Hudba prvočísel (978-80-736-3945-7)

Produkt Hudba prvočísel (978-80-736-3945-7) sme našli 50+x, pokiaľ to nie je to čo hľadáte, skúste frázu Hudba prvočísel (978-80-736-3945-7) upraviť a produkt hľadať znova.

Hudba prvočísel (978-80-736-3945-7)

Hudba prvočísel (978-80-736-3945-7)
Detail

Elektronická kniha - Kniha se věnuje historii Riemannovy hypotézy a pokusů o její řešení; přitom jakoby mimochodem probere historii moderní teorie čísel a její dopady, stranou nezůstanou ani filozofické otázky mezí poznání. - autor Marcus du Sautoy, 368 stran, česky Dvě století Riemmanovy hypotézyPrvočísla jsou záhadná stvoření. Jejich definice je velmi jednoduchá (nejsou součinem žádného jiného přirozeného čísla kromě jedničky), ale na jejich vlastnostech je vystavěna celá matematika a jejich nevyzpytatelné chování vyvádí z míry již desítky generací nejlepších odborníků. Kromě toho má teorie prvočísel ze všech oborů čisté matematiky na moderní svět zdaleka největší praktické dopady: prostřednictvím kryptografie na ní závisejí osudy nejmocnějších států a biliony dolarů.V roce 1859 vyslovil slavný matematik Bernhard Riemann tvrzení, které s prvočísly zdánlivě vůbec nesouvisí, během let se však ukázalo, že by mohlo být pro jejich pochopení klíčové. O významu jeho... (alza.sk)

Podobné produkty ako Hudba prvočísel (978-80-736-3945-7) , Hudba prvočísel (978-80-736-3945-7)

Posvátná čísla (978-80-736-3789-7)

Posvátná čísla (978-80-736-3789-7)
Detail

Elektronická kniha ze série Pergamen, autor Miranda Lundyová, 64 stran Čísla pronikají každým aspektem našeho života. Jen velmi málo toho dokážeme bez základní schopnosti počítat s jednoduchými celými čísly, která všichni považujeme za samozřejmé. Krásně ilustrovaná kniha Posvátná čísla představuje základní početní soustavy a významná čísla z hlavních náboženských textů. Objasňuje souvislost astronomie, geometrie a hudby s číselnými hodnotami i to, jak čísla ovlivňují architekturu. Autorka vysvětluje, proč jsou Pythagorovy myšlenky stále živé, a přináší portréty čísel od jedné do dvanácti, v nichž objasňuje jejich specifické vlastnosti. Jako například to, proč je život spjat s pětkou a kružnice s jedenáctkou. (alza.sk)

Podobné produkty ako Posvátná čísla (978-80-736-3789-7) , Plodnost (978-80-264-3945-5)

Kompaktní vesmír (978-80-736-3859-7)

Kompaktní vesmír (978-80-736-3859-7)
Detail

Elektronická kniha ze série Pergamen, autor Matt Tweed, 64 stran Vydejte se s námi na výlet od známých planet naší sluneční soustavy až do miliardy světelných let vzdáleného hlubokého vesmíru! Cestou vám Matt Tweed nabídne stručný přehled lidských znalostí o geografii a historii našeho vesmíru, který se hodí každému, koho uchvacuje pohled na hvězdnou oblohu. Dozvíte se to hlavní o zrození, životě a zániku hvězd, o formování planet, pulzarech, kvazarech, mlhovinách, černých dírách a temné hmotě, navíc se seznámíte s různými teoriemi o vzniku a vývoji celého vesmíru i našich nejbližších planet. (alza.sk)

Podobné produkty ako Kompaktní vesmír (978-80-736-3859-7) , Kamenné kruhy (978-80-736-3750-7)

Prvky spravedlnosti (978-80-736-3705-7)

Prvky spravedlnosti (978-80-736-3705-7)
Detail

Elektronická kniha - autor David Schmidtz, 304 stran Profesor University of Arizona David Schmidtz - vystudovaný filozof a ekonom - v knize Prvky spravedlnosti předkládá velmi srozumitelným jazykem své úvahy o tom, co je spravedlnost. Hodnotí vhodnost přístupu ke spravedlnosti skrze principy zásluh, reciprocity, rovnosti a potřeb. Objasňuje, proč přistupovat k teoriím jako k mapám sloužícím správně pouze v určitém kontextu, analyzuje sousedskou povahu spravedlnosti a kriticky hodnotí práce klasických děl Rawlse i Nozicka. Vychází ve spolupráci s CEVRO Institutem. (alza.sk)

Podobné produkty ako Prvky spravedlnosti (978-80-736-3705-7) , Kompaktní vesmír (978-80-736-3859-7)

Dětská psychoterapie (978-80-736-7710-7)

Dětská psychoterapie (978-80-736-7710-7)
Detail

Elektronická kniha - autor Josef Langmeier, Karel Balcar, Jan Špitz, 432 stran Psychoterapeutická pomoc dětem má řadu specifik, daných především nutností respektovat ještě více než u dospělých vývojovou situaci dítěte a kontext jeho rodiny. Učebnice podává přehled obecných otázek spojených s psychoterapeutickou pomocí dětem, představuje jednotlivé přístupy a formy terapie i možnosti jejich použití u vybraných skupin poruch (děti nemocné, týrané, užívající drogy aj.). Nové, přepracované a rozšířené vydání knihy tří renomovaných českých autorů vedle základů oboru odráží i vývoj v posledním desetiletí. Výklad je doplněn řadou příkladů a kazuistik. (alza.sk)

Podobné produkty ako Dětská psychoterapie (978-80-736-7710-7) , Posvátná čísla (978-80-736-3789-7)

Posvátná geometrie (978-80-736-3565-7)

Posvátná geometrie (978-80-736-3565-7)
Detail

E-kniha - autor Miranda Lundyová, 64 stran Geometrie, aritmetika, hudba a kosmologie - čtvero velkých svobodných umění Tvoří zárodek základních univerzálních jazyků a nalézáme je prakticky ve všech známých kulturách. Posvátná geometrie přináší souhrnné zkoumání základních stavebních kamenů, na nichž spočívá design - ať již se jedná o vzory kachlíků, okna chrámů či Velkou pyramidu v Egyptě. Tato poutavá kniha vám ukáže, že elegantní jednoduchost trojúhelníků, oblouků, šestiúhelníků a spirál není ani trochu obyčejná. (alza.sk)

Podobné produkty ako Posvátná geometrie (978-80-736-3565-7) , Dětská psychoterapie (978-80-736-7710-7)

Kamenné kruhy (978-80-736-3750-7)

Kamenné kruhy (978-80-736-3750-7)
Detail

Elektronická kniha - autor Hugh Newman, 64 stran, česky Kamenné kruhy evokují zaniklý svět druidských astronomů. Pro archeology i amatérské nadšence je účel těchto staveb už dlouho předmětem dohadů. Nejproslulejším z kruhů je Stonehenge v Anglii, expert na megality Hugh Newman však ukazuje, že tyto úžasné architektonické památky můžeme najít po celém světě - v Evropě, v Africe, Asii i na americkém kontinentu. V tomto jedinečném průvodci po kamenných kruzích autor zkoumá, jak byly vytvořeny, co pro lidi své doby znamenaly a jak je jejich konstrukce sladěna s krajinou, Sluncem, Měsícem a hvězdami. Je to nepostradatelná knížka o úchvatné starobylé architektuře. (alza.sk)

Podobné produkty ako Kamenné kruhy (978-80-736-3750-7) , Prvky spravedlnosti (978-80-736-3705-7)

Geodiverzita a hydrodiverzita (978-80-736-3961-7)

Geodiverzita a hydrodiverzita (978-80-736-3961-7)
Detail

Elektronická kniha - autor Václav Cílek, 264 stran, česky Hlavní text této knihy představuje inventuru různých hornin a reliéfů, které určují či alespoň ovlivňují biologii krajiny. A protože byly na významných kopcích, podél řek a obecně ve členité krajině vystavěny "ikony" české a moravské národní identity - Velehrad, Pražský hrad, Karlštejn, rotunda na Řípu - je zjevné, že geodiverzita stojí i na počátku většiny kulturních hodnot naší krajiny. Druhá část knihy se zaměřuje na budoucnost: Jak bude vypadat krajina s nerovnoměrnými srážkami a delšími epizodami sucha, s vyššími průměrnými teplotami? Jsme si téměř jisti, že budoucí krajina bude potřebovat návrat ke starým technikám péče o les, tradiční starost o půdu, ale zároveň se neobejdeme bez nejnovějších technologií a experimentování se způsoby zavlažování, novými plodinami a lesními dřevinami. (alza.sk)

Podobné produkty ako Geodiverzita a hydrodiverzita (978-80-736-3961-7) , Posvátná geometrie (978-80-736-3565-7)

Kniha kódů a šifer (978-80-736-3268-7)

Kniha kódů a šifer (978-80-736-3268-7)
Detail

Elektronická kniha ze série Aliter, autor Simon Singh Téma tajemných kódů a šifer - "nekonečný souboj mezi tvůrci a luštiteli" - láká lidi od nejstarších dob. V politice a válečnictví hrála utajená komunikace často klíčovou roli, její význam v informačním věku ještě stoupá a dotýká se zájmů skutečně každého jednotlivce, a to zejména ve svobodné společnosti. Singhova kniha mapuje historii šifrování i současný stav kryptologie a podrobně zpracovává klíčová a nejzajímavější témata. Díky přístupnému stylu a jasnému vysvětlení řady složitých šifrovacích systémů a algoritmů lze knihu doporučit každému zájemci o tuto nesporně zajímavou oblast lidské činnosti. Vychází ve spolupráci s nakladatelstvím Argo. (alza.sk)

Podobné produkty ako Kniha kódů a šifer (978-80-736-3268-7) , Člověk nula (978-80-747-3945-3)

Jak se dělá evoluce (978-80-736-3763-7)

Jak se dělá evoluce (978-80-736-3763-7)
Detail

Elektronická kniha ze série Zip, autor David Storch Poznatek, že život na Zemi má své dějiny, že organismy se postupně vyvíjejí a že jim můžeme porozumět pomocí znalosti jejich historie, je jedním z pilířů moderní vědy. Jak ale tohle všechno víme? Jak se dá zkoumat historie života ztracená v hluboké minulosti, z níž se zachovaly kromě pár zkamenělin právě jen ty současné organismy? Dnešní evoluční biologie není spekulativní disciplína, která jen mudruje, zda se organismy vyvíjejí směrem ke stále dokonalejším formám a zda je přirozený výběr tím jediným mechanismem vývoje. Darwinova teorie je sice stále jejím základem, ale evoluční teorie je mnohem rozsáhlejší, zajímavější a v mnohém ohledu překvapivější, než si většina lidí myslí. Máme představu o evoluci biologické rozmanitosti a o tom, co se skrývá za vznikem a zánikem druhů. Tato kniha ukazuje evoluční biologii jako dynamický vědní obor, který nemá problém se začleněním nově objevovaných biologických jevů a... (alza.sk)

Podobné produkty ako Jak se dělá evoluce (978-80-736-3763-7) , Geodiverzita a hydrodiverzita (978-80-736-3961-7)

Naivní konceptualista a slepice (978-80-736-3619-7)

Naivní konceptualista a slepice (978-80-736-3619-7)
Detail

E-kniha - autor Marian Palla, 168 stran Nová kniha výtvarníka a básníka Mariana Pally osvětluje naivní konceptualismus přímo od zdroje. Obyčejné věci, jako například slepičinec, lenost, vítr, fronta, ticho, čaj, velryba, papuče či dvojtečka, umožňují autorovi "zakoketovat si" s realitou a vytvářet svébytný fantazijní svět, který má v české literatuře dlouhou tradici od poetismu až po básnickou generaci 60. let (I. Wernisch nebo P. Šrut). Jedná se o soubor čtyřiceti kratších textů různého charakteru. Bylo by možné je označit za fejetony, anekdoty, bajky, někdy až za básnickou prózu, odrážející absurditu či poetičnost naší reality. Všechny texty jsou nesmírně hravé; pohybují se na hranici dada a grotesky, nikdy však nepouští ze zřetele jazyk jako primární nástroj tvorby. (alza.sk)

Podobné produkty ako Naivní konceptualista a slepice (978-80-736-3619-7) , Hudba (978-80-275-0588-3)

Obchodník s hudbou (978-80-271-0878-7)

Obchodník s hudbou (978-80-271-0878-7)
Detail

Elektronická kniha - Co se stane, když osamělému Frankovi, který žije jen pro hudbu, nečekaně vstoupí do cesty záhadná dívka Ilse? Nezapomenutelný příběh o lásce, naději a hudbě. - autor Rachel Joyceová, 288 stran Nezapomenutelný příběh o lásce, naději a hudběFrank si pronajme krámek v zapadlé anglické uličce a začne v něm prodávat to, co je mu nejbližší – desky s hudbou. Nahrávky všech žánrů, délek i kvality zaplní prázdný obchod. Pro každého, kdo vejde dovnitř, vybere Frank tu pravou desku. Nezáleží na vkusu, náladě nebo věku, každému vybere to, co právě potřebuje. Žádná magie. Stačí jen naslouchat.Život poklidně plyne na vlně hudby a každodenního života spolu s ostatními obyvateli této uličky. Ale ačkoliv má Frank dar empatie a citu pro to, co potřebují ostatní, on sám zůstává starým mládencem.Jednoho dne omdlí před obchodem dívka. Frank a jeho přátelé se jí ujmou, ale jakmile se jí udělá lépe, zmizí. Všichni se ptají:"Kdo je ta dívka:""Proč má zelený... (alza.sk)

Podobné produkty ako Obchodník s hudbou (978-80-271-0878-7) , Jak se dělá evoluce (978-80-736-3763-7)

Proč jdou chlapi do války (978-80-736-3622-7)

Proč jdou chlapi do války (978-80-736-3622-7)
Detail

Elektronická kniha - autor Radan Haluzík, 488 stran Do zabíjení se v postmoderních válkách nepouštějí lidé jako ostřílení všehoschopní zabijáci, ale jako "obyčejní muži", o nichž by vás to nikdy nenapadlo. Co je k tomu žene? Sociální antropolog a válečný reportér Radan Haluzík se zaměřil na etnické konflikty v bývalé Jugoslávii a na Kavkaze a mezi těmito lidmi strávil dohromady více než dva roky. Mluvil s nimi, bydlel s nimi a poznal jejich přátele, rodiny i mnohé vůdce. V této knize zachycuje bouřlivou atmosféru na samém počátku konfliktů. Při snaze pochopit jednání těchto bojovníků si všímá jejich spontaneity, prožívané euforie i vyznávané válečné estetiky. Citlivě mapuje napětí před konfliktem i velké drama v ulicích, které to vše synkreticky propojí a eskaluje. Pochopit a vysvětlit, jak říká historik holokaustu Christopher Browning, však ještě neznamená omluvit... (alza.sk)

Podobné produkty ako Proč jdou chlapi do války (978-80-736-3622-7) , Naivní konceptualista a slepice (978-80-736-3619-7)

Plodnost (978-80-264-3945-5)

Plodnost (978-80-264-3945-5)
Detail

Elektronická kniha - autor Helena Máslová, 272 stran, česky O ženách a matkách Autorkou knihy je známá psychogynekoložka MUDr. Helena Máslová, jejíž unikátní přístup umožňuje pochopit příčiny neplodnosti ve své komplexitě. Její metody práce přinášejí nezpochybnitelné úspěchy a mnoha ženám pomohly splnit už téměř ztracený sen o dítěti. (alza.sk)

Podobné produkty ako Plodnost (978-80-264-3945-5) , Kniha kódů a šifer (978-80-736-3268-7)

Člověk nula (978-80-747-3945-3)

Člověk nula (978-80-747-3945-3)
Detail

Elektronická kniha - Dystopie oceňované ruské autorky pro čtenáře George Orwella a Aldouse Huxleyho. - autor Anna Starobiněcová, 376 stran, česky Dystopie oceňované ruské autorky pro čtenáře George Orwella a Aldouse HuxleyhoPo globální katastrofě se počet lidí na planetě ustálil na třech miliardách – a to doslova. Nikdo neumírá, pouze se po dokončení jednoho života reinkarnuje. Rodina a vlast nic neznamenají, společnost je globalizovaná a centrální mozek řídí její bezchybný chod a udržuje ji ve stavu permanentního štěstí. Každý systém ale jednou selže, a tak se narodí Zero, který se nikdy narodit neměl. Kdo je to? A co když je celý systém reinkarnací založen na lži? (alza.sk)

Podobné produkty ako Člověk nula (978-80-747-3945-3) , Hudba ohně (978-80-7637-215-3)

Velká kniha o pudlech (978-80-247-3945-8)

Velká kniha o pudlech (978-80-247-3945-8)
Detail

Elektronická kniha - autor Rosa Engler, 160 stran Tato na českém trhu bezkonkurenčně nejzdařilejší kniha o tomto plemenu potěší nejen majitele pudlů, ale zcela jistě i další milovníky psů. Nadchnou krásné výmluvné fotografie i vysoká úroveň a pestrost informací, které se pudlům věnují ze všech možných stran. Autorka knihy je zkušená chovatelka a touto publikací chtěla především vyvrátit předsudky, které se o tomto původně loveckém psovi stále tradují. Čtenář se dočte, proč je pudl tolik oblíbený, kdo byli jeho předkové, jak postupovat při koupi štěněte, jaké jsou vlastnosti a velikosti pudla, jak pečovat o jeho srst, jak připravit pudla na výstavy, uvedeni jsou jeho slavní majitelé. Dozví se určitě i řadu překvapivých informací, třeba to, že pudl slušně obstojí jako saňový pes ve spřežení nebo jako pes záchranář při akcích horské služby. Detaily knihy: Autor: Rosa Engler Rok vydání: 2011 ISBN: 978-80-247-3945-8 Počet stran: 160 (alza.sk)

Podobné produkty ako Velká kniha o pudlech (978-80-247-3945-8) , Proč jdou chlapi do války (978-80-736-3622-7)

Gottland (978-80-736-3917-4)

Gottland (978-80-736-3917-4)
Detail

Elektronická kniha - Jedná se o nové, upravené vydání bestselleru známého polského reportéra o novodobých dějinách naší země, v němž se pokouší nezatíženým pohledem cizince skrze příběhy známých i méně známých osobností pochopit českou národní povahu. - autor Mariusz Szczygieł, 256 stran Nové, upravené vydání bestselleru Gottland známého polského reportéra o novodobých dějinách naší zeměJedná se o nové, upravené vydání bestselleru známého polského reportéra o novodobých dějinách naší země, v němž se pokouší nezatíženým pohledem cizince skrze příběhy známých i méně známých osobností pochopit českou národní povahu.Slouží mu k tomu osudy rodiny Baťů; Lída Baarová, žena, kvůli níž slzel i Goebbels; Otakar Švec, tvůrce největšího Stalinova pomníku na Zemi, který si ještě před jeho odhalením vzal život; Jan Procházka, ikona pražského jara, kterého komunisté uštvali; překladatelka Věra Saudková, donedávna žijící sestřenice Franze Kafky; Marta Kubišová, která se stala v... (alza.sk)

Podobné produkty ako Gottland (978-80-736-3917-4) , Velká kniha o pudlech (978-80-247-3945-8)

Není (978-80-736-3946-4)

Není (978-80-736-3946-4)
Detail

Elektronická kniha - Reportážní kniha od polského autora bestsellerů jako Gottland, Pepíci a Ach, ty Češky! Podle hlasování polských čtenářů se jedná o nejlepší reportáže desetiletí a nejlepší publikaci roku 2018.- autor Mariusz Szczygiel, 304 stran, česky, Pevná s přebalem lesklá - autor Mariusz Szczygieł, 304 stran, česky Reportážní kniha od autora bestsellerů jako Gottland nebo Ach, ty česky.Kniha literárních reportáží a fejetonů na téma pomíjení vypráví o dramatickém životě české básnířky Violy Fischerové; o neblahém osudu majitelky slavné pražské vily Miladě Müllerové; o stárnoucím autorově otci, který přijíždí opakovaně do Prahy, aby ji naposledy viděl; o polských spisovatelkách-dvojčatech, která předstírala, že nejsou Židovkami; o důchodci, který kvůli konci světa prodal svůj majetek; o albánském malíři, jehož obrazy neměly za komunismu ten správný druh optimismu; o polském sochaři-perfomerovi, jehož díla mizí z veřejného prostoru, protože provokují; o... (alza.sk)

Podobné produkty ako Není (978-80-736-3946-4) , Zatímco hudba hrála (978-80-7593-320-1)

Chování (978-80-736-3947-1)

Chování (978-80-736-3947-1)
Detail

Elektronická kniha - Proč se chováme tak, jak se chováme? Biologie člověka v dobrém i zlém. - autor Robert M. Sapolsky, 744 stran, česky Proč se chováme tak, jak se chováme? Tuto otázku se pokoušeli zodpovědět mnozí badatelé a už rozmanitost způsobů, pomocí nichž ji lze uchopit, naznačuje, že se jedná o úkol velmi zapeklitý. Jedni se zaměřují na neurobiologii, jiní se soustředili hormony, další preferují geny, někteří zase kladou na první místo výchovu či další vlivy prostředí, které na nás přímo či zprostředkovaně působí už od okamžiku početí. Všechno jsou to ale jen škatulky, které společně tvoří jediný celek. Ten ve své monumentální knize rozplétá americký biolog Robert Sapolsky, jenž čtenáři představuje původ našeho chování od prvních sekund, v nichž hraje hlavní roli aktivita různých oblastí mozku, přes hodiny až dny, kdy jsou stěžejní hormony, až k tisícům a milionům let, během nichž naše chování formovala evoluce. Autor se však neomezuje jen na holý... (alza.sk)

Podobné produkty ako Chování (978-80-736-3947-1) , Hudba a my (978-80-875-0084-2)

Carnac (978-80-736-3964-8)

Carnac (978-80-736-3964-8)
Detail

Elektronická kniha - autor Howard Crowhurst, 64 stran, česky Megalitické řady u Carnacu jsou nejzachovalejšími kamennými alejemi na světě, obsahují dnes něco přes 3 000 kamenných bloků. Jsou také velmi staré - nedávný výzkum datoval vyhloubení základů pro jeden obří menhir do 7. tisíciletí př. n. l. O lidech, kteří tyto kamenné monumenty vztyčili, se nedochovala žádná písemná ani ústně předávaná zmínka. Přesto - nebo právě proto - jejich stavby dodnes vzbuzují úžas. A jen pomalu odhalují svá prastará tajemství. Tato malá knížka, doprovázená řadou ilustrací a názorných plánků, se snaží zodpovědět klíčovou otázku: kdo tyto kamenné řady budoval a za jakým účelem. (alza.sk)

Podobné produkty ako Carnac (978-80-736-3964-8) , Hudba po půlnoci (978-80-748-7125-2)

Stonehenge (978-80-736-3962-4)

Stonehenge (978-80-736-3962-4)
Detail

Elektronická kniha - autor Robin Heath, 64 stran, česky Komplex Stonehenge, který je katedrálou doby kamenné, se začal budovat před rokem 3000 př. n. l. a dalších 1 500 let se dostavoval. Je památkou na kdysi bohaté a evidentně vzdělané kmenové společenství a ústředním bodem velmi rozsáhlé kultury kamenných kruhů. Záhady a tajemství tohoto místa jsme začali odhalovat až v nedávné době. Stonehenge je mnohem víc než jen působivý soubor obřích kamenných kvádrů: je symbolem prastaré moudrosti a odlišných kulturních hodnot dávno zašlých časů. Tento elegantní svazek, doprovázený ilustracemi, které autor převzal ze starých knih nebo vypracoval sám, odpovídá na otázky, kdo Stonehenge budoval a za jakým účelem. Dozvíme se také, jak se zde předpovídala zatmění Slunce a Měsíce, proč sem některé z kvádrů byly přepraveny až z Walesu a řadu dalších zajímavých podrobností. (alza.sk)

Podobné produkty ako Stonehenge (978-80-736-3962-4) , Hudba v televizní reklamě (978-80-875-0039-2)

Slast (978-80-736-3953-2)

Slast (978-80-736-3953-2)
Detail

Elektronická kniha - autor Marta Dzido, 144 stran, česky Ona a on, oba velmi mladí. Varšava. Léto. Rok tisíc devět set devadesát něco. Vzduch je hustý jako pudink a slova "láska" a "touha" splývají v jedno. Nejde o sex a prchavé potěšení, ale o nejistotu a očekávání. On po ní horečně touží, ona ho ráda škádlí? Slast je milostná píseň o vášni a přitažlivosti tak silné, že překračuje hranice času i prostoru a vytváří své vlastní verze reality. Marta Dzido nepatetickým jazykem evokuje tělesnost i fyzický prožitek lásky způsobem, který nemá v českém kontextu obdoby.Cena Evropské unie za literaturu 2019. (alza.sk)

Podobné produkty ako Slast (978-80-736-3953-2) , Gottland (978-80-736-3917-4)

Učenci (978-80-736-3971-6)

Učenci (978-80-736-3971-6)
Detail

Elektronická kniha - autor Petr Luňák, 232 stran, česky Humoristická kniha Petra Luňáka Učenci se hlásí k žánru univerzitního románu oblíbeného v anglosaských zemích, ale spíše ojedinělého v domácím kontextu. Autor v ní vědomě boří český literární komplex a satiricky se vyrovnává s jeho mindráky. Učenci jsou pokračováním románu Hrdinové (2014), napsaného společně s Markem Pečenkou, a obě knihy spojuje postava nyní už vysokoškolského pedagoga Richarda Míči s výraznými autobiografickými rysy. S velkou bravurou a ironií je v knize zobrazena zvláštní atmosféra raných 90. let, její rozpaky a naděje, oportunismus i ochota "učenců" zaujmout i zcela nevědecký přístup k životu, když jde o kariéru nebo lásku. (alza.sk)

Podobné produkty ako Učenci (978-80-736-3971-6) , Stonehenge (978-80-736-3962-4)

Otrok (978-80-736-3847-4)

Otrok (978-80-736-3847-4)
Detail

Elektronická kniha - autor Anand Dílvar Anonymní vypravěč útlé novely Ananda Dilvara leží po předávkování v kómatu v kterémsi nemocničním zařízení a uvědomuje si, co všechno ve svém dosavadním životě promarnil, kolikrát chyboval, jak se odrážely jeho vlastnosti ve zpětných vazbách k rodičům či přítelkyni. Je toho až příliš mnoho, čeho lituje, ví však, že nic nelze vrátit zpátky a musí proto trpně přihlížet skutečnosti, že v očích svých blízkých zůstane patrně navždy zapsán pro svou nesvědomitou a mnohdy až zpupnou povahu nepříliš lichotivým písmem. Bolestná ohlédnutí i meditace, které pronásledují hlavního hrdinu, řeší se svým duchovním alter egem, jež ho příležitostně navštěvuje a klade mu nepříjemné otázky. Společně s ním objasňuje motivy svého jednání a stává se tak vlastně jakýmsi otrokem svých nesprávných a odsouzeníhodných činů. Nakonec ovšem dochází k přesvědčení, že vinu z něho sice nikdo nesejme, ale že zůstává v jeho moci napravit co se dá, neboť i ve... (alza.sk)

Podobné produkty ako Otrok (978-80-736-3847-4) , Učenci (978-80-736-3971-6)

Makom (978-80-736-3120-8)

Makom (978-80-736-3120-8)
Detail

E-kniha - autor Václav Cílek, 300 stran Slovo makom pochází z hebrejštiny. Znamená místo, ale je to spíš místo v srdci, protože vesmír jsou (jak se říká) hlavně vztahy. V kabale je význam slova makom ještě závažnější -představuje šesté nebe, kde se vše předurčuje. Uprostřed šestého nebe je temná propast Daat Berija, z níž vychází hlas, jenž dává poznání. Předkládaná kniha má prostší cíl. Navazuje na knihu o krajinách vnitřních a vnějších a v první části se obrací k reálným místům: k čarodějnému lesu u Kuksu, k paládiu ve Staré Boleslavi, k Vojtěšské huti na Kladně i k situacím, kdy Balkán je víc než celá Evropa. Ptáme se zde, kde žijeme a odkud pocházíme. V druhé části, nazvané Zeitgeist - duch doby, nás víc zajímá, v jaké době to vlastně žijeme a kam směřujeme. V části třetí, nazvané Bohové, buddhové a trpaslíci, se nám jedná zejména o trpaslíky, o to, co nás přesahuje a co vůbec nezapadá do každodenního života. Kniha byla nově rozšířena o čtvrtou část Poslední... (alza.sk)

Podobné produkty ako Makom (978-80-736-3120-8) , Makom (978-80-736-3120-8)

SNUFF (978-80-736-3777-4)

SNUFF (978-80-736-3777-4)
Detail

Elektronická kniha - autor Viktor Pelevin, 412 stran V groteskním postapokalyptickém románu SNUFF skloubil Viktor Pelevin jedinečnou společenskou satiru a trefnou karikaturu současného rozložení geopolitických sil.Damilola Karpov je bojový pilot-kameraman z Byzantia, gigantického bohatého města, které se vznáší nad zaostalou a barbarskou Urkajinou. Svými záběry se podílí na udržování neustálého válečného napětí a na utváření umělé reality. Vyprávěním o osudech dvou mladých ukrajinských Orků a jedné byzantinské kybernetické ženy se špičkovou umělou inteligencí nám Damilola odhaluje mozaiku společenských manipulací, mechanismy mediálního zotročení a deformaci dekadentní doby, kdy pornografie a smrt diváka nudí a filmy přerostly v náboženský obřad.Román obsahuje mnoho narážek na dnešní sociální a politické poměry v Rusku i na Západě a na pozadí jejich vzájemné nevraživosti nám klade otázky o souvislostech mezi válkami a médii, o povaze zábavního průmyslu, ale i o... (alza.sk)

Podobné produkty ako SNUFF (978-80-736-3777-4) , Snuff (978-80-736-3777-4)

Klikař (978-80-736-3811-5)

Klikař (978-80-736-3811-5)
Detail

Elektronická kniha - autor Vu Trong Phung, 200 stran Patrně nejslavnější román moderní vietnamské literatury. Klikař je příběhem Zrzka Xuâna, mládence z chudých poměrů, který se nejprve protlouká životem v ulicích Hanoje, ale pak sérií šťastných náhod dosáhne vysokého společenského postavení.Patrně nejslavnější román moderní vietnamské literaturyKlikař je příběhem Zrzka Xuâna, mládence z chudých poměrů, který se nejprve protlouká životem v ulicích Hanoje, ale pak sérií šťastných náhod dosáhne vysokého společenského postavení. Pomůže manželům Civilizovaným s modernizací vietnamské společnosti, uzdraví, a posléze i pomůže sprovodit ze světa jejich bohatého dědečka, vyvolá zájem bohaté vdovy, paní Zástupcové-Velitelové... Nakonec se mu dokonce podaří odvrátit válečný konflikt se Siamem. Živý a zábavný příběh není jen nenáročnou humoreskou, ale i groteskně satirickým popisem hanojských středních tříd z doby francouzské pozdně koloniální správy. Pro svou... (alza.sk)

Podobné produkty ako Klikař (978-80-736-3811-5) , Klikař (978-80-736-3811-5)

Zahrada (978-80-736-3431-5)

Zahrada (978-80-736-3431-5)
Detail

E-kniha - autor Karel Stibral, Ondřej Dadejík, Jan Staněk, 238 stran Existuje nějaký přístup k hodnotové struktuře zahrad, který by byl přiměřený jejich obecně přisuzovanému významu, avšak který by je nepodřazoval pod instituce uměleckého světa? Jaké jsou vůbec vztahy mezi přirozeným a umělým, jejichž jsou zahrady jedním z nejvýraznějších příkladů? Z jakých důvodů byly zahrady výsostným předmětem filozofických reflexí a mohou jím být či jsou jím i dnes? A jakými proměnami zahrady a zahradnictví v současnosti prochází? Takové otázky si mimo jiné kladou kapitoly této monografie a hledají na ně odpovědi z hlediska estetiky, filozofie, přírodních věd, dějin evropského i světového umění, literatury či zahradnictví. (alza.sk)

Podobné produkty ako Zahrada (978-80-736-3431-5) , Zahrada (978-80-736-3431-5)

Hrdinové (978-80-736-3639-5)

Hrdinové (978-80-736-3639-5)
Detail

E-kniha - autor Petr Luňák, Marek Pečenka, 296 stran Katedra historie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy na přelomu let 1988 a 1989. Richard dokončuje studium, píše diplomovou práci, shání zápočty i zkoušky a snaží se získat přízeň studentky anglistiky Lucie. Vše se zkomplikuje, když se Richard stane předmětem přílišného zájmu asistentky šéfa stranické organizace.Intrikánský profesor Drábek se ho navíc snaží zaplést do svých mocenských plánů na katedře... Živý a humorný román sleduje všední život studentů pražské Filozofické fakulty na pozadí událostí posledních měsíců před sametovou revolucí. Jak s tím však souvisí Bach, Strauss nebo Vinnetou? A Václav Havel? (alza.sk)

Podobné produkty ako Hrdinové (978-80-736-3639-5) , Hrdinové (978-80-736-3639-5)

Vyvolená (978-80-736-2987-8)

Vyvolená (978-80-736-2987-8)
Detail

E-kniha - autor Barbara Woodová, 328 stran Román pro ženy, autorky Barbary Wood, vás uchvátí příběhem Ulriky, kterou pronásledují sny, v nichž vidí, že vlasti jejího otce hrozí zkáza a že jejím posláním je zachránit otcův národ. Vytuší, že právě ona je vyvolená pro tento nelehký úkol, proto se musí z Říma vydat na nebezpečnou cestu. Jenže se vášnivě zamiluje a její božská moc i pozemská láska k Sebastianovi čelí zradě a nebezpečí. V Římě totiž vládne krutý císař Nero. Tato kniha, z nakladatelství Alpress, je žhavá novinka na knižních pultech. (alza.sk)

Podobné produkty ako Vyvolená (978-80-736-2987-8) , Dynastie (978-80-736-3882-5)

Informace (978-80-736-3415-5)

Informace (978-80-736-3415-5)
Detail

E-kniha - autor James Gleick, 400 stran Historie. Teorie. Záplava. Informace je v určitém smyslu knihou o všem, co je páteří naší civilizace: o telekomunikaci, ochranných známkách, počítačích, genetice, spamu a memech, kompresi dat, kvantové mechanice i šifrách, slovnících, náhodě, entropii i řetězových dopisech. Zkušený autor kultovní knihy Chaos a řady dalších publikací uchopil téma "informace" skutečně od základu - knihu otevírá půvabná kapitola o "dálkové řeči" afrických bubeníků (komunikačnímu kanálu, jehož kapacitě se schopnosti naší civilizace vyrovnaly až ke konci 19. století) a v řadě pestrých kapitol nás seznamuje s historií a hlavními aspekty informačního věku. Co má s moderní civilizací společného klínopis, bizarní projekt francouzských mechanických telegrafů či neméně bizarní mechanický počítač Charlese Babbagea? Uvidíme, že velmi mnoho. Zdánlivě mrtvá historická témata autor oživuje moderním pohledem teorie informace a v často překvapivých... (alza.sk)

Podobné produkty ako Informace (978-80-736-3415-5)

Designa (978-80-736-3841-2)

Designa (978-80-736-3841-2)
Detail

Elektronická kniha ze série Pergamen, autor Scott Olsen, 416 stran Už jste se někdy dívali na tapetový vzor a nemohli jste přijít na to, jak ho výtvarník vůbec mohl vymyslet? Uchvátily vás skvostné ukázky keltského umění? Obdivovali jste překrásné islámské ornamenty? Už vás scenerie donutila poodstoupit, abyste teprve mohli užasnout nad tím, jakou iluzi reality pro vás vaše smysly mohou vytvořit? Zahloubali jste se nad symetriemi, které záhadným způsobem informují váš cit, co je správné? Nejsou zde náhodou nějaká přírodou skrývaná zlatá pravidla, která se mnohým tradičním uměním podařilo odhalit? Designa je kniha po okraj zaplněná informacemi a úžasnými ilustracemi od desítek mistrů výtvarného umění; bezesporu se stane primárním zdrojem inspirace pro výtvarníky a designéry všech oborů. Kniha vznikla na základě šesti knih s výtvarným námětem řady Pergamen, které byly doplněny, aktualizovány, vybaveny četnými přílohami a propojeny odkazovým aparátem. (alza.sk)

Podobné produkty ako Designa (978-80-736-3841-2)

Sciencia (978-80-736-3907-5)

Sciencia (978-80-736-3907-5)
Detail

Elektronická kniha - autor Burkard Polster, 416 stran Zajímají vás kvazary, kvarky či fantastický vesmír nad vaší hlavou? Toužili jste někdy prozkoumat, jak funguje matematický důkaz? Potřebujete se rychle dozvědět něco z trigonometrie? Potřebujete zaskórovat ve fyzice či chemii nebo se dozvědět něco nového z biologie? Sciencia je bohatě ilustrovaná kniha zaplněná informacemi o tom nejzajímavějším v přírodních vědách. Je to základní příručka pro zvídavého čtenáře každého věku, který si potřebuje zasadit školní informace do širšího rámce nebo se k nim dozvědět něco navíc. Kniha je založena na šesti knihách malé řady Pergamen, které byly aktualizovány, doplněny o řadu nových kapitol, ilustrací, tabulek a přehledů, a dále propojeny odkazy, slovníčky a rejstříkem. Skvěle vám poslouží, ať už se potřebujete rychle něco dozvědět, nebo si jen ukrátit chvíli za dlouhého zimního večera. (alza.sk)

Podobné produkty ako Sciencia (978-80-736-3907-5)

Dynastie (978-80-736-3882-5)

Dynastie (978-80-736-3882-5)
Detail

Elektronická kniha - Tom Holland přináší oslnivý portrét první císařské dynastie Říma. V tomto strhujícím příběhu nalezneme vrahy i ctihodné senátory, cizoložníky i vlasaté barbary, pletichařící matky i zdráhající se gladiátory. Dynastie je freskou rodiny, která přetvořila a ohromila Řím. - autor Tom Holland, 448 stran Římu nejprve vládli králové a pak se stal republikou. Ale poté co dobyl svět, se jeho republika zhroutila a Řím se topil v krvi. Občanské války byly tak strašné, že římský lid nakonec přivítal vládu autokrata, který mu dokázal přinést mír. Jejich nový pán si říkal Augustus (Vznešený) nebo také "oblíbenec bohů". Křiklavé kouzlo dynastie, kterou Augustus založil, se nikdy nevytratilo. Žádná jiná rodina se jí nemůže vyrovnat galerií předních postav, jež vyvolávají zájem i znepokojení. Tiberius, slavný vojevůdce, který skončil jako zahořklý samotář, nechvalně proslulý svým zvráceným chováním; Caligula, mistr krutostí a ponižování, jenž chtěl jmenovat... (alza.sk)

Podobné produkty ako Dynastie (978-80-736-3882-5)

Láska (978-80-736-3749-1)

Láska (978-80-736-3749-1)
Detail

Elektronická kniha - ze série Pergamen, autor Jason Martineau, 64 stran, česky Láska je jedním z nejhlubších mysterií, která sdílejí všichni lidé. Trochu z ní chce každý, láska je však něco navýsost delikátního a prchavého a dokáže také působit ta největší soužení. Literární díla od starověkých Řeků přes Shakespeara až po dnešní autory fenomén lásky důkladně prozkoumávají, je to však podle všeho téměř nevyčerpatelné téma. V této jedinečné knížce bere hudebník Jason Martineau čtenáře na cestu od dětství přes první lásku až ke stáří a ukazuje, že láska je společným jmenovatelem, jenž sjednocuje lidskou zkušenost a emoce a dává životu smysl. (alza.sk)

Podobné produkty ako Láska (978-80-736-3749-1)

Kyslík (978-80-736-3878-8)

Kyslík (978-80-736-3878-8)
Detail

Elektronická kniha - ze série Zip, autor Nick Lane, 360 stran, česky Kyslík je symbolem života. Má ovšem i druhou, mnohem temnější tvář. Vedle oživujícího elixíru se totiž stává i jedem, s nímž musí každý živý organismus bojovat nejrůznějšími prostředky, od antioxidantů až po důmyslné fyziologické adaptace. Kyslík je podle všeho zapleten do stárnutí našich těl, nemocí spjatých s vysokým věkem i se smrtí, která je, zdá se, nevyhnutelným důsledkem jeho celoživotní konzumace. Alespoň to ve své fascinující, přelomové a ohromným množstvím faktů nabité knize tvrdí britský biochemik a autor několika populárně-naučných knih Nick Lane, jenž v patnácti kapitolách odkrývá nezastupitelnou roli kyslíku v pozemské evoluci a v životě každého z nás.Vychází ve spolupráci s nakladatelstvím Argo. (alza.sk)

Podobné produkty ako Kyslík (978-80-736-3878-8)

Evoluce (978-80-736-3612-8)

Evoluce (978-80-736-3612-8)
Detail

E-kniha - autor Gerard Cheshire, 64 stran Proč Darwin považoval želvy za tolik zajímavé? Pocházejí lidé opravdu z opičích předků? Jak přišel páv ke svému obrovskému ocasu? Jak by mohl asi vypadat život jinde ve vesmíru? V této bohatě ilustrované knížce nám Gerard Cheshire vypráví příběh evoluce a toho, jak jsme se stali těmi organismy, jimiž nyní jsme. Obsahuje všechny klíčové informace o konvergenci, pohlavním výběru, epigenetice a všech ostatních základních pojmech moderní genetiky a teorie přírodního výběru. V přílohách najdete i stromy života pro nás nejzajímavějších druhů živých organismů. (alza.sk)

Podobné produkty ako Evoluce (978-80-736-3612-8)

Křivky (978-80-736-3640-1)

Křivky (978-80-736-3640-1)
Detail

E-kniha - autor Lisa DeLong, 64 stran Proč jsou křivky důležité? Jaká jsou tajemství ornamentiky? Jak vytvořit neviditelné opakování vzoru na tkanině či tapetě? Formuje skrytá geometrie volně plynoucí květinové kompozice? V této krásné knížce do kapsy, naplněné ilustracemi a užitečnými diagramy, výtvarnice Lisa DeLong předvádí časem prověřené postupy, které jsou základem užití křivek a rostlinných forem v tradičním vizuálním umění. Tato inspirativní kniha tematicky sahá od kovářských výrobků k iluminovaným rukopisům. (alza.sk)

Podobné produkty ako Křivky (978-80-736-3640-1)

Symetrie (978-80-736-3410-0)

Symetrie (978-80-736-3410-0)
Detail

E-kniha - autor David Wade, 58 stran Proč mají auta tutéž symetrii jako vážky? Opravdu je v kapkách padajících z kohoutku skrytý nádherný vířivý vzor? Co mají hmyzí vajíčka společného s planetami a proč? V této úžasné knížce velšský spisovatel a výtvarník David Wade odhaluje, že symetrie lze nalézt téměř všude, v každém oboru vědy, v přírodě, v umění, v architektuře i v našich představách morálky a spravedlnosti. Symetrie je vše prostupující koncept, který je ale zároveň jedním z nejzáhadnějších a nejobtížněji uchopitelných. (alza.sk)

Podobné produkty ako Symetrie (978-80-736-3410-0)

Harmonograf (978-80-736-3668-5)

Harmonograf (978-80-736-3668-5)
Detail

E-kniha - autor Anthony Ashton, 58 stran Jaká je souvislost mezi hudbou a čísly? Dají se zobrazit hudební souzvuky? Jak sestavit přístroj ke kreslení harmonií? Na tyto a další otázky odpovídá útlá knížka Anthonyho Ashtona. Provádí nás základy hudební harmonie a zdůrazňuje jejich matematickou podstatu. Díky přesnému poměru kmitočtů jednotlivých tónů v hudebních intervalech a souzvucích lze tyto harmonie zachytit i graficky. Knížka předvádí úchvatné obrazce vznikající na takzvaném harmonografu – jednoduchém zařízení, které zobrazuje výsledek pohybů několika kyvadel o různých frekvencích, a propojuje tím zvuk a obraz. (alza.sk)

Podobné produkty ako Harmonograf (978-80-736-3668-5)

Kvadrivium (978-80-736-3732-3)

Kvadrivium (978-80-736-3732-3)
Detail

Elektronická kniha - autor Anthony Ashton, Jason Martineau, John Martineau, Miranda Lundyová, Daud Sutton, 416 stran Základní kurz na většině středověkých univerzit se skládal ze studia sedmi svobodných umění. Nižší úroveň (gramatika, rétorika a dialektika) se nazývala trivium a úroveň vyšší - kvadrivium - zahrnovala studium aritmetiky, geometrie, hudby a astronomie. Kvadrivium lze chápat jako studium čísel ve vztahu k prostoročasu: aritmetika se zabývá čistými čísly, geometrie čísly v prostoru, hudba čísly v čase a astronomie (kosmologie) čísly v časoprostoru. Kniha Kvadrivium vznikla jako syntéza šesti publikací řady Pergamen, která pro českého čtenáře již téměř deset let systematicky mapuje lidské poznání na pomezí vědy a tajemna. Stejně jako u jednotlivých titulů řady jde o atraktivně graficky zpracované ochutnávky velkých témat, které se nebrání mystice ani čisté spekulaci. Jednotlivé knihy byly pro Kvadrivium aktualizovány, doplněny o řadu nových... (alza.sk)

Podobné produkty ako Kvadrivium (978-80-736-3732-3)

Zázračné stromy (978-80-736-3906-8)

Zázračné stromy (978-80-736-3906-8)
Detail

Elektronická kniha - autor Olavi Huikari, 64 stran, česky Ilustrovaná knížka Zázračné stromy je výsledkem mnoha let vědeckého výzkumu o životě stromů. Proniká do jejich tajemného světa a nabízí nám nové pohledy na podstatnou součást přírody, o níž toho víme stále málo. Strom může žít stovky let, úzce spolupracuje s jinými rostlinami, zvířaty i mikroorganismy. Skupina stromů tvoří les, jenž nám poskytuje potravu a prostředí pro rozmanité formy života. Cílem této knihy je pomoci lépe pochopit tajemství stromů, jejich částí, růstu, dynamických změn a to, jak je jejich život propojen s tím, co znamená být člověkem. (alza.sk)

Podobné produkty ako Zázračné stromy (978-80-736-3906-8)

Důležité prvky (978-80-736-3769-9)

Důležité prvky (978-80-736-3769-9)
Detail

Elektronická kniha - autor Matt Tweed, 64 stran, česky Z čeho se skládá hmota kolem nás a kde se vzala? Jaká tajemství se skrývají v laboratořích novodobých alchymistů? Má hmota nějaký řád a dokážeme jej někdy zcela pochopit? Kniha je doposud nejmenším vydaným průvodcem základními stavebními jednotkami celého vesmíru. Dočtete se o dějinách alchymie a vzniku moderní chemie, o látkách dobře známých, jako je uhlík, kyslík či voda, ale také o prvcích vzácných zemin, transuranech nebo subatomárních částicích. (alza.sk)

Podobné produkty ako Důležité prvky (978-80-736-3769-9)

Plánování nemyslitelného (978-80-736-3959-4)

Plánování nemyslitelného (978-80-736-3959-4)
Detail

Elektronická kniha - autor Petr Luňák (ed.), 448 stran, česky Publikace, kterou připravil přední znalec v oboru Petr Luňák, obsahuje 14 unikátních dokumentů z českých vojenských archivů. Jde vesměs o válečné plány Československé lidové armády a jejich shrnutí od roku 1950 do roku 1990. Sborník uvádí Luňákova studie, zasazující dokumenty do historického kontextu. Jako přílohy jsou připojeny nedávno objevený dokument z roku 1961 o snížení vodní hladiny Vltavy v případě konfliktu a rozhovory s československými generály vedené v letech 2002-2004. (alza.sk)

Podobné produkty ako Plánování nemyslitelného (978-80-736-3959-4)

Řád času (978-80-736-3951-8)

Řád času (978-80-736-3951-8)
Detail

Elektronická kniha - autor Carlo Rovelli, 208 stran, česky Carlo Rovelli, přední teoretický fyzik, spolutvůrce smyčkové kvantové gravitace, ale také výtečný spisovatel, se ve své nejnovější knize zabývá tajemstvím času, možná vůbec největší záhadou světa. V první části srozumitelným způsobem shrnuje, co o čase zjistila moderní fyzika. Vysvětluje, že fyzikální čas vůbec není unikátní, všude stejný a stejně plynoucí, dokonce není ani spojitý, a na kvantové úrovni se úplně vytrácí. Do tohoto podivuhodného světa zbaveného vší časovosti nás Rovelli zavádí ve druhé části knihy, aby nás ve třetí části své dobrodružné výpravy dovedl zpátky k nám, k lidským bytostem. Je totiž nutné vysvětlit, odkud se vlastně bere náš intenzivní pocit plynoucího času. Protože tajemství času možná ve své podstatě netkví v základech v kosmu, ale v nás samotných.Vychází ve spolupráci s nakladatelstvím Argo. (alza.sk)

Podobné produkty ako Řád času (978-80-736-3951-8)

Život 3.0 (978-80-736-3948-8)

Život 3.0 (978-80-736-3948-8)
Detail

Elektronická kniha - Co se bude dít, až se nám podaří vytvořit umělou inteligenci (AI), která se svou silou vyrovná lidské? Max Tegmark nepochybuje, že k tomu jednou dojde, neboť už současný vývoj soustavně boří hranice, jež byly dříve považovány za nepřekonatelné. - autor Max Tegmark, 296 stran, česky Co se bude dít, až se nám podaří vytvořit umělou inteligenci (AI), která se svou silou vyrovná lidské?Max Tegmark nepochybuje, že k tomu jednou dojde, neboť už současný vývoj soustavně boří hranice, jež byly dříve považovány za nepřekonatelné. Autor považuje za prakticky jisté, že začne docházet k prudkému a nekontrolovatelnému růstu kapacity AI, který se záhy ocitne mimo naši představivost. Dojde totiž ke třetí fázi vývoje života, který si kromě softwaru začne navrhovat i svůj hardware.Jaká může být v nové situaci role člověka? Pokud lidé ovládají tygry nikoli proto, že jsou silnější, ale proto, že jsou inteligentnější, co je čeká tváří v tvář entitě s řádově... (alza.sk)

Podobné produkty ako Život 3.0 (978-80-736-3948-8)

Cesta životem (978-80-736-7124-2)

Cesta životem (978-80-736-7124-2)
Detail

Elektronická kniha - autor Pavel Říčan, 390 stran Průběh lidského života jako celek, od mateřského lůna až po smrt.Publikace obsahuje dlouhý a složitý příběh lidského života a autor jej vypráví s co největším využitím poznatků psychologie, sociologie a dalších vědních oborů. Opírá se přitom zejména o koncepci tzv. biodromální psychologie, o poznatky psychoanalytiků a sociálních psychologů (koncepce E. Eriksona o vývojových stadiích a úkolech), ale pochopitelně nepřehlíží ani poznatky biologicky nebo kognitivně orientovaných badatelů. Výsledkem je kniha, která je víc než jen fundovaným a čtivým uvedením do jednoho vědního oboru - je průvodcem čtenáře po jeho vlastním životě a pomocníkem v jeho utváření. Detaily knihy: Autor: Pavel Říčan Rok vydání: 0 ISBN: 978-80-736-7124-2 Počet stran: 390 (alza.sk)

Podobné produkty ako Cesta životem (978-80-736-7124-2)

Lodní kufr (978-80-736-3825-2)

Lodní kufr (978-80-736-3825-2)
Detail

Elektronická kniha - autor Miloš Hoznauer Oblíbený češtinář a vynikající učitel, který ovlivnil několik generací studentů, po celý život schraňoval své texty do lodního kufru. Z jeho pedagogického působení vznikla kniha Cesta do hlubin kantorovy duše (2004, 2016). Nyní, téměř v devadesáti letech, svůj kufr znovu otevřel a vybral z něj vzpomínky na nejzásadnější chvíle svého života. Vrací se ke svému dětství v malé polabské vesničce, popisuje cestu do Prahy za vzděláním a za svým životním snem stát se slavným spisovatelem, navrací se i ke dvěma letům na vojně. Celou knihou se vinou vzpomínky na jeho dvě bývalé manželky a stěžejní část věnuje své současné paní, s níž spoluprožívá radosti i strasti stáří. Chronologický tok vyprávění přerušují dvě intermezza - jedním z nich jsou kratší samizdatové texty odkrývající některé absurdity komunistického režimu, druhé je humorně laděný popis chodu domácnosti jeho dcery Milany a jejích deseti dětí. (alza.sk)

Podobné produkty ako Lodní kufr (978-80-736-3825-2)

Alchymistova kuchyně (978-80-736-3767-5)

Alchymistova kuchyně (978-80-736-3767-5)
Detail

Elektronická kniha ze série Pergamen, autor Guy Ogilvy, 64 stran Alchymistický přístup k odhalování podstaty a složení hmotného světa odpradávna přitahoval zkoumavé mysli a během středověku se pátráním po "kameni mudrců" zabývali nejslavnější badatelé. Knížka Alchymistova kuchyně uvádí čtenáře do tajuplného světa tohoto oboru a do jeho těžko proniknutelného jazyka, klíčových pojmů a metod. Obsahuje i četné alchymistické recepty na lepidla, laky a barvy včetně návodů na přípravu bylinných tinktur a extraktů, ale neopomíjí ani nezbytnou duchovní složku v podobě magických formulí. (alza.sk)

Podobné produkty ako Alchymistova kuchyně (978-80-736-3767-5)

Sluneční cyklus (978-80-736-3868-9)

Sluneční cyklus (978-80-736-3868-9)
Detail

Elektronická kniha - autor Radek Stavěl, 256 stran Všechno se točí kolem Slunce. Od žen, které se rády opalují, přes solární byznys, jenž se díky němu stal podvodem století a kvůli němuž se i umírá, až po tajemství vesmírného počasí. Napínavý román prokládaný výpočty a ekonomickými úvahami vyzývá čtenáře k zamyšlení nad chybami, které člověk i společnost stále opakují. Čeká nás doba temna, nebo se vrátíme k osvícenství? Takovou otázku si klade hlavní hrdina, který se po manažerských zkušenostech v české energetice rozhodne sám podnikat v oblasti obnovitelných zdrojů. Ocitne se přitom až nebezpečně blízko legislativnímu procesu, který je nastaven tak, aby přes cenovou deformaci na trhu umožnil gigantický přesun peněz od spotřebitelů k výrobcům elektřiny z fotovoltaiky. Jeho projekt však provází řada problémů, a když nakonec vypadne ze hry, zjistí, že v ohrožení je nejen jeho postavení, ale i život... (alza.sk)

Podobné produkty ako Sluneční cyklus (978-80-736-3868-9)
Hudba prvočísel (978-80-736-3945-7), Plodnost (978-80-264-3945-5), Kamenné kruhy (978-80-736-3750-7), Kompaktní vesmír (978-80-736-3859-7), Posvátná čísla (978-80-736-3789-7), Dětská psychoterapie (978-80-736-7710-7), Prvky spravedlnosti (978-80-736-3705-7), Posvátná geometrie (978-80-736-3565-7), Člověk nula (978-80-747-3945-3), Geodiverzita a hydrodiverzita (978-80-736-3961-7), Hudba (978-80-275-0588-3), Jak se dělá evoluce (978-80-736-3763-7), Naivní konceptualista a slepice (978-80-736-3619-7), Kniha kódů a šifer (978-80-736-3268-7), Hudba ohně (978-80-7637-215-3), Proč jdou chlapi do války (978-80-736-3622-7), Velká kniha o pudlech (978-80-247-3945-8), Zatímco hudba hrála (978-80-7593-320-1), Hudba a my (978-80-875-0084-2), Hudba po půlnoci (978-80-748-7125-2), Hudba v televizní reklamě (978-80-875-0039-2), Gottland (978-80-736-3917-4), Stonehenge (978-80-736-3962-4), Učenci (978-80-736-3971-6), Makom (978-80-736-3120-8), SNUFF (978-80-736-3777-4), Klikař (978-80-736-3811-5), Zahrada (978-80-736-3431-5), Hrdinové (978-80-736-3639-5), Dynastie (978-80-736-3882-5)