šaman Mahan se jako novopečený majitel hradu Altameda připravuje na nová dobrodružství, ale zbytek hráčů Barliony očekává spíš klidnější herní chvíle. Vždyť na události v Temném hvozdě již padl prach, situace ohledně Altamedy se vyřešila a Geranika si své plány na zničení všehomíra chystá kdesi daleko.Na stereotypní život ale není Mahan připravený. V Barlioně přeci získal tolik úkolů, které je třeba dotáhnout: záchranu smečky Šedé smrti, jednání s piráty a především stále nedokončenou císařovu šachovnici, klíč k otevření Stvořitelovy hrobky. A možná je načase, aby si nejvyšší šaman našel učedníka… (alza.sk)

Podobné produkty ako Karmadontova šachovnice (978-80-759-4029-2) , Čtvrtstoletí republiky (978-80-259-0975-1)

Tři mušketýři (978-80-759-7242-2)

Tři mušketýři (978-80-759-7242-2)
Detail

Elektronická kniha - autor Alexandre Dumas, 696 stran Historický román z dob novověké Francie. Mladý d'Artagnan přijíždí v roce 1625 do Paříže, kde se chce stát královským mušketýrem. Poté, co se spolu s Athosem, Porthosem a Aramisem ubrání gardě kardinála Richelieua, získá přátele na celý život. Spolu s nimi se snaží rozplést intriky kardinála a milady de Winter, kteří chtějí zničit královnu Annu Rakouskou. (alza.sk)

Podobné produkty ako Tři mušketýři (978-80-759-7242-2) , Hmotný a nehmotný majetek v podnikání (978-80-759-8737-2)

Petrova zpověď (978-80-759-7143-2)

Petrova zpověď (978-80-759-7143-2)
Detail

Elektronická kniha - autor Jeroen Windmeijer, 336 stran Tajemství, které nikdy nemělo spatřit světlo světa V říjnu 1996 byla při vykopávkách v táboře Matilo u nizozemského Leidenu nalezena bronzová maska. Od samotného začátku se ale spekulovalo o tom, že jde o zástěrku mnohem většího objevu. Profesor archeologie Peter de Haan a mladá studentka historie Judith Cherevová jsou v tu chvíli jediní, kteří znají obsah starověké korespondence, která může otřást základy katolické církve. Se zpovědí svatého Petra mají ale i jiní lidé své vlastní nekalé plány. (alza.sk)

Podobné produkty ako Petrova zpověď (978-80-759-7143-2)

Půlnoční fronta (978-80-759-4074-2)

Půlnoční fronta (978-80-759-4074-2)
Detail

Elektronická kniha - ze série Temné umění, autor David Mack, 496 stran, česky 1939: Cade Martin s rodiči opouští Velkou Británii, která právě vyhlásila válku Německu, a vrací se do rodných Spojených států. Když je však jejich loď napadena nacistickými čaroději a rodiče umírají při jeho ochraně, Cadea jeho cesta za pomstou zavede až do Půlnoční fronty – přísně tajného válečného magického programu Spojenců – kde dostane nabídku stát se čarodějem. Nyní ho čeká nejistý život, kdy neví, kdo ho zabije dřív – jeho nepřátelé, jeho spojenci nebo démoni, kteří mu propůjčují svou magii. Během bojů v okupované Evropě až příliš pozdě pochopí, že ho pomsta bude stát mnohem víc než jen jeho duši… a že není nic těžšího než konat dobro, když vaše moc pochází od toho nejryzejšího zla. (alza.sk)

Podobné produkty ako Půlnoční fronta (978-80-759-4074-2)

Strážci brány (978-80-759-4061-2)

Strážci brány (978-80-759-4061-2)
Detail

Elektronická kniha - ze série Pragocalypsa, autor Jan Urban, 304 stran, česky Staří matematici a astrologové se při výpočtu konce světa dopustili osudného omylu. V Praze, kde se protínají magické siločáry, se teprve schyluje k události, před kterou média rozhodně nehodlají varovat. Avšak jistý starobylý řád, vzniklý v době Rudolfa II., čekal na tuto chvíli přes čtyři sta let. V době, kdy hrozí otevření nebezpečné trhliny mezi dimenzemi, se do Prahy stahují hordy cizáckých mágů lačných ukousnout si magické moci. Ochrání Řád a jeho řeholníci, jež lze přirovnat k české verzi X-menů, hlavní město před zhroucením a zničením? (alza.sk)

Podobné produkty ako Strážci brány (978-80-759-4061-2)

Zrazená koruna (978-80-759-7862-2)

Zrazená koruna (978-80-759-7862-2)
Detail

Elektronická kniha - autor Andrew Morton, 496 stran, česky Andrew Morton vypráví příběh bezohledného Edwarda VIII., později vévody z Windsoru, a jeho americké manželky Wallis Simpsonové. Příběh o bizarním nacistickém spiknutí, které z něj po invazi do Británie udělalo loutkového krále, a o tom, jak se Churchill, generál Eisenhower a král Jiří VI. snažili utajit vévodovy vztahy s Hitlerem. Od údajné aféry mezi Wallis a německým ministrem zahraničních věcí až po objevení přísně tajné korespondence skrývající informace o nacistickém vrchním velení a muži přezdívaném „král zrádců“ - autor přichází s vyprávěním o intrikách, zradách a podvodech okořeněných milostnými románky a všudypřítomným pocitem podezření. (alza.sk)

Podobné produkty ako Zrazená koruna (978-80-759-7862-2)

Meč králů (978-80-759-5358-2)

Meč králů (978-80-759-5358-2)
Detail

Elektronická kniha - Série Anglosaská kronika je čím dál dramatičtější a postava Uhtreda z Bebbanburgu stále zajímavější – v mnoha ohledech moderní hrdina čelí novému světu s měnícími se vládci, ale stále se drží tradičních hodnot muže, který ctí přísahu a stojí za svým slovem. - ze série Uhtred z Bebbanburgu, autor Bernard Cornwell, 344 stran, česky Uhtred z Bebbanburgu se vydává do boje, který rozhodne o osudu AnglieSérie Anglosaská kronika je čím dál dramatičtější a postava Uhtreda z Bebbanburgu stále zajímavější – v mnoha ohledech moderní hrdina čelí novému světu s měnícími se vládci, ale stále se drží tradičních hodnot muže, který ctí přísahu a stojí za svým slovem.Wessexský král Edward chřadne a s blížící se smrtí ztrácí kontrolu nad svými následníky i podporovateli. Možní dědicové jeho trůnu jsou dva a mezi nimi se schyluje k boji nejen o to, kdo se stane příštím vládcem Wessexu, ale také který z nich bude pokračovat v uskutečňování snu krále Alfreda o... (alza.sk)

Podobné produkty ako Meč králů (978-80-759-5358-2)

Já, Vincent (978-80-759-7721-2)

Já, Vincent (978-80-759-7721-2)
Detail

Elektronická kniha - Expresivní životopisný román o tvorbě i tragédii nejslavnějšího nizozemského malíře - autor Jiří Žák, 464 stran, česky Expresivní životopisný román o tvorbě i tragédii nejslavnějšího nizozemského malířeKývnu, vezmu pytel a kutnu si přehodím přes ramena. Ucítím vlhkost a plesnivinu, ale dešťové kapky mi přestanou stékat za límec košile.Halda je to nejstrašnější, co jsem v životě viděl. Připomíná mi hrb samotného ďábla. Déšť v ní vyhloubil hluboké stružky, do nichž se mi boří nohy skoro až po kolena. Slyším mlaskání černého bahna, které se mě snaží pohltit.Občas se skloním, abych někomu pomohl na nohy, anebo abych někomu ošetřil spálené ruce či obličej. Vidím zuhelnatělé tváře, rány, na nichž usychá krev, vidím prázdné oční důlky, vyhřezlé vnitřnosti a vyceněné zuby za seškvařenými rty. Vidím živé, umírající a mrtvé. Vidím, jak mezi těly tančí ta děvka smrt v bílé košili. Vidím, jak na zdi visí ohořelý krucifix. Ježíš Kristus nemá nohy, jen... (alza.sk)

Podobné produkty ako Já, Vincent (978-80-759-7721-2)

Šamanova pomsta (978-80-759-4032-2)

Šamanova pomsta (978-80-759-4032-2)
Detail

Elektronická kniha Jedenáct měsíců naplněných dobrodružstvím a bitvami. - ze série Cesta šamana, autor Vasilij Mahaněnko, 352 stran, česky Šestá kniha jedné z nejpopulárnějších LitRPG sériíBarliona. Virtuální svět narvaný k prasknutí monstry, bitvami a samozřejmě hráči. Daniel Mahan, legendární šaman barlionského herního světa, si odsloužil ve virtuální realitě svůj trest. Jedenáct měsíců naplněných dobrodružstvím a bitvami je výhodným řešením v porovnání s původními osmi lety v dole.Přesto Barliona odmítá šamana nechat tak jednoduše zmizet a stírá rozdíly mezi jeho dvěma realitami. Ukazuje se, že odejít z kapsle není tak jednoduché, jak by se mohlo na první pohled zdát. Cesta prostě musí být dokončena… (alza.sk)

Podobné produkty ako Šamanova pomsta (978-80-759-4032-2)

Tvorba rozhodování a analýza v politice (978-80-247-4179-6)

Tvorba rozhodování a analýza v politice (978-80-247-4179-6)
Detail

E-kniha - autor Vladimír Prorok, 192 stran Dvacet let, které uplynuly od pádu komunistických režimů ve východní Evropě, nevedlo k překvapení jedněch a navzdory slibům druhých ke zprůhlednění politiky ani uvnitř našeho státu, ani na poli mezinárodním. Politická rozhodování se odehrávají v řadě případů buď mimo kontrolu veřejnosti, nebo jejich výsledek neodpovídá slibům či očekáváním zúčastněných subjektů. Politické rozhodování je proto pro mnoho lidí zahaleno do hávu tajemna nezávisle na tom, zda jsou aktéry rozhodování, nebo jeho objekty. Pochopit rozhodování jiných a zajistit si, aby naše vlastní rozhodování vedlo k zamýšleným cílům nebo se k nim alespoň blížilo, je jedním z důležitých problémů politické vědy. Pohlédněte spolu s autorem na problém rozhodování prizmatem systémového přístupu a teorie chaosu. Poznejte metody politické analýzy, politický proces a faktory, jež rozhodování v politice ovlivňují. Knihu jistě ocení nejen studenti politologie,... (alza.sk)

Podobné produkty ako Tvorba rozhodování a analýza v politice (978-80-247-4179-6)

Volební právo cizinců v komunálních volbách České republiky a jeho využití (9788024623689)

Volební právo cizinců v komunálních volbách České republiky a jeho využití (9788024623689)
Detail

Elektronická kniha - autor Zuzana Machová, 154 stran, česky Publikace přináší nový pohled na problematiku volebního práva cizinců ve volbách do zastupitelstev obcí v České republice. Shrnuje výsledky výzkumu zaměřeného na participaci cizinců ve volbách do zastupitelstev obcí, postoje a zkušenosti cizinců, ale i zástupců městských úřadů a státních institucí. Hlavním cílem šetření bylo zhodnotit, jak cizinci fakticky využívají své volební právo ve volbách do zastupitelstev obcí. Nalézt odpovědi především na otázky týkající se postoje cizinců k možnosti vykonávat volební právo, jejich informovanosti o volebním právu i důvodů, které mohou cizince odradit od aktivní účasti ve volbách. Názory a postřehy cizinců jsou konfrontovány s názory starostů a pracovníků městských úřadů i příslušných státních institucí. Zvláštní pozornost je věnována i komparaci přístupu všech členských států Evropské unie k možnosti výkonu volebního práva cizinců ve volbách do zastupitelstev... (alza.sk)

Podobné produkty ako Volební právo cizinců v komunálních volbách České republiky a jeho využití (9788024623689)

Život v kleci (978-80-759-7653-6)

Život v kleci (978-80-759-7653-6)
Detail

Elektronická kniha - autor Daniel Barták, 336 stran, česky Snad žádný jiný sport u nás v poslední době nezaznamenal takový nárůst popularity jako MMA. Smíšená bojová umění se však v Česku neobjevila jako blesk z čistého nebe – mají za sebou minimálně 20 let historie. Zásadní osobností je po celou dobu Daniel Barták, velezkušený zápasník i trenér. Společně se sportovním novinářem Liborem Kalousem přicházejí s knihou, která zaujme všechny fanoušky a otevře oči případným pochybovačům. Buďte v kleci! (alza.sk)

Podobné produkty ako Život v kleci (978-80-759-7653-6)

Slunce v úplňku (978-80-759-7240-8)

Slunce v úplňku (978-80-759-7240-8)
Detail

Elektronická kniha - Román o osobnosti a osudu studenta Jana Palacha, který se stal symbolem českého odporu proti invazi vojsk Varšavské smlouvy v srpnu 1968. - autor Lenka Procházková, 288 stran Příběh Jana PalachaRomán o osobnosti a osudu studenta Jana Palacha, který se stal symbolem českého odporu proti invazi vojsk Varšavské smlouvy v srpnu 1968. Lenka Procházková se pokouší ze skromných indicií vytvořit obraz charakteru a osobnosti člověka, pro něhož invaze a pozdější reakce veřejnosti i vlády na ruskou okupaci byly podnětem k promyšlenému burcujícímu činu, který otřásl celou společností pomalu upadající do normalizačních podmínek.Napsali o knize Slunce v úplňku"O Janu Palachovi jsem četla mnoho knih. Románové zpracování mé oblíbené spisovatelky mne oslovilo asi nejvíc. Přesto - úplně se mi duši a myšlenky Jana Palacha pochopit nepodařilo."čtenářské hodnocení na databazeknih.cz"Velmi silný zážitek z knihy!"čtenářské hodnocení na databazeknih.cz (alza.sk)

Podobné produkty ako Slunce v úplňku (978-80-759-7240-8)

Císař v exilu (978-80-759-4042-1)

Císař v exilu (978-80-759-4042-1)
Detail

E-kniha - ze série Centrální impérium, autor Jan Kotouč, 384 stran, česky Cisár musí zomrieť.Daniel Hankerson nikdy netúžil stať sa cisárom. Bol spokojný ako zpravodajec, analytik a hráč pokeru. Lenže osud sa nikdy nepýta.Teraz, po najväčšie prehratej bitke v dejinách Centrálneho impéria, zostáva Daniel odrezaný na palube komunikačné lodi Hermes. Celé mesiace mohol len hovoriť k Impériu a počúvať správy o stratách. Ich budúci zastávkou je sektor Barrondo, v ktorom však môžu nájsť zrovna tak spojenca, ako nepriateľa.Nový protektorát je neprestáva prenasledovať a má vlastné plány pre ovládnutie Impéria. Podmienka pre splnenie ich cieľa je jasná: Daniel Hankerson musí zomrieť. (alza.sk)

Podobné produkty ako Císař v exilu (978-80-759-4042-1)

Já, doktor(in) (978-80-759-7635-2)

Já, doktor(in) (978-80-759-7635-2)
Detail

Elektronická kniha - autor Kateřina Karolová, 320 stran, česky Jak lékaři přicházejí o iluzeŽít v cizině znamená boj, tvrdou dřinu, samotu i odvahu. Člověk se musí vzdát spousty věcí a obětovat se pro druhé. Své o tom ví i Kateřina Karolová, vítězka ankety Žena roku 2018. Tři roky pracovala jako dětská lékařka v německé nemocnici a své zkušenosti popsala v blogu, který byl čtenáři idnes.cz zvolen v roce 2018 nejlepším Nováčkem roku. Výběr z něj najdete v této knize. (alza.sk)

Podobné produkty ako Já, doktor(in) (978-80-759-7635-2)

PS: Nesnáším tě (978-80-759-3055-2)

PS: Nesnáším tě (978-80-759-3055-2)
Detail

Elektronická kniha - Nechtěli se vázat, ale jejich dopisy svědčí o pravém opaku. Když se Isaiah, voják, který se právě chystá na novou zahraniční misi, jednoho dne ráno zastaví v kavárně na snídani, netuší, že mu servírka Maritza změní život. - autor Winter Renshawová, 272 stran Romantický příběhMilý Isaiahu, před osmi měsíci jsi byl jen voják, který měl být nasazen v boji, a já jen servírka, která ti přinesla palačinku a doufala, že si nevšimneš, jak moc jsi mě zaujal. Všiml sis. A celý následující týden jsme strávili spolu. Všechny dopisy, které jsi mi pak poslal, jsem schovávala jako poklady a zamilovala se do tebe. Jenže pak ses vrátil, a když jsme se setkali, choval ses, jako bys mě nikdy v životě neviděl. Ať máš k tomu jakýkoli důvod, doufám, že je dobrý. servírka Maritza P. S.: Nesnáším tě. A tentokrát… to myslím vážně (alza.sk)

Podobné produkty ako PS: Nesnáším tě (978-80-759-3055-2)

Abeceda rodinného práva (978-80-759-8711-2)

Abeceda rodinného práva (978-80-759-8711-2)
Detail

Elektronická kniha - autor Daniela Kovářová, 296 stran, česky Všechno začíná a končí v rodině. Z rodiny jsme vyšli, rodiny tvoříme během svého života, k rodině se vyjadřujeme jako k věci nám důvěrně známé, podobně jako ke škole nebo k fotbalu. Rodinné vztahy upravuje rodinné právo, kterému se však v žádné škole neučíme. Používáme je vůbec správně? Víme, jak funguje a jak nás i naše blízké ovlivňuje? Pomáhá nám, nebo škodí? Tato publikace se snaží nalézt na tyto otázky odpovědi. Autorka v knize shrnuje své více než desetileté přemýšlení nad rodinným právem, k němuž měla příležitost nejen jako advokátka, ale také jako prezidentka Unie rodinných advokátů nebo šéfredaktorka časopisu Rodinné listy. Čtenáři tak předkládá knihu plnou zkušeností a praktických doporučení, jejichž korunou je autorčin koncept tzv. hojivé advokacie. Každá kapitola se skládá ze tří částí: první část obsahuje obecný úvod a úvahy k tématu, druhá právní úpravu a rady, informace, doporučení... (alza.sk)

Podobné produkty ako Abeceda rodinného práva (978-80-759-8711-2)

Přežila jsem Osvětim (978-80-759-7846-2)

Přežila jsem Osvětim (978-80-759-7846-2)
Detail

Elektronická kniha - Zásadní svědectví o hrůzách koncentračních táborů vychází v novém překladu a bez původních cenzurních zásahů. - autor Krystyna Zywulska, 368 stran, česky Nové vydání slavné knihy o životě v osvětimském koncentračním táboře„Vzala mou ruku a začala vpichovat číslo 55908. Nepíchala mě vlastně do ruky, ale do srdce – tak jsem to cítila. Od té chvíle jsem přestala být člověkem.“ Polská spisovatelka Krystyna Żywulska sepsala své vzpomínky na život v Osvětimi krátce po skončení druhé světové války, a právě proto jsou plné syrových emocí a nepřikrášlených popisů. Zásadní svědectví o hrůzách koncentračních táborů vychází v novém překladu a bez původních cenzurních zásahů.Napsali o knize Přežila jsem OsvětimO Osvětimi jsem četla spoustu knih, ale tato je opravdu hodně dobrá. Je psána hned po válce a je tam hodně emocí a je taková surová. Není jako dnešní knihy o holocaustu.hodnocení na databazeknih.czPříběh, který jsem četla před mnoha lety je tak... (alza.sk)

Podobné produkty ako Přežila jsem Osvětim (978-80-759-7846-2)

Tour de Froome (978-80-759-7705-2)

Tour de Froome (978-80-759-7705-2)
Detail

Elektronická kniha - autor Chris Froome, 448 stran, česky Fascinují pohled do života Chrise Frooma, britského profesionálního silničního cyklisty, vítěze prestižních závodů Giro d’Italia, Vuelta a Espana a hlavně čtyřnásobného vítěze nejslavnějšího cyklistického závodu světa – Tour de France. Držitel olympijské bronzové medaile z časovky v Londýně se na vrchol tvrdě vypracoval, na své cestě za úspěchem musel procestovat kontinenty, překonat vážnou nemoc i se vyrovnat se smrtí své matky. (alza.sk)

Podobné produkty ako Tour de Froome (978-80-759-7705-2)

Odvaha být šťastný (978-80-759-3183-2)

Odvaha být šťastný (978-80-759-3183-2)
Detail

Elektronická kniha - autor Ičiró Kišimi, 272 stran, česky Opětovné setkání moudrého filozofa a skeptického mladíka, který se po třech letech vrátil do filozofovy pracovny, aby s ním znovu debatoval o hledání cesty vedoucí k prostému lidskému štěstí. Mladíkův život se výrazně změnil, práce učitele v něm vyvolala další otázky a zároveň i pochybnosti o praktickém využití principů Adlerovy individuální psychologie, jíž se oba muži zabývají. Nové životní zkušenosti podrobily testu především adlerovské zásady týkající se výchovy dětí a jejich uplatnění v praxi. Rozhovor se zaměřuje na mnoho témat, například na odměnu a trest, na problémové chování a na schopnost činit zásadní životní změny. Mladík je stále plný nejistoty a označuje filozofův pohled na Adlerovy ideje za naivní idealismus, ale filozof ho se stoickým klidem vede po cestě k pochopení a ukáže mu, že je třeba vzít život do vlastních rukou a nalézt odvahu být šťastný. (alza.sk)

Podobné produkty ako Odvaha být šťastný (978-80-759-3183-2)

Srovnáno se zemí (978-80-759-3138-2)

Srovnáno se zemí (978-80-759-3138-2)
Detail

Elektronická kniha - autor Stephen King, 320 stran, česky Jsou chvíle, kdy už člověk nemá co ztratitBart Dawes stojí v cestě pokroku. Prodloužení dálnice pohltí prádelnu, kde pracuje, i dům, v němž bydlel dvacet let, v němž se miloval s manželkou a hrál si se synem. Než mu však město stačí tohle všechno vzít, stanoví si jediný úkol, pomstu. A bude to msta, jakou dokáže napsat jen život – a Stephen King.Napsali o knize Srovnáno se zemí"Jednoduše podaný příběh o ztrátě zaměstnání a důsledky, které z toho vyplynou. Jen mistr KIng z toho dokáže udělat thriller, který vás vtáhne do děje a na konci příběhu si připadáte jako srovnaný se zemí. Jednoduché, přímočaré a hodně věrohodné. "hodnocení na databazeknih.cz"Královský Bachman bez nadpřirozena. Perspektiva jak vystřižená ze života, který se hroutí pod rukama. Málokdo se umí do deptané psychiky zavrtat hlouběji a vyšňořit ji příměry a hláškami líp než Kingo/Bachman. Ty vnitřní dialogy, ten halucinogenní... (alza.sk)

Podobné produkty ako Srovnáno se zemí (978-80-759-3138-2)

Opomenutí v trestním právu (978-80-759-8407-4)

Opomenutí v trestním právu (978-80-759-8407-4)
Detail

Elektronická kniha - autor Pavel Kučera, 228 stran, česky Předkládaná monografie je relativně uceleným a vzhledem k současnému stavu tuzemské trestněprávní teorie i vcelku komplexním zpracováním otázek týkajících se fenoménu opomenutí v trestním právu. V textu jsou řešeny z pohledu autora všechny významné problémy, které s trestní odpovědností za omisivní jednání souvisejí. Největší pozornost je však věnována novějšímu přístupu k trestní odpovědnosti za opomenutí a jeho východiskům, neboť to autor považuje za klíčové, nejvýznamnější téma této publikace. Dále se pak jedná se především o materii spojenou s postavením institutu opomenutí v rámci nauky trestního práva hmotného, pojem opomenutí v trestním právu a důvod a historický vývoj trestnosti opomenutí. Pojednáno je rovněž o jednotlivých typech trestných opomenutí a otázkách s tím souvisejících, a to včetně upozornění na rozdíly mezi tradičním, dvojím členěním na straně jedné a novějším, trojím... (alza.sk)

Podobné produkty ako Opomenutí v trestním právu (978-80-759-8407-4)
Role velkých senátů v rozhodování vrcholných soudů České republiky (978-80-759-8456-2), Orchideje České republiky (978-80-264-2557-1), Role lokálních projektů v české politice zaměstnanosti (978-80-210-7489-7), Zákon o Policii České republiky (č. 273/2008 Sb.) - Komentář (978-80-759-8193-6), Nejvýznamnější varhany České republiky (978-80-264-2859-6), Magická místa České republiky (978-80-736-2943-4), Zaměstnávání cizinců v České republice - 2. vydání (978-80-759-8648-1), Rozhodování o věcech veřejných (978-80-759-8829-4), Obojživelníci a plazi České republiky (978-80-247-2509-3), Putování za betlémy České republiky (978-80-247-5063-7), Energetická bezpečnost České republiky (9788024631066), V prachu cest (978-80-749-8456-3), Očkování v České republice (978-80-738-7122-2), Právní a sociální aspekty mediace v České republice (978-80-759-8719-8), Intuice a bezchybné rozhodování (978-80-247-5422-2), Dobrodružství české rodiny v Austrálii (978-80-751-2120-2), Tři muži v automobilu (978-80-759-7338-2), Volební právo cizinců v komunálních volbách České republiky a jeho využití (9788024623689), Historické vědomí obyvatel České republiky perspektivou sociologického výzkumu (9788024627250), 12 trendů v české softwarové ekonomice (978-80-210-6803-2), Unorthodox (978-80-759-7792-2), Invaze (978-80-759-5217-2), Roj (978-80-759-4016-2), Trans (978-80-759-7750-2), Hledání pravdy v civilním procesu (978-80-759-8670-2), Anatomi rozhodování (978-80-764-2548-4), Tvorba rozhodování a analýza v politice (978-80-247-4179-6), Prastaré pověsti české (978-80-870-5352-2), Čtvrtstoletí republiky (978-80-259-0975-1), Hmotný a nehmotný majetek v podnikání (978-80-759-8737-2)