Školní vzdělávání ve velké británii (9788024643717)

Produkt Školní vzdělávání ve velké británii (9788024643717) sme našli 50+x, pokiaľ to nie je to čo hľadáte, skúste frázu Školní vzdělávání ve velké británii (9788024643717) upraviť a produkt hľadať znova.

Školní vzdělávání ve Velké Británii (9788024643717)

Školní vzdělávání ve Velké Británii (9788024643717)
Detail

Elektronická kniha - autor Věra Ježková a Dominik Dvořák, 230 stran, česky Publikace Školní vzdělávání ve Velké Británii navazuje na již dříve vydanou knihu Školní vzdělávání v Německu (Karolinum, Praha 2008), přičemž se stejně jako v předchozím případě jedná o analyticko-srovnávací studii zaměřenou tentokrát na popis vývoje, stávajícího stavu a probíhající reformy školského systému ve Spojeném království. Práce V. Ježkové a D. Dvořáka, která je doplněna shrnující závěrečnou kapitolou z pera anglických autorů z University of Manchester, tak především přináší zahraniční poznatky využitelné v domácí vzdělávací politice, a to zejména ve vzdělávání primárním a nižším a vyšším vzdělávání sekundárním. (alza.sk)

Podobné produkty ako Školní vzdělávání ve Velké Británii (9788024643717) , Školní vzdělávání ve velké británii (9788024643717)

Školní vzdělávání ve Finsku (9788024631943)

Školní vzdělávání ve Finsku (9788024631943)
Detail

Elektronická kniha - autor Jan Průcha, 140 stran, česky Kniha je pokračováním ediční řady o školním vzdělávání v evropských zemích, kterou od roku 2008 vydáváme.Finské školství je v mezinárodním hodnocení oceňováno jako jedno z nejlepších na světě. Což dokládají především finské úspěchy v mezinárodních měřeních vzdělávacích výsledků žáků. V České republice je zájem o finské školství vysoký, avšak dosud chyběl systematický popis finského vzdělávacího systému, který přináší teprve tato monografie.Čtenáře nejprve uvádí do širšího kontextu finského vzdělávání, objasňuje stručně historii Finska, současný politický a ekonomický systém. Zvláštní pozornost je věnována národní kultuře a mentalitě Finů a principům vzdělávací politiky. Popis finského vzdělávacího systému pokrývá všechny jeho složky, od předškolního vzdělávání až po vysokoškolské vzdělávání a vzdělávání dospělých. Významnou specifičností finského vzdělávání je vysoká... (alza.sk)

Podobné produkty ako Školní vzdělávání ve Finsku (9788024631943) , Školní vzdělávání ve švédsku (9788024643700)

Školní vzdělávání ve Francii (9788024636511)

Školní vzdělávání ve Francii (9788024636511)
Detail

Elektronická kniha - autor Zuzana Svobodová, Jean-Yves Rochex a Vít Šťastný, 248 stran, česky Analyticko-srovnávací studie Školní vzdělávání ve Francii je sedmou publikací řady Školní vzdělávání v zahraničí. Studie zachovává obdobnou strukturu jako dřívější publikace v řadě, metodologicky se však kromě studia odborné literatury opírá také o vlastní empirická data autorů sebraná prostřednictvím pozorování ve školních třídách či rozhovorů s různými aktéry vzdělávacího systému (učiteli, řediteli, inspektory…). Důraz je kladen na hlavní problémové okruhy školního vzdělávání. Čeští autoři poskytují pohled na francouzský vzdělávací systém „zvenku“ (kapitoly zabývající se vzdělávací politikou, charakteristikou vzdělávacího systému, profesí učitele, kurikulem, evaluací, spravedlivostí ve vzdělávání, jazykovým vzděláváním a specifiky vzdělávání v zámořských teritoriích), pohled „zevnitř“ pak zprostředkovává renomovaný francouzský výzkumník a sociolog vzdělávání... (alza.sk)

Podobné produkty ako Školní vzdělávání ve Francii (9788024636511) , Školní vzdělávání ve finsku (9788024631943)

Školní vzdělávání ve Švédsku (9788024643700)

Školní vzdělávání ve Švédsku (9788024643700)
Detail

Elektronická kniha - autor David Greger, Holger Daun, Dominik Dvořák a Věra Ježková, 192 stran, česky Analyticko-srovnávací studie je třetí publikací řady Školní vzdělávání v… První dvě publikace jsou Školní vzdělávání v Německu a Školní vzdělávání ve Velké Británii. Část studie, vypracovaná českými autory, zprostředkuje na školní vzdělávání "pohled zvenku", který lze považovat za "objektivní", "neutrální", neovlivněný vlastními přímými zkušenostmi autorů. "Pohled zevnitř" přináší závěrečná kapitola švédského spoluautora. Těžiště studie tvoří problémy, které se jeví jako zásadní ve švédském školním vzdělávání a jsou aktuální také pro rozvoj českého školního vzdělávání. Studie se skládá z devíti kapitol. Nejprve je charakterizován kontext, v němž školní vzdělávání probíhá. Dále je představena švédská vzdělávací politika a charakterizován vzdělávací systém Švédska. Kapitoly 4-9 přinášejí podrobnější pohled na aktuální... (alza.sk)

Podobné produkty ako Školní vzdělávání ve Švédsku (9788024643700) , Školní vzdělávání ve francii (9788024636511)

Školní vzdělávání v Estonsku (9788024627069)

Školní vzdělávání v Estonsku (9788024627069)
Detail

Elektronická kniha - autor Věra Ježková, Edgar Krull a Karmen Trasbergová, 146 stran, česky Analyticko-srovnávací studie Školní vzdělávání v Estonsku je pátou publikací řady Školní vzdělávání v zahraničí. Titulu předcházely publikace Školní vzdělávání v Německu, Školní vzdělávání ve Velké Británii, Školní vzdělávání ve Švédsku a Školní vzdělávání v Ruské federaci. Studie zachovává metodologický přístup užitý v těchto publikacích, tj. problémové pojetí (důraz na hlavní problémové okruhy školního vzdělávání) a dva pohledy na představenou problematiku: pohled „zvenku“, který poskytuje česká autorka, a pohled „zevnitř“, který zprostředkovávají estonští autoři. Těžiště studie tvoří problémy, které se jeví jako zásadní v estonském školním vzdělávání a jsou také aktuální pro rozvoj českého školního vzdělávání. Studie se skládá z osmi kapitol. První kapitola uvádí do širšího kontextu země, v němž změny školního vzdělávání probíhají; zvláštní... (alza.sk)

Podobné produkty ako Školní vzdělávání v Estonsku (9788024627069) , Školní vzdělávání v číně (9788024647180)

Školní vzdělávání v Číně (9788024647180)

Školní vzdělávání v Číně (9788024647180)
Detail

Elektronická kniha - autor Vít Šťastný, Eliška Walterová a Zhu Xiaohu, 242 stran, česky Další - již osmá - studie z ediční řady Školní vzdělávání v zahraničí analyzuje vzdělávací systém nejlidnatější země světa - Číny. V testech PISA obsazují v mezinárodním srovnání čínští žáci přední příčky. Co však stojí za tímto úspěchem? A jaké jsou jeho odvrácené stránky? Autoři snaží nabídnout komplexní odpovědi na tyto i jiné významné otázky spojené právě se vzděláváním v Číně. V úvodních kapitolách je proto představen zeměpisný, historický, náboženský a ekonomický kontext, na nějž navazují věcné analýzy vzdělávací politiky, kurikula a dalších aspektů školního vzdělávání. Kniha tak osloví nejen čtenáře se zájmem o pedagogiku, ale i širší okruh čtenářů z řad diplomacie, kultury, politiky či obchodu, kteří se zajímají o edukační zázemí svých partnerů a klientů. (alza.sk)

Podobné produkty ako Školní vzdělávání v Číně (9788024647180) , Školní vzdělávání v estonsku (9788024627069)

Školní vzdělávání v Ruské federaci (9788024627083)

Školní vzdělávání v Ruské federaci (9788024627083)
Detail

Elektronická kniha - autor Věra Ježková, Eliška Walterová, Taťjana Abankina a Irina Abankina, 232 stran, česky Analyticko-srovnávací studie je čtvrtou publikací řady Školní vzdělávání v zahraničí. Předchozí tři publikace jsou Školní vzdělávání v Německu, Školní vzdělávání ve Velké Británii a Školní vzdělávání ve Švédsku. Část studie, vypracovaná českými autorkami, zprostředkuje na školní vzdělávání "pohled zvenku", který lze považovat za "objektivní", "neutrální", pouze minimálně ovlivněný přímými zkušenostmi. "Pohled zevnitř" přináší závěrečná kapitola ruských spoluautorek. Těžiště studie tvoří problémy, které se jeví jako zásadní v ruském školním vzdělávání a jsou aktuální také pro rozvoj českého školního vzdělávání. Skládá z devíti kapitol. První kapitola uvádí do širšího kontextu země, v němž změny školního vzdělávání probíhají. Ve druhé kapitole, věnované vzdělávací politice, se pozornost obrací... (alza.sk)

Podobné produkty ako Školní vzdělávání v Ruské federaci (9788024627083) , Školní vzdělávání v ruské federaci (9788024627083)

Komunální politika ve Velké Praze (9788024624266)

Komunální politika ve Velké Praze (9788024624266)
Detail

Elektronická kniha - autor Michal Švec, 132 stran, česky Monografie Michala Švece zkoumá vybrané aspekty fungování komunálního politického systému v Praze v meziválečném období. Po institucionálním vymezení organizace Velké Prahy a volebního systému pro obecní volby jsou představeni hlavní političtí aktéři. Pražské komunální volby v letech 1923-1938 autor podrobuje jak analýze celkové, tak na úrovni obvodů; poté soustřeďuje pozornost k volebním kampaním, tvorbě volebních koalic i volební geografii. Kapitola, která je věnována volbám primátora a kolektivních obecních orgánů, vypovídá rovněž o kooperaci či soupeření stran zastoupených na Staroměstské radnici. Text doplňuje řada přehledových tabulek i map. (alza.sk)

Podobné produkty ako Komunální politika ve Velké Praze (9788024624266) , Komunální politika ve velké praze (9788024624266)

Šperky a příslušenství do vlasů L.O.L. - překvapení ve velké

Detail

Šperky a příslušenství do vlasů LOL překvapení v tubě obsahuje různé druhy šperků a příslušenství do vlasů – gumičky s přívěsky, mašle, náhrdelníky, náramky atp. 6 různých tipů. (efitness.sk)

Podobné produkty ako Šperky a příslušenství do vlasů L.O.L. - překvapení ve velké , Kompetence ve vzdělávání (978-80-247-1770-8)

Kompetence ve vzdělávání (978-80-247-1770-8)

Kompetence ve vzdělávání (978-80-247-1770-8)
Detail

Elektronická kniha - autor Jaroslav Veteška, Michaela Tureckiová, 160 stran Publikace propojuje teoretický výklad se stálým zřetelem k praxi. Autoři vydatně čerpají nejen z české, ale také zahraniční literatury o dané problematice a vycházejí také z důležitých mezinárodních dokumentů EU. Problematika kompetencí je zde poprvé pojednána komplexně, tj. jak ve vztahu k školnímu vzdělávání mládeže, tak ve vztahu k vzdělávání dospělých. Autoři účelně využívají a propojují koncepce pedagogiky a andragogiky.Kniha obsahuje přílohy s podrobnými přehledy klíčových kompetencí, modelů manažerských kompetencí aj. (alza.sk)

Podobné produkty ako Kompetence ve vzdělávání (978-80-247-1770-8) , Informační systémy ve vzdělávání (978-80-210-8326-4)

Informační systémy ve vzdělávání (978-80-210-8326-4)

Informační systémy ve vzdělávání (978-80-210-8326-4)
Detail

Elektronická kniha - autor Michal Černý, 138 stran, česky Interdisciplinárně pojatá, netradičně řešená publikace nabízí základní myšlenkové východisko pro tvůrce informačních systémů ve vzdělávání. Spojuje témata, která jsou příznačná pro projektování informačních systémů obecně, s tématy vlastními jiným oblastem – legislativa, design služeb, dialogové systémy, umělá inteligence, pedagogika a podobně. Stranou pozornosti naopak stojí technické detaily problematiky. Kvalitní přehledovou monografii ocení především pedagogové či sociální a kognitivní vědci. (alza.sk)

Podobné produkty ako Informační systémy ve vzdělávání (978-80-210-8326-4) , Koučování ve školní praxi (978-80-247-2450-8)

Psychologie ve vzdělávání a její psychodidaktické aspekty (978-80-247-2433-1)

Psychologie ve vzdělávání a její psychodidaktické aspekty (978-80-247-2433-1)
Detail

E-kniha - autor Věra Kosíková, 272 stran Jak naplňovat vzdělávací cíle? Jakou úlohu v jejich naplňování má psychologie? Jak rozvíjet žádoucí kompetence u žáků? Na co klást důraz v oblasti žákovské a učitelské interakce, v oblasti výukových metod, forem, hodnocení aj.? Na to vše a mnohem víc odpovídá tato publikace. Zaměřuje se zejména na oblast pojetí psychologie, na to, jakým způsobem reaguje na současné požadavky kurikulární reformy. Hlavní důraz je kladen na psychologické porozumění didaktickým otázkám - na oblast, která je velmi zajímavá nejen pro studenty psychologie, pedagogiky, ale i jiných humanitních předmětů. Knihu jistě ocení odborníci (pedagogové, psychologové) v praxi. (alza.sk)

Podobné produkty ako Psychologie ve vzdělávání a její psychodidaktické aspekty (978-80-247-2433-1) , Odměny a tresty ve školní praxi (978-80-247-4639-5)

Koučování ve školní praxi (978-80-247-2450-8)

Koučování ve školní praxi (978-80-247-2450-8)
Detail

Elektronická kniha - autor Viola Horská, 176 stran Seznamte se spolu s námi s koučinkem. Patříte mezi pedagogickou veřejnost nebo studujete některý z pedagogických oborů? Tak právě tato kniha se může stát vaším průvodcem. Naučí vás jak začlenit koučování mezi nástroje řízení kvality ve škole, pomůže vám řídit kvalitu práce a stanovovat nové rozvojové cíle. Osvojíte si základy koučování, poznáte vztah leadershipu a koučinku, naučíte se nastolit ideální podmínky pro rozvoj pracovníků a jistě oceníte význam akčního plánování. Cílem autorky bylo především pomoci širší pedagogické veřejnosti v jejím nelehkém úkolu - ve vytvoření vlastního školního vzdělávacího programu a v jeho zavedení do každodenní praxe školy. Posuďte sami, zda se jí to povedlo... Detaily knihy: Autor: Viola Horská Rok vydání: 2009 ISBN: 978-80-247-2450-8 Počet stran: 176 (alza.sk)

Podobné produkty ako Koučování ve školní praxi (978-80-247-2450-8) , Psychologie ve vzdělávání a její psychodidaktické aspekty (978-80-247-2433-1)

Odměny a tresty ve školní praxi (978-80-247-4639-5)

Odměny a tresty ve školní praxi (978-80-247-4639-5)
Detail

Elektronická kniha - autor Robert Čapek, 192 stran Jednou z nejdůležitějších aktivit učitele ve třídě je odměňování a trestání. Tyto činnosti souvisejí nejen s kázní a udržováním pravidel ve třídě, ale také s motivací, třídním klimatem i se vztahem žáků ke vzdělávání vůbec. Učitel by měl používat takové strategie, které jsou výhodné a efektivní, a to nejen krátkodobě. Není důležité pouze správně trestat, ale také vytvářet ve třídě klima působící preventivně proti nevhodnému chování. Nestačí jen vhodně odměňovat, ale je třeba promyšleným posilováním žáky motivovat. Učitel musí znát postup při vyšetřování školní krádeže, ale ještě důležitější je, aby uměl správně hodnotit a klasifikovat. Teoretický text je doplněn řadou ilustrativních kazuistik ze školních tříd a pro čtenáře jsou připravena i praktická doporučení a zajímavé podněty k zamyšlení. Detaily knihy: Autor: Robert Čapek Rok vydání: 2014 ISBN: 978-80-247-4639-5 Počet stran: 192 (alza.sk)

Podobné produkty ako Odměny a tresty ve školní praxi (978-80-247-4639-5) , Hodnocení ve školní tělesné výchově a postoje žáků k pohybové aktivitě (9788024644370)

Památníky Velké války 1914-1918 ve východních Čechách (978-80-748-2352-7)

Památníky Velké války 1914-1918 ve východních Čechách (978-80-748-2352-7)
Detail

Elektronická kniha - autor Karel Renc, 460 stran, česky Když se člověk toulá po naší krásné republice, často narazí na nádherná sochařská díla, jež v té které obci nebo městě upomínají na hrůzy 1. světové války a padlé spoluobčany. Je jich prý v Čechách a na Moravě skoro tisíc. Při svém průzkumu jsem prohledával královéhradecký, jičínský, rychnovský a pardubický okres. I tak si myslím, že jsem nějaké pomníky přehlédl, nebo nenašel. Některé, i když jsem o nich věděl, jsem již ani momentálně nehledal. Nechtěl jsem, aby kniha byla moc obsáhlá. Když budu mít čas, tak si je najdu a do archivu si je dám. I tak jich je zde skoro 400. Cestování mne občas dovedlo i mírně za hranice těchto okresů. Když jsem narazil na nějakou zajímavou památku na válku 1914–1918, tak jsem neodolal a připojil ji do této knihy. Většina pomníků je dnes památkově chráněna a v posledních letech byla řada z nich... (alza.sk)

Podobné produkty ako Památníky Velké války 1914-1918 ve východních Čechách (978-80-748-2352-7)

Hodnocení ve školní tělesné výchově a postoje žáků k pohybové aktivitě (9788024644370)

Hodnocení ve školní tělesné výchově a postoje žáků k pohybové aktivitě (9788024644370)
Detail

Elektronická kniha - autor Ludmila Fialová a David Cihlář, 166 stran, česky Předkládaná publikace sleduje problematiku hodnocení v tělesné výchově, postoje žáků k tomuto předmětu, jejich motorickou výkonnost, rodinné prostředí žáků a další oblasti, které s touto problematikou úzce souvisí. Autoři se snaží o komplexní pohled na celek, ale současně se jednotlivým oblastem velmi podrobně věnují. Poukazují u nich na rozdíly, které nastaly ve srovnání s předchozími výzkumy. (alza.sk)

Podobné produkty ako Hodnocení ve školní tělesné výchově a postoje žáků k pohybové aktivitě (9788024644370) , Památníky velké války 1914-1918 ve východních čechách (978-80-748-2352-7)

Analytika učení a data mining ve vzdělávání v kontextu systémů pro řízení výuky (978-80-280-0184-1)

Analytika učení a data mining ve vzdělávání v kontextu systémů pro řízení výuky (978-80-280-0184-1)
Detail

Elektronická kniha - ze série Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, autor Libor Juhaňák, 223 stran, česky Analytika učení a data mining ve vzdělávání jsou nově se formující výzkumné oblasti zaměřující se na analýzu dat, která pocházejí z různých typů online vzdělávacích systémů. Tato publikace nabízí základní vhled do obou oblastí včetně jejich detailního představení. Seznamuje čtenáře s původem analytiky učení i data miningu ve vzdělávání, vysvětluje hlavní podobnosti a rozdíly mezi těmito oblastmi, popisuje používané metody a techniky analýzy dat a představuje nejvýznamnější směry výzkumu napříč oběma oblastmi. Kniha navíc obsahuje příklady konkrétních analýz, při kterých byly využity vybrané metody analytiky učení a data miningu ve vzdělávání v kontextu systémů pro řízení výuky. (alza.sk)

Podobné produkty ako Analytika učení a data mining ve vzdělávání v kontextu systémů pro řízení výuky (978-80-280-0184-1) , Příběh školní šikany

Velké sedmičky Velké pardubické (978-80-264-3845-8)

Velké sedmičky Velké pardubické (978-80-264-3845-8)
Detail

Elektronická kniha - autor Miloslav Nehyba, 304 stran, česky Seznamte se s příběhem Velké pardubické, od prvních ročníků do současnosti. S Velkou pardubickou, nejtěžším dostihem kontinentální Evropy, se pojí jedinečná historie. Vždyť se jedná o nejstarší sportovní podnik pravidelně pořádaný na našem území. Její dějiny jsou protkány skvělými výkony koní i jezdců, pestrými osudy lidí kolem koní i neopakovatelnými diváckými zážitky. Výjimečná publikace neopakovatelným způsobem vypráví příběhy jednotlivých ročníků, od toho úplně prvního v roce 1874 až po zatím poslední v roce 2020. Knihu doprovází bohatá a jedinečná obrazová příloha. (alza.sk)

Podobné produkty ako Velké sedmičky Velké pardubické (978-80-264-3845-8) , Velké sedmičky velké pardubické (978-80-264-3845-8)

Domino velké

Domino velké
Detail

Krásné plastové domino – velké kostky. Domino je v několika variantách – klasické černé s bílými puntíky, petrobarevné domino s černými puntíky, domino ovoce, domino zvířátka a domino koně. (efitness.sk)

Podobné produkty ako Domino velké , Temný pán: školní roky

Velké maličkosti

Velké maličkosti
Detail

Audiokniha MP3 Jan Werich, čte Jan Werich Jan Werich opět jak ho neznáte na novém CD Velké maličkosti. Rozhlasový archiv odhalil další na CD dosud nevydané záznamy s Janem Werichem. Další z řady CD se zvukovými záznamy vystoupení Jana Wericha před rozhlasovým mikrofonem nazvané příznačně Velké maličkosti shrnuje zatím opomíjené snímky, které na CD vycházejí vůbec poprvé! S Janem Werichem se vypravíme do jeho bytu na Kampě, ale i do Paříže poloviny šedesátých let, na Londýn a New York vzpomíná Jan Werich v unikátním rozhovoru anglicky. Slavný muzikál Divotvorný hrnec a také poslední spolupráci V + W na jevišti v divadle ve Vodičkově ulici připomíná neznámá – a Werichem opět aktualizovaná - verze vyprávění vodníka Čochtana a vánoční příspěvky Jana Wericha do rozhlasového vysílání zastupují v novém výběru jednak netradiční vánoční povídka a také půvabné štědrovečerní Werichovo setkání s pionýry. Velmi emotivní je Werichův vzpomínkový portrét básníka Vítězslava... (alza.sk)

Podobné produkty ako Velké maličkosti , Do velké krajiny dudédu

Vykrajovačka Vajíčko velké -

Vykrajovačka Vajíčko velké -
Detail

Díky větší nerezové vykrajovačce VAJÍČKO od českého výrobce své domácí sušenky či perníčky hladce vykrojíte a dáte péct. Tradiční velikonoční tvar vykrajovačky pro vaše originální domácí sušenky. Výhody nerezových vykrajovaček: celonerezové provedení zesílený horní okraj a ostrá dolní hrana vhodné k umývání v myčce Pak už stačí jen zdobit bílkovou polevou, čokoládou, nebo použít dekorativní válečky a razítka z našeho sortimentu. Díky větší nerezové vykrajovačce VAJÍČKO od českého výrobce své domácí sušenky či perníčky hladce vykrojíte a dáte péct. Tradiční velikonoční tvar vykrajovačky pro vaše originální domácí sušenky. Výhody nerezových vykrajovaček: celonerezové provedení zesílený horní okraj a ostrá dolní hrana vhodné k umývání v myčce Pak už stačí jen zdobit bílkovou polevou, čokoládou, nebo použít dekorativní válečky a razítka z našeho sortimentu. Rozměry: 8,5x6,5x1,5 cm (svetcukrarov.sk)

Podobné produkty ako Vykrajovačka Vajíčko velké - , Myslete na velké cíle

Rukávky velké Intex

Detail

Nafukovací rukávky z odolného vinylu pro děti od 6 let. -Nafukovací hračky a potřeby Intex splňují nejpřísnější bezpečnostní normy na zpracování a použité materiály.Rozměr 25x17 cm (efitness.sk)

Podobné produkty ako Rukávky velké Intex , Školní batoh brick a542 (5907808883918)

Chemoplast Hrábě velké

Chemoplast Hrábě velké
Detail

Chemoplast Hrábě velké z kategórie Darčeky a hračky | Hračky na záhradu | Hračky na pieskovisko kúpite na Kokiskashop.sk za 2.59 €. Technické údaje:Roky 03Obsah balení:Hrábě plast 43,5cm asst 4 barvy nářadíPokud není uvedeno jinak, cena se vztahuje na 1 ks produktu.Konkrétní barvu nebo druh výrobku není možné z technických důvodů zvolit, objednávce bude přidělena náhodná varianta dle skladových možností. (kokiskashop.sk)

Podobné produkty ako Chemoplast Hrábě velké , Školní batoh brick a531 (5907808882478)

Kvalita fyzikálního vzdělávání v rukou učitele (9788024641454)

Kvalita fyzikálního vzdělávání v rukou učitele (9788024641454)
Detail

Elektronická kniha - autor Vojtěch Žák, 164 stran, česky Kniha čtenáře seznamuje se základními metodologickými problémy kvality výuky fyziky na všech vzdělávacích stupních. Opírá se o výsledky výzkumů, které využívají nástroj ZAKVAF založený na pozorování výuky. Vojtěch Žák zohledňuje praxi začínajících i zkušených učitelů a zachycuje i pohled studentů. Zaměřuje se mimo jiné na fyzikální neadekvátnosti, které se objevují v českých, ale i zahraničních učebnicích, a nabízí konkrétní návrhy, jak se s nimi ve výuce vypořádat. Publikaci doplňuje přehled vybraných zdrojů podporujících kvalitu fyzikálního vzdělávání. Je určena zejména didaktikům, ale také učitelům fyziky na všech stupních a vůbec poprvé poskytuje podstatnou odbornou reflexi této oblasti. (alza.sk)

Podobné produkty ako Kvalita fyzikálního vzdělávání v rukou učitele (9788024641454) , Školní set monster truck (3831124831099)

Inkluzivní vzdělávání (978-80-247-3070-7)

Inkluzivní vzdělávání (978-80-247-3070-7)
Detail

E-kniha - autor Vanda Hájková, Iva Strnadová, 224 stran Monografie je věnována pedagogickému konceptu, podle nějž by všechny děti měly navštěvovat třídy hlavního vzdělávacího proudu, a to bez ohledu na stupeň svého postižení. V dnešní době již zcela přirozeně uznáváme právo všech lidí na vzdělávání, zásadní otázkou tedy není, ZDA může být dítě vzděláváno v běžné škole, ale JAK takovému dítěti toto vzdělávání umožnit, aby z něho profitovalo ono samo i jeho okolí. Kniha přináší všem, kteří mají zájem českou školní praxi nadále rozvíjet, přehled současných teorií inkluzivního vzdělání, interpretaci jeho principů a výklad metodiky. Záměrem je vytvořit současně i teoretické zázemí pro postupující inkluzivně orientovanou praxi na školách. Publikace je určena především pro studenty pedagogických oborů a pro odbornou veřejnost — pedagogy, psychology, sociální pracovníky a poradenská pracoviště včetně pracovníků nově vznikajících Center podpory inkluzivního vzdělávání... (alza.sk)

Podobné produkty ako Inkluzivní vzdělávání (978-80-247-3070-7) , Školní batoh strike cats (5907620130139)

Firemní vzdělávání (978-80-247-2914-5)

Firemní vzdělávání (978-80-247-2914-5)
Detail

E-kniha - autor Hana Bartoňková, 208 stran Zabýváte se ve své profesi, či při svém studiu vzděláváním pracovníků ve firmě? Máte na starost rozvoj pracovníků a hledáte možné a vhodné cesty pro co nejlepší postup tvorby strategie firemního vzdělávání? Zabýváte se již nyní, nebo se chcete v budoucnu zabývat řízením a rozvojem lidských zdrojů? Působíte jako lektor v oblasti vzdělávání pracovníků? Studujete obory související s řízením a rozvojem lidských zdrojů, či personálním managementem? Pak je tato kniha určena právě vám. Pomůže vám dívat se na vzdělávání pracovníků ve firmě z perspektivy strategického a kompetenčního přístupu. Usnadní vám orientaci v prostředí a v množství zdrojů, které můžete využít pro přípravu, realizaci, či vyhodnocení firemního vzdělávání. Ukáže vám, jak je důležité nahlížet na firemní vzdělávání z hlediska celkové strategie firmy, jak se celková strategie firmy může odrazit ve strategii firemního vzdělávání a co tvorba strategie vzdělávání... (alza.sk)

Podobné produkty ako Firemní vzdělávání (978-80-247-2914-5) , Kolo času ii.: velké hledání

Vzdělávání dospělých (978-80-247-4806-1)

Vzdělávání dospělých (978-80-247-4806-1)
Detail

E-kniha - autor Jiří Plamínek, 336 stran Druhé vydání komplexní a prakticky zaměřené publikace se věnuje úspěšným metodám moderní výuky (prezentaci, diskusi, řešení modelových situací, koučování, učení z reálného výkonu aj.) a ukazuje, jak z těchto prvků stavět vzdělávací programy, podle čeho volit styl výuky a jak řešit potíže, jež při učení vznikají. V knize však ani zdaleka nejde jen o to, jak učit. Nebývale velká pozornost je věnována smyslu a tématům vzdělávání a hledání odpovědi na otázky koho a čemu učit a kdo učí ostatní nejlépe a naučí nejvíce. Pro druhé vydání autor přepracoval zejména výklad věnující se účelu, kontextu a stavu vzdělávání dospělých a uvádí příklady významných učitelů lidstva a vlivu učitelů na společnost a vývoj lidstva. Čtivý text doplňuje přes 100 obrázků a mnoho příkladů. Dílo shrnuje zkušenosti, které uznávaný autor získal v průběhu dvaceti let praxe jako vysokoškolský učitel, tvůrce interaktivních tréninkových programů a... (alza.sk)

Podobné produkty ako Vzdělávání dospělých (978-80-247-4806-1) , Graff zarážky v velké (8594185854371)

Inkluzivní vzdělávání (978-80-271-0789-6)

Inkluzivní vzdělávání (978-80-271-0789-6)
Detail

Elektronická kniha - autor Zdeněk Svoboda, 216 stran, česky Publikace se věnuje inkluzi ve vzdělávání z řady hledisek: pohlíží na ni z roviny filozofické, obecně didaktické, speciálněpedagogické i historické. Hlavní důraz klade na jedinečnost role učitele ve vzdělávací praxi. Autoři představují výsledky rozsáhlé empirické studie, zaměřené na úroveň didaktických kompetencí učitelů a jejich vliv na kvalitu vzdělávacího procesu v českých školách. Na základě vědeckého výzkumu ukazují, že osvojení těchto didaktických kompetencí je nezbytnou podmínkou jak pro úspěch společného vzdělávání, tak vlastně pro úspěch jakéhokoliv edukačního procesu. Autoři vyvracejí obavy laické i části odborné veřejnosti z inkluzivního přístupu ve vzdělávání a dokazují, že vzdělaní a kompetentní učitelé dokážou zajistit všestrannou efektivitu společného vzdělávání a jeho přínos pro všechny účastníky. Kniha je určena všem zájemcům o seriózní diskuzi týkající se aplikace inkluzivních... (alza.sk)

Podobné produkty ako Inkluzivní vzdělávání (978-80-271-0789-6)

Cars 3 velké auto

Cars 3 velké auto
Detail

Cars 3 velké auto od značky Mattel Cars je modelem oblíbených aut z filmu Auta 3. (efitness.sk)

Podobné produkty ako Cars 3 velké auto , Analytika učení a data mining ve vzdělávání v kontextu systémů pro řízení výuky (978-80-280-0184-1)

Do velké krajiny Dudédu

Do velké krajiny Dudédu
Detail

Audiokniha MP3 - Z veršů, pohádek a dopisů Ivana Martina Jirouse hraje a zpívá Dismanův rozhlasový dětský soubor. - Ivan Martin Jirous, čte Dismanův rozhlasový dětský soubor Z veršů, pohádek a dopisů Ivana Martina Jirouse hraje a zpívá Dismanův rozhlasový dětský soubor. (alza.sk)

Podobné produkty ako Do velké krajiny Dudédu , Skross cestovný adaptér uk usb na použitie vo veľkej británii (pa28usb)

Myslete na velké cíle

Myslete na velké cíle
Detail

Audiokniha MP3 Bill Zanker , Donald J. Trump, čte Zdeněk Junák Autoři v audioknize odhalují tajemství jak myslet ve velkém, jednat podle toho a dosáhnout jedinečného úspěchu. Donald J. Trump je ikona a dokonalý příklad amerického úspěchu. Bill Zanker založil firmu The Learning Annex s pěti tisíci dolary. Postupně z ní vytvořil firmu s příjmem pěti milionů dolarů ročně. To bylo předtím, než se potkal s Donaldem Trumpem. O třicet měsíců později, když se Zanker naučil myslet ve velkém, začala jeho firma vydělávat prodejem sto milionů ročně. A rozrůstá se dál. Oba představují živé příklady toho, jak myslet ve velkém a jak poznat, kdy je třeba agresivně podpořit své názory, a to bez ohledu na to, co by mohli vaši kritikové nebo oponenti říci. To vám může napomoci dosáhnout co největších osobních a profesních úspěchů. (alza.sk)

Podobné produkty ako Myslete na velké cíle

Školní set Batman

Školní set Batman
Detail

(efitness.sk)

Podobné produkty ako Školní set Batman

Příběh školní šikany

Příběh školní šikany
Detail

Elektronická kniha - autor Michal Zvírotský, Stanislav Bendl a Magdalena Richterová, 128 stran, česky Představit nejdůležitější poznatky o školním šikanování na pozadí příběhu, který vtáhne čtenáře do děje – to je cílem této neobvyklé učebnice. Její text je rozvržen do pěti hlavních kapitol, které na reálných životních situacích ilustrují vývoj a zákonitosti jednoho z nejnebezpečnějších skupinových fenoménů. Konkrétní příklady ukazují nejčastější chyby při řešení šikany a jejich možné důsledky. Čtenáři jsou vedeni k samostatnému uvažování o tématu, k promýšlení vlastních zkušeností a podnětů a k jejich následnému porovnání s uváděnými poznatky. Text je doplněn terminologickým a výkladovým slovníčkem a také přehledem vybraných knižních publikací o šikaně. Kniha je určena nejen současným a budoucím pedagogickým pracovníkům, ale i dalším čtenářům, kteří se zajímají o problematiku násilí a šikanování v dětských kolektivech. (alza.sk)

Podobné produkty ako Příběh školní šikany

Efektivní vzdělávání zaměstnanců (978-80-247-3651-8)

Efektivní vzdělávání zaměstnanců (978-80-247-3651-8)
Detail

E-kniha - autor Josef Vodák, Alžbeta Kucharčíková, 240 stran Bez efektivního vzdělávání zaměstnanců se v dnešní době neobejde žádná firma, jež chce zvyšovat svou výkonnost a být úspěšná. Manažeři a personalisté se v této monografii dozví, jak zkvalitnit procesy podnikového vzdělávání tak, aby více a lépe přispívalo k rozvoji jednotlivců, týmů, organizačních jednotek a celého podniku. Majitelům firem a manažerům kniha pomůže při rozhodování o investicích do lidského kapitálu a při navrhování rozvojových vzdělávacích projektů. Nové vydání je doplněno o problematiku intelektuálního, sociálního a strukturálního kapitálu a efektivní využívání lidského kapitálu. Autoři se nově zabývají vzděláváním jako nástrojem v řízení talentů (talent management) nebo investicemi do lidského kapitálu a jejich vlivem na konkurenceschopnost firmy. Kniha nabízí nejaktuálnější myšlenky a přístupy pro stanovení potřeb vzdělávání a pro návrh, realizaci a vyhodnocování vzdělávacích... (alza.sk)

Podobné produkty ako Efektivní vzdělávání zaměstnanců (978-80-247-3651-8)

Profesní způsobilost a vzdělávání v sociální práci (9788024649054)

Profesní způsobilost a vzdělávání v sociální práci (9788024649054)
Detail

Elektronická kniha , 200 stran, česky Publikace je výstupem projektu TAČR Profesionalizace sociální práce v České republice. Cílem bylo vytvořit systematický popis pracovních pozic sociálních pracovníků na trhu práce v ČR ve formě tzv. profesiogramů. Ty byly doplněny kazuistickými studiemi, tzv. příklady pozoruhodné praxe, průběžně publikovanými na webu časopisu Sociální práce. Tento základní materiál je v publikaci shrnut, vyhodnocen a doplněn o popisy profesních drah absolventů oboru na FF UK. Návazně na výsledky studie byla navržena revize Minimálního vzdělávacího standardu a odvozena doporučení pro systém pregraduálního a celoživotního vzdělávání sociálních pracovníků v ČR. (alza.sk)

Podobné produkty ako Profesní způsobilost a vzdělávání v sociální práci (9788024649054)

ALWAYS INTIMKY 68 VELKE EX.PROT.

ALWAYS INTIMKY 68 VELKE EX.PROT.
Detail

HYGIENICKÉ VLOŽKY . Zostaňte celý deň svieže s intímkami Always Extra Protect Large. Vďaka technológii neutralizácii zápachu a absorpčnej zóne vám intímky Always Extra Protect Large ponúkajú predĺženú dĺžku pre (andreashop.sk)

Podobné produkty ako ALWAYS INTIMKY 68 VELKE EX.PROT.

ALWAYS INTIMKY 52 VELKE EX.PROT.

ALWAYS INTIMKY 52 VELKE EX.PROT.
Detail

HYGIENICKÉ VLOŽKY . ALWAYS Extra Protect Large intimky . Tenké hygienické intímky pre pocit sviežosti po celý deň. . VLASTNOSTI: . Zaručia Vám čistotu a pohodlie po celých 10 hodín. . Majú výborné absorbčné jadro, ktoré (andreashop.sk)

Podobné produkty ako ALWAYS INTIMKY 52 VELKE EX.PROT.

HAPE PIANO VELKE CIERNE /E0320B/

HAPE PIANO VELKE CIERNE /E0320B/
Detail

DETSKÝ KLAVÍR . Začínajúci koncertní klaviristi jednoducho vyrovnajú 30 kláves tohto farebného dreveného klavíra, vyrobeného pre malé ruky a veľké zvuky. (andreashop.sk)

Podobné produkty ako HAPE PIANO VELKE CIERNE /E0320B/

SAVIC Krmítko velké 15 cm

SAVIC Krmítko velké 15 cm
Detail

Charakteristika Zásobník na krmivo 7,5x15,0x5,5cm: Priehľadný zásobník na krmivo a na vodu pre vtáky s objemom 400ml. Dávkovač krmiva a vody do vtáčej klietky Základné vybavenie vtáčie klietky zahŕňa aj vhodné miesto na kŕmenie a napájanie. Tento dávkovač je ideálny, pretože v plastovom zásobníku na prvý pohľad vidíte, koľko potravy a vody má váš operený miláčik ešte k dispozícii. Toto krmítko sa umiestňuje do klietky, teda nie je ho možné umiestniť z vonkajšej strany klietky alebo voliéry. Rozmer: 7,5x15,0x5,5cm Materiál: plast Fabra: biela (najlekaren.eu)

Podobné produkty ako SAVIC Krmítko velké 15 cm

Nobby hnízdo drátěné velké 12cm

Nobby hnízdo drátěné velké 12cm
Detail

Charakteristika Kovové závesné hniezdo Ø 12cm: Hviezdo je ideálny pomocník v období hniezdenia s priemerom hniezda 12cm. Papagáje sú prirodzene zvedavé, preto je dobré, ak majú v klietke vždy nejaké podnety. No nemenej dôležité pre ne je mať aj svoje tiché zákutie v období hniezdenia. Tieto hniezda pasujú do akejkoľvek voliéry, klietky alebo chovateľského boxu. Toto hniezdo je vyrobené na základe dlhoročných chovateľských skúseností, aby počas hniezdenia a znášky vašich operených priateľov bol zabezpečený maximálny komfort. Tip: Hniezdo umiestnite do tichej časti a do vyšších polôh v chovateľskom boxe alebo voliére. Vtáky pri hniezdení potrebujú mať pocit bezpečia. Rozmer: Ø 12cm Materiál: kov Vhodné pre malé papagáje, hlavne ale pre kanáriky (najlekaren.eu)

Podobné produkty ako Nobby hnízdo drátěné velké 12cm

Mixit Velke Chrumkave Ovocie 150g

Mixit Velke Chrumkave Ovocie 150g
Detail

Sušené ovocie. (drmax.sk)

Podobné produkty ako Mixit Velke Chrumkave Ovocie 150g

QUUT Vedro velke Ballo Cherry

QUUT Vedro velke Ballo Cherry
Detail

Vedierko ballo, na behanie po pláži bez rozliatia vody pre staršie deti. (drmax.sk)

Podobné produkty ako QUUT Vedro velke Ballo Cherry

QUUT Vedro velke Ballo Ocean

QUUT Vedro velke Ballo Ocean
Detail

Vedierko ballo, na behanie po pláži bez rozliatia vody pre staršie deti. (drmax.sk)

Podobné produkty ako QUUT Vedro velke Ballo Ocean

Pouzdro velké Harry Potter - Bradavice

Pouzdro velké Harry Potter - Bradavice
Detail

(efitness.sk)

Podobné produkty ako Pouzdro velké Harry Potter - Bradavice

Dětské kuželky velké MONDO 28552

Dětské kuželky velké MONDO 28552
Detail

Dětské kuželky velké MONDO 28552Sada od italského výrobce MONDO je kvalitní bowlingová sada pro dívky a chlapce od 3 let. V soupravě se nachází 6 barevných kuželek a bowlingová koule. Kuželky vysoké 32 cm jsou vyrobeny z kvalitního plastu. Tato souprava jistě přinese dětem mnoho radosti. Kuželky (nebo bowling) jsou velmi zábavnou hrou, která se dá hrát i uvnitř i venku.Jediné, co je ke hře třeba, je rovná a alespoň trochu pevná plocha. Hra kuželky procvičuje u dětí odhad vzdáleností, koordinaci pohybů a přesnost. Mohou se hrát sólo, v týmech, na body, nebo jen tak bez pravidel - pro radost ze hry. Technický popis:- Výrobce: MONDO- Věk: 3+- Výška kuželek: 32 cm- Sada 6 barevných kuželek a 1 žluté bowlingové koule (efitness.sk)

Podobné produkty ako Dětské kuželky velké MONDO 28552

Dřevěné puzzle s úchytem velké

Dřevěné puzzle s úchytem velké
Detail

Dřevěné puzzle s úchytem pro nejmenší. 2 různé druhy – na farmě a dopravní prostředky. Velikost obrázků 45×35cm. (efitness.sk)

Podobné produkty ako Dřevěné puzzle s úchytem velké

Kleště kombinované velké L=160mm

Kleště kombinované velké L=160mm
Detail

Kvalitní Kliešte kombinované TIPA 507025 z kategorie Dielňa | Ručné náradie | Kliešte | Kombinované, polkruhové a prstencové kliešte. (esat.sk)

Podobné produkty ako Kleště kombinované velké L=160mm

Teddies kostky velké 30 ks

Teddies kostky velké 30 ks
Detail

Teddies kostky velké 30 ks z kategórie Darčeky a hračky | Hračky pre najmenších | Motorické hračky kúpite na Kokiskashop.sk za 24.19 €. Technické údaje:Měs. 12Obsah balení:Stavebnice kostky velké 30ks plast v sáčku 47x66x8cmPokud není uvedeno jinak, cena se vztahuje na 1 ks produktu.Konkrétní barvu nebo druh výrobku není možné z technických důvodů zvolit, objednávce bude přidělena náhodná varianta dle skladových možností. (kokiskashop.sk)

Podobné produkty ako Teddies kostky velké 30 ks

Kolo času II.: Velké hledání

Kolo času II.: Velké hledání
Detail

Audiokniha MP3 - autor Robert Jordan, čte Pavel Soukup Naleznou Valerský roh dřív, než padne do rukou Temného?Podaří se jej Randovi a jeho přátelům získat dřív, než jej temní služebníci předají svým pánům?Randa, Mata a Perrina čeká další nebezpečná výprava – a tentokrát se budou muset obejít bez pomoci kouzelnice Moirain a jejího strážce Lana. Trojice mladíků z Dvouříčí a jejich ogierský přítel Loial se totiž společně s oddílem šajnarských vojáků pustí do hledání legendárního Valerského rohu. Ten podle pověstí dokáže povolat z hrobu mrtvé hrdiny k boji se Stínem, a tak po něm horlivě pátrají i přisluhovači Temného. Mezitím jejich přítelkyně Egwain, vědma Nyneiva a také dědička andorského trůnu Elain míří do Bílé věže v Tar Valonu, aby se staly členkami Aes Sedai – ženského řádu, který pronásleduje muže ovládající magii. K nim ovšem patří také Rand al'Thor, v němž podle všeho dřímá Drak Znovuzrozený – dávno předpovězený vůdce, jenž má zachránit svět, ale zároveň... (alza.sk)

Podobné produkty ako Kolo času II.: Velké hledání

Velké problémy v malém Vietnamu

Velké problémy v malém Vietnamu
Detail

Audiokniha MP3 - Volné pokračování fantasy bestselleru Příliš dlouhá swingers party. - František Kotleta, čte Libor Terš Další nářez od oblíbeného spisovatele. Volné pokračování fantasy bestselleru Příliš dlouhá swingers partyVelké problémy v malém Vietnamu, audiokniha s dalším nářezem od oblíbeného spisovatele oddechové literatury.Volné pokračování knihy Příliš dlouhá swingers party. Tomáš Kosek má problém. Velký problém. Někdo unesl dceru českého premiéra a stopy vedou k prastaré sektě, která to s magií myslí nejen smrtelně vážně, ale hlavně s ní opravdu umí zacházet. Navíc se pohádal se svou holkou a ta se vrátila zpět k prostituci. Mohlo by to být ještě horší? Jistě, ještě je tu to proroctví o konci světa. Jak jinak? Vždycky je tu nějaké proroctví. Jenže tohle, zdá se, není úplně vycucané z prstu.František KotletaVlastním jménem Leoš Kyša. Rodák z Bruntálu, spisovatel, trestanec, podnikatel, jesenický Mauglí a řezník. Pochází z umělecké rodiny, jeho... (alza.sk)

Podobné produkty ako Velké problémy v malém Vietnamu
Školní vzdělávání ve Velké Británii (9788024643717), Školní vzdělávání ve Švédsku (9788024643700), Školní vzdělávání ve Finsku (9788024631943), Školní vzdělávání ve Francii (9788024636511), Školní vzdělávání v Číně (9788024647180), Školní vzdělávání v Estonsku (9788024627069), Školní vzdělávání v Ruské federaci (9788024627083), Komunální politika ve Velké Praze (9788024624266), Kompetence ve vzdělávání (978-80-247-1770-8), Informační systémy ve vzdělávání (978-80-210-8326-4), Koučování ve školní praxi (978-80-247-2450-8), Odměny a tresty ve školní praxi (978-80-247-4639-5), Psychologie ve vzdělávání a její psychodidaktické aspekty (978-80-247-2433-1), Hodnocení ve školní tělesné výchově a postoje žáků k pohybové aktivitě (9788024644370), Památníky Velké války 1914-1918 ve východních Čechách (978-80-748-2352-7), Příběh školní šikany, Velké sedmičky Velké pardubické (978-80-264-3845-8), TEMNÝ PÁN: Školní roky, Do velké krajiny Dudédu, Myslete na velké cíle, Školní batoh Brick A542 (5907808883918), Školní batoh Brick A531 (5907808882478), Školní set Monster Truck (3831124831099), Školní batoh Strike Cats (5907620130139), Kolo času II.: Velké hledání, Graff Zarážky V velké (8594185854371), Analytika učení a data mining ve vzdělávání v kontextu systémů pro řízení výuky (978-80-280-0184-1), SKROSS cestovný adaptér UK USB na použitie vo Veľkej Británii (PA28USB)