Pedagogická psychologie pro učitele (978-80-271-0586-1)

Produkt Pedagogická psychologie pro učitele (978-80-271-0586-1) sme našli 50+x, pokiaľ to nie je to čo hľadáte, skúste frázu Pedagogická psychologie pro učitele (978-80-271-0586-1) upraviť a produkt hľadať znova.

Pedagogická psychologie pro učitele (978-80-271-0586-1)

Pedagogická psychologie pro učitele (978-80-271-0586-1)
Detail

Elektronická kniha - autor Jaroslav Koťa, 528 stran, česky Učebnice se zaměřuje na psychologické otázky učení, vyučování a výchovného působení na děti a dospívající. Objasňuje podstatu nejčastějších problémů, s nimiž se pedagogičtí pracovníci setkávají při řízené socializaci a jejích poruchách, včetně konfliktů odehrávajících se v každodenních školních interakcích. Publikace se zabývá řadou důležitých témat, jako je například: • charakteristika pedagogické psychologie, její historický vývoj a interdisciplinární vztahy • problematika výběru a uspořádání učiva, volby vhodných metod a forem hodnocení • vliv primární socializace na sebepojetí jedince, jeho společenské zařazení a rizikové chování • diagnostické metody a výzkumné přístupy využívané při pedagogické diagnostice a při vypracování kvalifikované pedagogické prognózy • otázky výchovného poradenství a poskytování poradenských služeb • psychosociální aspekty... (alza.sk)

Podobné produkty ako Pedagogická psychologie pro učitele (978-80-271-0586-1) , Pedagogická psychologie pro učitele (978-80-271-0586-1)

Anglická terminologie pro učitele (978-80-271-2470-1)

Anglická terminologie pro učitele (978-80-271-2470-1)
Detail

Elektronická kniha - autor Dita Trčková, 224 stran, česky Publikace, která na trhu dosud chyběla, se věnuje odbornému a profesnímu anglickému jazyku pro pedagogy. Autorky představují odbornou terminologii v následujících oblastech: • vybraná témata pedagogiky • problematika vzdělávání žáků se speciálními potřebami • profesní rozvoj pedagogů Kniha je určena široké pedagogické veřejnosti – studentům středoškolských a vysokoškolských pedagogických oborů, praktikujícím pedagogům v primárním a sekundárním stupni vzdělávání, pedagogickým pracovníkům, kteří působí v dalších vzdělávacích kontextech, a akademikům věnujícím se vedle výzkumu i pedagogické praxi napříč obory na vyšších odborných a vysokých školách. (alza.sk)

Podobné produkty ako Anglická terminologie pro učitele (978-80-271-2470-1) , Anglická terminologie pro učitele (978-80-271-2470-1)

123 tipů pro výuku, která baví děti i učitele (978-80-271-3335-2)

123 tipů pro výuku, která baví děti i učitele (978-80-271-3335-2)
Detail

Elektronická kniha - autor Andrea Tláskalová, 176 stran, česky Jak pracovat s dětmi, které se stále ptají? Dají se venku učit zlomky? Kde brát stále energii a nadšení pro výuku? Jak se snadněji a rychleji připravovat? Jak získat výhody z on-line výuky? Inspiraci pro výuku, která těší a motivuje jak děti, tak učitele, v této knize naleznou především učitelé 1. stupně, speciální pedagogové či vychovatelé ve školní družině, náměty do výuky zde však jistě získají také učitelé 2. stupně. Kniha obsahuje 123 rozmanitých tipů, které jsou logicky strukturované do oblastí, provázejících učitele každý den od přípravy vyučovací jednotky, pomůcek, přes výuku ve třídě i venku, až po závěrečnou reflexi. Každý tip obsahuje popis situace a účel využití, další možnosti jeho rozvoje a úskalí, na které je vhodné se zaměřit. Autorka v knize sdílí svoje dlouholeté zkušenosti a ulehčuje tím práci nejen svým začínajícím, ale i zkušeným kolegům. Čerpá při tom ze své dvacetileté... (alza.sk)

Podobné produkty ako 123 tipů pro výuku, která baví děti i učitele (978-80-271-3335-2) , Hudební psychologie pro učitele (9788024623030)

Hudební psychologie pro učitele (9788024623030)

Hudební psychologie pro učitele (9788024623030)
Detail

Elektronická kniha - autor Hana Váňová a František Sedlák, 408 stran, česky Monografie Hudební psychologie pro učitele poskytuje výběr a strukturalizaci těch základních poznatků, které pomohou pedagogům diagnostikovat a rozvíjet vnitřní předpoklady žáků pro vnímání, prožívání a vytváření hudby a ovlivňovat průběh i kvalitu těchto procesů. Důraz je kladen zejména na psychologii hudebních schopností a činností. Monografie je přepracováním a aktualizací dřívější publikace Františka Sedláka Základy hudební psychologie (SPN, 1990) s autorským podílem jeho dcery Hany Váňové. Autorka konfrontuje původní text se současným stavem poznání a zařazuje nové kapitoly, v nichž posiluje kognitivní přístup k analýze psychických procesů a věnuje se průnikům hudebněpsychologických poznatků do pedagogické praxe. (alza.sk)

Podobné produkty ako Hudební psychologie pro učitele (9788024623030) , Psychologie (978-80-271-0532-8)

Techniky osobnostního rozvoje a duševní hygieny učitele (978-80-271-0470-3)

Techniky osobnostního rozvoje a duševní hygieny učitele (978-80-271-0470-3)
Detail

Elektronická kniha - autor Šauerová Markéta Švamberk, 280 stran Nároky na pedagogickou profesi stále vzrůstají, zvyšuje se počet žáků a studentů se specifickými vzdělávacími potřebami, stoupá pedagogická odbornost řady rodičů a jejich zájem o spolupráci se školou. Na druhé straně se však učitelé setkávají i s výrazným nezájmem některých zákonných zástupců žáků o školní vzdělávání jejich dětí. Stresové faktory, které na osobnost učitele působí ze všech stran, vedou u pedagogů nejen k častému poškození jejich zdraví, nárůstu psychosomatických obtíží, ale zejména ke stále častějšímu výskytu syndromu vyhoření. Právě na uvedený fenomén moderní doby se snaží reagovat tato publikace, která nabízí teoretická východiska pro porozumění vzniku a vývoji daného jevu. Předkládá techniky účinné prevence, jimiž mohou učitelé pečovat o vlastní duševní zdraví a předcházet vzniku syndromu vyhoření (případně redukovat jeho dopady... (alza.sk)

Podobné produkty ako Techniky osobnostního rozvoje a duševní hygieny učitele (978-80-271-0470-3) , Zdravotnická psychologie (978-80-271-0155-9)

Pedagogika pro učitele (978-80-247-3357-9)

Pedagogika pro učitele (978-80-247-3357-9)
Detail

Elektronická kniha - autor Alena Vališová, 456 stran Základní učební text Pedagogika pro učitele je nepostradatelný pro všechny studenty pedagogických oborů na pedagogických, filozofických, přírodovědeckých fakultách a na ČVUT v jejich praktické vzdělávací činnosti s důrazem na současné pedagogické ideje, trendy i vědění. Detaily knihy: Autor: Alena Vališová Rok vydání: 2010 ISBN: 978-80-247-3357-9 Počet stran: 456 (alza.sk)

Podobné produkty ako Pedagogika pro učitele (978-80-247-3357-9) , Aplikovaná psychologie (978-80-271-0187-0)

Didaktika pro vysokoškolské učitele (978-80-247-4217-5)

Didaktika pro vysokoškolské učitele (978-80-247-4217-5)
Detail

E-kniha - autor Libuše Podlahová, kolektiv a, 160 stran Publikace je určena především mladým učitelům, kteří začínají svůj obor vyučovat na vysoké škole a nemají pedagogické vzdělání. Autoři aplikují didaktické zásady, metody a formy na podmínky výukového procesu v prostředí vysoké školy, vysvětlují efektivní metody a prostředky výuky. Důraz je kladen především na praktickou vyučovací činnost v každodenní praxi a možnosti racionalizace a zefektivnění výuky odborných předmětů na vysoké škole. (alza.sk)

Podobné produkty ako Didaktika pro vysokoškolské učitele (978-80-247-4217-5) , Dějiny psychologie (978-80-271-2528-9)

Psychologie (978-80-271-0532-8)

Psychologie (978-80-271-0532-8)
Detail

Elektronická kniha - autor kolektiv a, 280 stran, česky Publikace určená studentům pedagogických oborů prezentuje obecnou, vývojovou, pedagogickou a sociální psychologii se zaměřením na mladší a starší školní věk dítěte. Tato publikace je určená studentům pedagogických oborů – budoucím učitelům, kteří budou pracovat s dětmi mladšího a staršího školního věku, tedy se žáky základní školy. Kniha umožňuje studentům nahlédnout do psychologických disciplín ze tří úhlů pohledu: učitele-edukátora, který by měl být vybaven základními znalostmi z obecné, vývojové, pedagogické a sociální psychologie, jakož i i z psychoterapie; učitele-kolegy, jenž by měl být seznámen se základními poznatky z oblasti psychologie práce; a učitele-vědecko-výzkumného pracovníka, který by měl být seznámen s designem a realizací výzkumné činnosti v pedagogickém procesu. Celý text doprovázejí četné příklady z praxe autorek a bohatý poznámkový aparát. (alza.sk)

Podobné produkty ako Psychologie (978-80-271-0532-8) , Psychologie reklamy (978-80-271-3654-4)

Aplikovaná psychologie (978-80-271-0187-0)

Aplikovaná psychologie (978-80-271-0187-0)
Detail

Elektronická kniha - autor kolektiv a, 240 stran Vztah aplikované psychologie a psychologie jako takové lze připodobnit ke vztahu mezi užitým uměním a uměním obecně. Monografie mapuje uplatňování teoretických psychologických poznatků při praktické činnosti, například v oblasti sociálně psychologického výcviku nebo ve zcela nových oborech lidské činnosti včetně IT, inovací a tvůrčího myšlení. Autoři, vysokoškolští pedagogové, se zaměřují především na oblast psychologických disciplín, personalistiky, marketingu, zdravotnictví, školství a dalších. Aplikovaná sociální psychologie má vedle svého praktického významu velký přesah do výchozích teoretických disciplín, kterým umožňuje zpětnou vazbu. Podílí se tak díky své různorodosti a multidisciplinaritě na utváření soudobých paradigmat. Přínosem aplikované sociální psychologie je flexibilita a rychlost, se kterou je možné aplikovat obecné poznatky na nové situace a okolnosti, s nimiž je nutné se... (alza.sk)

Podobné produkty ako Aplikovaná psychologie (978-80-271-0187-0) , Psychologie učení (978-80-271-2853-2)

Zdravotnická psychologie (978-80-271-0155-9)

Zdravotnická psychologie (978-80-271-0155-9)
Detail

Elektronická kniha - autor Eva Zacharová, 264 stran Druhé vydání úspěšné učebnice Zdravotnické psychologie s aktualizovanou teoretickou částí a cvičeními. Budoucí zdravotnický personál zde najde problematiku vztahů s pacienty i spolupracovníky. (alza.sk)

Podobné produkty ako Zdravotnická psychologie (978-80-271-0155-9) , Sportovní psychologie (978-80-271-3136-5)

Dějiny psychologie (978-80-271-2528-9)

Dějiny psychologie (978-80-271-2528-9)
Detail

Elektronická kniha - autor Alena Plháková, 416 stran, česky Psychologie citlivě reaguje na předmět svého vědeckého zkoumání, kterým je lidská mysl a její proměny v prudce se vyvíjejícím světě. Údaje, které dříve nashromáždila, například o lidské sexualitě, motivaci nebo o rozdílech mezi muži a ženami, nezůstávají trvale platné, takže neustále vznikají její nové koncepty, směry a metodologické přístupy. Na dějinách psychologie se tak lze poučit nejen o proměnlivosti psychologického vědění, ale i o jeho závislosti na dobovém kulturním kontextu. Kniha mapuje vznik a vnitřní diferenciaci oboru a jeho hlavní směry ve 20. století (behaviorismus, gestaltismus, dynamická, fenomenologická, transpersonální, kognitivní psychologie, systémové teorie aj.). Stranou nezůstaly ani postmoderní proudy v současné psychologii (feministická, diskurzivní či kritická psychologie). Každá z kapitol obsahuje stručnou charakteristiku či základní myšlenkové paradigma... (alza.sk)

Podobné produkty ako Dějiny psychologie (978-80-271-2528-9) , Psychologie zdraví (978-80-271-2569-2)

Psychologie reklamy (978-80-271-3654-4)

Psychologie reklamy (978-80-271-3654-4)
Detail

Elektronická kniha - autor Jitka Vysekalová, 360 stran, česky Jakou reklamu váš zákazník preferuje? Co se mu líbí a co naopak odmítá? Jak na něho působí konkrétní obraz či zvuk? Jak vytvořit účinnou reklamu a jak její účinnost zjistit? Na tyto a další otázky vám odpoví již 5. vydání úspěšné publikace, jejíž hlavní autorka je uznávanou autoritou v oblasti psychologie reklamy. Kniha je určena manažerům, specialistům a studentům marketingu a reklamy a nemá díky své komplexnosti a reflektování českých podmínek na trhu konkurenci. Publikace přináší aktuální informace o reklamě, jejím působení a efektivnosti. Věnuje se například moderním směrům marketingové komunikace týkajícím se nových poznatků o účinnosti reklamy na internetu a sociálních sítích, neuromarketingu, významu emocí i sociokulturním faktorům tvorby reklamy. Čtenáři získají také nejnovější údaje o reklamě v denících, časopisech, rozhlase a televizi. Aktualizované vydání je doplněno o nové příklady a... (alza.sk)

Podobné produkty ako Psychologie reklamy (978-80-271-3654-4) , Pedagogika pro učitele (978-80-247-3357-9)

Psychologie učení (978-80-271-2853-2)

Psychologie učení (978-80-271-2853-2)
Detail

Elektronická kniha - autor Jan Průcha, 272 stran, česky Fenomén učení hraje v životě všech lidí prvořadou roli – setkáváme se s ním od kolébky až do nejvyššího stáří. Kniha klade důraz nejen na klasické teoretické koncepce učení, ale i na aktuální problémy ve výchovně-vzdělávací praxi. Autor vychází ze současného názorového trendu v zahraniční psychologii a pedagogice, založeného na přesvědčení, že objasňování a ovlivňování veškerých edukačních procesů ve školním i jiném prostředí musí být podloženo důkazy. Proto je velká pozornost věnována výzkumům učení, jejich metodám a výsledkům, a to i těm, které jsou v českém prostředí málo známé nebo mohou být pro čtenáře jinak pozoruhodné. Kniha je určena studentům pedagogických a psychologických oborů, učitelům a výzkumným pracovníkům ve společenskovědní oblasti. (alza.sk)

Podobné produkty ako Psychologie učení (978-80-271-2853-2) , 123 tipů pro výuku, která baví děti i učitele (978-80-271-3335-2)

Sportovní psychologie (978-80-271-3136-5)

Sportovní psychologie (978-80-271-3136-5)
Detail

Elektronická kniha - autor Dana Štěrbová, 240 stran, česky Úspěch ve sportu nezáleží jen na talentu, fyzické kondici, na zvládnutí techniky a taktických variant – to nejdůležitější se možná odehrává v hlavě každého sportovce. Především mladí adepti sportovní kariéry budou muset s největší pravděpodobností čelit celé řadě problémů: budou překonávat různá zranění, bojovat s nervozitou, vyrovnávat se s vlastní sexualitou nebo s pochybnostmi o vlastních schopnostech, svém těle a o tom, jaký má jejich dlouholeté úsilí vlastně smysl. A k tomu se ještě nacházejí v nelehkém období dospívání, kdy hledají své místo mezi vrstevníky i ve společnosti jako takové… Tato trochu netradiční kniha je určena nejen jim, ale i rodičům a trenérům, kteří je chtějí co nejlépe připravit na všechny sportovní i životní výzvy. Spojuje přednosti odborné monografie s komiksem zpracovávajícím různé příběhy mladých sportovců. Najdeme zde rady, jak postupovat ve zcela... (alza.sk)

Podobné produkty ako Sportovní psychologie (978-80-271-3136-5) , Psychologie kriminálního chování (978-80-271-0731-5)

Psychologie zdraví (978-80-271-2569-2)

Psychologie zdraví (978-80-271-2569-2)
Detail

Elektronická kniha - autor kolektiv a, 552 stran, česky Základní ideou této odborné monografie je snaha doplnit dosavadní publikace věnované psychologii zdraví o koncept reflektující tradiční pojetí, ale také přinést aktuální témata a poznatky zaměřené primárně na celostní pojetí zdraví. Hlavní osou knihy jsou psychologické, biologické, psychosociální a spirituální aspekty zdraví, včetně reflexe současných vlivů digitálních technologií. Texty jsou nabízeny multidisciplinární perspektivou se zapojením odborníků z oblasti akademického výzkumu i aplikované praxe. Autoři se věnují tématům zdraví napříč různými obory, jako je psychologie, medicína, psychoterapie, adiktologie, filozofie, fyzioterapie, digitální technologie a mnoho dalších. Kniha je určena nejen studentům humanitních věd, ale i široké odborné veřejnosti z oblasti psychosociálních oborů. (alza.sk)

Podobné produkty ako Psychologie zdraví (978-80-271-2569-2) , Základy psychologie pro zdravotnické obory (978-80-247-4062-1)

Základy psychologie pro zdravotnické obory (978-80-247-4062-1)

Základy psychologie pro zdravotnické obory (978-80-247-4062-1)
Detail

E-kniha - autor Eva Zacharová, Jitka Šimíčková-Čížková, 288 stran Publikace je uceleným textem v oblasti aplikované psychologie, má využití pro všechny formy studia nelékařských oborů i v oblasti dalšího vzdělávání ve zdravotnictví a ve zdravotnicko sociální oblasti. Předložená publikace je odborná ucelená učebnice, určená studentům nelékařských zdravotnických oborů připravujících se na své budoucí povolání ve vysokoškolské formě studia a sestrám v klinické praxi. Má jim umožnit poznání, pochopení a porozumění psychickému stavu nemocného člověka. (alza.sk)

Podobné produkty ako Základy psychologie pro zdravotnické obory (978-80-247-4062-1) , Didaktika pro vysokoškolské učitele (978-80-247-4217-5)

ADHD - 100 tipů pro rodiče a učitele (978-80-266-0158-6)

ADHD - 100 tipů pro rodiče a učitele (978-80-266-0158-6)
Detail

E-kniha - autor Wolfdieter Jenett, Alice Trojanová, 192 stran ADHD je často jen nepochopený problém! Rodiny, kterých se tato diagnóza týká, se mnohdy přes veškerou svou angažovanost cítí bezmocné a osamělé. Právě jim a jejich dětem pomůže tato kniha s přesnými pokyny a konkrétními tipy. Se svými více než dvacetiletými zkušenostmi v oblasti dětské psychoterapie Wolfdieter Jenett upouští od nezáživného vědeckého vysvětlování a místo toho nabízí praktické tipy pro všední den, které pokrývají celé spektrum rodinného života: od stresových situací jako je ranní vstávání nebo večerní usínání, přes používání televize a počítačů, až k problémům ve škole jako je psaní, čtení, počítání a vypracování domácích úkolů. Žádné abstraktní reflexe, ale lehce a rychle pochopitelné, praktické a konkrétní tipy pro všechny životní situace nabízí pomoc, kterou mohou těžce zkoušení rodiče i pedagogové od příručky právem očekávat. (alza.sk)

Podobné produkty ako ADHD - 100 tipů pro rodiče a učitele (978-80-266-0158-6) , Psychologie 1. díl (978-80-247-3270-1)

Psychologie kriminálního chování (978-80-271-0731-5)

Psychologie kriminálního chování (978-80-271-0731-5)
Detail

Elektronická kniha - autor Slavomil Fischer, 208 stran, česky Publikace se věnuje závažné sociální problematice deliktů a trestných činů. Přináší analýzu kriminálního chování i psychologických a edukačních problémů, které souvisejí s ovlivňováním chování osob v průběhu výkonu trestu ve vězení a po jejich propuštění. V první části publikace jsou obsažena teoretická východiska problematiky: • kriminalita, její příčiny a zdroje • osobnostní rysy a vlastnosti kriminální subkultury • psychologie kriminálního chování jako aplikovaná vědní disciplína Dále jsou popsány psychosociální aspekty výchovného působení na deviantní a kriminální subkulturu jak ve věznicích, tak po propuštění odsouzených. Zvýšená pozornost je věnována jejich resocializaci a následné edukaci v rovině preventivní i v rovině nápravy pomocí integračních nástrojů. Závěr knihy zpracovává praktické zkušenosti a poznatky z odborného působení autorů. Publikace je... (alza.sk)

Podobné produkty ako Psychologie kriminálního chování (978-80-271-0731-5) , Psychologie komunikace (978-80-736-7387-1)

Jóga pro zdraví (978-80-271-3192-1)

Jóga pro zdraví (978-80-271-3192-1)
Detail

Elektronická kniha - autor Martina Šedová, 108 stran, česky Láká vás jóga, ale nevíte, jak na to? Necítíte se dobře, ať už po fyzické nebo psychické stránce? Máte pocit, že si potřebujete pročistit hlavu? Procházíte jedním ze specifických období v životě ženy a hledáte způsob, jak si pomoct od bolesti či úzkostí? Zkušená lektorka jógy Martina Šedová a fyzioterapeutka Lenka Chuchutová vám v knize Jóga pro zdraví představí, jak se můžete díky józe dostat do pohody, pomoct si s fyzickými i psychickými problémy a zároveň jak si špatně prováděnými cviky nepřivodit zdravotní potíže. (alza.sk)

Podobné produkty ako Jóga pro zdraví (978-80-271-3192-1) , Psychologie katastrof (978-80-738-7330-1)

Moderní psychologie pro právníky (978-80-247-2207-8)

Moderní psychologie pro právníky (978-80-247-2207-8)
Detail

E-kniha - autor Ludmila Čírtková, 160 stran Pro současnou forenzní psychologii je charakteristický deliktově specifický přístup. Místo obecných, univerzálních výpovědí o pachatelích, zločinech a jejich obětech se již několik let prosazuje studium a výzkum konkrétních okruhů kriminality. A právě proto se doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc., zaměřila ve své nové knize mimo jiné i na nové poznatky a otevřené otázky kolem domácího násilí a stalkingu (nebezpečného pronásledování). Všímá si mnohočetných vrahů či týrání zvířat, přináší současné názory forenzní psychologie k těmto jevům a podává jejich psychologickou interpretaci. Věnuje se zejména vybraným skupinám sociálněpatologických jevů nebo deliktů. (alza.sk)

Podobné produkty ako Moderní psychologie pro právníky (978-80-247-2207-8) , Jóga pro zdraví (978-80-271-3192-1)

Psychologie pro učitelky MŠ (978-80-736-7627-8)

Psychologie pro učitelky MŠ (978-80-736-7627-8)
Detail

Elektronická kniha - autor Václav Mertin, Ilona Gillernová, 248 stran Mateřská škola a obecně výchova v předškolním věku mohou významně přispět k rozvoji dítěte. Učitelky i rodiče by měli mít k dispozici poznatky na úrovni soudobého poznání psychologie a souvisejících vědních oborů. Předkládaná publikace našich předních odborníků jednak shrnuje nové pohledy na tradiční otázky psychologie a pedagogiky předškolního věku (například výuka čtení, integrace postižených), jednak zařazuje nová aktuální témata (dítě imigrantů v mateřské škole, stimulování citového vývoje, rozvoj sociálních kompetencí). (alza.sk)

Podobné produkty ako Psychologie pro učitelky MŠ (978-80-736-7627-8) , Techniky osobnostního rozvoje a duševní hygieny učitele (978-80-271-0470-3)

Sociální psychologie pro pedagogy (978-80-247-4674-6)

Sociální psychologie pro pedagogy (978-80-247-4674-6)
Detail

Elektronická kniha - autor Zdeněk Helus, 400 stran Proč má, či dokonce musí být pedagog sociálněpsychologicky orientován? Erudovaný autor, uznávaný pedagogický odborník vysvětluje prostřednictvím této přehledné a vyhledávané monografie, jak může fundovanost v sociální psychologii obohatit profesi pedagoga a přinést prospěch ve výchově a vzdělávání žáků a studentů. (alza.sk)

Podobné produkty ako Sociální psychologie pro pedagogy (978-80-247-4674-6) , Psychologie masových vrahů (978-80-247-5599-1)

Společenské vědy pro techniky (978-80-271-2876-1)

Společenské vědy pro techniky (978-80-271-2876-1)
Detail

Elektronická kniha - autor kolektiv a, 232 stran, česky Na trhu ojedinělá publikace, vytvořená především pro exaktně uvažující techniky, přibližuje podstatu a souvislosti tří důležitých společenskovědních oborů: ekonomie, práva a politologie. Nové vydání je kompletně aktualizováno a doplněno kupříkladu o problematiku tržních struktur, informace o brexitu a o nové kapitoly věnované stavebnímu zákonu a politickému myšlení starověku. V ekonomické části kniha poutavým a netradičním způsobem vysvětluje základní kategorie tržní ekonomiky, poukazuje na odlišnosti v mikroekonomickém a makroekonomickém pohledu na hospodářské jevy, objasňuje podstatu a možnosti realizace účinné hospodářské politiky a podává přehledný výklad základních pojmů mezinárodní ekonomie. Teorie je efektivně kombinována s praktickými příklady a grafy. V kapitolách věnovaných právu je stručný přehled historického vývoje práva od dob antiky doplněn fundovaným výkladem ústavy,... (alza.sk)

Podobné produkty ako Společenské vědy pro techniky (978-80-271-2876-1) , Psychologie a internet (978-80-725-4360-1)

Vědění pro nejisté časy (978-80-271-1000-1)

Vědění pro nejisté časy (978-80-271-1000-1)
Detail

Elektronická kniha - autor Alan Watts, 160 stran, česky Vždy mě fascinovalo, jak nám může reverzní psychologie pomoci, když se snažíme dosáhnout nějakého cíle. Někdy tomu říkám „zákon opaku.“ Znáte to, když se snažíte udržet na hladině, potopíte se, ale jakmile se chcete potopit, táhne vás to zpět nahoru. Stačí se pokusit zadržet dech a hned vydechnete… Připomíná mi to prastarý a často opomíjený výrok: „Kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde.“ Kniha, která se vám dostala do rukou, se zabývá způsoby, jakými se tato zákonitost dá využít při cestě za pocitem bezpečí a duchovními i intelektuálními jistotami, které s oporou v náboženství či filozofii hledá snad každý z nás. Jsem přesvědčen, že toto téma je v dnešní době nejistoty a obav ještě aktuálnější než kdy dříve. Tato kniha vychází z předpokladu, že nejistota pramení pouze z úpěnlivé snahy o vytvoření pevně daných jistot, a že jediná cesta ke spáse a udržení si... (alza.sk)

Podobné produkty ako Vědění pro nejisté časy (978-80-271-1000-1) , Psychologie 1. díl (978-80-247-3875-8)

Psychologie pro ekonomy a manažery (978-80-247-3809-3)

Psychologie pro ekonomy a manažery (978-80-247-3809-3)
Detail

E-kniha - autor Daniela Pauknerová, kolektiv a, 264 stran Nové vydání oblíbené publikace připravily zkušené autorky z katedry psychologie a sociologie řízení na VŠE v Praze. Kniha je určena zejména studentům vysokých škol, manažerům, personalistům a psychologům. Třetí vydání je doplněno především o nové příklady a údaje z praxe, aktualizována je problematika bezpečnosti práce, metody motivace a stimulace pracovníků, otázky problémového jednání pracovníků a další témata. Díky knize se dozvíte, jak pracovní prostředí ovlivňuje výkon a výkonnost pracovníka, jeho spolehlivost a únavu, a jak pracovní podmínky pro člověka optimalizovat. Dále se seznámíte s tím, jaký je vztah mezi osobností jedince a jeho předpoklady pro práci a jak s ohledem k tomu vybírat pracovníky. Velkou pozornost autorky věnují mezilidským vztahům na pracovišti. V knize jsou vysvětleny i základní psychologické pojmy, přiblíženy nejdůležitější psychologické směry a metodologie. (alza.sk)

Podobné produkty ako Psychologie pro ekonomy a manažery (978-80-247-3809-3) , Vědění pro nejisté časy (978-80-271-1000-1)

Pro Čechy je nebe nízko (978-80-271-2566-1)

Pro Čechy je nebe nízko (978-80-271-2566-1)
Detail

Elektronická kniha - autor Mojmír Hampl, 192 stran, česky Proč u nás najdeme tak málo vyvěšených českých vlajek? Proč se jako Češi podceňujeme, a tím pádem hrajeme pod své možnosti? Proč je pro nás snazší bojovat, až když je výsledek téměř jistý? Proč chceme hodně svobody pro sebe, ale ne pro sousedy, a u vymáhání pravidel je tomu naopak? Proč jsou Češi podobnější Rakušanům než Slovákům? Proč se často chováme jako poddaní a černí pasažéři své země, a ne jako její páni? A proč přesto máme neuvěřitelný dar přežít a nekonečně mnoho talentů a nadějí být mezi nejlepšími na světě? A proč je před námi skvělá budoucnost, pokud si ji sami nepokazíme? Kniha uznávaného českého ekonoma a bývalého viceguvernéra ČNB nás v dobrém i špatném konfrontuje s našimi typickými vlastnostmi, mýty a předsudky, které o sobě jako Češi máme, a navrhuje, jak se z těchto stereotypů vymanit a zařadit se opět mezi nejlepší na světě. Jen si začít věřit, trochu se... (alza.sk)

Podobné produkty ako Pro Čechy je nebe nízko (978-80-271-2566-1) , Společenské vědy pro techniky (978-80-271-2876-1)

Účetnictví pro úplné začátečníky 2018 (978-80-271-0870-1)

Účetnictví pro úplné začátečníky 2018 (978-80-271-0870-1)
Detail

Elektronická kniha - autor Pavel Novotný, 208 stran Tato kniha pomůže každému zvládnout účetnictví bez potíží! Vhodná jak pro úplného začátečníka, studenta, absolventa rekvalifikačního kurzu, tak pro účetního, který se chce ujistit v některých účetních souvislostech. (alza.sk)

Podobné produkty ako Účetnictví pro úplné začátečníky 2018 (978-80-271-0870-1) , Moderní psychologie pro právníky (978-80-247-2207-8)

Účetnictví pro úplné začátečníky 2017 (978-80-271-0429-1)

Účetnictví pro úplné začátečníky 2017 (978-80-271-0429-1)
Detail

Elektronická kniha - autor Pavel Novotný, 208 stran Chcete získat komplexní přehled v účetnictví? S touto knihou to zvládnete bez potíží! Celý text je srozumitelným způsobem zpracován jak pro úplného začátečníka, tak pro účetního, který si chce zopakovat některé účetní souvislosti. Detaily knihy: Autor: Pavel Novotný Rok vydání: 2017 ISBN: 978-80-271-0429-1 Počet stran: 208 (alza.sk)

Podobné produkty ako Účetnictví pro úplné začátečníky 2017 (978-80-271-0429-1) , Psychologie pro učitelky mš (978-80-736-7627-8)

Patologie pro střední zdravotnické školy (978-80-271-0375-1)

Patologie pro střední zdravotnické školy (978-80-271-0375-1)
Detail

Elektronická kniha - autor Jitka Janíková, 256 stran Stručný náhled na patologii jako obor, včetně patologických procesů v těle, který je nutným vědním základem pro studium dalších lékařských i nelékařských předmětů včetně ošetřovatelství na zdravotnických školách. (alza.sk)

Podobné produkty ako Patologie pro střední zdravotnické školy (978-80-271-0375-1) , Sociální psychologie pro pedagogy (978-80-247-4674-6)

Účetní případy pro praxi 2023 (978-80-271-3978-1)

Účetní případy pro praxi 2023 (978-80-271-3978-1)
Detail

Elektronická kniha - autor Vladimír Hruška, 232 stran, česky Potřebujete si zopakovat nebo připomenout nejvíce používané účetní případy, se kterými se můžete setkat? Kniha umožňuje vyhledat konkrétní příklady z praxe podnikatelského subjektu podle jednotlivých účtových skupin. Čtenáři se nabízí informace o všech účtových skupinách: základní charakteristiky, navrhované syntetické účty, nejčastější souvztažné operace a názorné postupy řešení účetních případů. Vybrané účetní příklady jsou pro větší názornost řešeny nejen pomocí „téček“, ale i přehlednými tabulkami. Při řešení případů se vychází ze vzorového účtového rozvrhu pro aktuální účetní období. Publikace je určena odborné veřejnosti, především studentům a účetním praktikům, kterým může posloužit při řešení konkrétních problémů v každodenní praxi. (alza.sk)

Podobné produkty ako Účetní případy pro praxi 2023 (978-80-271-3978-1) , Pedagogická komunikace v teorii a praxi (80-247-0738-1)

Angličtina pro děti - hravá gramatika (978-80-271-0515-1)

Angličtina pro děti - hravá gramatika (978-80-271-0515-1)
Detail

Elektronická kniha - autor Veronika Vernerová, 120 stran, česky Chcete se snadno naučit základy anglické gramatiky a ještě si přitom užít spoustu zábavy? Svádíte souboj s gramatikou budoucího času? Otevřete knížku a spolu s Martínkem zažijte další veselá dobrodružství. Kouzelné bytosti z Velké Británie jsou opět připraveny pomoci s angličtinou. Stačí nasednout na létající koště, línou ovci či projít kouzelnými vílími dveřmi. Naučíte se nejen zákonitosti budoucího času, ale také nová kouzla, čáry a lektvary všeho druhu. Zjistíte, že i gramatika může být zábavná. Veselé vyprávění vám stručně a srozumitelně vysvětlí budoucí čas. (alza.sk)

Podobné produkty ako Angličtina pro děti - hravá gramatika (978-80-271-0515-1)

Nápady pro život a byznys (978-80-271-3697-1)

Nápady pro život a byznys (978-80-271-3697-1)
Detail

Elektronická kniha - autor Karel Červený, 320 stran, česky Proč vítěz bere vše? Proč mají někteří lidé tolik bohatství, slávy a vlivu? Proč některým lidem jde vše tak snadno? Jak mohu já vést plnohodnotný a šťastný život? Jak se firmy mohou stát více efektivními? Jak získat více klientů? Jak získat nejlepší zaměstnance? Odpověď je jednoduchá: Uplatňovat důsledně Paretovo pravidlo a využívat synergie. Ne všechny věci jsou v životě důležité, přesto jim věnujeme mnoho pozornosti: křivdy, pocity viny, neúspěchy. Některé věci naopak důležité jsou: nápady, soustředění, načasování, rozhodnutí, vytrvalost, dobří přátelé, přemýšlení o vlastním myšlení. Všude okolo nás jsou malé příčiny s velkými následky. Naučte se je vidět a uplatňovat je. Získáte zdraví, oblibu, úspěch, pocit naplnění. Neuvěřitelné efekty s minimem úsilí. (alza.sk)

Podobné produkty ako Nápady pro život a byznys (978-80-271-3697-1)

Praktická psychologie pro manažery a personalisty (978-80-879-8112-2)

Praktická psychologie pro manažery a personalisty (978-80-879-8112-2)
Detail

Elektronická kniha - autor Ladislav Koubek, 216 stran Nejste si jisti, zda jsou psychotesty, které vaše firma používá, dostatečně vypovídající? Lámete si hlavu s tím, jak efektivně rozvíjet lidi ve firmě a jak se vyhnout zbytečným chybám? Nebo jste se dostali do delikátní situace, kdy je na pracovišti nutno řešit komplikovaný mezilidský problém? Pak čtěte dál. Tato kniha čtenářům přináší zkušenosti psychologa, který se těmito otázkami léta zabývá. Psychologie pro manažery a personalisty je praktickým průvodcem pro všechny, kdo chtějí využít nejmodernější psychologické metody ve firemní praxi. Autor předkládá svoje bohaté zkušenosti s náborem, hodnocením či rozvojem zaměstnanců. Popisuje nové trendy a předvídá budoucí směřování oboru. Zároveň upozorňuje na časté chyby, kterých se manažeři a personalisté při práci s lidmi mohou dopouštět. Konkrétní metody popisuje tak, aby si je čtenář uměl promítnout přímo do své vlastní práce. Proto nechybí řada... (alza.sk)

Podobné produkty ako Praktická psychologie pro manažery a personalisty (978-80-879-8112-2)

Jóga pro tělo, dech a mysl (978-80-271-3460-1)

Jóga pro tělo, dech a mysl (978-80-271-3460-1)
Detail

Elektronická kniha - autor A. G. Mohan, 224 stran, česky A. G. Mohan, mezinárodně uznávaný učitel vysvětluje základní filozofické koncepty a nabízí jogínský pohled na zdraví a léčení. S podrobnými pokyny a bohatými ilustracemi je Jóga pro tělo, dech a mysl tím komplexním průvodce, který bude zajímat každého praktikujícího jógy. Autor vysvětluje, že často, když cítíme stres nebo máme pocit, že se život vymkl kontrole, není to kvůli životním událostem samotným, ale proto, že stav naší vlastní mysli se stal chaotickým a roztříštěným. Když jsme ve stavu, který nazývá „osobní integrace“, jsme soustředění, spokojení a jsme schopni vidět lidi a události v životě takové, jací skutečně jsou. V tomto stavu jsou lidé nejvíce schopni se rozhodovat a konat činy, které jdou jasným a pozitivním směrem. V knize Jóga pro tělo, dech a mysl Mohan poskytuje strukturovaný program jógy, který čtenářům pomáhá kultivovat tento stav rovnováhy a integrace. Součástí knihy je... (alza.sk)

Podobné produkty ako Jóga pro tělo, dech a mysl (978-80-271-3460-1)

Staré řecké báje a pověsti pro děti (978-80-271-0388-1)

Staré řecké báje a pověsti pro děti (978-80-271-0388-1)
Detail

Elektronická kniha - autor Michal Vaněček, 120 stran Byli to bohové, kdo byli hlavními hybateli života ve starém Řecku. To oni tahali za neviditelné nitky lidských osudů. Z některých dobrodružství a příběhů se dozvíte, že bohové museli být často i velkými šprýmaři! Velkým hrdinům připravovali tajemné úkoly a stavěli do jejich cest nejrůznější překážky. Vydejte se za slavnými bohy na posvátný Olymp, a dozvíte se KDO, CO, PROČ a JAK tvořil dějiny. Přečtěte si, kdo byli Zeus, Herakles nebo Prométheus či Afrodita, Kyklopové nebo Sirény. Nejen, že se dozvíte spoustu zajímavostí, ale hlavně se skvěle pobavíte. (alza.sk)

Podobné produkty ako Staré řecké báje a pověsti pro děti (978-80-271-0388-1)

Tvořivé nápady a hry pro malé děti (978-80-271-2214-1)

Tvořivé nápady a hry pro malé děti (978-80-271-2214-1)
Detail

Elektronická kniha - autor Kateřina Rybová, 80 stran, česky Nové a kreativní nápady pro zabavení a rozvoj dětí v předškolním a mladším školním věku. Návody na tvoření z levných a snadno dostupných materiálů a s jednoduchými postupy. Součástí návodů jsou také náměty na různé hry, které si s vyrobenými předměty mohou rodiče s dětmi zahrát. Děti si tak mohou vyrobit nejen dekorativní předměty, ale i vlastní hry a hračky pro rozvíjení svých dovedností. Kniha je skvělým tipem pro společné tvoření dětí a rodičů, ale také je vhodným pomocníkem pro učitele a vychovatele pracujícími s menšími dětmi. Proč jsem knihu napsala… Ráda pracuji s dětmi a ráda tvořím, a proto již několik let docházím jako dobrovolnice do dětského domova, kde pomáhám s doučováním dětí a pořádám pro ně výtvarné dílny. Cílem této mé aktivity je snaha zlepšit ústavní péči a rozvíjet kreativitu dětí přímo v prostředí, kde vyrůstají. Chci podporovat jejich... (alza.sk)

Podobné produkty ako Tvořivé nápady a hry pro malé děti (978-80-271-2214-1)

Psychologie 1. díl (978-80-247-3270-1)

Psychologie 1. díl (978-80-247-3270-1)
Detail

Elektronická kniha - autor Jarmila Kelnarová, Eva Matějková, 184 stran Učebnice psychologie podává teoretický výklad obecné psychologie, seznamuje s metodologií, zabývá se vývojovou psychologii, základy pedagogiky a základy sociální psychologie. Informace jsou zpracovány v rozsahu odpovídajícím požadavkům kladeným na studenty zdravotnických oborů.Studenti tak získají kvalitní základ pro mezipředmětové vztahy a pro další studium zaměřené na psychologii osobnosti, sociální a zdravotnickou psychologii. (alza.sk)

Podobné produkty ako Psychologie 1. díl (978-80-247-3270-1)

Psychologie katastrof (978-80-738-7330-1)

Psychologie katastrof (978-80-738-7330-1)
Detail

E-kniha - autor Tibor Brečka, 120 stran Vybrané kapitoly z psychologie katastrof je kniha, která má za cíl poskytnout psychologický pohled na některá témata, se kterými se v rámci vyrovnávání se s mimořádnými událostmi a katastrofami setkáváme. Kniha je psána zejména z pohledu příslušníků tří základních složek Integrovaného záchranného systému (IZS), tedy Hasičského záchranného sboru České republiky (HZS ČR), Policie České republiky (PČR) a Zdravotnické záchranné služby (ZZS), ovšem své si v ní najdou i příslušníci dalších složek IZS, ať již státních či soukromých, neziskových apod. Je ale samozřejmě určena hlavně všem, kteří z různých důvodů, pracovních či soukromých, přicházejí s touto problematikou do styku. (alza.sk)

Podobné produkty ako Psychologie katastrof (978-80-738-7330-1)

Psychologie komunikace (978-80-736-7387-1)

Psychologie komunikace (978-80-736-7387-1)
Detail

Elektronická kniha - autor Zbyněk Vybíral, 320 stran Komunikace znamená nejen výměnu informací a kódů, ale vzájemnou interakci subjektů, která má složité zákonitosti a pravidla, a v případě mezilidské komunikace i velmi jemnou psychologii. Analýza mezilidské i vnitřní, skryté komunikace, kterou se zabývá tato kniha, shrnuje verbální a neverbální sdělování, kognitivní základy a soudobé přístupy k porozumění komunikačních výměn. Pozornost je věnována tomu, jak používáním jazyka a řeči ovlivňujeme myšlení a postoje druhých lidí. Jednotlivé kapitoly rozebírají komunikaci mediální, poruchy komunikace, terapeutické sdělování nebo komunikaci v internetovém prostředí. Kniha vznikla přepracováním a podstatným rozšířením Psychologie lidské komunikace (Portál, 2000). (alza.sk)

Podobné produkty ako Psychologie komunikace (978-80-736-7387-1)

Psychologie a komunikace pro záchranáře (978-80-247-4119-2)

Psychologie a komunikace pro záchranáře (978-80-247-4119-2)
Detail

E-kniha - autor Alena Andršová, 128 stran Kniha se zabývá základní psychologickou problematikou pacienta a záchranáře v přednemocniční péči. Jejím cílem je zprostředkovat poznatky z psychologie lékařské, zdravotnické, psychologie zdraví a nemoci a v neposlední řadě také komunikace v kontextu urgentní medicíny. Publikací, které se zabývají psychologií a komunikací ve zdravotnictví, je na trhu poměrně dostatek, nicméně podobná, věnující se problematice akutního ohrožení zdraví, zcela chybí. (alza.sk)

Podobné produkty ako Psychologie a komunikace pro záchranáře (978-80-247-4119-2)

Angličtina pro fyzioterapeuty (978-80-271-0578-6)

Angličtina pro fyzioterapeuty (978-80-271-0578-6)
Detail

Elektronická kniha - autor Markéta Blažejová, 208 stran, česky Autorka vychází z pedagogické zkušenosti, že pro zapamatování a schopnost opětného aktivního používání dané slovní zásoby je zapotřebí, aby se studenti setkávali s touto slovní zásobou v dalších textových (či jen větných) kontextech a byli vyzýváni ji na základě různých cvičení takto používat. Cvičení mohou zahrnovat: a) doplňování chybějícího slova ve větě, b) určování synonymního výrazu (slova i fráze) ve větě, c) popis určitého jevu, části těla, postoje apod. na základě perokresby (např. anterior pelvic tilt), d) na základě delší definice určitého fyzioterapeutického jevu určování definovaného slova (cvičí se zároveň schopnost čtení s porozuměním), e) opravování chyby ve větě s fyzioterapeutickou tematikou, f) určování slova mezi několika dalšími, které se od ostatních něčím jasně liší, g) otázky na obsah daných kapitol, h) krátké překlady celých vět, obsahující i důležitou slovesnou... (alza.sk)

Podobné produkty ako Angličtina pro fyzioterapeuty (978-80-271-0578-6)

Trio pro jednoho (978-80-271-0459-8)

Trio pro jednoho (978-80-271-0459-8)
Detail

Elektronická kniha - autor autorů kolektiv, 204 stran Trio, které si Petr Zuska sám odtančil, „odchoreografoval“ a „odšéfoval“ svým vlastním životem (v pozicích šéfa baletního souboru, choreografa a tanečníka v jedné osobě) během patnácti divadelních sezon Národního divadla. (alza.sk)

Podobné produkty ako Trio pro jednoho (978-80-271-0459-8)

Nápady pro korek (978-80-271-0271-6)

Nápady pro korek (978-80-271-0271-6)
Detail

Elektronická kniha - autor Ingrid Moras, 64 stran Korková metráž je stále častěji využívaným materiálem i ve výtvarné tvorbě. Tento úžasný přírodní, recyklovatelný, lehký materiál se výborně hodí pro zhotovení drobných dekoračních i praktických předmětů a módních doplňků. (alza.sk)

Podobné produkty ako Nápady pro korek (978-80-271-0271-6)

Investování pro začátečníky (978-80-271-0092-7)

Investování pro začátečníky (978-80-271-0092-7)
Detail

Elektronická kniha - autor Petr Syrový, 128 stran Po přečtení této knihy budete mít dost informací a odvahy, abyste udělali první investorské krůčky. Abyste zainvestovali peníze, mohli jít k poradci a věděli, co od něj chtít a abyste byli chytřejší než finanční poradce, kterému pak nenaletíte. (alza.sk)

Podobné produkty ako Investování pro začátečníky (978-80-271-0092-7)

Homeopatie pro seniory (978-80-271-2871-6)

Homeopatie pro seniory (978-80-271-2871-6)
Detail

Elektronická kniha - autor Radana Poděbradská, 232 stran, česky Mnozí čtenáři znají homeopatii jako šetrnou a zároveň účinnou léčbu nejrůznějších problémů a situací již řadu let. Provázela je od mládí, pomáhala jejich dětem a rovněž v pokročilém věku má své místo při řešení zdravotních problémů, které se ve vyšší míře projevují právě s přibývajícími roky. Každému seniorovi bude kniha inspirací i průvodcem a napomůže k tomu, aby období zralosti bylo provázeno klidem a co nejlepším zdravím. Rady o užití homeopatik zahrnují i možnosti samoléčby nebo účinné metody prevence, i když samozřejmě nenahrazují individuální vyšetření u homeopata nebo u odborného lékaře. Během homeopatické léčby můžete využívat všechny možnosti moderní medicíny, protože účinky standardních a homeopatických léků se nijak neruší. Dozvíte se také, jak léčbu doplnit vhodným cvičením a podpořit zdravou stravou. (alza.sk)

Podobné produkty ako Homeopatie pro seniory (978-80-271-2871-6)

Sebepéče pro pečující (978-80-271-1395-8)

Sebepéče pro pečující (978-80-271-1395-8)
Detail

Elektronická kniha - autor Lise Leblanc, 208 stran, česky Knihu Sebepéče o pečující ocení pečující osoby na profesionální i osobní úrovni. Pokud jste pečující osoba v rámci své rodiny, nebo je péče náplní vaší profese je to kniha pro vás. Kanadská autorka Lise Leblanc čerpá z osobní zkušenosti i odborné kvalifikace. Jako registrovaná psychoterapeutka, specialistka krizové intervence a pečovatelka má dostatek profesionálních zkušeností a vhledů na to, co se stane, když pečující začne zapomínat na sebe. Její osobní příběh zahrnuje péči o její babičku trpící Alzheimerovou chorobou. Zbytek rodiny byl daleko, chodila k tomu na plný úvazek do práce a starala se o své dvě děti. Na základě této zkušenosti se rozhodla napsat rádce pro lidi v podobně náročných situacích. (alza.sk)

Podobné produkty ako Sebepéče pro pečující (978-80-271-1395-8)

Mindfulness pro každého (978-80-271-1241-8)

Mindfulness pro každého (978-80-271-1241-8)
Detail

Elektronická kniha - autor Marcela Roflíková, 144 stran, česky Život je krásný, ale okamžiky, kdy si to skutečně plně uvědomujeme, jsou vzácné. Denně musíme doma i v práci překonávat problémy a starosti, kterým bychom se raději vyhnuli. Tato kniha představuje praktický nástroj, s jehož pomocí se náročné a nepříjemné situace ve svém živote naučíte zvládat. Seznamte se s mindfulness, neboli všímavostí – se schopností být bdělý a prožívat přítomný okamžik. S pomocí mindfulness znásobíte momenty, v nichž si plně uvědomujete krásy života. Nepotřebujete žádné rozsáhlé odborné znalosti – tato čtivě a srozumitelně napsaná knížka je praktickou cvičebnicí i pro úplné začátečníky. Autorky v ní představují návod, jak můžete samostatně doma, krok za krokem změnit svůj život ve šťastnější a spokojenější za pouhých osm týdnů. Mindfulness v osmitýdenním formátu začal vyučovat na konci sedmdesátých let 20. století americký profesor Jon Kabat-Zinn v programu... (alza.sk)

Podobné produkty ako Mindfulness pro každého (978-80-271-1241-8)

Investování pro začátečníky (978-80-271-3458-8)

Investování pro začátečníky (978-80-271-3458-8)
Detail

Elektronická kniha - autor Petr Syrový, 144 stran, česky Zcela nové výrazně rozšířené a aktualizované vydání lety ověřené publikace je určeno právě pro vás, neinvestory. Pro vás, kteří ale chcete se svými penězi něco podniknout. Zatím totiž proděláváte právě tím, že je necháváte ležet ladem. Kdy jindy než teď s tím něco začít dělat! Po přečtení knihy budete mít dost informací a odvahy, abyste udělali první investorské krůčky. Abyste zainvestovali peníze. Abyste mohli jít k poradci a věděli, co od něj chtít. Abyste uměli bankéři říci, co potřebujete. Kniha vychází z dvacetiletých autorových zkušeností. (alza.sk)

Podobné produkty ako Investování pro začátečníky (978-80-271-3458-8)

Bylinky pro každého (978-80-271-3237-9)

Bylinky pro každého (978-80-271-3237-9)
Detail

Elektronická kniha - autor Axel Gutjahr, 128 stran, česky Tato kniha by vás chtěla pozvat na výpravu do pozoruhodného světa bylinek. Na této cestě nejen poznáte početné druhy bylinek na základě textu a mnoha fotografií, ale také se dozvíte, jakým způsobem se dají nejlépe využít. Dostanete navíc i užitečné rady, jak můžete pěstovat bylinky v zahradě, na balkoně, nebo dokonce na okenním parapetu, a to tak, aby vám poskytly co nejlepší výnosy. Účinné tipy na skladování a konzervování bylinek následované množstvím rafinovaných kuchařských receptů i rad k léčebnému využití těchto přírodních darů pak celé téma završují. Navíc je zde i návod na stavbu vyvýšeného záhonu z palet. (alza.sk)

Podobné produkty ako Bylinky pro každého (978-80-271-3237-9)

Revmatologie pro praxi (978-80-271-3284-3)

Revmatologie pro praxi (978-80-271-3284-3)
Detail

Elektronická kniha - autor kolektiv a, 834 stran, česky Kniha je členěna do dvou částí, obecné a speciální. V obecné části knihy jsou uvedeny stručné poznámky ke klasifikaci heterogenní skupiny revmatických onemocnění. Důležitá je kapitola Vyšetření pacienta s revmatickým onemocněním. Je uveden rovněž přehled laboratorních vyšetření zobrazovacích metod používaných v revmatologii. Přínosnou je kapitola Emergentní stavy v revmatologii, která uvádí přehled jednotlivých akutních projevů revmatických onemocnění rozdělených podle typu orgánového postižení. Kapitola Léky v revmatologii byla doplněna o problematiku léčby bolesti revmatických pacientů, samostatné kapitoly věnující se vakcinaci revmatických pacientů a antirevmatickým lékům v průběhu těhotenství a kojení. Nově přibyly kapitoly věnující se základům rehabilitace a předoperační přípravě revmatických pacientů Ve speciální části jsou popisovány jednotlivé skupiny revmatických onemocnění – systémová... (alza.sk)

Podobné produkty ako Revmatologie pro praxi (978-80-271-3284-3)
Pedagogická psychologie pro učitele (978-80-271-0586-1), Anglická terminologie pro učitele (978-80-271-2470-1), Hudební psychologie pro učitele (9788024623030), Psychologie (978-80-271-0532-8), Zdravotnická psychologie (978-80-271-0155-9), Aplikovaná psychologie (978-80-271-0187-0), Dějiny psychologie (978-80-271-2528-9), Psychologie reklamy (978-80-271-3654-4), Psychologie učení (978-80-271-2853-2), Sportovní psychologie (978-80-271-3136-5), Psychologie zdraví (978-80-271-2569-2), Pedagogika pro učitele (978-80-247-3357-9), 123 tipů pro výuku, která baví děti i učitele (978-80-271-3335-2), Psychologie kriminálního chování (978-80-271-0731-5), Základy psychologie pro zdravotnické obory (978-80-247-4062-1), Didaktika pro vysokoškolské učitele (978-80-247-4217-5), Psychologie 1. díl (978-80-247-3270-1), Psychologie komunikace (978-80-736-7387-1), Psychologie katastrof (978-80-738-7330-1), Jóga pro zdraví (978-80-271-3192-1), Techniky osobnostního rozvoje a duševní hygieny učitele (978-80-271-0470-3), Psychologie masových vrahů (978-80-247-5599-1), Psychologie a internet (978-80-725-4360-1), Psychologie 1. díl (978-80-247-3875-8), Vědění pro nejisté časy (978-80-271-1000-1), Společenské vědy pro techniky (978-80-271-2876-1), Moderní psychologie pro právníky (978-80-247-2207-8), Psychologie pro učitelky MŠ (978-80-736-7627-8), Sociální psychologie pro pedagogy (978-80-247-4674-6), Pedagogická komunikace v teorii a praxi (80-247-0738-1)