Úrovně zdraví (978-80-247-3984-7)

Produkt Úrovně zdraví (978-80-247-3984-7) sme našli 50+x, pokiaľ to nie je to čo hľadáte, skúste frázu Úrovně zdraví (978-80-247-3984-7) upraviť a produkt hľadať znova.

Úrovně zdraví (978-80-247-3984-7)

Úrovně zdraví (978-80-247-3984-7)
Detail

Elektronická kniha - autor George Vithoulkas, 152 stran Kniha vykresluje možné reakce organismu na homeopatickou léčbu včetně vysvětlení jejich významu. Poskytuje definice, podle nichž homeopat rozezná, zda se stav pacienta po podaném léku zlepšuje, a dokáže na jejich základě stanovit prognózu. Kniha také obsahuje četné rady, jež terapeutům a lékařům pomohou vyhodnotit hloubku a závažnost případu. Tento systém je klíčovou součástí homeopatické léčby, kterou by si měli osvojit všichni terapeuti věnující se homeopatii. (alza.sk)

Podobné produkty ako Úrovně zdraví (978-80-247-3984-7) , Úrovně zdraví (978-80-247-3984-7)

Výchova ke zdraví (978-80-247-3213-8)

Výchova ke zdraví (978-80-247-3213-8)
Detail

E-kniha - autor Libuše Čeledová, Rostislav Čevela, 128 stran Publikace obsahuje nejdůležitější základní poznatky z oblasti zdraví, metod výchovy ke zdraví, zdravého způsobu života, prevence a podpory zdraví a z oblasti sociálního zabezpečení a sociální péče. Přináší informace o zdraví jako celku a zohledňuje současné vědecké poznatky a trendy dalšího vývoje zdravotní a sociální péče. Jednotlivé kapitoly svým obsahem a zpracováním odpovídají studijním požadavkům oborů ošetřovatelství, sociálně zdravotnické oblasti a pedagogiky. (alza.sk)

Podobné produkty ako Výchova ke zdraví (978-80-247-3213-8) , Lidské potřeby ve zdraví a nemoci (978-80-247-3223-7)

Výchova ke zdraví (978-80-247-5351-5)

Výchova ke zdraví (978-80-247-5351-5)
Detail

Elektronická kniha - autor Jitka Machová, Dagmar Kubátová, kolektiv a, 312 stran Zdraví člověka je v současnosti chápáno jako vyvážený stav tělesné, duševní a sociální pohody. Je ovlivňováno mnoha činiteli a je předpokladem pro aktivní a spokojený život i dobrou pracovní výkonnost. Proto je také výchova ke zdraví jednou z priorit základního vzdělávání a promítá se do celého života školy. (alza.sk)

Podobné produkty ako Výchova ke zdraví (978-80-247-5351-5) , Výchova ke zdraví (978-80-247-3213-8)

Veřejné zdravotnictví a výchova ke zdraví (978-80-247-5562-5)

Veřejné zdravotnictví a výchova ke zdraví (978-80-247-5562-5)
Detail

Elektronická kniha - autor Lidmila Hamplová, 156 stran, česky Publikace seznamuje se základními pojmy z oblasti veřejného zdravotnictví, problematikou veřejného zdravotnictví na úrovni Evropské unie a České republiky, se zdravotními a sociálními determinantami ovlivňujícími zdraví populace, zdravotnickými systémy v rámci Evropské unie, s úlohou Světové zdravotnické organizace v podpoře zdraví a s jejími komunitními projekty. Dále se věnuje národní zdravotní a sociální politice České republiky, jejímu řízení, stávajícímu systému financování léčebně-preventivní péče v České republice. Zmiňuje aktuální platné strategické dokumenty pro oblast podpory veřejného zdraví Světové zdravotnické organizace, Evropské unie, České republiky a platnou legislativu ve vztahu ke zdravotním službám a podmínkách jejich poskytování, ve vztahu k ochraně veřejného zdraví a k lékařským a nelékařským zdravotnickým povoláním. Učebnice se věnuje demografii a problematice zdravotního... (alza.sk)

Podobné produkty ako Veřejné zdravotnictví a výchova ke zdraví (978-80-247-5562-5) , Výchova ke zdraví (978-80-247-5351-5)

Veřejné zdravotnictví a výchova ke zdraví (978-80-271-0568-7)

Veřejné zdravotnictví a výchova ke zdraví (978-80-271-0568-7)
Detail

Elektronická kniha - autor Lidmila Hamplová, 132 stran, česky Učebnice přináší aktuální informace a poznatky z oblasti ochrany zdraví, prevence nemocí, zdravého životního stylu a veřejného zdravotnictví České republiky (ČR) a Evropské unie (EU). Seznamuje s moderními metodami výchovy ke zdravotní gramotnosti v souladu s doporučeními Světové zdravotnické organizace (WHO). Je určena studentům bakalářských programů nelékařských zdravotnických oborů na vysokých školách a vyšších odborných školách. Publikace vysvětluje základní pojmy z oblasti veřejného zdravotnictví, problematiku veřejného zdravotnictví na úrovni EU a ČR. Seznamuje se zdravotními a sociálními determinantami ovlivňujícími zdraví populace, zdravotnickými systémy v rámci EU, s úlohou WHO v podpoře zdraví a s jejími komunitními projekty. Dále se věnuje národní zdravotní a sociální politice ČR, jejímu řízení, stávajícímu systému financování léčebně preventivní péče v ČR. Zmiňuje aktuální platné... (alza.sk)

Podobné produkty ako Veřejné zdravotnictví a výchova ke zdraví (978-80-271-0568-7) , Dokonalé ticho (978-80-747-3984-2)

Psychologie zdraví (978-80-271-2569-2)

Psychologie zdraví (978-80-271-2569-2)
Detail

Elektronická kniha - autor kolektiv a, 552 stran, česky Základní ideou této odborné monografie je snaha doplnit dosavadní publikace věnované psychologii zdraví o koncept reflektující tradiční pojetí, ale také přinést aktuální témata a poznatky zaměřené primárně na celostní pojetí zdraví. Hlavní osou knihy jsou psychologické, biologické, psychosociální a spirituální aspekty zdraví, včetně reflexe současných vlivů digitálních technologií. Texty jsou nabízeny multidisciplinární perspektivou se zapojením odborníků z oblasti akademického výzkumu i aplikované praxe. Autoři se věnují tématům zdraví napříč různými obory, jako je psychologie, medicína, psychoterapie, adiktologie, filozofie, fyzioterapie, digitální technologie a mnoho dalších. Kniha je určena nejen studentům humanitních věd, ale i široké odborné veřejnosti z oblasti psychosociálních oborů. (alza.sk)

Podobné produkty ako Psychologie zdraví (978-80-271-2569-2) , Poločas najád (978-80-254-3984-5)

Windows 7 (978-80-247-3210-7)

Windows 7 (978-80-247-3210-7)
Detail

E-kniha - autor Josef Pecinovský, 224 stran Kniha určená pro začátečníky a méně zkušené uživatele počítače seznámí čtenáře s novým operačním systémem Windows 7, který oproti předchozím verzím systému Windows obsahuje řadu změn, vylepšení a nejrůznějších nových funkcí. Čtenář se naučí vše potřebné, aby mohl systém plně využívat - od instalace a seznámení se základními pojmy, práce s průzkumníkem, základní nastavení (obrazovka, spořič obrazovky, postranní panel, hlavní panel, systémový čas, uživatelé atd.), spouštění aplikací a práci multimédii, přes popis novinek, kterými se Windows 7 liší od předchozích verzí, až po aplikace dodávané spolu s Windows 7, především Notepad, MS Paint a WordPad. Naučí se také práce s Internet Explorerem 8, který je ro vněž součástí nových Windows. (alza.sk)

Podobné produkty ako Windows 7 (978-80-247-3210-7) , Radhostův meč (978-80-869-3984-1)

Jóga pro zdraví (978-80-271-3192-1)

Jóga pro zdraví (978-80-271-3192-1)
Detail

Elektronická kniha - autor Martina Šedová, 108 stran, česky Láká vás jóga, ale nevíte, jak na to? Necítíte se dobře, ať už po fyzické nebo psychické stránce? Máte pocit, že si potřebujete pročistit hlavu? Procházíte jedním ze specifických období v životě ženy a hledáte způsob, jak si pomoct od bolesti či úzkostí? Zkušená lektorka jógy Martina Šedová a fyzioterapeutka Lenka Chuchutová vám v knize Jóga pro zdraví představí, jak se můžete díky józe dostat do pohody, pomoct si s fyzickými i psychickými problémy a zároveň jak si špatně prováděnými cviky nepřivodit zdravotní potíže. (alza.sk)

Podobné produkty ako Jóga pro zdraví (978-80-271-3192-1) , Posuzování stavu zdraví a ošetřovatelská diagnostika (978-80-247-5376-8)

Andělské cesty ke zdraví (978-80-858-4562-4)

Andělské cesty ke zdraví (978-80-858-4562-4)
Detail

Elektronická kniha - autor Eduard Martin, 312 stran Andělské cesty vedou ke všemu, o čem lidé sní. Ke zdraví těla, duše, k uzdravení od úzkostí. Příběhy autorovy „andělské knižnice" po léta nacházejí širokou obec čtenářů v Čechách i v zahraničí. Nový svazek oslovuje čtenáře nadějí, poznáním a láskou podobně jako předešlé mimořádně úspěšné knihy jeho „andělské řady". (alza.sk)

Podobné produkty ako Andělské cesty ke zdraví (978-80-858-4562-4) , Veřejné zdravotnictví a výchova ke zdraví (978-80-247-5562-5)

Kvalita života a zdraví (978-80-725-4657-2)

Kvalita života a zdraví (978-80-725-4657-2)
Detail

E-kniha - autor Jan Payne, 630 stran Do rukou čtenáře se dostává dvojdílný sborník příspěvků od odborníků z různých směrů zabývajících se otázkou kvality života a zdraví. Zdraví v užším smyslu slova je ústřední hodnotou pro lékařství i zdravotnické obory vůbec, ovšem v širším smyslu slova se dotýká též celé řady oborů dalších. Hlavní potíž se zdravím pak tkví v tom, že jeho přesná definice chybí, takže ho za pojem vlastně ani pokládat nelze a jde vlastně o pouhé slovo běžného jazyka. Avšak navzdory tomu se bez onoho slova medicína obejde jen sotva. Je tudíž třeba vydat jistý počet z toho, co se jím vlastně míní. Oba díly předkládaného sborníku se o takové vymezení pokoušejí s tím, že první díl provádí podrobný rozbor některých pojmových souvislostí a díl druhý se věnuje empirickým poznatkům týkajícím se otázky zdraví a kvality života. (alza.sk)

Podobné produkty ako Kvalita života a zdraví (978-80-725-4657-2) , Windows 7 (978-80-247-3210-7)

Najděte své ideální zdraví! (978-80-264-0486-6)

Najděte své ideální zdraví! (978-80-264-0486-6)
Detail

Elektronická kniha - autor Wayne Scott Andersen, 216 stran „Po přečtení této knihy jsem si uvědomil, že mám konečně dost síly na to, abych převzal kontrolu nad svým zdravím a žil ten druh zábavného a naplňujícího života, jaký jsem si vždycky představoval, když jsem byl mladší. Dr. Andersen mi nekázal, neobviňoval mě, ani mi neříkal, co mám dělat. Místo toho napsal knihu tak, jako by promlouval přímo ke mně, bez odsuzování, jako pomocník, partner a odborný poradce, takže mi poskytl dost sebedůvěry k tomu, abych si uvědomil, že nejsem sám ve své snaze o dosažení správných zdravých návyků.“Seymour Schachter, ilustrátor Jak tedy podle této knihy dosáhnete ideálního zdraví? Autor využívá nejnovější poznatky na poli zdravé výživy, takže vás upozorní na nebezpečí, které číhá v cukru, doporučí desítky nízkokalorických, ale sytých mikrosvačinek, naučí vás „bezbolestně“ snižovat své denní dávky potravin. Přináší také tipy na rozvíjení a udržování každodenních zdravých... (alza.sk)

Podobné produkty ako Najděte své ideální zdraví! (978-80-264-0486-6) , Veřejné zdravotnictví a výchova ke zdraví (978-80-271-0568-7)

Nebuďme kyselí, buďme zdraví (978-80-904-7508-3)

Nebuďme kyselí, buďme zdraví (978-80-904-7508-3)
Detail

E-kniha - autor Hana Synková, 123 stran Autorka ve své knize hledá a nachází souvislosti mezi nemocemi a překyselením organismu, které si bohužel způsobujeme nejen nevhodnou stravou, ale i stresem, v němž žijeme a negativními emocemi, které nejsme schopni vhodným způsobem zpracovat. Kniha je psaná velmi čtivou formou a poskytuje vhled do problému i laikům, kteří se dosud s tímto velmi důležitým tématem nesetkali. Dozvíme se, které nemoci jsou způsobeny překyselením, a autorka nás také seznámí s různými dostupnými metodami odkyselení. Pozornost je věnovaná i stravě a poměru kyselosti a zásaditosti v ní. Měli bychom přijímat převážně zásaditou potravu, nejlépe v procentuálním poměru 80:20. Bohužel je tomu jinak – někteří lidé přijímají až 90 % kyselinotvorné stravy. Důležité je ovšem nejen to, CO jíme, ale i JAK jíme… Kniha je příjemným a důležitým průvodcem pro každého, kdo se rozhodne vědomě a informovaně udělat něco pro své zdraví. Autorka sama prošla... (alza.sk)

Podobné produkty ako Nebuďme kyselí, buďme zdraví (978-80-904-7508-3) , Výchova ke zdraví pro střední zdravotnické školy (978-80-247-2860-5)

Najděte své ideální zdraví! (978-80-264-0486-6)

Najděte své ideální zdraví! (978-80-264-0486-6)
Detail

Elektronická kniha - autor Wayne Scott Andersen, 216 stran Autor využívá nejnovější poznatky na poli zdravé výživy, takže vás upozorní na nebezpečí, které číhá v cukru, doporučí desítky nízkokalorických, ale sytých mikrosvačinek, naučí vás „bezbolestně“ snižovat své denní dávky potravin. Přináší také tipy na rozvíjení a udržování každodenních zdravých návyků, s čímž souvisí i postupy, jak se zbavit škodlivých zlozvyků. Zjistíte, jak přidat do života spoustu přirozeného pohybu. Jak tedy podle této knihy dosáhnete ideálního zdraví?Autor využívá nejnovější poznatky na poli zdravé výživy, takže vás upozorní na nebezpečí, které číhá v cukru, doporučí desítky nízkokalorických, ale sytých mikrosvačinek, naučí vás „bezbolestně“ snižovat své denní dávky potravin. Přináší také tipy na rozvíjení a udržování každodenních zdravých návyků, s čímž souvisí i postupy, jak se zbavit škodlivých zlozvyků. Zjistíte, jak přidat do života spoustu přirozeného pohybu.Naleznete... (alza.sk)

Podobné produkty ako Najděte své ideální zdraví! (978-80-264-0486-6) , Reklama (978-80-247-3492-7)

Reklama (978-80-247-3492-7)

Reklama (978-80-247-3492-7)
Detail

E-kniha - autor Jitka Vysekalová, Jiří Mikeš, 208 stran Nové, aktualizované a doplněné vydání základní české knížky o reklamě opět připravili přední čeští odborníci na reklamu, předsedkyně České marketingové společnosti Jitka Vysekalová, a uznávaný praktik, bývalý prezident Asociace komunikačních agentur, který dnes přednáší na VŠE v Praze, Jiří Mikeš. Nové vydání přináší aktuální údaje a informace ze světa české a zahraniční reklamy, přibližuje novinky z oblasti moderních forem marketingové komunikace a emocionálního působení a nabízí nové příklady z reklamní praxe. Díky knize zjistíte, co je reklama a jak působí, jak "krok za krokem" připravit účinnou reklamní kampaň, jaká média vybrat, jak vytvořit tu "správnou" reklamu, jaké barvy, obrazy a slova používat či jak si vybrat správnou agenturu. Dozvíte se také, jaké moderní přístupy ke zjišťování účinnosti reklamy existují, jaké jsou nové trendy v marketingové komunikaci nebo co není v... (alza.sk)

Podobné produkty ako Reklama (978-80-247-3492-7) , Detektivové (978-80-247-3942-7)

Strečink (978-80-247-3153-7)

Strečink (978-80-247-3153-7)
Detail

E-kniha - autor Kamil Ramík, 80 stran Naučte se spolu s námi základní strečinková cvičení, která jsou nutná před a po každé sportovní aktivitě. Renomovaný český autor, MUDr. Kamil Ramík, rehabilitační a sportovní lékař, vám přináší komplexní protažení všech svalových skupin, upozorňuje na časté chyby při cvičení a vysvětluje princip a důvody strečinku. Knihu jistě ocení nejen amatérští sportovci všech věkových skupin, ale i učitelé tělocviku, trenéři a profesionální sportovci. (alza.sk)

Podobné produkty ako Strečink (978-80-247-3153-7) , Motoškola (978-80-247-3645-7)

Detektivové (978-80-247-3942-7)

Detektivové (978-80-247-3942-7)
Detail

E-kniha - autor Zuzana Pospíšilová, Markéta Vydrová, 56 stran Bratrům Tomášovi a Kubovi přinese stěhování do nového domu netušené dobrodružství. Připojí se k tajné klučičí partě a společně s novými kamarády se stanou svědky krádeže vzácného obrazu. Důvtipní malí detektivové přivedou policii na stopu zloděje. Zbývá ale objevit záhadně zmizelý obraz... Dospěláci mají svoji Agathu Christie, pro děti je tu Zuzana Pospíšilová a její dětská detektivka. Malí čtenáři se mohou těšit nejen na napínavý text a krásné ilustrace Markéty Vydrové, ale také na tajný vzkaz a doprovodné detektivní otázky.DeTeKTiVové budou brzy pátrat v dalších, nových knížkách. (alza.sk)

Podobné produkty ako Detektivové (978-80-247-3942-7) , Strečink (978-80-247-3153-7)

Studny (978-80-247-4482-7)

Studny (978-80-247-4482-7)
Detail

E-kniha - autor Zdeněk Zelinka, 112 stran Kniha je určena všem, kteří si chtějí u svého domu, chaty či chalupy vybudovat vlastní studnu. Přehledná příručka provede čtenáře problematikou povolení stavby i stavbou samotnou. Popisuje základní typy zdrojů pitné vody, jejich výhody i nevýhody a nezapomíná ani na způsoby hledání pramene či výběr vhodného čerpadla. Publikace vás také seznámí se souvisejícími platnými zákony, vyhláškami a normami, jimiž je třeba se při stavbě studní řídit. Kapitola otázek a odpovědí vám rychle poradí s případnými problémy. (alza.sk)

Podobné produkty ako Studny (978-80-247-4482-7) , Studny (978-80-247-4482-7)

Krosienky (978-80-247-4804-7)

Krosienky (978-80-247-4804-7)
Detail

E-kniha - autor Marie Kielbusová, 112 stran Technika pletení na rámu — krosienky je velmi jednoduchá a přitom dokonalá svým uspořádáním. Neexistuje líc a rub, obě strany úpletu jsou stejné, takže výrobek je možné použít jako oboustranný. Publikace je určena začátečníkům a mírně pokročilým. Uvádí podrobně, krok za krokem, pletení prostiny a tkaniny na postupových fotografiích. Z uvedených způsobů pletení je možné odvodit bohatou škálu jednobarevných dírkových i vícebarevných proužkovaných a kostkovaných vzorů. Díky nevšední a neokoukané vazbě vláken, struktuře a vlastnostem pleteniny si zachovávají nadčasovost nepodléhající módním vlivům. Projekty uvedené v knize jistě zaujmou a budou inspirací pro zhotovení originálních módních doplňků, oděvů i celých kompletů. (alza.sk)

Podobné produkty ako Krosienky (978-80-247-4804-7) , Krosienky (978-80-247-4804-7)

Keramika (978-80-247-4523-7)

Keramika (978-80-247-4523-7)
Detail

Elektronická kniha - autor Jitka Ščerbová, 64 stran Kniha přináší 28 keramických projektů a 12 dalších variant, které rozšíří oblíbené výtvarné téma ročních dob o další možnosti v oblasti modelování. Najdete zde přehledné pracovní postupy ve dvou stupních obtížnosti, v psané i fotografické podobě, které vám krok za krokem pomohou při vytváření zvířátek, rostlin a dalších drobných předmětů. Vše doplňují dobré rady vycházející z autorčiných zkušeností. Autorka se zaměřuje zejména na keramiku vytvářenou z plátu, modelování z hroudy a z válečků, ale představuje také používání sádrových licích forem, získáte dovednosti v oblasti zdobení lepenými tvary, otiskováním, prořezáváním, děrováním aj. Při barevném dekorování keramiky si osvojíte zdobení engobami, oxidy kovů, glazurami, sklem a dalšími materiály. (alza.sk)

Podobné produkty ako Keramika (978-80-247-4523-7) , Keramika (978-80-247-4523-7)

Freeskiing (978-80-247-2837-7)

Freeskiing (978-80-247-2837-7)
Detail

E-kniha - autor Jiří Volák, Lukáš Mikula, 104 stran Freeskiing je velmi progresivní sport, který láká každý rok stále více mladých lidí na celém světě svou krásou a nespoutaností. New school je volný styl lyžování zaměřený na skoky a trikové jízdy na sjezdovce, ve snowparcích nebo ve volném terénu na přírodních překážkách. Autoři, zkušení freestyloví jezdci a fotografové, seznámí všechny zájemce se základní termionologií a především s pomocí výborně graficky upravených fotosekvencí názorně ukážou, jak se naučit jednotlivé triky. Kniha je jasnou a stručnou charakteristikou tohoto sportu a terminologicky ukotvuje freeskiing v České republice. (alza.sk)

Podobné produkty ako Freeskiing (978-80-247-2837-7) , Freeskiing (978-80-247-2837-7)

Motoškola (978-80-247-3645-7)

Motoškola (978-80-247-3645-7)
Detail

E-kniha - autor Pavel Faus, 88 stran Ilustrovaná učebnice pro žadatele o řidičské oprávnění skupin AM, A1 a A, která poskytne koncentrovaně informace důležité pro získání ŘP na motocykl i další informace o technice jízdy, zvládání krizových situací a jiných specifik motocyklů. Kniha se v nezbytně nutné míře věnuje technice a údržbě motocyklu a zdravotní přípravě (zejména v aspektech odlišných zranění motorkářů proti běžným automobilistům). Těžiště učebnice je popis techniky jízdy, s ohledem na jednotlivé druhy motocyklů (chopper, cruiser, enduro, cestovní moto, polozávodní "zaléhávačka") a skútrů, s důrazem na bezpečnost. Popisuje úhybné manévry při vzniku kritických situací a metodu řízené nehody, rozdíly při jízdě sólo a s tandemistou, případně zavazadly. Začátečníci ocení teoretické základy ovládání motocyklu, záludnosti složitějších jízdních situací i návody na jejich zvládání. Zkušenější motorkáři najsdou mnoho tipů z vyšších forem jízdy. (alza.sk)

Podobné produkty ako Motoškola (978-80-247-3645-7) , Jezuité (978-80-247-3913-7)

Jezuité (978-80-247-3913-7)

Jezuité (978-80-247-3913-7)
Detail

E-kniha - autor Stefan Kiechle, 96 stran Byli jezuité papežskou armádou, nebo zmírňovali katolickou víru? Oponovali osvícenským snahám, nebo představovali socialisty, rané předchůdce Karla Marxe? V knize se dozvíte to nejdůležitější o historických kořenech jezuitů, jejich duchovních principech a jejich postavení v současnosti. Stefan Kiechle, SJ Doktor teologie, narozen v roce 1960, byl studentským farářem a supervizorem noviců. V současné době působí jako duchovní a odborník na exercicie v Mannheimu. Přednáší v Mnichově na Vysoké škole filozofické. (alza.sk)

Podobné produkty ako Jezuité (978-80-247-3913-7) , Nunofilcování (978-80-247-3674-7)

Nunofilcování (978-80-247-3674-7)

Nunofilcování (978-80-247-3674-7)
Detail

E-kniha - autor Alena Isabella Grimmichová, 112 stran Nunofilcování je výtvarná technika, při níž za pomoci teplé vody, mýdla a práce rukou, dojde k trvalému provázání vlny a tkaniny. Vzniknou tak úžasné módní doplňky, využívající kvality obou materiálů. V knize se autorka věnuje převážně spojení vlny s hedvábím. Nalezneme zde šály, kabelky a šperky, které lze snadno vytvořit v domácích podmínkách. Jednotlivé projekty jsou doplněny podrobnými postupy s fotografiemi a provázány odkazy na již probrané kroky, takže se v nich lze snadno orientovat. Snahou autorky bylo oslovit nejen úplného začátečníka, ale inspirovat i zkušené výtvarníky. (alza.sk)

Podobné produkty ako Nunofilcování (978-80-247-3674-7) , Platnéřství (978-80-247-1186-7)

Platnéřství (978-80-247-1186-7)

Platnéřství (978-80-247-1186-7)
Detail

Elektronická kniha - autor Miroslav Mudra, 152 stran Kniha je určena nejen těm, kdo se zajímají o výrobu a použití zbroje či historický šerm, ale je i pro kováře a další aktivní řemeslníky. Zabývá se ochrannou zbrojí - zejména v Evropě - z hlediska výroby, jejího používání, a to jak v minulosti, tak i v současnosti. S pomocí vynikajících ilustracích poskytuje historický přehled typů zbrojí. Nespornou výhodou proti mnoha jiným publikacím je řada informací o technologických postupech výroby, údržby a restaurování zbroje. Nedílnou součástí knihy jsou i ukázky z platnéřské dílny současnosti. (alza.sk)

Podobné produkty ako Platnéřství (978-80-247-1186-7) , Tvořivost (978-80-247-1652-7)

Tvořivost (978-80-247-1652-7)

Tvořivost (978-80-247-1652-7)
Detail

Elektronická kniha - autor Marie Königová, 188 stran Kreativita neboli tvořivost je nejvlastnějším projevem života. Vždyť tvořivě lze přistoupit k řešení jakékoli otázky. Kreativní myšlení je předpokladem originálních nápadů. Zapojíme fantazii, odhlédneme od svazující reality a snažíme se o nové pohledy jak na sebe sama, tak na společenské otázky nebo odborné a vědecké problémy. Kreativitu je možné dokonce i cvičit a záměrně pěstovat. Chce to jen odvahu pustit se do něčeho nového a neobvyklého, nebýt líný na sobě pracovat. Na cestě za přirozenou tvořivostí vám může být neocenitelným pomocníkem právě publikace renomované české autorky. Jedna z jejích cenných životních rad zní: „Nikdy nic nevzdávejte! Nikdy není pozdě začít na sobě pracovat. Zkuste změnit své životní stereotypy. Jedna z cest je aktivně vyhledávat pozitivní a příjemné jevy. Jednou z nejcennějších věcí pro každou lidskou bytost je tvořivost. Nemusíte být zrovna členy vlády, starosty města, staviteli... (alza.sk)

Podobné produkty ako Tvořivost (978-80-247-1652-7) , Psychologie zdraví (978-80-271-2569-2)

Velmi osobní kniha o zdraví (978-80-265-0753-6)

Velmi osobní kniha o zdraví (978-80-265-0753-6)
Detail

Elektronická kniha - Jak zvládat jídlo, kariéru, rodinu, péči o sebe, kritiku, věk a chuť na čokoládu. Jak dát tělu to nejlepší v dnešní uspěchané době? Tipy od nejvlivnější české expertky v oblasti zdravého životního stylu. - Autor Margit Slimáková, 336 stran Jak dát tělu to nejlepší v dnešní uspěchané době? Tipy od nejvlivnější české expertky v oblasti zdravého životního stylu.Jsme obyvatelé přepychové části Země. Máme dostatek vody a jídla. Můžeme studovat podle chuti a zájmů, většina z nás si vybírá, co bude v životě dělat. Pokud onemocníme, jsme obklopeni kvalitní dostupnou péčí a blahobytem. Zároveň jsou ale mnozí věčně unavení, přejedení, nespokojení a stále ve spěchu. Může to být jinak? Ano! Univerzální recept nemám, ale nabízím střípky ověřených doporučení a nápadů, jak o sebe v tomto hektickém světě co nejlépe pečovat.Jak zvládat jídlo, kariéru, rodinu, péči o sebe, kritiku, věk a chuť na čokoládu... (alza.sk)

Podobné produkty ako Velmi osobní kniha o zdraví (978-80-265-0753-6) , Sociální andragogika (978-80-247-3997-7)

Tlapková patrola - Tlapky chrání zdraví (978-80-252-5440-0)

Tlapková patrola - Tlapky chrání zdraví (978-80-252-5440-0)
Detail

Elektronická kniha - ze série Tlapková patrola, autor kolektiv a Více autorů, 56 stran, česky Neohrožená štěňata z Tlapkové patroly spěchají do akce v nových napínavých příbězích! Tentokrát je čeká další důležitá mise: podat pomocnou tlapku kamarádům v nouzi a chránit zdraví. Zjistěte, jak se tým oblíbených hrdinů postaral Jakea, když onemocněl, a přečtěte si, jak Chase překonal svůj strach, když se mu začal viklat zoubek a musel k zubaři. (alza.sk)

Podobné produkty ako Tlapková patrola - Tlapky chrání zdraví (978-80-252-5440-0) , Hravé mozaikování (978-80-247-5849-7)

Office 2019 (978-80-247-2303-7)

Office 2019 (978-80-247-2303-7)
Detail

Elektronická kniha - autor Josef Pecinovský, 320 stran, česky Již více než dvě desítky let je kancelářský balík programů MS Office nejpoužívanějším kancelářským programem. Nyní přichází na trh jeho nejnovější verze Office 2019. Nový průvodce z pera zkušených autorů byl napsán pro operační systém Windows 10, ale s úspěchem je mohou využít i ti, kteří pracují s kancelářským balíkem MS Office 2019 v systému macOS. Text knihy je rozdělen do dvou částí – obecné a specializované. Obecná část je věnována činnostem, které jsou pro všechny aplikace společné: nastavení aplikací, práce se soubory, dokumenty a daty, editace textu, práce s obrázky, grafikou a objekty, tisk dokumentů a využití cloudových úložišť. Ve specializované části jsou popsány funkce hlavních aplikací MS Office: především Word, Excel, PowerPoint, Outlook, menší pozornost je pak věnována aplikacím Publisher, Access a OneNote. Kniha obsahuje tato témata: Správa elektronické... (alza.sk)

Podobné produkty ako Office 2019 (978-80-247-2303-7) , Office 2019 (978-80-247-2303-7)

Psychologie lži (978-80-247-5472-7)

Psychologie lži (978-80-247-5472-7)
Detail

Elektronická kniha - autor Lenka Mynaříková, 200 stran Lze najít obecnou a šířeji akceptovatelnou definici lži? Můžeme obelhat sami sebe? Jak lžou děti a jak lžou dospělí? Jaké jsou verbální a neverbální projevy lhaní? Jaké jsou limity a úskalí detekce lži? Na tyto a další otázky hledá odborně podložené odpovědi ojedinělá a komplexní monografie věnovaná fenoménu lži. Detaily knihy: Autor: Lenka Mynaříková Rok vydání: 2015 ISBN: 978-80-247-5472-7 Počet stran: 200 (alza.sk)

Podobné produkty ako Psychologie lži (978-80-247-5472-7) , Andragogický výzkum (978-80-247-5232-7)

Andragogický výzkum (978-80-247-5232-7)

Andragogický výzkum (978-80-247-5232-7)
Detail

Elektronická kniha - autor Jan Průcha, 152 stran „Nejprve je nutno poznat reálný terén, na nějž se má soustředit výzkum, a teprve potom je nutno vyhledávat vhodné výzkumné metody.“ O tom a mnohém dalším je publikace významného českého pedagoga, prof. PhDr. Jana Průchy, DrSc., která bude jistě neocenitelným zdrojem informací jak pro studenty a učitele andragogiky a pedagogiky na vysokých a vyšších odborných školách, tak odborníky v oblasti lidských zdrojů a manažery. (alza.sk)

Podobné produkty ako Andragogický výzkum (978-80-247-5232-7) , Redakční práce (978-80-247-3773-7)

Interkulturní psychologie (978-80-247-5414-7)

Interkulturní psychologie (978-80-247-5414-7)
Detail

Elektronická kniha - autor Josef Smolík, Jiří Čeněk, Zdeňka Vykoukalová, 312 stran Pokuste se pomocí této knihy zorientovat v dnešním překotně se měnícím světě! Autoři se snaží jít pod povrch běžného obrazu reality, který nám předkládají média, a přinášejí odpovědi na řadu aktuálních otázek, jako jsou radikální náboženské proudy, imigrace do EU a ČR, etnické konflikty či zvládání kulturně odlišných situací. (alza.sk)

Podobné produkty ako Interkulturní psychologie (978-80-247-5414-7)

Redakční práce (978-80-247-3773-7)

Redakční práce (978-80-247-3773-7)
Detail

E-kniha - autor Milan Pokorný, Dana Pokorná, 224 stran Seznamte se se základy redakčních prací: naučte se spolu s námi, jak přistupovat k cizímu, ale i vlastnímu textu a jak jej připravit k publikování. Přinášíme vám návodný popis činnosti redaktora (editora) v knižním nakladatelství i v periodickém tisku. Kniha je přehlednou učebnicí pro kurzy redakčních prací na vysokých a vyšších odborných školách, ale i příručkou pro praxi. Základy redaktorského "řemesla" ocení všichni, kdo v rámci své pracovní nebo zájmové činnosti upravují texty k vydání - ať už jde o knižní publikace, novinové nebo časopisecké příspěvky či nejrůznější PR materiály a texty publikované na internetu. (alza.sk)

Podobné produkty ako Redakční práce (978-80-247-3773-7)

Windows 7 (978-80-247-3254-1)

Windows 7 (978-80-247-3254-1)
Detail

E-kniha - autor David Procházka, 108 stran Jste úplní začátečníci a potřebujete poradit s novou verzí Windows? Pak je pro vás tato kniha ta pravá. Bleskově a přehledně vás provede operačním systémem Windows 7 od jeho instalace, přes seznámení s jeho ovládáním, nastavení periferií a systémových služeb, až po řešení některých problémů. Kniha je psána srozumitelnou řečí, tak, aby v ní našli smysluplné informace i lidé, kteří si s počítačem zrovna „netykají“. Zároveň se kniha ale nevyhýbá ani podrobnějším postupům a návodům. Windows 7 přináší výhody a pokrokové prvky předchozí verze a zároveň opravuje chyby, kterých se programátoři dopustili. Přitom navazuje na rychlost a stabilitu Windows XP, přináší stovky vylepšení a nových řešení. (alza.sk)

Podobné produkty ako Windows 7 (978-80-247-3254-1)

Tajemství úspěchu (978-80-247-3658-7)

Tajemství úspěchu (978-80-247-3658-7)
Detail

E-kniha - autor Jiří Plamínek, 192 stran Kniha sleduje cesty lidí k úspěšnému životu. Je možné ji vnímat jako implicitní návod k dosažení úspěchu v podmínkách střední Evropy počátku jednadvacátého století. Jádrem výkladu je sice popis myšlení a chování lídrů, tedy lidí, jejichž úspěch je veřejně znám a registrován, ale najdete zde i kapitoly zabývající se spokojeností, užitečností a zralostí v soukromém životě či rolí lídrů ve výchově a vzdělávání, podobně jako úvahy o tom, mezi jakými typy úspěchu můžeme volit a za jakých podmínek lze různých podob a podstat úspěchu dosáhnout. Výklad konfrontuje teoretické poznatky s autorovou praxí konzultanta, lektora, facilitátora a mediátora. (alza.sk)

Podobné produkty ako Tajemství úspěchu (978-80-247-3658-7)

Office 2007 (978-80-247-1962-7)

Office 2007 (978-80-247-1962-7)
Detail

E-kniha - autor Josef Pecinovský, 400 stran Nejnovější verze nejoblíbenějšího a nejpoužívanějšího kancelářského balíku programů obsahuje nejvíce změn v historii Office - tak by se dala stručně a bez nadsázky charakterizovat nová verze Office 2007. Nechcete-li se ztratit ve zcela změněném ovládání programů, v ohromné spoustě nových možností, vlastností a vzájemném provázání jednotlivých programů, pak jste si zvolili zcela správně. Tato kniha vás provede všemi programy od základní orientace po pokročilé funkce a vlastnosti, tam, kde to bude možné, zmíní souvislosti s předchozími verzemi programových součástí Office pro snazší orientaci zkušenějších uživatelů, naučí vás pracovat a využívat vzájemné spolupráce programů a umožní vám rychle a bez zbytečných oklik či nadbytečné teorie stát se odborníky a pokročilými uživateli. Neváhejte a vrhněte se do toho. (alza.sk)

Podobné produkty ako Office 2007 (978-80-247-1962-7)

Investiční controlling (978-80-247-2952-7)

Investiční controlling (978-80-247-2952-7)
Detail

E-kniha - autor Hana Scholleová, 288 stran Kniha je určena finančním specialistům a manažerům, pracovníkům finančního controllingu a všem, kteří se podílejí na rozhodování o podnikových investicích a jejich financování. Seznámíte se s nástroji a metodami investičního controllingu, které budete umět volit s ohledem na účel, cíle a kritéria investičního procesu. Dozvíte se, jakým způsobem získávat a zpracovávat vstupní informace tak, aby byl zohledněn faktor likvidity, času i rizika. Rozhodování o investicích není jen řešením základního problému, zda investovat či nikoli, ale i otázkou vhodného načasování, volby mezi různými investicemi, sledování celého investičního procesu a následného postauditu. Dobře prováděný investiční controlling je v každém podniku otázkou dlouhodobé prosperity, a proto by mu měla být věnována náležitá pozornost. (alza.sk)

Podobné produkty ako Investiční controlling (978-80-247-2952-7)

Windows 7 (978-80-247-3209-1)

Windows 7 (978-80-247-3209-1)
Detail

E-kniha - autor Bohdan Cafourek, 336 stran Cílem knihy je popsat systém Windows Seven jako celek. Máte před sebou tedy skutečně kompletního průvodce systémem. Najdete zde informace jednoduché včetně základního ovládání, popis práce se soubory i s multimédii. Ale i témata pokročilejší včetně zapojení počítače do sítě, úvod do protokolů TCP/IP, a dokonce i témata pro špičkové profesionály, například hromadné instalace v doméně či práce s PowerShell. (alza.sk)

Podobné produkty ako Windows 7 (978-80-247-3209-1)

Čarodějnice Eulálie (978-80-247-3463-7)

Čarodějnice Eulálie (978-80-247-3463-7)
Detail

E-kniha - autor Zuzana Pospíšilová, Markéta Vydrová, 80 stran V lese mezi pohádkovými bytostmi řádí neznámá mladá čarodějnice ze Zlomyslnic. Jejím koníčkem je všem škodit. Však se také začnou dít podivné věci - Hejkal nastydne, vodníkovi vyschne tůňka, čarodějnici Zevlíně se ztratí kniha kouzel, nic zkrátka není, jak se patří. Hejkal, vodník Stavidlo, čarodějnice Zevlína a pidimužík Stopař Slídil se vydají po stopách čarodějnické nezdárnice Eulálie, která vše způsobila. Zuzana Pospíšilová, zkušená autorka knih pro děti, připravila pro nejmenší čtenáře vyprávění plné fantazie, napětí a nezbytného souboje dobra se zlem, text je neoddělitelně spjat s bohatými ilustracemi Markéty Vydrové. (alza.sk)

Podobné produkty ako Čarodějnice Eulálie (978-80-247-3463-7)

Subkultury mládeže (978-80-247-2907-7)

Subkultury mládeže (978-80-247-2907-7)
Detail

E-kniha - autor Josef Smolík, 288 stran Kniha přináší podrobnou analýzu vybraných subkultur mládeže. Text vychází z teoretického i metodologického ukotvení tématu a definuje základní pojmy: mládež, kultura, subkultura, scéna, životní styl, hnutí a další. Představuje též vybrané sociologické školy (jako je škola chicagská či birminghamská), které se tématu subkultur věnují. Autor se zabývá typologií subkultur mládeže a jejich vztahem k sociálněpatologickým jevům, médiím, trhu a politice. Blíže představuje subkultury hippies, skinheads, fotbalové chuligány, punk/hard core, graffiti, metal, gothic rock a taneční scénu. Kniha poslouží především pedagogům, novinářům, ale i výchovným poradcům, psychologům a sociologům, kteří pracují s mládeží. Stejně tak je určena i rodičům a mládeži samotné — čtivou formou je seznámí s formováním jednotlivých subkultur a životních stylů v minulosti i současnosti. (alza.sk)

Podobné produkty ako Subkultury mládeže (978-80-247-2907-7)

Nábytek svépomocí (978-80-247-5708-7)

Nábytek svépomocí (978-80-247-5708-7)
Detail

Elektronická kniha - autor Martin Zoufalý, 128 stran Nábytek z laminovaných desek si můžete vyrobit a smontovat sami. Levně, se základním nářadím, na míru a přesně podle svých potřeb. Všechny nezbytné znalosti a informace najdete v knize Martina Zoufalého. Na základě těchto znalostí tak zvládnete vyrobit zásuvkový kontejner, kuchyňskou linku nebo skříň. Odměnou vám bude nejen pocit z dobře vykonané práce, ale i obdiv okolí. (alza.sk)

Podobné produkty ako Nábytek svépomocí (978-80-247-5708-7)

Hitlerovi inženýři (978-80-247-5513-7)

Hitlerovi inženýři (978-80-247-5513-7)
Detail

Elektronická kniha - autor Blaine Taylor, 272 stran Hlavní stavitelé Třetí říše První úplné, bohatě ilustrované a podrobně zpracované životní osudy dvou velmi významných mužů Třetí říše. Fritz Todt a Albert Speer tvořili během všech zvratů válečné štěstěny Třetí říše její dva pevné pilíře. Talent těchto dvou inženýrů nejen držel režim nad vodou, ale umožnil mu přežít mnohem déle, než kdokoliv očekával. (alza.sk)

Podobné produkty ako Hitlerovi inženýři (978-80-247-5513-7)

Protetika II (978-80-247-5261-7)

Protetika II (978-80-247-5261-7)
Detail

Elektronická kniha - autor Jörg Rudolf Strub, 384 stran Komplexní učebnice v oboru, která na našem trhu chybí několik desítek let. Překlad již 4. vydání úspěšné knihy, kterou v německém originále vydalo nakladatelství QUINTESSENZ. Kniha ve třech dílech je určena jak studentům medicíny a lékařům stomatologům, tak zubním technikům a protetikům. Detaily knihy: Autor: Jörg Rudolf Strub Rok vydání: 2016 ISBN: 978-80-247-5261-7 Počet stran: 384 (alza.sk)

Podobné produkty ako Protetika II (978-80-247-5261-7)

Kouzelné léto (978-80-247-5740-7)

Kouzelné léto (978-80-247-5740-7)
Detail

Elektronická kniha - autor Dagmar Lhotová, Vlasta Švejdová, 112 stran Dagmar Lhotová, autorka legendárního kocoura Vavřince a početné řady oblíbených titulů pro malé čtenáře, napsala půvabné vyprávění o tom, že nejkrásnější prázdniny nemusíme prožít na dalekých cestách, ale třeba ve vypůjčeném domečku, a hlavně společně s rodinou. (alza.sk)

Podobné produkty ako Kouzelné léto (978-80-247-5740-7)

Síla slov (978-80-247-5274-7)

Síla slov (978-80-247-5274-7)
Detail

Elektronická kniha - autor Sharon Anne Klingerová, 248 stran Slova v sobě mají ohromnou sílu! Naučte se používat jejich moc ke svému prospěchu. Každé slovo má dopad na váš život. Použijte správná slova ve správnou chvíli a dopomozte se jimi ke svým cílům. (alza.sk)

Podobné produkty ako Síla slov (978-80-247-5274-7)

Lovci lebek (978-80-247-5810-7)

Lovci lebek (978-80-247-5810-7)
Detail

Elektronická kniha - autor Hana Hindráková, Jiří Johánek, 224 stran Posledních deset let zatemnila Jaroslavův mozek jediná myšlenka. Myšlenka na pomstu. Tehdy boss ukrajinské mafie zastřelil jeho kolegu Lukyho, po kterém zůstala těhotná žena. Ačkoliv Jaroslav konečně dostal nabídku práce u speciální jednotky lovců lebek, má ke spokojenosti daleko. Život mu komplikují nevyřešené dluhy z pokeru, sílící tlak vymahačů a postupný rozpad rodiny. (alza.sk)

Podobné produkty ako Lovci lebek (978-80-247-5810-7)

Mezinárodní turismus (978-80-247-4862-7)

Mezinárodní turismus (978-80-247-4862-7)
Detail

Elektronická kniha - autor Monika Palatková, 256 stran Publikace přináší komplexní pohled na problematiku mezinárodního turismu. Je určena odborníkům soukromého i veřejného sektoru působícím v mezinárodním prostředí, včetně studentů vysokých a středních škol zaměřených na turismus či institucí zabývajících se rozvojem turismu. Nové vydání knihy je aktualizováno s ohledem na vývoj mezinárodního turismu a souvisejících oblastí. Kniha je rozšířena o pasáže zaměřené na možnosti sledování významu turismu ve světové ekonomice a mezinárodních ekonomických vztazích a zabývá se novou metodikou sledování turismu, která bude používána od roku 2014. Aktualizace kvantitativních údajů se týká zejména kapitol zaměřených na regionální rozložení mezinárodního turismu a jeho hlavní zdrojové země a destinace. Rozšíření doznala i kapitola věnující se konkurenceschopnosti, turismu v rozvojových zemích a zcela nově jsou podle Vize 2030 zpracovány předpokládané trendy mezinárodního... (alza.sk)

Podobné produkty ako Mezinárodní turismus (978-80-247-4862-7)

Psychologie osobnosti (978-80-247-3434-7)

Psychologie osobnosti (978-80-247-3434-7)
Detail

Elektronická kniha - autor kolektiv a, 304 stran Monografie shrnuje nové poznatky o hlavních tématech psychologie osobnosti: temperamentu, rysech, inteligenci, sebepojetí, motivaci a vývoji osobnosti. Pozornost je věnována též otázkám osobní pohody a duchovního rozměru života. Do knihy je zařazeno i téma zcela nové: lidské ctnosti a silné stránky charakteru. Detaily knihy: Autor: kolektiv a Rok vydání: 2010 ISBN: 978-80-247-3434-7 Počet stran: 304 (alza.sk)

Podobné produkty ako Psychologie osobnosti (978-80-247-3434-7)

Řeč těla (978-80-247-1313-7)

Řeč těla (978-80-247-1313-7)
Detail

E-kniha - autor Gregor Adamczyk, Tiziana Bruno, 112 stran Jak svou řečí těla působíte na druhé lidi? Jak můžete vhodnou gestikulací a mimikou ovlivnit svůj protějšek? Co se skrývá za řečí těla ostatních? Úspěšní trenéři vás provedou úskalími a záludnostmi neverbální komunikace pomocí praktických rad, tipů a příkladů, které nejsou vyjádřeny jen slovně, ale také více než 70 situačními fotografiemi. Budete umět využívat řeč těla pro své cíle a rozumět neverbální komunikaci ostatních, a tedy rozpoznat, co si lidé skutečně myslí a prožívají. Čtivý jazyk, osvědčené rady a spousta fotografií dělá z této knížky nepostradatelnou příručku pro každého komunikujícího člověka. (alza.sk)

Podobné produkty ako Řeč těla (978-80-247-1313-7)

Žena 40+ (978-80-247-5360-7)

Žena 40+ (978-80-247-5360-7)
Detail

E-kniha - autor Michael Kernbach, Miguel Fernandez, 48 stran Nejlepší dárek ke čtyřicetinám každé ženy? Tato knížka! Konečně zjistí, že už nemusí držet krok s módními trendy, věřit mužům ani bojovat se zemskou přitažlivostí. Řeči sousedů, rodinné dovolené a vaření s kamarády jí mohou být šumafuk. Život totiž začíná po čtyřicítce! (alza.sk)

Podobné produkty ako Žena 40+ (978-80-247-5360-7)

DPH 2015 (978-80-247-5500-7)

DPH 2015 (978-80-247-5500-7)
Detail

E-kniha - autor Svatopluk Galočík, Oto Paikert, 384 stran Kniha poslouží všem, kdo se s daní z přidané hodnoty v praxi setkávají. Osvědčená publikace obsahuje komentář ke všem paragrafům zákona o DPH, včetně jednotlivých odstavců, po změnách k 1. 1. 2015. Výklad doplňuje cca 300 příkladů z praxe. Součástí jsou i komentované přílohy (sazby u zboží a služeb). (alza.sk)

Podobné produkty ako DPH 2015 (978-80-247-5500-7)
Úrovně zdraví (978-80-247-3984-7), Lidské potřeby ve zdraví a nemoci (978-80-247-3223-7), Výchova ke zdraví (978-80-247-3213-8), Výchova ke zdraví (978-80-247-5351-5), Dokonalé ticho (978-80-747-3984-2), Poločas najád (978-80-254-3984-5), Radhostův meč (978-80-869-3984-1), Posuzování stavu zdraví a ošetřovatelská diagnostika (978-80-247-5376-8), Veřejné zdravotnictví a výchova ke zdraví (978-80-247-5562-5), Windows 7 (978-80-247-3210-7), Veřejné zdravotnictví a výchova ke zdraví (978-80-271-0568-7), Výchova ke zdraví pro střední zdravotnické školy (978-80-247-2860-5), Reklama (978-80-247-3492-7), Detektivové (978-80-247-3942-7), Motoškola (978-80-247-3645-7), Strečink (978-80-247-3153-7), Studny (978-80-247-4482-7), Krosienky (978-80-247-4804-7), Keramika (978-80-247-4523-7), Freeskiing (978-80-247-2837-7), Jezuité (978-80-247-3913-7), Nunofilcování (978-80-247-3674-7), Platnéřství (978-80-247-1186-7), Tvořivost (978-80-247-1652-7), Psychologie zdraví (978-80-271-2569-2), Sociální andragogika (978-80-247-3997-7), Hravé mozaikování (978-80-247-5849-7), Office 2019 (978-80-247-2303-7), Andragogický výzkum (978-80-247-5232-7), Redakční práce (978-80-247-3773-7)