Ježíš - vnitřní učitel (978-80-760-1247-9)

Produkt Ježíš - vnitřní učitel (978-80-760-1247-9) sme našli 50+x, pokiaľ to nie je to čo hľadáte, skúste frázu Ježíš - vnitřní učitel (978-80-760-1247-9) upraviť a produkt hľadať znova.

Ježíš - vnitřní učitel (978-80-760-1247-9)

Ježíš - vnitřní učitel (978-80-760-1247-9)
Detail

Elektronická kniha - autor Laurence Freeman, 328 stran, česky Kdo je Ježíš? Tato prostá, nadčasová otázka zní napříč staletími. Také odpověď na ni je prostá, leč nikoli snadná. Pokud se rozhodneme této Ježíšově otázce naslouchat a odpovědět na ni, změní náš způsob života, myšlení a cítění. Vede nás totiž k poznání sebe sama, které nás promění. Na takovou otázku můžeme odpovědět jedině tenkrát, když se my sami staneme dostatečně prostými díky dlouhému a hlubokému naslouchání. Ježíš hraje nepostradatelnou úlohu na cestě k jakékoli autentické spiritualitě. Přestože mnoho lidí má nějaký problém s církví – včetně většiny věřících – osoba Ježíše je jedním ze stabilních majáků vedoucích lidstvo ze zmatku sobectví, zoufalství a násilí k vyšším cílům, jež si před sebe neustále klade, totiž k laskavosti a klidu ducha. Laurence Freeman je katolický kněz a benediktinský mnich v klášteře Sta Maria di Pilastrello v Itálii. Je ředitelem... (alza.sk)

Podobné produkty ako Ježíš - vnitřní učitel (978-80-760-1247-9) , Ježíš - vnitřní učitel (978-80-760-1247-9)

Uzdravený mocou Ježiša (978-80-89866-35-9)

Uzdravený mocou Ježiša (978-80-89866-35-9)
Detail

Elektronická kniha - autor Bob Schuchts, 234 stran, slovensky Dielo Uzdravený mocou Ježiša je komplexný návod na duchovné, emocionálne a fyzické uzdravenie pôsobením Ducha Svätého a sviatostí. Bob Schuchts predstavuje uznávaný a dôveryhodný proces uzdravenia zakorenený v múdrosti Písma a v pokladoch Katolíckej cirkvi. Autor – katolícky terapeut na rôznych prípadoch zo svojej praxe ilustruje, kam až siahajú korene našich zranení a ako ovplyvňujú naše vzťahy na všetkých troch úrovniach: vzťah k sebe samému, k druhým ľuďom a k Bohu. Sympatické je, že sa nevyhýba ani svojim osobným ranám a s dojímavou otvorenosťou sa delí o tie najhlbšie traumy: otcovo zlyhanie a rozvod rodičov, zranenie zo zrady, drogová závislosť staršieho brata a smrteľná choroba, strata dôvery v Boha a zápas o vieru. Hovorí, že fyzické choroby môžu poukazovať na psychické a duchovné ťažkosti a že sú navzájom prepojené. Ponúka koncept koreňov siedmich hlavných hriechov a z... (alza.sk)

Podobné produkty ako Uzdravený mocou Ježiša (978-80-89866-35-9) , Ježíš syn člověka (978-80-760-1251-6)

Bubásně (978-80-760-1560-9)

Bubásně (978-80-760-1560-9)
Detail

Elektronická kniha - autor Christian Morgenstern, 96 stran, česky Výbor Bubásně z díla německého básníka Christiana Morgensterna vznikl ve spolupráci překladatelů Jany Pokojové a Jana Januly a ilustrátorky Karoliny Žitné. Prostřednictvím „nových“ slov a magických obrazů se tito autoři snaží vlákat do podivuhodného světa Morgensternovy poezie novou generaci čtenářů. Kniha volně navazuje na předchozí morgensternovskou sbírku z dílny této trojice 77 šibenic. (alza.sk)

Podobné produkty ako Bubásně (978-80-760-1560-9) , Učitel na frontě (978-80-755-7193-9)

Učitel na frontě (978-80-755-7193-9)

Učitel na frontě (978-80-755-7193-9)
Detail

Elektronická kniha - ze série Edice pamětí Československé obce legionářské, autor Josef Dudek, 352 stran, česky Vypuknutí války zastihlo Josefa Dudka na prázdninách po absolvování 3. ročníku učitelského ústavu. Prvním odvodem však kvůli oční vadě neprošel a mohl dostudovat. Ztráty na bojištích ale rostly, takže v létě 1915 nastoupil vojenskou službu i on. Oční vada již nebyla překážkou. Byl poslán do Rakouska k důstojnickému výcviku. Zde se poprvé setkal s protičeským postojem některých nadřízených i kolegů. V lednu 1916 odjel na východní frontu, kde se záhy zranil, načež ho ale podezírali ze simulace. Již v květnu tak byl poslán na frontu do Itálie. V létě se však opět stěhoval na východ, kde bylo potřeba zastavit ruskou ofenzivu. V dubnu 1917 se vrátil na italskou frontu. Všude se ale setkával s nekompetentností a laxností nadřízených důstojníků a jejich rostoucí nedůvěrou ke všemu českému. V květnu 1917 ho zajali Italové. V zajetí se seznámil s myšlenkou... (alza.sk)

Podobné produkty ako Učitel na frontě (978-80-755-7193-9) , Bubásně (978-80-760-1560-9)

Učitel (978-80-247-2863-6)

Učitel (978-80-247-2863-6)
Detail

E-kniha – autor Radmila Dytrtová, Marie Krhutová, 128 strán Súčasná teória a výskum v oblasti pedagogiky a školstva sa stále viac a viac zameriava na profesionalizáciu vzdelávania. Prinášame vám preto úplne novú publikáciu PhDr. Radmily Dytrtovej, CSc., A PeadDr. Marie Krhutovej. Autorky sa zamerali najmä na pedagogickú prípravu na profesiu učiteľa. Dôraz kladú na komunikatívne zručnosti, hovorený prejav, vyučovací jazyk a zásady správnej výslovnosti. Nezabúdajú ani na neverbálny prejav, či grafickú prezentáciu. Knihu venujú predovšetkým študentom pedagogických odborov a pedagógom. (alza.sk)

Podobné produkty ako Učitel (978-80-247-2863-6) , Vnitřní nazírání (978-80-738-7800-9)

Pokání mrtvých (978-80-760-1193-9)

Pokání mrtvých (978-80-760-1193-9)
Detail

Elektronická kniha - Další z detektivních případů sestry Fidelmy z pera znalce keltské kultury a oblíbeného autora Petera Tremaynea - autor Peter Tremayne, 336 stran, česky Již 24. svazek oblíbených historických detektivek se sestrou FidelmouDalší z detektivních případů sestry Fidelmy z pera znalce keltské kultury a oblíbeného autora Petera Tremaynea. Podaří se Fidelmě zjistit, kdo stojí za vraždou starého opata Ségdae? A proč nechtějí obyvatelé Cashelu vraha vydat? (alza.sk)

Podobné produkty ako Pokání mrtvých (978-80-760-1193-9) , Vnitřní lékařství (978-80-726-2705-9)

Spojeni jógou (978-80-760-1320-9)

Spojeni jógou (978-80-760-1320-9)
Detail

Elektronická kniha - autor Olga Tajovská, 288 stran, česky 24 nejzajímavějších osobností české jógy Rozhovory s 24 nejzajímavějšími osobnostmi, které se v ČR jógou zabývají, včetně starší generace, která u nás s jógou začínala. Jsou mezi nimi Václav Krejčík, Barbora Hu, Karel Nešpor, Lucie Königová, Dalibor Štědronský a další, kteří mluví o tom, čím je jóga obohatila, ale také o úskalích, na která ve své praxi narážejí. Osobnosti jsou vybrány napříč generacemi a různými „školami“ a výsledkem je tak skutečný průvodce po světě české jógy. (alza.sk)

Podobné produkty ako Spojeni jógou (978-80-760-1320-9) , Hedvábné stezky (978-80-760-1502-9)

Pád vzhůru (978-80-760-1586-9)

Pád vzhůru (978-80-760-1586-9)
Detail

Elektronická kniha - autor Richard Rohr, 144 stran, česky Z anglického originálu přeložila Julie Žemlová První polovina lidského života je dobou budování identity, dosahování výsledků, výkonu. S postupujícím věkem se však před člověkem otevírá nová cesta – cesta, jež zahrnuje omyly, ztráty, bezmoc, utrpení, všechno to, co nás vytrhuje z našeho dřívějšího pohodlí. Tato nová fáze vyžaduje změnu pohledu na sebe sama, v němž se odvážíme dát větší průchod samotnému životu. Tento „pád“ – který ale ve skutečnosti míří vzhůru – je odkazem světových náboženství, jemuž se lidé nejvíce vzpírají a který je v rozporu s běžným míněním. Což platí také – a zejména – pro náboženství křesťanské. Františkánský duchovní exercitátor a zakladatel Centra pro akci a kontemplaci ve své knize umožňuje pochopit zdánlivý paradox, jak se naše prohry a neúspěchy mohou stát podkladem pro další duchovní růst. Opírá se přitom o starobylé mýty, hrdinské příběhy, velké myslitele a posvátné... (alza.sk)

Podobné produkty ako Pád vzhůru (978-80-760-1586-9) , Pokání mrtvých (978-80-760-1193-9)

Hedvábné stezky (978-80-760-1502-9)

Hedvábné stezky (978-80-760-1502-9)
Detail

Elektronická kniha - autor Peter Frankopan, 624 stran, česky Monumentální publikace, která představuje historii světa v nových souvislostech Dějiny se mnohdy ubíraly jinými cestami, než jsme si doposud mysleli. Přelomové dílo britského autora sleduje historii perspektivou „hedvábných cest“ – tras, které spojovaly země i kontinenty a vytvářely globální svět dávno před moderní dobou. Jaké zboží a myšlenky po nich mezi Východem a Západem proudily? Čtivé podání dějin přináší nečekané odpovědi a vysvětluje ekonomické i politické souvislosti, které měly vliv na podobu dnešního světa. (alza.sk)

Podobné produkty ako Hedvábné stezky (978-80-760-1502-9) , Spojeni jógou (978-80-760-1320-9)

První učitel (978-80-210-9718-6)

První učitel (978-80-210-9718-6)
Detail

Elektronická kniha - autor Martin Sedláček, 181 stran, česky Řídící pracovníci velmi významně ovlivňují život v každé organizaci či instituci. Ve školách tomu není jinak. Reflexe práce ředitelů škol přitom nebývá v českém vzdělávacím kontextu často v centru pozornosti odborných publikací. Kniha to částečně napravuje, když z pohledu ředitelů nahlíží na fenomén řízení pedagogického procesu. Jejím jádrem jsou výsledky výzkumů autora. Na základě reálných dat je doloženo, jak ředitelé mohou přispívat ke zlepšování vzdělávacích výsledů žáků, jak jejich práce ovlivňuje spokojenost učitelů i úskalí jejich vlastního profesního vývoje. Kniha nabízí podněty jak pro další pedagogický výzkum, tak i pro zájemce z řad ředitelů i učitelů, kteří chtějí přemýšlet o tom, jak svoji práci ve škole dále rozvíjet. (alza.sk)

Podobné produkty ako První učitel (978-80-210-9718-6) , Pád vzhůru (978-80-760-1586-9)

Kámen a bolest (978-80-760-1218-9)

Kámen a bolest (978-80-760-1218-9)
Detail

Elektronická kniha - Román, který patří na samý vrchol české historické prózy. - autor Karel Schulz, 616 stran, česky Román, který patří na samý vrchol české historické prózyKniha popisuje život slavného italského sochaře, malíře a architekta Michaela Buonarrotiho a také politickou a náboženskou atmosféru přelomu 15. a 16. století. Kromě italských renesančních osobností román vykresluje také dobové poměry v církvi, která je pevně spjata se šlechtou. Autor tento slavný životopis vytvořil na počátku 2. světové války. Na pozadí rozsáhlé fresky renesančního života v Itálii a jejího dramatického politického dění zachytil svrchovaný tvůrčí i lidský zápas o svobodu a důstojnost. (alza.sk)

Podobné produkty ako Kámen a bolest (978-80-760-1218-9) , Učitel (978-80-247-2863-6)

Česko versus budoucnost (978-80-760-1333-9)

Česko versus budoucnost (978-80-760-1333-9)
Detail

Elektronická kniha - autor David Klimeš, 248 stran, česky Novinář David Klimeš přináší ve velmi aktuální knize přehled některých z těch nejakutnějších problémů, jimž dnes čelí Česká republika. Situaci přirovnává k předčasné krizi středního věku, která se projevuje nespokojeností, nejistotou a neřešením příčin problémů. Výsledkem je „zaseklý stát“ bez silných sdílených hodnot, který nedokáže řešit některé nejnaléhavější úkoly. K nim patří například exekuce a dluhová past, do které padá stále větší procento obyvatel Česka, nebo důchodová reforma, kterou se stále nepodařilo prosadit. Tyto a další palčivé problémy autor rozebírá na základě aktuálních dat, ale nechybí ani srovnání s masarykovským postojem k „naší nynější krizi“. Text doplňují diskusní příspěvky dalších renomovaných autorů jako jsou Danuše Nerudová, Daniel Münich, Daniel Prokop či Tomáš Němeček. (alza.sk)

Podobné produkty ako Česko versus budoucnost (978-80-760-1333-9) , Vyhořet může každý (978-80-760-1180-9)

Smrt z milosti (978-80-760-1359-9)

Smrt z milosti (978-80-760-1359-9)
Detail

Elektronická kniha - Detektivní příběhy o sestře Fidelmě přinesly historikovi a spisovateli Peteru Tremayneovi celosvětovou proslulost. V oblíbené detektivce se čtenář opět ocitá v Irsku 7. století a vydává se spolu s Fidelmou na pouť do Santiaga de Compostela. - autor Peter Tremayne, 328 stran, česky Další případ sestry FidelmyDetektivní příběhy o sestře Fidelmě přinesly historikovi a spisovateli Peteru Tremayneovi celosvětovou proslulost.V oblíbené detektivce (vychází již 25. svazek) se čtenář opět ocitá v Irsku 7. století a vydává se spolu s Fidelmou na pouť do Santiaga de Compostela. Hned první noci na lodi ale zmizí v bouři jeden z poutníků a vypadá to, že ho smetla vlna -- ovšem jen do chvíle, než se najde zakrvácený hábit. Stísněné prostory lodi se stávají místem plným nebezpečí, jež nezmizí, dokud Fidelma nezjistí, co se stalo a proč. (alza.sk)

Podobné produkty ako Smrt z milosti (978-80-760-1359-9) , Česko versus budoucnost (978-80-760-1333-9)

Život na uzdě (978-80-760-1531-9)

Život na uzdě (978-80-760-1531-9)
Detail

Elektronická kniha - autor Renata Červenková, 240 stran, česky Paradox doby: zatímco společnost objektivně bohatne a životní úroveň i vzdělanost roste, lidé šťastnější nejsou. Problémů, s nimiž se dnes potýkáme, naopak přibývá, a spolu s tím stoupá spotřeba antidepresiv, anxiolytik, alkoholu a drog, a také počet rozvodů, sebevražd... Mnozí tápeme, leckdo se topí. Kdo je hlouběji vzdělán ve filosofii, sociologii, psychologii i jiných vědách, není překvapen, natož zaskočen. Dovede totiž vysvětlit, proč tomu tak je, co se to vlastně s námi děje, co nás k tomu vede, ba i co nás z toho vyvede a jak dosáhnout vnitřní jistoty, že jako lidi za něco stojíme. Marian Jelínek to v knižním rozhovoru se známou novinářkou Renatou Červenkovou Život na uzdě činí srozumitelně, logicky i s humorem. A navíc s přesvědčením, že každý z nás může žít lepší život, je-li ochoten pro to aspoň něco udělat. (alza.sk)

Podobné produkty ako Život na uzdě (978-80-760-1531-9) , Kámen a bolest (978-80-760-1218-9)

Vyhořet může každý (978-80-760-1180-9)

Vyhořet může každý (978-80-760-1180-9)
Detail

E-kniha - Príbehy a úvahy o syndróme postihujúcim ľudí (nielen) súčasných generácií. Syndróm vyhorenia dokazuje, že pracovitosť nie je len cnosť. Prácu na 150% nikto neocení. Príbehy a úvahy o syndróme postihujúcim ľudí (nielen) súčasných generácií"Taký usilovný a šikovný, ako sa vám to stalo?" Syndróm vyhorenia dokazuje, že pracovitosť nie je len cnosť. Prácu na 150% nikto neocení. Moderátor Aleš Cibulka, mezzosopranistka Dagmar Pecková a športové reprezentantka Olga Šípková otvorene opisuje, ako je maximálne nasadenie priviedlo do pekiel.Téma po odbornej stránke spracovali MUDr. Radkin Honzák a publicistka Agáta Pilátová. Poučte sa z chýb druhých - ak chcete horieť, a nie vyhasnúť. Kniha otvára edičnej rad Destigma, ktorá sa za prispenia známych osobností snaží zmeniť pohľad na psychické problémy rôzneho typu. MUDr. Radkin HonzákAbsolvoval Fakultu všeobecného lekárstva v Prahe. Po štyroch rokoch v Psychiatrickej liečebni v Kosmonosoch nastúpil... (alza.sk)

Podobné produkty ako Vyhořet může každý (978-80-760-1180-9) , Život na uzdě (978-80-760-1531-9)

Vnitřní lékařství (978-80-726-2705-9)

Vnitřní lékařství (978-80-726-2705-9)
Detail

E-kniha – autor Pavel Klener, 1174 strán Už štvrté vydanie úspešnej monografie sumarizuje okrem základných poznatkov z vnútorného lekárstva tiež aktuálne informácie, o ktoré boli všetky jeho pododbory v posledných rokoch obohatené. Text je určený predovšetkým na postgraduálne štúdium, ale nepochybne bude ako pri predchádzajúcich troch vydaniach slúžiť aj študentom medicíny. Je členený tradičným spôsobom do dvoch častí - všeobecné a špeciálne. Všeobecná časť zahŕňa informácie presahujúce jednotlivé disciplíny vnútorného lekárstva. Kapitoly špeciálnej časti predstavujú vnútorné choroby podľa jednotlivých interných pododborov; doplnené sú o najnovšie údaje ako z oblasti diagnostiky, tak aj modernej liečby. (alza.sk)

Podobné produkty ako Vnitřní lékařství (978-80-726-2705-9) , Smrt z milosti (978-80-760-1359-9)

Vnitřní nazírání (978-80-738-7800-9)

Vnitřní nazírání (978-80-738-7800-9)
Detail

E-kniha - autor Daniel J. Siegel, 352 stran Dokážeme změnit svůj mozek? Je možné zbavit se zdánlivě neřešitelných konfliktů i zakořeněných stereotypů v chování a ve vztazích, které nám komplikují život? Americký neurovědec Daniel Siegel, zakladatel oboru interpersonální neurobiologie, přichází s převratnou teorií. Mozek má podle něj empatickou schopnost vhledu – vnitřního nazírání, která je předpokladem sociální inteligence. Pomocí vnitřního nazírání můžeme provádět pozitivní změny ve svém mozku – a ve svém životě. Tato syntéza nejnovějších poznatků neurovědy a vývojové psychologie s východními meditačními technikami nabízí pozoruhodné možnosti v léčbě nejrůznějších psychických potíží a poruch v každém věku – od puberty až po stáří. (alza.sk)

Podobné produkty ako Vnitřní nazírání (978-80-738-7800-9) , Cesta k vnitřní síle (978-80-735-9429-9)

Kuchařka při onemocnění žaludku (978-80-760-1094-9)

Kuchařka při onemocnění žaludku (978-80-760-1094-9)
Detail

Elektronická kniha - autor Vladimíra Havlová, 112 stran, česky Vynikající dietní kuchařka specialistů, pracovníků IKEMu Kuchařka určená pacientům s žaludečními obtížemi (žaludeční neurózou, žaludečními vředy nebo žaludeční dyspepsií) obsahuje moderní recepty upravené tak, aby mechanicky i chemicky chránily zažívací trakt. Recepty připravila dietní sestra Bc. Vladimíra Havlová a úvod sepsal MUDr. Petr Wohl, oba pracovníci IKEMu. Součástí každého receptu je tabulka s kalorickými a biologickými hodnotami použitých potravin. (alza.sk)

Podobné produkty ako Kuchařka při onemocnění žaludku (978-80-760-1094-9) , Vnitřní lékařství v kostce (978-80-271-2289-9)

Nejkrásnější pohřeb Jana Huga (978-80-760-1346-9)

Nejkrásnější pohřeb Jana Huga (978-80-760-1346-9)
Detail

Elektronická kniha - autor Lukáš Csicsely, 344 stran, česky Jak se šibal do světa vydal Dandymu, flanérovi a estétovi Janu Hugovi hvězdy nepřály, když ho osud mylně vyvrhnul v české vesnici, která si zakládá na pracovitosti a tradicích spíše konzumních a materiálních. Duševně tedy musí růst svépomocí a místním i rodině navzdory. Jednoho dne zaslechne kouzeln?ý zpěv a rázem je mu jasné, že jeho život už nebude stejný. Mimo pěstění ducha má jeho život nyní nový cíl: darovat své srdce nádherné Zpěvance. (alza.sk)

Podobné produkty ako Nejkrásnější pohřeb Jana Huga (978-80-760-1346-9) , Proč ježíš? (978-80-864-4993-7)

Dar radosti a naděje (978-80-760-1809-9)

Dar radosti a naděje (978-80-760-1809-9)
Detail

Elektronická kniha - autor František papež, 192 stran, česky Hledání smyslu v pojetí papeže Františka je nekončící spirituální cestou, během níž bychom měli nacházet krásu a Boží milost i ve složitých chvílích. Jeho inspirativní úvahy se dotýkají celé řady témat: lásky k našim bližním, tolerance k odlišnostem, radosti vycházející z víry či pochopení příčin vlastní nespokojenosti. Promluvy papeže Františka skýtají povzbuzení pro každého člověka na světě – pravá radost totiž pramení z pevné naděje, kterou nám nikdo a nic nemůže vzít. (alza.sk)

Podobné produkty ako Dar radosti a naděje (978-80-760-1809-9) , Nepohodlný ježíš (978-80-7553-588-7)

Rozdělení Československa 1989-1992 (978-80-760-1601-9)

Rozdělení Československa 1989-1992 (978-80-760-1601-9)
Detail

Elektronická kniha - autor Jan Rychlík, 512 stran, česky Historik Jan Rychlík byl v době rozpadu Československa poradcem tehdejšího předsedy české vlády Petra Pitharta a dramatická jednání mezi slovenskými a českými politiky tedy sledoval z bezprostřední blízkosti. Díky svému dlouholetému zájmu nejen o slovenskou politiku, ale obecněji o otázky národa a nacionalismu v moderních evropských dějinách, např. v dějinách balkánských národů, spojuje podrobnou znalost složitých jednání s vhledem do podstaty česko-slovenského vztahu, pro nějž byla od počátku typická jistá disproporce. Zatímco Češi považovali společný stát za de facto stát český, za naplnění představy o české nezávislosti, pro Slováky byl od samého počátku jen jednou z etap na cestě k dosažení samostatnosti. Proces zániku Československa se odehrál sice pokojnou cestou, ale proti vůli většiny obyvatelstva a nikoli bez závažných následků pro běžný život, například... (alza.sk)

Podobné produkty ako Rozdělení Československa 1989-1992 (978-80-760-1601-9) , Bílé kosti (978-80-749-1247-4)

Kuchařka při onemocnění žlučníku (978-80-760-1742-9)

Kuchařka při onemocnění žlučníku (978-80-760-1742-9)
Detail

Elektronická kniha - autor Vladimíra Havlová, 128 stran, česky Autoři, nutriční sestra a lékař, jsou oba ze špičkového pracoviště v IKEMu. V úvodu brožurky se seznámíme se základními aspekty tohoto onemocnění, s vhodnými a nevhodnými potravinami a s technologií vaření. Druhá část přináší přibližně 130 výborných receptů, které pomohou pacientům stabilizovat jejich zdravotní stav. (alza.sk)

Podobné produkty ako Kuchařka při onemocnění žlučníku (978-80-760-1742-9) , První učitel (978-80-210-9718-6)

HIT. Kompletní průvodce histaminovou intolerancí (978-80-760-1812-9)

HIT. Kompletní průvodce histaminovou intolerancí (978-80-760-1812-9)
Detail

Elektronická kniha - autor James L. Gibb, 272 stran, česky Histaminová intolerance (HIT) postihuje mnohé z nás, i když leckdy ani nevíme, že ji máme. Tato kompletní příručka informuje o příčinách vzniku onemocnění i symptomech a možnostech léčby. Přináší seznam potravin s nízkým obsahem histaminu a více než 150 skvělých receptů od předkrmů až po dezerty. (alza.sk)

Podobné produkty ako HIT. Kompletní průvodce histaminovou intolerancí (978-80-760-1812-9) , Kuchařka při onemocnění žlučníku (978-80-760-1742-9)

Vnitřní lékařství v kostce (978-80-271-2289-9)

Vnitřní lékařství v kostce (978-80-271-2289-9)
Detail

Elektronická kniha - autor Miroslav Souček, 464 stran, česky Kolektiv odborníků pod vedením prof. MUDr. Miroslava Součka, CSc. a MUDr. Petra Svačiny se skvěle zhostil náročného úkolu vtěsnat to nejdůležitější ze širokého oboru vnitřního lékařství do omezeného počtu stran. Kniha tak pomáhá všem pregraduálním, ale i postgraduálním studentům, aby se bezpečně orientovali v široké problematice vnitřního lékařství, a zároveň je publikace přínosem i pro internisty a lékaře jiných oborů. Kniha je rozdělena na část propedeutickou a speciální. Propedeutika je stále základem, při kterém se čtenář seznámí se základními principy vyšetřování nemocného. Ty jsou hlavním předpokladem nejen pro správnou diagnostiku, ale i léčbu vnitřních chorob. Druhá část je pak věnována jednotlivým podoborům vnitřního lékařství. Terapie je probrána jen v zásadních rysech, rovněž tak vzácná onemocnění a nemoci. (alza.sk)

Podobné produkty ako Vnitřní lékařství v kostce (978-80-271-2289-9) , Kuchařka při onemocnění žaludku (978-80-760-1094-9)

Cesta k vnitřní síle (978-80-735-9429-9)

Cesta k vnitřní síle (978-80-735-9429-9)
Detail

Elektronická kniha - autor Brabara Berger, 240 stran Změňte své myšlení, změníte svůj život Toužíte po lásce? Chtěli byste víc peněz? Pevnější zdraví? Lepší práci? Výborně! To všechno můžete mít. Cokoli si usmyslíte, můžete také USKUTEČNIT.Tu neuvěřitelnou, netušenou a nesmírně mocnou sílu schopnou doslova měnit svět má totiž každý z nás ve své vlastní hlavě. Nevěříte? Jmenuje se MYŠLENKA.Stačí ji jenom začít používat.Jak ale na to a jak to vlastně funguje? To vám srozumitelně vyloží a krok za krokem vás povede autorka téhle neobyčejné knížky, založené na nejnovějších poznatcích o kvantové fyzice a lidské mysli. Přesvědčovat vás nemusí. Přesvědčíte se sami. Všechny návody a techniky si snadno vyzkoušíte v praxi. „Jsme takoví, jaké jsou naše myšlenky,“ prohlašuje Barbara Berger. „Co si do života přivoláme, to máme.“ Kdo nevěří, ať to zkusí. Je to přece jen na nás… (alza.sk)

Podobné produkty ako Cesta k vnitřní síle (978-80-735-9429-9) , Nejkrásnější pohřeb jana huga (978-80-760-1346-9)

Se žlutou hvězdou v prázdném kupé (978-80-760-1429-9)

Se žlutou hvězdou v prázdném kupé (978-80-760-1429-9)
Detail

Elektronická kniha - autor Petr Vizina, 120 stran, česky Příběh jedné z posledních žijících pamětnic Osvětimi, která po válce odešla do Velké Británie, kde absolvovala psychoterapeutický výcvik u Anny Freudové a celý profesní život se věnovala dětské psychiatrii. Kniha postupuje chronologicky od Lydiina dětství stráveného v předválečné Ostravě přes neúspěšný pokus o útěk do Polska, pobyt v Terezíně, v koncentračním táboře Osvětim, osvobození a odchod do Británie. (alza.sk)

Podobné produkty ako Se žlutou hvězdou v prázdném kupé (978-80-760-1429-9) , Dar radosti a naděje (978-80-760-1809-9)

Adam ze Zbraslavi a případ královského levobočka (978-80-760-1461-9)

Adam ze Zbraslavi a případ královského levobočka (978-80-760-1461-9)
Detail

Elektronická kniha - První díl historických detektivek s pátračem Adamem ze Zbraslavi. Mladý šlechtic Adam, člen družiny českého krále Václava III. a králův přítel a důvěrník, je povolán ke královskému dvoru, aby zde řešil řadu záhadných případů. - ze série V královských službách, autor Hana Whitton, 208 stran, česky První díl historických detektivek s pátračem Adamem ze ZbraslaviMladý šlechtic Adam, člen družiny českého krále Václava III. a králův přítel a důvěrník, je povolán ke královskému dvoru, aby zde řešil řadu záhadných případů. (alza.sk)

Podobné produkty ako Adam ze Zbraslavi a případ královského levobočka (978-80-760-1461-9) , Rozdělení československa 1989-1992 (978-80-760-1601-9)

Proroci postutopického radikalismu. Alexandr Dugin a Hakim Bey (978-80-760-1007-9)

Proroci postutopického radikalismu. Alexandr Dugin a Hakim Bey (978-80-760-1007-9)
Detail

Elektronická kniha - autor Ondřej Slačálek, 224 stran Co mají společného ruský postfašista, zapřisáhlý nepřítel západního světa a propagátor myšlenky Eurasie Alexandr Dugin a americký postanarchista a autor konceptu Dočasné autonomní zóny Hakim Bey (vlastním jménem Peter Lamborn Wilson)? Trojice autorů – politolog, básník a literární vědkyně – srovnávají dva na pohled velmi rozdílné myslitele a nacházejí v jejich pohledech na společnost a člověka i v jejich spirituálním základu vedle zásadních rozdílů i leccos společného. Oba dospívají k určité podobě radikalismu vlastní době po odeznění velkých sociálních utopií lidstva, zejména komunismu s jeho snem o beztřídní společnosti. Zatímco ruský autor hledá východisko v představách o mysticky pojímané eurasijské, „pevninské“ části světa, která je povolána porazit dekadentní a bezcharakterní „oceánský“ Západ, jeho americký protějšek hledá východisko v dočasném úniku do svobodného... (alza.sk)

Podobné produkty ako Proroci postutopického radikalismu. Alexandr Dugin a Hakim Bey (978-80-760-1007-9) , Hrob mé sestry (978-80-277-1247-2)

Adam ze Zbraslavi a případ královny vdovy Rejčky (978-80-760-1643-9)

Adam ze Zbraslavi a případ královny vdovy Rejčky (978-80-760-1643-9)
Detail

Elektronická kniha - ze série V královských službách, autor Hana Whitton, 192 stran, česky Adama ze Zbraslavi čeká další složitý případ: odhalit původce zločinů, jež mají za cíl připravit Elišku Rejčku o život. Oslnivá a vlivná královna-vdova je trnem v oku celé řadě lidí. Je však motivem opravdu jen žárlivost a závist? Adam ze Zbraslavi se domnívá, že případ je mnohem složitější a že spáchané zločiny mají kořeny v dávné minulosti. A když se jednou z obětí stane Rejččina dvorní dáma, není už na co čekat. Pachatele je třeba odhalit co nejdříve! S napětím budeme sledovat, zda se Adamovi podaří zasáhnout včas a zachránit tak nejen královnu vdovu Rejčku, ale také její dceru Anežku. (alza.sk)

Podobné produkty ako Adam ze Zbraslavi a případ královny vdovy Rejčky (978-80-760-1643-9) , Učitel a rodič (978-80-247-4640-1)

Vnější a vnitřní ochrana před bleskem (978-80-879-4265-9)

Vnější a vnitřní ochrana před bleskem (978-80-879-4265-9)
Detail

Elektronická kniha - ze série Dílenská příručka, autor David Klimša, 128 stran, česky Třetí vydání této velmi žádané příručky vychází z druhé edice souboru ČSN EN 62305 a je aktualizováno podle norem platných k 1. 1. 2020. Autor toto téma podává logicky a srozumitelně a velký důraz klade při návrhu jak vnější, tak i vnitřní ochrany před bleskem a přepětím na využití výpočetní techniky. V současné době totiž existuje celá řada programů, které elektrotechnikům podstatně usnadňují práci např. při výpočtu rizik. Norma pro realizaci každé části systému ochrany nabízí několik variant. Žádná z nich není univerzálně platná pro každou situaci. Tato příručka je průvodcem při návrhu hromosvodu a přepěťových ochran. Povede vás „za ruku“ přes jednotlivé křižovatky a ukáže vám výhody a nevýhody jednotlivých cest – směrů. Poté, co se rozhodnete, kterým směrem pokračovat, nabídne vám konkrétní, praktické informace, které tak nemusíte držet v paměti. Pro... (alza.sk)

Podobné produkty ako Vnější a vnitřní ochrana před bleskem (978-80-879-4265-9) , Hit. kompletní průvodce histaminovou intolerancí (978-80-760-1812-9)

Bílé kosti (978-80-749-1247-4)

Bílé kosti (978-80-749-1247-4)
Detail

Elektronická kniha - Velmi temný detektivní thriller a první díl série s Katie Maguierovou - autor Graham Masterton, 383 stran Jednoho deštivého listopadového rána se na Meagherově farmě najdou kosti jedenácti žen. V této části země jsou neoznačené hroby běžné. Tyto kosti však byly pohřbeny už roku 1915, dlouho před novodobými konflikty a nepokoji v Irsku. A co víc, zdá se, že pachatel odvedl velice pečlivou práci. Ženy byly nejspíš zaživa staženy z kůže. Velmi temný detektivní thriller a první díl série s Katie Maguierovou Jednoho deštivého listopadového rána se na Meagherově farmě najdou kosti jedenácti žen. V této části země jsou neoznačené hroby běžné. Tyto kosti však byly pohřbeny už roku 1915, dlouho před novodobými konflikty a nepokoji v Irsku. A co víc, zdá se, že pachatel odvedl velice pečlivou práci. Ženy byly nejspíš zaživa staženy z kůže. Komisařka Katie Maguirová z Corku je na mrtvá těla zvyklá. Ale tohle je úplná řezničina.... (alza.sk)

Podobné produkty ako Bílé kosti (978-80-749-1247-4)

Hrob mé sestry (978-80-277-1247-2)

Hrob mé sestry (978-80-277-1247-2)
Detail

Elektronická kniha - ze série Tracy Crosswhiteová, autor Robert Dugoni, 392 stran, česky Tracy Crosswhiteová dvacet let zpochybňuje fakta o zmizení její sestry Sáry a soud s údajným vrahem, který následoval. Nevěří, že Edmund House – již dříve usvědčený násilník, na něhož teď padla vina za Sářinu vraždu – je skutečný pachatel. Když jí osud nabídne příležitost dosáhnout spravedlnosti, stává se Tracy detektivem na oddělení vražd v Seattlu a celý svůj další život zasvětí tomu, aby vypátrala sestřiny vrahy. Jednoho dne jsou konečně objeveny Sářiny tělesné pozůstatky nedaleko jejich rodného městečka v pohoří Severní Kaskády ve státě Washington. Tracy je pevně rozhodnutá získat odpovědi na otázky, které ji tak dlouho trápily. Při pátrání po skutečném vrahovi začne však odhalovat temná, dlouho střežená tajemství, která navždy změní její vztah k minulosti a otevřou dveře smrtícímu nebezpečí. (alza.sk)

Podobné produkty ako Hrob mé sestry (978-80-277-1247-2)

Žijte své lepší já (978-80-262-1247-8)

Žijte své lepší já (978-80-262-1247-8)
Detail

Elektronická kniha - 50 tipů pro cestu ke spokojenému životu. - autor Janette Šimková, 168 stran Žijte své lepší já přináší 50 tipů pro cestu ke spokojenému životu. To, jak uvažujeme o svých zvyklostech, postojích a reakcích, má zásadní vliv na to, jak se cítíme a jednáme. Je v nás mnohem více kvalit, než dáváme lidem najevo. A přitom to chce tak málo – pohlídat to nejlepší v sobě a plně to využít ve svůj prospěch. Máte před sebou výsledek příběhů, které si životní koučka Janette Šimková vyslechla za devět let praxe a přetavila je do 50 zamyšlení.V knize se dozvíte, jak si vytvořit jedinečný osobní příběh a vyrůst; jak ze sebe samých namalovat zářivý obraz; jak opustit zónu komfortu a jít dál; jak si ušít život na míru a přitom si vytvářet obohacující vztahy… Jednotlivá zamyšlení jsou zpracována samostatně, takže je můžete číst podle toho, jaké vás právě osloví. Knihu lze využít jako pomůcku pro pravidelnou sebereflexi nebo jako vodítko... (alza.sk)

Podobné produkty ako Žijte své lepší já (978-80-262-1247-8)

Učitel a rodič (978-80-247-4640-1)

Učitel a rodič (978-80-247-4640-1)
Detail

E-kniha - autor Robert Čapek, 200 stran Publikace pojednává o tématu v pedagogické literatuře doposud opomíjeném: o spolupráci školy a rodičů. Je zaměřena především na učitele, který komunikuje s rodiči, vede třídní schůzky a nabízí rodičům další formy spolupráce (asistentské vyučování, návštěvu vyučování apod.). Autor se věnuje obvyklým druhům spolupráce (včetně domácích úkolů), ale i těm, jež nejsou v českém školním prostředí frekventované, což je například školní fundraising. Kromě reflexe současného stavu u nás nahlíží i do zahraničí. Kniha obsahuje případové studie, vlastní výzkum, analýzy praxe a další praktické a konkrétní informace. (alza.sk)

Podobné produkty ako Učitel a rodič (978-80-247-4640-1)

Citadela (978-80-760-1030-7)

Citadela (978-80-760-1030-7)
Detail

Elektronická kniha - autor Antoine de Saint-Exupery, 440 stran, česky "Cenu má pouze cesta. Pouze ona trvá..." Bohatství Citadely spočívá především v neobyčejné intenzitě a hloubce, do níž Saint-Exupéry postupně proniká neustálými návraty k základním tématům lidské existence – lásce, přátelství, věrnosti, službě, společenství a tvorbě.V dnešní době, tak poznamenané rozptýleností, spěchem a přebytkem slov a obrazů, zakrývajících vnitřní prázdnotu, zní poselství Citadely zvláště aktuálně. Kniha významného francouzského autora vychází již v 6. vydání.Napsali o knize Citadela"Poprvé jsem Citadelu četla někdy v 17 a od té doby snad stokrát.. Je snad jediná z mých knih,která je počmáraná odkazy,zvýrazňovačem,jsou v ní podtrhané věty i celé pasáže. Protože pro mě je to učebnice."čtenářské hodnocení na databazeknih.cz "Výjimečná kniha v rámci celé evropské literatury. Klenot. Meditativní text plný básnických obrazů je zahalen do exotického hávu Sahary a je... (alza.sk)

Podobné produkty ako Citadela (978-80-760-1030-7)

Břišani (978-80-760-1310-0)

Břišani (978-80-760-1310-0)
Detail

Elektronická kniha - Příběh o jídle, trávení a našem mikrobiomu pro děti i jejich rodiče s předmluvou Radkina Honzáka. - autor Radkin Honzák, 144 stran, česky Máma je v nemocnici a malý Tom doma hospodaří jen s tátou. O víkendu k nim přijede na návštěvu maminčina sestra, teta Radka s dcerou Luckou. Trochu vypomáhá v domácnosti a při tom vypráví, jak se to vlastně má s jídlem a trávením, jak funguje tajemná Bříše – říše v našem břiše. Čtenáři se společně s Tomíkem a Luckou dozvídají o tom, jak to, co jíme a kdy to jíme, ovlivňuje naše zdraví a pohodu. Jakou roli v tom hrají Břišani – breberky sídlící v našich střevech? Jak si udržet ty prospěšné a „nekrmit“ moc ty škodlivé? Proč je dobré jíst vlákninu, jak je to s masem, mlékem, zeleninou a se sladkostmi? Formou hravého příběhu se dozvíme mnoho zajímavých souvislostí o tzv. mikrobiomu – obyvatelstvu našich střev, které má podle nejnovějších výzkumů ohromný vliv na naše zdraví a imunitu. Kristýna Mothejzíková (*... (alza.sk)

Podobné produkty ako Břišani (978-80-760-1310-0)

Kokoro (978-80-760-1364-3)

Kokoro (978-80-760-1364-3)
Detail

Elektronická kniha - autor Nacume Sóseki, 336 stran, česky Román Kokoro (japonské slovo znamená srdce, ale také mysl, duch či cítění) je považován za vrcholné dílo Sóseki Nacumeho, ve kterém mistrně ztvárnil hluboké rozpory japonské společnosti na sklonku éry Meidži (1868-1912). Mladý student se setkává s profesorem, starším mužem, který se drží stranou společnosti, a jeho ženou. Postupně proniká do tajemství profesorova života a odhaluje jeho třináctou komnatu, tragickou smrt jeho přítele ze studií. Nacumeho román je také vylíčením propasti mezi starší a mladší generací, která významně poznamenala Japonsko na počátku moderní éry a je opět aktuální dnes, v době globalizace. Není divu, že celosvětově roste zájem o Sósekiho dílo a samotné Kokoro se dočkalo v posledních letech řady překladů do světových jazyků, mimo jiné již třetího překladu do angličtiny. (alza.sk)

Podobné produkty ako Kokoro (978-80-760-1364-3)

Terorista (978-80-760-1430-5)

Terorista (978-80-760-1430-5)
Detail

Elektronická kniha - autor Mikuláš Pešta, 216 stran, česky Terorista vypráví příběh mladého muže sympatizujícího s extrémní pravicí v současné České republice. Hlavní anti-hrdina je frustrován stavem společnosti a tím, co vnímá jako úpadek civilizace pod taktovkou levicových liberálů a neziskových organizací. Pod vlivem svého politického guru se rozhodne osobně angažovat v boji a vypracuje důmyslný dlouhodobý plán. Hodlá vstoupit do jedné z významných neziskovek, kterou vnímá jako původce zla, získat si důvěru ostatních členů, a nakonec jménem oné neziskovky vykonat teroristický útok. Hodlá tím vyburcovat společnost a poukázat na domnělá nebezpečí levicového aktivismu. Kniha využívá autorovy znalosti prostředí politického extremismu. Jak se děj hýbe kupředu a hlavní postava se blíží k vykonání atentátu, příběh získává rysy thrilleru a detektivního románu – ovšem z pohledu zločince. (alza.sk)

Podobné produkty ako Terorista (978-80-760-1430-5)

Saturn (978-80-760-1559-3)

Saturn (978-80-760-1559-3)
Detail

Elektronická kniha - autor Jacek Dehnel, 232 stran, česky Saturn požírající svého syna, Goyův slavný obraz z cyklu Černých maleb, je ústředním symbolem celého románu. Jaké běsy pronásledovaly tvůrce dodnes působivých obrazů? A jaký je život ve stínu génia? Odpovědi na tyto otázky se postupně vynořují z vyprávění Francisca Goyi, jeho syna Javiera a vnuka Mariana. Z tohoto trojhlasu pak vystupuje nejen obraz sklonku Goyova života, ale také úskalí nejzákladnějších lidských vztahů: otec a syn, muž a žena, mistr a následovník. (alza.sk)

Podobné produkty ako Saturn (978-80-760-1559-3)

Jizva (978-80-760-1503-6)

Jizva (978-80-760-1503-6)
Detail

Elektronická kniha - autor Danuta Chlupová, 232 stran, česky Katarzyně je něco přes čtyřicet a za celý život nevytáhla paty z rodného Polska. Teď však má pro svou firmu otevřít novou pobočku v Ostravě. Od studenta Martina, kterého zaměstná jako tlumočníka, se dozví o tragické historii blízké vesnice Životice: v srpnu 1944 zde nacisté v odvetě za partyzánský útok na příslušníky gestapa zastřelili během jednoho nedělního rána třicet šest mužů. Katarzyna dojde k názoru, že dávný nacistický masakr může mít spojitost s její devadesátiletou tchyní. Na vlastní pěst rozjede pátrání – netuší ale, že pro vztahy v její rodině to může mít osudové následky.Upřímně vítám, že prostřednictvím románu Danuty Chlupové znovu vstupuje do veřejného prostoru téma životické tragédie, které uplynulá desetiletí odsunula do trestuhodného zapomnění.Karin Lednická, autorka románové kroniky Šikmý kostel (alza.sk)

Podobné produkty ako Jizva (978-80-760-1503-6)

15 minút s Ježišom (978-80-8986-683-0)

15 minút s Ježišom (978-80-8986-683-0)
Detail

Elektronická kniha - autor Anton Mária Claret, 20 stran, slovensky Aké je to krásne, keď môžeme byť s Ježišom! Keď mu môžeme otvoriť svoje srdce a vyjaviť hlboké túžby a ideály, ktoré sú v ňom ukryté. Keď sa v zrkadle, ktoré nám nastavuje jeho osoba, môžeme pozrieť na seba samých, aby sme pokorne postavili svoje svedomie do jeho svetla. Keď sa mu môžeme zdôveriť so svojimi trápeniami a pokusmi prekonať vlastné hranice, keď môžeme zveriť do jeho dobroty našich drahých, priateľov, jednoducho celý svet! Keď mu môžeme darovať svoj život, pretože len Pán ho môže naplniť šťastím a priviesť k plnému rozkvetu. V tejto štvrťhodinke milosti strávenej v dôvernej modlitbe pocítime Pánovo nežné pohladenie, začujeme slovo útechy, povzbudenia a uistenia, že nás nikdy neopustí, a zakúsime jeho hlbokú vďačnosť za to, že sme v jednoduchosti nášho srdca jeho priateľmi. Brožúrka je cirkevne schválená. (alza.sk)

Podobné produkty ako 15 minút s Ježišom (978-80-8986-683-0)

10 pravd a spousta odvahy (978-80-766-1247-1)

10 pravd a spousta odvahy (978-80-766-1247-1)
Detail

Elektronická kniha - autor Ashley Elstonová, 264 stran, česky S opravdovými přáteli můžete žít několik životů najednou. Volné pokračování bestselleru 10 rande naslepo. Olivie je premiantka, ale teď jí kvůli jednomu malému přešlapu hrozí, že nedokončí střední školu. Má týden, aby vše napravila – a zároveň musí celý průšvih utajit před svou rodinou. Dokáže Olivie skrýt, že musí dobrovolničit na golfovém hřišti, i když jí máma dala do mobilu sledovací aplikaci? Mohlo by to vyjít… pokud Charlie, Wes a Sophie přistoupí na její trhlý plán a s pomocí jejího telefonu budou předstírat, že jsou ona. (alza.sk)

Podobné produkty ako 10 pravd a spousta odvahy (978-80-766-1247-1)

Dharma K, učitel bohů (978-80-878-7379-3)

Dharma K, učitel bohů (978-80-878-7379-3)
Detail

Elektronická kniha - autor Leopold Kotlár, 130 stran Tato kniha Vás seznámí s vizemi autora, které na základě vlastních prožitků přechází v jistotu. Zároveň předkládá návod k účinnému cvičení těla a mysli, které bylo vytvořeno pro výcvik potomků vládnoucí elity světa. Cvičení, které zvyšovalo nejen fyzickou formu, ale i psychickou a slučovalo je v kompaktní celek. Poutavý příběh, který vypráví o životě vyjímečné skupiny jedinců a potomků nejmocnějších Vyvolených, které zbytek civilizace vnímal a vnímá jako Bohy. Technologicky a informačně byli běžné populaci vzdáleni tak, asi jako by byl dnešní svět vzdálen obyvatelům naší planety před 76 tisíci lety před naším letopočtem. Tito Vyvolení dokázali projít hranicí času do minulosti, aby mohli nerušeně a v bezpečí v průběhu jedné dekády let vyškolit nejschopnější studenty a zařadit je vzděláním na úroveň vědců všech důležitých oborů. Ale ani dokonalost nemůže být dokonalá a nám vše dokazuje, že i Bohové mají stejné... (alza.sk)

Podobné produkty ako Dharma K, učitel bohů (978-80-878-7379-3)

Nejlepší učitel na světě (978-80-271-3139-6)

Nejlepší učitel na světě (978-80-271-3139-6)
Detail

Elektronická kniha - autor Rob Buyea, 288 stran, česky Začátek školního roku. Sedm vypravěčů, spolužáků z jedné třídy. A jeden báječný učitel, který si získá úplně každého a dokáže třídu semknout dohromady. Když se pak stane nehoda a učitel upadne do kómatu, všichni si přejí jedno jediné – aby se znovu vrátil! Poutavý, zábavný a napínavý příběh vás zaručeně chytí za srdce. (alza.sk)

Podobné produkty ako Nejlepší učitel na světě (978-80-271-3139-6)

Hluboká řeka (978-80-760-1160-1)

Hluboká řeka (978-80-760-1160-1)
Detail

Elektronická kniha - autor Šúsaku Endó, 284 stran, česky Poslední román japonského autora Šúsakua Endóa se zaměřuje na hledání smyslu života tváří v tvář utrpení. Endó, kterého celý život zajímala náboženská zkušenost, v této knize rozšiřuje záběr a vedle křesťanství a buddhismu zahrnuje do knihy i indický hinduismus. Hlubokou řekou z názvu knihy je posvátná indická řeka Ganga. Skupina japonských turistů se vydává na cestu do Indie a s sebou si přiváží své bolesti, ztráty, hledání. Mezi postavami najdeme čerstvého vdovce, který se vyrovnává se ztrátou manželky, válečného veterána, kterému se vracejí vzpomínky na trýznivé okamžiky za války, kněze prožívajícího krizi víry, ženu prožívající nenaplněné manželství a vracející se ke své studentské lásce. Prolínání osobních příběhů se propojuje s prolínáním mezi náboženstvími a nabízí působivý a nezapomenutelný čtenářský zážitek. (alza.sk)

Podobné produkty ako Hluboká řeka (978-80-760-1160-1)

Adamův návrat (978-80-760-1144-1)

Adamův návrat (978-80-760-1144-1)
Detail

Elektronická kniha - autor Richard Rohr, 176 stran, česky Západní společnost má pro muže množství lákadel: peníze, moc, společenskou prestiž, vzdělání, sex – to vše vydává za sám cíl jeho existence. Přesto právě dnes je pro řadu mužů čím dál tím bolestnější nedostatek opravdového smyslu a pocit nenaplnění. Tradičním prostředkem sebenalezení, který se rozvinul u mnoha různých kultur, jsou iniciační rituály, rituály přechodu. Každý iniciační rituál připravoval muže na jeho zralou mužskou úlohu uvnitř společenství a umožňoval mu pravdivěji nalézt vlastní hodnotu a smysl své existence. Právě chybějící prvek iniciace považuje Rohr za jádro mnoha problémů dnešní společnosti. Richard Rohr strávil několik desítek let studiem iniciačních praktik, s jejichž pomocí se snaží rozvíjet a prohlubovat mužskou spiritualitu v rámci duchovních cvičení po celém světě. Jeho nová kniha Adamův návrat povzbuzuje k novému zamyšlení nad podstatou mužství a zároveň ukazuje možnosti... (alza.sk)

Podobné produkty ako Adamův návrat (978-80-760-1144-1)

Střet impérií (978-80-760-1202-8)

Střet impérií (978-80-760-1202-8)
Detail

Elektronická kniha - autor Ben Kane, 440 stran, česky Souboj nemilosrdných vojevůdců v druhé makedonské válcePo bitvě u Zamy se Římané už vidí v roli neporazitelné velmoci starověkého světa. Jejich řady však prořídly a oslabení hodlá využít charismatický vůdce Filip V. Makedonský, který chce své říši navrátit ztracenou slávu z dob Alexandra Velikého. Překážkou v cestě mu je ale mladý ctižádostivý římský konzul Flaminius, jenž cítí příležitost stát se nejproslulejším vojevůdcem v historii. A nic ho v cestě za slávou nezastaví… (alza.sk)

Podobné produkty ako Střet impérií (978-80-760-1202-8)

Apoštolské krédo (978-80-760-1277-6)

Apoštolské krédo (978-80-760-1277-6)
Detail

Elektronická kniha - autor Hubert Philipp Weber, 128 stran, česky Edice: Cesty Apoštolské krédo Z německého originálu přeložila Karla Korteová Kniha pro všechny, kdo chtějí porozumět své víře Věřící křesťané dnes stojí tváří v tvář nejrůznějším otázkám a výzvám. V rozhovoru s ateisty či přívrženci jiných náboženství musejí umět srozumitelně vyložit, o co v křesťanství jde. Na pomoc jim přichází tato kniha, které vykládá krok za krokem apoštolské krédo neboli vyznání víry a jeho zásadní věroučné pravdy tak, aby byly zajímavé nejen pro věřící, ale i pro ty, kdo stojí mimo církve či k nim chovají odstup. S pomocí apoštolského kréda, jež představuje cosi jako křestní slib západní církve, shrnuje autor, ve Vídni působící teolog Hubert Philipp Weber, nejzásadnější otázky víry v Boha, jeho Syna Ježíše Krista a Ducha svatého. Jeho kniha se opírá nejen o výklad Bible a nejdůležitějších textů církevní nauky, ale také o lidskou... (alza.sk)

Podobné produkty ako Apoštolské krédo (978-80-760-1277-6)

Jedno manželství (978-80-760-1091-8)

Jedno manželství (978-80-760-1091-8)
Detail

Elektronická kniha - Jedna z nejoceňovanějších amerických knih roku 2018. New York Times bestseller. Láska přes vězeňskou mříž. Co udělá s mladým manželstvím justiční omyl? - autor Tayari Jonesová, 280 stran Láska přes vězeňskou mříž. Co udělá s mladým manželstvím justiční omyl? Není to tak dlouho, co se Roy a Celestial vzali. Oba jsou mladí a mají před sebou slibnou budoucnost. Doslova ze dne na den se jim ovšem změní život. Roy je odsouzen za znásilnění, které nespáchal. Co s manželstvím mladých lidí udělá vidina dvanácti let ve vězení? Bude mít Celestial sílu udržovat vztah, který se odehrává přes dopisy a krátké ponižující návštěvy?Jedna z nejoceňovanějších amerických knih roku 2018. New York Times bestseller (alza.sk)

Podobné produkty ako Jedno manželství (978-80-760-1091-8)

Svatá hlava (978-80-760-1101-4)

Svatá hlava (978-80-760-1101-4)
Detail

Elektronická kniha - autor Hana Lehečková, 224 stran, česky Než spasíš svět, zachraň sám sebe Nemá tátu, nemá práci, nemá přátele, v malé pohraniční vsi poznává krušný rodinný život v dluzích, šikanu, výsměch okolí, domácí násilí. Ale když vezme do rukou propisku a sešit, už není chudáček, ale svatý člověk obdařený nadpřirozenými schopnostmi. Zná smysl života a má tu moc zachránit celý svět. Psychotická novela vykreslující život na pomezí reality a bludů poodkrývá, jak těžké je vymanit se ze života v sociálně slabé rodině, pokud jste jen obyčejná slabá duše. (alza.sk)

Podobné produkty ako Svatá hlava (978-80-760-1101-4)
Ježíš - vnitřní učitel (978-80-760-1247-9), Ježíš Syn člověka (978-80-760-1251-6), Učitel na frontě (978-80-755-7193-9), Bubásně (978-80-760-1560-9), Vnitřní nazírání (978-80-738-7800-9), Vnitřní lékařství (978-80-726-2705-9), Hedvábné stezky (978-80-760-1502-9), Pokání mrtvých (978-80-760-1193-9), Spojeni jógou (978-80-760-1320-9), Pád vzhůru (978-80-760-1586-9), Učitel (978-80-247-2863-6), Vyhořet může každý (978-80-760-1180-9), Česko versus budoucnost (978-80-760-1333-9), Kámen a bolest (978-80-760-1218-9), Život na uzdě (978-80-760-1531-9), Smrt z milosti (978-80-760-1359-9), Cesta k vnitřní síle (978-80-735-9429-9), Vnitřní lékařství v kostce (978-80-271-2289-9), Proč Ježíš? (978-80-864-4993-7), Nepohodlný Ježíš (978-80-7553-588-7), Bílé kosti (978-80-749-1247-4), První učitel (978-80-210-9718-6), Kuchařka při onemocnění žlučníku (978-80-760-1742-9), Kuchařka při onemocnění žaludku (978-80-760-1094-9), Nejkrásnější pohřeb Jana Huga (978-80-760-1346-9), Dar radosti a naděje (978-80-760-1809-9), Rozdělení Československa 1989-1992 (978-80-760-1601-9), Hrob mé sestry (978-80-277-1247-2), Učitel a rodič (978-80-247-4640-1), HIT. Kompletní průvodce histaminovou intolerancí (978-80-760-1812-9)