Doprovázení v ošetřovatelství ii (978-80-247-5711-7)

Produkt Doprovázení v ošetřovatelství ii (978-80-247-5711-7) sme našli 50+x, pokiaľ to nie je to čo hľadáte, skúste frázu Doprovázení v ošetřovatelství ii (978-80-247-5711-7) upraviť a produkt hľadať znova.

Doprovázení v ošetřovatelství II (978-80-247-5711-7)

Doprovázení v ošetřovatelství II (978-80-247-5711-7)
Detail

Elektronická kniha - autor Lenka Špirudová, 144 stran Metadoprovázení — tedy doprovázení sestry sestrou — a další metody, jako je např. supervize nebo koučování, přinášejí do oboru další možnosti práce s personálem i s klienty. Detaily knihy: Autor: Lenka Špirudová Rok vydání: 2015 ISBN: 978-80-247-5711-7 Počet stran: 144 (alza.sk)

Podobné produkty ako Doprovázení v ošetřovatelství II (978-80-247-5711-7) , Doprovázení v ošetřovatelství ii (978-80-247-5711-7)

Doprovázení v ošetřovatelství I (978-80-247-5710-0)

Doprovázení v ošetřovatelství I (978-80-247-5710-0)
Detail

Elektronická kniha - autor Lenka Špirudová, 144 stran Klíčové dovednosti, které české zdravotní sestry potřebují, aby mohly správně poskytovat kvalitní péči, podporu a doprovázení pacientů. Detaily knihy: Autor: Lenka Špirudová Rok vydání: 2015 ISBN: 978-80-247-5710-0 Počet stran: 144 (alza.sk)

Podobné produkty ako Doprovázení v ošetřovatelství I (978-80-247-5710-0) , Doprovázení v ošetřovatelství i (978-80-247-5710-0)

Interní ošetřovatelství II (978-80-247-1777-7)

Interní ošetřovatelství II (978-80-247-1777-7)
Detail

Elektronická kniha - autor Alena Šafránková, Marie Nejedlá, 216 stran Druhý díl základní učebnice k předmětu interní ošetřovatelství na vyšších odborných a vysokých školách. Autoři vycházejí z potřeb studentů i učitelů zabývat se nejen lékařským pojetím onemocnění vnitřního ústrojí, ale především problematikou ošetřovatelské péče o tyto pacienty. Vedle teoretického úvodu ke každé skupině chorob je důraz kladen především na zhodnocení potřeb pacientů, stanovení ošetřovatelských diagnóz a plánování a realizaci ošetřovatelské péče. Studenti i sestry budou po jejím prostudování znát etiologii, diagnostiku a způsob léčby jednotlivých onemocnění, budou umět rozpoznat problémy pacienta, asistovat lékaři při diagnostických a léčebných postupech a plánovat, realizovat a hodnotit ošetřovatelskou péči. Kniha je určena nejen studentům a jejich pedagogům, ale také všem sestrám, kterým poskytne nejnovější ucelené poznatky z oboru a pomůže zkvalitnit péči o pacienty. (alza.sk)

Podobné produkty ako Interní ošetřovatelství II (978-80-247-1777-7) , Interní ošetřovatelství ii (978-80-247-1777-7)

Ošetřovatelství II (978-80-247-3558-0)

Ošetřovatelství II (978-80-247-3558-0)
Detail

E-kniha - autor Ilona Plevová, kolektiv a, 224 stran Učebnice ošetřovatelství s ucelenými a aktuálními informace zahrnuje všechna témata, která jsou nutná ke zvládnutí studijních požadavků daného předmětu: komunikace, etika, člověk, jeho motivace a potřeby, paliativní péče, transkulturní ošetřovatelství a výchova ke zdraví. Tato učebnice je určena pro studenty bakalářského a magisterského oboru všeobecná sestra, porodní asistentka a všeobecné lékařství a dále pro studenty všech zdravotnických oborů, kteří mají součástí svého studia předmět ošetřovatelství. (alza.sk)

Podobné produkty ako Ošetřovatelství II (978-80-247-3558-0) , Ošetřovatelství v chirurgii ii (978-80-247-3130-8)

Ošetřovatelství v chirurgii II (978-80-247-3130-8)

Ošetřovatelství v chirurgii II (978-80-247-3130-8)
Detail

E-kniha - autor Lenka Slezáková, kolektiv a, 308 stran Dlouho očekávaná učebnice ošetřovatelství zpracovávající chirurgickou problematiku se zaměřuje na ošetřování nemocného z pohledu sestry, s využitím ošetřovatelského procesu a jeho jednotlivých fází. Zahrnuje problematiku náhlých příhod břišních a oborů urologie, ortopedie, transplantologie, neurochirurgie a onkologie. Kniha navazuje na Ošetřovatelství v chirurgii I, společně tak tvoří moderní soubor učebnic vhodných pro výuku tohoto předmětu. (alza.sk)

Podobné produkty ako Ošetřovatelství v chirurgii II (978-80-247-3130-8) , Ošetřovatelství ii (978-80-247-3558-0)

Ošetřovatelství pro zdravotnické asistenty II (978-80-247-2040-1)

Ošetřovatelství pro zdravotnické asistenty II (978-80-247-2040-1)
Detail

E-kniha - autor Lenka Slezáková, kolektiv a, 204 stran Kniha je určena především studentům a vyučujícím SZŠ obor zdravotnický asistent a studentům a pedagogům zdravotnických lyceí. Jedná se o základní učebnici v oboru ošetřovatelství, zejména ošetřovatelství v klinických oborech, které se vyučují ve třetím a čtvrtém ročníku SZŠ. Obsahem této druhé části dvoudílné učebnice je ošetřovatelství v chirurgii a pediatrii. Studenti po prostudování knihy prokáží znalost základních teoretických poznatků o příčinách, projevech a léčbě nejčastějších onemocnění a stavů. Nabytí těchto vědomostí jim umožní posoudit a popsat potřeby pacientů i plánovat a realizovat ošetřovatelskou péči. (alza.sk)

Podobné produkty ako Ošetřovatelství pro zdravotnické asistenty II (978-80-247-2040-1) , Ošetřovatelství v pediatrii (978-80-247-3286-2)

Management v ošetřovatelství (978-80-247-3871-0)

Management v ošetřovatelství (978-80-247-3871-0)
Detail

E-kniha - autor Ilona Plevová, kolektiv a, 304 stran Publikace je zaměřena nejen na management v ošetřovatelství, ale také na obecný management, management ve zdravotnictví, ošetřovatelský management, personální management atd. Je vhodná pro výuku studentů a podává všechny důležité informace z oblasti managementu tak, aby byli schopni se v této problematice orientovat. Kniha nabízí budoucím manažerům ve zdravotnictví na různých pozicích užitečné informace. (alza.sk)

Podobné produkty ako Management v ošetřovatelství (978-80-247-3871-0) , Management v ošetřovatelství (978-80-247-3871-0)

Etika v ošetřovatelství (978-80-247-2069-2)

Etika v ošetřovatelství (978-80-247-2069-2)
Detail

E-kniha - autor Jana Kutnohorská, 164 stran V současné době jediná učebnice etiky, která je svým zaměřením určena pouze studentům ošetřovatelství a zdravotním sestrám. Etika zdravotní sestry má řadu odlišností od etiky lékaře, které vyplývají z jejího poslání, kompetencí a měnícího se postavení ve zdravotnickém týmu. Po prostudování knihy se sestry budou lépe orientovat v problematice ošetřovatelské etiky, budou umět pojmenovat etická dilemata, argumentovat o nich a hledat možná východiska. Kniha jim poskytne vodítko k rozhodování a správnému jednání v nesnadných situacích. Autorka přednáší etiku pro zdravotní sestry na Ústavu ošetřovatelství a porodní asistence LF UP v Olomouci, na Ústavu sociálního lékařství, odd. ošetřovatelství, LF UK v Hradci Králové. Na specifická témata etiky v ošetřovatelství vystoupila na řadě konferenci v ČR i v zahraničí. (alza.sk)

Podobné produkty ako Etika v ošetřovatelství (978-80-247-2069-2) , Etika v ošetřovatelství (978-80-247-2069-2)

Výzkum v ošetřovatelství (978-80-247-2713-4)

Výzkum v ošetřovatelství (978-80-247-2713-4)
Detail

E-kniha - autor Jana Kutnohorská, 176 stran Učebnice k předmětu výzkum v ošetřovatelství je určena studentům oboru ošetřovatelství, nelékařských zdravotnických a sociálně-zdravotnických oborů, a to jak v České republice, tak na Slovensku. Po jejím prostudování budou informováni o teoretických poznatcích i praktickém využití výzkumu, např. při ověřování a kritickém hodnocení zavedených postupů i nových metod práce nebo při zkoušení moderních pomůcek. Metody výzkumu využijí při tvorbě absolventských, bakalářských a diplomových prací. (alza.sk)

Podobné produkty ako Výzkum v ošetřovatelství (978-80-247-2713-4) , Ošetřovatelství v nefrologii (978-80-247-5329-4)

Úvod do komunitního ošetřovatelství (978-80-247-2150-7)

Úvod do komunitního ošetřovatelství (978-80-247-2150-7)
Detail

E-kniha - autor Darja Jarošová, 100 stran Odborná publikace, která je ojedinělá na českém trhu, je určena studujícím ošetřovatelství a porodní asistence, sestrám v komunitní praxi a také dalším poskytovatelům komunitní péče. Předkládá čtenářům základní východiska a principy komunitní péče, zabývá se komunitě orientovaným ošetřovatelským procesem u vybraných populačních skupin a členů komunity. Seznamuje s vybranými komunitními službami a institucemi včetně služeb domácí péče. Předkládá odborné veřejnosti možnost efektivní aplikace principů veřejného zdraví vedoucích k podpoře zdraví populace v podmínkách komunitní péče. (alza.sk)

Podobné produkty ako Úvod do komunitního ošetřovatelství (978-80-247-2150-7) , Ošetřovatelství v geriatrii (978-80-247-4316-5)

Ošetřovatelství v nefrologii (978-80-247-5329-4)

Ošetřovatelství v nefrologii (978-80-247-5329-4)
Detail

Elektronická kniha - autor kolektiv a, 252 stran, česky Publikace si klade za cíl poskytnout ucelené informace o ošetřovatelské péči v nefrologii studentům zdravotnických oborů ve vysokoškolském programu, v postgraduálním studiu a nelékařským zdravotnickým pracovníkům. Zahrnuje základní charakteristiku onemocnění ledvin se zaměřením na akutní a chronické selhání ledvin, jejich léčbu a ošetřovatelskou péči. V textu je zpracováno provádění eliminačních metod očišťování krve a problematika transplantace ledvin. Kniha splňuje požadavky ošetřovatelské praxe a je doplněna kazuistikami a jejich rozborem pomocí ošetřovatelských diagnóz. (alza.sk)

Podobné produkty ako Ošetřovatelství v nefrologii (978-80-247-5329-4) , Ošetřovatelství v neurologii (978-80-247-4868-9)

Ošetřovatelství v pediatrii (978-80-247-3286-2)

Ošetřovatelství v pediatrii (978-80-247-3286-2)
Detail

E-kniha - autor Lenka Slezáková, kolektiv a, 292 stran Publikace metodicky navazuje na knihu Základní ošetřovatelská péče v pediatrii a je další z učebnic ošetřovatelství v klinických oborech. Obsahuje kapitoly s problematikou onemocnění kardiovaskulárního systému, urogenitálního traktu, CNS, krvetvorby, dýchacích cest, zažívacího traktu a endokrinního systému. Součástí publikace jsou prvky ošetřovatelského procesu. Knihu doplňují ošetřovatelské kazuistiky a jejich rozbor z hlediska ošetřovatelských diagnóz. Takto zpracovaná publikace je ojedinělou na našem trhu. (alza.sk)

Podobné produkty ako Ošetřovatelství v pediatrii (978-80-247-3286-2) , Ošetřovatelství v psychiatrii (978-80-247-4236-6)

Ošetřovatelství v geriatrii (978-80-247-4316-5)

Ošetřovatelství v geriatrii (978-80-247-4316-5)
Detail

E-kniha - autor Andrea Pokorná, kolektiv a, 202 stran Nástroje hodnocení kognice, interakce, sebepéče, výživy, bolesti, soběstačnosti a podpora smysluplnosti jsou hlavními tématy publikace, která se věnuje problematice péče v geriatrii z hlediska posuzování stavu geriatrických pacientů a klientů v nemocnicích a v zařízeních sociální péče (např. v domovech důchodců). Přehled jednotlivých hodnoticích technik v geriatrii u nás ještě nebyl takto komplexně publikován. Bude sloužit nejen studentům ošetřovatelství, ale také sestrám a pracovníkům v zařízení sociální péče k posouzení stavu svých klientů. Kniha obsahuje široký výčet hodnoticích škál a nástrojů. (alza.sk)

Podobné produkty ako Ošetřovatelství v geriatrii (978-80-247-4316-5) , Výzkum v ošetřovatelství (978-80-247-2713-4)

Ošetřovatelství v neurologii (978-80-247-4868-9)

Ošetřovatelství v neurologii (978-80-247-4868-9)
Detail

Elektronická kniha - autor Zuzana Slezáková, 232 stran Publikace vystihuje specifičnost ošetřovatelství v neurologii s důrazem na užití metody ošetřovatelského procesu. Vznikla s cílem přispět k prohloubení poznatků o ošetřování pacientů s neurologickým onemocněním, ale i ke změně myšlení a postojů sester a tím i ke zvýšení kvality ošetřovatelské praxe. (alza.sk)

Podobné produkty ako Ošetřovatelství v neurologii (978-80-247-4868-9) , Úvod do komunitního ošetřovatelství (978-80-247-2150-7)

Ošetřovatelství v psychiatrii (978-80-247-4236-6)

Ošetřovatelství v psychiatrii (978-80-247-4236-6)
Detail

E-kniha - autor Tomáš Petr, Eva Marková, kolektiv a, 296 stran Publikace přináší komplexní obraz o moderní psychiatrické ošetřovatelské péči Cílem publikace je předat informace studentům oboru, vyučujícím a odborné veřejnosti o současných trendech v ošetřovatelské péči u nemocných v psychiatrii. Publikace nahradí na trhu knihu Psychiatrická ošetřovatelská péče. (alza.sk)

Podobné produkty ako Ošetřovatelství v psychiatrii (978-80-247-4236-6) , Ošetřovatelství pro zdravotnické asistenty ii (978-80-247-2040-1)

Klinické doporučené postupy v ošetřovatelství (978-80-247-5426-0)

Klinické doporučené postupy v ošetřovatelství (978-80-247-5426-0)
Detail

Elektronická kniha - autor Darja Jarošová, 144 stran Klinické doporučené postupy (KDP), jejich definování, charakteristika, tvorba a implementace v praxi. Publikace seznamuje českou ošetřovatelskou komunitu s problematikou a využitím KDP v ošetřovatelské praxi. Detaily knihy: Autor: Darja Jarošová Rok vydání: 2016 ISBN: 978-80-247-5426-0 Počet stran: 144 (alza.sk)

Podobné produkty ako Klinické doporučené postupy v ošetřovatelství (978-80-247-5426-0) , Ošetřovatelství v chirurgii ii (978-80-271-1718-5)

Ošetřovatelství II (978-80-271-0889-3)

Ošetřovatelství II (978-80-271-0889-3)
Detail

Elektronická kniha - autor Ilona Plevová, 200 stran, česky 2. vydání české učebnice ošetřovatelství, v níž jsou soustředěny potřebné informace uceleně a v aktuálním znění. Na rozdíl od této knihy je většina knih na téma ošetřovatelství specifická svým zaměřením, tzn. věnují se pouze jedné nebo dvěma oblastem. Tato publikace zahrnuje všechna témata, která jsou nutná ke zvládnutí studijních požadavků – od historie ošetřovatelství až po role sester a jejich profesní organizace. Učebnice je určena pro studenty Bc. a Mgr. oboru všeobecná sestra, porodní asistentka a všeobecné lékařství a dále pro studenty zdravotnických oborů, kde je součástí studia předmět ošetřovatelství. (alza.sk)

Podobné produkty ako Ošetřovatelství II (978-80-271-0889-3) , Ošetřovatelství v chirurgii i (978-80-247-2900-8)

Ošetřovatelství v intenzivní péči (978-80-247-1830-9)

Ošetřovatelství v intenzivní péči (978-80-247-1830-9)
Detail

E-kniha - autor Gabriela Kapounová, 368 stran Publikace je určena všem sestrám, které pracují v prostředí intenzivní péče i těm, které se starají o akutně nemocné pacienty na ostatních ošetřovatelských jednotkách. Kniha je zdrojem cenných informací i pro studenty a vyučující v oborech všeobecná sestra a zdravotnický asistent. Kromě úvodních kapitol, které popisují péči o pacienta při příjmu na oddělení intenzivní péče, překladu na jiné oddělení či propuštění do domácího ošetřování, popisuje autorka především základy a specifika intenzivní ošetřovatelské péče o pacienty podle jednotlivých tělních systémů. Zabývá se rovněž specializovanými ošetřovatelskými postupy při invazivním i neinvazivním monitoringu, intravenózním podávání léků, zajištění dýchacích cest, parenterálním podávání výživy a dalších činnostech. Autorka při psaní knihy vychází ze svých zkušeností na pracovišti ARO i ze studia české a zahraniční literatury. (alza.sk)

Podobné produkty ako Ošetřovatelství v intenzivní péči (978-80-247-1830-9) , Ošetřovatelství v chirurgii i (978-80-247-3129-2)

Ošetřovatelství v chirurgii I (978-80-247-3129-2)

Ošetřovatelství v chirurgii I (978-80-247-3129-2)
Detail

E-kniha - autor Lenka Slezáková, kolektiv a, 268 stran Moderní a dlouho očekávaná učebnice ošetřovatelství zaměřená na chirurgickou ošetřovatelskou problematiku. Obsahuje základy chirurgie a dále zpracovává problematiku ošetřovatelství v traumatologii, kardiochirurgii, chirurgii krku, hrudníku, štítné žlázy, prsu, chirurgii gastrointestinálního traktu. Knihu doplňuje obrazová příloha a množství kreseb a schémat v textu. Učebnice splňuje požadavky praxe a bude důležitou učební pomůckou při výuce ošetřovatelství v klinických oborech. (alza.sk)

Podobné produkty ako Ošetřovatelství v chirurgii I (978-80-247-3129-2) , Ošetřovatelství v intenzivní péči (978-80-247-1830-9)

Ošetřovatelství v chirurgii I (978-80-247-2900-8)

Ošetřovatelství v chirurgii I (978-80-247-2900-8)
Detail

Elektronická kniha - autor Lenka Slezáková, 276 stran, česky Druhé vydání učebnice ošetřovatelství se zaměřuje chirurgickou ošetřovatelskou problematiku. Po prostudování publikace budou studenti připraveni na splnění studijních požadavků v tomto předmětu. Učebnice se specializuje na ošetřování nemocného z pohledu sestry, s využitím ošetřovatelského procesu a jeho jednotlivých fází. Zahrnuje například problematiku traumatologie, kardiochirurgie, chirurgie krku, hrudníku, štítné žlázy, prsu, skeletu a končetin, břicha, urologie, ortopedie, transplantologie, neurochirurgie a onkologie. Kniha splňuje požadavky praxe a bude důležitou učební pomůckou v předmětu ošetřovatelství v klinických oborech a je doplněna obrazovou přílohou a množství kreseb a schémat v textu. (alza.sk)

Podobné produkty ako Ošetřovatelství v chirurgii I (978-80-247-2900-8) , Protetika ii (978-80-247-5261-7)

Ošetřovatelství - ošetřovatelské postupy pro zdravotnické asistenty (978-80-247-2853-7)

Ošetřovatelství - ošetřovatelské postupy pro zdravotnické asistenty (978-80-247-2853-7)
Detail

E-kniha - autor Jitka Hůsková, Petra Kašná, 96 stran Pracovní sešit navazuje na učebnici Ošetřovatelství pro zdravotnické asistenty - 2. ročník a obsahuje, kromě jiného, stěžejní témata pro 2. ročník - podávání léků, aplikace injekcí, infuzí, transfuzí a také se zabývá problematikou péče o spánek a odpočinek nemocných. Na trhu je takto strukturovaná učební pomůcka zatím jediná. Pracovní sešit je určen pro žáky oboru Zdravotnický asistent a pro vyučující k podpoře výuky ošetřovatelských postupů ve 2. ročníku v předmětu Ošetřovatelství. Je koncipován tak, aby podporoval schopnosti žáka třídit informace, využívat mezioborových vztahů a doplňovat znalosti, které potřebuje, metodou samostudia. Tím plní jednu z výstupních kompetencí žáka střední školy. Pracovní sešit nabízí třífázový model učení - evokace (co už žák k tématu ví), uvědomění si významu (nové informace) a reflexe (sjednocení a třídění poznatků společně s učitelem). Do této učební pomůcky jsou... (alza.sk)

Podobné produkty ako Ošetřovatelství - ošetřovatelské postupy pro zdravotnické asistenty (978-80-247-2853-7) , Dějiny naší říše (978-80-870-5711-7)

Ošetřovatelství v gynekologii a porodnictví (978-80-247-3373-9)

Ošetřovatelství v gynekologii a porodnictví (978-80-247-3373-9)
Detail

E-kniha - autor Lenka Slezáková, kolektiv a, 280 stran Učebnice ošetřovatelství zaměřená na problematiku gynekologie a porodnictví doplňuje řadu učebnic ošetřovatelství pro klinické obory. Zpracovává problematiku vyšetřovacích metod v gynekologii a porodnictví, sexuálně přenosných nemocí, nádorů v gynekologii, akutních stavů, neplodnosti, inkontinence moči, vedení fyziologického porodu, patologického těhotenství a šestinedělí. Kniha je doplněna bohatou obrazovou přílohou věnovanou nejen vyšetřovacím metodám a porodu, ale také bezpečnosti těhotných žen. (alza.sk)

Podobné produkty ako Ošetřovatelství v gynekologii a porodnictví (978-80-247-3373-9) , Ošetřovatelství ii (978-80-271-0889-3)

Ošetřovatelství v chirurgii II (978-80-271-1718-5)

Ošetřovatelství v chirurgii II (978-80-271-1718-5)
Detail

Elektronická kniha - autor Lenka Slezáková, 336 stran, česky Druhé vydání úspěšné učebnice ošetřovatelství, zaměřené na chirurgickou problematiku. Patří do skupiny učebnic pro klinické obory. Po prostudování publikace budou studenti připraveni na splnění studijních požadavků v tomto předmětu. Zaměřuje se na ošetřování nemocného z pohledu sestry, s využitím ošetřovatelského procesu a jeho jednotlivých fází. Zahrnuje například problematiku traumatologie, kardiochirurgie, chirurgie krku, hrudníku, štítné žlázy, prsu, skeletu a končetin, břicha, urologie, ortopedie, transplantologie, neurochirurgie a onkologie. Kniha navazuje na Ošetřovatelství v chirurgii I, 2. vydání a společně tvoří moderní soubor učebnic pro tento předmět. (alza.sk)

Podobné produkty ako Ošetřovatelství v chirurgii II (978-80-271-1718-5) , Ošetřovatelství - ošetřovatelské postupy pro zdravotnické asistenty (978-80-247-2853-7)

Protetika II (978-80-247-5261-7)

Protetika II (978-80-247-5261-7)
Detail

Elektronická kniha - autor Jörg Rudolf Strub, 384 stran Komplexní učebnice v oboru, která na našem trhu chybí několik desítek let. Překlad již 4. vydání úspěšné knihy, kterou v německém originále vydalo nakladatelství QUINTESSENZ. Kniha ve třech dílech je určena jak studentům medicíny a lékařům stomatologům, tak zubním technikům a protetikům. Detaily knihy: Autor: Jörg Rudolf Strub Rok vydání: 2016 ISBN: 978-80-247-5261-7 Počet stran: 384 (alza.sk)

Podobné produkty ako Protetika II (978-80-247-5261-7) , Ošetřovatelství v gynekologii a porodnictví (978-80-247-3373-9)

Kvalita života seniorů v kontextu ošetřovatelství (978-80-247-4772-9)

Kvalita života seniorů v kontextu ošetřovatelství (978-80-247-4772-9)
Detail

E-kniha - autor Anna Hudáková, Ľudmila Majerníková, 128 stran Kvalita života seniorů v kontextu ošetřovatelství je vědeckou monografií, která pomocí statistiky zpracovává zásadní oblasti konceptu kvality života v seniorské populaci. V předkládané publikaci je největší pozornost věnována kvalitě života u seniorů související s mobilitou, soběstačností, emocionálním a sociálním atributem. Komponenty kvality života jsou analyzovány u seniorů v ústavním zařízení různého typu a výsledky analýzy jsou prezentovány jako doporučení pro praktické využití. Kniha je proto určená odborníkům z oblasti geriatrie, ošetřovatelství, sociologie a psychologie. (alza.sk)

Podobné produkty ako Kvalita života seniorů v kontextu ošetřovatelství (978-80-247-4772-9) , Klinické doporučené postupy v ošetřovatelství (978-80-247-5426-0)

Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy II - Pediatrie, chirurgie (978-80-247-3602-0)

Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy II - Pediatrie, chirurgie (978-80-247-3602-0)
Detail

E-kniha - autor Lenka Slezáková, kolektiv a, 264 stran Druhé, doplněné vydání úspěšné učebnice zaměřené na ošetřovatelský proces v pediatrii a chirurgii je určené pro žáky 3. a 4. ročníku SZŠ jako základní učebnicí předmětu ošetřovatelství. Obsahuje informace a znalosti potřebné k vykonání maturitní zkoušky. Učebnici budou doplňovat dva pracovní sešity. Nové vydání učebnice je doplněné o moderní informace, vyšetřovací metody, postupy v léčbě a v péči o nemocného. (alza.sk)

Podobné produkty ako Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy II - Pediatrie, chirurgie (978-80-247-3602-0) , Ošetřovatelství - interna (978-80-247-3212-1)

Dějiny naší říše (978-80-870-5711-7)

Dějiny naší říše (978-80-870-5711-7)
Detail

Elektronická kniha - autor Josef Pekař, 218 stran Dějiny naší říše byly napsány jako učebnice pro nejvyšší třídy středních škol Rakousko-Uherské a byly "schváleny výnosem C. K. ministerstva kultury a vyučování ze dne 9. dubna 1914". Jedná se o pozoruhodně čtivou čítanku historie podunajské monarchie, zaměřenou na země Koruny české.Kniha ovšem nepokrývá jenom období, kdy Čechy byly součástí monarchie, ale celé období dějin od časů říše Římské až do roku 1914. Pekařovo pojetí dějin obsažené v této učebnici není ani dnes třeba příliš korigovat. Učebnice představuje hutný přehled dějin, který bychom v tomto rozsahu dnes těžko hledali. Pozoruhodná je i Pekařova vize dalšího vývoje habsburského soustátí, načrtnutá v závěru knihy. Lze jen litovat, že dějiny se krátce po vydání knihy ubíraly jiným směrem. (alza.sk)

Podobné produkty ako Dějiny naší říše (978-80-870-5711-7) , Ošetřovatelství - interna (978-80-247-3211-4)

První pomoc II (978-80-247-4200-7)

První pomoc II (978-80-247-4200-7)
Detail

E-kniha - autor Jarmila Kelnarová, Jana Toufarová, Zuzana Číková, Eva Matějková, Jana Váňová, 192 stran Nová, moderní učebnice jednoduchým a přehledným způsobem seznamuje studenty zdravotnických oborů i účastníky kurzů první pomoci s principy základní a rozšířené první pomoci. Kniha, která je doplněna modelovými úlohami, bohatou fotografickou dokumentací i kreslenými obrázky, naučí studenty rychle a kvalitně zachránit lidský život, ošetřit postiženého v extrémních situacích i umět komunikovat s dispečinkem integrovaného záchranného systému. Publikace, která vychází ve dvou dílech, obsahuje také platné vyhlášky a normativy, které se dané problematiky týkají. První díl obsahuje obecné poznatky - od vybavení příruční lékárny přes obvazovou techniku, polohování a transport raněných, bezvědomí, křečové stavy až po ošetřování ran. V druhém díle jsou postupy nutné k vyhodnocení a ošetření úrazů podle jednotlivých tělních systémů. (alza.sk)

Podobné produkty ako První pomoc II (978-80-247-4200-7) , Historie ošetřovatelství (978-80-247-3224-4)

Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy - 2. ročník – 1. díl (978-80-247-5331-7)

Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy - 2. ročník – 1. díl (978-80-247-5331-7)
Detail

Elektronická kniha - autor Jarmila Kelnarová, 180 stran Druhé vydání úspěšné učebnice pro 2. ročník oboru zdravotnický asistent. Navazuje na učebnici ošetřovatelství pro 1. ročník a zahrnuje náročnou látku se všemi tématy, která budoucí zdravotnický asistent musí v průběhu 2. ročníku studia zvládnout. Detaily knihy: Autor: Jarmila Kelnarová Rok vydání: 2016 ISBN: 978-80-247-5331-7 Počet stran: 180 (alza.sk)

Podobné produkty ako Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy - 2. ročník – 1. díl (978-80-247-5331-7) , Multikulturní ošetřovatelství (978-80-247-4413-1)

Ošetřovatelství - interna (978-80-247-3211-4)

Ošetřovatelství - interna (978-80-247-3211-4)
Detail

E-kniha - autor Taťána Filipová, 104 stran Pracovní sešit doplňuje učebnici Ošetřovatelství I a slouží k procvičení látky probrané ve 3. ročníku SZŠ. Je to moderní učební pomůcka podporující individuální schopnosti studenta učit se a dál rozvíjet svoje znalosti. Slouží k podpoře samostudia, aktivního vyhledávání nových informací, procvičení a upevnění získaných znalostí. Pro vyučující je zajímavou učební pomůckou, která umožňuje vést vyučovací hodinu podle moderních výukových metod a zjednodušuje možnost kontroly samostatné práce žáka. (alza.sk)

Podobné produkty ako Ošetřovatelství - interna (978-80-247-3211-4) , Význam ošetřovatelství v preventivní kardiologii (978-80-271-2197-7)

Ošetřovatelství - interna (978-80-247-3212-1)

Ošetřovatelství - interna (978-80-247-3212-1)
Detail

E-kniha - autor Taťána Filipová, 104 stran Druhý díl pracovního sešitu slouží k procvičení probrané látky zábavnou formou - stejně jako první díl obsahuje tabulky, obrázky, doplňovačky, křížovky, osmisměrky. Tento způsob práce s výukovou pomůckou podporuje aktivitu a samostatnost žáka, učí jej vyhledávat si potřebné informace, uvědomovat si mezipředmětové vztahy a vede jej k principům kritického myšlení. Druhý díl zpracovává témata onemocnění trávicího ústrojí, vylučovacího ústrojí, endokrinologická a metabolická onemocnění, péče o staré a umírající. (alza.sk)

Podobné produkty ako Ošetřovatelství - interna (978-80-247-3212-1)

Historie ošetřovatelství (978-80-247-3224-4)

Historie ošetřovatelství (978-80-247-3224-4)
Detail

E-kniha - autor Jana Kutnohorská, 208 stran Kniha je koncipovaná jako učebnice pro obor ošetřovatelství a poslouží rovněž všem, pro které je historie oboru součástí profesní identity. Přináší široký přehled a systematické zpracování ojedinělé jak v historické, tak v ošetřovatelské odborné literatuře. Seznamuje čtenáře s podmínkami a způsoby péče o nemocné a jakého vzdělání mohly ošetřovatelky dosáhnout. Povědomí o vývoji profese je důležitým fenoménem a patří k základním informacím všech zdravotnických profesionálů. (alza.sk)

Podobné produkty ako Historie ošetřovatelství (978-80-247-3224-4)

Multikulturní ošetřovatelství (978-80-247-4413-1)

Multikulturní ošetřovatelství (978-80-247-4413-1)
Detail

E-kniha - autor Jana Kutnohorská, 160 stran Publikace je primárně didaktická, je určena studentům oborů ošetřovatelství, sociální práce, zdravotně-sociální práce a bude přínosná i pro obory speciální pedagogika, kulturologie. Poslouží zdravotníkům vápraxi, a to jak nelékařských, tak i lékařských oborů. Je také přínosem pro zahraniční studenty i pro ty, kteří vyjíždějí za prací do zahraničí. Pochopením multikulturní problematiky a etických postojů lépe vnímáme potíže a potřeby cizinců, ale také naše vlastní při setkání s jinou kulturou. Kulturní rozmanitost je jedním z ústředních znaků kulturního pokroku. Kultura, multikultura je vždy sociální, vyvíjí se mezi lidmi a ti jsou na multikulturní etiku včetně komunikační velmi citliví. (alza.sk)

Podobné produkty ako Multikulturní ošetřovatelství (978-80-247-4413-1)

Interní ošetřovatelství I (978-80-247-1148-5)

Interní ošetřovatelství I (978-80-247-1148-5)
Detail

Elektronická kniha - autor Alena Šafránková, Marie Nejedlá, 284 stran První díl základní učebnice k předmětu interní ošetřovatelství na vyšších odborných a vysokých školách, která je v tomto rozsahu a stylu provedení v současné době ojedinělá. Autoři vycházejí z potřeb studentů i učitelů zabývat se nejen lékařským pojetím onemocnění vnitřního ústrojí, ale především problematikou ošetřovatelské péče o tyto pacienty. Vedle teoretického úvodu ke každé skupině chorob je důraz kladen především na zhodnocení potřeb pacientů, stanovení ošetřovatelských diagnóz a plánování a realizaci ošetřovatelské péče. Studenti i sestry po jejím prostudování budou znát etiologii, diagnostiku a způsob léčby jednotlivých onemocnění, budou umět rozpoznat problémy pacienta, asistovat lékaři při diagnostických a léčebných postupech a plánovat, realizovat a hodnotit ošetřovatelskou péči. Kniha je určena nejen studentům a jejich pedagogům, ale také všem sestrám, kterým poskytne nejnovější... (alza.sk)

Podobné produkty ako Interní ošetřovatelství I (978-80-247-1148-5)

Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy III - gynekologie a porodnictví, onkologie, psychiatr (978-80-247-4341-7)

Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy III - gynekologie a porodnictví, onkologie, psychiatr (978-80-247-4341-7)
Detail

E-kniha - autor Lenka Slezáková, kolektiv a, 248 stran Druhé, doplněné vydání úspěšné učebnice! Kniha je určena studentům a vyučujícím SZŠ — obor zdravotnický asistent — a studentům a pedagogům zdravotnických lyceí. Jedná se o základní učebnici v oboru ošetřovatelství, zejména ošetřovatelství v klinických oborech, které se vyučují ve třetím a čtvrtém ročníku SZŠ. Obsahem této třetí části učebnice je ošetřovatelství v gynekologii a porodnictví, onkologii a psychiatrii. Studentům kniha poskytne základní teoretické poznatky o příčinách, projevech a léčbě nejčastějších onemocnění a stavů vátěchto oborech. Tyto vědomosti jim umožní posoudit a popsat potřeby pacientů i plánovat a realizovat ošetřovatelskou péči. (alza.sk)

Podobné produkty ako Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy III - gynekologie a porodnictví, onkologie, psychiatr (978-80-247-4341-7)

Ošetřovatelství pro SZŠ - chirurgie (978-80-247-3542-9)

Ošetřovatelství pro SZŠ - chirurgie (978-80-247-3542-9)
Detail

E-kniha - autor Taťána Filipová, Martina Smetanová, 104 stran Pracovní sešit slouží k procvičení látky probrané v předmětu chirurgie a k upevnění získaných znalostí, podporuje samostudium žáků a aktivní vyhledávání nových informací. Pro vyučující je zajímavou učební pomůckou, která umožňuje vést vyučovací hodinu podle moderních výukových metod a zjednodušuje možnost kontroly samostatné práce žáka. Výuka s použitím pracovního sešitu podporuje aktivitu žáků, učí jej uvědomovat si mezipředmětové vztahy a rozvíjí kritické myšlení. (alza.sk)

Podobné produkty ako Ošetřovatelství pro SZŠ - chirurgie (978-80-247-3542-9)

Ošetřovatelství ve vybraných oborech (978-80-247-3422-4)

Ošetřovatelství ve vybraných oborech (978-80-247-3422-4)
Detail

E-kniha - autor Iva Nováková, 240 stran Učebnice podává stručný přehled specifické problematiky ošetřovatelské péče v dermatovenerologii, oftalmologii, otorinolaryngologii a stomatologii a snaží se zpřístupnit přijatelnou formou poznatky a informace z těchto oborů. Každý z celků je členěn na část obecnou a speciální, která je doplněna kazuistikami. Publikace je určena studentům oboru ošetřovatelství jako učebnice pro předmět vybrané obory v ošetřovatelství, ale může být užitečným zdrojem informací i pro studenty vyšších odborných škol zdravotnických a pro zdravotnickou odbornou veřejnost. (alza.sk)

Podobné produkty ako Ošetřovatelství ve vybraných oborech (978-80-247-3422-4)

Ošetřovatelství založené na důkazech (978-80-247-5345-4)

Ošetřovatelství založené na důkazech (978-80-247-5345-4)
Detail

E-kniha - autor Darja Jarošová, Renáta Zeleníková, 136 stran Kniha seznamuje se základními principy ošetřovatelství založeného na důkazech (evidence based nursing) — se základními charakteristikami, procesem a výukou principů EBN. Vychází z výzkumných a pedagogických zkušeností autorek i z jejich zkušeností ze zahraničních univerzitních pracovišť. (alza.sk)

Podobné produkty ako Ošetřovatelství založené na důkazech (978-80-247-5345-4)

Kardiologie pro obor ošetřovatelství (978-80-247-4823-8)

Kardiologie pro obor ošetřovatelství (978-80-247-4823-8)
Detail

E-kniha - autor Eliška Sovová, Jarmila Sedlářová, kolektiv a, 264 stran Kniha navazuje na úspěšné vydání z roku 2004, je zcela přepracována podle posledních poznatků současné vědy a doplněna o praktickou část — o kapitolu věnovanou ošetřovatelství a o doporučené ošetřovatelské postupy při jednotlivých ošetřovatelských diagnózách. Standardní ošetřovatelské postupy mají pomoci při plánování ošetřovatelské péče. (alza.sk)

Podobné produkty ako Kardiologie pro obor ošetřovatelství (978-80-247-4823-8)

Význam ošetřovatelství v preventivní kardiologii (978-80-271-2197-7)

Význam ošetřovatelství v preventivní kardiologii (978-80-271-2197-7)
Detail

Elektronická kniha - autor kolektiv a, 160 stran, česky Kardiovaskulární onemocnění jsou obecně důsledkem působení kombinace několika rizikových faktorů, které mohou být ovlivnitelné a neovlivnitelné. Na ovlivnitelné faktory bychom měli působit v rámci preventivních činností. Podkladem předkládané monografie se staly výsledky výzkumného projektu s názvem „Intervenční postupy v preventivní kardiologii“. Struktura knihy vychází z rámce zadání projektu. Po úvodní části, která je věnována popisu projektu, následuje metodologie, popis výběru cílové skupiny a její charakteristika. V závěru této kapitoly je uveden postup sběru a zpracování dat. V následující kapitole je popsán význam ošetřovatelství v podpoře zdraví a v preventivních činnostech. Krátce jsou charakterizovány i modely, které jsou zaměřené na zdraví. Třetí kapitola je zaměřena na prevenci kardiovaskulárních chorob. Důraz je zde položen na komplexní preventivní péči. Kapitoly 4, 5, 6,... (alza.sk)

Podobné produkty ako Význam ošetřovatelství v preventivní kardiologii (978-80-271-2197-7)

Ošetřovatelství pro zdravotnické asistenty III (978-80-247-2270-2)

Ošetřovatelství pro zdravotnické asistenty III (978-80-247-2270-2)
Detail

E-kniha - autor Lenka Slezáková, kolektiv a, 228 stran Kniha je určena především studentům a vyučujícím SZŠ - obor zdravotnický asistent a studentům a pedagogům zdravotnických lyceí. Jedná se o základní učebnici v oboru ošetřovatelství, zejména ošetřovatelství v klinických oborech, které se vyučují ve třetím a čtvrtém ročníku SZŠ. Obsahem této třetí části učebnice je ošetřovatelství v gynekologii a porodnictví, psychiatrii a onkologii. Studenti po prostudování knihy prokáží znalost základních teoretických poznatků o příčinách, projevech a léčbě nejčastějších onemocnění a stavů. Nabytí těchto vědomostí jim umožní posoudit a popsat potřeby pacientů i plánovat a realizovat ošetřovatelskou péči. (alza.sk)

Podobné produkty ako Ošetřovatelství pro zdravotnické asistenty III (978-80-247-2270-2)

Ošetřovatelství pro zdravotnické asistenty IV (978-80-247-2506-2)

Ošetřovatelství pro zdravotnické asistenty IV (978-80-247-2506-2)
Detail

E-kniha - autor Lenka Slezáková, kolektiv a, 240 stran Kniha je určena především studentům a vyučujícím SZŠ - obor zdravotnický asistent a studentům a pedagogům zdravotnických lyceí. Jedná se o základní učebnici v oboru ošetřovatelství, zejména ošetřovatelství v klinických oborech, které se vyučují ve třetím a čtvrtém ročníku SZŠ. Obsahem této čtvrté části učebnice je ošetřovatelství v ORL, dermatologii, očním lékařství a stomatologii. Studenti po prostudování knihy prokáží znalost základních teoretických poznatků o příčinách, projevech a léčbě nejčastějších onemocnění a stavů. Nabytí těchto vědomostí jim umožní posoudit a popsat potřeby pacientů i plánovat a realizovat ošetřovatelskou péči. (alza.sk)

Podobné produkty ako Ošetřovatelství pro zdravotnické asistenty IV (978-80-247-2506-2)

Ošetřovatelství pro zdravotnické asistenty I (978-80-247-1775-3)

Ošetřovatelství pro zdravotnické asistenty I (978-80-247-1775-3)
Detail

E-kniha - autor Lenka Slezáková, kolektiv a, 196 stran Kniha je určena především studentům a vyučujícím SZŠ obor zdravotnický asistent a studentům a pedagogům zdravotnických lyceí. Jedná se o základní učebnici v oboru ošetřovatelství, zejména ošetřovatelství v klinických oborech, které se vyučují ve třetím a čtvrtém ročníku SZŠ. Obsahem tohoto prvního dílu dvoudílné učebnice je ošetřovatelství ve vnitřním lékařství. Studenti po prostudování knihy prokáží znalost základních teoretických poznatků o příčinách, projevech a léčbě nejčastějších onemocnění a stavů. Nabytí těchto vědomostí jim umožní posoudit a popsat potřeby pacientů i plánovat a realizovat ošetřovatelskou péči. (alza.sk)

Podobné produkty ako Ošetřovatelství pro zdravotnické asistenty I (978-80-247-1775-3)

Atlas anatomie člověka II. - Atlas of Human Anatomy II. (978-80-247-4156-7)

Atlas anatomie člověka II. - Atlas of Human Anatomy II. (978-80-247-4156-7)
Detail

Elektronická kniha ze série Atlas anatomie člověka, autor Miloš Grim, 432 stran Poprvé od roku 1900 je zde originální domácí anatomický atlas. Dvojdílný komplet s téměř 1300 ilustracemi a fotografiemi. Kniha na celý život v latině, češtině a angličtině. Pracovníci Anatomického ústavu 1. LF UK v Praze tak navazují na bohatou tradici české anatomie. Druhý díl se zabývá strukturami hlavy a krku, orgány hrudní, břišní a pánevní dutiny, centrálním nervovým systémem a smyslovými orgány. Anatomické struktury ilustruje více než 800 obrázků, z nichž čtvrtinu tvoří snímky ze zobrazovacích metod (RTG, CT, MRI). Anatomické útvary jsou popsány v mezinárodní Terminologia Anatomica (1998) a každou ilustraci doprovází vysvětlující text v latině, češtině a angličtině. Je připojen slovník nejčastějších latinských anatomických termínů a jejich překlad do češtiny a angličtiny. Atlas lze využít jako nezbytný doplněk učebnic anatomie nebo jako samostanou publikaci,... (alza.sk)

Podobné produkty ako Atlas anatomie člověka II. - Atlas of Human Anatomy II. (978-80-247-4156-7)

Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné II (978-80-247-3420-0)

Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné II (978-80-247-3420-0)
Detail

E-kniha - autor Renata Vytejčková, Petra Sedlářová, Vlasta Wirthová, Iva Otradovcová, Pavla Pavlíková, 288 stran Moderní učebnice ošetřovatelských postupů pro studenty oboru ošetřovatelství a všeobecného lékařství je koncipována podle stěžejních požadavků předmětu ošetřovatelství. Po jejím prostudování získají studenti všechny potřebné znalosti a informace, které jim tak pomohou úspěšně absolvovat tento předmět. Druhý díl zpracovává problematiku péče o nemocné se zaměřením na následující okruhy: sledování fyziologických funkcí, péče o dýchací cesty a dýchání, vyprazdňování a inkontinence, ošetřování nemocného se stomií, enterální výživa, odběry biologického materiálu a péče o umírajícího člověka a péče o tělo zemřelého. Problematika je předkládána srozumitelnou, názornou a poutavou formou - kapitoly jsou doplněny bohatým obrazovým materiálem, kazuistikami, zajímavostmi i odkazy na další literaturu. (alza.sk)

Podobné produkty ako Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné II (978-80-247-3420-0)

Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy IV (978-80-247-4342-4)

Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy IV (978-80-247-4342-4)
Detail

Elektronická kniha - Dermatovenerologie, oftalmologie, ORL, stomatologie - autor Lenka Slezáková, 240 stran Druhé, doplněné vydání úspěšné základní učebnice ošetřovatelství uzavírá čtvrtým dílem studijní materiály pro žáky středních škol. Publikace je rozčleněna na celky zpracovávající problematiku ošetřovatelské péče v dermatovenerologii, očním lékařství, otorinolaryngologii a stomatologii. (alza.sk)

Podobné produkty ako Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy IV (978-80-247-4342-4)

Ošetřovatelství - ošetřovatelské postupy pro zdravotnické asistenty (978-80-247-2852-0)

Ošetřovatelství - ošetřovatelské postupy pro zdravotnické asistenty (978-80-247-2852-0)
Detail

E-kniha - autor Jitka Hůsková, Petra Kašná, 104 stran Obsažená témata - například historie ošetřovatelství, ošetřovací jednotka, vizita, dezinfekce a sterilizace navazují na učebnici Ošetřovatelství pro zdravotnické asistenty - 1. ročník a vhodně rozvíjejí osvojené znalosti při samostudiu žáka. Na trhu je takto strukturovaná učební pomůcka pro zdravotnické asistenty zatím jediná. Rozvíjí žákovu kreativitu, styl jeho učení a úroveň kritického myšlení. Pracovní sešit je určen pro žáky oboru Zdravotnický asistent a pro vyučující k podpoře výuky v předmětu Ošetřovatelství pro 1. ročník. Podporuje rozvoj schopností třídit získané informace z více perspektiv a posuzovat jejich význam pro vlastní potřeby. Přispívá k plnění jedné z výstupních kompetencí žáka střední školy. Pracovní sešit nabízí třífázový model učení - evokace (co už žák k tématu ví), uvědomění si významu (nové informace) a reflexe (sjednocení a třídění poznatků společně s učitelem). Učební pomůcka... (alza.sk)

Podobné produkty ako Ošetřovatelství - ošetřovatelské postupy pro zdravotnické asistenty (978-80-247-2852-0)

Ošetřovatelství - ošetřovatelské postupy pro zdravotnické asistenty (978-80-247-2854-4)

Ošetřovatelství - ošetřovatelské postupy pro zdravotnické asistenty (978-80-247-2854-4)
Detail

E-kniha - autor Jitka Hůsková, Petra Kašná, 88 stran Pracovní sešit obsahuje témata probíraná ve 2. ročníku oboru zdravotnický asistent - například organizace práce, sledování fyziologických funkcí, vyprazdňování moči a stolice a další. Navazuje na učebnici Ošetřovatelství pro zdravotnické asistenty - 2. ročník. Řada pracovních sešitů, ke které se Pracovní sešit II/2. díl řadí, je na našem trhu ojedinělá. Akceptuje a podporuje žákovu kreativitu, styl jeho učení a úroveň kritického myšlení. Žáci oboru zdravotnický asistent jej mohou využít ke kvalitní přípravě v předmětu ošetřovatelství - 2. ročník. Podporuje rozvoj schopností třídit nové informace z více perspektiv a posuzovat jejich význam pro vlastní potřeby. Pracovní sešit nabízí třífázový model učení - evokace (co už žák k tématu ví), uvědomění si významu (nové informace) a reflexe (sjednocení a třídění poznatků společně s učitelem). Podporuje rozvoj kritického myšlení, které žák pro další studium a... (alza.sk)

Podobné produkty ako Ošetřovatelství - ošetřovatelské postupy pro zdravotnické asistenty (978-80-247-2854-4)

Ošetřovatelství - ošetřovatelské postupy pro zdravotnické asistenty (978-80-247-2855-1)

Ošetřovatelství - ošetřovatelské postupy pro zdravotnické asistenty (978-80-247-2855-1)
Detail

E-kniha - autor Jitka Hůsková, Petra Kašná, 88 stran Převazy ran, rehabilitace, aplikace tepla a chladu, odběry biologického materiálu a řadu dalších témat naleznete ve 3. dílu pracovních sešitů pro 2. ročník. Obsažená témata navazují na učebnici Ošetřovatelství pro zdravotnické asistenty - 2. ročník a vhodným způsobem i moderními aktivizačními metodami podporují schopnost žáka třídit a hodnotit získané informace. Pracovní sešit II/3. díl je jedním ze série těchto moderních výukových materiálů. Akceptuje žákovu kreativitu, styl jeho učení a úroveň kritického myšlení. Podporuje a rozvíjí schopnost samostudia u žáků, je vhodnou pomůckou k procvičování získaných vědomostí v předmětu Ošetřovatelství a pomáhá vyučujícím pracovat se žáky kreativněji a efektivněji. Pracovní sešit nabízí třífázový model učení - evokace (co už žák k tématu ví), uvědomění si významu (nové informace) a reflexe (sjednocení a třídění poznatků společně s učitelem). Na vydání publikace se... (alza.sk)

Podobné produkty ako Ošetřovatelství - ošetřovatelské postupy pro zdravotnické asistenty (978-80-247-2855-1)

Ošetřovatelství pro zdravotnické asistenty - 2. ročník (978-80-247-3105-6)

Ošetřovatelství pro zdravotnické asistenty - 2. ročník (978-80-247-3105-6)
Detail

E-kniha - autor Jarmila Kelnarová, kolektiv a, 180 stran Moderní učebnice ošetřovatelství je koncipována pro výuku žáků oboru zdravotnický asistent na středních zdravotnických školách. Je určena 2. ročníkům studia a navazuje na úspěšnou učebnici ošetřovatelství pro 1. ročník. Zahrnuje náročnou látku se všemi tématy, které budoucí zdravotnický asistent musí v průběhu 2. ročníku studia zvládnout. Učebnici bohatě doplňují fotografie a obrázky, kontrolní otázky pro opakování a kompetence pro práci zdravotnického asistenta.Tak jako učebnice pro 1. ročník je i tato publikace doplněna další učební pomůckou - pracovními sešity, které slouží k procvičení a upevnění znalostí získaných při výuce předmětu ošetřovatelství a k upevnění mezipředmětových vztahů. (alza.sk)

Podobné produkty ako Ošetřovatelství pro zdravotnické asistenty - 2. ročník (978-80-247-3105-6)
Doprovázení v ošetřovatelství II (978-80-247-5711-7), Doprovázení v ošetřovatelství I (978-80-247-5710-0), Interní ošetřovatelství II (978-80-247-1777-7), Ošetřovatelství v chirurgii II (978-80-247-3130-8), Ošetřovatelství II (978-80-247-3558-0), Ošetřovatelství v pediatrii (978-80-247-3286-2), Management v ošetřovatelství (978-80-247-3871-0), Etika v ošetřovatelství (978-80-247-2069-2), Ošetřovatelství v nefrologii (978-80-247-5329-4), Ošetřovatelství v geriatrii (978-80-247-4316-5), Ošetřovatelství v neurologii (978-80-247-4868-9), Ošetřovatelství v psychiatrii (978-80-247-4236-6), Výzkum v ošetřovatelství (978-80-247-2713-4), Úvod do komunitního ošetřovatelství (978-80-247-2150-7), Ošetřovatelství pro zdravotnické asistenty II (978-80-247-2040-1), Ošetřovatelství v chirurgii II (978-80-271-1718-5), Ošetřovatelství v chirurgii I (978-80-247-2900-8), Ošetřovatelství v chirurgii I (978-80-247-3129-2), Ošetřovatelství v intenzivní péči (978-80-247-1830-9), Protetika II (978-80-247-5261-7), Dějiny naší říše (978-80-870-5711-7), Ošetřovatelství II (978-80-271-0889-3), Ošetřovatelství - ošetřovatelské postupy pro zdravotnické asistenty (978-80-247-2853-7), Ošetřovatelství v gynekologii a porodnictví (978-80-247-3373-9), Klinické doporučené postupy v ošetřovatelství (978-80-247-5426-0), Ošetřovatelství - interna (978-80-247-3212-1), Ošetřovatelství - interna (978-80-247-3211-4), Historie ošetřovatelství (978-80-247-3224-4), Multikulturní ošetřovatelství (978-80-247-4413-1), Význam ošetřovatelství v preventivní kardiologii (978-80-271-2197-7)