Zátěž pečovatele (978-80-247-5707-0)

Produkt Zátěž pečovatele (978-80-247-5707-0) sme našli 50+x, pokiaľ to nie je to čo hľadáte, skúste frázu Zátěž pečovatele (978-80-247-5707-0) upraviť a produkt hľadať znova.

Zátěž pečovatele (978-80-247-5707-0)

Zátěž pečovatele (978-80-247-5707-0)
Detail

Elektronická kniha - autor Radka Kurucová, 112 stran Zátěž pečovatele/pečujícího začíná být sledovaným jevem v profesionální i laické ošetřovatelské péči. V současné době je pozornost věnována nejen kvalitě života chronicky nemocných lidí, ale také těch, kteří o ně dlouhodobě pečují. Detaily knihy: Autor: Radka Kurucová Rok vydání: 2016 ISBN: 978-80-247-5707-0 Počet stran: 112 (alza.sk)

Podobné produkty ako Zátěž pečovatele (978-80-247-5707-0) , Zátěž pečovatele (978-80-247-5707-0)

Vlk samotář (978-80-870-5707-0)

Vlk samotář (978-80-870-5707-0)
Detail

E-kniha - autor Timothy P. Mulligan, 304 stran Příběh německého ponorkového esa z druhé světové války Wernera Henkeho, jenž se svou ponorkou U-515 potopil víc plavidel (24 obchodních a 2 válečné lodě), než kterýkoli německý ponorkový velitel v období po září 1942. Henke, krajně nezávislá osobnost, byl téměř degradován a propuštěn z válečného námořnictva, aby se pak stal jedním z jeho největších hrdinů. Dva týdny po tom, co jej Hitler vyznamenal jedním z nejvyšších řádů, se Henke střetl s gestapem, aby bránil své přátele. Jádro této knihy tvoří vylíčení, jak a proč jeho život skončil na ostnatém drátě oplocení zajateckého tábora u Washingtonu, D.C. - Henke byl jediný velitel ponorky zastřelený ve Spojených státech při pokusu o útěk.Když Mulligan zkoumá prostředí a postoje posádky - včetně jejích názorů na Hitlera a na zacházení s Židy - vrhá nové světlo na muže tvořící elitu Hitlerova wehrmachtu. Příběh U-515 má také úzký vztah k celkovému vedení ponorkové... (alza.sk)

Podobné produkty ako Vlk samotář (978-80-870-5707-0) , Vlk samotář (978-80-870-5707-0)

Komíny (978-80-247-2823-0)

Komíny (978-80-247-2823-0)
Detail

E-kniha - autor František Jiřík, 128 stran Třetí vydání publikace aktuálně (podle nových evropských norem) a srozumitelně seznamuje čtenáře s problematikou odvodu spalin od spotřebičů na tuhá, kapalná a plynná paliva. Dotýká se jak novostaveb, tak i rekonstrukcí. U plynových spotřebičů se zabývá konstrukcemi komínů v závislosti na teplotě spalin a požadovaném podtlaku či přetlaku. Popisuje zásady a způsob stavby keramických komínů, kovových komínů a i nových typů komínů, způsoby a návody na rekonstrukce komínů vložkováním pro spotřebiče na kapalná a plynná paliva. Samostatná kapitola je věnována závadám jednotlivých typů komínů, způsobu jejich odstraňování, kontrole a čištění komínů. Autor se podílí na zpracování českých komínových norem a spolupracuje i na tvorbě dalších předpisů v oblasti komínů, současně je dlouholetým soudním znalcem v oboru stavebním se zvláštní specializací kominictví. (alza.sk)

Podobné produkty ako Komíny (978-80-247-2823-0) , Já jsem mysl (978-80-758-5707-1)

Koučování (978-80-247-2047-0)

Koučování (978-80-247-2047-0)
Detail

E-kniha - autor Michaela Daňková, 112 stran Možná jste už také někde slyšeli věty typu "tak jsem ho zkoučoval, kouč nám dobře poradil, jak máme zlepšit prodeje, nejsem na tom tak špatně, abych měl koučee" a podobně. Jak je vidět, pod pojmem koučování si každý představuje trochu něco jiného. Co to tedy vlastně to koučování je? Může koučovat i ten, kdo není profesionálním koučem? A jak na to? Koučování není všelék, ale je to účinný způsob řízení, který vám může hodně pomoci. Inspirací vám může být právě kniha Koučování - kdy, jak a proč, díky níž si můžete obohatit svůj rejstřík práce s lidmi, pochopit hlavní principy koučování a učit se je naplňovat v každodenní praxi. Přejeme vám proto mnoho úspěchů při praktickém koučování a řízení. (alza.sk)

Podobné produkty ako Koučování (978-80-247-2047-0) , Zátěž v adolescenci (978-80-210-6042-5)

Spam (978-80-247-2638-0)

Spam (978-80-247-2638-0)
Detail

E-kniha - autor Martin Adámek, 168 stran Kniha je určena pro více skupin čtenářů od široké veřejnosti, přes firmy, až po webmastery a jiné profesionály v oblasti ICT. Nabízí pohled nejen z hlediska informačních a komunikačních technologií, ale i z hlediska marketingově-psychologického, s eticko-morálními vsuvkami. Obsahuje konkrétní návody a rady, jak svým chováním nezvyšovat objem spamu ve své schránce; jak psát osobní zprávy, aby nevypadaly jako spam; a jak firmy mohou eticky a legálně oslovovat své stálé i potenciální zákazníky. Součástí je okomentovaný přehled způsobů, jakými lze e-mailové adresy ochránit při jejich zveřejňování na webu, při dodržení zásad validity a přístupnosti stránek. Na něj navazuje obecný přehled nejrozšířenějších antispamových řešení, i s jejich výhodami a nevýhodami. Zmíněny jsou právní aspekty spamové problematiky, s úvahami o morální hranici mezi spamem a přijatelnou reklamou. Text odhaluje i některé vnitřní principy používané pro... (alza.sk)

Podobné produkty ako Spam (978-80-247-2638-0) , Spam (978-80-247-2638-0)

Florbal (978-80-247-3615-0)

Florbal (978-80-247-3615-0)
Detail

E-kniha - autor Jiří Kysel, 144 stran Nová moderní učebnice florbalu, určená trenérům, učitelům, vedoucím sportovních kroužků a hráčům, se jistě stane vítaným pomocníkem v oblasti soutěžního, rekreačního i školního florbalu, zejména při přípravě dětí a mládeže. Na velkém množství barevných fotografií jsou demonstrovány herní činnosti jednotlivce a hra brankáře. Autor uspořádal 120 příkladů herních cvičení a 20 konkrétních tréninkových jednotek, na kterých se můžete inspirovat, jakým způsobem florbal trénovat, jak ho vhodně zapojovat do výuky a jak správně učit základním florbalovým dovednostem i taktice hry. Součástí publikace je také výklad pravidel, včetně jejich úprav pro školní prostředí, a obrazový průvodce signály rozhodčího. (alza.sk)

Podobné produkty ako Florbal (978-80-247-3615-0) , Všímavost (978-80-247-5554-0)

Superb (978-80-247-5682-0)

Superb (978-80-247-5682-0)
Detail

Elektronická kniha - autor Jan Tuček, 144 stran První prototyp vozu Škoda Superb vyjel na silnice na podzim roku 1934, sériové automobily následovaly na jaře 1935. Tehdy se začala psát bohatá historie Superbu, která vyvrcholila na jaře roku 2015, kdy byl na trh uveden jeho nejnovější typ. (alza.sk)

Podobné produkty ako Superb (978-80-247-5682-0) , Florbal (978-80-247-3615-0)

Všímavost (978-80-247-5554-0)

Všímavost (978-80-247-5554-0)
Detail

Elektronická kniha - autor Michael Sinclair, Josie Seydel, 224 stran Nic nestíháte, jste příliš zaneprázdnění, neustále v jednom kole? Všímavost neboli mindfulness je technika cvičení pro vaši mysl, která vám pomůže všechno dokončovat v klidu a s předstihem, být úspěšnější a sebevědomější. Proměňte svůj hektický a stresující život na klidný a spokojený! (alza.sk)

Podobné produkty ako Všímavost (978-80-247-5554-0) , Kyberšikana (978-80-247-4577-0)

Kyberšikana (978-80-247-4577-0)

Kyberšikana (978-80-247-4577-0)
Detail

Elektronická kniha - autor David Šmahel, 152 stran Kniha představuje relativně nový společenský jev, jemuž se v současnosti dostává velké pozornosti ve školství, v médiích i v akademickém světě. Čtenář se seznámí s jevy, které s kyberšikanou souvisejí (agrese a agresivní chování), s rozdíly oproti tradiční (školní) šikaně a s tím, jak je tato nová forma šikany formována specifickým charakterem online prostředí. Prostor je věnován i kyberšikaně v českém a světovém kontextu a jejímu mediálnímu obrazu. Podrobně jsou představeny charakteristiky jejích aktérů — obětí, agresorů i přihlížejících. Pozornost je upřena též na možné dopady kyberšikany a na způsoby, jakými se s ní její oběti vyrovnávají. Závěrečná část knihy je zaměřena na možnosti prevence a zvládání tohoto jevu na individuální, rodinné a institucionální rovině. Detaily knihy: Autor: David Šmahel Rok vydání: 2013 ISBN: 978-80-247-4577-0 Počet stran: 152 (alza.sk)

Podobné produkty ako Kyberšikana (978-80-247-4577-0) , Ekonomika (978-80-247-5091-0)

Pedagogika (978-80-247-2993-0)

Pedagogika (978-80-247-2993-0)
Detail

Elektronická kniha - autor Dagmar Čábalová, 272 stran Tato publikace slouží k základní orientaci v pedagogice jako moderní vědě. Je koncipována jako učebnice základů pedagogiky a didaktiky s úvodem do sociální pedagogiky, pedagogického výzkumu a diagnostiky žáka. Poskytuje nové pohledy na výchovu a vzdělávání a otevírá prostor k vlastnímu pedagogickému uvažování.Základním cílem učebnice je především podporovat samostatné pedagogické myšlení, tvořivost a prostřednictvím variabilních úkolů a otázek umožnit reflexi vlastního učení.Text je určen především studentům středoškolského pedagogického vzdělávání a studujícím učitelství na pedagogických i jiných fakultách, ale také začínajícím učitelům, vychovatelům a všem ostatním, kteří mají touhu po vědění a putování pedagogickou teorií a praxí. Detaily knihy: Autor: Dagmar Čábalová Rok vydání: 2011 ISBN: 978-80-247-2993-0 Počet stran: 272 (alza.sk)

Podobné produkty ako Pedagogika (978-80-247-2993-0) , Karate (978-80-247-1932-0)

Quilling (978-80-247-4366-0)

Quilling (978-80-247-4366-0)
Detail

Elektronická kniha - autor Jana Vašíčková Maiksnar, 112 stran Zavedeme vás do světa stáčení papírových proužků. A co s nimi vytvoříte? Třeba duhové náušnice, přání s ledovým květem, krabičku se srdíčky, roztomilé kuřátko a slepičku na Velikonoce a mnoho dalšího. (alza.sk)

Podobné produkty ako Quilling (978-80-247-4366-0) , Komíny (978-80-247-2823-0)

Ekonomika (978-80-247-5091-0)

Ekonomika (978-80-247-5091-0)
Detail

E-kniha - autor Radomíra Kowalská, 192 stran Publikace vychází z učebních plánů pro zdravotnické obory, je zaměřena na problematiku trhu práce, pojišťovnictví, bankovnictví, daně a dále na oblast soukromého podnikání a finančního hospodaření firmy i domácností. Jednotlivá témata jsou procvičována pomocí příkladů ze zdravotnické praxe, vytvářením vlastních návrhů řešení, analyzováním grafů a tabulek apod. (alza.sk)

Podobné produkty ako Ekonomika (978-80-247-5091-0) , Koučování (978-80-247-2047-0)

Bible (978-80-247-3912-0)

Bible (978-80-247-3912-0)
Detail

E-kniha - autor Gerlinde Baumann, 88 stran ak je to vlastně s Biblí: Kdo napsal tento první světový bestseller? Jaký význam má Starý zákon - pro křesťany a pro židy? O čem pojednává Nový zákon? Právě tady najdete jasný přehled a přesné informace o nejnovějších výsledcích bádání. Všechno, co jste chtěli vědět o Bibli - zde jsou odpovědi. (alza.sk)

Podobné produkty ako Bible (978-80-247-3912-0) , Superb (978-80-247-5682-0)

Batika (978-80-247-3660-0)

Batika (978-80-247-3660-0)
Detail

E-kniha - autor Helena Hošková, 64 stran Kniha nabízí zcela ojedinělý a neotřelý pohled do tajů voskové batiky a představí zájemcům nádhernou techniku zdobení voskem. Součástí knihy je stručné seznámení s historií a hlubokou symbolikou vzorů, doplněné autentickými fotografiemi, představení originálních materiálů a vzorů používaných při tvorbě původní Javánské batiky, rady, jak tyto materiály nahradit v našich podmínkách a podrobné pracovní postupy s množstvím postupových fotografií. V knize je i "odtajněno" několik dosud nezveřejněných postupů a triků, kterých autorka využívá ve vlastní tvorbě. (alza.sk)

Podobné produkty ako Batika (978-80-247-3660-0) , Quilling (978-80-247-4366-0)

Posilování (978-80-247-5075-0)

Posilování (978-80-247-5075-0)
Detail

Elektronická kniha - autor Bret Contreras, 232 stran Účinný trénink kdykoli a kdekoli! Jestliže hledáte ověřený způsob, jak správně trénovat doma nebo na cestách, pořiďte si tuto knížku, která pro vás bude zdrojem užitečných inspirací, k nimž se můžete stále vracet. Naučíte se, jak tvarovat postavu bez činek, trenažérů a jiných drahých pomůcek. (alza.sk)

Podobné produkty ako Posilování (978-80-247-5075-0) , Pedagogika (978-80-247-2993-0)

Karate (978-80-247-1932-0)

Karate (978-80-247-1932-0)
Detail

E-kniha - autor Karel Strnad, 192 stran Právo nosit černý pás na kimonu je cílem každého vyznavače bojových umění. Stejně tak je tomu i ve světě nejrozšířenějšího stylu karatedo - Shotokan ryu. Nejdříve je třeba úspěšně složit až osm zkoušek na žákovské technické stupně - kyu a zkoušku na mistrovský technický stupeň - dan. Autor, mezinárodní zkušební komisař karatedo stylu Shotokan ryu, všechny zájemce o bojová umění, sportovce a jejich trenéry seznámí s tím, co musí adept mistrovského stupně zvládnout, aby obstál u zkoušky na mistrovský stupeň 1. dan. S využitím více než 1000 fotografií uspořádaných do pohybových kinogramů ukazuje, jak zvládnout 13 sestav (kata) s využitím technik (kihon) a přidává popis forem zápasu (kumite). U každé z jednotlivých částí - kata, kihon i kumite - rovněž upozorňuje na chyby a nedostatky, které nemohou být u zkoušek tolerovány. Součástí publikace jsou i kapitoly věnované etice a etiketě, historii a všeobecnému teoretickému... (alza.sk)

Podobné produkty ako Karate (978-80-247-1932-0) , Batika (978-80-247-3660-0)

Vikingové (978-80-247-4762-0)

Vikingové (978-80-247-4762-0)
Detail

E-kniha - autor Veronika Válková, 176 stran Ocitnout se mezi vikingy není žádný med. Smrdí cibulí, chrápou jako medvědi a neustále se vytahují, kdo pobil víc nepřátel. Jsou to ale vůbec vikingové, když nemají na přilbách rohy?! Téhle záhadě chce Bára přijít na kloub, v první řadě však musí překazit chystanou vraždu náčelníka dračí lodi Sigurda...Historička Veronika Válková ve svých knihách přenáší čtenáře do reálné historie, kde spolu s Bárou zažívají napínavé chvilky, zároveň se toho ale také hodně dozvědí. (alza.sk)

Podobné produkty ako Vikingové (978-80-247-4762-0) , Posilování (978-80-247-5075-0)

Štukatérství (978-80-247-2175-0)

Štukatérství (978-80-247-2175-0)
Detail

E-kniha - autor Miloš Gavenda, Ludvík Losos, 184 stran Na našem současném trhu ojedinělá publikace, přinášející zevrubnou informaci o štukatérském oboru, jehož největší rozkvět byl v českých zemích v 18. století. Nicméně toto pozoruhodné umělecké řemeslo přežilo až do současnosti a jeho mistři se dnes uplatňují při restaurování památek, dekoraci interiérů, ale i při realizaci výtvarných děl. Autoři se zevrubně věnují používaným historickým i současným materiálům a technologiím.V dalších kapitolách jsou podrobně popisovány jednotlivé techniky, ilustrované přehlednými kresbami a fotografiemi pracovních postupů. Kniha se zabývá i dnes málo známým speciálním technikám, jako je scagliola, umělé mramory, štukolustro apod.Závěrečná kapitola je pak věnována povrchovým úpravám. Kniha je určena širokému okruhu těch, kteří ve své činnosti přicházejí s touto technikou do styku, především pracovníkům památkové péče, studentům výtvarných škol, architektům a pracovníkům... (alza.sk)

Podobné produkty ako Štukatérství (978-80-247-2175-0) , Bible (978-80-247-3912-0)

Bonsaj (978-80-247-2414-0)

Bonsaj (978-80-247-2414-0)
Detail

Elektronická kniha - autor Petr Škvor, 160 stran Tento průvodce pěstováním bonsají je určen především začínajícím pěstitelům a obdivovatelům bonsají. Kniha si neklade za cíl být vysoce odborným dílem, ale spíše praktickou příručkou založenou na dlouholetých osobních zkušenostech autora.Čtenáři se v knize seznámí s různými technikami úpravy bonsají, s jednotlivými japonskými styly, naleznou v ní informace o možnostech získávání vhodných rostlin a jejich dostupnosti v našich podmínkách a mnoho dalších praktických rad. Kromě obecné části kniha obsahuje i přehled druhů s konkrétními pěstitelskými tipy.Publikaci doplňuje velké množství fotografií a originálních kreseb.Autor se pěstování bonsají věnuje již více než 25 let a je hrdým majitelem několika desítek krásných stromků, o něž se s láskou a pečlivostí stará. Detaily knihy: Autor: Petr Škvor Rok vydání: 2008 ISBN: 978-80-247-2414-0 Počet stran: 160 (alza.sk)

Podobné produkty ako Bonsaj (978-80-247-2414-0) , Štukatérství (978-80-247-2175-0)

HTML (978-80-247-5059-0)

HTML (978-80-247-5059-0)
Detail

E-kniha - autor Slavoj Písek, 192 stran Nové vydání jedinečného bestselleru Jazyk HTML je základním prostředkem k vytváření WWW stránek pro internet. Po jejím přečtení budou čtenáři schopni vytvářet vlastní jednoduché webové stránky, kvalitou srovnatelné s těmi, jež se dají najít během toulek internetem. Velmi jednoduše a názorně jsou zde probrány všechny základní aspekty HTML. Vše je vysvětlováno postupně od zobrazování textu, přes tvorbu odstavců a nadpisů, až k formátování dokumentu a nastavování barev. V jednotlivých kapitolách je možné naučit se používat seznamy, obrázky, vkládat na stránky citace, hypertextové odkazy a tabulky. Po těchto základech přijdou na řadu i některá pokročilejší témata. Čtenáři se naučí používat kaskádové styly, pomocí rámů budou umět zobrazit několik dokumentů současně. Kniha obsahuje mnoho názorných příkladů, na nichž si každý čtenář může prakticky vyzkoušet vše, co se právě naučil. Kromě toho je možné tyto příklady získat již... (alza.sk)

Podobné produkty ako HTML (978-80-247-5059-0) , Bonsaj (978-80-247-2414-0)

Stará Praha (978-80-247-5398-0)

Stará Praha (978-80-247-5398-0)
Detail

Elektronická kniha - autor Miloš Fritz, 224 stran Ve výpravné neobvyklé publikaci autor porovnává vždy na dvoustraně půvabný 100 let starý akvarel českého krajináře a ilustrátora staré Prahy - Václava Jansy s fotografií zobrazeného místa v současnosti. (alza.sk)

Podobné produkty ako Stará Praha (978-80-247-5398-0) , Vikingové (978-80-247-4762-0)

Dlouhodobá péče (978-80-247-5439-0)

Dlouhodobá péče (978-80-247-5439-0)
Detail

Elektronická kniha - autor Iva Holmerová, 176 stran Publikace se zabývá problematikou dlouhodobé péče, a to převážně s ohledem na pacienty vyššího věku v ústavní péči. Jedná se o důležitou problematiku, stále více diskutovanou i na mezinárodních fórech. V domácím odborném písemnictví je tato publikace zcela ojedinělá. Detaily knihy: Autor: Iva Holmerová Rok vydání: 2015 ISBN: 978-80-247-5439-0 Počet stran: 176 (alza.sk)

Podobné produkty ako Dlouhodobá péče (978-80-247-5439-0) , Html (978-80-247-5059-0)

Inteligentní investor (978-80-247-1792-0)

Inteligentní investor (978-80-247-1792-0)
Detail

Elektronická kniha - autor Benjamin Graham, 504 stran V knize nejvýznamnějšího investičního poradce 20. století (Warren E. Buffett ji označil za „zdaleka nejlepší knihu o investování, která kdy byla napsána“) se dozvíte od nejzasvěcenějšího „guru investování“, jak se jako investor, makléř nebo investiční poradce vyhnout závažným chybám a jaké dlouhodobě úspěšné strategie při investování uplatnit. Nadčasově platné přístupy Grahamovy filozofie jsou podány formou vhodnou pro laiky a jsou doplněny o komentář uznávaného finančního analytika časopisu Money Jasona Zweiga, který aplikuje Grahamovy moudré rady, analytické přístupy a výstražné příběhy na dnešní tržní podmínky. Toto klasické dílo je nejdůležitější knihou, kterou kdy přečtete o tom, jak dosáhnout svých finančních cílů. Překypuje moudrostí a je určena pro opravdové investory, nikoliv pro spekulanty!Prodáno bylo už více než milion výtisků. (alza.sk)

Podobné produkty ako Inteligentní investor (978-80-247-1792-0) , Inteligentní investor (978-80-247-1792-0)

Chov koček (978-80-247-1804-0)

Chov koček (978-80-247-1804-0)
Detail

E-kniha - autor Marie Říhová, 164 stran Po delší době se všem milovníkům koček dostává do rukou publikace, která se věnuje chovu koček v celé šíři. Vedle tradičních, zkušenostmi ověřených postupů v péči o kočky i o jejich odchovu tu najdou informace nanejvýš aktuální, zejména o nových objevech veterinární medicíny z oblasti diagnostiky a prevence nemocí. Kniha je napsána na vysoké profesionální úrovni, zároveň však srozumitelná pro laiky. Autorka je zkušená chovatelka s dlouholetou praxí a zároveň majitelka chovné stanice. (alza.sk)

Podobné produkty ako Chov koček (978-80-247-1804-0) , Chov koček (978-80-247-1804-0)

Spalovací motory (978-80-247-3475-0)

Spalovací motory (978-80-247-3475-0)
Detail

E-kniha - autor Jan Hromádko, kolektiv a, 296 stran Odborná publikace jasně a srozumitelně podává ucelený přehled problematiky z oboru pístových spalovacích motorů. Je určena studentům technických automobilních škol všech typů (vyšší odborné, střední i vysoké školy) a samozřejmě i odborné veřejnosti.Publikace seznamuje čtenáře s historickým vývojem a základním rozdělením spalovacích motorů. Hlubší rozbor je věnován teorii pístových spalovacích motorů. Rozsáhlá část je zaměřena na palivové soustavy zážehových a vznětových spalovacích motorů. Závěrečné kapitoly jsou věnovány elektrickému příslušenství spalovacích motorů, chladicím a mazacím soustavám a přeplňování. Kniha je svým uceleným přehledem jedinečná na českém trhu.Z obsahu:- zážehové a vznětové motory- teorie, kinematika, konstrukce- palivové soustavy- emise- charakteristiky, regulace, měření- přeplňování (alza.sk)

Podobné produkty ako Spalovací motory (978-80-247-3475-0) , Outlook 2007 (978-80-247-1961-0)

Gurmánské jednohubky (978-80-247-3053-0)

Gurmánské jednohubky (978-80-247-3053-0)
Detail

E-kniha - autor Veronika Zemanová, 192 stran Nechte se inspirovat recepty na rozmanité drobné studené i teplé pokrmy. Můžete je podávat jako pohoštění při jakékoliv příležitosti, ať už se jedná o klábosení s kamarádkou u skleničky vína nebo o večírek pro patnáct osob. Nemějte obavy - stačí vám jen průměrné kuchařské dovednosti a minimální finanční náklady a zazáříte před každou návštěvou. Recepty vycházejí především z kuchyně francouzské a italské, ale i španělské, řecké, staroanglické, blízkovýchodní a dalších. Přejeme vám, aby se tato kniha stala vaší inspirací a důvodem k tomu, abyste na chvíli zapomněli na okolní svět a s upřímnou chutí se věnovali pouze přípravě pohoštění pro své hosty. (alza.sk)

Podobné produkty ako Gurmánské jednohubky (978-80-247-3053-0) , Betonujeme svépomocí (978-80-247-3248-0)

Betonujeme svépomocí (978-80-247-3248-0)

Betonujeme svépomocí (978-80-247-3248-0)
Detail

E-kniha - autor Karel Kolář, Pavel Reiterman, 112 stran Chystáte se doma nebo na chatě betonovat? Pak je právě pro vás určena naše publikace. Autoři vás provedou úskalím výběru správného typu betonu vhodného pro stavbu svépomocí. Dozvíte se jak správně vybrat přísady do betonové směsi, jak stanovit objemové zastoupení jednotlivých složek, ale třeba také jak uložit směs do bednění a zajistit optimální prostředí pro tvrdnutí betonu. Mohu i v domácím prostředí vylepšit vlastnosti betonu nějakou přísadou? Jak a čím směs správně mísit? Poradíme si s bedněním? Mám vkládat do betonu výztuž? Je lépe betonovat za horka nebo v mrazu? Na tyto a další otázky najdete odpověď právě v naší knížce. (alza.sk)

Podobné produkty ako Betonujeme svépomocí (978-80-247-3248-0) , Zanedbávání dětí (978-80-247-5695-0)

Outlook 2007 (978-80-247-1961-0)

Outlook 2007 (978-80-247-1961-0)
Detail

E-kniha - autor Tomáš Šimek, 120 stran Kniha je neocenitelným pomocníkem pro každého, kdo ještě váhá, zda použití počítačových programů v oblasti komunikace a plánování času má smysl. Nachází se na vašem stole bezpočet papírků s poznámkami, co kdy máte udělat? Zapomínáte na schůzky a porady nebo dopouštíte, že máte být v jednom okamžiku na dvou nebo dokonce na třech různých místech? Ptáte se neustále kolegů, kde sídlí nebo jaké telefonní číslo má váš dodavatel, partner, kamarád? Vadí vám, že nemůžete sehnat člověka, se kterým právě nutně potřebujete mluvit, a to ani na mobilním telefonu? Jestliže si odpovíte alespoň na jednu z těchto otázek „ano“, pak již dále neváhejte.Kniha z edice Snadno a rychle není žádným vědeckým pojednáním. Do problematiky elektronické pošty neboli mailů a organizace času se dostanete velmi rychle a uvidíte, že práce s Outlookem vás začne brzy bavit. Po přečtení několika stránek budete umět vytvořit a odeslat zprávu. Do vaší poštovní... (alza.sk)

Podobné produkty ako Outlook 2007 (978-80-247-1961-0) , Bájná prasíla (978-80-247-5161-0)

Kouzelná třída (978-80-247-3462-0)

Kouzelná třída (978-80-247-3462-0)
Detail

E-kniha - autor Zuzana Pospíšilová, Drahomír Trsťan, 72 stran Hodný starý pan učitel už na děti nestačí. Potřeboval by do důchodu, ale nechce odejít, dokud nenajde vhodného nástupce. Někoho, kdo by měl děti opravdu rád. Když o tom bude v kabinetě přemýšlet, zaklepe na dveře velmi milá mladá dáma, která se uchází o místo učitelky. Pan učitel jí třídu předá a ona třídu rošťáků promění v nejhodnější a nejchytřejší děti na celé škole. Bude na to mít kouzelné metody...Knížka Kouzelná třída vás zavede do světa na pomezí mezi fantazií a realitou, do školního prostředí, které je blízké zejména dětem na počátku školní docházky. Přestože je kniha zařazena do edice Čtení pro prvňáčky, může ji číst kdokoliv, bez ohledu na věk. Napínavý děj bude jistě obrovskou motivací k samostatnému čtení.Svůj půvab knize dodávají i nádherné, dějově bohaté obrázky pana Drahomíra Trsťana. (alza.sk)

Podobné produkty ako Kouzelná třída (978-80-247-3462-0) , Profesionální asistentka (978-80-247-2401-0)

Profesionální asistentka (978-80-247-2401-0)

Profesionální asistentka (978-80-247-2401-0)
Detail

E-kniha - autor Rosita Castrillo Ciglerová, 128 stran Tak jako je profesionální asistentka pravou rukou svého šéfa nebo týmu, je tato knížka pravým pomocníkem asistentky. Čtivá a praktická příručka zkušené autorky a office manažerky je určena začínajícím i zkušenějším asistentkám. Jde o manuál, ve kterém najdete rady, jak rozvíjet svou osobnost s cílem stát se úspěšnou asistentkou, jak nejlépe a nejrychleji zvládnout jednotlivé úkoly, jak vyřešit konkrétní problémy a spory či jak úspěšně zvládat praktické činnosti typu firemní korespondence, telefonování, rezervace, zařizování propagačních předmětů apod. Pokud se chcete stát úspěšnou asistentkou, je pro vás tato kniha nepostradatelná. V knize se dále dozvíte: - jak správně komunikovat; - jak řešit stresové a konfliktní situace; - jak si uspořádat sekretariát; - jak efektivně využít počítač a internet; - jak pečovat o svůj vzhled; - jak využívat time management a informační management; - co je dobré vědět, když... (alza.sk)

Podobné produkty ako Profesionální asistentka (978-80-247-2401-0) , Zdobíme květináče (978-80-247-5637-0)

Zanedbávání dětí (978-80-247-5695-0)

Zanedbávání dětí (978-80-247-5695-0)
Detail

Elektronická kniha - autor Terezie Pemová, Radek Ptáček, 200 stran Publikace se zabývá problematikou jednoho ze společensky nejzávažnějších sociálněpatologických jevů — zanedbáváním dětí. To spolu s týráním a zneužíváním tvoří triádu závažného chování proti dítěti, které následně vede k syndromu týraného a zanedbávaného dítěte (CAN). (alza.sk)

Podobné produkty ako Zanedbávání dětí (978-80-247-5695-0)

Bájná prasíla (978-80-247-5161-0)

Bájná prasíla (978-80-247-5161-0)
Detail

Elektronická kniha - autor Jan Johann Jaroslav Miška, 304 stran Nekonečný příběh o energii-prasíle prostupující v určité struktuře nám známým vesmírem, a proto také vším, co se v něm nachází, nekončí. O tom nás ve své šesté knize zcela nepochybně přesvědčí její velmi vnímavý autor. (alza.sk)

Podobné produkty ako Bájná prasíla (978-80-247-5161-0)

Zdobíme květináče (978-80-247-5637-0)

Zdobíme květináče (978-80-247-5637-0)
Detail

Elektronická kniha - autor Miroslava Kubišová, 64 stran Autorka předkládá zajímavé nápady, jak si ozdobit nádoby na pokojové květiny, např. mramorováním, malbou barvami na sklo, plstí, twistartem, drátky a mnohými dalšími technikami. Detaily knihy: Autor: Miroslava Kubišová Rok vydání: 2016 ISBN: 978-80-247-5637-0 Počet stran: 64 (alza.sk)

Podobné produkty ako Zdobíme květináče (978-80-247-5637-0)

Psychiatrické minimum (978-80-247-4733-0)

Psychiatrické minimum (978-80-247-4733-0)
Detail

Elektronická kniha - autor Helena Kučerová, 168 stran Kniha přibližuje čtenářům obor psychiatrie. Na našem knižním trhu je ojedinělá tím, že se zaměřuje na široký okruh veřejnosti — vítanou pomůckou může být zejména těm, kdo se v okruhu svých blízkých setkávají s psychicky nemocným člověkem. Detaily knihy: Autor: Helena Kučerová Rok vydání: 2013 ISBN: 978-80-247-4733-0 Počet stran: 168 (alza.sk)

Podobné produkty ako Psychiatrické minimum (978-80-247-4733-0)

Anatomie 2 (978-80-247-4788-0)

Anatomie 2 (978-80-247-4788-0)
Detail

Elektronická kniha - autor Radomír Čihák, 512 stran Trojdílná Anatomie profesora Čiháka et. al., jeden z vrcholů odborné domácí literatury, základní studijní materiál pro mediky, lékaře v atestační přípravě a specialisty v jednotlivých oborech. Nesmí chybět ve Vaší knihovně! Detaily knihy: Autor: Radomír Čihák Rok vydání: 2013 ISBN: 978-80-247-4788-0 Počet stran: 512 (alza.sk)

Podobné produkty ako Anatomie 2 (978-80-247-4788-0)

Vývojová psychologie (978-80-247-1284-0)

Vývojová psychologie (978-80-247-1284-0)
Detail

Elektronická kniha - autor Josef Langmeier, 368 stran Hlavní poznatky o psychické ontogenezi člověka vycházející z klinické praxe zkušených autorů přináší tato kniha ve svém nejnovějším vydání. Obsahuje ucelený teoretický základ oboru, a je proto již dlouhá léta základní učebnicí pro studenty na vysokých školách a studijním materiálem pro zájemce z řad psychologů, pedagogů, pediatrů, ale i zainteresovaných laiků. Čtvrté vydání je však v mnohém aktualizováno a doplněno o novější informace. Rozšířeny jsou zejména kapitoly vztahující se k období vývoje v dospělém věku. Publikace svou vyváženou koncepcí poskytuje komplexní pohled na problematiku psychického vývoje jedince. Detaily knihy: Autor: Josef Langmeier Rok vydání: 2006 ISBN: 978-80-247-1284-0 Počet stran: 368 (alza.sk)

Podobné produkty ako Vývojová psychologie (978-80-247-1284-0)

Sociální patologie (978-80-247-5046-0)

Sociální patologie (978-80-247-5046-0)
Detail

Elektronická kniha - autor Jiří Škoda, 232 stran Druhé vydání úspěšné publikace bylo rozšířeno o aktuální poznatky teorie a praxe. Vyžádal si je rostoucí zájem odborné i širší veřejnosti o problematiku nežádoucích jevů. Samostatná kapitola je věnována novému fenoménu — nelátkovým závislostem. Pozornost je upřena zejména na možnosti, jak tyto negativní jevy řešit. Detaily knihy: Autor: Jiří Škoda Rok vydání: 2014 ISBN: 978-80-247-5046-0 Počet stran: 232 (alza.sk)

Podobné produkty ako Sociální patologie (978-80-247-5046-0)

Skútr Čezeta (978-80-247-4168-0)

Skútr Čezeta (978-80-247-4168-0)
Detail

E-kniha - autor Marcel Malypetr, 172 stran Druhé vydání knihy Skútr Čezeta vzniklo na základě četných dotazů čtenářů, kteří požadovali doplnění informací týkajících se provozu těchto krásných a čím dál populárnějších veteránů. Vzhledem k "pokročilému věku" těchto strojů jsou už také s jejich "životy" spojeny poruchy, které vyžadují opravy, seřizování, renovace a další úpravy. V knize najdete kromě praktických rad i informace o vzniku a historii skútrů Čezeta.Pro zájemce uvádíme podrobná technická data všech typů, seřizovací tabulky i přehled všech použitých karburátorů, což určitě ocení všichni řidiči i renovátoři. Kniha je určena všem, jimž se líbí ojedinělý design strojů Čezeta, ať už se jedná o příznivce či sběratele. Určitě potěší také ty čtenáře, kteří se chtějí dozvědět více o historii skútrů v našich zemích. Zároveň se mohou seznámit s přehledem všech typů Čezet i s jejich technickými údaji. (alza.sk)

Podobné produkty ako Skútr Čezeta (978-80-247-4168-0)

Dopravní psychologie (978-80-247-4113-0)

Dopravní psychologie (978-80-247-4113-0)
Detail

E-kniha - autor Matúš Šucha, Vlasta Rehnová, Martin Kořán, Dana Černochová, 216 stran Komplexní a jedinečná publikace v oblasti bezpečnosti dopravy, která se věnuje výběru, výcviku a rehabilitaci řidičů Čtenář se obeznámí se základy psychologické diagnostiky v oblasti dopravy, s postupem dopravněpsychologického vyšetření, nezbytného k posouzení psychické způsobilosti pro řízení, i s jeho legislativním rámcem, dále se věnuje osobnostním rysům problémových řidičů a možnostem jejich rehabilitace. Kniha rovněž obsahuje přehledný výčet psychodiagnostických metod v dopravní psychologii včetně přístrojové diagnostiky. Je určena zejména dopravním a klinickým psychologům, expertům v oblasti dopravní problematiky, učitelům v autoškolách, studentům psychologie a dopravních fakult. (alza.sk)

Podobné produkty ako Dopravní psychologie (978-80-247-4113-0)

Zemědělské stavby (978-80-247-5273-0)

Zemědělské stavby (978-80-247-5273-0)
Detail

E-kniha - autor Jaroslav Sýkora, 128 stran Přehledné základy návrhu zemědělských staveb jsou náplní knihy Jaroslava Sýkory. Je doplněna mnoha kresbami a tabulkami, které přehlednost knihy ještě vylepšují. Pokud potřebujete navrhnout stavby pro skot, prasata, slepice či kozy, jejich ustájení a sklady krmiva, najdete je v této publikaci. (alza.sk)

Podobné produkty ako Zemědělské stavby (978-80-247-5273-0)

Teorie výchovy (978-80-247-4212-0)

Teorie výchovy (978-80-247-4212-0)
Detail

E-kniha - autor Martin Strouhal, 192 stran Kniha je určena učitelům i studentům pedagogiky, učitelství i širší pedagogické veřejnosti. Představuje koncept teorie výchovy jako komplexně založené reflexe zohledňující metodologickou dvojznačnost východisek v myšlení o výchově: východisko filosofie a východisko vědy. Čtenář v textu nalezne rozbor pojmů, bez nichž se teorie výchovy neobejde (diskurs, formativní proces, zájem, autorita, vzdělání, kultura, teorie, praxe aj.). Autor se ptá, zda soudobé pedagogice s jejím důrazem na „akci“ a „zážitek“ nechybí zájem o hlubší reflexi právě těchto základních pojmů. Polemizuje s pokusy chápat výchovu skrze jednoznačné definice, zdůrazňuje antinomickou, kontradiktorickou podstatu procesu výchovy a celé pedagogické teorie. Upozorňuje na nebezpečí skryté v zapomnění na význam ideálu ve výchově a odmítá rezignaci na hledání hodnotících měřítek v době tzv. postmoderny. Smyslem této knihy je přispět k hledání komplexního pojetí... (alza.sk)

Podobné produkty ako Teorie výchovy (978-80-247-4212-0)

Access 2013 (978-80-247-4746-0)

Access 2013 (978-80-247-4746-0)
Detail

E-kniha - autor Slavoj Písek, 160 stran Chcete-li se naučit správně a efektivně využívat Access v jeho nejnovější verzi 2013 pro správu svých dat a databází, či pracujete s větším množstvím informací a potřebujete mít o nich rychlý přehled, pak je tento skvělý průvodce z pera velmi zkušeného autora a odborníka na problematiku Accessu právě a přesně pro vás. Naučíte se nejen pracovat s tabulkami — od vytváření a metod rychlého řazení údajů po jejich editaci —, ale i vytvářet a využívat relace mezi tabulkami či formuláře, přičemž stranou nezůstává tak zásadní problematika při správě a využívání databází, jíž jsou dotazy a filtry. Netrapte se neúspěšnými pokusy a experimenty, svěřte se do rukou odborníka a mějte výsledky. Samozřejmě se dozvíte i všechny novinky, které přinesla nová verze Accessu 2013 oproti verzi 2010.Kniha obsahuje tato témata:- Úvod do problematiky databází- Tvorba struktury databáze- Vkládání a vyhledávání dat- Prezentace dat pomocí sestav a... (alza.sk)

Podobné produkty ako Access 2013 (978-80-247-4746-0)

Drátované nápady (978-80-247-3305-0)

Drátované nápady (978-80-247-3305-0)
Detail

E-kniha - autor Iva Czyžová, 64 stran Publikace nabízí nové motivy, které díky podrobným fotografiím a přehledným návodům zvládnou všichni, kteří ovládají alespoň základy drátenictví; na své si přijdou i pokročilí dráteníci, kterým nabídne moderní pojetí řemesla a kombinaci drátu se sklem a dalšími materiály. Kniha je sestavena třemi autorkami, které do zpracovávaných témat vkládají každá svůj charakteristický rukopis. V jediné publikaci tak může čtenář porovnat různý přístup a možnosti, které drát nabízí. Kniha osloví nejen zájemce o moderní řemeslo a hobby techniky, může být přínosnou inspirací i pro učitele nebo vedoucí volnočasových aktivit. Každý může postupovat s nabývající zručností od nejjednodušších projektů pro začátečníky až po náročné prostorové objekty. (alza.sk)

Podobné produkty ako Drátované nápady (978-80-247-3305-0)

Moderní psychologie (978-80-247-4621-0)

Moderní psychologie (978-80-247-4621-0)
Detail

E-kniha - autor Dalibor Kučera, 216 stran Tato praktická příručka shrnující základní poznatky psychologické vědy je určena především čtenářům, kteří ocení její aktuálnost, sdělnost, přehledné uspořádání a kompaktní rozsah. Její koncepce navazuje na populární zahraniční přehledové publikace, členění textu však vychází ze struktury obvyklé pro domácí vysokoškolské studium. Pro zpestření je publikace vybavena také "okénky" přinášejícími dodatečné informace a zajímavosti a celkem 120 ilustracemi, fotografiemi a grafy. Řada pojmů je uváděna v původní terminologii, což čtenáři usnadní získávání dalších informací v zahraniční literatuře, ve vyhledávačích či v odborných databázích. Knihu uvítají například studenti psychologie a příbuzných oborů, ale také odborníci hledající přehledný výtah z již přečtené literatury. (alza.sk)

Podobné produkty ako Moderní psychologie (978-80-247-4621-0)

Domácí zvířátka (978-80-247-3264-0)

Domácí zvířátka (978-80-247-3264-0)
Detail

E-kniha - autor Adéla Moravcová, 24 stran Knížka plná veselých zvířátek nakreslených na motivy známých lidových říkadel přináší spoustu zábavy i poučení všem dětem od tří let. Rodiče v ní jistě naleznou inspiraci, jak u těch nejmenších rozvíjet mateřský jazyk a jak je nenásilnou formou seznámit nejen s domácími zvířátky, ale i s básničkami, které už sami možná zapomněli.Nová ediční řada, určená pro vaše malé předškoláčky, přináší říkanky, básničky, veselá zvířátka, zajímavé úkoly, to vše vycházející z českého prostředí. Barevné knížky s veselými obrázky jsou zdrojem zábavy i poučení, mohou se stát odrazovým můstkem na cestě vašich dětí do světa literatury a poznání. (alza.sk)

Podobné produkty ako Domácí zvířátka (978-80-247-3264-0)

Biologická léčiva (978-80-247-3727-0)

Biologická léčiva (978-80-247-3727-0)
Detail

E-kniha - autor Martin Fusek, Libor Vítek, Jaroslav Blahoš, Marián Hajdúch, Tomáš Ruml, 228 stran Kniha "Biologická léčiva: teoretické základy a klinická praxe" je první ucelenou informací o biologických léčivech na našem odborném knižním trhu, která poskytuje informace o nových způsobech léčby nádorových a zánětlivých onemocnění. Najde tak uplatnění nejen v naprosté většině lékařských oborů, a to jak u specialistů (internistú onkologů revmatologů gastroenterologů gynekologů), tak u praktických lékařů, protože postupy léčby a léčiva, která byla ještě relativně nedávno vyhrazena jen pro specializovaná nebo výzkumná pracoviště, se tak dostávají do běžné praxe. (alza.sk)

Podobné produkty ako Biologická léčiva (978-80-247-3727-0)

Protetika I (978-80-247-5260-0)

Protetika I (978-80-247-5260-0)
Detail

Elektronická kniha - autor Jörg Rudolf Strub, 360 stran Ve třech dílech Protetiky najde čtenář 46 kapitol, které popisují obor a jeho problematiku skutečně od A do Z. Dvojbarevné publikace jsou bohatě obrazově dokumentovány – obsahují přibližně 1000 schematických didaktických obrázků a množství tabulek. Knihu vybrali a přeložili odborníci z 1. LF UK v Praze pod vedením prof. MUDr. Jarmily Procházkové, CSc. První díl obsahuje 245 obrázků a následující kapitoly: Historický vývoj Zavedené anatomicko-protetické základy Souhrnný léčebný koncept Anamnéza Diagnóza a plánování Hygienická fáze: parodontologické předléčení Hygienická fáze ošetření: osvěta, motivace a instruktáž hygieny dutiny ústní Hygienická fáze: výživové poradenství – vliv stravy na zdraví zubů Předprotetické ošetření – I. fáze Funkční poruchy Funkční přípravné vyšetření a ošetření Funkční předprotetické ošetření Předprotetické ošetření – I. fáze: ortodoncie a čelistní chirurgie Předprotetické... (alza.sk)

Podobné produkty ako Protetika I (978-80-247-5260-0)

Strážce nádrže (978-80-247-4184-0)

Strážce nádrže (978-80-247-4184-0)
Detail

Elektronická kniha - autor Zdeněk Svěrák, 96 stran Nejnovější román Zdeňka SvěrákaSprávce nádrže je příběh o hrázném, který pravidelně posílá písemná hlášení na Ředitelství povodí. Jednoho dne se dozví, že musí ze svého místa odejít a je pověřen, aby za sebe našel náhradu. Ve svých dopisech podává informace nejen o stavu nádrže Magda a o snaze najít vhodného nástupce, ale také o tom, co prožívá ve svém soukromém životě…Napsali o knize Strážce nádrže"Zdeněk Svěrák je prostě Pan spisovatel, podle mě nejlepší český autor vůbec. Hrozně se mi líbí, jak si ve svých knížkách hraje s jazykem, to je radost číst. Doporučuji"čtenářské hodnocení na databazeknih.cz"Báječná práce s českým jazykem. Pěkné, klidné čtení, u kterého jsem se občas i nahlas zasmála."čtenářské hodnocení na databazeknih.cz"Krásná a milá knížka, příjemné počteníčko, zkrátka Zdeněk Svěrák nikdy nezklame a vždy dokáže potěšit a dobře naladit."čtenářské hodnocení na databazeknih.cz (alza.sk)

Podobné produkty ako Strážce nádrže (978-80-247-4184-0)

Experimentální hypnóza (978-80-247-3628-0)

Experimentální hypnóza (978-80-247-3628-0)
Detail

E-kniha - autor Stanislav Kratochvíl, 368 stran Monografie přináší shrnutí současných poznatků o hypnóze na základě vědeckého výzkumu hypnotických jevů v laboratorních podmínkách. Zabývá se zvláštnostmi hypnotického stavu a individuálními schopnostmi jedinců se do něj pohroužit. Charakterizuje projevy hypnózy různé hloubky a uvádí výzkumy jejího vlivu na různé psychické i fyziologické procesy, mj. na motoriku, vnímání, myšlení, city, bolest a paměť. Uvádí ukázky vsugerovaného zapomenutí událostí během hypnózy i neuvědomovaného jednání na základě posthypnotické sugesce. Autor se opírá o důkladné zpracování světové literatury, o výsledky pokusů amerických i evropských vědců i o své vlastní experimenty a zkušenosti z kroměřížských výcvikových kurzů hypnózy pro lékaře a klinické psychology. Publikace zaujme nejen odborníky, lékaře-psychiatry a psychology, ale i laiky, kteří se chtějí něco dozvědět o dosud neprobádaných hlubinách lidské psychiky. (alza.sk)

Podobné produkty ako Experimentální hypnóza (978-80-247-3628-0)

O broučcích (978-80-247-4605-0)

O broučcích (978-80-247-4605-0)
Detail

E-kniha - autor Zuzana Pospíšilová, Cecílie Černochová, 80 stran Adámek, Daniel, Jiřík, Jonáš nebo Martínek - jeden dovádí na papírovém drakovi, jiný schovává plamínek do krabičky, až zapálí chaloupku, a další leze po výškách a roztrhne si křidélko. Všichni jsou zkrátka pěkně neposední, zvědaví a nevynechají žádnou příležitost k prozkoumávání barevného a voňavého světa. Prostě jako všichni kluci. Řeč ale není o žádné klučičí partě, ale o broučcích, jejichž trampoty vypráví ve veršovaných příbězích oblíbená spisovatelka Zuzana Pospíšilová. (alza.sk)

Podobné produkty ako O broučcích (978-80-247-4605-0)
Zátěž pečovatele (978-80-247-5707-0), Vlk samotář (978-80-870-5707-0), Já jsem mysl (978-80-758-5707-1), Zátěž v adolescenci (978-80-210-6042-5), Spam (978-80-247-2638-0), Všímavost (978-80-247-5554-0), Florbal (978-80-247-3615-0), Kyberšikana (978-80-247-4577-0), Ekonomika (978-80-247-5091-0), Karate (978-80-247-1932-0), Komíny (978-80-247-2823-0), Koučování (978-80-247-2047-0), Superb (978-80-247-5682-0), Quilling (978-80-247-4366-0), Pedagogika (978-80-247-2993-0), Batika (978-80-247-3660-0), Posilování (978-80-247-5075-0), Bible (978-80-247-3912-0), Štukatérství (978-80-247-2175-0), Bonsaj (978-80-247-2414-0), Vikingové (978-80-247-4762-0), HTML (978-80-247-5059-0), Inteligentní investor (978-80-247-1792-0), Chov koček (978-80-247-1804-0), Outlook 2007 (978-80-247-1961-0), Betonujeme svépomocí (978-80-247-3248-0), Zanedbávání dětí (978-80-247-5695-0), Bájná prasíla (978-80-247-5161-0), Profesionální asistentka (978-80-247-2401-0), Zdobíme květináče (978-80-247-5637-0)