Potůčky, kaskády a vodotrysky v zahradě (80-247-0528-1)

Produkt Potůčky, kaskády a vodotrysky v zahradě (80-247-0528-1) sme našli 50+x, pokiaľ to nie je to čo hľadáte, skúste frázu Potůčky, kaskády a vodotrysky v zahradě (80-247-0528-1) upraviť a produkt hľadať znova.

Potůčky, kaskády a vodotrysky v zahradě (80-247-0528-1)

Potůčky, kaskády a vodotrysky v zahradě (80-247-0528-1)
Detail

Elektronická kniha - autor Jiří Sedlák, 116 stran, česky Autor Potůčků ... se zabývá problematikou řešení tekoucí vody v zahradě, konkrétně vybudováním a vhodným využitím potoků a potůčků, peřejí, vodopádů a kaskád i vodotrysků. O tématu pojednává z mnoha pohledů: okysličování vody, bakterie a ionty, chemické a mechanické znečištění, zákony, které je nutno dodržovat při terénních úpravách, vhodné materiály, používání kamenů, podklad, tvarování, meandry, spád, osázení potoků vhodnými rostlinami, hmyz a ryby v potoce, použitá technika – čerpadla, hadice apod., osvětlení, údržba, potok v jednotlivých ročních obdobích a v neposlední řadě kladné působení vody v pohybu na člověka jako součást relaxace. Text doplňuje množství návodných kreseb a barevná příloha. (alza.sk)

Podobné produkty ako Potůčky, kaskády a vodotrysky v zahradě (80-247-0528-1) , Potůčky, kaskády a vodotrysky v zahradě (80-247-0528-1)

Hnojení v zahradě (80-247-1275-X)

Hnojení v zahradě (80-247-1275-X)
Detail

Elektronická kniha - autor Miroslav Kalina, 120 stran Publikace poskytuje přehledným způsobem veškeré důležité informace, týkající se zásad správného hnojení rostlin. Popisuje projevy nedostatku či naopak nadbytku živin v půdě na vývoji, vzhledu a plodivosti zeleniny, ovocných stromů, keřů a okrasných rostlin, rozebírá význam a účinnost organických hnojiv a zahradnických substrátů, uvádí nejosvědčenější sortiment registrovaných minerálních hnojiv. Autor využívá svých dlouholetých zkušeností s ověřováním jednotlivých přípravků a čtenáři podává nesmírně užitečné a do detailu propracované rady o dávkování, termínech a postupech, nákupu a skladování hnojiv, jejich mísitelnosti atd. Druhé vydání je doplněno o nejnovější poznatky, které se týkají zejména vápnění, hnojení sírou, hnojení trávníku, révy vinné, minerálních hnojiv aj., zcela nové jsou kapitolky o zasolení zeminy, hnojení máku a o poruchách ve výživě rostlin. Velice aktuální je pak zveřejnění výňatku z... (alza.sk)

Podobné produkty ako Hnojení v zahradě (80-247-1275-X) , Skalničky v moderní zahradě (978-80-247-1935-1)

Léčivé rostliny na naší zahradě (80-247-1274-1)

Léčivé rostliny na naší zahradě (80-247-1274-1)
Detail

Elektronická kniha - autor Iveta Bulánková, 104 stran Autorka z široké škály léčivých rostlin vybrala zhruba 130 druhů, přičemž většina z nich je zobrazena v barevné příloze. Protože popsány jsou rostliny vhodné pro naše podmínky, je tato příručka pro české pěstitele ideální pomůckou. (alza.sk)

Podobné produkty ako Léčivé rostliny na naší zahradě (80-247-1274-1) , Hnojení v zahradě (80-247-1275-x)

Skalničky v moderní zahradě (978-80-247-1935-1)

Skalničky v moderní zahradě (978-80-247-1935-1)
Detail

E-kniha - autor Petr Hanzelka, 192 stran Bohatě ilustrovaná publikace je věnována zejména začínajícím milovníkům skalniček, kterým by měla usnadnit orientaci v širokém sortimentu. Nicméně i zkušení pěstitelé zde mohou nalézt nové inspirace a třeba se i seznámit s druhy, se kterými ještě zkušenosti nemají. Tematicky je rozdělena do dvou částí. Ta první zmiňuje charakteristiku skalniček, jejich rozšíření v přírodě a rovněž základní nároky v kultuře. Jsou zde i kapitoly věnované stavbě skalek a výběru vhodných kamenů a substrátů. Druhá, rozsáhlejší část je věnována konkrétním rodům a druhům rostlin vhodných pro skalky. Je koncipována tak, aby podávala základní informace o co možná nejširším sortimentu skalniček, a to i takových, které jsou v kultuře spíše novinkami nebo bývají v literatuře opomíjeny. Jsou zde uvedeny základní nároky rostlin, možnosti množení a rovněž původ rostlin v přírodě. (alza.sk)

Podobné produkty ako Skalničky v moderní zahradě (978-80-247-1935-1) , Hnojení půdy a kompostování v zahradě (978-80-247-5848-0)

Hnojení půdy a kompostování v zahradě (978-80-247-5848-0)

Hnojení půdy a kompostování v zahradě (978-80-247-5848-0)
Detail

Elektronická kniha - autor Miroslav Kalina, 128 stran Aby se vašim rostlinám, ovoci i zelenině dobře dařilo, musíte jim připravit půdu, ze které budou čerpat živiny. Čím je půda úrodnější, tím zdravěji a vitálněji rostliny porostou. Používání kompostu, organických a minerálních hnojiv v souladu se specifiky daného stanoviště je proto z ekologických a ekonomických důvodů stále důležitější. Detaily knihy: Autor: Miroslav Kalina Rok vydání: 2016 ISBN: 978-80-247-5848-0 Počet stran: 128 (alza.sk)

Podobné produkty ako Hnojení půdy a kompostování v zahradě (978-80-247-5848-0) , Sklepy v zahradě (978-80-247-3798-0)

Sklepy v zahradě (978-80-247-3798-0)

Sklepy v zahradě (978-80-247-3798-0)
Detail

E-kniha - autor Jiří Faltýnek, 112 stran Chystáte se postavit na svém pozemku sklep pro rekreační nebo hospodářské účely? Nejste si jisti tím, co všechno taková stavba obnáší? Pak bude pro vás tato publikace užitečným pomocníkem. Především získáte ucelenou představu o plánování a stavbě sklepa, dokážete vyhodnotit pracnost a proveditelnost výstavby ještě před jejím zahájením, a vyhnete se tak nepříjemným překvapením. Kniha se zabývá podložím z geologického hlediska včetně jeho přípravy, dále pak provedením betonových konstrukcí, popisuje vhodné materiály pro stavbu a velký prostor věnuje práci s kamenem i provádění kleneb z cihel a kamene. Najdete zde také informace o izolacích, větrání či vytápění, ale také o častých problémech a poruchách. (alza.sk)

Podobné produkty ako Sklepy v zahradě (978-80-247-3798-0) , Zahradní rybníčky, potůčky a koupací jezírka (978-80-247-3327-2)

Orchideje na zahradě (80-247-1640-2)

Orchideje na zahradě (80-247-1640-2)
Detail

E-kniha - autor Pavel Sekerka, Jan Ponert, Jiří Obdržálek, 120 stran Většina lidí si pod pojmem orchidej vybaví veliké květy tropických orchidejí. Jak však dokazují autoři v této knize, i v naší přírodě, na našich zahradách rostou a mohou růst atraktivní orchideje, vhodné do našich klimatických podmínek. První ucelená publikace věnovaná tomuto tématu zahrnuje všechny druhy, které můžeme na základě v ní obsažených rad a ověřených zkušeností pěstovat bez větších problémů. Uvedeny jsou všechny potřebné informace jak o běžnějších druzích, jako jsou např. střevíčníky, prstnatce, kruštíky, vstavače atd., tak o druzích vzácnějších, které si nalézají cestu na náš trh a lidé o nich dosud nic nevědí. (alza.sk)

Podobné produkty ako Orchideje na zahradě (80-247-1640-2) , Léčivé rostliny na naší zahradě (80-247-1274-1)

Živé ploty v zahradě (978-80-247-2324-2)

Živé ploty v zahradě (978-80-247-2324-2)
Detail

E-kniha - autor Samuel Burian, 96 stran Živé ploty nejsou jen stříhané zeravy, lidově zvané túje. Živé ploty mohou být mnohem pestřejší, mohou kvést a během roku měnit svou barvu. Lze je tvarovat do pravidelných geometrických tvarů, nebo nechat volně růst.Ploty nás nemusí jen oddělovat od protivného souseda. Jejich tvar a velikost sahají od nízkých plůtků vykreslujících ornament až po vysoké stěny vytvářející závětrná intimní zákoutí.Kniha zboří tradiční představy a zcela změní váš pohled na živé ploty. Pohlédnete do historie i za naše hranice. A nejen to. Kniha vás naučí vybírat vhodné rostliny i zvolit nejefektnější styl v souladu s okolím. Naučí vás živý plot založit i o něj úspěšně pečovat. Málo známými a velmi efektními triky ohromíte své přátele i sousedy.V knize najdou zajímavé informace nejen zahrádkáři a majitelé nemovitostí, ale i studenti a profesionálové, kteří se zabývají projektováním a realizací zahrad. (alza.sk)

Podobné produkty ako Živé ploty v zahradě (978-80-247-2324-2) , Kámen v okrasné zahradě (978-80-247-2515-4)

Zahradní rybníčky, potůčky a koupací jezírka (978-80-247-3327-2)

Zahradní rybníčky, potůčky a koupací jezírka (978-80-247-3327-2)
Detail

E-kniha - autor Peter Himmelhuber, 128 stran Rybníčky, koupací jezírka, potůčky s vodopádem nebo mokřady v zahradě jsou přínosem pro lidi, rostliny i zvířata. Jak postupovat při jejich stavbě, vyvarovat se chyb a pečovat o ně s minimální námahou vám poradí autor s bohatými zkušenostmi. Jeho výklad je doplněn sériemi instruktážních fotografií. (alza.sk)

Podobné produkty ako Zahradní rybníčky, potůčky a koupací jezírka (978-80-247-3327-2) , Čarověníky v naší zahradě (978-80-247-3042-4)

Kámen v okrasné zahradě (978-80-247-2515-4)

Kámen v okrasné zahradě (978-80-247-2515-4)
Detail

E-kniha - autor Tomáš Bíba, 152 stran Kámen je krásný a trvanlivý materiál. Chcete si z něj vyrobit suchou zídku či terasu v zahradě? Nevíte kam umístit solitérní kamennou sochu? Inspiraci pro svoji okrasnou zahradu najdete v této celobarevné publikaci od renomovaného zahradního architekta a stavaře. Kromě poznatků o vlastnostech kamene a výčtu hlavních druhů hornin použitelných v zahradní tvorbě obsahuje kniha i konkrétní informace o stavebních postupech. Nechybí ani příklady nejčastějších chyb při zpracování a použití kamene. Zručnější čtenáři si mohou podle návodů svépomocí zhotovit suchou nebo zděnou kamennou zídku, usadit solitérní kámen či sochu v travnaté ploše nebo správně umístit kameny poblíž vodní plochy. Nedílnou součástí knihy je bohatý obrazový doprovod a ukázky z realizovaných zahrad. (alza.sk)

Podobné produkty ako Kámen v okrasné zahradě (978-80-247-2515-4) , Živé ploty v zahradě (978-80-247-2324-2)

Čarověníky v naší zahradě (978-80-247-3042-4)

Čarověníky v naší zahradě (978-80-247-3042-4)
Detail

E-kniha - autor Miroslav Kostelníček, 120 stran Čarověníkem nazýváme shluk znetvořených větví vyrůstajících na jehličnatých a listnatých stromech či keřích bez obvyklé pravidelnosti a zákonitosti. Vyrůstají z normálně rostoucích větví z jednoho místa. Jejich původcem jsou houby, viry, genetické mutace apod., které způsobují tyto růstové anomálie. V ČR je ze všech států Evropy největší počet jejich sběratelů a aktivních pěstitelů, přesto i mezi nimi koluje celá řada nejrůznějších fám, mýtů a dohadů o příčinách vzniku čarověníků. Snahou druhého, aktualizovaného a rozšířeného vydání úspěšné publikace není proto jen podat ucelený souhrn informací a odpovědí několika málo odborníkům, školkařům a zahradníkům, ale především představit tuto neobyčejnou a fascinující zajímavost rostlinné říše všem milovníkům přírody. Autor v knize předává dál své dlouholeté zkušenosti a znalosti, které získal při jejich sběru, rozmnožování, roubování a při komponování zahrady. (alza.sk)

Podobné produkty ako Čarověníky v naší zahradě (978-80-247-3042-4) , Orchideje na zahradě (80-247-1640-2)

Pedagogická komunikace v teorii a praxi (80-247-0738-1)

Pedagogická komunikace v teorii a praxi (80-247-0738-1)
Detail

Elektronická kniha - autor Alena Nelešovská, 172 stran Pedagogická komunikace zaujímá ve výchovně vzdělávacím procesu stále významnější postavení. A právě proto přichází na český trh publikace Pedagogická komunikace v teorii a praxi. Zahrnuje informace o pedagogické komunikaci v rovině teoretické, výzkumné, ale i praktické. Zabývá se pedagogickou komunikací v učitelské přípravě, zdůrazňuje její význam ve vzájemných vztazích mezi učitelem a žákem, upozorňuje na poruchy v komunikaci a naznačuje přístupy k účinné pedagogické komunikaci. Kniha by měla být především inspirací pro studenty a učitele, kteří svou erudovaností, tvořivostí i flexibilitou mohou výrazně ovlivnit kvalitu pedagogické komunikace na všech typech a úrovních škol. (alza.sk)

Podobné produkty ako Pedagogická komunikace v teorii a praxi (80-247-0738-1)

Orchideje v bytě a rodinném domě (978-80-247-3337-1)

Orchideje v bytě a rodinném domě (978-80-247-3337-1)
Detail

E-kniha - autor Eva Sedláčková, 136 stran V současné době je patrný vzestup zájmu méně známé a těžko dostupné exotické druhy rostlin. Mezi ně patří i atraktivní tropické orchideje. Úspěšnost jejich pěstování však do značné míry závisí na znalostech jejich optimálních životních podmínek. Nabídka základních, ověřených a praktických informací je poměrně chudá a omezuje se na kusé a mnohdy zavádějící informace rozličných receptářů a málo užitečných rad. Důsledkem toho je, že nakoupené rostliny nemají v našich bytech šanci a při nedostatečné péči dříve či později hynou.Pro tento případ připravila autorka aktualizované a o nové poznatky rozšířené vydání své úspěšné publikace. Zúročila v ní své 20leté praktické a neocenitelné zkušenosti, které sama získala jak v pražském bytě, tak v průběhu posledních pěti letech i v rodinném domě. Kniha detailně radí jak začínajícím pěstitelům, tak těm, kdo byli exotickou rostlinou najednou obdarováni a nevědí, co s ní. (alza.sk)

Podobné produkty ako Orchideje v bytě a rodinném domě (978-80-247-3337-1) , Život v zahradě

Sestra a pacient v paliativní péči (978-80-247-3171-1)

Sestra a pacient v paliativní péči (978-80-247-3171-1)
Detail

E-kniha - autor Monika Marková, 128 stran Autorka (zdravotní sestra pracující od roku 1996 v hospicích) v knize otevírá nový pohled na práci sester a ostatních pracovníků v paliativní péči. Zabývá se, zcela záměrně, na prvním místě sestrou, jejími osobnostními předpoklady, zralostí, profesním růstem, nutností pravidelné reflexe vlastní práce, zakotveností v týmu. V části zaměřené na cíle paliativního ošetřovatelství věnuje vedle důležitých somatických témat pozornost také sociálním, psychologickým a duchovním aspektům umírání. (alza.sk)

Podobné produkty ako Sestra a pacient v paliativní péči (978-80-247-3171-1) , V lidožroutově zahradě (9788025726976)

Léčivé byliny v květináči a na zahradě (978-80-271-1005-6)

Léčivé byliny v květináči a na zahradě (978-80-271-1005-6)
Detail

Elektronická kniha - autor Heide Bergmann, 160 stran, česky Divoké byliny přinášejí do našeho života zdraví. Nic nestojí, rostou přímo před domovními dveřmi a takřka po celý rok jsou k mání čerstvé. Ještě pohodlnější je ale vypěstovat si „své“ léčivé byliny v truhlíku za oknem nebo na zahradě. Tyhle skromné a užitečné rostliny jsou vesměs nenáročné a vytrvalé, a dodržíte-li při jejich pěstování pár zásad, odmění vaši duši svou krásou a tělo blahodárnými účinky. V knize najdete 25 nejběžnějších druhů divokých léčivých bylin a způsoby, jak je pěstovat v bezprostřední blízkosti obydlí. Zjistíte, kdy a jak je sklízet, a naučíte se z nich připravit přes devadesát chutných a vyzkoušených receptů. (alza.sk)

Podobné produkty ako Léčivé byliny v květináči a na zahradě (978-80-271-1005-6) , Léčivé byliny v květináči a na zahradě (978-80-271-1005-6)

V zahradě zášti (978-80-277-0178-0)

V zahradě zášti (978-80-277-0178-0)
Detail

Elektronická kniha - autor Camilla Bruce, 504 stran, česky V Chicagu se o ní leccos povídalo. Dobrým sousedům v Indianě se možná občas něco nezdálo, ale kdo by čekal něco zlého od dobromyslné vdovy, které v životě nepřálo štěstí, je vzorná matka a poctivě chodí kostela? Kdyby jen věděli, čím prošla... Muži k ní přijížděli plni očekávání a nadějí s celým svým majetkem, avšak odjíždět je nikdy nikdo neviděl. Belle Gunnesová na farmě v La Porte totiž dávno přišla na to, že muži nejsou složití. Že žena se na tomhle světě musí o sebe postarat sama. A že nesmí zaváhat a pohrdnout jakýmikoli prostředky, třeba i krvavými, jinak nedosáhne toho, po čem touží a co si zaslouží. (alza.sk)

Podobné produkty ako V zahradě zášti (978-80-277-0178-0) , V zahradě zášti (978-80-277-0178-0)

Sociální a preventivní pediatrie v současném pojetí (978-80-247-3874-1)

Sociální a preventivní pediatrie v současném pojetí (978-80-247-3874-1)
Detail

Elektronická kniha - autor Lubomír Kukla, kolektiv a, 456 stran Aktuální pohled na problematiku, který dosud nebyl v této podobě v naší literatuře prezentován. Jde o komplexní přehledné dílo určené nejen studentům lékařských a nelékařských fakult, ale zejména lékařům, psychologům, sociálním pracovníkům, pedagogům a všem dalším odborníkům, jejichž středem zájmu je dítě. (alza.sk)

Podobné produkty ako Sociální a preventivní pediatrie v současném pojetí (978-80-247-3874-1) , Pedagogická komunikace v teorii a praxi (80-247-0738-1)

V trávníku (978-80-247-5292-1)

V trávníku (978-80-247-5292-1)
Detail

Elektronická kniha - autor Ludmila Selingerová, Risco Koupová Eva del, 80 stran Zprostředkujte dětem předškolního a mladšího školního věku pohádkovou formou svět hmyzu. Získají tak hlubší zájem o přírodu. Poselství jednotlivých pohádek v dětech probouzí zásady slušného chování a morálky. Dítě se může vžít do jednotlivých pohádkových hrdinů v podobě zvířat - konfrontací s jejich životními situacemi a svými vlastními zkušenostmi může nalézt řešení mnoha svých všednodenních problémů. Jednoduchá témata nabízí možnost k další hravé činnosti či pokračujícímu rozhovoru. Příběhy jsou doplněny dvěma typy ilustrací - realistickou kresbou podle fotografie a také milými skrytě vtipnými ilustracemi doplňujícími děj. (alza.sk)

Podobné produkty ako V trávníku (978-80-247-5292-1) , Žijte ve své zahradě (978-80-757-7395-1)

Školáci v pohybu (978-80-247-3733-1)

Školáci v pohybu (978-80-247-3733-1)
Detail

E-kniha - autor Hana Dvořáková, 144 stran Publikace seznamuje učitele prvního stupně ZŠ, cvičitele a trenéry mladších školáků i rodiče se základními způsoby řízení a organizace tělesné výchovy. Ukazuje moderní možnosti realizace TV v praxi, přináší konkrétní příklady vyučovacích jednotek a ukázky cvičení, které lze s dětmi v rámci pohybové přípravy provádět nejen v hodinách tělesné výchovy, ale i v rámci běžného školního režimu. (alza.sk)

Podobné produkty ako Školáci v pohybu (978-80-247-3733-1) , Orchideje v bytě a rodinném domě (978-80-247-3337-1)

Telemarketing v praxi (978-80-247-3928-1)

Telemarketing v praxi (978-80-247-3928-1)
Detail

E-kniha - autor Květoslava Santlerová, kolektiv a, 224 stran Jediný český průvodce profesionální telefonickou komunikací je určen manažerům klientských center (call center), telefonním operátorům, pracovníkům vymáhajícím pohledávky či prodejcům. V novém vydání najdete aktuální data a nové zajímavé informace, např. nejčastější chyby při prezentaci produktu, základní typy dlužníků nebo nový pohled na využívání skriptu. Ve zcela nové kapitole se dozvíte, jak zvýšit efektivitu práce operátora z hlediska osobnostní typologie MBTI. Autoři v knize postupují od poskytování základních informací po telefonu přes aktivní prodej až po velmi specifické oblasti, jako je vymáhání pohledávek či telefonování v krizových situacích. Věnují se osobnosti telefonního operátora, faktorům úspěšnosti telemarketingu, struktuře telefonního hovoru, překonávání námitek či jednání s VIP klientelou. Druhá část knihy provází manažery výběrem pracovníků, jejich motivací, hodnocením, kontrolou a... (alza.sk)

Podobné produkty ako Telemarketing v praxi (978-80-247-3928-1) , Sestra a pacient v paliativní péči (978-80-247-3171-1)

Krby v interiéru (978-80-247-4301-1)

Krby v interiéru (978-80-247-4301-1)
Detail

E-kniha - autor Václav Vlk, 152 stran Domácí pohodu s atmosférou praskajícího dřeva v krbu můžete mít doma i vy. Tato publikace vám pomůže zorientovat se v jednotlivých typech krbů, poradí s výběrem vhodného zařízení, s odhadem jeho správné velikosti i výkonu, s volbou paliva a jeho skladováním a především vás upozorní na možná rizika spojená se samotnou stavbou. Obsáhlá kapitola je věnována přestavbám v minulosti stavěných otevřených krbů, které jsou dnes díky rostoucím cenám paliv značně neekonomické. V knize je poskytnut prostor především moderním konstrukčním materiálům a detailním návodům, jak s nimi pracovat. Prostřednictvím mnoha fotografií je vysvětlen postup stavby moderního stěnového krbu z izolačních teplu odolných desek. Dalším postupovým fotonávodem je stavba krbu s již zakoupeným základem, který se až po krbovou římsu "skládá" jako stavebnice. Inspirativní je zcela jistě i stavba rohového krbu nebo klasického cihlového krbu s dýmníkem. (alza.sk)

Podobné produkty ako Krby v interiéru (978-80-247-4301-1) , Pravé domácí (978-80-267-0528-4)

Hádky v manželství (978-80-247-2037-1)

Hádky v manželství (978-80-247-2037-1)
Detail

E-kniha - autor Tomáš Novák, 148 stran Hádky ke vztahu nerozlučně patří. Kdy jde ale ještě o nezbytné "koření láskyy" a kdy už jsou spory signálem hrozící krize? To nemusí být na první pohled zřejmé ani pro jednoho z účastníků. Proč je jedno manželství šťastné, přestože se jedná o typickou "italskou domácnostt", a jiné se mílovými kroky blíží ke krachu, ačkoli se manželé téměř nehádají? Existuje nějaká osvědčená cesta, jak se blížícímu konfliktu vyhnout? Jaké jsou nejčastější chyby, kterých se v takových situacích dopouštíme? Nápovědou může být kniha známého českého psychologa, která se zabývá právě tématem konfliktních situací, hádek a krizí v manželství. (alza.sk)

Podobné produkty ako Hádky v manželství (978-80-247-2037-1) , V trávníku (978-80-247-5292-1)

Chirurgie v kostce (978-80-247-1005-1)

Chirurgie v kostce (978-80-247-1005-1)
Detail

Elektronická kniha - autor Alexander Ferko, Zdeněk Šubrt, Tomáš Dědek, kolektiv a, 512 stran Neocenitelná publikace pro studenty medicíny, začínající lékaře především chirurgických oborů v přípravě k atestaci a sestry-specialistky! Kniha je určena ke každodennímu použití, k základní orientaci v oboru i k rychlému zopakování problematiky. (alza.sk)

Podobné produkty ako Chirurgie v kostce (978-80-247-1005-1) , Choroby a škůdci na zahradě (978-80-271-0239-6)

Asertivita v manželství a v rodině (978-80-247-3659-4)

Asertivita v manželství a v rodině (978-80-247-3659-4)
Detail

E-kniha - autor Tomáš Novák, 104 stran S nadhledem, humorem a lehkostí představuje zkušený manželský poradce a osvědčený autor základy asertivity v kontextu manželství a rodiny. V laické psychologické literatuře snad nenalezneme frekventovanější téma, než je asertivita, možná proto je s ní spojeno mnoho povrchních mýtů a nefunkčních předsudků. Tomáš Novák se snaží svým originálním přístupem odhalit "lesk i bíduu" návodového pojetí asertivity a představit tuto techniku jako zdroj důstojných a efektivních postupů ovlivněný především humanistickou psychologií.Na základě situací, které jsou důvěrně známé nám všem, a prostřednictvím ukázkových rozhovorů můžeme odhalit principy chování, které nám pomohou vyvarovat se zbytečných konfliktů a žít harmonicky se svými rodiči, partnerem a dětmi. (alza.sk)

Podobné produkty ako Asertivita v manželství a v rodině (978-80-247-3659-4) , Sociální a preventivní pediatrie v současném pojetí (978-80-247-3874-1)

Zvířata v zahradě - pro radost i užitek (978-80-264-1393-6)

Zvířata v zahradě - pro radost i užitek (978-80-264-1393-6)
Detail

Elektronická kniha - autor Petra Rubášová, 144 stran Jak nalákat do zahrady ptactvo, ježky, veverky, motýly... Příručka začínajícího chovatele domácího zvířectva (slepic, hus, kachen, králíků, koz a ovcí), ale také zahrádkáře, který se chce stát hostitelem některých volně žijících živočichů. Získáte důležité informace „jak na to“ o chovu - jaké příbytky zvířata potřebují, čím je krmit, jak o ně pečovat, jaké zajistit podmínky pro rozmnožování, specifické požadavky daného druhu, doporučení na nejvhodnější plemena, co dělat, když potřebujete odjet... (alza.sk)

Podobné produkty ako Zvířata v zahradě - pro radost i užitek (978-80-264-1393-6) , Ve službách zla (978-80-259-0528-9)

Kreativní management v praxi (978-80-247-1737-1)

Kreativní management v praxi (978-80-247-1737-1)
Detail

E-kniha - autor Ivana Hospodářová, 136 stran Publikace určená všem vedoucím pracovníkům s přímými podřízenými poskytuje praktickou příručku pro jednání a komunikaci se svými lidmi v nejčastějších situacích. Dokonale poskytne návod, jak sdělit a zadat úkoly, jak předat potřebné informace, jak přesvědčit, motivovat, ovlivňovat, delegovat, zapojovat do rozhodování, jak komunikovat se skupinou s jednotlivcem. Nabídne rady, jak se vyhnout krizovým situacím, eventuelně jak je řešit, pokud nastanou. Kniha obsahuj tolik oblíbené praktické příklady, návody a doporučení. (alza.sk)

Podobné produkty ako Kreativní management v praxi (978-80-247-1737-1) , Dph a účtování (978-80-247-5838-1)

Malba v čínském stylu (978-80-247-2727-1)

Malba v čínském stylu (978-80-247-2727-1)
Detail

E-kniha - autor Iva Prošková, 112 stran Prvky čínské malby jsou založeny na jednoduchém použití štětce, tahu ruky a způsobu namočení štětce do barvy. Kniha obsahuje rady, jak spojit myšlenku, ruku a malířský nástroj v nejpřirozenější tah tak, aby vyjádřil vše, co výtvarník chce. Postupy jsou přirozené a jednoduché, jen musíme vědět, jak na to. A to kniha předvede velmi důkladně pomocí nácviků, značek a postupů u každého obrázku. Každé hotové dílo je vysvětleno a připraveno od začátku práce k jejímu dokončení. Malbu je pak možné použít k tvorbě přání, obrazů a ozdobení oděvů a interiérových textilií. (alza.sk)

Podobné produkty ako Malba v čínském stylu (978-80-247-2727-1) , Učitel a rodič (978-80-247-4640-1)

Psychologie v učitelské praxi (978-80-247-3704-1)

Psychologie v učitelské praxi (978-80-247-3704-1)
Detail

Elektronická kniha - autor Václav Holeček, 224 stran Publikace srozumitelným způsobem ukazuje, jak by mohla právě psychologie pomoci učitelům a rodičům při komunikaci s dětmi. Je určena učitelům, ředitelům základních a středních škol, rodičům a všem, kterým na kvalitě výchovy a vzdělávání našich potomků záleží. Detaily knihy: Autor: Václav Holeček Rok vydání: 2015 ISBN: 978-80-247-3704-1 Počet stran: 224 (alza.sk)

Podobné produkty ako Psychologie v učitelské praxi (978-80-247-3704-1) , Zdravá výživa a hubnutí (80-247-1050-1)

Speciální pedagogika v praxi (978-80-247-4369-1)

Speciální pedagogika v praxi (978-80-247-4369-1)
Detail

E-kniha - autor Markéta Šauerová, Klára Špačková, Eva Nechlebová, 248 stran Děti se specifickými poruchami učení a chování (SPUCH) tvoří dlouhodobě nejpočetnější skupinu zdravotně postižených žáků integrovaných v běžných školách. Přestože se jejich potíže zpravidla projeví především v souvislosti s osvojováním základních školních dovedností, je dnes více než jasné, že se promítají také do dalších oblastí školní výuky a do oblasti sociálních vztahů. Základní předností publikace je především komplexní pojetí problematiky péče o děti se SPUCH, na současném trhu takto pojatá publikace chybí. S pomocí knihy získají čtenáři ucelený přehled o dané problematice a zároveň lépe porozumí situaci dítěte se SPUCH a budou umět volit vhodné výchovně-vzdělávací postupy ke zmírnění stávajících obtíží dětí a k zamezení vzniku obtíží dalších.Kniha je určená studentům pedagogických věd a psychologie na SŠ i VŠ, začínajícím speciálním pedagogům, poradenským a školním psychologům,... (alza.sk)

Podobné produkty ako Speciální pedagogika v praxi (978-80-247-4369-1) , Fyziologie oka a vidění (80-247-0786-1)

Mobilmánie v pohádkové říši (978-80-247-5346-1)

Mobilmánie v pohádkové říši (978-80-247-5346-1)
Detail

Elektronická kniha - autor Lenka Rožnovská, Milan Starý, 72 stran Hloupý Honza, který má v uzlíčku místo buchet mobil? Děd Vševěd jako počítačový expert? Proč by ne?! I pohádky jdou s dobou. Jedno se ale nemění ani v sebemodernější pohádce - vítězí, co zvítězit má, žádná technická kouzla, ale dobré srdce, které jde za svým snem.Pro děti od 5 let. (alza.sk)

Podobné produkty ako Mobilmánie v pohádkové říši (978-80-247-5346-1) , Komunikace a prezentace (978-80-247-4484-1)

Život v zahradě

Život v zahradě
Detail

Audiokniha MP3 - Podmanivé přemítání nad dějinami a smyslem zahrad, zahradničení i zahrádkaření pohladí na duši každého, kdo neváhá v tichém usebrání plít, rýt, zalévat nebo se jen užasle kochat. - autor Penelope Lively, čte Libuše Švormová Zpátky ke kořenům! Se sazeničkou a se srdcem na dlani.Podmanivé přemítání nad dějinami a smyslem zahrad, zahradničení i zahrádkaření pohladí na duši každého, kdo neváhá v tichém usebrání plít, rýt, zalévat nebo se jen užasle kochat. Původně ryze anglickou zálibu, díky níž ostrovní národ zvelebil prostor kolem sebe v obecném zájmu, vnímá však Livelyová dalece nad rámec země, kde zahradou stále disponuje 89 % domácností a kde péče o ni přerostla v dámský sport vyznačující se náruživou soutěživostí.Držitelka Bookerovy ceny, která pro něj rovněž horuje, čile dokládá, nakolik tento výmluvný kvetoucí prostor vábil světoznámé malíře i její kolegy literáty, autora Zahradníkova roku Karla Čapka nevyjímaje. Z rozjímání v duchu... (alza.sk)

Podobné produkty ako Život v zahradě

Divočina v zahradě

Divočina v zahradě
Detail

Audiokniha MP3 - Divokou přírodu máme přímo pod nosem - v zahradách a parcích, v mezerách v chodníku a v zemi pod svýma nohama. - autor Dave Goulson, čte Miroslav Táborský Divokou přírodu máme přímo pod nosem - v zahradách a parcích, v mezerách v chodníku a v zemi pod svýma nohama. Dave Goulson nahlíží do kompostu, vrtá se v hlíně a noří se do zahradního jezírka. Zaníceně vysvětluje, jak jsou naše životy a osud celého lidstva neoddělitelně propojené se životy škvorů, včel, zlatooček a pestřenek, nedoceňovaných hrdinů přírodního světa. Zásadní kniha pro každého, kdo má zahradu a není mu lhostejná naše planeta.Napsali o knize Divočina v zahradě„Vynikající průvodce ekologickým zahradničením.”GuardianDave GoulsonDave Goulson vystudoval biologii na Oxfordské univerzitě a v současnosti působí jako profesor biologických věd na univerzitě v Sussexu. Posledních dvanáct let strávil studiem čmeláků a publikoval více než 250 vědeckých článků o jejich biologii. V... (alza.sk)

Podobné produkty ako Divočina v zahradě

Žijte ve své zahradě (978-80-757-7395-1)

Žijte ve své zahradě (978-80-757-7395-1)
Detail

Elektronická kniha - autor Ferdinand Leffler, 296 stran Hledáte inspiraci pro svou novou zahradu, nebo chcete něco udělat s tou stávající? Anebo se chcete prostě jen zasnít a nechat se unášet krásou zahradních scenerií? Tato velkoryse vypravená publikace přináší svěží a veskrze současný pohled na zahradu jako na přátelské místo, kde se vám bude dobře žít a kde budete trávit příjemné chvíle se svými blízkými. Na pečlivě vybraných snímcích špičkových fotografů se podařilo zachytit nejen ten nejkvalitnější design, ale i podmanivou atmosféru, jemnou krásu a genia loci mnoha kouzelných zahradních zákoutí. Kniha vás provede od prvotních úvah a plánování přes ukázky realizovaných zahrad až k praktickým radám a tipům. Průvodcem na cestě k vysněné zahradě, která vašemu životu dodá nový rozměr, je Ferdinand Leffler, úspěšný a známý zahradní architekt, autor mnoha oceněných projektů a realizací v České republice i v zahraničí, tvář televizního... (alza.sk)

Podobné produkty ako Žijte ve své zahradě (978-80-757-7395-1)

Voda a kanalizace v domě a bytě (80-247-0800-0)

Voda a kanalizace v domě a bytě (80-247-0800-0)
Detail

Elektronická kniha - autor Jakub Vrána, 148 stran Kniha pojednává o rekonstrukcích a novém zřizování vodovodu a kanalizace v bytových a rodinných domech, rekreačních chatách a chalupách. Jsou v ní informace o spotřebě vody v bytech, o nejčastěji používaných potrubních materiálech, armaturách a příslušenství instalací, o zásadách údržby a odlišnostech instalací starších domů (z 1. poloviny 20. stol.) od dnešních zvyklostí atd. (alza.sk)

Podobné produkty ako Voda a kanalizace v domě a bytě (80-247-0800-0)

Cvičení a sport v těhotenství (80-247-1214-8)

Cvičení a sport v těhotenství (80-247-1214-8)
Detail

Elektronická kniha - autor Jitka Bejdáková, 136 stran Vynikající, přehledná a srozumitelná příručka pro těhotnou ženu vychází z ryze českého prostředí. Je přístupná cenou, pojetím, volbou cvičení všem budoucím maminkám, doporučí jak se udržet ve fyzické kondici celé těhotenství, jaké sporty jsou vhodné, které jsou rizikové a které naprosto nevhodné a vyloučené. V knize jsou uvedeny nejen cviky, které každá těhotná může cvičit doma, ale i zásady cvičení v posilovně, cyklistiky, spinningu, tance, gravidjógy, joggingu a dalších sportů. Kniha obsahuje více než 100 barevných instruktážních fotografií. (alza.sk)

Podobné produkty ako Cvičení a sport v těhotenství (80-247-1214-8)

Schizofrenie v dětství a adolescenci (80-247-0737-3)

Schizofrenie v dětství a adolescenci (80-247-0737-3)
Detail

Elektronická kniha - autor Eva Malá, 196 stran Ztráta reality, narušení vztahu k sobě samému a k vnějšímu světu. To a mnohem více je schizofrenie. Tato duševní porucha však bohužel nezasahuje jen dospělé, ale i děti. Právě diagnóza schizofrenie v dětství a adolescenci je jednou z nejvážnějších. Jedinečná publikace doc. MUDr. Evy Malé, CSc. Schizofrenie v dětství a adolescenci mapuje do detailu tuto těžkou chorobu a přináší mnoho příkladů z praxe. Kniha pohlíží na schizofrenii z hlediska dětské a dorostové psychiatrie a zaměřuje se na diagnózu, klasifikaci a léčbu nemoci (farmakoterapie, inzulinová terapie, psychoterapie). (alza.sk)

Podobné produkty ako Schizofrenie v dětství a adolescenci (80-247-0737-3)

DPH a účtování (978-80-247-5838-1)

DPH a účtování (978-80-247-5838-1)
Detail

Elektronická kniha - autor František Louša, 168 stran V ojedinělé publikaci je souhrnně a přehledně vysvětlena poměrně složitá problematika přepravy uskutečňované při přepravě zboží českými dopravci, dopravci z jiných členských států a zahraničními dopravci z tuzemska do jiných členských států EU a do zahraničí, a opačně. Detaily knihy: Autor: František Louša Rok vydání: 2016 ISBN: 978-80-247-5838-1 Počet stran: 168 (alza.sk)

Podobné produkty ako DPH a účtování (978-80-247-5838-1)

Zdravá výživa a hubnutí (80-247-1050-1)

Zdravá výživa a hubnutí (80-247-1050-1)
Detail

Elektronická kniha - autor Václava Kunová, 128 stran Autorka stručně, přehledně a velmi srozumitelně odpovídá na nejčastější otázky na téma zdravé výživy všem, kteří se zajímají o své tělo a zdravý životní styl. Nejvíce otázek a odpovědí se týká hubnutí, metod a správných postupů jak zhubnout, ale nikoliv za cenu poškození zdravít, jak si váhu udržet a znovu nepřibírat. (alza.sk)

Podobné produkty ako Zdravá výživa a hubnutí (80-247-1050-1)

Učitel a rodič (978-80-247-4640-1)

Učitel a rodič (978-80-247-4640-1)
Detail

E-kniha - autor Robert Čapek, 200 stran Publikace pojednává o tématu v pedagogické literatuře doposud opomíjeném: o spolupráci školy a rodičů. Je zaměřena především na učitele, který komunikuje s rodiči, vede třídní schůzky a nabízí rodičům další formy spolupráce (asistentské vyučování, návštěvu vyučování apod.). Autor se věnuje obvyklým druhům spolupráce (včetně domácích úkolů), ale i těm, jež nejsou v českém školním prostředí frekventované, což je například školní fundraising. Kromě reflexe současného stavu u nás nahlíží i do zahraničí. Kniha obsahuje případové studie, vlastní výzkum, analýzy praxe a další praktické a konkrétní informace. (alza.sk)

Podobné produkty ako Učitel a rodič (978-80-247-4640-1)

Fyziologie oka a vidění (80-247-0786-1)

Fyziologie oka a vidění (80-247-0786-1)
Detail

Elektronická kniha - autor Svatopluk Synek, Šárka Skorkovská, 104 stran Tématem jsou fyziologické procesy ve zrakovém orgánu a fyziologické principy procesu vidění. Je dán přehled fyzikálně-chemických procesů v očních tkáních, jejich metabolizmu a patofyziologických dějů, které vznikají ve zrakovém orgánu a při procesu vidění. Jsou začleněny poznatky z oblasti neurofyziologie, které jsou součástí nových vyšetřovacích postupů. Kniha je určena medikům, studentům bakalářského a magisterského studia optometrie, optikům v postgraduálním studiu optometrie i oftalmologům. (alza.sk)

Podobné produkty ako Fyziologie oka a vidění (80-247-0786-1)

Pleteme a háčkujeme (978-80-247-2909-1)

Pleteme a háčkujeme (978-80-247-2909-1)
Detail

E-kniha - autor Martina Taborsky, 128 stran Pletení v dnešní době opravdu již dávno není z nouze ctnost, kdy ruční výrobek byl jedinou možností, jak se odlišit od jednotvárné a chudé nabídky v obchodech. Právě nyní naopak zažívá oprávněnou renesanci na celém světě. Pletení je v módě, tak neváhejte a zkuste to také.V knize známé české návrhářky pletené módy Martiny Taborsky si vyberou začátečnice i zkušené pletařky. Najdete zde pletenou a háčkovanou módu pro děti i ženy, od jednoduchých doplňků až po rafinované náročné modely, které dodají vašemu zimnímu šatníku osobitou tvář. Všechny modely nesou charakteristickou pečeť tvůrkyně - nadčasovou eleganci podtrhující ženskou krásu. (alza.sk)

Podobné produkty ako Pleteme a háčkujeme (978-80-247-2909-1)

Čtení a dyslexie (978-80-247-3030-1)

Čtení a dyslexie (978-80-247-3030-1)
Detail

E-kniha - autor Jiří Jošt, 384 stran Publikace je určena pro všechny, kdo se zajímají o čtení, čtenářství a vývojovou dyslexii, jež je nejčastější odchylkou od normálního vývoje čtení. Text je rozdělen do tří částí: v první se čtenář seznámí s pojmem čtení, s typologií dyslexie a s různými teoretickými přístupy k jejímu zkoumání. Autor se věnuje též interakci pracovní paměti a dyslexie, vlivu prostředí a dědičnosti na vývoj čtení a dlouhodobým účinkům dyslexie na život jedince. Druhá část je věnována vztahu čtení a očních pohybů – zabývá se pozorností při čtení, čerpáním čtenářské informace či modely čtení. Část třetí je věnována vývojové dyslexii. Kniha bude přínosem pro studenty humanitních oborů (fakulty pedagogické a filozofické) a oborů neurobiologických (fakulty přírodovědecké či lékařské) i pro odborníky v praxi. (alza.sk)

Podobné produkty ako Čtení a dyslexie (978-80-247-3030-1)

Komunikace a prezentace (978-80-247-4484-1)

Komunikace a prezentace (978-80-247-4484-1)
Detail

E-kniha - autor Jiří Plamínek, 200 stran V novém vydání knihy uznávaného lektora a konzultanta se dozvíte, jak se chovat v nejčastějších komunikačních situacích - když potřebujete něco pochopit, něco vysvětlit, vést s někým rozhovor, řídit diskusi, zařídit, aby si někdo něco pamatoval, někoho o něčem přesvědčit či dokonce motivovat k určitému jednání. Nové vydání je rozšířeno o kapitolu o osobnostních typech, jejich vlivu na průběh komunikace a rady, jak s různými typy jednat, diskutovat či je o něčem přesvědčit. Čtivý a prakticky zaměřený výklad je prokládán řadou obrázků a příkladů z praxe. Komunikační návyky významně spolurozhodovaly o úspěchu a přežití vlastně od doby, kdy vznikl život. Toto své kouzlo neztratily ani dnes, v moderním světě globálních sítí, všelidských problémů i sdílených nadějí. Poučte se z knihy, jejíž tichou spoluautorkou je současná komunikační praxe. (alza.sk)

Podobné produkty ako Komunikace a prezentace (978-80-247-4484-1)

Hry v mateřské škole v teorii a praxi (80-247-0852-3)

Hry v mateřské škole v teorii a praxi (80-247-0852-3)
Detail

Elektronická kniha - autor Soňa Koťátková, 184 stran Jak můžeme dítě podnítit k hledání vlastních cest, k odhadování svých schopností, k výběru inspirujících stimulů a k jejich tvořivému zpracování? Jak je vést k samostatnému rozhodování a postupnému uvědomování si odpovědnosti za své rozhodnutí? To všechno úzce souvisí s doceněním přínosu hry ve výchovně-vzdělávacím procesu a v životě dítěte vůbec. Jeden náhled na úžasnou a plnohodnotnou činnost jakou je hra přibližuje právě tato knih, která je svým pohledem na fenomén dětské hry nesporně velmi inspirující jak pro studenty pedagogických a sociálních oborů i pedagogy z praxe, tak i pro rodiče, kteří se zajímají o to, co dětem přináší tak dominantně vyhledávaná činnost, jakou hra bezesporu je. (alza.sk)

Podobné produkty ako Hry v mateřské škole v teorii a praxi (80-247-0852-3)

Deep learning v jazyku Python (978-80-247-3100-1)

Deep learning v jazyku Python (978-80-247-3100-1)
Detail

Elektronická kniha - autor François Chollet, 328 stran, česky Strojové učení zaznamenalo v posledních letech pozoruhodný pokrok od téměř nepoužitelného rozpoznávání řeči a obrazu k nadlidské přesnosti. Od programů, které nedokázaly porazit jen trochu zkušenějšího hráče go, jsme dospěli k přemožiteli mistra světa. Za pokrokem ve vývoji učících se programů stojí tzv. hluboké učení (deep learning) – kombinace technických vylepšení, osvědčených postupů a teorií, které umožnily vyvinout množství dříve nerealizovatelných inteligentních aplikací. S jejich pomocí pak můžeme například analyzovat text či mluvené slovo, překládat z jazyka do jazyka, rozpoznávat osoby na sociálních sítích nebo používat samořídící automobily. Tato kniha naučí čtenáře navrhovat hluboce se učící systémy v jazyku Python, který je v současnosti nejpoužívanějším programovacím jazykem pro vývoj těchto systémů, a knihovny Keras a TensorFlow používané většinou vítězů soutěží systémů pro... (alza.sk)

Podobné produkty ako Deep learning v jazyku Python (978-80-247-3100-1)

Příručka pro sestry v oftalmologii (978-80-247-5458-1)

Příručka pro sestry v oftalmologii (978-80-247-5458-1)
Detail

Elektronická kniha - autor Michal Ptáček, 160 stran Publikace pro sestry, optometry, biomedicínské techniky a další nelékařské profese. Obsahuje informace o specifických výkonech a zásadách specializované péče v oftalmologii. Detaily knihy: Autor: Michal Ptáček Rok vydání: 2016 ISBN: 978-80-247-5458-1 Počet stran: 160 (alza.sk)

Podobné produkty ako Příručka pro sestry v oftalmologii (978-80-247-5458-1)

Potřeby dítěte v ošetřovatelském procesu (978-80-247-3593-1)

Potřeby dítěte v ošetřovatelském procesu (978-80-247-3593-1)
Detail

E-kniha - autor Lucie Sikorová, 208 stran Odborná publikace, zcela ojedinělá na českém trhu, je určena studentům ošetřovatelství, porodní asistence, pediatrického ošetřovatelství, všeobecným sestrám a dětským sestrám uplatňujícím při své praxi metodu ošetřovatelského procesu. Studiem publikace získá student předpoklady pro plánování komplexní základní i specializované ošetřovatelské péče s přihlédnutím ke zvláštnostem jednotlivých vývojových etap dětského a dorostového věku. Důraz je kladen na odlišnosti individuálních potřeb dětí u vybraných klinických jednotek, součástí jsou i praktické návody ošetřovatelského procesu formou příkladů. Publikace umožní studentům možnost efektivní aplikace principů ošetřovatelské diagnostiky a metodiky výchovné péče v pediatrickém ošetřovatelství, které vycházejí z dysfunkčních potřeb dítěte. (alza.sk)

Podobné produkty ako Potřeby dítěte v ošetřovatelském procesu (978-80-247-3593-1)

Klinická propedeutika v urgentnej medicíne (978-80-247-4570-1)

Klinická propedeutika v urgentnej medicíne (978-80-247-4570-1)
Detail

E-kniha - autor Viliam Dobiáš, 208 stran Vysokoškolská pregraduálna aj postgraduálna učebnica pre ošetrovateľské a lekárske odbory je prvou publikáciou na Slovensku a pravdepodobne aj vo svete, ktorá sa prednostne venuje princípom odberu anamnézy a zásadám fyzikálneho vyšetrenia v prístrojových, personálnych, materiálnych a priestorových podmienkach neodkladnej prednemocničnej starostlivosti. Je určená lekárom všetkých špecializácií, zdravotníkom pracujúcim v záchrannej zdravotnej službe, operačných strediskách a na urgentných príjmoch, študentom lekárskych a ošetrovateľských fakúlt, pokročilým laickým záchranárom v zložkách Integrovaného záchranného systému a všetkým, ktorí nechcú byť odkázaní na mnohých konziliárov a kompletné technické vybavenie potrebné na perfektnú diagnostiku v nemocnici. Publikáciu ocenia hasiči aj polícia. (alza.sk)

Podobné produkty ako Klinická propedeutika v urgentnej medicíne (978-80-247-4570-1)

Biofeedback v teorii a praxi (978-80-247-5694-3)

Biofeedback v teorii a praxi (978-80-247-5694-3)
Detail

Elektronická kniha - autor Radek Ptáček, 184 stran Jediná domácí komplexní publikace k danému tématu v současnosti poskytuje informace z teoretického i aplikovaného hlediska. (alza.sk)

Podobné produkty ako Biofeedback v teorii a praxi (978-80-247-5694-3)

Tabulky a grafy v Excelu (978-80-247-1768-5)

Tabulky a grafy v Excelu (978-80-247-1768-5)
Detail

E-kniha - autor Tomáš Šimek, 84 stran Kniha přímo navazuje na první díl příručky - Počítáme v Excelu, 2., aktualizované vydání a je aktualizovanou verzí čtenářsky velmi úspěšného prvního vydání. Autor předpokládá, že již ovládáte základní operace s tabulkovým kalkulátorem, a zasvětí vás do funkcí Excelu podrobněji a hlouběji, a to včetně nejnovější verze Excelu 2007. Excel je velmi výkonný program nabízející řadu funkcí a možností, pro běžnou práci je však třeba jen určitá skupina činností, a tak cílem této knihy je vybrat ty sofistikovanější funkce, které jsou určeny pro běžného uživatele. (alza.sk)

Podobné produkty ako Tabulky a grafy v Excelu (978-80-247-1768-5)
Potůčky, kaskády a vodotrysky v zahradě (80-247-0528-1), Skalničky v moderní zahradě (978-80-247-1935-1), Hnojení v zahradě (80-247-1275-X), Hnojení půdy a kompostování v zahradě (978-80-247-5848-0), Sklepy v zahradě (978-80-247-3798-0), Zahradní rybníčky, potůčky a koupací jezírka (978-80-247-3327-2), Léčivé rostliny na naší zahradě (80-247-1274-1), Kámen v okrasné zahradě (978-80-247-2515-4), Čarověníky v naší zahradě (978-80-247-3042-4), Živé ploty v zahradě (978-80-247-2324-2), Orchideje na zahradě (80-247-1640-2), Život v zahradě, V lidožroutově zahradě (9788025726976), Léčivé byliny v květináči a na zahradě (978-80-271-1005-6), V zahradě zášti (978-80-277-0178-0), Pedagogická komunikace v teorii a praxi (80-247-0738-1), Žijte ve své zahradě (978-80-757-7395-1), Orchideje v bytě a rodinném domě (978-80-247-3337-1), Sestra a pacient v paliativní péči (978-80-247-3171-1), Pravé domácí (978-80-267-0528-4), V trávníku (978-80-247-5292-1), Choroby a škůdci na zahradě (978-80-271-0239-6), Sociální a preventivní pediatrie v současném pojetí (978-80-247-3874-1), Ve službách zla (978-80-259-0528-9), DPH a účtování (978-80-247-5838-1), Učitel a rodič (978-80-247-4640-1), Zdravá výživa a hubnutí (80-247-1050-1), Fyziologie oka a vidění (80-247-0786-1), Komunikace a prezentace (978-80-247-4484-1)