Sperky eshop ocelovy piercing do pupku s priveskom kotvy a kriza zirkony aa1404 farba zirkonu aqua modra q

Produkt Sperky eshop ocelovy piercing do pupku s priveskom kotvy a kriza zirkony aa1404 farba zirkonu aqua modra q sme našli 50+x, pokiaľ to nie je to čo hľadáte, skúste frázu Sperky eshop ocelovy piercing do pupku s priveskom kotvy a kriza zirkony aa1404 farba zirkonu aqua modra q upraviť a produkt hľadať znova.

Adler Pullex Aqua Color - miešanie do RAL aj NCS - ochranná vodouriediteľná farba na drevo do exteri 750 ml ral 5003 - modŕa zafírová

Adler Pullex Aqua Color - miešanie do RAL aj NCS - ochranná vodouriediteľná farba na drevo do exteri 750 ml ral 5003 - modŕa zafírová
Detail

Difúzna a vlhkoregulovateľná, vodouriediteľná, krycia povrchová farba na drevo do exteriéru. Má veľmi dobrú odolnosť voči poveternosti. Vďaka účinným biocídnym látkam chráni pred zamodraním a napadnutím drevokazným hmyzom. Vhodná je na rozmerovo nestabilné a čiastočne stabilné drevené prvky v exteriéri ako striešky, drevené obklady, okenice, brány, balkóny a pod. Prednostne je využiteľná ako prvotný náter na nové drevo. Výdatnosť: - cca 8-10 m2/L Riedenie: - produkt je pripravený priamo na použitie Príprava podkladu Podklad musí byť čistý, suchý, nosný, bez mastnôt, vosku, či drevného prachu. Vlhkosť dreva je listnaté dreviny je maximálne 12%. Vlhkosť dreva pre ihličnaté dreviny je maximálne 15%. Neporušený starý náter prebrúste alebo alkalizujte. Nie nosné staré nátery je potrebné odstrániť. Na ochranu pred zamodraním, napadnutím plesňami a drevokazným hmyzom najskôr použite základný náter Pullex Aqua. Pre optimálnu trvanlivosť odporúčame hladké plochy prebrúsiť zrnitosťou 80 v smere drevných vlákien, dôkladne očistiť a vystúpené látky ako živice odstrániť. Aplikácia Farbu pred použitím dôkladne premiešajte. Náter aplikujte v dvoch vrstvách. Potrebný čas pre medzisušenie je 4 hodiny pre biely a svetlejšie odtiene. Potrebný čas pre medzisušenie pre intenzívnejšie odtiene je cca 6 hodín. Klasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 (CLP) Prvky označovaniaOznačovanie v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008 (CLP)- Výstražné slovo nie je nutné- Piktogramy nie je nutné- Výstražné upozorneniaH412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.Bezpečnostné upozorneniaP101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.P103 Pred použitím si prečítajte etiketu.P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi/regionálnymi/vnútroštátnymi/medzinárodnými predpismi.- Ďalšie informácie o nebezpečnostiEUH208 Obsahuje 1,2-benzoizothiazol-3(2H)-on, zmes týchto látok 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ón a 2-metyl-2H-izotiazol-3- ón (3:1), 3-jód-2-propinylbutylkarbamát. Môže vyvolať alergickú reakciu.EUH211 Pozor! Pri rozprašovaní sa môžu vytvárať nebezpečné respirabilné kvapôčky. Nevdychujte aerosóly ani hmlu.2.3 Iná nebezpečnosťUchovávajte mimo dosahu detí a neodvádzajte do kanalizácie. Zvyšky riadne zlikvidujte (spoločnosť zaoberajúcasa zberom problémových látok, likvidáciou). Prázdne nádoby sa musia dodávať do recyklačného systému. Prispracovaní produktu sa musia dodržiavať obvyklé bezpečnostné opatrenia.Výsledky posúdenia PBT a vPvBTáto zmes neobsahuje žiadne látky, ktoré boli vyhodnotené ako PBT alebo vPvB (eFarby.sk)

Podobné produkty ako Adler Pullex Aqua Color - miešanie do RAL aj NCS - ochranná vodouriediteľná farba na drevo do exteri 750 ml ral 5003 - modŕa zafírová , Kotvy na nebesích (9788024644660)

Adler Pullex Aqua Color - miešanie do RAL aj NCS - ochranná vodouriediteľná farba na drevo do exteri 2,5 l ral 5003 - modŕa zafírová

Adler Pullex Aqua Color - miešanie do RAL aj NCS - ochranná vodouriediteľná farba na drevo do exteri 2,5 l ral 5003 - modŕa zafírová
Detail

Difúzna a vlhkoregulovateľná, vodouriediteľná, krycia povrchová farba na drevo do exteriéru. Má veľmi dobrú odolnosť voči poveternosti. Vďaka účinným biocídnym látkam chráni pred zamodraním a napadnutím drevokazným hmyzom. Vhodná je na rozmerovo nestabilné a čiastočne stabilné drevené prvky v exteriéri ako striešky, drevené obklady, okenice, brány, balkóny a pod. Prednostne je využiteľná ako prvotný náter na nové drevo. Výdatnosť: - cca 8-10 m2/L Riedenie: - produkt je pripravený priamo na použitie Príprava podkladu Podklad musí byť čistý, suchý, nosný, bez mastnôt, vosku, či drevného prachu. Vlhkosť dreva je listnaté dreviny je maximálne 12%. Vlhkosť dreva pre ihličnaté dreviny je maximálne 15%. Neporušený starý náter prebrúste alebo alkalizujte. Nie nosné staré nátery je potrebné odstrániť. Na ochranu pred zamodraním, napadnutím plesňami a drevokazným hmyzom najskôr použite základný náter Pullex Aqua. Pre optimálnu trvanlivosť odporúčame hladké plochy prebrúsiť zrnitosťou 80 v smere drevných vlákien, dôkladne očistiť a vystúpené látky ako živice odstrániť. Aplikácia Farbu pred použitím dôkladne premiešajte. Náter aplikujte v dvoch vrstvách. Potrebný čas pre medzisušenie je 4 hodiny pre biely a svetlejšie odtiene. Potrebný čas pre medzisušenie pre intenzívnejšie odtiene je cca 6 hodín. Klasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 (CLP) Prvky označovaniaOznačovanie v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008 (CLP)- Výstražné slovo nie je nutné- Piktogramy nie je nutné- Výstražné upozorneniaH412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.Bezpečnostné upozorneniaP101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.P103 Pred použitím si prečítajte etiketu.P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi/regionálnymi/vnútroštátnymi/medzinárodnými predpismi.- Ďalšie informácie o nebezpečnostiEUH208 Obsahuje 1,2-benzoizothiazol-3(2H)-on, zmes týchto látok 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ón a 2-metyl-2H-izotiazol-3- ón (3:1), 3-jód-2-propinylbutylkarbamát. Môže vyvolať alergickú reakciu.EUH211 Pozor! Pri rozprašovaní sa môžu vytvárať nebezpečné respirabilné kvapôčky. Nevdychujte aerosóly ani hmlu.2.3 Iná nebezpečnosťUchovávajte mimo dosahu detí a neodvádzajte do kanalizácie. Zvyšky riadne zlikvidujte (spoločnosť zaoberajúcasa zberom problémových látok, likvidáciou). Prázdne nádoby sa musia dodávať do recyklačného systému. Prispracovaní produktu sa musia dodržiavať obvyklé bezpečnostné opatrenia.Výsledky posúdenia PBT a vPvBTáto zmes neobsahuje žiadne látky, ktoré boli vyhodnotené ako PBT alebo vPvB (eFarby.sk)

Podobné produkty ako Adler Pullex Aqua Color - miešanie do RAL aj NCS - ochranná vodouriediteľná farba na drevo do exteri 2,5 l ral 5003 - modŕa zafírová , Miele aqua do sušičky (10231930)

fischer FBN II 10/10/86 oceľová svorníková kotva do betónu (50 ks) (40827)

fischer FBN II 10/10/86 oceľová svorníková kotva do betónu (50 ks) (40827)
Detail

Súprava spojovacieho materiálu – FBN II 10/10/86 50 ks Sadu spojovacieho materiálu Fischer FBN II 10/10/86 využijete pri upevnení rôznych predmetov do betónu s požiadavkou na vysokú mieru nosnosti. Použitie kvalitnej ocele zaručuje možnosť prevlečnej, dištančnej aj predsadenej montáže. Dlhý závit a úderový čap minimalizujú preklz aj poškodenie. Balenie obsahuje 50 svorníkových kotiev. Kľúčové vlastnosti oceľových svorníkových kotiev do betónu Fischer FBN II 10/10/86, 50 ksSada svorníkových kotiev Fischer FBN II 10/10/86 na upevnenie predmetov do betónuIdeálne napríklad na pripevnenie zábradlia, oceľových konštrukcií, fasády alebo konzolPraktické balenie svorníkových kotiev pre dištančnú, predsadenú aj prevlečenú montážDlhý závit a úderový čapKotva je vyrobená z kvalitnej oceleDĺžka hmoždinky: 110 mmPriemer vrtáka: 10 mmRozmer kľúča: 17 mmBalenie: 50 ks (alza.sk)

Podobné produkty ako fischer FBN II 10/10/86 oceľová svorníková kotva do betónu (50 ks) (40827) , Ebi aqua della biely a čierny molitan do filtra af-200 (4047059463246)

fischer FBN II 12/30/126 oceľová svorníková kotva do betónu (20 ks) (45263)

fischer FBN II 12/30/126 oceľová svorníková kotva do betónu (20 ks) (45263)
Detail

Súprava spojovacieho materiálu – FBN II 12/30/126 20 ks Sadu spojovacieho materiálu Fischer FBN II 12/30/126 využijete pri upevnení rôznych predmetov do betónu s požiadavkou na vysokú mieru nosnosti. Použitie kvalitnej ocele zaručuje možnosť prevlečnej, dištančnej aj predsadenej montáže. Dlhý závit a úderový čap minimalizujú preklz aj poškodenie. Balenie obsahuje 20 svorníkových kotiev. Kľúčové vlastnosti oceľových svorníkových kotiev do betónu Fischer FBN II 12/30/126, 20 ksSada svorníkových kotiev Fischer FBN II 12/30/126 na upevnenie predmetov do betónuIdeálne napríklad na pripevnenie zábradlia, oceľových konštrukcií, fasády alebo konzolPraktické balenie svorníkových kotiev na dištančnú, predsadenú aj prevlečenú montážDlhý závit a úderový čapKotva je vyrobená z kvalitnej oceleDĺžka hmoždinky: 124 mmPriemer vrtáka: 12 mmRozmer kľúča: 19 mmBalenie: 20 ks (alza.sk)

Podobné produkty ako fischer FBN II 12/30/126 oceľová svorníková kotva do betónu (20 ks) (45263) , Q-connect a4 s priehradkami a gumičkou, čierne (kf01276)

Adler Pullex Aqua Color - miešanie do RAL aj NCS - ochranná vodouriediteľná farba na drevo do exteri 750 ml ral 5011 - oceľová modrá

Adler Pullex Aqua Color - miešanie do RAL aj NCS - ochranná vodouriediteľná farba na drevo do exteri 750 ml ral 5011 - oceľová modrá
Detail

Difúzna a vlhkoregulovateľná, vodouriediteľná, krycia povrchová farba na drevo do exteriéru. Má veľmi dobrú odolnosť voči poveternosti. Vďaka účinným biocídnym látkam chráni pred zamodraním a napadnutím drevokazným hmyzom. Vhodná je na rozmerovo nestabilné a čiastočne stabilné drevené prvky v exteriéri ako striešky, drevené obklady, okenice, brány, balkóny a pod. Prednostne je využiteľná ako prvotný náter na nové drevo. Výdatnosť: - cca 8-10 m2/L Riedenie: - produkt je pripravený priamo na použitie Príprava podkladu Podklad musí byť čistý, suchý, nosný, bez mastnôt, vosku, či drevného prachu. Vlhkosť dreva je listnaté dreviny je maximálne 12%. Vlhkosť dreva pre ihličnaté dreviny je maximálne 15%. Neporušený starý náter prebrúste alebo alkalizujte. Nie nosné staré nátery je potrebné odstrániť. Na ochranu pred zamodraním, napadnutím plesňami a drevokazným hmyzom najskôr použite základný náter Pullex Aqua. Pre optimálnu trvanlivosť odporúčame hladké plochy prebrúsiť zrnitosťou 80 v smere drevných vlákien, dôkladne očistiť a vystúpené látky ako živice odstrániť. Aplikácia Farbu pred použitím dôkladne premiešajte. Náter aplikujte v dvoch vrstvách. Potrebný čas pre medzisušenie je 4 hodiny pre biely a svetlejšie odtiene. Potrebný čas pre medzisušenie pre intenzívnejšie odtiene je cca 6 hodín. Klasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 (CLP) Prvky označovaniaOznačovanie v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008 (CLP)- Výstražné slovo nie je nutné- Piktogramy nie je nutné- Výstražné upozorneniaH412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.Bezpečnostné upozorneniaP101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.P103 Pred použitím si prečítajte etiketu.P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi/regionálnymi/vnútroštátnymi/medzinárodnými predpismi.- Ďalšie informácie o nebezpečnostiEUH208 Obsahuje 1,2-benzoizothiazol-3(2H)-on, zmes týchto látok 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ón a 2-metyl-2H-izotiazol-3- ón (3:1), 3-jód-2-propinylbutylkarbamát. Môže vyvolať alergickú reakciu.EUH211 Pozor! Pri rozprašovaní sa môžu vytvárať nebezpečné respirabilné kvapôčky. Nevdychujte aerosóly ani hmlu.2.3 Iná nebezpečnosťUchovávajte mimo dosahu detí a neodvádzajte do kanalizácie. Zvyšky riadne zlikvidujte (spoločnosť zaoberajúcasa zberom problémových látok, likvidáciou). Prázdne nádoby sa musia dodávať do recyklačného systému. Prispracovaní produktu sa musia dodržiavať obvyklé bezpečnostné opatrenia.Výsledky posúdenia PBT a vPvBTáto zmes neobsahuje žiadne látky, ktoré boli vyhodnotené ako PBT alebo vPvB (eFarby.sk)

Podobné produkty ako Adler Pullex Aqua Color - miešanie do RAL aj NCS - ochranná vodouriediteľná farba na drevo do exteri 750 ml ral 5011 - oceľová modrá , Q-connect a4 s priehradkami a gumičkou, modré (kf01275)

Adler Pullex Aqua Color - miešanie do RAL aj NCS - ochranná vodouriediteľná farba na drevo do exteri 750 ml ral 7011 - oceľová sivá

Adler Pullex Aqua Color - miešanie do RAL aj NCS - ochranná vodouriediteľná farba na drevo do exteri 750 ml ral 7011 - oceľová sivá
Detail

Difúzna a vlhkoregulovateľná, vodouriediteľná, krycia povrchová farba na drevo do exteriéru. Má veľmi dobrú odolnosť voči poveternosti. Vďaka účinným biocídnym látkam chráni pred zamodraním a napadnutím drevokazným hmyzom. Vhodná je na rozmerovo nestabilné a čiastočne stabilné drevené prvky v exteriéri ako striešky, drevené obklady, okenice, brány, balkóny a pod. Prednostne je využiteľná ako prvotný náter na nové drevo. Výdatnosť: - cca 8-10 m2/L Riedenie: - produkt je pripravený priamo na použitie Príprava podkladu Podklad musí byť čistý, suchý, nosný, bez mastnôt, vosku, či drevného prachu. Vlhkosť dreva je listnaté dreviny je maximálne 12%. Vlhkosť dreva pre ihličnaté dreviny je maximálne 15%. Neporušený starý náter prebrúste alebo alkalizujte. Nie nosné staré nátery je potrebné odstrániť. Na ochranu pred zamodraním, napadnutím plesňami a drevokazným hmyzom najskôr použite základný náter Pullex Aqua. Pre optimálnu trvanlivosť odporúčame hladké plochy prebrúsiť zrnitosťou 80 v smere drevných vlákien, dôkladne očistiť a vystúpené látky ako živice odstrániť. Aplikácia Farbu pred použitím dôkladne premiešajte. Náter aplikujte v dvoch vrstvách. Potrebný čas pre medzisušenie je 4 hodiny pre biely a svetlejšie odtiene. Potrebný čas pre medzisušenie pre intenzívnejšie odtiene je cca 6 hodín. Klasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 (CLP) Prvky označovaniaOznačovanie v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008 (CLP)- Výstražné slovo nie je nutné- Piktogramy nie je nutné- Výstražné upozorneniaH412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.Bezpečnostné upozorneniaP101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.P103 Pred použitím si prečítajte etiketu.P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi/regionálnymi/vnútroštátnymi/medzinárodnými predpismi.- Ďalšie informácie o nebezpečnostiEUH208 Obsahuje 1,2-benzoizothiazol-3(2H)-on, zmes týchto látok 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ón a 2-metyl-2H-izotiazol-3- ón (3:1), 3-jód-2-propinylbutylkarbamát. Môže vyvolať alergickú reakciu.EUH211 Pozor! Pri rozprašovaní sa môžu vytvárať nebezpečné respirabilné kvapôčky. Nevdychujte aerosóly ani hmlu.2.3 Iná nebezpečnosťUchovávajte mimo dosahu detí a neodvádzajte do kanalizácie. Zvyšky riadne zlikvidujte (spoločnosť zaoberajúcasa zberom problémových látok, likvidáciou). Prázdne nádoby sa musia dodávať do recyklačného systému. Prispracovaní produktu sa musia dodržiavať obvyklé bezpečnostné opatrenia.Výsledky posúdenia PBT a vPvBTáto zmes neobsahuje žiadne látky, ktoré boli vyhodnotené ako PBT alebo vPvB (eFarby.sk)

Podobné produkty ako Adler Pullex Aqua Color - miešanie do RAL aj NCS - ochranná vodouriediteľná farba na drevo do exteri 750 ml ral 7011 - oceľová sivá , Henry´s mighty, elektrická a akustická gitara, farba čierna (hcp10bk)

Adler Pullex Aqua Color - miešanie do RAL aj NCS - ochranná vodouriediteľná farba na drevo do exteri 2,5 l ral 7011 - oceľová sivá

Adler Pullex Aqua Color - miešanie do RAL aj NCS - ochranná vodouriediteľná farba na drevo do exteri 2,5 l ral 7011 - oceľová sivá
Detail

Difúzna a vlhkoregulovateľná, vodouriediteľná, krycia povrchová farba na drevo do exteriéru. Má veľmi dobrú odolnosť voči poveternosti. Vďaka účinným biocídnym látkam chráni pred zamodraním a napadnutím drevokazným hmyzom. Vhodná je na rozmerovo nestabilné a čiastočne stabilné drevené prvky v exteriéri ako striešky, drevené obklady, okenice, brány, balkóny a pod. Prednostne je využiteľná ako prvotný náter na nové drevo. Výdatnosť: - cca 8-10 m2/L Riedenie: - produkt je pripravený priamo na použitie Príprava podkladu Podklad musí byť čistý, suchý, nosný, bez mastnôt, vosku, či drevného prachu. Vlhkosť dreva je listnaté dreviny je maximálne 12%. Vlhkosť dreva pre ihličnaté dreviny je maximálne 15%. Neporušený starý náter prebrúste alebo alkalizujte. Nie nosné staré nátery je potrebné odstrániť. Na ochranu pred zamodraním, napadnutím plesňami a drevokazným hmyzom najskôr použite základný náter Pullex Aqua. Pre optimálnu trvanlivosť odporúčame hladké plochy prebrúsiť zrnitosťou 80 v smere drevných vlákien, dôkladne očistiť a vystúpené látky ako živice odstrániť. Aplikácia Farbu pred použitím dôkladne premiešajte. Náter aplikujte v dvoch vrstvách. Potrebný čas pre medzisušenie je 4 hodiny pre biely a svetlejšie odtiene. Potrebný čas pre medzisušenie pre intenzívnejšie odtiene je cca 6 hodín. Klasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 (CLP) Prvky označovaniaOznačovanie v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008 (CLP)- Výstražné slovo nie je nutné- Piktogramy nie je nutné- Výstražné upozorneniaH412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.Bezpečnostné upozorneniaP101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.P103 Pred použitím si prečítajte etiketu.P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi/regionálnymi/vnútroštátnymi/medzinárodnými predpismi.- Ďalšie informácie o nebezpečnostiEUH208 Obsahuje 1,2-benzoizothiazol-3(2H)-on, zmes týchto látok 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ón a 2-metyl-2H-izotiazol-3- ón (3:1), 3-jód-2-propinylbutylkarbamát. Môže vyvolať alergickú reakciu.EUH211 Pozor! Pri rozprašovaní sa môžu vytvárať nebezpečné respirabilné kvapôčky. Nevdychujte aerosóly ani hmlu.2.3 Iná nebezpečnosťUchovávajte mimo dosahu detí a neodvádzajte do kanalizácie. Zvyšky riadne zlikvidujte (spoločnosť zaoberajúcasa zberom problémových látok, likvidáciou). Prázdne nádoby sa musia dodávať do recyklačného systému. Prispracovaní produktu sa musia dodržiavať obvyklé bezpečnostné opatrenia.Výsledky posúdenia PBT a vPvBTáto zmes neobsahuje žiadne látky, ktoré boli vyhodnotené ako PBT alebo vPvB (eFarby.sk)

Podobné produkty ako Adler Pullex Aqua Color - miešanie do RAL aj NCS - ochranná vodouriediteľná farba na drevo do exteri 2,5 l ral 7011 - oceľová sivá , Henry´s craftsman, elektrická a akustická gitara, farba čierna (hcp20bk)

Adler Pullex Aqua Color - miešanie do RAL aj NCS - ochranná vodouriediteľná farba na drevo do exteri 2,5 l ral 5011 - oceľová modrá

Adler Pullex Aqua Color - miešanie do RAL aj NCS - ochranná vodouriediteľná farba na drevo do exteri 2,5 l ral 5011 - oceľová modrá
Detail

Difúzna a vlhkoregulovateľná, vodouriediteľná, krycia povrchová farba na drevo do exteriéru. Má veľmi dobrú odolnosť voči poveternosti. Vďaka účinným biocídnym látkam chráni pred zamodraním a napadnutím drevokazným hmyzom. Vhodná je na rozmerovo nestabilné a čiastočne stabilné drevené prvky v exteriéri ako striešky, drevené obklady, okenice, brány, balkóny a pod. Prednostne je využiteľná ako prvotný náter na nové drevo. Výdatnosť: - cca 8-10 m2/L Riedenie: - produkt je pripravený priamo na použitie Príprava podkladu Podklad musí byť čistý, suchý, nosný, bez mastnôt, vosku, či drevného prachu. Vlhkosť dreva je listnaté dreviny je maximálne 12%. Vlhkosť dreva pre ihličnaté dreviny je maximálne 15%. Neporušený starý náter prebrúste alebo alkalizujte. Nie nosné staré nátery je potrebné odstrániť. Na ochranu pred zamodraním, napadnutím plesňami a drevokazným hmyzom najskôr použite základný náter Pullex Aqua. Pre optimálnu trvanlivosť odporúčame hladké plochy prebrúsiť zrnitosťou 80 v smere drevných vlákien, dôkladne očistiť a vystúpené látky ako živice odstrániť. Aplikácia Farbu pred použitím dôkladne premiešajte. Náter aplikujte v dvoch vrstvách. Potrebný čas pre medzisušenie je 4 hodiny pre biely a svetlejšie odtiene. Potrebný čas pre medzisušenie pre intenzívnejšie odtiene je cca 6 hodín. Klasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 (CLP) Prvky označovaniaOznačovanie v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008 (CLP)- Výstražné slovo nie je nutné- Piktogramy nie je nutné- Výstražné upozorneniaH412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.Bezpečnostné upozorneniaP101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.P103 Pred použitím si prečítajte etiketu.P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi/regionálnymi/vnútroštátnymi/medzinárodnými predpismi.- Ďalšie informácie o nebezpečnostiEUH208 Obsahuje 1,2-benzoizothiazol-3(2H)-on, zmes týchto látok 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ón a 2-metyl-2H-izotiazol-3- ón (3:1), 3-jód-2-propinylbutylkarbamát. Môže vyvolať alergickú reakciu.EUH211 Pozor! Pri rozprašovaní sa môžu vytvárať nebezpečné respirabilné kvapôčky. Nevdychujte aerosóly ani hmlu.2.3 Iná nebezpečnosťUchovávajte mimo dosahu detí a neodvádzajte do kanalizácie. Zvyšky riadne zlikvidujte (spoločnosť zaoberajúcasa zberom problémových látok, likvidáciou). Prázdne nádoby sa musia dodávať do recyklačného systému. Prispracovaní produktu sa musia dodržiavať obvyklé bezpečnostné opatrenia.Výsledky posúdenia PBT a vPvBTáto zmes neobsahuje žiadne látky, ktoré boli vyhodnotené ako PBT alebo vPvB (eFarby.sk)

Podobné produkty ako Adler Pullex Aqua Color - miešanie do RAL aj NCS - ochranná vodouriediteľná farba na drevo do exteri 2,5 l ral 5011 - oceľová modrá , Henry´s mighty, elektrická a akustická gitara, farba strieborná (hcp10sl)

BUKI VYROB SI SPERKY KAWAII

BUKI VYROB SI SPERKY KAWAII
Detail

VYROB SI ŠPERKY KAWAII . Francúzska značka Buki prichádza s touto originálnou sadou k výrobe štýlových šperkov inšpirovaných kawaii technikou. Nemôže chýbať u žiadnej kreatívnej mladej slečny! . Obsahom sady je niekoľko rôznych (andreashop.sk)

Podobné produkty ako BUKI VYROB SI SPERKY KAWAII , Henry´s elite, elektrická a akustická gitara, farba čierna (hcp40bk)

Viessmann 5057 H0 Ondríkovej kríža s blikaním hotový model

Viessmann 5057 H0 Ondríkovej kríža s blikaním hotový model
Detail

Táto sada sa skladá zo 4 semaforov s jednou červenou a jednou žltou LED a krížom svätého Ondreja ako aj z riadiacej elektroniky. Svetelné signály svietia na približne 2 sekundy žlto, potom nasleduje červená a žltá zhasne. Červená svieti, kým vlak neprejde cez priecestie a po krátkom oneskorení zhasne. Bezúdržbové vďaka LED osvetleniu. Tento text bol preložený strojovo. (conrad.sk)

Podobné produkty ako Viessmann 5057 H0 Ondríkovej kríža s blikaním hotový model , Držiak tv sklopný a otočný 32 – 65 do 120 kg – farba čierna (401289)

Darčekový poukaz 12 € pre eshop

Darčekový poukaz 12 € pre eshop
Detail

Prinášame Vám jedinečnú príležitosť potešiť svojich blízkych, priateľov či kolegov našim krásnym darčekovým poukazom. Darčekový poukaz po online úhrade dostanete vo formáte PDF jednoducho do Vašej e-mailovej schránky. Poukaz vo formáte PDF je možné použiť iba online. Platnosť 6 mesiacov. Svoju požiadavku PDF zadajte prosím do poznámky v objednávke. (feedo.sk)

Podobné produkty ako Darčekový poukaz 12 € pre eshop , Foliatec farba do interiéru – interior color spray 400 ml, farba koňaková matná (2005)

Darčekový poukaz 30 € pre eshop

Darčekový poukaz 30 € pre eshop
Detail

Prinášame Vám jedinečnú príležitosť potešiť svojich blízkych, priateľov či kolegov našim krásnym darčekovým poukazom. Darčekový poukaz po online úhrade dostanete vo formáte PDF jednoducho do Vašej e-mailovej schránky. Poukaz vo formáte PDF je možné použiť iba online. Platnosť 6 mesiacov. Svoju požiadavku PDF zadajte prosím do poznámky v objednávke. (feedo.sk)

Podobné produkty ako Darčekový poukaz 30 € pre eshop , Q-connect a4 s chlopňami a gumičkou, transparentne čierne (kf02314)

Darčekový poukaz 40 € pre eshop

Darčekový poukaz 40 € pre eshop
Detail

Prinášame Vám jedinečnú príležitosť potešiť svojich blízkych, priateľov či kolegov našim krásnym darčekovým poukazom. Darčekový poukaz po online úhrade dostanete vo formáte PDF jednoducho do Vašej e-mailovej schránky. Poukaz vo formáte PDF je možné použiť iba online. Platnosť 6 mesiacov. Svoju požiadavku PDF zadajte prosím do poznámky v objednávke. (feedo.sk)

Podobné produkty ako Darčekový poukaz 40 € pre eshop , Q-connect a4 s chlopňami a gumičkou, transparentne zelené (kf02313)

Darčekový poukaz 20 € pre eshop

Darčekový poukaz 20 € pre eshop
Detail

Prinášame Vám jedinečnú príležitosť potešiť svojich blízkych, priateľov či kolegov našim krásnym darčekovým poukazom. Darčekový poukaz po online úhrade dostanete vo formáte PDF jednoducho do Vašej e-mailovej schránky. Poukaz vo formáte PDF je možné použiť iba online. Platnosť 6 mesiacov. Svoju požiadavku PDF zadajte prosím do poznámky v objednávke. (feedo.sk)

Podobné produkty ako Darčekový poukaz 20 € pre eshop , Q-connect a4 s priehradkami a gumičkou, transparentné zelené (kf02480)

VERONESE PIETA - SNATIE Z KRIZA - VELKA

Detail

SOCHA . Hmotnosť cca: 2.3 kg . Výška: 26 cm . Šírka: 25 cm . Hĺbka: 20 cm . Materiál: živica liata za studena . bronzové a farebné . Séria: Veronese Studio Collection (andreashop.sk)

Podobné produkty ako VERONESE PIETA - SNATIE Z KRIZA - VELKA , Q-connect a4 s chlopňami a gumičkou, transparentne biele (kf02315)

VERONESE PIETA - SNATIE Z KRIZA - MALA

Detail

SOCHA . Hmotnosť cca: 1,3 kg . Výška: 16 cm . Šírka: 15,5 cm . Hĺbka: 10 cm . Materiál: živica liata za studena . bronzovaný a farebný . od Michelangela . Séria: Studio Collection (andreashop.sk)

Podobné produkty ako VERONESE PIETA - SNATIE Z KRIZA - MALA , Q-connect a3 s chlopňami a gumičkou, transparentne biele (kf15290)

Zváračská kukla 5888 papierová bez kríža

Detail

zváracia kukla papierová, bez kríža, materiál: lepenka s obojstranným postrekom, norma: EN 175, farba: čierna (tonerpartner.sk)

Podobné produkty ako Zváračská kukla 5888 papierová bez kríža , Q-connect a4 s chlopňami a gumičkou, transparentne červené (kf02311)

ADLER PULLEX COLOR - Ochranná farba na drevo do exteriéru 2,5 l ral 5003 - modŕa zafírová

Detail

Rozpúšťadlová, hodvábne matná, krycia farba na drevo v exteriéri. Vďaka vysokému obsahu sušiny je šetrná k životnému prostrediu. Veľmi dobre odoláva poveternosti, reguluje vlhkosť a je difúzna.Vďaka biocídnym látkam chráni drevo pred modraním a napadnutí drevokaznými hubami. Vhodná je na rozmerovo stabilné, čiastočne rozmerovo stabilné a nestabilné drevené prvky - drevostavby, drevené obklady, zimné záhrady, okná, vchodové dreve, garážové brány a pod. Je vhodná pre nový náter a špeciálne pre sanáciu dreva v exteriéri. Výhody a špeciálne vlastnosti Pullex Color: + paropriepustná a reguluje vlhkosť+ neodlupuje sa, ale postupne zvetráva+ univerzálna farba na všetky drevené povrchy v exteriéri+ náter chráni pred zamodraním a napadnutím drevokaznými hubami+ optimálna odolnosť proti poveternostným vplyvom vďaka olejovým alkydovým živicami Výdatnosť: - cca 10-12 m2/L Riedenie: - Adlerol (maximálne do 5%) Príprava podkladu Podklad musí byť suchý, čistý, nosný a bez deliacich substancií ako vosk, živica, silikón a pod. Pre optimálnu životnosť odporúčame hladké povrchy prebrúsenie zrnitosťou 80 v smere drevných vlákien, dôkladne odstráňte prach po brúsení a vystúpené látky ako živica odstráňte.Ostré hrany zaoblite. Vlhkosť ihličnatých drevín by mala byť maximálne 15%. Vlhkosť listnatých drevín by mala byť maximálne 12%. Pred aplikáciou náteru Pullex Color odporúčame ako prvé použiť impregnačný základ Pullex Imprägnier Grund. Aplikácia Farbu pred použitím dôkladne premiešajte - v prípade potreby je možné riedenie podľa uvedeného % riedenia.Aplikujte dve vrchné vrstvy farbou s časom odstupom na schnutie vrstvy 12 hodín.Medzi jednotlivými vrstvami farby vykonajte prebrus so zrnitosťou 240 a odstráňte brúsny prach. Ošetrenie & renovácia Životnosť závisí od viacerých faktorov: druh poveternosti, konštrukčná ochrana, mechanické zaťaženie a zvolený darebný dotieň.Pre dlhú životnosť je potrebná včasná starostlivosť. U hlbokopórovitých drevín ako napr. dub, iroko je potrebné počítať so skrátenými intervalmi pre renováciu. Čistenie náradia Náradie po skončení prác očistite pomocou riedidla Adlerol. Klasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 (CLP) Prvky označovania Označovanie v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008 (CLP)Výstražné slovo: nie je nutnéVýstražné piktogramy: nie je nutné Výstražné upozornenia H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Bezpečnostné upozornenia P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.P103 Pozorne si prečítajte všetky pokyny a dodržiavajte ich.P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi/regionálnymi/vnútroštátnymi/medzinárodnými predpismi. Ďalšie informácie o nebezpečnosti EUH066 Opakovaná expozícia môže spôsobiť’ vysušenie alebo popraskanie pokožky.EUH208 Obsahuje 3-jód-2-propinylbutylkarbamát. Môže vyvolať alergickú reakciu.EUH211 Pozor! Pri rozprašovaní sa môžu vytvárať nebezpečné respirabilné kvapôčky. Nevdychujte aerosóly ani hmlu. Iná nebezpečnosť U handry, ktorá je napustená oxidačne vysychavými produktmi, hrozí nebezpečenstvo samovznietenia!Napustené handry nechajte vyschnúť rozložené.Prechovávanie je potrebné v uzatvorených kovových nádobách poprípade pod vodou.Uchovávajte mimo dosahu detí a neodvádzajte do kanalizácie.Zvyšky riadne zlikvidujte (spoločnosť zaoberajúca sa zberom problémových látok, likvidáciou).Prázdne nádoby sa musia dodávať do recyklačného systému.Pri spracovaní produktu sa musia dodržiavať obvyklé bezpečnostné opatrenia.Výsledky posúdenia PBT a vPvBTáto zmes neobsahuje žiadne látky, ktoré boli vyhodnotené ako PBT alebo vPvB. (eFarby.sk)

Podobné produkty ako ADLER PULLEX COLOR - Ochranná farba na drevo do exteriéru 2,5 l ral 5003 - modŕa zafírová , Q-connect a4 s priehradkami a gumičkou, transparentné modré (kf02479)

ADLER PULLEX COLOR - Ochranná farba na drevo do exteriéru 750 ml ral 5003 - modŕa zafírová

Detail

Rozpúšťadlová, hodvábne matná, krycia farba na drevo v exteriéri. Vďaka vysokému obsahu sušiny je šetrná k životnému prostrediu. Veľmi dobre odoláva poveternosti, reguluje vlhkosť a je difúzna.Vďaka biocídnym látkam chráni drevo pred modraním a napadnutí drevokaznými hubami. Vhodná je na rozmerovo stabilné, čiastočne rozmerovo stabilné a nestabilné drevené prvky - drevostavby, drevené obklady, zimné záhrady, okná, vchodové dreve, garážové brány a pod. Je vhodná pre nový náter a špeciálne pre sanáciu dreva v exteriéri. Výhody a špeciálne vlastnosti Pullex Color: + paropriepustná a reguluje vlhkosť+ neodlupuje sa, ale postupne zvetráva+ univerzálna farba na všetky drevené povrchy v exteriéri+ náter chráni pred zamodraním a napadnutím drevokaznými hubami+ optimálna odolnosť proti poveternostným vplyvom vďaka olejovým alkydovým živicami Výdatnosť: - cca 10-12 m2/L Riedenie: - Adlerol (maximálne do 5%) Príprava podkladu Podklad musí byť suchý, čistý, nosný a bez deliacich substancií ako vosk, živica, silikón a pod. Pre optimálnu životnosť odporúčame hladké povrchy prebrúsenie zrnitosťou 80 v smere drevných vlákien, dôkladne odstráňte prach po brúsení a vystúpené látky ako živica odstráňte.Ostré hrany zaoblite. Vlhkosť ihličnatých drevín by mala byť maximálne 15%. Vlhkosť listnatých drevín by mala byť maximálne 12%. Pred aplikáciou náteru Pullex Color odporúčame ako prvé použiť impregnačný základ Pullex Imprägnier Grund. Aplikácia Farbu pred použitím dôkladne premiešajte - v prípade potreby je možné riedenie podľa uvedeného % riedenia.Aplikujte dve vrchné vrstvy farbou s časom odstupom na schnutie vrstvy 12 hodín.Medzi jednotlivými vrstvami farby vykonajte prebrus so zrnitosťou 240 a odstráňte brúsny prach. Ošetrenie & renovácia Životnosť závisí od viacerých faktorov: druh poveternosti, konštrukčná ochrana, mechanické zaťaženie a zvolený darebný dotieň.Pre dlhú životnosť je potrebná včasná starostlivosť. U hlbokopórovitých drevín ako napr. dub, iroko je potrebné počítať so skrátenými intervalmi pre renováciu. Čistenie náradia Náradie po skončení prác očistite pomocou riedidla Adlerol. Klasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 (CLP) Prvky označovania Označovanie v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008 (CLP)Výstražné slovo: nie je nutnéVýstražné piktogramy: nie je nutné Výstražné upozornenia H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Bezpečnostné upozornenia P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.P103 Pozorne si prečítajte všetky pokyny a dodržiavajte ich.P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi/regionálnymi/vnútroštátnymi/medzinárodnými predpismi. Ďalšie informácie o nebezpečnosti EUH066 Opakovaná expozícia môže spôsobiť’ vysušenie alebo popraskanie pokožky.EUH208 Obsahuje 3-jód-2-propinylbutylkarbamát. Môže vyvolať alergickú reakciu.EUH211 Pozor! Pri rozprašovaní sa môžu vytvárať nebezpečné respirabilné kvapôčky. Nevdychujte aerosóly ani hmlu. Iná nebezpečnosť U handry, ktorá je napustená oxidačne vysychavými produktmi, hrozí nebezpečenstvo samovznietenia!Napustené handry nechajte vyschnúť rozložené.Prechovávanie je potrebné v uzatvorených kovových nádobách poprípade pod vodou.Uchovávajte mimo dosahu detí a neodvádzajte do kanalizácie.Zvyšky riadne zlikvidujte (spoločnosť zaoberajúca sa zberom problémových látok, likvidáciou).Prázdne nádoby sa musia dodávať do recyklačného systému.Pri spracovaní produktu sa musia dodržiavať obvyklé bezpečnostné opatrenia.Výsledky posúdenia PBT a vPvBTáto zmes neobsahuje žiadne látky, ktoré boli vyhodnotené ako PBT alebo vPvB. (eFarby.sk)

Podobné produkty ako ADLER PULLEX COLOR - Ochranná farba na drevo do exteriéru 750 ml ral 5003 - modŕa zafírová , Q-connect a4 s chlopňami a gumičkou, transparentne modré (kf02312)

SONY MDR-XB55AP, SLUCHADLA DO USI EXTRA BASS S OVLADACOM NA KABLI, MODRA

Detail

SLÚCHADLÁ . Milujete muziku a obzvlášť tú, u ktorej sú dôležité mohutné basy? Výborne, potom si ju dokonale vychutnáte zo slúchadiel Sony MDR-XB55AP Extra Bass, ktoré majú technológiu Powered Bass Duct++. Táto špeciálna (andreashop.sk)

Podobné produkty ako SONY MDR-XB55AP, SLUCHADLA DO USI EXTRA BASS S OVLADACOM NA KABLI, MODRA , Megasliz – farba do slizu červená 35 ml (5901087032852)

Robobloq rozšírenie MINT S&A 7in1 Q-tronics A

Robobloq rozšírenie MINT S&A 7in1 Q-tronics A
Detail

Vzrušujúce rozšírenie snímača a akčného člena pre roboty Robobloq! Tieto snímače a akčné členy (svetlo, zvuk, farba, teplota a vlhkosť, pohyb, gyroskop a sledovač čiary) pomáhajú zmeniť vášho robota tak, aby mohol vykonávať ďalšie príkazy, ktoré bez senzorov a akčných členov nedokáže. Tento text bol preložený strojovo. (conrad.sk)

Podobné produkty ako Robobloq rozšírenie MINT S&A 7in1 Q-tronics A , Megasliz – farba do slizu modrá 35 ml (5901087032845)

Work Life Balance-prežite krízu a naučte sa vychutnávať si život (978-80-970-2140-5)

Work Life Balance-prežite krízu a naučte sa vychutnávať si život (978-80-970-2140-5)
Detail

Elektronická kniha - autor Martin Prodaj, 100 stran Žiť harmonický život je snom a cieľom mnohých ľudí, žijúcich v súčasnom uponáhľanom svete. Nájsť rovnováhu medzi osobným a pracovným životom je veľkým umením, ktoré sa nie vždy podarí. Martin Prodaj vo svojej knihe ponúka jednoduché návody a myšlienky, ktoré vás môžu nasmerovať k rovnováhe. Venuje sa témam ako osobný rast, zvládanie času, práca na vlastnom vnútri, hľadanie správnej práce a mnohým iným. Štýl jeho písania je veľmi ľahký a jednoduchý. V knihe nenájdete žiadne komplikované teórie ani pasáže odtrhnuté od reality. Skôr zistíte, že to, čo čítate, je vám veľmi blízke a ľahko pochopiteľné. Kniha bude pre vás zákuskom, ktorý si radi dáte ku káve počas nedeľného odpoludnia. Detaily knihy: Autor: Martin Prodaj Rok vydání: 0 ISBN: 978-80-970-2140-5 Počet stran: 100 (alza.sk)

Podobné produkty ako Work Life Balance-prežite krízu a naučte sa vychutnávať si život (978-80-970-2140-5) , Acra kotvy na upevnenie 183 – 429 cm caa30 (05-caa30)

MAC TOYS NAFUKOVACIA CERUZKA DO VODY MODRA /M1130018/

MAC TOYS NAFUKOVACIA CERUZKA DO VODY MODRA /M1130018/
Detail

NAFUKOVACIA CERUZKA . Nafukovacia ceruzka do vody modrá, Pre deti od: 5 rokov. (andreashop.sk)

Podobné produkty ako MAC TOYS NAFUKOVACIA CERUZKA DO VODY MODRA /M1130018/ , Ebi aqua della biely a čierny molitan do filtra af-400, 4 ks (4047059463253)

SLV 231849 sada kotiev do betónu strieborná

SLV 231849 sada kotiev do betónu   strieborná
Detail

Sada betónových kotiev pre podlahové svietidlo BENDO. Tento text bol preložený strojovo. (conrad.sk)

Podobné produkty ako SLV 231849 sada kotiev do betónu strieborná , S medovníčkem do pohádky a medovníčkova dobrodružství

NOVA ESHOP Poukazka ANDREASHOP (platnost 6 mesiacov) 10,- Euro

NOVA ESHOP Poukazka ANDREASHOP (platnost 6 mesiacov) 10,- Euro
Detail

ANDREASHOP DARČEKOVÁ POUKÁŽKA 10 EUR (andreashop.sk)

Podobné produkty ako NOVA ESHOP Poukazka ANDREASHOP (platnost 6 mesiacov) 10,- Euro , Fmd nočný stolík s 2 zásuvkami a otvorenou poličkou farba dub (428717)

NOVA ESHOP Poukazka ANDREASHOP (platnost 6 mesiacov) 20,- Euro

NOVA ESHOP Poukazka ANDREASHOP (platnost 6 mesiacov) 20,- Euro
Detail

ANDREASHOP DARČEKOVÁ POUKÁŽKA 20 EUR (andreashop.sk)

Podobné produkty ako NOVA ESHOP Poukazka ANDREASHOP (platnost 6 mesiacov) 20,- Euro , Q-connect a4, čierna, a-z (kf04563)

NOVA ESHOP Poukazka ANDREASHOP (platnost 6 mesiacov) 50,- Euro

NOVA ESHOP Poukazka ANDREASHOP (platnost 6 mesiacov) 50,- Euro
Detail

ANDREASHOP DARČEKOVÁ POUKÁŽKA 50 EUR (andreashop.sk)

Podobné produkty ako NOVA ESHOP Poukazka ANDREASHOP (platnost 6 mesiacov) 50,- Euro , Castelli milano aqua olive, veľkosť s (60079074)

Robobloq rozšírenie MINT S&A 7in1 Q-tronics C

Robobloq rozšírenie MINT S&A 7in1 Q-tronics C
Detail

Vzrušujúce rozšírenie snímača a akčného člena pre roboty Robobloq! Tieto snímače a akčné členy (ultrazvuk, joystick, RGB LED, teplota, 7-segmentový displej, MP3, adaptér Bluetooth) pomáhajú prevádzať vášho robota tak, aby mohol vykonávať ďalšie príkazy, ktoré bez senzorov a akčných členov nedokáže. Tento text bol preložený strojovo. (conrad.sk)

Podobné produkty ako Robobloq rozšírenie MINT S&A 7in1 Q-tronics C , Samsonite s`cure spinner aqua blue (sptamto077nad)

Robobloq rozšírenie MINT S&A 7in1 Q-tronics B

Robobloq rozšírenie MINT S&A 7in1 Q-tronics B
Detail

Vzrušujúce rozšírenie snímača a akčného člena pre roboty Robobloq! Tieto snímače a akčné členy (sledovač linky, plameň, plyn, ventilátor, potenciometer, touch & MircoBit Shield) pomáhajú prevádzať vášho robota tak, aby mohol vykonávať ďalšie príkazy, ktoré bez senzorov a akčných členov nedokáže. Tento text bol preložený strojovo. (conrad.sk)

Podobné produkty ako Robobloq rozšírenie MINT S&A 7in1 Q-tronics B , Q&q ladies c215j304 (4966006997552)

Q-CONNECT A4 s priehradkami a gumičkou, čierne (KF01276)

Q-CONNECT A4 s priehradkami a gumičkou, čierne (KF01276)
Detail

Dosky na dokumenty – A4, plastové, s ochranným obalom, s priehradkami, až na 300 listov, na gumičku, čierna farba Obzeráte sa po praktickom nástroji na usporiadanie dokumentov? Dosky na dokumenty Q-CONNECT A4 s priehradkami a gumičkou, čierne vám pomôžu s usporiadaním dôležitých dokumentov, zmlúv, prezentačných materiálov, fotografií a mnohého ďalšieho. Určite oceníte prítomnosť spoľahlivej gumičky, vďaka ktorej je možné dokumenty vnútri dosiek zabezpečiť proti otvoreniu. Každý, kto chce mať v papieroch poriadok, ocení spoľahlivý zakladač, s ktorým ľahšie udržíte v papieroch poriadok. Ochranný obal prináša pre vaše papiere maximálnu ochranu a znemožňuje vďaka tomu zničenie. Tieto dosky je možné použiť na dokumenty s veľkosťou A4. Do dosiek je možné uložiť 300 listov. Farba dosiek Q-Connect je čierna. Podstatné parametre dosiek na dokumenty Q-CONNECT A4 s priehradkami a gumičkou, čierne Kvalitné dosky ochránia dôležité papiere pred zničením a zároveň pomôžu k... (alza.sk)

Podobné produkty ako Q-CONNECT A4 s priehradkami a gumičkou, čierne (KF01276) , Q&q ladies vs13j005 (4966006857269)

Q-CONNECT A4 s priehradkami a gumičkou, modré (KF01275)

Q-CONNECT A4 s priehradkami a gumičkou, modré (KF01275)
Detail

Dosky na dokumenty – A4, plastové, s ochranným obalom, s priehradkami, až na 300 listov, na gumičku, modrá farba Radi by ste si urobili poriadok v dokumentoch? Dosky na dokumenty Q-CONNECT A4 s priehradkami a gumičkou, modré vám pomôžu s organizáciou nenahraditeľných tlačív, materiálov či dokumentov. Využitie nájdete aj pre praktickú gumičku, ktorou môžete papiere vnútri dosiek zabezpečiť. Všetkých milovníkov poriadku poteší spoľahlivý zakladač, vďaka ktorému budete mať papiere zarovnané podľa svojich predstáv. Ochranný obal slúži na zaistenie ochrany vašich dokumentov a eliminuje možnosť poškodenia. Tieto dosky je možné použiť na dokumenty s veľkosťou A4. Do dosiek je možné umiestniť 300 listov. Farba dosiek na dokumenty Q-Connect je modrá. Základné prednosti dosiek na dokumenty Q-CONNECT A4 s priehradkami a gumičkou, modré Kvalitné dosky zabránia zničeniu dôležitých dokumentov a zároveň vnesú poriadok do ich organizácie Dokumenty vydržia v doskách vďaka... (alza.sk)

Podobné produkty ako Q-CONNECT A4 s priehradkami a gumičkou, modré (KF01275)

PremiumCord s oceľovým lankom a kľúčikom (zdz-1)

PremiumCord s oceľovým lankom a kľúčikom (zdz-1)
Detail

Bezpečnostný zámok – pre notebook Chráňte váš notebook na prezentáciách, veľtrhoch aj priamo v predajni. Bezpečnostný systém PremiumCord ponúka zámok do notebooku a špeciálne pevné oceľové lanko na prichytenie k pevným častiam interiéru. Inštalácia je veľmi jednoduchá. Zámok stačí zasunúť do príslušného slotu na notebooku a uzamknúť jedným z dvoch dodaných kľúčov.Kľúčové vlastnosti bezpečnostného systému PremiumCordZámok pre pripevnenie k notebookuUchytenie 2 mm oceľovým lankom (1,7 m)Kompatibilný s väčšinou notebookovDodané 2 poniklované kľúče (alza.sk)

Podobné produkty ako PremiumCord s oceľovým lankom a kľúčikom (zdz-1)

SLV 230061 sada kotiev do betónu nerezová oceľ

SLV 230061 sada kotiev do betónu   nerezová oceľ
Detail

Vhodná betónová kotva pre VAP SLIM a Sitra SL. Tento text bol preložený strojovo. (conrad.sk)

Podobné produkty ako SLV 230061 sada kotiev do betónu nerezová oceľ

SLV 232085 sada kotiev do betónu nerezová oceľ

SLV 232085 sada kotiev do betónu   nerezová oceľ
Detail

Stojacia lampa PHOTONIA je vyrobená z hliníka a číreho skla, ktoré úplne obklopuje svetelný zdroj. Vďaka polohe vstavaných zásuviek vytvára namontované svetlo homogénny svetelný kužeľ a je ideálne ako cestné svetlo. Voliteľne je k dispozícii betónová kotva a spojovacia skrinka. S triedou ochrany IP55 je vhodný pre vonkajšie použitie. Elektrické pripojenie je vykonané na sieťové napätie 230V. Toto svietidlo je vhodné pre žiarovky energetických tried: E - A + Tento text bol preložený strojovo. (conrad.sk)

Podobné produkty ako SLV 232085 sada kotiev do betónu nerezová oceľ

SLV 229059 sada kotiev do betónu nerezová oceľ

SLV 229059 sada kotiev do betónu   nerezová oceľ
Detail

Sada betónových kotiev pre samostatne stojace svetlá slúži na ľahké pripevnenie svetiel k nevytvrdeným betónovým podkladom. Tento text bol preložený strojovo. (conrad.sk)

Podobné produkty ako SLV 229059 sada kotiev do betónu nerezová oceľ

Ebi Aqua Della biely a čierny molitan do filtra af-200 (4047059463246)

Ebi Aqua Della biely a čierny molitan do filtra af-200 (4047059463246)
Detail

Filtračná náplň do akvária – vložka, sladkovodné akváriá, zachytáva zákaly, materiál biomolitan, 4 ks v balení Pokud uvažujete o vybavení akvária, je nutné si opatřit dobrý filtr. Pokud přemýšlíte o vnitřním filtru do akvária, mohli byste ocenit filtr Ebi. Mezi jeho výhody patří jednoduché upevňování. Tvoří ho dvě části. Čerpadlo produkuje dostatečný proud vody. Filtr pak má na starost čištění vody. Je oblíben pro svou nízkou cenu a snadnou instalaci. V balení můžete počítat i s filtračními náplněmi. Akvarijní filtr Ebi nijak neškodí rybám. Zásadní vlastnosti filtru do akvária Ebi Aqua Della bílý a černý molitan do filtru af-200 Filtr do akvária Ebi je určen pro vnitřní použití Součástí balení jsou také filtrační náplně Filtr do akvária Ebi je přívětivý pro ryby (alza.sk)

Podobné produkty ako Ebi Aqua Della biely a čierny molitan do filtra af-200 (4047059463246)

Retiazka s pozlateným príveskom Krížik AD0022G chirurgická oceľ

Retiazka s pozlateným príveskom Krížik AD0022G chirurgická oceľ
Detail

Oceľový náhrdelník - dlhšia retiazka s príveskom v tvare zaobleného kríža s povrchovou úpravou vo farbe ružového zlata. (donela.eu)

Podobné produkty ako Retiazka s pozlateným príveskom Krížik AD0022G chirurgická oceľ

Q Power soľ do umývačky

Q Power soľ do umývačky
Detail

Regeneračná soľ do umývačky riadu. Ľahko sa rozpúšťa a chráni umývačku riadu pred usadzovaním vodného kameňa. (drmax.sk)

Podobné produkty ako Q Power soľ do umývačky

Q+A Caffeine rozjasňujúce očné sérum s kofeínom 15 ml

Q+A Caffeine rozjasňujúce očné sérum s kofeínom 15 ml
Detail

Q+A Caffeine, 15 ml, Očné séra pre ženy, Očné sérum Q+A Caffeine intenzívne ošetruje pleť očného okolia a dodáva jej mladistvý vzhľad. Vlastnosti: odstraňuje opuchy a tmavé kruhy pod očami navracia pleti pružnosť pôsobí proti starnutiu pleti dodáva pleti svieži a odpočinutý vzhľad Zloženie: bez parfumácie vegánsky produkt Použitie: Aplikujte na čisté očné okolie a jemne vklepte končekmi prstov. Pokračujte v starostlivosti svojimi obľúbenými pleťovými prípravkami. (notino.sk)

Podobné produkty ako Q+A Caffeine rozjasňujúce očné sérum s kofeínom 15 ml

Q+A Chamomile upokojúci nočný krém s harmančekom 50 g

Q+A Chamomile upokojúci nočný krém s harmančekom 50 g
Detail

Q+A Chamomile, 50 g, Pleťové krémy pre ženy, Pleťový krém Q+A Chamomile poskytne vašej tvári každý deň presne takú starostlivosť, akú si zaslúži. Vlastnosti: hĺbkovo vyživuje intenzívne hydratuje rýchlo sa vstrebáva navracia pleti pevnosť a zanecháva ju vypnutú Zloženie: obsahuje minimálne 98 % zložiek prírodného pôvodu vegánsky produkt bez parfumácie Použitie: Naneste krúživými pohybmi čistú tvár a krk a jemne vmasírujte. Používajte pravidelne každý večer. (notino.sk)

Podobné produkty ako Q+A Chamomile upokojúci nočný krém s harmančekom 50 g

Q-CONNECT A4 s chlopňami a gumičkou, transparentne červené (KF02311)

Q-CONNECT A4 s chlopňami a gumičkou, transparentne červené (KF02311)
Detail

Dosky na dokumenty – A4, plastové, až na 300 listov, na gumičku, červená farba Chceli by ste si zaobstarať spoľahlivého pomocníka na triedenie dokumentov? Dosky na dokumenty Q-CONNECT A4 s chlopňami a gumičkou, transparentne červené vám uľahčia usporiadanie nenahraditeľných dokumentov, ako sú zmluvy či prezentačné materiály. Iste si obľúbite praktickú gumičku, ktorou zabezpečíte papiere proti vypadnutiu z dosiek. Produkt je vhodný na dokumenty s veľkosťou A4. Do dosiek možno umiestniť 300 listov. Farba dosiek Q-Connect je červená. Rozhodujúce parametre dosiek na dokumenty Q-CONNECT A4 s chlopňami a gumičkou, transparentne červené Kvalitné dosky zabránia zničeniu dôležitých dokumentov a navyše pomôžu s ich organizáciou Odolná gumička udrží dosky spoľahlivo zavreté Kompatibilný formát papiera: A4 Kapacita Q-CONNECT A4 s chlopňami a gumičkou, transparentne červené: 300 listov Materiálom dosiek na dokumenty Q-Connect je polypropylén Farba: červená (alza.sk)

Podobné produkty ako Q-CONNECT A4 s chlopňami a gumičkou, transparentne červené (KF02311)

Q-CONNECT A4 s chlopňami a gumičkou, transparentne čierne (KF02314)

Q-CONNECT A4 s chlopňami a gumičkou, transparentne čierne (KF02314)
Detail

Dosky na dokumenty – A4, plastové, s ochranným obalom, až na 300 listov, na gumičku, čierna farba Chcete pomocníka na udržanie poriadku v dokumentoch? Dosky na dokumenty Q-CONNECT A4 s chlopňami a gumičkou, transparentne čierne vám zjednodušia organizáciu nenahraditeľných tlačív, materiálov či dokumentov. Iste vás poteší prítomnosť kvalitnej gumičky, ktorou môžete papiere vnútri dosiek zabezpečiť. Ochranný obal dopraje papierom efektívnu ochranu a zabraňuje tak zničeniu. Tento druh dosiek sa hodí na papier s veľkosťou A4. Do dosiek dokážete umiestniť 300 listov. Farba dosiek Q-Connect je čierna. Kľúčové funkcie dosiek na dokumenty Q-CONNECT A4 s chlopňami a gumičkou, transparentne čierne Dosky na dokumenty ochránia vaše dôležité papiere pred poškodením a prispejú k ich jednoduchšej organizácii Dokumenty vydržia v doskách vďaka odolnej gumičke Tvrdý obal je ochranou pred poškodením Možno použiť formát papiera: A4 Celková kapacita Q-CONNECT A4 s chlopňami a... (alza.sk)

Podobné produkty ako Q-CONNECT A4 s chlopňami a gumičkou, transparentne čierne (KF02314)

Q-CONNECT A4 s chlopňami a gumičkou, transparentne modré (KF02312)

Q-CONNECT A4 s chlopňami a gumičkou, transparentne modré (KF02312)
Detail

Dosky na dokumenty – A4, plastové, s ochranným obalom, až na 300 listov, na gumičku, modrá farba Chceli by ste si urobiť poriadok v dokumentoch? Dosky na dokumenty Q-CONNECT A4 s chlopňami a gumičkou, transparentne modré vám budú nápomocné pri usporiadaní zásadných zmlúv, materiálov či dokumentov. Určite vás poteší prítomnosť kvalitnej gumičky, ktorou môžete papiere vnútri dosiek zabezpečiť. Ochranný obal pomôže ochrániť vaše dokumenty a zamedzuje tak vzniku poškodenia. Tento produkt je určený na papier s veľkosťou A4. Do dosiek naskladáte 300 listov. Farba dosiek Q-Connect je modrá. Zásadné vlastnosti dosiek na dokumenty Q-CONNECT A4 s chlopňami a gumičkou, transparentne modré Kvalitné dosky zamedzia zničeniu dôležitých papierov a tiež ich pomôžu jednoduchšie organizovať Pevná gumička dosky udrží uzavreté Tvrdý obal je ochranou pred poškodením Možno použiť formát papiera: A4 Celková kapacita Q-CONNECT A4 s chlopňami a gumičkou, transparentne modré je 300... (alza.sk)

Podobné produkty ako Q-CONNECT A4 s chlopňami a gumičkou, transparentne modré (KF02312)

Q-CONNECT A4 s chlopňami a gumičkou, transparentne biele (KF02315)

Q-CONNECT A4 s chlopňami a gumičkou, transparentne biele (KF02315)
Detail

Dosky na dokumenty – A4, plastové, s ochranným obalom, až na 300 listov, na gumičku, transparentné Chcete vo svojich dokumentoch udržať poriadok? Dosky na dokumenty Q-CONNECT A4 s chlopňami a gumičkou, transparentne biele budete mať poruke na usporiadanie potrebných dokumentov, tlačív či prezentačných materiálov. Iste si obľúbite praktickú gumičku, vďaka ktorej je možné dokumenty vnútri dosiek zabezpečiť proti otvoreniu. Ochranný obal zaistí ochranu vašim papierom a znižuje tak prípadnú možnosť zničenia. Tento druh dosiek je určený na papier s veľkosťou A4. Do dosiek dokážete vložiť 300 listov. Farba dosiek na dokumenty Q-Connect je biela a transparentná. Najdôležitejšie prednosti dosiek na dokumenty Q-CONNECT A4 s chlopňami a gumičkou, transparentne biele Odolné dosky ochránia vaše papiere pred poškodením a navyše pomôžu s ich organizáciou Dokumenty vydržia v doskách vďaka odolnej gumičke Tvrdý obal je ochranou pred poškodením Je možné použiť formát papiera:... (alza.sk)

Podobné produkty ako Q-CONNECT A4 s chlopňami a gumičkou, transparentne biele (KF02315)

Q-CONNECT A4 s chlopňami a gumičkou, transparentne zelené (KF02313)

Q-CONNECT A4 s chlopňami a gumičkou, transparentne zelené (KF02313)
Detail

Dosky na dokumenty – A4, plastové, s ochranným obalom, až na 300 listov, na gumičku, zelená farba Chceli by ste si urobiť poriadok v dokumentoch? Dosky na dokumenty Q-CONNECT A4 s chlopňami a gumičkou, transparentne zelené vám pomôžu pri triedení zásadných zmlúv, materiálov či dokumentov. Určite sa vám bude páčiť spoľahlivá gumička, ktorou je možné dokumenty vnútri dosiek zabezpečiť. Ochranný obal poskytne papierom dokonalú ochranu a eliminuje možnosť poškodenia. Tento typ dosiek sa hodí na papier s veľkosťou A4. Do dosiek sa zmestí celkovo 300 listov. Farba dosiek na dokumenty Q-Connect je zelená. Podstatné vlastnosti dosiek na dokumenty Q-CONNECT A4 s chlopňami a gumičkou, transparentne zelené Kvalitné dosky zamedzia poškodeniu dôležitých papierov a tiež dopomôžu k ich ľahšiemu organizovaniu Kvalitná gumička zaistí, aby dosky zostali zavreté Tvrdý obal sa postará o ochranu pred poškodením Možno použiť formát papiera: A4 Celková kapacita Q-CONNECT A4 s... (alza.sk)

Podobné produkty ako Q-CONNECT A4 s chlopňami a gumičkou, transparentne zelené (KF02313)

Q-CONNECT A3 s chlopňami a gumičkou, transparentne biele (KF15290)

Q-CONNECT A3 s chlopňami a gumičkou, transparentne biele (KF15290)
Detail

Dosky na dokumenty – plastové, A3, spisové, až na 20 listov, na šnúrky, transparentné Radi by ste si urobili poriadok v dokumentoch? Dosky na dokumenty Q-CONNECT A3 s chlopňami a gumičkou, transparentne biele vám zjednodušia organizáciu dôležitých dokumentov, zmlúv, prezentačných materiálov, fotografií a mnohého ďalšieho. Spisové dosky vás pri každodennom používaní nadchnú pre svoju jednoduchosť a praktickosť. Tieto dosky sa hodia na dokumenty s veľkosťou A3. Dosky vedia obsiahnuť 20 listov. Farba dosiek Q-Connect je transparentná. Významné vlastnosti dosiek na dokumenty Q-CONNECT A3 s chlopňami a gumičkou, transparentne biele Odolné dosky ochránia vaše papiere pred poškodením a pomôžu aj s ich jednoduchším organizovaním Praktická konštrukcia spisových dosiek sa hodí na každodenné používanie Kompatibilný formát papiera: A3 Celková kapacita Q-CONNECT A3 s chlopňami a gumičkou, transparentne biele je 20 listov Materiálom dosiek Q-Connect je polypropylén Farba:... (alza.sk)

Podobné produkty ako Q-CONNECT A3 s chlopňami a gumičkou, transparentne biele (KF15290)

Q-CONNECT A4 s priehradkami a gumičkou, transparentné modré (KF02479)

Q-CONNECT A4 s priehradkami a gumičkou, transparentné modré (KF02479)
Detail

Dosky na dokumenty – A4, plastové, s ochranným obalom, s priehradkami, až na 300 listov, na gumičku, modrá farba Chcete vo svojich dokumentoch udržať poriadok? Dosky na dokumenty Q-CONNECT A4 s priehradkami a gumičkou, transparentné modré vám pomôžu s organizáciou nenahraditeľných dokumentov, ako sú zmluvy či prezentačné materiály. Určite sa vám bude páčiť spoľahlivá gumička, vďaka ktorej je možné dokumenty vnútri dosiek zabezpečiť proti otvoreniu. Všetkých milovníkov poriadku poteší spoľahlivý zakladač, s ktorým bude udržanie poriadku v papieroch jednoduchšie. Ochranný obal prináša pre vaše papiere maximálnu ochranu a zníži možnosť zničenia. Tento produkt sa hodí na papier s veľkosťou A4. Do dosiek bez problému umiestnite 300 listov. Farba dosiek Q-Connect je modrá. Podstatné parametre dosiek na dokumenty Q-CONNECT A4 s priehradkami a gumičkou, transparentné modré Odolné dosky ochránia vaše papiere pred poškodením a pomôžu aj s ich jednoduchším organizovaním... (alza.sk)

Podobné produkty ako Q-CONNECT A4 s priehradkami a gumičkou, transparentné modré (KF02479)

Q-CONNECT A4 s priehradkami a gumičkou, transparentné zelené (KF02480)

Q-CONNECT A4 s priehradkami a gumičkou, transparentné zelené (KF02480)
Detail

Dosky na dokumenty – A4, plastové, s ochranným obalom, s priehradkami, až na 300 listov, na gumičku, zelená farba Chcete si urobiť poriadok v dokumentoch? Dosky na dokumenty Q-CONNECT A4 s priehradkami a gumičkou, transparentné zelené vám budú nápomocné pri organizácii nenahraditeľných dokumentov, ako sú zmluvy či prezentačné materiály. Určite oceníte prítomnosť spoľahlivej gumičky, ktorou zabezpečíte papiere proti vypadnutiu z dosiek. Každý, kto chce mať poriadok v dokumentoch, si zamiluje praktický zakladač, s ktorým bude organizácia papierov hračka. Ochranný obal dopraje papierom efektívnu ochranu a zabraňuje tak zničeniu. Tento produkt použijete na papiere s veľkosťou A4. Do dosiek je možné uložiť 300 listov. Farba dosiek na dokumenty Q-Connect je zelená. Základné parametre dosiek na dokumenty Q-CONNECT A4 s priehradkami a gumičkou, transparentné zelené Kvalitné dosky zabránia poškodeniu dôležitých dokumentov a skvele sa hodia na ich zorganizovanie Pevne... (alza.sk)

Podobné produkty ako Q-CONNECT A4 s priehradkami a gumičkou, transparentné zelené (KF02480)

KLARFIT Olav, modrá, detská hojdačka s oceľovou konštrukciou, určená do záhrady

KLARFIT Olav, modrá, detská hojdačka s oceľovou konštrukciou, určená do záhrady
Detail

Keď začne leto a svieži vzduch pozýva na strávenie chvíľ vonku, prináša hojdačka Ola od výrobcuKlarfit deťom mimoriadnu zábavu. Deti trávia hodiny pri hrách na hojdačke, aby zakúsili pocit vznášania sa vo vzduchu. Hojdačka ponúka dokopy až tri hojdačky pre max. 4 deti: dve závesné hojdačky a jednu pákovú.Stabilná konštrukcia pozostáva z hrubostenných oceľových tyčí, ktoré zabezpečujú dokonalú stabilitu a bezpečnosť pri hojdaní. Oceľ je galvanicky pokovaná a potiahnutá práškovou farbou, takže hojdačka pokojne môže zostať vonku aj počas daždivých dní. Mimoriadnu stabilitu zabezpečujú štyri dlhé zemné koly, ktoré sa vďaka zahroteniu ľahko upevňujú do zeme. Samozrejme, hojdačku možno aj fixne zabetónovať na určenom mieste.Aby zábava mohla hneď začať, hojdačka sa dodáva s umelohmotnými sedadlami s vlastným závesným reťazovým systémom. Páková hojdačka umožňuje jej priame pripojenie, obsahuje dve sedadlá a podpery nôh. Detská hojdačka Miri je určená pre max. štyri deti od 3 do 8 rokov s celkovou telesnou hmotnosťou do 120kg. Oceľová konštrukcia sa dá ľahko poskladať i rozložiť, v zime bezpečne uložiť do pivnice alebo ju vziať na kempovanie.Prosím, majte na vedomí, že hojdačka sa dodáva ako montážna sada. Doba montáže závisí od manuálnej zručnosti, trvá približne 60 minút.Dostupné farby: modrá, zelená (10026907) (electronic-star.sk)

Podobné produkty ako KLARFIT Olav, modrá, detská hojdačka s oceľovou konštrukciou, určená do záhrady

Retiazka s príveskom Krížik AD0022S chirurgická oceľ

Retiazka s príveskom Krížik AD0022S chirurgická oceľ
Detail

Oceľový náhrdelník - dlhšia retiazka s príveskom v tvare zaobleného kríža. (donela.eu)

Podobné produkty ako Retiazka s príveskom Krížik AD0022S chirurgická oceľ
Kotvy na nebesích (9788024644660), Miele Aqua do sušičky (10231930), Ebi Aqua Della biely a čierny molitan do filtra af-200 (4047059463246), Q-CONNECT A4 s priehradkami a gumičkou, čierne (KF01276), Q-CONNECT A4 s priehradkami a gumičkou, modré (KF01275), Henry´s MIGHTY, elektrická a akustická gitara, farba čierna (HCP10BK), Henry´s CRAFTSMAN, elektrická a akustická gitara, farba čierna (HCP20BK), Henry´s MIGHTY, elektrická a akustická gitara, farba strieborná (HCP10SL), Henry´s ELITE, elektrická a akustická gitara, farba čierna (HCP40BK), Držiak TV sklopný a otočný 32 – 65 do 120 kg – farba čierna (401289), FOLIATEC farba do interiéru – Interior Color Spray 400 ml, farba koňaková matná (2005), Q-CONNECT A4 s chlopňami a gumičkou, transparentne čierne (KF02314), Q-CONNECT A4 s chlopňami a gumičkou, transparentne zelené (KF02313), Q-CONNECT A4 s priehradkami a gumičkou, transparentné zelené (KF02480), Q-CONNECT A4 s chlopňami a gumičkou, transparentne biele (KF02315), Q-CONNECT A3 s chlopňami a gumičkou, transparentne biele (KF15290), Q-CONNECT A4 s chlopňami a gumičkou, transparentne červené (KF02311), Q-CONNECT A4 s priehradkami a gumičkou, transparentné modré (KF02479), Q-CONNECT A4 s chlopňami a gumičkou, transparentne modré (KF02312), Megasliz – farba do slizu červená 35 ml (5901087032852), Megasliz – farba do slizu modrá 35 ml (5901087032845), ACRA Kotvy na upevnenie 183 – 429 cm CAA30 (05-CAA30), Ebi Aqua Della biely a čierny molitan do filtra af-400, 4 ks (4047059463253), S Medovníčkem do pohádky a Medovníčkova dobrodružství, FMD Nočný stolík s 2 zásuvkami a otvorenou poličkou farba dub (428717), Q-CONNECT A4, čierna, A-Z (KF04563), CASTELLI MILANO Aqua Olive, veľkosť S (60079074), Samsonite S`CURE SPINNER Aqua Blue (SPTamto077nad), Q&Q Ladies C215J304 (4966006997552), Q&Q Ladies VS13J005 (4966006857269)