Zapomenuté 20. století (978-80-726-0405-0)

Produkt Zapomenuté 20. století (978-80-726-0405-0) sme našli 50+x, pokiaľ to nie je to čo hľadáte, skúste frázu Zapomenuté 20. století (978-80-726-0405-0) upraviť a produkt hľadať znova.

Zapomenuté 20. století (978-80-726-0405-0)

Zapomenuté 20. století (978-80-726-0405-0)
Detail

Elektronická kniha - autor Tony Judt, 512 stran 23 esejí brilantního britského historika Tonyho Judta, autora bestselleru Poválečná EvropaBrilantní britský historik, který se jako univerzitní profesor specializoval na moderní evropské dějiny, shromáždil 23 esejí z let 1994–2006. Na pozoruhodné škále osobností, událostí a idejí provádí Tony Judt nemilosrdnou pitvu iluzí po studené válce, že velké konflikty jsou bezpečně za námi a že svět vstoupil do epochy míru a demokracie. Ukazuje, na co z historie 20. století zapomínáme a jak velká její část byla obětována mýtu o popření paměti. Nabízí cestu zpět ke smyslu dějin, který naléhavě potřebujeme.Tony Judt (1948–2010)Britský historik a esejista, studoval na univerzitách v Cambridgi a v Paříži. Přednášel na prestižních britských a amerických vysokých školách, dlouhodobě působil jako profesor Newyorské univerzity a ředitel jejího Remarque Institute. Původně se věnoval francouzské intelektuální historii, později... (alza.sk)

Podobné produkty ako Zapomenuté 20. století (978-80-726-0405-0) , Zapomenuté 20. století (978-80-726-0405-0)

Management kvality pro 21. století (978-80-726-1561-2)

Management kvality pro 21. století (978-80-726-1561-2)
Detail

Elektronická kniha - autor Jaroslav Nenadál, 368 stran Management kvality od A do Z Nejnovější publikace autorského kolektivu, tvořeného zkušenými pedagogy katedry managementu kvality VŠB-TU Ostrava je věnována soudobým koncepcím, přístupům, metodám a nástrojům rozvoje managementu kvality, směřujícího od pouhé kvality výrobků a služeb ke kvalitě a excelenci celých organizací. (alza.sk)

Podobné produkty ako Management kvality pro 21. století (978-80-726-1561-2) , Veselice (978-80-726-0393-0)

Příběhy hrdinů 20. století (978-80-259-0566-1)

Příběhy hrdinů 20. století (978-80-259-0566-1)
Detail

Elektronická kniha ze série Příběhy hrdinů 20. století, autor Post Bellum, 440 stran Poznejte dějiny prostřednictvím autentických svědectví těch, kteří je zažili na vlastní kůži! Knižní sbírka fascinujících případů obětí totalitní zvůle v Československu přináší pestrou mozaiku mapující všechno, co obyvatelé této země ve 20. století prožili: války, nacistickou a sovětskou okupaci, komunistické lágry, monstrprocesy, ale také vzepjetí proti totalitě. Pohnuté osudy, v kterých se zrcadlí jednotlivé éry našich dějin, jsou mnohdy napínavější než smyšlené thrillery. Zvláště jímavé jsou příběhy těch, kdo byli pronásledování jak totalitní mocí nacistickou, tak komunistickou… Jak řekla jedna z pamětnic:„Čím je člověk víc pod tlakem, tím se chová líp.“ Platí to pro vojáky z čs. posádky, jež se postavila v roce 1939 jako jediná Němcům, stejně jako pro prostého občana, který než by se upsal StB, raději volil život v šikaně. (alza.sk)

Podobné produkty ako Příběhy hrdinů 20. století (978-80-259-0566-1) , Management kvality pro 21. století (978-80-726-1561-2)

Osudové okamžiky XX. století (978-80-259-0943-0)

Osudové okamžiky XX. století (978-80-259-0943-0)
Detail

Elektronická kniha - autor Karel Pacner, 696 stran Populárně naučná kniha renomovaného autora - klíčové události 20. stoletíDvacáté století bylo patrně nejkrutější v celé historii lidstva! V populárně naučné knize renomovaného autora tohoto žánru, dlouholetého spolupracovníka MF Dnes, Karla Pacnera, jsou popsány klíčové události, které ve světových dějinách minulého století znamenaly výrazné změny: od vzniku chorobné ideologie komunismu, přes totalitní režimy a celosvětové konflikty až po pád železné opony. Dvacáté století bylo nejkrutější v celé historii lidstva. Ovšem pohled na moderní dějiny nás zároveň přivádí k otázce: jaké dobré či špatné dědictví přinese toto století našim potomkům? (alza.sk)

Podobné produkty ako Osudové okamžiky XX. století (978-80-259-0943-0) , Paliativní medicína (978-80-726-2849-0)

Obraz vědy ve filosofii 20. století (978-80-755-7231-8)

Obraz vědy ve filosofii 20. století (978-80-755-7231-8)
Detail

Elektronická kniha - autor Nikolaj Demjančuk, 304 stran, česky Studie se zabývá analýzou povahy vědy ve filosofických koncepcích minulého století. Autor vychází z toho, že dynamika kultury ovlivňuje postavení vědy, posuny v jejích společenských rolích, strukturu (jazyk, logiku, metodologii), život vědecké komunity. Proměna kulturního prostoru, jehož součástí věda je, zakládá početné obrazy vědy. Autor srovnává několik vlivných přístupů a modelů (novokantovství, fenomenologii, logický empirismus, kritický racionalismus) se záměrem ukázat jejich propojenost a komplementární povahu. Studie odůvodňuje, že bohatství vědecké racionality podmiňuje a legitimizuje pluralitu jejích obrazů. Autor analyzuje a prezentuje některé z nich. (alza.sk)

Podobné produkty ako Obraz vědy ve filosofii 20. století (978-80-755-7231-8) , Moje pařížská revoluce (978-80-726-0306-0)

Vatikán a Československo ve 20. století (978-80-7684-120-8)

Vatikán a Československo ve 20. století (978-80-7684-120-8)
Detail

Elektronická kniha - autor Marek Šmíd, 648 stran, česky Kniha se věnuje diplomatickým stykům Československa a Svatého stolce ve 20. století. Jde o mimořádně dramatickou dobu, která ve vztazích Československa a Vatikánu v mnoha ohledech odráží dějiny habsburské monarchie, dvou světových konfliktů, dvou totalitních ideologií 20. století – nacismu a komunismu – a meziválečné i poválečné doby. Již na první pohled je čtenáři zřejmé, že se jednalo o období mnoha těžkostí, nepochopení a řevnivostí, a to jak na české, resp. československé, tak na vatikánské straně. (alza.sk)

Podobné produkty ako Vatikán a Československo ve 20. století (978-80-7684-120-8) , V obklíčení idiotů (978-80-726-1578-0)

Česká folková píseň v kontextu 60.–80. let 20. století (978-80-210-5431-8)

Česká folková píseň v kontextu 60.–80. let 20. století (978-80-210-5431-8)
Detail

Elektronická kniha - autor Josef Prokeš, 168 stran, česky Docent Masarykovy univerzity, člen Obce spisovatelů, prozaik a divadelní režisér Josef Prokeš ve své knize zkoumá komplexní estetickou výstavbu písní sedmi stěžejních osobností českého folku 60.–80. let 20. století: Karla Kryla, Vladimíra Merty, Vlastimila Třešňáka, Jaroslava Hutky, Jaromíra Nohavici, Karla Plíhala a Slávka Janouška. Rozebírá vždy jednu jejich typickou píseň, kterou pojímá jako synekdochu celého autora, zdůrazňuje klíčové motivy a upozorňuje na jejich vývoj v rámci autorského kontextu. Chápe současně jednotlivé analyzované písně jako svazek sil vyvažujících se ve vzájemně protikladných napětích a zahrnuje do výkladů rovněž vše, co zkoumané písně obklopuje a vchází s nimi ve styk. Osobnosti zkoumaných folkových písničkářů práce chápe jako souhrn dynamických složek celku moderního českého folku, jejichž působnost je určována jejich vlastními dispozicemi i vzájemnými vztahy, jakož i vztahem... (alza.sk)

Podobné produkty ako Česká folková píseň v kontextu 60.–80. let 20. století (978-80-210-5431-8) , Osudové okamžiky xx. století (978-80-259-0943-0)

Etické problémy medicíny na prahu 21. století (978-80-247-5471-0)

Etické problémy medicíny na prahu 21. století (978-80-247-5471-0)
Detail

Elektronická kniha - autor Radek Ptáček, Petr Bartůněk, kolektiv a, 520 stran Monografie systematickým způsobem mapuje etické problémy v medicíně na přelomu 20. a 21. st. Je rozdělena do čtyř tematických celků. První analyzuje etické otázky na úrovni obecných a historických souvislostí, druhá se věnuje problematice etických problémů, které stojí na pomezí výzkumu a klinické práce, třetí mapuje stav etiky a očekávaných etických výzev v jednotlivých klinických oborech a v závěrečné části jsou probrány některé speciální otázky — např. problematika smrti a umírání, dehumanizace v medicíně a další závažné jevy. (alza.sk)

Podobné produkty ako Etické problémy medicíny na prahu 21. století (978-80-247-5471-0) , Jóga spandakárika (978-80-750-0405-5)

Veselice (978-80-726-0393-0)

Veselice (978-80-726-0393-0)
Detail

Elektronická kniha - Román klasika anglické literatury vyšel poprvé v roce 1930 a čtenáři v postavě spisovatele Edwarda Driffielda záhy odhalili skutečného romanopisce Thomase Hardyho. - autor W. Somerset Maugham, 256 stran Román klasika anglické literatury vyšel poprvé v roce 1930 a čtenáři v postavě spisovatele Edwarda Driffielda záhy odhalili skutečného romanopisce Thomase Hardyho. Děj se odehrává od devadesátých let 19. století do konce dvacátých let století 20., kdy je vypravěč, rovněž spisovatel William Ashenden, požádán svým kolegou Alroyem Kearem o pomoc se sepsáním životopisu nedávno zesnulého Driffielda.Maugham byl vynikajícím pozorovatelem a dokonale poznal prostředí umělců a vůbec lidí z vyšších vrstev. Ve svém románu vykresluje s precizností a vtipem nejen události a společenské prostředí, ale především konkrétní lidské charaktery. Mistrně vylíčil zejména Driffieldovu první manželku Rosie,... (alza.sk)

Podobné produkty ako Veselice (978-80-726-0393-0) , Příběhy hrdinů 20. století (978-80-259-0566-1)

Paliativní medicína (978-80-726-2849-0)

Paliativní medicína (978-80-726-2849-0)
Detail

Elektronická kniha - autor Ondřej Sláma, Ladislav Kabelka, Jiří Vorlíček, 363 stran Paliativní medicína si klade ambiciózní cíl: udržet dobrou kvalitu života i v situaci pokročilého nevyléčitelného onemocnění. Snaží se především mírnit bolest a další tělesné symptomy. Dobrá kvalita života však znamená více, než že „pacient nemá nesnesitelné bolesti, nezvrací a má pravidelnou stolici“. Klíčově důležité je také rozpoznání a saturace potřeb v oblasti psychické, sociální a duchovní. Kniha přináší praktické návody k řešení nejčastějších tělesných a psychických projevů pokročilých stadií onkologických i neonkologických nemocí a další, na praxi orientované informace o komunikačních, etických, právních, psychosociálních a spirituálních aspektech paliativní péče. Je určena všem zdravotníkům, kteří ve své praxi přicházejí s nevyléčitelně nemocnými do kontaktu. (alza.sk)

Podobné produkty ako Paliativní medicína (978-80-726-2849-0) , Nové trendy v leadershipu (978-80-726-1479-0)

Kulturní vztahy mezi ČSSR a SRN v 60. letech 20. století (978-80-736-3201-4)

Kulturní vztahy mezi ČSSR a SRN v 60. letech 20. století (978-80-736-3201-4)
Detail

Elektronická kniha ze série Teritoria, autor Zuzana Lizcová, 194 stran Studie se zabývá rolí kultury v mezinárodních vztazích a vývojem kulturních styků mezi Československou socialistickou republikou (ČSSR) a Spolkovou republikou Německo (SRN) v 60. letech 20. století. V úvodu studie nalezneme přesné časové a teritoriální vymezení tématu a rozbor pojmu kultura a její role v mezinárodních vztazích, včetně stručného nástinu rozdílných přístupů realistické a liberálně-idealistické tradice teorie mezinárodních vztahů k dané problematice. Dále se autorka věnuje popisu vývoje světové situace ve zkoumaném období, politickému a kulturnímu vývoji v ČSSR a SRN a utváření jejich zahraniční politiky ve vztahu ke konkurenčnímu studenoválečnému mocensko-politickému bloku. Neméně důležitá část publikace též shrnuje rozvoj politických, ekonomických a kulturních styků mezi oběma zeměmi ve zkoumaném období a stručně popisuje vliv existence Německé demokratické republiky (NDR) a... (alza.sk)

Podobné produkty ako Kulturní vztahy mezi ČSSR a SRN v 60. letech 20. století (978-80-736-3201-4) , Z aeskulapovy páté kapsy (978-80-726-2753-0)

Lužičtí Srbové na přelomu 20./21. století (978-80-755-7964-5)

Lužičtí Srbové na přelomu 20./21. století (978-80-755-7964-5)
Detail

Elektronická kniha - autor Leoš Šatava, 300 stran, česky Lužice a slovanská složka jejího obyvatelstva, Lužičtí Srbové, zaujímají v rámci českého společenského a kulturního povědomí osobité místo. Materiály s touto tematikou však většinou zůstávají v úzce informativní rovině, anebo jsou zaměřeny monotematicky. Cílem předloženého sborníku textů je naopak ukázat lužickosrbskou problematiku z různých úhlů pohledu, tedy z širší a komplexnější, svého druhu holistické perspektivy. Jde o to představit Lužici a slovanskou složku jejího obyvatelstva v kontextu různorodých, nicméně navzájem tematicky provázaných rovin.Ve sborníku jsou přetištěny autorovy studie a stati, publikované v časovém období tří a půl desetiletí (z let 1983–2019); více než z poloviny však vzniklé po roce 2005. Jednotlivé práce jednak věcně informují o Lužici a slovanské složce jejího obyvatelstva; především se pak při využití různorodých prizmat zabývají problematikou etnicity a identity... (alza.sk)

Podobné produkty ako Lužičtí Srbové na přelomu 20./21. století (978-80-755-7964-5) , Zapomenuté vojsko (978-80-278-0083-4)

Moje pařížská revoluce (978-80-726-0306-0)

Moje pařížská revoluce (978-80-726-0306-0)
Detail

E-kniha - autor Andrea Sedláčková, 248 stran Září 1989. V Polsku a Maďarsku pukají ledy, desetitisíce východních Němců prchají ze země, z perestrojkového Sovětského svazu přichází jedna nepředstavitelná zpráva za druhou, vše je v pohybu – jen v Československu se jako by nic neděje. Dva měsíce před listopadem 89 se mladá žena, studentka FAMU, rozhoduje k riskantnímu a osudovému kroku. Zůstává v Paříži!Následují týdny a měsíce plné dramatických situací, nejistot a zklamání, ale i okouzlení novým prostředím, krásným městem, ve kterém stojí za to žít, svobodou, kterou stojí za to dýchat. Hrdinka poznává, jak je nečekaně těžké ocitnout se sama, bez domova, ve světě sice lákavém, ale přece jen cizím a chladném. Přichází první nárazy s realitou, ale i nová přátelství, zážitky, lásky... *** "Nesuďme ale názory dvaadvacetileté Andrey, vraťme se ke knize. Ta je řemeslně dobře zvládnutá – střídání tehdejšího a pozdějšího pohledu z perspektivy „já“, a to na události... (alza.sk)

Podobné produkty ako Moje pařížská revoluce (978-80-726-0306-0) , Zapomenuté životy (978-80-751-2420-3)

V obklíčení idiotů (978-80-726-1578-0)

V obklíčení idiotů (978-80-726-1578-0)
Detail

Elektronická kniha - autor Thomas Erikson, 280 stran, česky To, že těm okolo nerozumíte, neznamená, že jsou idioti! Máte někdy pocit, že vůbec nechápete chování a reakce lidí kolem vás? Jak je možné, že s některými se dá snadno dohodnout, zatímco jiní jsou už od pohledu potížisti? Švédský bestseller, jehož se ve světě prodalo již přes 1 milion výtisků, popisuje čtyři základní typy chování, které ovlivňují způsob komunikace a vnímání lidí navzájem. Červení, Žlutí, Zelení a Modří. Autor vám s humorem a nadhledem vysvětlí, jak jednotlivé typy rozpoznat a díky tomu pak s nimi i bezproblémově komunikovat. (alza.sk)

Podobné produkty ako V obklíčení idiotů (978-80-726-1578-0) , Zapomenuté dívky (978-80-725-2792-2)

Nové trendy v leadershipu (978-80-726-1479-0)

Nové trendy v leadershipu (978-80-726-1479-0)
Detail

Elektronická kniha - autor Daniela Pauknerová, Eva Jarošová, Hana Lorencová, 256 stran Cílem knihy je představit základní přístupy v leadershipu a v šesti studiích vybraných konceptů poukázat na specifika leadershipu uplatňovaného v českých podmínkách a představit trendy leadershipu, které jsou aktuální v globálních podmínkách. Leadership je v současnosti vymezován jako proces ovlivňování druhých za účelem dosažení společných cílů. Ovlivňovat druhé ve smyslu dosažení organizačních cílů však již nestačí. K tomu je zapotřebí kompetentních lídrů, kteří jsou schopni motivovat své spolupracovníky. (alza.sk)

Podobné produkty ako Nové trendy v leadershipu (978-80-726-1479-0) , Příběhy hrdinů 20. století ii (978-80-259-0746-7)

Z Aeskulapovy páté kapsy (978-80-726-2753-0)

Z Aeskulapovy páté kapsy (978-80-726-2753-0)
Detail

E-kniha - autor Svatopluk Káš, 346 stran Když jsme před časem anoncovali Aeskulapovu čtvrtou kapsu, která měla čtyřdílný soubor medicínských historek uzavírat, mýlili jsme se. Respektive mýlil se autor MUDr. Svatopluk Káš, který se domníval, že po posledním, čtvrtém dílu bude jeho archiv příběhů beznadějně vyčerpán. Ale jak se ukázalo, není tomu tak, archiv se skutečně zdá být bezedný. Autorovi kolegové, kteří samozřejmě znají jeho sběratelskou vášeň, jej o každé humorné příhodě, jež se mezi „bílými plášti“ odehrála, s gustem informují. A protože by byla věčná škoda tyto vlídné úsměvné perličky nechat ležet ladem, zrodila se Pátá kapsa, o níž ale už z opatrnosti předem neříkáme, že je tou poslední…První čtyři Aeskulapovy kapsy byly svými příhodami tematicky zaměřené vždy na určitý medicínský obor (chirurgie, interna, vědecký výzkum…), tato Pátá kapsa však zahrnuje kompletně celou medicínu. A tak se opět setkáme se zvučnými jmény slovutných pánů profesorů, ale... (alza.sk)

Podobné produkty ako Z Aeskulapovy páté kapsy (978-80-726-2753-0) , Mikuláš teich: moje století (1918-2018) (978-80-7492-503-0)

Příběhy hrdinů 20. století II (978-80-259-0746-7)

Příběhy hrdinů 20. století II (978-80-259-0746-7)
Detail

Elektronická kniha ze série Příběhy hrdinů 20. století, autor Post Bellum, 144 stran „Vídeň, nebo Bory?“ Tak zněla osudová otázka pro všechny, kdo se nechtěli vzdát své svobody. Pohnuté osudy, v nichž se zrcadlí jednotlivé éry našich dějin, se v mnoha ohledech dotýkají i dneška. Zvláště jímavé jsou příběhy těch, kdo byli pronásledování jak totalitní mocí nacistickou, tak komunistickou. Sbírka příběhů z projektu „Paměť národa“, obecně prospěšné společnosti Post Bellum, přináší pestrou mozaiku mapující všechno, co obyvatelé této země ve 20. století prožili: války, nacistickou a sovětskou okupaci, komunistické lágry, monstrprocesy, ale také vzdor proti totalitě. (alza.sk)

Podobné produkty ako Příběhy hrdinů 20. století II (978-80-259-0746-7) , Tyranie: 20 lekcí z 20. století

Lži století (978-80-271-0310-2)

Lži století (978-80-271-0310-2)
Detail

Elektronická kniha - autor Heiko Schrang, 208 stran Autor předkládá informace, které nahánějí hrůzu, ale měli bychom je znát. Ukazuje, jak současní „vůdci světa“ za přispění médií ovládají běžného člověka pomocí strachu, pocitů viny či závislosti na majetku. Mimo to ale také ukazuje cesty, jak se z této pasti mocných vymanit. (alza.sk)

Podobné produkty ako Lži století (978-80-271-0310-2) , Obraz vědy ve filosofii 20. století (978-80-755-7231-8)

Zrůdy století (978-80-875-7518-5)

Zrůdy století (978-80-875-7518-5)
Detail

E-kniha - autor Eduard Svítivý, Matěj Vavřina, 128 stran Jsou oblasti, v nichž bychom byli rádi „světoví“, ale moc se nám to nedaří. V kriminalitě se bohužel můžeme se světem směle měřit. Co se skrývá v mysli pachatelů šílených zločinů? Co zapálí onu zlověstnou jiskru nezvladatelné touhy mučit a zabíjet? Odkud se bere jejich zvrácené vzrušení z bolesti a utrpení druhých? Na první pohled to bývají docela obyčejní lidé. Manželé, rodiče, kolegové či sousedé, kteří žijí mezi námi. Stačí však pověstná poslední kapka a džbán jejich vnitřního napětí přeteče. Pak je tu tragická souhra okolností, potenciální oběť ocitne ve špatný čas na špatném místě… a krutý osud roztočí kola bezcitného řádění. (alza.sk)

Podobné produkty ako Zrůdy století (978-80-875-7518-5) , Vatikán a československo ve 20. století (978-80-7684-120-8)

Africké století (978-80-760-1641-5)

Africké století (978-80-760-1641-5)
Detail

Elektronická kniha - autor Veronika Sobotková, 288 stran, česky Africká současnost a budoucnost závisí na celé řadě faktorů. Od roku 1960, kdy hned sedmnáct zemí získalo nezávislost, urazil africký kontinent značný kus cesty, která byla mnohdy komplikována jak vnějšími faktory, tak slabými a nerozvinutými institucemi i mnoha dalšími problémy. Na druhé straně nelze nevidět dramaticky se měnící poměry v řadě zemí kontinentu. Budoucnost Afriky však spočívá v překonání dědictví minulosti, ať již té koloniální, nebo té z dob studené války. V úsilí o budování inkluzivní společnosti, která nebude postavena na vládě úzké elity a která bude schopna diverzifikovat svoji ekonomiku a bránit se tak nečekaným otřesům globální ekonomiky. Mnohé africké země mají potenciál hrát v 21. století významnou roli na mezinárodní scéně. Vzestup Afriky, její stabilita a ekonomická diverzifikace by měly být prioritou Evropy, která byla v posledních letech znepokojena vlnami migrantů či... (alza.sk)

Podobné produkty ako Africké století (978-80-760-1641-5) , Světlo v srdci temnoty (978-80-277-0405-7)

Partie století (978-80-7411-311-6)

Partie století (978-80-7411-311-6)
Detail

Elektronická kniha - ze série ORCHIDEJ, autor Cathy Maxwell, 272 stran, česky Romantické vyprávění z prostředí nejvyšší anglické šlechty na začátku 19. století je milostným příběhem o lásce a svazujících rodinných i společenských povinnostech.*Každá debutantka při svém vstupu do společnosti obvykle touží ulovit hraběte. Elin Morrisová má to štěstí, že ji rodiče zaslíbili hraběti už krátce po narození. Ale odklady sňatku s jedním z nejvýznamnějších mužů Londýna poskytly Elin čas přemítat, jak se vůbec může provdat za Gavina Bayntona, když se jí nedaří zapomenout na jeho bratra Benedicta. Ben, rozzlobený, že byl odvolán ze služby v armádě, aby se mohl věnovat „rodinným závazkům“, trpí, když vidí, že se jeho povýšený bratr chystá ke svatbě s ženou, již miluje on. Práce v armádě umožnila Benovi pozapomenout na první lásku, ale nové setkání s Elin ho vrací zpět ke dni, kdy oba, velice mladí a nezralí, podlehli spalující touze. Elin se snaží vytěsnit Bena z mysli,... (alza.sk)

Podobné produkty ako Partie století (978-80-7411-311-6) , Zapomenuté slovenské pohádky (978-80-750-5849-2)

Mikuláš Teich: Moje století (1918-2018) (978-80-7492-503-0)

Mikuláš Teich: Moje století (1918-2018) (978-80-7492-503-0)
Detail

Elektronická kniha - autor Antonie Doležalová, 373 stran, česky Život Mikuláše Teicha byl dlouhý doslova jako jedno století. Narodil se ještě za Rakouska-Uherska a vyrůstal v masarykovském Československu, které nikdy nepřestal obdivovat. Přesto republiku dvakrát opustil. Poprvé v roce 1939 kvůli svému židovskému původu - s falešným pasem vlakem z Ružomberku. Podruhé v roce 1968 kvůli svému marxistickému přesvědčení - vlakem ze Smíchovského nádraží v Praze jen několik dní po sovětské invazi. Pokaždé se jeho novým domovem stala Velká Británie. Ač nikdy nepřestal litovat, že se v Praze nestal lékařem, v Británii se stal zakládajícím členem nejmladší koleje na univerzitě v Cambridge, Robinson College. Spolupracoval a přátelil se s nejvýznamnějšími světovými představiteli svého oboru - dějin přírodních věd. V poválečném Československu se jeho osudy dramaticky proťaly s osudy nejmocnějších představitelů komunistického režimu i jeho reformátorů. (alza.sk)

Podobné produkty ako Mikuláš Teich: Moje století (1918-2018) (978-80-7492-503-0) , Zapomenuté vozy škoda (978-80-247-2012-8)

Géniové XX. století (978-80-267-0484-3)

Géniové XX. století (978-80-267-0484-3)
Detail

Elektronická kniha - autor Karel Pacner, 320 stran Osobnosti a objevy, které změnily náš svět Když v roce 1903 zahájili bratří Wrightové éru letectví, sotva by se někdo odvážil předpovědět, že o pouhých 58 let později obletí Gagarin Zemi v kosmické kabině rychlostí 8 kilometrů za sekundu.Karel Čapek nechal ve svém slavném dramatu R.U.R. dokončeném v roce 1920 chodit roboty do školy, v níž se učili nazpaměť logaritmické tabulky, počítače či jen obyčejné kapesní kalkulačky byly tehdy ještě mimo běžnou představu o dostupné technice na konci 20. století. Je patrné, že tempo technického pokroku nabralo během minulého století nečekané obrátky. A kdo byli ti, jejichž technické vynálezy a vědecké objevy jako byla letadla, radiotelegrafie, penicilin, EKG, inzulin či teorie relativity, měnily svět a vnímaní světa? Tito dobyvatelé moderní doby sami možná netušili, jak jejich epochální objevy jednou zasáhnou do každodenního života společnostiKarel Pacner, spisovatel,... (alza.sk)

Podobné produkty ako Géniové XX. století (978-80-267-0484-3) , Téměř zapomenuté recepty (978-80-271-3275-1)

Příběhy Staré dámy: Sto ročníků Tour de France (978-80-726-0319-0)

Příběhy Staré dámy: Sto ročníků Tour de France (978-80-726-0319-0)
Detail

Elektronická kniha - autor Tomáš Macek Výpravná kniha přibližuje 100 ročníků Tour de France jako vůbec první česká publikace mapuje historii i současnost tohoto nejslavnějšího cyklistického závodu. Na základě dobového tisku a literatury, jakož i osobních svědectví pamětníků přibližuje nejzajímavější příběhy z Tour, její hrdiny, záhady, tragické události i úsměvné historky. Jádro knihy tvoří 46 kapitol z historie Tour, doprovázených množstvím unikátních dobových fotografií. Další část zachycuje československou a českou stopu na Tour prostřednictvím osobních vzpomínek sedmi cyklistů, kteří ji v minulosti absolvovali. Knihu uzavírá bohatý statistický přehled. Tomáš Macek (nar. 1968)Vystudoval žurnalistiku na Karlově univerzitě v Praze a poté pracoval ve sportovních redakcích Plzeňského deníku a deníku Sport, od roku 2003 je sportovním redaktorem deníku MF DNES. Jako reportér se účastnil již deseti olympijských her, pěti letních a pěti zimních. Působil na... (alza.sk)

Podobné produkty ako Příběhy Staré dámy: Sto ročníků Tour de France (978-80-726-0319-0) , Etické problémy medicíny na prahu 21. století (978-80-247-5471-0)

Malé / velké války - 20. století a dál (978-80-722-9322-3)

Malé / velké války - 20. století a dál (978-80-722-9322-3)
Detail

Elektronická kniha - autor Václav Junek, 188 stran Tato kniha výrazně a atraktivním způsobem nabízí souvislý řetěz malých, vedlejších válečných konfliktů, tak jak k nim docházelo od počátku 20. století podnes. Autor postupně představuje malé války od té jihoafrické búrské přes povstání boxerů, anexi Habeše, anšlus Rakouska, blokádu Berlína, falklandský konflikt až po sovětský a potom i americký Afghánistán. A to v detailu i v širších souvislostech. Vždy představuje čtenáři obě nepřátelské strany, jejich vůdčí osobnosti, vojenský potenciál, a to vše dokresluje značným množstvím informací včetně zajímavého obrazového materiálu. Kniha dokládá, že není malých válek, protože všechny bez výjimky organicky předcházely anebo po nich následovaly ty velké. To v tomto případě znamená první a druhou světovou válku ve 20. století i současné celosvětové válčení s terorismem. MALÉ / VELKÉ / VÁLKY by neměly chybět ve sbírce žádného znalce moderní historie. Detaily knihy:... (alza.sk)

Podobné produkty ako Malé / velké války - 20. století a dál (978-80-722-9322-3) , Praha, hlavní město 20. století. surrealistická historie (978-80-751-1584-3)

Praha, hlavní město 20. století. Surrealistická historie (978-80-751-1584-3)

Praha, hlavní město 20. století.  Surrealistická historie (978-80-751-1584-3)
Detail

Elektronická kniha - autor Derek Sayer, 518 stran, česky Derek Sayer ve své monumentální knize Praha, hlavní město dvacátého století skládá střípky kulturních dějin Prahy a Československa mezi dvěma světovými válkami, aby ukázal, jak zapadají do mozaiky evropských dějin. V jednom fragmentu dějin umění se často zrcadlí celá meziválečná situace. Události v Sayerově Praze se jeví jako úryvky z prorockých snů předznamenávajících události evropského či světového významu. Sny avantgardy se v tomto prostoru snadno překlápějí do těch nejhorších nočních můr dvacátého století, a naopak kruté žerty dějin se z odstupu jeví jako příklady černého humoru doprovázené osvobozujícím smíchem. V Sayerově knize čtenář prochází tkanivem meziválečné Prahy, tak jako spáč ve snu prochází noční krajinou, v níž se mu objevují fragmenty jeho vlastních dějin, jeho zklamání i touhy. (alza.sk)

Podobné produkty ako Praha, hlavní město 20. století. Surrealistická historie (978-80-751-1584-3) , Malé / velké války - 20. století a dál (978-80-722-9322-3)

Bukač. Moje hokejové století (978-80-756-5332-1)

Bukač. Moje hokejové století (978-80-756-5332-1)
Detail

Elektronická kniha - autor Luděk Bukač, 376 stran Hráč. Trenér. Učitel. Vítěz. Filozof. Člověk, který věděl, kdy do toho šlápnout a kdy couvnout. Luďka Bukače můžete označit každým z těchto slov. Jeho postava se prolíná historií českého i světového hokeje podobně jako probíhá Forrest Gump novodobými dějinami USA. Muž, který výrazně pomáhal formovat podobu nejúspěšnější kolektivní hry u nás, s nadhledem líčí své zážitky a s charakteristickou zapáleností prokládá vyprávění myšlenkami vysvětlujícími vývoj českého hokeje v kontextu s tím světovým. Od dětského okouzlení štvanickým zimákem a Zábrodského LTC přes komunistický převrat, jenž změnil i hokej a přinesl akademicky pojatou tělovýchovu. Nemusíte být hokejoví fanoušci, aby vás vtáhnul příběh jeho neobyčejného života. Života, v němž se potkávají hokejové legendy Howe, Bowman i Jágr s Kapkem a Himlem. Života s nátlakem StB, ale i přímluvou z nejvyšších míst Strany... (alza.sk)

Podobné produkty ako Bukač. Moje hokejové století (978-80-756-5332-1) , Lužičtí srbové na přelomu 20./21. století (978-80-755-7964-5)

Pravý muž 21. století (978-80-735-9522-7)

Pravý muž 21. století (978-80-735-9522-7)
Detail

Elektronická kniha - autor John Gray, 249 stran Cesta k nalezení moderního mužství a jeho vědomého prožívání v dnešním světěPraktický průvodce hlubinami mužského nitra, cesta k sebeuvědomění a lepším vztahům. Od autora bestselleru Muži jsou z Marsu, ženy z Venuše Každý z nás je jedinečný a má své poslání. Co ale dělat, aby se nám jen nejen podařilo naplnit, ale ještě si přitom užívat radosti a těšit všechny kolem sebe. Nejnovější Grayova kniha je průvodcem, který vede muže na cestě poznání vlastního nitra. Učí je chápat smysl věcí i vlastního konání, nevyhýbat se emocím, učit se je rozpoznávat a naslouchat pocitům sebe i lidí kolem. Je to cesta k sebepoznání, k lepšímu, kvalitnějšímu a spokojenějšímu životu.Tato kniha přináší praktický plán, který pomůže správné poslání odhalit. Poslouží jako rádce na cestě k většímu porozumění sobě i jiným, ke šťastnějšímu, vnímavějšímu a plnějšímu životu. Prozkoumáme také 12 vlastností moderní... (alza.sk)

Podobné produkty ako Pravý muž 21. století (978-80-735-9522-7) , Balkán ve 20. století (9788024632087)

Temné kouty XX. století (978-80-747-5050-2)

Temné kouty XX. století (978-80-747-5050-2)
Detail

Elektronická kniha - autor Roman Cílek, 288 stran Dějiny před námi defilují jako strhující drama, pokud o nich píše autor literatury faktu, který už mnohokrát prokázal své vypravěčské mistrovství. Je tomu tak i v této knize, v níž Roman Cílek s mnoha pozoruhodnými detaily zobrazuje několik klíčových okamžiků minulého století: nástup hitlerovců k moci, zápolení o naše pohraničí a březnové události v roce 1939. A jak je u něj obvyklé, i tentokrát se tu ve velmi čtivé podobě promítá jeho tvůrčí přístup, kdy „velké“ dějiny prolíná s mikrokosmem dramatických, někdy až skoro neuvěřitelných lidských osudů a střetů do konečné, plasticky vyznívající podoby, již nazval „historická mozaika“.Můžeme tak sledovat vzestup Adolfa Hitlera, v mládí „posledního z posledních“ – kapitole věnované jeho nástupu k moci dal Roman Cílek výstižný název „Satan usedá na trůn“. Na příběhu jednoho z tisíců brutálně a navždy umlčených odpůrců, lübeckého novináře Fritze... (alza.sk)

Podobné produkty ako Temné kouty XX. století (978-80-747-5050-2) , Téměř zapomenuté recepty 2 (978-80-271-3138-9)

Intelektuál ve dvacátém století (978-80-7260-513-2)

Intelektuál ve dvacátém století (978-80-7260-513-2)
Detail

Elektronická kniha - Tony Judt patří mezi nejzajímavější světové myslitele posledního půlstoletí. Málokdo uvažoval tak hluboce a inspirativně o otázkách demokracie, totalitních režimů, holokaustu či o dějinné roli veřejných intelektuálů. V rozhovoru se svým přítelem a kolegou Timothym Snyderem mapuje historii moderních politických idejí a představ o vládě a spravedlnosti, jak je chápali liberální, socialističtí, komunističtí, nacionalističtí a fašističtí intelektuálové od konce 19. do počátku 21. století. - autor Timothy Snyder, 416 stran, česky Tony Judt v rozhovoru s Timothym Snyderem Tony Judt patří mezi nejzajímavější světové myslitele posledního půlstoletí. Málokdo uvažoval tak hluboce a inspirativně o otázkách demokracie, totalitních režimů, holokaustu či o dějinné roli veřejných intelektuálů. V rozhovoru se svým přítelem a kolegou Timothym Snyderem mapuje historii moderních politických idejí a představ o vládě a spravedlnosti, jak je chápali... (alza.sk)

Podobné produkty ako Intelektuál ve dvacátém století (978-80-7260-513-2) , Zapomenuté rozhovory s hitlerem (978-80-764-2031-1)

Rogersovská psychoterapie pro 21. století (978-80-247-2938-1)

Rogersovská psychoterapie pro 21. století (978-80-247-2938-1)
Detail

E-kniha - autor Daniela Šiffelová, 192 stran Kniha Rogersovská psychoterapie pro 21. století představuje na našem knižním trhu jedinečnou odbornou publikaci, která zachycuje vývoj a proměny tohoto významného směru humanistické psychoterapie. Carl Rogers, jeden z nejvlivnějších psychologů a myslitelů 20. století, hluboce ovlivnil pojetí celého oboru i vztahu mezi terapeutem a klientem. Jak ukazuje autorka, i v dnešní době si tento originální přístup, zaměřený na člověka, ponechává svůj radikální ráz a nenásilnou cestou boří tradiční myšlenky o poskytování pomoci druhým lidem. Díky tomu kniha nabízí alternativní pohled i na problémy současné společnosti. Je určena pro psychoterapeuty, psychology a psychiatry, pro studenty těchto oborů, ale i pro další zájemce, kteří chtějí hlouběji porozumět sobě samým a mezilidským vztahům v jejich složitosti a s ohledem na jejich význam pro plnohodnotný život. (alza.sk)

Podobné produkty ako Rogersovská psychoterapie pro 21. století (978-80-247-2938-1)

Encyklopedie soběstačnosti pro 21. století (978-80-7684-040-9)

Encyklopedie soběstačnosti pro 21. století (978-80-7684-040-9)
Detail

Elektronická kniha - ze série Encyklopedie soběstačnosti pro 21, století, autor Eva Hauserová, 344 stran, česky Encyklopedie soběstačnosti nabízí základní rady a tipy pro zahradníky samozásobitele a pro malé domácí hospodářství. Důležité informace tu najde každý, kdo si chce začít pěstovat vlastní jídlo a navrhnout si zahrádku tak, aby všechno rostlo a plodilo v „bio“ režimu, ekologickým a udržitelným způsobem, zdravě a v souladu s přírodou. I na malé zahrádce můžeme uzavírat koloběhy zdrojů a odpadů, vystačit s minimem fosilních paliv a čerpat přitom ze znalostí a zkušeností předchozích generací. Seznámíte se tu se základy péče o půdu a hospodaření s vodou na pozemku, s permakulturními metodami designu zahrady, dozvíte se, jak vytvořit jedlý les. Nechybí návody na přírodní ochranu rostlin před nemocemi a škůdci, na domácí semenaření ani přehled pěstování nejdůležitějších druhů užitkových rostlin, včetně starých a krajových odrůd. Vše doplňuje kapitola o chovu... (alza.sk)

Podobné produkty ako Encyklopedie soběstačnosti pro 21. století (978-80-7684-040-9)

Encyklopedie soběstačnosti pro 21. století (978-80-7553-582-5)

Encyklopedie soběstačnosti pro 21. století (978-80-7553-582-5)
Detail

Elektronická kniha - ze série Encyklopedie soběstačnosti pro 21, století, autor Eva Hauserová, 384 stran, česky Druhý díl Encyklopedie soběstačnosti navazuje na úspěšný první díl (Rodinná zahrada). Tentokrát získáte základní informace o tom, na co se připravit, pokud plánujete ekologické farmaření nebo udržitelné hospodaření na větších pozemcích od jednoho hektaru výš. Seznámíte se s metodami pěstování rostlin bez průmyslových hnojiv a pesticidů, s vhodnými postupy při péči o louky a pastviny, při produkčním sadaření a také při chovu nejoblíbenějších hospodářských zvířat. Uděláte si přehled o současné legislativě a možnostech čerpat dotace. Velká pozornost je věnována metodám a produktům zvlášť vhodným pro malé ekofarmáře, jako je pěstování léčivých, aromatických a kořeninových rostlin nebo chov skotu bez tržní produkce mléka. Pro zájemce, kteří se chtějí pustit do skutečně inovativních metod, autoři připravili pasáže o permakulturním hospodaření blízkém... (alza.sk)

Podobné produkty ako Encyklopedie soběstačnosti pro 21. století (978-80-7553-582-5)

Mezinárodní obchod v 21. století (978-80-247-3396-8)

Mezinárodní obchod v 21. století (978-80-247-3396-8)
Detail

E-kniha - autor Emilie Kalínská, kolektiv a, 232 stran Moderní publikace uznávaných odborníků z VŠE v Praze je určena zejména studentům vysokých škol a dalším zájemcům o tuto problematiku. Na úvod se seznámíte s aktuálními trendy ve vývoji mezinárodních ekonomických vztahů (s obchodem se zbožím, službami, pohybem kapitálu, s hlavními subjekty mezinárodních ekonomických vztahů). Následná analýza teorií mezinárodního obchodu je doplněna charakteristikou efektů jejich uplatňování pro spotřebitele, podnikatele i stát. Na efekty mezinárodního obchodu logicky navazuje charakteristika obchodní politiky (zahraniční, mezinárodní a společná obchodní politika EU). Kniha se soustředí i na charakteristiku mezinárodního měnového systému, v jehož podmínkách mezinárodní obchod probíhá, a na charakteristiku současného podnikatelského prostředí a jeho význam pro rozvoj mezinárodního obchodu. (alza.sk)

Podobné produkty ako Mezinárodní obchod v 21. století (978-80-247-3396-8)

Dobro a zlo 21. století (978-80-204-6049-3)

Dobro a zlo 21. století (978-80-204-6049-3)
Detail

Elektronická kniha - autor Marek Vácha, 144 stran, česky Co je dobré a co zlé? Dokážeme být dobří ve špatné době? Nebo v nás zlo probouzí temnotu? A kde hledáme útěchu v těžkých časech? Marek Orko Vácha se zamýšlí nad tím, jak se chováme v krizových situacích, zda umíme pomáhat, pokud jsme postavení tváří tvář katastrofám, jak dobře se spí vůdcům, kteří vyvolávají války, nebo co může udělat každý člověk pro to, aby byl svět lepším místem pro život. V sedmi částech knihy se postupně věnuje otázkám spojeným s altruismem, vírou a jejím postavením v současném světě, poslání lékařů nebo kvalitě každodenního soužití lidí různých národností i vyznání v době, která není pro nikoho jednoduchá. Když rozebírá vlastnosti dobra a zla, konstatuje: „Zlo bere samo sebe velmi vážně. Diktátoři nejsou vtipní, nemají smysl pro sebeironii, mají svoje velké myšlenky, pro které neváhají nechat zemřít miliony lidí. To naopak dobro je jiskřivé, kreativní, roztančené, citlivé.“ (alza.sk)

Podobné produkty ako Dobro a zlo 21. století (978-80-204-6049-3)

Průvodce literární hysterií 19. století (978-80-766-1593-9)

Průvodce literární hysterií 19. století (978-80-766-1593-9)
Detail

Elektronická kniha - autor Karolína Meixnerová, 184 stran, česky Ve škole nás naučili, že Babičku napsala Božena Němcová. Zív. Aktivnější učitelé pro zajímavost dodali, že to byla pěkná rajda, tedy Božena, nikoliv Babička. Aha – a to je všechno? Ani nápad! Literární hysterie instagramerky Karolíny Meixnerové alias @cojezoe zbavuje známé postavy české literatury nálepek a popisuje jejich životy tak, jak skutečně proběhly. Plus minus. Literatura je sexy, pojďte si ji zamilovat! (alza.sk)

Podobné produkty ako Průvodce literární hysterií 19. století (978-80-766-1593-9)

Méně známé nestvůry 21. století (978-80-275-1575-2)

Méně známé nestvůry 21. století (978-80-275-1575-2)
Detail

Elektronická kniha , 231 stran, česky Povídky, které stírají hranice fantastického a reálného Ve dvanácti nezapomenutelných příbězích sbírky Méně známé nestvůry 21. století se podivné stává všedním a všední podivným. Autorka v názvu slibuje moderní bestiář, neznamená to však sbírku prvoplánových karikatur ani pitvorných kuriozit. Ať zrovna máme co do činění s dívkou, které rostou z kotníků křídla, s gigantickou kolonií mořských organismů blížící se k pobřeží, nebo „jen“ s podezřelou smrtí slavného horolezce, příběhy se nepřímo a rafinovaně dotýkají našeho přístupu k minulosti, přírodě, technice i druhým. Kim Fu navazuje na tradici fantastických povídek postavených na silném nápadu a často překvapivé pointě, s lehkostí střídá nejrůznější styly a podle potřeby se umí přiblížit tak rozdílným žánrům, jako jsou básně v próze nebo erotická... (alza.sk)

Podobné produkty ako Méně známé nestvůry 21. století (978-80-275-1575-2)

21 lekcí pro 21. století (978-80-733-5612-5)

21 lekcí pro 21. století (978-80-733-5612-5)
Detail

E-kniha - Yuval Noah Harari obracia k prítomnosti a ponúka nám pomocnú ruku, aby sme sa vyznali v dnešnom často popletené svete. - autor Yuval Noah Harari, 392 strán, česky Budúcnosť nepočká, pripravme sa na ňu ... Globální bestseller od autora knih Sapiens a Homo DeusVytvorili sme MÝTY, aby sme zjednotili náš druh.Skrotil SME PRÍRODU, aby sme získali moc.MENÍME ŽIVOT, aby sme uskutočnili svoje najbláznivejšie sny.ALE Rozumiete EŠTE SVOJIM VLASTNÝM PROBLÉMOM? Alebo naše vynálezy odsúdi ľudstvo k bezvýznamnosti?Kniha hľadá odpovede na zásadnú otázku: CO ZNAMENÁ BYŤ ČLOVEKOM V DNEŠNÉ chaotickom ČASE?Kniha Sapiens nám ukázala, odkiaľ sme prišli. Homo deus hľadel do budúcnosti. Publikácia 21 lekcií pre 21. storočie sa zaoberá súčasnosťou a dobou, ktorá bude bezprostredne nasledovať. V dvadsaťjeden kapitolách venovaných jednotlivým závažným problémom skúma Harari, čo znamená byť človekom vo veku šíriaceho sa chaosu.Aké dôsledky pre človeka bude mať využívanie robotov... (alza.sk)

Podobné produkty ako 21 lekcí pro 21. století (978-80-733-5612-5)

Život poddaných v 18. století: osud, nebo volba? (978-80-7476-060-0)

Život poddaných v 18. století: osud, nebo volba? (978-80-7476-060-0)
Detail

Elektronická kniha - ze série Andrias, autor Markéta Pražáková Seligová, 501 stran, česky Práce vycházející z pramenů se zabývá životními cykly poddanského obyvatelstva na panství Horní Police na Českolipsku v průběhu 18. století. (alza.sk)

Podobné produkty ako Život poddaných v 18. století: osud, nebo volba? (978-80-7476-060-0)

Zapomenuté životy (978-80-751-2420-3)

Zapomenuté životy (978-80-751-2420-3)
Detail

Elektronická kniha - autor Jan Kučera, 110 stran Po "Tajném deníku ruského legionáře" přichází Jan Kučera s další knihou, v níž vás provede událostmi konce 19. a začátku 20. století z pohledu členů a členek jeho rodiny. Příběhy jsou založeny na dochovaných pramenech a vytvářejí nedocenitelný pohled do životů obyčejných vesnických lidí v uvedeném období. (alza.sk)

Podobné produkty ako Zapomenuté životy (978-80-751-2420-3)

Zapomenuté dívky (978-80-725-2792-2)

Zapomenuté dívky (978-80-725-2792-2)
Detail

Elektronická kniha - ze série Louise Ricková, autor Sara Bladel, 278 stran, česky Bestsellerový detektivní román "královny dánské krimi"V lese je nalezena mrtvá žena s výrazně zjizvenou tváří. Identifikace by měla být snadná, ale žena nikomu nechybí a v seznamech pohřešovaných nikdo podobný nefiguruje.Po čtyřech dnech je kriminální inspektorka Louise Ricková – nově vedoucí Zvláštní pátrací služby – pořád na začátku. Po zveřejnění fotky mrtvé ženy získá první stopu. Jistá starší dáma se domnívá, že by se mohlo jednat o Lisemette, chovanku ústavu pro duševně choré.Louise se neprodleně vydá do zrušeného ústavu, aby prověřila složky bývalých pacientů, ale čeká ji nepříjemné překvapení. Podle dochované dokumentace je Lisemette už dávno mrtvá. Ukáže se, že nitky minulosti sahají až do přítomnosti a zřejmě souvisejí s řadou vražd a znásilnění, k nimž v okolí došlo v uplynulých desetiletích. Během vyšetřování se Louise vrací do míst, kde přišla o největší lásku v... (alza.sk)

Podobné produkty ako Zapomenuté dívky (978-80-725-2792-2)

Myšlením k bohatství pro 21. století (978-80-739-0382-4)

Myšlením k bohatství pro 21. století (978-80-739-0382-4)
Detail

Elektronická kniha - Odemkni svého vnitřního Supermana - autor Napoleon Hill, 368 stran, česky Světový bestseller v oblasti osobního růstu. Prodáno více než 100 milionů výtisků.Tato kniha je prezentací amerických životních hodnot par exelence. Vychází z tezí A. Carnegieho o tom, jak dosáhnout pomocí sebeovládání úspěchu. Správné zvládnutí různých situací a svých emocí je základem, který vede k dosažení jakýchkoliv cílů. Autor s příznačným křestním jménem předává své zkušenosti s permanentním pozitivním myšlením i čtenářům, z nichž chce udělat sebevědomé osobnosti.Kniha je aktualizovaná a doplněná příklady pro 21. Století a je tak pro dnešního čtenáře ještě přístupnější než kdy dříve. (alza.sk)

Podobné produkty ako Myšlením k bohatství pro 21. století (978-80-739-0382-4)

Dějiny psychologie do konce 19. století (978-80-7553-608-2)

Dějiny psychologie do konce 19. století (978-80-7553-608-2)
Detail

Elektronická kniha - autor Milan Nakonečný, 568 stran, česky Publikace přináší poměrně rozsáhlé pojednání o vývojové etapě utváření filosofických a empirických základů psychologie v dobách, kdy psychologie ještě nebyla samostatnou vědou. Kromě rozšiřujícího pohledu na známá témata kniha zpracovává i témata dosud neuvedená, protože autor soudí, že v dějinách psychologie by měl být zachycen i vliv mystiky a esoterních soustav, neboť i tyto obory přinášely určité pojetí lidského duševního života. Proto je zde zahrnuto i pojednání o starořecké magii, středověké mystice, renesančním hermetismu, mesmerismu a obsáhlá informace o polemice na téma spiritismus, která se odehrála na konci 19. století mezi řadou významných vědců a filosofů. Originální je také závěr knihy, ukazující, jak se utvářel vliv některých představitelů vědy a filosofie s vědeckými kořeny v 19. století na vznik významných směrů v psychologii následujícího století... (alza.sk)

Podobné produkty ako Dějiny psychologie do konce 19. století (978-80-7553-608-2)

Jak hledat zaměstnance v 21. století (978-80-271-0551-9)

Jak hledat zaměstnance v 21. století (978-80-271-0551-9)
Detail

Elektronická kniha - autor Jan Tegze, 328 stran, česky Hledáte moderní metody pro efektivní hledání nových lidí? Chcete rozumět oblasti náboru a dokázat najít specialisty ve vašem oboru? Pak je tato kniha určena právě vám. Ať jste nováčkem nebo profesionálem s mnohaletou praxí, díky této knize objevíte nové metody vyhledávání a naučíte se vše potřebné pro svou každodenní práci. V první části knihy najdete metody a postupy pro hledání lidí a získávání kontaktů na ně. Jde zejména o postupy při vyhledávání lidí na internetu a sociálních sítích, které jsou v dnešní době nejúčinnější a které dosud nebyly v češtině publikovány. V druhé části knihy se dozvíte, jak vyniknout v náborovém marketingu, při oslovování, efektivním využití inzerce, práci s pasivními kandidáty a dalších oblastech. Autorem knihy je zkušený odborník s mnohaletou praxí v této oblasti, který tuto komplexní knihu napsal pro všechny pracovníky v personalistice a personálních... (alza.sk)

Podobné produkty ako Jak hledat zaměstnance v 21. století (978-80-271-0551-9)

České katastry od 11. do 21. století (978-80-247-2318-1)

České katastry od 11. do 21. století (978-80-247-2318-1)
Detail

E-kniha - autor Jan Bumba, 192 stran Je to první souvislá kniha s podobnou tematikou na našem trhu, která je určena geodetům, studentům, milovníkům historie, čtenářům literatury faktu a všem technicky zaměřeným čtenářům. Popisuje vývoj katastrů od úplných počátků do dnešní doby. Technické informace začleňuje do příslušného historického období s jeho specifiky. Zabývá se nikoli pouze některou etapou katastrů, ale popisuje vývoj katastrů od úplných počátků do dnešní doby. Definuje a vysvětluje pět základních charakteristik společných pro všechny katastry bez rozdílu zaměření či doby vzniku. Poprvé uvádí řadu dosud nepublikovaných údajů. Obsahuje 30 barevných ukázek starých map, s nimiž veřejnost zpravidla nemá možnost se setkat. (alza.sk)

Podobné produkty ako České katastry od 11. do 21. století (978-80-247-2318-1)

Mezinárodní obchod ve světové krizi 21. století (978-80-247-4694-4)

Mezinárodní obchod ve světové krizi 21. století (978-80-247-4694-4)
Detail

Elektronická kniha - autor kolektiv a, 368 stran Na trhu ojedinělá publikace je určena ekonomům, podnikatelům, studentům VŠ a zájemcům o tuto problematiku. Autoři se zaměřují na komplexní analýzu mezinárodního obchodu v současné světové krizi, a to ve vývojových a teoreticko-politických souvislostech a v souvislostech aktuálního vývoje v globalizovaném podnikatelském prostředí. Seznámíte se s pojetím mezinárodního obchodu, s aktuálními trendy i prognózami vývoje mezinárodních ekonomických vztahů a s teoriemi mezinárodního obchodu a jejich důkazy v praxi. Kniha se též věnuje obchodní a investiční politice a jejich vlivu na mezinárodní obchod a na utváření podnikatelského prostředí. Zvláštní kapitola je zaměřena na obchodní aspekty evropské integrace a politiky EU, jež ovlivňují zapojení evropských subjektů do mezinárodního obchodu i do procesů mezinárodního investování. Knihu uzavírá část zabývající se mezinárodní konkurenceschopností vč. světového srovnání. V... (alza.sk)

Podobné produkty ako Mezinárodní obchod ve světové krizi 21. století (978-80-247-4694-4)

Cesty do Svaté země XII.–XX. století (978-80-210-6139-2)

Cesty do Svaté země XII.–XX. století (978-80-210-6139-2)
Detail

Elektronická kniha - autor Danuše Kšicová, 335 stran, česky Publikace analyzuje díla dvanácti autorů cestopisů: šesti ruských a šesti českých a začleňuje je do širšího evropského kontextu. Srovnání prací zástupců obou stran církevního schizmatu poukázalo nejen na rozdíly, ale i na jejich shodné rysy a cíle. (alza.sk)

Podobné produkty ako Cesty do Svaté země XII.–XX. století (978-80-210-6139-2)

Zapomenuté slovenské pohádky (978-80-750-5849-2)

Zapomenuté slovenské pohádky (978-80-750-5849-2)
Detail

Elektronická kniha - autor Adéla Banášová, 72 stran Bylo nebylo… Ale jak to bylo dál? Jak to, že se na tyhle neobyčejné pohádky málem zapomnělo? Roztomilí brynzovníci v nich zažívají mnoho veselých i dojemných chvil. A protože mají měkké srdce – jsou totiž z brynzy – všem s radostí a ochotou pomáhají! Vydejte se za dobrodružstvím společně s brynzovníky, ale pozor! Nezapomeňte je každý večer uložit na chladné místo, aby se jejich tělíčka a srdíčka nerozpustila. (alza.sk)

Podobné produkty ako Zapomenuté slovenské pohádky (978-80-750-5849-2)

Zapomenuté vozy Škoda (978-80-247-2012-8)

Zapomenuté vozy Škoda (978-80-247-2012-8)
Detail

E-kniha - autor Jan Tuček, 176 stran Publikace osloví především skalní fandy aut se značkou Škoda a představí prototypy a funkční vzorky z let 1960 až 1990. Je-li počet vyrobených vzorků měřítkem úspěšnosti, pak se v této knize setkáte povětšinou s vozy navýsost neúspěšnými. Některé vznikly v jediném exempláři, jiné v pár kusech a o sériové výrobě si mohly jen nechat zdát. Přesto bychom na ně neměli zapomenout. Nezaslouží si to pro pestrost technických řešení a hlavně kvůli lidem, kteří jim věnovali kus života. Tyto vozy totiž tvoří nedílnou součást historické paměti své značky. (alza.sk)

Podobné produkty ako Zapomenuté vozy Škoda (978-80-247-2012-8)

Téměř zapomenuté recepty (978-80-271-3275-1)

Téměř zapomenuté recepty (978-80-271-3275-1)
Detail

Elektronická kniha - autor Michaela Smolová, 176 stran, česky Autorka je sesbírala ze starých zápisníků babiček a ze zažloutlých kuchařských knih a upravila tak, abyste si je mohli upéct i dnes. Kdykoliv dostanete chuť na něco dobrého, kdykoliv si budete chtít nostalgicky zavzpomínat na dobu dětství. Z obashu: Vánoční Slavnostní Na víkend Chléb a pečivo Sirupy a zavařeniny Sušenky a drobné sladkosti (alza.sk)

Podobné produkty ako Téměř zapomenuté recepty (978-80-271-3275-1)
Zapomenuté 20. století (978-80-726-0405-0), Veselice (978-80-726-0393-0), Management kvality pro 21. století (978-80-726-1561-2), Paliativní medicína (978-80-726-2849-0), Moje pařížská revoluce (978-80-726-0306-0), V obklíčení idiotů (978-80-726-1578-0), Osudové okamžiky XX. století (978-80-259-0943-0), Jóga Spandakárika (978-80-750-0405-5), Příběhy hrdinů 20. století (978-80-259-0566-1), Nové trendy v leadershipu (978-80-726-1479-0), Z Aeskulapovy páté kapsy (978-80-726-2753-0), Zapomenuté vojsko (978-80-278-0083-4), Zapomenuté životy (978-80-751-2420-3), Zapomenuté dívky (978-80-725-2792-2), Příběhy hrdinů 20. století II (978-80-259-0746-7), Mikuláš Teich: Moje století (1918-2018) (978-80-7492-503-0), Tyranie: 20 lekcí z 20. století, Obraz vědy ve filosofii 20. století (978-80-755-7231-8), Vatikán a Československo ve 20. století (978-80-7684-120-8), Světlo v srdci temnoty (978-80-277-0405-7), Zapomenuté slovenské pohádky (978-80-750-5849-2), Zapomenuté vozy Škoda (978-80-247-2012-8), Téměř zapomenuté recepty (978-80-271-3275-1), Etické problémy medicíny na prahu 21. století (978-80-247-5471-0), Praha, hlavní město 20. století. Surrealistická historie (978-80-751-1584-3), Malé / velké války - 20. století a dál (978-80-722-9322-3), Lužičtí Srbové na přelomu 20./21. století (978-80-755-7964-5), Balkán ve 20. století (9788024632087), Téměř zapomenuté recepty 2 (978-80-271-3138-9), Zapomenuté rozhovory s Hitlerem (978-80-764-2031-1)