Paměti dikobraza (9788072728107)

Produkt Paměti dikobraza (9788072728107) sme našli 50+x, pokiaľ to nie je to čo hľadáte, skúste frázu Paměti dikobraza (9788072728107) upraviť a produkt hľadať znova.

Paměti dikobraza (9788072728107)

Paměti dikobraza (9788072728107)
Detail

Elektronická kniha - mán vycházející z prastaré africké pověsti o zvířecích dvojnících lidí, s posláním, že nikdy není pozdě vzepřít se zlému osudu. - autor Alain Mabanckou, 216 stran Černý román z černé Afriky, kde zvířecí dvojník - dikobraz - páchá ve jménu svého černého pána strašlivé černé činy. Kniha vychází z africké pověsti, podle níž má každý člověk dvojníka ze zvířecí říše. Většinou je to dvojník dobrý, mírumilovný, v některých případech však zlý, škodlivý. Příběh jednoho neobyčejného dikobraza, škodlivého dvojníka jistého Kibandiho. Kibandi se nemilosrdně zbavuje každého, kdo se mu znelíbí, prostřednictvím svého zvířecího dvojníka – dikobraza. Neustále filozofující, chvílemi fanfarónský tvoreček, vyzbrojený nesmiřitelnými bodlinami se poslušně podvoluje děsivým rozkazům svého pána. Zabijácké dvojici neunikne žádná oběť, dokud se cílem útoku nemá stát dítě… dikobraz dosud bezpodmínečně plnící své osudové poslání, začíná o... (alza.sk)

Podobné produkty ako Paměti dikobraza (9788072728107) , Paměti dikobraza (9788072728107)

Tajemství zázračné paměti

Tajemství zázračné paměti
Detail

Audiokniha MP3 David Gruber, čte David Gruber Audiokniha učí stočlenné paměťové asociační listině (neboli PAL), kterou David Gruber poprvé v této podobě zpracoval do českých poměrů. Paměťová asociační listina už dlouhá staletí patřila a patří ke klenotům duševní výbavy úspěšných lidí - od starořímského Cicera po moderní americké prezidenty. Ke zbraním, které pomáhaly dělat mistry slovních soubojů, argumentace, prezentace a další komunikace. V dnešní době má znalost PAL dvě klíčová využití: a) Znásobení tvořivého myšlenkového potenciálu každého, kdo ji zná a využívá. Využije-li člověk několikanásobně více svých nápadů než dříve, získává snadněji náskok před konkurencí. Žijeme v době, kdy je alfou a omegou úspěchu získání myšlenkového náskoku, jeho rychlé využití (ostatní svět jej stále rychleji dohání) a opětovné získání náskoku v oblasti nějakého jiného tvůrčího nápadu. PAL je zbraní pro udržování permanentního náskoku. b) Umění obhájit vlastní názor,... (alza.sk)

Podobné produkty ako Tajemství zázračné paměti

Stopky s pamětí TUNTURI

Stopky s pamětí TUNTURI
Detail

Stopky s velkým displejem, 2 paměti. Hlavní základní funkce – čas, den, měsíc, hodiny, minuty, vteřiny (1/100). (efitness.sk)

Podobné produkty ako Stopky s pamětí TUNTURI , Paměti poslance parlamentu (9788025706473)

Paměti poslance parlamentu (9788025706473)

Paměti poslance parlamentu (9788025706473)
Detail

Elektronická kniha - autor Miloš Urban, 114 stran, česky Paměti poslance parlamentu s podtitulem Sexyromán jsou podivným politickým spiskem a zároveň čtvrtým románem autora Hastrmana, Sedmikostelí a Poslední tečky za Rukopisy, příběhem napsaným v rytmu sexuálního aktu jako nejsžíravější, nejbizarnější a nejanarchističtější odsudek demokratické totality, jak ji známe z posledních let. (alza.sk)

Podobné produkty ako Paměti poslance parlamentu (9788025706473) , O paměti komplexně v kostce

O paměti komplexně v kostce

O paměti komplexně v kostce
Detail

Audiokniha MP3 David Gruber, čte David Gruber Jde o již druhé vydání audioknihy, rozšířené na základě námětů posluchačů prvního vydání. Spolu s audioknihou „Tajemství zázračné paměti“ dává dohromady komplexní celek řešící vše praktické, co vás může v souvislosti s pamětí v běžném pracovním i osobním životě napadnout. Shrnuje více než třicetileté průkopnické zkušenosti autora s kurzy paměťových dovedností - ať už samostatně nebo jako součást kurzů rychlého čtení a racionálního čtení. Audiokniha obsahuje v závěru bohatý seznam další doporučené literatury. (alza.sk)

Podobné produkty ako O paměti komplexně v kostce , Paměti česko-slovenského diplomata napříč režimy

Paměti (978-80-755-7233-2)

Paměti (978-80-755-7233-2)
Detail

Elektronická kniha - autor Petr Stránský, 360 stran, česky Paměti českého emigranta - bratra známého českého spisovatele a scénáristy Jířího Stránského, kterého události 60. let 20. století donutily opustit vlast a začít nový život v cizí zemi, ve Švýcarsku. Kniha vznikla z nedostatku pramenů o historii dvou rodin, Stránských a Malypetrů. Ona první rodina představuje článek z rozvětveného stromu rytířů Stránských ze Stránky a Greifenfelsu. V osobě JUDr. Karla Stránského (1898–1978), autorova otce, představuje muže s hlubokým sociálním citem nejen pro rodinu, ale i veřejným, díky členství a vyššímu postavení v České obci sokolské, kde rozhodoval duch, věrnost, fyzická síla, a nikoliv peníze. Rodina Malypetrů, vedena Janem Malypetrem, několikanásobným ministrem a předsedou vlády v předválečných, ale i krizových letech první Československé republiky, žila nejprve v úrodné krajině v Klobukách u Slaného. Manželský pár... (alza.sk)

Podobné produkty ako Paměti (978-80-755-7233-2) , Paměti (978-80-877-4946-3)

Místa paměti druhé světové války (9788024629278)

Místa paměti druhé světové války (9788024629278)
Detail

Elektronická kniha - autor Pavel Mücke, 282 stran, česky Dějiny druhé světové války patří k nejvíce zpracovávaným a stále velmi aktuálním tématům soudobé historiografie. Kniha Pavla Mückeho se snaží přiblížit problematiku tzv. „míst paměti“ (hmotných i symbolických památek, na nichž je zakládána identita národního společenství), každodenního života a vnitřního světa vojáků (a pozdějších veteránů) československých jednotek působících na všech frontách nejkrvavějšího konfliktu dosavadních dějin. Charakterizuje nejvýznačnější „místa paměti“ zkoumáním jejich postojů k velkým událostem (Mnichov 1938, březen 1939), vnímání významů vlasti a domova a vnitřních vztahů v rámci bojových kolektivů i postojů k dalším klíčovým aktérům mimo vlastní bojové jednotky. (alza.sk)

Podobné produkty ako Místa paměti druhé světové války (9788024629278) , Paměti (978-80-755-7233-2)

Paměti (978-80-877-4946-3)

Paměti (978-80-877-4946-3)
Detail

Elektronická kniha - autor Otto Horský, 243 stran Tato kniha je milou vzpomínku na šťastná léta autorova dětství, prožitá v kruhu milující a mnohačetné rodiny. Tato rodina není ledajaká, vždyť maminka pocházela ze šesti sester a tatínek měl tři sestry, takže tetiček a strýčků byl bezpočet. Všichni jsme se navzájem častokrát stýkali, vzájemně se navštěvovali a měli se rádi. Tato tradice se zachovala doposud a mnozí je obdivují, jak to asi musí být krásné, když se v rodině nevyskytují žádné problémy, všichni se navzájem respektují a stýkají. Vždyť při významných rodinných oslavách se jich někdy sejde až čtyřicet.Autor si nevytkl za cíl sepsat všeobsahující paměti, zachycující celý jeho dosavadní život, neboť vystihnout krátce jeho složité životní etapy v jedné knize by bylo velmi nesnadné. Proto v závěru uvádí anotace dalších knih, které takto lze považovat za součást jeho autobiografické literatury. Aby ale představa o jeho životě byla ucelená, zařadil jako první... (alza.sk)

Podobné produkty ako Paměti (978-80-877-4946-3) , Místa paměti druhé světové války (9788024629278)

Paměti (978-80-280-0113-1)

Paměti (978-80-280-0113-1)
Detail

Elektronická kniha - ze série Pocta osobnostem, Dílo Karla Engliše, autor Karel Engliš, 598 stran, česky Vzpomínky začal Karel Engliš psát v roce 1925, kdy mu bylo 45 let, a s přestávkami na nich pracoval až do konce svého života v roce 1961. Vzniklo tak několik ucelených tematických souborů. Nejde tedy o klasický životopis. Tím je však kniha osobitá a zvláštní. Dovoluje nám nahlédnout, jakými tématy se Engliš v příslušné době zabýval, co považoval za nutné komentovat, zaznamenat. Poskytuje čtenáři možnost poznat Englišův bystrý pozorovací talent a neobyčejnou paměť. S odstupem desetiletí dokáže Karel Engliš líčit události a popisovat osobnosti tak detailně, jako by je prožil či viděl včera. Z textů psaných téměř čtyřicet let na čtenáře zapůsobí Englišovy typické povahové vlastnosti: přímost, pravdomluvnost. Sám v textu uvádí: „Mluvím pravdivě, co si myslím, ať uvalím na sebe číkoli hněv. Tak jsem to dělal po celých 80 let.“ Zaujme jeho laskavost, tolerance,... (alza.sk)

Podobné produkty ako Paměti (978-80-280-0113-1) , Paměti (978-80-280-0113-1)

Krajina mezi pamětí a zapomínáním (9788024643465)

Krajina mezi pamětí a zapomínáním (9788024643465)
Detail

Elektronická kniha - autor Karolína Pauknerová, 210 stran, česky Kniha Karolíny Pauknerové odhaluje variabilitu způsobů, jak se paměť stává součástí krajiny, sedimentuje v ní, reprodukuje se i mizí. Na několika příkladech – okolí příbramské silnice, vzpomínání na zaniklé osídlení v pohraničí, megalitické stavby v jižních Čechách – představuje krajinu jako proces, který je spoluutvářen pamětí stejně jako zapomínáním. Být v krajině s sebou nese přemýšlení o paměti, ponoření se do uplynulého času, zakoušení jeho stop i jejich absencí. Bez tohoto ponoření není možné porozumět ani krajině, ani paměti v ní ukryté. (alza.sk)

Podobné produkty ako Krajina mezi pamětí a zapomínáním (9788024643465) , Paměti psychologa (978-80-262-1748-0)

Paměti česko-slovenského diplomata napříč režimy

Paměti česko-slovenského diplomata napříč režimy
Detail

Audiokniha MP3 - autor Juraj Martoník, čte Zbyšek Horák a Radek Hoppe Jak se žilo jednomu z nás… za různých režimůPaměti diplomata jsou autorovou prvotinou. Kniha neobyčejným způsobem spojuje v jeden celek životní osudy autora s převratnými historickými událostmi v letech 1984-2001. Juraj Martoník nastoupil roku 1984 do diplomatické služby.Jaká byla cesta k tomuto postu v Československu? Jak zvládal „kočovný“ život v natolik odlišných místech naší zeměkoule, jakými jsou Mongolsko a Austrálie? Co mu přinesla doba po roce 1989? A které události tehdy promlouvaly nejen do jeho života, ale i do osudů každého z nás? Výsledkem autorova vzpomínání je unikátní pokus o propojení osobního příběhu, „velkých dějin“ a cestopisů. (alza.sk)

Podobné produkty ako Paměti česko-slovenského diplomata napříč režimy , Památce paměti (978-80-7470-361-4)

Paměti sládka (978-80-765-0138-6)

Paměti sládka (978-80-765-0138-6)
Detail

Elektronická kniha - autor František Barac, 248 stran, česky Sbírka autentických záznamů z deníku houževnatého světoběžníka, zaníceného sokola a především uznávaného pivovarnického odborníka Rudolfa Tilleho (1892–1998). Člověka, který se v životě nebál riskovat, který vždy neochvějně důvěřoval vlastním schopnostem a jemuž osud připravil neobyčejně pestrou životní dráhu. Pod Tilleho rukama a pod jeho drobnohledem se pivo vařilo napříč celou Evropou. Kniha tak nabízí dechberoucí exkurz do tajů pivovarnictví, ale spolu s ním i desítky téměř neuvěřitelných, a přesto skutečných příběhů hrabalovského ražení, situovaných na pozadí evropských dějin. Třeba o tom, jak se jezdí na krách v ledové řece; jak to bolí, když si bez zeptání půjčíte tatínkovu dýmku; jaké to je, když v ocelárně změníte složení vyráběných šrapnelů a nikomu o tom neřeknete; jak je možné se z válečného zákopu dostat zpátky domů; jak se vyhrává výběrové řízení na pozici sládka plzeňského Gambrinusu;... (alza.sk)

Podobné produkty ako Paměti sládka (978-80-765-0138-6) , Děravé paměti - šedesát báječných let pod psa

Ztráta paměti (999-00-034-7986-0)

Ztráta paměti (999-00-034-7986-0)
Detail

Elektronická kniha - autor Daniel Janů, 198 stran, česky Děj nás přivádí do Irského Limericku. Podnikatel Gary potkává půvabnou Jennifer. Přichází neočekávané odloučení a Gary se ocitá na klinice v Adleysborough. Doktorka Smithová se setkává s doktorem Steeplerem, který ji pozval na konzultaci k jednomu případu. Ten má spojitost s Garyho dívkou Jennifer. Je to příběh o duchovním poznání, uvědomění a lásce, která je všudypřítomná. Některé věci se nám dějí z určitého důvodu, abychom něco pochopili a něco si uvědomili. (alza.sk)

Podobné produkty ako Ztráta paměti (999-00-034-7986-0) , Paměti sládka (978-80-765-0138-6)

Paměti psychologa (978-80-262-1748-0)

Paměti psychologa (978-80-262-1748-0)
Detail

Elektronická kniha - autor Philip Zimbardo, 280 stran, česky V rámci Stanford Historical Society Oral History vznikly v roce 2017 nahrávky rozhovorů s předním současným psychologem Philipem Zimbardem (* 1933). V nich vzpomíná na své drsné dětství za hospodářské krize v chudinském čtvrti New Yorku v rodině sicilských emigrantů, svou touhu studovat, která ho dostala z těchto poměrů až na vysokou školu, začátky psychologické praxe v laboratoři se zvířaty, přátelství se Stanley Milgramem.Velkou část věnuje vzpomínkám na atmosféru na univerzitě v 60. a 70. letech a na okolnosti, průběh a důsledky svého světoznámého Stanfordského experimentu. Dále se ale věnuje i následujícím projektům (zkoumání stydlivosti), svému angažmá ve zkoumání vězeňských systémů, aféře kolem věznice Abú Ghrajb, své přednáškové činnosti po celém světě. Kniha přináší nejen unikátní, živě líčené, a přitom obsahově nabité paměti výrazné osobnosti světové psychologie, ale podává i široký vhled do... (alza.sk)

Podobné produkty ako Paměti psychologa (978-80-262-1748-0) , Ztráta paměti (999-00-034-7986-0)

Památce paměti (978-80-7470-361-4)

Památce paměti (978-80-7470-361-4)
Detail

Elektronická kniha - autor Marija Stěpanovová, 504 stran, česky Próza současné ruské básnířky a esejistky Mariji Stěpanovové s účtujícím názvem Památce paměti reaguje na posedlost dneška minulostí. Také autorka se k ní obrací, aby ji důkladně prozkoumala a vypořádala se s ní. Ve svém románu představuje příběh vlastní, zdánlivě obyčejné ruské, respektive sovětské rodiny s židovskými a ukrajinskými kořeny, jejíž příslušníci jako by byli jen lhostejnými statisty bouřlivých dějin dvacátého století – revolucí, čistek i válek, které jsou neodbytným pozadím jejich všedních životů. Dopisy, deníky, fotografie z domácího archivu Stěpanovová citlivě kombinuje s vyprávěním o sobě a své dlouhé cestě za osudy mrtvých předků. A přece to není jedna z té spousty knihy, kdy autor jezdí po světě a hledá svoje kořeny, byť to o ní sama v textu ironicky prohlásí. Osobní linie se na... (alza.sk)

Podobné produkty ako Památce paměti (978-80-7470-361-4) , Paměti přírodního léčitele (978-80-204-5503-1)

Děravé paměti - Šedesát báječných let pod psa

Děravé paměti - Šedesát báječných let pod psa
Detail

Audiokniha MP3 - autor Michal Viewegh, čte Saša Rašilov a Martina Hudečková Životopis Michala Viewegha Šedesát báječných let pod psaJak se z nesmělého kluka ze Sázavy dočasně stal hédonistický seladon a nadlouho i nejpopulárnější porevoluční spisovatel? Co dělal 17. listopadu 1989 a na čem psal Báječná léta pod psa? Jaký byl vrátný, voják, učitel a redaktor, jaký je otec, bratr, syn a dědeček a kolik milenek bohužel pozval na oslavu svých padesátin? A proč pak hned neumřel?Michal Viewegh slaví šedesáté narozeniny a první dárek si rozhodl nadělit sám – vlastní životopis, psaný s nadhledem i ručením omezením. (alza.sk)

Podobné produkty ako Děravé paměti - Šedesát báječných let pod psa , Paměti krále slunce (978-80-726-0176-9)

Paměti přírodního léčitele (978-80-204-5503-1)

Paměti přírodního léčitele (978-80-204-5503-1)
Detail

Elektronická kniha - Slavný léčitel vypráví poutavou formou svůj strhující životní příběh. Poprvé vychází v tomto rozsahu a čtenáře dokáží rychle vtáhnout do děje. Přinášejí i zajímavý pohled do praxe přírodního lékařství. - autor Jan Mikolášek, 400 stran, česky Slavný léčitel vypráví poutavou formou svůj strhující životní příběhBylinář Jan Mikolášek (1889–1973) zažil lesk i bídu rakouské monarchie, pracoval ve službách arcivévody Ferdinanda d’Este a okusil frontové zákopy první světové války. Po vzniku Československa se stal podnikatelem v tehdy netradičním léčitelském oboru.Během německé okupace se musel vypořádat s nevítanými návštěvami vysoce postavených nacistů ve své ordinaci a unikl také ze spárů obávaného pražského gestapa, kterému předvedl své léčitelské schopnosti u lékařské zkoušky. Hitlerův tajemník Martin Bormann byl výsledkem Mikoláškovy léčby doslova ohromen. Věhlas úspěšného léčitele se rychle šířil a brzy jej začali vyhledávat také lidé z řad... (alza.sk)

Podobné produkty ako Paměti přírodního léčitele (978-80-204-5503-1) , Paměti a úvahy (978-80-742-5026-2)

Paměti krále Slunce (978-80-726-0176-9)

Paměti krále Slunce (978-80-726-0176-9)
Detail

E-kniha - autor Ludvík XIV., 284 stran V Pamětech Ludvíka XIV. (1638–1715) se nám dostává do rukou text, který osobitým způsobem přibližuje počátky jeho dlouhé, dvaasedmdesát let trvající vlády. Soubor těchto historických úvah a líčení vznikl v rozmezí let 1665–1671, zpětně zachycuje roky 1661, kdy Ludvík převzal moc z rukou regentky své matky Anny Rakouské, a léta 1662, 1666 až 1668. Ludvík nebyl jediným pisatelem (autory a redaktory textů byli především historik Paul Pellisson, preceptor Ludvíkova syna de Périgny a tvůrce Ludvíkovy hospodářské politiky J. -B. Colbert), ale příprava pamětí probíhala pod královou přímou kontrolou.Ludvík paměti dedikoval svému synovi, dauphinovi Ludvíkovi (1661–1711) a v textu se k němu přímo obrací. Chce mu zanechat následováníhodný obraz rozvážného a zodpovědného panovníka, pečujícího o svou zemi a lid.Nejedná se v první řadě o historický pramen, nýbrž o pronikavé zamyšlení nad onou souhrou pohledů, vlivů a zájmů, v jejichž... (alza.sk)

Podobné produkty ako Paměti krále Slunce (978-80-726-0176-9) , Paměti pankáčova dědečka (978-80-863-9681-1)

Paměti pankáčova dědečka (978-80-863-9681-1)

Paměti pankáčova dědečka (978-80-863-9681-1)
Detail

Elektronická kniha - autor Ezequías Blanco, 126 stran Povídková knížka „Paměti pankáčova dědečka“ jsou příběhy na pomezí memoárů z autorova života. Prožitky z mládí se v našich myslích nejvíce uchovávají a sítem času z nich odstraníme vše „plevelné“ a zůstává jen příjemné vzpomínání na mládí. Jako k čtenářům promlouvaly Zvonokosy z francouzského prostředí, tak v této knížce se dostáváme trochu více na jih. A v „obyčejných“ příbězích venkovských lidí zjišťujeme, že život je všude nejen o dvou kůrkách, jak říká okřídlené přísloví, ale že i charaktery, vztahy a osudy lidí jsou všude stejné, jen někde slunce nad hlavou pálí více a jinde méně. Tento soubor příběhů vznikl v letech 1984-86. Jednotlivé události jsou spojeny rámcem falešného vypravěče (a zároveň jedné z vůdčích postav většiny příběhů), jimž je zemřelý don Atilano. Ten má teprve po smrti čas v nebi zapsat příběhy, které zažil on, jeho rodina či celá ves a které za života útržkovitě vyprávěl svému malému... (alza.sk)

Podobné produkty ako Paměti pankáčova dědečka (978-80-863-9681-1) , Rok v paměti národa (978-80-766-2084-1)

Paměti a úvahy (978-80-742-5026-2)

Paměti a úvahy (978-80-742-5026-2)
Detail

E-kniha - autor Lubomír Štrougal, 360 stran Vzpomínky a úvahy dlouholetého vysokého funkcionáře Komunistické strany Československa a předsedy československé vlády přinášejí osobní svědectví, jakých není v naší současné politické literatuře mnoho. Historik si nad tímto textem opraví či potvrdí svá zkoumání, pamětník připomene vlastní život s jeho světlými i temnými stránkami, mladý zájemce o historii objeví pohled přímého účastníka událostí, které pomalu přikrývá čas. Jedno je však nejdůležitější – autor se rozhodl veřejně popsat svůj dlouhý politický život, své postoje a stanoviska ve složitých poměrech poválečného Československa a neskrývat se při tom za anonymní stranické a státní dokumenty, za „kolektivní“ hlas doby. Tím se také veřejně hlásí ke své odpovědnosti za vlastní kroky a rozhodnutí. Paměti politiků nejsou zpravidla vědeckými dokumenty. Osobní sympatie a antipatie, hořkost i hrdost, touha... (alza.sk)

Podobné produkty ako Paměti a úvahy (978-80-742-5026-2) , Geronimo - paměti náčelníka apačů (978-80-727-2472-7)

Geronimo - Paměti náčelníka Apačů (978-80-727-2472-7)

Geronimo - Paměti náčelníka Apačů (978-80-727-2472-7)
Detail

Elektronická kniha - autor Pan Geronimo, 448 stran Dobroudružství života snad nejznámějšího indiánského náčelníka Geronimo - čtyřicet let nelítostného boje za právo svobodně žít, dvacet let válečného zajetí v rezervaci. Za svého dětsví nezahlédl jediného bílého muže. Později se však jeho život nesl ve znamení urputných bojů proti bledým tvářím. Geronimo – postrach mexického pohraničí. „Jsem vděčný, že mi prezident Spojených států dal svolení vyprávět můj příběh. Doufám, že si on a ti pod ním, co mají autoritu, přečtou můj příběh a posoudí, zda s mým lidem bylo spravedlivě zacházeno.“ Toto jsou slova slavného apačského vůdce Geronima z jeho vlastní autobiografie, kterou nám v písemné podobě zachoval pan Barrett. Autobiografie tvoří první díl této publikace a druhý díl – Historie Apačů, je založena na dostupných historických faktech, které se těchto kmenů týkají. Tyto informace nám pak pomůžou zorientovat se v čase a dění tehdejších událostí, abychom... (alza.sk)

Podobné produkty ako Geronimo - Paměti náčelníka Apačů (978-80-727-2472-7) , Sedm kroků k lepší paměti (978-80-271-3482-3)

Z pamětí starého mrzouta (978-80-900-8263-2)

Z pamětí starého mrzouta (978-80-900-8263-2)
Detail

E-kniha - autor Ignát Herrmann, 102 stran Pobavte se příhodami mrzoutského úředníčka, poodhalte jeho milostné zážitky z mládí i trampoty s „kmotrem“ nebo „českým pekáčem“, prožijte s ním nekonečné týdny s husou nebo strasti kolem „vhodných vánočních dárků“ a nezapomeňte ani na kapitolu, v níž se pan Cyrus stane „volebním agitátorem“. (alza.sk)

Podobné produkty ako Z pamětí starého mrzouta (978-80-900-8263-2) , Trénování paměti a poznávacích schopností (978-80-247-2738-7)

Rok v Paměti národa (978-80-766-2084-1)

Rok v Paměti národa (978-80-766-2084-1)
Detail

Elektronická kniha - autor Post Bellum, 352 stran, česky Poznejte dějiny skrze příběhy! Kniha vycházející z unikátní sbírky Paměť národa přibližuje skrze svědectví pamětníků a jejich konfrontaci s historickými prameny moderní dějiny a podstatu nedemokratických režimů 20. století, nacismu a komunismu. Každá kapitola se váže k jednomu měsíci v roce a je uvozena kalendáriem nejdůležitějších výročí. Publikace může pomoci k pochopení významných epoch a přelomových událostí a je vhodná i pro edukativní účely. Pravdivé příběhy pamětníků jsou přitom čtivé a často poutavější než smyšlená dobrodružství! (alza.sk)

Podobné produkty ako Rok v Paměti národa (978-80-766-2084-1) , Trénink paměti pro každý věk (978-80-736-7438-0)

Trénování paměti a poznávacích schopností (978-80-247-2738-7)

Trénování paměti a poznávacích schopností (978-80-247-2738-7)
Detail

E-kniha - autor Marek Preiss, Jaro Křivohlavý, 208 stran Rostoucí počet vědců, lékařů a psychologů je přesvědčen, že namáhavé a rozmanité cvičení duševních funkcí může pomáhat v bitvě s jejich úpadkem, který často nabývá až podoby demence. Přechod od léčení k prevenci se proto stal hlavním tématem moderní medicíny a stává se i základním tématem v boji proti kognitivnímu úpadku. Kniha o tréninku paměti a poznávacích schopností je určena především všem čtenářům z řad široké veřejnosti. Přináší přehled systémů trénování paměti a kognitivních funkcí, seznamuje s možnostmi individuálních i skupinových tréninkových hodin pro všechny věkové kategorie. Trénink pomůže zájemcům zdolávat většinu situací, i ty, ve kterých mohou být schopnosti snižovány. (alza.sk)

Podobné produkty ako Trénování paměti a poznávacích schopností (978-80-247-2738-7) , Demence a jiné poruchy paměti (978-80-247-2454-6)

Trénink paměti pro každý věk (978-80-736-7438-0)

Trénink paměti pro každý věk (978-80-736-7438-0)
Detail

E-kniha - autor Jitka Suchá, 208 stran Praktická publikace poskytuje soubory návodů k procvičování dlouhodobé i krátkodobé paměti, slovní zásoby, soustředění, myšlení v souvislostech, logického myšlení a matematických schopností. Jednoduché i náročnější úkoly jsou rozděleny do jednotlivých kapitol podle toho, která mozková funkce je převážně trénována. Čtenář je může samostatně plnit a poté si zkontrolovat řešení podle klíče. Kniha obsahuje rovněž stručný teoretický úvod o kognitivních funkcích, návody, jak uchovat mozek co nejdéle svěží, a také kapitolu o různých technikách rozvíjení paměti s názornými příklady. (alza.sk)

Podobné produkty ako Trénink paměti pro každý věk (978-80-736-7438-0) , Vše o paměti v kostce (978-80-856-2496-0)

Demence a jiné poruchy paměti (978-80-247-2454-6)

Demence a jiné poruchy paměti (978-80-247-2454-6)
Detail

E-kniha - autor Roman Jirák, Iva Holmerová, Claudia Borzová, kolektiv a, 176 stran Publikace přináší kompletní obraz o poruchách paměti a demence, jejich typech a klinické prezentaci. Rovněž uvádí, jaké jsou jejich příčiny či co se v současnosti z této oblasti zkoumá, a také jak lze uvedené poruchy léčit, jak komunikovat s postiženými lidmi, co dělat při zjištění počínajících poruch paměti. Je určena jako učebnice pro bakalářské a magisterské studium pro nelékařské zdravotnické obory, profesionální pečovatele o pacienty s poruchami paměti, psychology, pedagogy, speciální pedagogy, zdravotní sestry, home-care i rodinné příslušníky pacientů trpících demencí a dalšími poruchami paměti. Knihu napsal kolektiv autorů dlouhodobě se zabývajících problematikou demencí a poruch paměti. Publikace se snaží přinést komplexní pohled na uvedenou oblast z hlediska nelékaře. Autorský kolektiv dlouhodobě publikuje v oblasti demencí a příbuzných poruch. Hlavní autoři pracují na... (alza.sk)

Podobné produkty ako Demence a jiné poruchy paměti (978-80-247-2454-6) , Paměti česko-slovenského diplomata napříč režimy (978-80-264-3497-9)

Vše o paměti v kostce (978-80-856-2496-0)

Vše o paměti v kostce (978-80-856-2496-0)
Detail

E-kniha - autor David Gruber Jde o již druhé vydání e-knihy, rozšířené na základě námětů posluchačů prvního vydání. Shrnuje více než třicetileté průkopnické zkušenosti autora s kurzy paměťových dovedností – ať už samostatně nebo jako součást kurzů rychlého čtení a racionálního čtení. E-kniha obsahuje v závěru bohatý seznam další doporučené literatury. (alza.sk)

Podobné produkty ako Vše o paměti v kostce (978-80-856-2496-0) , Paměti českého krále jiříka z poděbrad (978-80-759-7244-6)

Sedm kroků k lepší paměti (978-80-271-3482-3)

Sedm kroků k lepší paměti (978-80-271-3482-3)
Detail

Elektronická kniha - autor Sherrie All, 224 stran, česky Máte pocit, že vám už paměť neslouží tak dobře jako dřív? Ztrácíte nebo nemůžete najít věci častěji než dřív? Stává se vám, že vejdete do místnosti a zapomenete, proč jste tam šli? Když vás začne zrazovat paměť, může vás to rozčilovat, můžete se za to stydět, a dokonce vás to může trochu vyděsit. Dobrá zpráva je, že hned teď můžete podniknout kroky, které vám pomohou bojovat proti zapomínání a dodají vaší paměti vzpruhu. Tato svépomocná příručka nabízí jednoduchý a účinný sedmibodový program, který vychází z nejnovějších poznatků neurovědy. Pomůže vám posílit propojení neuronů v mozku, zlepšit krátkodobou i dlouhodobou paměť a udržet si duševní bystrost. Najdete zde tipy a techniky, které vám pomohou den za dnem posilovat mozek – mimo jiné rady zaměřené na správnou výživu a pravidelné cvičení vedoucí k udržení duševní bystrosti. Když pochopíte, jak paměť funguje, otevře se vám... (alza.sk)

Podobné produkty ako Sedm kroků k lepší paměti (978-80-271-3482-3) , Šoa v české literatuře a v kulturní paměti (978-80-874-8114-1)

Paměti českého krále Jiříka z Poděbrad (978-80-759-7244-6)

Paměti českého krále Jiříka z Poděbrad (978-80-759-7244-6)
Detail

Elektronická kniha - Jeden z nejlepších českých historických románů dvacátého století, jehož autorem je český mistr detektivky. - autor Václav Erben, 904 stran Jeden z nejlepších českých historických románů dvacátého století, jehož autorem je český mistr detektivkyPodobně jako ve světové literatuře například Alexandre Dumas, Robert Graves či Mika Waltari zvolil Václav Erben formu fiktivních pamětí a stylizoval se do role jejich nálezce. Ve svém košatém a akčním vyprávění se soustředil na dobu Jiříkova mládí a vzestupu k moci za poručnictví všeho schopného intrikána Hynce Ptáčka z Pirkštejna. Jiřík je vykreslen jako typický politik renesance, schopný si poradit ve složitých poměrech tehdejších Čech. (alza.sk)

Podobné produkty ako Paměti českého krále Jiříka z Poděbrad (978-80-759-7244-6) , Nikolaj kelin: paměti donského kozáka a českého lékaře (978-80-7689-005-3)

Paměti česko-slovenského diplomata napříč režimy (978-80-264-3497-9)

Paměti česko-slovenského diplomata napříč režimy (978-80-264-3497-9)
Detail

Elektronická kniha - autor Juraj Martoník, 272 stran, česky JAK SE ŽILO JEDNOMU Z NÁS… ZA RŮZNÝCH REŽIMŮ. Co obnášela práce začínajícího československého diplomata za socialismu? Jak zvládal „kočovný“ život ve vzdálených a velmi odlišných místech naší zeměkoule, jakými jsou Mongolsko a Austrálie? Co mu přinesla doba po roce 1989, jak se vyrovnával např. s rozdělením Československa? A které události „velkých dějin“ promlouvaly mezi lety 1984 až 2001 do osudů každého z nás? Vzpomínáte si třeba, kdy jste poprvé slyšeli o Černobylu a zda jste se obávali toho, jak asi proběhne dělení republiky? Juraj Martoník se pustil do odvážného projektu: Skloubil ve své prvotině zajímavé osobní paměti s výstižným popisem dobových událostí a také s cestopisem týkajícím se míst, která na svých zahraničních misích navštívil a kam není ani dnes snadné se dostat. Vraťte se do těchto let spolu s ním. (alza.sk)

Podobné produkty ako Paměti česko-slovenského diplomata napříč režimy (978-80-264-3497-9) , Paměti porodní báby a další příběhy nejen z kopanic (978-80-748-2355-8)

Šoa v české literatuře a v kulturní paměti (978-80-874-8114-1)

Šoa v české literatuře a v kulturní paměti (978-80-874-8114-1)
Detail

Elektronická kniha - autor Jiří Holý, 312 stran Téma monografie čtyř autorů z Ústavu české literatury a literární vědy Filozofické fakulty UK by šlo shrnout jako „implicitní polemiku" s tradovaným výrokem Theodora W. Adorna o nemožnosti psaní poezie po Osvětimi. Tématem je právě šoa/holokaust v české literatuře s přihlédnutím k literatuře slovenské, dalším literaturám Střední Evropy a také k československému filmu. Umělecké reprezentaci šoa v literatuře a filmu se u nás dosud věnovala velmi malá pozornost, kniha v tomto navazuje na dosud ojedinělou publikaci Holokaust v české, slovenské a polské literatuře (ed. J. Holý, 2007). Studie čtyř autorů zkoumají šoa v literatuře z různých stran, přehledově (Jiří Holý) i detailněji, z hlediska jednotlivých problémů (pamětní práce kultury - Petr Málek, šoa z pohledu viníků či traumatičnosti návratu - Jiří Holý) i autorských osobností a poetik (Michael Špirit se věnuje Josefu Škvoreckému, Filip Tomáš dílu Arnošta Lustiga a... (alza.sk)

Podobné produkty ako Šoa v české literatuře a v kulturní paměti (978-80-874-8114-1)

Nikolaj Kelin: Paměti donského Kozáka a českého lékaře (978-80-7689-005-3)

Nikolaj Kelin: Paměti donského Kozáka a českého lékaře (978-80-7689-005-3)
Detail

Elektronická kniha - autor Nikolaj Kelin, 520 stran, česky Nostalgické ohlédnutí za dětstvím stráveným v donských stepích. Niterné osobní svědectví mladého důstojníka dělostřelectva, který zakusil těžkosti první světové války a fatální následky bolševické revoluce, občanskou válku, vynucenou emigraci a odchod od rodiny i z milované vlasti.Represím nově nastoleného režimu Kelin unikl jen o vlásek. Na počátku 20. let totiž v rámci Ruské pomocné akce odcestoval do Československa, kde vystudoval lékařskou fakultu a začal působit jako obvodní lékař. Ani zde k němu ale osud nebyl vždy přívětivý. Čelit musel německé okupaci, příjezdu rudoarmějců, opakovanému věznění a krutým výslechům SMERŠe. I přes život, který si pro sebe, svou manželku i děti vybudoval, kozácká houževnatost a touha po vřelé náruči rodného Donu jeho srdce nikdy neopustily.Jeho memoáry vyšly v ruštině kompletně až v roce 2021. Předtím byly vydány jen v redukované podobě, kde... (alza.sk)

Podobné produkty ako Nikolaj Kelin: Paměti donského Kozáka a českého lékaře (978-80-7689-005-3)

Paměti porodní báby a další příběhy nejen z Kopanic (978-80-748-2355-8)

Paměti porodní báby a další příběhy nejen z Kopanic (978-80-748-2355-8)
Detail

Elektronická kniha - autor Petr Vašina, 250 stran, česky Bojkovice jsou malé město s 4400 obyvateli. Nacházejí se na rozhraní Slovácka a Valašska. Žijeme v podhůří Bílých Karpat. Život tu byl vždycky těžký. Osídlení našeho kraje sahá hluboko do minulosti. Každý máme svůj osobní pravěk. Čas, kdy jsme ještě nebyli na světě. Kdy už ale žili své životy naši předkové. Jejich životy jsou naše kořeny, z nich máme své životy a v jejich jednání můžeme najít předobraz našeho počínání i našich osudů. Já jsem měl to štěstí, že jsem uměl naslouchat, když vzpomínali na svůj život... Teď jsem jak archeolog nad pravěkým sídlištěm. Ve své paměti hledám a nacházím úlomky jejich vyprávění. A tak jak archeolog skládá střípky pravěkých nádob, tak já skládám ze střípků vzpomínek jejich osudy a příběhy. Stalo se módou sestavovat rodokmeny. Jenže co komu řekne seznam jmen s daty narození a úmrtí? Větší vypovídací hodnotu... (alza.sk)

Podobné produkty ako Paměti porodní báby a další příběhy nejen z Kopanic (978-80-748-2355-8)

Jednoduché a zdravé cvičení mozku a paměti pro seniory (978-80-760-1774-0)

Jednoduché a zdravé cvičení mozku a paměti pro seniory (978-80-760-1774-0)
Detail

Elektronická kniha - autor Radkin Honzák, 72 stran, česky Publikace "Jednoduché a zdravé cvičení mozku a paměti pro seniory“ je unikátním dílem kolektivu autorů – zejména členů České společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging. Dozvíte se, co je to kognitivní trénink, jak probíhá v praxi či jakým způsobem si jeho prostřednictvím můžete zlepšit svůj mentální výkon. Seznámíte se s podstatou několika mnemotechnických pomůcek, a především si na konkrétních příkladech procvičíte všechny složky myšlení a paměti. Zlepšete si s námi koncentraci, slovní obratnost, sémantickou paměť i asociativní a kreativní myšlení:) (alza.sk)

Podobné produkty ako Jednoduché a zdravé cvičení mozku a paměti pro seniory (978-80-760-1774-0)

Bezdotykový infračervený teploměr, automatické vypínání, 10 pamětí, -50 až 650 °C

Bezdotykový infračervený teploměr, automatické vypínání, 10 pamětí, -50 až 650 °C
Detail

Bezdotykový infračervený teploměr, automatické vypínání, 10 pamětí, -50 až 650 °C, VOREL Pyrometr je přenosné zařízení určené k bezkontaktnímu měření teploty.Zařízení je napájeno baterií a má nízkou hmotnost, což usnadňuje práci s přístrojem.Měření teploty se provádí zacílením na měřený objekt a následným stlačením tlačítka. Přesnost měření závisí na vzdálenosti od objektu a velikosti měřeného objektu. K přístroji lze také připojit termočlánek typu K, který však není součástí vybavení přístroje. Technické specifikace: Měřící rozsah teplot: –50 ÷ 650 °C Přesnost pro T>0 °C: ±2 °C Přesnost pro T?0 °C: ±3 °C Rozlišení měření: ±0,1 °C Doba odezvy: 500 ms Spektrální rozsah: 8 – 14 µm Optické rozlišení: 12:1 Emisivita: 0,1 – 1 Napájení: 9 V (6F22) Doba provozu: cca 50 h Automatické vypnutí: 30 s Rozměry: 135 x 36 x 170 mm Hmotnost (bez baterie): 168 g Třída laseru: II Vlnová délka laseru: 655 nm Výkon laseru: <1 mW Provozní teplota: 0 ÷ 40 °C Relativní vlhkost provozu: 75% RH (torriacars.sk)

Podobné produkty ako Bezdotykový infračervený teploměr, automatické vypínání, 10 pamětí, -50 až 650 °C

Mark Twain - Autobiografie II. (978-80-751-1408-2)

Mark Twain - Autobiografie II. (978-80-751-1408-2)
Detail

Elektronická kniha ze série Mark Twain - Autobiografie, autor Mark Twain, 833 stran Druhý svazek z rozsáhlých třídílných pamětí Marka Twaina, který byl poprvé publikován v roce 2010, tedy sto let po jeho smrti. Spíše než o klasickou autobiografii jde o soubor anekdot, „pomluv“ a přemítání o životě, na němž Twain pracoval několik let.Jeho až drásavě upřímná reflexe vlastního života a světa je pro pochopení této komplexní postavy světové literatury a jejího díla nezbytná. Sám Twain píše: „Jsme tím, co si pamatujeme. Bez paměti mizíme, přestáváme existovat, naše minulost je vymazána, a přece věnujeme paměti jen málo pozornosti…“Český překlad nabízí nejširšímu publiku možnost nahlédnout do Twainovy paměti, srdce a duše. (alza.sk)

Podobné produkty ako Mark Twain - Autobiografie II. (978-80-751-1408-2)

Mozkohrátky (978-80-265-0854-0)

Mozkohrátky (978-80-265-0854-0)
Detail

Elektronická kniha - autor Jana Vejsadová, 176 stran Hrátky s pamětí pro celou rodinu Hra je zábava. A zábavné můžou být i hry s pamětí. V knize „mozkohrátek“ najdete hrátky s pamětí pro celou rodinu v různých stupních obtížnosti. Můžete se s nimi bavit společně s dětmi. S malými dětmi, předškoláky i malými školáky poznáte paměťové techniky a strategie, které využijete nejen při učení, ale v každodenním životě. Rodiče i prarodiče zde zase najdou rady, jak nezapomenout a využívat to, co si při hře s dětmi osvojili. (alza.sk)

Podobné produkty ako Mozkohrátky (978-80-265-0854-0)

Přežil jsem to (978-80-759-7150-0)

Přežil jsem to (978-80-759-7150-0)
Detail

Elektronická kniha - Paměti Hanuše Badera autenticky popisují životní příběh jednoho z mála pacovských přeživších holokaustu. - autor Hanuš Bader, 192 stran Paměti muže, do jehož života tragicky zasáhla okupace „Už je to dávno a všechno se to zdá být strašně daleko. Stojím mlčky, nořím se do myšlenek před náhrobním kamenem mé ženy a snažím se vzpomenout, jak všechno začalo.“ Paměti Hanuše Badera, Přežil jsem to, autenticky popisují životní příběh jednoho z mála pacovských přeživších holokaustu. Mapují nejen jeho nepříliš radostné dětství, dospívání a první lásku poznamenanou nacistickou okupací, ale i každodenní boj o přežití v koncentračním táboře. (alza.sk)

Podobné produkty ako Přežil jsem to (978-80-759-7150-0)

Autobiografie (978-80-751-1265-1)

Autobiografie (978-80-751-1265-1)
Detail

Elektronická kniha - autor Mark Twain, 474 stran Autobiografie Marka Twaina byla poprvé publikována v roce 2010, tedy sto let po jeho smrti. Spíše než o klasickou autobiografii jde o soubor anekdot, „pomluv“ a přemítání o životě, na němž Twain pracoval několik let. Jeho až drásavě upřímná reflexe vlastního života a světa je pro pochopení této komplexní postavy světové literatury a jejího díla nezbytná. Sám Twain píše: „Jsme tím, co si pamatujeme. Bez paměti mizíme, přestáváme existovat, naše minulost je vymazána, a přece věnujeme paměti jen málo pozornosti...“ Český překlad nabízí nejširšímu publiku možnost nahlédnout do Twainovy paměti, srdce a duše. (alza.sk)

Podobné produkty ako Autobiografie (978-80-751-1265-1)

Život v utajení

Život v utajení
Detail

Audiokniha MP3 - Paměti agentky CIA v podání Zuzany Slavíkové - autor Amaryllis Fox, čte Zuzana Slavíková Paměti agentky CIA v podání Zuzany SlavíkovéAmaryllis Fox vypráví ve svých fascinujících pamětech o výcviku a nasazení v elitní tajné operační jednotce CIA, o osmi letech pronásledování nebezpečných mezinárodních teroristů v šestnácti zemích, ale také o manželství a narození první dcery během doby, kdy stále pracovala v utajení.Kniha Život v utajení je výjimečnou výpovědí o životě zasvěceném službě, o vášni a o téměř nepochopitelné odvaze. Současně vypráví intimní, syrový a spletitý příběh o lidských vztazích, lásce a přátelství. Tyto paměti nadané začínající autorky si zkrátka musíte přečíst.Amaryllis byla po vystudování mezinárodního práva a teologie na Oxfordu přijata na Georgetownskou univerzitu ve Washingtonu, kde vytvořila algoritmus umožňující předvídat pravděpodobnost aktivace buňky teroristické organizace kdekoli na světě. V jednadvaceti letech... (alza.sk)

Podobné produkty ako Život v utajení

Jak si vybudovat fantastickou paměť (978-80-247-3776-8)

Jak si vybudovat fantastickou paměť (978-80-247-3776-8)
Detail

E-kniha - autor Christiane Stenger, 192 stran Pojďte se učit od expertky na trénink paměti, která je několikanásobnou juniorskou mistryní světa pro memoatlety Autorka v knize prozrazuje tajemství, díky kterým vytrénovala svou paměť na fenomenální úroveň. Jasně vysvětluje, jak její systém pracuje, nabízí zajímavá praktická cvičení a také testy, z nichž snadno poznáte, jak se postupně zlepšujete. Naučí vás nejen to, jak si lze lépe zapamatovat fakta a souvislosti nebo jak se můžete snáze učit cizí jazyky, ale vysvětlí vám také, proč je trénink paměti něco víc, než jen memorování nekonečných čísel a jak významná role v tomto směru přísluší smyslovým zkušenostem či fantazii a kreativitě! Díky trénování činností mozku zaznamenáte pokrok i v dalších oblastech svého života, omezíte stres, zvětšíte své intelektuální schopnosti, kreativitu a sebedůvěru. S touto knížkou pro vás bude trénování paměti snadné a zábavné. (alza.sk)

Podobné produkty ako Jak si vybudovat fantastickou paměť (978-80-247-3776-8)

Promluvili o zlu (978-80-742-5191-7)

Promluvili o zlu (978-80-742-5191-7)
Detail

E-kniha - autor Milan Hes, 348 stran Proč v současné době narůstá zájem o paměť, vzpomínky a vyprávění očitých svědků historických událostí? Lidé se vydávají na místa paměti, pátrají ve velkém po osudech svých předků. Čím je nárůst obliby fenoménu historické paměti způsoben? Autor v knize „Promluvili o zlu“ předkládá zamyšlení nad vzájemným vztahem dějin a paměti. Práce však není jen teoretickou úvahou, ale také nevšední interpretací vzpomínek přeživších holocaustu. Stranou autorovy pozornosti nezůstává ani nabídka didaktické aplikace představovaného tématu. Jak se u těch, kteří se štěstím unikli hrůzám nacistické genocidy, vyvíjelo zacházení s vlastními zážitky? Vyprávěli svědci hrůz svým blízkým o tom, co prožili? Nedali snad raději přednost mlčení nebo úmyslnému zapomnění? Historik a didaktik dějepisu Milan Hes označuje zkoumané roviny vzpomínek přeživších pojmem „metahistorie holocaustu“. Zážitek holocaustu pro přeživší neskončil spolu s... (alza.sk)

Podobné produkty ako Promluvili o zlu (978-80-742-5191-7)

Jak zlomit dračí prokletí

Jak zlomit dračí prokletí
Detail

Audiokniha MP3 - Čtvrtá část pamětí Škyťáka Šelmovské Štiky III. - Cressida Cowell, čte David Novotný Čtvrtá část pamětí Škyťáka Šelmovské Štiky III.V dalším díle svých pamětí se Škyťák Šelmovská Štika III. vydává se svojí novou kamarádkou Kamikazi na nejděsivější, nejstrašidelnější a nejpříšernější dobrodružství, jaké dosud zažil. Aby zlomil dračí prokletí a zachránil život svému na smrt nemocnému nejlepšímu příteli, bude závodit s časem, čelit strašlivé nestvůře a ledovému nebezpečí. Barbarské souostroví totiž právě svírá ta nejtužší zima za posledních sto let.Cressida CowellAnglická spisovatelka fantasy příběhů vystudovala angličtinu, grafický design a ilustraci v Oxfordu a Brighton University. Psaní se začala věnovat již v devíti letech, kdy se s rodiči přestěhovala z Londýna na malý ostrov u západního pobřeží Skotska. Okolní divoká a drsná krajina přímo vybízela k vymýšlení příběhů o dracích. Přesto první dětskou knihu s tímto tématem vydala až ve svých 33... (alza.sk)

Podobné produkty ako Jak zlomit dračí prokletí

Každý z nás byl hrdinou

Každý z nás byl hrdinou
Detail

Audiokniha MP3 - Pozoruhodné paměti jednoho z přímých účastníků vylodění v Normandii. - autor Ray Lambert, čte Jiří Schwarz Vzpomínky na Den D. Pozoruhodné paměti jednoho z přímých účastníků vylodění v Normandii.Před pětasedmdesáti lety byl Ray Lambert, tehdy třiadvacetiletý armádní medik, v první vlně při vylodění na pláži Omaha v Normandii. Jako téměř stoletý nám předložil jedny z nejpozoruhodnějších pamětí současnosti, neuvěřitelné vzpomínky na jeho roli vojenského zdravotníka za druhé světové války, jenž riskoval vlastní život, aby zachránil hrdiny Dne D.Každý z nás byl hrdinou je nezapomenutelný příběh nejen o tom, co se dělo během těch ohromujících a zoufalých hodin na pláži Omaha, ale také o odvaze a udatnosti, které těmto událostem předcházely během druhé světové války – od pouští severní Afriky přes zrádné horské průsmyky na Sicílii až po největší vojenské vítězství, jaké svět kdy poznal.Arnold „Ray“ Lambert se narodil v roce 1920 v Alabamě. V roce... (alza.sk)

Podobné produkty ako Každý z nás byl hrdinou

Než jsem zemřela (978-80-267-1899-4)

Než jsem zemřela (978-80-267-1899-4)
Detail

Elektronická kniha - autor S. K. Tremayne, 384 stran, česky Od autora bestselleru Ledové sestryKath žije spokojeně skromný život s manželem a plachou dcerkou na samotě hluboko krásných, byť bezútěšných vřesovišť v Dartmooru. Pak se ale náhle probouzí z kómatu – s neurčitou vzpomínkou na autonehodu a s dočasnou ztrátou paměti. Něco je špatně. Její blízcí se vyhýbají jejímu pohledu. Jak se Kath postupně navracejí střípky paměti, uvědomuje si, že to, co se jí přihodilo, rozhodně nehoda nebyla. Její svět pohlcují temnota, hrůza a panika. (alza.sk)

Podobné produkty ako Než jsem zemřela (978-80-267-1899-4)

PANASONIC SC-PM602EG-S

Detail

CD/MP3 mikrosystém Panasonic s Bluetooth, přímým USB vstupem pro iPod/iPhone a vysoce kvalitní reprodukcí zvuku, Přehrává z CD, USB (MP3) a přes Bluetooth, 2 kanály, 40 W, LCD display, výstup pro sluchátka, DAB Plus s pamětí na 20 stanic, FM s pamětí na 30 stanic, RDSParametry:Výška s obalem (mm):2 (mm)Váha (kg) - netto bez obalu:4.1 (kg)Váha (kg) s obalem:(kg)Výška (mm):(mm)Hloubka (mm):(mm)Šířka (mm):(mm)Hloubka s obalem (mm):28 (mm)Šířka s obalem (mm):5 (mm)Hmotnost:4.1 Kg (efitness.sk)

Podobné produkty ako PANASONIC SC-PM602EG-S

Hokejové brusle SULOV® Q100 Brusle velikost: 45

Hokejové brusle SULOV® Q100 Brusle velikost: 45
Detail

Pánská zimní hokejová brusle s nápaditým designem a vyšší pevností skeletu. Brusle je určena pro hráče nižších soutěží a rekreační až výkonnostní sport. Brusle je vyrobena z voděodolného materiálu, anatomicky tvarovaná v oblasti kotníku. Uvnitř pohodlná bota, materiál s pamětí na bázi latexu, prodyšná s tepelně izolačními vlastnostmi, rychleschnoucí. - vnější materiál: technický MICRO nylon, rezistentní PVC - vnitřní materiál: kvalitní česaný nylon - anatomicky tvarovaný kotník, bandáž s pamětí - odolná plastová špička - nerezový nůž s certifikací TÜV Určení: hráči nižších soutěží, rekreační až výkonnostní sport Velikosti: 38 - 46 (efitness.sk)

Podobné produkty ako Hokejové brusle SULOV® Q100 Brusle velikost: 45

Hokejové brusle SULOV® Q100 Brusle velikost: 44

Hokejové brusle SULOV® Q100 Brusle velikost: 44
Detail

Pánská zimní hokejová brusle s nápaditým designem a vyšší pevností skeletu. Brusle je určena pro hráče nižších soutěží a rekreační až výkonnostní sport. Brusle je vyrobena z voděodolného materiálu, anatomicky tvarovaná v oblasti kotníku. Uvnitř pohodlná bota, materiál s pamětí na bázi latexu, prodyšná s tepelně izolačními vlastnostmi, rychleschnoucí. - vnější materiál: technický MICRO nylon, rezistentní PVC - vnitřní materiál: kvalitní česaný nylon - anatomicky tvarovaný kotník, bandáž s pamětí - odolná plastová špička - nerezový nůž s certifikací TÜV Určení: hráči nižších soutěží, rekreační až výkonnostní sport Velikosti: 38 - 46 (efitness.sk)

Podobné produkty ako Hokejové brusle SULOV® Q100 Brusle velikost: 44

Hokejové brusle SULOV® Q100 Brusle velikost: 43

Hokejové brusle SULOV® Q100 Brusle velikost: 43
Detail

Pánská zimní hokejová brusle s nápaditým designem a vyšší pevností skeletu. Brusle je určena pro hráče nižších soutěží a rekreační až výkonnostní sport. Brusle je vyrobena z voděodolného materiálu, anatomicky tvarovaná v oblasti kotníku. Uvnitř pohodlná bota, materiál s pamětí na bázi latexu, prodyšná s tepelně izolačními vlastnostmi, rychleschnoucí. - vnější materiál: technický MICRO nylon, rezistentní PVC - vnitřní materiál: kvalitní česaný nylon - anatomicky tvarovaný kotník, bandáž s pamětí - odolná plastová špička - nerezový nůž s certifikací TÜV Určení: hráči nižších soutěží, rekreační až výkonnostní sport Velikosti: 38 - 46 (efitness.sk)

Podobné produkty ako Hokejové brusle SULOV® Q100 Brusle velikost: 43

Hokejové brusle SULOV® Q100 Brusle velikost: 42

Hokejové brusle SULOV® Q100 Brusle velikost: 42
Detail

Pánská zimní hokejová brusle s nápaditým designem a vyšší pevností skeletu. Brusle je určena pro hráče nižších soutěží a rekreační až výkonnostní sport. Brusle je vyrobena z voděodolného materiálu, anatomicky tvarovaná v oblasti kotníku. Uvnitř pohodlná bota, materiál s pamětí na bázi latexu, prodyšná s tepelně izolačními vlastnostmi, rychleschnoucí. - vnější materiál: technický MICRO nylon, rezistentní PVC - vnitřní materiál: kvalitní česaný nylon - anatomicky tvarovaný kotník, bandáž s pamětí - odolná plastová špička - nerezový nůž s certifikací TÜV Určení: hráči nižších soutěží, rekreační až výkonnostní sport Velikosti: 38 - 46 (efitness.sk)

Podobné produkty ako Hokejové brusle SULOV® Q100 Brusle velikost: 42
Paměti dikobraza (9788072728107), Paměti poslance parlamentu (9788025706473), O paměti komplexně v kostce, Paměti česko-slovenského diplomata napříč režimy, Paměti (978-80-877-4946-3), Paměti (978-80-755-7233-2), Místa paměti druhé světové války (9788024629278), Paměti (978-80-280-0113-1), Paměti psychologa (978-80-262-1748-0), Památce paměti (978-80-7470-361-4), Děravé paměti - Šedesát báječných let pod psa, Paměti sládka (978-80-765-0138-6), Ztráta paměti (999-00-034-7986-0), Paměti přírodního léčitele (978-80-204-5503-1), Paměti krále Slunce (978-80-726-0176-9), Paměti a úvahy (978-80-742-5026-2), Paměti pankáčova dědečka (978-80-863-9681-1), Rok v Paměti národa (978-80-766-2084-1), Geronimo - Paměti náčelníka Apačů (978-80-727-2472-7), Sedm kroků k lepší paměti (978-80-271-3482-3), Trénování paměti a poznávacích schopností (978-80-247-2738-7), Trénink paměti pro každý věk (978-80-736-7438-0), Demence a jiné poruchy paměti (978-80-247-2454-6), Vše o paměti v kostce (978-80-856-2496-0), Paměti česko-slovenského diplomata napříč režimy (978-80-264-3497-9), Paměti českého krále Jiříka z Poděbrad (978-80-759-7244-6), Šoa v české literatuře a v kulturní paměti (978-80-874-8114-1), Nikolaj Kelin: Paměti donského Kozáka a českého lékaře (978-80-7689-005-3), Paměti porodní báby a další příběhy nejen z Kopanic (978-80-748-2355-8)