Standardizovana terminologie pro osetrovatelskou diagnozu

Standardizovaná terminologie pro ošetřovatelskou diagnózu

Standardizovaná terminologie pro ošetřovatelskou diagnózu

Publikace slouží k lepší orientaci v problematice ošetřovatelské diagnostiky a analyzuje prioritu současného ošetřovatelství - efektivní diagnostický proces a jednotnou terminologii. Terminologický systém NANDA-I se široce etabloval i u nás. Odborníci na ošetřovatelství zaznamenávají kritickou reflexi vztahující se k terminologické odlišnosti i k významné nejednoznačnosti diagnóz a jejich komponentů. Zahraniční zkušenosti a výsledky výzkumů upozorňují na problémy spojené s vývojem diagnostických pojmů. Tento proces je u nás zatím v začátcích. (pantarhei.sk)

Standardizovaná terminologie pro ošetřovatelskou diagnózu (978-80-247…

Standardizovaná terminologie pro ošetřovatelskou diagnózu (978-80-247-5304-1)

Elektronická kniha - autor Gabriela Vörösová, Andrea Solgajová, Alexandra Archalousová, 144 stran Publikace slouží k lepší orientaci v problematice ošetřovatelské diagnostiky a analyzuje prioritu současného ošetřovatelství - efektivní diagnostický proces a jednotnou terminologii. (alza.sk)

Anglická terminologie pro učitele

Anglická terminologie pro učitele

Publikace, která na trhu dosud chyběla, se věnuje odbornému a profesnímu anglickému jazyku pro pedagogy. Autorky představují odbornou terminologii v následujících oblastech: • vybraná témata pedagogiky • problematika vzdělávání žáků se speciálními potřebami • profesní rozvoj pedagogů Kniha je určena široké pedagogické veřejnosti – studentům středoškolských a vysokoškolských pedagogických oborů, praktikujícím pedagogům v primárním a sekundárním stupni vzdělávání, pedagogickým pracovníkům, kteří působí v dalších vzdělávacích kontextech, a akademikům věnujícím se vedle výzkumu i pedagogické praxi napříč obory na vyšších odborných a vysokých školách. (pantarhei.sk)

Anglická terminologie pro učitele (978-80-271-2470-1)

Anglická terminologie pro učitele (978-80-271-2470-1)

Elektronická kniha - autor Dita Trčková, 224 stran, česky Publikace, která na trhu dosud chyběla, se věnuje odbornému a profesnímu anglickému jazyku pro pedagogy. Autorky představují odbornou terminologii v následujících oblastech:• vybraná témata pedagogiky• problematika vzdělávání žáků se speciálními potřebami• profesní rozvoj pedagogů Kniha je určena široké pedagogické veřejnosti – studentům středoškolských a vysokoškolských pedagogických oborů, praktikujícím pedagogům v primárním a sekundárním stupni vzdělávání, pedagogickým pracovníkům, kteří působí v dalších vzdělávacích kontextech, a akademikům věnujícím se vedle výzkumu i pedagogické praxi napříč obory na vyšších odborných a vysokých školách. (alza.sk)

Základy praktické terminologie pro sestry (978-80-247-3697-6)

Základy praktické terminologie pro sestry (978-80-247-3697-6)

E-kniha - autor Lubomír Vondráček, Vlasta Wirthová, Jindra Pavlicová, 136 stran Jednotná terminologie je základním předpokladem komunikace a bezproblémového kontaktu všech pracovníků poskytujících péči. Terminologická příručka pro výuku a praxi přináší sjednocení hlavních pojmů používaných v péči o nemocného v šíři, kterou sestry v praxi ocení. Neméně důležitý je také způsob záznamů do ošetřovatelské dokumentace a využití odborné terminologie při edukaci pacienta a jeho doprovodu. (alza.sk)

Slovník speciálněpedagogické terminologie

Slovník speciálněpedagogické terminologie

Hledáte strukturovaný, systematicky a přehledně uspořádaný zdroj informací speciálněpedagogického zaměření? Pak je tato publikace určena právě vám – nejen studentům pedagogických a speciálněpedagogických oborů na středních i vysokých školách, ale také dalším zainteresovaným odborníkům: zdravotníkům, sociálním pracovníkům, pedagogům integrovaných žáků, odborníkům v pedagogicko-psychologických poradnách a speciálněpedagogických centrech – zkrátka všem, kdo se zabývají osobami se specifickými potřebami. Více než 1000 hesel obsažených v této publikaci odráží soudobý stav speciální pedagogiky a poskytne vám terminologické minimum z tohoto oboru. Naleznete zde odborně definované a současně srozumitelně vysvětlené klíčové speciálněpedagogické pojmy a jejich anglické ekvivalenty. Díky členění na… (pantarhei.sk)

Základy lékařské terminologie

Základy lékařské terminologie

Publikace k výuce oborové terminologie pro posluchače bakalářských studijních programů určených k přípravě všeobecných sester a dalších nelékařských zdravotnických pracovníků (např. biomedicínský technik, optik, zdravotní laborant, fyzioterapeut, zdravotnický záchranář). S ohledem na zaměření a odbornou profilaci studia jsou zvoleny obsah a rovněž struktura publikace tak, aby cíleně reflektovaly specifické požadavky jednotlivých oborů, a to zejména z hlediska výběru slovní zásoby. (pantarhei.sk)

Velký výkladový slovník soudnělékařské terminologie

Velký výkladový slovník soudnělékařské terminologie

Výkladový slovník soudního lékařství je určen všem, kteří se pohybují v oblasti lékařských forenzních věd. Více než 3 200 hesel využijí nejen lékaři, kteří se ve své praxi setkávají s násilnou trestnou činností (soudní lékaři, chirurgové, traumatologové, ortopedi, psychiatři), ale i další odborníci: z lékařských a přírodních věd především toxikologové a genetici, z právních věd policisté, soudci, státní zástupci i obhájci a z technických věd zejména balistici a znalci z oboru silniční dopravy. Slovník přináší všem zájemcům orientaci v terminologii lékařských forenzních věd se zárukou odbornosti, přesnosti a srozumitelnosti svých výkladů. Na sestavení slovníku se podíleli přední čeští a slovenští odborníci z daných oborů. Jednotlivá hesla doplňují odkazy na korespondující odborné pojmy v… (pantarhei.sk)

Slovník speciálněpedagogické terminologie (978-80-247-5264-8)

Slovník speciálněpedagogické terminologie (978-80-247-5264-8)

Elektronická kniha - autor kolektiv a, 328 stran Více než tisícovka hesel slovníku zachycuje soudobý stav speciální pedagogiky a seznámí vás s nejdůležitějšími pojmy oboru. Najdete zde odborně definované, ale zároveň srozumitelně vysvětlené klíčové termíny a jejich anglické ekvivalenty. Detaily knihy: Autor: kolektiv a Rok vydání: 2016 ISBN: 978-80-247-5264-8 Počet stran: 328 (alza.sk)

Medicínsko-právní terminologie (978-80-247-3151-3)

Medicínsko-právní terminologie (978-80-247-3151-3)

E-kniha - autor Jan Vondráček, Vladimíra Dvořáková, Lubomír Vondráček, 104 stran Zcela ojedinělá publikace známého autora je určena lékařům i právníkům, kteří se stále častěji potkávají a společně řeší problematické medicínsko-právní situace. Kniha jim pomůže vzájemně lépe komunikovat a vyhnout se nedorozuměním způsobeným odlišnostmi oborů a jejich základní terminologie, formuluje srozumitelně a jednoduše základní pojmy obou oborů, se kterými se mohou při své činnosti nejčastěji setkat a které patří k všeobecnému vzdělání všech absolventů obou vysokých škol. (alza.sk)

Výkladový slovník epidemiologické terminologie (80-247-1068-4)

Výkladový slovník epidemiologické terminologie (80-247-1068-4)

Elektronická kniha - autor Jan Šejda, Zdeněk Šmerhovský, Dana Göpfertová, 120 stran Publikace definuje a vysvětluje formou hesel pojmy užívané při studiu výskytu, distribuce a příčin hromadně se vyskytujících nemocí a poruch zdraví. Hlavním cílem publikace je snaha o sjednocení epidemiologické terminologie, vedoucí k užívání standardních a srovnatelných termínů ve vědecké i rutinní práci, a tím i k lepšímu vzájemnému porozumění - jak v oborech epidemiologie a veřejného zdravotnictví, tak i mezi ostatními lékařskými disciplinami. Práce zahrnuje hesla obecné epidemiologie se zaměřením na epidemiologii infekčních nemocí, epidemiologickou metodologii, nejčastější termíny zdravotnické statistiky užívané epidemiology, ale též na vybrané pojmy z příbuzných lékařských oborů, jakými jsou infekční… (alza.sk)

Velký výkladový slovník soudnělékařské terminologie (978-80-247-1979…

Velký výkladový slovník soudnělékařské terminologie (978-80-247-1979-5)

Elektronická kniha - autor Miroslav Hirt, 168 stran, česky Výkladový slovník soudního lékařství je určen všem, kteří se pohybují v oblasti lékařských forenzních věd. Více než 3 200 hesel využijí nejen lékaři, kteří se ve své praxi setkávají s násilnou trestnou činností (soudní lékaři, chirurgové, traumatologové, ortopedi, psychiatři), ale i další odborníci: z lékařských a přírodních věd především toxikologové a genetici, z právních věd policisté, soudci, státní zástupci i obhájci a z technických věd zejména balistici a znalci z oboru silniční dopravy. Slovník přináší všem zájemcům orientaci v terminologii lékařských forenzních věd se zárukou odbornosti, přesnosti a srozumitelnosti svých výkladů. Na sestavení slovníku se podíleli přední čeští a slovenští odborníci z daných oborů.… (alza.sk)

Ošetřovatelské diagnózy

Ošetřovatelské diagnózy

V České republice vyšel první oficiální překlad této publikace (Herdman et al., 2009) až v roce 2010. Kniha je potřebnou pomůckou pro studenty oboru ošetřovatelství a porodní asistence, jejich pedagogy a sestry v praxi, které chtějí poskytnout kvalitní ošetřovatelskou péči svým pacientům. American Nursing Diagnosis Association (Severoamerická asociace pro sesterské diagnózy), přejmenovaná od roku 2002 na NANDA International, se zabývá vývojem standardní terminologie a klasifikací ošetřovatelských diagnóz již téměř 40 let. Pořádá konference i pracovní jednání širokého týmu odborníků z USA, Kanady, Evropy i Asie. Z těchto jednání a ze schvalovacích procesů vychází od roku 2001 v dvouletém a později tříletém cyklickém období publikace NANDA Ošetřovatelské diagnózy: definice a klasifikace,… (pantarhei.sk)

Slovník dopravní terminologie

Slovník dopravní terminologie

Slovník dopravní terminologie obsahuje více než 22 000 hesel. Je určen nejen pro české odborníky, ale i pro laickou veřejnost. (pantarhei.sk)

Úvod do lékařské terminologie

Úvod do lékařské terminologie

Skriptum Úvod do lékařské terminologie je určeno pro výuku posluchačů lékařské fakulty s cílem poskytnout studentům v co nejkratší době elementární vědomosti o gramatické struktuře latiny, příp. řečtiny, jež zůstávají doposud jazykovým základem a zdrojem mezinárodní medicínské terminologie, a seznámit je s nejdůležitějším terminologickým inventářem potřebným k adekvátnímu zvládnutí teoretických i praktických lékařských disciplín. Sedmé vydání skripta poskytuje rozšířenou a doplněnou podobu předchozího textu, a to především ve cvičební části jednotlivých lekcí. Použitý terminologický materiál byl revidován a v oblasti anatomie harmonizován s platnou mezinárodní normou. Z dodatkové části skripta byl vypušťen výklad o latinských názvech prvků a sloučenin. (pantarhei.sk)

Anatomický slovník

Anatomický slovník

Anatomie je nepostradatelnou základnou oborů medicínských, přírodovědných či biomedicínských včetně fyzické antropologie, kineziologie, ergonomiky, biomechaniky, rehabilitace i tělesné výchovy a sportu. Anatomická terminologie představuje gramotnost, která vytváří pevnou bázi pro uvedené obory. Slovník prof. Doležala je mimořádně užitečnou pomůckou pro pochopení rozsáhlé a někdy obtížné anatomické terminologie, a to zejména svým výkladem původu a jazykových (i obecně kulturních) souvislostí latinských, řeckých a dalších pojmů. Současná anatomická terminologie je kulturním dědictvím nesmírné hodnoty, která se postupně vytvářela po celá tisíciletí, slovník proto může být užitečný i pro studenty humanitních oborů a další zájemce o základy současné evropské kultury. (pantarhei.sk)

Pro-Ject Debut PRO Satin Black Pick It PRO

Pro-Ject Debut PRO Satin Black Pick It PRO

Po tom, čo Debut Carbon EVO v roku 2020 spôsobil revolúciu v sérii Debut, Debut PRO dvíha latku ešte vyššie. Navrhli sme nielen nový gramofón, ale aj úplne novú prenosku, s ktorou tvorí tento gramofón naozaj dokonalý pár. Naša nová prenoska Pick it PRO prináša živší a robustnejší zvuk a presvedčí svojím veľkým dynamickým rozsahom. Dokonalá kombinácia komponentov je kľúčom k dosiahnutiu skvelého charizmatického zvuku Pick it PRO. Míľnik na ďalšie desaťročia Debut PRO prináša úplne nový dizajn gramofónov Pro-Ject. Audiofilský gramofón je presvedčivý vo všetkých smeroch – nielen po vizuálnej, ale hlavne aj po zvukovej stránke. Presné CNC frézované diely sú opticky dokonale zladené a vedú Debut PRO k jeho modernému jednoduchému, elegantnému a nevídanému dizajnu. Niklová úprava všetkých týchto… (melodyshop.sk)

Ošetřovatelská péče v diabetologii

Ošetřovatelská péče v diabetologii

Diabetologie pro ošetřovatelskou praxi vznikla hlavně proto, že frekvence diabetu v populaci se neustále zvyšuje. Ve snaze zamezit dalšímu nárůstu je třeba vzdělat v diabetologii nejen lékaře a pacienty samotné, ale i zdravotní sestry. Ošetřovatelství je u osoby s diabetem zaměřeno zejména na udržení a podporu zdraví a na rozvoj soběstačnosti, významně se podílí na prevenci, diagnostice a terapii diabetu. Ošetřovatelský personál vede osoby s diabetem k sebepéči, edukuje jejich blízké v poskytování laické ošetřovatelské péče. Osobám s diabetem, které o sebe nemohou, nechtějí, či neumějí pečovat, zajišťuje profesionální ošetřovatelskou péči. O osoby s diabetem by měl tedy pečovat ošetřovatelský personál, jehož vzdělání a zkušenosti mu umožňují reagovat na specifické problémy této klientely. (pantarhei.sk)

Proscenic sáček na prach pro M7 PRO Acc , M8 PRO Acc (M7 PRO Acc (FOC…

Proscenic sáček na prach pro M7 PRO Acc , M8 PRO Acc (M7 PRO Acc (FOC)_129)

Náhradný diel (alza.sk)

Theragun Pro (PRO-PKG-EU)

Theragun Pro (PRO-PKG-EU)

Masážna pištoľ , amplitúda: 16 mm, výdrž batérie 2.5 h, hmotnosť 1300g Theragun Pro je špičkovo spracovaná masážna pištoľ, určená na perkusívnu terapiu. Ide o tichý a veľmi kvalitný prístroj, ktorý sa postará o hĺbkové ošetrenie svalu. Vďaka intuitívne aplikácii Therabody budete schopní výrazne znížiť svalovú únavu, a zároveň zlepšiť regeneráciu i pohyblivosť. Pri používaní masážnej pištole Theragun Pro oceníte dvojnásobnú výdrž batérie a upraviteľnú polohu ramena prístroja. Theragun Pro je špičkovým masážnym prístrojom, ktorý je značne využívaný ako u profesionálov, tak aj medzi bežnými používateľmi. Kľúčové vlastnosti masážnej pištole Theragun ProMasážna pištoľ s 16 mm amplitúdou, ktorá pôsobí silou 27 kg a prestupuje hlboko do svaluPištoľ stimuluje cirkuláciu krvi, generuje teplo a… (alza.sk)

MSI H510M PRO (H510M PRO )

MSI H510M PRO (H510M PRO )

Základná doska Intel H510, socket Intel 1200, PCI Express 3.0, 1× PCIe x16, 0× PCIe x8, 0× PCIe x4, 1× PCIe x1, 2× DDR4 3200MHz (OC), 4× SATA III, 1× M.2, RJ-45 (LAN) 1Gbps, HDMI, VGA, DisplayPort, 8ch zvuková karta, formát mATX (Micro ATX) Základná doska od značky MSI je postavená na čipsete Intel H510 a na uloženie procesora jej slúži socket Intel 1200. Úplným štandardom je zvuková karta, ktorá zaobstará 8 kanálov. Na pripevnenie dosky je potrebné zadovážiť si počítačovú skriňu pre zavedený formát mATX (Micro ATX). Príjemne kombinuje kompaktné rozmery a absolútny dostatok konektorov, je ideálna na domáci PC na bežnú prácu a zábavu. Dôležité parametre základnej dosky MSI H510M PRO Súčasťou je socket Intel 1200 a má čipset Intel H510 Veľkosť MSI H510M PRO: mATX (Micro ATX) Zabudovaná… (alza.sk)

Proscenic Adaptér pro M7 PRO Acc (M7 PRO Acc (FOC)_814)

Proscenic Adaptér pro M7 PRO Acc (M7 PRO Acc (FOC)_814)

Náhradný diel Napájecí adaptér pro vysavač Proscenic M7 PRO.Vstupní napětí:100~240 VVstupní proud: 0,8 AVstupní frekvence:50-60 HzVýstupní napětí:24 VVýstupní proud:1,2 ADélka kabelu:1,5 m (alza.sk)

PanzerGlass Edge-to-Edge pre Microsoft Surface Pro 4/Pro 5/Pro 6/ Pro…

PanzerGlass Edge-to-Edge pre Microsoft Surface Pro 4/Pro 5/Pro 6/ Pro 7 číre (6251)

Ochranné sklo na tablet Microsoft Surface Pro 7 a Surface Pro, zaoblenie 2D, tvrdosť 9H, matné, hrúbka 0.4 mm, súčasťou balenia: alkoholová handrička a samolepka na odstránenie prachu Displej vášho zariadenia sa môže aj napriek veľkej opatrnosti a pozornosti náhodne poškriabať, stačí na to iba malá nehoda, ako ho napr. nechtiac pustiť na zem. Na zmenšenie pravdepodobnosti takejto situácie je tu tvrdené sklo PanzerGlass Edge-to-Edge pre Microsoft Surface Pro 4/Pro 5/Pro 6/ Pro 7 číre. Zásluhou tvrdosti 9H a hrúbke 0,4 mm skvele kryje displej zariadenia pred všemožným poškodením. Vonkajšia povrchová úprava ochranného tvrdeného skla predchádza znečisteniu od odtlačkov a šmúh. S pomocou PanzerGlass tak bude vaše zariadenie stále bezpečne chránené. V balení sa nachádza alkoholová handrička a… (alza.sk)

Kardiologie pro obor ošetřovatelství (80-247-1009-9)

Kardiologie pro obor ošetřovatelství (80-247-1009-9)

Elektronická kniha - autor Eliška Sovová, Jarmila Řehořová, 164 stran Publikace, která je určena nejen pro studenty ošetřovatelství, ale i pro sestry v praxi, je velmi cenná zejména svým zaměřením na ošetřovatelskou stránku péče o pacienta se srdečním onemocněním. Každá kapitola obsahuje ošetřovatelské diagnózy, cíle ošetřovatelského péče i potřebné intervence. (alza.sk)

Prepojovacia krabica Arexx JB-T1 pre PRO-66EXT, PRO-77ir, PRO-PT100

Prepojovacia krabica Arexx JB-T1 pre PRO-66EXT, PRO-77ir, PRO-PT100

Pripojovacia skrinka JB-T1 umožňuje napájanie sieťového napájania bezdrôtových senzorov Arexx-PRO (okrem PRO-55int / PRO-CO2). Rádiové snímače sú napájané z batérie a môžu sa alternatívne napájať cez túto pripájaciu skrinku. Ďalej je možné vo vnútri pripojiť externý snímač teploty Pt100. Tento text bol preložený strojovo. Napájanie bezdrôtových senzorov PRO·Vhodný pre PRO-66EXT, PRO-77ir, PRO-PT100, PRO-88msn Spájací kábel · sieťový diel · Návod na používanie. (conrad.sk)

Proscenic nabíjecí základna pro M7 PRO Acc (M7 PRO Acc (FOC)_430)

Proscenic nabíjecí základna pro M7 PRO Acc (M7 PRO Acc (FOC)_430)

Náhradný diel (alza.sk)

Olympus MC-14 - 1.4x telekonvertor (pro ET-M4015 PRO, 300mm PRO) …

Olympus MC-14 - 1.4x telekonvertor (pro ET-M4015 PRO, 300mm PRO) (V321210BW000)

Predsádka Předsádka Olympus MC-14 prodlužuje ohniskovou vzdálenost objektivů ET-M4015 PRO a 300 mm PRO na 1,4násobek a rozšiřuje tak vaše fotografické možnosti na maximum. Přitom má tloušťku pouhých 15 mm a světelnost sníží jen o jedno clonové číslo. V kombinaci s objektivem M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm PRO tak získáte nadstandardní rozsah zoomu s vysokou světelností. Nejen při fotografování přírody a sportu přijde vhod velmi kvalitní kovové tělo, které výborně odolává prachu a stříkající vodě. Předsádka navíc obsahuje vícevrstvou povrchovou ochrannou vrstvu, která napomáhá profesionálním výsledkům. Klíčové vlastnosti předsádky Olympus MC-14Tloušťka pouhých 15 mm pro skvělou přenosnostPředsádka Olympus MC-14 je perfektní do drsných podmínekVysoce kvalitní kovové těloKompatibilní s… (alza.sk)

iSaprio Fancy pro black pro Xiaomi 11T / 11T Pro (fanbl-TPU3-Mi11Tp)

iSaprio Fancy pro black pro Xiaomi 11T / 11T Pro (fanbl-TPU3-Mi11Tp)

Kryt na mobil Xiaomi Mi 11T a Mi 11T Pro, TPU, měkký, výřezy pro konektory a tlačítka Dodejte svému mobilnímu telefonu ochranu, kterou si zaslouží, s pomocí ochranného krytu iSaprio Fancy pro black pro Xiaomi 11T / 11T Pro. Jde o zadní kryt, který je svým kvalitním provedením jistotou velmi vysoké odolnosti. Povrch je na dotek příjemný a nebude klouzat z rukou. Samozřejmé je, že u tohoto krytu na mobil iSaprio zůstane volný přístup k nabíjecímu portu i ovládacím prvkům potřebným pro bezstarostné používání mobilního telefonu. Kryt na mobilní telefon je pružný, díky tomu jeho nandání otázkou pár vteřin. Kryt na mobil pro Xiaomi Mi 11T a Mi 11T Pro zajistí ochranu vašeho telefonu i při zachování skvělého designu. Stěžejní vlastnosti ochranného krytu na mobil iSaprio Fancy pro black pro… (alza.sk)

Pro dnešek a pro příště zavřeno

Pro dnešek a pro příště zavřeno

Přátelství a láska, Němci a Češi a v pozadí Sudety konce třicátých let 20. století. Zmíněné historické a regionální kulisy předurčují povahu příběhu, jehož hrdinům rozdaly dějinné zvraty karty osudu opravdu nemilosrdně. Stefan byl stejně starý jako jeho přítel hospodský Hans, oba se narodili v roce 1910, chodili spolu do školy, jejich rodiny se navštěvovaly, ale nadchází rok 1937 a pak válečná léta a všechno je jinak. (pantarhei.sk)

Tryska pro nasávání vody pro AQT

Tryska pro nasávání vody pro AQT

Tryska pro nasávání vody pro AQT Změní tlakový čistič na čerpadlo pro odčerpání povrchové vody. (torriacars.sk)

Nástavec pro talířek pro sjezdové hole

Nástavec pro talířek pro sjezdové hole

Držák pro Náhradní talířek určený pro sjezdové hůlky Merco – Baby JR, Favorit, Funky JR, Trend.Parametry:Země původu:ČínaCelní sazebník:95061900 (efitness.sk)

Wilson Pro Feel Pro Staff Dampener

Wilson Pro Feel Pro Staff Dampener

Mimoriadne populárne vibrastopy Pro Staff sú teraz k dispozícii v sérii Pro Staff. Pomáhajú znižovať akékoľvek nárazy a vibrácie do predlaktia a lakťa. Jedna strana je opatrená podpisovým logom „W“ a druhá športovým logom „Pro Staff “, ktoré dopĺňajú vzhľad a dojem rakiet Pro Staff. Absorbuje vibrácie pre lepší pocit a pohodlie rúk Na každej strane logo Wilson 'W' Dopĺňajú vzhľad rakety Obsahuje 2 ks v balení Veková skupina: Dospelý Farba podľa výrobcu: Čierna Farba: Čierna Krajina pôvodu: Čína Pohlavie: Unisex (muziker.com)

Softvér Extech 407001-PRO 407001-PRO

Softvér Extech 407001-PRO 407001-PRO

V spojení s niektorými meracími prístrojmi Extech umožňuje užívateľovi zobrazovať a ukladať namerané hodnoty na PC. Tento text bol preložený strojovo. Programovateľné vzorkovacie frekvencie (max. 6 hodín)·Import údajov v programe Poznámkový blok alebo Excel·Farebný kód pre každý kanál pre ľahkú analýzu s viackanálovým počítadlom·Užívateľsky programovateľné alarmy vysokej / nízkej úrovne Kompatibilné s Windows® 7, 8 a 10 USB kábel · Krátky návod · Pokyny na inštaláciu ovládača. (conrad.sk)

White Shark TOTEM PRO (TOTEM-PRO)

White Shark TOTEM PRO (TOTEM-PRO)

Stojan na slúchadlá – s virtuálnym 7.1 priestorovým ozvučením. Nastaviteľné EQ režimy. 2× 3.5mm Jack, 2× USB-A port. 26×14×14cm. Kábel 1.5m. (alza.sk)

Proscenic podložka (1x hadřík na mop) pro M8 PRO Acc (M8 PRO Acc_218)

Proscenic podložka (1x hadřík na mop) pro M8 PRO Acc (M8 PRO Acc_218)

Náhradný diel Podložka Prosenic je speciálně určená k robotickému vysavači M8 PRO. Hadřík na mop slouží pro perfektní mopování tvrdých podlah a přispěje tak k preciznímu vytírání podlah ve vašem bytě či domě. Podložka Prosenic zajistí efektivní fungování vysavače M8 PRO. Klíčové vlastnosti podložky Prosenic (1× hadřík na mop) pro M8 PRO AccHadřík na mop určený k robotickému vysavači M8 PROSlouží pro perfektní mopování tvrdých podlahPřispěje k preciznímu vytírání podlahBarevné provedení: modré (alza.sk)

RhinoTech brzdové destičky pro Xiaomi Scooter Pro / Pro 2 / Essential…

RhinoTech brzdové destičky pro Xiaomi Scooter Pro / Pro 2 / Essential / 1S (RTXACC-XISC080)

Príslušenstvo pre kolobežku (alza.sk)

Olympus MC-20 pro objektivy 40-150mm PRO a 300mm PRO (2x) …

Olympus MC-20 pro objektivy 40-150mm PRO a 300mm PRO (2x) (V321240BW000)

Telekonvertor Telekonvertor M.Zuiko Digital MC-20 je vyroben z kvalitních materiálu, čímž zaručuje dlouhou životnost a vynikající výsledky. Při focení v přírodě s ním zůstanete mimo únikovou zónu zvířat, která se díky tomu nebudou cítit ohrožena, a vy získáte úžasné snímky. To vše se štíhlým kovovým tělem utěsněným proti stříkající vodě, prachu a odolným proti mrazu. Klíčové vlastnosti telekonvertoru M.Zuiko Digital MC-20Prodloužením ohniskové vzdálenosti objektivu zdvojnásobí jeho zvětšeníTelekonvertor M.Zuiko Digital MC-20 je ideální pro telemakro fotografie s efektem rozostřeného pozadíŠtíhlé kovové tělo utěsněné proti stříkající vodě, prachu a odolné proti mrazuPo upgradu firmwaru je kompatibilní s objektivy:M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150 mm 1:2.8 PRO (získáváte ekvivalentní ohniska 160… (alza.sk)

iSaprio Milk Shake pro Brunette pro Xiaomi 11T / 11T Pro (shakbrun…

iSaprio Milk Shake pro Brunette pro Xiaomi 11T / 11T Pro (shakbrun-TPU3-Mi11Tp)

Kryt na mobil Xiaomi Mi 11T a Mi 11T Pro, TPU, měkký, výřezy pro konektory a tlačítka Ochraňte svůj telefon pomocí ochranného krytu iSaprio Milk Shake pro Brunette pro Xiaomi 11T / 11T Pro. Jde o zadní ochranný kryt, který je svým provedením jistotou vysoké odolnosti. Materiál je na dotek příjemný a nebude vám klouzat z rukou. Jistotou je také, že u tohoto krytu na mobil iSaprio zůstane volný přístup k napájecímu konektoru i ovládacím prvkům nezbytným pro plynulé používání vašeho telefonu. Kryt je měkký a tudíž je jeho nandání otázkou pár vteřin. Kryt na mobil pro Xiaomi Mi 11T a Mi 11T Pro zajistí, že se váš mobil i při pádu nepoškodí. Důležité vlastnosti ochranného krytu na mobil iSaprio Milk Shake pro Brunette pro Xiaomi 11T / 11T Pro Zaručená ochrana telefonu Xiaomi Mi 11T a Mi 11T… (alza.sk)

iSaprio Coffe Now pro Redhead pro Xiaomi 11T / 11T Pro (cofnored-TPU3…

iSaprio Coffe Now pro Redhead pro Xiaomi 11T / 11T Pro (cofnored-TPU3-Mi11Tp)

Kryt na mobil Xiaomi Mi 11T a Mi 11T Pro, TPU, měkký, výřezy pro konektory a tlačítka Ochraňte váš mobilní telefon před poškozením pomocí ochranného krytu iSaprio Coffe Now pro Redhead pro Xiaomi 11T / 11T Pro. Jde o zadní kryt, který je kvalitním zpracováním jistotou velmi vysoké odolnosti. Materiál je příjemný na dotek a nevyklouzne vám z rukou. Samozřejmé je, že u tohoto krytu na mobil iSaprio zůstane zachován přístup ke konektoru na nabíjení a ostatním tlačítkům nutným pro pohodlné používání telefonu. Kryt je měkký, díky čemuž je jeho nasazení bezproblémové. Kryt na mobil pro Xiaomi Mi 11T a Mi 11T Pro zajistí ochranu vašeho telefonu i při zachování skvělého designu. Podstatné funkce ochranného krytu na mobil iSaprio Coffe Now pro Redhead pro Xiaomi 11T / 11T Pro Odolná ochrana… (alza.sk)

iSaprio Coffe Now pro Blond pro Xiaomi 11T / 11T Pro (cofnoblo-TPU3…

iSaprio Coffe Now pro Blond pro Xiaomi 11T / 11T Pro (cofnoblo-TPU3-Mi11Tp)

Kryt na mobil Xiaomi Mi 11T a Mi 11T Pro, TPU, měkký, výřezy pro konektory a tlačítka Chraňte svůj mobilní telefon před poškozením pomocí ochranného krytu iSaprio Coffe Now pro Blond pro Xiaomi 11T / 11T Pro. Jedná se o zadní kryt, který je svým provedením pojistkou solidní odolnosti. Povrch krytu je na dotek příjemný a drží se dobře v ruce. Samozřejmostí je, že u tohoto krytu na mobil iSaprio kryt nezakryje přístup k dobíjecímu konektoru a k dalším ovládacím prvkům potřebným pro pohodlné používání mobilního telefonu. Ochranný kryt je měkký, díky tomu jeho nandání velmi jednoduché. Kryt na mobil pro Xiaomi Mi 11T a Mi 11T Pro zajistí ochranu vašeho telefonu i při zachování skvělého designu. Významné vlastnosti ochranného krytu na mobil iSaprio Coffe Now pro Blond pro Xiaomi 11T / 11T Pro… (alza.sk)

iSaprio Handwriting 01 pro white pro Xiaomi 11T / 11T Pro (hawri01w…

iSaprio Handwriting 01 pro white pro Xiaomi 11T / 11T Pro (hawri01w-TPU3-Mi11Tp)

Kryt na mobil Xiaomi Mi 11T a Mi 11T Pro, TPU, měkký, výřezy pro konektory a tlačítka Ochraňte svůj mobilní telefon za pomoci ochranného krytu iSaprio Handwriting 01 pro white pro Xiaomi 11T / 11T Pro. Jedná se o zadní ochranný kryt, který je svým precizním provedením spolehlivou pojistkou velmi vysoké odolnosti. Povrch krytu je příjemný a nebude klouzat z rukou. Samozřejmostí je, že u tohoto krytu na mobil iSaprio kryt nezakryje přístup k dobíjecímu portu i tlačítkům potřebným pro snadné používání vašeho telefonu. Kryt je měkký, díky tomu jeho nandání velmi jednoduché. Kryt na mobil pro Xiaomi Mi 11T a Mi 11T Pro zajistí vašemu telefonu ochranu. Rozhodující přednosti ochranného krytu na mobil iSaprio Handwriting 01 pro white pro Xiaomi 11T / 11T Pro Zaručená ochrana telefonu Xiaomi Mi… (alza.sk)

iSaprio Coffe Now pro Brunette pro Xiaomi 11T / 11T Pro (cofnobru…

iSaprio Coffe Now pro Brunette pro Xiaomi 11T / 11T Pro (cofnobru-TPU3-Mi11Tp)

Kryt na mobil Xiaomi Mi 11T a Mi 11T Pro, TPU, měkký, výřezy pro konektory a tlačítka Ochraňte svůj mobilní telefon před poškozením za pomoci ochranného krytu iSaprio Coffe Now pro Brunette pro Xiaomi 11T / 11T Pro. Jde o zadní ochranný kryt, který je svým kvalitním provedením pojistkou vysoké odolnosti. Povrch je příjemný a dobře se drží. Samozřejmostí je, že u tohoto krytu na mobil iSaprio kryt nezakryje přístup ke konektoru na nabíjení a ostatním tlačítkům potřebným pro komfortní používání vašeho telefonu. Kryt na mobil je měkký a proto je jeho nandání velmi jednoduché. Kryt na mobil pro Xiaomi Mi 11T a Mi 11T Pro ochrání váš telefon před poškozením. Zajímavé parametry ochranného krytu na mobil iSaprio Coffe Now pro Brunette pro Xiaomi 11T / 11T Pro Zaručená ochrana mobilního telefonu… (alza.sk)

iSaprio Stars Pattern pro white pro Xiaomi 11T / 11T Pro (stapatw…

iSaprio Stars Pattern pro white pro Xiaomi 11T / 11T Pro (stapatw-TPU3-Mi11Tp)

Kryt na mobil Xiaomi Mi 11T a Mi 11T Pro, TPU, měkký, výřezy pro konektory a tlačítka Pojistěte si bezpečnost svého mobilního telefonu za pomoci ochranného krytu iSaprio Stars Pattern pro white pro Xiaomi 11T / 11T Pro. Jedná se o zadní ochranný kryt, který je svým precizním zpracováním zárukou vysoké odolnosti. Povrch je příjemný a výborně se drží. Jistotou je také, že u tohoto krytu na mobil iSaprio zůstane nezakryt přístup k dobíjecímu konektoru i k ostatním tlačítkům nutným pro plynulé používání mobilního telefonu. Kryt na mobil je měkký a tudíž je jeho nandání otázkou pár vteřin. Kryt na mobil pro Xiaomi Mi 11T a Mi 11T Pro zajistí, že se váš mobil i při pádu nepoškodí. Hlavní parametry ochranného krytu na mobil iSaprio Stars Pattern pro white pro Xiaomi 11T / 11T Pro Zaručená… (alza.sk)

iSaprio Handwriting 01 pro black pro Xiaomi 11T / 11T Pro (hawri01b…

iSaprio Handwriting 01 pro black pro Xiaomi 11T / 11T Pro (hawri01b-TPU3-Mi11Tp)

Kryt na mobil Xiaomi Mi 11T a Mi 11T Pro, TPU, měkký, výřezy pro konektory a tlačítka Ochraňte váš mobilní telefon před poškozením s pomocí ochranného krytu iSaprio Handwriting 01 pro black pro Xiaomi 11T / 11T Pro. Jedná se o zadní kryt, který je svým provedením spolehlivou zárukou velmi vysoké odolnosti. Povrch je příjemný na dotek a dobře se drží. Jistotou je také, že u tohoto krytu na mobil iSaprio kryt nezakryje přístup k dobíjecímu portu a dalším tlačítkům potřebným pro pohodlné užívání vašeho telefonu. Kryt na mobilní telefon je pružný a proto je jeho nasazení otázkou pár vteřin. Kryt na mobil pro Xiaomi Mi 11T a Mi 11T Pro zaručeně ochrání váš telefon před poškozením. Zajímavé přednosti ochranného krytu na mobil iSaprio Handwriting 01 pro black pro Xiaomi 11T / 11T Pro Zaručená… (alza.sk)

Němčina pro samouky a pro jazykové kurzy

Němčina pro samouky a pro jazykové kurzy

Moderně koncipovaná učebnice, se kterou zvládnete jazyk na takové úrovni, aby ste porozuměli hlavním myšlenkám ústního projevu o běžných tématech každodenního života. Výběr tematiky a způsob jejího zpracování respektuje potřeby studujících. Texty a dialogy jsou živým obrazem reálných materiálů a situací, se kterými se můžete běžně setkat.Gramatika se všeobecně považuje za nejnudnější část učení se jazykům. Tvoří však kostru jazyka, bez které by jeho systém nefungoval. V učebnici se vysvětlování gramatiky omezuje na nutné minimum a její zvládnutí podporuje přiměřené procvičování jevů. V této prakticky zaměřené učebnici navíc najdete ukázky jak napsat dopis, objednávku, fakturu, objednat si pobyt v hotelu nebo porozumět pokynům v letadle, v inzerátu apod. Získáte z nich daleko více než jen… (pantarhei.sk)

Notebook pro seniory: Vydání pro Windows 8

Notebook pro seniory: Vydání pro Windows 8

Nyní už se nemusíte bát používat notebook, který může na první pohled vypadat hodně komplikovaně. S touto knihou můžete odhalit všechny výhody moderních přenosných počítačů se systémem Windows 8. Naučíte se, jak se vyhnout problémům a případně je bezpečně vyřešit, jak používat Internet k hledání informací, zábavě i komunikaci a jak se orientovat v operačním systému. (pantarhei.sk)

Avantone Pro PS1 Pro-Shield Pop-filter

Avantone Pro PS1 Pro-Shield Pop-filter

V snahe o hrejivé a detailné štúdiové vokálne nahrávky neustále bojuješ s „plosívami“ .... ako „T“, „K“, „P“ atď. Pro-Shield umožňuje blízku prácu na mikrofóne na zachytenie komornejšieho / úplnejšieho zvuku bez preťaženia kapsuly. Špeciálne navrhnutý zaoblený povrch prirodzene nadväzuje na tvar mriežky štúdiových mikrofónov pre efektívne umiestnenie, ktoré prinesie optimálne akustické a estetické výsledky. Pro-Shield je vyrobený s akusticky priehľadnou kovovou sieťkou, ktorá poskytuje zvukovo vynikajúce výsledky v štúdiách. Vysokofrekvenčné detaily prechádzajú, aby boli zachytené v plnom rozsahu, pričom blokujú invazívne výbuchy. Flexibilná, ale robustná zostava s husím krkom a svorkou o priemere 9 mm umožňuje jednoduché pripevnenie Pro-Shield na akýkoľvek stojan na mikrofón alebo rameno… (muziker.com)

HiFuture TidyBuds Pro Black (TidyBuds Pro -Black )

HiFuture TidyBuds Pro Black (TidyBuds Pro -Black )

Bezdrôtové slúchadlá s mikrofónom, True Wireless štuple, polouzatvorená konštrukcia, Bluetooth 5.0, podpora AAC a SBC, s ovládaním hlasitosti, prepínanie skladieb, certifikácia IPX5, citlivosť 94 dB/mW, impedancia 32 Ohm, menič 6mm, výdrž batérie až 108h(8h+100h) Slúchadlá HiFuture TidyBuds Pro Blacks extrémne dlhou výdržouHľadáte poctivé bezdrôtové slúchadlá vo štupľovom vyhotovení? Potom sú HiFuture TidyBuds Pro atraktívnou voľbou práve pre vás. Slúchadlá bez kábla totiž disponujú pohodlným dotykovým ovládaním, skvelým zvukovým prednesom aj dlhou výdržou batérie, ktorá súčasne funguje ako 3 000 mAh powerbanka. A vďaka svojmu prepracovanému tvaru skvelo sadnú doprakticky akýchkoľvek uší.BLUETOOTH5.0VÝDRŽaž 108 hodínVODOODOLNOSŤIPX5Dokonalé spojenie s BT 5.0Výrobca použil pre stabilné… (alza.sk)

Notebook pro seniory - Vydání pro Windows 10

Notebook pro seniory - Vydání pro Windows 10

Nyní už se nemusíte bát používat notebook, který může na první pohled vypadat hodně komplikovaně. S touto knihou můžete odhalit všechny výhody moderních přenosných počítačů se systémem Windows 10. Naučíte se, jak se vyhnout problémům a případně je bezpečně vyřešit, jak používat internet k hledání informací, zábavě i komunikaci a jak se orientovat v operačním systému. (pantarhei.sk)

AROZZI Sfera PRO Silver (SFERA-PRO-SILVER)

AROZZI Sfera PRO Silver (SFERA-PRO-SILVER)

Mikrofón stolný, pripojenie USB, dĺžka kábla 1.9 m, kondenzátorový, smerové snímanie, frekvencia od 15 Hz do 22000 Hz, impedancia 16 Ohm Potrebujete zohnať správny nástroj na nahrávanie či prenášanie zvuku? Kondenzátorový/elektretový mikrofón Arozzi bude vaším pomocníkom aj pri zložitejších úlohách. Aby výsledok naplnil vaše očakávania, je nutné si vybrať podľa smerovej charakteristiky. Mikrofón vďaka svojim vlastnostiam zvládne snímať zvuk z namiereného smeru. Zvuk zo smeru držania je potom prakticky potlačený. Typovo najbežnejší z kategórie mikrofónov je práve ten stolný. Bez problému si totiž poradí s bežnými aj profesionálnymi úlohami. Po inštalácii mikrofónu na správne miesto ho len pripojíte do prístroja s koncovkou USB. Nemusíte mať obavy ani o upevnenie, balenie totiž obsahuje aj… (alza.sk)

AROZZI Sfera PRO Black (SFERA-PRO-BLACK)

AROZZI Sfera PRO Black (SFERA-PRO-BLACK)

Mikrofón stolný, pripojenie USB, dĺžka kábla 1.9 m, kondenzátorový, smerové snímanie, frekvencia od 15 Hz do 22000 Hz, impedancia 16 Ohm Potrebujete zohnať správny nástroj na nahrávanie či prenášanie zvuku? Kondenzátorový/elektretový mikrofón Arozzi vám bude nápomocný aj pri ťažších úlohách. Na dosiahnutie vami požadovaného výsledku, je potrebné sa zamerať na výber správnej smerovej charakteristiky. Vlastnosti mu dovolia snímať zvuk z namiereného smeru. Tiež vie zvuk v smere držania utlmiť. Typovo najvyhľadávanejší je práve stolný mikrofón. Je totiž dokonale pripravený na profesionálne aj bežné použitie. Na pripevnenie mikrofónu tam, kam ho potrebujete ho stačí pripojiť pomocou kábla s koncovkou USB. Z upevnenia nemusíte mať obavy, v balení sa totiž nachádza aj stabilný stojan. Vďaka… (alza.sk)

ZINO Pro Plus Standard (ZINO PRO S+)

ZINO Pro Plus Standard (ZINO PRO S+)

Dron – 3840×2160 kamera, dosah prenosu 8 km, doba chodu 43 min, max. rýchlosť 28.8 km/h, autoštart, GPS, skladanie, autopristátie, stabilizácia obrazu, otáčacia kamera a sledovanie objektov, max. veľkosť microSD 64GB, hmotnosť 792g, súčasťou balenia model, nabíjač, ovládač, vstavaná kamera, batéria a skrutkovač Zachyťte zážitkyv Ultra HD 4KVďaka dronu ZINO Pro Plus Standard zachytíte nezabudnuteľné okamihy z vtáčej perspektívy v rozlíšení Ultra HD 4K. Prenosová vzdialenosť digitálneho obrazu HD dosahuje nádherných 8 kilometrov. Dron pri plnom nabití dokáže lietať dlhých 43 minút. Na nahrávanie videí môžete dron vybaviť Micro SD kartou s veľkosťou 16 – 64 GB.ROZLÍŠENIE4K Ultra HDDOSAH OVLÁDAČA8 kilometrovDOBA LETU43 minútDron s dlhou výdržouDron ZINO Pro Plus Standard je vybavený… (alza.sk)

ZINO Pro Plus Portable (ZINO PRO P+)

ZINO Pro Plus Portable (ZINO PRO P+)

Dron – 3840×2160 kamera, dosah prenosu 8 km, doba chodu 43 min, max. rýchlosť 28.8 km/h, autoštart, GPS, skladanie, autopristátie, stabilizácia obrazu, otáčacia kamera a sledovanie objektov, max. veľkosť microSD 64GB, hmotnosť 792g, súčasťou balenia model, nabíjač, ovládač, vstavaná kamera, batéria, prenosná taška, súprava náhradných vrtúľ a skrutkovač Zachyťte zážitkyv Ultra HD 4KVďaka dronu ZINO Pro Plus Portable zachytíte nezabudnuteľné okamihy z vtáčej perspektívy v rozlíšení Ultra HD 4K. Prenosová vzdialenosť digitálneho obrazu HD dosahuje nádherných 8 kilometrov. Dron pri plnom nabití dokáže lietať po dlhých 43 minút. Na nahrávanie videí môžete dron vybaviť Micro SD kartou s veľkosťou 16 – 64 GB.Nie je vyplnený Alternatívny text k fotografii!ROZLÍŠENIE4K Ultra HDDOSAH OVLÁDAČA8… (alza.sk)

Ubiquiti UniFi Dream Machine Pro (UDM-PRO)

Ubiquiti UniFi Dream Machine Pro (UDM-PRO)

Switch 8-portový, 1 Gbit Vyriešte raz pre vždy problémy so sieťou, či už v domácnosti alebo v kancelárii. UniFi Dream Machine Pro je veľmi výkonné zariadenie so 4-jadrovým CPU, má 4 GB RAM a všetky užitočné a potrebné funkcie vkladá do malej elegantnej škatuľky. Určite stojí za zmienku tiež managovateľný 8-portový gigabitový switch s podporou VLAN. USG je Unify Security Gateway čiže Router s pokročilými funkciami IDS/IPS, DPI, Endpoint Scanning a ďalšie. Wifi systém Unifi je jednoducho All-in-one, čiže všetko v jednom. Kľúčové vlastnosti WiFi systému UniFi Dream Machine ProKomplexné riešenie siete v domácnosti a v kanceláriáchUniFi Dream Machine je veľmi výkonné zariadenie s 8-jadrovým CPU a 4 GB RAMAll-in-one zariadenie čiže všetko v jednomJednoduché zapojenie Plug & PlayUniFi Protect… (alza.sk)

Niceboy VOICE Call PRO (voice-call-pro)

Niceboy VOICE Call PRO (voice-call-pro)

Mikrofón stolný, pripojenie USB, dĺžka kábla 1.8 m, kondenzátorový, všesmerové snímanie, frekvencia od 150 Hz do 20000 Hz, citlivosť -33 dB Chcete si zaobstarať to správne zariadenie na nahrávanie či prenášanie zvuku? Kondenzátorový/elektretový mikrofón Niceboy vám bude nápomocný pri každej úlohe. Na dosiahnutie naozaj dobrého výsledku, je potrebné sa zamerať na výber správnej smerovej charakteristiky. Vzhľadom na svoje vlastnosti nebude pre mikrofón problém nahrávať zvuk zo všetkých strán, to sa vám bude určite hodiť ak chcete nahrávať tiež zvuky okolia. Stolové mikrofóny sú stálicou vo svojej kategórii. Jeho univerzálne využitie je dôvod, prečo je tak obľúbený. Hodnota citlivosti dosahuje -33 dB, kde sa budete riadiť tým, že vyššie číslo, znamená vyššiu citlivosť. Na pripevnenie… (alza.sk)

MOZOS MSHIELD Cabin Pro (MSHIELD-CABIN-PRO)

MOZOS MSHIELD Cabin Pro (MSHIELD-CABIN-PRO)

Príslušenstvo pre DJ – akustický paraván k mikrofónu, je možné pripevniť na mikrofónový stojan, v balení je stojan a závitová redukcia (alza.sk)

EDIFIER Neobuds Pro čierne (TWS NB PRO)

EDIFIER Neobuds Pro čierne (TWS NB PRO)

Bezdrôtové slúchadlá s mikrofónom, True Wireless štuple, uzatvorená konštrukcia, Bluetooth 5.0, podpora AAC, aptX, LDAC a SBC, aktívne potlačenie hluku (ANC), prepínanie skladieb, prijímanie hovorov, s ovládaním hlasitosti, certifikácia IPX5, frekvenčný rozsah 20Hz–40000Hz, citlivosť 92 dB/mW, impedancia 24 Ohm, menič 10mm, výdrž batérie až 24h(6h+18h) True Wireless in-ear slúchadlá Edifier Neobuds ProEdifier Neobuds Pro sú kvalitné bezdrôtové slúchadlá vyrobené k príležitosti 25 rokov od založenia spoločnosti Edifier. Bezdrôtové slúchadlá do uší sú dodávané v elegantnom darčekovom balení a ihneď po otvorení kolísky ohromia svetelnou šou na motívy zo seriálu Knight Rider. Pri počúvaní hudby s bezkáblovými slúchadlami Edifier Neobuds Pro oceníte vysokú kvalitu zvuku a dlhú výdrž batérie.… (alza.sk)

Precision Pro Golf NX7 Pro Slope Rangefinder

Precision Pro Golf NX7 Pro Slope Rangefinder

Profesionálny, kompaktný golfový zameriavač zo série NX7, ktorý ponúka presnú laserovú technológiu, protišmykovú povrchovú úpravu, technológiu Adaptive Slope a vibračnú funkciu Pulse, a zaručuje tak precízne zameranie vzdialenosti k jamke. Je o 25% menší a o 30% rýchlejší než model Nexus, pričom vzdialenosť až do výšky 400 yardov/366 metrov zameria za menej ako pol sekundy. Vďaka skvelým optickým vlastnostiam, rýchlemu zameriavaniu a precíznej technológii sa ľahko používa, a to aj vtedy, ak sa hráčovi trasú ruky. Technológia Adaptive Slope umožňuje prepínanie medzi tréningovým režimom Slope merajúcim prevýšenie jamky a súťažným režimom Non-Slope – v režime Slope potom poskytuje merania vzdialenosti upravené podľa prevýšenia jamky. Vibračná technológia Pulse zaručuje, že zariadenie krátko… (muziker.com)

XP-Pen Akívne pero P02S pre Artist 16 Pro/22 Pro/22E Pro (SPE37)

XP-Pen Akívne pero P02S pre Artist 16 Pro/22 Pro/22E Pro (SPE37)

Dotykové pero na tablet, aktívna, materiál hrotu: plast, rozpoznanie tlaku, vymeniteľný hrot a indikátor napájania, výdrž až 5184000 s Pozdvihnite efektivitu práce na svojom tablete na vyššiu úroveň s dotykovým perom, čiže stylusom XP-Pen. Toto pero vám uľahčí ovládanie vášho zariadenia a tiež už nebudete mať žiadne šmuhy na displeji. Než si kúpite správne dotykové pero, je nutné si overiť, že funguje na princípe, ktorým je aktívna technológia. To značí, že na podporovaných dotykových zariadeniach budete mať k dispozícii prítlak a ďalšie funkcie. Na výrobu hrotu slúži materiál, ktorým je plast. Model XP-Pen Akívne pero P02S pre Artist 16 Pro/22 Pro/22E Pro disponuje batériou s výdržou až 5184000 s, vďaka tomu vám odpadnú obavy o jeho výdrž. Zásluhou rozpoznania prítlaku máte možnosť… (alza.sk)

granula pro psy 20 kg pro energie he, granule pro psy zásadné, granule pro psy eminentný, granules pro psy nativia, granules optima pro stenata, acana granules pro stenata, granules pro psa kardiaka, granule pro psy fortifikovať, granule pro psy miláčik, Bily Butterfly Dog Pro

Pri poskytovaní našich služieb nám pomáhajú súbory cookie. Využívaním našich služieb s ich používaním súhlasíte. zatvoriť