Velká čínská kapitalistická revoluce (978-80-863-8964-6)

Produkt Velká čínská kapitalistická revoluce (978-80-863-8964-6) sme našli 50+x, pokiaľ to nie je to čo hľadáte, skúste frázu Velká čínská kapitalistická revoluce (978-80-863-8964-6) upraviť a produkt hľadať znova.

Velká čínská kapitalistická revoluce (978-80-863-8964-6)

Velká čínská kapitalistická revoluce (978-80-863-8964-6)
Detail

Elektronická kniha - Mimořádná a v mnoha ohledech nečekaná cesta, kterou Čína za posledních třicet let ušla v přeměně z uzavřené socialistické zemědělské ekonomiky k neuvěřitelně silné celosvětové velmoci. - autor Ronald Coase, 354 stran, česky Kniha Velká čínská kapitalistická Revoluce popisuje mimořádnou a v mnoha ohledech nečekanou cestu, kterou Čína za posledních třicet let ušla v přeměně z uzavřené socialistické zemědělské ekonomiky k neuvěřitelně silné celosvětové velmoci.Autoři obnovují diskuzi o vzestupu čínské ekonomiky a přesvědčivě argumentují, že reformy provedené čínskými vůdci nepředstavují pokus o vytvoření kapitalistické ekonomiky, ale ta v Číně vznikla jako samostatné "okrajové revoluce", které do Číny přivedly zpět trh a podnikání. (alza.sk)

Podobné produkty ako Velká čínská kapitalistická revoluce (978-80-863-8964-6) , Velká čínská kapitalistická revoluce (978-80-863-8964-6)

Velká siouxská válka (978-80-863-2876-8)

Velká siouxská válka (978-80-863-2876-8)
Detail

E-kniha - autor Josef Opatrný, 304 stran Málokterá problematika dějin amerického kontinentu přitahuje takovou pozornost české laické veřejnosti jako otázka vztahů mezi Indiány a bílým obyvatelstvem Ameriky, kromě jiného tvořící součást historie tzv. Divokého západu. Indiánské války sedmdesátých a osmdesátých let devatenáctého století byly završením procesu, jenž začal už objevením Ameriky či přinejmenším založením prvních anglických kolonií a znamenal nahrazování lovu, sběru a primitivního zemědělství zemědělstvím intenzívním, popřípadě jinými ekonomickými aktivitami. Velká siouxská válka, jejíž součástí byla bitva u Little Bighornu, kde utrpěla americká armáda největší porážku v bojích s Indiány, pak může sloužit v mnoha ohledech jako názorná ukázka způsobu válčení i výsledků střetnutí. Přinesla relativně malé ztráty na životech, přitom však dalekosáhlé změny pro poražené. Z plání přílehlých hor zmizeli indiánští lovci a přišli horníci,... (alza.sk)

Podobné produkty ako Velká siouxská válka (978-80-863-2876-8) , Velká siouxská válka (978-80-863-2876-8)

Revoluce (978-80-907-3463-0)

Revoluce (978-80-907-3463-0)
Detail

Elektronická kniha - Provokativní a kontroverzní příběh od autora bestselleru Volba. Příběh se odehrává v Česku v letech 2006-2026 a dokonale zachycuje podivnou dobu, v níž žijeme. Dobu polopravd, lží, manipulace i nenávisti, kde se každý snaží najít své místo. - autor Jakub Trpiš, 456 stran, česky Provokativní a kontroverzní příběh plný zvratů od autora bestselleru VolbaPříběh se odehrává v Česku v letech 2006-2026 a dokonale zachycuje podivnou dobu, v níž žijeme. Dobu polopravd, lží, manipulace i nenávisti, kde se každý snaží najít své místo. Většina se přizpůsobí, ale najdou se i takoví, kteří hřbet neohnou.Nevyhnutelný konflikt vygraduje ve strhujícím finále, jež prožijete z pohledu čtyř postav, které se od sebe nemohou více lišit, přesto mají jednu věc společnou. Touhu po změně. Co nás jako národ definuje? Dokážeme se spojit, abychom to ochránili? A co všechno nás naše znovuzrození bude stát?Román Revoluce vznikal 6 let. Napsal ho autor bestselleru Volba,... (alza.sk)

Podobné produkty ako Revoluce (978-80-907-3463-0) , Kryl (978-80-863-6249-6)

Kryl (978-80-863-6249-6)

Kryl (978-80-863-6249-6)
Detail

Elektronická kniha - autor Michal Huvar, 159 stran Na rok 2004 připadly hned dvě výročí Karla Kryla: 3. 3. uplynulo 10 let od jeho předčasné smrti a 12. 4. by pro změnu oslavil šedesátiny. Podnes znovu vycházejí stará alba, nadále s řadou chybných údajů. Ze všech tří důvodů mělo tudíž smysl nové, rozšířené vydání knížky, která byla v tištěné verzi záhy několikrát rozebrána. Připomíná Kryla jako písničkáře a básníka, sběrnou metodou materiálů odhaluje mýty, omyly a scestná tvrzení, která jsou s ním spojována. Přináší zatím nejucelenější pohled na jeho písničkářskou tvorbu. I proto je nepostradatelným titulem pro všechny milovníky Krylových písniček. Podle názoru kritiky se jedná o dosud nejlepší krylovskou encyklopedií, jaká kdy vyšla. (alza.sk)

Podobné produkty ako Kryl (978-80-863-6249-6) , Velká iluze? (978-80-726-0445-6)

Sametová revoluce (978-80-266-1472-2)

Sametová revoluce (978-80-266-1472-2)
Detail

Elektronická kniha - autor Zdeněk Ležák, 140 stran, česky Konec komunistické diktatury v Evropě V roce 1989 se zhroutil totalitní systém komunistické strany nejen u nás v Československu, ale také ve většině zemí východního bloku. Kniha mapuje události předcházející těmto důležitým politickým změnám a objasňuje souvislosti. Projdeme nejen na revoluční rok 1989, ale podíváme se do jednotlivých zemí východní Evropy, jejich vztah k Sovětskému svazu, specifické verze socialismu a vzdor proti totalitě v období od konce druhé světové války. (alza.sk)

Podobné produkty ako Sametová revoluce (978-80-266-1472-2) , Vlci sudet (978-80-863-0944-6)

Sametová revoluce (978-80-264-2834-3)

Sametová revoluce (978-80-264-2834-3)
Detail

Elektronická kniha - Unikátní publikace provází všemi klíčovými momenty sametové Revoluce v roce 1989. - autor František Emmert, 268 stran, česky Sametová revoluce v roce 1989 představuje jednu z nejvýznamnějších událostí v našich novodobých dějinách. Unikátní publikace provází všemi jejími klíčovými momenty. Detailně představuje, jaká byla situace v Československu před rokem 1989, co předcházelo 17. listopadu i jak probíhala samotná revoluce. Na více než pěti stech dobových snímcích zachycuje tehdejší atmosféru i jednotlivé aktéry. Umožňuje tak znovu poznat události, které otevřely Československu dveře novým možnostem a výzvám. (alza.sk)

Podobné produkty ako Sametová revoluce (978-80-264-2834-3) , Ten sen (978-80-863-3787-6)

Podivná revoluce (978-80-725-4575-9)

Podivná revoluce (978-80-725-4575-9)
Detail

E-kniha - autor Svatava Raková, 288 stran Kniha dává odpověď na otázku, proč se uprostřed všeobecného optimismu po vyhrané válce nad Francií 1763 začaly uvnitř americké společnosti vršit pocity nespokojenosti, křivdy a vzdoru do té míry, že nakonec přivedly různorodý a dotud protichůdnými zájmy rozdělený národ k ozbrojené vzpouře a zbavení se ochranných křídel mocného Britského impéria. Anatomie jednotlivých fází Revoluce zachycuje šíři společenského spektra od postavení obyčejných lidí přes skupinové zájmy až po chování elit, sleduje proces vtahování jednotlivých vrstev do revolučního kvasu a snaží se nalézt souvislost mezi vnitřními zdroji napětí a podrážděnou reakcí na vcelku malicherné podněty, přicházející z Londýna. Americká revoluce se v této perspektivě jeví jako drama souhry okolností, jehož vyústění dodnes překvapuje historiky nepoměrem mezi vcelku omezenými příčinami a dalekosáhlými světodějnými důsledky. (alza.sk)

Podobné produkty ako Podivná revoluce (978-80-725-4575-9) , Tahle kniha (978-80-863-6265-6)

Labyrintem revoluce (978-80-726-0448-7)

Labyrintem revoluce (978-80-726-0448-7)
Detail

Elektronická kniha - autor Jiří Suk, 520 stran, česky Historik Jiří Suk v knize Labyrintem Revoluce: Aktéři, zápletky a křižovatky jedné politické krize pojednává o československé listopadové revoluci roku 1989 syntetickým způsobem, na základě důkladného studia, s kritickým nadhledem a současně i citem pro dramatičnost látky. V jejím středu stojí jednak Občanské fórum jako aktér politických změn, jednak boj o moc a o podobu počínající společenské transformace. V prvním dílu autor sleduje chaotické utváření mocenské protiváhy ke komunistické „státostraně“, vykresluje představy Václava Havla a dalších protagonistů o politice a stopuje jejich disidentské zakořenění i proměny pod tlakem „reálné politiky“, přibližuje střety a kompromisy jednotlivých politických subjektů ve hře o moc při jednání u „kulatého stolu“ a při rekonstrukci vlád, porovnává rozdílnou dynamiku... (alza.sk)

Podobné produkty ako Labyrintem revoluce (978-80-726-0448-7) , Velká kniha běhání (978-80-247-4872-6)

Druhá revoluce (978-80-736-3567-1)

Druhá revoluce (978-80-736-3567-1)
Detail

E-kniha - autor Bohuslav Litera, 184 stran Historický vývoj posledních století je svým způsobem bojem mezi demokracií a různými typy diktatur. Zvláštním případem je Rusko, které sice po revoluci 1904-1905 zahájilo pomalý postup k oslabení samoděržaví, avšak ten byl na téměř celé jedno století zastaven první světovou válkou a Říjnem 1917. Nová bolševická moc radikálně změnila sociální a hospodářskou strukturu země a další drastické změny jí vtiskl stalinský totalitní režim, který nastoupil na přelomu 20. a 30. let minulého století. Změny, které tento režim od konce 40. let posléze aplikoval také na země sovětského bloku, včetně Československa. Některé důsledky stalinské transformace jsou stále ještě zřetelné. Výzkum stalinismu je vysoce aktuální, a to nejen jako významný fenomén historie, ale i současnosti. (alza.sk)

Podobné produkty ako Druhá revoluce (978-80-736-3567-1) , Velká kniha fuckupů (978-80-755-5060-6)

Francouzská revoluce (978-80-271-3396-3)

Francouzská revoluce (978-80-271-3396-3)
Detail

Elektronická kniha - autor Veronika Válková, 176 stran, česky Malé městečko nedaleko Paříže žilo i z jara roku 1793 poklidným životem a nic nenasvědčovalo tomu, že ve Francii zuří Revoluce. Setkání s nejvzdělanějšími a nejpokrokovějšími dámami té doby bylo sice zajímavé, ale, upřímně, i trošku nudné. Bára byla docela ráda, že se poměrně rychle ocitla zpátky ve své době. Jenže… Jenže pak zjistila, že řadě jejích nových přátel hrozí smrt pod gilotinou, a rozhodla se vrátit, aby je varovala. Mezitím se však ve Francii dostali k moci jakobíni – a teď je to Bára, komu jde o život… Historička Veronika Válková ve svých knihách přenáší čtenáře do skutečné, reálné historie, kde spolu s Bárou zažívají napínavé chvilky, zároveň se toho ale také hodně dozvědí. (alza.sk)

Podobné produkty ako Francouzská revoluce (978-80-271-3396-3) , Devolo wifi 6 repeater 5400 (8964)

Underground: Revoluce (978-80-278-0030-8)

Underground: Revoluce (978-80-278-0030-8)
Detail

Elektronická kniha - Svět se ponořil do temnoty, ale Praha City je šťastné město plné neonů a milionů spokojených lidí. Alespoň to tvrdí zprávy City News. Jenže i redaktoři všudypřítomného televizního kanálu vědí, že pod povrchem bublá revolta. Korporace se rozpadají a po mnoha letech se chystají volby, které přinášejí nejen slovní přestřelky, ale i krev v ulicích. - ze série Underground, autor František Kotleta, 408 stran, česky Vítejte v postapunkovém světě Františka Kotlety, který očaroval tisíce českých čtenářů a stal se bestsellerem lockdownů v roce 2020, 2044, 2056, 2077 a v doplněné verzi i v roce 2103.Svět se ponořil do temnoty, ale Praha City je šťastné město plné neonů a milionů spokojených lidí. Alespoň to tvrdí zprávy City News. Jenže i redaktoři všudypřítomného televizního kanálu vědí, že pod povrchem bublá revolta. Korporace se rozpadají a po mnoha letech se chystají volby, které přinášejí nejen slovní přestřelky, ale i krev v ulicích. V těch... (alza.sk)

Podobné produkty ako Underground: Revoluce (978-80-278-0030-8) , Čínská výšivka (978-80-247-2635-9)

Ten sen (978-80-863-3787-6)

Ten sen (978-80-863-3787-6)
Detail

E-kniha - autor Martina Formanová, 208 stran Strhující příběh Martiny Formanové o cestě za splněním tajných snů a následných pádech dolů, o lásce i nenávisti, o tajemstvích, která v sobě všichni nosíme, o bezohlednosti i obětavosti, o době, kdy člověk nemohl věřit ani sám sobě i o těžkém prosazování se v odlišném kulturním prostředí je velmi zralou prózou, dokazující, že autorka Skladatelky voňavého prádla a Trojdílných plavek udělala na své tvůrčí cestě další obrovský posun. Román Ten sen, autentická a promyšlená próza, v níž nechybí humor a nadhled, by neměla ujít pozornosti každého, kdo si dobu před revolucí ještě pamatuje, každého, kdo si ji chce připomenout, každého, kdo někdy v hloubi duše zatoužil začít nový život jinde a jinak, každého, kdo se někdy v noci probudí a tíží ho vzpomínky na vlastní neuvážené činy, které by nikdy nikomu nepřiznal. A každého, kdo má nějaký svůj sen. (alza.sk)

Podobné produkty ako Ten sen (978-80-863-3787-6) , Čínská ruleta (978-80-760-1751-1)

Tahle kniha (978-80-863-6265-6)

Tahle kniha (978-80-863-6265-6)
Detail

E-kniha - autor Petr Pichl, 68 stran Básnická sbírka, která v historii české literatury vyšla v roce 2006 vůbec jako první v podobě trojkombinace – kniha, CD a DVD v jednom. Autorem je Petr Pichl, kromě jiného i malíř. Píše verše uhrančivě melancholické a zdánlivě posmutnělé, nejednou ale mají uvnitř skrytou dávku jemného a podivuhodně přesného humoru. V momentech, kdy oslavují ženu jako věčnou inspiraci umělců, jsou snad nejkrásnější. Titul ilustroval Miroslav Rubík. Po smrti recitátora Miroslava Moravce byl projekt vydán v pozměněné podobě pod názvem Chvíle posvátná. (alza.sk)

Podobné produkty ako Tahle kniha (978-80-863-6265-6) , Revoluce (978-80-907-3463-0)

Vlci Sudet (978-80-863-0944-6)

Vlci Sudet (978-80-863-0944-6)
Detail

E-kniha ze série Tina Salo, autor Petra Neomillnerová, 211 stran Vraždou Kayovy příležitostné milenky začíná na Šumavě masakr, který má kořeny v časech dávno minulých. Tina je momentálně pryč a vyšetřovat zločiny jen v noci je zatraceně těžké... (alza.sk)

Podobné produkty ako Vlci Sudet (978-80-863-0944-6) , Velká válka s křižáky (978-80-742-5114-6)

Moje pařížská revoluce (978-80-726-0306-0)

Moje pařížská revoluce (978-80-726-0306-0)
Detail

E-kniha - autor Andrea Sedláčková, 248 stran Září 1989. V Polsku a Maďarsku pukají ledy, desetitisíce východních Němců prchají ze země, z perestrojkového Sovětského svazu přichází jedna nepředstavitelná zpráva za druhou, vše je v pohybu – jen v Československu se jako by nic neděje. Dva měsíce před listopadem 89 se mladá žena, studentka FAMU, rozhoduje k riskantnímu a osudovému kroku. Zůstává v Paříži!Následují týdny a měsíce plné dramatických situací, nejistot a zklamání, ale i okouzlení novým prostředím, krásným městem, ve kterém stojí za to žít, svobodou, kterou stojí za to dýchat. Hrdinka poznává, jak je nečekaně těžké ocitnout se sama, bez domova, ve světě sice lákavém, ale přece jen cizím a chladném. Přichází první nárazy s realitou, ale i nová přátelství, zážitky, lásky... *** "Nesuďme ale názory dvaadvacetileté Andrey, vraťme se ke knize. Ta je řemeslně dobře zvládnutá – střídání tehdejšího a pozdějšího pohledu z perspektivy „já“, a to na události... (alza.sk)

Podobné produkty ako Moje pařížská revoluce (978-80-726-0306-0) , Moje čínská dekáda (978-80-265-1114-4)

Kate a Meghan: Královská revoluce (978-80-204-5505-5)

Kate a Meghan: Královská revoluce (978-80-204-5505-5)
Detail

Elektronická kniha - autor Anastázie Harris, 248 stran, česky Přežije monarchie příliv prosté krve?Britská monarchie nemohla vypadat silněji: moudrá královna vede mladou generaci aristokratů a jejích vnoučat, aby ji postupně zastupovali, obzvláště na náročných zahraničních cestách. William a Kate se rozrostli o tři vitální děti a vtipný, ale smutný Harry konečně našel, co si už nesliboval. Partnerku ochotnou žít pod střelbou blesků fotoaparátů, s paparazzi, nemilosrdně vnikajících do jejího soukromí.Království nadšeně přivítalo průraznou Meghan. Ale místo pohádky se rok 2019 stal časem vření, svárů mezi následníkem trůnu Williamem a jeho mladším bratrem. Vyšlo najevo, že Kate a Meghan spolu nevycházejí, nejsou schopné žít pod jednou střechou, ani když jde o rozlehlý palác.Poradci v Buckinghamském paláci dokonce radí Meghan a Harrymu, aby se vystěhovali do Afriky. Kdysi se problémy v královských rodinách řešily stínáním hlav, teď princové a jejich manželky... (alza.sk)

Podobné produkty ako Kate a Meghan: Královská revoluce (978-80-204-5505-5) , Underground: revoluce (978-80-278-0030-8)

Kyberkultura, hackeři a digitální revoluce (978-80-271-3358-1)

Kyberkultura, hackeři a digitální revoluce (978-80-271-3358-1)
Detail

Elektronická kniha - autor prof. Petr Mareš, 232 stran, česky Informace chce být svobodná (Information want‘s to be free) je hackerské heslo, které pochází z dob, kdy slovo hacker ještě nemělo zdaleka tak negativní nádech a o tajných zákoutích kyberprostoru mělo ponětí jen pár osamělých geeků. S touto knihou budete sledovat dramatický vývoj kyberkultury od zrodu kyberpunku, přes vznik globální sítě, původně navržené ke svobodnému šíření informací a virtuální spolupráci, až po dnešní dobu postfaktickou, využívající internet k marketingovým účelům, propagandě a šíření dezinformací. Dozvíte se o zásadních hnutích a novodobých hrdinech, bojujících za digitální svobodu, kteří se snaží o zachování internetu jako decentralizované zóny v době, kdy se jeho vývoj ubírá už zcela opačným směrem podléhá mocenské kontrole, cenzuře a tržní monopolizaci. Utopie se tak stává dystopií. (alza.sk)

Podobné produkty ako Kyberkultura, hackeři a digitální revoluce (978-80-271-3358-1) , Sametová revoluce (978-80-266-1472-2)

Velká iluze? (978-80-726-0445-6)

Velká iluze? (978-80-726-0445-6)
Detail

Elektronická kniha V eseji nazvaném poprvé publikovaném roku 1996, předložil Tony Judt skeptickou, pronikavou a hluboce předvídavou úvahu o politické situaci v Evropě a o otázkách, jimž kontinent čelí na prahu nového tisíciletí. Judtova mistrovská analýza vytyčuje centrum diskuse a uchovává si relevanci i po více než dvaceti letech. - autor Tony Judt, 168 stran, česky Mistrovská analýza vytyčuje centrum diskuse a uchovává si relevanci i po více než dvaceti letech od prvního vydáníV eseji nazvaném Velká iluze?, poprvé publikovaném roku 1996, předložil Tony Judt skeptickou, pronikavou a hluboce předvídavou úvahu o politické situaci v Evropě a o otázkách, jimž kontinent čelí na prahu nového tisíciletí. Jaké jsou reálné vyhlídky na rozšíření Evropské unie a kde je hranice, po jejímž překročení přejde rozšiřování v rozpad? Které státy mají „patřit k Evropě“ a podle jakých kritérií? Čím je Evropa definována a jak máme přemýšlet o její budoucnosti?Pokud – jak tvrdí... (alza.sk)

Podobné produkty ako Velká iluze? (978-80-726-0445-6) , Podivná revoluce (978-80-725-4575-9)

Conan a dvanáct bran pekla (978-80-863-0915-6)

Conan a dvanáct bran pekla (978-80-863-0915-6)
Detail

E-kniha ze série Conan, autor Juraj Červenák, 266 stran Zpočátku to vypadalo jako dobrý nápad – Conan se vydal do Stygie, aby se v malém království v povodí Vedžo, která je přítokem zlověstné řeky Styx, pokusil vykrást hrobku dávného vládce v Údolí stínů. Připletl se však do přicházející války mezi Mennefisem a Stygií. Conan, věrný své pověsti, se rozhodne, že setrvá. Netuší však, jak dokáže být magie Setových přisluhovačů děsivá… Juraj Červenák, alias Thorleif Larssen (známý především románem a povídkami s Roganem Černým), nám předkládá další dobrodružství neohroženého cimmerského barbara. (alza.sk)

Podobné produkty ako Conan a dvanáct bran pekla (978-80-863-0915-6) , Sametová revoluce (978-80-264-2834-3)

Velká kniha běhání (978-80-247-4872-6)

Velká kniha běhání (978-80-247-4872-6)
Detail

Elektronická kniha - autor Aleš Tvrzník, 312 stran Autoři ve spolupráci s dvojnásobnou olympijskou vítězkou v hodu oštěpem Bárou Špotákovou, pro kterou kondiční běh vždy byl a nyní po porodu je velmi důležitým doplňkem přípravy, komentují srozumitelně všechna fakta kolem běhání na základě svých dlouholetých praktických zkušeností i výzkumných poznatků. Detaily knihy: Autor: Aleš Tvrzník Rok vydání: 2014 ISBN: 978-80-247-4872-6 Počet stran: 312 (alza.sk)

Podobné produkty ako Velká kniha běhání (978-80-247-4872-6) , Labyrintem revoluce (978-80-726-0448-7)

Velká kniha fuckupů (978-80-755-5060-6)

Velká kniha fuckupů (978-80-755-5060-6)
Detail

Elektronická kniha - autor Ivan Brezina, 248 stran, česky Sebrané průšvihy osobností českého byznysu, kultury a života vůbecJak přišel o peníze miliardář Karel Janeček? Co přinesl zpackaný vědecký experiment české vědkyni s doktorátem z Oxfordu Kateřině Falk? Proč zkrachovala restaurace pražskému kavárníkovi Ondrovi Kobzovi?Nepoděláš, nevyděláš aneb jak se nepodělat, když se něco podělá: poučení z čtyřiceti skutečných příběhů českých podnikatelů, ředitelů, investorů, tvůrců, umělců, sportovců, všeumělů a dobrodruhů.Celosvětový fenomén Fuckup Nights, během kterých známé a zdánlivě vždy úspěšné osobnosti v deseti minutách mluví nikoli o svých výhrách, ale naopak o věcech, které se zrovna dvakrát nepovedly, má i svou českou verzi. V knize vás čeká šedesát zpovědí: výběr toho nejlepšího, či vlastně nejhoršího, co se na naší fuckupové scéně za posledních pár let odehrálo. Peníze, vztahy, pověst, příjít lze o vše...Tomáš Studeník, zakladatel české verze Fuckup Nights... (alza.sk)

Podobné produkty ako Velká kniha fuckupů (978-80-755-5060-6) , Druhá revoluce (978-80-736-3567-1)

Velká válka s křižáky (978-80-742-5114-6)

Velká válka s křižáky (978-80-742-5114-6)
Detail

Elektronická kniha - autor Radek Fukala, 248 stran Bitva svedená 15. července 1410 u Grunvaldu byla jednou z největších rytířských střetnutí evropského středověku. Proběhla během války mezi polsko-litevskou unií, v jejímž čele stál král Vladislav II. Jagiello, a řádem německých rytířů. V této „Velké válce“, jak ji nazvali soudobí kronikáři, ukončila polská vojska a jejich spojenci expanzivní politiku řádu v severovýchodní Evropě. Samotná bitva u Grunvaldu je označována různými jmény. Poláci jí říkají bitva u Grunwaldu, litevsky zase zní u Žalgirisu, v běloruských letopisech je napsána jako Dubrovno a v německé literatuře se tradičně píše jako Tannenberg, a to podle protější vesnice, která má dnes polský úřední název Stębark. Celá Velká válka s křižáky se odehrála v letech 1409–1411 a měla kromě bitvy u Grunvaldu několik základních etap a dramatických... (alza.sk)

Podobné produkty ako Velká válka s křižáky (978-80-742-5114-6) , Francouzská revoluce (978-80-271-3396-3)

Čínská výšivka (978-80-247-2635-9)

Čínská výšivka (978-80-247-2635-9)
Detail

E-kniha - autor Helena Heroldová, 112 stran Zájemci o vyšívání získají nové vzory a motivy odlišné od evropských, obecně známých motivů a vzorů. Studenti etnografie, historie, umění se poučí o historii vyšívání v Číně, technikách, symbolech výšivky a jejím uplatnění na historickém oděvu. (alza.sk)

Podobné produkty ako Čínská výšivka (978-80-247-2635-9) , Velká kniha vtipu honzy vyčítala (978-80-271-2222-6)

Čínská ruleta (978-80-760-1751-1)

Čínská ruleta (978-80-760-1751-1)
Detail

Elektronická kniha - autor Desmond Shum, 256 stran, česky Desmond Shum pochází z rodiny, která po čínské kulturní revoluci čelila perzekucím. Přesto se především díky kontaktům s vrcholnými představiteli komunistické strany pustil do podnikání. Spolu se svou ambiciózní ženou Whitney Duan vybudovali obrovskou firmu a zapsali se mezi čínské miliardáře. Po nějaké době se však rozvedli a v roce 2017 Whitney zmizela. Tohle je jejich příběh – příběh závratného bohatství, moci, korupce a pomsty z moderní Číny. (alza.sk)

Podobné produkty ako Čínská ruleta (978-80-760-1751-1) , Velká kniha vtipu - jaroslav kerles (978-80-271-2491-6)

Velká kniha vtipu - Jaroslav Kerles (978-80-271-2491-6)

Velká kniha vtipu - Jaroslav Kerles (978-80-271-2491-6)
Detail

Elektronická kniha - autor Jaroslav Kerles, 256 stran, česky Tato jedinečná kniha vtipu Jaroslava Kerlese přináší zatím největší výběr kresleného humoru tohoto předního karikaturisty a ilustrátora. Jeho nezaměnitelné kresby a vtipy plné poetiky a člověčenství, v nichž se odráží autorova jihočeská duše a jeho láska k životu a přírodě, si získaly srdce mnoha generací čtenářů. Kniha, která vychází u příležitosti autorových nedožitých osmdesátin, jistě potěší nejen jeho věrné příznivce a znalce ale i všechny, kteří prostě jen mají rádi ryzí humor a s Kerlesovým dílem se setkají poprvé. A jako bonus: Zajímá vás, jak některé Kerlesovy vtipy přišly na svět? I o tom se dočtete v této knize a to přímo z pera Jaroslava Kerlese! (alza.sk)

Podobné produkty ako Velká kniha vtipu - Jaroslav Kerles (978-80-271-2491-6) , Conan a dvanáct bran pekla (978-80-863-0915-6)

Velká kniha vtipu Honzy Vyčítala (978-80-271-2222-6)

Velká kniha vtipu Honzy Vyčítala (978-80-271-2222-6)
Detail

Elektronická kniha - autor Jan Vyčítal, 256 stran, česky Velká kniha vtipu Honzy Vyčítala přináší průřez tvorbou výrazné osobnosti kresleného humoru a české country hudby, spojené se skupinou Greenhorns. Takto unikátní sbírka díla tohoto nezapomenutelného autora nebyla ještě nikdy vydána. Jsou v ní zařazeny kreslené vtipy z různých časových období, které vycházely v novinách, časopisech i knihách. Své ilustrace autor nemusel často ani podepisovat, neboť jeho rukopis vždy byl, a dodnes je, nezaměnitelný a jedinečný. Nejčastějšími motivy jeho kreseb je populární a nezapomenutelný pytlák Říha, dále Vyčítalovy kočky, ufouni a zajíci. Rozhodně stojí za to si připomenout tohoto vynikajícího českého kreslíře, karikaturistu, zpěváka, hudebníka, textaře a milovníka i propagátora trampingu. SKVĚLÝ ČESKÝ HUMOR I DÁREK pro kamarády, rodiče i prarodiče! (alza.sk)

Podobné produkty ako Velká kniha vtipu Honzy Vyčítala (978-80-271-2222-6) , Velká kniha o čakrách (nové vydání) (978-80-271-3618-6)

Moje čínská dekáda (978-80-265-1114-4)

Moje čínská dekáda (978-80-265-1114-4)
Detail

Elektronická kniha - autor Pavel Dvořák, 232 stran, česky Pavel Dvořák nikdy netoužil procestovat svět. Toužil poznat Čínu. Ale poznat ji tak, jak ji pozná málokdo! Po studiích na čínské univerzitě se měl vrátit domů, ale místo toho zavolal rodičům, že už se nevrátí. Z malé slovenské vesnice se přestěhoval do dvacetisedmimilionové Šanghaje. Začátky bez zázemí, peněz a známostí byly těžké, ale otevřely Pavlovi dveře do života v Číně. Potkal tu svou čínskou manželku, uchytil se jako tlumočník, průvodce a nakonec i majitel cestovní kanceláře. Díky své pestré práci procestoval Čínu od severu k jihu a od západu na východ. Nasbíral bizarní a vtipné zážitky z cest, čínských továren, mezinárodních korporací, politických rokování, ale i čínsko-slovenského manželství a rodinného života, o které se v této knize se čtenáři otevřeně podělí. Kniha Moje čínská dekáda je osobní a upřímně napsaná. Čtenář s autorem prožije nejkrásnější, nejvtipnější a nejvíc šokující momenty... (alza.sk)

Podobné produkty ako Moje čínská dekáda (978-80-265-1114-4) , Revoluce v podnikání (978-80-247-5421-5)

Velká kniha o čakrách (nové vydání) (978-80-271-3618-6)

Velká kniha o čakrách (nové vydání) (978-80-271-3618-6)
Detail

Elektronická kniha - autor Judith Anodea, 304 stran, česky Jak čakry ovlivňují naše partnerské a sexuální vztahy? Jak u našich dětí rozvinout zdravé čakry? To vše a mnohé další se dozvíte v knize uznávané spisovatelky Anodea Judith, která se tomuto tématu věnuje již desítky let. ?Autorka přináší detailní popis jednotlivých čaker a celého systému. Naučíte se s nimi pracovat a posílit každou z nich. V knize najdete vhodná cvičení, meditace a dechová cvičení. Čakry tvoří spojení mezi naší duchovní a fyzickou rovinou a jejich pochopení silně ovlivň uje kvalitu našeho života, náš osobní vývoj a především zdraví. (alza.sk)

Podobné produkty ako Velká kniha o čakrách (nové vydání) (978-80-271-3618-6) , Moje pařížská revoluce (978-80-726-0306-0)

Socialismus (978-80-863-8965-3)

Socialismus (978-80-863-8965-3)
Detail

Elektronická kniha - autor Ludwig von Mises, 584 stran, česky "Tato kniha musí být tou nejvíce devastující analýzou socialismu všech dob," napsal Henry Hazlitt v roce 1938 pro New York Times – a to platí i nadále, po téměř sto letech od jejího prvního vydání. Socialismus je rigorózním vyvrácením ekonomie socialismu, ale je mnohem více než jen to. Mises se také zabývá mj. nerovností, náboženstvím, láskou a jejich vztahem k socialismu a kapitalismu.Obdivuhodná šíře a hloubka Misesova intelektuálního záběru mu umožňuje analyzovat veškeré argumenty pro socialismus. Většina děl, ze kterých čerpá, nebyla dodnes přeložena do češtiny. Po čtyřiceti letech socialistické krutovlády nepotřebuje český čtenář vysvětlit, že socialismus nefunguje.Tato kniha mu ale nabízí opravdovou encyklopedii důvodů, proč socialismus fungovat nemůže – nikde a nikdy. (alza.sk)

Podobné produkty ako Socialismus (978-80-863-8965-3)

Zabíjení (978-80-863-2166-0)

Zabíjení (978-80-863-2166-0)
Detail

E-kniha - autor Štěpán Kopřiva, 352 stran První necomicsový titul nakladatelství Crew, první samostatný román Štěpána Kopřivy, první kniha s obálkou Jiřího Gruse, první česká akční sci-fi s psychopatickým masovým vrahem v hlavní kladné roli, první dárek vaší milované babičce, pokud potřebujete urychleně dědit. (alza.sk)

Podobné produkty ako Zabíjení (978-80-863-2166-0) , Liberalismus (978-80-863-8962-2)

Panama (978-80-863-6246-5)

Panama (978-80-863-6246-5)
Detail

Elektronická kniha - autor Radek Bittner, 48 stran Pozoruhodný debut českého básníka, jenž poprvé vyšel v tištěné formě v roce 2003, představuje básnickou tvorbu z okruhu tzv. civilizační tematiky. Je to poezie vyzrálá, odkazující jakoby k autorům časopisu Květen, někam k Miroslavu Holubovi a jemu podobným. Doprovází ji neméně zajímavá šestice fotografií, autorem snímků je sám básník, narozený v roce 1973 a žijící dnes v Praze. (alza.sk)

Podobné produkty ako Panama (978-80-863-6246-5)

Novináři (978-80-863-3779-1)

Novináři (978-80-863-3779-1)
Detail

E-kniha - autor Libuše Burger, 128 stran (alza.sk)

Podobné produkty ako Novináři (978-80-863-3779-1)

Vrány (978-80-863-3786-9)

Vrány (978-80-863-3786-9)
Detail

E-kniha - autor Blanka Götzová, 168 stran (alza.sk)

Podobné produkty ako Vrány (978-80-863-3786-9)

Samoživitelka (978-80-863-3780-7)

Samoživitelka (978-80-863-3780-7)
Detail

E-kniha - autor Karla Kubíková, 188 stran (alza.sk)

Podobné produkty ako Samoživitelka (978-80-863-3780-7)

Revolucionáři (978-80-863-6262-5)

Revolucionáři (978-80-863-6262-5)
Detail

Elektronická kniha - autor Lukáš Vavrečka, 144 stran Novinář jednoho pražského týdeníku přichází v září 1996 na vysokou školu. Není schopen oprostit se od problémů v rodině, a především od vzpomínek na nešťastně skončený vztah s dcerou sázavského zbohatlíka. Po nedávné smrti své matky je postaven před otázku, jak se během studia v Praze co nejlépe postarat o strádajícího otce a jak, pokud možno, vypomoci starší sestře s výchovou její nemanželské dcery Kláry. V Praze potkává Martinu Riegerovou, a začíná tak příběh o lidské lhostejnosti i solidaritě, postavách, které volně vystupují ze společnosti do zátiší melancholie, netradiční příběh o svědomí a běžných radostech ze života, jehož autorem je nositel ceny mladých literárních talentů Zlatý oříšek, kterou autor převzal od Dagmar Havlové. (alza.sk)

Podobné produkty ako Revolucionáři (978-80-863-6262-5)

Už... (978-80-863-6292-2)

Už... (978-80-863-6292-2)
Detail

Elektronická kniha - autor Eva Lindbergová, 64 stran Historie patnáctiletí folkrockové muziky v České republice na pozadí osudu hodonínské kapely Jarmark s fenomenální zpěvačkou Evou Lindbergovou, v roce 1994 nominovanou na pěvecký Objev roku. Výbor těch nejlepších písňových textů, z nichž mnohé se objevily na veleúspěšném, dosud jediném a dávno rozebraném oficiálním albu Fantasia (1994). Texty doprovázejí unikátní fotografie, články a všechny recenze. (alza.sk)

Podobné produkty ako Už... (978-80-863-6292-2)

Liberalismus (978-80-863-8962-2)

Liberalismus (978-80-863-8962-2)
Detail

Elektronická kniha - Misesův Liberalismus je klasickým dílem, ve kterém autor obhajuje myšlenky svobody a míru, myšlenky liberalismu. Přestože kniha byla napsána již v roce 1927, argumenty ve prospěch svobody v ní obsažené neztratily nic ze své platnosti. Spíše naopak. - autor Ludwig von Mises, 240 stran, česky Misesův Liberalismus je klasickým dílem, ve kterém autor obhajuje myšlenky svobody a míru, myšlenky liberalismu. Přestože kniha byla napsána již v roce 1927, argumenty ve prospěch svobody v ní obsažené neztratily nic ze své platnosti. Spíše naopak. Liberalismus patří k nejvíce zneužívaným termínům, jejichž význam se podařilo etatistickým intelektuálům pozměnit tak, že na mnoha místech znamená pravý opak toho, co je jeho podstatou, a je používán ke stále většímu zasahování státu do životů jednotlivců (viz vývoj ve Spojených státech, který způsobil to, že Mises k názvu své knihy pro americké vydání musel doplnit podtitul "v klasické tradici", aby americkým... (alza.sk)

Podobné produkty ako Liberalismus (978-80-863-8962-2)

Moje velká tlustá zombí ryba - Rybosaurus útočí (978-80-253-3904-6)

Moje velká tlustá zombí ryba - Rybosaurus útočí (978-80-253-3904-6)
Detail

Elektronická kniha ze série Moje velká tlustá zombí ryba, autor Mo O'harová, 216 stran Frenký, velká tlustá zombí ryba, dostane pořádnou lekci z rybí prehistorie! Jestli se chceš válet smíchy, pusť se do čtení! Na hradě Frenký ještě nikdy nebyl. Výlet s Tomem na akci středověký den se proto jeví jako zajímavé zpestření. Jenže pak se objeví tajemný rytíř a začne jít do tuhého. Dokáže mu Frenký v turnaji vzdorovat a zastavit ho? Ve druhém příběhu objeví paleontologové pod hřištěm školy zkamenělou prarybu. Vědkyně, která nález zkoumá, je ale nějaká divná. Neskrývá náhodou děsivé tajemství? (alza.sk)

Podobné produkty ako Moje velká tlustá zombí ryba - Rybosaurus útočí (978-80-253-3904-6)

Revoluce v podnikání (978-80-247-5421-5)

Revoluce v podnikání (978-80-247-5421-5)
Detail

Elektronická kniha - autor Daniel Priestley, 200 stran Právě TEĎ začíná éra podnikatelů — nenechte si ujet vlak! Těžkopádné dinosaury průmyslové éry pomalu ale jistě překonávají hbité startupy, ambiciózní malé společnosti a autoři technických inovací. Je na čase přestat se dřít. Získejte svobodu, vydejte se za svými sny a zbohatněte na tom, co vás baví. (alza.sk)

Podobné produkty ako Revoluce v podnikání (978-80-247-5421-5)

Satanovo jaro (978-80-863-2892-8)

Satanovo jaro (978-80-863-2892-8)
Detail

Elektronická kniha - autor Zdeněk Pošíval, 411 stran Historický román, odehrávající se na Pelhřimovsku v roce 1691.V roce 1691 je u pelhřimovských hradeb vyvražděna skupina italských herců komedie dell´arte, z nichž se zachrání jediná osoba, představitelka Kolombíny. Skrývá se u zemana Jožíka Bukovského, který je pověřen vyřešit nejen zmíněný zločin, nýbrž i další sérii vražd, páchaných na ženách v okolí. (alza.sk)

Podobné produkty ako Satanovo jaro (978-80-863-2892-8)

Lidské jednání (978-80-863-8961-5)

Lidské jednání (978-80-863-8961-5)
Detail

Elektronická kniha - autor Ludwig von Mises, 964 stran Vrcholné dílo společenských věd dvacátého století. Misesova kniha Lidské jednání je průkopnickou prací na poli ekonomické teorie, avšak její záběr daleko přesahuje hranice ekonomie. (alza.sk)

Podobné produkty ako Lidské jednání (978-80-863-8961-5)

České středohoří (978-80-863-6772-9)

České středohoří (978-80-863-6772-9)
Detail

Elektronická kniha - autor Luboš Y. Koláček, 240 stran Luboš Y. Koláček: Tajemné stezky - České středohoříPřekrásná krajina Českého středohoří, je jakýmsi přirozeným valem malých i větších kupovitých a kuželovitých vrchů - dávných třetihorních sopek. Nejvýrazněji z nich se do výše 837 metrů vypíná Milešovka, nazývaná zde „královnou Středohoří". A výhled z jejího vrcholu - v celé Evropě nenajdete podobného! Historický význam celé oblasti potvrzuje i hustota zde rozesetých tvrzí, hradů, vsí, městeček a měst. V průběhu věků tudy prošli mnozí význační učenci, vojevůdci, vévodové, králové i císaři - a někteří si magicky krásné končiny Českého středohoří zamilovali. Navštivme i my - spolu s autorem - horu Říp či slavnou Budyni s laboratoří největších evropských alchymistů, města jako Roudnici nad Labem, Libochovice, Terezín, Žatec, Louny, Teplice, Most, Ústí nad Labem či předlouhé Lovosice, ale též podmanivé hrady a zámky jako Házmburk, Peruc, Střekov, záhadný... (alza.sk)

Podobné produkty ako České středohoří (978-80-863-6772-9)

Magnetický vítr (978-80-863-6214-4)

Magnetický vítr (978-80-863-6214-4)
Detail

Elektronická kniha - autor Gabriela Vránová, 132 stran Magnetický vítr obsahuje fejetony přední české herečky, v nichž se vrací do dětství, do let studií, ale také ke svým cestovatelským zážitkům. Na mnoha stránkách vlídné a působivé knížky rovněž vzpomíná na své herecké kolegy, s nimiž se během své dlouhé herecké trati setkala - na Danu Medřickou, Vladimíra Hlavatého, Vladimíra Menšíka, Otu Sklenčku a další mimořádné osobnosti divadla a filmu. Titul má i své „dvojče“ - stejnojmenné CD, které je součástí interaktivní verze této eknihy a svým způsobem ji doplňuje a vlastně i mistrně povyšuje. (alza.sk)

Podobné produkty ako Magnetický vítr (978-80-863-6214-4)

Brána Irkally (978-80-863-0945-3)

Brána Irkally (978-80-863-0945-3)
Detail

E-kniha ze série Dobrodružství kapitána Báthoryho, autor Juraj Červenák, 391 stran Druhá část cyklu o protitureckých válkách v Uhersku, Sedmihradsku, Chorvatsku a Středomoří v letech 1660–1664.Píše se rok 1662. Po dvou letech na tureckých galejích je z Kornela Báthoryho sotva stín muže, jímž kdysi byl. Zdá se, že bezejmenného otroka čeká už jen smrt. Během obléhání Kréty osmanskou flotilou se však Báthory znovu setkává s tureckým vzdělancem a cestovatelem Evliyou Čelebim.Ten křesťanského rytíře a básníka vykoupí z otroctví a udělá z něj svého pobočníka na cestách. Na rozkaz samotného sultána má Čelebi doprovázet záhadného vezíra Kirmiziho Mustafu do odlehlých končin Sýrie a možná ještě dál, až k ruinám dávnověkých měst hluboko v poušti. Ať už je cílem vezírova tajného poslání cokoli, bude to nebezpečná pouť. Na Čelebiho, Báthoryho a ostatní číhají piráti, vzbouřenci, záhadní zabijáci, a možná i nepřátelé, jimž obyčejná zbraň neublíží. (alza.sk)

Podobné produkty ako Brána Irkally (978-80-863-0945-3)

Pestis Draconum (978-80-863-0921-7)

Pestis Draconum (978-80-863-0921-7)
Detail

E-kniha - autor Dušan D. Fabian, 282 stran V poklidném středoslovenském městečku Banská Štiavnica ve stínu posvátné hory Sitno panuje pozdvižení. Z opuštěných hornických štol, jimiž je okolí Štiavnice doslova provrtáno, totiž vylezl drak. A košičtí Zasvěcení, kteří se na Slovensku starají o rovnováhu mezi světem lidí a elementálních bytostí, mají co dělat. Aby si však se saní poradili, musejí se spojit s potomkem prastarých rytířů, kteří střeží magickou drakobijeckou zbraň… Samostatný příběh ze světa knihy "Invocatio Elementalium", nominované na Cenu Akademie Science Fiction, Fantasy a Hororu v kategorii "Nejlepší česká/slovenská kniha". (alza.sk)

Podobné produkty ako Pestis Draconum (978-80-863-0921-7)

Válečná lest (978-80-863-0923-1)

Válečná lest (978-80-863-0923-1)
Detail

E-kniha ze série Krvavé pohraničí, autor Vladimír Šlechta, 386 stran Příběhy vojáka z Pohraničí Roger Schnirega, voják z Pohraničí, je účastníkem lidského pronikání do neznámé a nebezpečné země. Bojuje se skřety i s mýtickými tvory, ochraňuje potřebné, odkrývá stará tajemství. Stává se svědkem zániku dávných zázraků. Vydejte se s ním na dlouhou cestu, na jejímž konci leží ztracené město Šťastná Náhoda. Kniha volně navazuje na 1. díl cyklu Gordonova země. (alza.sk)

Podobné produkty ako Válečná lest (978-80-863-0923-1)

Dítě Skály (978-80-863-0932-3)

Dítě Skály (978-80-863-0932-3)
Detail

E-kniha - autor Petra Neomillnerová, 315 stran Nekromantka Alke je obviněna z válečných zločinů a má být popravena, když ji v poslední chvíli zachrání mistr Bogmir, představený Skály, institutu, který vychovává ty nejobávanější černé mágy. Alke však ze záchrany radost nemá, protože je přinucena znovu se podřídit pravidlům školy, a navíc zjistí, že ji její Mistři chtějí použít jako matku „dítěte Černé luny“ – predestinované zrůdy, která má moc měnit uspořádání světa. Petra Neomillnerová tentokrát opustila kalné vody „dirty fantasy“ a vydala se půlnočním směrem. Příběh ženy, která se stane matkou, aniž by přestala být nelítostným dravcem, po duši nehladí, naopak, tu a tam tne do živého. (alza.sk)

Podobné produkty ako Dítě Skály (978-80-863-0932-3)

Bivoj běsobijce (978-80-863-0920-0)

Bivoj běsobijce (978-80-863-0920-0)
Detail

E-kniha ze série Bivoj, autor Juraj Červenák, 373 stran Řeka Vltava odděluje území kmene Čechů od Návu, knížectví duchů na zapovězeném východním břehu. Pouze jednou za rok je vladykům a stařešinům dovoleno překročit její tok a vystoupit na posvátný Chrasten, aby tam ve svatyni Vyšehrad obětovali bohům a žádali kněžnu Libuši o hadačské předpovědi a rozsudky ve vzájemných sporech. Letos však výroční slavnosti předcházejí zlá znamení. Libušina sestra Kazi byla cestou ze svého hradiště napadena děsivým démonem s kančí podobou. Vědmu v poslední chvíli zachránil Bivoj, syn Sudivojův, lovec z rodu Strošovců. Kdo běsa vyvolal? Proč se někdo pokouší zasít mezi české lechy svár? A jak to souvisí s varováním ducha Libušina otce, váženého knížete Kroka, který se zjevil svým dcerám a přinesl zvěst o hrozbě, přicházející z tajemných končin až někde za hvozdy mrtvých? Juraj Červenák, autor Černokněžníka a Bohatýra, vystavěl na motivech ze Starých pověstí českých další... (alza.sk)

Podobné produkty ako Bivoj běsobijce (978-80-863-0920-0)

Bivoj válečník (978-80-863-0924-8)

Bivoj válečník (978-80-863-0924-8)
Detail

E-kniha ze série Bivoj, autor Juraj Červenák, 355 stran Nad obětišti, ještě nedávno zasvěcenými slovanským bohům, se dnes tyčí obětní kůly avarského démona Simurga. A z jejich hrotů slepě zírají hlavy povražděných Čechů. Krutí Zličané vedení potomky samozvaných kočovnických vojevůdců překročili Vltavu a dobyli posvátný Libušín, slavnou Budeč a mnoho dalších hradišť a vesnic. Čechové se skrývají v lesích a zdá se, že není naděje na záchranu. Krokovy dcery jsou však odhodlány nenechat své soukmenovce v otrockém područí. Přestože je rozdělila válka i černá kouzla knížete Hordaga a čarodějky Ašigy, plánují protiútok. Budou však potřebovat posily. Udatný Bivoj proto v čele malé družiny vyráží na sever, aby požádal o pomoc mocného čaroděje Přemysla, knížete Lemuzů. Nepřátelé mu samozřejmě budou chtít v doručení poselství zabránit. Chystají totiž útok na Levý Hradec, jedno z posledních svobodných českých hradišť, a účast severních kmenů v bitvě by zvrátila poměr sil...... (alza.sk)

Podobné produkty ako Bivoj válečník (978-80-863-0924-8)

Sbohem, Ameriko (978-80-863-3791-3)

Sbohem, Ameriko (978-80-863-3791-3)
Detail

E-kniha - autor Kateřina Pešková, 132 stran (alza.sk)

Podobné produkty ako Sbohem, Ameriko (978-80-863-3791-3)
Velká čínská kapitalistická revoluce (978-80-863-8964-6), Velká siouxská válka (978-80-863-2876-8), Kryl (978-80-863-6249-6), Velká iluze? (978-80-726-0445-6), Vlci Sudet (978-80-863-0944-6), Ten sen (978-80-863-3787-6), Tahle kniha (978-80-863-6265-6), Velká kniha běhání (978-80-247-4872-6), Velká kniha fuckupů (978-80-755-5060-6), devolo WiFi 6 Repeater 5400 (8964), Čínská výšivka (978-80-247-2635-9), Čínská ruleta (978-80-760-1751-1), Revoluce (978-80-907-3463-0), Velká válka s křižáky (978-80-742-5114-6), Moje čínská dekáda (978-80-265-1114-4), Underground: Revoluce (978-80-278-0030-8), Sametová revoluce (978-80-266-1472-2), Podivná revoluce (978-80-725-4575-9), Sametová revoluce (978-80-264-2834-3), Labyrintem revoluce (978-80-726-0448-7), Druhá revoluce (978-80-736-3567-1), Francouzská revoluce (978-80-271-3396-3), Velká kniha vtipu Honzy Vyčítala (978-80-271-2222-6), Velká kniha vtipu - Jaroslav Kerles (978-80-271-2491-6), Conan a dvanáct bran pekla (978-80-863-0915-6), Velká kniha o čakrách (nové vydání) (978-80-271-3618-6), Revoluce v podnikání (978-80-247-5421-5), Moje pařížská revoluce (978-80-726-0306-0), Liberalismus (978-80-863-8962-2)