Teorie podivnosti (9788025727140)

Produkt Teorie podivnosti (9788025727140) sme našli 50+x, pokiaľ to nie je to čo hľadáte, skúste frázu Teorie podivnosti (9788025727140) upraviť a produkt hľadať znova.

Teorie podivnosti (9788025727140)

Teorie podivnosti (9788025727140)
Detail

Elektronická kniha - Příběh o svobodě. Kniha získala ocenění Magnesia Litera 2018 v kategorii Nejlepší próza. - autor Pavla Horáková, 360 stran Kniha o svobodě. Kniha získala ocenění Magnesia Litera 2018 v kategorii Nejlepší prózaVypravěčka Ada Sabová, mladá vědkyně z „Ústavu mezioborových studií člověka“, je v mnohém typickou (nikoli však stereotypní) moderní intelektuálkou, která se pokouší vybalancovat osobní život a kariéru.V obojím už má za sebou leccos, a tak není prosta jistého cynismu, či spíše poučeného, sarkastického vnímání světa, lidí kolem sebe i sebe samé. Na pozadí pátrání po zmizelém synovi své kolegyně zaznamenává kolem sebe zdánlivé nahodilosti, za nimiž však tuší zákonitost a provázanost.Pro všechny tyto jevy hledá zastřešující definici, svou „teorii podivnosti“, a zjišťuje, že nekonečnou spletitost světa pouhým rozumem neuchopí. A zatímco společnost kolem ní čím dál více lpí na vyprázdněných pravidlech, Ada její struktury jednu po druhé... (alza.sk)

Podobné produkty ako Teorie podivnosti (9788025727140) , Teorie podivnosti (9788025727140)

Teorie podivnosti

Teorie podivnosti
Detail

Audiokniha MP3 - Kniha o svobodě, která získala ocenění Magnesia Litera v kategorii Nejlepší próza. Kniha o svobodě, která získala ocenění Magnesia Litera v kategorii Nejlepší prózaVypravěčka Ada Sabová, mladá vědkyně z „Ústavu mezioborových studií člověka“, je v mnohém typickou (nikoli však stereotypní) moderní intelektuálkou, která se pokouší vybalancovat osobní život a kariéru.V obojím už má za sebou leccos, a tak není prosta jistého cynismu, či spíše poučeného, sarkastického vnímání světa, lidí kolem sebe i sebe samé. Na pozadí pátrání po zmizelém synovi své kolegyně zaznamenává kolem sebe zdánlivé nahodilosti, za nimiž však tuší zákonitost a provázanost.Pro všechny tyto jevy hledá zastřešující definici, svou „teorii podivnosti“, a zjišťuje, že nekonečnou spletitost světa pouhým rozumem neuchopí. A zatímco společnost kolem ní čím dál více lpí na vyprázdněných pravidlech, Ada její struktury jednu po druhé opouští a vydává se vstříc svobodě.Napsali o knize... (alza.sk)

Podobné produkty ako Teorie podivnosti , Teorie podivnosti

Železonoc a jiné podivnosti (978-80-896-9500-3)

Železonoc a jiné podivnosti (978-80-896-9500-3)
Detail

E-kniha - autor Petra Slováková New weird a steampunkové poviedky českej autorky, ktorá za dva roky vyhrala dvakrát Cenu Istroconu a zvíťazila v Cene Karla Čapka v kategórii novela. (alza.sk)

Podobné produkty ako Železonoc a jiné podivnosti (978-80-896-9500-3) , Teorie vraždy

Teorie vraždy

Teorie vraždy
Detail

Audiokniha MP3 - Thriller od autora bestsellerov Šelma a hračkárov. Thriller od autora bestsellerov Šelma a hračkárovBioinformatiky a lovec sériových vrahov Theo Cray dostane od FBI neoficiálne ponuku vyšetriť podivnú dvojnásobnú vraždu. Došlo k nej na mieste, kde zabijak, ktorého Theo odhalil skôr, pochovával svoje obete. Polícia ako podozrivého zadržala forenzného technika, ten ale nikdy predtým nemal sklony k násiliu, navyše je v šoku a na nič si nespomína. A na skenu jeho mozgu sa objaví niečo zvláštne. A abnormálneho. Doktor Cray čoskoro zistí, že sa na miestach činu pohybuje záhadný muž - muž, ktorý je rovnako geniálny ako on sám ... (alza.sk)

Podobné produkty ako Teorie vraždy , Teorie pravděpodobnosti (9788024654300)

Teorie lyriky (9788024644578)

Teorie lyriky (9788024644578)
Detail

Elektronická kniha - autor Jonathan Culler, 460 stran, česky Jonathan Culler (* 1944) patří k nejvýznamnějším literárním teoretikům a jeho Krátký úvod do literární teorie (česky 2002, 2015) se těší trvalé oblibě v USA i u nás. Teorie lyriky si klade za cíl přistoupit k oblasti lyrické poezie pružně a nedogmaticky, přitom ale s vědomím bohatých vnitřních vazeb tradice básnického psaní, poslechu a čtení, které se osvědčují v autorské i čtenářské zkušenosti, a tím ustavují jednotu žánru. Oproti hermeneutické otázce po smyslu básnického textu Culler zdůrazňuje to, o co báseň jazykově usiluje a čeho svou výpovědí dosahuje: v centru zájmu se tak ocitá například oslovování, chvála a hana či rytmus a rituál. Culler využívá teoretických podnětů, jež nachází například v díle G. W. F. Hegela, T. W. Adorna či fenomenologicky zaměřené K. Hamburgerové, ale současně svou úvahu vždy odvíjí od konkrétních příkladů a dbá na to, aby kniha mohla sloužit i jako učební úvod. (alza.sk)

Podobné produkty ako Teorie lyriky (9788024644578) , Teorie obrazu (9788024652771)

Teorie pravděpodobnosti (9788024654300)

Teorie pravděpodobnosti (9788024654300)
Detail

Elektronická kniha - autor Petr Lachout, 148 stran, česky Učební text slouží jako podklad k přednášce Teorie pravděpodobnosti, která je přednášena na Matematicko-fyzikální fakultě UK. Učebnice obsahuje učební látku v rozsahu uvedené přednášky a navíc kapitolu shrnující různé způsoby charakterizace rozdělení náhodné veličiny a kapitolu, která připomíná některá klasická rozdělení pravděpodobnosti. Je připojen také stručný přehled matematického aparátu, který je v přednášce používán, a příklady. (alza.sk)

Podobné produkty ako Teorie pravděpodobnosti (9788024654300)

Teorie obrazu (9788024652771)

Teorie obrazu (9788024652771)
Detail

Elektronická kniha - autor W. J. T. Mitchel, 478 stran, česky Publikace je souborem esejí, které se postupně věnují jednotlivým aspektům vztahu textu a obrazu. Mitchell rozebírá reprezentace obrazové i verbální, souvislosti obrazu a jazyka, a to vše dokládá na velmi široké škále praktických ukázek z každodenního života. Základem Mitchellova přístupu k obrazům (a nejen k nim) je interdisciplinarita: jeho hlavní argument pro multidisciplinární náhled vychází z obavy, že důkladná lingvistická interpretace obrazů fakticky brání jejich hlubšímu porozumění. Kouzlem textů je, že se v nich nenásilně potkávají William Blake, dinosauři z Jurského parku, Nelson Goodman, přímý přenos CNN, Spike Lee, Erwin Panofsky, ale také film Olivera Stonea. Zjednodušeně můžeme konstatovat, že Teorie obrazu propaguje vizuální gramotnost, a Mitchell v tomto svém textu dospívá k závěru, že obrazům, které nás obklopují, se sice nemůžeme bránit, ale můžeme jim lépe... (alza.sk)

Podobné produkty ako Teorie obrazu (9788024652771) , Teorie lyriky (9788024644578)

Nejznámější konspirační teorie

Nejznámější konspirační teorie
Detail

Audiokniha MP3 - Audiokniha představuje populární formou více než dvacet nejznámějších konspiračních teorií. - autor Neznámý, čte Pavel Rímský Audiokniha Nejznámější konspirační teorie představuje populární formou více než dvacet konspiračních teoriíStojí za největšími záhadami současného světa spiknutí mocných? Co nesmíme vědět? Ilumináti a svobodní zednáři i další tajná společenstva, spekulace kolem teroristických útoků z 11. září 2001, Elvis žije, pozadí epidemie prasečí chřipky, UFO, atentát na prezidenta Kennedyho, nový světový řád, otazníky kolem Beatles, přistání na Měsíci, jak zemřela Marilyn Monroe, automobilová havárie Alexandera Dubčeka a nezodpovězené otázky ohledně pandemie covidu…Vždy existuje několik verzí událostí a v mnoha případech přispívá k nejasnostem také mlčení oficiálních míst. Tvůrci posluchačům předkládají informace a často protichůdná tvrzení tak, jak jsou k dispozici ve veřejně dostupných zdrojích, a věří, že si svůj úsudek udělají... (alza.sk)

Podobné produkty ako Nejznámější konspirační teorie , Teorie lexikální sémantiky (9788024641997)

Skrze postmoderní teorie (9788024625928)

Skrze postmoderní teorie (9788024625928)
Detail

Elektronická kniha - autor Tomáš Hauer, 228 stran, česky Tomáš Hauer v publikaci věnované soudobým postmoderním teoriím nejprve vysvětluje genealogii pojmu postmodernismus a analyzuje francouzské filosofické myšlení na cestě od strukturalismu k postmodernismu. Na základě této analýzy pak vymezuje současný postmoderní kulturní obrat a zamýšlí se nad rolí veřejného prostoru v postmoderní společnosti. Čtenář se m.j. seznámí s dílem francouzských filosofů J. Derridy, J. F. Lyotarda, G. Delauzeho, J. Baudrillarda či italského filosofa G. Vattima. Kniha je tak vhodným úvodem do problematiky postmoderního myšlení. (alza.sk)

Podobné produkty ako Skrze postmoderní teorie (9788024625928) , Skrze postmoderní teorie (9788024625928)

Teorie kanonického práva (9788024639550)

Teorie kanonického práva (9788024639550)
Detail

Elektronická kniha - autor Miloš Szabo a Antonín Ignác Hrdina, 460 stran, česky Kniha Teorie kanonického práva přináší ucelený studijní materiál pro všechny, kteří se primárně na vysokých školách nebo sekundárně v různých církevněprávních institucích zabývají kanonickým právem. Publikace autorů přednášejících teorii práva, kanonické právo i jeho dějiny na pražské Katolické teologické fakultě tak doplňuje česky psanou právnickou literaturu o doposud chybějící oblast a má předpoklady stát se učebnicí tohoto předmětu pro několik nejbližších generací. Součástí knihy jsou nejen rozsáhlé rejstříky, ale i 88 právních pravidel z Knihy šesté Bonifáce VIII., která ani po staletích neztratila nic ze své aktuálnosti. (alza.sk)

Podobné produkty ako Teorie kanonického práva (9788024639550) , Teorie kanonického práva (9788024639550)

Teorie lexikální sémantiky (9788024641997)

Teorie lexikální sémantiky (9788024641997)
Detail

Elektronická kniha - autor Dirk Geeaerst, 340 stran, česky Geeraertsova kniha nabízí vyčerpávající přehled hlavních tradic lingvistického bádání o významu slov od poloviny devatenáctého století do současnosti. Představuje nejdůležitější myšlenky, klíčové práce a dominantní postavy pěti lingvistických směrů: historicko-filologické sémantiky, strukturalistické sémantiky, generativní sémantiky, neostrukturalistické sémantiky a kognitivní sémantiky, přičemž si všímá především teoretických a metodologických vztahů mezi těmito přístupy. Kromě hlavních teoretických proudů lexikální sémantiky věnuje pozornost i „proudům spodním“, které utvářely její vývoj. (alza.sk)

Podobné produkty ako Teorie lexikální sémantiky (9788024641997) , Teorie regionálního rozvoje (9788024645841)

Teorie regionálního rozvoje (9788024645841)

Teorie regionálního rozvoje (9788024645841)
Detail

Elektronická kniha - autor David Uhlíř a Jiří Blažek, 363 stran, česky Během více než deseti let, které uplynuly od přípravy prvního vydání, se objevila řada nových teorií, konceptů a přístupů, které se snaží nabídnout vysvětlení současného dynamicky se měnícího globálního prostředí a nastínit implikace pro regionální rozvoj. V tomto vydání jsou zcela přepracovány a podstatně rozšířeny kapitoly věnované oběma směrům, které v oblasti teorií regionálního rozvoje v současnosti dominují, tedy institucionální teorii regionálního rozvoje a škole nové ekonomické geografie. Jsou analyzovány následující nové nebo relativně nové teorie a koncepty: globální hodnotové řetězce a globální produkční sítě, trojitá šroubovice (triple helix), regionální inovační systémy, znalostní základny, příbuzná rozmanitost (related variety), klastry, koncept "local buzz - global pipelines", odvětvová a geografická krátkozrakost aj. (alza.sk)

Podobné produkty ako Teorie regionálního rozvoje (9788024645841) , Teorie a narace (9788025714980)

Teorie a narace (9788025714980)

Teorie a narace (9788025714980)
Detail

Elektronická kniha - autor Jan Horský, 265 stran, česky Kniha Teorie a narace navazuje na autorovu monografi i Dějepisectví mezi vědou a vyprávěním Autor se zamýšlí nad literárností historického textu, zkoumá vztah mezi dějinami, pamětí a vyprávěním, kriticky glosuje teoretické přístupy, jež v dějepisectví posledních let dominují, a klade si otázky po smyslu historikovy práce. Jan HorskýVystudoval roku 1989 obor historie na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy s bakalářskou prací pojednávající o vývoji českého agrárního dějepisectví v letech 1880 až 1920. Následně nastoupil na katedru historie Pedagogické fakulty v Ústí nad Labem, kde působil do roku 1998. V rámci Karlovy univerzity přednášel na Katedře filosofie a dějin přírodních věd, Institutu základů vzdělanosti a Ústavu českých dějin. Horský se zaměřuje hlavně na dějiny vědy, historickou demografii, dějiny rodiny a na noetické otázky dějepisectví. (alza.sk)

Podobné produkty ako Teorie a narace (9788025714980) , Masarykova teorie demokracie (9788024651347)

Masarykova teorie demokracie (9788024651347)

Masarykova teorie demokracie (9788024651347)
Detail

Elektronická kniha - autor Marek Bankowicz, 117 stran, česky Tomáš G. Masaryk se ve svých činech a dílech vytrvale a poctivě snažil o to, aby společnost byla prodchnuta zásadami humanismu, demokracie a tolerance. Demokracie byla pro něj údělem lidstva. Pokud bychom chtěli Masarykovo politické dědictví shrnout co nejstručněji a zároveň nejvýstižněji, museli bychom o něm říci, že byl filosofem demokracie, mluvčím a vyznavačem demokracie univerzalistické, protože měla obsáhnout nejen politiku, ale celou společenskou skutečnost a v ideové rovině se měla stát druhem jakéhosi nového světového názoru. Tato práce je vůbec první knižní publikací, která přináší ucelenou analýzu Masarykovy teorie demokracie. Obsahuje Masarykovo pojetí demokracie jako humanity, zkoumá jeho pojetí nepolitické politiky. Všímá si také „titanismu“, tedy Masarykově pronikavé analýze a kritice nepřátel demokracie. Masaryk byl nejen teoretikem, ale také praktikem demokracie, proto je... (alza.sk)

Podobné produkty ako Masarykova teorie demokracie (9788024651347) , Železonoc a jiné podivnosti (978-80-896-9500-3)

Formy citu: Lacanovská teorie (9788024623702)

Formy citu: Lacanovská teorie (9788024623702)
Detail

Elektronická kniha - autor Miloš Kučera, 450 stran, česky Kniha je inspirována učením francouzského psychoanalytika J. Lacana: jeho pojetím přání, rozkoše, imaginární a symbolické identifikace, identifikace "se symptomem" či sublimace. Tato teorie je použita v kvalitativním výzkumu života školní třídy v pubertálním věku z hlediska sociálních vztahů a vývoje identit. Studie popisuje následujících pět forem citů či vzorců vztahování se: etnosociometrii (ve smyslu přiřazování sociálních pozic), vlny, party, kamarádství a párovou lásku. S těmito formami jsou porovnávána velká témata společenské vědy: stádnost, vůdce, výměna a dar (etnosociometrie), hra a rituál (vlny), dobrodružství a byrokracie (party), antické a moderní přátelství a nepřátelství (kamarádství) a kurtoazní láska (láska). Práce ústí do formální teorie citů, formulované pomocí diagramatického modelu. Autor je členem Pražské skupiny školní etnografie. (alza.sk)

Podobné produkty ako Formy citu: Lacanovská teorie (9788024623702) , Formy citu: lacanovská teorie (9788024623702)

Základy teorie krizového managementu (9788024634548)

Základy teorie krizového managementu (9788024634548)
Detail

Elektronická kniha - autor Emil Antušák a Josef Vilášek, 134 stran, česky Publikace je určena především studentům dvouoborového studia studijního oboru Ochrana obyvatelstva se zaměřením na vzdělávání na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze. Pro aktuálnost problematiky krizového řízení může být vhodným studijním materiálem také pro učitele základních a středních škol. Zvládnutí potřebných teoretických východisek základů krizového managementu je předpokladem ke zvládnutí aplikace této teorie v předmětu Krizové řízení ve veřejné správě (alza.sk)

Podobné produkty ako Základy teorie krizového managementu (9788024634548) , Diskursivní teorie liberální demokracie (9788024639031)

Diskursivní teorie liberální demokracie (9788024639031)

Diskursivní teorie liberální demokracie (9788024639031)
Detail

Elektronická kniha - autor Jürgen Habermas, 260 stran, česky Výbor textů obsahuje studie a doplňky Jürgena Habermase k jeho diskursivní politické a právní teorii demokratického právního státu, kterou systematicky vypracoval ve své monumentální knize Faktizität und Geltung. Beiträge zur Diskurstheorie des Rechts und des demokratischen Rechtsstaats (1991). Jde o druhý opus magnum „zralého“ Habermase v oblasti „praktické filosofie“, v němž velmi složitým způsobem navazuje na svou předchozí, stejně tak monumentální knihu Theorie des kommunikativen Handelns (1981). Habermasův pokus o diskursivní zdůvodnění liberální demokracie je organickou součástí tradičních diskusí v německé politické a právní teorii, dokládá systematickou recepci anglosaských diskusí, komplikovaným způsobem navazuje na předchozí etapy Habermasova myšlení a zcela novým způsobem naplňuje jeho základní intence. (alza.sk)

Podobné produkty ako Diskursivní teorie liberální demokracie (9788024639031) , Základy teorie krizového managementu (9788024634548)

Božská rovnice: Hledání teorie všeho

Božská rovnice: Hledání teorie všeho
Detail

Audiokniha MP3 - Světoznámý astrofyzik nás tentokrát zve na pátrání po dokonalé rovnici, která by pomohla odhalit nejhlubší tajemství našeho světa a celého vesmíru. - autor Michio Kaku, čte Miroslav Táborský Světoznámý astrofyzik nás tentokrát zve na pátrání po dokonalé rovnici, která by pomohla odhalit nejhlubší tajemství našeho světa a celého vesmíru.Všechny zázraky moderní techniky v podstatě vděčí za svůj vznik vědcům, kteří postupně objevovali základní síly světa. Nyní vědci možná mají na dosah prostředky, jak tyto čtyři přírodní síly - gravitaci, elektromagnetickou sílu a slabou a silnou jadernou dílu - skloubit v jedinou teorii. Ta by mohla konečně vrhnout světlo na největší záhady vědy: Co se stalo před velkým třeskem? A proč k němu vůbec došlo? Co se nachází na druhé straně černé díry? Je možné cestovat časem? Existují červí díry vedoucí do jiných vesmírů? Proč jsme tady?Kaku líčí hledání této finální teorie a všechny prazvláštní peripetie jedné z... (alza.sk)

Podobné produkty ako Božská rovnice: Hledání teorie všeho , Božská rovnice: hledání teorie všeho

Teorie výchovy - tradice, současnost, perspektivy (9788024626000)

Teorie výchovy - tradice, současnost, perspektivy (9788024626000)
Detail

Elektronická kniha - autor Richard Jedlička, 278 stran, česky Monografie Teorie výchovy – tradice, současnost, perspektivy má sloužit vysokoškolským pedagogům i širší odborné veřejnosti jako opora při vědním bádání, výuce a dalším vzdělávání v jedné ze základních pedagogických disciplín. Kniha je společným dílem několika generací vysokoškolských učitelů. Autoři se zamýšlejí nad historií oboru, jeho přítomným stavem i novými možnostmi cílevědomého působení na děti, žáky a studenty. Výchova a její teoretické koncepty jsou autory nahlíženy z pozic srovnávací pedagogiky, filosofie, náboženství, umění, vývojové, sociální i pedagogické psychologie a hlubinně orientované psychoterapie. Lze předpokládat, že konfrontace řady různých pohledů čtenáře zaujme a pomůže jim nalézt nové podněty pro vlastní pedagogickou či badatelskou práci. Čtení může být obohacující rovněž pro psychology, sociology a studující uvedených oborů. (alza.sk)

Podobné produkty ako Teorie výchovy - tradice, současnost, perspektivy (9788024626000) , Teorie výchovy - tradice, současnost, perspektivy (9788024626000)

Teorie výchovy (978-80-247-4212-0)

Teorie výchovy (978-80-247-4212-0)
Detail

E-kniha - autor Martin Strouhal, 192 stran Kniha je určena učitelům i studentům pedagogiky, učitelství i širší pedagogické veřejnosti. Představuje koncept teorie výchovy jako komplexně založené reflexe zohledňující metodologickou dvojznačnost východisek v myšlení o výchově: východisko filosofie a východisko vědy. Čtenář v textu nalezne rozbor pojmů, bez nichž se teorie výchovy neobejde (diskurs, formativní proces, zájem, autorita, vzdělání, kultura, teorie, praxe aj.). Autor se ptá, zda soudobé pedagogice s jejím důrazem na „akci“ a „zážitek“ nechybí zájem o hlubší reflexi právě těchto základních pojmů. Polemizuje s pokusy chápat výchovu skrze jednoznačné definice, zdůrazňuje antinomickou, kontradiktorickou podstatu procesu výchovy a celé pedagogické teorie. Upozorňuje na nebezpečí skryté v zapomnění na význam ideálu ve výchově a odmítá rezignaci na hledání hodnotících měřítek v době tzv. postmoderny. Smyslem této knihy je přispět k hledání komplexního pojetí... (alza.sk)

Podobné produkty ako Teorie výchovy (978-80-247-4212-0) , Teorie cizího (978-80-275-0519-7)

Teorie mateřství (978-80-765-0110-2)

Teorie mateřství (978-80-765-0110-2)
Detail

Elektronická kniha - autor Lucie Janauer, 152 stran, česky Proč malá, novorozená či několika měsíční miminka tolik pláčou? Jak je možné, že plačtivé záchvaty není schopna utišit ani jejich matka. Je opravdu možné, aby „lidské mláďátko“ první tři čtyři měsíce (někdy i déle) trpělo na ukrutné bolesti bříška. A jaký jiný savec by měl stejné „prokletí“? Kniha Teorie mateřství se zabývá otázkou péče o miminko od narození po období, kde se dítko samo (přirozeně) začíná od matky oddalovat. Dozvíte se, proč nemohou miminka sama usnout, proč je pro ně důležitý tělesný kontakt a co jim způsobuje vytrvalý pláč. Až bude i Vaše malé miminko tolik plakat, sáhněte po této knize. (alza.sk)

Podobné produkty ako Teorie mateřství (978-80-765-0110-2) , Čeština v afázii: teorie a empirie (9788024642512)

Teorie bečky (978-80-243-8870-0)

Teorie bečky (978-80-243-8870-0)
Detail

Elektronická kniha - autor Jiří Klusáček, 192 stran, česky Po přečtení Teorie bečky pozvete své kamarády a narazíte sud s pivem! Takovou sílu má tato kniha, která vtipným způsobem popisuje český fenomén pořádání beček, sudů, soudků… tedy setkávání se lidí a jejich společné konzumace piva mimo běžné restaurace či domov. Bečka jako akce je svým způsobem rituál, má své zákonitosti, fáze, čas, prostor, osoby a role, a také energii, mystéria a tajemství… Všechny tyto aspekty jsou rozepsány ve více jak třiceti samostatných kapitolách. Pořádání těchto akcí je už dlouho pevnou součástí naší kultury, ale teprve v této knize je celý fenomén podrobně popsán. (alza.sk)

Podobné produkty ako Teorie bečky (978-80-243-8870-0) , Teorie výchovy (978-80-247-4212-0)

Teorie klavíru (978-80-765-0548-3)

Teorie klavíru (978-80-765-0548-3)
Detail

Elektronická kniha - autor Klára Haunerová, 256 stran, česky Úsměvný povídkový soubor věčné optimistky, cestovatelky a podnikatelky Kláry Haunerové nejen o vztahových trablech. Klára Haunerová se v Teorii klavíru formou deníkových zápisků s nadsázkou a humorem otevřeně svěřuje se svou strastiplnou cestou hledání lásky a osudového partnera. V pěti bouřlivých letech po třicítce se mísí zamilování, milostné pletky, naivní představy o lásce a hromada zklamání. Kromě vzpomínek na své vztahy aktuálně přibližuje randění a hledání osudového partnera v době pandemie. Povídkový soubor obsahuje autorčiny vzpomínky na dětství, zážitky z cest a věčné stěhování. (alza.sk)

Podobné produkty ako Teorie klavíru (978-80-765-0548-3) , Teorie bečky (978-80-243-8870-0)

Teorie cizího (978-80-275-0519-7)

Teorie cizího (978-80-275-0519-7)
Detail

Elektronická kniha - autor Wolfgang Müller-Funk, 346 stran, česky Co vlastně znamená být cizí, cítit se cize, být vnímán jako cizí? Transdisciplinárně pojatá publikace vysvětluje různé přístupy k fenoménu alterity (jinakosti) v sociálních vědách, psychoanalýze a filozofii od Hegela až po postkolonialismus. Kniha zohledňuje také teorie fantastična, imagologii, souvislosti alterity a překladu nebo perspektivu diferenčního feminismu. Díky širokému spektru přístupů umožňuje spolehlivou orientaci v poli, které v době globalizace, dramatických interkulturních procesů a migračních vln nabývá stále většího významu. ––– Fundovaný přehled koncepcí alterity (jinakosti), které evropské myšlení za poslední dvě století vyprodukovalo. (alza.sk)

Podobné produkty ako Teorie cizího (978-80-275-0519-7) , Teorie mateřství (978-80-765-0110-2)

Čeština v afázii: teorie a empirie (9788024642512)

Čeština v afázii: teorie a empirie (9788024642512)
Detail

Elektronická kniha - autor Eva Flanderková, 158 stran, česky Monografie "Čeština v afázii: teorie a empirie" se zabývá otázkami na pomezí lingvistické afaziologie, psycholingvistiky a neurolingvistiky. Jde o první původní monografii zaměřenou na empirický výzkum rodilých mluvčích češtiny s afázií, která nenechává stranou ani diskusi o naléhavých teoretických otázkách. Teoretická část seznamuje čtenáře s problematikou afaziologie na pozadí současných přístupů kognitivní vědy a zabývá se historií zkoumání afatických poruch a jejich typologií. Dále uvádí psycholingvistické modely produkce a porozumění řeči, vysvětluje pojem agramatismus a přináší přehled základních neurozobrazovacích metod. Empirická část je věnována výzkumu češtiny afatických mluvčích. Autorka představuje soubor osmi experimentálních studií, které zkoumají produkci a porozumění řeči (úlohy zaměřené na pojmenování substantivem a slovesem, spojování slov s obrázky,... (alza.sk)

Podobné produkty ako Čeština v afázii: teorie a empirie (9788024642512) , Teorie klavíru (978-80-765-0548-3)

Teorie roku 2012 (978-80-904-9070-3)

Teorie roku 2012 (978-80-904-9070-3)
Detail

Elektronická kniha - autor Miroslav Jílek, 76 stran Kniha zabývající se různými možnostimi, které mohou naši planetu a lidstvo potkat a to nejen v roce 2012. Jedná se o stručný soupis a popis událostí, které jsou k dnešnímu dni vědeckými způsoby podložené nebo ověřené. Důraz je kladen především na planetární cykly a geotermální jevy s nimi spojené. Obsahuje rozbor možných událostí, které se mohou stát v souvislosti se zatmění slunce 13. listpadu a seřazení planet 21. prosince v roce 2012. Detaily knihy: Autor: Miroslav Jílek Rok vydání: 0 ISBN: 978-80-904-9070-3 Počet stran: 76 (alza.sk)

Podobné produkty ako Teorie roku 2012 (978-80-904-9070-3) , Psychická teorie relativity (999-00-030-9580-0)

Soudobá sociologická teorie (978-80-247-2457-7)

Soudobá sociologická teorie (978-80-247-2457-7)
Detail

E-kniha - autor Jiří Šubrt, Jan Balon, 232 stran Přestože sociologická teorie je dnes už etablovaným podoborem sociologie, jenž má své otce zakladatele, kanonické knihy, heroická období překotného vývoje, vlastní zásobu klíčových pojmů i celosvětově proslulé časopisy, není zcela snadné vyložit, co je vlastně jejím pravým obsahem. Tuto otázku se autoři pokoušejí zodpovědět v úvodní části knihy; poté následuje třiadvacet portrétů nejvýznamnějších osobností soudobé teoretické sociologie (Lévi-Strauss, Parsons, Merton, Habermas, Foucault, Dahrendorf a řada dalších) s cílem představit jejich hlavní myšlenky a ukázat, čím nejvíce obohatili prostor systematického uvažování o společnosti. Kniha se nevěnuje teoretizování o společnosti jako takové, ale přináší pojednání o vybraných teoriích a teoreticích, kteří zásadním způsobem přispěli k rozvoji sociologického myšlení. Cílem je umožnit čtenáři vstupní nahlédnutí do produkce soudobé sociologické teorie a poskytnout mu... (alza.sk)

Podobné produkty ako Soudobá sociologická teorie (978-80-247-2457-7) , Teorie mravních citů (978-80-86389-73-8)

Evropská integrace z pohledu teorie veřejné volby (9788024630793)

Evropská integrace z pohledu teorie veřejné volby (9788024630793)
Detail

Elektronická kniha - autor Marek Loužek, 206 stran, česky Evropská integrace není a priori nic dobrého ani špatného. Jde o výsledek střetávání různých zájmů. V posledních letech však nelze nevidět, že se Evropská unie dostala do krize. Evropské instituce nefungují dobře, Unie trpí demokratickými deficity, důvěra občanů v ni je nízká, vyhrotily se problémy eurozóny, eskaluje migrační krize a některé země (jako např. Velká Británie) podnikají kroky k vystoupení z Unie. Cílem monografie je uchopit evropskou integraci z pohledu teorie veřejné volby. Autor předkládá náčrt teorie mezinárodní politiky, rozebírá dějiny evropské integrace, diskutuje proces rozšiřování vs. opouštění EU, nabízí ekonomii evropské integrace, analyzuje hlasovací sílu v EU, rozebírá krizi eurozóny a poslední kapitolu věnuje migrační krizi. (alza.sk)

Podobné produkty ako Evropská integrace z pohledu teorie veřejné volby (9788024630793) , Teorie roku 2012 (978-80-904-9070-3)

Psychická teorie relativity (999-00-030-9580-0)

Psychická teorie relativity (999-00-030-9580-0)
Detail

Elektronická kniha - autor David Gruber, 137 stran, česky Naučte se podle této e-knihy používat psychickou teorii relativity v každodenní praxiChcete se v pocitu životního štěstí a pohody vyrovnat těm nejúspěšnějším umělcům, podnikatelům, sportovcům a jiným celebritám? Ovládněte psychickou teorii relativity, v této e-knize vysvětlenou.Už od 80. let účastníci autorských kurzů rychločtení Davida Grubera udávali pocit, jako by se tam před nimi svým způsobem otevíral celý život a celý svět. Nový, jiný, mnohem více cool. Obdobný pocit mívají často i při sledování jeho televizních seriálů - a při četbě jeho knih a e-knih. Je to dáno tím, že autor nehledá jednotlivé metody slibující řešení pouze dílčí, ale nabízí multimetody, poskytující řešení celkové, nadoraz, v dobrém slova smyslu vyčerpávající. Místo jednotlivých ryb poskytuje čtenářům tu nejlepší univerzální udici a učí je kdykoliv si nachytat libovolné množství ryb.Nejlepším nezávislým důkazem jedinečnosti a... (alza.sk)

Podobné produkty ako Psychická teorie relativity (999-00-030-9580-0) , Evropská integrace z pohledu teorie veřejné volby (9788024630793)

Teorie mravních citů (978-80-86389-73-8)

Teorie mravních citů (978-80-86389-73-8)
Detail

Elektronická kniha - autor Adam Smith, 432 stran, česky Teorie mravních citů je podkladem, který Adamu Smithovi poskytl etické, filosofické a metodologické základy pro jeho magnum opus Bohatství národů – knihu, která z něj po právu učinila zakladatele ekonomie. Jako jednotlivci máme přirozenou tendenci starat se sami o sebe. Jako společenské bytosti, vysvětluje v této knize Smith, jsme však také obdařeni empatií vůči ostatním. Když vidíme, že se druzí trápí nebo jsou šťastní, cítíme s nimi – i když ne tak silně. Postupně si díky zkušenostem vlastním ale i cizím, které pozorujeme z pohledu nezaujatého diváka, vytváříme systém pravidel chování – morálku.Morálka není něco, co bychom museli vypočítávat. Je přirozená, zabudovaná do nás jako do společenských bytostí. Svoboda a přirozenost, tvrdí Smith, jsou jistějším vodítkem k vytvoření harmonické, fungující společnosti než domnělý rozum filozofů. (alza.sk)

Podobné produkty ako Teorie mravních citů (978-80-86389-73-8) , Soudobá sociologická teorie (978-80-247-2457-7)

Teorie sociální práce I (978-80-271-2220-2)

Teorie sociální práce I (978-80-271-2220-2)
Detail

Elektronická kniha - autor Andrej Mátel, 208 stran, česky Sociální práce patří v současnosti k progresivně se rozvíjejícím vědním disciplínám a pomáhajícím profesím. Cílem publikace je představit její základní teoretická východiska studentům sociální práce. Sociálním pracovníkům může přinést aktuální odborné diskurzy na mezinárodním poli této disciplíny, jakož i ve specifických českých a slovenských podmínkách jejího výkonu. Autorem publikace je renomovaný slovenský profesor oboru sociální práce, který publikoval více než 160 vědeckých, odborných a populárních studií. Mezi nejznámější patří Etika sociální práce (2010, 2012), Aplikovaná sociální patologie v sociální práci (2011), Etické kodexy sociální práce (2016), Teorie a metody sociální práce I, II (2015). České vydání teorie sociální práce je nejnovějším přepracováním první části uvedeného díla. Autor v ní využívá nejen bohaté teoretické znalosti, ale i praktické zkušenosti z vyučování sociální práce v... (alza.sk)

Podobné produkty ako Teorie sociální práce I (978-80-271-2220-2)

Kvantová teorie nikoho nezabije (978-80-871-6259-0)

Kvantová teorie nikoho nezabije (978-80-871-6259-0)
Detail

E-kniha - autor Marcus Chown, 208 stran Po Vesmíru hned vedle (2003) a Čarodějné peci (2005) se tak českým čtenářům se dostává do rukou již třetí kniha Marcuse Chowna, známého popularizátora kosmologie a v současné době odborného poradce časopisu New Scientist. Chcete pochopit základní principy vesmíru, v němž žijeme? Chcete se dozvědět, jak je možné, že se celé lidstvo vejde do jediné kostky cukru? Proč každé vaše nadechnutí obsahuje atom, který vydechla Marilyn Monroe? Proč v nejvyšším patře budovy stárnete rychleji než v přízemí? Po Vesmíru hned vedle (2003) a Čarodějné peci (2005) se českým čtenářům se dostává do rukou již třetí kniha Marcuse Chowna, známého popularizátora kosmologie a v současné době odborného poradce časopisu New Scientist.Chcete pochopit základní principy vesmíru, v němž žijeme? Chcete se dozvědět, jak je možné, že se celé lidstvo vejde do jediné kostky cukru? Proč každé vaše nadechnutí obsahuje atom, který vydechla Marilyn Monroe?... (alza.sk)

Podobné produkty ako Kvantová teorie nikoho nezabije (978-80-871-6259-0)

Hermeneutika jako teorie porozumění (978-80-742-9088-6)

Hermeneutika jako teorie porozumění (978-80-742-9088-6)
Detail

E-kniha - autor Petr Pokorný, 512 stran Hermeneutika jako teorie výkladu, teorie interpretace se v dnešním pojetí stává teorií porozumění vůbec. Základní oblasti hermeneutického výzkumu (jazyk, komunikace se „světem textu“) jsou v první části této přehledné publikace seřazeny podle ustálených oblastí, pro jejichž výzkum byly postupně vypracovány metodické postupy. Ukazuje se, že již od poloviny 18. století lze mluvit o moderní tradici hermeneutiky, která v zásadě platí pro všechny oblasti lidského života a dějin. Druhou část knihy tvoří příspěvky našich předních odborníků, věnované jednotlivým problémům a postavám hermeneutické diskuse (Překlad v antice, Patristická exegeze, F. Schleiermacher, E. Husserl, M. Heidegger, R. Bultmann, Postmoderní kritika). Třetí část je věnována ukázkám exegeze a komentářům převážně biblických textů. Na publikaci spolupracovali J. Čapek, R. Dostálová, L. Karfíková, A. Kliková, Z. Mathauser, J. Mrázek, I. Noble, A. Pištora, M.... (alza.sk)

Podobné produkty ako Hermeneutika jako teorie porozumění (978-80-742-9088-6)

Úvod do teorie bezpečnosti (978-80-722-9652-1)

Úvod do teorie bezpečnosti (978-80-722-9652-1)
Detail

Elektronická kniha - autor Petr Sak, 271 stran, česky Bezpečnostní věda vzniká jako průsečík vývoje dvou směrů vědeckého bádání, policejních věd a strategických studií. Čerpá poznatkovou bázi a metodologii z řady vědních disciplín a má proto multidisciplinární charakter. Její vývoj probíhá ve směru analýz vůči konkrétním entitám, nejčastěji státu, k obecné a abstraktní rovině zkoumající fenomén bezpečnost vůči abstraktní entitě. Tento teoretický model umožňuje aplikaci na konkrétní entity a formy ohrožení bezpečnosti. Konstituování bezpečnostní vědy se nachází ve vývojové fázi, kterou lze označit jako předparadigmatickou či multiparadigmatickou. Předkládaný teoretický model vychází z nosných kategorií entita a bezpečnost - statická a dynamická. Statická bezpečnost je stav entity, v němž není narušena či ohrožena její aktuální existence, struktura a funkce. Při dynamické bezpečnosti nejsou ohroženy nejen její existence, funkce a struktura, ale ani jejich vývoj a... (alza.sk)

Podobné produkty ako Úvod do teorie bezpečnosti (978-80-722-9652-1)

Daňová evidence - Teorie a praxe (999-00-018-4006-8)

Daňová evidence - Teorie a praxe (999-00-018-4006-8)
Detail

Elektronická kniha - autor Jana Hakalová, 128 stran Odborná publikace se zabývá problematikou vedení daňové evidence podnikatelů – fyzických osob. Vymezuje základní pojmy a postupy při vedení daňové evidence fyzických osob (které nejsou účetními jednotkami dle zákona o účetnictví) dle ustanovení zákona o daních z příjmů. Vysvětluje postup při zahájení podnikatelské činnosti, otevření daňové evidence, postup při zachycení příjmů a výdajů v peněžním deníku a majetku a dluhů v pomocných knihách a kartách. Zabývá se také uzavřením daňové evidence včetně přechodu z daňové evidence na účetnictví podnikatelů a přechodu z účetnictví podnikatelů na daňovou evidenci. Kniha vychází z legislativy platné k 1. 1. 2019 a obsahuje důležité změny související s rekodifikací soukromého práva v České republice. Je určena především široké účetní veřejnosti, ale například i posluchačům vysokých škol ekonomického směru s odborným... (alza.sk)

Podobné produkty ako Daňová evidence - Teorie a praxe (999-00-018-4006-8)

Teorie a praxe poradenské psychologie (978-80-247-4451-3)

Teorie a praxe poradenské psychologie (978-80-247-4451-3)
Detail

Elektronická kniha - autor Marek Kolařík, 256 stran Pojďme se společně vydat po cestě poradenské psychologie a hledat možnosti, jak porozumět procesu mezi poradcem a klienty! Publikace představuje obor, který klade nemalé nároky na psychologa jak z hlediska znalostí, dovedností, tak jeho osobnostních kvalit. Objasňuje základní principy poradenské psychologie společně s vybranými praktickými tématy. (alza.sk)

Podobné produkty ako Teorie a praxe poradenské psychologie (978-80-247-4451-3)

Makroekonomická analýza - teorie a praxe (978-80-247-5858-9)

Makroekonomická analýza - teorie a praxe (978-80-247-5858-9)
Detail

Elektronická kniha - autor Vojtěch Spěváček a kolektiv, 544 stran Ojedinělá publikace uplatňuje komplexní přístup vycházející z inovovaného systému národních účtů (ESA2010) a na něj navazujících manuálů (platební bilance, vládní finance). Je určena studentům VŠ, pracovníkům ekonomického výzkumu, analytikům a vedoucím pracovníkům ve firmách všech úrovní. (alza.sk)

Podobné produkty ako Makroekonomická analýza - teorie a praxe (978-80-247-5858-9)

Obezitologie a teorie metabol. syndromu (978-80-738-7678-4)

Obezitologie a teorie metabol. syndromu (978-80-738-7678-4)
Detail

E-kniha - autor Štěpán Svačina, 280 stran Monografie pojednává o obezitě trochu jinak než knihy psané nadšenými obezitology či laiky soustředěnými na redukci hmotnosti. Zdůrazněn je individuální přístup a přihlížení ke konkrétním komplikacím a komorbiditám nemocných. Zmíněna je řada patofyziologických fenoménů, které se uplatňují v patogenezi komplikací i v léčbě. Za kapitolami o léčbě obezity, zahrnujícími i inkretinovou léčbu, bariatrickou chirurgii a další technologie v léčbě obezity, následuje pro obézní velmi důležitá kapitola o prevenci diabetu u obézních. V samostatné kapitole je zmíněn i paradox obezity – fenomén, kdy obezita neškodí a spíše prospívá. O metabolickém syndromu jsme v nakladatelství Triton publikovali již tři monografie. V samostatné části knihy jsou kromě klasických teorií uvedeny i vztahy nové, popsané u tohoto syndromu nedávno. V prvním Reavenově popisu syndromu nebyla obezita zahrnuta. Zdůrazňována byla především přítomnost inzulinové... (alza.sk)

Podobné produkty ako Obezitologie a teorie metabol. syndromu (978-80-738-7678-4)

Nová infinitní matematika: II. Nová teorie množin a polomnožin (9788024632186)

Nová infinitní matematika: II. Nová teorie množin a polomnožin (9788024632186)
Detail

Elektronická kniha - autor Petr Vopěnka, 90 stran, česky Neexistencí množiny všech přirozených čísel infinitní matematika nekončí. Množství nových hodnotných podnětů jí nabízí reálný svět a nemusí je tedy hledat v nějakém bájném absolutním nekonečnu. Již v přirozeném reálném světě je v syrové podobě nekonečno přítomné v neurčitosti a vůbec v neostrosti jevů. Ostatně, pokud jsou poznatky dosavadní infinitní matematiky vůbec aplikovatelné, pak právě na tyto jevy. V idealizované podobě lze pak tyto jevy přirozeného reálného světa uložit do antického geometrického světa, tak jak do něj byly při jeho vzniku uloženy idealizované jevy tvaru a velikosti. V této knize autor podrobněji zpracovává především dva různé druhy těchto jevů. (alza.sk)

Podobné produkty ako Nová infinitní matematika: II. Nová teorie množin a polomnožin (9788024632186)

Neziskové organizace: teorie a mýty (978-80-210-5651-0)

Neziskové organizace: teorie a mýty (978-80-210-5651-0)
Detail

Elektronická kniha - autor Vladimír Hyánek, 131 stran, česky Role a funkce neziskových organizací prošly v posledních desetiletích výraznou transformací. Jejich pozice v ekonomice a společnosti se podstatně posunula, tradiční filantropická a sdružovací role byly doplněny o další funkce, cíle a poslání. Neziskové organizace se staly významnými spolupracovníky i konkurenty jak soukromých firem, tak veřejných organizací a představují také významnou ekonomickou sílu. Všechny tyto role jsou v moderním světě významné a zasluhují si podrobné studium a porozumění. Tato kniha se zaměřuje na výše uvedené problémy: chování neziskových organizací a způsob, jakým jednotlivé teorie a definice reflektují fenomén neziskovosti. Pozornost je věnována především esenciálním konceptům neziskové ekonomie, přičemž jedním z nich je podmínka nerozdělování zisku a její dopady na chování neziskových organizací. Analýza jednotlivých teorií a konceptů potom slouží jako východisko... (alza.sk)

Podobné produkty ako Neziskové organizace: teorie a mýty (978-80-210-5651-0)

Finance: od teorie k realitě (978-80-271-2215-8)

Finance: od teorie k realitě (978-80-271-2215-8)
Detail

Elektronická kniha - autor Jan Černohorský, 464 stran, česky Kniha slouží k orientaci v zásadních oblastech financí, a to od teoretického chápání po realitu financí v dnešním světě. Jednotlivé oblasti financí charakterizuje samostatně, vymezuje i jejich společné rysy a jejich propojenost. Kniha vychází z vysvětlení chápání měny a peněz, od historických forem až po kryptoaktiva. Navazuje charakteristikou měnové politiky s reflexí změn po finanční krizi včetně nekonvenční měnové politiky a vysvětlením podstaty, příčin a důsledků inflace a deflace. Dále zdůrazňuje význam úrokových sazeb v reálné ekonomice a důležitost finančního trhu, včetně charakteristik specifických institucí finančních trhů a trendů na finančních trzích. V rámci mezinárodních financí se zaměřuje na vysvětlení platební bilance a devizových kurzů s praktickými aplikacemi a také na hlavní principy optimální měnové oblasti. Části bankovnictví a pojišťovnictví jsou věnovány zásadním poznatkům z... (alza.sk)

Podobné produkty ako Finance: od teorie k realitě (978-80-271-2215-8)

Teorie a praxe v marketingové komunikaci (978-80-875-0068-2)

Teorie a praxe v marketingové komunikaci (978-80-875-0068-2)
Detail

Elektronická kniha ze série Protipóly marketingové komunikace, autor Radim Bačuvčík, a kol., 190 stran Šestý díl ediční řady Protipóly marketingové komunikace mapuje další z polarit ve světě marketingu a propagace - tentokrát jde o různé možnosti pohledů na vztah teorie a praxe. (alza.sk)

Podobné produkty ako Teorie a praxe v marketingové komunikaci (978-80-875-0068-2)

Carl Ransom Rogers a jeho teorie (978-80-247-4055-3)

Carl Ransom Rogers a jeho teorie (978-80-247-4055-3)
Detail

E-kniha - autor Ladislav Nykl, 184 stran Publikace předkládá souhrnný obraz teorií nejvlivnějšího amerického psychologa humanistického směru ve 20. století Carla Ransoma Rogerse. Jednotlivé statě jsou doplněny o vlastní autorovy teoretické a praktické poznatky s mnoha příklady, a to jak na poli individuální terapie, tak i skupinové práce v terapii, ve výuce a v encounterových skupinách. Kniha se zaměřuje též na rozvoj přístupu zaměřeného na člověka v rodinném, školním a dalším prostředí, přibližuje jej všem zainteresovaným čtenářům a poskytuje užitečné impulzy k vylepšení našich každodenních mezilidských vztahů. (alza.sk)

Podobné produkty ako Carl Ransom Rogers a jeho teorie (978-80-247-4055-3)

Teorie a praxe řešení politických konfliktů (978-80-247-3027-1)

Teorie a praxe řešení politických konfliktů (978-80-247-3027-1)
Detail

E-kniha - autor Vladimír Prorok, Aleš Lisa, 160 stran Konflikty jsou součástí života jedinců i společnosti po tisíciletí. Lidé jsou nuceni do konfliktů vstupovat, nebo jsou do nich vtahováni, ne vždy si však uvědomují jejich podstatu a následky. Konflikty jsou poměrně složitým společenským jevem a porozumění jim, a tím spíše jejich řešení, je věnován celý vědní obor - konfliktologie. Specifickou skupinu pak představují politické konflikty, kterým se věnuje tato kniha. Přestože je zaměřena na určitý druh konfliktů, řada pasáží je použitelná i při řešení každodenních problémů. Publikace je tedy určena nejen studentům politologie a odborníkům v dané oblasti, ale i široké veřejnosti. (alza.sk)

Podobné produkty ako Teorie a praxe řešení politických konfliktů (978-80-247-3027-1)

Pokročilá teorie her ve světě kolem nás (978-80-247-4620-3)

Pokročilá teorie her ve světě kolem nás (978-80-247-4620-3)
Detail

E-kniha - autor Martin Chvoj, 232 stran Na trhu ojedinělá kniha seznamuje čtenáře s evolučními hrami, diferenciálními hrami, statistickými hrami a metahrami, vysvětluje základní myšlenkové toky a koncepty, a ilustruje je na mnoha, většinou původních příkladech. Všechny tyto hry jsou v české literatuře velmi špatně dohledatelné a neexistuje u nás literatura, která by je rozumně shrnovala. Publikace je určena studentům vysokých škol, ekonomům, matematikům apod. Klade na čtenáře nároky zběžné znalosti základů teorie her, logiky, teorie pravděpodobnosti a matematické analýzy. Každá kapitola obsahuje dvě části: matematickou a nematematickou. Matematická část tvoří zhruba dvě třetiny kapitoly a je v ní vyložena látka s matematickou korektností doplněná příklady. Nematematická část shrnuje matematickou část řečí, která nepoužívá matematické výrazy, a měla by sloužit čtenářům, kteří nemají hlubší matematické znalosti, aby se v látce zorientovali a pochopili hlavní... (alza.sk)

Podobné produkty ako Pokročilá teorie her ve světě kolem nás (978-80-247-4620-3)

Kniha o nové fyzice - Základy teorie kvantové gravitace (978-80-866-4310-6)

Kniha o nové fyzice - Základy teorie kvantové gravitace (978-80-866-4310-6)
Detail

Elektronická kniha - autor Jiří Horák, 160 stran Neobyčejně významnou silou ve vesmíru je gravitace, o jejíž podstatě však dodnes nevíme téměř nic. Autor knihy se zamýšlí nad historií oboru i nad jeho současným stavem a dochází k závěru, že problémy moderní fyziky mají podle všeho hlubší kořeny, než se všeobecně soudí. Předkládá čtenářům vlastní teorii, ale vyslovuje zároveň názor, že podobně jako byla kdysi pro fyziky fixované na klasickou Newtonovu mechaniku nepřijatelná rodící se kvantová mechanika, bude nejspíše pro mnohé dnešní fyziky odchované kvantovou mechanikou naprosto nepřijatelná - a hlavně nepochopitelná - předkládaná nová teorie. Vyžaduje totiž zcela jinou představivost, zcela jiný způsob myšlení, než na jaký byla fyzika doposud zvyklá. Kniha je určena všem zájemcům o hlubší souvislosti vesmírných zákonitostí. Detaily knihy: Autor: Jiří Horák Rok vydání: 0 ISBN: 978-80-866-4310-6 Počet stran: 160 (alza.sk)

Podobné produkty ako Kniha o nové fyzice - Základy teorie kvantové gravitace (978-80-866-4310-6)

Financování měst, obcí a regionů - teorie a praxe (978-80-247-5608-0)

Financování měst, obcí a regionů - teorie a praxe (978-80-247-5608-0)
Detail

Elektronická kniha - autor Romana Provazníková, 288 stran Kniha reaguje na neustále se měnící podmínky, ve kterých se financování územních samospráv vyvíjí — změny rozpočtového určení daní, návrh fiskální ústavy, která se územních samospráv dotýká, zdroje financování z EU v programovacím období 2014—2020 a další. (alza.sk)

Podobné produkty ako Financování měst, obcí a regionů - teorie a praxe (978-80-247-5608-0)

Finanční účetnictví podnikatelského sektoru, pohled teorie a praxe (978-80-7676-268-8)

Finanční účetnictví podnikatelského sektoru, pohled teorie a praxe (978-80-7676-268-8)
Detail

Elektronická kniha - autor autorů kolektiv a Více autorů, 252 stran, česky Publikace přináší vymezení problematiky účetnictví podnikatelských subjektů ve vazbě na další právní předpisy například z oblasti daní. Kromě stěžejního teoretického výkladu jednotlivých účtových tříd a s nimi souvisejícími praktickými účetními případy je doplněna o slovo z praxe a kontrolní otázky. Smyslem publikace není pouze deskripce účetních metod, zásad, principů a postupů zachycení účetních případů v účetních knihách, ale zejména vazba k souvisejícím právním předpisům, vysvětlení obsahu a vypovídací schopnosti účetních výkazů. Záměrem praktických příkladů v publikaci je tak poskytnout ucelený soubor řešených modelových příkladů, které demonstrují časté i méně časté hospodářské operace, o kterých podnikatelské subjekty v praxi účtují. (alza.sk)

Podobné produkty ako Finanční účetnictví podnikatelského sektoru, pohled teorie a praxe (978-80-7676-268-8)

Financování měst, obcí a regionů - teorie a praxe (978-80-247-2789-9)

Financování měst, obcí a regionů - teorie a praxe (978-80-247-2789-9)
Detail

E-kniha - autor Romana Provazníková, 304 stran Kniha se v ucelené formě a vyčerpávajícím způsobem zabývá problematikou financování územních samospráv v moderních společnostech. Financování územních samospráv se ve všech zemích (Českou republiku nevyjímaje) neustále vyvíjí – je to kontinuální a nepřetržitý proces, na který mají vliv ekonomické, politické a společenské změny. Rozšířené a aktualizované vydání publikace Financování měst, obcí a regionů – teorie a praxe na tyto společenské, ekonomické a legislativní změny reaguje a v aktualizovaném textu je postihuje. Knihu lze tematicky rozdělit do tří částí. První část představuje teoreticko-metodologická východiska zkoumané problematiky s jejich vyústěním do mezinárodního porovnání. Je věnována struktuře veřejné správy, fiskálnímu federalismu, hierarchii rozpočtového uspořádání a rozpočtu jako základnímu plánu každé samosprávy. Druhá část publikace klade důraz na rozpočtové hospodaření krajů a obcí v České... (alza.sk)

Podobné produkty ako Financování měst, obcí a regionů - teorie a praxe (978-80-247-2789-9)

Pondělí začíná v sobotu

Pondělí začíná v sobotu
Detail

Elektronická kniha - autor Arkadij a Boris Strugačtí, 336 stran, česky Když mladý programátor Saša Privalov během dovolené přijíždí do městečka Solovec v severním Rusku, netuší, jak moc se jeho návštěva protáhne ani nakolik změní celý jeho život. Již brzy se však kolem něho vrší záhady, tajemství přibývá a jeden nevysvětlitelný jev střídá další… A středobodem všech těchto podivností je zcela evidentně jistý ne tak docela obyčejný výzkumný institut. Je to sovětský Harry Potter nebo Teorie velkého třesku? Tak trochu obojí, ale zároveň ani jedno – jsou to totiž bratři Strugačtí ve své nejrozpustilejší náladě! A jak je u Strugackých zvykem, nejedná se o povrchní dílo, je tomu naopak. Hravá forma maskuje text, překypující všemožnými odkazy, aluzemi a reminiscencemi. Výsledkem je mnohovrstevnatý román, jenž nabízí hned několik různých možností, jak ho vnímat a číst. Řada citátů navíc zlidověla, a zároveň se dostala do povinné výbavy všech byť jen trochu... (alza.sk)

Podobné produkty ako Pondělí začíná v sobotu
Teorie podivnosti (9788025727140), Teorie podivnosti, Teorie vraždy, Teorie pravděpodobnosti (9788024654300), Teorie obrazu (9788024652771), Teorie lyriky (9788024644578), Teorie lexikální sémantiky (9788024641997), Skrze postmoderní teorie (9788024625928), Teorie kanonického práva (9788024639550), Teorie regionálního rozvoje (9788024645841), Teorie a narace (9788025714980), Masarykova teorie demokracie (9788024651347), Železonoc a jiné podivnosti (978-80-896-9500-3), Formy citu: Lacanovská teorie (9788024623702), Diskursivní teorie liberální demokracie (9788024639031), Základy teorie krizového managementu (9788024634548), Božská rovnice: Hledání teorie všeho, Teorie výchovy - tradice, současnost, perspektivy (9788024626000), Teorie cizího (978-80-275-0519-7), Čeština v afázii: teorie a empirie (9788024642512), Teorie výchovy (978-80-247-4212-0), Teorie bečky (978-80-243-8870-0), Teorie mateřství (978-80-765-0110-2), Teorie klavíru (978-80-765-0548-3), Psychická teorie relativity (999-00-030-9580-0), Teorie mravních citů (978-80-86389-73-8), Teorie roku 2012 (978-80-904-9070-3), Evropská integrace z pohledu teorie veřejné volby (9788024630793), Soudobá sociologická teorie (978-80-247-2457-7)