Tvorba a řízení portfolia projektů (978-80-247-5275-4)

Produkt Tvorba a řízení portfolia projektů (978-80-247-5275-4) sme našli 50+x, pokiaľ to nie je to čo hľadáte, skúste frázu Tvorba a řízení portfolia projektů (978-80-247-5275-4) upraviť a produkt hľadať znova.

Tvorba a řízení portfolia projektů (978-80-247-5275-4)

Tvorba a řízení portfolia projektů (978-80-247-5275-4)
Detail

Elektronická kniha - Jak optimalizovat, řídit a implementovat investiční a výzkumný program - autor Jiří Fotr, 288 stran Jak optimalizovat, řídit a implementovat investiční a výzkumný program Publikace se věnuje základním fázím tvorby a řízení portfolia projektů od přípravy projektů přes tvorbu portfolia, jeho optimalizaci, realizaci až po implementaci. Zabývá se i rozhodovacími procesy a uplatněním pokročilých optimalizačních a simulačních nástrojů. Obsahuje též poznatky nejlepší zahraniční praxe a případové studie. (alza.sk)

Podobné produkty ako Tvorba a řízení portfolia projektů (978-80-247-5275-4) , Tvorba a řízení portfolia projektů (978-80-247-5275-4)

Investiční rozhodování a řízení projektů (978-80-247-3293-0)

Investiční rozhodování a řízení projektů (978-80-247-3293-0)
Detail

E-kniha - autor Jiří Fotr, Ivan Souček, 416 stran Publikace přináší v komplexní formě a s důrazem na praktické využití poznatky, jejichž uplatnění významně zvyšuje kvalitu přípravy, hodnocení, výběru a řízení rizika projektů včetně tvorby investičního programu. Kniha se zabývá přípravou a realizací investičních projektů, jejich financováním, kontrahováním a stanovením základních kritérií hodnocení ekonomické efektivnosti projektů. Dále se věnuje analýze a řízení rizika projektů včetně využití pokročilých nástrojů jako jsou scénáře a simulace Monte Carlo. Dočtete se i o ocenění flexibility projektů s využitím reálných opcí, tvorbě a řízení portfolia projektů a postauditech projektů. Závěrečná kapitola se zaměřuje na zpracování podnikatelského záměru (plánu) projektu. Kniha je určena jak pracovníkům, kteří se účastní přípravy investičních projektů, tak manažerům, kteří hodnotí tyto projekty a rozhodují o jejich realizaci, dále pracovníkům bank a jiných institucí... (alza.sk)

Podobné produkty ako Investiční rozhodování a řízení projektů (978-80-247-3293-0) , Investiční rozhodování a řízení projektů (978-80-247-3293-0)

Agilní metody řízení projektů (978-80-251-4961-4)

Agilní metody řízení projektů (978-80-251-4961-4)
Detail

Elektronická kniha - autor Eduard Kunce, 224 stran, česky Jak vytvořit efektivní vývojářský tým Pracujete jako vývojáři v týmu? Chcete pracovat efektivněji? Seznamte se s agilními metodami, pomocí nichž budete vyvíjet rychleji, efektivněji, s menším počtem chyb. Dvojice autorů, která se v oblasti agilních metod pohybuje řadu let a pracuje s nimi denně, vás seznámí nejen s tím, co agilní přístup znamená, ale i jak jej správně nasadit. Kniha je zaměřena na širokou oblast profesí od vývojářů přes softwarové architekty až po projektové manažery či ředitele celých společností. (alza.sk)

Podobné produkty ako Agilní metody řízení projektů (978-80-251-4961-4) , Agilní metody řízení projektů (978-80-251-4961-4)

Agilní přístupy vývoje produktu a řízení projektu (978-80-271-3705-3)

Agilní přístupy vývoje produktu a řízení projektu (978-80-271-3705-3)
Detail

Elektronická kniha - autor Jan Doležal, 192 stran, česky Kniha komplexně mapuje tzv. agilní přístupy vývoje produktu, řízení projektu apod. od kořenů, tedy jak a kde tyto přístupy a principy vlastně vznikly až po nejnovější techniky, metody a postupy. Vše je vysvětleno ve vazbách, kontextu, demonstrováno na příkladech a podáno maximálně srozumitelně tak, aby čtenář pochopil, jak to vše celé funguje. Čtenář se seznámí s filosofií a principy, základními technikami a metodami na tzv. týmové úrovni a také se škálováním agilních přístupů do části nebo celé organizace za účelem tzv. byznys agility. Publikace se snaží danou oblast zmapovat a uvést do souvislostí, aby čtenář pochopil, proč jsou věci, tak jak jsou, k čemu jsou dobré, jaké mají vlastnosti a podmínky použití. Udává ucelený pohled na problematiku agilních přístupů. Nejde tak jen o jednotlivé prvky, ale spíše o celkový pohled (les, a nejen jednotlivé stromy). (alza.sk)

Podobné produkty ako Agilní přístupy vývoje produktu a řízení projektu (978-80-271-3705-3) , Dynamické vedení a řízení projektů (978-80-271-0408-6)

Dynamické vedení a řízení projektů (978-80-271-0408-6)

Dynamické vedení a řízení projektů (978-80-271-0408-6)
Detail

Elektronická kniha - autor Mirko Křivánek, 208 stran, česky Proč je stále tolik projektů neúspěšných, nepřinášejí, co se od nich očekává, několikanásobně překračují rozpočty a termíny a předčasně se ukončují? Proč v praxi často nefungují tradiční metody projektového řízení? Jak mohou být projekty vedeny a řízeny lépe a dodávat slíbené výsledky? Jedinečná kniha pro projektové manažery, jejíž téma se na českém trhu ještě neobjevilo, představuje nový přístup k řízení projektů, kdy jsou projekty řízeny dynamicky a flexibilně. Jak mohou být projekty vedeny a řízeny lépe a dodávat slíbené výsledky? Publikace přináší manažerům novou kompetenci – systémové myšlení – jako cestu k úspěšně realizovaným projektům. Učí manažera přemýšlet o projektech jako o systémech, porozumět systému projektu v souvislostech, kvalifikovaně se rozhodovat, hledat a řídit okamžiky zlomu výkonnosti projektu, porozumět kdy a proč se systém projektu mění a jak... (alza.sk)

Podobné produkty ako Dynamické vedení a řízení projektů (978-80-271-0408-6) , Plánování a tvorba hodnoty firmy (978-80-247-2432-4)

Plánování a tvorba hodnoty firmy (978-80-247-2432-4)

Plánování a tvorba hodnoty firmy (978-80-247-2432-4)
Detail

E-kniha - autor Pavel Marinič, 240 stran Publikace určená manažerům, podnikatelům a studentům VŠ se zabývá uceleným souborem témat, která jsou obrazem rozhodovacích procesů v podniku. Prakticky zaměřený výklad je doplněn rozsáhlou případovou studií a návodnými schématy. Autor vychází z konkurenceschopnosti jako rozhodujícího faktoru hodnoty firmy, podrobně se zabývá měřením výkonnosti podniku s důrazem na ukazatele používané v rámci hodnotového managementu. Dále se zaměřuje na generátory hodnoty firmy a jejich měření a na identifikaci a analýzu tržní pozice firmy. Obsáhlá část knihy je věnována plánování a tvorbě dlouhodobého a krátkodobého finančního plánu i jejich korekcím. Díky knize se seznámíte se s podstatou strategického myšlení a s metodologickými přístupy propojení strategického myšlení a podnikového řízení na základě nejnovějších poznatků a praxe. (alza.sk)

Podobné produkty ako Plánování a tvorba hodnoty firmy (978-80-247-2432-4) , Tvorba strategie a strategické plánování (978-80-247-3985-4)

Tvorba strategie a strategické plánování (978-80-247-3985-4)

Tvorba strategie a strategické plánování (978-80-247-3985-4)
Detail

E-kniha - autor Jiří Fotr, Emil Vacík, Ivan Souček, Miroslav Špaček, Stanislav Hájek, 384 stran Kvalitní strategie a strategické plánování představují jeden ze základních pilířů dlouhodobé firemní prosperity. Kniha uznávaných autorů pomůže manažerům a specialistům zvýšit kvalitu tvorby strategie i strategických plánů s důrazem na investiční program a strategický finanční plán, jejich realizaci, kontrolu, řízení rizik a zvládání krizových situací. Kniha je na českém trhu zcela ojedinělá tím, že se hlavně zaměřuje na implementaci formulované strategie, kde přináší soubor poznatků integrující teoretické poznatky se zkušenostmi z praxe. Kniha se postupně věnuje strategickému řízení, řízení firemní výkonnosti a tvorbě soustavy strategických plánů, dále se zaměřuje se na tvorbu, analýzu a hodnocení investičního a finančního plánu a zabývá se implementací a hodnocením strategie a strategickým controllingem. Neopomíjí ani řízení růstu, fúze a akvizice, strategický... (alza.sk)

Podobné produkty ako Tvorba strategie a strategické plánování (978-80-247-3985-4) , Agilní metody řízení projektů (978-80-251-4194-6)

Agilní metody řízení projektů (978-80-251-4194-6)

Agilní metody řízení projektů (978-80-251-4194-6)
Detail

Elektronická kniha - autor Eduard Kunce, Zuzana Šochová, 176 stran Dvojice autorů, která se v oblasti agilních metod pohybuje řadu let a pracuje s nimi denně, vás seznámí nejen s tím, co agilní přístup znamená, ale i jak jej správně nasadit. Na řadě příkladů poznáte možná úskalí jejich nasazení a dozvíte se, jak z nich může váš tým profitovat. Kniha je zaměřena na širokou oblast profesí od vývojářů a testerů přes designéry, architekty a analytiky až po projektové a produktové manažery, vedoucí oddělení a manažery či ředitele celých společností.Pracujete jako vývojáři v týmu? Chcete pracovat efektivněji? Seznamte se s agilními metodami, pomocí nichž budete vyvíjet rychleji, efektivněji, s menším počtem chyb. Vaši zákazníci dostanou zakázku dříve a bude odpovídat tomu, co skutečně potřebují. Jejich spokojenost se pozitivně odrazí na případném doporučení.Dvojice autorů, která se v oblasti agilních metod pohybuje řadu let a pracuje s nimi denně, vás seznámí nejen s... (alza.sk)

Podobné produkty ako Agilní metody řízení projektů (978-80-251-4194-6) , Koncepce personálního řízení a řízení lidských zdrojů (978-80-247-3948-9)

Utajené projekty Škoda (978-80-247-2416-4)

Utajené projekty Škoda (978-80-247-2416-4)
Detail

E-kniha - autor Jan Králík, 120 stran Oldřich Meduna (1902-1996), jeden z nejvýznamnějších československých odborníků 20. století v oboru motorových vozidel. Připravte se na nečekané - na to, jak prošel automobilkami Praga a Škoda (tam jako šéfkonstruktér užitkových a vojenských vozidel), jak při jízdních zkouškách takřka přišel o život, jak pracoval u jednoho rýsovacího prkna s Ferdinandem Porsche na tajné zbrani, jak poznal kata K. H. Franka, jak konstruoval obrněný vůz pro Gottwalda, jak budoval v Číně automobilový průmysl. Prof. Ing. Oldřich Meduna vyprávěl o svém životě s nadhledem a bez zábran. Už se nemusel na nic a na nikoho ohlížet. Zbývaly mu týdny života a on to tušil. (alza.sk)

Podobné produkty ako Utajené projekty Škoda (978-80-247-2416-4) , Zavádění a rozvoj procesního řízení ve firmě (978-80-247-1679-4)

5 kroků k úspěšnému projektu (978-80-247-4631-9)

5 kroků k úspěšnému projektu (978-80-247-4631-9)
Detail

E-kniha - autor Jan Doležal, Jiří Krátký, Ondřej Cingl, 192 stran Praktická publikace zkušených autorů je důležitou pomůckou pro všechny projektové manažery. Představuje hlavní principy, nástroje a metody projektového řízení formou šablonových dokumentů, které jsou demonstrovány na různých projektech. Velmi cenné jsou v knize vzory dokumentů souvisejících s jednotlivými fázemi a nástroji projektového managementu. Na začátek se krátce seznámíte s problematikou projektového řízení a životním cyklem projektu a dozvíte se, které nástroje by během životního cyklu projektu měly být určitě použity a které jsou spíše volitelné. Hlavní část knihy tvoří 22 nástrojů, jejich popis, využití a vzory dokumentů pro každý nástroj projektového řízení. Jde např. o studii proveditelnosti, logický rámec, ILP, WBS, plán řízení projektu, harmonogram, rozpočet a finanční plán, matici zodpovědností, organizační strukturu, registr rizik, komunikační plán a registr poučení. Kniha přináší... (alza.sk)

Podobné produkty ako 5 kroků k úspěšnému projektu (978-80-247-4631-9) , Řízení it projektů pro úplné začátečníky (978-80-251-3791-8)

Koncepce personálního řízení a řízení lidských zdrojů (978-80-247-3948-9)

Koncepce personálního řízení a řízení lidských zdrojů (978-80-247-3948-9)
Detail

E-kniha - autor Sergej Vojtovič, 192 stran Kniha se věnuje souvislostem vzniku a rozvoje personálního řízení a vysvětluje podstatu a podmínky formování koncepce lidského kapitálu a koncepce řízení lidských zdrojů. Je určena manažerům a personalistům firem a jiných organizací, studentům vysokých škol a odborníkům v oblasti řízení lidských zdrojů působících na vysokých školách, v personálních agenturách a poradenských firmách. Čtenář se v knize dozví, proč lidské zdroje v dnešním světě získávají strategický význam, proč je důležité investovat do lidí, a nejen do technologií, a proč nejefektivnější formou investic do lidských zdrojů jsou investice do vzdělávání a rozvoje. Takto pojímaná koncepce řízení lidských zdrojů odpovídá také na otázku, jaké přístupy v řízení, vzdělávání a rozvoji pracovníků by měly uplatňovat firmy, jakou politiku má provádět stát v oblasti výchovy, vzdělávání, rozvoje vědy, a jak by se měli chovat lidé při výběru povolání a během... (alza.sk)

Podobné produkty ako Koncepce personálního řízení a řízení lidských zdrojů (978-80-247-3948-9) , Hodnocení a řízení výkonnosti (978-80-247-2361-7)

Zavádění a rozvoj procesního řízení ve firmě (978-80-247-1679-4)

Zavádění a rozvoj procesního řízení ve firmě (978-80-247-1679-4)
Detail

E-kniha - autor Filip Šmída, 300 stran Svou praktičností a aktuálností poznatků ojedinělá publikace se komplexně věnuje lidské i technické stránce implementace procesního řízení a nejmodernějším manažerským technikám, které musejí firmy zavést, chtějí-li dosáhnout špičkové konkurenceschopnosti. Manažeři, podnikatelé a vysokoškolští studenti v publikaci získávají praktického a srozumitelného průvodce implementací procesního řízení ve firmě, přiblížení transformace firmy z funkční na procesně řízenou a zasazení procesního přístupu do kontextu řízení organizací. Kniha čerpá nejnovější poznatky z nejkvalitnější americké literatury na toto téma a zároveň odráží autorovy zkušenosti s implementací procesního řízení v českém podniku s téměř pěti tisíci zaměstnanci. (alza.sk)

Podobné produkty ako Zavádění a rozvoj procesního řízení ve firmě (978-80-247-1679-4) , Řízení výroby a nákupu (978-80-247-1479-0)

Management rizik projektů (978-80-247-3221-3)

Management rizik projektů (978-80-247-3221-3)
Detail

E-kniha - autor Michal Korecký, Václav Trkovský, 584 stran Kniha se komplexně zabývá řízením rizik v projektech, se zaměřením na projekty prováděné v průmyslových podnicích. Představenou metodiku, která je v souladu s aktuální normou ČSN ISO 31000 Management rizik - principy a směrnice z roku 2010, lze však použít pro všechny typy projektů. Publikaci ocení jak projektoví manažeři a specialisté na řízení rizik v praxi, tak lidé z akademické sféry. Čtenář díky knize získá přehled o stavu problematiky managementu rizik, seznámí se s fázemi, metodami a postupy managementu rizik projektů a také s vlastní metodikou managementu rizik, která byla vytvořena na základě zkušeností z aplikace teoretických poznatků při praktickém řízení rizik v průmyslových podnicích. Koncepce knihy umožňuje osvojení používaných postupů a metodik v praxi a použití knihy pro vybrané oblasti zájmu čtenáře. Hlavní postupy a metody jsou aplikovány na praktických příkladech. (alza.sk)

Podobné produkty ako Management rizik projektů (978-80-247-3221-3) , Účetnictví a finanční řízení (978-80-247-4574-9)

Hodnocení a řízení výkonnosti (978-80-247-2361-7)

Hodnocení a řízení výkonnosti (978-80-247-2361-7)
Detail

E-kniha - autor Irena Wagnerová, 128 stran Výkonnost pracovníka a pracovní hodnocení jsou velká a stále se vyvíjející témata psychologie práce a organizace. Není na světě snad firma, která by se právě těmito oblastmi nemusela intenzivně zabývat. Poznejte proto spolu s námi nejprogresivnější metody rozvoje pracovní výkonnosti v moderních firmách. Seznamte se s řízením podle cílů, s hodnocením podle klíčových kompetencí či s koncepcí Balanced Scorecard a 360° zpětnou vazbou. Jako odborníci v oblasti lidských zdrojů, manažeři na všech úrovních řízení, poradci firem, podnikatelé či studenti jistě plně oceníte principy, které vám předkládáme. Věříme, že pro vás bude tato kniha odborným přínosem a inspirací ke zdokonalení řízení ve vaší firmě.öž (alza.sk)

Podobné produkty ako Hodnocení a řízení výkonnosti (978-80-247-2361-7) , Management rizik projektů (978-80-247-3221-3)

Vedení a řízení lidských zdrojů (978-80-247-2475-1)

Vedení a řízení lidských zdrojů (978-80-247-2475-1)
Detail

E-kniha - autor Jiří Halík, 128 stran Vést, nebo řídit? To je otázka, kterou si často klade mnoho vedoucích pracovníků. Řídit můžete například auto či jiný dopravní prostředek. Lidi byste však měli především vést. A to je hlavním tématem knihy, kterou právě držíte v ruce. Renomovaný český autor přináší manažerům a vedoucím pracovníkům nejen podstatné informace pro praktickou činnost na všech úrovních řízení, ale také analyzuje postavení vedoucího pracovníka, radí jak vybrat podřízené, jak je motivovat, ohodnotit, jak s nimi komunikovat. Jednoduše, jak své podřízené co nejlépe vést. Jak sám poznamenává na začátku své publikace: "Všichni jsme na jedné lodi.." (alza.sk)

Podobné produkty ako Vedení a řízení lidských zdrojů (978-80-247-2475-1) , Tvorba rozhodování a analýza v politice (978-80-247-4179-6)

Řízení výroby a nákupu (978-80-247-1479-0)

Řízení výroby a nákupu (978-80-247-1479-0)
Detail

Elektronická kniha - autor Gustav Tomek, Věra Vávrová, 384 stran V knize zkušených odborníků se dozvíte, že pro odstranění manažerských problémů, zvýšení efektivnosti firmy a zajištění konkurenceschopnosti je nezbytné propojení řízení výroby, nákupu a marketingu a přijetí marketingové koncepce podnikání. Od poznání strategických a taktických manažerských přístupů dospějete k nutnosti integrace prodeje, výroby a nákupu na úrovni operativního řízení, seznámíte se s postupem tvorby sortimentního plánu podniku za plné účasti výroby a nákupu i s nástroji a metodami, bez nichž integrace není realizovatelná. Řízení výroby je vysvětleno jako sestavení a práce s operativními plány, využití kontrolingu, nasazení příslušných řídících metod a realizace a vyhodnocování změn. Seznámíte se se zásadami aktivního nákupu a nákupního marketingu. Poznáte nezbytnosti vytváření mezipodnikových sítí, aliancí a kooperací i organizační a informační principy supply chain managementu.... (alza.sk)

Podobné produkty ako Řízení výroby a nákupu (978-80-247-1479-0) , Tvorba informačních systémů (978-80-247-4153-6)

Účetnictví a finanční řízení (978-80-247-4574-9)

Účetnictví a finanční řízení (978-80-247-4574-9)
Detail

E-kniha - autor Miroslav Máče, 552 stran Kniha je určena účetním a ekonomům z praxe, zejména obcí, měst a krajů. Kniha bude i velkou inspirací pro učitele a studenty vysokých škol. Jedná se o natolik obecnou publikaci, že bude přínosem i pro zájemce z oblasti podnikatelské. Kniha je vhodná pro pracovníky z praxe jako základní příručka finančního a manažerského účetnictví. Ekonomové, nejen z obcí, měst a krajů a státních organizací, mohou publikaci použít pro finanční analýzu a finanční řízení své účetní jednotky. Jde o jedinou učebnici, která propojila účetnictví, finanční analýzu a finanční řízení do jediného vzájemně propojeného celku. (alza.sk)

Podobné produkty ako Účetnictví a finanční řízení (978-80-247-4574-9) , Řízení jakosti a ochrana spotřebitele (978-80-247-1782-1)

Základy strategického řízení a rozhodování (978-80-247-1911-5)

Základy strategického řízení a rozhodování (978-80-247-1911-5)
Detail

E-kniha - autor Thaddeus Mallya, 252 stran Manažeři, podnikatelé a studenti VŠ získají z knihy základ manažerských poznatků v oblasti strategického řízení, rozhodování a obchodní politiky firem. Dozvíte se, jak aplikovat strategické myšlení do řízení firem a jaké jsou klíčové koncepce, které vám pomohou při výběru optimální strategie firmy. (alza.sk)

Podobné produkty ako Základy strategického řízení a rozhodování (978-80-247-1911-5) , Základy strategického řízení a rozhodování (978-80-247-1911-5)

Řízení jakosti a ochrana spotřebitele (978-80-247-1782-1)

Řízení jakosti a ochrana spotřebitele (978-80-247-1782-1)
Detail

E-kniha - autor Jaromír Veber, kolektiv a, 204 stran Druhé, aktualizované vydání praktické publikace nabízí nejnovější poznatky z oblasti jakosti, řízení jakosti a ochrany spotřebitele. Kniha obsahuje přehled nejdůležitější legislativy jakosti a přístupů zabezpečování jakosti ve smyslu norem ISO 9000 a ve smyslu TQM. Přibližuje nástroje a metody řízení jakosti od nástrojů a metod univerzálního použití přes metody používané při plánování jakosti a metody pro monitorování a zlepšování procesů až po metody hodnocení jakosti. Na závěr naznačuje směry, kterými se bude management jakosti ubírat v nejbližším období. Velmi cenné a kvalifikované informace ocení manažeři a specialisté malých, středních i velkých podniků, které chtějí zlepšit kvalitu svých výrobků a služeb, popřípadě zavést některý ze standardních přístupů zabezpečování jakosti. Kniha je dále určena studentům vysokých škol a středních a vyšších odborných škol i pro použití ve výuce na středních odborných... (alza.sk)

Podobné produkty ako Řízení jakosti a ochrana spotřebitele (978-80-247-1782-1) , Ekonomické a finanční řízení firmy (978-80-247-3024-0)

Ekonomické a finanční řízení firmy (978-80-247-3024-0)

Ekonomické a finanční řízení firmy (978-80-247-3024-0)
Detail

E-kniha - autor Tomáš Petřík, 736 stran Nové vydání je zcela aktualizováno a výrazně rozšířeno zejména o moderní procesní, hodnotové, zákaznicky a tržně orientované firemní řízení včetně ABC/ABM, o problematiku oceňování a odvozování hodnoty firem a organizací a o interaktivní plánování i rozpočtování. Díky prezentování nejmodernějších přístupů, šíři záběru a mimořádné praktičnosti nemá publikace na trhu konkurenci. Je určena pro finanční a ekonomické manažery, auditory, účetní profesionály, finanční analytiky, bankovní specialisty, studenty. Autor vysvětluje podstatu, úlohu, použití a nezbytnost manažerského účetnictví v ekonomickém a finančním řízení firmy, a to na provozní, taktické i strategické úrovni. Důraz klade na těsný vztah manažerského účetnictví a tvorbu efektivních a hodnototvorných řídících rozhodnutí zhodnocujících konkurenčně organizaci jako celek. Text je doplněn rozsáhlými souvisejícími přílohami a finančními tabulkami, obsahuje též podrobnou... (alza.sk)

Podobné produkty ako Ekonomické a finanční řízení firmy (978-80-247-3024-0) , Vedení a řízení lidských zdrojů (978-80-247-2475-1)

Tvorba rozhodování a analýza v politice (978-80-247-4179-6)

Tvorba rozhodování a analýza v politice (978-80-247-4179-6)
Detail

E-kniha - autor Vladimír Prorok, 192 stran Dvacet let, které uplynuly od pádu komunistických režimů ve východní Evropě, nevedlo k překvapení jedněch a navzdory slibům druhých ke zprůhlednění politiky ani uvnitř našeho státu, ani na poli mezinárodním. Politická rozhodování se odehrávají v řadě případů buď mimo kontrolu veřejnosti, nebo jejich výsledek neodpovídá slibům či očekáváním zúčastněných subjektů. Politické rozhodování je proto pro mnoho lidí zahaleno do hávu tajemna nezávisle na tom, zda jsou aktéry rozhodování, nebo jeho objekty. Pochopit rozhodování jiných a zajistit si, aby naše vlastní rozhodování vedlo k zamýšleným cílům nebo se k nim alespoň blížilo, je jedním z důležitých problémů politické vědy. Pohlédněte spolu s autorem na problém rozhodování prizmatem systémového přístupu a teorie chaosu. Poznejte metody politické analýzy, politický proces a faktory, jež rozhodování v politice ovlivňují. Knihu jistě ocení nejen studenti politologie,... (alza.sk)

Podobné produkty ako Tvorba rozhodování a analýza v politice (978-80-247-4179-6) , Personální řízení (978-80-247-3269-5)

Personální řízení (978-80-247-3269-5)

Personální řízení (978-80-247-3269-5)
Detail

E-kniha - autor Renata Kocianová, 152 stran Publikace postihuje multidisciplinární základ personálního řízení a jeho aspekty ve vývoji managementu 20. století včetně tradičního japonského přístupu a vývoje personalistiky v České republice. Zaměřuje se na proměny personální práce ve 20. století, zvláště na koncepci řízení lidských zdrojů. Autorka se zabývá vlivy na personální oblast v organizaci, personální strategií a politikou, sociální politikou organizace a odpovědností za personální řízení v organizaci. Pozornost je věnována rovněž trendům po roce 2000, jako je např. sociální odpovědnost organizace, work-life balance, alternativní pracovní úvazky, talent management, age management, diversity management či měření lidského kapitálu. Kniha je určena všem, kdo se zabývají řízením a vedením lidí, a to jak na odborné úrovni, tak v praxi. (alza.sk)

Podobné produkty ako Personální řízení (978-80-247-3269-5) , Podnikové řízení (978-80-247-4642-5)

Podnikové řízení (978-80-247-4642-5)

Podnikové řízení (978-80-247-4642-5)
Detail

E-kniha - autor Jan Váchal, Marek Vochozka, kolektiv a, 688 stran Publikace představuje svým rozsahem i pojetím ojedinělé dílo z oblasti podnikového řízení. Jsou zde popsány nejen známé problematiky z této oblasti, ale i nové, dosud nepublikované poznatky, které naleznou své využití i v podnikové sféře. Úvodní kapitoly jsou věnovány teoretickým základům, v dalších kapitolách je charakterizováno prostředí podniku, úloha manažerů, klasifikována je hodnota podniku a principy jeho hospodaření. Pozornost je věnována manažerským funkcím, řízení lidských zdrojů, problematice strategického řízení podniku, procesnímu a krizovému řízení, ale i managementu jakosti a správě podniku. Závěr knihy je věnován podnikovému auditu, otázkám etiky v podnikatelské praxi a etickým kodexům. Kniha je vhodná nejen pro začínající manažery, ale i pro zkušené vedoucí pracovníky a studenty vysokých škol. Významným přínosem publikace je skutečnost, že je zde prezentován nově vznikající obor... (alza.sk)

Podobné produkty ako Podnikové řízení (978-80-247-4642-5) , Krizové řízení podniku (978-80-247-3156-8)

Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích (978-80-247-3051-6)

Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích (978-80-247-3051-6)
Detail

Elektronická kniha - autor Karel Rais, 360 stran V třetím, rozšířeném a aktualizovaném vydání komplexní publikace se dozvíte aktuální a praktické informace o hlavních podnikatelských rizicích a poznáte konkrétní postupy a nástroje pro jejich řízení, včetně metod pro preventivní odstranění příčin vzniku rizikových situací a pro snížení jejich nepříznivých důsledků. Autoři se zaměřují také na řízení změn strategie organizace, změn struktury a stylu řízení, změn informačních procesů a systémů, zvládání krizových situací. Oproti předchozímu vydání je kniha výrazně rozšířena v oblasti právních rizik, nově se dále věnuje například řízení rizik při organizační změně ve firmě, organizaci řízení rizik ve firmě, přináší nové metody analýzy rizik, nabízí modelový postup při provádění změn ve firmě, zabývá se systémem řízení bezpečnosti informací a neopomíjí ani současnou ekonomickou krizi a řadu dalších aktuálních otázek. Srozumitelný a výborně strukturovaný výklad je... (alza.sk)

Podobné produkty ako Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích (978-80-247-3051-6) , Integrované řízení výroby (978-80-247-4486-5)

Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích (978-80-247-4644-9)

Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích (978-80-247-4644-9)
Detail

E-kniha - autor Vladimír Smejkal, Karel Rais, 488 stran Kniha uznávaných autorů se ve svém čtvrtém, aktualizovaném a rozšířeném vydání podrobně zabývá problematikou rizik, která hrozí firmám i jiným organizacím. Komplexně se věnuje řízení rizik, tedy nejen rizik finančních, nýbrž všech, s nimiž se můžeme setkat v podnikání, ale například i ve veřejné sféře a ve sféře neziskové. Zdůrazňuje, že příprava na krizové situace a prevence jsou tím, co rozhoduje o úspěchu či o přežití. V publikaci se dozvíte aktuální a praktické informace o hlavních podnikatelských i nepodnikatelských a poznáte konkrétní postupy a nástroje pro jejich řízení. Oproti předchozímu vydání je kniha aktualizována s ohledem na nový občanský zákoník a další právní předpisy, včetně návrhu zákona o kybernetickém nebezpečí. Zcela nově se zabývá problematikou řízení rizik v orgánech veřejné moci a věnuje se rizikům, která plynou z využívání evropských strukturálních fondů. Srozumitelný a výborně... (alza.sk)

Podobné produkty ako Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích (978-80-247-4644-9) , Řízení neziskových organizací (978-80-247-3075-2)

Marketing a strategické řízení ve veřejných službách (978-80-247-4819-1)

Marketing a strategické řízení ve veřejných službách (978-80-247-4819-1)
Detail

E-kniha - autor Jakub Slavík, 192 stran Na trhu ojedinělá publikace je určena všem manažerům a výkonným pracovníkům organizací, které dodávají veřejné služby (školství, zdravotnictví, hromadná doprava, sociální služby, veřejná správa aj.) nebo které je z pozice veřejného zadavatele objednávají. Zkušený autor čtivým způsobem seznamuje čtenáře se základními principy marketingového řízení a zákaznicky orientovaného strategického řízení a na jednoduchých příkladech a případových studiích ukazuje, jak je aplikovat v prostředí veřejných služeb. I ve veřejných službách totiž funguje marketingové řízení se všemi zákonitostmi jako u kteréhokoliv výrobku nebo komerční služby. Tato problematika je ovšem v české manažerské literatuře zcela výjimečná — k veřejným službám se přistupuje především z pohledu veřejných financí, ne zákaznických vztahů. Uživatelé veřejných sužeb jsou dnes povzbuzováni k tomu, aby vyžadovali hodnotu za peníze, ale dodavatelé ji často neumějí dodat... (alza.sk)

Podobné produkty ako Marketing a strategické řízení ve veřejných službách (978-80-247-4819-1) , Strategické řízení podniku (978-80-247-4008-9)

Řízení změn ve firmách a jiných organizacích (978-80-247-4564-0)

Řízení změn ve firmách a jiných organizacích (978-80-247-4564-0)
Detail

E-kniha - autor Lea Kubíčková, Karel Rais, 136 stran Změna je událost, která za život každé firmy či jiné organizace proběhne mnohokrát. Cílem této publikace je čtenáře seznámit se základními principy řízení změn ve firmě (tzv. change management) tak, aby byla konkrétní změna uskutečněna úspěšně. Provedení změny v organizační struktuře, ve firemní strategii nebo v informačních systémech má určitá pravidla, a proto se v knize seznámíte nejprve se změnou obecně a poté s praktickými příklady firemních změn i změn v jiných organizacích. Kniha je určená manažerům a majitelům firem všech velikostí, a to ve všech fázích jejich životního cyklu. Dále je určena manažerům v nekomerční sféře, např. na univerzitách, ve zdravotnických zařízeních, kulturních organizacích atd., pro které je znalost řízení procesu změny také důležitá, neboť pak mohou efektivně využít potenciál instituce, kde změna probíhá a minimalizovat možná rizika se změnou spojená. (alza.sk)

Podobné produkty ako Řízení změn ve firmách a jiných organizacích (978-80-247-4564-0) , Řízení lidských zdrojů (978-80-247-1407-3)

Marketingové řízení a plánování pro malé a střední firmy (978-80-247-1535-3)

Marketingové řízení a plánování pro malé a střední firmy (978-80-247-1535-3)
Detail

Elektronická kniha - autor Martina Blažková, 280 stran Dozvíte se:-co je podstatou strategického a marketingového plánování a řízení a čím jsou důležité pro činnost firmy-co vše předchází sestavení marketingového plánu-jak pomocí marketingového řízení a plánování zvýšit zisk a obrat firmy, upevnit svou pozici ve stále sílícím konkurenčním prostředí či jak si udržet zákazníky-jaké jsou vzájemné vazby mezi jednotlivými kroky strategického marketingu i jaké jsou následky těchto kroků ve firemní praxi-jak zajistit realizaci marketingového plánu, vývoj nových výrobků či služeb a marketingovou kontrolu (alza.sk)

Podobné produkty ako Marketingové řízení a plánování pro malé a střední firmy (978-80-247-1535-3) , Finanční řízení podniku (978-80-247-3158-2)

Tvorba informačních systémů (978-80-247-4153-6)

Tvorba informačních systémů (978-80-247-4153-6)
Detail

E-kniha - autor Tomáš Bruckner, Jiří Voříšek, Alena Buchalcevová, kolektiv a, 360 stran Publikace uznávaných autorů shrnuje současné poznání v oblasti analýzy a návrhu podnikových informačních systémů. Je určena jak studentům vysokých škol, tak odborné veřejnosti z podniků a jiných organizací, ve kterých řeší informační systémy, případně ze softwarových firem, konkrétně zejména profesím Manažer rozvoje a provozu IS/ICT, Vývojář / IS architekt, Byznys analytik / architekt. Monografie se zabývá rolí informačních systémů a technologií (IS/ICT) v dnešním světě, analyzuje vztah byznysu a informačních technologií, popisuje možné a nutné potíže plynoucí ze složitosti IS/ICT a argumentuje některé přístupy k řízení rozvoje IS, a to zejména byznys analýzu, architektonické přístupy, metodické přístupy k budování IS a přístupy založené na službách. Podrobný popis disciplín tvorby IS je založen na metodice MMDIS a vícedimenzionálním přístupu. Dále jsou popsány metody a... (alza.sk)

Podobné produkty ako Tvorba informačních systémů (978-80-247-4153-6) , Řízení lidských zdrojů (978-80-247-5258-7)

Krizové řízení podniku (978-80-247-3156-8)

Krizové řízení podniku (978-80-247-3156-8)
Detail

E-kniha - autor Roman Zuzák, Martina Königová, 256 stran Na podnik působí řada jevů, které ohrožují dosahování podnikových cílů a často také samotnou existenci firem - jde nejen o superkonkurenční prostředí, ale také makroekonomické, politické, technické, technologické a další jevy. Nejčastějším přístupem podnikového managementu je řešení krize, až když v podniku nastane. Krizová situace přitom může vzniknout například kvůli neschopnosti podniku dostát svých závazků, v důsledku havárie, ekologické katastrofy nebo skandálu. Odhaduje se, že kolem 90 % podnikových krizí způsobuje management podniku svým rozhodováním nebo nepřipraveností na vznik krize. Kniha uznávaného odborníka a jeho spolupracovnice je zaměřena především na permanentní podnikové aktivity, jejichž cílem je eliminování možnosti vzniku krize, a pokud krize v podniku vznikne, tak aby byla identifikována ještě ve fázi, kdy nejsou krizí oslabeny podnikové zdroje, čímž se zvyšuje úspěšnost vyvedení... (alza.sk)

Podobné produkty ako Krizové řízení podniku (978-80-247-3156-8) , Html - tvorba jednoduchých internetových stránek (978-80-247-1767-8)

Integrované řízení výroby (978-80-247-4486-5)

Integrované řízení výroby (978-80-247-4486-5)
Detail

E-kniha - autor Gustav Tomek, Věra Vávrová, 368 stran Na trhu ojedinělá publikace se zabývá předpoklady a vlastním řízením výroby v podmínkách marketingové koncepce. Poskytuje návod, jak řešit rozpory mezi funkcemi hodnototvorného procesu s cílem zvýšení konkurenceschopnosti firmy a hodnoty pro zákazníka. Základem je procesní pohled na řízení odbytu, výroby a nákupu v rámci operativního řízení výroby. Kniha spojující teorii s praxí je určena managementu výrobních firem, studentům VŠ a je také pomůckou pro tvůrce softwaru v oblasti řízení odbytu, výroby a nákupu. (alza.sk)

Podobné produkty ako Integrované řízení výroby (978-80-247-4486-5)

Řízení neziskových organizací (978-80-247-3075-2)

Řízení neziskových organizací (978-80-247-3075-2)
Detail

Elektronická kniha - autor Pavlína Hejduková, 208 stran, česky Publikace se věnuje klíčovým oblastem řízení neziskových organizací a jejich postavení a úloze v ekonomice. Klíčové oblasti řízení zahrnují témata jako udržitelnost, finanční řízení (včetně specifik účetnictví a daní neziskových organizací) a marketingové řízení. V případových studiích představuje publikace praktické aplikace zaměřené na fundraising a crowdfunding. Kniha je určena manažerům a ekonomům neziskových organizací, studentům ekonomických fakult vysokých škol, studentům MBA studií, ale také je vhodná pro marketéry, fundruisery a všechny, kteří se setkávají s neziskovými organizacemi ve své odborné praxi. (alza.sk)

Podobné produkty ako Řízení neziskových organizací (978-80-247-3075-2)

Strategické řízení podniku (978-80-247-4008-9)

Strategické řízení podniku (978-80-247-4008-9)
Detail

E-kniha - autor Roman Zuzák, 176 stran Kvalitní podniková strategie, která je současně dobře zvládnuta, je základem úspěchu podniku a vede k dosažení dlouhodobější konkurenční výhody. Tato kniha představuje hlavní přístupy k dosahování konkurenční výhody a staví je kriticky do kontextu současného globálního prostředí a hyperkonkurence. Ukazuje, jak úspěšné podniky tyto přístupy využívají, řeší problémy manažerů se strategickým rozhodováním a zabývá se faktory, které při tom musí vzít v úvahu. Současně se publikace věnuje problémům spojeným s realizací strategie, především v oblastech podnikové kultury, interní komunikace a řízení změny. Kniha je určena manažerům v podnikové i veřejné sféře a jejím cílem je inspirovat je a ukázat širší souvislosti strategického rozhodování. Pedagogům a studentům ekonomických fakult vysokých škol pak kniha rozšíří jejich pohled na strategické řízení o další souvislosti a aplikace v podnikové praxi. (alza.sk)

Podobné produkty ako Strategické řízení podniku (978-80-247-4008-9)

Řízení lidských zdrojů (978-80-247-1407-3)

Řízení lidských zdrojů (978-80-247-1407-3)
Detail

Elektronická kniha - autor Michael Armstrong, 800 stran Desáté, výrazně přepracované a zmodernizované vydání světového bestselleru představuje nejnovější trendy a postupy v oblasti řízení lidských zdrojů. Výhodou této publikace je, že zpracovává problematiku řízení lidských zdrojů ve firmách a jiných organizacích opravdu komplexně. Zabývá se všemi činnostmi personalistů a vedoucích pracovníků v oblasti řízení lidských zdrojů - od plánování, získávání a výběru pracovníků, včetně výběrových pohovorů a testů, přes řízení pracovního výkonu a rozvoj lidských zdrojů, vzdělávání a řízení kariéry, motivaci, hodnocení a odměňování až po péči o pracovníky. Ukazuje, proč a jak je třeba lidské zdroje řídit strategicky, jak rozvíjet intelektuální kapitál a utvářet firemní kulturu. Věnuje se vytváření a popisu pracovních míst a rolí, řízenímznalostí, zaměstnaneckými vztahy, ochranou zdraví a bezpečnosti při práci, nezapomíná ani na vysvětlení úlohy personalistů ve firmách a... (alza.sk)

Podobné produkty ako Řízení lidských zdrojů (978-80-247-1407-3)

Finanční řízení podniku (978-80-247-3158-2)

Finanční řízení podniku (978-80-247-3158-2)
Detail

E-kniha - autor Romana Nývltová, Pavel Marinič, 208 stran V publikaci vycházející z aktuální podnikové praxe se seznámíte s moderními přístupy, metodami a instrumenty finančního řízení primárně z pohledu základního finančního cíle - tvorby a zvyšování hodnoty podniku pro jeho vlastníky. Autoři popisují rozhodování a postupy v nejdůležitějších oblastech krátkodobého i dlouhodobého finančního řízení s ohledem na zvolenou podnikovou finanční strategii, čas, riziko i klíčové faktory vnějšího prostředí. V základní rovině také poznáte metody hodnocení firemní výkonnosti a oceňování podniku jako celku. Součástí publikace jsou tematické příklady s řešením a studium problematiky usnadňují také shrnutí základních poznatků, klíčové pojmy a znalostní i testové otázky včetně řešení, uvedené v závěru kapitol. (alza.sk)

Podobné produkty ako Finanční řízení podniku (978-80-247-3158-2)

Řízení lidských zdrojů (978-80-247-5258-7)

Řízení lidských zdrojů (978-80-247-5258-7)
Detail

Elektronická kniha - autor Michael Armstrong, Stephen Taylor, 928 stran Třinácté vydání nejuznávanější publikace o řízení lidských zdrojů představuje nové trendy a postupy, včetně případových studií. Armstrong se spoluautorem připravili knihu s cílem, aby řízení lidských zdrojů maximálně přispívalo k úspěšnosti organizace. Dílo spojuje prvky odborné knihy, praktické příručky i učebnice. (alza.sk)

Podobné produkty ako Řízení lidských zdrojů (978-80-247-5258-7)

Řízení platební schopnosti podniku (978-80-247-3441-5)

Řízení platební schopnosti podniku (978-80-247-3441-5)
Detail

E-kniha - autor Mária Režňáková, kolektiv a, 192 stran Publikace je věnovaná teoretickým východiskům a praktickým otázkám řízení platební schopnosti podniku. Řízení platební schopnost autoři chápou jako jeden ze strategických úkolů řízení podniku ovlivňujících jeho hodnotu. Z krátkodobého hlediska má prioritu před řízením výnosnosti. Kritérium růst hodnoty podniku je rozhodující i pro výběr strategie řízení čistého pracovního kapitálu a jeho složek. Z hlediska výnosnosti je zejména vlastníky preferovaná minimalizace čistého pracovního kapitálu, což může vést k růstu rizika výpadků v plynulosti výroby a nedostatku hotovosti. Základním předpokladem udržení platební schopnosti podniku je proto odhad a řízení rizik i nákladů spojených s poskytováním obchodních úvěrů, minimalizací zásob a hotovosti, jakož i s vývojem měnového kursu. Značná pozornost je věnována hodnocení a minimalizaci rizika neschopnosti, resp. neochoty zákazníka uhradit poskytnutý obchodní úvěr,... (alza.sk)

Podobné produkty ako Řízení platební schopnosti podniku (978-80-247-3441-5)

Projektové řízení technologických staveb (978-80-247-2602-1)

Projektové řízení technologických staveb (978-80-247-2602-1)
Detail

E-kniha - autor Ivo Roušar, 256 stran Ojedinělý průvodce světem technologických staveb seznamuje se všemi hlavními činnosti projektového manažera při přípravě a realizaci staveb, kde hlavní slovo mají výrobní technologie. Publikace přehledně a systematicky popisuje celý investiční proces od výběru nejekonomičtější varianty přes projektový návrh, legislativní přípravu stavby až po vlastní výstavbu a garanční testy technologie. Kniha poskytuje základní orientaci při výběru dodavatelů a návod jak uzavírat klasické smlouvy a smlouvy podle metodiky FIDIC na dodávku stavby se zahraniční technologií. Čtenáři ocení podrobný postup pro stanovení cen za projekční a inženýrské činnosti a pro odhad nákladů na stavební a technologickou část stavby podle kapacity celých jednotek, výkonu jednotlivých zařízení a typických jednotkových cen. Obecné metody projektového managementu jsou aplikovány na řízení technologických staveb s velkým množstvím konkrétních příkladů a postupů z... (alza.sk)

Podobné produkty ako Projektové řízení technologických staveb (978-80-247-2602-1)

Finanční řízení komerčních pojišťoven (978-80-247-4662-3)

Finanční řízení komerčních pojišťoven (978-80-247-4662-3)
Detail

Elektronická kniha - autor Eva Vávrová, 192 stran Publikace poskytuje odborné veřejnosti a studentům VŠ informace o specifikách finančního řízení komerčních pojišťoven, výkonu dohledu v pojišťovnictví, zajišťovacích operacích, tvorbě a užití technických rezerv, metodách hodnocení výkonnosti pojišťoven a požadavcích směrnice Solvency II. (alza.sk)

Podobné produkty ako Finanční řízení komerčních pojišťoven (978-80-247-4662-3)

Moderní metody řízení nákladů (978-80-247-5773-5)

Moderní metody řízení nákladů (978-80-247-5773-5)
Detail

Elektronická kniha - autor Boris Popesko, Šárka Papadaki, 264 stran Poznejte v tuzemsku méně známé metody řízení nákladů a inovovaný koncept klasifikace nástrojů řízení nákladů, který reflektuje světové trendy v manažerském účetnictví, jeho struktuře a názvosloví. Nové vydání je zaměřeno na užitečnost a praktičnost a prezentuje řadu zatím nepublikovaných metod. (alza.sk)

Podobné produkty ako Moderní metody řízení nákladů (978-80-247-5773-5)

Procesní řízení pro manažery (978-80-247-5038-5)

Procesní řízení pro manažery (978-80-247-5038-5)
Detail

E-kniha - autor Roman Fišer, 176 stran Kniha je manažerskou příručkou pro všechny, kdo chtějí prostřednictvím procesního řízení co nejrychleji dosahovat konkrétních a udržitelných výsledků. Zkušený autor vysvětluje, že přechod od funkčního k procesnímu řízení není mechanická záležitost, ale že jeho úspěšnost je determinována třemi klíčovými proměnnými — způsobem organizování (Struktura), způsobem řízení (Styl) a skutečným zažitým chováním lidí (Kultura). Poznáním a postupným ovlivňováním těchto prvků může management firmy ovlivňovat skutečný potenciál, které procesní řízení do organizace přináší.Návazně na tyto proměnné kniha definuje čtyři základní úrovně zralosti procesního řízení — Konektivitu, Efektivitu, Flexibilitu a Dynamiku — a pro každou úroveň pak odpovídající metody a nástroje procesního řízení. Kniha vychází z patnáctiletých zkušeností autora v oboru a popsaná metoda je přihlášená k registraci ochranné známky PROMO — PRocess Maturity Orchestration. (alza.sk)

Podobné produkty ako Procesní řízení pro manažery (978-80-247-5038-5)

Světové standardy projektového řízení (978-80-247-5321-8)

Světové standardy projektového řízení (978-80-247-5321-8)
Detail

Elektronická kniha - autor Pavel Máchal, Martina Kopečková, Radmila Presová, 144 stran Publikace porovnává tři celosvětově používané standardy projektového managementu: IPMA, PMI a PRINCE2. Je určena manažerům malých a středních firem, kteří chtějí do firmy implementovat principy projektového řízení, dále studentům VŠ a posluchačům kurzů, kterým pomůže lépe se ve standardech orientovat. (alza.sk)

Podobné produkty ako Světové standardy projektového řízení (978-80-247-5321-8)

HTML - tvorba jednoduchých internetových stránek (978-80-247-1767-8)

HTML - tvorba jednoduchých internetových stránek (978-80-247-1767-8)
Detail

E-kniha - autor Slavoj Písek, 108 stran Každý z uživatelů internetu jednou zatouží po tom, aby si vytvořil vlastní www stránku. Jak rychle a efektivně svoji touhu po vlastních webových stránkách realizovat vysvětluje již druhé, aktualizované a doplněné vydání této čtenářsky velmi úspěšné publikace. Kniha je určena naprostým začátečníkům, kteří se chtějí seznámit s úplnými základy tvorby HTML dokumentů. Nedílnou součástí knihy je také množství praktických příkladů, které mohou být zajímavou inspirací při tvorbě prvních vlastních internetových stránek. Cílem knihy je, aby čtenář po jejím přečtení dokázal vytvářet vlastní stránky, které si co do zajímavosti nijak nezadají se stránkami běžně dostupnými na našich toulkách internetem.Kniha obsahuje tato témata:První webová stránkaTvorba stránek na plný plynPokročilé formátování textuObrázky a klikací mapyKaskádové stylyTabulky a rámyKniha vám odpoví na otázky:Co budeme pro tvorbu vlastních stránek potřebovat?Co jsou... (alza.sk)

Podobné produkty ako HTML - tvorba jednoduchých internetových stránek (978-80-247-1767-8)

Řízení rizik ve zdravotnických zařízeních (978-80-247-2616-8)

Řízení rizik ve zdravotnických zařízeních (978-80-247-2616-8)
Detail

E-kniha - autor Petr Škrla, Magda Škrlová, 200 stran Autoři čtivým způsobem prezentují strategie, nad kterými se musí zamyslet každý, komu záleží na jištění bezpečnosti poskytované péče. Je první knihou svého druhu a přichází v době, kdy se stupňuje tlak veřejnosti, médií, plátců i politiků na kvalitu a bezpečnost zdravotnických zařízení. Text je určen nejen pro manažery na všech stupních řízení, ale také pro učitele, studenty a čtenáře zajímající se o problematiku řízení rizik. V logicky na sebe navazujících kapitolách autoři seznamují čtenáře s rolí manažera rizik, s příčinami selhání existujících preventivních opatření a s nejvážnějšími riziky v klinické i neklinické oblasti. Kniha také nabízí velké množství osvědčených strategií k prevenci mimořádných událostí a srozumitelným způsobem popisuje metodiku zavádění programu managementu rizik na všech odděleních.Knihu podpořila Česká asociace sester. (alza.sk)

Podobné produkty ako Řízení rizik ve zdravotnických zařízeních (978-80-247-2616-8)

Velká kniha o řízení firmy (978-80-247-4337-0)

Velká kniha o řízení firmy (978-80-247-4337-0)
Detail

E-kniha - autor Dana Janišová, Mirko Křivánek, 400 stran Kniha se komplexně a s důrazem na využití předkládaných poznatků v praxi věnuje řízení firmy od strategie až po praktickou implementaci metod a nástrojů usnadňujících fungování celé firemní organizace. Autoři s mnohaletými zkušenostmi z praxe ukazují, že firma se chová jako živý organismus, ve kterém jsou jednotlivé části vzájemně provázány, a pokud přestane fungovat jedna z nich, odrazí se to většinou i na řadě ostatních. Manažeři, majitelé firem a konzultanti získají praktické informace o tvorbě firemní strategie, optimalizaci procesů, využití finančních ukazatelů, metodách výběru, hodnocení a motivaci zaměstnanců a o využití informačních zdrojů a systémů k automatizaci některých činností. Naleznou zde také praktické kroky pro řízení změnových projektů a seznámí se s řadou zkušeností, které autoři získali při své mnohaleté konzultantské a manažerské činnosti. Kniha nemá svou komplexností a praktičností... (alza.sk)

Podobné produkty ako Velká kniha o řízení firmy (978-80-247-4337-0)

Nejlepší praxe v řízení lidských zdrojů (978-80-247-5212-9)

Nejlepší praxe v řízení lidských zdrojů (978-80-247-5212-9)
Detail

Elektronická kniha - autor Martin Šikýř, 200 stran Na trhu ojedinělá publikace se věnuje využití tzv. nejlepší praxe v řízení lidských zdrojů. Zaměřuje se na vytváření pracovních míst, výběr, hodnocení, odměňování, vzdělávání i péči o zaměstnance. Kniha přináší inspiraci všem organizacím, které se chtějí stát úspěšnými zaměstnavateli. (alza.sk)

Podobné produkty ako Nejlepší praxe v řízení lidských zdrojů (978-80-247-5212-9)

Aplikace moderních informačních technologií v řízení firmy (978-80-247-2728-8)

Aplikace moderních informačních technologií v řízení firmy (978-80-247-2728-8)
Detail

E-kniha - autor Milena Tvrdíková, 176 stran Srozumitelná publikace nabízí ucelený přehled o současných možnostech efektivního využití informačních a komunikačních technologií (ICT) ve firmách a jiných organizacích. Manažeři, podnikatelé, studenti VŠ a další uživatelé informačních systémů (IS) se seznámí s možnými přístupy k aktualizaci IS a ICT, s klíčovými aplikacemi, s informačními systémy pro řízení podniků, aplikacemi pro ukládání a analýzu dat, se zajišťováním datové kvality a významu metadat. Autorka se věnuje i problematice CRM a CPM systémů. Kniha dále informuje o možnostech rozvoje podnikání s ICT, o e-businessu, o základní klasifikaci a očekávaných trendech, a také o bezpečnosti IS, o aktuálních hrozbách a o přípravě bezpečnostní politiky firmy. Velkou předností knihy je srozumitelná, ucelená a přitom stručná deskripce dané problematiky tak, aby byla pochopitelná studentům a uživatelům bez hlubších znalostí informatiky, kteří mají zájem o zvýšení... (alza.sk)

Podobné produkty ako Aplikace moderních informačních technologií v řízení firmy (978-80-247-2728-8)

Projekt Kronos (978-80-757-7055-4)

Projekt Kronos (978-80-757-7055-4)
Detail

Elektronická kniha - ze série Projekt Kronos, autor Pavel Bareš, 568 stran, česky V knize Projekt Kronos se dozvíte, že být hrdinou není ve skutečnosti ani zdaleka takové, jak se o tom píše v komiksech… Píše se rok 2052 a to málo, co po válce ze světa zbylo, halí šero nukleární zimy. Attiona City, jednu z posledních výsep lidské civilizace, zevnitř požírá záhadná epidemie a společenské rozkoly. Zatímco prominentní občané v horní části města se vzpamatovávají z válečných hrůz, méně šťastní obyvatelé spodního Downtownu je stále prožívají. Drogový byznys jen kvete, ulicím vládnou konkurenční gangy a zoufalí Downtowneři se ocitají v čím dál větší izolaci. To vše jsou ale jen první výstřely do tmy předznamenávající občanskou válku.Mladý Downtowner Jason Blake vždycky toužil být hrdinou. A teď se mu — k jeho smůle — tohle přání beze zbytku vyplní. Naproti tomu Luco Scarpa nikdy nechtěl nic jiného než prožít svůj život v klidu a... (alza.sk)

Podobné produkty ako Projekt Kronos (978-80-757-7055-4)

Projekt: pravda (978-80-736-3780-4)

Projekt: pravda (978-80-736-3780-4)
Detail

Elektronická kniha - autor Mariusz Szczygieł, 232 stran Jsou události, které vám převrátí život naruby, a chvíli trvá, než se s nimi vyrovnáte. Těžké období nedávno prožíval i známý polský reportér. Vyrovnával se s ním pomocí slov, a tak vznikla jeho nejnovější kniha působivých příběhů z vlastního i cizího života. V citlivě psaných textech hledá autor nový smysl života, životní filozofii, svou i cizí pravdu.Hledá ji ve Varšavě, v Praze, Londýně, Paříži, New Yorku, Barmě i Laosu. Hledá ji v umění, literatuře, malířství i v hudbě. Ptá se na osobní pravdy slavných osobností, ale i neznámých cestujících z vlaku, taxikářů, prodavaček, hospodských štamgastů či návštěvníků kaváren a knihkupectví. V Česku mu pravdu přinášejí například malíř Filip Černý, spisovatel Jan Herben, fotografka Lenka Faltejsková, v Polsku osobnosti jako Ryszard Kapuściński nebo Hanna Krallová.Tato výjimečná kniha svědčí ve svém jádru nejen o bolesti ze ztráty, ale vyjadřuje především přitakání... (alza.sk)

Podobné produkty ako Projekt: pravda (978-80-736-3780-4)

Nová éra řízení lidských zdrojů - ze servisu partnerem (978-80-247-5090-3)

Nová éra řízení lidských zdrojů - ze servisu partnerem (978-80-247-5090-3)
Detail

E-kniha - autor Dave Ulrich, Jon Younger, Wayne Brockbank, Mike Ulrich, 304 stran Může řízení lidských zdrojů napomáhat samotnému „podnikání firmy“? Ano, může a musí. A právě způsoby, jak toho může dosáhnout, jsou náplní této knihy. Překlad „bible“ HR business partneringu „HR From the Outside In“ je plný rad a doporučení směrujících pracovníky řízení lidských zdrojů tak, aby dokázali přinášet organizaci skutečnou hodnotu.Tato kniha vás naučí šesti klíčovým dovednostem řízení lidských zdrojů, od umění být strategickým pozicionérem až po roli inovátora a integrátora HR. Zjistíte, jak rozvíjet pracovníky HR, aby fungovali jako vysoce výkonní a plnohodnotní business partneři, jak nastavit strukturu oddělení řízení lidských zdrojů, aby přinášelo maximální hodnotu, nebo co je třeba pro udržení konkurenceschopnosti a aktuálnosti v neustále se rozšiřujícím světě pracovníků HR. (alza.sk)

Podobné produkty ako Nová éra řízení lidských zdrojů - ze servisu partnerem (978-80-247-5090-3)
Tvorba a řízení portfolia projektů (978-80-247-5275-4), Investiční rozhodování a řízení projektů (978-80-247-3293-0), Agilní metody řízení projektů (978-80-251-4961-4), Dynamické vedení a řízení projektů (978-80-271-0408-6), Plánování a tvorba hodnoty firmy (978-80-247-2432-4), Tvorba strategie a strategické plánování (978-80-247-3985-4), Agilní metody řízení projektů (978-80-251-4194-6), Koncepce personálního řízení a řízení lidských zdrojů (978-80-247-3948-9), Zavádění a rozvoj procesního řízení ve firmě (978-80-247-1679-4), Řízení IT projektů pro úplné začátečníky (978-80-251-3791-8), Hodnocení a řízení výkonnosti (978-80-247-2361-7), Řízení výroby a nákupu (978-80-247-1479-0), Účetnictví a finanční řízení (978-80-247-4574-9), Management rizik projektů (978-80-247-3221-3), Tvorba rozhodování a analýza v politice (978-80-247-4179-6), Tvorba informačních systémů (978-80-247-4153-6), Řízení jakosti a ochrana spotřebitele (978-80-247-1782-1), Základy strategického řízení a rozhodování (978-80-247-1911-5), Ekonomické a finanční řízení firmy (978-80-247-3024-0), Vedení a řízení lidských zdrojů (978-80-247-2475-1), Personální řízení (978-80-247-3269-5), Podnikové řízení (978-80-247-4642-5), Krizové řízení podniku (978-80-247-3156-8), Integrované řízení výroby (978-80-247-4486-5), Řízení neziskových organizací (978-80-247-3075-2), Strategické řízení podniku (978-80-247-4008-9), Řízení lidských zdrojů (978-80-247-1407-3), Finanční řízení podniku (978-80-247-3158-2), Řízení lidských zdrojů (978-80-247-5258-7), HTML - tvorba jednoduchých internetových stránek (978-80-247-1767-8)