Otoneurologie a tinitologie (978-80-247-4345-5)

Produkt Otoneurologie a tinitologie (978-80-247-4345-5) sme našli 50+x, pokiaľ to nie je to čo hľadáte, skúste frázu Otoneurologie a tinitologie (978-80-247-4345-5) upraviť a produkt hľadať znova.

Otoneurologie a tinitologie (978-80-247-4345-5)

Otoneurologie a tinitologie (978-80-247-4345-5)
Detail

Elektronická kniha - 2., doplněné vydání - autor Aleš Hahn, 152 stran Kniha přináší ucelený a aktuální pohled na diagnostiku a léčbu nitroušních onemocnění a jejich symptomů. V mezioborové oblasti otoneurologie a tinitologie se čtenář seznámí s nejnovějšími diagnosticko-terapeutickými postupy. (alza.sk)

Podobné produkty ako Otoneurologie a tinitologie (978-80-247-4345-5) , Otoneurologie a tinitologie (978-80-247-4345-5)

Otoneurologie (80-247-0510-9)

Otoneurologie (80-247-0510-9)
Detail

Elektronická kniha - autor Aleš Hahn, 128 stran Obecná část pojednává o příznacích poruch, vyšetření a problémech diferenciální diagnostiky periferního a centrálního vestibulárního syndromu. Část speciální se pak zabývá typy vestibulárních poruch, jak centrálními, tak periferními a podrobně popisuje jejich symptomatologie s novými poznatky. Kniha obsahuje 12 barevných a 26 černobílých obrázků. (alza.sk)

Podobné produkty ako Otoneurologie (80-247-0510-9) , Otoneurologie (80-247-0510-9)

Homeopatie a děti (978-80-247-3355-5)

Homeopatie a děti (978-80-247-3355-5)
Detail

Elektronická kniha - autor Tomáš Karhan, 168 stran Dopřejte svým dětem účinky jemné a šetrné medicíny - homeopatie. Přehledný léčebný systém umožňuje domácí léčení běžných a lehkých onemocnění u dětí všech věkových kategorií - od novorozenců až po školáky. Stručné tabulky léků, odborná doporučení a příklady z klinické praxe nabízejí vašim dětem účinnou pomoc i tam, kde byste to sami nečekali: v případě novorozenecké žloutenky, prořezávání prvních zoubků, komplikací po očkování, u běžných nachlazení, ale také u růstových bolestí končetina hojení menších úrazů. Mnohde ani klasická medicína nenabídla dosud konkrétní lék. Knížku jistě ocení i studenti homeopatie a praktikující homeopati. (alza.sk)

Podobné produkty ako Homeopatie a děti (978-80-247-3355-5) , Alergie a astma (978-80-247-4390-5)

Alergie a astma (978-80-247-4390-5)

Alergie a astma (978-80-247-4390-5)
Detail

E-kniha - autor Bronislava Novotná, Jiří Novák, 244 stran První část knihy pojednává o přístupu k astmatu v graviditě na základě metodiky, vypracované pracovní skupinou Národního institutu zdraví v Bethesdě. Předkládá doporučení pro léčbu dlouhodobou i pro zvládání akutních stavů. Týká se i dalších onemocnění, která mají podstatný vliv na zhoršení astmatu v těhotenství, je uveden i návod přípravy astmatiček k porodu.Druhá část se věnuje prevenci alergie a astmatu. Vychází ze zahraničních konsenzů, jsou doplněny další nové poznatky. Opatření primární prevence by měla být uskutečněna již v průběhu gravidity a plynule přecházet do časných údobí života dítěte, je uvedena prevence sekundární i terciární.Texty vychází z medicíny založené na důkazech. Pomohou alergologům, pneumologům, praktikům pro děti i dospělé, dermatologům, gynekologům, lékařům ORL, ale i lékařům dalších odborností lépe se v problematice orientovat a zajistit péči odpovídající současným poznatkům. (alza.sk)

Podobné produkty ako Alergie a astma (978-80-247-4390-5) , Homeopatie a děti (978-80-247-3355-5)

Biometrie a identita člověka (978-80-247-2365-5)

Biometrie a identita člověka (978-80-247-2365-5)
Detail

E-kniha - autor Roman Rak, Václav Matyáš, Zdeněk Říha, kolektiv a, 664 stran Dostává se vám do rukou zcela jedinečná a neopakovatelná kniha, jejíž mezinárodní kolektiv autorů je smíšený z řad vysokoškolských pedagogů Policejní akademie ČR, Masarykovy univerzity i dalších vysokých škol ČR, Británie, Německa a Švýcarska, ale i soudních znalců a expertů Kriminalistického ústavu. V devatenácti kapitolách jsou detailně rozebrány jednotlivé biometrické metody a aplikace (bertilonáž, otisky prstů a dlaní, geometrie tvaru ruky, krevního řečiště dlaně i hřbetu ruky, DNA, rozpoznávání osoby dle její tváře, tvaru ucha, hlasu, oční duhovky i sítnice, podpisu i psaní na počítačové klávesnici). A to vždy ze dvou základních pohledů: ze zorného úhlu forenzních věd, tj. využití biometrických principů a aplikací pro potřeby orgánů činných v trestním řízení (policisté, kriminalisté, vyšetřovatelé, soudní znalci, obhájci a soudci) a z pohledu komerčně využitelných aplikací pro... (alza.sk)

Podobné produkty ako Biometrie a identita člověka (978-80-247-2365-5) , Image a firemní identita (978-80-247-2790-5)

Image a firemní identita (978-80-247-2790-5)

Image a firemní identita (978-80-247-2790-5)
Detail

E-kniha - autor Jitka Vysekalová, Jiří Mikeš, 192 stran První ucelená publikace na našem trhu o image a firemní identitě (corporate identity) přináší kromě odborně erudovaného, aktuálního a čtivého výkladu také řadu příkladů budování, změn i analýzy image a firemní identity z české i zahraniční praxe, a to včetně vytváření corporate identity Česka. Autory knihy jsou uznávaní odborníci v oblasti marketingové komunikace, doc. Jitka Vysekalová a Ing. Jiří Mikeš. Dozvíte se, z čeho se skládá firemní identita a jak ji řídit, a co představují jednotlivé složky firemní identity, tedy firemní kultura, design, komunikace i chování. Zjistíte, co je image, jaké jsou jeho komponenty, vlastnosti i vazby na chování. Dozvíte se, co vše působí na budování image, jaký je význam emocí v těchto souvislostech a jak o koupi produktu rozhodují i představy, názory a emocionální kvality, které si s ním zákazník spojuje. Knížka se věnuje také analýze image, využití metod kvalitativního... (alza.sk)

Podobné produkty ako Image a firemní identita (978-80-247-2790-5) , Jazyky c a c++ (978-80-247-3917-5)

Hry a pohádkové snění (978-80-247-1599-5)

Hry a pohádkové snění (978-80-247-1599-5)
Detail

Elektronická kniha - autor Naděžda Kalábová, 184 stran Nejen děti, ale i my dospělí máme své sny a představy. Některé jsou reálné a jiné jsou skryté, zůstanou v nás nadále uzavřeny. Nejkrásnější představy a sny však mají děti. Pojďte s námi do kouzelného světa snů a fantazie a zkuste některé dětské sny zrealizovat. Pomožme proměnit dětské snění hravou formou v tvořivé úkoly a s využitím fantazie vymyslet i snové pohádky. Můžete si tak s dětmi hrát a zároveň rozšiřovat jejich slovní zásobu, komunikační schopnosti, fantazii, představivost a další tvůrčí schopnosti. (alza.sk)

Podobné produkty ako Hry a pohádkové snění (978-80-247-1599-5) , Meč, srdce a čarodějky (978-80-247-5616-5)

Jazyky C a C++ (978-80-247-3917-5)

Jazyky C a C++ (978-80-247-3917-5)
Detail

Elektronická kniha - autor Miroslav Virius, 368 stran V této knize najdete přehled programovacích jazyků C a C++, a to v rozsahu, jaký vám žádná běžně dostupná publikace nenabídne. Vedle rysů, které jsou součástí standardů obou jazyků platných v době psaní této knihy zde najdete i popis novinek, které budou součástí standardu C++ připravovaného na rok 2011 a z historických důvodů označovaného C++0x. Popis obou programovacích jazyků doprovázejí příklady. Programovací jazyk C je již téměř čtyři desetiletí jedním z nejpoužívanějších programovacích jazyků a v některých aplikacích je nezastupitelný. Jazyk C++ vznikl jako objektové rozšíření jazyka C a podobně jako jazyk C patří k nejrozšířenějším programovacím jazykům. (alza.sk)

Podobné produkty ako Jazyky C a C++ (978-80-247-3917-5) , Hry a pohádkové snění (978-80-247-1599-5)

Meč, srdce a čarodějky (978-80-247-5616-5)

Meč, srdce a čarodějky (978-80-247-5616-5)
Detail

Elektronická kniha - autor Jindřiška Mendozová, 152 stran Nechte se uchvátit dalším strhujícím příběhem o záhadném Meči! V kulisách tajemného zámku se dotknete historie a s dětskými hrdiny, Jakubem, Anežkou a Péťou, zažijete nevšední dobrodružství. (alza.sk)

Podobné produkty ako Meč, srdce a čarodějky (978-80-247-5616-5) , Biometrie a identita člověka (978-80-247-2365-5)

Český a československý fotbal (978-80-247-1656-5)

Český a československý fotbal (978-80-247-1656-5)
Detail

E-kniha - autor Luboš Jeřábek, 264 stran Zajímá vás, kdo je kdo v českém a československém fotbalu 20. a počátku 21. století? V našem jedinečném lexikonu s téměř 1800 hesly přinášíme všem fotbalovým fanouškům i sportovním novinářům základní životopisná data významných hráčů, jejich posty v sestavě, účast v nejvyšších soutěžích u nás i v zahraničí, počty startů v reprezentaci i v pohárových soutěžích a individuální ocenění. Necháme vás také nahlédnout do historie a vývoje všech známých fotbalových klubů a do jejich úspěchů v tuzemských i zahraničních soutěžích. Zajímavé budou jistě i informace o ostatních důležitých osobnostech naší kopané, jako jsou trenéři, rozhodčí, funkcionáři a sportovní novináři. V příloze knihy najdete seznamy držitelů mistrovských titulů, pohárových vítězství, individuálních ocenění a umístění reprezentačních celků na mistrovstvích světa a Evropy. (alza.sk)

Podobné produkty ako Český a československý fotbal (978-80-247-1656-5) , Český a československý fotbal (978-80-247-1656-5)

Sociologie stáří a seniorů (978-80-247-3850-5)

Sociologie stáří a seniorů (978-80-247-3850-5)
Detail

E-kniha - autor Petr Sak, Karolína Kolesárová, 232 stran Česká společnost prochází řadou změn, k nejzávažnějším patří její stárnutí jako důsledek demografických a společenských procesů. Člověku bylo od počátku 20. století přidáno třicet let života. To je ovšem pouze vnější ukazatel. Co se však děje uvnitř prodlouženého stáří? Mění se kvalita života seniorů? Ovlivňuje proměna obsahu stáří a sociální pozice seniorů i samotnou společnost? Na tyto a další otázky hledali doc. PhDr. Petr Sak, CSc., a Mgr. Karolína Kolesárová odpovědi v sedmnácti empirických výzkumech a analytických studiích realizovaných v rámci grantu MŠMT ČR "Proměna sociálního obsahu kategorie generace seniorů". Získané poznatky se staly podkladem pro napsaní knihy o stáří a seniorech ze sociologického pohledu. Čtenář zde najde teoretické analýzy klíčových kategorií i zcela konkrétní empirické poznatky o životě současných seniorů. (alza.sk)

Podobné produkty ako Sociologie stáří a seniorů (978-80-247-3850-5) , Soudní psychiatrie a psychologie (978-80-247-4332-5)

Soudní psychiatrie a psychologie (978-80-247-4332-5)

Soudní psychiatrie a psychologie (978-80-247-4332-5)
Detail

E-kniha - autor Pavel Pavlovský, kolektiv a, 232 stran Soudní psychiatrie je obor, který přesahuje rámec klinické psychiatrie a hraničí s oblastmi somatické medicíny, s právními vědami, kriminologií, kriminalistikou, penologií a viktimologií. Již čtvrté vydání úspěšné knihy se pokouší zachytit rozsáhlou problematiku z hlediska klinické psychiatrie dospělých, pedopsychiatrie, sexuologie a klinické psychologie včetně četných změn v legislativě v posledních dvou letech. Jednotlivé oblasti zpracovávají znalci působící ve zmíněných oborech dlouhou řadu let a své zkušenosti předávají formou srozumitelnou jak pro psychiatry a psychology, tak pro právníky a policejní vyšetřovatele. Seznamují čtenáře s novou psychiatrickou nomenklaturou, sjednocují co možná nejvíce názory znalců na nejrůznější obtížné problémy a vše doplňují zajímavými kazuistickými sděleními. (alza.sk)

Podobné produkty ako Soudní psychiatrie a psychologie (978-80-247-4332-5) , Sociologie stáří a seniorů (978-80-247-3850-5)

Psychologie vděčnosti a nevděčnosti (978-80-247-1838-5)

Psychologie vděčnosti a nevděčnosti (978-80-247-1838-5)
Detail

E-kniha - autor Jaro Křivohlavý, 124 stran Unikátní titul známého českého psychologa dává čtenářům nahlédnout do tajů mezilidských vztahů. Pozitivně laděná publikace se dívá na člověka a jeho vztahy s okolím z pohledu celkového zaměření osobnosti na kontinuu protikladů vděčnosti a nevděčnosti, kde se tato slova vůbec nemusí týkat pouze materiálních darů. Kniha jistě potěší nejenom čtenáře, kteří si oblíbili názory a styl pana profesora Křivohlavého, ale každého, kdo chce lépe porozumět vztahům mezi lidmi. (alza.sk)

Podobné produkty ako Psychologie vděčnosti a nevděčnosti (978-80-247-1838-5) , Psychologie vděčnosti a nevděčnosti (978-80-247-1838-5)

Církve a české školství (978-80-247-3623-5)

Církve a české školství (978-80-247-3623-5)
Detail

E-kniha - autor Záboj Horák, 264 stran Výuka náboženství na základních a středních školách, teologické bádání na školách vysokých a zřizování církevních škol k obecné výuce všem předmětům se v posledních staletích stalo projevem náboženské svobody jednotlivce i různých náboženských společností a církví. Publikace, která je svým zaměřením na českém trhu ojedinělá, se věnuje dějinám církevního školství, výuce náboženství a postavení teologických fakult. Vychází z rozdílu mezi výukou náboženství jako učebního předmětu na školách a teologií jako vědou a všímá si též rozdílu mezi školní výukou náboženství, k níž má přístup každý zájemce bez ohledu na vyznání, a náboženskou přípravou uvnitř církví, která je určena věřícím.Kniha seznamuje studenty pedagogických, filozofických a teologických fakult s organizací významné části českého školství, s jejím vývojem a s rolí, kterou v ní hrají církve. (alza.sk)

Podobné produkty ako Církve a české školství (978-80-247-3623-5) , Církve a české školství (978-80-247-3623-5)

Dospělost a její variabilita (978-80-247-2480-5)

Dospělost a její variabilita (978-80-247-2480-5)
Detail

E-kniha - autor Marie Farková, 136 stran Ojedinělá kniha na českém trhu, se zabývá oblastmi života dospělých tak, jak se s nimi setkáváme v průběhu dospělosti až po období, kdy odcházíme z aktivní pracovní činnosti. Získáte jedinečný přehled o poznatcích o rané dospělosti, o interakcích mladých a dospělých při hledání zaměstnání, v adaptaci na pracovní pozice, v pracovní skupině. Zjistíte, jak moc se změnily role v rodině, poznáte souvislosti pracovní mobility, jejích důsledků a mnoho dalšího. Publikace je věnovaná především odborné psychologické veřejnosti a dalším odborníkům pomáhajících profesí. (alza.sk)

Podobné produkty ako Dospělost a její variabilita (978-80-247-2480-5) , Dospělost a její variabilita (978-80-247-2480-5)

Chorobné znaky a příznaky (978-80-247-5067-5)

Chorobné znaky a příznaky (978-80-247-5067-5)
Detail

Elektronická kniha - autor Karel Lukáš, Aleš Žák, kolektiv a, 928 stran 218 vybraných znaků, příznaků a některých důležitých laboratorních ukazatelů ve 163 kapitolách s prologem a epilogem, se seznamem zkratek a s rejstříkem. (alza.sk)

Podobné produkty ako Chorobné znaky a příznaky (978-80-247-5067-5) , Chorobné znaky a příznaky (978-80-247-5067-5)

Zápisky a postřehy z cest (978-80-247-5744-5)

Zápisky a postřehy z cest (978-80-247-5744-5)
Detail

Elektronická kniha - autor Václav Klaus, 160 stran Přečtěte si nejnovější zápisky z autorových cest za uplynulé tři roky. Obsahují postřehy a zážitky z dvaceti zemí světa, obohacené o zvyklosti a zajímavosti z procestovaných oblastí — tentokrát pohledem „pana profesora na cestách“. (alza.sk)

Podobné produkty ako Zápisky a postřehy z cest (978-80-247-5744-5) , Tabulky a grafy v excelu (978-80-247-1768-5)

Tabulky a grafy v Excelu (978-80-247-1768-5)

Tabulky a grafy v Excelu (978-80-247-1768-5)
Detail

E-kniha - autor Tomáš Šimek, 84 stran Kniha přímo navazuje na první díl příručky - Počítáme v Excelu, 2., aktualizované vydání a je aktualizovanou verzí čtenářsky velmi úspěšného prvního vydání. Autor předpokládá, že již ovládáte základní operace s tabulkovým kalkulátorem, a zasvětí vás do funkcí Excelu podrobněji a hlouběji, a to včetně nejnovější verze Excelu 2007. Excel je velmi výkonný program nabízející řadu funkcí a možností, pro běžnou práci je však třeba jen určitá skupina činností, a tak cílem této knihy je vybrat ty sofistikovanější funkce, které jsou určeny pro běžného uživatele. (alza.sk)

Podobné produkty ako Tabulky a grafy v Excelu (978-80-247-1768-5) , Člověk, jeho mozek a svět (978-80-247-2617-5)

Základy strategického řízení a rozhodování (978-80-247-1911-5)

Základy strategického řízení a rozhodování (978-80-247-1911-5)
Detail

E-kniha - autor Thaddeus Mallya, 252 stran Manažeři, podnikatelé a studenti VŠ získají z knihy základ manažerských poznatků v oblasti strategického řízení, rozhodování a obchodní politiky firem. Dozvíte se, jak aplikovat strategické myšlení do řízení firem a jaké jsou klíčové koncepce, které vám pomohou při výběru optimální strategie firmy. (alza.sk)

Podobné produkty ako Základy strategického řízení a rozhodování (978-80-247-1911-5) , Autobusy a trolejbusy východního bloku (978-80-247-4738-5)

Člověk, jeho mozek a svět (978-80-247-2617-5)

Člověk, jeho mozek a svět (978-80-247-2617-5)
Detail

Elektronická kniha - autor Miroslav Orel, 256 stran Kniha přináší některé poznatky o nejkomplikovanější stavbě, kterou na Zemi máme - o lidském mozku. Osloví jistě čtenáře z řad studentů psychologie, pedagogických oborů, sociologie, medicíny, ošetřovatelství, rehabilitace, ale i odborníky zmíněných oborů. Autoři se komplexně podívali na lidský mozek i jeho funkce a podávají shrnutí poznatků o jeho stavbě, funkci, vývoji, poruchách a možnostech ovlivnění. Vychází z ověřených poznatků a nejnovějších výzkumů v oblasti stavby a funkce mozku. Nabízí propojení pohledu psychologie, biologie a medicíny, teorie a praxe, kliniky a výzkumu. Detaily knihy: Autor: Miroslav Orel Rok vydání: 2009 ISBN: 978-80-247-2617-5 Počet stran: 256 (alza.sk)

Podobné produkty ako Člověk, jeho mozek a svět (978-80-247-2617-5) , Sociální kapitál a rozvoj regionu (978-80-247-4093-5)

Autobusy a trolejbusy východního bloku (978-80-247-4738-5)

Autobusy a trolejbusy východního bloku (978-80-247-4738-5)
Detail

E-kniha - autor Martin Harák, 232 stran, česky Autobusy a trolejbusy mají nepopiratelné kouzlo: od starých autobusů, které se cestou do hor plné lyží šplhaly do zatáček, přes tlačenice v městské hromadné dopravě až po moderní dálkové vozy, jimiž lze pohodlně cestovat přes půl kontinentu. Mnoho pozoruhodných strojů, často velmi progresivní konstrukce, vzniklo v druhé polovině 20. století i na naší straně bývalé železné opony, v továrnách tzv. východního bloku.Tato kniha nabízí v encyklopedické podobě přehled autobusů, trolejbusů i zajímavých nerealizovaných prototypů, které se vyráběly v letech 1945-1990 v jednotlivých zemích "socialistického tábora", doplněný unikátními fotografiemi a tabulkami technických údajů. Neomezuje se ovšem jen na suchá fakta - výklad je doplněn mnoha zajímavostmi a nečekanými souvislostmi, díky nimž se před čtenáři otevírá plastický obraz jednoho segmentu dějin techniky doby nedávno minulé. (alza.sk)

Podobné produkty ako Autobusy a trolejbusy východního bloku (978-80-247-4738-5) , Jídelníček kojenců a malých dětí (978-80-247-2716-5)

Sociální kapitál a rozvoj regionu (978-80-247-4093-5)

Sociální kapitál a rozvoj regionu (978-80-247-4093-5)
Detail

E-kniha - autor Věra Majerová, Tomáš Kostelecký, Luděk Sýkora, kolektiv a, 224 stran Rozvoj a kvalita života v obcích, městech, regionech i státech jsou úzce spojeny se vztahy mezi lidmi, vzájemnou důvěrou nebo důvěrou v instituce, tedy s prvky souhrnně označovanými jako sociální kapitál. Kniha obsahuje jak dílčí analýzy různých aspektů sociálního kapitálu v Kraji Vysočina, tak syntetizující pohled na sociální kapitál v tomto regionu a jeho přínos pro regionální rozvoj. Interdisciplinární kolektiv autorů představuje rozvoj Vysočiny v geografickém, demografickém, sociálním a ekonomickém kontextu. Argumentace je založena na empirických výzkumech provedených v tomto kraji za použití analýz sociálních sítí, dotazovacích technik, obsahové analýzy dokumentů a dalších metod. Věříme, že předkládaná publikace osloví odborníky, zabývající se regionálním rozvojem a sociálním kapitálem v akademické sféře, i zástupce různých institucí, které se na rozvoji českých regionů... (alza.sk)

Podobné produkty ako Sociální kapitál a rozvoj regionu (978-80-247-4093-5) , Agresivita a kriminalita školní mládeže (978-80-247-2310-5)

Agresivita a kriminalita školní mládeže (978-80-247-2310-5)

Agresivita a kriminalita školní mládeže (978-80-247-2310-5)
Detail

E-kniha - autor Zdeněk Martínek, 152 stran V posledních letech začalo stoupat procento dětí, které mají problémy s chováním, v klasických třídách a vyučovacích hodinách jsou nezvladatelné, narušují chod celé třídy, do jisté míry znamenají i ohrožení ostatních spolužáků. Učitelé jsou při jejich vedení bezbranní a bezradní a mnohdy se i jejich rodiče dostávají do pozice bezmocných a nešťastných lidí. Publikace proto odpovídá na otázky, které slýchá většina odborníků zabývajících se patologickým chováním dětí a mládeže: "Co se s dnešními dětmi děje, že jsou takové?", "Jak je možné, že to, co v chování dětí bylo před dvaceti lety nepředstavitelné, se dnes stává normou?" Renomovaný český autor seznamuje pedagogickou veřejnost a studenty učitelství se způsoby agresivního chování dětí a mládeže ve škole, s druhy agresí, s nimiž se mohou setkat ve školním prostředí, a s jejich příčinami a důsledky pro další vývoj jedince. (alza.sk)

Podobné produkty ako Agresivita a kriminalita školní mládeže (978-80-247-2310-5) , Vrozené anomálie hlavy a krku (978-80-247-4064-5)

Jídelníček kojenců a malých dětí (978-80-247-2716-5)

Jídelníček kojenců a malých dětí (978-80-247-2716-5)
Detail

E-kniha - autor Martin Gregora, Dana Zákostelecká, 188 stran Dotazy na výživu dítěte patří k nejčastějším otázkám, které dětští lékaři a sestry v ordinacích a poradnách zodpovídají. Publikace MUDr. Martina Gregory a Ing. arch. Dany Zákostelecké vám přináší nejen množství praktických rad, ale také výčet pravidel pro přípravu zdravé racionální dětské stravy, základní informace o jednotlivých druzích potravin a samozřejmě i receptář polévek, zeleninových, masozeleninových a ovocných příkrmů a kaší pro kojence, a především pro batolata. Vynikající, přehledná a srozumitelná příručka poradí všem maminkám co a kdy svému děťátku podávat k jídlu od narození do tří let. (alza.sk)

Podobné produkty ako Jídelníček kojenců a malých dětí (978-80-247-2716-5) , Kocour olivier a malíř monet (978-80-247-4840-5)

Didaktika osobnostní a sociální výchovy (978-80-247-4473-5)

Didaktika osobnostní a sociální výchovy (978-80-247-4473-5)
Detail

E-kniha - autor Josef Valenta, 232 stran Tato kniha (opírající se o poznatky zjištěné v praxi) si klade za cíl konstituovat základ didaktiky OSV. Zejména chce ale ukázat, o čem by měl učitel/lektor přemýšlet, aby pak v učebně mohl říci: "Teď opravdu dělám OSV." Kniha je věnována všem, kdo se zabývají rozvíjením životních dovedností. (alza.sk)

Podobné produkty ako Didaktika osobnostní a sociální výchovy (978-80-247-4473-5) , Zápisky a postřehy z cest (978-80-247-5744-5)

Vrozené anomálie hlavy a krku (978-80-247-4064-5)

Vrozené anomálie hlavy a krku (978-80-247-4064-5)
Detail

Elektronická kniha - autor Janka Jakubíková, 256 stran Vysoce odborná monografie zahrnuje vrozené anomálie v oblasti hlavy a krku, i dosud v literatuře nepopsané, podle nejnovějších poznatků - uvádí etiologii, příznaky, diagnostiku a možnosti léčby. V úvodu každé kapitoly je stručný intrauterinní a postnatální vývoj, protože jeho znalost je důležitá k pochopení vzniku jednotlivých anomálií. U jednotlivých anomálií jsou zařazeny i syndromy, což umožňuje čtenáři zaměřit se na odhalení anomálií i jiných orgánů. U anomálií hltanu, hrtanu, průdušnice, jícnu a krku jsou zvláště u malých dětí nejzávažnějšími příznaky stridor a dysfagie. V přehledných tabulkách je uvedena diferenciální diagnostika těchto symptomů. To vše pomáhá lékaři ke stanovení správné diagnózy a léčebného postupu.Publikace je určena kromě lékařů ORL také pediatrům a neonatologům. Ocení ji zvláště lékaři, kteří se připravují na složení specializačních zkoušek. Jedinečnost knihy je v bohaté barevné... (alza.sk)

Podobné produkty ako Vrozené anomálie hlavy a krku (978-80-247-4064-5) , Základy strategického řízení a rozhodování (978-80-247-1911-5)

Kocour Olivier a malíř Monet (978-80-247-4840-5)

Kocour Olivier a malíř Monet (978-80-247-4840-5)
Detail

E-kniha - autor Miroslava Kubišová, 80 stran Kočka z krčského lesa vypráví svým koťatům před spaním příběhy o slavných kočkách, které se zapsaly do historie. Tak vzniklo povídání o třiceti neobyčejných dobrodružstvích koček z celého světa. Kocoura malíře Moneta, kočky z čínské továrny na hedvábí, kočky klapouché ze Skotska, kočky Adriany z Anglie, kočky ze starověkého Egypta a mnohých dalších. Každý příběh je vždy doplněn kouzelným celostránkovým barevným akvarelem. (alza.sk)

Podobné produkty ako Kocour Olivier a malíř Monet (978-80-247-4840-5) , Didaktika osobnostní a sociální výchovy (978-80-247-4473-5)

Management cestovních kanceláří a agentur (978-80-247-3751-5)

Management cestovních kanceláří a agentur (978-80-247-3751-5)
Detail

E-kniha - autor Monika Palatková, Eva Mráčková, Milan Kittner, Ondřej Kašťák, Josef Šesták, 224 stran Na trhu ojedinělá publikace se soustředí na čtyři klíčové oblasti spojené s managementem cestovních kanceláří a agentur. Je určena jak studentům turismu, tak pracovníkům cestovních kanceláří a agentur. První část knihy se věnuje legislativní úpravě činnosti cestovních kanceláří a agentur, a to i v návaznosti na legislativu evropskou, zejména pokud jde o ochranu spotřebitele. Druhá část je zaměřena na teoretická východiska a funkční pojetí managementu aplikovaného na cestovní kancelář. Procesní řízení cestovní kanceláře a agentury je předmětem třetí části a soustředí se na proces nákupu služeb, jejich kompletaci, stanovení ceny, distribuci i komunikační podporu. Sestavení základního podnikatelského plánu cestovní kanceláře je prezentováno v kapitole čtvrté ve formě případové studie. Publikace je doplněna příklady z praxe. (alza.sk)

Podobné produkty ako Management cestovních kanceláří a agentur (978-80-247-3751-5) , Management cestovních kanceláří a agentur (978-80-247-3751-5)

Komunikační a obchodní dovednosti manažera (978-80-247-3566-5)

Komunikační a obchodní dovednosti manažera (978-80-247-3566-5)
Detail

E-kniha - autor Vladimíra Khelerová, 144 stran V novém vydání úspěšné a čtivé příručky najdete osvědčené rady a tipy, jak zlepšit své komunikační a manažerské dovednosti, posílit vyjednávací schopnosti a umění přesvědčit. Tyto dovednosti jsou pro váš úspěch nepostradatelné. V první části knihy, která se věnuje zejména vyjednávání s obchodními partnery, se seznámíte s jednotlivými fázemi obchodního jednání a dozvíte se, jak se na něj ideálně připravit, jak při jednání argumentovat a čelit námitkám, jak komunikovat s jednotlivými typy partnerů, jak využít účinnou metodu SPIN či jak postupovat v konfliktních situacích. Druhá část knihy je věnována komunikaci manažera a jeho řídícím dovednostem. Poznáte různé možnosti motivace a rozvoje pracovníků a poskytování zpětné vazby, včetně kritického rozhovoru, hodnotícího pohovoru a koučování. Dozvíte se, jak vybrat členy svého týmu, jak v týmu rozhodovat a řešit konflikty nebo jak vést mezinárodní tým pracovníků. (alza.sk)

Podobné produkty ako Komunikační a obchodní dovednosti manažera (978-80-247-3566-5) , Komunikační a obchodní dovednosti manažera (978-80-247-3566-5)

Nervové buňky a jejich svět (978-80-247-5070-5)

Nervové buňky a jejich svět (978-80-247-5070-5)
Detail

Elektronická kniha - autor Miroslav Orel, 216 stran Kniha přináší aktuální přehled o světě nervových buněk, které jsou základem složité a komplexní činnosti nervového systému, a tedy i všech duševních dějů a procesů. Seznamuje s jedinečnou stavbou a funkcí těchto buněk, s komunikací a spojením mezi nimi i s nejvýznamnějšími poruchami a možnostmi jejich ovlivnění a léčby. (alza.sk)

Podobné produkty ako Nervové buňky a jejich svět (978-80-247-5070-5) , Nervové buňky a jejich svět (978-80-247-5070-5)

Jak získat, udržet a neztrácet autoritu (978-80-247-2282-5)

Jak získat, udržet a neztrácet autoritu (978-80-247-2282-5)
Detail

E-kniha - autor Alena Vališová, 144 stran Jak rozvíjet a neztrácet autoritu? Jak se bránit zneužití moci? Na čem závisí sociální úspěšnost? Jak efektivně komunikovat v různých situacích? Co podmiňuje, že si nás lidé váží a respektují nás? Na tyto a podobné otázky odpovídá kniha Jak získat, udržet a neztrácet autoritu. Pokud si přejete podpořit své postavení v soukromém i profesním životě, lépe pochopit sám sebe i druhé a posílit své sebevědomí, pak je tato kniha určena právě vám. V knize je uvedeno mnoho praktických cvičení, která mohou být vítaným pomocníkem při individuálním rozvoji. (alza.sk)

Podobné produkty ako Jak získat, udržet a neztrácet autoritu (978-80-247-2282-5)

Jak získat vnitřní klid a rovnováhu (978-80-247-3904-5)

Jak získat vnitřní klid a rovnováhu (978-80-247-3904-5)
Detail

E-kniha - autor Elke Nürnberger, 108 stran Jak zvládat každodenní život s klidem, vyrovnaností, samostatně a nezávisle? Dozvíte se v této čtivé a praktické knížce s mnoha příklady. Poznáte řadu osvědčených technik, včetně těch speciálních pro obtížné situace. Zjistíte, jaké jsou příčiny vnitřní nerovnováhy, jak překonat různé překážky a bloky ve vlastním myšlení a emocích či jak komunikovat se sebou samým. Dozvíte se, jak s klidem reagovat na agresi a v konfliktech získávat odstup a čas, jak rozpoznat emočně nabité situace a vědomě je ovlivňovat, jak jednat s neústupnými a přecitlivělými partnery a mnoho dalších rad a tipů, díky nimž budete zvládat život s úsměvem, docílíte vnitřního klidu a stability. (alza.sk)

Podobné produkty ako Jak získat vnitřní klid a rovnováhu (978-80-247-3904-5)

Doporučené postupy a algoritmy v nefrologii (978-80-247-3227-5)

Doporučené postupy a algoritmy v nefrologii (978-80-247-3227-5)
Detail

E-kniha - autor Ondřej Viklický, Vladimír Tesař, Sylvie Dusilová Sulková, kolektiv a, 192 stran Vynikající didaktická pomůcka určená pro pre- i postgraduální studium, a to zejména pro nefrology, internisty, pediatry, praktické lékaře. Je vhodná jak pro nemocniční, tak ambulantní provozy, ocení ji i studenti medicíny. Obsahuje řadu přehledných tabulek, schémat a diagramů. Čtenář tak získá informaci o základním správném postupu velmi rychle — což je mimořádně potřebné jak pro rozhodování na příjmových "emergency" nemocnic, tak u lůžka nemocného na oddělení nebo v ambulantním provozu. (alza.sk)

Podobné produkty ako Doporučené postupy a algoritmy v nefrologii (978-80-247-3227-5)

Poruchy socializace u dětí a dospívajících (978-80-247-5447-5)

Poruchy socializace u dětí a dospívajících (978-80-247-5447-5)
Detail

Elektronická kniha - autor kolektiv a, 544 stran Kolektiv renomovaných českých autorů se zaměřil na problematiku výchovy, projevy rizikového chování, zvládání obtížných životních situací a prevenci sociálně patologických jevů. Tato monografie bude přínosem nejen pro pedagogy a psychology, ale též pro studenty pedagogických a psychologických oborů na vysokých školách. Užitečné informace v ní mohou nalézt rovněž zdravotníci a sociální pracovníci pečující o děti a mládež se speciálními vzdělávacími potřebami. Detaily knihy: Autor: kolektiv a Rok vydání: 2015 ISBN: 978-80-247-5447-5 Počet stran: 544 (alza.sk)

Podobné produkty ako Poruchy socializace u dětí a dospívajících (978-80-247-5447-5)

Odměny a tresty ve školní praxi (978-80-247-4639-5)

Odměny a tresty ve školní praxi (978-80-247-4639-5)
Detail

Elektronická kniha - autor Robert Čapek, 192 stran Jednou z nejdůležitějších aktivit učitele ve třídě je odměňování a trestání. Tyto činnosti souvisejí nejen s kázní a udržováním pravidel ve třídě, ale také s motivací, třídním klimatem i se vztahem žáků ke vzdělávání vůbec. Učitel by měl používat takové strategie, které jsou výhodné a efektivní, a to nejen krátkodobě. Není důležité pouze správně trestat, ale také vytvářet ve třídě klima působící preventivně proti nevhodnému chování. Nestačí jen vhodně odměňovat, ale je třeba promyšleným posilováním žáky motivovat. Učitel musí znát postup při vyšetřování školní krádeže, ale ještě důležitější je, aby uměl správně hodnotit a klasifikovat. Teoretický text je doplněn řadou ilustrativních kazuistik ze školních tříd a pro čtenáře jsou připravena i praktická doporučení a zajímavé podněty k zamyšlení. Detaily knihy: Autor: Robert Čapek Rok vydání: 2014 ISBN: 978-80-247-4639-5 Počet stran: 192 (alza.sk)

Podobné produkty ako Odměny a tresty ve školní praxi (978-80-247-4639-5)

Jak získat a ovlivnit téměř každého (978-80-247-4879-5)

Jak získat a ovlivnit téměř každého (978-80-247-4879-5)
Detail

E-kniha - autor Paul McGee, 200 stran Chtěli byste umět snadněji přesvědčit jiné lidi, získat je na svou stranu a úspěšně s nimi navazovat vztahy? V této čtivé knížce plné rad a tipů se dozvíte, jak na to. Naučíte-li se perfektně jednat s lidmi, získáte v životě obrovskou výhodu. Tato schopnost vám pomůže k postupu v práci, snáze přesvědčíte druhé o určité myšlence či nápadu a budete dobře vycházet i se členy rodiny. Ale jednání s lidmi není vždy snadné. Paul McGee vám prostřednictvím svých jednoduchých tipů a technik ukáže, proč není příjemné vystupování vždy ta nejlepší strategie, jak se naučit mluvit tak, aby vám lidé rádi naslouchali, jak motivovat ostatní k co nejlepším výkonům, proč není vždy nejlepší chovat se k lidem tak, jak chcete, aby se oni chovali k vám, či jak zajistit, aby lidé přijali vaši kritiku. Kniha Jak získat a ovlivnit téměř každého chytře servíruje moudrost po špetkách a je skvělým zdrojem inspirace. Pomůže vám lépe vycházet s lidmi jak... (alza.sk)

Podobné produkty ako Jak získat a ovlivnit téměř každého (978-80-247-4879-5)

Případy detektiva Kláska a opičáka Jojíka (978-80-247-4613-5)

Případy detektiva Kláska a opičáka Jojíka (978-80-247-4613-5)
Detail

E-kniha - autor Lenka Rožnovská, Hana Mlčochová, 80 stran Krátké detektivní příběhy s ilustrovaným rozluštěním pro čtenáře od šesti let. Kniha plná originálních ilustrací rozvíjí logické myšlení, pozornost a čtenářské dovednosti. Čti, prohlížej si a pátrej! Detektiv Klásek a opičák Jojík potřebují tvůj postřeh a bystrou hlavu. Bez tebe zločince nedopadnou. (alza.sk)

Podobné produkty ako Případy detektiva Kláska a opičáka Jojíka (978-80-247-4613-5)

Emoční poruchy v dětství a dospívání (978-80-247-4585-5)

Emoční poruchy v dětství a dospívání (978-80-247-4585-5)
Detail

E-kniha - autor Peter Pöthe, 168 stran Renomovaný český autor MUDr. Peter Pöthe předkládá čtenářům řadu nosných a inspirativních psychoanalytických objevů Formou napínavého čtení se snaží předat co největší množství informací z oblasti psychoanalýzy dětí a dospívajících, vývojové psychologie a psychiatrie, věnuje se terapii i diagnostice. Vše doplňuje praktickými příklady ze své praxe. Publikaci zaměřil především na psychiatry, psychology, psychoterapeuty, sociální pracovníky, pediatry, pedagogy, vychovatele a učitele mateřských škol. Jistě však v mnohém obohatí rodiče i dospívající, kteří se trápí psychickými problémy. (alza.sk)

Podobné produkty ako Emoční poruchy v dětství a dospívání (978-80-247-4585-5)

Žít sama a užít si to (978-80-247-3186-5)

Žít sama a užít si to (978-80-247-3186-5)
Detail

Elektronická kniha - autor Marjorie Hillisová, 160 stran „Existuje jistá pravděpodobnost, že v některých obdobích svého života, možná třeba právě teď, budete muset zvládnout žít sama na sebe. Možná je to vaše volba. Možná ne. Ať už svoji situaci vnímáte jako Prokletí nebo jako Dobrodružství (a je jedno, jestli Vám je dvacet šest nebo šedesát šest), jedno je jisté: budete potřebovat Plán.“ Tak začíná chvílemi legrační, chvílemi ostrovtipný, chvílemi stylotvorný průvodce životem single ženy. I když poprvé vyšel už v roce 1936, kdy se redaktorka časopisu Vogue rozhodla podělit o své životní zkušenosti se čtenářkami, za uplynulá desetiletí neztratil nic na aktuálnosti, naopak je možná ještě zábavnější, než kdy dřív. Marjorie Hillisová vybízí skončit s fňukáním a naříkáním a mít svůj život za jakkoliv nepříjemných a nevyžádaných okolností pod kontrolou a s grácií si ho užít. Čtenářky a čtenáři se dozví nedocenitelné rady, jak... (alza.sk)

Podobné produkty ako Žít sama a užít si to (978-80-247-3186-5)

Syndrom vyhoření a jak jej zvládnout (978-80-247-3553-5)

Syndrom vyhoření a jak jej zvládnout (978-80-247-3553-5)
Detail

Elektronická kniha - autor Christian Stock, 112 stran Cítíte se dlouhodobě a neúměrně vytíženi? Jste často ve stresu? Nemáte už sílu takto dále pokračovat? Pak vám hrozí tzv. vyhoření. V této knížce plné příkladů ze života zjistíte, čím se vyhoření liší od "normálního" stresu, jak jej poznáte a zda jste kandidátem na vyhoření. Dočtete se, co syndrom vyhoření způsobuje, jaké faktory v zaměstnání hrají roli, jaké postoje a vzorce vašeho chování riziko burnout syndromu zvyšují. Poznáte, jak vyhoření účinně předcházet a jak řešit již existující problém. Ať už jste přetěžováni v zaměstnání, anebo se musíte vyrovnat se složitými rodinnými událostmi, pojďte se naučit, jak s vyhořením úspěšně bojovat. (alza.sk)

Podobné produkty ako Syndrom vyhoření a jak jej zvládnout (978-80-247-3553-5)

Cestovatel Čenda Buráček a zlatá bobule (978-80-247-4303-5)

Cestovatel Čenda Buráček a zlatá bobule (978-80-247-4303-5)
Detail

E-kniha - autor Libor Škrlík, 64 stran Vtipný komiks pro menší i větší děti o vášnivém cestovateli Čendovi Buráčkovi. Tentokrát společně zavítáme do exotických Džunglovic a komáry sužovaného Balíkova, kde se staneme svědky dalších krkolomných dobrodružství a zažijeme také nemálo legrace. Jeden příběh nás zavede na širé moře za námořníkem Mikim a jeho pejskem Benoušem. (alza.sk)

Podobné produkty ako Cestovatel Čenda Buráček a zlatá bobule (978-80-247-4303-5)

Veřejné zdravotnictví a výchova ke zdraví (978-80-247-5562-5)

Veřejné zdravotnictví a výchova ke zdraví (978-80-247-5562-5)
Detail

Elektronická kniha - autor Lidmila Hamplová, 156 stran, česky Publikace seznamuje se základními pojmy z oblasti veřejného zdravotnictví, problematikou veřejného zdravotnictví na úrovni Evropské unie a České republiky, se zdravotními a sociálními determinantami ovlivňujícími zdraví populace, zdravotnickými systémy v rámci Evropské unie, s úlohou Světové zdravotnické organizace v podpoře zdraví a s jejími komunitními projekty. Dále se věnuje národní zdravotní a sociální politice České republiky, jejímu řízení, stávajícímu systému financování léčebně-preventivní péče v České republice. Zmiňuje aktuální platné strategické dokumenty pro oblast podpory veřejného zdraví Světové zdravotnické organizace, Evropské unie, České republiky a platnou legislativu ve vztahu ke zdravotním službám a podmínkách jejich poskytování, ve vztahu k ochraně veřejného zdraví a k lékařským a nelékařským zdravotnickým povoláním. Učebnice se věnuje demografii a problematice zdravotního... (alza.sk)

Podobné produkty ako Veřejné zdravotnictví a výchova ke zdraví (978-80-247-5562-5)

Oceňování a prodej privátní zubní a lékařské praxe (978-80-247-4866-5)

Oceňování a prodej privátní zubní a lékařské praxe (978-80-247-4866-5)
Detail

Elektronická kniha - autor Tomáš Krabec, 128 stran Nákup a prodej privátní lékařské praxe může být životním obchodem každého lékaře anebo také noční můrou a velkým zklamáním. Všem, kterých se to týká, je určena tato kniha. Po jejím přečtení se mohou zvýšit vaše šance, že vše dopadne k vaší spokojenosti. (alza.sk)

Podobné produkty ako Oceňování a prodej privátní zubní a lékařské praxe (978-80-247-4866-5)

Psychoterapeutické systémy a jejich uplatnění v adiktologii (978-80-247-4361-5)

Psychoterapeutické systémy a jejich uplatnění v adiktologii (978-80-247-4361-5)
Detail

Elektronická kniha - autor Kamil Kalina, 528 stran Adiktologie je mezioborová vědecká disciplína, která se zaměřuje na prevenci, léčbu a výzkum užívání návykových látek a jiných forem závislostního chování. Propojuje nejen poznatky z oboru medicíny, psychologie, sociologie a sociální práce, ale i ekonomiky, práva, kriminologie, pedagogiky, politologie, religionistiky či kulturní a sociální antropologie. Publikace učí rozumět psychoterapii a jednotlivým přístupům a uplatňovat je ve specifických aplikacích v adiktologii. Tím se podstatně liší od dalších psychoterapeutických titulů, které jsou na trhu dostupné. Oproti kolektivním monografiím využívá jednotícího autorského pohledu, podloženého dlouhodobými zkušenostmi. Doplňuje tak základní knižní fond v oboru pro potřeby studentů, absolventů i všech, kteří v něm třeba již dlouhá léta působí. Detaily knihy: Autor: Kamil Kalina Rok vydání: 2013 ISBN: 978-80-247-4361-5 Počet stran: 528 (alza.sk)

Podobné produkty ako Psychoterapeutické systémy a jejich uplatnění v adiktologii (978-80-247-4361-5)

101 příběhů a metafor z manažerské praxe (978-80-247-2141-5)

101 příběhů a metafor z manažerské praxe (978-80-247-2141-5)
Detail

E-kniha - autor Petr Škrla, 176 stran Autor prožil jako lektor a manažer velkou část svého života v Kanadě a Africe. Ve své nové knize prezentuje čtivým způsobem univerzální manažerské a životních principy. Podává je formou metafor nebo příběh, které umožňují zajímavou a širokou aplikaci důležitých a jinak složitých manažerských strategií do každodenních situací. Součástí takřka každé metafory je vtipná ilustrace, která daný princip dokresluje. Kniha tak představuje unikátní nástroj, kterým může lektor nebo manažer inspirovat či motivovat své posluchače. Je určena především lektorům, učitelům a manažerům, jejichž cílem není pouze předávat informace svým posluchačům, ale ovlivnit i jejich způsob myšlení, postoje i chování. Autor napsal několik dalších úspěšných publikací z oblasti kreativního managementu a řízení rizik, ale i krásné literatury. (alza.sk)

Podobné produkty ako 101 příběhů a metafor z manažerské praxe (978-80-247-2141-5)

Hlavní účetní systémy: IFRS a US GAAP (978-80-247-2774-5)

Hlavní účetní systémy: IFRS a US GAAP (978-80-247-2774-5)
Detail

Elektronická kniha - autor Josef Jílek, 200 stran Kniha podává přehled o nynějším stavu a budoucím směřování evropských a českých předpisů (zejména IFRS) v oblasti účetnictví a auditu. Je založena na rozsáhlých praktických zkušenostech autora v mezinárodních orgánech působících v oblasti účetnictví, výkaznictví a auditu. Kniha představuje hlavní účetní systémy ve světě (IFRS a US GAAP). Vysvětlován je boj o podobu účetních systémů, financování jejich tvorby, jejich vynucování, jejich sbližování a rozchod a politický vliv. Části o IFRS a US GAAP se zaměřují na jejich historii, strukturu řízení tvorby standardů a složení. Je patrný globální trend změkčování účetních předpisů. Následující část o účetnictví v EU se věnuje dvěma paralelním účetním rámcům (směrnice a nařízení) v EU a v České republice včetně evropské varianty IFRS. Část o povinném auditu se zaměřuje na mezinárodní standardy spojené s auditem a na relevantní předpisy v EU a v České republice. (alza.sk)

Podobné produkty ako Hlavní účetní systémy: IFRS a US GAAP (978-80-247-2774-5)

Základy fyziky pro lékařské a zdravotnické obory (978-80-247-4712-5)

Základy fyziky pro lékařské a zdravotnické obory (978-80-247-4712-5)
Detail

Elektronická kniha - autor Jiří Beneš, Jaroslava Kymplová, František Vítek, 228 stran Potřebujete udělat zkoušku z fyziky? Potřebujete základy fyziky k pochopení vašeho medicínského oboru? Pak je tato kniha určena právě pro Vás! (alza.sk)

Podobné produkty ako Základy fyziky pro lékařské a zdravotnické obory (978-80-247-4712-5)

Jak se domluvit s kojencem a batoletem (978-80-247-2336-5)

Jak se domluvit s kojencem a batoletem (978-80-247-2336-5)
Detail

Elektronická kniha - autor Šustová Terezie Vasilovčík, 144 stran, česky Také někdy nevíte, proč se váš maličký vzteká, co vlastně chce či co ho rozplakalo? Účinnou cestou, jak mu porozumět, může být právě systém znakování s miminky. Nabídněte vašemu dítěti, které ještě neumí vůbec nebo dobře mluvit, možnost, jak se s vámi dorozumět. Kniha přináší srozumitelný návod k tomu, jak rozvíjet přirozenou komunikaci malých dětí gesty a znaky.Autorka klade velký důraz nejen na odborné informace, ale zejména na praktické zkušenosti využití ověřeného komunikačního systému gesty a znaky v každodenním životě s dítětem raného věku. Součástí publikace je i slovník základních znaků. (alza.sk)

Podobné produkty ako Jak se domluvit s kojencem a batoletem (978-80-247-2336-5)

Přináležení (978-80-247-4134-5)

Přináležení (978-80-247-4134-5)
Detail

Elektronická kniha - autor Toko-pa Turner, 256 stran, česky Se svou typickou hloubkou a vytříbeným stylem nám Toko-pa nabízí cestu k přináležení vedoucí z nitra ven. Na základě mýtů, příběhů a snů nás přivádí ke zdroji našeho odcizení, kdy se vyhnanství stává nutným krokem iniciace do autentického bytí. Následně rozebírá dovednosti přináležení – postupy pocházející od předků na léčení našich ran a obnovení opravdového přináležení k životu i ke světu. Většina lidí si představuje přináležení jako skutečnost vázanou k nějakému mýtickému místu nebo člověku nebo kmenu a celý život stráví jeho marným hledáním. Co když ale přináležení nelze vůbec lokalizovat? Co když se jedná o dovednost, kterou jsme ztratili či zapomněli? Kanadská autorka s velkým množstvím obdivovatelům svým košatým vyprávěcím stylem provádí čtenáře různými aspekty hledání sám sebe a svého místa ve světě. Doporučujeme jako inspirační zdroj čtenářům, kteří řeší své kořeny a zabývají se... (alza.sk)

Podobné produkty ako Přináležení (978-80-247-4134-5)

Demence (978-80-247-1490-5)

Demence (978-80-247-1490-5)
Detail

Elektronická kniha - autor Vladimír Pidrman, 192 stran Praktická kniha předního českého autora, doc. MUDr. Vladimíra Pidrmana, Ph.D., přináší diagnostiku a diferenciální diagnostiku demence. Zabývá se neurobiochemií, patologií a neuropatologií demence a uvádí terapeutické postupy léčby kognitivní poruch, poruch chování a změn aktivit denního života. A to vše jak z pohledu farmakologického, tak i behaviorálního. Nezapomíná ani na výživu - často opomíjenou problematiku dementních nemocných. Vymezuje roli pečovatele. Publikace je doplněna zajímavými kazuistikami a je určena zejména nejširší lékařské veřejnosti a studentům medicíny. (alza.sk)

Podobné produkty ako Demence (978-80-247-1490-5)
Otoneurologie a tinitologie (978-80-247-4345-5), Otoneurologie (80-247-0510-9), Alergie a astma (978-80-247-4390-5), Homeopatie a děti (978-80-247-3355-5), Image a firemní identita (978-80-247-2790-5), Jazyky C a C++ (978-80-247-3917-5), Meč, srdce a čarodějky (978-80-247-5616-5), Hry a pohádkové snění (978-80-247-1599-5), Biometrie a identita člověka (978-80-247-2365-5), Český a československý fotbal (978-80-247-1656-5), Soudní psychiatrie a psychologie (978-80-247-4332-5), Sociologie stáří a seniorů (978-80-247-3850-5), Psychologie vděčnosti a nevděčnosti (978-80-247-1838-5), Církve a české školství (978-80-247-3623-5), Dospělost a její variabilita (978-80-247-2480-5), Chorobné znaky a příznaky (978-80-247-5067-5), Tabulky a grafy v Excelu (978-80-247-1768-5), Člověk, jeho mozek a svět (978-80-247-2617-5), Autobusy a trolejbusy východního bloku (978-80-247-4738-5), Sociální kapitál a rozvoj regionu (978-80-247-4093-5), Jídelníček kojenců a malých dětí (978-80-247-2716-5), Agresivita a kriminalita školní mládeže (978-80-247-2310-5), Vrozené anomálie hlavy a krku (978-80-247-4064-5), Kocour Olivier a malíř Monet (978-80-247-4840-5), Zápisky a postřehy z cest (978-80-247-5744-5), Základy strategického řízení a rozhodování (978-80-247-1911-5), Didaktika osobnostní a sociální výchovy (978-80-247-4473-5), Management cestovních kanceláří a agentur (978-80-247-3751-5), Komunikační a obchodní dovednosti manažera (978-80-247-3566-5), Nervové buňky a jejich svět (978-80-247-5070-5)