Markova farmakoterapie vnitřních nemocí (978-80-247-5078-1)

Produkt Markova farmakoterapie vnitřních nemocí (978-80-247-5078-1) sme našli 50+x, pokiaľ to nie je to čo hľadáte, skúste frázu Markova farmakoterapie vnitřních nemocí (978-80-247-5078-1) upraviť a produkt hľadať znova.

Markova farmakoterapie vnitřních nemocí (978-80-247-5078-1)

Markova farmakoterapie vnitřních nemocí (978-80-247-5078-1)
Detail

Elektronická kniha - autor kolektiv a, 896 stran, česky Páté vydání úspěšné knihy, která poprvé má v názvu jméno svého prvního editora prof. MUDr. Josefa Marka, DrSc. Tento odborný bestseller přináší přehled aktuálních farmakoterapeutických postupů v celé šíři interny a příbuzných oborů. Poslouží tedy jako referenční publikace nejen internistům, ale i širokému spektru odborníků, od praktických lékařů po specialisty v jednotlivých disciplínách vnitřního lékařství. Významné informace v ní naleznou také farmaceuti a lékárníci. A nejen oni: s ohledem na šíři záběru bude publikace vhodným zdrojem informací pro všechny jejich kolegy v praxi bez ohledu na odbornost i pro studenty v pre- i postgraduální přípravě. Minulá vydání publikace získala několik významných ocenění odborných společností a odborné lékařské veřejnosti. Tato vskutku legendární kniha by neměla chybět v knihovně žádného lékaře. Po boku prof. MUDr. Josefa Marka, DrSc., nově stanul jako druhý editor... (alza.sk)

Podobné produkty ako Markova farmakoterapie vnitřních nemocí (978-80-247-5078-1) , Markova farmakoterapie vnitřních nemocí (978-80-247-5078-1)

Farmakoterapie vnitřních nemocí (978-80-247-2639-7)

Farmakoterapie vnitřních nemocí (978-80-247-2639-7)
Detail

Elektronická kniha - autor kolektiv a, 808 stran Již čtvrté, přepracované a doplněné vydání mimořádně úspěšné publikace se všemi potřebnými informacemi z farmakoterapie je určeno pro lékaře všech odborností. Informace v publikaci naleznou ale také farmaceuti, lékárníci a studenti. Rychlý vývoj nových léků, léčebných postupů a rozvoj evidence based medicine vyžadoval od početného kolektivu autorů pod vedením editora prof. MUDr. Josefa Marka, DrSc. velké úsilí. Minulá vydání získala několik významných ocenění odborných společností. Detaily knihy: Autor: kolektiv a Rok vydání: 2010 ISBN: 978-80-247-2639-7 Počet stran: 808 (alza.sk)

Podobné produkty ako Farmakoterapie vnitřních nemocí (978-80-247-2639-7) , Farmakoterapie vnitřních nemocí (978-80-247-2639-7)

Propedeutika a vyšetřovací metody vnitřních nemocí (978-80-247-4356-1)

Propedeutika a vyšetřovací metody vnitřních nemocí (978-80-247-4356-1)
Detail

Elektronická kniha - autor Jindřich Špinar, Ondřej Ludka, kolektiv a, 336 stran Druhé, přepracované a doplněné vydání této úspěšné učebnice navazuje na vydání první. Autoři sbírali cenné připomínky k předchozímu vydání zejména od studentů při výuce, a tak vznikla tato nová verze publikace. Kniha obsahuje některé moderní postupy, které se objevily v době od prvního vydání, vypouští některé méně podstatné části textu a zařazuje naopak nové pasáže, důležité i z pohledu didaktického. Obsahuje i více přehledných schémat a některé nové obrázky. (alza.sk)

Podobné produkty ako Propedeutika a vyšetřovací metody vnitřních nemocí (978-80-247-4356-1) , Propedeutika a vyšetřovací metody vnitřních nemocí (978-80-247-4356-1)

Propedeutika a vyšetřovací metody vnitřních nemocí (978-80-247-1749-4)

Propedeutika a vyšetřovací metody vnitřních nemocí (978-80-247-1749-4)
Detail

E-kniha - autor Jindřich Špinar, kolektiv a, 256 stran Propedeutika ve vnitřním lékařství je učebnice mezioborového předmětu, který musí zvládnout každý student lékařské fakulty, který postoupí z preklinických oborů do kliniky a je potřeba, aby uměl vyšetřit nemocného. Zahrnuje základy anamnézy a klinické vyšetření lékařem. Základem je vyšetření pohledem, poklepem, poslechem a pohmatem. Tato vyšetření se používají ve všech oborech medicíny, nejen ve vnitřním lékařství. V dnešní moderní době musí však propedeutika obsahovat i základy pomocných vyšetřovacích metod RTG, UZV, EKG, invazivní diagnostiku a základní interpretaci laboratorních nálezů.Propedeutika ve vnitřním lékařství brněnských autorů je moderní příručkou začínajícího lékaře (studenta lékařské fakulty), ve které najde vše podstatné o vyšetření pacienta a o interpretaci nejčastějších a dostupných pomocných vyšetřovacích metod.Dvojbarevná publikace s více než 150 obrázky a tabulkami. (alza.sk)

Podobné produkty ako Propedeutika a vyšetřovací metody vnitřních nemocí (978-80-247-1749-4) , Propedeutika a vyšetřovací metody vnitřních nemocí (978-80-247-1749-4)

Hematologie - Přehled maligních hematologických nemocí (978-80-247-2502-4)

Hematologie - Přehled maligních hematologických nemocí (978-80-247-2502-4)
Detail

E-kniha - autor Zdeněk Adam, Marta Krejčí, Jiří Vorlíček, kolektiv a, 404 stran Velký pokrok v diagnostice a léčbě vedl autory úspěšné publikace nakladatelství Grada Publishing (Hematologie II - Přehled maligních hematologických nemocí) ke kompletnímu přepracování této knihy. Kromě nových léků se výrazně změnily i standardní léčebné postupy. Publikace z důvodů systematičnosti popisuje nosologické jednotky uspořádané podle platné WHO klasifikace maligních krevních chorob. Uvádí jejich časné příznaky a diagnostické postupy, protože od rychlého stanovení diagnózy závisí úspěšnost léčby.Publikace tak oslovuje nejen specialisty hematoonkology, ale i lékaře řady dalších oborů, včetně lékařů praktických. Pouze lékař, který ví o existenci určité nemoci a jejich příznacích, může získat podezření a nasměrovat nemocného ke specializovanému vyšetření.Kromě informacích o diagnostice, nových léčivech a standardních léčebných postupech se čtenář dozví i o problematice... (alza.sk)

Podobné produkty ako Hematologie - Přehled maligních hematologických nemocí (978-80-247-2502-4) , Pískožrouti (978-80-742-5078-1)

Lidské potřeby ve zdraví a nemoci (978-80-247-3223-7)

Lidské potřeby ve zdraví a nemoci (978-80-247-3223-7)
Detail

E-kniha - autor Marie Šamánková, kolektiv a, 136 stran Publikace zpracovává téma lidských potřeb ve zdraví a v nemoci, snaží se o propojení teoretických poznatků z této oblasti s jejich využitím v ošetřovatelském procesu. Zabývá se vybranými teoriemi potřeb, pojetím potřeb ve zdraví, v krizi i v nemoci. Blíže se zaměřuje na potřeby nemocných v intenzivní péči, při náhlém pohybovém poškození nebo somaticky vážně nemocných dětí. Neopomíjí ani problematiku potřeb rodinných příslušníků nemocných. Kniha je určena pro studenty i poskytovatele ošetřovatelské péče. (alza.sk)

Podobné produkty ako Lidské potřeby ve zdraví a nemoci (978-80-247-3223-7) , Farmakoterapie kardiovaskulárních onemocnění (978-80-247-4713-2)

Farmakoterapie kardiovaskulárních onemocnění (978-80-247-4713-2)

Farmakoterapie kardiovaskulárních onemocnění (978-80-247-4713-2)
Detail

Elektronická kniha - autor Jindřich Špinar, 256 stran Třetí, zcela přepracované a doplněné vydání této úspěšné publikace komplexně zpracovává uvedenou problematiku. Monografie autorů z Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a obou fakultních brněnských nemocnic je koncipována jako moderní praktická příručka kardiovaskulární farmakoterapie. Jsou zde uvedeny jednotlivé lékové skupiny: léky blokující systém renin-angiotenzin-aldosteron, betablokátory, blokátory vápníkových kanálů, alfablokátory a centrální agonisté, vazodilatační látky, nitráty, diuretika, srdeční glykosidy, inotropní látky a sympatomimetika, antitrombotika, antiarytmika, hypolipidemika a ostatní léky v kardiologii. Na závěr jsou zařazeny dvě obecnější kapitoly: Základní lékové interakce kardiovaskulárních léků a Od klinických studií ke klinické praxi. Autoři se snažili o co nejpřehlednější publikaci, která by měla pomoci nejen praktickým lékařům, ale také ambulantním i nemocničním internistům a... (alza.sk)

Podobné produkty ako Farmakoterapie kardiovaskulárních onemocnění (978-80-247-4713-2) , Farmakoterapie v geriatrii (978-80-247-5229-7)

Farmakoterapie v geriatrii (978-80-247-5229-7)

Farmakoterapie v geriatrii (978-80-247-5229-7)
Detail

Elektronická kniha - autor Katarína Zrubáková, Štefan Krajčík, kolektiv a, 224 stran V knize je shrnuta problematika farmakoterapie u seniorů, specifika podávání léků a komplikace při léčbě zaviněné stavem seniora nebo jeho chováním. Kniha také poukazuje na možné chyby ze strany personálu a komplikace, které mohou nastat při interakci léků. Detaily knihy: Autor: Katarína Zrubáková, Štefan Krajčík, kolektiv a Rok vydání: 2016 ISBN: 978-80-247-5229-7 Počet stran: 224 (alza.sk)

Podobné produkty ako Farmakoterapie v geriatrii (978-80-247-5229-7) , Hematologie - přehled maligních hematologických nemocí (978-80-247-2502-4)

Dupuytrenova nemoc (978-80-247-5424-6)

Dupuytrenova nemoc (978-80-247-5424-6)
Detail

Elektronická kniha - autor kolektiv a, 160 stran Dupuytrenova kontraktura je jedním z nejčastějších onemocnění ruky, které ve svém důsledku vede k omezení její funkce, invalidizuje nemocného a z pohledu pracovních i zájmových aktivit tak významně ovlivňuje kvalitu života a stává se i sociálním problémem. Detaily knihy: Autor: kolektiv a Rok vydání: 2017 ISBN: 978-80-247-5424-6 Počet stran: 160 (alza.sk)

Podobné produkty ako Dupuytrenova nemoc (978-80-247-5424-6) , Individualizace farmakoterapie (978-80-738-7636-4)

Pískožrouti (978-80-742-5078-1)

Pískožrouti (978-80-742-5078-1)
Detail

E-kniha - autor Denny Newman, 224 stran Jak vypadá běžný Svátek Sestry Broskvové? Podaří se Hochům od Kobří řeky odhalit všechna tajemství? Dokáže otec Milchama strávit obyčejný večer jako Myrtil s profesorem Rosničkou? Jak dopadne závod v sáňkování? Dá se přepadnout cukrárna bez následků? Odpovědi na tyto a mnohé další otázky se dozvíte v pokračování románu Mořičvíl, tentokrát hned v šesti příbězích z města nad Stromovou řekou. James Blond, Jeroným, slečna Zuzanka a další hrdinové se vracejí v té nejlepší formě. Denny Newman (1975) je stále ještě relativně mladý český autor. Po ukončení matematicko-fyzikálního gymnázia pracoval jako natěrač, prodavač, barový kytarový hráč a kavárenský povaleč. Literárně tvoří od sedmi let (Jak letadlu došla nafta, 1982). Sbírá střešní tašky z celého světa, komiksy, chová kočku Terezu a úctu ke klasikům. Je svobodný, nezadaný (to byl inzerát), člen textové dílny Slávka Janouška (to byla reklama). 180 cm, běloch, severský typ,... (alza.sk)

Podobné produkty ako Pískožrouti (978-80-742-5078-1) , Oko za oko (978-80-762-5078-9)

Vládkyně všech nemocí (978-80-210-7761-4)

Vládkyně všech nemocí (978-80-210-7761-4)
Detail

Elektronická kniha - ze série Poprvé v češtině, autor Siddhartha Mukherjee, 517 stran, česky Vědecký thriller o zhoubném nádoru překvapuje čtenáře celého světa svým strhujícím tempem a hluboce lidským vyzněním. Jeho autor Siddharta Mukherjee, lékař, vědec a oceňovaný spisovatel, se na nádorové onemocnění dívá s precizností buněčného biologa, s nadhledem historika a se zaujetím životopisce. Výsledkem je úžasně poutavá kronika nemoci, s níž lidé žijí a umírají více než pět tisíc let. Životopis rakoviny začíná prvními doloženými zmínkami ve starověku, graduje epochální bitvou ve dvacátém století, kdy se lidé snažili nemoc vyléčit, ovládnout a porazit, a zatím končí radikálně novým pochopením její podstaty. Mukherjee byl za svou knihu oceněn Pulitzerovou cenou (2011) a cenou deníku Guardian. Časopis TIME dílo zařadil mezi 100 nejvlivnějších anglických knih od roku 1923 a New York Times Magazine mezi 100 nejlepších odborných knih všech dob. Siddhartha Mukherjee... (alza.sk)

Podobné produkty ako Vládkyně všech nemocí (978-80-210-7761-4) , Hojení vnitřních ran (978-80-262-2007-7)

Jan Vojáček: Umění nemoci (978-80-264-4424-4)

Jan Vojáček: Umění nemoci (978-80-264-4424-4)
Detail

Elektronická kniha - autor Jan Vojáček, 248 stran, česky I lékaře někdy dostihne nemoc – v případě Jana Vojáčka šlo o banální virózu, přesto si kvůli ní začal opět klást různé otázky. Co pro naše tělo znamená nemoc a jaké poučení si z ní vzít? Pokud jste často nemocní, sužují vás chronické potíže nebo se jen „necítíte dobře“, je na čase změnit přístup. Oblíbený představitel funkční medicíny nenabízí zázračná řešení, ale nové myšlenkové nastavení: Každý můžeme podpořit své zdraví a kvalitu života, i když jsme v těžké výchozí situaci. (alza.sk)

Podobné produkty ako Jan Vojáček: Umění nemoci (978-80-264-4424-4) , Farmakoterapie v gastroenterologii (978-80-726-2929-9)

Psychosociální adaptace ve stáří a nemoci (978-80-271-0876-3)

Psychosociální adaptace ve stáří a nemoci (978-80-271-0876-3)
Detail

Elektronická kniha - autor Radek Ptáček, 184 stran, česky Stáří a nemoc jsou integrální součástí našeho života, a týkají se tedy nás všech. Velmi často ovšem zapomínáme, že se nejedná o izolované fenomény, které lze vždy nějakým způsobem řešit a vyřešit. Naopak v řadě případů jde o stavy dlouhodobé a někdy i celoživotní. Zcela ústřední otázkou pak zde je, jakým způsobem ovlivní negativní zdravotní stav jedince jeho celý život, tedy jaká je jeho schopnost přijmout skutečnost svého změněného zdravotního stavu, ale i fungovat v osobním a pracovním životě. O kvalitě života nemusí nutně rozhodovat charakter nemoci, ale naše schopnost poprat se s ní a psychicky se adaptovat. Pacientům s dlouhodobými zdravotními problémy často věnujeme maximální zdravotní péči, zanedbáváme nicméně péči psychosociální, přestože právě ta může rozhodovat o průběhu nemoci a kvalitě života. Psychosociální adaptaci lze definovat jako schopnost integrace onemocnění nebo zdravotního... (alza.sk)

Podobné produkty ako Psychosociální adaptace ve stáří a nemoci (978-80-271-0876-3) , Vládkyně všech nemocí (978-80-210-7761-4)

Individualizace farmakoterapie (978-80-738-7636-4)

Individualizace farmakoterapie (978-80-738-7636-4)
Detail

Elektronická kniha - autor František Perlík, Ondřej Slanař, 159 stran Optimalizace léčebného účinku může být narušena variabilitou působení léčiv mezi nemocnými a někdy i rozdílným výskytem nežádoucích účinků. Publikace uvádí základní příčiny této variability zahrnující základní charakteristiky nemocného, funkci eliminačních orgánů, lékové interakce a genetické vlivy. V přehledu se dále popisují vybrané laboratorní metody, např. hodnocení funkce jater a ledvin, terapeutické monitorování léčiv a metody farmakogenetiky, které mohou usnadnit výběr a dávkování léčiv.Příklady genetického vyšetření DNA uvádí polymorfismy předvídající změny rychlosti metabolismu vybraných léků u konkrétního pacienta. Kniha je určena nejenom lékařům a laboratorním pracovníkům, ale i postgraduálním studentům v biomedicíně. Orientace v základních principech variability působení léčiv může pomáhat při výběru léčiv a individualizaci dávkování, zejména v oblasti bezpečnosti lékové terapie. (alza.sk)

Podobné produkty ako Individualizace farmakoterapie (978-80-738-7636-4) , Imunodeficience (978-80-247-1980-1)

Farmakoterapie v gastroenterologii (978-80-726-2929-9)

Farmakoterapie v gastroenterologii (978-80-726-2929-9)
Detail

E-kniha - autor Petr Dítě, 262 stran Farmakoterapie patří v medicíně stále mezi tzv. ars medici. V posledních letech jsme svědky zavádění a využívání nových diagnostických metod v gastroenterologické praxi. Tyto nové metody umožňují často nejen upřesnit diagnózu řady chorob, ale následně také volit efektivní a přitom cílené farmakoterapeutické přístupy. V gastroenterologii má farmakoterapie mezi léčebnými metodami zásadní podíl. Proto vznikla i potřeba zpracovat farmakoterapeutické principy jak u chorob obecně známých, tak u stavů v gastroenterologické praxi méně častých, jako jsou některé nemoci pankreatu nebo neuroendokrinní nádory. Monografie je výběrem některých okruhů farmakologické léčby v gastroenterologii a je určena gastroenterologům, internistům, geriatrům i praktickým lékařům. (alza.sk)

Podobné produkty ako Farmakoterapie v gastroenterologii (978-80-726-2929-9) , Kumihimo (978-80-247-2657-1)

Histiocytární neoplazie a další vybrané velmi vzácné krevní nemoci (978-80-271-1250-0)

Histiocytární neoplazie a další vybrané velmi vzácné krevní nemoci (978-80-271-1250-0)
Detail

Elektronická kniha - autor kolektiv a, 292 stran, česky V monografii jsou zařazeny vybrané velmi vzácné choroby, s nimiž se autoři v průběhu 30 let existence Interní hematologické a onkologické kliniky setkali, diagnostikovali je a léčili. Cílem publikace je pomoci jak pacientům s těmito velmi vzácnými chorobami, tak i lékařům, ke kterým tito pacienti přijdou, a zkrátit tak interval od první návštěvy pacienta u lékaře do stanovení diagnózy a zahájení léčby. Vysoce specializovaná a bohatě obrazově dokumentovaná publikace je určena zejména hematologům, onkologům a internistům, lékařům hematologických laboratoří a patologům. (alza.sk)

Podobné produkty ako Histiocytární neoplazie a další vybrané velmi vzácné krevní nemoci (978-80-271-1250-0) , Quilling (978-80-247-3845-1)

Podpůrná a paliativní péče u pacientů s Parkinsonovou nemocí (978-80-271-2896-9)

Podpůrná a paliativní péče u pacientů s Parkinsonovou nemocí (978-80-271-2896-9)
Detail

Elektronická kniha - autor Radka Kozáková, 128 stran, česky Kniha přináší ucelený pohled na multidisciplinární přístup k paliativní péči u pacientů s Parkinsonovou nemocí. Cílem knihy je poskytnout informace o možném propojení neurologické, paliativní a rehabilitační péče pro zajištění co nejvyšší možné kvality života pacientů i jejich rodinných příslušníků. V knize jsou propojeny teoretické i empirické poznatky publikované v zahraničí a doplněné osobními zkušenostmi autorů s poskytováním paliativní péče u pacientů s Parkinsonovou nemocí. Kniha je určena zejména lékařům, sestrám, fyzioterapeutům, ergoterapeutům, sociálním pracovníkům, psychologům a nemocničním kaplanům. Je adresována také vysokoškolským pedagogům a studentům. (alza.sk)

Podobné produkty ako Podpůrná a paliativní péče u pacientů s Parkinsonovou nemocí (978-80-271-2896-9) , Imunologie (978-80-247-4822-1)

100 jednoduchých věcí, které můžete udělat proti Alzheimerově nemoci (978-80-760-1245-5)

100 jednoduchých věcí, které můžete udělat proti Alzheimerově nemoci (978-80-760-1245-5)
Detail

Elektronická kniha - autor Jean Carperová, 288 stran, česky Jean Carperová fundovaně a přehlednou formou nabízí současné informace týkající se výzkumu, léčení a prevence této nemoci, jež hrozí stát se morem jedenadvacátého století. Její kniha oslovuje o to víc, že je psána z pohledu nositele genu způsobujícího Alzheimerovu chorobu. Carperová nijak nezastírá skutečnost, že věda dosud nezná mechanismus, jenž Alzheimerovu chorobu spouští, a tudíž neexistuje ani spolehlivý návod, jak se tomuto extrémně limitujícímu a izolujícímu onemocnění vyhnout. Ví se však, že určité zvyklosti v životním stylu, jako je například stravování, tělesná aktivita či ochota učit se neustále novým věcem, mohou mít zásadní vliv na trénink mozku, takže není tolik náchylný k degeneraci. Autorka zdůrazňuje, že nejsme nuceni trpně čekat na to, zda se nemoc u nás projeví: předkládá desítky možností, jakým způsobem udržet organismus a zejména mozek v činnosti až do pozdního věku nejen pomocí... (alza.sk)

Podobné produkty ako 100 jednoduchých věcí, které můžete udělat proti Alzheimerově nemoci (978-80-760-1245-5) , Pascal (978-80-247-4116-1)

Imunodeficience (978-80-247-1980-1)

Imunodeficience (978-80-247-1980-1)
Detail

E-kniha - autor Jiřina Bartůňková, Anna Šedivá, Aleš Janda, 260 stran Imunodeficience jsou stavy charakterizované zejména zvýšenou náchylností k infekcím. Primární imunodeficity jsou obvykle vrozenou poruchou genu(ů) kódujících některé proteiny důležité pro funkci imunitního systému, sekundární imunodeficity jsou získané v průběhu života jedince a jsou důsledkem působení vnějších nebo vnitřních faktorů. Primární imunodeficity jsou poměrně vzácné, jejich studium však přispívá k obecnému pochopení funkce jednotlivých složek imunity. Sekundární poruchy imunity jsou velmi časté a jejich incidence stoupá a svojí četností představují závažný medicínský problém. Kniha je zaměřena na oba aspekty imunodeficiencí a shrnuje nejnovější poznatky z literatury i vlastní zkušenosti autorky v oblasti diagnostiky a léčby těchto stavů. Druhé vydání zahrnuje podstatné novinky, které se objevily od prvního vydání: Novinky se týkají především problematiky primárních... (alza.sk)

Podobné produkty ako Imunodeficience (978-80-247-1980-1) , Etnokorálky (978-80-247-2194-1)

Kumihimo (978-80-247-2657-1)

Kumihimo (978-80-247-2657-1)
Detail

E-kniha - autor Gabriela Marková, 48 stran Kumihimo je asi více než 1500 let stará japonská technika používaná k vytváření plochých, oblých nebo dutých šňůr a pásků, většinou ozdobného charakteru, která si u nás získává stále více zájemců a tato technika se také začíná vyučovat ve výtvarných kurzech. Autorka v knize uvádí nejen základní splétané vzory, ale i možnosti uplatnění této techniky při vytváření různých předmětů novými způsoby, upotřebitelnými pro moderního člověka. Kniha je pojatá tak, aby oslovila laiky i všechny, kteří se už s touto technikou seznámili. Je zde ukázáno, jak lze techniku kumihima využít v oblasti bižuterie, jak si uplést mezi mládeží oblíbené "náramky přátelstvíí", přívěšky na klíče, rukojeti tašek, sponky do vlasů a ozdobné pásky. (alza.sk)

Podobné produkty ako Kumihimo (978-80-247-2657-1) , Lyžování (978-80-247-1724-1)

Lyžování (978-80-247-1724-1)

Lyžování (978-80-247-1724-1)
Detail

Elektronická kniha - autor Dalibor Musil, 192 stran Sjezdové lyžování je jednou z nejrozšířenějších zimních sportovních aktivit, které se věnují miliony lidí po celém světě. Všem, kteří se zajímají o tradiční i moderní pojetí jízdy na sjezdových tratích i mimo ně, přinášíme novou, bohatě ilustrovanou učebnici lyžování. Autoři, zkušení instruktoři a pedagogové, na velkém množství barevných fotografií ukazují, jak postupovat při výuce základů lyžování, jak si poradit s pokročilou technikou sjíždění a s carvingovými oblouky. Vyznavačům volného ježdění mimo vyznačené sjezdovky se budou jistě hodit informace o freestylu a freeridingu, zajímavá je i kapitola o telemarském lyžování. Všichni zájemci určitě ocení i rady pro výběr lyží a ostatního sjezdařského vybavení. Detaily knihy: Autor: Dalibor Musil Rok vydání: 2006 ISBN: 978-80-247-1724-1 Počet stran: 192 (alza.sk)

Podobné produkty ako Lyžování (978-80-247-1724-1) , Mýdla (978-80-247-4596-1)

Quilling (978-80-247-3845-1)

Quilling (978-80-247-3845-1)
Detail

E-kniha - autor Jana Maiksnar Vašíčková, 64 stran Quilling nebo také papírový filigrán je umění využívající proužků papíru, které jsou stáčeny, formovány a lepeny do požadovaného tvaru. Ve výsledku díky správné kompozici jednotlivých tvarů lze vytvořit krásný a originální obrazec. Samotná kniha je na českém trhu ojedinělá, a to především svým obsahem přizpůsobeným národnímu prostředí, českým zvykům a svátkům. Autorka vychází z vlastních několikaletých zkušeností a podnětů vyslyšených především na kurzech quillingu a workshopech, které sama pořádá. Výtvarná metoda jistě zaujme všechny, kteří rádi tvoří něco nového, originálního a neokoukaného. Technika není náročná na materiál a po zapracování ani na čas. Tvořit pomocí papírových proužků mohou už i děti školního věku nebo senioři. (alza.sk)

Podobné produkty ako Quilling (978-80-247-3845-1) , Narušitel (978-80-247-2561-1)

Imunologie (978-80-247-4822-1)

Imunologie (978-80-247-4822-1)
Detail

E-kniha - autor Petr Jílek, 96 stran Skvělá, instruktivní, jednoduchá, praktická a mimořádně didaktická pomůcka pro pochopení základů imunity a dějů úzce souvisejících.Úspěšná publikace (předchozí tři vydání pod názvem Základy imunologie byla rozebrána) vychází poprvé s novým názvem. Bohatě obrazově vybavená celobarevná publikace se 40 schematickými obrázky a 15 tabulkami je určena studentům medicíny humánní i veterinární, farmacie, studentům magisterského a bakalářského studia nelékařských zdravotnických oborů, mladým lékařům a všem zdravotníkům — „neimunologům“, kteří daný obor potřebují ke své profesi.Publikaci recenzovali prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc., a doc. Ing. Bc. Igor Šplíchal, CSc. (alza.sk)

Podobné produkty ako Imunologie (978-80-247-4822-1) , Mikroekonomie (978-80-247-4385-1)

Mýdla (978-80-247-4596-1)

Mýdla (978-80-247-4596-1)
Detail

Elektronická kniha - autor Jaroslav Šabatka, 64 stran, česky Podle srozumitelných návodů a postupových fotografií uvedených v knížce edice Šikovné ruce je možné vydat se na cestu výroby vlastních mýdel, která nebudou obsahovat chemikálie a stabilizátory a budou tedy vhodná i pro alergiky. V knize jsou představeny různé způsoby tvorby mýdel od těch nejjednodušších až po náročnější. Výsledkem bude vždy tělu prospěšné a glycerínu nezbavené mýdlo, které upoutá svým nevšedním vzhledem. (alza.sk)

Podobné produkty ako Mýdla (978-80-247-4596-1) , Komíny (978-80-247-4567-1)

Narušitel (978-80-247-2561-1)

Narušitel (978-80-247-2561-1)
Detail

Elektronická kniha - autor David Balda, 160 stran Kniha Narušitel vznikla podle skutečných událostí a scénáře ke stejnojmennému filmu mladého režiséra Davida Baldy. Příběh vypráví o životě armádních letců z doby 70. a 80. let minulého století. Hlavními postavami jsou čtyři přátelé, které spojuje jejich velká láska k létání. Nejtalentovanějším z nich je Vladislav Kučera, který na svazarmovském letišti tráví většinu svého času. Najednou toto idylické prostředí naruší všudypřítomná StB. Mnohaletí přátelé se s agenty dostávají do blízkého kontaktu a je zcela nemožné se styku s nimi vyhnout. Přátelé rázem stojí proti sobě na různých stranách barikády. Kučerovým hrozí životní nebezpečí, a proto se odhodlají k riskantnímu řešení. Není jiná možnost. Musí se rozhodnout, komu můžou věřit, a kdo pro ně představuje hrozící zradu. Podaří se jim uniknout Státní bezpečnosti a dostat se do bezpečí? Motor letadla dramaticky vrčí, jako by to podtrhovalo, že teď jde o všechno,... (alza.sk)

Podobné produkty ako Narušitel (978-80-247-2561-1) , Florbal (978-80-247-0383-1)

Mikroekonomie (978-80-247-4385-1)

Mikroekonomie (978-80-247-4385-1)
Detail

Elektronická kniha - autor kolektiv a, 368 stran Druhé vydání Mikroekonomie je určeno všem zájemcům o mikroekonomickou větev ekonomie, která analyzuje chování ekonomických subjektů, ať již jsou jimi jednotlivci, domácnosti, podniky nebo vláda. Pro čtenáře odhodlaného seznámit se s ekonomickými - pro laika často skrytými - principy ekonomického života, je publikace velmi užitečnou pomůckou, která mu umožní zpřesnit jeho vlastní, na masmédiích nezávislou analýzu ekonomické scény. Výklad je srozumitelný a přes náročnost prezentované problematiky přátelský vůči čtenáři. Text je doplněn grafickým aparátem, avšak jen v případě, že je pro čtenáře oporou, a nikoliv zbytečnou zátěží. Ve struktuře publikace jsou zastoupena témata prověřená hospodářskou historií a ekonomickou pedagogikou i ta, která dominují v dnešních diskusích o ekonomickém životě jak v naší zemi, tak i v Evropě a ve světě. Nechybí zde teoretická analýza chování spotřebitele a firmy, tržního mechanismu,... (alza.sk)

Podobné produkty ako Mikroekonomie (978-80-247-4385-1) , Psychodiagnostika (978-80-247-2165-1)

Komíny (978-80-247-4567-1)

Komíny (978-80-247-4567-1)
Detail

E-kniha - autor František Jiřík, 128 stran Čtvrté vydání publikace aktuálně a srozumitelně seznamuje čtenáře s problematikou odvodu spalin od spotřebičů na tuhá, kapalná a plynná paliva. Dotýká se jak novostaveb, tak i rekonstrukcí. U plynových spotřebičů se zabývá konstrukcemi komínů v závislosti na teplotě spalin a požadovaném podtlaku či přetlaku. Popisuje zásady a způsob stavby keramických komínů, kovových komínů a i nových typů komínů, způsoby a návody na rekonstrukce komínů vložkováním pro spotřebiče na kapalná a plynná paliva. Samostatná kapitola je věnována problematice kontrol, čistění a revize spalinových cest vycházející z nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv.Autor se podílí na zpracování českých komínových norem a spolupracuje i na tvorbě dalších předpisů v oblasti komínů, současně je dlouholetým soudním znalcem v oboru stavebním se zvláštní specializací kominictví. (alza.sk)

Podobné produkty ako Komíny (978-80-247-4567-1) , Nevěra (978-80-247-3296-1)

Florbal (978-80-247-0383-1)

Florbal (978-80-247-0383-1)
Detail

Elektronická kniha - autor Lucie Šafaříková, Zdeněk Skružný, kolektiv a, 120 stran Florbal je v současnosti jedním z nejdynamičtěji se rozvíjejících sportů u nás. Hrají ho již tři desítky tisíc registrovaných hráčů a tisíce a tisíce školou povinných kluků i holek a dalších zájemců. Všem zájemcům o tento krásný sport s lehkou hokejkou a plastovým míčkem je určena kniha, ve které naleznou popis základního vybavení, pravidel i techniky. Autoři, přední florbaloví trenéři a specialisté, posbírali na základě svých zkušeností mnoho zajímavých rad, cvičení a her pro nácvik techniky hráčů v poli i brankáře a pro zvládnutí herních kombinací i systémů, velkou část knihy věnovali základnímu tréninku mládeže a neopomněli ani možnost zranění a důležitost výživy a pitného režimu. (alza.sk)

Podobné produkty ako Florbal (978-80-247-0383-1) , Nábytek (978-80-247-3746-1)

Pascal (978-80-247-4116-1)

Pascal (978-80-247-4116-1)
Detail

E-kniha - autor Miroslav Virius, 256 stran Chcete-li začít s programováním, máte v ruce správnou knihu. Je určena naprostým začátečníkům, kteří sice umějí pracovat s počítačem, ale nikdy neprogramovali. Najdete v ní kurs programovacího jazyka Pascal, který navrhl prof. N. Wirth speciálně pro výuku programování, ale v němž byla napsána řada běžně používaných aplikací. Na začátku si vysvětlíme několik nezbytných pojmů a pak už napíšeme první program. Naučíme se, jak ho přeložit, jak ho spustit a jak ho ladit — tedy jak v něm hledat a odstraňovat chyby. Postupně se seznámíme se všemi základními konstrukcemi jazyka Pascal, jako jsou příkazy, datové typy, podprogramy apod. Dostaneme se i k základům objektově orientovaného programování, bez něhož bychom se nemohli pustit do vytváření grafického uživatelského rozhraní („oken“). Přitom napíšeme několik jednoduchých, ale užitečných programů. Projdete-li celou tuto knihu, stanou se z vás mírně pokročilí programátoři. (alza.sk)

Podobné produkty ako Pascal (978-80-247-4116-1) , Linux (978-80-247-1290-1)

Etnokorálky (978-80-247-2194-1)

Etnokorálky (978-80-247-2194-1)
Detail

E-kniha - autor Jana Jiroušková, 112 stran Kniha je první publikací svého druhu na českém trhu. Představuje čtenářům nejen roli korálkových šperků a doplňků v jednotlivých světových kulturách, ale poskytne i podrobný popis výroby těchto zajímavých a originálních předmětů. Jednotlivé kapitoly knihy se věnují šperkům vytvořeným z korálků podle ozdob, kterými se krášlí obyvatelé čtyř kontinentů. Při zhotovování šperků inspirovaných vzdálenými kulturami lze vzájemně propojovat prvky několika kultur a vytvořit tak vlastní zajímavý originál. Návody jsou označeny stupněm náročnosti. (alza.sk)

Podobné produkty ako Etnokorálky (978-80-247-2194-1) , Uveitidy (978-80-247-2897-1)

Psychodiagnostika (978-80-247-2165-1)

Psychodiagnostika (978-80-247-2165-1)
Detail

E-kniha - autor Ivana Šnýdrová, 144 stran Psychodiagnostika má v současné době stále rostoucí význam jak ve výzkumné práci, tak zejména při uplatňování psychologie v praxi. Publikace PhDr. Ivany Šnýdrové, CSc. umožňuje čtenářům nahlédnout do teoretických a metodologických základů rozpoznávání a určování psychologických charakteristik, ve kterých se jednotlivci mezi sebou liší nebo které vystihují aktuální psychický stav člověka. Čtenář získá přehled nejenom o psychodiagnostickým metodách, ale i o problémech, které mohou diagnostiku zkomplikovat. (alza.sk)

Podobné produkty ako Psychodiagnostika (978-80-247-2165-1)

Nevěra (978-80-247-3296-1)

Nevěra (978-80-247-3296-1)
Detail

E-kniha - autor Petr Šmolka, 128 stran Rozšířená a zčásti přepracovaná populárně odborná monografie našeho předního poradce pro manželství, partnerské a rodinné vztahy nabízí i tentokrát vlastní pracovní definici pojmu nevěra a přehled jejích hlavních typů. Značnou pozornost věnuje možným zdrojům a motivacím promiskuitního jednání. Pro „postižené“ přináší řadu užitečných informací o možnostech svépomoci, odborníkům je věnována kapitola o poradenské pomoci. Čtivě podaný výklad je doplněn řadou konkrétních případů z praxe. Nevěru autor nechápe pouze jako poruchu vztahu, ale zároveň i jako šanci na pozitivní změnu. (alza.sk)

Podobné produkty ako Nevěra (978-80-247-3296-1)

Nábytek (978-80-247-3746-1)

Nábytek (978-80-247-3746-1)
Detail

Elektronická kniha - autor Ludvika Kanická, Zdeněk Holouš, 160 stran Publikace seznamuje čtenáře se základními konstrukčními požadavky na nábytek a zároveň odpovídá na otázky: jak vybrat správný nábytek, na které jeho parametry dát při výběru pozor, jaké matrace jsou optimální pro zdravý spánek, jak zajistit bezpečnost v bytě na základě výběru nábytku a další praktické rady. Nábytková typologie je prezentována na základě činností vykonávaných v bytovém interiéru. Renomovaní autoři doplnili čtivý a přehledný text mnoha názornými kresbami a fotografiemi. Publikace je vhodným zdrojem informací pro studenty architektury a tvorby interiérů i poučným vodítkem pro zájemce o bytovou kulturu. Detaily knihy: Autor: Ludvika Kanická, Zdeněk Holouš Rok vydání: 2011 ISBN: 978-80-247-3746-1 Počet stran: 160 (alza.sk)

Podobné produkty ako Nábytek (978-80-247-3746-1)

Linux (978-80-247-1290-1)

Linux (978-80-247-1290-1)
Detail

Elektronická kniha - autor Petr Krčmář, 184 stran Kniha je zároveň učebnicí i příručkou určenou pro uživatele, jenž by rád porozuměl problematice prvotního návrhu, praktické realizace a následné administrace počítačových sítí. Každá kapitola začíná podrobným rozborem problematiky, včetně vysvětlení základních pojmů a umožňuje tak proniknout do probíraného tématu i naprostému začátečníkovi. Cílem je zvládnout především praktickou stránku věci a umožnit uživateli realizovat jeho první počítačovou síť. (alza.sk)

Podobné produkty ako Linux (978-80-247-1290-1)

Uveitidy (978-80-247-2897-1)

Uveitidy (978-80-247-2897-1)
Detail

E-kniha - autor Eva Říhová, kolektiv a, 136 stran Zcela ojedinělé dílo našich předních odborníků se v podobném rozsahu a kvalitě objevuje na našem knižním trhu poprvé. Dosud bylo možné tyto informace získat pouze v cizojazyčných publikacích. Krásná celobarevná publikace je doplněna bohatou obrazovou dokumentací - čtenář v ní najde přes 200 originálních a často unikátních fotografií z archivu autorů. Kniha je určena především očním lékařům, kteří se ve své praxi setkají s pacienty s některým typem nitroočního zánětu a potřebují rychlou informací o klinickém obrazu uveitidy, dalších možnostech vyšetřovacích postupů k upřesnění diagnózy a následné léčbě. Publikace tak představuje stručného průvodce problematikou nitroočních zánětu, ve kterém je možné se snadno orientovat a získat potřebné informace o diagnóze a léčbě. Nejedná se o klasickou učebnici. Publikace je přínosem nejen pro oftalmology, ale i pro lékaře jiných oborů zabývajících se problematikou uveitid.... (alza.sk)

Podobné produkty ako Uveitidy (978-80-247-2897-1)

Vůdcovství (978-80-247-3506-1)

Vůdcovství (978-80-247-3506-1)
Detail

Elektronická kniha - autor Slavomír Steigauf, 368 stran, česky aneb Co vás na Harvardu nenaučí Každý z nás je konfrontovaný s rolí vůdce, ať už při vedení jako šéf týmu nebo v soukromí jako manžel, rodič nebo člen jakékoliv komunity, zkrátka všude tam, kde je skupina lidí. Chcete vědět, jak se stát úspěšným lídrem a ovlivňovat druhé? Co byste měli vědět o efektivním vůdcovství?Kniha nabízí komplexní pohled na toto téma, dočtete se o historii, teoretických základech a zejména praktických postupech směřujících k úspěšnému vůdcovství. Je to praktická kniha, která by neměla chybět v knihovně manažera, šéfa anebo kohokoliv, kdo usiluje o to vést druhé. Dozvíte se, jaké vlastnosti a znalosti jsou spojené s úspěšným vůdcovstvím. Můžete konfrontovat svoji cestu s historickými příklady už úspěšných vůdců. Kniha je praktickým průvodcem vašeho osobního vůdcovství v běžných životních situacích, avšak i v extrémních a kritických, kdy na vašich schopnostech vůdce závisí... (alza.sk)

Podobné produkty ako Vůdcovství (978-80-247-3506-1)

Kincugi (978-80-247-2503-1)

Kincugi (978-80-247-2503-1)
Detail

Elektronická kniha - autor Céline Santini, 248 stran, česky Kincugi je japonský způsob opravy rozbitého porcelánu pomocí práškového zlata. Den po dni, týden po týdnu, krok po kroku se objekt očišťuje, opečovává, opravuje a nakonec obohatí o zlato. Nejde jen o metodu opravy porcelánu, ale stále více rozšířenou terapeutickou metodu využívanou metaforicky i při léčení lidí. "Legenda praví, že šógun Jošimasa Ašikaga (1435–1490) používal během čajového obřadu vždy svou oblíbenou misku (chawan). Jednoho dne se však rozbila. Poslal ji proto do Číny, odkud pocházela, aby ji tam opravili. Z výsledku byl ovšem velmi zklamaný. Po mnoha měsících se mu vrátila miska opravená pomocí ošklivých kovových háčků, které ji nejen hyzdily, ale zároveň nebyly nepropustné. Pověřil proto své japonské umělce, aby našli jiné, efektivnější, a především estetičtější řešení. A tak se zrodilo umění kincugi." "Dokonce se říká, že umění kincugi je natolik ceněné, že... (alza.sk)

Podobné produkty ako Kincugi (978-80-247-2503-1)

Hojení vnitřních ran (978-80-262-2007-7)

Hojení vnitřních ran (978-80-262-2007-7)
Detail

Elektronická kniha - autor Rolf Sellin, 200 stran, česky Uštěpačné poznámky, chybějící slova poděkování nebo přehlížení mohou zasáhnout něčí srdce stejně silně jako nečekané odmítnutí či při hádce pronesená ostrá slova. I když budeme nadále fungovat navenek, psychicky jsme zraněni. Pokud bolest z tohoto zranění ignorujeme, zůstává podprahová. Teprve když ji přijmeme, můžeme uvolnit místo pro jiné, pozitivnější pocity.Autor ve své knize ukazuje, jak můžeme najít odvahu podívat se a rozpoznat, co přesně v nás bylo zraněno, jak se můžeme postarat o svá zranění, vyrůst z nich, a dokonce je uzdravit, jak reagovat co nejrychleji nebo s odstupem a jak vyléčit i ty nejdávnější rány. Přitom nabízí řadu konkrétních návodů a metod práce s emoční bolestí.Rolf Sellin je původní profesí architekt, který o sobě zjistil, že je vysoce citlivý. Když se učil pracovat se svou citlivostí, vyvinul metody, které dnes ve svých seminářích a knihách zprostředkovává nejen... (alza.sk)

Podobné produkty ako Hojení vnitřních ran (978-80-262-2007-7)

Psychologie 1. díl (978-80-247-3270-1)

Psychologie 1. díl (978-80-247-3270-1)
Detail

Elektronická kniha - autor Jarmila Kelnarová, Eva Matějková, 184 stran Učebnice psychologie podává teoretický výklad obecné psychologie, seznamuje s metodologií, zabývá se vývojovou psychologii, základy pedagogiky a základy sociální psychologie. Informace jsou zpracovány v rozsahu odpovídajícím požadavkům kladeným na studenty zdravotnických oborů.Studenti tak získají kvalitní základ pro mezipředmětové vztahy a pro další studium zaměřené na psychologii osobnosti, sociální a zdravotnickou psychologii. (alza.sk)

Podobné produkty ako Psychologie 1. díl (978-80-247-3270-1)

Pečovatelství 1. díl (978-80-247-3184-1)

Pečovatelství 1. díl (978-80-247-3184-1)
Detail

E-kniha - autor Jana Mlýnková, 276 stran Moderní, přehledná učebnice pečovatelství pro žáky středních sociálních škol oboru sociální péče - pečovatelská činnost, zpracovaná podle témat probíraných v předmětu pečovatelství. Žáci zde najdou nejen teoretické informace a návody k praktickým postupům, ale také cvičení rozvíjející schopnost samostudia a podporující žákovu kreativitu a kritické myšlení. Publikace je vhodnou učební pomůckou i pro pracovníky, kteří se chtějí pečovatelské činnosti věnovat a chybí jim informace o jednotlivých postupech v péči o klienta v zařízeních sociální péče nebo v domácím prostředí. (alza.sk)

Podobné produkty ako Pečovatelství 1. díl (978-80-247-3184-1)

Očkování a infekční nemoci dětí (80-247-1126-5)

Očkování a infekční nemoci dětí (80-247-1126-5)
Detail

Elektronická kniha - autor Martin Gregora, 130 stran Ojedinělá kniha na českém trhu rodičům poskytne veškeré informace o nejčastějších infekčních nemocech dětí a poradí, jak nemocem předcházet a jak je doma léčit. Dále všem rodičům předloží dokonalý přehled o povinných i nabízených očkování v jednotlivých stádiích vývoje dítěte. Nechybí ani uvedení odlišností od očkovacího kalendáře v některých zemích EU, poučení rodičů, co by měli vědět před očkováním, kdy by dítě neměli nechat očkovat, v knize jsou uvedeny nejběžnější reakce očkování a další nezbytné rady a doporučení. (alza.sk)

Podobné produkty ako Očkování a infekční nemoci dětí (80-247-1126-5)

Vnitřní lékařství (978-80-247-2110-1)

Vnitřní lékařství (978-80-247-2110-1)
Detail

Elektronická kniha - autor Miroslav Souček, 1788 stran, česky Text komplexní učebnice vnitřního lékařství je rozdělen do dvou dílů (856 a 816 stran), třetí kniha obsahuje rejstříky a zkratky (128 stran), komplet je doplněn DVD. Kromě základních oborů vnitřního lékařství je věnován prostor méně častým oblastem. (alza.sk)

Podobné produkty ako Vnitřní lékařství (978-80-247-2110-1)

Mentální postižení (978-80-247-3829-1)

Mentální postižení (978-80-247-3829-1)
Detail

Elektronická kniha - autor Milan Valenta, 352 stran Publikace se věnuje oblasti specifik osobnosti žáků a klientů s mentálním postižením a diagnostice těchto oblastí. Vychází ze tří základních stratifikačních systémů, které se nově využívají v oblasti zdravotnictví (MKF — Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví), v oblasti sociálních služeb (SIS — Škála stanovení míry podpory) a pilotážně ve (speciálním) školství a poradenství (KaSPC — Katalog posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb). Čtenář získá přehled o osobnostní struktuře člověka s mentálním postižením a speciálněpedagogické podpoře pro žáky s mentálním postižením, což je nový fenomén v péči o osoby se zdravotním postižením. Kniha je věnována především psychologům, speciálním pedagogům, psychiatrům, sociálním pracovníkům a studentům těchto oborů. Detaily knihy: Autor: Milan Valenta Rok vydání: 2012 ISBN: 978-80-247-3829-1 Počet stran: 352 (alza.sk)

Podobné produkty ako Mentální postižení (978-80-247-3829-1)

Děti holocaustu (978-80-247-2136-1)

Děti holocaustu (978-80-247-2136-1)
Detail

Elektronická kniha - Příběhy „dětí holocaustu“ představují strhující životní osudy devíti židovských dětí, které musely přežít hrůzy holocaustu po celé Evropě. Tato kniha je pomníkem jejich odvahy tváří tvář smrti. - autor Allan Zullo, 296 stran, česky Pravdivé příběhy o odvaze a statečnosti„Přežiju. Musím. Až válka skončí, musím být ta, která lidem řekne o naší rodině.“Příběhy „dětí holocaustu“ představují strhující životní osudy devíti židovských dětí, které musely přežít hrůzy holocaustu po celé Evropě. V době největších zvěrstev, která se kdy děla, muselo každé z nich prožít své osobní peklo a projít noční můrou druhé světové války.Tato kniha je pomníkem jejich odvahy tváří tvář smrti. A také oslavou lidského ducha – vůle překonat nevýslovné hrůzy, vůle zvítězit nad zlem, vůle žít. Lidé v příbězích vlastně mají jednu společnou vlastnost – hluboko ve svém srdci věřili, že budou žít, i když mnoho jiných kolem nich umíralo.„Vím, že vznikne lepší svět, až tahle... (alza.sk)

Podobné produkty ako Děti holocaustu (978-80-247-2136-1)

Excel 2010 (978-80-247-3986-1)

Excel 2010 (978-80-247-3986-1)
Detail

Elektronická kniha - autor Marek Laurenčík, 168 stran Jestliže jste již získali základní zkušenosti s programem MS Excel a chcete své znalosti rozšířit o zpracování rozsáhlých datových souborů, tato knížka je určena právě pro Vás. Zpracovávaná data mohou být zapsána přímo na listu Excelu, umístěna v jiném databázovém systému nebo na internetu. Jednotný přístup programu MS Excel k datům, získaných z různých zdrojů, Vám umožní využít všechny možnosti, které Excel nabízí: řazení, filtraci, souhrny, kontingenční tabulky a kontingenční grafy.O autorovi: Ing. Marek Laurenčík se věnuje od roku 1992 výuce a vzdělávání v oblasti výpočetní techniky. Zabývá se výukou a speciálními konzultacemi téměř všech běžně používaných kancelářských programů. V posledních letech je vyhledávaným lektorem odborných manažerských kurzů projektového řízení a manažerských nástrojů programu MS Excel. V těchto programech se svými kolegy vyvíjí aplikace použitelné v oblasti obchodu a účetnictví. (alza.sk)

Podobné produkty ako Excel 2010 (978-80-247-3986-1)

Aortální nedomykavost (978-80-247-5685-1)

Aortální nedomykavost (978-80-247-5685-1)
Detail

Elektronická kniha - autor Jan Dominik a kolektiv, 512 stran Zcela unikátní publikace s 280, často složenými originálními obrázky doc. MUDr. Pavla Žáčka! Kniha je důležitá nejen pro kardiology, kardiochirurgy a internisty, ale i echokardiografisty a další odborníky zobrazovacích metod i všechny, kteří o nemocné s aortální nedomykavostí v praxi pečují. (alza.sk)

Podobné produkty ako Aortální nedomykavost (978-80-247-5685-1)

Outlook 2007 (978-80-247-1977-1)

Outlook 2007 (978-80-247-1977-1)
Detail

E-kniha - autor Tomáš Šimek, 204 stran Chcete-li se naučit správně komunikovat prostřednictvím e-mailů a efektivně plánovat svůj čas, pak držíte v ruce tu pravou knihu. Zkušený autor vás čtivou a srozumitelnou formou seznámí s používáním programu Outlook 2007, který se stane nepostradatelným společníkem vašeho pracovního dne.Outlook je nezbytnou součástí sady Microsoft Office, a tak vám nebudou cizí základy ovládání tohoto programu. Uživatelské rozhraní verzí 2007 doznalo určitých změn, takže na začátku knihy shrnujeme nové principy, které si však osvojíte velmi rychle. Nemusíte se tedy bát, že s novým Outlookem nebude umět pracovat, zvláště za situace, kdy již ovládáte některý z dalších programů Office ve verzi 2007.Po úvodním představení Outlooku a shrnutí novinek verze 2007 vám kniha podrobně popíše všechna zákoutí elektronické pošty. Kromě základních postupů popisujících vytvoření mailu, jeho úpravy a odeslání a také zpracování doručené pošty se kniha... (alza.sk)

Podobné produkty ako Outlook 2007 (978-80-247-1977-1)

PowerPoint 2007 (978-80-247-2178-1)

PowerPoint 2007 (978-80-247-2178-1)
Detail

E-kniha - autor Bříza Vladimír, 156 stran Ať už jste členem obchodního nebo marketingového týmu, technik či student, jistě se bez ohledu na svou profesi dostanete čas od času do situace, kdy budete potřebovat svým kolegům, nadřízeným či profesorům prezentovat výsledky své práce. A chcete-li ohromit zpracováním a provedením své dokonalé prezentace, pak Vám jistě přijde vhod pomocná ruka našeho jedinečného průvodce světem PowerPointu v jeho nejnovější verzi 2007. Neváhejte a využijte informací z knihy, jež je v tuto chvíli jediná na našem trhu. (alza.sk)

Podobné produkty ako PowerPoint 2007 (978-80-247-2178-1)

Excel 2010 (978-80-247-3986-1)

Excel 2010 (978-80-247-3986-1)
Detail

E-kniha - autor Marek Laurenčík, 168 stran Jestliže jste již získali základní zkušenosti s programem MS Excel a chcete své znalosti rozšířit o zpracování rozsáhlých datových souborů, tato knížka je určena právě pro Vás. Zpracovávaná data mohou být zapsána přímo na listu Excelu, umístěna v jiném databázovém systému nebo na internetu. Jednotný přístup programu MS Excel k datům, získaných z různých zdrojů, Vám umožní využít všechny možnosti, které Excel nabízí: řazení, filtraci, souhrny, kontingenční tabulky a kontingenční grafy.O autorovi: Ing. Marek Laurenčík se věnuje od roku 1992 výuce a vzdělávání v oblasti výpočetní techniky. Zabývá se výukou a speciálními konzultacemi téměř všech běžně používaných kancelářských programů. V posledních letech je vyhledávaným lektorem odborných manažerských kurzů projektového řízení a manažerských nástrojů programu MS Excel. V těchto programech se svými kolegy vyvíjí aplikace použitelné v oblasti obchodu a účetnictví. (alza.sk)

Podobné produkty ako Excel 2010 (978-80-247-3986-1)

Windows 7 (978-80-247-3254-1)

Windows 7 (978-80-247-3254-1)
Detail

E-kniha - autor David Procházka, 108 stran Jste úplní začátečníci a potřebujete poradit s novou verzí Windows? Pak je pro vás tato kniha ta pravá. Bleskově a přehledně vás provede operačním systémem Windows 7 od jeho instalace, přes seznámení s jeho ovládáním, nastavení periferií a systémových služeb, až po řešení některých problémů. Kniha je psána srozumitelnou řečí, tak, aby v ní našli smysluplné informace i lidé, kteří si s počítačem zrovna „netykají“. Zároveň se kniha ale nevyhýbá ani podrobnějším postupům a návodům. Windows 7 přináší výhody a pokrokové prvky předchozí verze a zároveň opravuje chyby, kterých se programátoři dopustili. Přitom navazuje na rychlost a stabilitu Windows XP, přináší stovky vylepšení a nových řešení. (alza.sk)

Podobné produkty ako Windows 7 (978-80-247-3254-1)
Markova farmakoterapie vnitřních nemocí (978-80-247-5078-1), Farmakoterapie vnitřních nemocí (978-80-247-2639-7), Propedeutika a vyšetřovací metody vnitřních nemocí (978-80-247-4356-1), Propedeutika a vyšetřovací metody vnitřních nemocí (978-80-247-1749-4), Pískožrouti (978-80-742-5078-1), Farmakoterapie kardiovaskulárních onemocnění (978-80-247-4713-2), Farmakoterapie v geriatrii (978-80-247-5229-7), Hematologie - Přehled maligních hematologických nemocí (978-80-247-2502-4), Individualizace farmakoterapie (978-80-738-7636-4), Oko za oko (978-80-762-5078-9), Hojení vnitřních ran (978-80-262-2007-7), Farmakoterapie v gastroenterologii (978-80-726-2929-9), Vládkyně všech nemocí (978-80-210-7761-4), Imunodeficience (978-80-247-1980-1), Kumihimo (978-80-247-2657-1), Quilling (978-80-247-3845-1), Imunologie (978-80-247-4822-1), Pascal (978-80-247-4116-1), Etnokorálky (978-80-247-2194-1), Lyžování (978-80-247-1724-1), Mýdla (978-80-247-4596-1), Narušitel (978-80-247-2561-1), Mikroekonomie (978-80-247-4385-1), Komíny (978-80-247-4567-1), Florbal (978-80-247-0383-1), Psychodiagnostika (978-80-247-2165-1), Nevěra (978-80-247-3296-1), Nábytek (978-80-247-3746-1), Linux (978-80-247-1290-1), Uveitidy (978-80-247-2897-1)