Vnitřní lékařství (978-80-247-2110-1)

Produkt Vnitřní lékařství (978-80-247-2110-1) sme našli 50+x, pokiaľ to nie je to čo hľadáte, skúste frázu Vnitřní lékařství (978-80-247-2110-1) upraviť a produkt hľadať znova.

Vnitřní lékařství (978-80-247-2110-1)

Vnitřní lékařství (978-80-247-2110-1)
Detail

Elektronická kniha - autor Miroslav Souček, 1788 stran, česky Text komplexní učebnice vnitřního lékařství je rozdělen do dvou dílů (856 a 816 stran), třetí kniha obsahuje rejstříky a zkratky (128 stran), komplet je doplněn DVD. Kromě základních oborů vnitřního lékařství je věnován prostor méně častým oblastem. (alza.sk)

Podobné produkty ako Vnitřní lékařství (978-80-247-2110-1) , Vnitřní lékařství (978-80-247-2110-1)

Vnitřní lékařství (978-80-247-2319-8)

Vnitřní lékařství (978-80-247-2319-8)
Detail

E-kniha - autor Leoš Navrátil, kolektiv a, 424 stran Učebnice je určena všem studentům bakalářského studia lékařských a zdravotně sociálních fakult a vyšších odborných škol se zdravotnickým zaměřením. Publikace je specificky pojata pro absolventy všech nelékařských oborů, kteří musí znát etiologii, projevy a diagnostiku jednotlivých patologických stavů z pohledu buď diagnostika (u studijních oborů zaměřených na diagnostické metody jako je zdravotnický laborant či radiologický asistent) nebo terapeuta pracujícího pod přímým nebo metodickým vedením lékaře (u studijních oborů fyzioterapeut, záchranář, porodní asistentka, nutriční asistent a dalších). Dovednosti a znalosti, které po prostudování učebnice studenti získají, jim nejen pomohou poskytovat kvalitní péči pacientům, ale také stát se rovnocennými členy zdravotnického týmu.Členové autorského kolektivu jsou vysoce erudovaní odborníci, kteří se podílí na výuce výše zmiňovaných zdravotnických profesionálů. (alza.sk)

Podobné produkty ako Vnitřní lékařství (978-80-247-2319-8) , Vnitřní lékařství (978-80-247-2319-8)

Vnitřní lékařství (978-80-726-2705-9)

Vnitřní lékařství (978-80-726-2705-9)
Detail

E-kniha – autor Pavel Klener, 1174 strán Už štvrté vydanie úspešnej monografie sumarizuje okrem základných poznatkov z vnútorného lekárstva tiež aktuálne informácie, o ktoré boli všetky jeho pododbory v posledných rokoch obohatené. Text je určený predovšetkým na postgraduálne štúdium, ale nepochybne bude ako pri predchádzajúcich troch vydaniach slúžiť aj študentom medicíny. Je členený tradičným spôsobom do dvoch častí - všeobecné a špeciálne. Všeobecná časť zahŕňa informácie presahujúce jednotlivé disciplíny vnútorného lekárstva. Kapitoly špeciálnej časti predstavujú vnútorné choroby podľa jednotlivých interných pododborov; doplnené sú o najnovšie údaje ako z oblasti diagnostiky, tak aj modernej liečby. (alza.sk)

Podobné produkty ako Vnitřní lékařství (978-80-726-2705-9) , Vnitřní lékařství pro stomatology (80-247-1367-5)

Vnitřní lékařství pro stomatology (80-247-1367-5)

Vnitřní lékařství pro stomatology (80-247-1367-5)
Detail

E-kniha - autor Miroslav Souček, Jindřich Špinar, Petr Svačina, kolektiv a, 380 stran Tuto základní učebnici v oboru ocení nejen studenti stomatologie, ale pro svou stručnost, přehlednost a výstižnost je přínosem jak pro mediky obecně ale i pro mladé lékaře všech zaměření. (alza.sk)

Podobné produkty ako Vnitřní lékařství pro stomatology (80-247-1367-5) , Vnitřní lékařství (978-80-726-2705-9)

Transfuzní lékařství (978-80-247-4534-3)

Transfuzní lékařství (978-80-247-4534-3)
Detail

Elektronická kniha - autor Vít Řeháček, Jiří Masopust, kolektiv a, 264 stran Publikace nabízí informace o vlastnostech, výrobě, skladování a indikacích podání transfuzních přípravků. Popisuje postup při transfuzi včetně možných komplikací a potransfuzních reakcí. Kapitola Imunohematologie podává přehled krevně skupinových systémů erytrocytů, leukocytů a trombocytů a nezapomíná ani na vyšetřovací metody a praktické postupy. Samostatné kapitoly se věnují autologním transfuzím, krevním derivátům, léčebným hemaferézám, hemolytickému onemocnění plodu a novorozence a hemovigilanci. Učebnice s bohatou obrazovou přílohou (36 obrázků, 42 tabulek, 2 schémata) je určena zejména studentům lékařských fakult a začínajícím lékařům. Má předpoklady stát se cennou pomůckou všem lékařům, pro které je provádění transfuzí denní praxí.Přípravu knihy inicioval výbor Společnosti pro transfuzní lékařství ČLS JEP. (alza.sk)

Podobné produkty ako Transfuzní lékařství (978-80-247-4534-3) , Vnitřní lékařství v kostce (978-80-271-2289-9)

Tělovýchovné lékařství (978-80-247-4837-5)

Tělovýchovné lékařství (978-80-247-4837-5)
Detail

Elektronická kniha - autor Dalibor Pastucha, kolektiv a, 290 stran Kniha přináší to nejdůležitější z vysoce specializovaného interdisciplinárního oboru. Je určena především studentům lékařských fakult, nelékařských zdravotnických fakult a studentům sportovních oborů. Ocení ji ale i internisté, PL, traumatologové a zejména sportovní lékaři. (alza.sk)

Podobné produkty ako Tělovýchovné lékařství (978-80-247-4837-5) , Transfuzní lékařství (978-80-247-4534-3)

Zubní lékařství (978-80-247-3534-4)

Zubní lékařství (978-80-247-3534-4)
Detail

Elektronická kniha - autor Jiří Mazánek, kolektiv a, 616 stran Rozsáhlá publikace neobsahuje pouze údaje o „propedeutice“ v užším slova smyslu, ale nezbytné informace a návody o stomatologickém vyšetřování, ošetřování a léčebných postupech a o přístupu k nemocnému. V jednotlivých kapitolách jsou zpracovány základní požadavky pro teoretickou i praktickou výuku základních stomatologických specializací.Učební texty doplňují i kapitoly z oboru fotonické medicíny, managementu privátní praxe, v přehledu je zpracována zdravotnická legislativa a vedení dokumentace.Kniha je bohatě dokumentována názornými obrázky (cca 630 původních obrázků, fotografií a grafů, z toho 28 stran barevné přílohy), které jsou užitečné z didaktického hlediska. Bohatě a názorně ilustrovaná kniha je určena studentům stomatologie a začínajícím stomatologům, je ale nezbytná i pro jejich učitele a školitele.Autor, náš přední odborník, do publikace shrnul jak své celoživotní zkušenosti, tak... (alza.sk)

Podobné produkty ako Zubní lékařství (978-80-247-3534-4) , Zubní lékařství (978-80-247-3534-4)

Posudkové lékařství (978-80-247-3285-5)

Posudkové lékařství (978-80-247-3285-5)
Detail

E-kniha - autor Rostislav Čevela, Libuše Čeledová, Alena Zvoníková, 144 stran Publikace přináší aktuální problematiku - změny zákona 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. ledna 2010, především pokud jde o změny v posuzování invalidity.Je určena především lékařům úzce spolupracujícím s lékařskou posudkovou službou, např. praktickým lékařům pro bližší seznámení se základními informacemi o organizaci a činnosti lékařské posudkové služby, posudkovým lékařům a všem lékařům se zájmem o práci v lékařské posudkové službě. (alza.sk)

Podobné produkty ako Posudkové lékařství (978-80-247-3285-5) , Tělovýchovné lékařství (978-80-247-4837-5)

Propedeutika vnitřního lékařství (978-80-247-1309-0)

Propedeutika vnitřního lékařství (978-80-247-1309-0)
Detail

E-kniha - autor Ladislav Chrobák, kolektiv a, 244 stran Zcela nová, přepracovaná a doplněná publikace navazuje na mimořádně úspěšnou učebnici z roku 1997, která spolu s dřívějšími 9 vydáními ve formě skript a 2 dotisků knižního vydání je vydávána celkem po třinácté a byla používána na všech lékařských fakultách. Po opakovaných reedicích přistoupili autoři k aktualizaci a doplnění prakticky všech kapitol o poslední poznatky. Zcela nová a ojedinělá je u učebnice tohoto druhu i část se zkušebními otázkami - testy mnohočetného výběru, které umožní studentovi ověřit si jeho znalosti.První vydání publikace vyšlo rovněž v anglické verzi pod názvem "Physical Examination in Internal Medicine - Reprint of the Besteseller. (alza.sk)

Podobné produkty ako Propedeutika vnitřního lékařství (978-80-247-1309-0) , Posudkové lékařství (978-80-247-3285-5)

Vnitřní lékařství v kostce (978-80-271-2289-9)

Vnitřní lékařství v kostce (978-80-271-2289-9)
Detail

Elektronická kniha - autor Miroslav Souček, 464 stran, česky Kolektiv odborníků pod vedením prof. MUDr. Miroslava Součka, CSc. a MUDr. Petra Svačiny se skvěle zhostil náročného úkolu vtěsnat to nejdůležitější ze širokého oboru vnitřního lékařství do omezeného počtu stran. Kniha tak pomáhá všem pregraduálním, ale i postgraduálním studentům, aby se bezpečně orientovali v široké problematice vnitřního lékařství, a zároveň je publikace přínosem i pro internisty a lékaře jiných oborů. Kniha je rozdělena na část propedeutickou a speciální. Propedeutika je stále základem, při kterém se čtenář seznámí se základními principy vyšetřování nemocného. Ty jsou hlavním předpokladem nejen pro správnou diagnostiku, ale i léčbu vnitřních chorob. Druhá část je pak věnována jednotlivým podoborům vnitřního lékařství. Terapie je probrána jen v zásadních rysech, rovněž tak vzácná onemocnění a nemoci. (alza.sk)

Podobné produkty ako Vnitřní lékařství v kostce (978-80-271-2289-9) , Vnitřní lékařství pro nelékařské zdravotnické obory (978-80-271-0210-5)

Vnitřní lékařství pro nelékařské zdravotnické obory (978-80-271-0210-5)

Vnitřní lékařství pro nelékařské zdravotnické obory (978-80-271-0210-5)
Detail

Elektronická kniha - autor Leoš Navrátil, 560 stran Kniha je určená studentům bakalářského programu lékařských a zdravotně sociálních fakult a vyšších odborných škol se zdravotnickým zaměřením. Publikace je specificky pojatá pro studenty všech nelékařských oborů, kteří musejí znát etiologii, projevy a diagnostiku jednotlivých patologických stavů z pohledu diagnostika (u studijních oborů zaměřených na diagnostické metody, jako je zdravotní laborant či radiologický asistent) nebo terapeuta pracujícího pod přímým nebo metodickým vedením lékaře (u studijních oborů fyzioterapeut, záchranář, porodní asistentka, nutriční asistent a dalších). Dovednosti a znalosti, které po prostudování učebnice žáci získají, jim nejen pomohou poskytovat kvalitní péči pacientům, ale také se stát rovnocennými členy zdravotnického týmu. Členové autorského kolektivu, kteří připravili druhé vydání, jsou opět vysoce erudovaní odborníci, kteří se podílejí na výuce výše zmiňovaných... (alza.sk)

Podobné produkty ako Vnitřní lékařství pro nelékařské zdravotnické obory (978-80-271-0210-5) , Propedeutika vnitřního lékařství (978-80-247-1309-0)

Paracelsovo lékařství (978-80-751-1351-1)

Paracelsovo lékařství (978-80-751-1351-1)
Detail

Elektronická kniha - autor Olaf Rippe, 440 stran Kniha se zabývá uměním léčení a jeho pojetím ve filosofii, astrologii, alchymii a terapii Paracelsa (1493–1541), jedné z nejvýznamnějších osobností historie lékařství. Homeopatie či antroposofická medicína by byly bez jeho přínosu nemyslitelné a moderní farmacie či chemie z jeho učení čerpá mnohé podněty. Kniha obsahuje mnohé příklady, botanické popisy a přehledy, které ji proměňují v nezbytnou dennodenní pomůcku pro každého, kdo se zajímá o znalosti umění léčení. (alza.sk)

Podobné produkty ako Paracelsovo lékařství (978-80-751-1351-1) , Paracelsovo lékařství (978-80-751-1351-1)

Soudní lékařství I. díl (978-80-247-5680-6)

Soudní lékařství I. díl (978-80-247-5680-6)
Detail

Elektronická kniha - autor Miroslav Hirt, 272 stran Základní učebnice v oboru, na které se podíleli odborníci ze všech soudnělékařských zařízení v České republice a částečně i Slovenské republice. Text je strukturován tak, že může sloužit jako učebnice pregraduální, ale i jako jediná současná domácí učebnice postgraduální. Informace jsou určeny nejen soudním lékařům, ale i dalším medicínským a právním oborům. (alza.sk)

Podobné produkty ako Soudní lékařství I. díl (978-80-247-5680-6) , Soudní lékařství i. díl (978-80-247-5680-6)

Hematologie a transfuzní lékařství I (978-80-247-3459-0)

Hematologie a transfuzní lékařství I (978-80-247-3459-0)
Detail

E-kniha - autor Miroslav Penka, Eva Tesařová, kolektiv a, 488 stran Publikace je specificky zaměřena na laboratorní a klinickou diagnostiku oboru hematologie a transfuzního lékařství. Obsahuje informace pro společný atestační obor stejného názvu. Je účelově zpracována především pro nelékařské zdravotnické pracovníky, respektive pro zdravotní laboranty, ale knihu využijí také medici a kliničtí lékaři, kteří při poskytování zdravotních služeb potřebují znalosti z laboratorní a klinické hematologie, imunohematologie a hemoterapie.První díl publikace se detailně zaměřuje na hematologickou problematiku, v samostatných kapitolách pojednává o fyziologii krvetvorby, krevního srážení, o laboratorní diagnostice v hematologii a přehledně zpracovává neonkologická a onkologická hematologická onemocnění. Je doplněn bohatou obrazovou přílohou - obsahuje 110 fotografií, 26 obrázků a více než 110 tabulek a názorných schémat. (alza.sk)

Podobné produkty ako Hematologie a transfuzní lékařství I (978-80-247-3459-0) , Hematologie a transfuzní lékařství i (978-80-247-3459-0)

Hematologie a transfuzní lékařství II (978-80-247-3460-6)

Hematologie a transfuzní lékařství II (978-80-247-3460-6)
Detail

Elektronická kniha - autor Miroslav Penka, Eva Tesařová, kolektiv a, 208 stran Publikace je specificky zaměřena na laboratorní a klinickou diagnostiku oboru hematologie a transfuzního lékařství. Obsahuje informace pro společný atestační obor stejného názvu. Je účelově zpracována především pro nelékařské zdravotnické pracovníky, respektive pro zdravotní laboranty, ale knihu využijí také medici a kliničtí lékaři, kteří při poskytování zdravotních služeb potřebují znalosti z laboratorní a klinické hematologie, imunohematologie a hemoterapie. Druhý díl publikace přehledně zpracovává zásadní informace a poznatky z oblasti transfuzního lékařství, konkrétně se zabývá imunologickou problematikou hemoterapie - imunologií erytrocytů, leukocytů a trombocytů, HLA systémem -, dále problematikou dárcovství krve, výroby krevních přípravků, kontroly kvality v zařízeních transfuzní služby, popisem transfuzních přípravků i problematikou hemoterapie, včetně jejích komplikací. Je... (alza.sk)

Podobné produkty ako Hematologie a transfuzní lékařství II (978-80-247-3460-6) , Hematologie a transfuzní lékařství ii (978-80-247-3460-6)

Zubní lékařství pro studující nestomatologických oborů (978-80-247-5807-7)

Zubní lékařství pro studující nestomatologických oborů (978-80-247-5807-7)
Detail

Elektronická kniha - autor Jiří Mazánek, 400 stran Celobarevná publikace klade hlavní důraz na onemocnění a stavy, se kterými se ve své praxi setkává lékař – nestomatolog. Sepsal ji zkušený autorský kolektiv, který byl veden legendou české stomatologie, prof. MUDr. J. Mazánkem, DrSc. Kniha je doplněna bohatou a názornou originální obrazovou dokumentací. Poučení v knize najdou ale i praktiční lékaři a specialisté, kteří s různými podobory stomatologie spolupracují. V rozsahu nutném pro výkony léčebně preventivní péče jsou přehledným způsobem zpracovány základy stomatologie i s pokroky v tomto lékařském oboru. V jednotlivých kapitolách se čtenář seznamuje s historií a vývojem oboru stomatologie, stručně jsou popsány základy anatomie a fyziologie ortognátního systému. Se snahou vyzvednout vzájemné souvislosti chorob orofaciální soustavy s onemocněními celého organizmu je zpracována odborná problematika... (alza.sk)

Podobné produkty ako Zubní lékařství pro studující nestomatologických oborů (978-80-247-5807-7) , Solaris (978-80-766-2110-7)

Soudní lékařství a jeho moderní trendy (978-80-247-3594-8)

Soudní lékařství a jeho moderní trendy (978-80-247-3594-8)
Detail

Elektronická kniha - autor Jiří Štefan, Jiří Hladík, kolektiv a, 448 stran Soudní lékařství se zabývá nejen otázkami medicínskými ale i forenzními a napomáhá k odhalování trestných činů a k prevenci kriminality. Zasahuje do nejrůznějších medicínských i nemedicínských oborů. Poskytuje základní soudně lékařské a medicínsko právní poznatky, jejichž znalost je nezbytná při výkonu zdravotní péče každého lékaře. Kniha je zaměřena nejen na praktickou stránku činnosti soudních lékařů ale i jiných odborníků v medicíně. Je nezbytná proto, aby se dobře orientovali v legislativě a znali svoje povinnosti i práva, což je aktuální zvláště v současné době při stoupajícím počtu stížností spojených s poskytováním zdravotnické péče. Vedle soudních lékařů je určena i všem ostatním lékařům a je důležitou studijní pomůckou pro posluchače lékařských fakult, Policejní akademie, příslušníky policie a právníky. Tato učebnice pro pre- i postgraduální studium je bohatě obrazově... (alza.sk)

Podobné produkty ako Soudní lékařství a jeho moderní trendy (978-80-247-3594-8) , Zubní lékařství pro studující nestomatologických oborů (978-80-247-5807-7)

Kolektivní smlouvy a vnitřní předpisy (978-80-247-1987-0)

Kolektivní smlouvy a vnitřní předpisy (978-80-247-1987-0)
Detail

E-kniha - autor Vladimír Hruška, 284 stran V ojedinělé publikaci autor poradí všem podnikatelským i nepodnikatelským subjektům, jak sestavit potřebné smlouvy a předpisy v souladu s novým zákoníkem práce platným od roku 2007. Podniky i odborové organizace mají možnost využít předpřipravené „kuchařky“ pro sestavování potřebných písemností. V tomto komplexním průvodci kolektivním vyjednáváním najdete zpracované vzory kolektivní smlouvy, vnitřního předpisu, ale i pracovního řádu a směrnice pro cestovní náhrady. Návrhy jsou uvedeny ve zvýrazněném rámečku s možností výběru z více variant, takže si můžete vybrat tu nejvhodnější. Prakticky zaměřená publikace je určena širokému okruhu zájemců – pracovníkům odborů, podnikatelům, vedoucím pracovníkům, personalistům i manažerům. (alza.sk)

Podobné produkty ako Kolektivní smlouvy a vnitřní předpisy (978-80-247-1987-0) , Soudní lékařství a jeho moderní trendy (978-80-247-3594-8)

Dopravní nehody v soudním lékařství a soudním inženýrství (978-80-247-4308-0)

Dopravní nehody v soudním lékařství a soudním inženýrství (978-80-247-4308-0)
Detail

E-kniha - autor Miroslav Hirt, kolektiv a, 160 stran Monografie je určena jednak studentům lékařských fakult jako učební text ke zkoušce, dále pak pro postgraduální vzdělávání lékařů připravujících se k atestaci ze soudního lékařství, pro další vzdělávání policistů, státních zástupců a soudců zabývajících se dopravními nehodami a soudních inženýrů specializujících se na obor silniční doprava.Jednotlivé kapitoly obsahují nejčastější ale i vzácnější druhy poranění při jednotlivých typech nehod, rozdělených podle dopravních prostředků, tzn. osobní automobily, nákladní automobily, kolejová, jednostopá vozidla (motocykly a jízdní kola), letecké nehody, hromadná neštěstí a další (např. v souvislosti s použitím padáku, střetu se zvířaty...).Publikace je pro lepší porozumění doplněna jednoduchými obrázky. (alza.sk)

Podobné produkty ako Dopravní nehody v soudním lékařství a soudním inženýrství (978-80-247-4308-0) , Kolektivní smlouvy a vnitřní předpisy (978-80-247-1987-0)

Jak získat vnitřní klid a rovnováhu (978-80-247-3904-5)

Jak získat vnitřní klid a rovnováhu (978-80-247-3904-5)
Detail

E-kniha - autor Elke Nürnberger, 108 stran Jak zvládat každodenní život s klidem, vyrovnaností, samostatně a nezávisle? Dozvíte se v této čtivé a praktické knížce s mnoha příklady. Poznáte řadu osvědčených technik, včetně těch speciálních pro obtížné situace. Zjistíte, jaké jsou příčiny vnitřní nerovnováhy, jak překonat různé překážky a bloky ve vlastním myšlení a emocích či jak komunikovat se sebou samým. Dozvíte se, jak s klidem reagovat na agresi a v konfliktech získávat odstup a čas, jak rozpoznat emočně nabité situace a vědomě je ovlivňovat, jak jednat s neústupnými a přecitlivělými partnery a mnoho dalších rad a tipů, díky nimž budete zvládat život s úsměvem, docílíte vnitřního klidu a stability. (alza.sk)

Podobné produkty ako Jak získat vnitřní klid a rovnováhu (978-80-247-3904-5) , Zraková postižení (978-80-271-2110-6)

Jak posílit svou odolnost a vnitřní sílu (978-80-247-4873-3)

Jak posílit svou odolnost a vnitřní sílu (978-80-247-4873-3)
Detail

E-kniha - autor Denis Mourlane, 224 stran Velmi čtivá a inspirující knížka je neocenitelným průvodcem pro každého, kdo se chce více rozvíjet a dosáhnout osobního úspěchu a spokojenosti. Úspěšní a spokojení lidé mají vlastnost, která je odlišuje od ostatních a je okamžitě nápadná: tzv. resilienci, jinými slovy vyrovnanost, odolnost. Jde o vlastnost, která je v dnešním světě stále důležitější a touží po ní více a více lidí. Resilientní lidé přistupují kávýzvám, které před ně staví život, pozitivně, sávnitřní vyrovnaností, klidem, sebedůvěrou, odvahou, lidskostí a velkou důsledností a disciplínou, což jim přináší výrazný osobní úspěch a uspokojení. Autor jasně a srozumitelně ukazuje, co ovlivňuje resilienci člověka a co udělat, abyste dosáhli skutečné vnitřní síly, odolnosti a vyrovnanosti a začlenili koncept resilience do svého každodenního života. (alza.sk)

Podobné produkty ako Jak posílit svou odolnost a vnitřní sílu (978-80-247-4873-3) , Vražedný poklad (978-80-748-2110-3)

Vnitřní závazné předpisy zaměstnavatele a jiné pracovněprávní úkony (978-80-247-4622-7)

Vnitřní závazné předpisy zaměstnavatele a jiné pracovněprávní úkony (978-80-247-4622-7)
Detail

E-kniha - autor Libuše Neščáková, Lucie Marelová, 248 stran Personalista a manažer se ve své každodenní praxi velmi často zabývá tvorbou vnitrofiremních závazných předpisů, které upravují vztah zaměstnanec - zaměstnavatel. V praxi však stále vnikají mnohá pochybení, zbytečné spory a v důsledku toho i žaloby. Nechte se přehledně provézt touto problematikou, pochopíte provázanost zákoníku práce s běžnou personální a řídící praxí. Publikace se snaží objektivně reagovat na běžnou firemní praxi. Aplikuje zákonná ustanovení pracovního práva na praktických ukázkách a také pomocí široké škály vzorových formulářů a dokumentů, které jsou ihned k použití na přiloženém CD. Účelem publikace však není poskytnout čtenáři plnou citaci zákona s komentářem. Její předností je především maximální provázanost s bohatou manažerskou, právní a lektorskou praxí autorek a se zkušenostmi při uplatnění těchto poznatků v rámci tvorby pracovněprávních dokumentů zaměstnavatele. (alza.sk)

Podobné produkty ako Vnitřní závazné předpisy zaměstnavatele a jiné pracovněprávní úkony (978-80-247-4622-7) , Jak získat vnitřní klid a rovnováhu (978-80-247-3904-5)

Základy vnitřního lékařství (978-80-726-2697-7)

Základy vnitřního lékařství (978-80-726-2697-7)
Detail

E-kniha - autor Aleš Žák, Jan Petrášek, 523 stran Kniha Základy vnitřního lékařství je v pořadí již čtvrtou učebnicí vnitřního lékařství, kterou nakladatelství Galén vydává. Je určena především pro pregraduální vzdělávání a primárně pak pro studenty zubního lékařství. Autorský kolektiv, vedený prof. MUDr. Alešem Žákem, DrSc., a prof. MUDr. Janem Petráškem, DrSc., zvolil úsporný styl psaní, přesto je zachován velký informační objem charakteristický pro publikace většího rozsahu. Rukopis učebnice recenzovali prof. MUDr. Richard Češka, CSc., a prof. MUDr. Karel Horký, DrSc.Kniha má tři hlavní oddíly: svým zpracováním zcela originální obecná část sumarizuje základní informace o příčinách nemocí, jejich anatomických a funkčních změnách, možnosti jejich diagnostiky a léčby; ve speciální části jsou probrána onemocnění jednotlivých interních oborů, zakončená informacemi o jejich významu pro stomatologického nemocného; zvláštní kapitoly jsou věnovány některým... (alza.sk)

Podobné produkty ako Základy vnitřního lékařství (978-80-726-2697-7) , Dopravní nehody v soudním lékařství a soudním inženýrství (978-80-247-4308-0)

Praktické dětské lékařství (978-80-271-1200-5)

Praktické dětské lékařství (978-80-271-1200-5)
Detail

Elektronická kniha - autor kolektiv a, 616 stran, česky Cílem editorů a autorů monografie není nahradit učebnici pediatrie a dalších oborů, kniha je prakticky zaměřená a reflektuje každodenní lékařskou praxi. Zahrnuje celou šíři problematiky dětského a dorostového praktického lékařství. V obecné části jsou zahrnuta témata jako organizace primární péče v pediatrii v České republice, management ordinace, posudková problematika, preventivní prohlídky, předoperační vyšetření, očkování, péče o novorozence a kojence, včetně rizikových novorozenců, problematika školních dětí a specifická péče o dorostence. Práce praktického dětského lékaře přesahuje i do jiných oborů, proto jsou ve speciální části zařazeny kapitoly věnované jednotlivým klinickým oborům (kardiologie, gastroenterologie, endokrinologie, hematologie, pneumologie, neurologie, genetika, dermatologie, revmatologie, ortopedie, psychiatrie, oftalmologie, infektologie a další). Čtenář se seznámí s moderními... (alza.sk)

Podobné produkty ako Praktické dětské lékařství (978-80-271-1200-5) , Jak posílit svou odolnost a vnitřní sílu (978-80-247-4873-3)

Propedeutika ve vnitřním lékařství (978-80-726-2643-4)

Propedeutika ve vnitřním lékařství (978-80-726-2643-4)
Detail

E-kniha - autor Pavel Klener, 324 stran Propedeutika vnitřního lékařství by měla být pouze průpravou k systematickému studiu, v níž se má student seznámit se základními principy vyšetřování nemocného. Ty jsou základním předpokladem pro diagnostiku vnitřních chorob. Dosud u nás vydávané učebnice propedeutiky byly většinou pojímány jako »malé interny«, včetně diferenciálně diagnostických úvah a popisu různých klinických syndromů. Bez znalosti systematické interny tak pro medika představovala mnohá tvrzení prázdné pojmy. Již třetí, přepracované vydání text je proto koncipováno tak, aby bylo pouze průpravou ke studiu systematické interny. Obecná část se soustřeďuje na popis fyzikálního vyšetření a některých základních diagnostických metod, zařazena je i kapitola o zdravotnické dokumentaci a o právních problémech, s nimiž se dnes stále častěji lékaři setkávají. Speciální část pak pojednává o zvláštnostech anamnézy a fyzikálního vyšetření v jednotlivých podoborech... (alza.sk)

Podobné produkty ako Propedeutika ve vnitřním lékařství (978-80-726-2643-4) , Výlet do portugalska (978-80-749-2110-0)

Intenzivní medicína na principech vnitřního lékařství (978-80-271-0282-2)

Intenzivní medicína na principech vnitřního lékařství (978-80-271-0282-2)
Detail

Elektronická kniha - autor Zdeněk Zadák, 448 stran Základní učebnice navazuje na znalosti oblastí na pomezí zejména interny, chirurgie a anesteziologie. Kniha obsahuje čtyři základní celky: 1. vymezení oboru a typy jednotek intenzivní péče 2. základní používané metody a technologické možnosti 3. časté stavy a syndromy v intenzivní medicíně (diferenciální diagnóza a léčba) 4. častá systémová onemocnění v intenzivní péči Je dále doplněna kapitolou „tipy a triky“ a mnoha užitečnými přílohami. (alza.sk)

Podobné produkty ako Intenzivní medicína na principech vnitřního lékařství (978-80-271-0282-2) , Opička na gumě (978-80-267-2110-9)

Imunodeficience (978-80-247-1980-1)

Imunodeficience (978-80-247-1980-1)
Detail

E-kniha - autor Jiřina Bartůňková, Anna Šedivá, Aleš Janda, 260 stran Imunodeficience jsou stavy charakterizované zejména zvýšenou náchylností k infekcím. Primární imunodeficity jsou obvykle vrozenou poruchou genu(ů) kódujících některé proteiny důležité pro funkci imunitního systému, sekundární imunodeficity jsou získané v průběhu života jedince a jsou důsledkem působení vnějších nebo vnitřních faktorů. Primární imunodeficity jsou poměrně vzácné, jejich studium však přispívá k obecnému pochopení funkce jednotlivých složek imunity. Sekundární poruchy imunity jsou velmi časté a jejich incidence stoupá a svojí četností představují závažný medicínský problém. Kniha je zaměřena na oba aspekty imunodeficiencí a shrnuje nejnovější poznatky z literatury i vlastní zkušenosti autorky v oblasti diagnostiky a léčby těchto stavů. Druhé vydání zahrnuje podstatné novinky, které se objevily od prvního vydání: Novinky se týkají především problematiky primárních... (alza.sk)

Podobné produkty ako Imunodeficience (978-80-247-1980-1) , Imunodeficience (978-80-247-1980-1)

Kumihimo (978-80-247-2657-1)

Kumihimo (978-80-247-2657-1)
Detail

E-kniha - autor Gabriela Marková, 48 stran Kumihimo je asi více než 1500 let stará japonská technika používaná k vytváření plochých, oblých nebo dutých šňůr a pásků, většinou ozdobného charakteru, která si u nás získává stále více zájemců a tato technika se také začíná vyučovat ve výtvarných kurzech. Autorka v knize uvádí nejen základní splétané vzory, ale i možnosti uplatnění této techniky při vytváření různých předmětů novými způsoby, upotřebitelnými pro moderního člověka. Kniha je pojatá tak, aby oslovila laiky i všechny, kteří se už s touto technikou seznámili. Je zde ukázáno, jak lze techniku kumihima využít v oblasti bižuterie, jak si uplést mezi mládeží oblíbené "náramky přátelstvíí", přívěšky na klíče, rukojeti tašek, sponky do vlasů a ozdobné pásky. (alza.sk)

Podobné produkty ako Kumihimo (978-80-247-2657-1) , Kumihimo (978-80-247-2657-1)

Lyžování (978-80-247-1724-1)

Lyžování (978-80-247-1724-1)
Detail

Elektronická kniha - autor Dalibor Musil, 192 stran Sjezdové lyžování je jednou z nejrozšířenějších zimních sportovních aktivit, které se věnují miliony lidí po celém světě. Všem, kteří se zajímají o tradiční i moderní pojetí jízdy na sjezdových tratích i mimo ně, přinášíme novou, bohatě ilustrovanou učebnici lyžování. Autoři, zkušení instruktoři a pedagogové, na velkém množství barevných fotografií ukazují, jak postupovat při výuce základů lyžování, jak si poradit s pokročilou technikou sjíždění a s carvingovými oblouky. Vyznavačům volného ježdění mimo vyznačené sjezdovky se budou jistě hodit informace o freestylu a freeridingu, zajímavá je i kapitola o telemarském lyžování. Všichni zájemci určitě ocení i rady pro výběr lyží a ostatního sjezdařského vybavení. Detaily knihy: Autor: Dalibor Musil Rok vydání: 2006 ISBN: 978-80-247-1724-1 Počet stran: 192 (alza.sk)

Podobné produkty ako Lyžování (978-80-247-1724-1) , Quilling (978-80-247-3845-1)

Quilling (978-80-247-3845-1)

Quilling (978-80-247-3845-1)
Detail

E-kniha - autor Jana Maiksnar Vašíčková, 64 stran Quilling nebo také papírový filigrán je umění využívající proužků papíru, které jsou stáčeny, formovány a lepeny do požadovaného tvaru. Ve výsledku díky správné kompozici jednotlivých tvarů lze vytvořit krásný a originální obrazec. Samotná kniha je na českém trhu ojedinělá, a to především svým obsahem přizpůsobeným národnímu prostředí, českým zvykům a svátkům. Autorka vychází z vlastních několikaletých zkušeností a podnětů vyslyšených především na kurzech quillingu a workshopech, které sama pořádá. Výtvarná metoda jistě zaujme všechny, kteří rádi tvoří něco nového, originálního a neokoukaného. Technika není náročná na materiál a po zapracování ani na čas. Tvořit pomocí papírových proužků mohou už i děti školního věku nebo senioři. (alza.sk)

Podobné produkty ako Quilling (978-80-247-3845-1) , Imunologie (978-80-247-4822-1)

Imunologie (978-80-247-4822-1)

Imunologie (978-80-247-4822-1)
Detail

E-kniha - autor Petr Jílek, 96 stran Skvělá, instruktivní, jednoduchá, praktická a mimořádně didaktická pomůcka pro pochopení základů imunity a dějů úzce souvisejících.Úspěšná publikace (předchozí tři vydání pod názvem Základy imunologie byla rozebrána) vychází poprvé s novým názvem. Bohatě obrazově vybavená celobarevná publikace se 40 schematickými obrázky a 15 tabulkami je určena studentům medicíny humánní i veterinární, farmacie, studentům magisterského a bakalářského studia nelékařských zdravotnických oborů, mladým lékařům a všem zdravotníkům — „neimunologům“, kteří daný obor potřebují ke své profesi.Publikaci recenzovali prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc., a doc. Ing. Bc. Igor Šplíchal, CSc. (alza.sk)

Podobné produkty ako Imunologie (978-80-247-4822-1)

Mýdla (978-80-247-4596-1)

Mýdla (978-80-247-4596-1)
Detail

Elektronická kniha - autor Jaroslav Šabatka, 64 stran, česky Podle srozumitelných návodů a postupových fotografií uvedených v knížce edice Šikovné ruce je možné vydat se na cestu výroby vlastních mýdel, která nebudou obsahovat chemikálie a stabilizátory a budou tedy vhodná i pro alergiky. V knize jsou představeny různé způsoby tvorby mýdel od těch nejjednodušších až po náročnější. Výsledkem bude vždy tělu prospěšné a glycerínu nezbavené mýdlo, které upoutá svým nevšedním vzhledem. (alza.sk)

Podobné produkty ako Mýdla (978-80-247-4596-1)

Narušitel (978-80-247-2561-1)

Narušitel (978-80-247-2561-1)
Detail

Elektronická kniha - autor David Balda, 160 stran Kniha Narušitel vznikla podle skutečných událostí a scénáře ke stejnojmennému filmu mladého režiséra Davida Baldy. Příběh vypráví o životě armádních letců z doby 70. a 80. let minulého století. Hlavními postavami jsou čtyři přátelé, které spojuje jejich velká láska k létání. Nejtalentovanějším z nich je Vladislav Kučera, který na svazarmovském letišti tráví většinu svého času. Najednou toto idylické prostředí naruší všudypřítomná StB. Mnohaletí přátelé se s agenty dostávají do blízkého kontaktu a je zcela nemožné se styku s nimi vyhnout. Přátelé rázem stojí proti sobě na různých stranách barikády. Kučerovým hrozí životní nebezpečí, a proto se odhodlají k riskantnímu řešení. Není jiná možnost. Musí se rozhodnout, komu můžou věřit, a kdo pro ně představuje hrozící zradu. Podaří se jim uniknout Státní bezpečnosti a dostat se do bezpečí? Motor letadla dramaticky vrčí, jako by to podtrhovalo, že teď jde o všechno,... (alza.sk)

Podobné produkty ako Narušitel (978-80-247-2561-1)

Mikroekonomie (978-80-247-4385-1)

Mikroekonomie (978-80-247-4385-1)
Detail

Elektronická kniha - autor kolektiv a, 368 stran Druhé vydání Mikroekonomie je určeno všem zájemcům o mikroekonomickou větev ekonomie, která analyzuje chování ekonomických subjektů, ať již jsou jimi jednotlivci, domácnosti, podniky nebo vláda. Pro čtenáře odhodlaného seznámit se s ekonomickými - pro laika často skrytými - principy ekonomického života, je publikace velmi užitečnou pomůckou, která mu umožní zpřesnit jeho vlastní, na masmédiích nezávislou analýzu ekonomické scény. Výklad je srozumitelný a přes náročnost prezentované problematiky přátelský vůči čtenáři. Text je doplněn grafickým aparátem, avšak jen v případě, že je pro čtenáře oporou, a nikoliv zbytečnou zátěží. Ve struktuře publikace jsou zastoupena témata prověřená hospodářskou historií a ekonomickou pedagogikou i ta, která dominují v dnešních diskusích o ekonomickém životě jak v naší zemi, tak i v Evropě a ve světě. Nechybí zde teoretická analýza chování spotřebitele a firmy, tržního mechanismu,... (alza.sk)

Podobné produkty ako Mikroekonomie (978-80-247-4385-1)

Komíny (978-80-247-4567-1)

Komíny (978-80-247-4567-1)
Detail

E-kniha - autor František Jiřík, 128 stran Čtvrté vydání publikace aktuálně a srozumitelně seznamuje čtenáře s problematikou odvodu spalin od spotřebičů na tuhá, kapalná a plynná paliva. Dotýká se jak novostaveb, tak i rekonstrukcí. U plynových spotřebičů se zabývá konstrukcemi komínů v závislosti na teplotě spalin a požadovaném podtlaku či přetlaku. Popisuje zásady a způsob stavby keramických komínů, kovových komínů a i nových typů komínů, způsoby a návody na rekonstrukce komínů vložkováním pro spotřebiče na kapalná a plynná paliva. Samostatná kapitola je věnována problematice kontrol, čistění a revize spalinových cest vycházející z nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv.Autor se podílí na zpracování českých komínových norem a spolupracuje i na tvorbě dalších předpisů v oblasti komínů, současně je dlouholetým soudním znalcem v oboru stavebním se zvláštní specializací kominictví. (alza.sk)

Podobné produkty ako Komíny (978-80-247-4567-1)

Florbal (978-80-247-0383-1)

Florbal (978-80-247-0383-1)
Detail

Elektronická kniha - autor Lucie Šafaříková, Zdeněk Skružný, kolektiv a, 120 stran Florbal je v současnosti jedním z nejdynamičtěji se rozvíjejících sportů u nás. Hrají ho již tři desítky tisíc registrovaných hráčů a tisíce a tisíce školou povinných kluků i holek a dalších zájemců. Všem zájemcům o tento krásný sport s lehkou hokejkou a plastovým míčkem je určena kniha, ve které naleznou popis základního vybavení, pravidel i techniky. Autoři, přední florbaloví trenéři a specialisté, posbírali na základě svých zkušeností mnoho zajímavých rad, cvičení a her pro nácvik techniky hráčů v poli i brankáře a pro zvládnutí herních kombinací i systémů, velkou část knihy věnovali základnímu tréninku mládeže a neopomněli ani možnost zranění a důležitost výživy a pitného režimu. (alza.sk)

Podobné produkty ako Florbal (978-80-247-0383-1)

Pascal (978-80-247-4116-1)

Pascal (978-80-247-4116-1)
Detail

E-kniha - autor Miroslav Virius, 256 stran Chcete-li začít s programováním, máte v ruce správnou knihu. Je určena naprostým začátečníkům, kteří sice umějí pracovat s počítačem, ale nikdy neprogramovali. Najdete v ní kurs programovacího jazyka Pascal, který navrhl prof. N. Wirth speciálně pro výuku programování, ale v němž byla napsána řada běžně používaných aplikací. Na začátku si vysvětlíme několik nezbytných pojmů a pak už napíšeme první program. Naučíme se, jak ho přeložit, jak ho spustit a jak ho ladit — tedy jak v něm hledat a odstraňovat chyby. Postupně se seznámíme se všemi základními konstrukcemi jazyka Pascal, jako jsou příkazy, datové typy, podprogramy apod. Dostaneme se i k základům objektově orientovaného programování, bez něhož bychom se nemohli pustit do vytváření grafického uživatelského rozhraní („oken“). Přitom napíšeme několik jednoduchých, ale užitečných programů. Projdete-li celou tuto knihu, stanou se z vás mírně pokročilí programátoři. (alza.sk)

Podobné produkty ako Pascal (978-80-247-4116-1)

Etnokorálky (978-80-247-2194-1)

Etnokorálky (978-80-247-2194-1)
Detail

E-kniha - autor Jana Jiroušková, 112 stran Kniha je první publikací svého druhu na českém trhu. Představuje čtenářům nejen roli korálkových šperků a doplňků v jednotlivých světových kulturách, ale poskytne i podrobný popis výroby těchto zajímavých a originálních předmětů. Jednotlivé kapitoly knihy se věnují šperkům vytvořeným z korálků podle ozdob, kterými se krášlí obyvatelé čtyř kontinentů. Při zhotovování šperků inspirovaných vzdálenými kulturami lze vzájemně propojovat prvky několika kultur a vytvořit tak vlastní zajímavý originál. Návody jsou označeny stupněm náročnosti. (alza.sk)

Podobné produkty ako Etnokorálky (978-80-247-2194-1)

Psychodiagnostika (978-80-247-2165-1)

Psychodiagnostika (978-80-247-2165-1)
Detail

E-kniha - autor Ivana Šnýdrová, 144 stran Psychodiagnostika má v současné době stále rostoucí význam jak ve výzkumné práci, tak zejména při uplatňování psychologie v praxi. Publikace PhDr. Ivany Šnýdrové, CSc. umožňuje čtenářům nahlédnout do teoretických a metodologických základů rozpoznávání a určování psychologických charakteristik, ve kterých se jednotlivci mezi sebou liší nebo které vystihují aktuální psychický stav člověka. Čtenář získá přehled nejenom o psychodiagnostickým metodách, ale i o problémech, které mohou diagnostiku zkomplikovat. (alza.sk)

Podobné produkty ako Psychodiagnostika (978-80-247-2165-1)

Nevěra (978-80-247-3296-1)

Nevěra (978-80-247-3296-1)
Detail

E-kniha - autor Petr Šmolka, 128 stran Rozšířená a zčásti přepracovaná populárně odborná monografie našeho předního poradce pro manželství, partnerské a rodinné vztahy nabízí i tentokrát vlastní pracovní definici pojmu nevěra a přehled jejích hlavních typů. Značnou pozornost věnuje možným zdrojům a motivacím promiskuitního jednání. Pro „postižené“ přináší řadu užitečných informací o možnostech svépomoci, odborníkům je věnována kapitola o poradenské pomoci. Čtivě podaný výklad je doplněn řadou konkrétních případů z praxe. Nevěru autor nechápe pouze jako poruchu vztahu, ale zároveň i jako šanci na pozitivní změnu. (alza.sk)

Podobné produkty ako Nevěra (978-80-247-3296-1)

Nábytek (978-80-247-3746-1)

Nábytek (978-80-247-3746-1)
Detail

Elektronická kniha - autor Ludvika Kanická, Zdeněk Holouš, 160 stran Publikace seznamuje čtenáře se základními konstrukčními požadavky na nábytek a zároveň odpovídá na otázky: jak vybrat správný nábytek, na které jeho parametry dát při výběru pozor, jaké matrace jsou optimální pro zdravý spánek, jak zajistit bezpečnost v bytě na základě výběru nábytku a další praktické rady. Nábytková typologie je prezentována na základě činností vykonávaných v bytovém interiéru. Renomovaní autoři doplnili čtivý a přehledný text mnoha názornými kresbami a fotografiemi. Publikace je vhodným zdrojem informací pro studenty architektury a tvorby interiérů i poučným vodítkem pro zájemce o bytovou kulturu. Detaily knihy: Autor: Ludvika Kanická, Zdeněk Holouš Rok vydání: 2011 ISBN: 978-80-247-3746-1 Počet stran: 160 (alza.sk)

Podobné produkty ako Nábytek (978-80-247-3746-1)

Linux (978-80-247-1290-1)

Linux (978-80-247-1290-1)
Detail

Elektronická kniha - autor Petr Krčmář, 184 stran Kniha je zároveň učebnicí i příručkou určenou pro uživatele, jenž by rád porozuměl problematice prvotního návrhu, praktické realizace a následné administrace počítačových sítí. Každá kapitola začíná podrobným rozborem problematiky, včetně vysvětlení základních pojmů a umožňuje tak proniknout do probíraného tématu i naprostému začátečníkovi. Cílem je zvládnout především praktickou stránku věci a umožnit uživateli realizovat jeho první počítačovou síť. (alza.sk)

Podobné produkty ako Linux (978-80-247-1290-1)

Uveitidy (978-80-247-2897-1)

Uveitidy (978-80-247-2897-1)
Detail

E-kniha - autor Eva Říhová, kolektiv a, 136 stran Zcela ojedinělé dílo našich předních odborníků se v podobném rozsahu a kvalitě objevuje na našem knižním trhu poprvé. Dosud bylo možné tyto informace získat pouze v cizojazyčných publikacích. Krásná celobarevná publikace je doplněna bohatou obrazovou dokumentací - čtenář v ní najde přes 200 originálních a často unikátních fotografií z archivu autorů. Kniha je určena především očním lékařům, kteří se ve své praxi setkají s pacienty s některým typem nitroočního zánětu a potřebují rychlou informací o klinickém obrazu uveitidy, dalších možnostech vyšetřovacích postupů k upřesnění diagnózy a následné léčbě. Publikace tak představuje stručného průvodce problematikou nitroočních zánětu, ve kterém je možné se snadno orientovat a získat potřebné informace o diagnóze a léčbě. Nejedná se o klasickou učebnici. Publikace je přínosem nejen pro oftalmology, ale i pro lékaře jiných oborů zabývajících se problematikou uveitid.... (alza.sk)

Podobné produkty ako Uveitidy (978-80-247-2897-1)

Vůdcovství (978-80-247-3506-1)

Vůdcovství (978-80-247-3506-1)
Detail

Elektronická kniha - autor Slavomír Steigauf, 368 stran, česky aneb Co vás na Harvardu nenaučí Každý z nás je konfrontovaný s rolí vůdce, ať už při vedení jako šéf týmu nebo v soukromí jako manžel, rodič nebo člen jakékoliv komunity, zkrátka všude tam, kde je skupina lidí. Chcete vědět, jak se stát úspěšným lídrem a ovlivňovat druhé? Co byste měli vědět o efektivním vůdcovství?Kniha nabízí komplexní pohled na toto téma, dočtete se o historii, teoretických základech a zejména praktických postupech směřujících k úspěšnému vůdcovství. Je to praktická kniha, která by neměla chybět v knihovně manažera, šéfa anebo kohokoliv, kdo usiluje o to vést druhé. Dozvíte se, jaké vlastnosti a znalosti jsou spojené s úspěšným vůdcovstvím. Můžete konfrontovat svoji cestu s historickými příklady už úspěšných vůdců. Kniha je praktickým průvodcem vašeho osobního vůdcovství v běžných životních situacích, avšak i v extrémních a kritických, kdy na vašich schopnostech vůdce závisí... (alza.sk)

Podobné produkty ako Vůdcovství (978-80-247-3506-1)

Kincugi (978-80-247-2503-1)

Kincugi (978-80-247-2503-1)
Detail

Elektronická kniha - autor Céline Santini, 248 stran, česky Kincugi je japonský způsob opravy rozbitého porcelánu pomocí práškového zlata. Den po dni, týden po týdnu, krok po kroku se objekt očišťuje, opečovává, opravuje a nakonec obohatí o zlato. Nejde jen o metodu opravy porcelánu, ale stále více rozšířenou terapeutickou metodu využívanou metaforicky i při léčení lidí. "Legenda praví, že šógun Jošimasa Ašikaga (1435–1490) používal během čajového obřadu vždy svou oblíbenou misku (chawan). Jednoho dne se však rozbila. Poslal ji proto do Číny, odkud pocházela, aby ji tam opravili. Z výsledku byl ovšem velmi zklamaný. Po mnoha měsících se mu vrátila miska opravená pomocí ošklivých kovových háčků, které ji nejen hyzdily, ale zároveň nebyly nepropustné. Pověřil proto své japonské umělce, aby našli jiné, efektivnější, a především estetičtější řešení. A tak se zrodilo umění kincugi." "Dokonce se říká, že umění kincugi je natolik ceněné, že... (alza.sk)

Podobné produkty ako Kincugi (978-80-247-2503-1)

Psychologie 1. díl (978-80-247-3270-1)

Psychologie 1. díl (978-80-247-3270-1)
Detail

Elektronická kniha - autor Jarmila Kelnarová, Eva Matějková, 184 stran Učebnice psychologie podává teoretický výklad obecné psychologie, seznamuje s metodologií, zabývá se vývojovou psychologii, základy pedagogiky a základy sociální psychologie. Informace jsou zpracovány v rozsahu odpovídajícím požadavkům kladeným na studenty zdravotnických oborů.Studenti tak získají kvalitní základ pro mezipředmětové vztahy a pro další studium zaměřené na psychologii osobnosti, sociální a zdravotnickou psychologii. (alza.sk)

Podobné produkty ako Psychologie 1. díl (978-80-247-3270-1)

Pečovatelství 1. díl (978-80-247-3184-1)

Pečovatelství 1. díl (978-80-247-3184-1)
Detail

E-kniha - autor Jana Mlýnková, 276 stran Moderní, přehledná učebnice pečovatelství pro žáky středních sociálních škol oboru sociální péče - pečovatelská činnost, zpracovaná podle témat probíraných v předmětu pečovatelství. Žáci zde najdou nejen teoretické informace a návody k praktickým postupům, ale také cvičení rozvíjející schopnost samostudia a podporující žákovu kreativitu a kritické myšlení. Publikace je vhodnou učební pomůckou i pro pracovníky, kteří se chtějí pečovatelské činnosti věnovat a chybí jim informace o jednotlivých postupech v péči o klienta v zařízeních sociální péče nebo v domácím prostředí. (alza.sk)

Podobné produkty ako Pečovatelství 1. díl (978-80-247-3184-1)

Mentální postižení (978-80-247-3829-1)

Mentální postižení (978-80-247-3829-1)
Detail

Elektronická kniha - autor Milan Valenta, 352 stran Publikace se věnuje oblasti specifik osobnosti žáků a klientů s mentálním postižením a diagnostice těchto oblastí. Vychází ze tří základních stratifikačních systémů, které se nově využívají v oblasti zdravotnictví (MKF — Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví), v oblasti sociálních služeb (SIS — Škála stanovení míry podpory) a pilotážně ve (speciálním) školství a poradenství (KaSPC — Katalog posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb). Čtenář získá přehled o osobnostní struktuře člověka s mentálním postižením a speciálněpedagogické podpoře pro žáky s mentálním postižením, což je nový fenomén v péči o osoby se zdravotním postižením. Kniha je věnována především psychologům, speciálním pedagogům, psychiatrům, sociálním pracovníkům a studentům těchto oborů. Detaily knihy: Autor: Milan Valenta Rok vydání: 2012 ISBN: 978-80-247-3829-1 Počet stran: 352 (alza.sk)

Podobné produkty ako Mentální postižení (978-80-247-3829-1)

Děti holocaustu (978-80-247-2136-1)

Děti holocaustu (978-80-247-2136-1)
Detail

Elektronická kniha - Příběhy „dětí holocaustu“ představují strhující životní osudy devíti židovských dětí, které musely přežít hrůzy holocaustu po celé Evropě. Tato kniha je pomníkem jejich odvahy tváří tvář smrti. - autor Allan Zullo, 296 stran, česky Pravdivé příběhy o odvaze a statečnosti„Přežiju. Musím. Až válka skončí, musím být ta, která lidem řekne o naší rodině.“Příběhy „dětí holocaustu“ představují strhující životní osudy devíti židovských dětí, které musely přežít hrůzy holocaustu po celé Evropě. V době největších zvěrstev, která se kdy děla, muselo každé z nich prožít své osobní peklo a projít noční můrou druhé světové války.Tato kniha je pomníkem jejich odvahy tváří tvář smrti. A také oslavou lidského ducha – vůle překonat nevýslovné hrůzy, vůle zvítězit nad zlem, vůle žít. Lidé v příbězích vlastně mají jednu společnou vlastnost – hluboko ve svém srdci věřili, že budou žít, i když mnoho jiných kolem nich umíralo.„Vím, že vznikne lepší svět, až tahle... (alza.sk)

Podobné produkty ako Děti holocaustu (978-80-247-2136-1)

Excel 2010 (978-80-247-3986-1)

Excel 2010 (978-80-247-3986-1)
Detail

Elektronická kniha - autor Marek Laurenčík, 168 stran Jestliže jste již získali základní zkušenosti s programem MS Excel a chcete své znalosti rozšířit o zpracování rozsáhlých datových souborů, tato knížka je určena právě pro Vás. Zpracovávaná data mohou být zapsána přímo na listu Excelu, umístěna v jiném databázovém systému nebo na internetu. Jednotný přístup programu MS Excel k datům, získaných z různých zdrojů, Vám umožní využít všechny možnosti, které Excel nabízí: řazení, filtraci, souhrny, kontingenční tabulky a kontingenční grafy.O autorovi: Ing. Marek Laurenčík se věnuje od roku 1992 výuce a vzdělávání v oblasti výpočetní techniky. Zabývá se výukou a speciálními konzultacemi téměř všech běžně používaných kancelářských programů. V posledních letech je vyhledávaným lektorem odborných manažerských kurzů projektového řízení a manažerských nástrojů programu MS Excel. V těchto programech se svými kolegy vyvíjí aplikace použitelné v oblasti obchodu a účetnictví. (alza.sk)

Podobné produkty ako Excel 2010 (978-80-247-3986-1)
Vnitřní lékařství (978-80-247-2110-1), Vnitřní lékařství (978-80-247-2319-8), Vnitřní lékařství pro stomatology (80-247-1367-5), Vnitřní lékařství (978-80-726-2705-9), Vnitřní lékařství v kostce (978-80-271-2289-9), Transfuzní lékařství (978-80-247-4534-3), Zubní lékařství (978-80-247-3534-4), Tělovýchovné lékařství (978-80-247-4837-5), Posudkové lékařství (978-80-247-3285-5), Vnitřní lékařství pro nelékařské zdravotnické obory (978-80-271-0210-5), Propedeutika vnitřního lékařství (978-80-247-1309-0), Paracelsovo lékařství (978-80-751-1351-1), Soudní lékařství I. díl (978-80-247-5680-6), Hematologie a transfuzní lékařství I (978-80-247-3459-0), Hematologie a transfuzní lékařství II (978-80-247-3460-6), Solaris (978-80-766-2110-7), Zubní lékařství pro studující nestomatologických oborů (978-80-247-5807-7), Soudní lékařství a jeho moderní trendy (978-80-247-3594-8), Kolektivní smlouvy a vnitřní předpisy (978-80-247-1987-0), Zraková postižení (978-80-271-2110-6), Vražedný poklad (978-80-748-2110-3), Jak získat vnitřní klid a rovnováhu (978-80-247-3904-5), Dopravní nehody v soudním lékařství a soudním inženýrství (978-80-247-4308-0), Jak posílit svou odolnost a vnitřní sílu (978-80-247-4873-3), Výlet do Portugalska (978-80-749-2110-0), Opička na gumě (978-80-267-2110-9), Imunodeficience (978-80-247-1980-1), Kumihimo (978-80-247-2657-1), Quilling (978-80-247-3845-1), Imunologie (978-80-247-4822-1)