Odcervenie psa eshop

Produkt Odcervenie psa eshop sme našli 50+x, pokiaľ to nie je to čo hľadáte, skúste frázu Odcervenie psa eshop upraviť a produkt hľadať znova.

Galces tablety na odčervenie psov 100tbl

Detail

Obsah Galces tablety 100 tabliet Charakteristika Galces na odčervenie psa Galces je tableta na odčervenie psa. Nematodózy a cestodózy psov spôsobené parazitmi Toxocara canis, Toxascaris leonina, Ancylostoma caninum, Uncinaria stenocephala, Trichuris vulpis, Echinococcus spp., Taenia spp., Dipylidium caninum a Mesocestoides spp.. Zloženie Galces na odčervenie psa Praziquantelum 50,0 mg, Pyranteli pamoas 150,0 mg, Fenbendazolum 200,0 mg, Magnesii stearas /magnéziumstearát/, Talcum /mastenec/, Saccharum lactis /mliečny cukor/, Solani amylum / zemiakový škrob/ Spôsob použitia Jedna tableta je jednorazovou dávkou na 10 kg živej hmotnosti. Odporúča sa pravidelné odčervenie štyrikrát ročne. Liek proti parazitom sa podáva perorálne jednorazovo, vždy individuálne, buď na koreň jazyka alebo v obľúbenej potrave. Predchádzať poddávkovaniu z dôvodu nesprávneho stanovenia živej hmotnosti, resp. nesprávneho podania lieku. (najlekaren.eu)

Podobné produkty ako Galces tablety na odčervenie psov 100tbl , Síla psa

Caniverm forte - tablety na odčervenie psov 100tbl 0,7g

Detail

Obsah Caniverm forte - tablety na odčervenie 100 tabliet Charakteristika Caniverm forte - tablety na odčervenie Posobí proti škrkavkám a pásomniciam (Toxocara canis, Toxocara cati, Toxascaris leonina, Uncinaria stenocephala, Ancylostoma caninum, Trichuris vulpis, Echinococcus granulosus, Echinococcus multilocularis, Dipylidium caninum, Taenia spp., Multiceps multiceps, Mesocestoides spp.). Zloženie Caniverm forte - tablety na odčervenie Fenbendazolum 150 mg Pyranteli embonas 144 mg Praziquantelum 50 mg Dávkovanie šteniatka, malé plemena psov a mačky 1/2 tablety na 2 - 5 kg ž.hm. stredné plemena psov 1 tableta na 5 - 10 kg ž.hm., veľké plemena psov a veľké šelmy 1 tableta Caniverm forte na každých začatých 10 kg ž.hm. Dávka sa podáva jednorázovo. Pre zaistenie podania správnej dávky je potrebné stanoviť živú hmotnosť zvierat tak presne ako je to len možné. Mačkovitým a psovitým šelmám v zoologických záhradách, cirkusoch atď. sa odporúča zamiešať rozdrvené tablety podľa váhy šelmy do mäsovej gule a tie rozložiť vo voliére podľa počtu zvierat pred ranným kŕmením. Doporučuje sa odčervovať 3 týždňové až 12 týždňové mláďatá jednorazovo v intervale 3 týždňov a potom pravidelne každé 3 mesiace. Použitie počas gravidity, laktácie U gravidných súk je potrebné presne dodržiavať dávkovanie (najlekaren.eu)

Podobné produkty ako Caniverm forte - tablety na odčervenie psov 100tbl 0,7g , Muž bez psa

Drontal Dog flavour tablety na odčervenie psov 6x4tbl (24tbl)

Detail

Obsah Drontal Dog flavour 24 tabliet Charakteristika Drontal Dog flavour Liečba zmiešaných infekcií spôsobených hlístovcami a pásomnicami nasledujúcich druhov: Hlístovce: Škrkavky (dospelé a neskoré larválne formy): Toxocara canis, Toxascaris leonina Machovce (dospelé): Uncinaria stenocephala, Ancylostoma caninum Tenkohlavce (dospelé): Trichuris vulpis Pásomnice (dospelé a neskoré larválne formy): Echinococcus granulosus Echinococcus multilocularis Dipylidium caninum Taenia spp. Mesocestoides spp. Liečba infekcií spôsobených protozoami Giardia spp. u šteniat a dospelých psov. KONTRAINDIKÁCIE Nepoužívať v prípade precitlivenosti na účinné látky alebo na niektorú z pomocných látok. Nepoužívať počas 1. a 2. tretiny gravidity (pozri časť 12). NEŽIADUCE ÚČINKY Vo veľmi zriedkavých prípadoch sa môžu vyskytnúť mierne a dočasné poruchy tráviaceho traktu (napr. vracanie). Frekvencia výskytu nežiaducich účinkov sa definuje použitím nasledujúceho pravidla: - veľmi zriedkavé (u menej ako u 1 z 10 000 zvierat, vrátane ojedinelých hlásení). Ak zistíte akékoľvek vážne účinky alebo iné vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, informujte vášho veterinárneho lekára. Len na perorálne podávanie. Dávkovanie 1 tableta na 10 kg živej hmotnosti (15 mg febantelu, 14,4 mg pyrantelembonátu a 5 mg prazikvantelu na kg živej hmotnosti). Živá hmotnosť (kg) Počet tabliet 2 – 5 ½ > 5 – 10 1 > 10 – 15 1 ½ > 15 – 20 2 Na každých ďalších 5 kg živej hmotnosti podať ďalšiu polovicu tablety. Podávanie a dĺžka liečby Tablety sú ochutené a štúdie preukázali, že sú chutné a dobre prijímané väčšinou (približne 9 z 10) testovaných psov. Pri hlístovcoch a pásomniciach tablety podávať formou jednorazového podania. Dávkovací režim stanoviť po konzultácii s veterinárnym lekárom. Vo všeobecnosti, štandardná schéma odčervenia u dospelých psov (vo veku viac ako 6 mesiacov) je každé tri mesiace. Ak majiteľ psa nepoužije pravidelnú antihelmintickú liečbu, možnou alternatívou je vyšetrenie výkalov každé tri mesiace. V niektorých špecifických prípadoch, ako sú napr. dojčiace suky, mladý vek (menej ako 6 mesiacov) alebo prostredie psej búdy, môže byť užitočná častejšia liečba a pri stanovení vhodného odčervovacieho protokolu je potrebné poradiť sa s veterinárnym lekárom. V niektorých situáciách (ako je napr. ťažká infekcia hlístovcami alebo Echinococcus) môže byť nevyhnutná ďalšia liečba/liečby podľa odporučenia veterinárneho lekára. Nepoužívať u psov so živou hmotnosťou nižšou ako 2 kg. Pri liečbe infekcií spôsobených Giardia spp.: Odporúčanú dávku podávať počas troch po sebe nasledujúcich dní. Na zníženie možnosti opätovnej infekcie vyvolanej Giardia sa odporúča dôkladne vyčistiť a vydezinfikovať prostredie, kde sa pes pohybuje a premiestniť psa na iné miesto, hlavne v prípade psov chovaných v psích búdach. Najmä v situáciách, kedy je infekčný tlak vysoký, môže byť odstránenie Giardia spp. u jednotlivých psov neúplné a zostáva možné riziko vzniku infekcie u ľudí. Z týchto dôvodov sa majú psy opätovne vyšetriť a na základe výsledkov sa v prípade potreby majú opätovne liečiť podľa odporúčania veterinárneho lekára. OSOBITNÉ UPOZORNENIA Blchy sú medzihostiteľom pásomnice - Dipylidium caninum. Infekcia pásomnicou sa bude opätovne vyskytovať dovtedy, kým nedôjde aj ku kontrole medzihostiteľov, ako sú napr. blchy, myši a pod. V prípade hnačky u psa je potrebné požiadať veterinárneho lekára o vyšetrenie a stanovenie diagnózy, aby sa určila príčina pred začiatkom liečby týmto liekom. Hnačka môže byť spôsobená prvokmi Giardia spp., ale toto ochorenie sa má potvrdiť, aby sa tak vylúčili iné možné príčiny. V záujme správnej hygieny, po aplikácii lieku psom priamo alebo do krmiva si umyť ruky. Giardia spp. sa môžu infikovať ľudia, preto v prípade infekcie psa požiadajte o radu vášho lekára. Gravidita a laktácia U potkanov, oviec a psov boli hlásené teratogénne účinky pripisované vysokým dávkam febantelu podávaného v skorom štádiu gravidity. V 3. tretine gravidity liek použiť na 3-dňovú liečbu infekcií spôsobených Giardia spp. až po zvážení prínosu/rizika zodpovedným veterinárnym lekárom. Bezpečnosť lieku sa počas 1. a 2. tretiny gravidity nebola stanovená. Nepoužívať u gravidných súk počas 1. a 2. tretiny gravidity. Bolo preukázané, že jednorazová liečba počas poslednej tretiny gravidity, alebo počas laktácie je bezpečná. Len pre zvieratá.Výdaj lieku nie je viazaný na veterinárny predpis. (najlekaren.eu)

Podobné produkty ako Drontal Dog flavour tablety na odčervenie psov 6x4tbl (24tbl) , Chlap kousl psa (9788024648019)

DEHINEL PLUS XL tablety na odčervenie pre psov 2tbl.

Detail

Obsah DEHINEL PLUS XL tablety pre psov 2 tablety Charakteristika DEHINEL PLUS XL tablety pre psov Liek obsahuje antihelmintiká účinné proti škrkavkám a pásomniciam. Obsahuje tri účinné látky: febantel, pyrantel embonát (pamoát) a praziquantel, čiastočne hydrogenovaný pyrazino-izochinolín derivát často používaný ako antihelmintikum u človeka a u zvierat. Pyrantel účinkuje ako cholinergný agonista. Jeho mechanizmus účinku spočíva v stimulácii nikotínových cholinergných receptorov parazita, vyvoláva spastickú paralýzu a tým umožňuje jeho odstránenie z gastro intestinálneho (GI) traktu peristaltikou. U cicavcov febantel uzatvorí kruh, z ktorého vzniknú metabolity fenbendazol a oxfendazol. Práve tieto chemické látky vykazujú antihelmitický účinok, ktorý spočíva v inhibícii polymerizácie tubulínu. Tým sa zabráni vzniku mikrotubulov, čo vedie k narušeniu štruktúr potrebných pre život hlísty. Absorpcia glukózy je ovplyvnená, čo vedie k deplécii ATP v bunkách. Parazit uhynie na vyčerpanie energetických rezerv po 2 – 3 dňoch. Praziquantel sa veľmi rýchlo absorbuje a distribuuje v tele parazita. V in vitro aj v in vivo štúdiách sa ukázalo, že praziquantel spôsobuje vážne poškodenie integumentu parazita, čo spôsobí kontrakcie a paralýzu. Nastane takmer okamžitá tetanová kontrakcia svalstva parazita a rýchla vakuolizácia syncytiálneho tegumentu. Tieto rýchle kontrakcie sú vysvetlené zmenami v toku dvojmocných katiónov, najmä vápnika. V tejto fixnej kombinácii pyrantel a febantel účinkujú synergicky proti všetkým známym nematódam (askarídy a hlísty) u psov. Spektrum aktivity pokrýva najmä druhy Toxocara canis, Toxascaris leonine, Uncinaria stenocephala a Ancylostoma caninum. Spektrum aktivity praziquantelu taktiež pokrýva druhy cestód u psov, najmä Taenia spp. a Dipylidium caninum. Praziquantel účinkuje proti dospelým a nedospelým formám týchto parazitov. Zloženie DEHINEL PLUS FLAVOUR Každá tableta obsahuje: Praziquantelum 175 mg, Pyranteli embonas 504 mg, Febantelum 525 mg Dávkovanie Odporúčané dávkovanie: 15 mg/kg ž. hm. febantelu , 14,4 mg/kg pyrantelu a 5 mg/kg praziquantelu. Toto dávkovanie zodpovedá 1 tablete na 35 kg ž. hm. Tablety sa môžu rozdeliť na polovice. Podanie a dĺžka liečby Nie je potrebné obmedzovať prístup ku krmivu pred podaním ani po podaní lieku. Tableta (y) sa môže podať priamo psovi alebo v krmive. Na určenie správnej dávky, je potrebné stanoviť živú hmotnosť psa čo najpresnejšie. V prípade liečby infekcií spôsobených Toxocara spp. by mali byť suky liečené 2 týždne po pôrode a každé dva týždne až do odstavenia šteniat. V prípade ťažkej invázie škrkavkami by sa dávka mala opakovať po 14 dňoch. Pri bežnej liečbe sa odporúča jedna dávka v trojmesačných intervaloch. (najlekaren.eu)

Podobné produkty ako DEHINEL PLUS XL tablety na odčervenie pre psov 2tbl. , Neštěkej na svého psa

Darčekový poukaz 12 € pre eshop

Darčekový poukaz 12 € pre eshop
Detail

Prinášame Vám jedinečnú príležitosť potešiť svojich blízkych, priateľov či kolegov našim krásnym darčekovým poukazom. Darčekový poukaz po online úhrade dostanete vo formáte PDF jednoducho do Vašej e-mailovej schránky. Poukaz vo formáte PDF je možné použiť iba online. Platnosť 6 mesiacov. Svoju požiadavku PDF zadajte prosím do poznámky v objednávke. (feedo.sk)

Podobné produkty ako Darčekový poukaz 12 € pre eshop , Báječná léta pod psa

Darčekový poukaz 30 € pre eshop

Darčekový poukaz 30 € pre eshop
Detail

Prinášame Vám jedinečnú príležitosť potešiť svojich blízkych, priateľov či kolegov našim krásnym darčekovým poukazom. Darčekový poukaz po online úhrade dostanete vo formáte PDF jednoducho do Vašej e-mailovej schránky. Poukaz vo formáte PDF je možné použiť iba online. Platnosť 6 mesiacov. Svoju požiadavku PDF zadajte prosím do poznámky v objednávke. (feedo.sk)

Podobné produkty ako Darčekový poukaz 30 € pre eshop , Měl jsem psa a kočku

Darčekový poukaz 40 € pre eshop

Darčekový poukaz 40 € pre eshop
Detail

Prinášame Vám jedinečnú príležitosť potešiť svojich blízkych, priateľov či kolegov našim krásnym darčekovým poukazom. Darčekový poukaz po online úhrade dostanete vo formáte PDF jednoducho do Vašej e-mailovej schránky. Poukaz vo formáte PDF je možné použiť iba online. Platnosť 6 mesiacov. Svoju požiadavku PDF zadajte prosím do poznámky v objednávke. (feedo.sk)

Podobné produkty ako Darčekový poukaz 40 € pre eshop , Shumee podložka pre psa (chppe0544nad)

Darčekový poukaz 20 € pre eshop

Darčekový poukaz 20 € pre eshop
Detail

Prinášame Vám jedinečnú príležitosť potešiť svojich blízkych, priateľov či kolegov našim krásnym darčekovým poukazom. Darčekový poukaz po online úhrade dostanete vo formáte PDF jednoducho do Vašej e-mailovej schránky. Poukaz vo formáte PDF je možné použiť iba online. Platnosť 6 mesiacov. Svoju požiadavku PDF zadajte prosím do poznámky v objednávke. (feedo.sk)

Podobné produkty ako Darčekový poukaz 20 € pre eshop , Olala pets taška pre psa (chprk0227_nad)

CESTAL Cat žuvacie tablety na odčervenie mačky 48tbl

Detail

Obsah CESTAL Cat tablety na odčervenie mačiek 48 tabliet Charakteristika CESTAL Cat tablety na odčervenie mačiek Veterinárny liek je širokospektrálne antihelmintikum. Perorálne žuvacie tablety pre mačky. Výdaj lieku nie je viazaný na veterinárny predpis. Zloženie CESTAL Cat tablety na odčervenie mačiek 1 tableta obsahuje kombináciu účinných látok: Praziquantelum 20,0 mg Pyrantelum 80mg Indikácie pre použitie so špecifikovaním cieľového druhu Liečba zmiešaných infestácií spôsobených všetkými druhmi pásomníc a okrúhlych červov u mačiek: Askaridy: Toxocara cati, Toxascaris leonina (zrelé a nezrelé formy) Ankylostómy: Ancylostoma tubaeforme, Pásomnice: Echinococcus multilocularis, Hydatigena (Taenia) taeniaeformis, Dipylidium caninum, (zrelé a nezrelé formy), Joyeuxiella spp. (najlekaren.eu)

Podobné produkty ako CESTAL Cat žuvacie tablety na odčervenie mačky 48tbl , Kliker na výcvik psa zolux (3336024870396)

CESTAL Cat žuvacie tablety na odčervenie mačky 8tbl

Detail

Obsah CESTAL Cat tablety na odčervenie mačiek 8 tabliet Charakteristika CESTAL Cat tablety na odčervenie mačiek Veterinárny liek je širokospektrálne antihelmintikum. Perorálne žuvacie tablety pre mačky. Výdaj lieku nie je viazaný na veterinárny predpis. Zloženie CESTAL Cat tablety na odčervenie mačiek 1 tableta obsahuje kombináciu účinných látok: Praziquantelum 20,0 mg Pyrantelum 80mg Indikácie pre použitie so špecifikovaním cieľového druhu Liečba zmiešaných infestácií spôsobených všetkými druhmi pásomníc a okrúhlych červov u mačiek: Askaridy: Toxocara cati, Toxascaris leonina (zrelé a nezrelé formy) Ankylostómy: Ancylostoma tubaeforme, Pásomnice: Echinococcus multilocularis, Hydatigena (Taenia) taeniaeformis, Dipylidium caninum, (zrelé a nezrelé formy), Joyeuxiella spp. (najlekaren.eu)

Podobné produkty ako CESTAL Cat žuvacie tablety na odčervenie mačky 8tbl , Radosť z výcviku psa: 30 zábavných lekcií, ako vychovať šťastného psa (978-80-556-5356-3)

NOVA ESHOP Poukazka ANDREASHOP (platnost 6 mesiacov) 10,- Euro

NOVA ESHOP Poukazka ANDREASHOP (platnost 6 mesiacov) 10,- Euro
Detail

ANDREASHOP DARČEKOVÁ POUKÁŽKA 10 EUR (andreashop.sk)

Podobné produkty ako NOVA ESHOP Poukazka ANDREASHOP (platnost 6 mesiacov) 10,- Euro , Děravé paměti - šedesát báječných let pod psa

NOVA ESHOP Poukazka ANDREASHOP (platnost 6 mesiacov) 20,- Euro

NOVA ESHOP Poukazka ANDREASHOP (platnost 6 mesiacov) 20,- Euro
Detail

ANDREASHOP DARČEKOVÁ POUKÁŽKA 20 EUR (andreashop.sk)

Podobné produkty ako NOVA ESHOP Poukazka ANDREASHOP (platnost 6 mesiacov) 20,- Euro , Síla psa (978-80-7565-892-0)

NOVA ESHOP Poukazka ANDREASHOP (platnost 6 mesiacov) 50,- Euro

NOVA ESHOP Poukazka ANDREASHOP (platnost 6 mesiacov) 50,- Euro
Detail

ANDREASHOP DARČEKOVÁ POUKÁŽKA 50 EUR (andreashop.sk)

Podobné produkty ako NOVA ESHOP Poukazka ANDREASHOP (platnost 6 mesiacov) 50,- Euro , Míň než kopnout si do psa (9788025739235)

Galces pre psy 10 tabliet

Galces pre psy 10 tabliet
Detail

Obsah Galces tablety 10 tabliet Charakteristika Galces na odčervenie psa Galces je tableta na odčervenie psa. Nematodózy a cestodózy psov spôsobené parazitmi Toxocara canis, Toxascaris leonina, Ancylostoma caninum, Uncinaria stenocephala, Trichuris vulpis, Echinococcus spp., Taenia spp., Dipylidium caninum a Mesocestoides spp.. Zloženie Galces na odčervenie psa Praziquantelum 50,0 mg, Pyranteli pamoas 150,0 mg, Fenbendazolum 200,0 mg, Magnesii stearas /magnéziumstearát/, Talcum /mastenec/, Saccharum lactis /mliečny cukor/, Solani amylum / zemiakový škrob/ Spôsob použitia Jedna tableta je jednorazovou dávkou na 10 kg živej hmotnosti. Odporúča sa pravidelné odčervenie štyrikrát ročne. Liek proti parazitom sa podáva perorálne jednorazovo, vždy individuálne, buď na koreň jazyka alebo v obľúbenej potrave. Predchádzať poddávkovaniu z dôvodu nesprávneho stanovenia živej hmotnosti, resp. nesprávneho podania lieku. (najlekaren.eu)

Podobné produkty ako Galces pre psy 10 tabliet , Shumee prútený kôš pre psa prírodný (chppe0195nad)

Kern PES-A01 Interná batéria pre KERN PES

Kern PES-A01   Interná batéria pre KERN PES
Detail

Vhodné pre KERN PES / PEJ. Nie je možné dodatočne namontovať. Tento text bol preložený strojovo. (conrad.sk)

Podobné produkty ako Kern PES-A01 Interná batéria pre KERN PES , Dogtrace iz obojok pre ďalšieho psa (8595221003777)

GaGas plienky Nohavičky pre psov Hnedý pes (CHPak9000nad)

GaGas plienky Nohavičky pre psov Hnedý pes (CHPak9000nad)
Detail

Háracie nohavičky , materiál: textil, zapínanie na suchý zips, nepremokavý, priedušný, možno prať v práčke, vhodné na inkontinenciu, z nepriepustného materiálu a s otvorom na chvost Špeciálne nohavičky GaGa's sú určené pre hárajúce fenky a zvieratá s problémami s únikom moču. Pomôcka pre psov, plienky od GaGa's, sú plne funkčné a veľmi kvalitné. Majú savé jadro a nie je nutné do plienky vkladať vložku, napriek tomu je to v prípade potreby možné. Dvojvrstvové jadro háracích a inkontinenčných nohavičiek GaGa's je prekryté sieťkou, vrchná vrstva ponúka nepriepustný, avšak priedušný PUL materiál. Vďaka gumičkám, suchému zipsu a otvoru na chvostík je pomôcka pre psov veľmi flexibilná a zároveň dostatočne pohodlná. Neškrtí v oblasti slabín a neobmedzuje ani v pohybe. Nohavičky GaGa's sú určené na opakované použitie a je možné ich prať v práčke pri teplote 40 °C. Vzor s motívom psíkov na béžovom podklade vašej štvornohej kamarátke určite pristane.Kľúčové... (alza.sk)

Podobné produkty ako GaGas plienky Nohavičky pre psov Hnedý pes (CHPak9000nad) , Merco comfy pelech pre psa čierny (chppe0832nad)

Ceva Cestal Plus tablety pre psov 8 tbl

Detail

Obsah CESTAL PLUS žuvacie tablety na odčervenie psa 8 tabliet Charakteristika CESTAL PLUS žuvacie tablety na odčervenie psa Veterinárny liek je širokospektrálne antihelmintikum. Perorálne žuvacie tablety pre psy. Výdaj lieku nie je viazaný na veterinárny predpis. Zloženie CESTAL PLUS žuvacie tablety na odčervenie psa 1 tableta obsahuje kombináciu účinných látok: Praziquantelum 50,0 mg Pyranteli embonas 144,0 mg Fenbendazolum 200,0 mg Indikácie pre použitie so špecifikovaním cieľového druhu Širokospektrálne antihelmintikum na liečbu a prevenciu infestácie bežnými druhmi gastrointestinálnych červov. Askarídie: Toxocara canis, Toxascaris leonina (zrelé a nezrelé formy) Ankylostómy: Ancylostoma caninum, Uncinaria stenocephala (zrelé formy) Trichuridy: Trichuris vulpis (zrelé formy) Pásomnice: Echinococcus species, Taenia species, Dipylidium caninum (zrelé a nezrelé formy). Farmakoterapeutická skupina: chinolínové deriváty ATC vet kód: QP52AA51. (najlekaren.eu)

Podobné produkty ako Ceva Cestal Plus tablety pre psov 8 tbl , Karlie-flamingo inkontinenčné nohavice pre psa (chprk0804_nad)

Rubies Kostým pre psov - Marshall Kostýmy pre psov: S

Rubies Kostým pre psov - Marshall Kostýmy pre psov: S
Detail

Kostým pre psov - Marshall Teraz môže byť súčasťou vašej party i maznáčik! Oblečte Vášho psíka do originálneho kostýmu Marshall z rozprávky Tlapková hliadka, v ktorom určite vynikne. Kostým pre psov - Marshall obsahuje: Tričko Klobúk Ako si správne vybrať kostým? Kostýmy tvorí 100% POLYESTER. Vďaka elastickému materiálu sa dajú prispôsobiť. V orientácií vo veľkostiach kostýmov Vám pomôžu tieto rozmery: (S) Od chvostu ku krku - 27,9 cm, hruď - 35,5 cm, dĺžka laby - 13,9 cm, krk - 30,4 cm, diera na labu: 25,4 cm, vhodné pre: Čivava, Toy pudel, Špic (M) Od chvostu ku krku - 38,1 cm hruď - 43,1 cm, dĺžka laby - 17,7 cm, krk - 36,8 cm, diera na labu: 27,9 cm, vhodné pre: Yorkshire Terrier, Jack Russell, Mops, Francúzsky buldoček (L) Od chvostu ku krku - 55,8 cm, hruď - 50,8 cm, dĺžka laby - 22,8 cm, krk - 45,7 cm, diera na labu: 30,4 cm, vhodné pre: Bišon, Kokeršpaniel, Corgi, Bígl (XL) Od chvostu ku krku - 71,1 cm, hruď - 60,9 cm, dĺžka laby - 29,2 cm, krk -50,8 cm, diera na labu: 34,2 cm, vhodné pre: Špringeršpaniel, Kólia, Buldog, Bradáč, Pudel (heliumking.sk)

Podobné produkty ako Rubies Kostým pre psov - Marshall Kostýmy pre psov: S , Tectake transportný box pre psa prenosný (ttcprepp15nad)

Rubies Kostým pre psov - Snehulienka Kostýmy pre psov: XS

Rubies Kostým pre psov - Snehulienka Kostýmy pre psov: XS
Detail

Kostým pre psov - Snehulienka Teraz môže byť súčasťou vašej party i maznáčik! Oblečte Vášho psíka do originálneho kostýmu Snehulienky, v ktorom určite vynikne. Kostým pre psov - Snehulienka obsahuje: Šaty Mašľa Ako si správne vybrať kostým? Kostýmy tvorí 100% POLYESTER. Vďaka elastickému materiálu sa dajú prispôsobiť. V orientácií vo veľkostiach kostýmov Vám pomôžu tieto rozmery: (XS) Od chvostu ku krku - 20 cm, hruď - 36 cm, vhodné pre: Yorkshire Terrier, Čivava (S) Od chvostu ku krku - 30 cm, hruď - 46 cm, vhodné pre: Ši-cu, Jack Russell, Maltézsky psík (M) Od chvostu ku krku - 41 cm, hruď - 50 cm, vhodné pre: Bígl, Jazvečík (heliumking.sk)

Podobné produkty ako Rubies Kostým pre psov - Snehulienka Kostýmy pre psov: XS , Duvo+ miska pre psa antikorová farebná (chpmf0328nad)

Rubies Kostým pre psov - Nevesta Kostýmy pre psov: S

Rubies Kostým pre psov - Nevesta Kostýmy pre psov: S
Detail

Kostým pre psov - Nevesta Teraz môže byť súčasťou vašej party i maznáčik! Oblečte Vášho psíka do originálneho kostýmu Nevesta, v ktorom určite vynikne. Kostým pre psov - Nevesta obsahuje: Svadobné šaty Závoj Ako si správne vybrať kostým? Kostýmy tvorí 100% POLYESTER. Vďaka elastickému materiálu sa dajú prispôsobiť. V orientácií vo veľkostiach kostýmov Vám pomôžu tieto rozmery: (S) Od chvostu ku krku - 27,9 cm, hruď - 35,5 cm, dĺžka laby - 13,9 cm, krk - 30,4 cm, diera na labu: 25,4 cm, vhodné pre: Čivava, Toy pudel, Špic (M) Od chvostu ku krku - 38,1 cm hruď - 43,1 cm, dĺžka laby - 17,7 cm, krk - 36,8 cm, diera na labu: 27,9 cm, vhodné pre: Yorkshire Terrier, Jack Russell, Mops, Francúzsky buldoček (L) Od chvostu ku krku - 55,8 cm, hruď - 50,8 cm, dĺžka laby - 22,8 cm, krk - 45,7 cm, diera na labu: 30,4 cm, vhodné pre: Bišon, Kokeršpaniel, Corgi, Bígl (XL) Od chvostu ku krku - 71,1 cm, hruď - 60,9 cm, dĺžka laby - 29,2 cm, krk -50,8 cm, diera na labu: 34,2 cm, vhodné pre: Špringeršpaniel, Kólia, Buldog, Bradáč, Pudel (heliumking.sk)

Podobné produkty ako Rubies Kostým pre psov - Nevesta Kostýmy pre psov: S , Schleich 16397 zvieratko – sučka bernského horského psa (4005086163973)

Rubies Kostým pre psov - Batman Kostýmy pre psov: M

Rubies Kostým pre psov - Batman Kostýmy pre psov: M
Detail

Kostým pre psov - Batman Teraz môže byť súčasťou vašej party i maznáčik! Oblečte Vášho psíka do originálneho kostýmu Batman, v ktorom určite vynikne. Kostým pre psov - Batman obsahuje: Vesta Opasok Plášť Čiapka Ako si správne vybrať kostým? Kostýmy tvorí 100% POLYESTER. Vďaka elastickému materiálu sa dajú prispôsobiť. V orientácií vo veľkostiach kostýmov Vám pomôžu tieto rozmery: (S) Od chvostu ku krku - 27,9 cm, hruď - 35,5 cm, dĺžka laby - 13,9 cm, krk - 30,4 cm, diera na labu: 25,4 cm, vhodné pre: Čivava, Toy pudel, Špic (M) Od chvostu ku krku - 38,1 cm hruď - 43,1 cm, dĺžka laby - 17,7 cm, krk - 36,8 cm, diera na labu: 27,9 cm, vhodné pre: Yorkshire Terrier, Jack Russell, Mops, Francúzsky buldoček (L) Od chvostu ku krku - 55,8 cm, hruď - 50,8 cm, dĺžka laby - 22,8 cm, krk - 45,7 cm, diera na labu: 30,4 cm, vhodné pre: Bišon, Kokeršpaniel, Corgi, Bígl (heliumking.sk)

Podobné produkty ako Rubies Kostým pre psov - Batman Kostýmy pre psov: M , Příběh psa bukyho (978-80-879-7699-9)

Rubies Kostým - Pes Wonder Women Kostýmy pre psov: XXXL

Rubies Kostým - Pes Wonder Women Kostýmy pre psov: XXXL
Detail

Kostým - Pes Wonder Women Teraz môže byť súčasťou vašej party i maznáčik! Oblečte Vášho psíka do originálneho kostýmu Wonder Women, v ktorom určite vynikne. Kostým - Wonder Women obsahuje: Šaty Čelenka Ako si správne vybrať kostým? Kostýmy tvorí 100% POLYESTER. Vďaka elastickému materiálu sa dajú prispôsobiť. V orientácií vo veľkostiach kostýmov Vám pomôžu tieto rozmery: (XXL) Od chvostu ku krku - 91,4 cm, hruď - 81,2 cm, dĺžka laby - 34,2 cm, krk - 55,8 cm, diera na labu: 40,6 cm, vhodné pre: Labradorský retríver, Špringeršpaniel, Boxer (XXXL) Od chvostu ku krku - 96,5 cm hruď - 88,9 cm, dĺžka laby - 39,3 cm, krk - 59,6 cm, diera na labu: 45,7 cm, vhodné pre: Doberman, Labradorský retríver, Nemecký ovčiak (heliumking.sk)

Podobné produkty ako Rubies Kostým - Pes Wonder Women Kostýmy pre psov: XXXL , Etuda vzteklého psa (999-00-017-9270-1)

Hračka pes Lietajúci tanier Aktivity pre psov 23cm TR

Hračka pes Lietajúci tanier Aktivity pre psov 23cm TR
Detail

Vhodné pre aktívnych psov a ich majiteľov. (dobra-miska.sk)

Podobné produkty ako Hračka pes Lietajúci tanier Aktivity pre psov 23cm TR , Deník psa aragorna (978-80-264-4256-1)

Hračka pes GiGwi Plyšový pes Friendz S chrumkavý krk

Hračka pes GiGwi Plyšový pes Friendz S chrumkavý krk
Detail

- s vnútornou kostrou z tvrdého plastu, vďaka ktorej sa pri hre rôzne ohýba a vydáva chrumkavé zvuky Rozmery: 33,5 x 5,5 x 3,5 cm (dobra-miska.sk)

Podobné produkty ako Hračka pes GiGwi Plyšový pes Friendz S chrumkavý krk , Muž bez psa (978-80-243-6448-3)

Kern PES-A02 Reléový výstup pre KERN PES / PEJ

Kern PES-A02   Reléový výstup pre KERN PES / PEJ
Detail

Reléový výstup s 5 výstupmi pre váženie v 3 tolerančných rozsahoch, vhodné pre presné váhy KERN PES / PEJ. Nie je možné dodatočne namontovať. Tento text bol preložený strojovo. (conrad.sk)

Podobné produkty ako Kern PES-A02 Reléový výstup pre KERN PES / PEJ , Návrat psa baskervillského (978-80-768-3107-0)

GaGas plienky Inkontinenčný pás pre psov Hnedý pes (CHPbu0195nad)

GaGas plienky Inkontinenčný pás pre psov Hnedý pes (CHPbu0195nad)
Detail

Inkontinenčné nohavičky pre psa , materiál: textil, zapínanie na suchý zips, nepremokavý, priedušný a možno prať v práčke Háracie nohavičky sú významným pomocníkom pri háraní či inkontinencii vášho zvieracieho miláčika. Vďaka nim sa teda nestane, že by ste mali zašpinený váš domov. Na ich zhotovenie bol zvolený materiál, ktorým je textil. Tento variant disponuje zapínaním pomocou suchého zipsu. Nohavičkykedykoľvek vyperiete v práčke, čo je veľkou výhodou. Jednoduchá a ľahká údržba vám tak bude maximálne vyhovovať.Zásadné vlastnosti produktu GaGa' s plienky Inkontinenčný pás pre psov Hnedý pesVyužijete v prípade, že máte doma psaMôžete ich zapnúť na suchý zipsMateriál háracích nohavičiek: textilNepremokavý materiálPriedušný materiál zabráni zapareniu kožeHáracie nohavičky smiete prať v práčkeLátkový inkontinenčný pás pre psov GaGa's má všitú savú vrstvu, vďaka ktorej poslúži pri inkontinencii psa aj nežiaducom značkovaní. Inkontinenčný pás pre psov je možné... (alza.sk)

Podobné produkty ako GaGas plienky Inkontinenčný pás pre psov Hnedý pes (CHPbu0195nad) , Compass deka ochranná do auta pre psa (4133)

Ceva Cestal Plus tablety pre psov 200 tbl

Detail

Obsah CESTAL PLUS žuvacie tablety na odčervenie psa 200 tabliet (25 blistrov x 8 tabliet/blister) Charakteristika CESTAL PLUS žuvacie tablety na odčervenie psa Veterinárny liek je širokospektrálne antihelmintikum. Perorálne žuvacie tablety pre psy. Výdaj lieku nie je viazaný na veterinárny predpis. Zloženie CESTAL PLUS žuvacie tablety na odčervenie psa 1 tableta obsahuje kombináciu účinných látok: Praziquantelum 50,0 mg Pyranteli embonas 144,0 mg Fenbendazolum 200,0 mg Indikácie pre použitie so špecifikovaním cieľového druhu Širokospektrálne antihelmintikum na liečbu a prevenciu infestácie bežnými druhmi gastrointestinálnych červov. Askarídie: Toxocara canis, Toxascaris leonina (zrelé a nezrelé formy) Ankylostómy: Ancylostoma caninum, Uncinaria stenocephala (zrelé formy) Trichuridy: Trichuris vulpis (zrelé formy) Pásomnice: Echinococcus species, Taenia species, Dipylidium caninum (zrelé a nezrelé formy). Farmakoterapeutická skupina: chinolínové deriváty ATC vet kód: QP52AA51. (najlekaren.eu)

Podobné produkty ako Ceva Cestal Plus tablety pre psov 200 tbl , Buckle down obojok pre psa superman l (190882131623)

Rubies Kostým pre psov - Storm Trooper Kostýmy pre psov: L

Rubies Kostým pre psov - Storm Trooper Kostýmy pre psov: L
Detail

Kostým pre psov - Storm Trooper Teraz môže byť súčasťou vašej party i maznáčik! Oblečte Vášho psíka do originálneho kostýmu Storm Trooper z filmu Star Wars, v ktorom určite vynikne. Kostým pre psov - Storm Trooper obsahuje: Tričko Prilba Ako si správne vybrať kostým? Kostýmy tvorí 100% POLYESTER. Vďaka elastickému materiálu sa dajú prispôsobiť. V orientácií vo veľkostiach kostýmov Vám pomôžu tieto rozmery: (S) Od chvostu ku krku - 27,9 cm, hruď - 43,2 cm, dĺžka laby - 13,9 cm, krk - 30,4 cm, diera na labu: 25,4 cm, vhodné pre: Čivava, Jorkšírsky teriér (M) Od chvostu ku krku - 38,1 cm, hruď - 50,8 cm, dĺžka laby - 17,7 cm, krk - 36,8 cm, diera na labu: 27,9 cm, vhodné pre: Pudel, Papillon (L) Od chvostu ku krku - 55,8 cm, hruď - 58,4 cm, dĺžka laby - 22,8 cm, krk - 45,7 cm, diera na labu: 30,4 cm, vhodné pre: Bradáč, Ši-cu (XL) Od chvostu ku krku - 71,1 cm, hruď - 68,6 cm, dĺžka laby - 29,2 cm, krk-50,8 cm, diera na labu: 34,2 cm, vhodné pre: Šiba inu, Bígl (heliumking.sk)

Podobné produkty ako Rubies Kostým pre psov - Storm Trooper Kostýmy pre psov: L , Postroj pre psa bezpečnostný do auta zolux (chprk2059_nad)

Rubies Kostým pre psov - Darth Vader Kostýmy pre psov: S

Rubies Kostým pre psov - Darth Vader Kostýmy pre psov: S
Detail

Kostým pre psov - Darth Vader Teraz môže byť súčasťou vašej party i maznáčik! Oblečte Vášho psíka do originálneho kostýmu Darth Vader z filmu Star Wars, v ktorom určite vynikne. Kostým pre psov - Darth Vader obsahuje: Tričko s odnímateľným plášťom Prilba Ako si správne vybrať kostým? Kostýmy tvorí 100% POLYESTER. Vďaka elastickému materiálu sa dajú prispôsobiť. V orientácií vo veľkostiach kostýmov Vám pomôžu tieto rozmery: (S) Od chvosta ku krku - 27,9 cm, hruď - 35,5 cm, dĺžka laby - 13,9 cm, krk - 30,4 cm, diera na laby: 25,4 cm, vhodné pre: Čivava, Toy pudl, Špic (M) Od chvosta ku krku - 38,1 cm, hruď - 43,1 cm, dĺžka laby - 17,7 cm, krk - 36,8 cm, diera na laby: 27,9 cm, vhodné pre: Yorkshire Terrier, Jack Russell, Mops, Francúzský buldoček (L) Od chvosta ku krku - 55,8 cm, hruď - 50,8 cm, dĺžka laby - 22,8 cm, krk - 45,7 cm, diera na laby: 30,4 cm, vhodné pre: Bišon, kokršpaniel , Corgi, Bígl (XL) Od chvosta ku krku - 71,1 cm, hruď - 60,9 cm, dĺžka laby - 29,2 cm, krk -50,8 cm, diera na laby: 34,2 cm, vhodné pre: Špringršpaniel, Kolia , Buldok, Bradáč, Pudl (heliumking.sk)

Podobné produkty ako Rubies Kostým pre psov - Darth Vader Kostýmy pre psov: S , Dogtrace d-fence obojok pre ďalšieho psa (8595221012021)

Rubies Kostým pre psov - Storm Trooper Kostýmy pre psov: S

Rubies Kostým pre psov - Storm Trooper Kostýmy pre psov: S
Detail

Kostým pre psov - Storm Trooper Teraz môže byť súčasťou vašej party i maznáčik! Oblečte Vášho psíka do originálneho kostýmu Storm Trooper z filmu Star Wars, v ktorom určite vynikne. Kostým pre psov - Storm Trooper obsahuje: Tričko Prilba Ako si správne vybrať kostým? Kostýmy tvorí 100% POLYESTER. Vďaka elastickému materiálu sa dajú prispôsobiť. V orientácií vo veľkostiach kostýmov Vám pomôžu tieto rozmery: (S) Od chvostu ku krku - 27,9 cm, hruď - 43,2 cm, dĺžka laby - 13,9 cm, krk - 30,4 cm, diera na labu: 25,4 cm, vhodné pre: Čivava, Jorkšírsky teriér (M) Od chvostu ku krku - 38,1 cm, hruď - 50,8 cm, dĺžka laby - 17,7 cm, krk - 36,8 cm, diera na labu: 27,9 cm, vhodné pre: Pudel, Papillon (L) Od chvostu ku krku - 55,8 cm, hruď - 58,4 cm, dĺžka laby - 22,8 cm, krk - 45,7 cm, diera na labu: 30,4 cm, vhodné pre: Bradáč, Ši-cu (XL) Od chvostu ku krku - 71,1 cm, hruď - 68,6 cm, dĺžka laby - 29,2 cm, krk-50,8 cm, diera na labu: 34,2 cm, vhodné pre: Šiba inu, Bígl (heliumking.sk)

Podobné produkty ako Rubies Kostým pre psov - Storm Trooper Kostýmy pre psov: S , Oblečenie pre psa hurtta monsoon černicová 20 (6410329336485)

Rubies Kostým pre psov - Storm Trooper Kostýmy pre psov: XL

Rubies Kostým pre psov - Storm Trooper Kostýmy pre psov: XL
Detail

Kostým pre psov - Storm Trooper Teraz môže byť súčasťou vašej party i maznáčik! Oblečte Vášho psíka do originálneho kostýmu Storm Trooper z filmu Star Wars, v ktorom určite vynikne. Kostým pre psov - Storm Trooper obsahuje: Tričko Prilba Ako si správne vybrať kostým? Kostýmy tvorí 100% POLYESTER. Vďaka elastickému materiálu sa dajú prispôsobiť. V orientácií vo veľkostiach kostýmov Vám pomôžu tieto rozmery: (S) Od chvostu ku krku - 27,9 cm, hruď - 43,2 cm, dĺžka laby - 13,9 cm, krk - 30,4 cm, diera na labu: 25,4 cm, vhodné pre: Čivava, Jorkšírsky teriér (M) Od chvostu ku krku - 38,1 cm, hruď - 50,8 cm, dĺžka laby - 17,7 cm, krk - 36,8 cm, diera na labu: 27,9 cm, vhodné pre: Pudel, Papillon (L) Od chvostu ku krku - 55,8 cm, hruď - 58,4 cm, dĺžka laby - 22,8 cm, krk - 45,7 cm, diera na labu: 30,4 cm, vhodné pre: Bradáč, Ši-cu (XL) Od chvostu ku krku - 71,1 cm, hruď - 68,6 cm, dĺžka laby - 29,2 cm, krk-50,8 cm, diera na labu: 34,2 cm, vhodné pre: Šiba inu, Bígl (heliumking.sk)

Podobné produkty ako Rubies Kostým pre psov - Storm Trooper Kostýmy pre psov: XL

Rubies Kostým pre psov - Wonder Woman Kostýmy pre psov: S

Rubies Kostým pre psov - Wonder Woman Kostýmy pre psov: S
Detail

Kostým pre psov - Wonder Woman Teraz môže byť súčasťou vašej party i maznáčik! Oblečte Vášho psíka do originálneho kostýmu Wonder Woman, v ktorom určite vynikne. Kostým pre psov - Wonder Woman obsahuje: Tričko Čelenka Ako si správne vybrať kostým? Kostýmy tvorí 100% POLYESTER. Vďaka elastickému materiálu sa dajú prispôsobiť. V orientácií vo veľkostiach kostýmov Vám pomôžu tieto rozmery: (S) Od chvostu ku krku - 27,9 cm, hruď - 35,5 cm, dĺžka laby - 13,9 cm, krk - 30,4 cm, diera na labu: 25,4 cm, vhodné pre: Čivava, Toy pudel, Špic (M) Od chvostu ku krku - 38,1 cm hruď - 43,1 cm, dĺžka laby - 17,7 cm, krk - 36,8 cm, diera na labu: 27,9 cm, vhodné pre: Yorkshire Terrier, Jack Russell, Mops, Francúzsky buldoček (L) Od chvostu ku krku - 55,8 cm, hruď - 50,8 cm, dĺžka laby - 22,8 cm, krk - 45,7 cm, diera na labu: 30,4 cm, vhodné pre: Bišon, Kokeršpaniel, Corgi, Bígl (XL) Od chvostu ku krku - 71,1 cm, hruď - 60,9 cm, dĺžka laby - 29,2 cm, krk -50,8 cm, diera na labu: 34,2 cm, vhodné pre: Špringeršpaniel, Kólia, Buldog, Bradáč, Pudel (heliumking.sk)

Podobné produkty ako Rubies Kostým pre psov - Wonder Woman Kostýmy pre psov: S

Rubies Kostým pre psov - Psí Superman Kostýmy pre psov: XXXL

Rubies Kostým pre psov - Psí Superman Kostýmy pre psov: XXXL
Detail

Kostým pre psov - Psí Superman Teraz môže byť súčasťou vašej party i maznáčik! Oblečte Vášho psíka do originálneho kostýmu Psí Superman, v ktorom určite vynikne. Kostým pre psov - Psí Superman obsahuje: Tričko s plášťom Ako si správne vybrať kostým? Kostýmy tvorí 100% POLYESTER. Vďaka elastickému materiálu sa dajú prispôsobiť. V orientácií vo veľkostiach kostýmov Vám pomôžu tieto rozmery: (XXL) Od chvostu ku krku - 91,4 cm, hruď - 81,2 cm, dĺžka laby - 34,2 cm, krk - 55,8 cm, diera na labu: 40,6 cm, vhodné pre: Labradorský retríver, Špringeršpaniel, Boxer (XXXL) Od chvostu ku krku - 96,5 cm hruď - 88,9 cm, dĺžka laby - 39,3 cm, krk - 59,6 cm, diera na labu: 45,7 cm, vhodné pre: Doberman, Labradorský retríver, Nemecký ovčiak (heliumking.sk)

Podobné produkty ako Rubies Kostým pre psov - Psí Superman Kostýmy pre psov: XXXL

GaGas plienky Inkontinenčný pás pre psov Hnedý pes M (8594197442542)

Detail

Inkontinenčné nohavičky pre psa , materiál: textil, zapínanie na suchý zips, nepremokavý, priedušný a možno prať v práčke Háracie nohavičky sa stanú vašim dôležitým pomocníkom v období hárania alebo inkontinencie vášho zvieracieho miláčika. Vďaka nim teda nebudete musieť neustále upratovať váš domov. Háracie nohavičky GaGa' s sú skvelým riešením pre sučky stredných plemien. Na ich zhotovenie bol zvolený materiál, ktorým jetextil Tento variant môžete zapínať na suchý zips. Veľkou výhodou je možnosť prania nohavičiek v práčke. Ich údržba tak bude veľmi jednoduchá a pohodlná. Háracie nohavičky sú k dispozícii vo veľkosti M. Ich dizajnu kraľuje hnedá farba.Významné parametre produktu GaGa' s plienky Inkontinenčný pás pre psov Hnedý pes MHáracie nohavičky GaGa' s, ktoré majú veľkosť MVyužijete v prípade, že máte doma psaNajvhodnejšie pre stredné plemenáCelkový dizajn dotvára hnedá farbaJe možné ich zapínať na suchý zipsMateriál háracích nohavičiek tvorí textilV... (alza.sk)

Podobné produkty ako GaGas plienky Inkontinenčný pás pre psov Hnedý pes M (8594197442542)

Pes Cutekins

Pes Cutekins
Detail

Plyšový, roztomilý pejsek Cutekins vydává reálné zvuky. Hračka je vhodná pro děti od 12 měsíců. Výrobek vyžaduje 2× AG13 baterie, které nelze vyměnit. (efitness.sk)

Podobné produkty ako Pes Cutekins

Bílý pes

Bílý pes
Detail

Elektronická kniha - ze série Jack Irish, autor Peter Temple, 344 stran, česky POKUD JE NĚKDO JASNĚ VINEN, OBVYKLE TO MÁ DOBRÝ DŮVOD… Když je známý melbournský developer Mickey Franklin zastřelen vlastní pistolí, podezření okamžitě padá na jeho přítelkyni, sochařku Saru Longmoreovou. Motiv pro vraždu? Mickey ji údajně podváděl s její mladší sestrou Sophií. Sařin advokát Drew Greer je ale přesvědčený o její nevinně, a proto se obrátí na svého bývalého kolegu Jacka Irishe, aby případ prošetřil. Jack už dávno ví, že si ho trable umějí najít samy, a brzy zjišťuje, že ani s touhle prací se na tom nic nezmění. Okolnosti Mickeyho smrti totiž nejsou zdaleka tak jednoznačné, jak se tváří policie, a jít proti oficiálnímu vyšetřování znamená pustit se do křížku s mocnými lidmi na obou stranách zákona. Nejrozumnější by bylo celé to odpískat. Jenže to by Jack krásné umělkyni nesměl sám začít propadat… V minulosti už při několika podobných záležitostech málem přišel o... (alza.sk)

Podobné produkty ako Bílý pes

Síla psa

Síla psa
Detail

Audiokniha MP3 - Dva bratři. Jedna žena. Westernový román z amerického severozápadu. - autor Thomas Savage, čte Otakar Brousek ml. Dva bratři. Jedna žena. Westernový román z amerického severozápadu.Phil a George jsou bratři a zároveň obchodní partneři, jsou totiž spolumajitelé největšího ranče v montanském údolí. Phil je chytrý, George těžkopádný. Phil je vysoký, má ostře řezané rysy, George je podsaditý a zamlklý. Phil je vynikající šachista, vášnivý čtenář, výmluvný vypravěč; George se učí pomalu a věnuje se vedení ranče a obchodu.Krutý sadista Phil pohrdá z hloubi duše slabostí, George má naopak jemnou a láskyplnou duši. Od nejútlejšího dětství spí bratři ve stejném pokoji, a tak to trvá už téměř čtyřicet let. Když se George nečekaně ožení s mladou vdovou a přivede si ji na ranč, rozpoutá Phil nesmiřitelný boj, jen aby bratrovu novomanželku zničil. Nepočítá však s jejím nepravděpodobným ochráncem.Od prvního až naturalistického odstavce až po šokující zvrat... (alza.sk)

Podobné produkty ako Síla psa

Pes baskervillský

Detail

Audiokniha MP3 Arthur Conan Doyle, čte Václav Knop - autor Arthur Conan Doyle, čte Václav Knop Nejznámější dílo, ve kterém figuruje Sherlock HolmesHrůzostrašné zvíře obchází místními bažinami a naplňuje kletbu, která v minulosti padla na slavný baskervillský rod. Kdo za touto tragédií stojí, kdo spřádá plány, jak se zmocnit značného majetku? To pochopitelně odhalí nejlepší detektiv světa a jeho pomocník doktor Watson. (alza.sk)

Podobné produkty ako Pes baskervillský

Baskervillský pes

Baskervillský pes
Detail

Audiokniha MP3 - Jedinečné líčení atmosféry tajemství a hrůzy z událostí, které se zprvu vzpírají logickému chápání, činí z Baskervillského psa nejslavnější Doylův detektivní román. - autor Arthur Conan Doyle, čte Vasil Fridrich Jedinečné líčení atmosféry tajemství a hrůzy z událostí, které se zprvu vzpírají logickému chápání, činí z Baskervillského psa nejslavnější Doylův detektivní román.Detektiv Sherlock Holmes se svým přítelem a pomocníkem doktorem Watsonem vyšetřují případy záhadných úmrtí na venkovském panství v pochmurné krajině vřesovišť. Kdo měl zájem na smrti sira Charlese, dobrosrdečného mecenáše zdejšího nehostinného kraje? Je oním vraždícím monstrem skutečně nepolapitelný děsivý pes? Geniální dílo v novém překladu Richarda Podaného.Sir Arthur Ignatius Conan Doyle (1859–1930) byl britský spisovatel, proslulý především příběhy o Sherlocku Holmesovi, jež zásadně ovlivnily podobu detektivního žánru.Vasil Fridrich po absolvování DAMU získal angažmá ve... (alza.sk)

Podobné produkty ako Baskervillský pes

Pet+ pochúťka pre psov 3v1 PRE MESTSKÉ PSY kuracie 100g + Množstevná zľava

Pet+ pochúťka pre psov 3v1 PRE MESTSKÉ PSY kuracie 100g + Množstevná zľava
Detail

Funkčný kurací pamlsok v tvare valčeka pre psy žijúce v meste. (dobra-miska.sk)

Podobné produkty ako Pet+ pochúťka pre psov 3v1 PRE MESTSKÉ PSY kuracie 100g + Množstevná zľava

Caniverm perorálna pasta 10ml

Caniverm perorálna pasta 10ml
Detail

Obsah Caniverm pasta na odčervenie 10 ml Charakteristika Caniverm pasta na odčervenie Antiparazitárny prípravok s veľmi širokým spektrom pôsobenia proti najčastejším helmintom psov a mačiek - škrkavkám, tenkohlavcom, machovcom, pásomniciam. Zloženie Caniverm perorálna pasta na odčervenie Fenbendazolum 75 mg Pyranteli embonas 72 mg Praziquantelum 25 mg Perorálna pasta. Žltá pasta (najlekaren.eu)

Podobné produkty ako Caniverm perorálna pasta 10ml

BANMINTH perorálna pasta pre psy 24 g

Detail

Obsah Banminth perorálna pasta pre psov 24 g Charakteristika Banminth perorálna pasta pre psov Veterinárny prípravok Banminth pasta anthelmintikum pre psov. Slúži na odčervenie psov po invázii všetkých oblých červov: Toxocara canis, Toxascaris leonina, Uncinaria stenocephala, Ancylostoma spp. Použitie PREVENTÍVNE 1-2x ročne, kde je viac psov spoločne 4-6x ročne. CHOVNÉ FENKY odčervujte krátko pred pripustením, pred pôrodom a 2,4,6 a 8 týždňov po pôrode. ŠTEŇATÁ odčervujte v 2,4,6,8 týždni (spoločne s fenkou) a následne 1x mesačne do veku pol roka. Dávkovanie 2 cm pasty na 1kg váhy psa buď priamo alebo spoločne s krmivom. Obsah tuby 24g stačí na odčervenie psa s váhou 36kg. Jeden dielik stupnice aplikátora zodpovedá 2kg živej váhy psa. (najlekaren.eu)

Podobné produkty ako BANMINTH perorálna pasta pre psy 24 g

Bonboniéra Potrebuješ psa

Bonboniéra Potrebuješ psa
Detail

Na sladké si potrpia kdekto - urobte preto radosť luxusnou darčekovou bonboniérou s originálnou potlačou, ktorá oslávenca poteší. (dekyzfotiek.sk)

Podobné produkty ako Bonboniéra Potrebuješ psa

Vykrajovač pes - Felcman

Vykrajovač pes - Felcman
Detail

Vykrajovač pes Šírka 45mm. Vykrajovače sú vyrobené z pocínovaného plechu. (svetcukrarov.sk)

Podobné produkty ako Vykrajovač pes - Felcman

Pes psík ležiaci

Pes psík ležiaci
Detail

Roztomilý psík je vhodným miláčikom nielen do postieľky. Slúži deťom na maznanie, ale vytvára aj dekoráciu detského kráľovstva a citový vzťah. Hračky z plyšu sú vhodné pre deti všetkých vekových kategórií, ale sú obľúbené aj u dospelých. Rozmery: 12 x 15 x 28 cm (najlekaren.eu)

Podobné produkty ako Pes psík ležiaci

BOSS PSA-230S2

BOSS PSA-230S2
Detail

Spínaný zdroj so stabilizáciou 9V DC, 500mA, 110-240V, 50-60Hz Dĺžka kábla: 260 cm Led indikátor (melodyshop.sk)

Podobné produkty ako BOSS PSA-230S2

Boss PSA 230S

Boss PSA 230S
Detail

Napájací adaptér pre 9V kompaktné pedálové efektory BOSS. Napájanie : 240V Typ nabíjačky : Sieťový zdroj Napätie : 9V Prúd (mA) : 500.0 Polarita : Center Minus Počet výstupov : 1 Krajina pôvodu : Čína Prúd : 201-500 mA Konektor : Barrel Adaptér súčasťou balenia : Nie (muziker.com)

Podobné produkty ako Boss PSA 230S

Vankúš mačička/pes

Vankúš mačička/pes
Detail

Roztomilý vankúš v tvare mačičky urobí deťom veľkú radosť. Príjemný materiál, štýlová a moderná dekorácia sa bude hodiť do každej detskej izby a deti ho budú zbožňovať.Rozmery: cca 28 cm x 28 cm x 10 cmMateriál: polyester (najlepsiehracky.sk)

Podobné produkty ako Vankúš mačička/pes

Maňuška plyšová pes

Detail

Maňuška plyšová pes Vyrobené z mäkkého a na dotyk príjemného materiálu. Univerzálna veľkosť. Rozmery: výška: 23,5 cm (skvelydarcek.sk)

Podobné produkty ako Maňuška plyšová pes

Robot Pes Dackel

Robot Pes Dackel
Detail

Robotický pes Dackel reaguje na gesta, následuje povely, svítí mu oči a natahuje se až do velikosti 26cm! Dále reaguje na pohlazení, dotyky a chytrý míč. Více ve videu v záložce Videa... Obsah balení: Pes Dackel Chytrý míč Baterie pes Dackel: 3x AAA (nejsou součástí balení) Baterie chytrý míč: 1x AAA (nejsou součástí balení) (efitness.sk)

Podobné produkty ako Robot Pes Dackel
Síla psa, Muž bez psa, Chlap kousl psa (9788024648019), Neštěkej na svého psa, Báječná léta pod psa, Měl jsem psa a kočku, Shumee Podložka pre psa (CHPpe0544nad), Olala Pets taška pre psa (CHPrk0227_nad), Kliker na výcvik psa Zolux (3336024870396), Radosť z výcviku psa: 30 zábavných lekcií, ako vychovať šťastného psa (978-80-556-5356-3), Děravé paměti - Šedesát báječných let pod psa, Síla psa (978-80-7565-892-0), Míň než kopnout si do psa (9788025739235), Shumee Prútený kôš pre psa prírodný (CHPpe0195nad), Dogtrace IZ obojok pre ďalšieho psa (8595221003777), Merco Comfy pelech pre psa čierny (CHPpe0832nad), Karlie-Flamingo Inkontinenčné nohavice pre psa (CHPrk0804_nad), Tectake Transportný box pre psa prenosný (TTCprepp15nad), DUVO+ Miska pre psa antikorová farebná (CHPmf0328nad), Schleich 16397 Zvieratko – sučka Bernského horského psa (4005086163973), Příběh psa Bukyho (978-80-879-7699-9), Etuda vzteklého psa (999-00-017-9270-1), Deník psa Aragorna (978-80-264-4256-1), Muž bez psa (978-80-243-6448-3), Návrat psa baskervillského (978-80-768-3107-0), COMPASS Deka ochranná do auta pre psa (4133), Buckle Down obojok pre psa Superman L (190882131623), Postroj pre psa Bezpečnostný do auta Zolux (CHPrk2059_nad), Dogtrace d-fence obojok pre ďalšieho psa (8595221012021), Oblečenie pre psa Hurtta Monsoon černicová 20 (6410329336485)