Teorie sociální práce i (978-80-271-2220-2)

Produkt Teorie sociální práce i (978-80-271-2220-2) sme našli 50+x, pokiaľ to nie je to čo hľadáte, skúste frázu Teorie sociální práce i (978-80-271-2220-2) upraviť a produkt hľadať znova.

Teorie sociální práce I (978-80-271-2220-2)

Teorie sociální práce I (978-80-271-2220-2)
Detail

Elektronická kniha - autor Andrej Mátel, 208 stran, česky Sociální práce patří v současnosti k progresivně se rozvíjejícím vědním disciplínám a pomáhajícím profesím. Cílem publikace je představit její základní teoretická východiska studentům sociální práce. Sociálním pracovníkům může přinést aktuální odborné diskurzy na mezinárodním poli této disciplíny, jakož i ve specifických českých a slovenských podmínkách jejího výkonu. Autorem publikace je renomovaný slovenský profesor oboru sociální práce, který publikoval více než 160 vědeckých, odborných a populárních studií. Mezi nejznámější patří Etika sociální práce (2010, 2012), Aplikovaná sociální patologie v sociální práci (2011), Etické kodexy sociální práce (2016), Teorie a metody sociální práce I, II (2015). České vydání teorie sociální práce je nejnovějším přepracováním první části uvedeného díla. Autor v ní využívá nejen bohaté teoretické znalosti, ale i praktické zkušenosti z vyučování sociální práce v... (alza.sk)

Podobné produkty ako Teorie sociální práce I (978-80-271-2220-2) , Teorie sociální práce i (978-80-271-2220-2)

Sociální práce (978-80-271-0080-4)

Sociální práce (978-80-271-0080-4)
Detail

Elektronická kniha - autor Markéta Elichová, 264 stran Sociální práce se nezaměřuje pouze na jednotlivce, rodiny, skupiny či komunity, ale ovlivňuje kulturu jako takovou. Na druhou stranu ji lze pochopit právě jen ve vazbě na sociální a kulturní kontext, v němž vznikla. Pokud ona sama nemá o sobě jasno, jsou nasnadě otázky: Jaký dopad to může mít v kontextu kultury? Jaká je role sociálního pracovníka a sociální práce v dnešní společnosti? V odborném diskurzu i na poli české sociální práce se dnes hovoří o krizi sociální práce, nejasnosti její identity, ovlivnění jejího faktického výkonu nekvalifikovanými a nedostatečně připravenými pracovníky, ztrátě její společenské prestiže apod. Jde o důležitá a nosná témata, která je ale třeba nahlížet v širším kontextu, protože stejně jako jiné oblasti je i sociální práce v základě odrazem současné společnosti. To vše a mnohem víc zohledňuje právě tato kniha, která nejen odborníkům a studentům, ale i... (alza.sk)

Podobné produkty ako Sociální práce (978-80-271-0080-4) , Sociální práce (978-80-271-0080-4)

Sociální práce ve školství (978-80-271-3313-0)

Sociální práce ve školství (978-80-271-3313-0)
Detail

Elektronická kniha - autor Eva Hurychová, 240 stran, česky Záměrem publikace je přiblížit sociální práci ve školách a dát ji do souvislosti s dalšími důležitými aspekty. Dotýká se témat, jako je původ humanitárních činností, křesťanský humanismus, nebo péče o duši. Zabývá se závažným fenoménem násilí a konkretizuje další příčinu domácího násilí spojenou s perzistujícími negativními rysy syndromu ADHD. Kniha uvádí složitosti různých systémů, šikanu, kyberšikanu, klady a zápory inkluze, sociální a situační kontexty, sociální a speciální pedagogiku či souvislosti s migrací. Součástí knihy je i téma naučené bezmocnosti, téma dětí se syndromem zavržení rodiče a dětí jako svědků násilí v rodině včetně následné citové deprivace. Publikace se zamýšlí, co dnes chybí jak dětem, tak dospělým. Podstatné principy mají od útlého věku vliv na výchovu, osobnostní vývoj, studijní prospěšnost a chování ve škole, sociální vazby, profesní a intimní vztahy. Pokládá si otázku,... (alza.sk)

Podobné produkty ako Sociální práce ve školství (978-80-271-3313-0) , Sociální práce ve školství (978-80-271-3313-0)

Sociální práce na příkladech z praxe (978-80-271-3074-0)

Sociální práce na příkladech z praxe (978-80-271-3074-0)
Detail

Elektronická kniha - autor Martina Černá, 136 stran, česky Publikace přináší nejen pestrou mozaiku příkladů a postřehů z každodenní praxe sociálních pracovníků a jejich kolegů, ale také náměty k zamyšlení, diskuzi a k dalšímu prohloubení znalostí i praktická doporučení. Je určena zejména sociálním a zdravotně-sociálním pracovníkům, dalším pracovníkům pomáhajících profesí a studentům sociálně zaměřených oborů. Přínosem však může být i zájemcům z řad široké veřejnosti, kterých se problematika dotýká například v roli neformálního pečovatele, pěstouna nebo asistenta pedagoga. Druhá publikace tohoto autorského tria pomáhá nahlédnout do světa lidí, z nichž někteří teprve nedávno nastoupili na své první místo sociálního pracovníka, jiní působí v praxi již několik desítek let. K jejich klientům patří ohrožené a znevýhodněné děti, dospělí, kteří se potýkají s duševním onemocněním, závislostí nebo z nejrůznějších důvodů spadli až na dno společnosti, i křehcí senioři... (alza.sk)

Podobné produkty ako Sociální práce na příkladech z praxe (978-80-271-3074-0) , Sociální práce na příkladech z praxe (978-80-271-3074-0)

Sociální správa (978-80-271-2195-3)

Sociální správa (978-80-271-2195-3)
Detail

Elektronická kniha - autor Kateřina Šámalová, 456 stran, česky Učebnice je dělena do dvou vzájemně provázených částí. V první části představuje čtenářům obecnou teorii sociální správy, nastiňuje genezi současných modelů řízení sociálních systémů, seznamuje s principy řízení v sociální správě a dalšími klíčovými koncepty, které je nutné znát pro porozumění souvislostem předloženým v části druhé. Ta se zabývá výkladem specifických způsobů organizace a řízení jednotlivých segmentů sociální správy, jako je sociální pojištění a podpora, zdravotní správa, správa systému sociálně-právní ochrany, podpora nezaměstnaných, ohrožených a sociálně vyloučených osob a další. Pozornost je věnována také specifikům správy nově se utvářejících systémů, jako je ochrana před diskriminací či ochrana práv cizinců. Akcentována je role sociální práce jako klíčové pomáhající profese ve fungování sociálních systémů. Publikace je zpracována jako kolektivní dílo předních... (alza.sk)

Podobné produkty ako Sociální správa (978-80-271-2195-3) , Sociální práce (978-80-247-3379-1)

Slovník sociální patologie (978-80-271-0599-1)

Slovník sociální patologie (978-80-271-0599-1)
Detail

Elektronická kniha - autor Blahoslav Kraus, 120 stran Autoři z katedry sociální patologie a sociologie na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové předkládají vybrané klíčové pojmy z oboru sociální patologie. Předmětem jejich zájmu je zejména studium negativních společenských jevů, jejich etiologie, stav, způsoby řešení, ale také možnosti prevence. (alza.sk)

Podobné produkty ako Slovník sociální patologie (978-80-271-0599-1) , I práce může být zábava (978-80-271-3285-0)

Hlavu vzhůru, chlap(c)i! (978-80-271-0196-2)

Hlavu vzhůru, chlap(c)i! (978-80-271-0196-2)
Detail

Elektronická kniha - autor Milena Mikulková, 136 stran Tato kniha je pro všechny muže, kteří nepřestávají hledat, PROČ a JAK být správným mužem, manželem a otcem. Autorku k sepsání inspirovaly stovky příběhů jejích klientů – mužů, kteří našli odvahu a vydali se na cestu k sobě – s odvahou a nadějí. Kniha volně navazuje na její předchozí dílo Hlavu vzhůru, rodiče! (alza.sk)

Podobné produkty ako Hlavu vzhůru, chlap(c)i! (978-80-271-0196-2) , Sociální práce v praxi (978-80-736-7818-0)

Osobnostní a sociální rozvoj (978-80-271-0342-3)

Osobnostní a sociální rozvoj (978-80-271-0342-3)
Detail

Elektronická kniha - autor Petr Soják, 208 stran Pedagogové jako průvodci vzděláváním a výchovou toho musí hodně znát a umět, aby své znalosti a dovednosti mohli předávat dál. To je jejich posláním. Vždy je ale dobré si uvědomit, že na úplném začátku nestojí pedagog. Na počátku vždy stojí především člověk. Aby se tato jedinečná osobnost mohla zcela věnovat ostatním, musí kromě nabytých znalostí poznat především sama sebe, a to jak ve vztahu k sobě, tak k druhým a následně i k profesi. A tak se stane, že i budoucí průvodce ostatních potřebuje na cestě k sobě samému zkušeného průvodce, který ho celou osobnostně-sociální přípravou provede, pomůže mu nahlédnout sama sebe a rozvinout schopnost sebereflexe. Právě takovým průvodcem je i tato kniha. Tématem budoucího pedagoga již není pouze to, získat co nejvíce informací a zkušeností, aby co nejvíce mohl předat svým žákům, ale také naučit se pracovat sám se sebou, uplatňovat úspěšně péči o sebe a předcházet vyhoření,... (alza.sk)

Podobné produkty ako Osobnostní a sociální rozvoj (978-80-271-0342-3) , Sociální práce ve zdravotnictví (978-80-247-3676-1)

Finance: od teorie k realitě (978-80-271-2215-8)

Finance: od teorie k realitě (978-80-271-2215-8)
Detail

Elektronická kniha - autor Jan Černohorský, 464 stran, česky Kniha slouží k orientaci v zásadních oblastech financí, a to od teoretického chápání po realitu financí v dnešním světě. Jednotlivé oblasti financí charakterizuje samostatně, vymezuje i jejich společné rysy a jejich propojenost. Kniha vychází z vysvětlení chápání měny a peněz, od historických forem až po kryptoaktiva. Navazuje charakteristikou měnové politiky s reflexí změn po finanční krizi včetně nekonvenční měnové politiky a vysvětlením podstaty, příčin a důsledků inflace a deflace. Dále zdůrazňuje význam úrokových sazeb v reálné ekonomice a důležitost finančního trhu, včetně charakteristik specifických institucí finančních trhů a trendů na finančních trzích. V rámci mezinárodních financí se zaměřuje na vysvětlení platební bilance a devizových kurzů s praktickými aplikacemi a také na hlavní principy optimální měnové oblasti. Části bankovnictví a pojišťovnictví jsou věnovány zásadním poznatkům z... (alza.sk)

Podobné produkty ako Finance: od teorie k realitě (978-80-271-2215-8) , Sociální správa (978-80-271-2195-3)

Sociální zabezpečení I (978-80-247-3724-9)

Sociální zabezpečení I (978-80-247-3724-9)
Detail

E-kniha - autor Anna Arnoldová, 352 stran Přehledná publikace pro studenty škol s předmětem Sociální zabezpečení, rozdělená do tří částí a aktuálně postihující obsah sociálního zabezpečení v České republice. V praxi se pojmu sociální zabezpečení používá v různém pojetí. V užším pojetí zahrnuje zabezpečení ve stáří, při invaliditě a při ztrátě živitele a sociální péči, v širším pojetí též zabezpečení v nemoci, při pracovním úrazu a nemoci z povolání, mateřství a rodičovství, těhotenství a při nezaměstnanosti. (alza.sk)

Podobné produkty ako Sociální zabezpečení I (978-80-247-3724-9) , Sociální zabezpečení i (978-80-247-3724-9)

Sociální dovednosti v mateřské škole (978-80-271-3361-1)

Sociální dovednosti v mateřské škole (978-80-271-3361-1)
Detail

Elektronická kniha - autor Zděňka Michalová, 152 stran, česky Publikace je ojedinělou promyšlenou metodikou s množstvím her a technik určených k rozvoji sociálních dovedností především dětí předškolního věku, popřípadě i raného školního. Cílem autorek je dětem zprostředkovat zásady prosociálního jednání a dovést je k jejich vědomému používání v kontaktu s druhými lidmi. Kniha obsahuje konkrétní techniky k seberegulaci chování. Děti pronikají do záhad společensky únosného chování prostřednictvím příběhu postav malé holčičky Ádi a mimozemšťánka Tima. Na jednotlivé příběhy navazují otázky s hledáním a objevováním odpovědí týkající se sociálních dovedností a prosociálního, kooperativního fungování ve skupině. Kniha je smysluplným pomocníkem každého rodiče, pedagoga v mateřské škole či na prvním stupni základní školy nebo poradenského pracovníka, který chce dětem systematicky zprostředkovat sociální dovednosti a přitom klást důraz na to, aby skutečně... (alza.sk)

Podobné produkty ako Sociální dovednosti v mateřské škole (978-80-271-3361-1) , Sociální práce v mezioborové perspektivě (9788024651095)

Ošetřovatelství I (978-80-271-0888-6)

Ošetřovatelství I (978-80-271-0888-6)
Detail

Elektronická kniha - autor Ilona Plevová, 288 stran 2. vydání české učebnice ošetřovatelství, kde jsou soustředěny všechny potřebné informace uceleně a v aktuálním znění. Na rozdíl od této knihy je většina knih o ošetřovatelství specifická svým zaměřením, tzn. věnují se pouze jedné nebo dvěma oblastem. Naproti tomu tato publikace zahrnuje všechna témata, která jsou nutná ke zvládnutí základních studijních požadavků – od historie ošetřovatelství až po role sester a jejich profesní organizace. Tato učebnice je určena pro studenty Bc. a Mgr. oborů všeobecná sestra, porodní asistentka a všeobecné lékařství a dále pro studenty zdravotnických oborů, kteří mají jako součást studia předmět ošetřovatelství. (alza.sk)

Podobné produkty ako Ošetřovatelství I (978-80-271-0888-6) , Slovník sociální patologie (978-80-271-0599-1)

Sociální marketingové kampaně v Česku I. (978-80-875-0075-0)

Sociální marketingové kampaně v Česku I. (978-80-875-0075-0)
Detail

Elektronická kniha - autor Radim Bačuvčík, Lenka Harantová, 294 stran Kniha nabízí podrobný přehled kampaní, které se týkaly zdravotní prevence a byly realizovány na území České republiky od roku 1990 do současnosti. Všímá si takových témat, jako je prevence nemocí (rakovina, AIDS), rizikové chování (kouření, drogy, alkohol) nebo prosazování zdravého životního stylu (stravování, sport). Kniha obsahuje podrobné záznamy o jednotlivých kampaních i analýzu jejich rysů. (alza.sk)

Podobné produkty ako Sociální marketingové kampaně v Česku I. (978-80-875-0075-0) , Hrdinové kapitalistické práce (978-80-271-0714-8)

Umění fermentace I. (978-80-271-0316-4)

Umění fermentace I. (978-80-271-0316-4)
Detail

Elektronická kniha - ze série Umění fermentace, autor Sandor Ellix Katz, 360 stran, česky Rádi bychom Vám představili dvojdílné Umění fermentace. Jedná se nejobsáhlejší knihu o fermentaci, co kdy vyšla, psanou opět autorovým neodolatelným způsobem. Pokud jste fanoušci fermentace nebo se o tomto oboru chcete více dozvědět, něco si doma nakvasit, vybavit si kuchyň, osvojit si opravdu jednoduché postupy, až detektivně si počíst o světě přátelských mikrobů prospívajících našemu lidskému zdraví, kulinářsky pocestovat po celém světě a stát se expertem v přípravě kvašených potravin od kváskového chleba přes zeleninu po rozličné alkoholy, tahle kniha vás nesmí minout! Kvůli rozsahu jsme se rozhodli titul Umění fermentace pro české vydání rozdělit na dvě samostatné knihy: Umění přírodní fermentace, díl první obsahuje kapitoly věnované postupům a vybavení, nakládané zelenině a kimči, domácím jogurtům, kefírům a sýrům, kysaným nápojům, medovinám, vínům a ciderům.... (alza.sk)

Podobné produkty ako Umění fermentace I. (978-80-271-0316-4) , Sociální práce s lidmi s duševním onemocněním (978-80-247-2138-5)

Opráski zhistorje svjeta I (978-80-271-0245-7)

Opráski zhistorje svjeta I (978-80-271-0245-7)
Detail

Elektronická kniha - autor jaz, 72 stran, česky Světová historie se konečně dočkala důstojného ztvárnění. Histrický ústaf se tentokrát zaměřil na náboženství, antickou historii nebo světový pokrok. Vědci zabrousili do středověku i novověku, revolučních časů i šedesátých let minulého století. (alza.sk)

Podobné produkty ako Opráski zhistorje svjeta I (978-80-271-0245-7) , Osobnostní a sociální rozvoj (978-80-271-0342-3)

Teorie mateřství (978-80-765-0110-2)

Teorie mateřství (978-80-765-0110-2)
Detail

Elektronická kniha - autor Lucie Janauer, 152 stran, česky Proč malá, novorozená či několika měsíční miminka tolik pláčou? Jak je možné, že plačtivé záchvaty není schopna utišit ani jejich matka. Je opravdu možné, aby „lidské mláďátko“ první tři čtyři měsíce (někdy i déle) trpělo na ukrutné bolesti bříška. A jaký jiný savec by měl stejné „prokletí“? Kniha Teorie mateřství se zabývá otázkou péče o miminko od narození po období, kde se dítko samo (přirozeně) začíná od matky oddalovat. Dozvíte se, proč nemohou miminka sama usnout, proč je pro ně důležitý tělesný kontakt a co jim způsobuje vytrvalý pláč. Až bude i Vaše malé miminko tolik plakat, sáhněte po této knize. (alza.sk)

Podobné produkty ako Teorie mateřství (978-80-765-0110-2) , Zákoník práce v praxi (978-80-271-2929-4)

Sociální gerontologie (978-80-247-4544-2)

Sociální gerontologie (978-80-247-4544-2)
Detail

E-kniha - autor Rostislav Čevela, Libuše Čeledová, Zdeněk Kalvach, Jan Holčík, Pavel Kubů, 240 stran Publikace volně navazuje na monografii Sociální gerontologie — úvod do problematiky a přináší jak nové, tak navazující informace ze sociální gerontologie pro praktické lékaře, lékaře v dlouhodobé péči, ale i pro další zdravotnické a sociální pracovníky pracující se seniory, stejně jako pro celou občanskou veřejnost. (alza.sk)

Podobné produkty ako Sociální gerontologie (978-80-247-4544-2) , Bakalářská a diplomová práce (978-80-271-0079-8)

Sociální politika (978-80-247-3880-2)

Sociální politika (978-80-247-3880-2)
Detail

E-kniha - autor Ivana Duková, Martin Duka, Ivanka Kohoutová, 200 stran Kniha je základní odbornou učebnicí pro studijní obor zaměřený na sociální činnosti. Jejím cílem je seznámit žáky se základy sociální politiky v systému politiky státu. Dále umožní žákům poznat historii, hodnoty, pravidla, principy, nástroje, druhy subjektů, funkce a cíle složek sociální politiky v oblasti zdravotní, rodinné, bytové, zaměstnanosti, vzdělávací. Osvětlí vývoj sociální politiky, její charakter a legislativní rámec v ČR. Dodá přehled o nejdůležitějších směrech a složkách sociální politiky, orientaci v realizaci sociální politiky v ČR v kontextu s politikou EU ve vztahu k hospodářské politice. (alza.sk)

Podobné produkty ako Sociální politika (978-80-247-3880-2) , Zákoník práce v praxi (978-80-271-3094-8)

Sociální zabezpečení (978-80-738-7346-2)

Sociální zabezpečení (978-80-738-7346-2)
Detail

E-kniha - autor Vilém Kahoun, 448 stran Čtenářům je předkládána publikace s názvem Sociální zabezpečení – vybrané kapitoly. Byla sepsána autorským kolektivem, jehož členové jsou odborníky v jednotlivých oblastech sociálního zabezpečení jak po stránce teoretické, tak i z hlediska aplikační praxe. Poskytuje proto ucelený pohled na systém sociálního zabezpečení v České republice, a to včetně poukazu na jeho nedostatky nebo slabá místa. Publikace seznamuje čtenáře nejprve s úvodními teoretickými základy sociálního zabezpečení, jeho historií, členěním, systémovým uspořádáním, právními vztahy, jejich utvářením a obsahem, klíčovými sociálními událostmi, sociálními právy a v neposlední řadě se širokou předpisovou základnou mezinárodní a především vnitrostátní. V navazujících dvou kapitolách jejich autoři analyzují problematiku sociálního rozdělování a ekonomické podstaty sociálního zabezpečení. Následují kapitoly zabývající se rozborem hmotně právní materie jednotlivých... (alza.sk)

Podobné produkty ako Sociální zabezpečení (978-80-738-7346-2) , Teorie mateřství (978-80-765-0110-2)

123 tipů pro výuku, která baví děti i učitele (978-80-271-3335-2)

123 tipů pro výuku, která baví děti i učitele (978-80-271-3335-2)
Detail

Elektronická kniha - autor Andrea Tláskalová, 176 stran, česky Jak pracovat s dětmi, které se stále ptají? Dají se venku učit zlomky? Kde brát stále energii a nadšení pro výuku? Jak se snadněji a rychleji připravovat? Jak získat výhody z on-line výuky? Inspiraci pro výuku, která těší a motivuje jak děti, tak učitele, v této knize naleznou především učitelé 1. stupně, speciální pedagogové či vychovatelé ve školní družině, náměty do výuky zde však jistě získají také učitelé 2. stupně. Kniha obsahuje 123 rozmanitých tipů, které jsou logicky strukturované do oblastí, provázejících učitele každý den od přípravy vyučovací jednotky, pomůcek, přes výuku ve třídě i venku, až po závěrečnou reflexi. Každý tip obsahuje popis situace a účel využití, další možnosti jeho rozvoje a úskalí, na které je vhodné se zaměřit. Autorka v knize sdílí svoje dlouholeté zkušenosti a ulehčuje tím práci nejen svým začínajícím, ale i zkušeným kolegům. Čerpá při tom ze své dvacetileté... (alza.sk)

Podobné produkty ako 123 tipů pro výuku, která baví děti i učitele (978-80-271-3335-2) , Sociální gerontologie (978-80-247-4544-2)

V dobrém i zlém (978-80-271-0763-6)

V dobrém i zlém (978-80-271-0763-6)
Detail

Elektronická kniha - autor Michelle Sacks, 296 stran Napínavý psychothriller plný nečekaných zvratů, který provokativně odhaluje temnou stranu manželství, mateřství a přátelství. Bezmezně milující manželka, oddaný manžel, opečovávané dítě. Američané Merry, Sam a Conor jsou perfektní rodina, žijící na perfektním místě. Merry si domácký život nemůže vynachválit – pečení, práce na zahradě, péče o malého syna. Sam začíná po odchodu z univerzity s novou kariérou filmaře. Občas se přistihnou, že sami nevěří tomu, jak šťastní jsou. Tady na švédském venkově, kde začínají žít svůj nový perfektní život. Když je v jejich švédském ráji navštíví Merryina kamarádka Frank, stane se okamžitě součástí rodiny. Sblíží se s malým Conorem. A se Samem. Frank a Merry jsou skoro jako sestry, proto Frank okamžitě odhalí věci, které ostatním unikají. Faleš a zradu, kterým se dá při pohledu na tuhle pohádkovou rodinku těžko věřit. Ale jenom Frank ví, co se tady... (alza.sk)

Podobné produkty ako V dobrém i zlém (978-80-271-0763-6) , Sociální politika (978-80-247-3880-2)

Kardiologie Svazek I.-V. (978-80-271-1439-9)

Kardiologie Svazek I.-V. (978-80-271-1439-9)
Detail

Elektronická kniha - autor Miloš Táborský, 1136 stran, česky Kniha Kardiologie, sestávající z deseti svazků ve dvou boxech, je výjimečným dílem. Je určena pro kardiology, internisty a další související obory, užitečná je i pro studenty medicíny. V prvním boxu jsou zařazeny svazky I–V s následujícími tématy: základní elementy kardiovaskulárních onemocnění, vyšetřovací metody v kardiologii, aterosklerotická a žilní onemocnění, srdeční selhání a arytmologie. V kapitolách, které popisují dynamické jevy, najde čtenář odkazy (QR kódy nebo prokliky) na videa, což přispívá k lepšímu pochopení odborné problematiky. (alza.sk)

Podobné produkty ako Kardiologie Svazek I.-V. (978-80-271-1439-9) , Sociální zabezpečení (978-80-738-7346-2)

Sociální práce (978-80-247-3379-1)

Sociální práce (978-80-247-3379-1)
Detail

Elektronická kniha - autor Lenka Gulová, 208 stran Publikace se snaží přiblížit studentům pedagogických oborů disciplínu sociální práce, která může budoucím pedagogům odhalit mechanismy a strategie tohoto pomáhajícího oboru. Teorii sociální práce doplňuje výzkumné šetření mezi odborníky, kteří se v této oblasti dlouhodobě angažují. Čtenář má možnost nahlédnout prostřednictvím výzkumné analýzy do náročné profese, která vzhledem k současné společenské situaci zažívá velký rozmach. Pedagogičtí pracovníci se v rámci své práce setkávají se složitými sociálními situacemi žáků a právě studium témat sociální práce a spolupráce se sociálními pracovníky nabízí vhled do těchto situací a zefektivňují jejich řešení. Detaily knihy: Autor: Lenka Gulová Rok vydání: 2011 ISBN: 978-80-247-3379-1 Počet stran: 208 (alza.sk)

Podobné produkty ako Sociální práce (978-80-247-3379-1) , Finance: od teorie k realitě (978-80-271-2215-8)

Sociální péče 2. díl (978-80-247-5148-1)

Sociální péče 2. díl (978-80-247-5148-1)
Detail

Elektronická kniha - autor Anna Arnoldová, 320 stran Druhý díl základní učebnice pro obor sociální činnost, která umožní získat všeobecný přehled v oblasti komplexní sociální péče, orientaci v systému sociálních služeb při práci s klienty různých skupin obyvatel dle věku a formy postižení, sociální péči o jednotlivce, rodinu, komunitu. Detaily knihy: Autor: Anna Arnoldová Rok vydání: 2016 ISBN: 978-80-247-5148-1 Počet stran: 320 (alza.sk)

Podobné produkty ako Sociální péče 2. díl (978-80-247-5148-1) , Sociální dovednosti v mateřské škole (978-80-271-3361-1)

Letokruhy jako kalendář i záznamník (978-80-271-0198-6)

Letokruhy jako kalendář i záznamník (978-80-271-0198-6)
Detail

Elektronická kniha - autor Josef Kyncl, 144 stran Do letokruhů zapisuje příroda svou minulost a my z nich můžeme vyčíst spoustu informací. Dokládá nám to nesmírně zajímavá disciplína - dendrochronologie, která byla původně založena jako pomocná věda pro astronomii, ale dnes slouží jako významný datovací servis pro historiky, archeology, klimatology, pracovníky památkové péče a vulkanology. Detaily knihy: Autor: Josef Kyncl Rok vydání: 2016 ISBN: 978-80-271-0198-6 Počet stran: 144 (alza.sk)

Podobné produkty ako Letokruhy jako kalendář i záznamník (978-80-271-0198-6) , Zákoník práce 2021 - s výkladem (978-80-271-3095-5)

Klasická hudba zvenčí i zevnitř (978-80-271-3135-8)

Klasická hudba zvenčí i zevnitř (978-80-271-3135-8)
Detail

Elektronická kniha Hudební publicista a skladatel Lukáš Hurník v knize nabídne dvě cesty poznávání klasické hudby – „zvenčí“, tzn. bude průvodcem hudební nabídkou současnosti, ale i „zevnitř“, tedy pohledem do skladatelovy pracovny, na jeho pracovní postupy, na logiku hudebního jazyka a mechanismy, které mění melodie, rytmy a hudebních barvy na lidské emoce. Kniha zohlední také některé proměny, které v oblasti vnímání klasické hudby nastaly. V knize se o hudbě nebude jen psát, doporučené odkazy a QR kódy propojí čtenáře s doporučenými hudebními ukázkami nebo konkrétním videem. (alza.sk)

Podobné produkty ako Klasická hudba zvenčí i zevnitř (978-80-271-3135-8) , Zákoník práce 2022 - s výkladem (978-80-271-3539-4)

I práce může být zábava (978-80-271-3285-0)

I práce může být zábava (978-80-271-3285-0)
Detail

Elektronická kniha - autor Bob Nelson, 208 stran, česky Myslíte si, že se zábava a práce vylučují? Že bavit se máme jen ve volném čase, ale v práci se prostě pracuje? Že by vás nebo vaše zaměstnance zábava akorát odváděla od pracovního výkonu? Opak je pravdou! Zábava je tajná přísada, kterou každá firma potřebuje, aby byli zaměstnanci více motivovaní a lépe se zapojili do pracovních procesů. Autoři – odborníci na lidský výkon – přinášejí stovky praktických a kreativních tipů, jak pomoci zaměstnancům a jejich manažerům vnést zábavu do práce a na pracoviště, a tím zlepšit pracovní atmosféru i výkon. (alza.sk)

Podobné produkty ako I práce může být zábava (978-80-271-3285-0) , Hlavu vzhůru, chlap(c)i! (978-80-271-0196-2)

Řím (978-80-271-0125-2)

Řím (978-80-271-0125-2)
Detail

Elektronická kniha - autor Veronika Válková, 160 stran Být něčí otrokyní nikdy nebyl Bářin sen. V rodině Lolliů se ale k otrokům chovají slušně, a tak tu Báře zas tak zle není. Pomalu zjišťuje docela překvapivé věci o běžném životě Římanů – příprava rybí omáčky garum a praní tog patří k těm nechutnějším. Postupně je ale zapletena do záhady ztracených klíčů, na jejímž vyřešení závisí osud celého domu Lolliů a možná i něčí život! (alza.sk)

Podobné produkty ako Řím (978-80-271-0125-2) , Sociální marketingové kampaně v česku i. (978-80-875-0075-0)

Infernum (978-80-271-0026-2)

Infernum (978-80-271-0026-2)
Detail

Elektronická kniha - autor Mark Maria Kraft, 312 stran Nedotknutelnost mocných a krvavé vraždy v nervy drásajícím thrilleru Infernum úspěšného švýcarského autora. Z Vltavy je vytaženo zohavené ženské tělo. Honby po bestiálním vrahovi se ujímá mladá atraktivní vyšetřovatelka Eva se svým kolegou Jakubem. V průběhu vyšetřování vyplouvají na povrch zcela očividné důkazy proti Samovi, naivnímu americkému příteli mrtvé Heleny. Evě ale instinkt napovídá, že něco není v pořádku. Je jediná, kdo se zabývá i nenápadnými detaily a klade si další a další otázky.V pátrání po pachateli ji podporuje i její bývalý přítel Martin, který jí coby státní zástupce pomáhá, jak může, ač se sám ocitá v ohrožení a hrozí mu ztráta místa. Martin ale není jediný muž, který se v Evině blízkém okolí pohybuje. Její divoký osobní život se stále více prolíná i s jejími případy.Během vyšetřování se Eva ocitá stále hlouběji v soukolí moci, chtíče a intrik. V pozadí mezitím... (alza.sk)

Podobné produkty ako Infernum (978-80-271-0026-2) , Krabičky do práce (978-80-264-4275-2)

JUPÍ (978-80-271-0000-2)

JUPÍ (978-80-271-0000-2)
Detail

Elektronická kniha - autor Zdeněk Svěrák, 88 stran Máte rádi písničky Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře? V tomto úžasném zpěvníku najdete nejnovější hity z dílny oblíbených autorů. Jsou zde nejen s texty, notami a akordy, ale i s kouzelnými obrázky Vlasty Baránkové. Tato knížka je skvělou pomůckou také pro paní učitelky nebo vychovatelky, které děti doprovázejí na hudební nástroj — klavír, kytaru nebo flétnu. Detaily knihy: Autor: Zdeněk Svěrák Rok vydání: 2016 ISBN: 978-80-271-0000-2 Počet stran: 88 (alza.sk)

Podobné produkty ako JUPÍ (978-80-271-0000-2) , Ošetřovatelství i (978-80-271-0888-6)

Čarodějka (978-80-271-0295-2)

Čarodějka (978-80-271-0295-2)
Detail

Elektronická kniha - autor Martin Čáp, 224 stran Oxana je žena jako každá jiná — se stejnými strastmi i radostmi. Jediné, co ji od nás, normálních žen, odlišuje, jsou její čarodějné schopnosti. Někdy svými kouzly sobě i ostatním trochu vypomůže, občas i někoho vytrestá, ale jinak je stejná jako každá jiná žena. A s trápením s muži a s rodinnými starostmi jí ani kouzla nepomůžou. (alza.sk)

Podobné produkty ako Čarodějka (978-80-271-0295-2)

Hepatologie (978-80-271-0394-2)

Hepatologie (978-80-271-0394-2)
Detail

Elektronická kniha - autor Petr Hůlek, 768 stran První publikace Hepatologie vyšla v roce 2010, druhá (pouze v elektronické podobě) v roce 2014, v roce 2018 vychází třetí, přepracované a doplněné vydání. V uplynulých letech prošel obor velkým vývojem a postupně se v souvislosti s rozvojem mnoha dalších medicínských oborů stal součástí „medicíny založené na důkazech“. V textu jsou zahrnuty informace, které jsou často součástí „doporučených postupů“ (guidelines) přijímaných ve většině zemí opírajících se o „západní“ medicínu. Široký kolektiv autorů, kteří jsou skutečnými experty ve svém oboru, je zárukou vysoké kvality předkládaných informací. Hloubka podaných informací, grafy, tabulky a obrázky jsou v rozsahu splňujícím ty nejnáročnější požadavky klinických hepatologů, gastroenterologů, internistů, pediatrů, infektologů, ale i praktických lékařů. Obecná část zahrnuje historii hepatologie, anatomii a funkci jater, diagnostiku... (alza.sk)

Podobné produkty ako Hepatologie (978-80-271-0394-2)

SQL (978-80-271-0774-2)

SQL (978-80-271-0774-2)
Detail

Elektronická kniha - autor Marek Laurenčík, 216 stran Jazyk SQL (Structured Query Language) je účinným nástrojem pro práci s tabulkami v relačních databázích. Umožňuje provádět výběry a řazení záznamů, výpočty, souhrny a spojovat více datových tabulek. Pomocí jazyka SQL je také možné přidávat, upravovat a mazat záznamy v tabulce, měnit jejich strukturu a vytvářet tabulky nové. Z jazyka SQL jsou v knize zařazeny běžně používané základní partie, společné pro všechny databázové systémy. Kniha zahrnuje odchylky běžných systémů od standardu SQL tak, aby byla univerzálně použitelná (není orientována na určitý databázový systém). Běžné systémy zahrnují Access, MS SQL Server, MySQL, Postgre, příp. Visual Fox Pro). Pozornost je věnována i objektově relačnímu mapování. Jednotlivé kapitoly jsou vždy doplněny sérií příkladů pro samostatná řešení. Soubory, potřebné pro vypracování příkladů v databázích SQL Serveru a MySQL, naleznete na webových... (alza.sk)

Podobné produkty ako SQL (978-80-271-0774-2)

Helmut (978-80-271-1016-2)

Helmut (978-80-271-1016-2)
Detail

Elektronická kniha - autor Ladislav Větvička, 200 stran, česky Přiběhy o Helmutovi, sepsane v porubske knajpě s neostravskym nazvem Sparta, vam rozhodně vybudi usměv na pysku, aji vytlači slzu z oka a zaručeně vas vrati o třicet let zpět. Doba, o kere pišeme, byla nadherna aji smutna zaroveň. Cosik nenaviděneho mizelo, cosik noveho vznikalo, pro jedny to byla doba obrovskych přiležitosti, jini ve viru udalosti zmizeli. A tak zme to chtěli zanest aji do stranek teto knižky, kera je o člověkovi, kery v te době s nama žil, pil a pak zmizel… Přiběhy v teto knize popsane se opravdu staly, i když jednotlive postavy su fiktyvni. Pokud byste se v některych přibězich, či postavach poznavali, je to tim, že každy z nas ma v sobě kusek Helmuta… UPOZORNĚNI! Kniha neni vhodna pro děcka, neni navodem hodnym k nasledovani a obsahuje slova, kera v některych regijonach republiky možu působit drsně, bo jak znamo, na Ostravsku neegzystuju... (alza.sk)

Podobné produkty ako Helmut (978-80-271-1016-2)

Python (978-80-271-1269-2)

Python (978-80-271-1269-2)
Detail

Elektronická kniha - autor Rudolf Pecinovský, 480 stran, česky Publikace podrobně probírá jazyk Python a jeho možnosti včetně těch, na které v jiných učebnicích již nezbývá místo. Python vznikl jako jazyk, který měl laikům usnadnit vstup do světa programování a umožnit jim s co nejmenším úsilím vytvářet jednoduché programy. Jak jeho obliba rostla, rostly i požadavky na rozšíření jeho schopností. Většina učebnic Pythonu však zůstává u výkladu jeho základních možností. Tato příručka se snaží představit jazyk Python hlouběji, aby v ní uživatelé našli potřebné informace i v okamžiku, kdy začnou své původně jednoduchých programy zdokonalovat a budou se potřebovat seznámit s konstrukcemi, které jim usnadní další vylepšování jejich dítek. Nevyhýbá se proto ani takovým tématům, jako je podrobný výklad dekorátorů, deskriptorů, generátorů či metatříd. Kniha je koncipována tak, aby mohla zpočátku sloužit jako učebnice jazyka a později jako referenční příručka. Tím, že se... (alza.sk)

Podobné produkty ako Python (978-80-271-1269-2)

Arábie (978-80-271-2556-2)

Arábie (978-80-271-2556-2)
Detail

Elektronická kniha - autor Veronika Válková, 160 stran, česky Píše se rok 1900 a kouzelný atlas posílá Báru za dobrodružstvím mezi beduíny do exotické Arábie. Tam se dívka seznámí s Aloisem Musilem, katolickým knězem a šajchem v jedné osobě. Kdo je ve skutečnosti tenhle beduínský šajch? Co ho tak zajímá na polorozpadlém zámku ve vyprahlé pustině? A proč se s ním Bára bude muset vydat na životu nebezpečnou cestu pouští do Damašku? (alza.sk)

Podobné produkty ako Arábie (978-80-271-2556-2)

Hejkalka (978-80-271-3306-2)

Hejkalka (978-80-271-3306-2)
Detail

Elektronická kniha - autor Petra Martišková, 104 stran, česky Od té doby, co se Hejkalka narodila, běhá celé dny po lese, vyvádí různé lotroviny a všude je slyšet její zvonivý smích. Kouzelný les plný pokladů má prozkoumaný do poslední větvičky. A pranic se nebojí strašidelných historek, které o lese kolují. Co se ale stane, když si ji proti její vůli jako svou hračku odnese malá holčička do světa lidí? Podaří se jejímu ustrašenému kamarádu Jankovi a dalším obyvatelům lesa Hejkalku zachránit a přivést zpátky domů? Začtěte se do příběhu plného kouzelných bylinek a poznejte, jak důležité je přátelství a pomoc druhým a že jistá výjimečnost může být prima. (alza.sk)

Podobné produkty ako Hejkalka (978-80-271-3306-2)

Revit (978-80-271-1735-2)

Revit (978-80-271-1735-2)
Detail

Elektronická kniha - autor Edita Kunčarová, 120 stran, česky Názorný průvodce pro ty, kteří začínají pracovat v programu Autodesk Revit®. Autodesk Revit® je BIM aplikace pro stavební inženýry a architekty, která umožňuje parametrické 3D modelování a kreslení prvků při vytváření stavebních projektů. Příručka Revit START obsahuje vše, co je pro základní nastavení a zpracování projektové dokumentace potřebné. Autoři se mimo jiné věnují těmto tématům: porovnání programů AutoCAD a Revit; založení nového projektu; tvorba podlaží a pohledů; nastavení kót, čar i textů; tvorba stěn, základů, střech i schodišť; modelování terénu; tvorba místností; správné nastavení tisku a další. (alza.sk)

Podobné produkty ako Revit (978-80-271-1735-2)

Superpotraviny (978-80-271-1201-2)

Superpotraviny (978-80-271-1201-2)
Detail

Elektronická kniha - autor Kristýna Malinowská, 136 stran, česky Svět potravin je daleko spletitější a pozoruhodnější, než by se na první pohled mohlo zdát, a nabízí mnohem více než pouhé palivo pro naše tělo. A co teprve, když si posvítíme na takzvané superpotraviny. Každá je zcela jedinečná a nabízí jinou pomoc. Jak však poznáte, že je tou pravou právě pro vás? Dokážete se vyznat ve změti volně dostupných informací a v textech na potravinách, nebo se vám z nich spíše točí hlava? Odhalte taje superpotravin společně s nutriční specialistkou, objevte jejich blahodárné účinky a zjistěte, jak je vhodně zařadit do svého každodenního jídelníčku. (alza.sk)

Podobné produkty ako Superpotraviny (978-80-271-1201-2)

Bouldering (978-80-271-1003-2)

Bouldering (978-80-271-1003-2)
Detail

Elektronická kniha - autor Guido Köstermeyer, 144 stran, česky Bouldering je akrobatické lezení bez lana v nižších výškách. Bouldrovat lze v některé z četných lezeckých hal, jež najdete v každém větším městě. Kniha vás seznámí s různými pohybovými technikami boulderingu na lezeckých stěnách, poradí se strategií i taktikou, věnuje se také potřebnému posilovacímu tréninku a bezpečnosti. Autor Dr. Guido Köstermeyer se boulderingu aktivně věnuje již 30 let, byl trenérem německého národního družstva sportovních lezců a je členem spolkového týmu trenérů sportovního lezení při Německém alpském spolku (Deutscher Alpenverein, DAV). Základy: techniky boulderingu pro začátečníky i pokročilé Taktika: strategie a mentální trénink při řešení bouldrových problémů Trénink: cviky pro boulderisty pro posilování prstů, paží a trupu (alza.sk)

Podobné produkty ako Bouldering (978-80-271-1003-2)

I váš partner se může změnit! (978-80-271-0667-7)

I váš partner se může změnit! (978-80-271-0667-7)
Detail

Elektronická kniha - autor Christian Thiel, 176 stran Už jste se někdy pořádně rozzlobili na svého partnera kvůli opakujícím se „maličkostem“? Kvůli nevynesenému odpadkovému koši nebo drobkům na stole? Kvůli tomu, že vám chybí jeho pomoc, podpora a něžnosti? Že je mu snad jedno, jak jste prožili svůj den nebo jak se cítíte? A co jste udělali? Hlasitě jste za sebou zabouchli dveře a naštvaně partnera ignorovali? Nebo jste mu jasně sdělili, co vám vlastně vadí? Jak reagoval? Rychle se omluvil, přísahal, že se změní, a pozval vás na romantickou večeři? Ne? Nejspíš jste se pohádali a „maličkosti“ se stále opakovaly. Jak jste se cítili? Byli jste zranění a přemýšleli jste, jak svého partnera změnit, aby byl vstřícnější, lépe komunikoval, omezil věci, které vás trápí, nebo jinak změnil svoje chování? Pak je tato kniha určena právě vám. Dozvíte se v ní nejen to, jak byste mohli změnit svého partnera, ale také proč je tak důležité... (alza.sk)

Podobné produkty ako I váš partner se může změnit! (978-80-271-0667-7)

Zvládneš to... (978-80-271-2460-2)

Zvládneš to... (978-80-271-2460-2)
Detail

Elektronická kniha - autor Kate Allan, 200 stran, česky Souhrn nádherných ilustrací s hloubavými citáty a laskavými afirmacemi dodávají čtenáři odvahu k tomu, aby si byl vědom svých myšlenek a aby pečoval sám o sebe, ať vyznává jakýkoliv životní styl. Všechny ilustrace jsou uklidňující, a současně zdravě podporující. Upřímně reflektují vnitřní problémy mnoha lidí, kteří musí čelit hektickému stylu současného světa a jeho nárokům. Duševní zdraví je téma, která se týká každého z nás, ačkoli jen málokdo má odvahu o něm upřímně mluvit. Kate Allan to udělala… Přátelská a usmívající se zvířátka v neobvyklých barvách působí jako pohlazení, díky němuž je mnohá těžká situace lépe zvládnutelná a zbavená počáteční hrozby. Pro denní meditace jako účinná pomoc při depresích, smutku a úzkostech. Poselství knihy je vhodné pro děti i dospělé. Všechny afirmace jsou také v angličtině. (alza.sk)

Podobné produkty ako Zvládneš to... (978-80-271-2460-2)

Manuál copywritingu (978-80-271-2585-2)

Manuál copywritingu (978-80-271-2585-2)
Detail

Elektronická kniha - autor Vojtěch Untermüller, 120 stran, česky Uznávaný český copywriter, držitel řady reklamních cen a copywriter roku 2006, vám prozradí tajemství tvorby úspěšných textů. Odhalí vám základní postupy, které platí prakticky v každém médiu, ukáže vám, jak krok za krokem při copywritingu přemýšlet a postupovat, aby výsledkem byly texty, jež otevírají peněženky. Ať už jde o e-mailing, web, social, PR, e-shop, rádio, TV spot, intranet, billboard, pracovní prezentaci nebo o firemní dodávku, všechny komerční texty spoluvytvářejí firemní identitu, získávají nové zákazníky a z vašeho byznysu dokážou udělat zlatý důl. Ryze praktická knížka plná tipů, které jinde nenajdete, je určena všem marketingovým a reklamním pracovníkům, studentům reklamy a podnikatelům. (alza.sk)

Podobné produkty ako Manuál copywritingu (978-80-271-2585-2)

Řeč zvířat (978-80-271-2080-2)

Řeč zvířat (978-80-271-2080-2)
Detail

Elektronická kniha - autor Eva Meijerová, 144 stran, česky Holandská spisovatelka Eva Meijerová ve své knize zkoumá způsoby, jak zvířata komunikují mezi s sebou i s námi. Chce ukázat bohatost řečí zvířat a zjistit, jaký vliv mají na to, jak o nich, ale i o jazyce smýšlíme. Barvitě a zábavně popisuje zvířecí formy komunikace. Střídá přitom vědecké anekdoty s podrobnou analýzou, osobní zkušenost s úvahami o jazyku a jeho funkcích. Popisuje hlasové projevy psů, delfínů nebo slonů, a zároveň se zabývá formami komunikace u mravenců nebo včel. Kromě objevu téměř neprobádaného světa se také zajímá o možnosti porozumění člověku a zvířat i obecnějšího vztahu člověka a zvířete. Pokud máte štěstí, potkáte zvíře, které s vámi chce mluvit. Pokud máte ještě větší štěstí, potkáte zvíře, které si dopřeje ten čas a námahu, aby se s vámi seznámilo. S některými zvířaty lze navázat úzký vztah, který vás může mnohé naučit... (alza.sk)

Podobné produkty ako Řeč zvířat (978-80-271-2080-2)

Finanční analýza (978-80-271-0563-2)

Finanční analýza (978-80-271-0563-2)
Detail

Elektronická kniha - autor Drahomíra Pavelková, 232 stran Třetí, kompletně aktualizované vydání knihy zohledňuje všechny změny v oblasti účetnictví, které od roku 2016 vstoupily v platnost. Nová legislativa přinesla změny v účetních výkazech, které jsou používané ve finanční analýze. Zkušení autoři připravili novou případovou studii, se vzorovou finanční analýzou reálného podniku a důkladnými komentáři, která prochází celou knihou a prakticky ilustruje výklad. Publikace vám krok za krokem ukáže, jak kvalitně provést finanční analýzu a získat tak informace o finančním zdraví, a o tom, co je třeba udělat, aby se hospodaření podniku zlepšilo. Velkou předností knihy je úzká provázanost s praxí, řada praktických příkladů na procvičení a srozumitelný a přehledný výklad s řadou ilustrativních schémat. Cenná je i kapitola o slabých stránkách klasické finanční analýzy, autoři poukazují zejména na problémy spojené s využitím účetních výkazů a ukazují... (alza.sk)

Podobné produkty ako Finanční analýza (978-80-271-0563-2)

Excel 2016 (978-80-271-0477-2)

Excel 2016 (978-80-271-0477-2)
Detail

Elektronická kniha - autor Marek Laurenčík, 144 stran Pokud patříte mezi ty, kterým nestačí v Excelu jen sčítat a odčítat či tvořit jednoduché přehledy, ale potřebujete znát pokročilejší funkce, je tato publikace určena právě vám. (alza.sk)

Podobné produkty ako Excel 2016 (978-80-271-0477-2)

Stvoření světa (978-80-271-0266-2)

Stvoření světa (978-80-271-0266-2)
Detail

Elektronická kniha - autor Malvina Miklós, 32 stran S pomocí biblických příběhů o stvoření světa si zábavnou formou vytvoř svůj vlastní svět, zajímavé pokusy, nápady a hry ti pomohou vše pochopit. (alza.sk)

Podobné produkty ako Stvoření světa (978-80-271-0266-2)

Praktická homeopatie (978-80-271-0109-2)

Praktická homeopatie (978-80-271-0109-2)
Detail

Elektronická kniha - autor Hana Váňová, 208 stran Systém biochemických solí je jasný logický koncept odpovídající pravidlům fyziologie a patofyziologie, na němž si lze poměrně snadno osvojit komplexní přístup a homeopatickou metodu. (alza.sk)

Podobné produkty ako Praktická homeopatie (978-80-271-0109-2)

Háčkovaný betlém (978-80-271-0141-2)

Háčkovaný betlém (978-80-271-0141-2)
Detail

Elektronická kniha - autor Lenka Bednářová, 64 stran Uháčkovaný betlém bude nejen nádhernou vánoční dekorací, ale jednotlivé postavičky a zvířátka mohou posloužit jako originální dárky. Kniha obsahuje 14 popisů háčkovaných figurek spolu se stručnou kreslenou školičku pro začátečníky. Detaily knihy: Autor: Lenka Bednářová Rok vydání: 2016 ISBN: 978-80-271-0141-2 Počet stran: 64 (alza.sk)

Podobné produkty ako Háčkovaný betlém (978-80-271-0141-2)

Lži století (978-80-271-0310-2)

Lži století (978-80-271-0310-2)
Detail

Elektronická kniha - autor Heiko Schrang, 208 stran Autor předkládá informace, které nahánějí hrůzu, ale měli bychom je znát. Ukazuje, jak současní „vůdci světa“ za přispění médií ovládají běžného člověka pomocí strachu, pocitů viny či závislosti na majetku. Mimo to ale také ukazuje cesty, jak se z této pasti mocných vymanit. (alza.sk)

Podobné produkty ako Lži století (978-80-271-0310-2)
Teorie sociální práce I (978-80-271-2220-2), Sociální práce (978-80-271-0080-4), Sociální práce ve školství (978-80-271-3313-0), Sociální práce na příkladech z praxe (978-80-271-3074-0), Sociální práce (978-80-247-3379-1), I práce může být zábava (978-80-271-3285-0), Sociální práce v praxi (978-80-736-7818-0), Sociální práce ve zdravotnictví (978-80-247-3676-1), Sociální správa (978-80-271-2195-3), Sociální zabezpečení I (978-80-247-3724-9), Sociální práce v mezioborové perspektivě (9788024651095), Slovník sociální patologie (978-80-271-0599-1), Hrdinové kapitalistické práce (978-80-271-0714-8), Sociální práce s lidmi s duševním onemocněním (978-80-247-2138-5), Osobnostní a sociální rozvoj (978-80-271-0342-3), Zákoník práce v praxi (978-80-271-2929-4), Bakalářská a diplomová práce (978-80-271-0079-8), Zákoník práce v praxi (978-80-271-3094-8), Teorie mateřství (978-80-765-0110-2), Sociální gerontologie (978-80-247-4544-2), Sociální politika (978-80-247-3880-2), Sociální zabezpečení (978-80-738-7346-2), Finance: od teorie k realitě (978-80-271-2215-8), Sociální dovednosti v mateřské škole (978-80-271-3361-1), Zákoník práce 2021 - s výkladem (978-80-271-3095-5), Zákoník práce 2022 - s výkladem (978-80-271-3539-4), Hlavu vzhůru, chlap(c)i! (978-80-271-0196-2), Sociální marketingové kampaně v Česku I. (978-80-875-0075-0), Krabičky do práce (978-80-264-4275-2), Ošetřovatelství I (978-80-271-0888-6)