Obraz vědy ve filosofii 20. století (978-80-755-7231-8)

Produkt Obraz vědy ve filosofii 20. století (978-80-755-7231-8) sme našli 50+x, pokiaľ to nie je to čo hľadáte, skúste frázu Obraz vědy ve filosofii 20. století (978-80-755-7231-8) upraviť a produkt hľadať znova.

Obraz vědy ve filosofii 20. století (978-80-755-7231-8)

Obraz vědy ve filosofii 20. století (978-80-755-7231-8)
Detail

Elektronická kniha - autor Nikolaj Demjančuk, 304 stran, česky Studie se zabývá analýzou povahy vědy ve filosofických koncepcích minulého století. Autor vychází z toho, že dynamika kultury ovlivňuje postavení vědy, posuny v jejích společenských rolích, strukturu (jazyk, logiku, metodologii), život vědecké komunity. Proměna kulturního prostoru, jehož součástí věda je, zakládá početné obrazy vědy. Autor srovnává několik vlivných přístupů a modelů (novokantovství, fenomenologii, logický empirismus, kritický racionalismus) se záměrem ukázat jejich propojenost a komplementární povahu. Studie odůvodňuje, že bohatství vědecké racionality podmiňuje a legitimizuje pluralitu jejích obrazů. Autor analyzuje a prezentuje některé z nich. (alza.sk)

Podobné produkty ako Obraz vědy ve filosofii 20. století (978-80-755-7231-8) , Obraz vědy ve filosofii 20. století (978-80-755-7231-8)

Vatikán a Československo ve 20. století (978-80-7684-120-8)

Vatikán a Československo ve 20. století (978-80-7684-120-8)
Detail

Elektronická kniha - autor Marek Šmíd, 648 stran, česky Kniha se věnuje diplomatickým stykům Československa a Svatého stolce ve 20. století. Jde o mimořádně dramatickou dobu, která ve vztazích Československa a Vatikánu v mnoha ohledech odráží dějiny habsburské monarchie, dvou světových konfliktů, dvou totalitních ideologií 20. století – nacismu a komunismu – a meziválečné i poválečné doby. Již na první pohled je čtenáři zřejmé, že se jednalo o období mnoha těžkostí, nepochopení a řevnivostí, a to jak na české, resp. československé, tak na vatikánské straně. (alza.sk)

Podobné produkty ako Vatikán a Československo ve 20. století (978-80-7684-120-8) , Vatikán a československo ve 20. století (978-80-7684-120-8)

Lužičtí Srbové na přelomu 20./21. století (978-80-755-7964-5)

Lužičtí Srbové na přelomu 20./21. století (978-80-755-7964-5)
Detail

Elektronická kniha - autor Leoš Šatava, 300 stran, česky Lužice a slovanská složka jejího obyvatelstva, Lužičtí Srbové, zaujímají v rámci českého společenského a kulturního povědomí osobité místo. Materiály s touto tematikou však většinou zůstávají v úzce informativní rovině, anebo jsou zaměřeny monotematicky. Cílem předloženého sborníku textů je naopak ukázat lužickosrbskou problematiku z různých úhlů pohledu, tedy z širší a komplexnější, svého druhu holistické perspektivy. Jde o to představit Lužici a slovanskou složku jejího obyvatelstva v kontextu různorodých, nicméně navzájem tematicky provázaných rovin.Ve sborníku jsou přetištěny autorovy studie a stati, publikované v časovém období tří a půl desetiletí (z let 1983–2019); více než z poloviny však vzniklé po roce 2005. Jednotlivé práce jednak věcně informují o Lužici a slovanské složce jejího obyvatelstva; především se pak při využití různorodých prizmat zabývají problematikou etnicity a identity... (alza.sk)

Podobné produkty ako Lužičtí Srbové na přelomu 20./21. století (978-80-755-7964-5) , Balkán ve 20. století (9788024632087)

Česká folková píseň v kontextu 60.–80. let 20. století (978-80-210-5431-8)

Česká folková píseň v kontextu 60.–80. let 20. století (978-80-210-5431-8)
Detail

Elektronická kniha - autor Josef Prokeš, 168 stran, česky Docent Masarykovy univerzity, člen Obce spisovatelů, prozaik a divadelní režisér Josef Prokeš ve své knize zkoumá komplexní estetickou výstavbu písní sedmi stěžejních osobností českého folku 60.–80. let 20. století: Karla Kryla, Vladimíra Merty, Vlastimila Třešňáka, Jaroslava Hutky, Jaromíra Nohavici, Karla Plíhala a Slávka Janouška. Rozebírá vždy jednu jejich typickou píseň, kterou pojímá jako synekdochu celého autora, zdůrazňuje klíčové motivy a upozorňuje na jejich vývoj v rámci autorského kontextu. Chápe současně jednotlivé analyzované písně jako svazek sil vyvažujících se ve vzájemně protikladných napětích a zahrnuje do výkladů rovněž vše, co zkoumané písně obklopuje a vchází s nimi ve styk. Osobnosti zkoumaných folkových písničkářů práce chápe jako souhrn dynamických složek celku moderního českého folku, jejichž působnost je určována jejich vlastními dispozicemi i vzájemnými vztahy, jakož i vztahem... (alza.sk)

Podobné produkty ako Česká folková píseň v kontextu 60.–80. let 20. století (978-80-210-5431-8) , Zločiny ve jménu vědy (978-80-271-3259-1)

Intelektuál ve dvacátém století (978-80-7260-513-2)

Intelektuál ve dvacátém století (978-80-7260-513-2)
Detail

Elektronická kniha - Tony Judt patří mezi nejzajímavější světové myslitele posledního půlstoletí. Málokdo uvažoval tak hluboce a inspirativně o otázkách demokracie, totalitních režimů, holokaustu či o dějinné roli veřejných intelektuálů. V rozhovoru se svým přítelem a kolegou Timothym Snyderem mapuje historii moderních politických idejí a představ o vládě a spravedlnosti, jak je chápali liberální, socialističtí, komunističtí, nacionalističtí a fašističtí intelektuálové od konce 19. do počátku 21. století. - autor Timothy Snyder, 416 stran, česky Tony Judt v rozhovoru s Timothym Snyderem Tony Judt patří mezi nejzajímavější světové myslitele posledního půlstoletí. Málokdo uvažoval tak hluboce a inspirativně o otázkách demokracie, totalitních režimů, holokaustu či o dějinné roli veřejných intelektuálů. V rozhovoru se svým přítelem a kolegou Timothym Snyderem mapuje historii moderních politických idejí a představ o vládě a spravedlnosti, jak je chápali... (alza.sk)

Podobné produkty ako Intelektuál ve dvacátém století (978-80-7260-513-2) , Lužičtí srbové na přelomu 20./21. století (978-80-755-7964-5)

Zapomenuté 20. století (978-80-726-0405-0)

Zapomenuté 20. století (978-80-726-0405-0)
Detail

Elektronická kniha - autor Tony Judt, 512 stran 23 esejí brilantního britského historika Tonyho Judta, autora bestselleru Poválečná EvropaBrilantní britský historik, který se jako univerzitní profesor specializoval na moderní evropské dějiny, shromáždil 23 esejí z let 1994–2006. Na pozoruhodné škále osobností, událostí a idejí provádí Tony Judt nemilosrdnou pitvu iluzí po studené válce, že velké konflikty jsou bezpečně za námi a že svět vstoupil do epochy míru a demokracie. Ukazuje, na co z historie 20. století zapomínáme a jak velká její část byla obětována mýtu o popření paměti. Nabízí cestu zpět ke smyslu dějin, který naléhavě potřebujeme.Tony Judt (1948–2010)Britský historik a esejista, studoval na univerzitách v Cambridgi a v Paříži. Přednášel na prestižních britských a amerických vysokých školách, dlouhodobě působil jako profesor Newyorské univerzity a ředitel jejího Remarque Institute. Původně se věnoval francouzské intelektuální historii, později... (alza.sk)

Podobné produkty ako Zapomenuté 20. století (978-80-726-0405-0) , O filosofii dějin (978-80-747-4097-8)

Kdy: Věda a umění dokonalého načasování (978-80-755-5052-1)

Kdy: Věda a umění dokonalého načasování (978-80-755-5052-1)
Detail

Elektronická kniha - Dělejte ve správný čas ty správné věci. Autor vydestiloval z přelomových výzkumů a pozoruhodných příběhů knihu plnou praktických rad. - autor H. Daniel Pink Věda a umění dokonalého načasování. Dělejte ve správný čas ty správné věci.Také každé ráno plánujete, kdy co uděláte? A stejně jako všichni se zatím rozhodujete spíše náhodně? A víte, že s chytrým přístupem dostanete z každého dne mnohem víc?Daniel Pink přichází v nejlepší chvíli s manuálem krotilele času, to abyste se i vy stali mistry správných startů a uměli plně využít své energetické vrcholy i propady. Vždyť víte, čas není to hlavní, čas je to jediné.Správné načasování. Bez něj nemůže žádné obchodní rozhodnutí, školní test, lékařský zákrok, důležitý rodinný rozhovor ani změna zaměstnání dopadnout ideálně. Doposud jsme vhodné načasování považovali za intuitivní umění nebo dílo šťastné náhody. Ve skutečnosti jde však o vědu založenou na poznatcích z psychologie, sociologie a... (alza.sk)

Podobné produkty ako Kdy: Věda a umění dokonalého načasování (978-80-755-5052-1) , Václav havel – mocný bezmocný ve 20. století

Mezinárodní obchod ve světové krizi 21. století (978-80-247-4694-4)

Mezinárodní obchod ve světové krizi 21. století (978-80-247-4694-4)
Detail

Elektronická kniha - autor kolektiv a, 368 stran Na trhu ojedinělá publikace je určena ekonomům, podnikatelům, studentům VŠ a zájemcům o tuto problematiku. Autoři se zaměřují na komplexní analýzu mezinárodního obchodu v současné světové krizi, a to ve vývojových a teoreticko-politických souvislostech a v souvislostech aktuálního vývoje v globalizovaném podnikatelském prostředí. Seznámíte se s pojetím mezinárodního obchodu, s aktuálními trendy i prognózami vývoje mezinárodních ekonomických vztahů a s teoriemi mezinárodního obchodu a jejich důkazy v praxi. Kniha se též věnuje obchodní a investiční politice a jejich vlivu na mezinárodní obchod a na utváření podnikatelského prostředí. Zvláštní kapitola je zaměřena na obchodní aspekty evropské integrace a politiky EU, jež ovlivňují zapojení evropských subjektů do mezinárodního obchodu i do procesů mezinárodního investování. Knihu uzavírá část zabývající se mezinárodní konkurenceschopností vč. světového srovnání. V... (alza.sk)

Podobné produkty ako Mezinárodní obchod ve světové krizi 21. století (978-80-247-4694-4) , Vincentův poslední obraz (978-80-762-5202-8)

Příběhy hrdinů 20. století (978-80-259-0566-1)

Příběhy hrdinů 20. století (978-80-259-0566-1)
Detail

Elektronická kniha ze série Příběhy hrdinů 20. století, autor Post Bellum, 440 stran Poznejte dějiny prostřednictvím autentických svědectví těch, kteří je zažili na vlastní kůži! Knižní sbírka fascinujících případů obětí totalitní zvůle v Československu přináší pestrou mozaiku mapující všechno, co obyvatelé této země ve 20. století prožili: války, nacistickou a sovětskou okupaci, komunistické lágry, monstrprocesy, ale také vzepjetí proti totalitě. Pohnuté osudy, v kterých se zrcadlí jednotlivé éry našich dějin, jsou mnohdy napínavější než smyšlené thrillery. Zvláště jímavé jsou příběhy těch, kdo byli pronásledování jak totalitní mocí nacistickou, tak komunistickou… Jak řekla jedna z pamětnic:„Čím je člověk víc pod tlakem, tím se chová líp.“ Platí to pro vojáky z čs. posádky, jež se postavila v roce 1939 jako jediná Němcům, stejně jako pro prostého občana, který než by se upsal StB, raději volil život v šikaně. (alza.sk)

Podobné produkty ako Příběhy hrdinů 20. století (978-80-259-0566-1) , Intelektuál ve dvacátém století (978-80-7260-513-2)

Ve stínu Říše (978-80-755-7083-3)

Ve stínu Říše (978-80-755-7083-3)
Detail

Elektronická kniha - Připravte se na popkulturní blitzkrieg, jaký jste ještě nezažili! Antologie fantastických povídek od autorů jako František Kotleta, Petr Stančík, Petr Schink, Jan Kotouč a dalších..., 597 stran Připravte se na popkulturní blitzkrieg, jaký jste ještě nezažili! I více než sedmdesát let po skončení druhé světové války tvoří třetí říše a vše s ní spojené nedílnou součást naší historie, ale také popkultury. Dokonalí padouši, slizcí gestapáci, hororové obrazy koncentračních táborů, brutální řežby na bitevních polích od Atlantiku po Pacifik, od Evropy přes Afriku po Asii…, ale i bláznivé černé komedie nebo svérázné městské legendy. Jen máloco kdy podnítilo tolik rozmanitých příběhů. Málokdo dokáže představovat tak dokonalé bezcharakterní zlé postavy nebo naopak terče parodie a posměchu jako nacisté. Právě proto jsme dali nacisty na hraní těm nejlepším spisovatelům a spisovatelkám domácí fantastiky napříč generacemi.Napsali o knize Ve... (alza.sk)

Podobné produkty ako Ve stínu Říše (978-80-755-7083-3) , Ve stínu magie (978-80-755-7218-9)

Ve stínu apokalypsy (978-80-755-7156-4)

Ve stínu apokalypsy (978-80-755-7156-4)
Detail

Elektronická kniha - Antologie české fantastiky s povídkami od nejlepších českých autorů. - ed. Boris Hokr & Leoš Kyša Antologie české fantastiky s povídkami od nejlepších českých autorůKaždá civilizace věřila, že jednou přijde její konec – vrátí se bohové a všechno se rozpadne v prach. Tenhle strach zůstává i v dnešním člověku, a možná proto po celém světě patří knihy s tématem apokalypsy a života po ní už desítky let mezi nejúspěšnější. A je jasné, že tahle antologie se mezi ně zařadí, protože v ní najdete přední české autory fantastického žánru, kteří se vydali vstříc invazím mimozemšťanů, zmutovaným virům, zdrcujícím válkám či klimatickým změnám.Jan Kotouč přináší prequel ke své populární sérii o alternativních dějinách českých zemí, Dalibor Vácha vám ukáže, jak by vypadala invaze vojsk Varšavské smlouvy do USA, Petra Lukačovičová vás přenese do občanské války v Praze, Míla Linc vám představí hrůzy morové rány, Petr Stančík nabídne až detektivní historku ze... (alza.sk)

Podobné produkty ako Ve stínu apokalypsy (978-80-755-7156-4) , Ve stínu říše (978-80-755-7083-3)

Ve stínu magie (978-80-755-7218-9)

Ve stínu magie (978-80-755-7218-9)
Detail

Elektronická kniha - Antologie nejlepší české fantastiky. Magie tvoří základ fantasy kánonu, ale tahle sbírka vám ukáže, že i tak tradiční téma vás v mnohém dokáže ještě zatraceně překvapit. - autor Leoš Kyša, 623 stran, česky Antologie nejlepší české fantastikyMagie je bezvadná věc. Můžete si přičarovat štěstí, zdraví nebo sukubu, která vám bude po vůli. Ale taky se všechno může v jednom okamžiku zvrhnout a vy proti sobě poštvete síly, které jsou tak staré a temné, že vás mohou přivést k šílenství. Magie tvoří základ fantasy kánonu, ale tahle sbírka vám ukáže, že i tak tradiční téma vás v mnohém dokáže ještě zatraceně překvapit.Předchozí antologie editorské dvojice Hokr–Kyša si prorazily cestu k tisícům čtenářů a ukázaly jim kouzlo české fantastiky. Ve stínu magie jejich představení nové generace českých autorů završuje a vy zkrátka chcete být u toho.Do antologie přispěli: Theo Addair, Roman Bureš, Oskar Fuchs, František Kotleta, Jan Kotouč, Vilém Koubek, Míla... (alza.sk)

Podobné produkty ako Ve stínu magie (978-80-755-7218-9) , Ve stínu apokalypsy (978-80-755-7156-4)

Tábor ve stínu Osvětimi (978-80-755-7056-7)

Tábor ve stínu Osvětimi (978-80-755-7056-7)
Detail

Elektronická kniha - autor Břetislav Ditrych, 243 stran Vyhlazovací koncentrační tábor Osvětim-Březinka je známý z řady publikací i osobních a písemných svědectví těch, kteří kruté věznění přežili. Na krakovském předměstí Plaszów, jen několik desítek kilometrů od Osvětimi, byl však v roce 1943 zřízen mnohem méně známý koncentrační tábor. Odhaduje se, že tam bylo zastřeleno kolem 8000 obětí, především Židů. Pro další tisíce vězňů se stal Plaszów přestupní stanicí do zmíněné Osvětimi, Mauthausenu, nebo Gross-Rosenu. S Krakovem je úzce spojen příběh Oskara Schindlera, v ghettu ve čtvrti Podgórze pobýval s rodiči budoucí slavný režisér Roman Polanski, plaszówským táborem prošel i pozdější „lovec nacistů“ Simon Wiesenthal. Setkáme se i s dalšími postavami obyvatel Krakova a jejich osudy, například s Polákem Tadeuszem Pankiewiczem, kterému se podařilo vést v ghettu lékárnu a tamním Židům s nasazením... (alza.sk)

Podobné produkty ako Tábor ve stínu Osvětimi (978-80-755-7056-7) , Amanda (978-80-755-7976-8)

Krušné hory ve švédském sevření (978-80-755-7237-0)

Krušné hory ve švédském sevření (978-80-755-7237-0)
Detail

Elektronická kniha - ze série Polozapomenuté války, autor Lukáš Sláma, 216 stran, česky Publikace představuje vývoj třicetileté války v méně probádané oblasti českého Krušnohoří v období čtyřicátých let 17. století, tedy v době, kdy se tato hranice stala pro časté vpády nestabilní a nebezpečnou. Na několika sondách je vysvětlena role horského pásu ve vedení raně novověkého konfliktu.Zvláštní pozornost bude věnována fenoménu tzv. militární revoluce, postupnému zapojení Švédska do válečného konfliktu, životu a působení švédského vojevůdce Jana Banéra v severozápadních Čechách a jeho poslední svedené bitvě, která se odehrála v březnu 1641 u Přísečnice. (alza.sk)

Podobné produkty ako Krušné hory ve švédském sevření (978-80-755-7237-0) , Elementum (978-80-755-7033-8)

O filosofii dějin (978-80-747-4097-8)

O filosofii dějin (978-80-747-4097-8)
Detail

Elektronická kniha - autor Jacques Maritain, 176 stran Studie O filosofii dějin (vydaná anglicky v New Yorku roku 1957 a francouzsky v Paříži roku 1959) je jediný spis, který Jacques Maritain (1882–1973) věnoval výslovně filosofii dějin. Titul knihy „O filosofii dějin“ (anglicky On the Philosophy of History, francouzsky Pour une philosophie de l’histoire) naznačuje, že Maritain nechtěl napsat ani soustavné pojednání o filosofii dějin, ani ve vlastním slova smyslu úvod do této disciplíny, který by mapoval veškerou její problematiku.Jeho cílem bylo ukázat možnost a platnost určitých filosofických zákonů, které osvětlují lidské dějiny a činí je pro nás srozumitelnějšími. Záměrně se omezil na určitý počet příkladů těchto zákonů a na některé základní problémy, které s nimi souvisí. Ve svých úvahách o filosofii dějin a ve volbě problémů měl do velké míry na zřeteli praktické postavení křesťanů v soudobé společnosti a snažil se vypracovat intelektuální vybavení, které... (alza.sk)

Podobné produkty ako O filosofii dějin (978-80-747-4097-8) , Nekonečno (978-80-755-7228-8)

Mezinárodní obchod v 21. století (978-80-247-3396-8)

Mezinárodní obchod v 21. století (978-80-247-3396-8)
Detail

E-kniha - autor Emilie Kalínská, kolektiv a, 232 stran Moderní publikace uznávaných odborníků z VŠE v Praze je určena zejména studentům vysokých škol a dalším zájemcům o tuto problematiku. Na úvod se seznámíte s aktuálními trendy ve vývoji mezinárodních ekonomických vztahů (s obchodem se zbožím, službami, pohybem kapitálu, s hlavními subjekty mezinárodních ekonomických vztahů). Následná analýza teorií mezinárodního obchodu je doplněna charakteristikou efektů jejich uplatňování pro spotřebitele, podnikatele i stát. Na efekty mezinárodního obchodu logicky navazuje charakteristika obchodní politiky (zahraniční, mezinárodní a společná obchodní politika EU). Kniha se soustředí i na charakteristiku mezinárodního měnového systému, v jehož podmínkách mezinárodní obchod probíhá, a na charakteristiku současného podnikatelského prostředí a jeho význam pro rozvoj mezinárodního obchodu. (alza.sk)

Podobné produkty ako Mezinárodní obchod v 21. století (978-80-247-3396-8) , Rozmarné léto (978-80-748-7231-0)

Umění ve vědě a věda v umění (978-80-247-1707-4)

Umění ve vědě a věda v umění (978-80-247-1707-4)
Detail

E-kniha - autor Michal Miovský, Ivo Čermák, Vladimír Chrz, kolektiv a, 368 stran Umění je kreativní aktivitou, k níž je jedinec puzen, činem, kterým je člověk obohacován. Monografie vám alespoň částečně zprostředkovává něco, co obvykle bývá při vnímání uměleckého díla skryto. Tematické spektrum knihy je však velice široké: na jednom konci začíná výtvarným dílem a psychologií, aby následně pokračovalo přes oblasti tvůrčího procesu, interpretaci díla, práci s filmovým materiálem až po básně. Celé dílo je výsledkem systematické práce několika výzkumných týmů v naší zemi a na Slovensku. Mezi několika pracovišti tak vznikla unikátní vazba prohlubovaná dnes již každoročním setkáváním na platformě česko-slovenské konference. (alza.sk)

Podobné produkty ako Umění ve vědě a věda v umění (978-80-247-1707-4) , Zapomenuté 20. století (978-80-726-0405-0)

Kulturní vztahy mezi ČSSR a SRN v 60. letech 20. století (978-80-736-3201-4)

Kulturní vztahy mezi ČSSR a SRN v 60. letech 20. století (978-80-736-3201-4)
Detail

Elektronická kniha ze série Teritoria, autor Zuzana Lizcová, 194 stran Studie se zabývá rolí kultury v mezinárodních vztazích a vývojem kulturních styků mezi Československou socialistickou republikou (ČSSR) a Spolkovou republikou Německo (SRN) v 60. letech 20. století. V úvodu studie nalezneme přesné časové a teritoriální vymezení tématu a rozbor pojmu kultura a její role v mezinárodních vztazích, včetně stručného nástinu rozdílných přístupů realistické a liberálně-idealistické tradice teorie mezinárodních vztahů k dané problematice. Dále se autorka věnuje popisu vývoje světové situace ve zkoumaném období, politickému a kulturnímu vývoji v ČSSR a SRN a utváření jejich zahraniční politiky ve vztahu ke konkurenčnímu studenoválečnému mocensko-politickému bloku. Neméně důležitá část publikace též shrnuje rozvoj politických, ekonomických a kulturních styků mezi oběma zeměmi ve zkoumaném období a stručně popisuje vliv existence Německé demokratické republiky (NDR) a... (alza.sk)

Podobné produkty ako Kulturní vztahy mezi ČSSR a SRN v 60. letech 20. století (978-80-736-3201-4) , Tábor ve stínu osvětimi (978-80-755-7056-7)

Veda hrou (978-80-566-1336-8)

Veda hrou (978-80-566-1336-8)
Detail

Elektronická kniha - autor Radek Chajda, 128 stran, slovensky VIEŠ, AKO * funguje teplomer? * vidí pavúk? * môže čaj meniť farbu? * vyrobiť malé tornádo? * pracuje potrubná pošta? TOTO VŠETKO A EŠTE OMNOHO VIAC SI MÔŽEŠ ĽAHKO VYSKÚŠAŤ! 120 POKUSMI ŤA BUDE SPREVÁDZAŤ PROFESOR HÓKUS POKUS, ZNÁMY EXPERIMENTÁTOR. Knihu Veda hrou napísal úspešný autor Radek Chajda pre zvedavých chlapcov a dievčatá od 7 rokov, ktorí sa zaujímajú o prírodu a jej fungovanie. Na 120 pokusoch si overíte nielen zákonitosti sveta kvapalín, plynov a pevných látok, ale možno vás prekvapí, že zaujímavé experimenty sa dajú robiť aj s ľudským telom. Na pokusy vám budú stačiť iba pomôcky, ktoré sú bežne dostupné u vás doma, takže zmysluplne využijete napríklad prebytočné PET fľaše, povrázky, staré noviny či kartónové obaly. Dozviete sa, ako si vyrobiť papier, vodné hodiny, vodostrek alebo jednoduchý vysávač. V praxi zistíte, prečo sa ponorka potopí... (alza.sk)

Podobné produkty ako Veda hrou (978-80-566-1336-8) , Století nového dítěte (978-80-262-1953-8)

Elementum (978-80-755-7033-8)

Elementum (978-80-755-7033-8)
Detail

Elektronická kniha - autor Jiří Dittrich Největším problémem Alexandra Summerse byla blížící se maturita. Nebo aspoň do doby, než se mu život obrátil naruby. Vše začne příchodem neznámého cizince. Alex se dozví, že je potomkem jedné z nejstarších, dávno zaniklých civilizací, jež vládla nejen politickou, ale také magickou mocí. Přesněji všemi silami přírody. Tato civilizace ale ve skutečnosti nezmizela. Už po tisíce let se skrývá mimo zraky lidstva a nyní se nachází ve velké krizi.Alex je nucen chopit se svých povinností a nově objevenou říši ochránit. Jenže s tajemstvím jeho minulosti odhalí i zdrcující pravdu o vlastní rodině. Jeho rodiče jsou už dávno mrtví a úhlavním nepřítelem se stává jeho vlastní bratr, kterého musí porazit. A porážka znamená konec všeho... (alza.sk)

Podobné produkty ako Elementum (978-80-755-7033-8) , Lži století 2 (978-80-271-2004-8)

Nekonečno (978-80-755-7228-8)

Nekonečno (978-80-755-7228-8)
Detail

Elektronická kniha - autor Václav Jakeš, 168 stran, česky Pětatřicet povídek s přesností laserového paprsku vyhledává zjevné i skryté kontury skutečnosti. Neotřelé vidění jen zdánlivě tradičních motivů se spojuje s uměním vyprávět. Děje se tak sympaticky úsporným, ale přitom pečlivě cizelovaným a fantazii stimulujícím jazykem. Koneckonců, když profesor Joseph Sittler mluvil o tom, že míří-li rozum na galaxii, nemůže mít Bible Ježíše v hranicích Palestiny. (alza.sk)

Podobné produkty ako Nekonečno (978-80-755-7228-8) , Život ve staletích – 13. století

Amanda (978-80-755-7976-8)

Amanda (978-80-755-7976-8)
Detail

Elektronická kniha - Vítejte v sérii Legie – novém světě Františka Kotlety a Kristýny Sněgoňové, space opeře temné, akční i zábavné, jak jen to chladný vesmír dovolí. - ze série Legie, autor Kristýna Sněgoňová, 340 stran, česky Vítejte v sérii Legie – nové space opeře temné, akční i zábavné, jak jen to chladný vesmír dovolí.Vesmír je kruté místo. Právo na život má pouze ten, kdo si jej uhájí v boji. To ví i posádka lodi Kraksna. Lidstvo je zotročeno mocnou mimozemskou rasou, a tak za pomoci technologie prastaré vesmírné civilizace hledají cestu, jak svoji planetu osvobodit. Nebo alespoň nakopat zadek těm modrým parchantům, co ji vyplenili.Život je ale otázkou priorit. Na planetě Namathé se údajně nachází lidská žena, kterou je třeba zachránit. Hlavně ze vznešených humanitárních důvodů, to dá přece rozum. Jenže když při tom pracujete pro mimozemského mafiána, co vypadá jako slepice, mají věci tendenci se poněkud komplikovat. (alza.sk)

Podobné produkty ako Amanda (978-80-755-7976-8) , Česká folková píseň v kontextu 60.–80. let 20. století (978-80-210-5431-8)

Balkán ve 20. století (9788024632087)

Balkán ve 20. století (9788024632087)
Detail

Elektronická kniha - autor Miroslav Tejchman, 438 stran, česky Kniha přehledně a poutavě seznamuje čtenáře se složitou a stále živou problematikou jihovýchodní Evropy. Vnitřní členění do pěti částí postihuje složitý vývoj balkánských zemí v průběhu první světové války, meziválečném období, za druhé světové války, v letech studené války a ve složitých devadesátých letech. V jednotlivých částech se autor věnuje jak obecným problémům regionu (včetně souvislostí s evropským, případně celosvětovým vývojem), tak dějinám (především politickým a ekonomickým) jednotlivých zemí. Úvod a závěr knihy jsou stručnou rekapitulací situace na Balkáně na začátku minulého století a na začátku století současného. Práce je určena studentům humanitních oborů, především moderních dějin a přidružených disciplín, a každému, kdo se zajímá o historii i současnost této neklidné oblasti. (alza.sk)

Podobné produkty ako Balkán ve 20. století (9788024632087) , Cukrář vojákem (978-80-755-7215-8)

Zlá krev (978-80-755-5082-8)

Zlá krev (978-80-755-5082-8)
Detail

Elektronická kniha - autor John Carreyrou, 320 stran, česky Strhující příběh o tom, jak majitelka startupu ze Silicon Valley oklamala světJedna z nejlepších KNIH ROKU podle Time, Washington Post, Wall Street Journal, Financial Times a New York Times Book Review.Jak mohla mladá dívka ošálit protřelé investory ze Silicon Valley, představitele americké armády i média, oslavující ji jako „Steva Jobse v sukních“? Proč nikdo nepoznal, že zázračný technologický startup s hodnotou deseti miliard dolarů je ve skutečnosti podvod?Příběh firmy Theranos je strhujícím byznysovým thrillerem, oknem do paradoxního světa Silicon Valley i temnou sondou do psychologie těch, kteří jsou ochotni obětovat podnikatelskému úspěchu naprosto vše.Elizabeth Holmesová se po roce studia rozhodla opustit Stanfordovu univerzitu kvůli podnikatelské vizi. Ta postupně vykrystalizovala v malý stolní přístroj, který z jediné kapky krve odebrané z prstu provede dvě stovky laboratorních testů,... (alza.sk)

Podobné produkty ako Zlá krev (978-80-755-5082-8) , Zlá krev (978-80-755-5082-8)

Arménská genocida (978-80-755-7103-8)

Arménská genocida (978-80-755-7103-8)
Detail

Elektronická kniha ze série Traumata války, autor Marek Jandák, 560 stran Publikace poutavě a uceleně představuje jednu z nejtemnějších kapitol moderních světových dějin: likvidaci osmanských Arménů – aghet – mladotureckou diktaturou. Autor systematicky a na základě důkladného studia pramenů rozebírá příčiny aghetu (mj. přítomnost diktatury jedné politické strany, nastupující geopolitický řád národních států a světovou válku rozdmýchávající násilí v bezpříkladném rozsahu), jeho průběh i následky. Skrze dobové dokumenty a výpovědi přeživších i svědků z řad cizinců (misionářů, velvyslanců, představitelů zahraničních institucí…) umožňuje čtenáři lépe se vcítit do událostí, jež v roce 1915 vyvrcholily genocidou Arménů. Autor neopomíjí ani tak složité a zároveň citlivé téma, jakým je vztah politiky a paměti při pokusech uznat genocidu nebo ji naopak popřít. V neposlední řadě kniha představuje také české reflexe arménských událostí v soudobém tisku a v díle humanisty... (alza.sk)

Podobné produkty ako Arménská genocida (978-80-755-7103-8) , Arménská genocida (978-80-755-7103-8)

Pac & Pussy (978-80-755-7190-8)

Pac & Pussy (978-80-755-7190-8)
Detail

Elektronická kniha - autor Albrecht Smuten, 88 stran Víte, co je to Pussy? Teda Pac a Pussy? Pokud ne, pak vězte, že jde o dvě kočky z Facebooku, kde udělaly kariéru jako sarkastické existencialistické mrchy, které máte chuť umazlit k smrti. Úderné, nestydatě zábavné, ale zároveň vypovídající o podstatě života, vesmíru a smyslu existence misky na kočičí žrádlo. Poprvé na papíře a s hromadou bonusů, které se na Facebooku neobjevily a nikdy ani neobjeví. Knihu můžete navíc využít jako podestýlku pro křečka, ubalit si z ní cigarety nebo ji dát na hraní kočkám.Dnes jeden z českých kultovních webkomiksů Pac & Pussy vznikl v roce 2017 na Facebooku. Stál za ním reklamní textař a muzikant Albrecht Smuten, který udržel ďábelské tempo publikovat dvakrát týdně nový strip. Dvě kočky komentující otázky života, smrti, duchovna i běžných lidských starostí z pohledu koček se staly okamžitě fenoménem,... (alza.sk)

Podobné produkty ako Pac & Pussy (978-80-755-7190-8) , Únor 1948 (978-80-755-7116-8)

Napoleonův voják (978-80-755-5095-8)

Napoleonův voják (978-80-755-5095-8)
Detail

Elektronická kniha Kdo ale byli a jak žili muži, na jejichž bedrech vítězství francouzského císaře stála? - autor Jiří Kovařík, 384 stran, česky Jaký byl, jak žil a proč bojoval? O francouzském císaři, jeho velkých bitvách a rozhodnutích generálů bylo potištěno mnoho stran, ale kdo byli a jak žili muži, na jejichž bedrech vítězství Napoleona I. stála?Proč napoleonský voják válčil? Co jej k tomu vedlo, pokud táhl do války dobrovolně, a jak se s takovým údělem vyrovnával jako odvedenec? Byl dítětem revoluce, nasazujícím život za ideály rovnosti, volnosti a bratrství? Šel do boje s nadšeným pokřikem „Ať žije císař!“? Umíral s ním na rtech? Nebo je to jen výmysl romantiků a nostalgických pamětníků?Napínavý příběh každodenních prožitků obyčejných pěšáků pomáhá pochopit proměnu mladého rekruta v zoceleného mazáka. Vykresluje každodennost kasáren a útrapy tažení, strasti boje i hrůzy polních nemocnic a zajetí, vojácké zálety stejně jako posedlost duely, chod... (alza.sk)

Podobné produkty ako Napoleonův voják (978-80-755-5095-8) , Karit: střetnutí (978-80-755-0087-8)

Děti času (978-80-755-3482-8)

Děti času (978-80-755-3482-8)
Detail

Elektronická kniha - autor Adrian Tchaikovsky, 408 stran Kdo zdědí novou Zemi? Poslední zbytky lidstva opouštějí umírající Zemi a zoufale hledají nový domov. Vydávají se na cestu podle starých hvězdných map svých předků a nalézají největší poklad minulosti – terraformovanou planetu připravenou pro lidský život.Ale v tomto novém Edenu není vše úplně v pořádku. Planeta nečeká na lidstvo prázdná a čistá. Její noví vládcové ji z bezpečného přístavu proměnili na nejhorší noční můru lidstva. Blíží se nevyhnutelný střet dvou civilizací a stejně nevyhnutelný boj o přežití. Osud lidstva je na vážkách. Kdo je skutečným dědicem nové Země? (alza.sk)

Podobné produkty ako Děti času (978-80-755-3482-8) , Pac & pussy (978-80-755-7190-8)

Hluboká práce (978-80-755-5008-8)

Hluboká práce (978-80-755-5008-8)
Detail

Elektronická kniha - Pravidla pro soustředěný úspěch v roztěkaném světě. Wall street journal bestseller - autor Cal Newport Pravidla pro soustředěný úspěch v roztěkaném světě. Wall street journal bestseller.V dnešní době neustálé online dostupnosti většina lidí ztratila schopnost ponořit se hluboce do práce a své dny místo toho tráví v horečné smršti emailů a sociálních sítí, aniž by si uvědomovali, že existuje lepší možnost.V knize Hluboká práce představuje Cal Newport svůj stejnojmenný koncept – schopnost soustředit se bez rozptylování na kognitivně náročné úkoly. Hluboká práce vám umožní rychle pochopit složité koncepty a vytvářet lepší výstupy v kratším čase, díky čemuž se zlepšíte v tom, co děláte, a získáte pocit skutečného naplnění z mistrně odvedené práce. Jde zkrátka o takovou superschopnost stále konkurenčnější ekonomiky 21. století.Místo tvrzení, že rozptylování je špatně, Newport oslavuje přínosy opaku. V knize rozdělené na dvě částí nejdříve... (alza.sk)

Podobné produkty ako Hluboká práce (978-80-755-5008-8) , Napoleonův voják (978-80-755-5095-8)

Únor 1948 (978-80-755-7116-8)

Únor 1948 (978-80-755-7116-8)
Detail

Elektronická kniha - autor Karel Kaplan, 464 stran Publikace přináší čtenářům nástin klíčových událostí československé politiky po konci druhé světové války, které vyvrcholily komunistickým převratem v únoru roku 1948, jehož důsledkem byla čtyřicetiletá vláda jedné strany. Autor analyzuje příčiny rozpadu demokratického systému v Československu a posléze se zaměřuje na detailní rozbor událostí kritických únorových dní. Výklad je hojně doplněn dobovými dokumenty institucionální i osobní povahy, nechybí zprávy informátorů, dopisy a záznamy z rozhovorů klíčových figur politického života, přičemž k těmto materiálům autor nabízí podrobnější komentáře a hodnotí, jakou roli jednotliví aktéři, ať už z řad demokratických stran, či z KSČ, sehráli při nastolení komunistického režimu v Československé republice. Některé dokumenty jsou veřejnosti představeny vůbec poprvé. (alza.sk)

Podobné produkty ako Únor 1948 (978-80-755-7116-8) , Děti času (978-80-755-3482-8)

Karit: Střetnutí (978-80-755-0087-8)

Karit: Střetnutí (978-80-755-0087-8)
Detail

Elektronická kniha - ze série Karit, autor Bel Danael, 318 stran, česky Strhující vyprávění s výraznými fantazijními motivy nechá čtenáře bez dechu sledovat životní pouť Hala, jeho nejbližších a celé země v mytických dobách, kdy osudy říší závisely na činech hrdinů. Autorovi se zdařilo přesvědčivě a barvitě vylíčit vnější i vnitřní život četných postav i dobovou atmosféru, takže se nemohl vyhnout ani drastickým scénám bitev a poprav. Tyto scény jsou však bohatě vyváženy mnohem větším počtem výjevů, jež pohladí čtenáře na duši. (alza.sk)

Podobné produkty ako Karit: Střetnutí (978-80-755-0087-8)

Cukrář vojákem (978-80-755-7215-8)

Cukrář vojákem (978-80-755-7215-8)
Detail

Elektronická kniha - ze série Edice pamětí Československé obce legionářské, autor Miloš Sum, 296 stran, česky Do víru Velké války vstoupil Miloš Sum v létě 1915 v řadách olomouckého zeměbraneckého pěšího pluku č. 13 a o rok později padl do ruského zajetí. Hrabě Józef Potocki si jej jako vyučeného cukráře vybral do kuchyně svého sídla v Antoninách, ale v červenci 1917 Sum dobrovolně vstoupil do československého vojska. Byl zařazen k novému 7. čs. střeleckému pluku „Tatranskému“, se kterým prodělal tvrdé boje s bolševiky v roce 1918. Jeho deník však zachycuje zejména roky 1919 a 1920, tedy ostrahu Transsibiřské magistrály a návrat domů přes Kanadu. (alza.sk)

Podobné produkty ako Cukrář vojákem (978-80-755-7215-8)

Děsivá věda - Zákeřná zeleň (978-80-252-4537-8)

Děsivá věda - Zákeřná zeleň (978-80-252-4537-8)
Detail

Elektronická kniha - autor Nick Arnold, 160 stran, česky Vtáhneme vás přímo do nebezpečného světa rostlin plného nástrah. Mysleli jste si, že z hodin přírodopisu víte o všem zeleném všechno? Tak to se pletete! Věda nikdy nebyla děsivější... ani vtipnější! (alza.sk)

Podobné produkty ako Děsivá věda - Zákeřná zeleň (978-80-252-4537-8)

Diplomatické Theatrum mundi (978-80-755-7062-8)

Diplomatické Theatrum mundi (978-80-755-7062-8)
Detail

Elektronická kniha - autor Václav Hubinger, 338 stran Kniha není jen popisem profese diplomata, ale ukazuje, jak diplomat vidí „divadlo světa“, bez kterého jeho práce nemá smysl. Autor vychází z vlastní zkušenosti, ze zkušeností a vzpomínek kolegů i předchůdců. Život diplomata je blízký každodenní realitě „obyčejných lidí“, a současně je od ní vzdálený tak, že nikdo mimo diplomatů nemá dobrou představu o tom, jaký vlastně je. (alza.sk)

Podobné produkty ako Diplomatické Theatrum mundi (978-80-755-7062-8)

Algoritmy pro život (978-80-755-5037-8)

Algoritmy pro život (978-80-755-5037-8)
Detail

Elektronická kniha - Skoncujte s nerozhodností díky bestselleru Algoritmy pro život aneb Jak využít počítačové algoritmy při každodenním rozhodování. - autor Brian Christian Skoncujte s nerozhodností díky bestselleru Algoritmy pro životBojujete často s nerozhodností a kladete si otázky jako: Čemu se mám v práci věnovat nejdřív? Bude lepší zaparkovat na prvním volném místě, nebo jet dál do centra? Kolik bytů mám projít před rozhodnutím o koupi? Půjdeme večer do restaurace, nebo se najíme doma? Najdu dvě stejné ponožky? Nejste sami.Jakkoli to zní překvapivě, v běžném životě neustále řešíme obdobu nejtěžších problémů, jimiž se zabývají informatici. Od počítačů neočekáváme váhání, neefektivitu ani lítost nad špatným rozhodnutím – proč tedy nevyužít počítačových postupů pro optimalizaci našich každodenních rozhodnutí? V této důvtipné knize se mimo jiné dozvíte:• Jaké algoritmy využíváme intuitivně a jaké bychom k nim měli přidat.• Co stojí za to udělat a kdy to... (alza.sk)

Podobné produkty ako Algoritmy pro život (978-80-755-5037-8)

Protože se stmívá (978-80-755-7059-8)

Protože se stmívá (978-80-755-7059-8)
Detail

Elektronická kniha - autor Jana Rečková, 422 stran Vydejte se poznat světy, v nichž vám pouťové atrakce mohou ukrást duši, mrtví se vracejí a ne jenom na kus řeči, lidé vedou válku s hořícími brouky, kteří pálí úrodná pole na popel... Některé příběhy vás pobaví, jiné dojmou, další přimějí k zamyšlení. Sbírka nejlepších povídek Jany Rečkové, která je v posledních patnácti letech nejvydávanější českou autorkou fantastiky. Vyšlo jí více než dvacet románů (z toho některé vícedílné a několik dalších na vydání ještě čeká) a přes dvě stě povídek, a to v knižních sbírkách, antologiích i v časopisech. Nechte se její imaginací okouzlit i vy! (alza.sk)

Podobné produkty ako Protože se stmívá (978-80-755-7059-8)

Město mrtvých II (978-80-755-3255-8)

Město mrtvých II (978-80-755-3255-8)
Detail

Elektronická kniha ze série JFK, autor Miroslav Žamboch, 120 stran Pátrání po ztracených lodích a muži, který se ho snažil zabít i za cenu vlastního života, vede Kováře a jeho společníky na západ proti proudu Červené řeky, hluboko do nebezpečného indiánského teritoria. Indiáni však nejsou tím hlavním, čemu musí JFK a jeho muži čelit. Kdo zabíjí trapery? Proč nacházejí mrtvé osadníky? Proti komu, nebo čemu, indiáni bojují? (alza.sk)

Podobné produkty ako Město mrtvých II (978-80-755-3255-8)

Jáma a dům (978-80-755-7046-8)

Jáma a dům (978-80-755-7046-8)
Detail

Elektronická kniha - autor Jana Rečková, 313 stran V Křížovém domě se najde hodně. Jeho pravý pán dokáže opravit skoro všechno. A co není v domě, najde se v jámě. Včetně pekelných psů, kteří jsou smrtelně nebezpeční. Fantasy s příchutí new weird a detektivky, v níž může a nemusí být pachatelem sám ďábel. (alza.sk)

Podobné produkty ako Jáma a dům (978-80-755-7046-8)

Vyhnání z ráje (978-80-755-7161-8)

Vyhnání z ráje (978-80-755-7161-8)
Detail

Elektronická kniha - autor Václav Jakeš, 200 stran Jednu třetinu vesmíru prý nikdy neuvidíme, neboť jeho světlo není schopno k nám doputovat. Ale i ty zbylé dvě třetiny autorovi stačí, aby nás ve svých povídkách pozval na oceán osudů lidí i bohů – či Boha, chceme-li, pokud hledáme příčinu a původ univerza. Nečekejte však teologický spis. Humor je tu všudypřítomný a paradox je jeho prorok. Koneckonců, vyhnáním z ráje to pro člověka teprve začalo. (alza.sk)

Podobné produkty ako Vyhnání z ráje (978-80-755-7161-8)

Lvi na vlnách (978-80-755-7145-8)

Lvi na vlnách (978-80-755-7145-8)
Detail

Elektronická kniha ze série Magnetka, autor Václav Králíček, 200 stran Barvité líčení série dramatických námořních střetnutí britské a francouzské flotily v prvním období Francouzské revoluce. Doba počátečního chaosu, převratných změn v organizaci námořnictva, úvodních malých i větších střetnutí, rytířských soubojů na vlnách i mnoha jiných událostí přinášejících velícím admirálům doslova noční můry vyvrcholila na jaře 1794 několikadenní námořní bitvou. A ve hře bylo hodně – konvoj 116 lodí plných zásob plující ze Spojených států do Francie zmítané revolučním kvasem, a hlavně - nedostatkem téměř všeho. O tučnou kořist proplouvající jim takřka pod nosem měli však eminentní zájem také Britové… (alza.sk)

Podobné produkty ako Lvi na vlnách (978-80-755-7145-8)

Stát se investorem (978-80-755-5107-8)

Stát se investorem (978-80-755-5107-8)
Detail

Elektronická kniha - autor Mikuláš Splítek, 320 stran, česky Stát se investorem je jako doušek svěží vody. V dobách, kdy vrcholí mánie pasivního nakupování a investoři různých typů se uchylují k použití umělé inteligence, vychází kniha, která do centra dění staví člověka. Člověka, který nejen přemýšlí, ale v duševní činnosti, kterou investování je, nachází krásu. Mikuláš chápe investování jako cestu. Cestu poznání světa i sebe samého.– Daniel Gladiš, Vltava Fund O knize Zní to snadně: z více než šedesáti tisíc veřejně obchodovaných firem vyberete ta 4 %, která dlouhodobě překonávají průměr trhu. Otevřete si účet u obchodníka s cennými papíry, určíte obnos investice a nakoupíte akcie. Tohle dokáže každý! Všichni však víme, že umění investovat není výsledkem správného technického postupu. Co ale stojí za úspěchy velkých investorských jmen? Je schopnost rozpoznat klíčové informace a okamžiky akciového trhu vrozeným talentem vyvolených, který nelze... (alza.sk)

Podobné produkty ako Stát se investorem (978-80-755-5107-8)

Sexuální život slavných (978-80-755-7004-8)

Sexuální život slavných (978-80-755-7004-8)
Detail

Elektronická kniha - autor Radim Uzel, 136 stran Každá norma je sama o sobě herbicidem fantazie a zavádět jakékoliv normy do sexuálního života je právě z tohoto důvodu zvláště ošidné. Nedivme se proto, že zrovna v sexu snad neexistuje nic, co by někde nebylo velebeno a s nadšením provozováno, zatímco jinde – a třeba i ve stejném čase – nebylo zatraceno a prokleto nastotisíckrát.O sexuálních libůstkách slavných lidí jejich životopisci zpravidla cudně mlčí, což však neznamená, že by významné osobnosti nebyly bytostmi z masa a krve. Mnozí slavní minulosti trpěli stejnými problémy jako my dnes, nemluvě o jejich věčných zápasech s prudérní dobovou morálkou. Autor knihy sice nepatří k profesionálním dějepiscům, intimními životopisy slavných se však zabývá již řadu let. Díky jemu tak může historie znovu dostat šanci, aby se stala učitelkou života – tentokrát dokonce i toho sexuálního. (alza.sk)

Podobné produkty ako Sexuální život slavných (978-80-755-7004-8)

Anthropoid kontra Heydrich (978-80-755-7202-8)

Anthropoid kontra Heydrich (978-80-755-7202-8)
Detail

Elektronická kniha - Publikace úspěšného a respektovaného autora literatury faktu vychází ve druhém, přepracovaném vydání. - autor Miloslav Jenšík, 176 stran, česky Publikace úspěšného a respektovaného autora literatury faktu vychází ve druhém, přepracovaném vydáníAni po sedmdesáti letech, které nás dělí od událostí, jejichž osou byl atentát na někdejšího hitlerovského místodržícího v naší zemi, esesáckého vraha Reinharda Heydricha, ani přes dlouhou řadu knih, které se zevrubně zabývají touto vrcholnou akcí odboje na půdě naší okupované země, nebo se jí více či méně dotýkají, nejsou bezezbytku zodpovězeny všechny otázky a rozpletena všechna klubka záhad a nejasností.Zkušený autor literatury faktu se v úvodním slovu vyznává z bezvýhradné úcty k lidem, kteří se nikdy nesmířili s mnichovským diktátem ani s následnou okupací zbytku zmrzačené země a z vlastního rozhodnutí se vrhli do zprvu zdánlivě beznadějného boje za znovudobytí ztracené svobody. V souvislosti s... (alza.sk)

Podobné produkty ako Anthropoid kontra Heydrich (978-80-755-7202-8)

Příběhy hrdinů 20. století II (978-80-259-0746-7)

Příběhy hrdinů 20. století II (978-80-259-0746-7)
Detail

Elektronická kniha ze série Příběhy hrdinů 20. století, autor Post Bellum, 144 stran „Vídeň, nebo Bory?“ Tak zněla osudová otázka pro všechny, kdo se nechtěli vzdát své svobody. Pohnuté osudy, v nichž se zrcadlí jednotlivé éry našich dějin, se v mnoha ohledech dotýkají i dneška. Zvláště jímavé jsou příběhy těch, kdo byli pronásledování jak totalitní mocí nacistickou, tak komunistickou. Sbírka příběhů z projektu „Paměť národa“, obecně prospěšné společnosti Post Bellum, přináší pestrou mozaiku mapující všechno, co obyvatelé této země ve 20. století prožili: války, nacistickou a sovětskou okupaci, komunistické lágry, monstrprocesy, ale také vzdor proti totalitě. (alza.sk)

Podobné produkty ako Příběhy hrdinů 20. století II (978-80-259-0746-7)

Lži století 2 (978-80-271-2004-8)

Lži století 2 (978-80-271-2004-8)
Detail

Elektronická kniha ze série Lži století, autor Heiko Schrang, 232 stran Pokračování úspěšné knihy "Lži století, které znají jen zasvěcení" přináší nová témata. Mimo jiné zde najdete odpovědi na tyto skandální otázky: Kdo skutečně stojí za útoky z 11. září 2001? Ovládá americké prezidenty tajný řád? Je způsob výroby peněz legálním podvodem licencovaným bankami? Kdo stojí za konfliktem na Ukrajině? Pracují německá média pro tajnou službu? Žijeme ve věku informací, nebo mediální manipulace a totální kontroly? Jaká je pravda o fluoru, aspartamu nebo AIDS? Stejně jako v předchozí knize autor velice fundovaně propojuje složitá politická témata se spirituálními. Heiko Schrang se zde opět zabývá otázkami smyslu života a nabízí praktické tipy a řešení, jež vám přes všechna úskalí pomohou změnit život k lepšímu. (alza.sk)

Podobné produkty ako Lži století 2 (978-80-271-2004-8)

Století nového dítěte (978-80-262-1953-8)

Století nového dítěte (978-80-262-1953-8)
Detail

Elektronická kniha - autor Ellen Key, 192 stran, česky Výbor z klasického díla švédské myslitelky Ellen Key (1849–1926), která svými úvahami o výchově na přelomu 19. a 20. století zásadně ovlivnila pedagogické myšlení zejména ve Skandinávii a v Německu, ale i v Itálii, USA a Japonsku. Kniha obsahuje texty zabývající se úvahami o výchově dětí. Pozoruhodná je jejich nadčasovost, čtenář v nich zajisté rozpozná „věčná“ výchovná témata, která jsou i po více než sto letech stále předmětem pedagogického diskurzu. Autorka se jimi zabývá s pozoruhodným zápalem pro věc a s velkou dávkou temperamentního humoru. Dočteme se tak o „škole budoucnosti“, o úskalích náboženské výchovy nebo o „vraždění duší“ ve školách. Ellen Key (1849–1926), švédská pedagožka, spisovatelka a myslitelka, se počátkem 20. století v Evropě proslavila zejména jako autorka pojednání o výchově nové generace Století dítěte, napsala však i řadu dalších esejů a článků, které získaly mezinárodní ohlas. Ve... (alza.sk)

Podobné produkty ako Století nového dítěte (978-80-262-1953-8)

Václav Havel – mocný bezmocný ve 20. století

Václav Havel – mocný bezmocný ve 20. století
Detail

Audiokniha MP3 - autor Martin Vopěnka, čte Tereza Dočkalová, Viktor Dvořák a Martin Vopěnka „Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí!“ Václav HavelMají vaše děti mezery v historii 20. století a stěží by daly dohromady základní údaje o životě Václava Havla? Zkušený autor přibližuje osobnost prvního českého prezidenta v souvislostech dějinného vývoje 20. století. Proplétá dějinné události s životopisnými, popisuje podstatu totalitní společnosti i touhu jednotlivce žít za všech okolností v pravdě. Mladí čtenáři se přístupnou formou dozvědí, kdo byl Masaryk i Hitler, co se dělo po mnichovské zradě i v jakém prostředí Václav Havel vyrůstal. Z privilegovaného hloubavého dítěte se po únoru stal nežádoucí buržoazní synek s cejchem „studium nežádoucí“. Srdce i hlava však byly na pravém místě. Díky jasnému vidění všeho, co se dělo kolem něj, a osobnímu charismatu se posléze stal neoficiálním vůdcem protirežimně smýšlejících lidí a prezidentem naší země. (alza.sk)

Podobné produkty ako Václav Havel – mocný bezmocný ve 20. století

Rozmarné léto (978-80-748-7231-0)

Rozmarné léto (978-80-748-7231-0)
Detail

Elektronická kniha - autor Vladislav Vančura, 98 stran Novela se odehrává v Krokových Varech na řece Orši během tří dnů chladného června. Děj začíná v Antonínových lázních, kdy během rozpravy tří přátel (Antonína, kanovník, major) se objeví kouzelník Arnoštek, který je pár triky pozve na večerní představení. Kateřina, Antonínova manželka, je hned Arnoštkem očarována. Na představení tři přátelé poznají Arnoštkovu krásnou pomocnici Annu. A příběh může pokračovat. Doporučená školní četba. Jedna z nejkrásnějších knih české literatury ilustrovaná Josefem Čapkem. (alza.sk)

Podobné produkty ako Rozmarné léto (978-80-748-7231-0)

Prokletí - Jaro komisaře Ricciardiho (978-80-755-7075-8)

Prokletí - Jaro komisaře Ricciardiho (978-80-755-7075-8)
Detail

Elektronická kniha ze série Komisař Ricciardi, autor Maurizio de Giovanni, 297 stran Na počátku jara roku 1931 byla nalezena v jednom bytě v chudé čtvrti Sanita mrtvola Karmely Caliseové. Evidentně šlo o vraždu, navíc brutální. Oběť byla po smrti surově zkopaná. Zpočátku se zdálo, že to byla obyčejná stará paní na odpočinku, kterou měli lidé v okolí rádi. Po prvním šetření ale vyjde najevo, že provozovala hned dvě specifická zaměstnání. Byla kartářkou a lichvářkou. Sebevražda jednoho z podezřelých nabízí rychlé rozluštění. Ale Ricciardi o něm není přesvědčen, a proto pokračuje ve vyšetřování. Díky široké klientele oběti je do případu zapleteno mnoho lidí z různých společenských vrstev. Od chudého pizzaře Tonýna po bohatou, znuděnou Emu, provdanou za váženého advokáta, o mnoho let staršího než je ona. V příběhu vystupují i postavy spjaté s případem Caliseové mnohem méně či vůbec. Odvážná Filoména, která je nucena obětovat svou vlastní krásu, aby si uchovala čest.... (alza.sk)

Podobné produkty ako Prokletí - Jaro komisaře Ricciardiho (978-80-755-7075-8)

Doba jedová 7 - Elektrosmog (978-80-755-3341-8)

Doba jedová 7 - Elektrosmog (978-80-755-3341-8)
Detail

Elektronická kniha ze série Doba jedová, autor Martin Blank, 360 stran Silné mikrovlnné záření vyhání vrabce z center měst. Borovice rostoucí u radarových stanic a antén mají méně jehlic a odumírají v mladším věku. Okřehek na hladinách rybníků poblíž zdrojů vysokého napětí živoří a krávy na stejně položených pastvinách vykazují poškození DNA buněk. V oblastech se silným elektromagnetickým polem hnízdí méně ptáků a včely, netopýři, lososi a další živočichové nedokážou pod jeho vlivem využívat přirozený navigační smysl. A co člověk? Studie dlouhodobě prokazují vyšší výskyt Alzheimerovy choroby, neplodnosti, depresí, ADHD, onemocnění srdce, nádorů mozku, prsu, slinných žláz a dalších typů rakoviny v regionech se silným elektromagnetickým znečištěním. Ještě většímu riziku jsou vystaveni pracovníci elektroenergetických závodů, svářeči, lékaři, zubaři, letoví dispečeři a posádky letadel, zaměstnanci telekomunikací, stavební dělníci, ale také třeba... (alza.sk)

Podobné produkty ako Doba jedová 7 - Elektrosmog (978-80-755-3341-8)
Obraz vědy ve filosofii 20. století (978-80-755-7231-8), Vatikán a Československo ve 20. století (978-80-7684-120-8), Balkán ve 20. století (9788024632087), Zločiny ve jménu vědy (978-80-271-3259-1), Lužičtí Srbové na přelomu 20./21. století (978-80-755-7964-5), O filosofii dějin (978-80-747-4097-8), Václav Havel – mocný bezmocný ve 20. století, Vincentův poslední obraz (978-80-762-5202-8), Intelektuál ve dvacátém století (978-80-7260-513-2), Ve stínu magie (978-80-755-7218-9), Ve stínu Říše (978-80-755-7083-3), Ve stínu apokalypsy (978-80-755-7156-4), Amanda (978-80-755-7976-8), Elementum (978-80-755-7033-8), Nekonečno (978-80-755-7228-8), Rozmarné léto (978-80-748-7231-0), Zapomenuté 20. století (978-80-726-0405-0), Tábor ve stínu Osvětimi (978-80-755-7056-7), Století nového dítěte (978-80-262-1953-8), Lži století 2 (978-80-271-2004-8), Život ve staletích – 13. století, Česká folková píseň v kontextu 60.–80. let 20. století (978-80-210-5431-8), Cukrář vojákem (978-80-755-7215-8), Zlá krev (978-80-755-5082-8), Arménská genocida (978-80-755-7103-8), Únor 1948 (978-80-755-7116-8), Karit: Střetnutí (978-80-755-0087-8), Pac & Pussy (978-80-755-7190-8), Napoleonův voják (978-80-755-5095-8), Děti času (978-80-755-3482-8)