Posudková činnost v ordinaci praktického lékaře (978-80-247-4844-3)

Produkt Posudková činnost v ordinaci praktického lékaře (978-80-247-4844-3) sme našli 50+x, pokiaľ to nie je to čo hľadáte, skúste frázu Posudková činnost v ordinaci praktického lékaře (978-80-247-4844-3) upraviť a produkt hľadať znova.

Posudková činnost v ordinaci praktického lékaře (978-80-247-4844-3)

Posudková činnost v ordinaci praktického lékaře (978-80-247-4844-3)
Detail

Elektronická kniha - autor Rostislav Čevela, 192 stran Publikace je určena všem ošetřujícím, zejména však registrujícím praktickým lékařům. Propojuje lékařskou posudkovou činnost v sociálním zabezpečení a činnost lékařů v oblasti zdravotnictví, protože posudkoví lékaři navazují na práci klinických a praktických lékařů. Detaily knihy: Autor: Rostislav Čevela Rok vydání: 2015 ISBN: 978-80-247-4844-3 Počet stran: 192 (alza.sk)

Podobné produkty ako Posudková činnost v ordinaci praktického lékaře (978-80-247-4844-3) , Posudková činnost v ordinaci praktického lékaře (978-80-247-4844-3)

Management úspěšné ordinace praktického lékaře (978-80-247-4422-3)

Management úspěšné ordinace praktického lékaře (978-80-247-4422-3)
Detail

Elektronická kniha - autor Oto Košta, 120 stran Zcela ojedinělá publikace na našem trhu seznamuje mediky — budoucí praktické lékaře se záludnostmi a taji úspěšného zřízení a vedení ordinace praktického lékaře. Kniha je užitečná i pro lékaře, kteří již praxi vedou a kteří vání mohou nalézt užitečné rady.Kniha přináší řadu praktických rad, poznatků, postřehů a doporučení, které pomohou čtenáři vyvarovat se zbytečných chyb při vykonávání lékařské praxe.Autor sám vede více než 30 let lékařskou praxi a přednáší problematiku jak medikům váposledních ročnících studia, tak várámci celoživotního vzdělávání na doškolovacích akcích apod. (alza.sk)

Podobné produkty ako Management úspěšné ordinace praktického lékaře (978-80-247-4422-3) , Management úspěšné ordinace praktického lékaře (978-80-247-4422-3)

Francouzština pro lékaře (978-80-247-2257-3)

Francouzština pro lékaře (978-80-247-2257-3)
Detail

E-kniha - autor Richard Rokyta, Richard Stejskal, Martin Vokurka, 344 stran Publikace, která je na našem trhu zcela ojedinělá a nemá u nás konkurenci, seznamuje čtenáře s vybranými nejdůležitějšími oblastmi klinické medicíny - samozřejmě včetně potřebných výrazů a slovních obratů z anatomie, fyziologie, patofyziologie... Najdeme zde konverzační obraty, potřebnou slovní zásobu, ukázky z profesionální korespondence a vedení dokumentace, obvyklé klinické nálezy a mnoho dalších potřebných informací pro všechny, kteří chtějí být v bližším kontaktu s francouzskou medicínou. (alza.sk)

Podobné produkty ako Francouzština pro lékaře (978-80-247-2257-3) , Ortodontický průvodce praktického zubního lékaře (80-247-1305-5)

Urgentní medicína v klinické praxi lékaře (978-80-247-4434-6)

Urgentní medicína v klinické praxi lékaře (978-80-247-4434-6)
Detail

E-kniha - autor Jana Šeblová, Jiří Knor, kolektiv a, 416 stran Komplexně pojatá a přitom praktická a přehledná publikace, která je určena jak lékařům urgentní medicíny, tak všem lékařům, kteří se v prvním kontaktu ve svých ambulancích nebo v ambulancích nemocnic setkávají s nediferencovanými obtížemi pacienta. Kniha je však užitečná i pro studenty medicíny, záchranáře a další pracovníky nelékařských zdravotnických oborů. Dvoubarevná publikace obsahuje 53 tabulek a 106 obrázků (z toho 31 v barevné příloze). (alza.sk)

Podobné produkty ako Urgentní medicína v klinické praxi lékaře (978-80-247-4434-6) , Francouzština pro lékaře (978-80-247-2257-3)

Němčina pro lékaře (978-80-247-2127-9)

Němčina pro lékaře (978-80-247-2127-9)
Detail

E-kniha - autor Ivana Mokrošová, Lucie Baštová, 560 stran Publikace je určena nejen medikům, ale zejména lékařům, kteří vyjíždějí do zahraničí - německy mluvících zemí (zejména do Spolkové republiky Německo). V této podobě a rozsahu tak zaplňuje na našem knižním trhu dosud prázdné místo.V knize najdete popis orgánových systémů, potřebné informace o systému zdravotní péče v Německu, odebírání anamnezy a komunikaci s nemocným, psaní služebních dopisů, vedení zpráv a mnoho dalšího. (alza.sk)

Podobné produkty ako Němčina pro lékaře (978-80-247-2127-9) , Urgentní medicína v klinické praxi lékaře (978-80-247-4434-6)

Personální činnosti a metody personální práce (978-80-247-2497-3)

Personální činnosti a metody personální práce (978-80-247-2497-3)
Detail

E-kniha - autor Renata Kocianová, 224 stran Kniha postihuje ve stručnosti vývoj personální práce, podmínky personálního řízení, personální strategii a politiku a vliv organizační kultury a organizačního klimatu na identifikaci pracovníků s organizací a prací. Pozornost je zaměřena na motivaci a stimulaci pracovníků, osobnost člověka ve vztahu k práci, teorie pracovní motivace a problematiku pracovní spokojenosti. Jádrem publikace jsou dílčí personální činnosti a jejich metody: analýza pracovních míst, kompetence pracovníků, personální plánování, přijímání a uvolnňování pracovníků, řízení pracovního výkonu, hodnocení a odměňování pracovníků, jejich vzdělávání a osobní rozvoj, řízení kariéry, pracovní podmínky, péče o pracovníky, kolektivní vyjednávání, personální poradenství. Zvláštní pozornost je věnována rozhovorům v personální práci. Publikace je určena všem, kdo se zabývají řízením a rozvojem lidí v organizaci, zejména studentům andragogiky a personálního... (alza.sk)

Podobné produkty ako Personální činnosti a metody personální práce (978-80-247-2497-3) , Němčina pro lékaře (978-80-247-2127-9)

Průvodcovské činnosti (978-80-247-4807-8)

Průvodcovské činnosti (978-80-247-4807-8)
Detail

Elektronická kniha - autor Věra Seifertová, kolektiv a, 204 stran Zcela nová, prakticky zaměřená a na našem trhu ojedinělá publikace je určena průvodcům, podnikatelům a pracovníkům v cestovním ruchu, pracovníkům veřejné správy a studentům odborných škol zaměřených na cestovní ruch a průvodcovské služby. Zkušení autoři se zabývají činnostmi a technikami jednotlivých kategorií průvodců (vedoucí skupiny, delegát, animátor, horský vůdce atd.), využitím moderních technologií při jejich práci, možnostmi získávání zakázek, obchodními a marketingovými znalostmi a dovednostmi průvodců. Věnují se též legislativní úpravě a vzdělávání průvodců v ČR a mezinárodnímu rozměru průvodcovské činnosti z pohledu mezinárodních organizací i z pohledu mezinárodních norem a smluv. Opomenut není ani význam přírodního a kulturního dědictví pro práci průvodce. Zajímavý je úvod knihy, který přibližuje historické kořeny činnosti průvodců a na konkrétních příkladech mapuje zatím... (alza.sk)

Podobné produkty ako Průvodcovské činnosti (978-80-247-4807-8) , Zmije (978-80-754-4844-6)

Urgentní medicína v klinické praxi lékaře (978-80-271-0596-0)

Urgentní medicína v klinické praxi lékaře (978-80-271-0596-0)
Detail

Elektronická kniha - autor Jana Šeblová, 492 stran, česky Úspěšná publikace byla průběžně aktualizována – přibyly (nebo byly zcela přepracovány) zejména kapitoly týkající se urgentní geriatrie, farmakoterapie urgentních stavů, práce se zemřelými (v rámci forenzní problematiky) i organizace a řízení. Urgentní medicína zahrnuje přednemocniční neodkladnou péči, časnou nemocniční péči a připravenost na řešení mimořádných událostí. Všichni lékaři, ať již pracují ve zdravotnické záchranné službě nebo na urgentních příjmech, si musí osvojit široký diferenciálně diagnostický pohled na pacienta, přístup na základě vedoucího příznaku a stálé přehodnocování priorit. Právě tento komplexní přístup k problematice a zasazení do souvislostí pomáhá tato publikace pochopit. Srozumitelnosti knihy napomáhá 68 tabulek a 144 obrázků (z toho 19 v barevné příloze). Oba hlavní autoři pracují v oblasti urgentní medicíny více než třicet let a mají zkušenosti jak z terénu, tak z... (alza.sk)

Podobné produkty ako Urgentní medicína v klinické praxi lékaře (978-80-271-0596-0) , Testování v psychologii (978-80-247-3515-3)

Nikolaj Kelin: Paměti donského Kozáka a českého lékaře (978-80-7689-005-3)

Nikolaj Kelin: Paměti donského Kozáka a českého lékaře (978-80-7689-005-3)
Detail

Elektronická kniha - autor Nikolaj Kelin, 520 stran, česky Nostalgické ohlédnutí za dětstvím stráveným v donských stepích. Niterné osobní svědectví mladého důstojníka dělostřelectva, který zakusil těžkosti první světové války a fatální následky bolševické revoluce, občanskou válku, vynucenou emigraci a odchod od rodiny i z milované vlasti.Represím nově nastoleného režimu Kelin unikl jen o vlásek. Na počátku 20. let totiž v rámci Ruské pomocné akce odcestoval do Československa, kde vystudoval lékařskou fakultu a začal působit jako obvodní lékař. Ani zde k němu ale osud nebyl vždy přívětivý. Čelit musel německé okupaci, příjezdu rudoarmějců, opakovanému věznění a krutým výslechům SMERŠe. I přes život, který si pro sebe, svou manželku i děti vybudoval, kozácká houževnatost a touha po vřelé náruči rodného Donu jeho srdce nikdy neopustily.Jeho memoáry vyšly v ruštině kompletně až v roce 2021. Předtím byly vydány jen v redukované podobě, kde... (alza.sk)

Podobné produkty ako Nikolaj Kelin: Paměti donského Kozáka a českého lékaře (978-80-7689-005-3) , Prázdniny v talíři (978-80-247-5665-3)

Testování v psychologii (978-80-247-3515-3)

Testování v psychologii (978-80-247-3515-3)
Detail

E-kniha - autor Martin Jelínek, Petr Květon, Dalibor Vobořil, 160 stran Seznamte se spolu s námi se základními principy stále více populární teorie odpovědi na položku (Item Response Theory - IRT). Kniha popisuje výhody, které tato teorie poskytuje ve srovnání s klasickou testovou teorií, a probírá základní stavební kameny IRT - nejpoužívanější modely, metody odhadu, informační přínos položek a jeho využití pro konstrukci testů. V knize najdete také další užitečná témata vycházející z této teorie, jako je například rozpoznání odlišného fungování položek nebo počítačové adaptivní testování. Text jistě ocení profesionálové v oblasti testování, uživatelé testů se zájmem o psychometrické pozadí metod, které používají, a studenti psychologie, pedagogiky i dalších oborů, kterým přinese ucelený pohled na danou problematiku. Jedná se o první knižní publikaci tohoto druhu v českém jazyce. (alza.sk)

Podobné produkty ako Testování v psychologii (978-80-247-3515-3) , Psychologie v medicíně (978-80-247-5230-3)

Prázdniny v talíři (978-80-247-5665-3)

Prázdniny v talíři (978-80-247-5665-3)
Detail

Elektronická kniha - autor Zuzana Pospíšilová, Michal Sušina, 128 stran Tak tohle nebudou obyčejné prázdniny. Žádné povalovaní u babičky, túry po horách, dokonce ani výlet k moři. Letí se do vesmíru! Procestujte s Barčou, Filipem a jejich kamarády sluneční soustavu. Čeká vás pátrání po skrytém létajícím talíři, seznámení se záhadnými mimozemšťany, ale hlavně napínavý příběh. (alza.sk)

Podobné produkty ako Prázdniny v talíři (978-80-247-5665-3) , Urgentní medicína v klinické praxi lékaře (978-80-271-0596-0)

Psychologie v medicíně (978-80-247-5230-3)

Psychologie v medicíně (978-80-247-5230-3)
Detail

Elektronická kniha - autor Susan Ayers, Visser Richard de, 568 stran Souborná učebnice, první svého druhu, zahrnuje všechny obory psychologie, které nezbytně potřebuje znát každý student lékařské fakulty. Publikace je jedinečná propojením teorie a využitelnosti v klinické praxi. Důraz je kladen zejména na biologickou, vývojovou, kognitivní a sociální psychologii. (alza.sk)

Podobné produkty ako Psychologie v medicíně (978-80-247-5230-3) , Kardiologické minimum pro praktické dětské lékaře (80-247-1120-6)

Komplikace v plicní chirurgii (978-80-247-3586-3)

Komplikace v plicní chirurgii (978-80-247-3586-3)
Detail

E-kniha - autor Alan Stolz, Pavel Pafko, kolektiv a, 240 stran Kniha podává ucelený pohled na komplikace v plicní chirurgii - jak nejlépe vybrat a připravit pacienta k plicní resekci, jak komplikacím předcházet a minimalizovat jejich incidenci a jaké jsou možnosti jejich řešení. V publikaci jsou shrnuty jak zkušenosti ze světové literatury, tak zkušenosti a doporučení z našich pracovišť.Dobře obrazově dokumentovanou publikaci ocení kromě hrudních a všeobecných chirurgů také pneumologové, anesteziologové a onkologové. Kniha je také doplněna CD s barevnou variantou fotografií. (alza.sk)

Podobné produkty ako Komplikace v plicní chirurgii (978-80-247-3586-3) , Zpravodajské služby a zpravodajská činnost (978-80-7598-725-9)

Koučování v manažerské praxi (978-80-247-1692-3)

Koučování v manažerské praxi (978-80-247-1692-3)
Detail

E-kniha - autor Pavel Náhlovský, Jiří Suchý, 128 stran Hledáte srozumitelné a jasné odpovědi na podstatné a zajímavé otázky týkající se koučování v manažerské praxi? Sáhněte po příručce zkušených českých koučů, která svým jednoduchým, uceleným a výborně strukturovaným pojetím nemá u nás konkurenci. Knížka je určena externím a interním koučům, vedoucím pracovníkům, personalistům a všem ostatním zájemcům o tuto problematiku. Dozvíte se, jaké jsou přednosti koučování oproti jiným metodám, kdo se nejčastěji stává koučem, jak koučování začíná, pokračuje a končí, jak dlouho trvá, než se dostaví výsledky, co pozitivního koučování přináší či v jakém pracovním a rodinném prostředí se koučování daří. Seznámíte se s nástroji koučování a dozvíte se, které se v praxi nejlépe osvědčují: od naslouchání, kladení otázek a poskytování rad a doporučení, přes poskytování zpětné vazby a učení se ze zkušeností, až po změnu způsobu, jak člověk vnímá svět, akční myšlení, osobní závazky... (alza.sk)

Podobné produkty ako Koučování v manažerské praxi (978-80-247-1692-3) , Ukliďte si v hlavě (978-80-247-5652-3)

Ukliďte si v hlavě (978-80-247-5652-3)

Ukliďte si v hlavě (978-80-247-5652-3)
Detail

Elektronická kniha - autor Andy Puddicombe, 208 stran Díky cvičením z této knížky můžete jen za deset minut denně zcela změnit svůj život! Ukáže vám, jak praktikovat jednoduchá meditační cvičení a všímavost v každodenním životě. Zpřístupňuje meditaci každému, kdo stojí o pořádek v hlavě a šťastný a vyrovnaný život. (alza.sk)

Podobné produkty ako Ukliďte si v hlavě (978-80-247-5652-3) , Koučování v manažerské praxi (978-80-247-1692-3)

Předškoláci v pohybu 3 (978-80-247-3590-0)

Předškoláci v pohybu 3 (978-80-247-3590-0)
Detail

E-kniha - autor Hana Volfová, Ilona Kolovská, 120 stran Publikace určená cvičitelkám a učitelkám v mateřských školách je další v pořadí úspěšných knih, které se zabývají všestrannou pohybovou průpravou dětí předškolního věku. Autorky sestavily bohatý zásobník konkrétních cvičebních jednotek s ukázkami pohybových činností v různých modifikacích. Jako motivační prvky využily opět zvířátka, tentokrát opici a lva. Součástí je i metodika pohybové průpravy pro věkovou kategorii 3-6 let včetně struktury a průběhu cvičení. Pohybové činnosti jsou řazeny metodicky, s využitím různého tradičního i netradičního náčiní a nářadí. Text je doplněn názornými inspirativními fotografiemi a obrázky, které už předem navodí tu správnou cvičební atmosféru. (alza.sk)

Podobné produkty ako Předškoláci v pohybu 3 (978-80-247-3590-0) , Komplikace v plicní chirurgii (978-80-247-3586-3)

Kognitivní trénink v praxi (978-80-247-2608-3)

Kognitivní trénink v praxi (978-80-247-2608-3)
Detail

E-kniha - autor Jana Klucká, Pavla Volfová, 160 stran "Kam jsem si dal ty brýle??" "Vždyť jsem tu knížku měla nedávno v ruce...??" "Kdyby nebylo té nehody, všechno mohlo být jinak...." Jsou vám tyto věty povědomé? Ať už patří vašim blízkým, pacientům nebo vašim klientům, je tato kniha určena právě vám. Soustředí se především na procvičování kognitivních funkcí a nezapomíná ani na další faktory, které mírné kognitivní poruchy, demence a jiná kognitivní selhávání doprovázejí. Každé cvičení je možné vzít jako inspiraci, obměňovat je a nově k sobě řadit podle individuálních potřeb. Publikaci jistě ocení psychologové, ošetřovatelé v nemocnicích, pracovníci komunitních středisek, pracovníci v domovech důchodců, sociální pracovníci, pečovatelé, příbuzní i dobrovolní pracovníci. (alza.sk)

Podobné produkty ako Kognitivní trénink v praxi (978-80-247-2608-3) , Předškoláci v pohybu 3 (978-80-247-3590-0)

Logopedie v ošetřovatelské praxi (978-80-247-2835-3)

Logopedie v ošetřovatelské praxi (978-80-247-2835-3)
Detail

E-kniha - autor Ilona Kejklíčková, 128 stran Kniha zasvětí čtenáře do problematiky logopedie v ošetřovatelství — text je v prvé řadě zaměřen na potřeby zdravotnických pracovníků. V tomto smyslu jde o první učebnici tohoto typu u nás. Zdůrazněny jsou ty části logopedie, které se v běžné ošetřovatelské praxi mohou vyskytnout. Věnuje se například poruchám řeči, se kterými se zdravotníci setkávají u pacientů všech věkových skupin, a zásadám komunikace s jedincem, trpícím poruchami řeči. Závěr publikace je věnován logopedickému přístupu ke starším osobám. Autorka, která je klinickou logopedkou, teoretickou část výkladu doplnila řadou rad ze své dlouholeté praxe. Publikaci ocení nejen zdravotní sestry, gerontologové, kliničtí logopedové, psychologové, ale i studenti příslušných oborů. (alza.sk)

Podobné produkty ako Logopedie v ošetřovatelské praxi (978-80-247-2835-3) , Kognitivní trénink v praxi (978-80-247-2608-3)

Zmije (978-80-754-4844-6)

Zmije (978-80-754-4844-6)
Detail

Elektronická kniha - autor Bex Hoganová, 328 stran, česky Sedmnáctiletá Marianne se jednoho dne má stát Zmijí, ochránkyní Dvanácti ostrovů. Ale úřadující Zmije jí stojí v cestě. Zkažený muž bez špetky slitování se plaví po mořích na své válečné lodi, beztrestně zabíjí a za sebou nechává jen bolest a utrpení. Je jedním z nejnebezpečnějších lidí v celém oceánu… a je také Mariannin otec. Narodila se, aby chránila ostrovy. Může za ně ale bojovat, když by to znamenalo, že ztratí svou rodinu, domov, chlapce, kterého miluje – a možná i vlastní život? Statečná hrdinka. Nemožné rozhodnutí. Epická fantasy trilogie na divokých vlnách. (alza.sk)

Podobné produkty ako Zmije (978-80-754-4844-6) , Logopedie v ošetřovatelské praxi (978-80-247-2835-3)

Biofeedback v teorii a praxi (978-80-247-5694-3)

Biofeedback v teorii a praxi (978-80-247-5694-3)
Detail

Elektronická kniha - autor Radek Ptáček, 184 stran Jediná domácí komplexní publikace k danému tématu v současnosti poskytuje informace z teoretického i aplikovaného hlediska. (alza.sk)

Podobné produkty ako Biofeedback v teorii a praxi (978-80-247-5694-3) , Anatomie 3 (978-80-247-5636-3)

Matematika v ekonomii a ekonomice (978-80-247-4419-3)

Matematika v ekonomii a ekonomice (978-80-247-4419-3)
Detail

Elektronická kniha - autor Luboš Bauer, 352 stran Moderní učebnice inspirovaná prestižními publikacemi anglosaských univerzit pokrývá problematiku, jež je obsahem výuky matematiky na českých VŠ, klade důraz na případové studie z ekonomické praxe, na aplikace osvojených matematických dovedností při řešení úloh z mikroekonomie a makroekonomie, managementu a financí. Detaily knihy: Autor: Luboš Bauer Rok vydání: 2015 ISBN: 978-80-247-4419-3 Počet stran: 352 (alza.sk)

Podobné produkty ako Matematika v ekonomii a ekonomice (978-80-247-4419-3) , Kreativita a inovace v organizaci (978-80-247-3317-3)

Plísně v domě a bytě (978-80-247-4790-3)

Plísně v domě a bytě (978-80-247-4790-3)
Detail

E-kniha - autor Kateřina Klánová, 104 stran Výměna oken, zateplení a snaha šetřit energiemi na vytápění v kombinaci s nedostatečným větráním a vytápěním vedou rozšířenému výskytu plísní v domech a bytech. Vliv na zdraví obyvatel je obrovský - alergie, zvýšená nemocnost, dýchací potíže atd. Většina majitelů tento problém řeší pouze použitím nevhodného prostředku, čímž dojde k likvidaci plísně, ale ta se za pár dnů objeví znovu. Aby byla plíseň opravdu odstraněna, je třeba odstranit příčiny výskytu vlhkosti a ochránit konstrukci (dřevěnou, zděnou nebo jinou) před jejím dalším nárůstem. Nevíte, jak na to? Pak vám poradí praktická příručka přední české odbornice na tuto problematiku. (alza.sk)

Podobné produkty ako Plísně v domě a bytě (978-80-247-4790-3) , Biofeedback v teorii a praxi (978-80-247-5694-3)

Kreativita a inovace v organizaci (978-80-247-3317-3)

Kreativita a inovace v organizaci (978-80-247-3317-3)
Detail

E-kniha - autor Emilie Franková, 256 stran Kreativita je jádrem úspěchu firem i jiných organizací a hnací silou ekonomiky. Publikace jako první na českém trhu uceleně popisuje, jak kreativitu rozpoznat a v rámci organizace podporovat a rozvíjet tak, aby vedla k tržně uplatnitelným inovacím, a tedy ke konkurenční výhodě. Dozvíte se, proč je důležité poznat kreativní potenciál jedince, jak konkrétně postupovat při podpoře a rozvoji kreativity člověka a týmové kreativity a jak poznat a utvářet organizační kulturu podporující kreativitu a inovace, bez níž organizace nemůže svůj kreativní potenciál skutečně využít. Kniha obsahuje řadu příkladů. Je určena manažerům, podnikatelům a studentům. (alza.sk)

Podobné produkty ako Kreativita a inovace v organizaci (978-80-247-3317-3) , Matematika v ekonomii a ekonomice (978-80-247-4419-3)

Transplantace ledviny v klinické praxi (978-80-247-2455-3)

Transplantace ledviny v klinické praxi (978-80-247-2455-3)
Detail

E-kniha - autor Ondřej Viklický, Libor Janoušek, Peter Baláž, kolektiv a, 384 stran Monografie shrnuje aktuální poznatky o problematice transplantací ledvin. Jejími autory jsou profesionálové různých oborů, kteří se klinicky i výzkumně transplantacemi ledvin dlouhodobě zabývají. Problematika transplantací je mezioborová, a proto je tato postgraduální monografie určena nejen nefrologům a chirurgům, ale i internistům, imunologům, patologům, anesteziologům, radiologům, praktickým lékařům a dalším čtenářům se zájmem o tento dynamicky se rozvíjející obor. Kniha obsahuje řadu léčebných schémat a doporučení a obsahuje desítky barevných a černobílých ilustrací. Jedná se o první česky psanou monografii pojednávající samostatně o problematice transplantací ledviny. (alza.sk)

Podobné produkty ako Transplantace ledviny v klinické praxi (978-80-247-2455-3) , Plísně v domě a bytě (978-80-247-4790-3)

Myslíme objektově v jazyku Java (978-80-247-2653-3)

Myslíme objektově v jazyku Java (978-80-247-2653-3)
Detail

E-kniha - autor Rudolf Pecinovský, 576 stran Tato kniha provede čtenáře krok za krokem světem objektového programování a naučí jej doopravdy programovat. Autor řeší dvě základní nectnosti většiny současných učebnic, kterými jsou výklad objektových technologií začínající někde ve středu učebnice a demonstrace látky na triviálních příkladech. Souběžně s objektovými technologiemi se v knize čtenář naučí pracovat v jazyku Java, především v jeho verzi 5.0, ale seznámí se i s novinkami verzí 6.0 a 7.0. (alza.sk)

Podobné produkty ako Myslíme objektově v jazyku Java (978-80-247-2653-3) , Myslíme objektově v jazyku java (978-80-247-2653-3)

Účetnictví v obchodní činnosti (978-80-7676-069-1)

Účetnictví v obchodní činnosti (978-80-7676-069-1)
Detail

Elektronická kniha - autor autorů kolektiv a Více autorů, 208 stran, česky Obchodní činnost nabízí mnoho příležitostí, ale zároveň vyžaduje i četné znalosti včetně povědomí o obchodních rizicích. Tato kniha se nejprve na začátku zabývá daňovou evidencí v obchodních firmách a v dalších kapitolách začíná účetnictví tématem platebních vztahů, a to včetně zahrnutí problematiky pohledávek. Záležitostem kolem pohybu zboží a jeho účetního vyjádření, vč. obchodní marže, oceňování, evidence apod. patří další kapitoly. Podpora prodeje je zdůrazněna zejména kapitolou věnovanou reklamě a obdobným aktivitám. Sem patří do určité míry i slevy, přičemž současně je třeba je zařadit i do oblasti obchodních rizik. V rámci obchodních rizik nebylo vynecháno téma škod, ztrát a reklamací. Finanční efekt, snížení rizik a činnost managementu se promítá do procesu kalkulací, který nachází v obchodní činnosti své specifické místo. Na konci procesu (a zároveň i v posledních kapitolách)... (alza.sk)

Podobné produkty ako Účetnictví v obchodní činnosti (978-80-7676-069-1) , Transplantace ledviny v klinické praxi (978-80-247-2455-3)

Rizikové a antisociální chování v adolescenci (978-80-247-4042-3)

Rizikové a antisociální chování v adolescenci (978-80-247-4042-3)
Detail

Elektronická kniha - autor Veronika Nielsen Sobotková a kolektiv, 152 stran Antisociální chování patří k základním zdrojům rizik v dospívání, a proto je aktuálním tématem pro rodinu, školu i celou společnost. Publikace je první českou monografií zaměřenou na chování dospívajících, které ohrožuje zdraví či život jednotlivce nebo překračuje normy dané společnosti. (alza.sk)

Podobné produkty ako Rizikové a antisociální chování v adolescenci (978-80-247-4042-3) , Nikolaj kelin: paměti donského kozáka a českého lékaře (978-80-7689-005-3)

Psychologické poradenství v náhradní rodinné péči (978-80-247-1788-3)

Psychologické poradenství v náhradní rodinné péči (978-80-247-1788-3)
Detail

E-kniha - autor Zbyněk Gabriel, Tomáš Novák, 144 stran Problematika náhradní rodinné péče je tématem hojně diskutovaným a mediálně vděčným. Příběhů o tom, jak nebohý sirotek ke štěstí přišel, nebo naopak, jak nic netušící rodiče adoptovali bezcitné monstrum, najdeme ve filmové i televizní produkci víc než dost. Kde ovšem leží pravda? Jak vlastně probíhá osvojení či přijetí dítěte do pěstounské péče? Jaké požadavky musí budoucí rodiče splnit, podle jakého principu jsou vybírány děti? Jak připravit dítě na vstup do rodiny? Čeho je třeba se vyvarovat, na co si dát pozor, co neopomenout? Na tyto a mnohé další otázky odpovídá publikace Psychologické poradenství v náhradní rodinné péči. (alza.sk)

Podobné produkty ako Psychologické poradenství v náhradní rodinné péči (978-80-247-1788-3) , Ateroskleróza (978-80-247-3052-3)

Algoritmy v jazyku C a C++ (978-80-247-5467-3)

Algoritmy v jazyku C a C++ (978-80-247-5467-3)
Detail

Elektronická kniha - autor Jiří Prokop, 200 stran Třetí rozšířené a aktualizované vydání úspěšné knihy naučí čtenáře nejdůležitější algoritmy a umožní mu prohloubit si znalost jazyka C i schopnost samostatné tvorby algoritmů. Kniha se vyznačuje důrazem na zdrojový text algoritmů se stručným doprovodným textem pro jejich vysvětlení, je tudíž ideální pro praxi i jako učební text. Detaily knihy: Autor: Jiří Prokop Rok vydání: 2015 ISBN: 978-80-247-5467-3 Počet stran: 200 (alza.sk)

Podobné produkty ako Algoritmy v jazyku C a C++ (978-80-247-5467-3) , Trávník (978-80-247-4279-3)

MBA studium v podmínkách české praxe (978-80-247-2017-3)

MBA studium v podmínkách české praxe (978-80-247-2017-3)
Detail

Elektronická kniha - autor kolektiv a, 184 stran Předmětem knihy je seznámení čtenáře s problematikou studia MBA, a to jak v České republice, tak i ve světě. Kniha jako jediná na trhu analyzuje a popisuje současný trh s MBA studiem v České republice a seznamuje s nejvýznamnějšími institucemi, na nichž je možné MBA v Česku studovat. Kniha nabízí pohled na současné problémy studia MBA a v reakci na ně navrhuje možné řešení této situace. (alza.sk)

Podobné produkty ako MBA studium v podmínkách české praxe (978-80-247-2017-3) , Drátenictví (978-80-247-4365-3)

Vývoj resilience v dětství a dospělosti (978-80-247-2947-3)

Vývoj resilience v dětství a dospělosti (978-80-247-2947-3)
Detail

E-kniha - autor Iva Šolcová, 104 stran Popsat vyčerpávajícím způsobem tak rozsáhlou a komplikovanou tematiku, jakou vývoj resilience bezesporu je, je velice obtížné. PhDr. Iva Šolcová, Ph.D., se o to s úspěchem pokusila a ve svém textu poukazuje na nejdůležitější otázky, které jsou v současné době v této oblasti řešeny. Poskytuje čtenáři vodítka, aby se v této komplikované, ale nesmírně zajímavé a napínavě se vyvíjející oblasti mohl s přehledem orientovat. Porovnává výsledky výzkumů různých autorů, informuje o nejvýznamnějších intervenčních opatřeních a nezapomíná ani na český přínos. (alza.sk)

Podobné produkty ako Vývoj resilience v dětství a dospělosti (978-80-247-2947-3)

Vývoj dítěte v 1.-3. roce (978-80-247-3734-8)

Vývoj dítěte v 1.-3. roce (978-80-247-3734-8)
Detail

E-kniha - autor Simona Lazzari, 200 stran Rodiče malých dětí potřebují kromě rodičovské lásky, instinktu a trpělivosti ještě fundované a ověřené informace, které jejich výchovnou snahu zodpovědně podpoří. Simona Lazzari, kvalifikovaná a zkušená instruktorka pro pohybový, sociální a psychický rozvoj malých dětí, poskytuje ve své příručce praxí ověřené rady a postupy týkající se jak psychologie, tak motoriky kojenců a batolat. Autorka se dotýká rozvoje řeči a intelektu, ale i tématu osobní hygieny a stravovacích návyků, nabízí náměty pro rozvoj pohybových dovedností a jemné motoriky. Aktivní rodiče najdou v knize inspiraci pro společné hry doma, vápřírodě i vádětském kolektivu. Knihu uzavírají informace o cestování sádětmi a péči o nemocné dítě. (alza.sk)

Podobné produkty ako Vývoj dítěte v 1.-3. roce (978-80-247-3734-8)

Péče o seniory v pobytových sociálních zařízeních (978-80-247-3148-3)

Péče o seniory v pobytových sociálních zařízeních (978-80-247-3148-3)
Detail

E-kniha - autor Eva Malíková, 328 stran Publikace poskytuje ucelený pohled na problematiku péče o uživatele služeb - seniory v pobytových sociálních zařízeních. Seznamuje čtenáře s nejčastějšími a problémovými situacemi, které zde vznikají, a s doporučením k jejich řešení. Kniha je určena jako odborná příručka pro nelékařské zdravotnické a sociální pracovníky a pro management v pobytových sociálních zařízeních, dále pro pracovníky v sociálních službách, příbuzné seniorů a studenty nelékařských zdravotnických a sociálních oborů. (alza.sk)

Podobné produkty ako Péče o seniory v pobytových sociálních zařízeních (978-80-247-3148-3)

Základní ošetřovatelské postupy v péči o novorozence (978-80-247-3940-3)

Základní ošetřovatelské postupy v péči o novorozence (978-80-247-3940-3)
Detail

E-kniha - autor Jaroslava Fendrychová, 192 stran Publikace je určena studentům a sestrám oboru ošetřovatelství a porodní asistence. Jsou v ní zdokumentovány vybrané ošetřovatelské postupy od jejich prvního uvedení až po moderní současnost. Každá kapitola má ve svém závěru "souhrn a doporučení" - poslední doporučené postupy, které vydaly lékařské nebo sesterské odborné společnosti. Publikace poslouží k hlubšímu pochopení jednotlivých vybraných ošetřovatelských postupů. Po jejím prostudování budou studenti komplexně připraveni na splnění studijních požadavků z předmětu Ošetřovatelské postupy - péče o novorozence. (alza.sk)

Podobné produkty ako Základní ošetřovatelské postupy v péči o novorozence (978-80-247-3940-3)

Sociální vztahy v organizaci a jejich management (978-80-247-4211-3)

Sociální vztahy v organizaci a jejich management (978-80-247-4211-3)
Detail

E-kniha - autor Vojtěch Bednář, kolektiv a, 224 stran Tato publikace si klade za cíl být zdrojem informací nejen pro pracovníky a manažery oddělení lidských zdrojů, ale též pro výkonný management řady firem, veřejných institucí a neziskových organizací. Jejím obsahem je popis fungování sociálních vztahů mezi lidmi — zaměstnanci, členy, spolupracovníky, zainteresovanými osobami v organizacích — a přehled nástrojů, kterými je možné tyto vztahy ovlivňovat z hlediska managementu. Kniha má praktické uplatnění při řízení personální politiky a vnitřní komunikace v organizaci, při motivaci zaměstnanců, při prevenci a eliminaci pomluv či napětí mezi jednotlivými osobami i týmy a při řešení vnitřních konfliktů. Je koncipována jako odborná publikace s maximálním důrazem na výstupy do praxe, z níž uvádí řadu příkladů. (alza.sk)

Podobné produkty ako Sociální vztahy v organizaci a jejich management (978-80-247-4211-3)

Krajní pravice a krajní levice v ČR (978-80-247-3797-3)

Krajní pravice a krajní levice v ČR (978-80-247-3797-3)
Detail

E-kniha - autor Martin Bastl, Miroslav Mareš, Josef Smolík, Petra Vejvodová, 288 stran Krajní pravice i krajní levice jsou politické směry, kterým je věnována značná mediální i odborná pozornost. Kniha Krajní levice a krajní pravice v ČR si klade za cíl přehledně popsat a v základních rysech analyzovat vývoj a hlavní atributy působní krajní levice a krajní pravice v České republice v prvním desetiletí 21. století. Pokouší se identifikovat hlavní události a procesy, které se v těchto částech politického spektra objevily. Publikaci jistě ocení studenti humanitních oborů, pracovníci státních orgánů (ministerstva, krajské a obecní úřady, především komise prevence kriminality), bezpečnostních složek (Policie ČR, Vojenská policie, městské a obecní policie, zpravodajské služby), ale i pedagogové. (alza.sk)

Podobné produkty ako Krajní pravice a krajní levice v ČR (978-80-247-3797-3)

Anatomie 3 (978-80-247-5636-3)

Anatomie 3 (978-80-247-5636-3)
Detail

Elektronická kniha - autor Radomír Čihák, 832 stran Poslední díl celobarevné učebnice obsahuje anatomii kardiovaskulárního systému, centrálního nervstva, periferních mozkomíšních a vegetativních nervů, kůže a smyslových orgánů. Jsou v něm také připojeny poznámky topografické a poznámky praktické (užité) anatomie. Tento díl upravili a doplnili: prof. MUDr. Radomír Čihák, DrSc., prof. MUDr. Rastislav Druga, DrSc., a prof. MUDr. Miloš Grim, DrSc. Knihu ilustrovali: akademický malíř Ivan Helekal, Mgr. Jan Kacvinský a Stanislav Macháček. Publikace obsahuje 340 originálních barevných složených obrázků a fotografií. Trojdílný komplet anatomií hlavního autora prof. MUDr. Radomíra Čiháka, DrSc., je považován za jeden z vrcholů naší odborné literatury jak po stránce didaktické, tak po stránce ilustrační i z pohledu preciznosti a provedení. Tento díl je na přání autorů i studentů rozdělen do tří samostatných svazků, což dává čtenáři více možností využití rozsáhlé... (alza.sk)

Podobné produkty ako Anatomie 3 (978-80-247-5636-3)

Jak řešit konflikty a problémy v partnerských vztazích (978-80-247-1832-3)

Jak řešit konflikty a problémy v partnerských vztazích (978-80-247-1832-3)
Detail

E-kniha - autor Erika Matějková, 160 stran Máte pocit, že neustále narážíte doma na konflikty? Nevíte jak řešit některé vyhraněné situace? Jak si poradit s problémy? Právě pro vás je určena kniha Eriky Matějkové. Naučí vás jednat s vašimi nejbližšími tak, abyste si nekonfliktně uměli říct o to, co pro sebe potřebujete, a zároveň mile dokázali druhého ocenit tak, aby to bylo i pro něho srozumitelné. Pomůže vám porozumět skrytým významům konfliktů či tomu, co vám partner svým pro vás rozčilujícím chováním chtěl sdělit. Tím vším budete mnohem blíže tomu, abyste nevnímali požadavky vašeho partnera jako útok proti sobě, ale jako prosbu o změnu ve společném soužití. Kniha vás naučí jasněji vnímat, kdy už jsou nároky partnera neoprávněné a je na místě hájit si svou autonomii, abyste stálým vycházením vstříc svému partnerovi nepotlačovali svou osobnost. (alza.sk)

Podobné produkty ako Jak řešit konflikty a problémy v partnerských vztazích (978-80-247-1832-3)

Náboženský život a barokní zbožnost v českých zemích (978-80-247-3698-3)

Náboženský život a barokní zbožnost v českých zemích (978-80-247-3698-3)
Detail

E-kniha - autor Jiří Mikulec, 416 stran Víra, náboženství a zbožnost. V raně novověké společnosti prolínala tato témata každodenním životem příslušníků všech sociálních vrstev. Vydejte se s námi za poznáním a pochopením našich předků ze 17. a 18. století. Tato publikace nabízí vedle úvahy o vzniku a obsahu toho, co se obvykle zahrnuje pod pojem barokní zbožnost, také informace o kultech českého baroka, o rituálech a reáliích doprovázejících náboženský život, o laických institucích a aktivitách, jakými byla náboženská bratrstva a poutě. Nezapomíná ani na problematiku umírání a smrti, jež ve studované době představovala velké duchovní téma, ale ani na nepřátele katolické církve a jejího vyznání. V závěru se pak věnuje proměnám, kterými prošel náboženský život za osvícenství a které se do jisté míry podílejí i na jeho dnešní podobě. (alza.sk)

Podobné produkty ako Náboženský život a barokní zbožnost v českých zemích (978-80-247-3698-3)

Kyusho - Vitální body v bojových uměních a sebeobraně (978-80-247-4828-3)

Kyusho - Vitální body v bojových uměních a sebeobraně (978-80-247-4828-3)
Detail

E-kniha - autor Martin Procházka, 96 stran Kyusho je bojové umění, které pro účinnou sebeobranu využívá aktivní body a energii lidského těla. Tato metoda ochrany je vhodná i pro jednotlivce bez předchozího speciálního tréninku. (alza.sk)

Podobné produkty ako Kyusho - Vitální body v bojových uměních a sebeobraně (978-80-247-4828-3)

Cestovní ruch - podnikatelské principy a příležitosti v praxi (978-80-247-4039-3)

Cestovní ruch - podnikatelské principy a příležitosti v praxi (978-80-247-4039-3)
Detail

E-kniha - autor Kateřina Ryglová, Michal Burian, Ida Vajčnerová, 216 stran Prakticky zaměřená publikace s mnoha příklady je určena zejména podnikatelům v cestovním ruchu, pracovníkům veřejné správy a vzhledem k tomu, že představuje i teoretická východiska, tak i studentům středních a vysokých škol. Kniha pojednává o jednotlivých oblastech cestovního ruchu (CR): počínaje ubytovacími a stravovacími službami přes dopravní služby až po služby průvodců a cestovní kanceláře a agentury. Dále se věnuje řízení destinace a financování rozvoje CR a legislativním podmínkám CR, aplikuje principy marketing managementu do cestovního ruchu a přibližuje specifické techniky a formy CR. Čtivá publikace shrnuje všechny důležité oblasti cestovního ruchu (teoretické východisko plus praktická aplikace) a poskytuje tak čtenářům komplexní přehled od obecných zákonitostí až po specifické nástroje řízení cestovního ruchu. (alza.sk)

Podobné produkty ako Cestovní ruch - podnikatelské principy a příležitosti v praxi (978-80-247-4039-3)

Ortodontický průvodce praktického zubního lékaře (80-247-1305-5)

Ortodontický průvodce praktického zubního lékaře (80-247-1305-5)
Detail

Elektronická kniha - autor Magdalena Koťová, 116 stran Včasné rozpoznání ortodontické vady je předpokladem volby a realizace nejvhodnějšího terapeutického postupu. Pro praktického stomatologa jsou „ortodontické diagnostické rozpaky“ častou překážkou např. pro sestavení plánu protetické rekonstrukce chrupu.Text upozorňuje zejména na: 1. úskalí včasné diagnostiky ortodontických anomálií,2. strategii začlenění ortodontické terapie do plánu komplexního stomatologického ošetření pacienta včetně využití implantátů,3. často nenápadné symptomy signalizující odchylky ve vývoji stomatognátní oblasti.Publikace, která je určena zejména praktickým zubním lékařům, je doplněna bohatou názornou obrazovou dokumentací – na 140 obrázků (z toho 47 perokreseb). (alza.sk)

Podobné produkty ako Ortodontický průvodce praktického zubního lékaře (80-247-1305-5)

CNC (978-80-247-5269-3)

CNC (978-80-247-5269-3)
Detail

Elektronická kniha - Programování obráběcích strojů - autor Miloslav Štulpa, 244 stran Problematika CNC, tedy číslicově řízených výrobních strojů, je tématem komplexní učebnice určené pro střední i vysoké školy a všechny, kdo mají zájem získat či prohloubit si vědomosti o CNC technice ve strojírenství, o principech CNC řízení, o způsobech programování i jejich vazbě na technologii. (alza.sk)

Podobné produkty ako CNC (978-80-247-5269-3)

Emoce (978-80-247-5128-3)

Emoce (978-80-247-5128-3)
Detail

Elektronická kniha - autor Šolcová Iva Poláčková, 240 stran Kniha se zabývá složitou otázkou, co jsou emoce a jak s nimi zacházet. Projevovat je, či neprojevovat? Okřiknout dítě, aby se uklidnilo, nebo ho nechat vyvztekat? Potlačovat pocity osamělosti, anebo se s nimi svěřit blízkým lidem? Strpět nepřátelství kolegy, či položit na stůl výpověď? Emoce hrají v každodenním životě významnou roli, stejně jako myšlení, vzpomínání či chuť něčeho dosáhnout. Nejsou ničím nadbytečným, obtěžujícím ani dětinským: ukazují na jevy, které pro nás mají v životě význam. Vývoj emocí a jejich regulace jsou napínavým a fascinujícím procesem, a ačkoliv k dramatickým vývojovým skokům dochází především v průběhu dětství, dětstvím kapitola vývoje nekončí. Kniha se zabývá regulací emocí a jejich vývojem od narození až po stáří, upozorňuje na kritické momenty, věnuje se některým mýtům v emoční výchově dětí a poukazuje na významné souvislosti mezi emocemi a zdravím člověka. (alza.sk)

Podobné produkty ako Emoce (978-80-247-5128-3)

Dřevostavby (978-80-247-4071-3)

Dřevostavby (978-80-247-4071-3)
Detail

Elektronická kniha - autor Josef Kolb, 320 stran Publikace Josef Kolb Dřevostavby je překladem 3. aktualizovaného vydání ve Švýcarsku/Německu s německým názvem Holzbau mit System. Kniha ukazuje aktuální a výhledový stav techniky, která je úspěšně používána ve Švýcarsku, Německu a Rakousku - předních evropských zemích moderních dřevěných staveb - a v některých ohledech předbíhá svoji dobu. Jsou vysvětleny vzájemné vztahy mezi návrhem a konstrukcí od jednoduchých rodinných domů až po vícepodlažní velké budovy mj. na základě více než 900 obrázků a vlastních konstrukčních výkresů. Pozornost je věnována především rámovým, skeletovým a masivním dřevěným stavbám včetně stropů, dělících stěn a pláště budovy. V překladu tohoto nového vydání jsou doplněny charakteristiky pro systémy, mezivrstvy a obklady vnějších stěn, šikmých střech a mezipatrových stropů. Nově je zpracována informace o nanotechnologii (technologii velmi malých částí), která se může uplatnit při ochraně... (alza.sk)

Podobné produkty ako Dřevostavby (978-80-247-4071-3)

Kardiofitness (978-80-247-2273-3)

Kardiofitness (978-80-247-2273-3)
Detail

E-kniha - autor Jitka Dýrová, Hana Lepková, 192 stran Kardiofitness umožňuje provádět vytrvalostní aktivity s prvky síly a rychlosti v klidu a pohodě fitcentra nebo domova. Všem zájemcům o získání a zvýšení kondice kniha nabídne správnou techniku cvičení na vybraných trenažérech a při různých aktivitách - na orbitreku, stacionárním kole, veslařském trenažéru, při nordic walking - s důrazem na tvorbu správných pohybových návyků. Kardiofitness lze provozovat i ve zralém a středním věku, mohou s ním začít lidé s minimální kondicí nebo výkonnostní sportovci, stejně jako lidé s handicapem. Tyto aktivity šetří klouby, využívají síly největších svalových skupin, nabízejí tělesný pohyb mírné a střední intenzity po relativně dlouhou dobu. Mohou mít charakter individuální nebo skupinové přípravy a lze při nich využít i hudební doprovod. (alza.sk)

Podobné produkty ako Kardiofitness (978-80-247-2273-3)

Cocoa (978-80-247-2778-3)

Cocoa (978-80-247-2778-3)
Detail

E-kniha – autor Ondřej Čada, 200 strán Nová učebnica programovania počítačov Apple Macintosh vás naučí používať štandardné vývojové nástroje Apple vrátane bohatých prostriedkov na vizuálne programovanie, ktoré prostredie Cocoa ponúka. Začiatočníci tu nájdu aj stručný kurz programovacieho jazyka C a jeho objektovej nadstavby Objective-C, na ktorom je vývojové prostredie založené. Pokročilejší sa potom naučia využívať služby rozsiahlych knižníc Cocoa a spolupracovať s bohatými možnosťami grafického používateľského prostredia počítačov Macintosh.Kniha, sprevádzaná dlhým radom podrobne komentovaných príkladov, je určená úplným začiatočníkom vrátane tých, ktorí doteraz nemajú s programovaním skúsenosti. Vhodná je však aj do knihovničky mierne pokročilých programátorov, ktorým pomôže nájsť optimálne využitie možností systému Cocoa. Pre skúsených programátorov autor chystá ďalšiu publikáciu, zameranú na riešenie konkrétnych problémov. (alza.sk)

Podobné produkty ako Cocoa (978-80-247-2778-3)

Ateroskleróza (978-80-247-3052-3)

Ateroskleróza (978-80-247-3052-3)
Detail

E-kniha - autor Aleš Žák, kolektiv a, 200 stran Kniha obsahuje výběr nejvýznamnějších přednášek pracovníků IV. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, které byly prezentovány v poslední době na kongresu Atherosklerosa, odborné akci s 12letou tradicí. Autory jednotlivých příspěvků jsou specialisté (lékaři i biochemici) ze IV. interní kliniky a lipidologické laboratoře vedené prof. MUDr. A. Žákem, DrSc. Pracoviště má dlouholetou tradici v problematice metabolismu lipidů a lipoproteinů, zvláště ve vztahu k primární a sekundární prevenci kardiovaskulárních a hromadně metabolických chorob. Publikace tak postihuje nejdůležitější aktuální poznatky v celé šíři problematiky oboru od špičkových odborníků.Je určena pro odbornou veřejnost, zejména pro postgraduální vzdělávání ve všeobecném vnitřním lékařství, klinické biochemii, kardiologii, diabetologii a preventivní medicíně; zajímavé informace zde naleznou i praktičtí lékaři a pracovníci teoretických oborů. (alza.sk)

Podobné produkty ako Ateroskleróza (978-80-247-3052-3)

Embryologie (978-80-247-1267-3)

Embryologie (978-80-247-1267-3)
Detail

Elektronická kniha - autor Zdeněk Vacek, 256 stran Učebnice embryologie je druhým českým vydáním, které navazuje na jednu z prvních českých učebnic embryologie, napsanou prof. MUDr. Z. Frankenbergerem, vydanou Melantrichem ve 30. letech minulého století. Autor je žákem prof. Frankenbergera a bývalým dlouholetým pracovníkem Embryologického ústavu lékařské fakulty Karlovy univerzity. Publikoval okolo 200 vědeckých prací v oboru histologie a embryologie, zaměřených zejména na diferenciaci endometria, plodových obalů, strukturu a funkci placenty. Učebnice v první části v 26 kapitolách pojednává o nejranějším vývoji lidského zárodku včetně vývoje pohlavních buněk, oplození, rýhování, vývoje blastocyty a její nidace. Do oddílu blastogenezy je zařazena kapitola u umělém oplození (IVF), její problematice a kapitola o klonování. (alza.sk)

Podobné produkty ako Embryologie (978-80-247-1267-3)

Trávník (978-80-247-4279-3)

Trávník (978-80-247-4279-3)
Detail

E-kniha - autor Miluše Svobodová, Bohumír Cagaš, 120 stran V knížce naleznete podrobné informace o trávnících na zahradách, v přírodě, ale i ve sportovních areálech Dozvíte se mnoho zajímavého o vlastnostech trav a jejich požadavcích na podmínky prostředí, o základních operacích, které jsou nutné pro to, aby se trávník líbil nejen vám, ale i vašim sousedům a zároveň aby plnil své funkce: užitkovou a estetickou. Naučíte se, jak trávník založit, jaké aspekty přitom vzít v potaz, co si počít s plevelem krátce po vzejití, kdy poprvé sekat, jak a kdy zavlažovat, jak často a čím hnojit. Samostatnou a složitou otázkou je ochrana trávníků před škodlivými činiteli - plevely, chorobami a škůdci, kteří mohou proměnit dosud bezproblémový travní porost v nevzhlednou plochu. (alza.sk)

Podobné produkty ako Trávník (978-80-247-4279-3)
Posudková činnost v ordinaci praktického lékaře (978-80-247-4844-3), Management úspěšné ordinace praktického lékaře (978-80-247-4422-3), Ortodontický průvodce praktického zubního lékaře (80-247-1305-5), Francouzština pro lékaře (978-80-247-2257-3), Urgentní medicína v klinické praxi lékaře (978-80-247-4434-6), Němčina pro lékaře (978-80-247-2127-9), Zmije (978-80-754-4844-6), Testování v psychologii (978-80-247-3515-3), Prázdniny v talíři (978-80-247-5665-3), Psychologie v medicíně (978-80-247-5230-3), Urgentní medicína v klinické praxi lékaře (978-80-271-0596-0), Kardiologické minimum pro praktické dětské lékaře (80-247-1120-6), Zpravodajské služby a zpravodajská činnost (978-80-7598-725-9), Ukliďte si v hlavě (978-80-247-5652-3), Koučování v manažerské praxi (978-80-247-1692-3), Komplikace v plicní chirurgii (978-80-247-3586-3), Předškoláci v pohybu 3 (978-80-247-3590-0), Kognitivní trénink v praxi (978-80-247-2608-3), Logopedie v ošetřovatelské praxi (978-80-247-2835-3), Anatomie 3 (978-80-247-5636-3), Kreativita a inovace v organizaci (978-80-247-3317-3), Biofeedback v teorii a praxi (978-80-247-5694-3), Matematika v ekonomii a ekonomice (978-80-247-4419-3), Plísně v domě a bytě (978-80-247-4790-3), Myslíme objektově v jazyku Java (978-80-247-2653-3), Transplantace ledviny v klinické praxi (978-80-247-2455-3), Nikolaj Kelin: Paměti donského Kozáka a českého lékaře (978-80-7689-005-3), Ateroskleróza (978-80-247-3052-3), Trávník (978-80-247-4279-3), Drátenictví (978-80-247-4365-3)