Sociální práce (978-80-271-0080-4)

Produkt Sociální práce (978-80-271-0080-4) sme našli 50+x, pokiaľ to nie je to čo hľadáte, skúste frázu Sociální práce (978-80-271-0080-4) upraviť a produkt hľadať znova.

Sociální práce (978-80-271-0080-4)

Sociální práce (978-80-271-0080-4)
Detail

Elektronická kniha - autor Markéta Elichová, 264 stran Sociální práce se nezaměřuje pouze na jednotlivce, rodiny, skupiny či komunity, ale ovlivňuje kulturu jako takovou. Na druhou stranu ji lze pochopit právě jen ve vazbě na sociální a kulturní kontext, v němž vznikla. Pokud ona sama nemá o sobě jasno, jsou nasnadě otázky: Jaký dopad to může mít v kontextu kultury? Jaká je role sociálního pracovníka a sociální práce v dnešní společnosti? V odborném diskurzu i na poli české sociální práce se dnes hovoří o krizi sociální práce, nejasnosti její identity, ovlivnění jejího faktického výkonu nekvalifikovanými a nedostatečně připravenými pracovníky, ztrátě její společenské prestiže apod. Jde o důležitá a nosná témata, která je ale třeba nahlížet v širším kontextu, protože stejně jako jiné oblasti je i sociální práce v základě odrazem současné společnosti. To vše a mnohem víc zohledňuje právě tato kniha, která nejen odborníkům a studentům, ale i... (alza.sk)

Podobné produkty ako Sociální práce (978-80-271-0080-4) , Sociální práce (978-80-271-0080-4)

Sociální práce (978-80-247-3379-1)

Sociální práce (978-80-247-3379-1)
Detail

Elektronická kniha - autor Lenka Gulová, 208 stran Publikace se snaží přiblížit studentům pedagogických oborů disciplínu sociální práce, která může budoucím pedagogům odhalit mechanismy a strategie tohoto pomáhajícího oboru. Teorii sociální práce doplňuje výzkumné šetření mezi odborníky, kteří se v této oblasti dlouhodobě angažují. Čtenář má možnost nahlédnout prostřednictvím výzkumné analýzy do náročné profese, která vzhledem k současné společenské situaci zažívá velký rozmach. Pedagogičtí pracovníci se v rámci své práce setkávají se složitými sociálními situacemi žáků a právě studium témat sociální práce a spolupráce se sociálními pracovníky nabízí vhled do těchto situací a zefektivňují jejich řešení. Detaily knihy: Autor: Lenka Gulová Rok vydání: 2011 ISBN: 978-80-247-3379-1 Počet stran: 208 (alza.sk)

Podobné produkty ako Sociální práce (978-80-247-3379-1) , Sociální práce ve školství (978-80-271-3313-0)

Hrdinové kapitalistické práce (978-80-271-0714-8)

Hrdinové kapitalistické práce (978-80-271-0714-8)
Detail

Elektronická kniha - autor Saša Uhlová, 256 stran Kniha investigativní novinářky Saši Uhlové sestává v první řadě z reportáží, které napsala a postupně vydávala v rámci speciálního projektu magazínu A2larm.cz (ten na něj získal grant od Fondu na podporu nezávislé žurnalistiky). Autorka si v rámci projektu změnila jméno a upravila fyzickou podobu, přeorganizovala svůj rodinný život a věnovala půl roku života zkoumání podmínek, v nichž pracují lidé na nekvalifikovaných a nízko placených pozicích – od prádelny přes drůbežárnu, kasu v supermarketu, výrobnu žiletek až po třídírnu odpadu. Součástí knihy jsou i osobní deníky a zápisky, v nichž zachycuje pocity, vjemy a reflexe, které se do reportáží nevešly. Jednotlivé reportáže jsou proloženy texty, které mají laickému čtenáři přiblížit legislativní i organizační okolnosti zaměstnávání lidí ze sociálně slabých vrstev. Celý projekt je propojen s dokumentárním filmem Hranice... (alza.sk)

Podobné produkty ako Hrdinové kapitalistické práce (978-80-271-0714-8) , Teorie sociální práce i (978-80-271-2220-2)

Bakalářská a diplomová práce (978-80-271-0079-8)

Bakalářská a diplomová práce (978-80-271-0079-8)
Detail

Elektronická kniha - autor Jana Kapounová, Pavel Kapoun, 136 stran Usnadněte si nelehký úkol, kterým je napsání bakalářské nebo diplomové práce! Vytvořit dobrou vysokoškolskou kvalifikační práci není snadné; je třeba dodržet stanovená pravidla, kterých není málo. Kniha vás přehlednou a návodnou formou provede tímto náročným procesem. (alza.sk)

Podobné produkty ako Bakalářská a diplomová práce (978-80-271-0079-8) , Sociální práce na příkladech z praxe (978-80-271-3074-0)

Teorie sociální práce I (978-80-271-2220-2)

Teorie sociální práce I (978-80-271-2220-2)
Detail

Elektronická kniha - autor Andrej Mátel, 208 stran, česky Sociální práce patří v současnosti k progresivně se rozvíjejícím vědním disciplínám a pomáhajícím profesím. Cílem publikace je představit její základní teoretická východiska studentům sociální práce. Sociálním pracovníkům může přinést aktuální odborné diskurzy na mezinárodním poli této disciplíny, jakož i ve specifických českých a slovenských podmínkách jejího výkonu. Autorem publikace je renomovaný slovenský profesor oboru sociální práce, který publikoval více než 160 vědeckých, odborných a populárních studií. Mezi nejznámější patří Etika sociální práce (2010, 2012), Aplikovaná sociální patologie v sociální práci (2011), Etické kodexy sociální práce (2016), Teorie a metody sociální práce I, II (2015). České vydání teorie sociální práce je nejnovějším přepracováním první části uvedeného díla. Autor v ní využívá nejen bohaté teoretické znalosti, ale i praktické zkušenosti z vyučování sociální práce v... (alza.sk)

Podobné produkty ako Teorie sociální práce I (978-80-271-2220-2) , Sociální práce (978-80-247-3379-1)

Sociální práce ve školství (978-80-271-3313-0)

Sociální práce ve školství (978-80-271-3313-0)
Detail

Elektronická kniha - autor Eva Hurychová, 240 stran, česky Záměrem publikace je přiblížit sociální práci ve školách a dát ji do souvislosti s dalšími důležitými aspekty. Dotýká se témat, jako je původ humanitárních činností, křesťanský humanismus, nebo péče o duši. Zabývá se závažným fenoménem násilí a konkretizuje další příčinu domácího násilí spojenou s perzistujícími negativními rysy syndromu ADHD. Kniha uvádí složitosti různých systémů, šikanu, kyberšikanu, klady a zápory inkluze, sociální a situační kontexty, sociální a speciální pedagogiku či souvislosti s migrací. Součástí knihy je i téma naučené bezmocnosti, téma dětí se syndromem zavržení rodiče a dětí jako svědků násilí v rodině včetně následné citové deprivace. Publikace se zamýšlí, co dnes chybí jak dětem, tak dospělým. Podstatné principy mají od útlého věku vliv na výchovu, osobnostní vývoj, studijní prospěšnost a chování ve škole, sociální vazby, profesní a intimní vztahy. Pokládá si otázku,... (alza.sk)

Podobné produkty ako Sociální práce ve školství (978-80-271-3313-0) , Sociální práce v praxi (978-80-736-7818-0)

Sociální práce na příkladech z praxe (978-80-271-3074-0)

Sociální práce na příkladech z praxe (978-80-271-3074-0)
Detail

Elektronická kniha - autor Martina Černá, 136 stran, česky Publikace přináší nejen pestrou mozaiku příkladů a postřehů z každodenní praxe sociálních pracovníků a jejich kolegů, ale také náměty k zamyšlení, diskuzi a k dalšímu prohloubení znalostí i praktická doporučení. Je určena zejména sociálním a zdravotně-sociálním pracovníkům, dalším pracovníkům pomáhajících profesí a studentům sociálně zaměřených oborů. Přínosem však může být i zájemcům z řad široké veřejnosti, kterých se problematika dotýká například v roli neformálního pečovatele, pěstouna nebo asistenta pedagoga. Druhá publikace tohoto autorského tria pomáhá nahlédnout do světa lidí, z nichž někteří teprve nedávno nastoupili na své první místo sociálního pracovníka, jiní působí v praxi již několik desítek let. K jejich klientům patří ohrožené a znevýhodněné děti, dospělí, kteří se potýkají s duševním onemocněním, závislostí nebo z nejrůznějších důvodů spadli až na dno společnosti, i křehcí senioři... (alza.sk)

Podobné produkty ako Sociální práce na příkladech z praxe (978-80-271-3074-0) , Sociální práce ve zdravotnictví (978-80-247-3676-1)

Práce (978-80-275-0804-4)

Práce (978-80-275-0804-4)
Detail

Elektronická kniha - autor James Suzman, 383 stran, česky Bez práce nejsou koláče. Někdy to ale jde i bez nich. Práce určuje náš osobní čas, formuje naši identitu a točí se kolem ní organizace celé moderní společnosti. Je prostě přirozené pracovat nebo si práci hledat. Po většinu lidských dějin tomu tak ovšem nebylo a v některých kulturách i v současnosti nezastává práce takovou zásadní roli jako v západní společnosti. Lidé na Západě přitom žijí v nadbytku, v narušeném životním prostředí a také v kontextu zrychlující se automatizace čehokoli. Paradoxně se ale pracuje stále více. Antropolog James Suzman v knize Práce pátrá po zdrojích a příčinách fenoménu politické, kulturní i osobní posedlosti prací. Odhaluje kořeny současného pojetí práce v ideologických sporech devatenáctého století, ale také v tehdejším chápání... (alza.sk)

Podobné produkty ako Práce (978-80-275-0804-4) , Zákoník práce v praxi (978-80-271-2929-4)

Sociální správa (978-80-271-2195-3)

Sociální správa (978-80-271-2195-3)
Detail

Elektronická kniha - autor Kateřina Šámalová, 456 stran, česky Učebnice je dělena do dvou vzájemně provázených částí. V první části představuje čtenářům obecnou teorii sociální správy, nastiňuje genezi současných modelů řízení sociálních systémů, seznamuje s principy řízení v sociální správě a dalšími klíčovými koncepty, které je nutné znát pro porozumění souvislostem předloženým v části druhé. Ta se zabývá výkladem specifických způsobů organizace a řízení jednotlivých segmentů sociální správy, jako je sociální pojištění a podpora, zdravotní správa, správa systému sociálně-právní ochrany, podpora nezaměstnaných, ohrožených a sociálně vyloučených osob a další. Pozornost je věnována také specifikům správy nově se utvářejících systémů, jako je ochrana před diskriminací či ochrana práv cizinců. Akcentována je role sociální práce jako klíčové pomáhající profese ve fungování sociálních systémů. Publikace je zpracována jako kolektivní dílo předních... (alza.sk)

Podobné produkty ako Sociální správa (978-80-271-2195-3) , Zákoník práce 2022 - s výkladem (978-80-271-3539-4)

Slovník sociální patologie (978-80-271-0599-1)

Slovník sociální patologie (978-80-271-0599-1)
Detail

Elektronická kniha - autor Blahoslav Kraus, 120 stran Autoři z katedry sociální patologie a sociologie na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové předkládají vybrané klíčové pojmy z oboru sociální patologie. Předmětem jejich zájmu je zejména studium negativních společenských jevů, jejich etiologie, stav, způsoby řešení, ale také možnosti prevence. (alza.sk)

Podobné produkty ako Slovník sociální patologie (978-80-271-0599-1) , Sociální správa (978-80-271-2195-3)

Osobnostní a sociální rozvoj (978-80-271-0342-3)

Osobnostní a sociální rozvoj (978-80-271-0342-3)
Detail

Elektronická kniha - autor Petr Soják, 208 stran Pedagogové jako průvodci vzděláváním a výchovou toho musí hodně znát a umět, aby své znalosti a dovednosti mohli předávat dál. To je jejich posláním. Vždy je ale dobré si uvědomit, že na úplném začátku nestojí pedagog. Na počátku vždy stojí především člověk. Aby se tato jedinečná osobnost mohla zcela věnovat ostatním, musí kromě nabytých znalostí poznat především sama sebe, a to jak ve vztahu k sobě, tak k druhým a následně i k profesi. A tak se stane, že i budoucí průvodce ostatních potřebuje na cestě k sobě samému zkušeného průvodce, který ho celou osobnostně-sociální přípravou provede, pomůže mu nahlédnout sama sebe a rozvinout schopnost sebereflexe. Právě takovým průvodcem je i tato kniha. Tématem budoucího pedagoga již není pouze to, získat co nejvíce informací a zkušeností, aby co nejvíce mohl předat svým žákům, ale také naučit se pracovat sám se sebou, uplatňovat úspěšně péči o sebe a předcházet vyhoření,... (alza.sk)

Podobné produkty ako Osobnostní a sociální rozvoj (978-80-271-0342-3) , Zákoník práce v praxi - 4. vydání (978-80-271-3538-7)

Sociální dovednosti v mateřské škole (978-80-271-3361-1)

Sociální dovednosti v mateřské škole (978-80-271-3361-1)
Detail

Elektronická kniha - autor Zděňka Michalová, 152 stran, česky Publikace je ojedinělou promyšlenou metodikou s množstvím her a technik určených k rozvoji sociálních dovedností především dětí předškolního věku, popřípadě i raného školního. Cílem autorek je dětem zprostředkovat zásady prosociálního jednání a dovést je k jejich vědomému používání v kontaktu s druhými lidmi. Kniha obsahuje konkrétní techniky k seberegulaci chování. Děti pronikají do záhad společensky únosného chování prostřednictvím příběhu postav malé holčičky Ádi a mimozemšťánka Tima. Na jednotlivé příběhy navazují otázky s hledáním a objevováním odpovědí týkající se sociálních dovedností a prosociálního, kooperativního fungování ve skupině. Kniha je smysluplným pomocníkem každého rodiče, pedagoga v mateřské škole či na prvním stupni základní školy nebo poradenského pracovníka, který chce dětem systematicky zprostředkovat sociální dovednosti a přitom klást důraz na to, aby skutečně... (alza.sk)

Podobné produkty ako Sociální dovednosti v mateřské škole (978-80-271-3361-1) , Práce (978-80-275-0804-4)

Redakční práce (978-80-247-3773-7)

Redakční práce (978-80-247-3773-7)
Detail

E-kniha - autor Milan Pokorný, Dana Pokorná, 224 stran Seznamte se se základy redakčních prací: naučte se spolu s námi, jak přistupovat k cizímu, ale i vlastnímu textu a jak jej připravit k publikování. Přinášíme vám návodný popis činnosti redaktora (editora) v knižním nakladatelství i v periodickém tisku. Kniha je přehlednou učebnicí pro kurzy redakčních prací na vysokých a vyšších odborných školách, ale i příručkou pro praxi. Základy redaktorského "řemesla" ocení všichni, kdo v rámci své pracovní nebo zájmové činnosti upravují texty k vydání - ať už jde o knižní publikace, novinové nebo časopisecké příspěvky či nejrůznější PR materiály a texty publikované na internetu. (alza.sk)

Podobné produkty ako Redakční práce (978-80-247-3773-7) , Sociální práce v mezioborové perspektivě (9788024651095)

Hluboká práce (978-80-755-5008-8)

Hluboká práce (978-80-755-5008-8)
Detail

Elektronická kniha - Pravidla pro soustředěný úspěch v roztěkaném světě. Wall street journal bestseller - autor Cal Newport Pravidla pro soustředěný úspěch v roztěkaném světě. Wall street journal bestseller.V dnešní době neustálé online dostupnosti většina lidí ztratila schopnost ponořit se hluboce do práce a své dny místo toho tráví v horečné smršti emailů a sociálních sítí, aniž by si uvědomovali, že existuje lepší možnost.V knize Hluboká práce představuje Cal Newport svůj stejnojmenný koncept – schopnost soustředit se bez rozptylování na kognitivně náročné úkoly. Hluboká práce vám umožní rychle pochopit složité koncepty a vytvářet lepší výstupy v kratším čase, díky čemuž se zlepšíte v tom, co děláte, a získáte pocit skutečného naplnění z mistrně odvedené práce. Jde zkrátka o takovou superschopnost stále konkurenčnější ekonomiky 21. století.Místo tvrzení, že rozptylování je špatně, Newport oslavuje přínosy opaku. V knize rozdělené na dvě částí nejdříve... (alza.sk)

Podobné produkty ako Hluboká práce (978-80-755-5008-8) , Slovník sociální patologie (978-80-271-0599-1)

Sociální gerontologie (978-80-247-3901-4)

Sociální gerontologie (978-80-247-3901-4)
Detail

E-kniha - autor Rostislav Čevela, Zdeněk Kalvach, Libuše Čeledová, 264 stran Publikace přináší informace ze sociální gerontologie pro praktické lékaře, lékaře v dlouhodobé péči, ale i pro další zdravotnické a sociální pracovníky pracující se seniory, stejně jako pro občanskou veřejnost konfrontovanou s nároky života ve stáří. Cílem monografie je zvýšit povědomí zdravotnické veřejnosti o problematice sociální gerontologie, tedy o vztahu společnosti ke starým lidem, integraci seniorů do společnosti, zlepšování jejich statutu ve společnosti, definování jejich sociálních a zdravotních potřeb ve vztahu k prodlužování věku populace, a to v souvislostech seberealizace a participace ve stáří. (alza.sk)

Podobné produkty ako Sociální gerontologie (978-80-247-3901-4) , Hrdinové kapitalistické práce (978-80-271-0714-8)

Radosť z práce (978-80-566-1759-5)

Radosť z práce (978-80-566-1759-5)
Detail

Elektronická kniha - autor Bruce Daisley, 264 stran, slovensky Kniha prináša 30 stručných tipov kombinujúcich inšpiráciu, empiricky testované poznatky a všedné odpovede. Sú obedné prestávky pre slabochov, alebo naozaj podporujú našu produktivitu? Je pravda, že môžete zlepšiť výkon tímu obyčajným premiestnením kanvice na kávu? Prečo sú porady tak často stratou času a ako to možno napraviť? Čo sú hackerské týždne a prečo si ich ľudia osvojujú? Ak v práci hľadáte naplnenie a túžite po menej hektickom spôsobe života, Radosť z práce vám ukáže smer. (alza.sk)

Podobné produkty ako Radosť z práce (978-80-566-1759-5) , Sociální práce s lidmi s duševním onemocněním (978-80-247-2138-5)

Krabičky do práce (978-80-264-4275-2)

Krabičky do práce (978-80-264-4275-2)
Detail

Elektronická kniha - autor Kateřina Novotná, 160 stran, česky JEZTE ZDRAVĚ A VYVÁŽENĚ PO CELÝ DEN! Chcete dodržovat zdravý životní styl, ale polední meníčka jsou s ním těžko slučitelná? Nechte se vtáhnout trendem krabičkování a mějte kontrolu nad tím, co jíte. Poděkuje vám za to nejen vaše tělo, ale i peněženka. V této kuchařce naleznete přes 70 receptů na pokrmy, které si můžete lehce zabalit s sebou do krabiček. Uvaříte si jídla sladká i slaná, menší i větší – tak, abyste si na své přišli opravdu po celý den. Pro lepší přehled každý recept doplňují i hodnoty obsažených makroživin, vlákniny a energie. (alza.sk)

Podobné produkty ako Krabičky do práce (978-80-264-4275-2) , Sociální gerontologie (978-80-247-3901-4)

Sociální péče 1. díl (978-80-247-5147-4)

Sociální péče 1. díl (978-80-247-5147-4)
Detail

Elektronická kniha - autor Anna Arnoldová, 240 stran První komplexní publikace k tématu v tomto rozsahu u nás! Knihu ocení zejména všichni endoskopisté, gastroenterologové, endoskopické sestry, dále chirurgové, onkologové, radiologové i lékaři jiných odborností. Detaily knihy: Autor: Anna Arnoldová Rok vydání: 2015 ISBN: 978-80-247-5147-4 Počet stran: 240 (alza.sk)

Podobné produkty ako Sociální péče 1. díl (978-80-247-5147-4) , Osobnostní a sociální rozvoj (978-80-271-0342-3)

Štěně (978-80-271-0712-4)

Štěně (978-80-271-0712-4)
Detail

Elektronická kniha - autor Jana Rätke, 184 stran Vzdor mnoha přečteným a dobře míněným příručkám, jak vychovávat štěně, se určitě dostanete v prvních dnech a týdnech se svým malým čtyřnožcem do situací, kdy vám potečou nervy, budete věčně nevyspalí, hádat se kvůli štěněti se svým partnerem, plakat nad rozkousanými botami, potýkat se s moudrými radami všeználků z okolí, prostě to bude u vás doma vypadat zcela jinak, než jste očekávali. Přesně tímto procesem si prošly i autorky, které na stránkách své knížky vtipně popisují nejrůznější prekérní situace a mají odpovědi na spoustu otázek i na to, jak se má majitel štěněte s těmito katastrofami v běžném všedním dni vypořádat. Mají to ostatně jako psí trenérka a psycholožka i v popisu práce. Nejde tedy o klasickou příručku popisující zásady výchovy štěněte od A do Z, ale o praktického rádce, kterého byste si měli pořídit, abyste první týdny společného života se štěnětem, které provázejí překotné turbulence, přežili... (alza.sk)

Podobné produkty ako Štěně (978-80-271-0712-4) , Bakalářská a diplomová práce (978-80-271-0079-8)

Láskohledači (978-80-271-2482-4)

Láskohledači (978-80-271-2482-4)
Detail

Elektronická kniha - autor Tereza Barvíková, 208 stran, česky Má v dnešním světě pravá láska šanci na přežití? Lidé se scházejí a rozcházejí, ale kdo je svádí dohromady? Na to nalezne odpověď studentka Mariana, když se u nich v kuchyni objeví skřítek – její láskohledač! Malé modré stvoření, které tvrdí, že se jmenuje Anairam a je Marianin láskohledač. Mariana je zprvu vylekaná, ale postupně si svého nového kamaráda velmi oblíbí a chce se dozvědět o láskohledačích všechno. Jsou to totiž kouzelní tvorové z jiné dimenze, jejichž úkolem je svést spřízněné duše dohromady. Každý člověk má takového svého vlastního skřítka, ale jen málokdo ho může vidět. Co však Mariana dlouho neví, je fakt, že existují také pohlcovači - tvorové, hmota či energie, která vysává štěstí a radost, a také loví láskohledače. Doposud do světa lidí nemohli, ale nyní se všechno mění. Jediné jisté je, že zlo začíná pomalu ovládat svět. Ale co je vlastně zlé a co dobré? (alza.sk)

Podobné produkty ako Láskohledači (978-80-271-2482-4) , Zákoník práce v praxi (978-80-271-3094-8)

Bambule (978-80-271-0473-4)

Bambule (978-80-271-0473-4)
Detail

Elektronická kniha - autor Victoria Hudgins, 64 stran Roztomilou bambuli vytvoříte za chvilku a nemusíte být ani příliš zruční, stačí k tomu pouze zajímavá příze v hezkých barevných kombinacích a trochu trpělivosti, a v ruce se vám zrodí něžná kulatá ozdoba, která dokáže divy! (alza.sk)

Podobné produkty ako Bambule (978-80-271-0473-4) , Smrtící spojení (978-80-277-0080-6)

Investice (978-80-271-2101-4)

Investice (978-80-271-2101-4)
Detail

Elektronická kniha - autor Pavel Kohout, 216 stran Publikace stručně a přístupně shrnuje více než 25 let autorových zkušeností na kapitálových trzích. Srozumitelnosti pomáhá bohatá grafická příloha. Nevyžaduje žádné zvláštní znalosti matematiky, makroekonomie nebo účetnictví. Autor věnuje velkou pozornost obvyklým chybám začínajících i pokročilých investorů, rovněž i různým druhům rizik. Zabývá se ekonomickými a politickými faktory, které ovlivňují výnosnost trhů akcií a pevně úročených cenných papírů. Podstatnou část obsahu tvoří kapitoly věnované algoritmickému investování. V této části knihy je popsáno, jaké přístupy fungují, jaké nefungují a proč. Dozvíte se o limitech umělé inteligence a o výhodách disciplinovaného investičního přístupu. Část kapitoly je věnována i práci se softwarovým produktem Robot Investment Calculator. (alza.sk)

Podobné produkty ako Investice (978-80-271-2101-4) , Sociální dovednosti v mateřské škole (978-80-271-3361-1)

Načítání (978-80-271-2198-4)

Načítání (978-80-271-2198-4)
Detail

Elektronická kniha - Román na aktuální téma virtuálních životů, kyberterorismu a fake news. - autor Vadim Petrov, 296 stran Román na aktuální téma virtuálních životů, kyberterorismu a fake newsAdam je představitel internetové generace. Také je programátor, počítačový hacker a aktivista. Je přesvědčený, že dosavadní společenská pravidla musí skončit a nahradí je jiná. Internet a volný přístup všech a ke všemu k tomu dává jedinečnou příležitost. Ne všechny z jeho generace to trápí, život nabízí tolik jiných povyražení než měnit svět, ale je to jedna ze zábavných možností. Adamova přítelkyně Eva má například o životě zcela jinou představu.Daniel je čerstvý důchodce. Snaží se ještě nějak chytit. Jenže pracovní trh potřebuje mladé lidi, kteří dokážou přepínat mezi reálným a virtuálním světem automaticky, bez přemýšlení. Navíc Daniel cítí, jak mu ubývá energie. Dost sil ho stojí, aby se přicházejícímu stáří ubránil a přirozený úpadek organismu zpomalil. Jeho o dost... (alza.sk)

Podobné produkty ako Načítání (978-80-271-2198-4) , Zákoník práce 2021 - s výkladem (978-80-271-3095-5)

Bokovka (978-80-271-1687-4)

Bokovka (978-80-271-1687-4)
Detail

Elektronická kniha - autor Barbora Vajsejtlová, 264 stran, česky Nezávazný románek z večírku někdy přeroste ve vášnivý vztah. Pokud ale porušíte nepsaná pravidla, může se bokovka změnit v noční můru. Karolíně je třiatřicet. Má poněkud zvláštní vztah se svou matkou a zcela normální touhu vybudovat si rodinu s „tím pravým“. Její kolega Marek je ženatý čtyřicátník, otec dvou dcer, znuděný letitým manželstvím. Na firemním večírku spolu začnou flirtovat a skončí v posteli. Nejdřív se zdá, že oba vědí, jak se taková hra hraje. On si po letech užívá obdivu a cítí se vedle ní mladší. Ona si vychutnává zájem a vášnivou aférku. Pak se jim ale situace začne vymykat z rukou. Každému jiným způsobem. Nedorozumění se vrší a v okamžiku, kdy by Marek bokovku rád ukončil, Karolína už je pevně rozhodnutá, že bude jen její. A je hodně cílevědomá... (alza.sk)

Podobné produkty ako Bokovka (978-80-271-1687-4) , I práce může být zábava (978-80-271-3285-0)

Ájurvéda (978-80-271-2536-4)

Ájurvéda (978-80-271-2536-4)
Detail

Elektronická kniha - autor Maya Tiwari, 320 stran, česky Ájurvéda je prastaré indické učení, forma medicíny i prevence, praktikovaná v Indii přes více než pět tisíc let. Vychází z rozpoznání vhodného jídla a bylinek pro daný typ člověka a jeho momentální stav. Pomáhá udržovat, případně obnovit přirozenou rovnováhu organismu. Kromě vhodné stravy nauka obsahuje i duchovní praxe (sádhany) zaměřené na péči o domov, zahradu i komunitu. Ájurvéda věří, že pokud se nám podaří se o sebe starat vhodným způsobem, probudíme ahamkáru, vědomí toho, kým doopravdy jsme. Ájurvéda je učení, zahrnující mnoho oblastí lidského života a vedoucí k lepšímu souladu sám se sebou, dalšími lidmi i přírodou. Čtenář se seznámí se sedmi základními tělesnými typy a vhodné stravě pro každý z nich. Kniha se věnuje i osobnostní charakteristice a psychospirituálním atributům jednotlivých typů. Obsahuje tabulky s potravinami, menu vhodné pro jednotlivá roční období i doporučené denní... (alza.sk)

Podobné produkty ako Ájurvéda (978-80-271-2536-4) , Sociální péče 1. díl (978-80-247-5147-4)

Teleošetřovatelství (978-80-271-3175-4)

Teleošetřovatelství (978-80-271-3175-4)
Detail

Elektronická kniha - autor Zuzana Slezáková, 104 stran, česky Ošetřovatelství se v 21. století využívá telekomunikační a informační technologie při poskytování ošetřovatelské péče. Teleošetřovatelství rozšiřuje působnost a demarkaci poskytování ošetřovatelské péče do vzdálených a malých regionů, umožňuje poskytování ošetřovatelské péče během mimořádné pandemické situace COVID -19, řeší narůstající deficit sester a umožňuje pacientovi setrvat v jeho přirozeném domácím prostředí. V rámci teleošetřovateltví se rozšiřují profesní role sestry o novou roli – roli telesestry. V oblasti multimédií, zobrazovacích metod, telekomunikací je zaznamenáván neustálý pokrok, jsou cenově dostupnější a tím se i teleošetřovatelství stává stále více proveditelné a přístupné pro širokou populaci. Teleošetřovatelství je inovativní prvek poskytování ošetřovatelské péče na dálku a má bohatou technologickou budoucnost v péči o pacienta. Nový ošetřovatelský přístup... (alza.sk)

Podobné produkty ako Teleošetřovatelství (978-80-271-3175-4) , Kardiologie (978-80-271-1997-4)

Endometrióza (978-80-271-3050-4)

Endometrióza (978-80-271-3050-4)
Detail

Elektronická kniha - autor kolektiv a, 240 stran, česky První část knihy je věnována teoretickému úvodu, popsány jsou historické aspekty endometriózy, její etiologie a patogenetické mechanismy. Zmíněny jsou jednotlivé teorie vzniku endometriózy, zvýšená pozornost je věnována teorii kmenových buněk. Podrobněji jsou popsány jednotlivé druhy kmenových buněk v lidském endometriu, rovněž je popsána role kmenových/progenitorových buněk v procesu regenerace endometria, vývoji a progresi některých onemocnění se zaměřením na endometriózu a adenomyózu. V samostatné kapitole jsou shrnuty současné poznatky o epidemiologii a rizikových faktorech endometriózy. Dále se autoři podrobně zabývají patofyziologickými mechanismy bolestí spojených s endometriózou a imunologickými aspekty endometriózy. Další část knihy je věnována patomorfologii endometriózy. Z důvodu onkologických souvislostí je zdůrazněna problematika atypické endometriózy. Jedná se o ,,tajemnou“ podskupinu... (alza.sk)

Podobné produkty ako Endometrióza (978-80-271-3050-4) , Klíč (978-80-271-1319-4)

Sedmilhářky (978-80-271-0192-4)

Sedmilhářky (978-80-271-0192-4)
Detail

Elektronická kniha - autor Marika Šoposká, Berenika Kohoutová, 216 stran Sedmilhářky jsou dvě a mají jasná pravidla! Deník je plný (ne)skutečných zážitků o tom, jak žijí, co dělají, čím se baví dvě Sedmilhářky, které nedodržují žádná pravidla, rychlost, předpisy, předbíhají ve frontách, zvoní na cizí zvonky a zapomínají dětem vyměňovat pleny. Věříte tomu? Přečtěte si 7lhářčí deník a uvidíte, jak to s nimi prostě je. Nudit se rozhodně nebudete!Sedmilhářky jsou dvě a mají jasná pravidla! Deník je plný (ne)skutečných zážitků o tom, jak žijí, co dělají, čím se baví dvě Sedmilhářky, které nedodržují žádná pravidla, rychlost, předpisy, předbíhají ve frontách, zvoní na cizí zvonky a zapomínají dětem vyměňovat pleny. Věříte tomu? Přečtěte si 7lhářčí deník a uvidíte, jak to s nimi prostě je. Nudit se rozhodně nebudete! (alza.sk)

Podobné produkty ako Sedmilhářky (978-80-271-0192-4) , Sebeobrana (978-80-271-3443-4)

Demence (978-80-271-2479-4)

Demence (978-80-271-2479-4)
Detail

Elektronická kniha - autor Terézia Fertaľová, 128 stran, česky Počet lidí s diagnostikovanou demencí, včetně Alzheimerovy nemoci, se každý rok zvyšuje a rostou také náklady vynaložené na její léčbu. Proto se autorky zaměřily kromě prevence i na finančně méně náročnou nefarmakologickou léčbu. Vědci vždy předpokládali, že kromě farmakoterapie je užitečná aktivizace, vlídnost, úprava prostředí a další postupy, se kterými má zkušenosti zejména nelékařský ošetřující personál. Tyto postupy byly považovány dlouhou dobu za účelné a užitečné, ne však příliš podnětné. Nefarmakologických přístupů je několik. Terapeut si vybírá ze spektra možností, přičemž bere v úvahu věk pacienta, stadium onemocnění, pohlaví, proto je nezbytné zdůraznit individuální přístup. Mezi základní nefarmakologické postupy patří dietoterapie, psychoterapie, arteterapie, muzikoterapie, ergoterapie. Dokud nebude dostupný lék na odstranění příčiny onemocnění, jsme odkázáni na dosavadní léčebné... (alza.sk)

Podobné produkty ako Demence (978-80-271-2479-4) , Einstein (978-80-271-3092-4)

Drátování (978-80-271-2495-4)

Drátování (978-80-271-2495-4)
Detail

Elektronická kniha - autor Iva Prošková, 112 stran, česky Drátování je dnes oblíbené a populární řemeslo, které umožňuje rozmanité zpracování a využití drátu. Při tvorbě se používá řada technik a naše publikace přináší dvě z nich – smyčkový výplet a pletený drát. Oba způsoby práce s drátem přinášejí mnoho nových zkušeností a tvořivých zážitků. V první části se autorka věnuje smyčkovému výpletu, který vychází ze šité krajky. Postup je snadný a vhodný pro první seznámení začínajících dráteníků s materiálem. Umožňuje nespočet variant uskupení smyček a vytváření nápaditých a originálních výrobků. Druhá část pojednává o pletení drátem. Je to technika zcela nová a naprosto odlišná od ostatních. Přitom je snadná, kreativní a objevná, a jistě bude zajímavá jak pro začátečníky, tak pro pokročilé. (alza.sk)

Podobné produkty ako Drátování (978-80-271-2495-4) , Štěně (978-80-271-0712-4)

Kardiologie (978-80-271-1997-4)

Kardiologie (978-80-271-1997-4)
Detail

Elektronická kniha - autor Miloš Táborský, 1120 stran, česky Kniha Kardiologie, sestávající z deseti svazků ve dvou boxech, je výjimečným dílem. Je určena pro kardiology, internisty a další související obory, užitečná je i pro studenty medicíny. Ve druhém boxu jsou zařazeny svazky VI–X s následujícími tématy: chlopenní vady, kardiomyopatie, preventivní kardiologie, plicní kardiovaskulární onemocnění a kardiovaskulární onemocnění v definovaných populacích. V kapitolách, které popisují dynamické jevy, najde čtenář odkazy (QR kódy nebo prokliky) na videa, což přispívá k lepšímu pochopení odborné problematiky. (alza.sk)

Podobné produkty ako Kardiologie (978-80-271-1997-4)

Klíč (978-80-271-1319-4)

Klíč (978-80-271-1319-4)
Detail

Elektronická kniha - Při obhlídce opuštěné nemocnice pro duševně choré objeví Sarah kufr pacientky, která zde pobývala před padesáti lety. Jeho obsah jí pomůže rozmotat příběh o velké tragédii a lásce a napravit dávnou křivdu. - autor Kathryn Hughesová, 344 stran, česky Minulost jedné ženy skrývá klíč k budoucnosti druhé.Román od autorky bestselleru DopisZdravotní sestra Ellen Crosbyová nastoupí do nemocnice pro duševně choré. Přestože netuší, co ji zde čeká, je plná energie a naděje, že bude pomáhat potřebným. Když pozná mladou ženu, kterou do ústavu přivezl její otec, netuší, že již brzy ji čeká rozhodnutí, které jim navždy změní život.Sarah je zvláštně přitahována opuštěnou nemocnicí pro psychicky nemocné. Při jedné obhlídce objeví kufr pacientky, která zde pobývala před padesáti lety. Šokující obsah kufru, kterého se půl století nikdo ani nedotkl, jí pomůže rozmotat zapomenutý příběh o velké tragédii a ztracené lásce a dá jí příležitost napravit dávnou... (alza.sk)

Podobné produkty ako Klíč (978-80-271-1319-4)

Sebeobrana (978-80-271-3443-4)

Sebeobrana (978-80-271-3443-4)
Detail

Elektronická kniha - autor Martin J. Dougherty, 320 stran, česky Kniha Sebeobrana – Extrémní boj beze zbraně podle speciálních jednotek SAS vás naučí obrovské množství technik boje zblízka a provede vás vším, co potřebujete znát, abyste při takovém boji dokázali agresora porazit. Kniha obsahuje přes 150 ilustrací a popisuje, jak se vypořádat s jedním i několika protivníky a s útočníky ozbrojenými tupými, bodnými, sečnými i střelnými zbraněmi. Obsahuje tipy pro úhyby, kopy, údery, chvaty, škrcení, vychýlení a strhy. Jednotlivé kapitoly knihy se zabývají obrannými technikami, bojem s neozbrojeným i ozbrojeným protivníkem, bojem proti střelným zbraním nebo přesile, odvedením pozornosti útočníka a fyzickou přípravou. (alza.sk)

Podobné produkty ako Sebeobrana (978-80-271-3443-4)

Einstein (978-80-271-3092-4)

Einstein (978-80-271-3092-4)
Detail

Elektronická kniha - autor Jordi Bayarri, 48 stran, česky Neklidná inteligence Alberta Einsteina ho přivedla k přemýšlení o nejzásadnějších tématech, které vesmír nabízí, jako jsou světlo, čas, hmotnost, energie a další. Komix sleduje Einsteinovu cestu z jeho domovské země Německa ke studiu ve Švýcarsku až do doby jeho pobytu a proslavení se ve Spojených státech. Soubor komixově zpracovaných biografií zaměřující se na známá jména ve světě vědy (Luis Pasteur, Isaac Newton, Marie Curie, Albert Einstein) líčí určitou etapu života každé osobnosti i s podrobnostmi o jejích vědeckých objevech a životní práci. Autor předkládá nejen základní informace každé z postav, ale dotkne se také konceptů jejího výzkumu, jako je např. teorie relativity či objev záření. Tyto jednoduché formy seznámení se slavnými osobnostmi vědy mohou děti dovést k dalšímu zájmu o vědce i vědu. (alza.sk)

Podobné produkty ako Einstein (978-80-271-3092-4)

Personální činnosti a metody personální práce (978-80-247-2497-3)

Personální činnosti a metody personální práce (978-80-247-2497-3)
Detail

E-kniha - autor Renata Kocianová, 224 stran Kniha postihuje ve stručnosti vývoj personální práce, podmínky personálního řízení, personální strategii a politiku a vliv organizační kultury a organizačního klimatu na identifikaci pracovníků s organizací a prací. Pozornost je zaměřena na motivaci a stimulaci pracovníků, osobnost člověka ve vztahu k práci, teorie pracovní motivace a problematiku pracovní spokojenosti. Jádrem publikace jsou dílčí personální činnosti a jejich metody: analýza pracovních míst, kompetence pracovníků, personální plánování, přijímání a uvolnňování pracovníků, řízení pracovního výkonu, hodnocení a odměňování pracovníků, jejich vzdělávání a osobní rozvoj, řízení kariéry, pracovní podmínky, péče o pracovníky, kolektivní vyjednávání, personální poradenství. Zvláštní pozornost je věnována rozhovorům v personální práci. Publikace je určena všem, kdo se zabývají řízením a rozvojem lidí v organizaci, zejména studentům andragogiky a personálního... (alza.sk)

Podobné produkty ako Personální činnosti a metody personální práce (978-80-247-2497-3)

Život na 4 kolech (978-80-271-3258-4)

Život na 4 kolech (978-80-271-3258-4)
Detail

Elektronická kniha Roman, Káťa a Keisy. Dobrodruzi, kteří neváhali a rozhodli se vyměnit své životní jistoty za život na 4 kolech. Ze staré dodávky si postavili za necelý měsíc plnohodnotný dům, do kterého se natrvalo nastěhovali a vyrazili poznávat svět. První část jejich cesty vedla do Skandinávie, a následně procestovali mnoho evropských zemí. V současné době míří i za hranice starého kontinentu. Téměř každý den spali na jiném místě a na cestách zažívali nespočet zážitků, které sdílejí se svými fanoušky na jejich populárním YouTube kanále Roman & Káťa. Kniha vás postupně provede jejich příběhem od úplného začátku. A dozvíte se, jestli se dá takový život žít dlouhodobě. Začtěte se do jejich příběhu a posuďte sami – možná vás bude jejich příběh inspirovat. (alza.sk)

Podobné produkty ako Život na 4 kolech (978-80-271-3258-4)

Probiotická smoothies (978-80-271-0626-4)

Probiotická smoothies (978-80-271-0626-4)
Detail

Elektronická kniha - autor Eliq Maranik, 160 stran Zdravé zažívání je klíčem k našemu celkovému zdraví. Objevte pestrobarevné, všestranně prospěšné lahůdky, na něž se vám budou sbíhat sliny – budete se divit, jak jste bez nich mohli žít! Krémové pochoutky s voňavými názvy jako „borůvkový ráj“, „severský milostný příběh“ nebo „broskvový sen s malinami“ nejsou jen neskutečně dobré, jsou také blahodárné pro naše zažívání. Královna smoothies Eliq Maranik to dobře zná z vlastní zkušenosti – od mládí měla potíže se žaludkem, kterých se zbavila díky přírodním probiotikům. Proto sestavila knihu receptů na nápoje, jako je kefír nebo kombucha, na vynikající domácí jogurt a na to, jak je zkombinovat s ovocem a zeleninou do lahodných smoothies. Knihy švédské autorky, fotografky a výtvarnice Eliq Maranik vyšly v bezmála dvaceti jazycích a prodávají se v šedesáti zemích po celém světě. Do půvabných... (alza.sk)

Podobné produkty ako Probiotická smoothies (978-80-271-0626-4)

Hrozba radikalizace (978-80-271-2031-4)

Hrozba radikalizace (978-80-271-2031-4)
Detail

Elektronická kniha - autor Barbora Vegrichtová, 208 stran, česky Publikace se věnuje aktuálním otázkám radikalizace, extremismu a terorismu, které jsou prioritou vnitřní bezpečnosti většiny států světa, protože bezprostředně ohrožují obyvatelstvo i základní pilíře demokratické společnosti. Přibližuje čtenářům nové jevy a trendy, ale také příčiny rostoucího násilí, které akutně ohrožuje země Evropské unie a nejzákladnější lidské právo, tedy právo na život. Hrozba radikalizace souvisí se všemi formami terorismu, ať jde o terorismus politický, náboženský, separatistický, environmentální nebo nacionalistický, a je spojena s dalšími sociálně patologickými jevy, předsudky a násilnými incidenty. Tento dynamický proces v současnosti představuje jednu z nejvýznamnějších bezpečnostních výzev. Kniha se zabývá následujícími závažnými problémy: • Současná podoba globálního terorismu, jeho dopady na společnost, profily aktérů terorismu. • Militantní... (alza.sk)

Podobné produkty ako Hrozba radikalizace (978-80-271-2031-4)

Věrný čtenář (978-80-271-2578-4)

Věrný čtenář (978-80-271-2578-4)
Detail

Elektronická kniha - Mrazivé Helsinky ochromí rituální vraždy inspirované úspěšnými thrillery. Strhující thriller od bestsellerového autora, která se prodává ve 35 zemích světa! - autor Max Seeck, 392 stran, česky Mrazivé Helsinky ochromí rituální vraždy inspirované úspěšnými thrilleryŽena slavného spisovatele Rogera Koponena je zavražděna v jejich luxusním domě na břehu zamrzlého zálivu. Na sobě má slavnostní šaty a ve tváři hrůzostrašný škleb.Případu se ujímá mladá inspektorka Jessica Niemi. Brutálních vražd postupně přibývá a záhy je jasné, že je na stopě sériového vraha. Nejedná se přitom o nahodilé vraždy, záhadný pachatel se vždy inspiruje hrůznými činy popsanými v Koponenových thrillerech.Je šílený, nebo jde o něco osobního? Podaří se Jessice zastavit vraha, který zná každičký detail knih dokonce lépe než sám autor? (alza.sk)

Podobné produkty ako Věrný čtenář (978-80-271-2578-4)

Fenomén Bauhaus (978-80-271-2226-4)

Fenomén Bauhaus (978-80-271-2226-4)
Detail

Elektronická kniha - autor Miroslav Zelinský, 192 stran, česky Tři renomovaní čeští autoři se v knize, jejímž prvotním impulzem bylo sté výročí založení Bauhausu, vypořádávají s fenoménem této německé moderní umělecké a průmyslové školy každý po svém a z různých perspektiv. Populárnější formou se snaží přiblížit veřejnosti, studentům a pedagogům její příběh, a to nejen prostřednictvím hlavních protagonistů Bauhausu, ale také skrze prostředí české meziválečné avantgardy, která s touto školou udržovala intenzivní kontakt. Přijměte pozvání k poutavému čtení doprovázenému nejen dobovými obrazovými materiály, fotografiemi a reprodukcemi, ale také ilustracemi od architekta Davida Vávry a komiksem, mapujícím události kolem Bauhausu. (alza.sk)

Podobné produkty ako Fenomén Bauhaus (978-80-271-2226-4)

Zabila jsem (978-80-271-0655-4)

Zabila jsem (978-80-271-0655-4)
Detail

Elektronická kniha - Strhující detektivní příběh s hlavní postavou jezuitského kněze, odehrávající se v době volby nového primátora. Rozkryje novinář korupční prostředí před veřejností? - autor Petr Zavadil, 368 stran Rozkryje novinář korupční prostředí před veřejností a podaří se otci Ignácovi rozluštit složitý případ politického zločinu? K otci Ignácovi přichází mladá žena, která mu sdělí, že právě zabila člověka. Ve zmatku prchá z kostela a zanechává tam obálku s důležitými dokumenty, které jsou klíčovými pro další vývoj celého případu. Jedná se o materiály jejího manžela - investigativního novináře, který odhalil propojení současného politika s velkou a mocnou stavební společností. Osoby, jichž se kauza týká, se nebojí ani únosu dítěte a vydírání. Provázanost politických struktur, reklamních a marketingových agentur a médií se rozkrývá v napínavě a zasvěceně napsaném detektivním příběhu. Strhující detektivní příběh s hlavní... (alza.sk)

Podobné produkty ako Zabila jsem (978-80-271-0655-4)

Nezákonné války (978-80-271-0499-4)

Nezákonné války (978-80-271-0499-4)
Detail

Elektronická kniha - autor Daniele Ganser, 368 stran Daniele Ganser se specializuje na dějiny po roce 1945 a mezinárodní politiku a je jedním z nejvýznamnějších společenských kritiků a analytiků v Evropě. V centru jeho zájmu je otázka míru, geostrategie, vedení skrytých válek, boj o surovinové zdroje a hospodářská politika. Je zakladatelem a ředitelem Swiss Institute for Peace and Energy Research (SIPER) v Basileji. Svými publikacemi a vystupováním v médiích burcuje pozornost široké veřejnosti, aby se více zamýšlela nad stavem světa a nenechala se ovlivňovat zkreslenými zprávami mainstreamových médií. Ve své nejnovější publikaci se zaměřuje na aktivity NATO, které jsou zcela v rozporu s původním zaměřením Charty OSN z roku 1945, podle níž válku smí vést pouze země, která je napadena, a válka proti nějakému státu smí být vedena pouze s mandátem OSN. Již přes 70 let jsou vedeny války, které tento mandát vůbec nemají, jsou tedy nezákonné, jsou zločinem proti... (alza.sk)

Podobné produkty ako Nezákonné války (978-80-271-0499-4)

Hravá zvířátka (978-80-271-0530-4)

Hravá zvířátka (978-80-271-0530-4)
Detail

Elektronická kniha - autor Zuzana Pospíšilová, 72 stran Čtěte, hrajte si a připravte své dítě na první třídu! Jakou barvu mají kuřátka? Jak se říká mláděti kravičky? Kolik tlapek má pejsek? Které zvíře má hřívu? Kdo je větší – slon, nebo opice? Veselé ilustrované básničky, veršované příběhy a hravé úkoly jsou určené předškolním dětem. Se zvířátky z lesa, louky, ze dvorku i ze zoo si procvičí všechny dovednosti potřebné pro bezproblémový vstup do školy. (alza.sk)

Podobné produkty ako Hravá zvířátka (978-80-271-0530-4)

Francois Mitterrand (978-80-271-0163-4)

Francois Mitterrand (978-80-271-0163-4)
Detail

Elektronická kniha - autor Milan Syruček, 456 stran Rok 2016 je rokem Françoise Mitterranda: uplývá v něm sto let od jeho narození a dvacet let od jeho smrti. Mezi těmito daty je téměř osmdesát let jeho života. Jaký byl? Milan Syruček zasazuje osud Françoise Mitterranda na pozadí dějin Francie 20. století a odhaluje dosud málo známá fakta jak o prezidentovi, tak o zemi, jíž vládl. Detaily knihy: Autor: Milan Syruček Rok vydání: 2016 ISBN: 978-80-271-0163-4 Počet stran: 456 (alza.sk)

Podobné produkty ako Francois Mitterrand (978-80-271-0163-4)

Didaktika dospělých (978-80-271-0051-4)

Didaktika dospělých (978-80-271-0051-4)
Detail

Elektronická kniha - autor Lucie Zormanová, 224 stran Představujeme vám didaktiku dospělých jako vědeckou disciplínu zabývající se obecně vyučovacím procesem ve vzdělávání dospělých. Kniha seznamuje se specifiky didaktiky dospělých, vzdělávání dospělých a s jejich aplikacemi v praxi. Publikaci ocení jak studenti andragogiky, tak lektoři a andragogové. (alza.sk)

Podobné produkty ako Didaktika dospělých (978-80-271-0051-4)

Moderní lektor (978-80-271-0093-4)

Moderní lektor (978-80-271-0093-4)
Detail

Elektronická kniha - autor Tomáš Langer, 224 stran Atraktivní a čtivý průvodce zahrnuje celý komplex základů lektorské činnosti. Výklad je doplněn řadou tipů, obrázků a úkolů. Díky přehledné struktuře a navigačním ikonám se budete v textu skvěle orientovat. Zájemce o certifikaci připraví na zkoušky z profesní kvalifikace Lektor dalšího vzdělávání. (alza.sk)

Podobné produkty ako Moderní lektor (978-80-271-0093-4)

Ukradené dívky (978-80-271-0176-4)

Ukradené dívky (978-80-271-0176-4)
Detail

Elektronická kniha - autor Wolfgang Bauer, 176 stran, česky Boko Haram a teror v srdci AfrikyV dubnu 2014 zaútočila teroristická skupina Boko Haram na vesnici Chibok v severovýchodní Nigerii a unesla 276 dívek z místní internátní školy. Zpráva o tomto činu se rychle roznesla po celém světě. Pod hastagem "Bring Back Our Girls" vyjádřili podporu i známé osobnosti jako Michelle Obamová nebo nositelka Nobelovy ceny za mír Malála Júsufzajová.Dívky z Chiboku však nejsou jediným případem. V současné době jsou tisíce žen v rukou islamistů. Wolfgang Bauer, přední německý reportér píšící pro Die Zeit, se do Nigérie vypravil v červenci 2015. Mluvil s dívkami, kterým se ze zajetí Boko Haram podařilo uniknout. O jejich únosu, o krutých zkušenostech ze zajetí, ale také o lepší budoucnosti.Kniha přináší příběhy unesených žen a podrobný popis fungování teroristické organizace Boko Haram. Popisuje historické a politické pozadí teroru a poukazuje na to, jak... (alza.sk)

Podobné produkty ako Ukradené dívky (978-80-271-0176-4)

DPH 2017 (978-80-271-0428-4)

DPH 2017 (978-80-271-0428-4)
Detail

Elektronická kniha - autor Svatopluk Galočík, 424 stran V aktualizovaném vydání této časem a praxí prověřené publikace naleznete výklad všech paragrafů zákona o DPH se zvýrazněním všech novel, včetně té poslední od 1. 7. 2017. Publikace využijete vy všichni, kteří se v praxi setkáváte s DPH. (alza.sk)

Podobné produkty ako DPH 2017 (978-80-271-0428-4)

Normálně jiní (978-80-271-0783-4)

Normálně jiní (978-80-271-0783-4)
Detail

Elektronická kniha - Pokud ti nezlomí srdce, není to láska… ?Pro fanoušky románů Hvězdy nám nepřály a Než jsem tě poznala. f- autor Tammy Robinson, 336 stran Pokud ti nezlomí srdce, není to láska… ?Pro fanoušky románů Hvězdy nám nepřály a Než jsem tě poznalaŽádná rodina není ideální. Každá má svoje problémy. Devatenáctiletá Maddy dělí svůj život mezi práci ve fotolabu a péči o svou mladší autistickou sestru B, která vyžaduje celodenní péči. Stará se o ni společně s matkou a je smířená s tím, že už to tak bude napořád. Nemá čas na kamarády, na kluky, na věci, co ostatní v jejím věku běžně dělají. To poslední, na co myslí, je láska. Jenže jí to nevadí. Rodina je přece nejdůležitější... S tím by ovšem nesouhlasil devatenáctiletý Albert. Jediné, o čem sní, je odjet z domu, od otce, který ho nikdy nepochválí. Albert je podle něj jen břídil a flákač, který nikdy nic nedokáže. Pryč od bratra, který si libuje v urážkách všeho a všech.Jednoho dne se Maddy a Albert... (alza.sk)

Podobné produkty ako Normálně jiní (978-80-271-0783-4)

Pražské vinice (978-80-271-0796-4)

Pražské vinice (978-80-271-0796-4)
Detail

Elektronická kniha - autor Radana Vítková, 200 stran Praha je krásná, stověžatá, kulturní… Ale také úrodná. A požitkářská. Byla taková v minulosti, tedy v těch šťastnějších časech, a je i dnes. Svědčí o tom i obnovené pražské vinice. Jejich vína, rok od roku kvalitnější, si lidé zvykli chutnat přímo na místě, kde vznikají. Na osluněných svazích vinohradů, s nádhernými výhledy na metropoli, opředená příběhy vinařů, vinic i ročníků. Projděte se společně s autorkou po Svatováclavské vinici a vinicích Pražského hradu. Ochutnejte víno na Vyšehradě v zahradě kapituly sv. Petra a Pavla i od Starého purkrabství. Vrch Petřín vás přivítá ve vinohradu Strahovského kláštera a na vinici Svatojánské. A můžete navštívit i dejvickou vinici Baba pod záhadnou zříceninou. (alza.sk)

Podobné produkty ako Pražské vinice (978-80-271-0796-4)
Sociální práce (978-80-271-0080-4), Sociální práce ve školství (978-80-271-3313-0), Teorie sociální práce I (978-80-271-2220-2), Sociální práce na příkladech z praxe (978-80-271-3074-0), Sociální práce (978-80-247-3379-1), Sociální práce v praxi (978-80-736-7818-0), Sociální práce ve zdravotnictví (978-80-247-3676-1), Zákoník práce v praxi (978-80-271-2929-4), Zákoník práce 2022 - s výkladem (978-80-271-3539-4), Sociální správa (978-80-271-2195-3), Zákoník práce v praxi - 4. vydání (978-80-271-3538-7), Práce (978-80-275-0804-4), Sociální práce v mezioborové perspektivě (9788024651095), Slovník sociální patologie (978-80-271-0599-1), Hrdinové kapitalistické práce (978-80-271-0714-8), Sociální práce s lidmi s duševním onemocněním (978-80-247-2138-5), Sociální gerontologie (978-80-247-3901-4), Osobnostní a sociální rozvoj (978-80-271-0342-3), Bakalářská a diplomová práce (978-80-271-0079-8), Zákoník práce v praxi (978-80-271-3094-8), Smrtící spojení (978-80-277-0080-6), Sociální dovednosti v mateřské škole (978-80-271-3361-1), Zákoník práce 2021 - s výkladem (978-80-271-3095-5), I práce může být zábava (978-80-271-3285-0), Sociální péče 1. díl (978-80-247-5147-4), Kardiologie (978-80-271-1997-4), Klíč (978-80-271-1319-4), Sebeobrana (978-80-271-3443-4), Einstein (978-80-271-3092-4), Štěně (978-80-271-0712-4)