Fashion management (978-80-271-2113-7)

Produkt Fashion management (978-80-271-2113-7) sme našli 50+x, pokiaľ to nie je to čo hľadáte, skúste frázu Fashion management (978-80-271-2113-7) upraviť a produkt hľadať znova.

Fashion management (978-80-271-2113-7)

Fashion management (978-80-271-2113-7)
Detail

Elektronická kniha - autor Vladimíra Khelerová, 192 stran, česky Jedinečná publikace se věnuje všem hlavním aspektům, které ovlivňují výrobu a prodej módního zboží. Představuje jednotlivé kategorie módy (haute couture, ready to wear, fast fashion, pomalá a udržitelná móda) i celý cyklus od tvorby trendů přes návrh a výrobu zboží až po jeho prodej. Přibližuje úkoly obchodníka, který řeší výběr a objednávky zboží, ukazuje rizika, která při tom podstupuje, ale vysvětluje i další náležitosti spojené s módním byznysem. Kniha dále seznamuje čtenáře s postavením módního průmyslu ve celospolečenském kontextu a ukazuje nejen jeho líbivou tvář, ale i stinné stránky, zejména škodlivý dopad na ekologii a nelidské pracovní podmínky při výrobě zboží v rozvojových zemích. Nechybí představení základních právních otázek souvisejících s podnikáním v módním průmyslu, tvorbou značky a bojem proti padělkům, jakož i specifiky některých závazkových vztahů. Na trhu... (alza.sk)

Podobné produkty ako Fashion management (978-80-271-2113-7) , Fashion management (978-80-271-2113-7)

Moderní time management (978-80-271-2452-7)

Moderní time management (978-80-271-2452-7)
Detail

Elektronická kniha - autor Kevin Kruse, 176 stran, česky Co kdyby vám jen pár nových návyků pomohlo výrazně zlepšit využití vašeho času? Jak můžete až desetinásobně zvýšit svou produktivitu práce? Naučte se jednoduché triky, díky kterým získáte mnohem více času pro sebe a svou rodinu. Autor provedl průzkum mezi více než dvěma sty úspěšnými podnikateli, miliardáři, olympijskými sportovci a úspěšnými studenty a dospěl k pozoruhodným závěrům, jak tito lidé pracují se svým časem. Tajemství jejich vysoké produktivity najdete v této knize! Dozvíte se: • Jak spravovat doporučenou poštu pomocí pravidla 321nula. • Jak snížit stres pomocí nástroje Richarda Bransona. • Proč milionáři nepoužívají seznamy úkolů a čím je nahradili.... (alza.sk)

Podobné produkty ako Moderní time management (978-80-271-2452-7) , Moderní time management (978-80-271-2452-7)

Projektový management (978-80-271-0075-0)

Projektový management (978-80-271-0075-0)
Detail

Elektronická kniha - autor Alena Svozilová, 424 stran Již třetí vydání publikace je komplexním a praktickým průvodcem pro všechny projektové manažery, podnikatele a studenty. Kniha je doplněna o řadu nových metod, zkušeností i témat, kterými jsou např. nové procesní modely, aktuální SW podpora pro řízení projektů, specifika mezinárodního prostředí a mnohé další. Detaily knihy: Autor: Alena Svozilová Rok vydání: 2016 ISBN: 978-80-271-0075-0 Počet stran: 424 (alza.sk)

Podobné produkty ako Projektový management (978-80-271-0075-0) , Projektový management (978-80-271-3619-3)

Osobnostní management (978-80-271-3114-3)

Osobnostní management (978-80-271-3114-3)
Detail

Elektronická kniha - autor Jan Barták, 296 stran, česky Všechny živé organismy mají geneticky zakódovanou potřebu žít a přežít. U člověka je touha po svobodném rozvoji a seberealizaci umocněna schopností adaptovat se na měnící se podmínky, a dokonce je v podobě inovací i měnit, aktivně se podílet na kultivaci života. Být člověkem není podle rakouského psychiatra Viktora Frankla fakt, ale možnost. Máme hodně vykonavatelů, ale málo tvůrců. Vykonavatel dělá, co se mu řekne, aniž by o smyslu svěřené činnosti přemýšlel, mechanicky se opírá o dané standardy, kategorie, unifikované postupy. Tvůrce se nespokojuje s tím, co je, hledá a nalézá nová řešení, jak dělat věci lépe a úspěšněji. Díky motivaci, kritickému myšlení a kreativitě vytváří hodnoty. Bonusem je mu seberealizace ze smysluplné činnosti. Klíčem k našemu uplatnění je pochopení Komenského triády „chtít, umět a moci“. Z ní vychází i tato kniha. Nestačí „umět“, chybí-li... (alza.sk)

Podobné produkty ako Osobnostní management (978-80-271-3114-3) , Projektový management (978-80-271-0075-0)

Destinační management (978-80-271-3218-8)

Destinační management (978-80-271-3218-8)
Detail

Elektronická kniha - autor Andrea Holešinská, 344 stran, česky Předkládá komplexní zpracování problematiky destinačního managementu. Čtenářům jsou představeny základní (teoretická) východiska řízení, včetně mechanismu řízení, tedy procesu řízení, a tyto jsou následně propojeny s četnými zahraničními (teoretickými) poznatky o řízení destinace. Výsledkem je ucelený pohled na praktickou rovinu destinačního managementu, a to jak z procesní stránky, tak ze stránky konkurenceschopnosti a udržitelnosti. Velký prostor je věnován specifikům destinačního managementu (tj. principu 3K - kooperace, koordinace, komunikace). Závěrem jsou prezentovány praktické poznatky o vývoji destinačního managementu v zahraničí a v ČR. (alza.sk)

Podobné produkty ako Destinační management (978-80-271-3218-8) , Osobnostní management (978-80-271-3114-3)

Projektový management (978-80-271-3619-3)

Projektový management (978-80-271-3619-3)
Detail

Elektronická kniha - autor Jan Doležal, 432 stran, česky Od roku 2016, kdy vzniklo první vydání této knihy, došlo ve světě i u nás ke skutečně masivnímu nástupu agilních přístupů, technik a nástrojů a celkově ke sblížení projektového a produktového managementu. V této souvislosti došlo i k významným modernizacím všech světových standardů a metodik projektového řízení. Proto vzniklo druhé vydání, které všechny tyto trendy reflektuje. Pokud hledáte publikaci, která shrnuje většinu světových znalostí a trendů v oboru projektového řízení a vývoje produktu, doplněnou o praktické zkušenosti z řízení tuzemských i mezinárodních projektů, našli jste tu pravou. Kniha přináší aktuální přehled metod a technik projektového řízení, včetně agilních či hybridních přístupů. Srozumitelný, čtivý a prakticky zaměřený výklad je doplněn mnoha obrázky, příklady a případovými studiemi. Kromě praktického pomocníka projektových manažerů získáte zároveň i univerzální učebnici, ať už se... (alza.sk)

Podobné produkty ako Projektový management (978-80-271-3619-3) , Destinační management (978-80-271-3218-8)

Produkční a provozní management (978-80-271-1385-9)

Produkční a provozní management (978-80-271-1385-9)
Detail

Elektronická kniha - autor Jaromír Veber, 344 stran, česky Kniha se zabývá dvěma vzájemně propojenými tématy řízení, a to produktovým a provozním řízením. Při zpracování textů se autoři pokusili zachytit všechna relevantní témata názorů, zejména metody a přístupy k úspěšnému vývoji a implementaci produktového a provozního řízení. Z historického hlediska autoři zkoumali, jak se tyto přístupy objevují a používají v praxi, a zdůrazňují, které přístupy, techniky a metody byly překonány a které jsou dnes aktivní. Publikace je určena nejen studentům bakalářských a magisterských programů v oboru ekonomie a managementu, ale také širokému publiku praktiků. (alza.sk)

Podobné produkty ako Produkční a provozní management (978-80-271-1385-9) , Management chronických ran (978-80-271-0620-2)

Management zákaznických řešení (978-80-271-0559-5)

Management zákaznických řešení (978-80-271-0559-5)
Detail

Elektronická kniha - autor Vít Chlebovský, 128 stran Na trhu ojedinělá publikace se zabývá problematikou Customer Solutions Managementu (CSM) neboli managementu zákaznických řešení. Jde o komplexní pojetí péče o zákazníky, které má za cíl efektivní tvorbu a správu individualizovaných řešení zákaznických potřeb. Oproti úzkému marketingovému pohledu řízení vztahů se zákazníky (CRM) je CSM rozšířeno na komplexní pojetí, které propojuje tržní a zákaznickou orientaci, projektový a produktový management a engineering v jeden funkční celek, směřující k efektivní tvorbě individualizovaných zákaznických řešení.Zkušený autor přináší doporučení a postupy, jak funkční a efektivní systém CSM ve firmě připravit, oživit a udržovat. Problematiku prezentuje na řadě případových studií z reálných firem. Kniha je zaměřená zejména na segment B2B, nicméně vzhledem k předpokladům vycházejícím z konceptu Průmyslu 4.0 najdou uvedené postupy a principy uplatnění i ve... (alza.sk)

Podobné produkty ako Management zákaznických řešení (978-80-271-0559-5) , Management zákaznických řešení (978-80-271-0559-5)

Management chronických ran (978-80-271-0620-2)

Management chronických ran (978-80-271-0620-2)
Detail

Elektronická kniha - autor kolektiv a, 232 stran, česky Publikace komplexně zpracovává management ošetřování ran. Je určená pro zdravotnické profesionály, kteří ošetřují pacienty s nehojícími se ranami v klinické praxi nemocnic, v domácí péči, v zařízeních sociálních služeb a v hospicích. Problematika je zpracována od příčin, souvisejících faktorů, diagnostiky, terapie až po konkrétní typy ran, jejich průběžné posuzování a následný management péče. Konkrétní nehojící se rány, které jsou v monografii zahrnuty, jsou dekubity, ulcus cruris, syndrom diabetické nohy, maligní a sororigenní (způsobené sestrou) rány. Informace k nehojícím se ranám nereflektují jen tělesné projevy ran, ale i dopad na bolest, psychické prožívání a sociální fungování pacienta a jeho rodiny. Významnou oblastí u vybraných typů ran je výběr vhodných intervencí, s využíváním nejmodernějších ošetřovatelských postupů a terapie. Autoři vycházeli převážně ze zahraniční odborné literatury, praxe... (alza.sk)

Podobné produkty ako Management chronických ran (978-80-271-0620-2) , Slow fashion (978-80-271-2108-3)

Strategický management lidských zdrojů (978-80-271-3675-9)

Strategický management lidských zdrojů (978-80-271-3675-9)
Detail

Elektronická kniha - autor Hana Urbancová, 296 stran, česky Lidé se znalostmi, zkušenostmi, schopnostmi a dovednostmi tvoří cenné aktivum a v současné době nejvíce ovlivňují hodnotu organizace a konkurenceschopnost. Proto je vysoce aktuální zabývat se vhodným nastavením personálních aktivit, aby si organizace nejenom udržela své zaměstnance, ale také své místo na trhu. V této knize se dozvíte, jak nastavit management lidských zdrojů v organizaci, jak aplikovat age management, společenskou odpovědnost, jak budovat značku zaměstnavatele a v neposlední řadě jak dosahovat konkurenční výhody v organizaci s důrazem na udržitelnost. (alza.sk)

Podobné produkty ako Strategický management lidských zdrojů (978-80-271-3675-9) , Strategický management lidských zdrojů (978-80-271-3675-9)

Mediální komunikace pro management (978-80-247-3629-7)

Mediální komunikace pro management (978-80-247-3629-7)
Detail

E-kniha - autor Vojtěch Bednář, 160 stran Cílem této knihy je seznámit vás s vlastnostmi masových médií, s postupy a cíli novinářů a s jejich pracovními nástroji, připravit vás na komunikaci s nimi. Vysvětluje základní vztahy a procesy fungování médií, odpovídá na otázky, kde novináři získávají informace, jak je zpracovávají, kdo určuje, o čem se bude psát, apod. Radí, co dělat, když chcete oslovit novináře, jak se na komunikaci s nimi připravit, jak odpovídat na otázky, jak prezentovat své informace. Věnuje se i krizové komunikaci - pomůže v situacích, kdy vás média prezentují ve špatném světle, osvětlí postupy, když vás média ignorují. Díky ní se budete umět bránit chybám, odrážet útoky a být partnery novinářů tak, aby oni byli efektivními partnery vás.Odkaz na knihu: http://www.facebook.com/pages/Medi%C3%A1ln%C3%AD-komunikace-pro-management/145513498848796?sk=wall (alza.sk)

Podobné produkty ako Mediální komunikace pro management (978-80-247-3629-7) , Produkční a provozní management (978-80-271-1385-9)

Management nežádoucích událostí ve zdravotnictví (978-80-271-0720-9)

Management nežádoucích událostí ve zdravotnictví (978-80-271-0720-9)
Detail

Elektronická kniha - autor Andrea Pokorná, 256 stran, česky Text reflektuje zvyšující se požadavky na kvalitu poskytovaných zdravotních služeb. Jedná se o první publikaci svého druhu na území České republiky, která nabízí velmi názorné metodické návody k identifikaci rizik při poskytování zdravotních služeb, k prevenci nežádoucích událostí a k jejich rozpoznání, klasifikaci, sledování a hlášení v rámci jednotného systému. Kniha je určena odborníkům na řízení kvality péče ve zdravotnictví i sociálních službách. Využije ji liniový management, lékaři, nelékařští zdravotničtí pracovníci, pedagogové a studenti zdravotnických oborů, kteří se v praxi nebo při studiu setkávají s tematikou nežádoucích událostí. Publikace osloví i zájemce o problematiku hodnocení kvality péče. Poslouží také jako studijní literatura pro lékařské i nelékařské zdravotnické pracovníky ve vysokoškolském vzdělávání. Jako metodický nástroj by měla být součástí knihovny každého manažera rizik... (alza.sk)

Podobné produkty ako Management nežádoucích událostí ve zdravotnictví (978-80-271-0720-9) , Moderní management jakosti (978-80-726-1186-7)

Management kvality a rizik psychiatrické péče (978-80-271-2275-2)

Management kvality a rizik psychiatrické péče (978-80-271-2275-2)
Detail

Elektronická kniha - autor Adam Žaludek, 248 stran, česky Kniha je v České republice unikátní svou tematikou. I přes stupňující se zájem vlády a Ministerstva zdravotnictví o kvalitu zdravotních služeb podobná monografie na našem trhu neexistuje. V současné době probíhá reforma psychiatrické péče a ze sdělovacích prostředků se stále častěji dozvídáme o nejrůznějších aspektech duševního zdraví. Odborná veřejnost vynakládá značné úsilí na destigmatizaci psychiatrie. Do středu zájmu se dostává též zásadní otázka kvality a bezpečí v této oblasti. Přitom psychiatrická péče zažívá mnohá příkoří a nepochopení ze strany široké veřejnosti i odborníků. Má velmi nejistý legislativní rámec a je značně podfinancována. A to i přesto, že spotřeba neuropsychofarmak vykazuje stoupající trend a lůžkové i ambulantní kapacity jsou naplněny. Nárůst počtu konzumentů péče s sebou přináší i zátěž ve formě žalob, kdy často jedinou oporou, která zdravotníkům zůstává, je řádně vedená... (alza.sk)

Podobné produkty ako Management kvality a rizik psychiatrické péče (978-80-271-2275-2) , Smrtící zázrak (978-80-766-2113-8)

Slow fashion (978-80-271-2108-3)

Slow fashion (978-80-271-2108-3)
Detail

Elektronická kniha - autor Joanna Glogaza, 168 stran, česky Jako reakce na jeden z problémů dnešní doby, takzvanou fast fashion (= spotřební, nekvalitně ušitá, jednosezónní móda, často ušitá ve vykořisťujících podmínkách, nezřídka za využití dětské práce někde ve třetím světě) narůstá stále větší počet příznivců slow fashion (= kvalitní, etické, udržitelné módy, oblečení se stává investicí a spotřebitelé svým nákupem dávají hlas více férovému a udržitelnějšímu způsobu života). Kniha obsahuje: — tipy na vytvoření udržitelného šatníku — tipy, jak poznat kvalitní oblečení — rady, jak nakupovat v second-handech — rozhovor s dámskou krejčovou o úpravách oblečení — tipy, jak o oblečení pečovat Provedení: K slow obsahu patří i promyšlená slow forma: Hlavní text knihy je vytištěný na krémovém papíře a kapitoly vzadu v sekci „Příručka“ jsou graficky odlišené volbou jasně bílého papíru. Obálka je vytištěná na papíru... (alza.sk)

Podobné produkty ako Slow fashion (978-80-271-2108-3) , Management nežádoucích událostí ve zdravotnictví (978-80-271-0720-9)

Moderní management jakosti (978-80-726-1186-7)

Moderní management jakosti (978-80-726-1186-7)
Detail

Elektronická kniha - autor Jaroslav Nenadál a kol., 380 stran Moderní management jakosti (podtitul Principy, postupy, metody), nová publikace Jar. Nenadála a kolektivu jeho spolupracovníků (brož., 380 str., doporučená cena 499 Kč), zkušených autorů, předních domácích odborníků v oboru managementu jakosti a pedagogů z katedry kontroly a řízení jakosti VŠB-TU Ostrava představuje přehled základních principů a koncepcí moderního managementu jakosti i klíčových aspektů této významné součásti managementu organizací.Představuje postupy, metody a nástroje využitelné v práci vrcholových manažerů, ve fázích návrhu a vývoje produktů, nakupování a spolupráce s dodavateli, při vlastní realizaci výrobků a služeb, stejně jako ve fázích spojených s dodáváním produktů zákazníkům.Průřezovými oblastmi jsou ekonomické úvahy spojené s managementem jakosti, rozvojem znalostí zaměstnanců, aplikace tzv. procesního přístupu k managementu jakosti, popis forem přezkoumávání výkonnosti... (alza.sk)

Podobné produkty ako Moderní management jakosti (978-80-726-1186-7) , Management a organizační chování (978-80-247-3348-7)

Moderní management jakosti (978-80-726-1186-7)

Moderní management jakosti (978-80-726-1186-7)
Detail

E-kniha - autor Jaroslav Nenadál, Darja Noskievičová, Růžena Petříková, Jiří Plura, Josef Tošenovský, 380 stran Kniha zkušených autorů a předních domácích odborníků přináší přehled základních principů a koncepcí moderního managementu jakosti i klíčových aspektů této významné součásti podnikového řízení. Představuje postupy, metody a nástroje využitelné v práci vrcholových manažerů, ve fázích návrhu a vývoje produktů, nakupování, při vlastní realizaci výrobků a služeb, stejně jako ve fázích spojených s dodáváním produktů zákazníkům. Průřezovými oblastmi jsou ekonomické úvahy spojené s managementem jakosti, rozvojem znalostí zaměstnanců, aplikace tzv. procesního přístupu k managementu jakosti, popis forem přezkoumávání výkonnosti systémů managementu jakosti, metodologie zlepšování, předpoklady dosahování podnikové excelence a rozvojové trendy managementu jakosti. Výklad jednotlivých kapitol je doprovázen příklady dobré praxe. (alza.sk)

Podobné produkty ako Moderní management jakosti (978-80-726-1186-7) , Mediální komunikace pro management (978-80-247-3629-7)

Biozahrada (978-80-271-0498-7)

Biozahrada (978-80-271-0498-7)
Detail

Elektronická kniha - autor Arnošt Tabach, 128 stran Již začátkem devadesátých let minulého století, tedy v době, kdy se ještě příliš nemluvilo o ekologizaci zemědělství, psal novinář Arnošt Tabach stati do časopisů o novém pohledu na pěstování zahradních plodin, rostlin a květin. Jeho články mají dodnes aktuální platnost. Kniha Arnošta Tabacha je logicky sestavená z jeho příspěvků do různých periodik a z rukopisu, který zanechal po předčasné smrti, doplněná o aktuální fotografie. Naučí začínající zahrádkáře ekologicky myslet a v souladu s přírodou pěstovat ovoce, zeleninu a květiny tak, aby se co nejméně poškozovalo okolní prostředí chemickými prostředky. Klade důraz na smíšené kultury využívající vzájemně prospěšné působení rostlin, na používání výtažků z léčivých rostlin k podpoře růstu a ochraně před škůdci a na hnojení půdy bylinnými zákvasy. (alza.sk)

Podobné produkty ako Biozahrada (978-80-271-0498-7) , Smrt v patách (978-80-748-2113-4)

Ochránce (978-80-271-0597-7)

Ochránce (978-80-271-0597-7)
Detail

E-kniha - Zmyselný erotický román od bestsellerové autorky Jodi Ellen Malpasové. Zmyselný erotický román od bestsellerové autorky Jodi Ellen MalpasovéĽudia si myslia, že majú Camille Loganova prečítanú: ockova dievčatko; krásna, rozmaznaná mladá žena, ktoré otecko financuje jej životný štýl. Ale Camille je zvyknutá mať život vo vlastných rukách. Raz urobila chybu, ktorá sa jej kruto vypomstila. Teraz sa snaží byť nezávislá, avšak kvôli obchodným aktivitám svojho otca je v ohrození.Jake Sharp tiež v minulosti urobil chybu a následky boli zničujúce - a to ako osobne, tak profesionálne. Prisahal, že už nikdy nedopustí, aby sa to opakovalo. Preto prijme prácu bodyguarda Camille Loganova. S jej povesťou v tom nevidí žiadny problém.Ona je ale v skutočnosti iná. Je súcitná, vrelá a zábavná, a povinnosť ju chrániť sa čoskoro začne prelínať s potešením. Ale Jake vie, že ju nemôže mať ...Napsali o knize OchránceOd knihy som očakávala presne to, čo som dostala. Čtivá... (alza.sk)

Podobné produkty ako Ochránce (978-80-271-0597-7) , Management kvality a rizik psychiatrické péče (978-80-271-2275-2)

Psychofarmakoterapie (978-80-271-0133-7)

Psychofarmakoterapie (978-80-271-0133-7)
Detail

Elektronická kniha - autor Jan Dreher, 216 stran Publikace přináší přehled farmakologie, dávkování a nežádoucích účinků u nejdůležitějších psychofarmak orientovaný na praxi. Text je založen na jeho dlouholetých klinických zkušenostech. Autor představuje cílený výběr nejvhodnějších přípravků s ohledem na indikace. Shrnuje podstatné informace i k tématům, jako je gerontopsychiatrie, akutní stavy v psychiatrii a interakce léčiv. Dalšími tématy knihy jsou legální a nelegální drogy a medikamentózní možnosti léčby závislostí. (alza.sk)

Podobné produkty ako Psychofarmakoterapie (978-80-271-0133-7) , Mezopotámie (978-80-271-0360-7)

Mikroekonomie (978-80-271-0146-7)

Mikroekonomie (978-80-271-0146-7)
Detail

Elektronická kniha - autor kolektiv a, 400 stran Třetí vydání oblíbené učebnice je rozšířeno o nové ekonomické jevy vyvolané technologickými a institucionálními změnami. Jsou zde také nastíněny názorové směry, které doplňují tradiční mikroekonomickou analýzu alternativními pohledy a přístupy. Jde například o behaviorální a feministickou ekonomii. Opomenuta není ani ekonomie času a quasi-ekonomie v podobě "ekonomie všeho" (freakonomics). Autoři se netradičně věnují také ekonomii rodiny, která je v učebnicích dosud opomíjena, a to v kontrastu s velkou pozorností věnovanou ekonomii firmy. Publikace vysvětluje chování mikrojednotek, z nichž se skládá národní i světové hospodářství, jako jsou spotřebitelé, firmy, vlastníci kapitálu a půdy, zaměstnanci a odbory, investoři i politici. Vysvětluje také mechanismus trhů spotřebních statků, práce, kapitálu a přírodních zdrojů, a také trhu politického. Ukázány jsou jak přednosti tržní regulace, tak i... (alza.sk)

Podobné produkty ako Mikroekonomie (978-80-271-0146-7) , Biozahrada (978-80-271-0498-7)

Truhlářství (978-80-271-1206-7)

Truhlářství (978-80-271-1206-7)
Detail

Elektronická kniha - autor Jan Kouřil, 252 stran, česky Původně učebnice pro dva truhlářské obory, nábytkářství a stavební truhlářství dnes přibližují postupy starých mistrů a stavitelů. Konstrukce nábytku a Konstrukce stavebního truhlářství vychází v dotisku nového vydání po více než sedmdesáti letech. Obě části knihy tvoří obrazové tabule, na nichž jsou rozkresleny technologické postupy a konstrukční detaily. Text předkládáme ve stejné podobě, jakou měl při vydáních, ze kterých jsme čerpali. Je tedy samozřejmé, že některé ze zde uvedených informací již neplatí a také od některých postupů se v tomto oboru již upustilo. Máte tak možnost seznámit se s technologiemi, se kterými pracovali truhláři v padesátých letech dvacátého století. Zachovali jsme také pravopis dle originálu, takže zde zůstávají i zastaralé výrazy nebo dříve užívaný zápis některých slov. Věříme totiž, že to není na závadu knihy, ale že to naopak jistým způsobem čtenáři... (alza.sk)

Podobné produkty ako Truhlářství (978-80-271-1206-7) , Frida (978-80-271-3059-7)

Python (978-80-271-3442-7)

Python (978-80-271-3442-7)
Detail

Elektronická kniha - autor Rudolf Pecinovský, 608 stran, česky Python je podle serveru Tiobe již déle než dva roky třetím nejpopulárnějším programovacím jazykem po jazycích C/C++ a Java. Jeho popularita stále sílí a ve světě vychází další a další učebnice Pythonu. Nová učebnice je výrazně rozšířena a upravena a vychází z předchozího díla autora Python - Kompletní příručka jazyka pro verzi 3.9 a vznikla jako reakce na její velký úspěch a na žádosti čtenářů o rozšíření výkladu. Původní text byl proto výrazně přepracován a podstatně rozšířen. Python vznikl jako jazyk, který měl laikům usnadnit vstup do světa programování a umožnit jim s co nejmenším úsilím vytvářet jednoduché programy. Jak jeho obliba rostla, tak rostly i požadavky na rozšíření jeho schopností. Tato publikace podrobně probírá jazyk Python a jeho možnosti včetně těch, na které v jiných knihách již nezbývá místo. Snaží se představit jazyk hlouběji, aby v ní uživatelé našli potřebné informaci i v... (alza.sk)

Podobné produkty ako Python (978-80-271-3442-7) , Ochránce (978-80-271-0597-7)

Frida (978-80-271-3059-7)

Frida (978-80-271-3059-7)
Detail

Elektronická kniha ?Vyprávění o Fridě je dojemným příběhem o touze někam patřit, stesku a ztrátách. Kniha vychází v překladu Kateřiny Krištůfkové s laskavou finanční podporou norské nadace NORLA. Poprvé se Frida Grünfeldová objevila v policejních záznamech na jaře roku 1931. Byla Židovka, prostitutka a podezřelá ze špionáže – navíc těhotná. Její syn Berthold se později dostal coby uprchlík do Norska, kde se nakonec usadil, vystudoval medicínu a stal se velmi známým psychiatrem. Co se však dělo dál s Fridou? Nina F. Grünfeldová se vydává na cestu do minulosti a pátrá po osudech své babičky. Ve výslechových protokolech, v soudních záznamech a jiných archivních materiálech nachází drobné stopy a střípky informací a sleduje, jak se síť kolem její babičky stahuje čím dál víc. Úřady po takových ženách jako Frida pásly. Pak se k moci dostali nacisté. (alza.sk)

Podobné produkty ako Frida (978-80-271-3059-7) , Psychofarmakoterapie (978-80-271-0133-7)

Porodnictví (978-80-271-2098-7)

Porodnictví (978-80-271-2098-7)
Detail

Elektronická kniha - autor Aleš Roztočil, 592 stran, česky Barevná publikace s velkým množstvím obrázků a tabulek je určena medikům, mladým lékařům v předatestační přípravě, ale i porodním asistentkám. Obsahuje kapitolu o fyziologickém těhotenství, dále jsou probrány vyšetřovací metody. Další kapitoly se týkají rizikového a patologického těhotenství (a probírá kromě jiného i jednotlivé nemoci, které mohou nastávající matku v průběhu těhotenství ohrožovat). V dalších kapitolách najdeme vývojové nepravidelnosti a abnormality plodového vejce, porod, patologický porod, porodnické operace a patologické šestinedělí. Knihu uzavírají „Perinatologická data“, jako je natalita, perinatální a mateřská mortalita, perinatální a mateřská morbidita. (alza.sk)

Podobné produkty ako Porodnictví (978-80-271-2098-7) , Mikroekonomie (978-80-271-0146-7)

Mezopotámie (978-80-271-0360-7)

Mezopotámie (978-80-271-0360-7)
Detail

Elektronická kniha - autor Veronika Válková, 176 stran, česky To město, Uruk, vypadalo jako zničené přírodní katastrofou. Bylo to však dílo krále Narám-Sína. Setkání s mladým obchodníkem Tilharem, který v Uruku ztratil celou rodinu, a neuvěřitelná souhra náhod, zapletou Báru do vrcholně důležité a nebezpečné mise – doručit právě králi Narám-Sínovi vzkaz od jeho tety, velekněžky Encheduanny, které jde o život. Jenže pokud bude vzkaz doručen, potká i další město stejný osud jako Uruk. Báru navíc doprovází Tilhar, který Narám-Sínovi přísahal smrt... Historička Veronika Válková ve svých knihách přenáší čtenáře do skutečné, reálné historie, kde spolu s Bárou zažívají napínavé chvilky, zároveň se toho ale také hodně dozvědí. (alza.sk)

Podobné produkty ako Mezopotámie (978-80-271-0360-7) , Truhlářství (978-80-271-1206-7)

Management (978-80-247-4429-2)

Management (978-80-247-4429-2)
Detail

Elektronická kniha - autor Ladislav Blažek, 224 stran Publikace se zaměřuje na klíčové oblasti managementu. Je určena studentům, manažerům a podnikatelům. Dozvíte se, jak fungují organizační struktury, jak správně rozhodovat a jak efektivně vést. Druhé vydání se nově věnuje problematice delegování, koučování a leadershipu. Kniha obsahuje řadu příkladů. Detaily knihy: Autor: Ladislav Blažek Rok vydání: 2014 ISBN: 978-80-247-4429-2 Počet stran: 224 (alza.sk)

Podobné produkty ako Management (978-80-247-4429-2) , Python (978-80-271-3442-7)

Management a organizační chování (978-80-247-3348-7)

Management a organizační chování (978-80-247-3348-7)
Detail

E-kniha - autor Václav Cejthamr, Jiří Dědina, 352 stran Moderní publikace se komplexně zabývá chováním jednotlivců a týmů ve firmách a jiných organizacích a prakticky a srozumitelně vysvětluje, jak chování jednotlivců a skupin ovlivňuje výkonnost a úspěšnost firmy a jejích pracovníků. Druhé vydání titulu je rozšířeno o nové směry činností vedoucího pracovníka či o problematiku organizačního chování manažerů expatriantů v zahraničí. Zcela nová je kapitola o virtuálních týmech a organizacích, nastíněna je problematika manažerských klíčových kompetencí, výrazně aktualizována je tematika zvyšování organizačního výkonu nebo otázka moci, vlivu a statusu a také přístupů k vedení. Autoři přibližují různé typy manažerů, jejich role při vedení a řízení týmů.. (alza.sk)

Podobné produkty ako Management a organizační chování (978-80-247-3348-7) , Porodnictví (978-80-271-2098-7)

Kouzelná zahrada (978-80-271-0612-7)

Kouzelná zahrada (978-80-271-0612-7)
Detail

Elektronická kniha - autor Aneta Pavlová, 80 stran, česky Proletět se na koních? Vidět zblízka mrakové peřiny a slyšet zpívat stromy a vodu? Proč by ne! S malou elfkou Týninkou a její věrnou poletuškou se děti mohou ponořit do inspirativního příběhu, který dokáže probudit jejich představivost, kreativitu a pocit sounáležitosti s přírodou. Netypická, bohatě ilustrovaná pohádková knížka vtáhne děti do kouzelného dobrodružství, v němž se uvolní a pustí z hlavy všechny strachy a obavy. Jednoho dne zmizí z oblohy hvězdy a voda přestane zpívat, Země je v ohrožení a potřebuje pomoc. Zdá se, že jedinou nadějí je malá elfka a její zářivé tajemství. (alza.sk)

Podobné produkty ako Kouzelná zahrada (978-80-271-0612-7) , Šťastná za všech okolností (978-80-267-2113-0)

Mrazivá krutost (978-80-271-2858-7)

Mrazivá krutost (978-80-271-2858-7)
Detail

Elektronická kniha - Rodina, která drží pohromadě. A tajemství, které je všechny drží v šachu. Světový knižní hit od autorky bestselleru Malé sladké lži. - ze série Cat Kinsellová, autor Caz Frearová, 432 stran, česky Rodina, která drží pospolu. A tajemství, které je všechny drží v šachu.Na detektiva Cat Kinsellovou se v kavárně obrátí Joseph Madden. Jeho žena Rachel ho prý donutí zaplatit, ale nemůže – nebo nechce – prozradit podrobnosti. Protože to vše Cat považuje za pouhou manželskou roztržku, odkáže ho na místní policejní oddělení.Později se setkají znovu – když je Joseph zatčen za vraždu. Ale není to jeho manželka Rachel, kdo je mrtvý…Je Joseph Madden cizoložníkem, vrahem, nebo obětí? Jaké je tajemství, které spojuje členy této rodiny? Napsali o knize Mrazivá krutost"Absolutně fantastické. Výjimečné pokračování Malých sladkých lží mě utvrdilo v tom, že si přečtu všechny budoucí příběhy s Cat Kinsellovou."Jo Spain, autorka... (alza.sk)

Podobné produkty ako Mrazivá krutost (978-80-271-2858-7) , Management kvality služeb v cestovním ruchu (978-80-247-5021-7)

Prima čas (978-80-271-2535-7)

Prima čas (978-80-271-2535-7)
Detail

Elektronická kniha - autor Jan Králík, 96 stran, česky Měření času patří k nejstarším lidským intelektuálním činnostem. Postupem doby se měnily i osobní časoměrné přístroje, od prvních kapesních objemných mechanismů po současné náramkové hodinky. Česká republika patří k několika málo zemím na světě, kde se vyrábějí. Je to historie stará sedmdesát let, psát se začala v roce 1949 v Novém Městě nad Metují, kde je začali vyvíjet. Historii tamní výroby tvoří nadšení prvních konstruktérů, ikonické modely, nové strojky, produkce v řádu statisíců i téměř zánik výroby. V současnosti sledujeme jedinečný restart, jímž se Česká republika díky novoměstským primkám řadí mezi několik málo států na světě, kde zvládají mimořádně náročnou výrobní technologii. Odhadnete, kolik nejmenších šroubků se vejde do krychlového centimetru? V knížce se to dozvíte. A když si uvědomíte, že je na nich ještě přesný závit… A také se dozvíte o... (alza.sk)

Podobné produkty ako Prima čas (978-80-271-2535-7) , Novodobí dobrodruzi (978-80-271-1772-7)

O Kuliferdovi (978-80-271-0357-7)

O Kuliferdovi (978-80-271-0357-7)
Detail

Elektronická kniha - autor Luboš Pavel, 104 stran Kuliferda je hrášek, který se nechtěl nechat uvařit v hrachové polívce, a tak spadl pod kuchyňskou linku. Tam mu v té tmě a vlhku vyrostly ručičky a nožičky. Při putování bytem potká Ježka, kterého si děvčátko Anetka, i přes zákaz rodičů, přineslo z lesa do bytu. Kuliferda se rozhodne Ježkovi pomoci utéci zprátky domů. Detaily knihy: Autor: Luboš Pavel Rok vydání: 2016 ISBN: 978-80-271-0357-7 Počet stran: 104 (alza.sk)

Podobné produkty ako O Kuliferdovi (978-80-271-0357-7)

Moderní ekonomie (978-80-271-0120-7)

Moderní ekonomie (978-80-271-0120-7)
Detail

Elektronická kniha - autor Hana Lipovská, 256 stran Kniha vám srozumitelně a zajímavě odkryje svět vědy, která ovlivňuje náš každodenní život. Čtivý výklad doprovází mnoho atraktivních úkolů a příkladů ze života. Studenti a další zájemci o ekonomii získají nejen základní ekonomické znalosti, ale především se naučí myslet samostatně, kriticky - a ekonomicky. Detaily knihy: Autor: Hana Lipovská Rok vydání: 2017 ISBN: 978-80-271-0120-7 Počet stran: 256 (alza.sk)

Podobné produkty ako Moderní ekonomie (978-80-271-0120-7)

Podivná hra (978-80-271-0290-7)

Podivná hra (978-80-271-0290-7)
Detail

Elektronická kniha - autor Zuzana Pospíšilová, 368 stran „Miluji tě, jsi má vysněná žena.“ Jedna věta z internetové diskuse Karle nadobro změní život. Někdo ji sleduje. Neustále a systematicky ji děsí. Proč? Kdy skončí ty neúnosné měsíce, kdy je sama jen se svým strachem? Dozví se, kdo je ten neznámý stalker? A co víc, podaří se jí přežít? Nebo je to všechno jen její paranoiaů. (alza.sk)

Podobné produkty ako Podivná hra (978-80-271-0290-7)

Účetnictví 1 (978-80-271-0331-7)

Účetnictví 1 (978-80-271-0331-7)
Detail

Elektronická kniha - autor Jana Hinke, 144 stran Již třetí vydání úspěšné knihy objasňuje problematiku účetnictví podnikatelů zejména na příkladech a úlohách, včetně řešení a komentářů. Publikace je kompletně aktualizovaná. (alza.sk)

Podobné produkty ako Účetnictví 1 (978-80-271-0331-7)

Skvělý šéf (978-80-271-0162-7)

Skvělý šéf (978-80-271-0162-7)
Detail

Elektronická kniha - autor Alexander Groth, 192 stran Jak řídit své spolupracovníky, aby byli motivovaní a spokojení? Proč je tak málo vynikajících nadřízených? Seznamte se s inovativním způsobem vedení, který je přínosný pro zaměstnance a týmy i pro růst osobnosti manažera. Staňte se šéfem, kterého budou ostatní respektovat a rádi pro něj pracovat. (alza.sk)

Podobné produkty ako Skvělý šéf (978-80-271-0162-7)

Knihovnické pohádky (978-80-271-0050-7)

Knihovnické pohádky (978-80-271-0050-7)
Detail

Elektronická kniha - autor Zuzana Pospíšilová, 104 stran Pro všechny knihomoly jsou tu Knihovnické pohádky! Představte si, co všechno se odehrává v knihovně třeba v noci, když všichni čtenáři dávno spí. Knihovna žije svým neviditelným životem a dějí se v ní neuvěřitelné věci. Jestli máte rádi knížky, a obzvlášť ty pohádkové, v téhle knížce si přijdete na své. Detaily knihy: Autor: Zuzana Pospíšilová Rok vydání: 2016 ISBN: 978-80-271-0050-7 Počet stran: 104 (alza.sk)

Podobné produkty ako Knihovnické pohádky (978-80-271-0050-7)

DPH 2016 (978-80-271-0034-7)

DPH 2016 (978-80-271-0034-7)
Detail

Elektronická kniha - autor Svatopluk Galočík, Oto Paikert, 416 stran Ve dvacátém vydání této časem a praxí prověřené publikace naleznete výklad všech paragrafů zákona se zvýrazněním všech novel od 1. 1. 2016. Upozorníme na nově zavedené kontrolní hlášení, změnu některých výkladů v oblasti nemovitých věcí či na změny celních pojmů a režimů podle nového celního řádu. Výklad doplňuje cca 300 příkladů z praxe. (alza.sk)

Podobné produkty ako DPH 2016 (978-80-271-0034-7)

Magický autobus (978-80-271-0203-7)

Magický autobus (978-80-271-0203-7)
Detail

Elektronická kniha - autor Petr Kopl, Marek Hladký, Jitka Hladká, 104 stran Co se s námi stane, když zapomeneme na svoje sny? Ovládnou nás paní Bankovka a pan Lunapark. Z jejich spárů nás pak může zachránit jedině magický autobus. Kampak nás zaveze? A kdo ho řídí? Kniha nejen pro dětské čtenáře vychází v nápadité grafické úpravě populárního komiksového ilustrátora Petra Kopla a s předmluvou herce Václava Kopty. (alza.sk)

Podobné produkty ako Magický autobus (978-80-271-0203-7)

Alenka lékařka (978-80-271-0539-7)

Alenka lékařka (978-80-271-0539-7)
Detail

Elektronická kniha - autor Zuzana Pospíšilová, 80 stran, česky Alenka má jasno! Až vyroste, bude lékařka jako její maminka. Jednou si půjčí maminčin stetoskop a začne objevovat tajemství lidského těla. Připojte se k Alence, přečtěte si její příhody a poznejte, jak dýcháme, trávíme, myslíme a pohybujeme se. Dozvíte se také, jestli jsou slyšet myšlenky a jak vzniká řeč. Knížka plná barevných ilustrací, obrázků, hádanek a doplňovaček poskytuje předškolákům a mladším školákům základní informace o lidském těle. (alza.sk)

Podobné produkty ako Alenka lékařka (978-80-271-0539-7)

Čas vlků (978-80-271-0782-7)

Čas vlků (978-80-271-0782-7)
Detail

Elektronická kniha - Dramatický příběh o odvaze a lásce ve stínu války. O odvaze postavit se za to, v co v nitru věříme, za slabé a bezbranné, odvaze bránit právo na svobodu těla i ducha a neuposlechnout rozkazy. - autor Elisabet Nemertová, 360 stran Dramatický příběh o odvaze a lásce ve stínu válkyStarodávná legenda praví, že v každém člověku žijí dva vlci a neustále bojují o tlukot srdce. Jeden z nich je strach a nenávist a ten druhý láska a důvěra. Který z vlků vyhraje? Ten, kterého živíme.Švédsko na samém počátku 2. světové války. Hlavními hrdiny příběhu jsou sirotci Magdalena a Nils, jejichž jediný příbuzný - strýc, který se vrátil z Ameriky - jim odkázal veškeré své bohatství. Díky nečekanému dědictví začínají nový život i slibnou kariéru, ale hrůzy počínající války pronikající z kontinentu je vedou k pomoci potřebným. Do příběhu vstupuje Carl-Magnus Rytterholm, obdivovatel nového hrdiny - Adolfa Hitlera. Ale po boku zla jako vždy kráčí láska. Při... (alza.sk)

Podobné produkty ako Čas vlků (978-80-271-0782-7)

Desatero boháče (978-80-271-2027-7)

Desatero boháče (978-80-271-2027-7)
Detail

Elektronická kniha - autor Marcela Hrubošová, 160 stran Cílem knihy je dát čtenáři návod jak žít svobodně, finančně zabezpečený a na vysoké životní úrovni. Kniha je základní průvodcem ve světě peněz. Učí základním dovednostem s penězi, tedy jak se dají peníze vydělávat, jak se dají řídit, jak je správně spravovat a jak peníze rozmnožovat tak, aby člověk došel ve svém životě finančnímu zajištění a neupadl do moderní formy otroctví – dluhů. Kniha provází čtenáře na jeho cestě finančním životem, odkrývá jeho emoce spojené s penězi, jeho schopnost uplatnit se na trhu práce, potřebu peněz v životě jedince, nabízí různé formy výdělků a učí nastavit život na více zdrojů příjmů, představuje čtenáři, jak důležité je peníze řídit a hospodařit s nimi, včetně praktických ukázek. V konečné fázi učí, jak peníze dělají další peníze. Dívá se na investice z pohledu stále platných investičních pravidel. (alza.sk)

Podobné produkty ako Desatero boháče (978-80-271-2027-7)

Jin jóga (978-80-271-2449-7)

Jin jóga (978-80-271-2449-7)
Detail

Elektronická kniha - autor Bernie Clark, 368 stran, česky Jin jóga je součástí tradice hatha jógy. Ve své moderní podobě kombinuje jin jóga prvky indické jógy a čínských taoistických cvičení se západní vědou o zdraví, aby přispívala ke zlepšení stavu organismu na mnoha úrovních. Důraz je kladen na dlouhé pasivní držení pozic vytvářející tlak na hluboké pojivové tkáně, čímž jin jóga mobilizuje a posiluje klouby, vazy a hluboké fasciové tkáně. (alza.sk)

Podobné produkty ako Jin jóga (978-80-271-2449-7)

Chirurgická propedeutika (978-80-271-1235-7)

Chirurgická propedeutika (978-80-271-1235-7)
Detail

Elektronická kniha - autor Jiří Páral, 192 stran, česky Stejně jako v jiných medicínských oborech dochází i v chirurgii, především díky rozvoji přístrojové techniky, elektronizace a robotizace, ale i objevům nových léků, k rychlým změnám, které mnohdy radikálně mění dlouhá léta zavedené postupy a v mnohých případech i zásadně mění filozofii přístupu k chirurgickému pacientovi a jeho onemocnění. Novodobá chirurgie se těmto trendům pružně přizpůsobuje, nicméně základní chirurgické postupy, přístupy a postuláty zůstávají, mnohdy i po staletí, neměnné. Především přístup k elektronickým médiím nabízí dnešnímu studentovi medicíny nepřeberné množství informací z různých zdrojů, což ale může být současně určitou pastí a hendikepem kvůli neutříděnosti a nadbytku informací, nebo naopak povrchnosti a zjednodušení poskytovaných údajů. Cílem předkládané publikace bylo sjednotit základní fakta a informace o oboru chirurgie, tak aby... (alza.sk)

Podobné produkty ako Chirurgická propedeutika (978-80-271-1235-7)

Pivrncovy vejšplechty (978-80-271-3471-7)

Pivrncovy vejšplechty (978-80-271-3471-7)
Detail

Elektronická kniha - autor Petr Urban, 112 stran, česky Ruda Pivrnec se jednoho dne zamyslel nad tím, že všelijaká přísloví, pořekadla a lidová rčení jsou dnes lidem k ničemu. Často si odporují a řídit se podle nich může jen sebevrah. Stále však mají svůj půvab a občas i zrnko pravdy, a proto se Ruda rozhodl, že z těch našich mouder vykouzlí pořádné vejšplechty, aby lidem opravdu k něčemu byly a dávaly smysl. (alza.sk)

Podobné produkty ako Pivrncovy vejšplechty (978-80-271-3471-7)

Autoškola 2021 (978-80-271-3103-7)

Autoškola 2021 (978-80-271-3103-7)
Detail

Elektronická kniha - autor Václav Minář, 280 stran, česky Nové vydání učebnice autoškoly obsahuje vše, co nezbytně potřebujete k získání řidičského oprávnění skupiny B: výklad pomocí názorných barevných fotografií, snadnou navigaci v knize pomocí barevných hmatníků, kapitoly členěné podle předmětů v autoškole, ukázkové testy i praktické rady. Pro zvládnutí zkušebních testů jsou v učebnici zařazeny kompletní aktualizované testové otázky. Najdete zde všechna podstatná ustanovení zákona 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a souvisejících předpisů, výklad křižovatek včetně vysvětlení, jednoduché a snadno zapamatovatelné informace o ovládání a údržbě vozidla, o teorii a zásadách bezpečné jízdy a zdravotnické přípravě. Předkládáme vám nejpřehlednější a nejaktuálnější učebnici na trhu: při práci s ní vás nebudou zdržovat žádné zbytečnosti, nic důležitého vám ale neunikne. Cílem knihy je především pomoci čtenářům, aby se rychle a pohodlně naučili... (alza.sk)

Podobné produkty ako Autoškola 2021 (978-80-271-3103-7)

Maminko, nekřič! (978-80-271-2436-7)

Maminko, nekřič! (978-80-271-2436-7)
Detail

Elektronická kniha - autor Sandra Temi-Jetter, 192 stran, česky Sotva vás někdo dokáže rozčílit tak jako vaše vlastní dítě. Rodinný život dnes až příliš často určuje nadměrná úzkost, únava a jiné stresové reakce. Tyto emoce snadno vedou k tomu, že jako matka reagujete zcela jinak, než byste chtěla. Chcete-li to změnit, potřebujete se naučit své emoce vnímat, dívat se na ně zvenčí a správně s nimi zacházet – nepotlačovat je, ale ani se jimi nenechávat převálcovat. Tato kniha vám pomůže nalézt váš ztracený vnitřní kompas a spojení se sebou samou, vypořádat se s hněvem a impulzivností a poznat, kdy se ve vašem chování spouští automatické vzorce. Umožní vám dívat se na situace očima vašeho dítěte, komunikovat s ním a spolupracovat při hledání řešení, která zajistí spokojenost vás všech. (alza.sk)

Podobné produkty ako Maminko, nekřič! (978-80-271-2436-7)

Aplikace lásky (978-80-271-1334-7)

Aplikace lásky (978-80-271-1334-7)
Detail

Elektronická kniha - autor Tash Skilton, 376 stran, česky Miles a Zoe mají neobyčejnou práci – živí se jako ghostwriteři na seznamovacích aplikacích. Klienti jim platí za to, že pro ně založí jejich vlastní neodolatelný profil, projdou řadu možných kandidátů a začnou si psát s tím, koho vytipují coby ideální protějšek. Jakmile se prolomí ledy a přeskočí první jiskra, nechávají zbytek na svých klientech. Jenže, co když se ghostwriter zamiluje do ženy, kterou vybral pro svého klienta? A co když za jejím profilem také stojí někdo jiný? Ve skutečnosti se možná nemůžou vystát, ale v online světě to mezi nimi jiskří. Přijdou Miles a Zoe na to, že mají společného víc než každodenní hádky o poslední koláč a místo v oblíbené kavárně? (alza.sk)

Podobné produkty ako Aplikace lásky (978-80-271-1334-7)

Desetkrát šťastnější (978-80-271-3161-7)

Desetkrát šťastnější (978-80-271-3161-7)
Detail

Elektronická kniha - autor Owen O´Kane, 272 stran, česky Máte někdy pocit zklamání ze života a myslíte si, že byste mohli být šťastnější? Ať je váš příběh jakýkoliv, věřte, že můžete být šťastnější, než jste právě teď. Musíte si jen uvědomit, že jste to často vy, kdo si nevědomky komplikuje cestu ke štěstí. Jsme totiž bezmyšlenkovitě posedlí všemi špatnými věcmi a tato hektická doba nám také mnoho štěstí do života nepřináší. Autor, zkušený psychoterapeut, má výcvik v několika typech terapie, které pomáhají lidem zvládat emoce, stavy mysli a problémy každodenního života. Během své praxe vypozoroval deset klíčových témat, která významně přispívají k pocitu neštěstí. Jsou to například lítosti, obavy, ostatní lidé, mysl, porovnávání se ad. Každé téma v knize rozpracoval a nabízí čtenáři řešení, jak se s jeho jednotlivými problémy vypořádat. (alza.sk)

Podobné produkty ako Desetkrát šťastnější (978-80-271-3161-7)

Řemeslné pohádky (978-80-271-3187-7)

Řemeslné pohádky (978-80-271-3187-7)
Detail

Elektronická kniha - autor Zlámalová Sandra Dražilová, 72 stran, česky Knížka plná řemesel zavede začínající čtenáře do světa kouzel, čarování, smíchu i neplechy. V krátkých pohádkách se setkáte třeba s pekařem a jeho líným droždím, hrnčířem a nezbedným hliněným mužíčkem či se samotným Luciferem, který uhasí kovářovi výheň. Poradí si mlynář se škodolibým šotkem? A komu pomůže švec Janek nebo krajkářka Rozinka? Nebojte, v našich příbězích všechno dobře dopadne, jak už to ve světě pohádek bývá… (alza.sk)

Podobné produkty ako Řemeslné pohádky (978-80-271-3187-7)

Poslední slib (978-80-271-1321-7)

Poslední slib (978-80-271-1321-7)
Detail

Elektronická kniha - autor Kathryn Hughesová, 344 stran, česky Malý medailon ukrývá velkou minulostTara Richardsová byla ještě dívka, když přišla o matku. Když Tara po letech dostane dopis od londýnského advokáta, jeho obsah s ní otřese. Někdo jí zanechal klíč od bezpečnostní schránky, v níž se skrývá předmět, který změní vše, co si Tara myslela, že ví. Zavede ji na cestu do Španělska, kde hledá odpovědi, které ji pronásledují už čtyřicet let.Violet lituje svého rozhodnutí vycestovat do zahraničí bez své čtrnáctileté dcery. Zatímco slunce zapadá za obzory hor nad starodávnou španělskou vesnicí, připomíná si, že to dělá pro jejich budoucnost. Dnešní noc, 4. června 1978, pro ně bude začátkem nového života. Tato noc skutečně změní Violetin osud, a to tím nejneočekávanějším způsobem… (alza.sk)

Podobné produkty ako Poslední slib (978-80-271-1321-7)
Fashion management (978-80-271-2113-7), Moderní time management (978-80-271-2452-7), Projektový management (978-80-271-3619-3), Projektový management (978-80-271-0075-0), Osobnostní management (978-80-271-3114-3), Destinační management (978-80-271-3218-8), Management chronických ran (978-80-271-0620-2), Management zákaznických řešení (978-80-271-0559-5), Slow fashion (978-80-271-2108-3), Strategický management lidských zdrojů (978-80-271-3675-9), Produkční a provozní management (978-80-271-1385-9), Moderní management jakosti (978-80-726-1186-7), Smrtící zázrak (978-80-766-2113-8), Management nežádoucích událostí ve zdravotnictví (978-80-271-0720-9), Management a organizační chování (978-80-247-3348-7), Mediální komunikace pro management (978-80-247-3629-7), Smrt v patách (978-80-748-2113-4), Management kvality a rizik psychiatrické péče (978-80-271-2275-2), Mezopotámie (978-80-271-0360-7), Biozahrada (978-80-271-0498-7), Frida (978-80-271-3059-7), Ochránce (978-80-271-0597-7), Psychofarmakoterapie (978-80-271-0133-7), Mikroekonomie (978-80-271-0146-7), Truhlářství (978-80-271-1206-7), Python (978-80-271-3442-7), Porodnictví (978-80-271-2098-7), Šťastná za všech okolností (978-80-267-2113-0), Management kvality služeb v cestovním ruchu (978-80-247-5021-7), Novodobí dobrodruzi (978-80-271-1772-7)