Vlcek o malichovi

Vlček o Malichovi

Vlček o Malichovi

Publikace s podtitulem Vzpomínky, dokumenty a interpretace 1969–2014 vychází u příležitosti 90. narozenin Karla Malicha. Jde o esej, shrnujíci rozhovory mezi historikem umění Tomášem Vlčkem a současným významným umělcem Karlem Malichem během jejich dlouholetého přátelství. Autor rekapituluje, co pro něj přátelství s Karlem Malichem znamená a co jej umožňovalo. Zmiňuje některé motivy Malichova tvůrčího myšlení, které by jinak mohly být opomenuty. Obrazový doprovod knihy tvoří jednak kresby Karla Malicha, jednak fotografie Tomáše Vlčka, který zachytil umělcova díla v době jejich dokončení. Vzhledem k tomu, že některá z těchto děl již neexistují, jde o unikátní dokumentární snímky. (pantarhei.sk)

Vlček trosečníkem

Vlček trosečníkem

Pejsek, kterého si většina lidí plete s vlkem, přijíždí na ostrov na prázdniny. Hned první den však jeho pán onemocní tak těžce, že musí být vrtulníkem převezen zpět na pevninu. V nastalém zmatku si na pejska nikdo ani nevzpomene, a ten tak zůstává na ostrově zcela opuštěný. Ať se vydá kamkoliv, odevšad ho vyhánějí. Jako by neměl dost trápení, čekají ho potíže s místním psem Chundeláčem, který se tváří, jako by celý ostrov patřil jen jemu. Když však Vlček potká dvě děti, Emmu a Leona, všechno se obrátí k lepšímu. Děti jsou na něj hodné a Vlček se s nimi rychle sblíží. Teď už jen najít ztraceného pána! (pantarhei.sk)

Ó, ó, ó, vajíčko!

Ó, ó, ó, vajíčko!

Audiokniha MP3 - Veršovaný příběh z hmyzí říše je vyprávěním o velké lásce a odhodlání. - autor Ester Stará, čte Martha Issová Veršovaný příběh z hmyzí říše Ó, ó, ó, vajíčko!Veršovaný příběh je vyprávěním o velké lásce a odhodlání. Houseňák Pepík putuje za svou vyvolenou a nic ho nezastaví. Inspirací pro jednotlivé postavy byli skuteční brouci, včely, larvy a zejména motýli, protože jejich životy jsou často velice dramatické a plné překvapivých skutečností. (alza.sk)

O slunci, O světle

O slunci, O světle

Spisy O Slunci a O světle představují zralou podobu autorova myšlení. První spis vychází z přirovnání ideje dobra ke Slunci a z analogie mezi viděním a věděním, jak je předkládá Platón v Ústavě. Spis O světle je inspirován plótínovskou metafyzikou světla. Alegorické výklady Slunce a světla patří ke klíčovým motivům Ficinova myšlení. (pantarhei.sk)

O trůn i o život

O trůn i o život

Pod společným názvem vycházejí v novém vydání dva historické romány Smrt na jazyku a K výšinám císařského trůnu. Znovu se v nich setkáváme s agentem Karla IV. dominikánem Pavlem. První román začíná příchodem uprchlého římského tribuna Coly di Rienzo, kde chce získat právě Karla IV. pro podporu zamýšleného obnovení slávy Říma a sjednocení Itálie. Římského a českého krále tato myšlenka láká a na jedné válečné výpravě se nečekaně rozhodne vydat se inkognito jen s několika průvodci právě do Itálie. Druhý román nás zavádí do roku 1354, kdy hodlá římský a český král Karel IV. završit svou politickou kariéru korunovací císařem. (pantarhei.sk)

O komentáři, o komentátorech (9788024624242)

O komentáři, o komentátorech (9788024624242)

Elektronická kniha - autor Barbora Osvaldová, 110 stran, česky Kniha mapovuje české mediální scény s myšlenkou, že sebeodbornější teorie bez uvedení konkrétních příkladů a zážitků z tvorby adeptům žurnalistiky nebo mediálních studií nemůže poskytnout dostatečný vhled do problému. Tento text je zaměřen na žánr komentáře. Po předmluvě a stručném obecném úvodu obsahuje příspěvky různých osobností, ať už teoretiků sdělování, nebo novinářů, kteří mají s psaním komentáře zkušenost. Čtenář si tak může udělat přehled o tom, jak komentář vzniká a jaká jsou úskalí jeho tvorby. Pro komentátora je důležitá příprava, znalost tématu, nápaditá kompozice a také jiný pohled na věci, které bývají známé, ale právě komentátor je dokáže vidět nečekaně a zajímavě. Také jazyk komentáře nemá být nudný, důležitý… (alza.sk)

Nové zákony o posudzovaní zhody výrobku, o technickej normalizácii a…

Nové zákony o posudzovaní zhody výrobku, o technickej normalizácii a o poskytovaní informácií o technickom predpise 9/2018

ZÁKON č. 56/2018 Z.z. zo 6. februára 2018 o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov ZÁKON č. 60/2018 Z.z. zo 6. februára 2018 o technickej normalizácii ZÁKON č. 55/2018 Z.z. zo 6. februára 2018 o poskytovaní informácií o technickom predpise a o prekážkach voľného pohybu tovaru. (pantarhei.sk)

NZ 25/15 o rodine, o matrikách a o mene a priezvisku

NZ 25/15 o rodine, o matrikách a o mene a priezvisku

Novelizované zákony o matrikách, o rodine a o mene a priezvisku s aktualizovanou dôvodovou správou v úplnom znení ZÁKON Č. 36/2005 Z.Z. Z 19. JANUÁRA 2005 O RODINE A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV V ZNENÍ ZÁKONA Č. 297/2005 Z.Z., ZÁKONA Č. 615/2006 Z.Z., ZÁKONA Č. 201/2008 Z.Z., ZÁKONA Č. 217/2010 Z.Z., NÁLEZU ÚSTAVNÉHO SÚDU SLOVENSKEJ REPUBLIKY Č. 290/2011 Z.Z., ZÁKONA Č. 125/2013 Z.Z., ZÁKONA Č. 124/2015 Z.Z. A ZÁKONA Č. 175/2015 Z.Z. ZÁKON NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY Č. 154/1994 Z.Z. Z 27. MÁJA 1994 O MATRIKÁCH V ZNENÍ ZÁKONA Č. 222/1996 Z.Z., ZÁKONA Č. 416/2001 Z.Z., ZÁKONA Č. 198/2002 Z.Z., ZÁKONA Č. 515/2003 Z.Z., ZÁKONA Č. 36/2005 Z.Z., ZÁKONA Č. 14/2006 Z.Z., ZÁKONA Č. 335/2007 Z.Z., ZÁKONA Č. 204/2011 Z.Z. A ZÁKONA Č. 124/2015 Z.Z. ZÁKON NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ… (pantarhei.sk)

O nebi, O vzniku a zániku

O nebi, O vzniku a zániku

Starovekí filozofi sa vo svojich bádaniach často zaoberali problematikou súvisiacou so skúmaním sveta, s existenciou Zeme a iných vesmírnych telies, rozmýšlali, ako vznikol svet, čo bolo a je príčinou pôvodu a fungovania vesmíru. Tak ako jeho predchodcovia, aj Aristoteles sa venoval bádaniu o vesmíre, o vesmírnych telesách, ako vyzerajú, ako sa pohybujú. Uvažoval o tom, ako tieto telesá asi vznikali, čo je príčinou ich pohybu. Podrobne sa venoval otázkam vzniku a zániku vecí a javov, kde sa snažil nájsť všeobecnú teóriu o týchto procesoch. Svoje skúmania logicky zdôvodňoval. Rozoberal názory svojich predchodcov, vyjadroval sa k nim a snažil sa nájsť odpovede, ktoré vnímavého človeka zaujímajo odnepamäti dodnes. V oboch dielach uvedených v tejto publikácii, O nebi a O vzniku a zániku, sa… (pantarhei.sk)

O duchovním životě a o modlitbě

O duchovním životě a o modlitbě

Na zásadní a mnohdy palčivé otázky, kladené účastníky duchovních cvičení, autor nabízí odpovědi hluboce zakotvené jak v bohatství spirituální teologie, tak i ve výborné znalosti lidské psychologie, podložené zkušenostmi s mnohými osudy. Opírá se o Písmo, Ignácova Duchovní cvičení i řadu dalších duchovních autorů. Vedle obecnějších výkladů o zákonitostech duchovního života a modlitby se zaměřuje především na provázení duchovním životem v náročných situacích (přetíženost, specifické problémy mládí i stáří, osobní utrpení, nepříjemnosti ze strany okolí) a na potíže s modlitbou (hledání správného způsobu modlitby, roztržitost, lenost, únava). Poukazuje na tvůrčí potenciál vnitřních nesnází, které naznačují, ve které oblasti došlo k nezdravému vývoji a na co je tedy zapotřebí se při jejich… (pantarhei.sk)

O sobě samém jako o jiném

O sobě samém jako o jiném

Autor se v deseti studiích zabývá problematikou totožnosti. Studie propojuje trojí záměr: 1. Vyhnout se problematičnosti filosofií, které se zabývají subjektem v první osobě (já ve smyslu ego cogito), a spíše sledovat linii vyjádřenou zvratným se, která vede k různým kladením otázek po kdo: např. kdo je mluvčím nějaké rozpravy, kdo je aktérem či cílem nějaké činnosti apod. 2. Rozlišovat (věcnou) totožnost ve smyslu neměnnosti v čase (totožnost-idem, stejnost) a (osobní) totožnost ve smyslu dodržování slibu (totožnost-ipse, „ipseita“). 3. Obnovit dialektiku sebe a jiného, přejít od pouhého srovnávacího „jako“ (sám jako jiný) k niternějšímu spojení sama sebe a jiného: sám jakožto jiný. (pantarhei.sk)

O zlatej rybke / O rybke Beličke

O zlatej rybke / O rybke Beličke

Obojstranná rozprávková knižka pre deti od troch rokov spája dve rozprávky z vodnej ríše: O zlatej rybke a O rybke Beličke. Prvá, klasická rozprávka je o zázračnej rybke, ktorá plní želania a o tom, čo sa môže stať, keď je človek neskromný a nenásytný. Druhú rozprávku napísal vynikajúci herec a vášnivý rybár Jozef Kroner. Je o rybke Beličke, jej kamarátovi Jalčekovi a o živote pod vodnou hladinou. Rybky chodia do materskej školy a teta Podustva ich učí všetkému, čo malé rybky musia poznať, aby im nikto neublížil najmä ostriež Pažravec. Nabáda deti ku kamarátstvu, odvahe, ale hlavne ostražitosti a poznaniu, že počúvať starších sa oplatí. Celostranové ilustrácie Kataríny Ilkovičovej obohacujú rozprávky nádhernou farebnosťou. (pantarhei.sk)

Povídky o manželství a o sexu

Povídky o manželství a o sexu

Spisovatel Oskar si po rozvodu zvyká na samotu a staromládenecký život – a obojího si užívá se všemi slastmi, ale i strastmi. Povídkový román o zamilování, vystřízlivění, nevěře, ale také lítosti a výčitkách svědomí. (pantarhei.sk)

Jednorožci/Jednorožce - O duze/O dúhe

Jednorožci/Jednorožce - O duze/O dúhe

Jednorožec Diana a princezna Julie jsou nejlepší přítelkyně a obě mají rády zmrzlinu. Jednou si Julie chtěla dát s Dianou zmrzlinu, ale nikde ji nemohla najít. (pantarhei.sk)

Sen o mém otci / Sen o mně

Sen o mém otci / Sen o mně

Brilantní autobiografické prózy, kterými do literatury šedesátých let vstupoval autor ani ne třicetiletý, vyplavují ze vzpomínek obrazy dětství, dospívání a prvních let dospělosti. Představují křehkého člověka hledajícího své místo ve světě, zmítaného vášněmi i pochybujícího o své schopnosti milovat. Sen o mém otci je autorovou prvotinou. Ústřední tragikomickou zápletku rozvíjí kolem dětského podvodu s žákovskou knížkou. Otce malého Karolka umučili v Terezíně a jeho matka se později podruhé provdala. Právě vztah k matce, dramatické střety s ní, útěky ze sevření její lásky a opětovné návraty jsou obsahem Karolova vyprávění. Navazující novela Sen o mně představuje trýznivou zpověď muže stojícího tváří v tvář nevěře. Snaha porozumět vztahu k vlastní ženě (podobně jako předtím vztahu k matce)… (pantarhei.sk)

O čem mluvíme, když mluvíme o lásce

O čem mluvíme, když mluvíme o lásce

Závěrečným, pátým svazkem Carverových povídek je původní sbírka z roku 1981. Přestože znamenala opravdový průlom v Carverově spisovatelské dráze, autor měl původně dost jinou představu: Gordon Lish, redaktor nakladatelství Alfred A. Knopf a Carverův přítel, mu totiž povídky dost neurvale osekal o více než polovinu a prosadil také tento slavný, chytlavý název, jenž se již několikrát stal inspirací (příkladem je Haruki Murakami, autor knihy O čem mluvím, když mluvím o běhání a mimochodem též Carverův překladatel do japonštiny). Carver si Gordona Lishe přesto i nadále vážil a nikdy neopomněl zmínit to, jak se pozitivně podepsal na jeho kariéře. Události kolem necitlivého zredigování sbírky O čem mluvíme, když mluvíme o lásce nicméně znamenaly konec jejich spolupráce. (pantarhei.sk)

Legenda o Drizztovi 14 - Příběhy o Drizztovi

Legenda o Drizztovi 14 - Příběhy o Drizztovi

Během let se Legenda o Drizztovi rozrostla o spoustu krátkých příběhů publikovaných v antologiích Forgotten Realms a v časopise Dragon. Nyní jsou poprvé všechny tyto klasické příběhy – a jeden úplně nový – od R. A. Salvatoreho, autora, jehož knihy patří mezi bestsellery The New York Times, shrnuty do jednoho svazku. Od překvapivého původu Drizztovy panteří společnice po Jarlaxlovo a Entreriho první setkání s dračími sestrami, povídky z této knihy obohacují Salvatoreho epickou ságu a mnohé jsou zde k dispozici poprvé po dlouhých letech. (pantarhei.sk)

Levien Oceľový náhrdelník písmeno O Cleto-O

Levien Oceľový náhrdelník písmeno O Cleto-O

Levien Oceľový náhrdelník písmeno O Cleto-O. (vivantis.sk)

O čom hovorím, keď hovorím o behaní

O čom hovorím, keď hovorím o behaní

Táto kniha je nezvyčajným súborom esejí o behaní na dlhé trate a zároveň spisovateľovým denníkom každodennej štvormesačnej prípravy na Newyorský maratón. Haruki Murakami behá už dvadsaťpäť rokov, každý deň desať kilometrov. Hovorí tu o fyzickej i psychickej bolesti, o starnutí, aj o tom, na čo myslí, keď behá a púšťa si pritom hudbu. Dnešný svet praje najmä silným osobnostiam a aj v literárnom svete sa uchytia cieľavedomí spisovatelia-manažéri v dobrej kondícii, a taký je aj Murakami. (pantarhei.sk)

O pyšné lokomotivě a další pohádky o mašinkách

O pyšné lokomotivě a další pohádky o mašinkách

Audiokniha MP3 - autor Pavel Nauman, čte Pavel Zedníček Sedmero pohádek o mašinkách vypráví Pavel ZedníčekNová nahrávka pohádek o mašinkách, vláčcích, lokomotivách a všech věcech, které se dějí na železnici. Pavel Zedníček je protagonistou úspěšné a oblíbené audioknihy Pohádky o mašinkách, která zdařile adaptovala pět příběhů ze stejnojmenné knížky Pavla Naumana. Po čtvrtstoletí se herec vrátil do nahrávacího studia, aby načetl čtyři další pohádky od téhož spisovatele a přidal k nim trojici nových od dalších českých autorů. Ve spojení s původní hudbou a řadou zvukových efektů jistě zaujmou nejen děti. (alza.sk)

Indický muslim o sobě a jiní o něm

Indický muslim o sobě a jiní o něm

V současné době se muslimové ve velké části světa netěší příliš velké oblibě. Vybraní autoři nepíší ani chvalozpěvy, ani hanopisy, ale jejich zasvěcený pohled poskytuje čtenáři představu o všedním životě, problémech i radostech indického muslima. Dagmar Marková vybrala, uspořádala a z hindských, urdských, anglických a ruských textů přeložila povídky a jiné ukázky z beletrie indických autorů z řad muslimské komunity. (pantarhei.sk)

S`Agapõ Prívesok Happy Písmeno "O" SHA193 O

S`Agapõ Prívesok Happy Písmeno "O" SHA193 O

S`Agapõ Prívesok Happy Písmeno "O" SHA193 O. (vivantis.sk)

O lékařské péči o duši pacienta – léčba smyslem

O lékařské péči o duši pacienta – léčba smyslem

Audiokniha MP3 Margaréta Černáková, čte Margaréta Černáková Život má smysl i při utrpení a nemoci, jen pacient jej pro bolest nevidí. MUDr. Margaréta Černáková je praktickou lékařkou a působí v Bratislavě. (alza.sk)

Rozprávka - O dráčikovi Háčikovi/O dráčikovi Spáčikovi 2CD

Rozprávka - O dráčikovi Háčikovi/O dráčikovi Spáčikovi 2CD

CD 1 O dráčikovi Háčikovi Kde bolo, tam bolo, bol raz jeden Dráčik Háčik. Bol to celkom obyčajný malý dráčik, ktorý žil v jaskyni s oteckom a mamičkou. Mamička mu vypekala tie najlepšie koláče, aké sa kedy mohli dostať pod dračí zub a otecko ho zase učil chrliť oheň a všakovaké iné dračie kumšty, bez ktorých sa poriadny drak vo svete nezaobíde. Dráčik Háčik by bol hádam v tomto pokojnom rodinnom prostredí bez problémov vyrástol na poriadneho draka, malo to však jeden háčik. Dráčik sa totiž preto volal Háčik, lebo veľmi rád Háčkoval. Účinkujú: Dráčik Háčik: Peter Sasák Otec: Peter Rašev Mama: Ľuba Blaškovicová Hrozomila: Henrieta Kecerová Smutná princezná: Katarína Raševová Vrabča: Soňa Petrilová Okulienka: Alena Ďuránová Kráľ: Jozef Úradník Komorník: Róbert Šudík Sedliačka: Judita… (pantarhei.sk)

O čem mluvíme, když mluvíme o Anne Frankové

O čem mluvíme, když mluvíme o Anne Frankové

Svazek osmi povídek Nathana Englandera ohledává s nepřehlédnutelnou stylistickou bravurou, svérázným humorem a smyslem pro zdravou provokativnost problematiku moderní židovské identity. Titulní próza, upomínající názvem na známou povídku Raymonda Carvera „O čem mluvíme, když mluvíme o lásce“, využívá Carverovy výchozí situace nezávazného hovoru dvou mladých manželských párů a tématu holokaustu ke zcela nečekanému mrazivému vyústění. I v mnoha dalších povídkách dokáže Englander překvapit bizarní nadsázkou, téměř singerovským využitím alegorických a mytických prvků či razantním uchopením tématu dobra versus zla, jako by se snažil zkoumat meze povídkového žánru a beletristického textu vůbec. Finalista Pulitzerovy ceny 2012. Jedna z nejlepších knih roku 2012 v hodnocení listů New York Times,… (pantarhei.sk)

vrtáky stupňovité, sada 3ks, O 4-12/1mm, O 4-20/2mm, O 4-32/2mm

vrtáky stupňovité, sada 3ks, O 4-12/1mm, O 4-20/2mm, O 4-32/2mm

Stupňovité vrtáky se používají pro vrtání kruhových otvorů v slitinových i neslitinových ocelových plátech, trubkách a profilech do tloušťky stěny 4mm, k navrtávání a odhrotování v jedné pracovní operaci. Lze je použít také pro vrtání do měkčích materiálů, např. dřeva, plastů a plexiskla. Kuželový vrták je určen pro plynulé a bezhrotové vrtání a navrtávání otvorů bez deformace plechu. Vrtáky je možné znovu naostřit.lamač třísek k odhrotování a začištění hran po vrtánípoužití na měkčí kovy nebo plaststopka vrtáku s fazetami pro lepší upnutí ve sklíčidle (efitness.sk)

Zákon o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie - komentár

Zákon o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie - komentár

Starostlivosť o životné prostredie upravuje zákon č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie. Pod starostlivosťou o ŽP zákon rozumie tvorbu a ochranu životného prostredia. V Slovenskej republike sa štátna správa uplatňuje v rozsahu ustanovenom súborom právnych predpisov, ktoré upravujú oblasť odpadov, vôd, ochrany ovzdušia, ochranu prírody a krajiny, rybárstva, vodovodov a kanalizácií a pod. V predkladanom komentári k zákonu č. 525/2003 Z. z. autor podáva odborný výklad ustanovení zákona, prehľad jeho podstatných pojmov a procesných inštitútov ako aj skutočností, pre uľahčenie jeho uplatňovania v praxi. Komentár dopĺňa príslušnými rozhodnutiami slovenských a európskych súdov. Publikácia je určená právnickej verejnosti, príslušným útvarom verejnej správy a… (pantarhei.sk)

Hry o život 0: Balada o hadoch a vtáčatkách

Hry o život 0: Balada o hadoch a vtáčatkách

Osemnásťročný Coriolanus Snow túži zahviezdiť v Hrách o život. Tento rok bude totiž mentorom jedného z vyvolených. Lenže jeho vyvolenou je dievčina z dvanásteho obvodu. Ich osudy sú odteraz nerozlučiteľne prepletené, každé Coriolanovo rozhodnutie ich môže vyniesť na stupienok víťazov alebo úplne potopiť. V aréne to bude súboj na život a na smrť. Mimo arény sa v Coriolanovi prebúdzajú city... a tak sa musí rozhodnúť, či bude dodržiavať pravidlá, aj keď mu jeho pud sebazáchovy radí niečo úplne iné. (pantarhei.sk)

O divém muži a o světýlkách. Pohádky ze Šumavy III

O divém muži a o světýlkách. Pohádky ze Šumavy III

Audiokniha MP3 - autor Adolf Daněk, čte Vlastimil Brodský a Jiřina Jirásková (alza.sk)

Rozprávka - O dlhom, širokom a žiarookom/O živej vode CD

Rozprávka - O dlhom, širokom a žiarookom/O živej vode CD

O dlhom, širokom a žiarookom Na motívy ľudovej rozprávky napísal Ivan Stanislav Scénická hudba Viktor Szarka Účinkujú: Kráľovič Martin - Michal Dočolomanský Princezná Rosana - Božidara Turzonovová Kráľ - Martin Gregor Dlhý - Ivan Krivosudský Široký - Peter Debnár Žiarooký - Pavol Mikulík Réžia: Ivan Stanislav Dramaturgia: Elena Matulayová Štúdiový orchester, diriguje autor Hudobná réžia: Leoš Komárek Zvuková réžia: Gustáv Šorál Technická spolupráca: Ivan Jombík Cover © Zdena Vojtková O živej vode Na motívy ľudovej rozprávky napísal Ivan Stanislav Scénická hudba Viktor Szarka Účinkujú: Kráľ - Ján Klimo Horár - Ivan Krivosudský Lesný muž - Vladimír Minarovič Radoslav - Michal Dočolomanský Lutoslav - Juraj Kukura Svetlana - Ida Rapaičová Réžia: Ivan Stanislav Dramaturgia: Elena Matulayová… (pantarhei.sk)

TE Connectivity I/O PowerI/O Power 2204529-1 AMP

TE Connectivity I/O PowerI/O Power 2204529-1 AMP

ELCON MINI 3P RA HEADER,SOLDER,T/P (conrad.sk)

TE Connectivity I/O PowerI/O Power 2173211-2 AMP

TE Connectivity I/O PowerI/O Power 2173211-2 AMP

ELCON MINI 4P VERT HEADER,SHIELDED,P/F (conrad.sk)

TE Connectivity I/O PowerI/O Power 2204581-2 AMP

TE Connectivity I/O PowerI/O Power 2204581-2 AMP

ELCON MINI 3P RA HEADER,PRESS-FIT,STD (conrad.sk)

TE Connectivity I/O PowerI/O Power 2204585-3 AMP

TE Connectivity I/O PowerI/O Power 2204585-3 AMP

ELCON MINI 3P VERT HEADER,PRESS-FIT,STD (conrad.sk)

TE Connectivity I/O PowerI/O Power 2204529-2 AMP

TE Connectivity I/O PowerI/O Power 2204529-2 AMP

ELCON MINI 3P RA HEADER,SOLDER,STANDARD (conrad.sk)

TE Connectivity I/O PowerI/O Power 2204585-1 AMP

TE Connectivity I/O PowerI/O Power 2204585-1 AMP

ELCON MINI 3P VERT HEADER,PRESS-FIT,T/P (conrad.sk)

TE Connectivity I/O PowerI/O Power 2204585-2 AMP

TE Connectivity I/O PowerI/O Power 2204585-2 AMP

ELCON MINI 3P VERT HEADER,SOLDER,T/P (conrad.sk)

TE Connectivity I/O PowerI/O Power 2204581-1 AMP

TE Connectivity I/O PowerI/O Power 2204581-1 AMP

ELCON MINI 3P RA HEADER,PRESS-FIT,T/P (conrad.sk)

TE Connectivity I/O PowerI/O Power 2204585-4 AMP

TE Connectivity I/O PowerI/O Power 2204585-4 AMP

ELCON MINI 3P VERT HEADER,SOLDER,STD (conrad.sk)

TE Connectivity I/O PowerI/O Power 1982299-4 AMP

TE Connectivity I/O PowerI/O Power 1982299-4 AMP

ELCON MINI 2P CABLE CONN,W/O CODING (conrad.sk)

TE Connectivity I/O PowerI/O Power 2173132-2 AMP

TE Connectivity I/O PowerI/O Power 2173132-2 AMP

ELCON MINI 4P VERT HEADER,UNSHIELDED,P/F (conrad.sk)

TE Connectivity I/O PowerI/O Power 2042274-1 AMP

TE Connectivity I/O PowerI/O Power 2042274-1 AMP

ELCON MINI 2P VERT HEADER,W/ CODING (conrad.sk)

TE Connectivity I/O PowerI/O Power 2042274-6 AMP

TE Connectivity I/O PowerI/O Power 2042274-6 AMP

ELCON MINI 2P VERT HEADER,PRESS-FIT,W/O (conrad.sk)

TE Connectivity I/O PowerI/O Power 1982299-3 AMP

TE Connectivity I/O PowerI/O Power 1982299-3 AMP

ELCON MINI 2P CABLE CONN,WITH CODING(B) (conrad.sk)

TE Connectivity I/O PowerI/O Power 1982295-1 AMP

TE Connectivity I/O PowerI/O Power 1982295-1 AMP

ELCON MINI 2P RA HEADER, W/CODING (conrad.sk)

TE Connectivity I/O PowerI/O Power 1982299-6 AMP

TE Connectivity I/O PowerI/O Power 1982299-6 AMP

ELCON MINI 2P CABLE CONN,W/O ,FLUSHED (conrad.sk)

O trůn i o život (978-80-243-8634-8)

O trůn i o život (978-80-243-8634-8)

Elektronická kniha - autor Jan Bauer, 368 stran, česky Pod společným názvem vycházejí v novém vydání dva historické romány Smrt na jazyku a K výšinám císařského trůnuI tentokrát se v nich setkáváme s dominikánem Pavlem, záhadným agentem Karla IV., jakožto hybatelem dějinných událostí.První román začíná příchodem uprchlého římského tribuna Coly di Rienzo, který chce získat Karla IV. pro podporu zamýšleného obnovení slávy Říma a sjednocení Itálie. Římského a českého krále tato myšlenka láká a na jedné válečné výpravě se rozhodne vydat se inkognito jen s několika průvodci právě do Itálie, aby se zúčastnil rytířského turnaje.Druhý román nás zavádí do roku 1354, kdy hodlá Karel IV. završit svou politickou kariéru ziskem císařské koruny. To ale nejde tak hladce, jak si původně představoval. (alza.sk)

O ženách a o lásce (978-80-746-2546-6)

O ženách a o lásce (978-80-746-2546-6)

Elektronická kniha - autor Edith Holá, 271 stran Ženy jsou složeny z mnoha barevných provázků. Člověk nikdy neví, za který má zatáhnout. Ať už zatáhne za jakýkoli, vždy se stane něco, co vůbec nečeká… Nová kniha Edith Holé vypráví silný příběh o ženách, šílených nápadech, vyrovnávání se s vlastním životem, různých druzích lží, ale především o lásce. Autorka opatrně vystřihuje záhyby příběhu tří žen, dvou matek a jedné dcery.Román o surogačním (náhradním) mateřství ukazuje jev, který je díky medicíně už mnoho let možný, není zakázaný, ale ani legislativně zcela upravený, a tak se často odehrává tajně a bez jasných pravidel. Spojení matky a dítěte ovšem není možné přerušit. Edith Holá (* 1973) je autorka biografické knihy Cesta k mým matkám (Nakladatelství JOTA, 2012), koordinátorka a… (alza.sk)

Zákony 2020 III aktualizácia III 8 - Zákon o sociálnom poistení,…

Zákony 2020 III aktualizácia III 8 - Zákon o sociálnom poistení, Zákon o starobnom dôchodkovom sporení, Zákon o zdravotnom poistení

Prinášame Vám úplné znenia zákonov, ktoré upravujú dôchodkový vek poistenca a doplatok k starobnému dôchodku. Novelou zákona o sociálnom poistení sa upravuje dôchodkový vek poistenca, ktorý vychoval deti tak, aby mal znížený dôchodkový vek v porovnaní s dôchodkovým vekom bezdetného poistenca, ktorý sa narodil v tom istom roku, o 6 mesiacov za každé vychované dieťa, maximálne však v úhrne o 18 mesiacov, ak vychoval tri a viac detí. Zákonom sa zavádza vo vymedzených prípadoch aj doplatok k starobnému dôchodku. Titul obsahuje úplné znenia zákonov po ostatnej novele: • Zákon o sociálnom poistení • Zákon o starobnom dôchodkovom sporení • Zákon o zdravotnom poistení (pantarhei.sk)

PFERD Kartáčová kefa rozmotaná UTB Ø 50 mm hriadeľ Ø 6 mm oceľový…

PFERD Kartáčová kefa rozmotaná UTB Ø 50 mm hriadeľ Ø 6 mm oceľový drôt Ø 0,30  43703001 5 ks

Univerzálne použiteľný na čistenie, odmasťovanie a vyhladzovanie, ako aj na odstraňovanie korózie a náterov. Vďaka čelnému použitiu s celým povrchom kefy je obzvlášť vhodný na čistenie veľkých, plochých a ľahko prístupných povrchov. Tento text bol preložený strojovo. (conrad.sk)

O násilí

O násilí

Autorka se v souboru tří esejů zabývá problémem násilí a politické moci v moderní společnosti. (pantarhei.sk)

O novinárstve

O novinárstve

Publikácia prináša prierez publicistickou, vedecko-publikačnou a názorovou tvorbou autora za produktívne obdobie cca päťdesiat rokov. Pri štúdiách a odborných článkoch ide o publikované texty v užšie špecializovaných vedecko-teoretických periodikách a zborníkoch, ku ktorým sa širšia odborná verejnosť nedostáva. Štruktúra publikácie sa účelovo (i logicky) delí na tri časti: V prvej Publicistika na základe výberu z vlastnej tvorby ide o žánrovo rôzne stvárňované jednotlivé aktuálne i nadčasov é udalosti a problémy (od roku 1961). Druhá časť Štúdie a odborné články predstavuje samostatné celky (od roku 1983), v ktorých sa vďaka bohatej faktografii odráža reálny stav systému a typológie novinárstva, žánrológie, metód novinárskej tvorby , ako aj stúpajúci vplyv nových informačných technológií… (pantarhei.sk)

O mysli

O mysli

Kniha ponúka myšlienky a úvahy o tom, ako se dá dostať na najvyššiu úroveň vedomia. Obsahuje jednoduché, no pritom veľmi účinné rady a návody, s pomocou ktorých môžeme dosiahnuť všetko, čo si len dokážeme predstaviť. Autor sa zároveň snaží o komplexný návod na zdravý život plný sily a úspechu, a preto sa vyjadruje aj k takým témam, ako práca a zamestnanie, finančná nezávislosť, medziľudské vzťahy, stravovanie, odpočinok a zábava či spánok. (pantarhei.sk)

O sýrech

O sýrech

Kniha s bohatým fotografickým doprovodem vám nabízí vše, co potřebujete vědět o sýrech. Jak se sýry vyrábějí a proč se různé druhy tolik liší. Jak vybrat sýr v nejlepším možném stavu a co dělat, aby takový až do konzumace zůstal. Čím a jak sýr krájet a jakým způsobem využít kousky, které vám zůstanou. Jak připravit dokonalá klasická sýrová prkénka a moderní nářezové mísy s něčím navíc. Jaké víno se hodí k jednotlivým druhům sýra a jak je to s podáváním dalších nápojů k sýrovému pohoštění, například piva, cideru, sherry, čaje. Kniha vám poradí i s výběrem pečiva k různým sýrům a s přípravou dokonalého sýrového sendviče. A nakonec vám tento užitečný průvodce světem sýrů předloží více než 40 receptů z různých zemí, které vám jistě budou dobrou inspirací. (pantarhei.sk)

O nectnostech

O nectnostech

Autor, tiskový mluvčí Státní veterinární správy, ve své v pořadí druhé knížce vlídně a nenuceně popisuje lidské neřesti a ctnosti. Po jednotlivých měsících srovnává lidské vlastnosti v době barokní s dobou dnešní. Pro toto srovnání se autor inspiroval barokní galerií ctností a neřestí ve východočeské Kuksu, kterou vytvořil sochař Braun v podobě soch ženských postav. Knihu Josef Duben doplňuje vtipnými veršíky a kamennými artefakty, čímž potvrzuje, jak je všestranně nadaným a vzdělaným člověkem. Věřím, že Vás tato chytrá a laskavá kniha osloví a pohladí na "duši"…. (pantarhei.sk)

O lásce

O lásce

Citáty z Shakespearových dramat o nejvyšším lidském citu doplněné překrásnými fotografiemi. Poznámky a výroky světového dramatika o lásce připravil prof. Hilský, přední překladatel a znalec Shakespearova díla. (pantarhei.sk)

O milosti

O milosti

Pokračovatel tradice svých rodičů, Míly a Eduarda Tomášových, ve své první knize nezapře klady svých předchůdců - živou, ryzí zkušenost Pravdy a schopnost předávat ji čtenářům strhujícím, inspirujícím způsobem. Hluboký život a vnoření se do věčného, všudy (pantarhei.sk)

O iniciaci

O iniciaci

Soubor teosofických přednášek na téma spirituálního zasvěcení. (pantarhei.sk)

O karmě

O karmě

Můžete změnit svůj osud! Taková je hlavní myšlenka knihy, jež jednoduchým a jasným způsobem vysvětluje složitý a spletitý zákon karmy. Karma je dnes často chápána nesprávně. Pro mnoho z nás znamená totéž co fatalismus a pesimismus. Kniha J. P. Vaswaniho nás naopak povzbuzuje, abychom byli architekty svého vlastního osudu tím, že budeme vědomě vytvářet svou dobrou karmu. Teoretické záležitosti spojené s karmou jako svobodná vůle, osud, reinkarnace a osvobození jsou rozebrány lehce srozumitelným a praktickým způsobem, který je pro J. P. Vaswaniho typický. Charakteristickými znaky této knihy, díky níž uvidíte zákon karmy v novém světle, jsou totiž pozitivní myšlení, správný přístup, víra a optimismus. (pantarhei.sk)

o neill lyžiarske nohavice, brusle ccm o 08, zimná bunda o neill, o neill bundy zimné, o tebe zimni bundy, o style zimné bundy, zimná bunda o style, starostlivosť o ochrnutého psa, kopce starostlivosť o moč, Brit starostlivosť o psa

Pri poskytovaní našich služieb nám pomáhajú súbory cookie. Využívaním našich služieb s ich používaním súhlasíte. zatvoriť