Doprovázení v ošetřovatelství i (978-80-247-5710-0)

Produkt Doprovázení v ošetřovatelství i (978-80-247-5710-0) sme našli 50+x, pokiaľ to nie je to čo hľadáte, skúste frázu Doprovázení v ošetřovatelství i (978-80-247-5710-0) upraviť a produkt hľadať znova.

Doprovázení v ošetřovatelství I (978-80-247-5710-0)

Doprovázení v ošetřovatelství I (978-80-247-5710-0)
Detail

Elektronická kniha - autor Lenka Špirudová, 144 stran Klíčové dovednosti, které české zdravotní sestry potřebují, aby mohly správně poskytovat kvalitní péči, podporu a doprovázení pacientů. Detaily knihy: Autor: Lenka Špirudová Rok vydání: 2015 ISBN: 978-80-247-5710-0 Počet stran: 144 (alza.sk)

Podobné produkty ako Doprovázení v ošetřovatelství I (978-80-247-5710-0) , Doprovázení v ošetřovatelství i (978-80-247-5710-0)

Doprovázení v ošetřovatelství II (978-80-247-5711-7)

Doprovázení v ošetřovatelství II (978-80-247-5711-7)
Detail

Elektronická kniha - autor Lenka Špirudová, 144 stran Metadoprovázení — tedy doprovázení sestry sestrou — a další metody, jako je např. supervize nebo koučování, přinášejí do oboru další možnosti práce s personálem i s klienty. Detaily knihy: Autor: Lenka Špirudová Rok vydání: 2015 ISBN: 978-80-247-5711-7 Počet stran: 144 (alza.sk)

Podobné produkty ako Doprovázení v ošetřovatelství II (978-80-247-5711-7) , Doprovázení v ošetřovatelství ii (978-80-247-5711-7)

Interní ošetřovatelství I (978-80-247-1148-5)

Interní ošetřovatelství I (978-80-247-1148-5)
Detail

Elektronická kniha - autor Alena Šafránková, Marie Nejedlá, 284 stran První díl základní učebnice k předmětu interní ošetřovatelství na vyšších odborných a vysokých školách, která je v tomto rozsahu a stylu provedení v současné době ojedinělá. Autoři vycházejí z potřeb studentů i učitelů zabývat se nejen lékařským pojetím onemocnění vnitřního ústrojí, ale především problematikou ošetřovatelské péče o tyto pacienty. Vedle teoretického úvodu ke každé skupině chorob je důraz kladen především na zhodnocení potřeb pacientů, stanovení ošetřovatelských diagnóz a plánování a realizaci ošetřovatelské péče. Studenti i sestry po jejím prostudování budou znát etiologii, diagnostiku a způsob léčby jednotlivých onemocnění, budou umět rozpoznat problémy pacienta, asistovat lékaři při diagnostických a léčebných postupech a plánovat, realizovat a hodnotit ošetřovatelskou péči. Kniha je určena nejen studentům a jejich pedagogům, ale také všem sestrám, kterým poskytne nejnovější... (alza.sk)

Podobné produkty ako Interní ošetřovatelství I (978-80-247-1148-5) , Management v ošetřovatelství (978-80-247-3871-0)

Ošetřovatelství v chirurgii I (978-80-247-3129-2)

Ošetřovatelství v chirurgii I (978-80-247-3129-2)
Detail

E-kniha - autor Lenka Slezáková, kolektiv a, 268 stran Moderní a dlouho očekávaná učebnice ošetřovatelství zaměřená na chirurgickou ošetřovatelskou problematiku. Obsahuje základy chirurgie a dále zpracovává problematiku ošetřovatelství v traumatologii, kardiochirurgii, chirurgii krku, hrudníku, štítné žlázy, prsu, chirurgii gastrointestinálního traktu. Knihu doplňuje obrazová příloha a množství kreseb a schémat v textu. Učebnice splňuje požadavky praxe a bude důležitou učební pomůckou při výuce ošetřovatelství v klinických oborech. (alza.sk)

Podobné produkty ako Ošetřovatelství v chirurgii I (978-80-247-3129-2) , Ošetřovatelství v chirurgii i (978-80-247-2900-8)

Ošetřovatelství v chirurgii I (978-80-247-2900-8)

Ošetřovatelství v chirurgii I (978-80-247-2900-8)
Detail

Elektronická kniha - autor Lenka Slezáková, 276 stran, česky Druhé vydání učebnice ošetřovatelství se zaměřuje chirurgickou ošetřovatelskou problematiku. Po prostudování publikace budou studenti připraveni na splnění studijních požadavků v tomto předmětu. Učebnice se specializuje na ošetřování nemocného z pohledu sestry, s využitím ošetřovatelského procesu a jeho jednotlivých fází. Zahrnuje například problematiku traumatologie, kardiochirurgie, chirurgie krku, hrudníku, štítné žlázy, prsu, skeletu a končetin, břicha, urologie, ortopedie, transplantologie, neurochirurgie a onkologie. Kniha splňuje požadavky praxe a bude důležitou učební pomůckou v předmětu ošetřovatelství v klinických oborech a je doplněna obrazovou přílohou a množství kreseb a schémat v textu. (alza.sk)

Podobné produkty ako Ošetřovatelství v chirurgii I (978-80-247-2900-8) , Ošetřovatelství v chirurgii i (978-80-247-3129-2)

Management v ošetřovatelství (978-80-247-3871-0)

Management v ošetřovatelství (978-80-247-3871-0)
Detail

E-kniha - autor Ilona Plevová, kolektiv a, 304 stran Publikace je zaměřena nejen na management v ošetřovatelství, ale také na obecný management, management ve zdravotnictví, ošetřovatelský management, personální management atd. Je vhodná pro výuku studentů a podává všechny důležité informace z oblasti managementu tak, aby byli schopni se v této problematice orientovat. Kniha nabízí budoucím manažerům ve zdravotnictví na různých pozicích užitečné informace. (alza.sk)

Podobné produkty ako Management v ošetřovatelství (978-80-247-3871-0) , Ošetřovatelství ii (978-80-247-3558-0)

Klinické doporučené postupy v ošetřovatelství (978-80-247-5426-0)

Klinické doporučené postupy v ošetřovatelství (978-80-247-5426-0)
Detail

Elektronická kniha - autor Darja Jarošová, 144 stran Klinické doporučené postupy (KDP), jejich definování, charakteristika, tvorba a implementace v praxi. Publikace seznamuje českou ošetřovatelskou komunitu s problematikou a využitím KDP v ošetřovatelské praxi. Detaily knihy: Autor: Darja Jarošová Rok vydání: 2016 ISBN: 978-80-247-5426-0 Počet stran: 144 (alza.sk)

Podobné produkty ako Klinické doporučené postupy v ošetřovatelství (978-80-247-5426-0) , Interní ošetřovatelství i (978-80-247-1148-5)

Ošetřovatelství II (978-80-247-3558-0)

Ošetřovatelství II (978-80-247-3558-0)
Detail

E-kniha - autor Ilona Plevová, kolektiv a, 224 stran Učebnice ošetřovatelství s ucelenými a aktuálními informace zahrnuje všechna témata, která jsou nutná ke zvládnutí studijních požadavků daného předmětu: komunikace, etika, člověk, jeho motivace a potřeby, paliativní péče, transkulturní ošetřovatelství a výchova ke zdraví. Tato učebnice je určena pro studenty bakalářského a magisterského oboru všeobecná sestra, porodní asistentka a všeobecné lékařství a dále pro studenty všech zdravotnických oborů, kteří mají součástí svého studia předmět ošetřovatelství. (alza.sk)

Podobné produkty ako Ošetřovatelství II (978-80-247-3558-0) , Klinické doporučené postupy v ošetřovatelství (978-80-247-5426-0)

Ošetřovatelství pro zdravotnické asistenty I (978-80-247-1775-3)

Ošetřovatelství pro zdravotnické asistenty I (978-80-247-1775-3)
Detail

E-kniha - autor Lenka Slezáková, kolektiv a, 196 stran Kniha je určena především studentům a vyučujícím SZŠ obor zdravotnický asistent a studentům a pedagogům zdravotnických lyceí. Jedná se o základní učebnici v oboru ošetřovatelství, zejména ošetřovatelství v klinických oborech, které se vyučují ve třetím a čtvrtém ročníku SZŠ. Obsahem tohoto prvního dílu dvoudílné učebnice je ošetřovatelství ve vnitřním lékařství. Studenti po prostudování knihy prokáží znalost základních teoretických poznatků o příčinách, projevech a léčbě nejčastějších onemocnění a stavů. Nabytí těchto vědomostí jim umožní posoudit a popsat potřeby pacientů i plánovat a realizovat ošetřovatelskou péči. (alza.sk)

Podobné produkty ako Ošetřovatelství pro zdravotnické asistenty I (978-80-247-1775-3) , Ošetřovatelství pro zdravotnické asistenty i (978-80-247-1775-3)

Etika v ošetřovatelství (978-80-247-2069-2)

Etika v ošetřovatelství (978-80-247-2069-2)
Detail

E-kniha - autor Jana Kutnohorská, 164 stran V současné době jediná učebnice etiky, která je svým zaměřením určena pouze studentům ošetřovatelství a zdravotním sestrám. Etika zdravotní sestry má řadu odlišností od etiky lékaře, které vyplývají z jejího poslání, kompetencí a měnícího se postavení ve zdravotnickém týmu. Po prostudování knihy se sestry budou lépe orientovat v problematice ošetřovatelské etiky, budou umět pojmenovat etická dilemata, argumentovat o nich a hledat možná východiska. Kniha jim poskytne vodítko k rozhodování a správnému jednání v nesnadných situacích. Autorka přednáší etiku pro zdravotní sestry na Ústavu ošetřovatelství a porodní asistence LF UP v Olomouci, na Ústavu sociálního lékařství, odd. ošetřovatelství, LF UK v Hradci Králové. Na specifická témata etiky v ošetřovatelství vystoupila na řadě konferenci v ČR i v zahraničí. (alza.sk)

Podobné produkty ako Etika v ošetřovatelství (978-80-247-2069-2) , Ošetřovatelství v pediatrii (978-80-247-3286-2)

Výzkum v ošetřovatelství (978-80-247-2713-4)

Výzkum v ošetřovatelství (978-80-247-2713-4)
Detail

E-kniha - autor Jana Kutnohorská, 176 stran Učebnice k předmětu výzkum v ošetřovatelství je určena studentům oboru ošetřovatelství, nelékařských zdravotnických a sociálně-zdravotnických oborů, a to jak v České republice, tak na Slovensku. Po jejím prostudování budou informováni o teoretických poznatcích i praktickém využití výzkumu, např. při ověřování a kritickém hodnocení zavedených postupů i nových metod práce nebo při zkoušení moderních pomůcek. Metody výzkumu využijí při tvorbě absolventských, bakalářských a diplomových prací. (alza.sk)

Podobné produkty ako Výzkum v ošetřovatelství (978-80-247-2713-4) , Etika v ošetřovatelství (978-80-247-2069-2)

Ošetřovatelství v nefrologii (978-80-247-5329-4)

Ošetřovatelství v nefrologii (978-80-247-5329-4)
Detail

Elektronická kniha - autor kolektiv a, 252 stran, česky Publikace si klade za cíl poskytnout ucelené informace o ošetřovatelské péči v nefrologii studentům zdravotnických oborů ve vysokoškolském programu, v postgraduálním studiu a nelékařským zdravotnickým pracovníkům. Zahrnuje základní charakteristiku onemocnění ledvin se zaměřením na akutní a chronické selhání ledvin, jejich léčbu a ošetřovatelskou péči. V textu je zpracováno provádění eliminačních metod očišťování krve a problematika transplantace ledvin. Kniha splňuje požadavky ošetřovatelské praxe a je doplněna kazuistikami a jejich rozborem pomocí ošetřovatelských diagnóz. (alza.sk)

Podobné produkty ako Ošetřovatelství v nefrologii (978-80-247-5329-4) , Ošetřovatelství v nefrologii (978-80-247-5329-4)

Ošetřovatelství v pediatrii (978-80-247-3286-2)

Ošetřovatelství v pediatrii (978-80-247-3286-2)
Detail

E-kniha - autor Lenka Slezáková, kolektiv a, 292 stran Publikace metodicky navazuje na knihu Základní ošetřovatelská péče v pediatrii a je další z učebnic ošetřovatelství v klinických oborech. Obsahuje kapitoly s problematikou onemocnění kardiovaskulárního systému, urogenitálního traktu, CNS, krvetvorby, dýchacích cest, zažívacího traktu a endokrinního systému. Součástí publikace jsou prvky ošetřovatelského procesu. Knihu doplňují ošetřovatelské kazuistiky a jejich rozbor z hlediska ošetřovatelských diagnóz. Takto zpracovaná publikace je ojedinělou na našem trhu. (alza.sk)

Podobné produkty ako Ošetřovatelství v pediatrii (978-80-247-3286-2) , Ošetřovatelství v geriatrii (978-80-247-4316-5)

Ošetřovatelství v geriatrii (978-80-247-4316-5)

Ošetřovatelství v geriatrii (978-80-247-4316-5)
Detail

E-kniha - autor Andrea Pokorná, kolektiv a, 202 stran Nástroje hodnocení kognice, interakce, sebepéče, výživy, bolesti, soběstačnosti a podpora smysluplnosti jsou hlavními tématy publikace, která se věnuje problematice péče v geriatrii z hlediska posuzování stavu geriatrických pacientů a klientů v nemocnicích a v zařízeních sociální péče (např. v domovech důchodců). Přehled jednotlivých hodnoticích technik v geriatrii u nás ještě nebyl takto komplexně publikován. Bude sloužit nejen studentům ošetřovatelství, ale také sestrám a pracovníkům v zařízení sociální péče k posouzení stavu svých klientů. Kniha obsahuje široký výčet hodnoticích škál a nástrojů. (alza.sk)

Podobné produkty ako Ošetřovatelství v geriatrii (978-80-247-4316-5) , Ošetřovatelství v neurologii (978-80-247-4868-9)

Ošetřovatelství v neurologii (978-80-247-4868-9)

Ošetřovatelství v neurologii (978-80-247-4868-9)
Detail

Elektronická kniha - autor Zuzana Slezáková, 232 stran Publikace vystihuje specifičnost ošetřovatelství v neurologii s důrazem na užití metody ošetřovatelského procesu. Vznikla s cílem přispět k prohloubení poznatků o ošetřování pacientů s neurologickým onemocněním, ale i ke změně myšlení a postojů sester a tím i ke zvýšení kvality ošetřovatelské praxe. (alza.sk)

Podobné produkty ako Ošetřovatelství v neurologii (978-80-247-4868-9) , Ošetřovatelství v psychiatrii (978-80-247-4236-6)

Ošetřovatelství v psychiatrii (978-80-247-4236-6)

Ošetřovatelství v psychiatrii (978-80-247-4236-6)
Detail

E-kniha - autor Tomáš Petr, Eva Marková, kolektiv a, 296 stran Publikace přináší komplexní obraz o moderní psychiatrické ošetřovatelské péči Cílem publikace je předat informace studentům oboru, vyučujícím a odborné veřejnosti o současných trendech v ošetřovatelské péči u nemocných v psychiatrii. Publikace nahradí na trhu knihu Psychiatrická ošetřovatelská péče. (alza.sk)

Podobné produkty ako Ošetřovatelství v psychiatrii (978-80-247-4236-6) , Výzkum v ošetřovatelství (978-80-247-2713-4)

Ošetřovatelství I (978-80-271-0888-6)

Ošetřovatelství I (978-80-271-0888-6)
Detail

Elektronická kniha - autor Ilona Plevová, 288 stran 2. vydání české učebnice ošetřovatelství, kde jsou soustředěny všechny potřebné informace uceleně a v aktuálním znění. Na rozdíl od této knihy je většina knih o ošetřovatelství specifická svým zaměřením, tzn. věnují se pouze jedné nebo dvěma oblastem. Naproti tomu tato publikace zahrnuje všechna témata, která jsou nutná ke zvládnutí základních studijních požadavků – od historie ošetřovatelství až po role sester a jejich profesní organizace. Tato učebnice je určena pro studenty Bc. a Mgr. oborů všeobecná sestra, porodní asistentka a všeobecné lékařství a dále pro studenty zdravotnických oborů, kteří mají jako součást studia předmět ošetřovatelství. (alza.sk)

Podobné produkty ako Ošetřovatelství I (978-80-271-0888-6) , Protetika i (978-80-247-5260-0)

Ošetřovatelství - ošetřovatelské postupy pro zdravotnické asistenty (978-80-247-2852-0)

Ošetřovatelství - ošetřovatelské postupy pro zdravotnické asistenty (978-80-247-2852-0)
Detail

E-kniha - autor Jitka Hůsková, Petra Kašná, 104 stran Obsažená témata - například historie ošetřovatelství, ošetřovací jednotka, vizita, dezinfekce a sterilizace navazují na učebnici Ošetřovatelství pro zdravotnické asistenty - 1. ročník a vhodně rozvíjejí osvojené znalosti při samostudiu žáka. Na trhu je takto strukturovaná učební pomůcka pro zdravotnické asistenty zatím jediná. Rozvíjí žákovu kreativitu, styl jeho učení a úroveň kritického myšlení. Pracovní sešit je určen pro žáky oboru Zdravotnický asistent a pro vyučující k podpoře výuky v předmětu Ošetřovatelství pro 1. ročník. Podporuje rozvoj schopností třídit získané informace z více perspektiv a posuzovat jejich význam pro vlastní potřeby. Přispívá k plnění jedné z výstupních kompetencí žáka střední školy. Pracovní sešit nabízí třífázový model učení - evokace (co už žák k tématu ví), uvědomění si významu (nové informace) a reflexe (sjednocení a třídění poznatků společně s učitelem). Učební pomůcka... (alza.sk)

Podobné produkty ako Ošetřovatelství - ošetřovatelské postupy pro zdravotnické asistenty (978-80-247-2852-0) , Ošetřovatelství v chirurgii ii (978-80-247-3130-8)

Protetika I (978-80-247-5260-0)

Protetika I (978-80-247-5260-0)
Detail

Elektronická kniha - autor Jörg Rudolf Strub, 360 stran Ve třech dílech Protetiky najde čtenář 46 kapitol, které popisují obor a jeho problematiku skutečně od A do Z. Dvojbarevné publikace jsou bohatě obrazově dokumentovány – obsahují přibližně 1000 schematických didaktických obrázků a množství tabulek. Knihu vybrali a přeložili odborníci z 1. LF UK v Praze pod vedením prof. MUDr. Jarmily Procházkové, CSc. První díl obsahuje 245 obrázků a následující kapitoly: Historický vývoj Zavedené anatomicko-protetické základy Souhrnný léčebný koncept Anamnéza Diagnóza a plánování Hygienická fáze: parodontologické předléčení Hygienická fáze ošetření: osvěta, motivace a instruktáž hygieny dutiny ústní Hygienická fáze: výživové poradenství – vliv stravy na zdraví zubů Předprotetické ošetření – I. fáze Funkční poruchy Funkční přípravné vyšetření a ošetření Funkční předprotetické ošetření Předprotetické ošetření – I. fáze: ortodoncie a čelistní chirurgie Předprotetické... (alza.sk)

Podobné produkty ako Protetika I (978-80-247-5260-0) , Ošetřovatelství v intenzivní péči (978-80-247-1830-9)

Ošetřovatelství v chirurgii II (978-80-247-3130-8)

Ošetřovatelství v chirurgii II (978-80-247-3130-8)
Detail

E-kniha - autor Lenka Slezáková, kolektiv a, 308 stran Dlouho očekávaná učebnice ošetřovatelství zpracovávající chirurgickou problematiku se zaměřuje na ošetřování nemocného z pohledu sestry, s využitím ošetřovatelského procesu a jeho jednotlivých fází. Zahrnuje problematiku náhlých příhod břišních a oborů urologie, ortopedie, transplantologie, neurochirurgie a onkologie. Kniha navazuje na Ošetřovatelství v chirurgii I, společně tak tvoří moderní soubor učebnic vhodných pro výuku tohoto předmětu. (alza.sk)

Podobné produkty ako Ošetřovatelství v chirurgii II (978-80-247-3130-8) , Ošetřovatelství i (978-80-271-0888-6)

Ošetřovatelství v intenzivní péči (978-80-247-1830-9)

Ošetřovatelství v intenzivní péči (978-80-247-1830-9)
Detail

E-kniha - autor Gabriela Kapounová, 368 stran Publikace je určena všem sestrám, které pracují v prostředí intenzivní péče i těm, které se starají o akutně nemocné pacienty na ostatních ošetřovatelských jednotkách. Kniha je zdrojem cenných informací i pro studenty a vyučující v oborech všeobecná sestra a zdravotnický asistent. Kromě úvodních kapitol, které popisují péči o pacienta při příjmu na oddělení intenzivní péče, překladu na jiné oddělení či propuštění do domácího ošetřování, popisuje autorka především základy a specifika intenzivní ošetřovatelské péče o pacienty podle jednotlivých tělních systémů. Zabývá se rovněž specializovanými ošetřovatelskými postupy při invazivním i neinvazivním monitoringu, intravenózním podávání léků, zajištění dýchacích cest, parenterálním podávání výživy a dalších činnostech. Autorka při psaní knihy vychází ze svých zkušeností na pracovišti ARO i ze studia české a zahraniční literatury. (alza.sk)

Podobné produkty ako Ošetřovatelství v intenzivní péči (978-80-247-1830-9) , Ošetřovatelství - ošetřovatelské postupy pro zdravotnické asistenty (978-80-247-2852-0)

Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy I - Interna (978-80-247-3601-3)

Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy I - Interna (978-80-247-3601-3)
Detail

E-kniha - autor Lenka Slezáková, kolektiv a, 228 stran Druhé, doplněné vydání úspěšné učebnice zaměřené na ošetřovatelství ve vnitřním lékařství je pro žáky SZŠ základní učebnicí v předmětu ošetřovatelství pro 3. a 4. ročník. Publikace obsahuje učivo potřebné k vykonání maturitní zkoušky. Učebnici doplňují 2 pracovní sešity, které slouží k procvičení a zafixování probrané látky a podporují mezipředmětové vztahy. Nové vydání učebnice je doplněné o moderní informace, vyšetřovací metody, postupy v léčbě a v péči o nemocného. (alza.sk)

Podobné produkty ako Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy I - Interna (978-80-247-3601-3) , Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy i - interna (978-80-247-3601-3)

Síla myšlenky I. (978-80-247-3769-0)

Síla myšlenky I. (978-80-247-3769-0)
Detail

E-kniha - autor Antonie Krzemieňová, 200 stran Jedinečná kniha o síle myšlenky a síle vyřčeného slova, při jejímž čtení vstoupíte do života obyčejných lidí, kterým jejich každodenní život zkřížily silné emoce - láska, závist a nenávist. Zábavnou formou podané příběhy a čarodějnická škola, ve které se učí zodpovědnost za své myšlenky. Kniha se stane vaším průvodcem životem a emocemi. Je určena všem, kdo hledají sami sebe, své místo, nebo jsou jen zvědaví. Myšlenka má obrovskou a nám obvykle neznámou sílu, kterou je třeba si uvědomovat. Jinak rozpoutává sled událostí, jejichž dosah se naučíme poznávat dříve, než k němu dojde. (alza.sk)

Podobné produkty ako Síla myšlenky I. (978-80-247-3769-0) , Síla myšlenky i. (978-80-247-3769-0)

Ošetřovatelství v gynekologii a porodnictví (978-80-247-3373-9)

Ošetřovatelství v gynekologii a porodnictví (978-80-247-3373-9)
Detail

E-kniha - autor Lenka Slezáková, kolektiv a, 280 stran Učebnice ošetřovatelství zaměřená na problematiku gynekologie a porodnictví doplňuje řadu učebnic ošetřovatelství pro klinické obory. Zpracovává problematiku vyšetřovacích metod v gynekologii a porodnictví, sexuálně přenosných nemocí, nádorů v gynekologii, akutních stavů, neplodnosti, inkontinence moči, vedení fyziologického porodu, patologického těhotenství a šestinedělí. Kniha je doplněna bohatou obrazovou přílohou věnovanou nejen vyšetřovacím metodám a porodu, ale také bezpečnosti těhotných žen. (alza.sk)

Podobné produkty ako Ošetřovatelství v gynekologii a porodnictví (978-80-247-3373-9) , Ošetřovatelství v gynekologii a porodnictví (978-80-247-3373-9)

Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy II - Pediatrie, chirurgie (978-80-247-3602-0)

Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy II - Pediatrie, chirurgie (978-80-247-3602-0)
Detail

E-kniha - autor Lenka Slezáková, kolektiv a, 264 stran Druhé, doplněné vydání úspěšné učebnice zaměřené na ošetřovatelský proces v pediatrii a chirurgii je určené pro žáky 3. a 4. ročníku SZŠ jako základní učebnicí předmětu ošetřovatelství. Obsahuje informace a znalosti potřebné k vykonání maturitní zkoušky. Učebnici budou doplňovat dva pracovní sešity. Nové vydání učebnice je doplněné o moderní informace, vyšetřovací metody, postupy v léčbě a v péči o nemocného. (alza.sk)

Podobné produkty ako Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy II - Pediatrie, chirurgie (978-80-247-3602-0) , Ošetřovatelství - interna (978-80-247-3212-1)

Kvalita života seniorů v kontextu ošetřovatelství (978-80-247-4772-9)

Kvalita života seniorů v kontextu ošetřovatelství (978-80-247-4772-9)
Detail

E-kniha - autor Anna Hudáková, Ľudmila Majerníková, 128 stran Kvalita života seniorů v kontextu ošetřovatelství je vědeckou monografií, která pomocí statistiky zpracovává zásadní oblasti konceptu kvality života v seniorské populaci. V předkládané publikaci je největší pozornost věnována kvalitě života u seniorů související s mobilitou, soběstačností, emocionálním a sociálním atributem. Komponenty kvality života jsou analyzovány u seniorů v ústavním zařízení různého typu a výsledky analýzy jsou prezentovány jako doporučení pro praktické využití. Kniha je proto určená odborníkům z oblasti geriatrie, ošetřovatelství, sociologie a psychologie. (alza.sk)

Podobné produkty ako Kvalita života seniorů v kontextu ošetřovatelství (978-80-247-4772-9) , Ošetřovatelství - interna (978-80-247-3211-4)

Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy - 2. ročník - 2. díl (978-80-247-5330-0)

Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy - 2. ročník - 2. díl (978-80-247-5330-0)
Detail

Elektronická kniha - autor Jarmila Kelnarová, 260 stran Druhé vydání úspěšné učebnice pro 2. ročník oboru zdravotnický asistent. Navazuje na úspěšnou učebnici ošetřovatelství pro 1. ročník a pro 2. ročník — 1. díl a zahrnuje náročnou látku se všemi tématy, které budoucí zdravotnický asistent musí v průběhu 2. ročníku studia zvládnout. Detaily knihy: Autor: Jarmila Kelnarová Rok vydání: 2016 ISBN: 978-80-247-5330-0 Počet stran: 260 (alza.sk)

Podobné produkty ako Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy - 2. ročník - 2. díl (978-80-247-5330-0) , Historie ošetřovatelství (978-80-247-3224-4)

Hematologie a transfuzní lékařství I (978-80-247-3459-0)

Hematologie a transfuzní lékařství I (978-80-247-3459-0)
Detail

E-kniha - autor Miroslav Penka, Eva Tesařová, kolektiv a, 488 stran Publikace je specificky zaměřena na laboratorní a klinickou diagnostiku oboru hematologie a transfuzního lékařství. Obsahuje informace pro společný atestační obor stejného názvu. Je účelově zpracována především pro nelékařské zdravotnické pracovníky, respektive pro zdravotní laboranty, ale knihu využijí také medici a kliničtí lékaři, kteří při poskytování zdravotních služeb potřebují znalosti z laboratorní a klinické hematologie, imunohematologie a hemoterapie.První díl publikace se detailně zaměřuje na hematologickou problematiku, v samostatných kapitolách pojednává o fyziologii krvetvorby, krevního srážení, o laboratorní diagnostice v hematologii a přehledně zpracovává neonkologická a onkologická hematologická onemocnění. Je doplněn bohatou obrazovou přílohou - obsahuje 110 fotografií, 26 obrázků a více než 110 tabulek a názorných schémat. (alza.sk)

Podobné produkty ako Hematologie a transfuzní lékařství I (978-80-247-3459-0) , Multikulturní ošetřovatelství (978-80-247-4413-1)

Ošetřovatelství - interna (978-80-247-3211-4)

Ošetřovatelství - interna (978-80-247-3211-4)
Detail

E-kniha - autor Taťána Filipová, 104 stran Pracovní sešit doplňuje učebnici Ošetřovatelství I a slouží k procvičení látky probrané ve 3. ročníku SZŠ. Je to moderní učební pomůcka podporující individuální schopnosti studenta učit se a dál rozvíjet svoje znalosti. Slouží k podpoře samostudia, aktivního vyhledávání nových informací, procvičení a upevnění získaných znalostí. Pro vyučující je zajímavou učební pomůckou, která umožňuje vést vyučovací hodinu podle moderních výukových metod a zjednodušuje možnost kontroly samostatné práce žáka. (alza.sk)

Podobné produkty ako Ošetřovatelství - interna (978-80-247-3211-4) , Kvalita života seniorů v kontextu ošetřovatelství (978-80-247-4772-9)

Ošetřovatelství - interna (978-80-247-3212-1)

Ošetřovatelství - interna (978-80-247-3212-1)
Detail

E-kniha - autor Taťána Filipová, 104 stran Druhý díl pracovního sešitu slouží k procvičení probrané látky zábavnou formou - stejně jako první díl obsahuje tabulky, obrázky, doplňovačky, křížovky, osmisměrky. Tento způsob práce s výukovou pomůckou podporuje aktivitu a samostatnost žáka, učí jej vyhledávat si potřebné informace, uvědomovat si mezipředmětové vztahy a vede jej k principům kritického myšlení. Druhý díl zpracovává témata onemocnění trávicího ústrojí, vylučovacího ústrojí, endokrinologická a metabolická onemocnění, péče o staré a umírající. (alza.sk)

Podobné produkty ako Ošetřovatelství - interna (978-80-247-3212-1) , Interní ošetřovatelství ii (978-80-247-1777-7)

Historie ošetřovatelství (978-80-247-3224-4)

Historie ošetřovatelství (978-80-247-3224-4)
Detail

E-kniha - autor Jana Kutnohorská, 208 stran Kniha je koncipovaná jako učebnice pro obor ošetřovatelství a poslouží rovněž všem, pro které je historie oboru součástí profesní identity. Přináší široký přehled a systematické zpracování ojedinělé jak v historické, tak v ošetřovatelské odborné literatuře. Seznamuje čtenáře s podmínkami a způsoby péče o nemocné a jakého vzdělání mohly ošetřovatelky dosáhnout. Povědomí o vývoji profese je důležitým fenoménem a patří k základním informacím všech zdravotnických profesionálů. (alza.sk)

Podobné produkty ako Historie ošetřovatelství (978-80-247-3224-4)

Multikulturní ošetřovatelství (978-80-247-4413-1)

Multikulturní ošetřovatelství (978-80-247-4413-1)
Detail

E-kniha - autor Jana Kutnohorská, 160 stran Publikace je primárně didaktická, je určena studentům oborů ošetřovatelství, sociální práce, zdravotně-sociální práce a bude přínosná i pro obory speciální pedagogika, kulturologie. Poslouží zdravotníkům vápraxi, a to jak nelékařských, tak i lékařských oborů. Je také přínosem pro zahraniční studenty i pro ty, kteří vyjíždějí za prací do zahraničí. Pochopením multikulturní problematiky a etických postojů lépe vnímáme potíže a potřeby cizinců, ale také naše vlastní při setkání s jinou kulturou. Kulturní rozmanitost je jedním z ústředních znaků kulturního pokroku. Kultura, multikultura je vždy sociální, vyvíjí se mezi lidmi a ti jsou na multikulturní etiku včetně komunikační velmi citliví. (alza.sk)

Podobné produkty ako Multikulturní ošetřovatelství (978-80-247-4413-1)

Interní ošetřovatelství II (978-80-247-1777-7)

Interní ošetřovatelství II (978-80-247-1777-7)
Detail

Elektronická kniha - autor Alena Šafránková, Marie Nejedlá, 216 stran Druhý díl základní učebnice k předmětu interní ošetřovatelství na vyšších odborných a vysokých školách. Autoři vycházejí z potřeb studentů i učitelů zabývat se nejen lékařským pojetím onemocnění vnitřního ústrojí, ale především problematikou ošetřovatelské péče o tyto pacienty. Vedle teoretického úvodu ke každé skupině chorob je důraz kladen především na zhodnocení potřeb pacientů, stanovení ošetřovatelských diagnóz a plánování a realizaci ošetřovatelské péče. Studenti i sestry budou po jejím prostudování znát etiologii, diagnostiku a způsob léčby jednotlivých onemocnění, budou umět rozpoznat problémy pacienta, asistovat lékaři při diagnostických a léčebných postupech a plánovat, realizovat a hodnotit ošetřovatelskou péči. Kniha je určena nejen studentům a jejich pedagogům, ale také všem sestrám, kterým poskytne nejnovější ucelené poznatky z oboru a pomůže zkvalitnit péči o pacienty. (alza.sk)

Podobné produkty ako Interní ošetřovatelství II (978-80-247-1777-7)

Ošetřovatelství pro SZŠ - chirurgie (978-80-247-3542-9)

Ošetřovatelství pro SZŠ - chirurgie (978-80-247-3542-9)
Detail

E-kniha - autor Taťána Filipová, Martina Smetanová, 104 stran Pracovní sešit slouží k procvičení látky probrané v předmětu chirurgie a k upevnění získaných znalostí, podporuje samostudium žáků a aktivní vyhledávání nových informací. Pro vyučující je zajímavou učební pomůckou, která umožňuje vést vyučovací hodinu podle moderních výukových metod a zjednodušuje možnost kontroly samostatné práce žáka. Výuka s použitím pracovního sešitu podporuje aktivitu žáků, učí jej uvědomovat si mezipředmětové vztahy a rozvíjí kritické myšlení. (alza.sk)

Podobné produkty ako Ošetřovatelství pro SZŠ - chirurgie (978-80-247-3542-9)

Ošetřovatelství ve vybraných oborech (978-80-247-3422-4)

Ošetřovatelství ve vybraných oborech (978-80-247-3422-4)
Detail

E-kniha - autor Iva Nováková, 240 stran Učebnice podává stručný přehled specifické problematiky ošetřovatelské péče v dermatovenerologii, oftalmologii, otorinolaryngologii a stomatologii a snaží se zpřístupnit přijatelnou formou poznatky a informace z těchto oborů. Každý z celků je členěn na část obecnou a speciální, která je doplněna kazuistikami. Publikace je určena studentům oboru ošetřovatelství jako učebnice pro předmět vybrané obory v ošetřovatelství, ale může být užitečným zdrojem informací i pro studenty vyšších odborných škol zdravotnických a pro zdravotnickou odbornou veřejnost. (alza.sk)

Podobné produkty ako Ošetřovatelství ve vybraných oborech (978-80-247-3422-4)

Ošetřovatelství založené na důkazech (978-80-247-5345-4)

Ošetřovatelství založené na důkazech (978-80-247-5345-4)
Detail

E-kniha - autor Darja Jarošová, Renáta Zeleníková, 136 stran Kniha seznamuje se základními principy ošetřovatelství založeného na důkazech (evidence based nursing) — se základními charakteristikami, procesem a výukou principů EBN. Vychází z výzkumných a pedagogických zkušeností autorek i z jejich zkušeností ze zahraničních univerzitních pracovišť. (alza.sk)

Podobné produkty ako Ošetřovatelství založené na důkazech (978-80-247-5345-4)

Kardiologie pro obor ošetřovatelství (978-80-247-4823-8)

Kardiologie pro obor ošetřovatelství (978-80-247-4823-8)
Detail

E-kniha - autor Eliška Sovová, Jarmila Sedlářová, kolektiv a, 264 stran Kniha navazuje na úspěšné vydání z roku 2004, je zcela přepracována podle posledních poznatků současné vědy a doplněna o praktickou část — o kapitolu věnovanou ošetřovatelství a o doporučené ošetřovatelské postupy při jednotlivých ošetřovatelských diagnózách. Standardní ošetřovatelské postupy mají pomoci při plánování ošetřovatelské péče. (alza.sk)

Podobné produkty ako Kardiologie pro obor ošetřovatelství (978-80-247-4823-8)

Úvod do komunitního ošetřovatelství (978-80-247-2150-7)

Úvod do komunitního ošetřovatelství (978-80-247-2150-7)
Detail

E-kniha - autor Darja Jarošová, 100 stran Odborná publikace, která je ojedinělá na českém trhu, je určena studujícím ošetřovatelství a porodní asistence, sestrám v komunitní praxi a také dalším poskytovatelům komunitní péče. Předkládá čtenářům základní východiska a principy komunitní péče, zabývá se komunitě orientovaným ošetřovatelským procesem u vybraných populačních skupin a členů komunity. Seznamuje s vybranými komunitními službami a institucemi včetně služeb domácí péče. Předkládá odborné veřejnosti možnost efektivní aplikace principů veřejného zdraví vedoucích k podpoře zdraví populace v podmínkách komunitní péče. (alza.sk)

Podobné produkty ako Úvod do komunitního ošetřovatelství (978-80-247-2150-7)

Peklo v duši (978-80-247-5851-0)

Peklo v duši (978-80-247-5851-0)
Detail

Elektronická kniha - autor Tomáš Novák, 144 stran Hypománie — „báječný sluha, leč zlý pán“. I tak by se dalo psát o mánii, která je námětem této knihy a jejíž takřka „rodnou sestrou“ je tak známá deprese. O nich a o dalších stavech lidské psychiky píše psycholog PhDr. Tomáš Novák. Publikaci ocení rodinní příslušníci a blízcí osob zasažených maniodepresivní poruchou. Detaily knihy: Autor: Tomáš Novák Rok vydání: 2016 ISBN: 978-80-247-5851-0 Počet stran: 144 (alza.sk)

Podobné produkty ako Peklo v duši (978-80-247-5851-0)

Sklepy v zahradě (978-80-247-3798-0)

Sklepy v zahradě (978-80-247-3798-0)
Detail

E-kniha - autor Jiří Faltýnek, 112 stran Chystáte se postavit na svém pozemku sklep pro rekreační nebo hospodářské účely? Nejste si jisti tím, co všechno taková stavba obnáší? Pak bude pro vás tato publikace užitečným pomocníkem. Především získáte ucelenou představu o plánování a stavbě sklepa, dokážete vyhodnotit pracnost a proveditelnost výstavby ještě před jejím zahájením, a vyhnete se tak nepříjemným překvapením. Kniha se zabývá podložím z geologického hlediska včetně jeho přípravy, dále pak provedením betonových konstrukcí, popisuje vhodné materiály pro stavbu a velký prostor věnuje práci s kamenem i provádění kleneb z cihel a kamene. Najdete zde také informace o izolacích, větrání či vytápění, ale také o častých problémech a poruchách. (alza.sk)

Podobné produkty ako Sklepy v zahradě (978-80-247-3798-0)

Křeček v utajení (978-80-247-2302-0)

Křeček v utajení (978-80-247-2302-0)
Detail

Elektronická kniha - autor Zuzana Pospíšilová, 72 stran, česky Toužíte po zvířátku? Například takový křeček… Co všechno byste s ním mohli podnikat! Jak byste si spolu vyhráli! Určitě by to byl skvělý kamarád. Ale co když doma kraluje kocour, který by ho mohl ulovit? I tohle se dá vyřešit. Tedy v případě, že máte štěstí jako Tom a pořídíte si to správné zvířátko. Jaké? Přečtěte si o Kamilovi! Další knížku z edice Čtení pro prvňáčky od oblíbené autorky Zuzany Pospíšilové vtipnými ilustracemi doprovodil Michal Sušina. (alza.sk)

Podobné produkty ako Křeček v utajení (978-80-247-2302-0)

Ošetřovatelství pro zdravotnické asistenty II (978-80-247-2040-1)

Ošetřovatelství pro zdravotnické asistenty II (978-80-247-2040-1)
Detail

E-kniha - autor Lenka Slezáková, kolektiv a, 204 stran Kniha je určena především studentům a vyučujícím SZŠ obor zdravotnický asistent a studentům a pedagogům zdravotnických lyceí. Jedná se o základní učebnici v oboru ošetřovatelství, zejména ošetřovatelství v klinických oborech, které se vyučují ve třetím a čtvrtém ročníku SZŠ. Obsahem této druhé části dvoudílné učebnice je ošetřovatelství v chirurgii a pediatrii. Studenti po prostudování knihy prokáží znalost základních teoretických poznatků o příčinách, projevech a léčbě nejčastějších onemocnění a stavů. Nabytí těchto vědomostí jim umožní posoudit a popsat potřeby pacientů i plánovat a realizovat ošetřovatelskou péči. (alza.sk)

Podobné produkty ako Ošetřovatelství pro zdravotnické asistenty II (978-80-247-2040-1)

Ošetřovatelství pro zdravotnické asistenty III (978-80-247-2270-2)

Ošetřovatelství pro zdravotnické asistenty III (978-80-247-2270-2)
Detail

E-kniha - autor Lenka Slezáková, kolektiv a, 228 stran Kniha je určena především studentům a vyučujícím SZŠ - obor zdravotnický asistent a studentům a pedagogům zdravotnických lyceí. Jedná se o základní učebnici v oboru ošetřovatelství, zejména ošetřovatelství v klinických oborech, které se vyučují ve třetím a čtvrtém ročníku SZŠ. Obsahem této třetí části učebnice je ošetřovatelství v gynekologii a porodnictví, psychiatrii a onkologii. Studenti po prostudování knihy prokáží znalost základních teoretických poznatků o příčinách, projevech a léčbě nejčastějších onemocnění a stavů. Nabytí těchto vědomostí jim umožní posoudit a popsat potřeby pacientů i plánovat a realizovat ošetřovatelskou péči. (alza.sk)

Podobné produkty ako Ošetřovatelství pro zdravotnické asistenty III (978-80-247-2270-2)

Ošetřovatelství pro zdravotnické asistenty IV (978-80-247-2506-2)

Ošetřovatelství pro zdravotnické asistenty IV (978-80-247-2506-2)
Detail

E-kniha - autor Lenka Slezáková, kolektiv a, 240 stran Kniha je určena především studentům a vyučujícím SZŠ - obor zdravotnický asistent a studentům a pedagogům zdravotnických lyceí. Jedná se o základní učebnici v oboru ošetřovatelství, zejména ošetřovatelství v klinických oborech, které se vyučují ve třetím a čtvrtém ročníku SZŠ. Obsahem této čtvrté části učebnice je ošetřovatelství v ORL, dermatologii, očním lékařství a stomatologii. Studenti po prostudování knihy prokáží znalost základních teoretických poznatků o příčinách, projevech a léčbě nejčastějších onemocnění a stavů. Nabytí těchto vědomostí jim umožní posoudit a popsat potřeby pacientů i plánovat a realizovat ošetřovatelskou péči. (alza.sk)

Podobné produkty ako Ošetřovatelství pro zdravotnické asistenty IV (978-80-247-2506-2)

Podnik v časech krize (978-80-247-3136-0)

Podnik v časech krize (978-80-247-3136-0)
Detail

E-kniha - autor Eva Kislingerová, 208 stran Kniha Podnik v časech krize je prvním českým zhodnocením vývoje let 2007 až 2009 z pohledu firem, hodnocení jejich chování a reakcí na ekonomický vývoj. Autorka vyzbrojena na jedné straně rozsáhlým teoretickým zázemím, na straně druhé pak statistickými výsledky a zejména daty z řady zkoumání uskutečněných různými institucemi, mj. VŠE v Praze, v textu nejen analyzuje krizové období světového hospodářství, ale především vyvozuje některé závěry o chování podniků v takových zlomových obdobích. Řada z těchto závěrů ostře polemizuje nejen s tradičními, ale ještě více s aktuálně preferovanými teoriemi a přístupy managementu, když autorka do značné míry kritizuje mnoho metod používaných vedením tuzemských firem. Pointou knihy je pak teze, podle níž je nutné - jako přípravu na další finanční krizi - uskutečnit v relativně krátké době několika let reformu finančního hospodaření firem, především pak posílit výrazně jejich vlastní... (alza.sk)

Podobné produkty ako Podnik v časech krize (978-80-247-3136-0)

Lobbing v moderních demokraciích (978-80-247-3165-0)

Lobbing v moderních demokraciích (978-80-247-3165-0)
Detail

E-kniha - autor Karel B. Müller, Šárka Laboutková, Petr Vymětal, 256 stran Ačkoli je lobbing veřejností nazírán jako něco podezřelého, jedná se o běžnou součást fungování liberálních demokracií, která přináší celé společnosti jak řadu výhod, tak i potenciálních problémů. Velmi úzce je spojen s problematikou reprezentace zájmů, se zájmovými skupinami a fungováním občanské společnosti. Kniha Lobbing v moderních demokraciích osvětluje roli lobbingu jako jedné z možných legitimních a legálních technik prosazování vlivu v moderních demokraciích. Zabývá se popisem lobbistické praxe ve vybraných kontextech. Publikace je určena zejména studentům humanitních a sociálně vědních oborů, odborným pracovníkům, pracovníkům veřejné správy, lidem zaměstnaným ve veřejném, firemním i neziskovém sektoru. (alza.sk)

Podobné produkty ako Lobbing v moderních demokraciích (978-80-247-3165-0)

Vlci v rouše beránčím (978-80-247-5653-0)

Vlci v rouše beránčím (978-80-247-5653-0)
Detail

Elektronická kniha - autor George Simon, 176 stran Manipulativní lidé jsou všude mezi námi a mají dva cíle: zvítězit a vypadat u toho dobře. Jejich oběti si často nejsou téměř vědomy, co se vlastně děje. Tato kniha vám otevře oči! Nebuďte už jenom ovládanou ovcí. Naučte se odhalovat vlky a převezměte nad nimi kontrolu! (alza.sk)

Podobné produkty ako Vlci v rouše beránčím (978-80-247-5653-0)

Móda v ulicích protektorátu (978-80-247-5020-0)

Móda v ulicích protektorátu (978-80-247-5020-0)
Detail

E-kniha - autor Miroslava Burianová, 288 stran Období Protektorátu Čechy a Morava (1939-1945) patří k nejsmutnějším kapitolám našich moderních dějin. Ruku v ruce s rostoucím útlakem ze strany okupačních orgánů se neustále zhoršovaly i životní podmínky obyvatelstva. Z pultů obchodů zmizely kromě potravin i kosmetika, látky a boty. Avšak ani v době všeobecného nedostatku a přídělového systému se ženy nevzdaly touhy po elegantním slušivém oděvu. Doba přinesla nové úsporné střihy, kombinování a přešívání, ale i změny linie. Vyprávění o životě a oděvu všedním i svátečním zavede čtenáře na plesy plné hvězd stříbrného plátna, jako byly Adina Mandlová nebo Lída Baarová, na Pražský hrad i do továren a protektorátních domácností. Detaily knihy: Autor: Miroslava Burianová Rok vydání: 2013 ISBN: 978-80-247-5020-0 Počet stran: 288 (alza.sk)

Podobné produkty ako Móda v ulicích protektorátu (978-80-247-5020-0)

Prezentace v marketingových komunikacích (978-80-247-3123-0)

Prezentace v marketingových komunikacích (978-80-247-3123-0)
Detail

E-kniha - autor Ladislav Kopecký, 160 stran Dnešní svět křižují miliardy nejrůznějších sdělení a informací. Přes dynamický rozvoj elektronických médií a technologií patří k ironii dnešní doby, že komunikace ve světě se stává stále obtížnější. Ukazuje se, že strukturovaná a srozumitelná komunikace, kterou přivedl na svět marketing, by se měla stát součástí a hlavním námětem globálního výchovného programu. Právě prezentace není ničím jiným než jedním z mnoha nástrojů osobní marketingové komunikace. Stává se každodenním chlebem nejen v marketingu - bez schopnosti prezentovat se dnes neobejde téměř nikdo. Kniha obsahuje základní definice prezentačních dovedností z hlediska talentu, disciplíny a technik. Přináší systém plánování a organizace prezentace, analyzuje cílovou skupinu, které je obsah prezentace určen, doporučuje prezentační nástroje a pomůcky, technologie přípravy. Uvádí přehled základních stylových přístupů, nedostatků a chyb a nezapomíná ani na virtuální... (alza.sk)

Podobné produkty ako Prezentace v marketingových komunikacích (978-80-247-3123-0)

Egypt - V nitru pyramidy (978-80-247-4759-0)

Egypt - V nitru pyramidy (978-80-247-4759-0)
Detail

E-kniha - autor Veronika Válková, 176 stran Tentokrát atlas poslal Báru do minulosti sice za dne, ale zato ji šoupl skoro doprostřed Nilu, ve kterém se proháněli hladoví krokodýli. Ještě že byl poblíž šťastnou náhodou lovec Maimose! Nebo to snad nebyla náhoda? Je možné, že Maimose na místo přivedla kočičí bohyně Bastet, aby si na Báře krokodýli nepochutnali? Ať tak či onak, zdá se, že Bastet má s Bárou určité plány. Když totiž Bára v jejím chrámu usne, zelenooká bohyně jí ve snu předá tajemný vzkaz: Ušlechtilé srdce a síla lva nechť duši Réovu doprovodí k bílým zdem - zesnulý Velký bůh nesmí zemřít! Sachmet tě volá! Pátrání po smyslu vzkazu přivede Báru, Maimose a jeho bratra Neferiba nejen na stopu spiknutí proti egyptskému králi Menkauréovi (to je další dějepisný švindl, Egypťané vůbec neznají slovo faraon!), ale nakonec až do samého nitra pyramidy... (alza.sk)

Podobné produkty ako Egypt - V nitru pyramidy (978-80-247-4759-0)
Doprovázení v ošetřovatelství I (978-80-247-5710-0), Doprovázení v ošetřovatelství II (978-80-247-5711-7), Management v ošetřovatelství (978-80-247-3871-0), Ošetřovatelství v chirurgii I (978-80-247-2900-8), Ošetřovatelství v chirurgii I (978-80-247-3129-2), Ošetřovatelství II (978-80-247-3558-0), Interní ošetřovatelství I (978-80-247-1148-5), Klinické doporučené postupy v ošetřovatelství (978-80-247-5426-0), Ošetřovatelství pro zdravotnické asistenty I (978-80-247-1775-3), Ošetřovatelství v pediatrii (978-80-247-3286-2), Etika v ošetřovatelství (978-80-247-2069-2), Ošetřovatelství v nefrologii (978-80-247-5329-4), Ošetřovatelství v geriatrii (978-80-247-4316-5), Ošetřovatelství v neurologii (978-80-247-4868-9), Ošetřovatelství v psychiatrii (978-80-247-4236-6), Výzkum v ošetřovatelství (978-80-247-2713-4), Protetika I (978-80-247-5260-0), Ošetřovatelství v chirurgii II (978-80-247-3130-8), Ošetřovatelství v intenzivní péči (978-80-247-1830-9), Ošetřovatelství I (978-80-271-0888-6), Ošetřovatelství - ošetřovatelské postupy pro zdravotnické asistenty (978-80-247-2852-0), Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy I - Interna (978-80-247-3601-3), Síla myšlenky I. (978-80-247-3769-0), Ošetřovatelství v gynekologii a porodnictví (978-80-247-3373-9), Ošetřovatelství - interna (978-80-247-3212-1), Ošetřovatelství - interna (978-80-247-3211-4), Historie ošetřovatelství (978-80-247-3224-4), Multikulturní ošetřovatelství (978-80-247-4413-1), Kvalita života seniorů v kontextu ošetřovatelství (978-80-247-4772-9), Interní ošetřovatelství II (978-80-247-1777-7)