Vyhledání a vyhodnocení rizik v praxi - 3. vydání (999-00-017-9355-5)

Produkt Vyhledání a vyhodnocení rizik v praxi - 3. vydání (999-00-017-9355-5) sme našli 50+x, pokiaľ to nie je to čo hľadáte, skúste frázu Vyhledání a vyhodnocení rizik v praxi - 3. vydání (999-00-017-9355-5) upraviť a produkt hľadať znova.

Vyhledání a vyhodnocení rizik v praxi - 3. vydání (999-00-017-9355-5)

Vyhledání a vyhodnocení rizik v praxi - 3. vydání (999-00-017-9355-5)
Detail

Elektronická kniha - autor Tomáš Neugebauer, 120 stran Vyhledání a vyhodnocení rizik při práci, včetně stanovení opatření k odstranění rizik nebo alespoň ke snížení jejich působení, jsou společně s kategorizací prací základními „stavebními kameny" BOZP v každé firmě nebo společnosti. Jedná se o zásadní proces systémového přístupu k zajištění BOZP, který nikdy není ukončen a ke kterému je nutné se neustále vracet.Mnohé právní předpisy řešící BOZP stanovují své požadavky právě v návaznosti na výsledky vyhledání a vyhodnocení rizik při práci nebo na kategorizace prací, jež se odvíjejí od konkrétních podmínek ve firmě nebo společnosti – například oblasti poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, práce zakázané těhotným a kojícím zaměstnankyním a mladistvým zaměstnancům, měření rizikových faktorů (hluk, prach atd.), pracovnělékařské prohlídky zaměstnanců.V této publikaci, máte možnost seznámit se nejen s právními požadavky na vyhledání a vyhodnocení... (alza.sk)

Podobné produkty ako Vyhledání a vyhodnocení rizik v praxi - 3. vydání (999-00-017-9355-5) , Vyhledání a vyhodnocení rizik v praxi - 3. vydání (999-00-017-9355-5)

Správní řád s výkladovými poznámkami a vybranou judikaturou - 5. aktualizované vydání (999-00-017-9926-7)

Správní řád s výkladovými poznámkami a vybranou judikaturou - 5. aktualizované vydání (999-00-017-9926-7)
Detail

Elektronická kniha - autor Jan Hrabák, 484 stran Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění účinném k 1. 5. 2018 doplněný výkladovými poznámkami a nejnovější vybranou soudní judikaturou, zejména Ústavního soudu, Nejvyššího soudu a v řadě případů i soudů krajských. Kniha vychází v pátém, aktualizovaném vydání. (alza.sk)

Podobné produkty ako Správní řád s výkladovými poznámkami a vybranou judikaturou - 5. aktualizované vydání (999-00-017-9926-7) , Lumprlik a pamprlik (999-00-017-7605-3)

Příručka pro zkoušky projektantů elektrických instalací (třetí – aktualizované vydání) (999-00-017-8266-5)

Příručka pro zkoušky projektantů elektrických instalací (třetí – aktualizované vydání) (999-00-017-8266-5)
Detail

Elektronická kniha - autor Ing. Karel Dvořáček, 116 stran Tato publikace navazuje na příručky „Příručka pro zkoušky elektrotechniků – požadavky na základní odbornou způsobilost“ a „Příručka pro zkoušky vedoucích elektrotechniků – všeobecné požadavky“, aby s nimi vytvořila základ pro vzdělávání odborníků profese elektro. Příručka vychází ze základního poznání, že projektování elektrických instalací je profese velice náročná na důkladné znalosti nejen samotné elektrotechniky, ale i dalších oborů, a to jak ostatních technických zařízení budov (TZB), technologických zařízení (TZS), tak i stavebních oborů, především hlavní stavební výroby. Při srovnání s ostatními TZB i TZS je nutno mít stále na paměti, že elektrickými rozvody jsou stavby v převážné většině stále hustěji protkány, zvláště pokud je požadována alespoň základní inteligence budovy. Současně musí mít projektant na paměti, že elektrická instalace, při jeho zdánlivě malém odchýlení od... (alza.sk)

Podobné produkty ako Příručka pro zkoušky projektantů elektrických instalací (třetí – aktualizované vydání) (999-00-017-8266-5) , Správní řád s výkladovými poznámkami a vybranou judikaturou - 5. aktualizované vydání (999-00-017-9926-7)

Investování na kapitálových trzích - 3. vydání (999-00-018-4966-5)

Investování na kapitálových trzích - 3. vydání (999-00-018-4966-5)
Detail

Elektronická kniha - autor Jitka Veselá, 952 stran Kniha nahlíží na problematiku kapitálových trhů velmi komplexně a z mnoha úhlů pohledu. Obecnými aspekty kapitálových trhů počínaje, přes konkrétní témata investičních instrumentů, valuačních metod, principů dílčích analýz a teorií, funkcí jednotlivých tržních účastníků, typy investičních obchodů a poskytovaných investičních služeb či praktickým využitím statistických nástrojů a metod určených pro vědecké i profesionální zkoumání konče. Třetí přepracované a rozšířené vydání v rámci širšího okruhu odborné veřejnosti již renomované odborné knižní publikace velmi dobře slouží nejen jako jeden z hlavních zdrojů výuky odborných kurzů zaměřených na investování, kapitálové trhy či burzovní obchody na magisterských stupních ekonomických vysokých škol, ale díky své srozumitelnosti a praktičnosti také laickým čtenářům, kteří se o téma kapitálových trhů teprve začínají zajímat. (alza.sk)

Podobné produkty ako Investování na kapitálových trzích - 3. vydání (999-00-018-4966-5) , Psohlavec (999-00-017-8822-3)

Rozumíme účetní závěrce podnikatelů, 5. vydání (999-00-037-6017-3)

Rozumíme účetní závěrce podnikatelů, 5. vydání (999-00-037-6017-3)
Detail

Elektronická kniha - autor Hana Březinová, 247 stran, česky K účetní závěrce je v publikaci přistoupeno způsobem, jenž umožnil její plné přiblížení čtenáři, který nemusí být znalý účtování. Je seznámen s podstatou účetních výkazů, které jsou podloženy účetními zásadami a vytvořeny na základě aplikace účetních metod. Čtenáři se dostane informace o přístupech v USA, v Evropské unii, u účetních jednotek, jejichž cenné papíry jsou kotované na mezinárodních kapitálových trzích (IAS/IFRS). Podrobně je seznámen s koncepcí, strukturou, analýzou všech účetních výkazů, které se používají v České republice, tj. rozvaha, výkaz zisku a ztráty, přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu, a to včetně informací, jež účetní výkaz komentují a doplňují v příloze. Kniha je napsaná způsobem, který přinese zásadní poznatky jak neúčetním zájemcům o informace z účetní závěrky, tak účetním profesionálům. Finančním... (alza.sk)

Podobné produkty ako Rozumíme účetní závěrce podnikatelů, 5. vydání (999-00-037-6017-3) , Podvedená (999-00-017-8161-3)

Historie moru v českých zemích, 2. vydání (999-00-020-6842-3)

Historie moru v českých zemích, 2. vydání (999-00-020-6842-3)
Detail

Elektronická kniha - autor Eduard Wondrák, 130 stran, česky Zajímá vás, jak se mor dostal do Evropy? Proč nosili středověcí lékaři v dobách morových epidemií na obličeji zvláštní masky, připomínající ptačí zobák? Znáte jiné dílo Daniela Defoea kromě Robinsona Crusoea? Co to byl dryák? Víte, že i rodina Jana Amose Komenského byla stižena morem? Tušíte, jak v 17. století probíhala karanténa? Publikace Eduarda Wondráka zprostředkovává soudobé informace o moru: domněnky o jeho původu, okolnosti jeho šíření, postup moru českými zeměmi. Mapuje umělecká díla, která se morem zabývala, vyzdvihuje úlohu knihtisku, líčí prostředky preventivní i léčebné, připomíná také slavné osobnosti, jejichž životy – jako ostatně životy všech ? černá smrt zásadně ovlivnila. Podle odhadů zemřelo celosvětově na mor víc než 200 000 000 lidí. Dopady na ekonomiku, zemědělství, kulturu a společnost byly nepředstavitelné. Podle údajů Světové zdravotnické organizace (WHO)... (alza.sk)

Podobné produkty ako Historie moru v českých zemích, 2. vydání (999-00-020-6842-3) , Sfinga (999-00-017-6660-3)

Mladý Ital v létě tančí a v zimě nepracuje, vole! (999-00-017-9003-5)

Mladý Ital v létě tančí a v zimě nepracuje, vole! (999-00-017-9003-5)
Detail

Elektronická kniha - autor Michal Tesař, 56 stran Je na dětství a dospívání něco k smíchu? Je, a mnoho. Pokud nevěříte, můžete si přečíst krátké povídky, pokud věříte, stejně si je přečtěte! Smích je nejlepší lék a u mnoha povídek si můžete říci: „Jó, to taky znám z dětství!“ (alza.sk)

Podobné produkty ako Mladý Ital v létě tančí a v zimě nepracuje, vole! (999-00-017-9003-5) , Rovnováha (999-00-017-8918-3)

Urgentní příjem - druhé, přepracované a doplněné vydání (999-00-016-2467-5)

Urgentní příjem - druhé, přepracované a doplněné vydání (999-00-016-2467-5)
Detail

Elektronická kniha - autor Martin Polák Druhé, doplněné vydání úspěšné knihy, která se věnuje nejčastějším stavům, se kterými se může lékař na oddělení urgentního příjmu setkat, především stavům interní povahy. Součástí publikace jsou seznamy léků pro urgentní použití, kapitoly o třídění pacientů, kteří přicházejí na oddělení urgentního příjmu, o dokumentaci na urgentních příjmech, zásadách transportu pacientů v rámci nemocnice a kapitola o péči o pacienty v terminálním stavu.Vzhledem ke skutečnosti, že nemocnice všech typů již oddělení centrálního příjmu v některé z variant zavádějí, je existence podobného manuálu nezbytná. První vydání bylo rychle rozebráno a druhé bude obsahovat řadu nových a přepracovaných kapitol, včetně vybraných diagnostických a terapeutických algoritmů na urgentním příjmu. Plánuje se i vydání v podobě e-knihy. (alza.sk)

Podobné produkty ako Urgentní příjem - druhé, přepracované a doplněné vydání (999-00-016-2467-5) , Život víry 2017/3 (999-00-017-2776-5)

Život víry 2017/3 (999-00-017-2776-5)

Život víry 2017/3 (999-00-017-2776-5)
Detail

Elektronická kniha - autor KMS, 36 stran Život víry – rozmanité stránky církve, mezidenominační měsíčník, který vydává Křesťanská misijní společnostŽivot víry – rozmanité stránky církve, mezidenominační měsíčník, který vydává Křesťanská misijní společnostV březnovém čísle najdete:* téma: Pronásledovaná církev– V jakých zemích je nejtěžší být křesťanem? Jaké lze v posledních 25 letech sledovat trendy v této oblasti? Jak se žije evangelikálům v Rusku, ve Střední Asii, v Severní Koreji či v Somálsku? Jak církev na pronásledování reaguje? Jak se můžeme za utlačované křesťany modlit– a je dobré do toho zapojit i děti?* rozhovor – Asif Mall: Nebojím se umřít pro evangelium– Pákistánský bojovník za práva křesťanů vypráví o zmařeném pogromu na místní věřící, o hledání „Mordokajů“ i o vztahu k imigrantům a k islámu.* reportáž– Prorokovat mají obyčejní lidé– První rok iráckých křesťanských uprchlíků v ČR+ úvodník Víta Šmajstrly: Život v... (alza.sk)

Podobné produkty ako Život víry 2017/3 (999-00-017-2776-5) , Léčba (999-00-017-9579-5)

Lumprlik a Pamprlik (999-00-017-7605-3)

Lumprlik a Pamprlik (999-00-017-7605-3)
Detail

Elektronická kniha - autor Martina D. Moriscoová, 166 stran Co jeden vymyslí, druhý hned provede. Tihle dva kluci, kamarádi a bratři zároveň, se spolu nikdy nenudí. Výborně se s nimi budou bavit i všichni čtenáři od šesti let. Knížka, ve které je všechno, co by ve správné knize mělo být: zábavný, dobrodružný i poučný příběh, s barevnými obrázky se nešetří a na konci dostanou všichni odměnu. Jste zvědaví jakou? Líbí se vám medaile? (alza.sk)

Podobné produkty ako Lumprlik a Pamprlik (999-00-017-7605-3) , Rozsvíceno (999-00-017-7643-5)

Prozatímní a dočasná elektrická zařízení (999-00-017-4756-5)

Prozatímní a dočasná elektrická zařízení (999-00-017-4756-5)
Detail

Elektronická kniha - autor JUDr. Zbyněk Urban, 127 stran Prozatímní elektrická zařízení jsou zmiňována již v Předpisech ESČ 1950 v části X. Hlava H „Zařízení s odbornou obsluhou a provisorní“. Prozatímním (provisorním) zařízením je věnována v Předpisech část od § 10 750 do § 10 773 v Hlavě H. Z nadpisu, kde je sice provisorní uvedeno v závorce, se patrně dochovalo dodnes někdy používané označení těchto zařízení jako provizorních. Pro prozatímní elektrická zařízení platila po poměrně dlouhou dobu ČSN 34 1090 Předpisy pro prozatímní elektrická zařízení z roku 1976 (schválená 1973), která nahradila stejnou normu z roku 1961. Normalizace v elektrotechnice doznala celou řadu změn, zejména v období devadesátých let minulého století, kdy byly přejímány normy souboru ČSN 33 2000. Změnil se způsob posuzování bezpečnosti technických zařízení a u technických norem je realizován postup sjednocení s požadavky mezinárodních a evropských norem. Proto došlo k revizi... (alza.sk)

Podobné produkty ako Prozatímní a dočasná elektrická zařízení (999-00-017-4756-5) , Bestie (999-00-017-7870-5)

Compliance programy (nejen) v České republice (999-00-017-8930-5)

Compliance programy (nejen) v České republice (999-00-017-8930-5)
Detail

Elektronická kniha - autor Michal Sýkora, 276 stran Publikace představuje praktický úvod do problematiky compliance. Definuje klíčové oblasti compliance a jejich jednotlivé prvky. Pochopení a interpretaci českých předpisů usnadní původní texty z jurisdikcí, ve kterých jsou pravidla compliance již delší dobu dobře známa a v různé míře společnostmi aplikována, jakož i citovaná judikatura zahraničních i českých soudů a názorné příklady. Snahou autorů je vymezit samotný koncept compliance, vyzdvihnout principy a smysl této oblasti a motivovat čtenáře ke správnému pochopení funkce compliance programu uvnitř společnosti. Autoři se snaží přiblížit praktickou použitelnost compliance programu v popsaných odvětvích v řízeních, kde se zjišťuje, zda došlo k porušení zákona právnickou osobou, či nikoliv, a jakou měrou může compliance program snížit sankci či zcela právnickou osobu zprostit odpovědnosti za porušení zákona. (alza.sk)

Podobné produkty ako Compliance programy (nejen) v České republice (999-00-017-8930-5) , Nepohádky (999-00-017-5225-5)

Válka začala v Polsku - 2. vyd. (999-00-017-9438-5)

Válka začala v Polsku - 2. vyd. (999-00-017-9438-5)
Detail

Elektronická kniha ze série Polozapomenuté války, autor Karel Richter, 416 stran Z vyprávění o dramatech druhé světové války jakoby se vytrácel její tragický začátek: Zákeřné přepadení Polska jednotkami wehrmachtu, zoufalý boj pěšáků a jezdců s drtivou přesilou tanků a letadel, ale hlavně dlouho utajovaný fakt, že na východní hranici krvácejícího Polska číhala vojska Rudé armády, aby mu v příhodném okamžiku vrazila dýku překvapivého útoku do zad. Spojenecká Francie a Velká Británie nečinně přihlížely. Byl to podivný začátek války. Jeho příčiny však sahají daleko zpět až do roku 1918, kdy bylo Polsko po porážce centrálních mocností v první. světové válce obnoveno jako jednolitý nezávislý stát. Do vínku mu byla bohužel dána nevraživost západního i východního souseda. Polsko bylo v září 1939 spojenými silami obou totalitních velmocí sraženo do prachu válečné porážky a počtvrté ve svých dějinách podrobeno likvidační... (alza.sk)

Podobné produkty ako Válka začala v Polsku - 2. vyd. (999-00-017-9438-5) , Příručka pro zkoušky projektantů elektrických instalací (třetí – aktualizované vydání) (999-00-017-8266-5)

Elektrické instalace v bytové a občanské výstavbě (sedmé – aktualizované vydání) (999-00-018-5198-9)

Elektrické instalace v bytové a občanské výstavbě (sedmé – aktualizované vydání) (999-00-018-5198-9)
Detail

E-kniha - autor Ing. Karel Dvořáček, 114 stran, česky Príručka obsahuje základné kritériá pre projektovanie a realizáciu elektrických inštalácií v bytových domoch, rodinných domčekoch a objektoch občianskej výstavby aj s prihliadnutím k špecifickým potrebám osôb so zdravotným postihnutím. Aj v tomto siedmom vydaní je kladený dôraz na realizáciu elektrických inštalácií v nadstavbách, dostavbách, vstavbách, čiastočných alebo celkových rekonštrukciách jednotlivých bytov alebo kompletných elektrorozvodov v objekte bytového domu či objektu občianskej výstavby. Príručka sa podrobne venuje špecifické problematike projektovania vnútorných elektrických rozvodov vrátane stanovenia vhodných elektrických spotrebičov podľa parametrov domácnosti. V nadväznosti na špecifické vonkajšie vplyvy sú ukázané postupy pre voľbu a ukladanie elektrických zariadení v súlade s STN 33 2000-5-51 ed. 3 a STN 33 2000-5-52 ed. 2 a vybranými stavebnými konštrukciami. Sú tu tiež uvedené... (alza.sk)

Podobné produkty ako Elektrické instalace v bytové a občanské výstavbě (sedmé – aktualizované vydání) (999-00-018-5198-9) , Tvůrčí fotografie v praxi i. díl (999-00-016-9864-5)

Tvůrčí fotografie v praxi I. díl (999-00-016-9864-5)

Tvůrčí fotografie v praxi I. díl (999-00-016-9864-5)
Detail

Elektronická kniha - autor Marie Němcová, 137 stran Fotografujete? Chcete tvořit skvělé snímky? S jejich tvorbou vám poradí tato kniha. Nejen pomocí věcného, přehledného a srozumitelného textu, ale také pomocí návodných snímků s komentářem. Budete nejen fotografovat, ale především tvořit skvělé snímky. (alza.sk)

Podobné produkty ako Tvůrčí fotografie v praxi I. díl (999-00-016-9864-5) , Rozumíme účetní závěrce podnikatelů, 5. vydání (999-00-037-6017-3)

Společnost s ručením omezeným z účetního a daňového pohledu - 4. vydání (999-00-018-4490-5)

Společnost s ručením omezeným z účetního a daňového pohledu - 4. vydání (999-00-018-4490-5)
Detail

Elektronická kniha - autor Jiří Vychopeň, 248 stran Čtvrté vydání publikace je zaměřeno na řešení konkrétních případů z praxe, týkajících se s. r. o. od jejího založení až po zánik. Za tím účelem bylo do publikace zařazeno celkem 200 nejčastějších a nejzajímavějších dotazů čtenářů, zaměřených na právní, účetní a daňové problematiky této právní formy obchodní společnosti, včetně stanovisek řady renomovaných daňových odborníků k těmto dotazům. Dotazy a odpovědi jsou v publikaci rozděleny do jednotlivých kapitol podle tematického zaměření. Každá odpověď je doprovázena odkazy na související právní úpravu. Na závěr publikace si čtenáři mohou ověřit své znalosti o s. r. o. v krátkém testu. Publikace vychází z právního stavu k 1. 1. 2019. (alza.sk)

Podobné produkty ako Společnost s ručením omezeným z účetního a daňového pohledu - 4. vydání (999-00-018-4490-5) , Investování na kapitálových trzích - 3. vydání (999-00-018-4966-5)

Rozsvíceno (999-00-017-7643-5)

Rozsvíceno (999-00-017-7643-5)
Detail

Elektronická kniha - autor Irena Mondeková, 30 stran Poezie v básnické sbírce Rozsvíceno obsahuje verše psané převážně klasickým vázaným veršem. Obsahově se týká přírodní lyriky /Podzimní sonet, Babí léto/, milostné /Malá víla, Ulita, Než/ vzpomínek na uplynulé časy /Tehdy, Tam v Kašperských horách/ a respektu ke zralému věku, který jako zdravotnice cítí /Stáří, Rozsvíceno/ a zázraku zrození /Úplněk/. Báseň Rozsvíceno byla zařazena do Zlatého výběru nejkvalitnější poezie litwebu Písmák.Autorka přibližuje čtenářům realitu dní viděnou její poetikou. (alza.sk)

Podobné produkty ako Rozsvíceno (999-00-017-7643-5) , Prozatímní a dočasná elektrická zařízení (999-00-017-4756-5)

Bestie (999-00-017-7870-5)

Bestie (999-00-017-7870-5)
Detail

Elektronická kniha - autor Anna Auterská, 84 stran Astera je bestie. Predátorka, která muže ničí a vychutnává si je. Neobvyklá, rafinovaná, dovede vzít za srdce a ve správnou chvíli stisknout pod krkem. Ale co když se jí to jednoho dne vymstí? A co když je to všechno trochu jinak?Tato novela má s růžovou milostnou lyrikou málo společného. Je syrová a nevybíravá, politicky nekorektní až kontroverzní. Sousto pro milovníky drsné erotiky, které neschází zajímavý příběh. (alza.sk)

Podobné produkty ako Bestie (999-00-017-7870-5) , Milencův deník (999-00-017-9713-3)

Nepohádky (999-00-017-5225-5)

Nepohádky (999-00-017-5225-5)
Detail

Elektronická kniha - Sbírka krátkých i delších pohádek o nepohádkových tématech pro velké, větší a věčné děti. - autor Salma Blanco, 83 stran Pohádky nepohádky, se slovíčky malé hrátky. Sbírka krátkých i delších pohádek o nepohádkových tématech pro velké, větší a věčné děti. Lehké čtení pro pobavení, poučení, zamyšlení nebo prostě jenom tak. Ze života, o životě a o pohádkách. Chcete vědět, jak to dopadlo se silnicí, která marně čekala na dotace z EU? Nebo jestli se dá napsat pohádka o prostitutce či úchylovi? A jak to bylo doopravdy s Popelkou? Potom čtěte naše Nepohádky! (alza.sk)

Podobné produkty ako Nepohádky (999-00-017-5225-5) , Obrazy činu (999-00-017-5104-3)

Léčba (999-00-017-9579-5)

Léčba (999-00-017-9579-5)
Detail

Elektronická kniha - autor Karel Kalecký, 129 stran Soubor povídek Karla Kaleckého, věnující se tématům, jako je válka, totalita či hudba. (alza.sk)

Podobné produkty ako Léčba (999-00-017-9579-5) , Střípky sváru (999-00-017-6954-3)

Agus a príšerky 2 Zachráňme Nautilus! (999-00-017-9023-3)

Agus a príšerky 2 Zachráňme Nautilus! (999-00-017-9023-3)
Detail

Elektronická kniha ze série Agus a príšerky, autor Jaume Copons, 152 stran Agus a jeho nevšední parťáci sa opäť musia postaviť podlému doktorocvi Brotovi. Agus Pianola býva v izbe, v ktorej je plno príšeriek. Že odkiaľ sa tam vzali? No predsa z Knihy príšer, v ktorej žili až do chvíle, keď ich z nej vyhodil podlý doktor Brot. A teraz sú tu, no najhoršie je, že je tu aj doktor Brot a jeho asistent Nap. A len čo sa zjavili, predsavzali si, že zruinujú reštauráciu Nautilus. Našťastie, kuchynská príšerka Rolko pomôže vypracovať plán, aby to doktorovi Brotovi nevyšlo. (alza.sk)

Podobné produkty ako Agus a príšerky 2 Zachráňme Nautilus! (999-00-017-9023-3) , Um identity (999-00-017-8174-3)

Žaloba v civilním řízení - 2. vydání (999-00-018-5817-9)

Žaloba v civilním řízení - 2. vydání (999-00-018-5817-9)
Detail

Elektronická kniha - autor Karel Svoboda, 232 stran, česky V druhém vydání monografie Žaloba v civilním řízení se autor (soudce Nejvyššího soudu České republiky) vrací k pojmu žaloby, jejích druhů a jejích účinků a podrobně vysvětluje veškeré související problémy a náležitosti žaloby. Autor se tématu věnuje z pohledu své dlouholeté soudcovské zkušenosti, a proto řeší především praktické problémy, které vznikají například v souvislosti s posuzováním žalobních vad. Kniha se zabývá i otázkou totožnosti skutku, mírou určitosti žalobního petitu a věnuje se i úkonům, kterými žalobce disponuje s řízením po podání žaloby. Kniha je určena jak advokátům, právníkům a advokátním koncipientům, tak i studentům práv, případně širší veřejnosti, která se chce o daném tématu poučit a pochopit procesy týkající se žaloby v civilním řízení. (alza.sk)

Podobné produkty ako Žaloba v civilním řízení - 2. vydání (999-00-018-5817-9) , (ne)sladkosti (999-00-017-4185-3)

Podvedená (999-00-017-8161-3)

Podvedená (999-00-017-8161-3)
Detail

Elektronická kniha - autor Monika Knápková, 180 stran Důvěra a rodina pro třiceti čtyř letou Emu znamenají víc než cokoliv jiného. Žije s manželem Petrem a s devítiletým synem Samem klidným životem, i když se stále nemohou vyrovnat s bolestnou ztrátou – smrtí mladší dcerky Nikolky. Jejich vztah prošel krizí, ale oba dva to ustáli a zdálo se, že je už nemůže nic rozdělit. Do života Emy se ale znenadání vrátí její první velká láska, Dan. Před lety je rozdělila fatální chyba, za kterou oba dva zaplatili vysokou cenu. Ema je jeho návratem zaskočená a má pocit, že ho vlastně nikdy nepřestala milovat. Rozmýšlí se, zda má podvádět svého muže a žít dva životy, nebo se od charismatického Dana držet stranou. Je to jen chtíč po vášni, která jí doma schází, nebo vzkříšená láska? Sama nezná odpovědi na otázky a bohužel brzy zjistí, proč se Dan objevil, a také se dozví, že její manžel má velké tajemství, které jí od základu změní život. Koho si nakonec Ema... (alza.sk)

Podobné produkty ako Podvedená (999-00-017-8161-3) , Sneak peek (999-00-017-3322-3)

Sfinga (999-00-017-6660-3)

Sfinga (999-00-017-6660-3)
Detail

Elektronická kniha - autor Christopher C. Row, 218 stran Konečně opět science-fiction ve své ryzí, čisté podobě. Kniha poutavým způsobem představuje čtenáři nové hrdiny, kteří neváhají nasadit život při dobývání vesmíru. Detektivy, kteří rozplétají síť mocenských intrik na pozadí vyšetřování zločinu, nebo nevšední techniky, posouvající lidské vědění za hranice fantazie.Ch. C. Row nabízí výlet do minulosti, kde budete svědky zrodu i pádu romantické lásky v kulisách historických událostí. Ti hloubavější tu naleznou zamyšlení nad vznikem vesmíru a důvodu existence lidské rasy. Přejeme chvíle plné zábavy při čtení této nevšední povídkové knihy… (alza.sk)

Podobné produkty ako Sfinga (999-00-017-6660-3) , Nová botanika (999-00-017-9979-3)

Psohlavec (999-00-017-8822-3)

Psohlavec (999-00-017-8822-3)
Detail

Elektronická kniha - autor Martina Vránová, 357 stran Izolované pouští a zahalené do oblaků páry, dvě sesterská města spojuje jediná železniční tepna. Mocnější Parapole ovládá důležité zdroje, chudší Autopoli sužují noční elektrické bouře, po kterých má obyvatelstvo výpadky paměti. Jedna noc strávená mimo dosah bouří však stačí, aby se Daniel Psohlavec z paměť zničujícího koloběhu vymanil a vydal se na cestu k objevení pravdy o minulosti obou měst.Strhující steampunkový román. (alza.sk)

Podobné produkty ako Psohlavec (999-00-017-8822-3) , Tajemství včerejška (999-00-017-9320-3)

Rovnováha (999-00-017-8918-3)

Rovnováha (999-00-017-8918-3)
Detail

Elektronická kniha - autor Jane Reindl, 244 stran Nepříliš úspěšná spisovatelka Linda se odstěhuje se svým mužem Davidem a fenkou Jessie na samotu do krásných hor Šumavy. Linda zrovna píše román a pro inspiraci si zajedou k nedalekému jezeru, kde se díky Jessie, seznámí s dvěma mladými lidmi.Od té chvíle Linda píše, jako o závod. Brzy potkávají mladou dvojici znovu. Je to jen náhoda? Co obklopuje ony mladé lidi za tajemství? A co čeká Lindu, Davida a jejich fenku, když jim zkříží cestu tajemné bytosti, o kterých si mysleli, že jsou jen mýtus? (alza.sk)

Podobné produkty ako Rovnováha (999-00-017-8918-3) , V pekle (999-00-017-9902-1)

Povídky ze seznamovacích víkendů a dovolených 2 (999-00-017-3766-5)

Povídky ze seznamovacích víkendů a dovolených 2 (999-00-017-3766-5)
Detail

Elektronická kniha - autor Jan Kučera, 105 stran Vychází již druhá kniha „Povídek ze seznamovacích víkendů a dovolených 2“. Věříme, že i druhý díl čtenáře pobaví neméně tak jako díl první. Povídky jsou složené jak z toho, co autor sám zažil, i z toho, co odposlechl od mnoha sdílných klientů a klientek za patnáct let své činnosti. (alza.sk)

Podobné produkty ako Povídky ze seznamovacích víkendů a dovolených 2 (999-00-017-3766-5) , Lovec věna (999-00-017-4839-5)

How to Run a Business Without Risk (999-00-017-4897-5)

How to Run a Business Without Risk (999-00-017-4897-5)
Detail

Elektronická kniha - autor Vladimír John, 131 stran How to Run a Business Without Risk covers the ten most interesting business topics in interviews with expert advisors. Through the experiences and advice given in this book, entrepreneurs will learn, in a simple and effective way, how to avoid the most frequent mistakes and protect their businesses from risk, crises and even bankruptcy. (alza.sk)

Podobné produkty ako How to Run a Business Without Risk (999-00-017-4897-5) , Čarodějka nocí (999-00-017-4798-5)

Největší skandály a aféry v českých dějinách (999-00-017-6677-1)

Největší skandály a aféry v českých dějinách (999-00-017-6677-1)
Detail

Elektronická kniha - autor Vladimír Liška, 135 stran Některé skandály proniknou na veřejnost, jiné se daří tajit a stanou se později předmětem dohadů, ale vždy mají své hrdiny a oběti. Čtenář nahlédne do pikantního milostného života Boženy Němcové či Karla Hynka Máchy, zrádcovské aféry kolem Karla Sabiny i generála Šejny, odvážného působení Emy Destinnové, podvodného prodeje Karlštejna a mnoha dalších. (alza.sk)

Podobné produkty ako Největší skandály a aféry v českých dějinách (999-00-017-6677-1) , Krvavá fontána (999-00-017-8815-5)

Ďáblova nevěsta (999-00-017-7937-5)

Ďáblova nevěsta (999-00-017-7937-5)
Detail

Elektronická kniha ze série Prokleté nevěsty, autor Alexander Stainforth, 212 stran Romantika Ďáblova nevěsta o domluveném sňatku a obavách mladé dívkyKarina Potterová je otčímem donucena, aby se provdala za lorda Roberta z Rosebery. Přestože jej Karina nikdy neviděla, nemá na vybranou, musí otčíma poslechnout. Pověsti o lordu z Rosebery však v dívce probouzí hrůzu. Je skutečně ďábel? Láká na své sídlo panny, aby je připravil o nevinnost a život? Karinu ochromí strach. Navíc ji cestou na Robertovo sídlo doprovází tajemný přízrak. Kdo se skrývá pod jeho maskou? Je to skutečně Robert, nebo si s Karinou krutě zahrává osud a žene ji do pečlivě připravené pasti, ze které není úniku? Všechny střípky záhady však pomalu zapadají do mozaiky a přináší nečekané rozuzlení. (alza.sk)

Podobné produkty ako Ďáblova nevěsta (999-00-017-7937-5) , Nová botanika (999-00-017-8518-5)

Napříč peklem (999-00-017-6596-5)

Napříč peklem (999-00-017-6596-5)
Detail

Elektronická kniha - autor Matěj Soukup, 201 stran Dva z původních krutovládců jsou mrtví, třetí zmizel neznámo kam, a tak se do závodního města na Floridě znovu navrátily časy blahobytu. Ovšem jen do doby, než se několik členů týmu stane málem oběťmi nevysvětlitelných přepadení a sabotáží. Bývalý profesionální závodník Matthew Landscott tak musí znovu vzít zbraň do ruky a spolu se svými přáteli hledat odpovědi na řadu otázek. Kdo jsou ti noví protivníci, a odkud přišli? Kdo stojí v jejich čele? A hlavně, jak je porazit, když se cestou k moci neštítí jít přes mrtvoly? V pokračování napínavého automobilového thrilleru se opět schyluje k nervy drásajícímu střetu dobra se zlem, plného napínavých honiček, přestřelek a boje o život. Nepřátelé totiž ještě zdaleka neřekli poslední slovo! (alza.sk)

Podobné produkty ako Napříč peklem (999-00-017-6596-5)

Království meče (999-00-017-6509-5)

Království meče (999-00-017-6509-5)
Detail

Elektronická kniha - ze série Rytíři z Vřesova, autor František Niedl, 280 stran, česky Království meče je pokračování české historické série Rytíři z Vřesova.Wolfram Katzinger z Olšové, někdejší johanita, jehož jediným majetkem je jeho meč, vynikající kůň, statečnost a umění boje, stojí věrně ve službách krále Jana. Beneš z Vřesova pokračuje dál ve stavbě svého hrádku Vřesova, jelikož jenom pevné zdi, prozíravost a snad i močály svírající Vltavu na pomezí s Bavorskem ho mohou uchránit před opakujícími se nájezdy bavorského šlechtice, který je v Čechách znám spíše pod přezdívkou Hanz Křivák. Jako Rožmberkův man, kterého si mladý vladař i přes vzájemnou rozepři velice cení, musí Vřesov opouštět a účastnit se bojů jak s vnitřními, tak s vnějšími nepřáteli na obranu krále. Nebo proti němu? To podle toho, na které straně Rožmberk zrovna stojí. (alza.sk)

Podobné produkty ako Království meče (999-00-017-6509-5)

Ještě Evropou (999-00-017-6749-5)

Ještě Evropou (999-00-017-6749-5)
Detail

Elektronická kniha - autor Jiří Kostúr, 192 stran E-kniha Ještě Evropou je dalším harcováním evropským kontinentem, kdy autorovi Jiřímu Kostúrovi zbývalo z celé Evropy akorát navštívit Holandsko. S Mírou Skalickým Skalákem, který ho za doby emigrace už navštívil, jsme společně i s jeho ženou Šárkou už prakticky prošmejdili všechny evropské kouty, ale „Nízká země“ se nepřipletla ještě do tras našich ex-plorerských výbojů. V loňském roce došlo tedy k nápravě. Měli jsme dvě verze cestovatel-ského plánu: první uvažovala jet Německem podél řeky Mosel, pak pobřežím zemí Beneluxu k Hamburgu, odkud bysme baltickým pobřežím Polska a projetím Litvy zkusili pak zmáknout Lukašenkovo Bělorusko. Když by to kvůli neudělení víz nevyšlo, tak druhá verze zahrnovala jet do Dánska a jižní Skandinávie. O udělení víz do Běloruska jsme se nakonec ani nepokusili: s Mírou jsme signatáři Charty 77, propozice žádosti u udělení víza chtějí uvést místa hotelu, my... (alza.sk)

Podobné produkty ako Ještě Evropou (999-00-017-6749-5)

Krvavá fontána (999-00-017-8815-5)

Krvavá fontána (999-00-017-8815-5)
Detail

Elektronická kniha ze série Augustin Veliký, autor Jaroslav Velinský, 326 stran Podivné stopy, tajemná světla a fontána chrlící krev... další případ pro Augustina Velikého! V okolí zpustlého zámku Grábenštejna na okraji bývalého vojenského újezdu se začne zjevovat tajemná Černá dáma, známá z místní pověsti. Na blatech se objevují podivné stopy, noční les ožívá tajemnými světly, povalují se tam údajní kostlivci a z vyschlé kašny jako předzvěst neblahých událostí tryská místo vody krev. Objasnit okultní záhadu Rovné Vsi se vydá trio detektivů – kriminalista ve výslužbě Augustin Veliký a jeho bohémští přátelé, malíř Jozífek Smetana a sochařka Gréta Hornová. Netuší, že nepřístupná blata skrývají dávné tajemství; mnohem temnější a děsivější, než je strašidelná pověst.Také čtvrtý příběh Augustina Velikého, plný napětí i černého humoru, se odehrává v šedesátých letech minulého století. Dlouho ležel nedopsán a autor se k němu vrátil až po čtyřech desetiletích, aby... (alza.sk)

Podobné produkty ako Krvavá fontána (999-00-017-8815-5)

Lovec věna (999-00-017-4839-5)

Lovec věna (999-00-017-4839-5)
Detail

Elektronická kniha - autor Katherine Luka Dva roky po konečné porážce Napoleona se panství Fallstone ocitne opět v krizi, a Fergusson Fleming, baron z Fallstone, hledá cestu, jak se z finančních problémů dostat. Madelyn je dívka z dobré rodiny, která si zakládá na rodinném jménu i společenských konvencích, ale rozhodne se dát lásce přednost před vším ostatním. Prchá z domu, aby se mohla vdát za tajného snoubence, ale svatba je jen začátek a před Madelyn náhle stojí otázka jak, a zda vůbec, dokáže žít s tím, koho si vzala. (alza.sk)

Podobné produkty ako Lovec věna (999-00-017-4839-5)

Čarodějka nocí (999-00-017-4798-5)

Čarodějka nocí (999-00-017-4798-5)
Detail

Elektronická kniha - autor Vítězslav Říčka, 284 stran Čarodějka nocí je básnická prvotina o čarodějce a farmáři a jejich vzájemném hledání v různých zemích, kde se nachází a opět ztrácí. Zda se naleznou a zůstanou spolu nechává autor poodkryté na čtenářově fantazii. (alza.sk)

Podobné produkty ako Čarodějka nocí (999-00-017-4798-5)

Nová Botanika (999-00-017-8518-5)

Nová Botanika (999-00-017-8518-5)
Detail

Elektronická kniha ze série Nová Botanika 2018, autor Botanica Nova, z.s. a kolektiv autorů, 40 stran Časopis Nová Botanika přináší zajímavosti ze světa rostlin. Objevujte krásu a rozmanitost rostlin. Poznejte nejnovější technologie a objevy. Inspirujte se tipy pro Vaši zahradu. Seznamte se s výsledky vědeckého bádání. Navštivte botanické zahrady. Vyzkoušejte tradiční i méně známé léčivé rostliny. To vše a mnohé další na Vás čeká v časopise Nová Botanika. Poznejte svět rostlin, jak jej neznáte. (alza.sk)

Podobné produkty ako Nová Botanika (999-00-017-8518-5)

Špinavá hra (999-00-017-7276-5)

Špinavá hra (999-00-017-7276-5)
Detail

Elektronická kniha - autor Petr Štepánek, 134 stran Špinavá hra aneb Kriminální historky z arbitrážního protektorátu je volným pokračováním knihy Válka o Novu. V některých ohledech je ještě ostřejší a navíc zaznamenává děje, které přišly až později, včetně soudní rehabilitace členů nezákonně odvolané Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Předmluvu ke knize napsal tajemník prezidenta republiky Ladislav Jakl. (alza.sk)

Podobné produkty ako Špinavá hra (999-00-017-7276-5)

Poločas rozpadu (999-00-017-4714-5)

Poločas rozpadu (999-00-017-4714-5)
Detail

Elektronická kniha - volné pokračování postapokalyptického románu SPAD, autor František Kotleta, 304 stran Poločas rozpadu je volné pokračování postapokalyptického románu SPAD Válka skončila. Zbyla jen vzpomínka v podobě zničené planety, na kterou dopadly stovky jaderných hlavic. Starý svět zmizel a ten nový je jiný – divoký, tvrdý, radioaktivní… Zbytky lidí se snaží přežít v jeho troskách a vybudovat něco jako civilizaci. Jsou ale takoví, kteří civilizaci nechtějí. Vlastně nechtějí ani divošství. Touží po jediném – dokončit práci, kterou začaly světové mocnosti ve své válce. A proti nim stojí ti, kteří věří v nové začátky. Ale – stojí tenhle svět vůbec za záchranu? (alza.sk)

Podobné produkty ako Poločas rozpadu (999-00-017-4714-5)

Ztracení Hrdinové (999-00-017-8914-5)

Ztracení Hrdinové (999-00-017-8914-5)
Detail

Elektronická kniha - autor Charlie Greenberg, 224 stran Deset let o nich nikdo neslyšel, deset let jsou ztracení a nikdo o nich nic neví. Legendární hrdinové Tygr, Býk, Ostrovid a Lyšák se ztratili. Legendy o nich však ani na chvíli neutichly. Zná je každé dítě, každý rodič i stařešina. Jejich vynalézavost, hrdinské činy a odvahu v boji proslavilo mnoho příběhů. Málo kdo však tuší, co bylo skutečnou příčinou jejich zmizení. Proč odešly z očí světa. Kde tedy jsou a proč už nechrání druhé? Začtěte se do příběhu plného dobrodružství, odvahy a velkých příběhů Ztracených hrdinů. (alza.sk)

Podobné produkty ako Ztracení Hrdinové (999-00-017-8914-5)

Jakubovy housle (999-00-017-9227-5)

Jakubovy housle (999-00-017-9227-5)
Detail

Elektronická kniha ze série Modrá krev, autor Daniela Mičanová I dospělou ženu může milovat upír, dokáže se však dospělá žena zamilovat do upíra? Podle prastaré pověsti nejmoudřejší ze staroegyptských bohů svěřil veškeré vědění papyrovému svitku, jejž ukryl před lidskou zvědavostí na bezpečné místo. Když si po dlouhých tisíciletích našel vzácný artefakt dílem náhody cestu do orientálního obchůdku v srdci jihomoravské metropole, dal se do pohybu řetěz nadpřirozených setkání, bouřlivých milostných vzplanutí a zběsilých dobrodružství. Nemrtví hrdinové nejnovějšího upírského románu Daniely Mičanové musí spojit síly s křehkými smrtelníky, aby společně završili poslání, které si vyžádá značnou dávku odvahy, osobního nasazení a upřímného citu v kulisách současného Brna, moderní Káhiry i šerého dávnověku. V cestě jim totiž stojí čiré, černočerné zlo, a to nelze nikdy snadno pokořit… (alza.sk)

Podobné produkty ako Jakubovy housle (999-00-017-9227-5)

Povídky ze seznamovacích víkendů a dovolených 3 (999-00-017-8821-6)

Povídky ze seznamovacích víkendů a dovolených 3 (999-00-017-8821-6)
Detail

Elektronická kniha ze série Povídky ze seznamovacích víkendů a dovolených, autor Jan Kučera, 134 stran Po dvou knihách „Povídek ze seznamovacích víkendů a dovolených“ přichází třetí díl, který je zvláštní tím, že po povídkách následuje obsáhlý popis posledního seznamovacího víkendu, kterým se uzavírá tato etapa autorova života a jeho činnosti v oblasti seznamování i cestovního ruchu. (alza.sk)

Podobné produkty ako Povídky ze seznamovacích víkendů a dovolených 3 (999-00-017-8821-6)

V Pekle (999-00-017-9902-1)

V Pekle (999-00-017-9902-1)
Detail

Elektronická kniha - autor Pavel Sebastian Huška, 48 stran Jednoznačně nejtemnější autorovo dílo. Samotu, prokletí a zatracení. Podzimní sklíčenost i zimní beznaděj. Noční tvory, pekelný oheň i led, vítr a mráz. Trápení, bolest, zármutek, vinu, trest, démony a nejrůznější temné bytosti, mučící hříšné, trpící duše, pobývající v očistci. Utrpení, zvěčněné v do nejmenšího detailu vybroušených rýmech. To vše najdete v této hluboce temné sbírce klasické lyricko-epické poezie. Vítejte… V Pekle…! (alza.sk)

Podobné produkty ako V Pekle (999-00-017-9902-1)

Slavíček z Letné a ptačí lidé z Jupiteru (999-00-017-8237-5)

Slavíček z Letné a ptačí lidé z Jupiteru (999-00-017-8237-5)
Detail

Elektronická kniha - autor Bc. Martin Koláček, 260 stran Historický román ze 14. století. Mladý vědecký talent z Olomouckého biskupství se vydává na mezinárodní disputaci, aby zde získal podporu a peníze na výrobu stroje, který by jej vynesl k nebeským sférám. Podaří se Slavíčkovi z Letné přesvědčit vědce své doby, aby sponzorovali jeho vynález? Uskuteční se jeho cesta? A pokud ano, co najde mladý dobrodruh mezi sférami, kam prý doposud vystoupali pouze andělé? „Slavíček z Letné“ je velmi unikátním dílem, vycházejícím z autorova studia středověké vědy, společnosti a teologie. Všechny „sci-fi“ prvky knihy se pevně drží pravidel středověké kosmologie a představ o světě, které tehdejší lidé měli. (alza.sk)

Podobné produkty ako Slavíček z Letné a ptačí lidé z Jupiteru (999-00-017-8237-5)

Obrazy činu (999-00-017-5104-3)

Obrazy činu (999-00-017-5104-3)
Detail

Elektronická kniha - autor František Voldřich, 368 stran Když byl mladý policista Sam Stenfel přeložen na oddělení vražd, ani ve snu by ho nenapadlo, co na něj hned první den čeká. Uprostřed silnice v centru města jsou zrovna onoho únorového rána nalezena tři mrtvá těla zmrzlá na kost. Miliardář a dva malí chlapci. Neexistuje žádná spojitost, motiv ani příležitost. Přesto musí Sam spolu s vyšetřujícím týmem v čele s legendárním detektivem Davidem Connerem odkrýt spletité pozadí fanaticky opulentních vražd a dostat tak za mříže člověka, jehož genialita se má brzy stát pověstnou. (alza.sk)

Podobné produkty ako Obrazy činu (999-00-017-5104-3)

Střípky sváru (999-00-017-6954-3)

Střípky sváru (999-00-017-6954-3)
Detail

Elektronická kniha ze série Vykladač, autor Miroslava Dvořáková, 308 stran Někdejší vykladač akezonského krále se po rituální popravě ocitá za oponou, ve světě, který doposud znal jen z náboženských knih. S úžasem zjišťuje, jak se realita světů Senedina náhrdelníku od teorie liší. Rád by se pustil do pátrání po příčinách zkázy Grenedonu, ale nejdříve musí sahíjiny přesvědčit, že dvě stě let poroby krenevů už stačilo. Plánuje, intrikuje, konspiruje, vymýšlí básničky pro vyšinutou věštkyni, až se jeho plány dostanou do kolize se zájmy Aliance. Trajanis uzavírá problematickou dohodu, podle které má pouhých jedenadvacet dní, aby životaschopnost svých návrhů dokázal. Nemusí se obávat o život, nýbrž o svobodu, což – jak už dobře ví, je mnohem horší. Trajanisův čas se krátí. *** „Ještě jsi zapomněl na tu poslední věštbu,“ řekl ponuře Tyneon. „Tu která se na síti zachytila, než jsme tu věštkyni lapili.“ Bůh si důležitě odkašlal. „Zněla takto: Přiletěla vrána,... (alza.sk)

Podobné produkty ako Střípky sváru (999-00-017-6954-3)

Um identity (999-00-017-8174-3)

Um identity (999-00-017-8174-3)
Detail

Elektronická kniha - autor Jiří Krutina, 78 stran, česky Druhá publikace z ediční řady Umu vědomí, Um identity pojednává o základní metafyzické či filozofické otázce po naší podstatě, identitě a povaze bytí, které člověk žije a s kterou se dříve či později setkává tváří v tvář ve svém každodenním životě. Autor se zaměřuje na obsah známého imperativu po „poznání sebe“, aktuálního v každé době. Zkušenostně vykládá, v čem toto základní poznání naší podstaty, povahy našeho bytí, ale i bytí jako takového spočívá a to aktuální řečí doby umožňující vědomé prožívání naší identity, takové jaká opravdu je a nikoliv za jakou jí ve své nevědomosti spočívající ve ztotožňování s prožívanými zkušenostmi sebe i světa považujeme a ke své škodě i žijeme. Témata zahrnují jak základní otázku naší identity, tak vztah individuality a identity, vědomí a našich zkušeností, duše a já i návodné postupy k přímému prožívání uvedeného, které netvoří nějaké „abstraktní“ poznání o něčem, ale... (alza.sk)

Podobné produkty ako Um identity (999-00-017-8174-3)

(ne)SLADKOSTI (999-00-017-4185-3)

(ne)SLADKOSTI (999-00-017-4185-3)
Detail

Elektronická kniha - autor Danielle, 30 stran Kniha receptů je především určena všem, kteří trpí hyperurikémií (zvýšenou koncentrací kyseliny močové v krvi). Ta bohužel způsobuje bolest některých kloubů, může zapříčinit jejich deformaci a dochází také k tvorbě ledvinových kamenů. Hlavní zásadou je dodržování nízkopurinové diety, která není právě nejpříjemnější. Rozumnou formou se samozřejmě dá vyzrát i na taková úskalí. Proto v této knize najdete několik receptů, které Vám zpříjemní (ne)SLADKÝ život při tomto onemocnění. Nahlédněte a vyberte si z lákavé nabídky (ne)SLADKÝCH dobrůtek a jednou za čas se odměňte a pohlaďte Vaše smysly. Jistě si to zaslouží. (alza.sk)

Podobné produkty ako (ne)SLADKOSTI (999-00-017-4185-3)

Sneak peek (999-00-017-3322-3)

Sneak peek (999-00-017-3322-3)
Detail

Elektronická kniha - autor M. M. Cabicar, 57 stran Everyone shares pictures on the internet, everyone shares videos. But M. M. Cabicar is a phenomenon among writers, a phenomenon whose stories spread with unmatched reach and speed. They are being shared on social networks, they are being shared via e-mail, they are being translated by readers on their own initiative – and now, for the first time, you can read them in an official edition of stories which readers have been passing on with the advisory: "Don't consume food or beverages when reading these, or you might choke with laughter. Don't read them in public, because you will laugh like crazy. If your kids are asleep, muffle the sound of laughter by hiding behind several padded doors!" (alza.sk)

Podobné produkty ako Sneak peek (999-00-017-3322-3)

Milencův deník (999-00-017-9713-3)

Milencův deník (999-00-017-9713-3)
Detail

Elektronická kniha - autor Anna Mushket, 156 stran Přitažlivý a bohatý hlavní hrdina si za svůj život vytvořil slušnou sbírku zvadlých růží. Jak však vyřeší situaci, když ho zaskočí žena, která netaje při každém jeho slovu, a touha po ní uvrhne jeho duši v beznaděj? (alza.sk)

Podobné produkty ako Milencův deník (999-00-017-9713-3)
Vyhledání a vyhodnocení rizik v praxi - 3. vydání (999-00-017-9355-5), Lumprlik a Pamprlik (999-00-017-7605-3), Správní řád s výkladovými poznámkami a vybranou judikaturou - 5. aktualizované vydání (999-00-017-9926-7), Psohlavec (999-00-017-8822-3), Podvedená (999-00-017-8161-3), Sfinga (999-00-017-6660-3), Rovnováha (999-00-017-8918-3), Život víry 2017/3 (999-00-017-2776-5), Léčba (999-00-017-9579-5), Rozsvíceno (999-00-017-7643-5), Bestie (999-00-017-7870-5), Nepohádky (999-00-017-5225-5), Příručka pro zkoušky projektantů elektrických instalací (třetí – aktualizované vydání) (999-00-017-8266-5), Tvůrčí fotografie v praxi I. díl (999-00-016-9864-5), Rozumíme účetní závěrce podnikatelů, 5. vydání (999-00-037-6017-3), Investování na kapitálových trzích - 3. vydání (999-00-018-4966-5), Prozatímní a dočasná elektrická zařízení (999-00-017-4756-5), Milencův deník (999-00-017-9713-3), Obrazy činu (999-00-017-5104-3), Střípky sváru (999-00-017-6954-3), Um identity (999-00-017-8174-3), (ne)SLADKOSTI (999-00-017-4185-3), Sneak peek (999-00-017-3322-3), Nová Botanika (999-00-017-9979-3), Tajemství včerejška (999-00-017-9320-3), V Pekle (999-00-017-9902-1), Lovec věna (999-00-017-4839-5), Čarodějka nocí (999-00-017-4798-5), Krvavá fontána (999-00-017-8815-5), Nová Botanika (999-00-017-8518-5)